Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Universitas Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >U-Z >Universitas Kiadó

Sorrend:


-20%
„NEM EGYÉB, HANEM MAGYAR POÉZIS”

Sylvester János nyelv- és irodalomszemlélete európai és magyar összefüggésekben

Klasszikusok

Szerző: Bartók István

Universitas Kiadó, 2007

 

A nyelv- és irodalomszemlélet leghatározottabb megfogalmazásai a 16. század első felében Sylvester János munkásságában találhatók. E kötet bemutatja, hogyan jelennek meg a korabeli elképzelések Sylvesternél és kortársainál, és hogyan élnek tovább a későbbiekben. A kötet tartalmazza a Grammatica Hungarolatina kritikai kiadását, ezért könnyen tanulmányozhatók azok a szöveghelyek, amelyek igazolják a monografikus részben kifejtett megállapításokat.

 
2 835 Ft
Akció: 2 270 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
„KÜLÖNÖS EMBERI HÁLÓ”

Ami a Babits család levelezéséből kimaradt

Szerző: Buda Attila

Universitas Kiadó, 2006

 

A mintegy félszáz kiadatlan dokumentum gazdag anyagot közöl Babits Mihály családjának 20. századi történetéről.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
„ÚJ IDEA, ÚJ CÉL KERESÉSÉRE SZORÍTANAK BENNÜNKET”

Tanulmányok a zsidó történetírásról

Mórija Könyvek 4.

Szerzők: Schweitzer József Gantner Brigitta Eszter, Schweitzer Gábor

Universitas Kiadó, 2005

 

A kötet tanulmányai elsősorban a 20. századi zsidó történetírás és művelődéstörténet egyes fejezeteit dolgozzák fel.

 
1 490 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
„ÁLPESEKEN ÁLPESEK EMELKEDNEK”

A képzés eszménye Berzsenyi szövegeiben

Klasszikusok

Szerző: Fórizs Gergely

Universitas Kiadó, 2009

 

Berzsenyi Dániel lírikusi teljesítményével ellentétben életműve elméleti oldalának hosszú ideig kevés értő figyelmet szenteltek. Ez a könyv elsőként teszi monografikus vizsgálat tárgyává Berzsenyi teoretikus jellegű szövegeit, ide értve kritikai és értekező prózai munkáit, levelezése egy részét, valamint episztoláit. A filológiai indíttatású elemzések arra a következtetésre jutnak, hogy mindezen írásművek közös gondolati hátterében egy mára sok tekintetben feledésbe merült premodern eszmetörténeti képződmény, a neo- avagy újkori humanizmus tételezhető, mely eszmekörhöz való kapcsolódás leghatározottabban a képzés (Bildung) eszményének ismételt megfogalmazásaiban érhető tetten Berzsenyinél. A könyv számba veszi Berzsenyi tanulmányait, kritikáit, leveleit, s elemzi azokat a kiválasztott szempont szerint.

 
2 310 Ft
Akció: 1 850 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
„A TANÍTÁS AZ ÉLET KAPUJA”

Tanulmányok az Országos Rabbiképző Intézet fennállásának 120. évfordulója alkalmából

Mórija Könyvek 1.

Szerzők: Schweitzer József, Gábor György, Hajnal Piroska, Schweitzer Gábor

Universitas Kiadó, 1999

 

A könyv az Országos Rabbiképző Intézet történetének egyes fejezeteibe enged bepillantást, de más, a zsidóság művelődéstörténetéhez kapcsolódó tanulmányokat is közöl.

 
1 490 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  „A BÖCSÜLETRE KIHALADOTT ÉKES ÉS MESTERSÉGES SZÓLLÁS, ÍRÁS”

A magyarországi retorikai hagyomány a 16-17. század fordulóján

Irodalomtudomány és kritika

Szerző: Kecskeméti Gábor

Universitas Kiadó, 2007

 

