Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Központi Statisztikai Hivatal

Fő kategória >KIADÓ >J-L >Központi Statisztikai Hivatal

Sorrend:

EZÜSTKOR - IDŐSKORÚAK MAGYARORSZÁGON, 2016

Központi Statisztikai Hivatal, 2017

 

Az öregedés gazdasági, társadalmi és szociális dimenzióit felölelő politikai és társadalmi döntések meghozatalához a statisztikai eszközeivel kíván hozzájárulni kétévente megjelenő zsebkönyvünk. Jelenlegi, a sorozatban hatodik kötetünket a korábbi adattárak szerkezetét megőrizve, de megújult tartalommal adjuk ki. Az időskorú népesség összetételéről, egészségi állapotáról, jövedelmi és fogyasztási jellemzőiről, lakáshelyzetéről, szociális ellátottságáról, utazási és internet-használati szokásairól közreadott adatokat az idősek munkaerőpiaci jellemzőit, önkéntes munkáját, a nyugdíjas évek szubjektív megítélését és a nyugdíj előtt állók elképzeléseit bemutató fejezetekkel egészítettük ki. Számos nemzetközi összehasonlítást lehetővé tevő adatsort mutatunk be, továbbá a KSH adatai mellett más kutatóműhelyek felvételeinek eredményeiből is szemezgettünk.

 
1 600 Ft
NŐK ÉS FÉRFIAK MAGYARORSZÁGON, 2016

Központi Statisztikai Hivatal, 2017

 

Idén tizenhatodik alkalommal jelenik meg a Nők és férfiak Magyarországon című zsebkönyv. Az egyes fejezetek témáinak sorrendje az előző évi zsebkönyvnek megfelelően épül fel. A nők és a férfiak helyzete közötti eltéréseket bemutató táblázatoknál feltüntetjük a KSH-n kívüli adatforrásokat, a tárgyévet vagy az idősort, valamint a rendelkezésre álló társadalmi-demográfiai ismérveket európai összehasonlításban is. Az egyes fejezetek az időbeli visszatekintés és a különböző társadalmi-demográfiai jellemzővel kombinált aktuális adatok mellett – ha volt ilyen forrás – az európai országok adatait is bemutatják. A kötetben szereplő táblákkal és ábrákkal egyértelmű, könnyen áttekinthető és értelmezhető, továbbá összefüggések felismerésére is alkalmas információkat kívántunk nyújtani minden érdeklődőnek, felhasználónak.

 
1 500 Ft
BUDAPEST STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2016

Központi Statisztikai Hivatal, 2017

 

A 19 megye és Budapest adatait magában foglaló évkönyvsorozat részeként megjelenő évkönyv a tárgyévi társadalmi és gazdasági helyzet, valamint a legfontosabb jellemzők alakulását mutatja be.

Az évkönyvben a néhány fontosabb országos adatot (ilyenek a bruttó hazai termék, a reálkereset indexei, a fogyasztóiár-index stb.) tartalmazó fejezetet, a társadalom és a gazdaság egész területét átfogó összehasonlító adatok követik. Ezen adatok a főváros régión, illetve országon belüli helyzetének megítéléséhez nyújtanak segítséget. A hosszú idősorok 1990-ig tekintenek vissza, ezen belül 2000-től évente követhetők nyomon a társadalmi-gazdasági változások. A további fejezetek a társadalom főbb jellemzőiről adnak információt, ezt az általános gazdasági mutatók fejezete, majd az egyes gazdasági ágak tevékenységének bemutatása, valamint a környezeti adatok követik.

 
4 600 Ft
TERÜLETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2016

Központi Statisztikai Hivatal, 2017

 

A társadalmi-gazdasági fejlődés során Magyarország különböző területei között jelentős különbségek alakultak ki a településszerkezetben, a népesedési viszonyokban, a gazdasági fejlettségben és az életkörülmények alakulásában. Évkönyvünkben a fenti folyamatokat jellemző főbb mutatókat foglaljuk össze a térhálózat különböző szintjeire. Az első fejezet visszatekintő idősorai lehetőséget nyújtanak a megyékben és a régiókban zajló folyamatok változásának összehasonlítására. A tematikus fejezetek részletesebb adatai helyzetképet adnak a megyék és a régiók népesedéséről, a társadalmi és gazdasági folyamatairól, környezetéről. A településhálózati fejezetben a főbb indikátorokat településtípusonként, népességnagyság-kategóriák és településcsoportok szerint mutatjuk be. Külön fejezetben foglaltuk össze Magyarország járásainak fontosabb mutatóit, valamint az Európai Unió régióinak főbb adatait. Évkönyvünk internetes melléklettel jelenik meg, melynek tartalma bővebb a papíralapú köteténél.