A 16–17. század fordulójának történeti kommunikációelméleti szempontokkal is számoló retorikatörténeti korszak-monográfiája a kezdetektől egészen az 1711. évig a teljesség igényével tárgyalja a magyarországi és erdélyi retorika- és homiletikaelméleti kézikönyveket. Kecskeméti Gábor munkája alapvető fontosságú könyv a régi magyarországi irodalmi gondolkodás történetének tárgyában, egyben általánosabb szemléleti és módszertani tanulságokkal szolgáló mű, amely a nemzetközi mezőnyben is újnak számító megközelítésmódot alkalmaz az irodalomtörténet bármely szakaszában meghatározó jelentőségű elméletek tanulmányozása során.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
AZ IRODALOMTUDÓS TEKINTETE

Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat problémái 1780 és 1830 között

Szerző: Rákai Orsolya

Universitas Kiadó, 2008

 

Az irodalom társadalmi részrendszerként való elkülönülése során az egyik legfeltűnőbb és legfontosabb mozzanat annak a sajátos megfigyelői státusznak, tekintetnek a kialakulása, amelyet ma „irodalomtudósnak” nevezünk. E könyv érdeklődésének tárgya e tekintet – a szó régi, kettős értelmében: pillantást, illetve figyelmet, de tekintélyt is jelentve.

 
2 205 Ft
Akció: 1 765 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
AZ ARCKÉP MÁGIÁJA

A magyar művészregény a XIX. és a XX. század fordulóján

Szerző: Gergye László

Universitas Kiadó, 2004

 

A kismonográfia Toldy István, Asbóth János, Justh Zsigmond, Ambrus Zoltán, Harsányi Kálmán és Bródy Sándor egy-egy művének elemzésével mutatja be az esztétizmus kiteljesedését a magyar irodalomban.

 
1 890 Ft
Akció: 1 510 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
AZ 1674-es GÁLYARABPER JEGYZŐKÖNYVE

Textus és értelmezés

Historia Litteraria 24

Szerző: S. Varga Katalin

Universitas Kiadó, 2008

 

A bírósági jegyzőkönyv mint írott forrás a hatalmi reprezentáció sajátos (önigazoló) fóruma, a korabeli értelmezésben a „politicus rend” véleményét közvetítő textus, szövegfolyam. Fontos kordokumentummá keletkezésének körülményei, nyelvi eszköztára, fogalomhasználata, kommunikációs rétegei teszik. A kötet tárgya az 1674-es pozsonyi peres eljárás (processus, causa) jegyzőkönyve, amely a kutatók és érdeklődők előtt egészen a közelmúltig csak hiányos és romlott másolatból volt ismert. S. Varga Katalin új kutatásainak eredményeit foglalja össze e kötetben, Levéltári búvárkodásai során jutott el a protestáns prédikátorok és iskolamesterek ellen 1674-ben folytatott per eredeti forrásának megtalálásáig az Esztergomi Prímási Levéltárban, s ez a felfedezés tudománytörténeti szenzációnak tekinthető.

 
2 415 Ft
Akció: 1 930 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ARS COMPILANDI

A késő középkori prédikációs segédkönyvek forráshasználata

Historia Litteraria 23

Szerző: Bárczi Ildikó

Universitas Kiadó, 2007

 

A könyv a késő középkori latin nyelvű prédikációs könyvek szerkesztési, kompilálási elveit vizsgálja. A kompilálás mint szövegalkotási technika akár Homérosztól kezdve vizsgálható jelensége az irodalmi hagyományozódásnak; bár e rendszer szabályait sosem rögzítették a teoretikusok. Bárczi Ildikó e sokrétű szabályrendszert igyekszik feltárni a könyvben, amely ezért a középkori irodalom vizsgálatának egyik alapvetően fontos művévé válik.

 
2 835 Ft
Akció: 2 270 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ARANY JÁNOS LEVELEZÉSE (1862-1865)

Arany János Összes Művei

Szerző: Arany János

Universitas Kiadó, 2014

 

Arany János Összes Művei kritikai kiadásának XVIII. kötete az 1862 és 1865 közötti leveleket bocsátja közre. Az 1865-tel kijelölt végpontot az életrajzi szakaszhatár mellett a levelek száma is magyarázza; e kötet időintervalluma Arany szerkesztői munkásságának javát felöleli és az akadémiai titkárság kezdetének évével zárul, ami nemcsak életrajzi, de alkotói szempontból is cezúraként szolgál. A kötet tételeinek száma 637, amelyek közül mintegy ötszáz a teljes szövegű és 129 az elveszett (ezek közül 26 Aranytól származó és 103 neki szóló) vagy töredékes levelek száma. Szerkesztői munkájának köszönhetően a (főleg a folyóiratok nyílt postája alapján) kikövetkeztethető levelek legnagyobb számban itt szerepelnek.