 
7 500 Ft
SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2016

Központi Statisztikai Hivatal, 2017

 

Az évkönyv részletes adatokat tartalmaz a 2016. évi szociális ellátásokról. Képet ad a gyermekek és idősek gondozásáról, a speciális igényekkel rendelkezők támogatásáról, a pénzbeli juttatásokról és intézményi ellátásokról, az igazságszolgáltatásról. Az adatok gazdag tárháza segíti a szociális ellátások időbeli változásának és területi elérhetőségének vizsgálatát. A fontosabb változásokat színes grafikonok és térképek szemléltetik, a felhasználást a táblák Excel-változata segíti.

 
5 700 Ft
  SZÁZADOK STATISZTIKÁJA - STATISZTIKAI ÉRDEKESSÉGEK A MAGYAR TÖRTÉNELEMBŐL

Központi Statisztikai Hivatal, 2017

 

Ebben az esztendőben ünnepeljük az önálló magyar Hivatalos Statisztikai Szolgálat fennállásának 150. évfordulóját. E kerek évforduló alkalmából ismét megjelentetjük a Központi Statisztikai Hivatal „időutazó” kiadványának legfrissebb kötetét, mely áttekinti az elmúlt évszázadokat statisztikai vagy statisztikai jellegű adatok alapján. Hosszú történelmi időszak társadalmi, gazdasági, tudományos és szellemi életéről teljes körű áttekintés nehezen adható, ezért a legfontosabbnak és a legjellemzőbbnek tekinthető adatokat tüntetjük fel kiadványunkban korabeli dokumentumok alapján. Olyan tényeket gyűjtöttünk össze, amelyek amellett, hogy a maguk idejében fontosak voltak, hatásuk hosszabb távon is érvényesült, és esetenként napjainkig érezhető. A grafikonokkal, térképekkel illusztrált kiadványban: Századok madártávlatból; A Központi Statisztikai Hivatal története; A magyar társadalom a 19. századtól napjainkig; A magyar gazdaság a 19. századtól napjainkig; Földrajzi helyzet, környezet, közigazgatás; Az Európai Unió és Magyarország fejezetekbe lapozhat bele az olvasó.

 
4 000 Ft
DEMOGRÁFIAI ÉVKÖNYV, 2016

Központi Statisztikai Hivatal, 2017

 

A Demográfiai évkönyv összefoglaló adatokat tartalmaz a 2016. évi népességszámról, a házasságkötésekről és bejegyzett élettársi kapcsolatokról, a válásokról, a születésekről, a magzati veszteségekről, a halálozásokról, a belföldi és a nemzetközi vándorlásokról, valamint nemzetközi adatokat is közöl a különböző népmozgalmi eseményekről. A főbb mutatókban bekövetkezett változásokat a kötet elején található színes grafikonok is szemléltetik. Az évkönyv internetes melléklettel jelenik meg, amely a következő állományokat tartalmazza:

1. Magyarország népesedése, 2016: a jelen kötet tartalmán felül további részletező és területi adatok 2016-ra vonatkozóan.

2. Magyarország demográfiai atlasza, 2016: a kötetben szereplő legfrissebb adatok alapján mintegy 100 térképet tartalmazó digitális atlasz; a térképek régiós, megyei és járási szinten mutatják be a főbb demográfiai jelenségeket.

 
7 200 Ft
  A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAI MAGYARORSZÁGON, 2016

Központi Statisztikai Hivatal, 2017

 

A Központi Statisztikai Hivatal 2007 óta kétévente adja közre a fenntartható fejlődés indikátorait.

Jelen kötetben 103 jelzőszámot közlünk, 26 az emberi, 13 a társadalmi, 41 a környezeti, 23 pedig a gazdasági erőforrások állapotát mutatja be.

Az indikátorok általánosságban az 1995-öt követő időszakra vonatkoznak, de ettől eltérő időintervallumot felölelő mutatók is szerepelnek.

 
3 300 Ft
MAGYAR STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2016

Központi Statisztikai Hivatal, 2017

 

Az évkönyvben az ország demográfiai, társadalmi és gazdasági folyamatait, környezeti jellemzőit és annak időbeli változását mutatjuk be. A főbb mutatókat idősorban vagy térségi összehasonlításban grafikonokkal, térképekkel szemléltetjük, melyek interaktív változata honlapunkon elérhető. A megyék és régiók területi különbségeit, valamint a nemzetközi mutatókat külön-külön fejezetben közöljük.

A kötet internetes melléklettel jelenik meg, mely tartalmazza a PDF-formátumú kiadványt, valamint minden táblát további feldolgozásra alkalmas, Excel-formátumban.

 
8 000 Ft
MAGYAR STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV, 2016

Központi Statisztikai Hivatal, 2017

 

A zsebkönyv minden évben az első olyan részletes, minden témakört felölelő kiadvány, amely az előzetes adatok szerint tájékoztatást ad az előző év társadalmi, gazdasági folyamatainak alakulásáról. Regionális fejezete az egyes régiókat mutatja be, míg nemzetközi fejezete elsősorban az Európai Unió tagállamait jellemző főbb adatok összehasonlítására nyújt lehetőséget. A számok értelmezését módszertani leírás, a tájékozódást számos grafikon segíti.

 
2 400 Ft
DEMOGRÁFIAI ÉVKÖNYV, 2015

Központi Statisztikai Hivatal, 2016

 

A Demográfiai évkönyv összefoglaló adatokat tartalmaz a 2015. évi népességszámról, a házasságkötésekről és bejegyzett élettársi kapcsolatokról, a válásokról, a születésekről, a magzati veszteségekről, a halálozásokról, a belföldi és a nemzetközi vándorlásokról, valamint nemzetközi adatokat is közöl a különböző népmozgalmi eseményekről. A főbb mutatókban bekövetkezett változásokat a kötet elején található színes grafikonok is szemléltetik.

 
7 200 Ft
MAGYAR STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2015

Központi Statisztikai Hivatal, 2016

 

Az évkönyvben az ország társadalmi és gazdasági folyamatait, a környezet főbb jellemzőit mutatjuk be. A főbb mutatókban bekövetkezett változásokat grafikonokkal szemléltetjük, melyek interaktív változata honlapunkon elérhető.. Minden fejezetben lehetőséget nyújtunk időbeli összehasonlításra. A megyék és a régiók területi különbségeit, a főbb nemzetközi mutatókat külön-külön fejezetben közöljük.

A kiadvány internetes melléklettel jelenik meg, melynek tartalma (a kötet PDF-formátumban, továbbfeldolgozásra alkalmas Excel-táblák, Fogalomtár Excel-formátumban) bővebb a papíralapú köteténél.

 
8 000 Ft
MEGYÉK, RÉGIÓK STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE, 2015

Központi Statisztikai Hivatal, 2016

 

A statisztikai zsebkönyv összefoglalja Magyarország megyéinek, régióinak legfontosabb adatait. Betekintést nyújt az ország nagy területi egységeiben zajló társadalmi, gazdasági folyamatokba, bemutatja a környezet főbb jellemzőit és válogatást tartalmaz az Európai Unió régióinak legfontosabb mutatóiból. A területi különbségeket a kötet elején található grafikonokkal, térképekkel szemléltetjük, az adatok megértését pedig a zsebkönyv végén található módszertani magyarázatokkal segítjük.

 
1 700 Ft
MAGYAR STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV, 2015

Központi Statisztikai Hivatal, 2016

 

A zsebkönyv minden évben az első olyan részletes, minden témakört felölelő kiadvány, amely az előzetes adatok szerint tájékoztatást ad az előző év társadalmi, gazdasági folyamatainak alakulásáról. Regionális fejezete az egyes régiókat mutatja be, míg nemzetközi fejezete elsősorban az Európai Unió tagállamait jellemző főbb adatok összehasonlítására nyújt lehetőséget. A számok értelmezését módszertani leírás, a tájékozódást számos grafikon segíti.

 
2 400 Ft
MAGYARORSZÁG, 2015

Központi Statisztikai Hivatal, 2016

 

A Központi Statisztikai Hivatal több mint két évtizede indított sorozatának 2015-ről szóló kötetében bemutatjuk a társadalom legfontosabb jellemzőit, demográfiai és munkaerő-piaci helyzetét, a megélhetési viszonyokat és az életkörülményeket, valamint a társadalmi jóllét néhány aspektusát. Kitekintünk a nemzetközi gazdasági környezetre, bemutatjuk helyünket, kapcsolatainkat a világ és Európa gazdaságával, és részletes áttekintést adunk a magyar gazdaság teljesítményéről. Emellett kitérünk a természeti környezet állapotára és az infrastruktúra legfontosabb elemeinek helyzetére is.