 
4 200 Ft
Akció: 3 360 Ft
Kezdete: 2017.07.03
A készlet erejéig!
-20%
ARANY JÁNOS ÉS A PARODISZTIKUS HAGYOMÁNY

Szerző: Tarjányi Eszter

Universitas Kiadó, 2013

 

A könyv Arany János költészetének csak újabban felfedezhető vonásaira kívánja felhívni a figyelmet. A parodisztikusságának, az ironikusságának, a kettős és többszörös értelmezésekre számot tartó sajátosságának a feltárására vállalkozik. Ezzel Arany János költészetének eddig kevéssé vizsgált, csak alig-alig feltárt oldala kerül elő. Az újabb filológiai, elméleti és műfajtörténeti kutatásokra épülő kötetben e költészet különös ellentmondásosságára, a tradícióra rájátszó, de azt megkerülő és újraértelmező sajátosságára, rejtett játékosságára, metaköltészeti, azaz önreflektív eljárásmódjaira helyeződik a hangsúly.

 
4 095 Ft
Akció: 3 275 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ADÓK, KATONÁK, ORSZÁGGYŰLÉSEK 1796-1811/12

Szerző: Poór János

Universitas Kiadó, 2003

 

A könyv a nemesség adózási és honvédelmi kötelezettségének rendi értelmezését adja, illetve betekintést nyújt a rendiség és a bécsi udvar ezzel kapcsolatos vitáiba.

 
1 120 Ft
Akció: 895 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A VÁDLOTT: BABITS MIHÁLY

Dokumentumok, 1915-1920

Babits Könyvtár 3.

Szerző: Téglás János

Universitas Kiadó, 1996

 

A kötetben közölt 215 dokumentum gazdagon illusztrálja a Babits ellen lefolytatott irodalmi pereket az 1915 és 1920 közötti időszakból.

 
950 Ft
Akció: 760 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A TISZTASÁG KÖNYVE

József Attila-tanulmányok

Szerzők: Cseke Ákos, Tverdota György

Universitas Kiadó, 2009

 

A kötet tehát párhuzamos szerkezetű. A megértés sorrendje azt kívánja, hogy az olvasó előbb a tisztaság bölcseleti és eszmetörténeti kontextusáról alakítson ki képet. Az első könyvrész Cseke Ákos tanulmányát foglalja magába. Ezután az általa készített József Attila-elemzések következnek. A második könyvrész ezután a vizsgálódást a tisztaság-probléma egy szűkebb területére, a XX. századi költészeti purizmus területére koncentrálja. Tverdota György könyvrészét a Medáliák elemzése zárja. A végső cél, amely a szerzőket a tisztaság-probléma vizsgálatára indította, József Attila költészetének mélyebb megértése volt.

 
2 835 Ft
Akció: 2 270 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A TELJES ZENEKAR

Schöpflin Aladár és a társadalmi modernség irodalmi jelentősége

Klasszikusok

Szerző: Rákai Orsolya

Universitas Kiadó, 2013

 

A Nyugat kanonizátorának is nevezett Schöpflin Aladár sokszor nehezen behatárolható műfajú írásait olvasva gyakran lehet olyan érzésünk, mintha a szerző már olvasta volna a 20. századi magyar irodalom még meg nem írt történetét. Számtalan megállapítása, értékítélete, perspektívája vált kánonokon, tudományos közösségeken és elvárás-rendszereken átívelő módon a korszakról való tudásunk máig érvényes, sőt, azt sok esetben megalapozó részévé. Szemléletmódja lehetővé tette számára az úgynevezett konzervatív táborból származó művek megértését éppúgy, mint az úgynevezett "nyugatos" szerzőkéit, anélkül, hogy a modernitás és az autonóm irodalom, autonóm irodalmi érték melletti elkötelezettségét feladta volna.