 
3 500 Ft
TÉR-KÉP, 2014

Központi Statisztikai Hivatal, 2015

 

A kötet célja, hogy – címéhez igazodva – elsősorban tematikus térképeken, diagramokon, illetve infografikákon keresztül mutassa be az európai és a hazai térszerkezetben meglévő egyenlőtlenségeket, illetve azokat a társadalmi, gazdasági és környezeti változásokat valamint hosszú távú folyamatokat, amelyek hatással vannak e különbségek alakulására. Az ábrázolt folyamatok és jelenségek hátterének megértését rövid szöveges elemzések segítik.

A kiadvány felépítésében és az általa vizsgált területegységek tekintetében az európai és magyar fejlesztéspolitikai dokumentumokat veszi alapul.

 
2 800 Ft
MEZŐGAZDASÁGI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014

Központi Statisztikai Hivatal, 2015

 

Évkönyvünk átfogó képet ad az agrárgazdaság helyzetéről, nemzetgazdaságon belüli szerepéről. Részletes adatokat közöl a mezőgazdasági termelés feltételeiről, a mezőgazdasági munkaerő-felhasználásról, a fontosabb növénytermesztési és állattenyésztési termékek termeléséről, külkereskedelméről, fogyasztásáról, értékesítéséről és az árakról. Megyei részletezésű adatokkal szolgáljuk ki a növénytermesztés és állattenyésztés iránt érdeklődő felhasználók igényeit. A kiadvány végén található nemzetközi adatok lehetőséget nyújtanak az országok közötti összehasonlításokra is.

 
7 400 Ft
TERÜLETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014

Központi Statisztikai Hivatal, 2015

 

A társadalmi-gazdasági fejlődés során Magyarország különböző területei között jelentős különbségek alakultak ki a településszerkezetben, a népesedési viszonyokban, a gazdasági fejlettségben és az életkörülmények alakulásában. Évkönyvünkben a fenti folyamatokat jellemző főbb mutatókat foglaljuk össze a térhálózat különböző szintjeire. Az első fejezet visszatekintő idősorai lehetőséget nyújtanak a megyékben és a régiókban zajló folyamatok változásának összehasonlítására. A tematikus fejezetek részletesebb adatai helyzetképet adnak a megyék és a régiók népesedéséről, a társadalmi és gazdasági folyamatairól, környezetéről. A településhálózati fejezetben a főbb indikátorokat településtípusonként, népességnagyság-kategóriák és településcsoportok szerint mutatjuk be. Külön fejezetben foglaltuk össze Magyarország járásainak fontosabb mutatóit, valamint az Európai Unió régióinak főbb adatait. Évkönyvünk internetes melléklettel jelenik meg, melynek tartalma bővebb a papíralapú köteténél.

 
7 500 Ft
NŐK ÉS FÉRFIAK MAGYARORSZÁGON, 2014

Központi Statisztikai Hivatal, 2015

 

Idén tizennegyedik alkalommal jelenik meg a Nők és férfiak Magyarországon című zsebkönyv. Az egyes fejezetek témáinak sorrendje az előző évi zsebkönyvnek megfelelően épül fel. A nők és a férfiak helyzete közötti eltéréseket bemutató táblázatoknál feltüntetjük a KSH-n kívüli adatforrásokat, a tárgyévet vagy az idősort, valamint a rendelkezésre álló társadalmi-demográfiai ismérveket európai összehasonlításban is. Az egyes fejezetek az időbeli visszatekintés és a különböző társadalmi-demográfiai jellemzővel kombinált aktuális adatok mellett – ha volt ilyen forrás – az európai országok adatait is bemutatják. A kötetben szereplő táblákkal és ábrákkal egyértelmű, könnyen áttekinthető és értelmezhető, továbbá összefüggések felismerésére is alkalmas információkat kívántunk nyújtani minden érdeklődőnek, felhasználónak.

 
1 500 Ft
EGÉSZSÉGÜGYI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014

Központi Statisztikai Hivatal, 2015

 

Az évente megjelenő kiadvány kétnyelvű tábláiból képet kaphatunk a hazai egészségügyi ellátó- és gondozórendszer működéséről, személyi és tárgyi feltételeiről – beleértve az Országos Mentőszolgálatot, a vérellátást – valamint a gyógyszertárakról, gyógyszerforgalomról és számos más egészségügyi területről is. A háziorvosi jelentésekben gyűjtött adatok alapján tájékozódhatunk a háziorvosi szolgálatok jellemzőiről, a megfigyelt megbetegedések előfordulási gyakoriságáról. Számos más területről – bejelentett fertőző megbetegedések, élelmiszer eredetű megbetegedések, balesetek és öngyilkosságok – találunk itt adatokat. A helyzetértékelést megkönnyítendő számos demográfiai adat is (népességszám, népmozgalom, halálozások) évről évre megjelenik ebben a kötetben.

 
7 400 Ft
DEMOGRÁFIAI ÉVKÖNYV, 2014

Központi Statisztikai Hivatal, 2015

 

A Demográfiai évkönyv összefoglaló adatokat tartalmaz a 2014. évi népességszámról, a házasságkötésekről és bejegyzett élettársi kapcsolatokról, a válásokról, a születésekről, a magzati veszteségekről, a halálozásokról, a belföldi és a nemzetközi vándorlásokról, valamint nemzetközi adatokat is közöl a különböző népmozgalmi eseményekről. A főbb mutatókban bekövetkezett változásokat a kötet elején található színes grafikonok is szemléltetik.

 
7 200 Ft
  MAGYARORSZÁG KÖZIGAZGATÁSI HELYNÉVKÖNYVE, 2015. JANUÁR 1.

Központi Statisztikai Hivatal, 2015

 

Az 1992 óta évente megjelenő kiadvány tartalmazza minden város és község hivatalos megnevezését, megyei beosztását, a közös önkormányzati hivatalokat, a helységek kistérségi és járási besorolását, valamint a nemzetiségi önkormányzatokat. Közli a helységek 2015. január 1-jei területnagyság-, lakónépesség- és lakásszámadatát. Tartalmazza továbbá a helységek KSH által kibocsátott településazonosító törzsszámát, az 1990. és 2015. között bekövetkezett főbb területszervezési változásokat.

 
2 700 Ft
  NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – 18. A FOGLALKOZTATOTTAK NAPI INGÁZÁSA ÉS KÖZLEKEDÉSE

Központi Statisztikai Hivatal, 2015

 

Kiadványunkban a naponta ingázók demográfiai-foglalkozási jellemzőit, foglalkozás és a munkahely ágazata szerinti struktúráját elemezzük, összehasonlítjuk a nem ingázók, azaz a lakóhelyükön dolgozó foglalkoztatottak jellemzőivel. Az ingázás területi sajátosságait kiemelten vizsgáljuk a legkisebb térségi egységekre, a járásokra vonatkozóan. Elemzésünk kitér a foglalkoztatottak ingázásának módjára és a közlekedésre fordított időtartamra. Vizsgáljuk a budapesti kerületek közötti munkaerőmozgást, illetve a kerületek és az agglomerációs települések kapcsolatát is.

 
3 000 Ft
MAGYAR STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014

Központi Statisztikai Hivatal, 2015

 

A kiadvány 623 táblában mutatja be az ország társadalmi és gazdasági folyamatait, a környezet főbb jellemzőit a hivatalos statisztika által gyűjtött és feldolgozott információk alapján. A főbb folyamatok változását a kötet elején található színes grafikonokkal szemlélteti, melyek interaktív változata a kiadó honlapján is elérhető. Minden fejezetben lehetőséget nyújt az időbeli összehasonlításra, a megyék és a régiók területi különbségeit, valamint a főbb nemzetközi mutatókat pedig külön-külön fejezetben mutatja be.

 
8 000 Ft
MAGYARORSZÁG, 2014

Központi Statisztikai Hivatal, 2015

 

A Központi Statisztikai Hivatal több mint 20 éve indított sorozatának 2014-ről szóló kötetében bemutatjuk a társadalom legfontosabb jellemzőit, demográfiai és munkaerő-piaci helyzetét, a megélhetési viszonyokat és az életkörülményeket, valamint a társadalmi jóllét néhány aspektusát. Kitekintünk a nemzetközi gazdasági környezetre, bemutatjuk helyünket, kapcsolatainkat a világ és Európa gazdaságával, és részletes áttekintést adunk a magyar gazdaság teljesítményéről. Emellett kitérünk a természeti környezet állapotára és az infrastruktúra legfontosabb elemeinek helyzetére is.

 
3 500 Ft
NŐK ÉS FÉRFIAK MAGYARORSZÁGON, 2013

Központi Statisztikai Hivatal, 2015

 

A nők és a férfiak helyzete közötti eltéréseket bemutató táblázatoknál feltüntetjük a KSH-n kívüli adatforrásokat, a tárgyévet vagy az idősort, valamint a rendelkezésre álló társadalmi-demográfiai ismérveket európai összehasonlításban is. Az egyes fejezetek az időbeli visszatekintés és a különböző társadalmi-demográfiai jellemzővel kombinált aktuális adatok mellett – ha volt ilyen forrás – az európai országok adatait is bemutatják. A KSH adatgyűjtései, több hazai és európai kiadvány, továbbá internetes közlés (Eurostat, OECD) segítette az adatok frissítését.