 
1 995 Ft
Akció: 1 595 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A SZERELEM KÖLTŐI

Konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik, Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján

Szerző: Szentmártoni Szabó Géza

Universitas Kiadó, 2007

 

A kötetben a Sárospatakon megrendezett irodalomtörténeti konferencia izgalmas tanulmányai kaptak helyet. Ezekből megtudhatjuk, miként vélekedtek a szerelemről a 17. század költői és egyszerű emberei.

 

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A SZELLEM ÖSVÉNYÉBEN

A magyarországi mesmerizmus, szellemidézés, teozófia története és művészeti kapcsolatai

Szerző: Tarjányi Eszter

Universitas Kiadó, 2002

 

"Elsősorban Arany János, Jókai Mór, Jósika Miklós, Gárdonyi Géza, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső és Móricz Zsigmond írásainak elemzése alapján von le a szerző következtetéseket a magyar ""kísértetirodalom"" és ""szellemtan"" létezéséről."

 

 
1 344 Ft
Akció: 1 075 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII-XVIII. SZÁZADBAN

Bibliográfia – Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon

Szerző: Nagy Júlia

Universitas Kiadó, 1998

 

A 17-18. századi magyarországi színház és dráma történetére vonatkozó bibliográfia névmutatóval kiegészítve.

 
600 Ft
Akció: 480 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A RÉGI MAGYAR GYÜLEKEZETI ÉNEK

Historia Litteraria 17

Szerző: H. Hubert Gabriella

Universitas Kiadó, 2004

 

A kötet a 16-17. századi evangélikus, református és unitárius gyülekezeti éneklés története.

 
2 835 Ft
Akció: 2 270 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A PIARISTA DRÁMA ÉS SZÍNJÁTÉK A XVII-XVIII. SZÁZADBAN

Iskolai színjátékaink témarendje egy reprezentatív jezsuita minta és a teljes piarista felmérés alapján

Szerző: Kilián István

Universitas Kiadó, 2002

 

A kötet jórészt a piarista iskolai színjátszást elemzi, de kitér a korabeli jezsuita dráma és színjátszás kérdéseire is.

 
1 344 Ft
Akció: 1 075 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A NYUGAT TARTALOMJEGYZÉKE 1908-1941 I.

Nyugat Könyvtár 1.

Szerzők: Dula Borbála, Majoros Etelka, L. Simon László

Universitas Kiadó, 1997

 

A könyv a Nyugat folyóirat (1908-1941) teljes, javított és kiegészített tartalomjegyzékét tartalmazza abban a féléves bontásban ahogy azt a szerkesztőség a megjelenéskor közreadta.

 
900 Ft
Akció: 720 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAR NYELV FINNUGOR ALAPJAI

Szerző: Bereczki Gábor

Universitas Kiadó, 2003

 

A felsőoktatási tankönyv 3., átdolgozott kiadása, amely a kérdésre vonatkozó legújabb kutatásokat tartalmazza.

 
1 344 Ft
Akció: 1 075 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A LEGENDÁK VARÁZSA

Jules Michelet kelet-európai mítoszai és a magyar–román párbeszéd a 19. század derekán

Mythologica

Szerző: Miskolczy Ambrus

Universitas Kiadó, 2000

 

Jules Michelet-nek, a francia történetírás klasszikusának az eszméit vizsgálja a kötet: miként próbálta francia forradalmi messianizmusát a nemzetekkel való szolidaritás eszményével összekapcsolni

 
2 548 Ft
Akció: 2 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KÜLÖNÖS MAGYAR NYELV

Adalékok Bél Mátyás nyelvtudományi munkásságához

Historia Litteraria 27.