Jó néhány mutatószámnál megfigyelhető, hogy a társadalmi jólét növekedésével csökkennek, a jólét magasabb szintjén élő országokban pedig kisebbek a nemek közötti különbségek. A nők és férfiak helyzetének, lehetőségeinek számos területen mérhető egyenlőtlensége jelentős mértékben függ az adott ország gazdasági szerkezetétől, a foglalkoztatottság mértékétől és a keresetek színvonalától.

 
1 500 Ft
MAGYAR STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV, 2014

Központi Statisztikai Hivatal, 2015

 

A zsebkönyv minden évben az első olyan részletes, minden témakört felölelő kiadvány, amely az előzetes adatok szerint tájékoztatást ad az előző év társadalmi, gazdasági folyamatainak alakulásáról. Regionális fejezete az egyes régiókat mutatja be, míg nemzetközi fejezete elsősorban az Európai Unió tagállamait jellemző főbb adatok összehasonlítására nyújt lehetőséget. A számok értelmezését módszertani leírás, a tájékozódást számos grafikon segíti.

 
2 400 Ft

Központi Statisztikai Hivatal, 2015

 

A havi gyakoriságú kiadvány összefoglalóan elemzi és bemutatja a társadalom és a gazdaság legfrissebb jelenségeit és az év során alakuló tendenciákat (zömmel havi és negyedéves frissítésű adatok alapján). A kiadvány negyedévzáró számai részletesebb ágazatonkénti áttekintést nyújtanak.

 
1 000 Ft
MAGYARORSZÁG, 2013

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

A Központi Statisztikai Hivatal 20 éve indított sorozatának 2013-ról szóló kötetében bemutatjuk a társadalom legfontosabb jellemzőit, demográfiai és munkaerő-piaci helyzetét, a megélhetési viszonyokat és az életkörülményeket, valamint a társadalmi jóllét néhány aspektusát. Kitekintünk a nemzetközi gazdasági környezetre, bemutatjuk helyünket, kapcsolatainkat a világ és Európa gazdaságával, és részletes áttekintést adunk a magyar gazdaság teljesítményéről. Emellett kitérünk a természeti környezet állapotára és az infrastruktúra legfontosabb elemeinek helyzetére is.

 
3 500 Ft
A JÓLLÉT MAGYARORSZÁGI INDIKÁTORRENDSZERE, 2013

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

Hogyan élünk? Milyen életkörülmények jellemzik a magyar lakosságot? Mennyire vagyunk elégedettek az életünkkel? Milyenek a személyes kapcsolataink? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre válaszolnak az emberek életminőségét, életkörülményeit, elégedettségét nyolc dimenzió mentén leíró jóllét indikátorrendszer mutatói. A Központi Statisztikai Hivatal által összeállított indikátorrendszer objektív és szubjektív változókat is felhasználva kíván a hazai sajátosságokkal is számolva széles körű képet adni a magyar lakosság jóllétéről.

 
1 200 Ft
KUTATÁS-FEJLESZTÉS, 2013

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

A szektorok szerinti bontásban a hazai kutató-fejlesztő helyek főbb adatait tartalmazó kiadványunk bemutatja a K+F-személyzet számának alakulását. Elemezzük a kutatás-fejlesztés ráfordításait és azok forrásait. A vállalkozási szektort a tudományági és gazdálkodási forma szerint, TEÁOR, létszám-kategória, valamint tulajdonosok szerinti bontásban is vizsgáljuk. Bemutatjuk a vállalkozások innovációs tevékenységének alakulását, vizsgáljuk az új termékeket, illetve eljárásokat bevezető, ún. technológiai innovátor cégeket és a marketing és szervezeti innovációkat végrehajtókat.

 
2 000 Ft
NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – 12. Lakásviszonyok

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

A kiadványban a 2011. évi népszámlálás adatai alapján elemezzük a lakásállomány állapotát. Az elemzés a lakások műszaki jellemzői mellett a lakásban lakók demográfiai ismérvei szerinti összefüggések ismertetésére is vállalkozik. Nyomon követjük az ország lakásviszonyaiban az elmúlt évtized során bekövetkezett legfontosabb változásokat. Az országos lakáshelyzet bemutatását megyék szerinti részletes területi elemzés kíséri. A kiadvány táblázatos mellékletében a vonatkozó adatok járási részletességben találhatók meg.

 
3 000 Ft
IDŐSEK A CSALÁDBAN

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

A KSH kétévente rendez szakmai, tudományos konferenciát az öregedés, öregség témakörében.

Az ott elhangzott előadások a kor társadalmi kihívásainak tükrében tekintették át az időskorúak helyzetét a családpolitikában, a demográfia és a nyugdíjrendszerek kapcsolatát, az idősek szociális ellátottságát, rétegződésüket a társadalomban.

A kiadvány a konferencia előadásait foglalja össze.

 
1 500 Ft
  MAGYARORSZÁG KÖZIGAZGATÁSI HELYNÉVKÖNYVE, 2014. január 1.

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

Az 1992 óta évente megjelenő kiadvány tartalmazza minden város és község hivatalos megnevezését, megyei beosztását, a közös önkormányzati hivatalokat, a helységek kistérségi és járási besorolását, valamint a nemzetiségi önkormányzatokat. Közli a helységek 2014. január 1-jei területnagyság-, lakónépesség- és lakásszámadatát. Tartalmazza továbbá a helységek KSH által kibocsátott településazonosító törzsszámát, az 1990. és 2014. között bekövetkezett főbb területszervezési változásokat.

 
2 700 Ft
AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV, 2013

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

Kiadványunkban a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar 2013. évi eredményeiről adunk tájékoztatást, amelyben az elmúlt években megjelent zsebkönyvek adatköréhez is kapcsolódva biztosítottuk az idősorok összehasonlíthatóságát.

A nemzetgazdasági és az országos ágazati mutatók mellett a főbb mezőgazdasági adatokat megyei részletezésben is feldolgoztuk. A nemzetközi statisztikai adatok a főbb tendenciák érzékeltetésére alkalmasak.

Zsebkönyvünk a KSH, az EUROSTAT és a FAO közlemények, valamint az AKI Gazdaságelemzési Igazgatósága adatfeldolgozásainak felhasználásával készült.

 
2 650 Ft
DEMOGRÁFIAI ÉVKÖNYV, 2013

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

Az 1956 óta folyamatosan, évenként megjelenő kiadvány gazdag táblaanyaga hasznos információkat nyújt a népesedés napjainkban különösen aktuális kérdéseihez, a népesség számának, nemek szerinti összetételének, korstruktúrájának, családi állapotának, a társadalmi-gazdasági élet számos területére gyakorolt hatásának vizsgálatához.

Részletes tájékoztatást ad a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok, a válások, a születések, a magzati veszteségek, a halálozások és halálokok alakulásáról, ismerteti a belföldi és a nemzetközi vándorlások adatait.

A kiadványban megtalálható nemzetközi adatok lehetőséget nyújtanak az országok közötti összehasonlításokra is.

Az internetes mellékleten található tematikus térképek és interaktív korfák szemléletesen ábrázolják hazánk főbb demográfiai mutatóit.

 
7 200 Ft
KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2013

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

Az évkönyv táblái a közlekedési szakemberek és a közlekedők számára egyaránt hasznos információval szolgálnak. A kiadványból a baleseteket és a balesetben meghalt, megsérült személyek számát közlekedési módozatonként, éves, havi, napi és napszaki, valamint területi bontásban, okozók és okok szerint, látási, időjárási és útviszonyok, útvonalak, illetve ittasság szerint ismerhetjük meg. Az évkönyv további fejezetei a járművezetőket életkor, vezetési gyakorlat szerint, a baleset következtében meghalt, megsérült személyeket életkor és a biztonsági öv használata szerint, továbbá a közúti gépjárműállomány alakulását mutatják be.

 
2 700 Ft
MAGYAR STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2013

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

A Magyar statisztikai évkönyv, 2013 c. kiadványunkban 620 táblában mutatjuk be az ország társadalmi és gazdasági folyamatait, a környezet főbb jellemzőit a hivatalos statisztika által gyűjtött és feldolgozott információk alapján. A főbb mutatókban bekövetkezett változásokat a kötet elején található színes grafikonokkal szemléltetjük. Minden fejezetben lehetőséget nyújtunk az időbeli összehasonlításra, míg a megyék és régiók területi különbségeit, valamint a főbb nemzetközi mutatókat külön-külön fejezetben mutatjuk be.

 
8 000 Ft
MEGYÉK, RÉGIÓK STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE, 2013

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

A zsebkönyv összefoglalja Magyarország megyéinek, régióinak legfontosabb adatait. Ízelítőt adunk az ország nagy területi egységeiben zajló társadalmi-gazdasági folyamatokból, a környezet főbb jellemzőiből, az Európai Unió régióinak legfontosabb mutatóiból. A területi különbségeket a kötet elején található grafikonokkal, térképekkel szemléltetjük, az adatok megértését módszertani magyarázatokkal segítjük.