Szerző: Komlóssy Gyöngyi

Universitas Kiadó, 2010

 

E kötet Bél Mátyás két, nyelvtörténettel, nyelvhasonlítással foglalkozó művét és az azokat bevezető rövid tanulmányokat foglalja magába. Az első, Héber-magyar etimológiai szótár nyelvünk eredetére, rokonságára keres választ. A másik, rövidebb tanulmány, amely A különös magyar nyelv címmel jelent meg, a magyart az indoeurópai nyelvekkel hasonlítja össze, Leibniz nyelvelméletének cáfolataként, amely a hun nyelvet a szlávval, a magyart a finnel tartotta rokonnak.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KÉT ARANY

Összehasonlító tanulmányok

Szerző: Korompay H. János

Universitas Kiadó, 2002

 

Az 1999-ben megrendezett Csonka-toronybeli konferencia előadásai elsősorban Arany János és Arany László irodalmi tevékenységének összehasonlító elemzését nyújtják.

 
1 120 Ft
Akció: 895 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

Írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről

Szerzők: Futaky István, Kesztyüs Tibor

Universitas Kiadó, 2003

 

Farkas Gyula (1894-1958) évekig berlini professzor, életműve sok vitát váltott ki. A tudósi és tudományszervezői pálya objektív megítélését szolgálja a dokumentumgyűjtemény

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A GÖCSEJI HELIKON KÖLTŐNŐI

Szerző: S. Sárdi Margit

Universitas Kiadó, 2002

 

A 19. század elejei költőnői társulás, a Göcseji Helikon négy költőjének, Dóczy Teréziának, Kazinczy Klárának, Tuboly Erzsébetnek és Tuboly Rozáliának a költői életművét tartalmazza a kötet.

 
1 340 Ft
Akció: 1 070 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A FORDÍTÓ MIKES KELEMEN

Historia Litteraria 12

Szerző: Hopp Lajos

Universitas Kiadó, 2002

 

Mikes Kelemen híres Leveleskönyvének írása mellett Rodostóban 12 prózai művet ültetett át magyar nyelvre mintegy hatezer kéziratoldal terjedelemben. Ezt az eddig kevéssé vizsgált életműrészt elemzi a monográfia.

 
2 240 Ft
Akció: 1 790 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A FIATAL OSVÁT ERNŐ

Szerző: Kosztolánczy Tibor

Universitas Kiadó, 2009

 

A könyv az utóbbi időkig a tudományos kutatásoknak csak a perifériáján álló Osvát Ernő pályakezdését veszi vizsgálat alá. Az elemző tanulmányokon túl a szerző Osvát kiadatlan leveleiből és elfeledett írásaiból is tesz közzé, hogy alátámassza saját megállapításait.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A „JELLEMZETES” IRODALOM JEGYÉBEN

Az 1840-es évek irodalomkritikai gondolkodása

Irodalomtudomány és kritika

Szerző: Korompay H. János

Universitas Kiadó, 1998

 

A könyv irodalomkritika és szépirodalom új összefüggéseit mutatja be: az 1840-es évtized kritikai gondolkodása kulcsfontosságú volt az új költészet előkészítése szempontjából

 
590 Ft
Akció: 470 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
„MÉG DADOGTAK, AMIKOR Ő MEGSZÓLALT”

Jósika Miklós és a történelmi regény

Irodalomtörténeti Könyvtár

Szerző: Hites Sándor

Universitas Kiadó, 2007

 

A kötet Jósika regényírói művészetének bemutatásán túlmenően betekintést ad a magyar regény korai időszakába.

 

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
EGY NEMZETI TUDOMÁNY SZÜLETÉSE - Elfogyott

Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet

Irodalomtudomány és Kritika

Szerző: Dávidházi Péter

Universitas Kiadó, 2004

 

A könyv egyszerre világítja meg a magyar irodalomtörténetírás nemzeti tudománnyá válását és Toldy Ferenc (1805-1875) pályafutását, kitekintve mindkettő utóéletére és jelentőségére.

 
2 940 Ft
A QUMRÁNI SZÖVEGEK MAGYARUL - Elfogyott

Studia Orientalia 1.

Szerző: Fröhlich Ida

Universitas Kiadó, 1998

 

Az olvasó a Hirbet Qumránban felfedezett tekercsek, az összes jelentős nem-bibliai szöveg és töredék eddigi legteljesebb magyar fordítását találja a kötetben.

Egyéb információ:

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK és a Szent István Társulat kiadása az Universitas Kiadó terjesztésében. 2., bővített kiadás

 
3 800 Ft


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.