 
1 700 Ft
PEST MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2013

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

Az évkönyvsorozat (19 megye és Budapest) évről-évre beszámol a megyék társadalmi és gazdasági jellemzőiről. Egyes fejezetei idősoros valamint megyei, regionális összehasonlításra is lehetőséget teremtenek. Településhálózati fejezeteiben számos információ található a megye járásairól, városairól, községeiről, valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is közöl adatokat.

 
4 600 Ft
BUDAPEST STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2013

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

Az évkönyvsorozat (19 megye és Budapest) évről-évre beszámol a megyék társadalmi és gazdasági jellemzőiről. Egyes fejezetei idősoros valamint megyei, regionális összehasonlításra is lehetőséget teremtenek. Településhálózati fejezeteiben számos információ található a megye járásairól, városairól, községeiről, valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is közöl adatokat.

A Budapesti évkönyv – mely magyarul és angolul is olvasható - kerületenkénti és nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tesz.

 
4 600 Ft
BARANYA MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2013

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

Az évkönyvsorozat (19 megye és Budapest) évről-évre beszámol a megyék társadalmi és gazdasági jellemzőiről. Egyes fejezetei idősoros valamint megyei, regionális összehasonlításra is lehetőséget teremtenek. Településhálózati fejezeteiben számos információ található a megye járásairól, városairól, községeiről, valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is közöl adatokat.

 
4 600 Ft
BÁCS-KISKUN MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2013

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

Az évkönyvsorozat (19 megye és Budapest) évről-évre beszámol a megyék társadalmi és gazdasági jellemzőiről. Egyes fejezetei idősoros valamint megyei, regionális összehasonlításra is lehetőséget teremtenek. Településhálózati fejezeteiben számos információ található a megye járásairól, városairól, községeiről, valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is közöl adatokat.

 
4 600 Ft
BÉKÉS MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2013

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

Az évkönyvsorozat (19 megye és Budapest) évről-évre beszámol a megyék társadalmi és gazdasági jellemzőiről. Egyes fejezetei idősoros valamint megyei, regionális összehasonlításra is lehetőséget teremtenek. Településhálózati fejezeteiben számos információ található a megye járásairól, városairól, községeiről, valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is közöl adatokat.

 
4 600 Ft
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2013

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

Az évkönyvsorozat (19 megye és Budapest) évről-évre beszámol a megyék társadalmi és gazdasági jellemzőiről. Egyes fejezetei idősoros valamint megyei, regionális összehasonlításra is lehetőséget teremtenek. Településhálózati fejezeteiben számos információ található a megye járásairól, városairól, községeiről, valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is közöl adatokat.

 
4 600 Ft
CSONGRÁD MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2013

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

Az évkönyvsorozat (19 megye és Budapest) évről-évre beszámol a megyék társadalmi és gazdasági jellemzőiről. Egyes fejezetei idősoros valamint megyei, regionális összehasonlításra is lehetőséget teremtenek. Településhálózati fejezeteiben számos információ található a megye járásairól, városairól, községeiről, valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is közöl adatokat.

 
4 600 Ft
FEJÉR MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2013

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

Az évkönyvsorozat (19 megye és Budapest) évről-évre beszámol a megyék társadalmi és gazdasági jellemzőiről. Egyes fejezetei idősoros valamint megyei, regionális összehasonlításra is lehetőséget teremtenek. Településhálózati fejezeteiben számos információ található a megye járásairól, városairól, községeiről, valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is közöl adatokat.

 
4 600 Ft
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2013

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

Az évkönyvsorozat (19 megye és Budapest) évről-évre beszámol a megyék társadalmi és gazdasági jellemzőiről. Egyes fejezetei idősoros valamint megyei, regionális összehasonlításra is lehetőséget teremtenek. Településhálózati fejezeteiben számos információ található a megye járásairól, városairól, községeiről, valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is közöl adatokat.

 
4 600 Ft
HAJDÚ-BIHAR MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2013

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

Az évkönyvsorozat (19 megye és Budapest) évről-évre beszámol a megyék társadalmi és gazdasági jellemzőiről. Egyes fejezetei idősoros valamint megyei, regionális összehasonlításra is lehetőséget teremtenek. Településhálózati fejezeteiben számos információ található a megye járásairól, városairól, községeiről, valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is közöl adatokat.

 
4 600 Ft
HEVES MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2013

Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

Az évkönyvsorozat (19 megye és Budapest) évről-évre beszámol a megyék társadalmi és gazdasági jellemzőiről. Egyes fejezetei idősoros valamint megyei, regionális összehasonlításra is lehetőséget teremtenek. Településhálózati fejezeteiben számos információ található a megye járásairól, városairól, községeiről, valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is közöl adatokat.

 
4 600 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.