Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Balassi Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >A-C >Balassi Kiadó

Sorrend:

-10%
 A HUNOK ÉS AZ AVAROK FEGYVERZETE, HARCMODORA AZ ÍROTT FORRÁSOK ALAPJÁN

Szerző: Pintér-Nagy Katalin

Balassi Kiadó, 2017

 

A nomád népek harcmodora kapcsán az írott források többsége elsősorban a könnyűfegyverzetű lovasság jelentőségét emeli ki. A korabeli szerzők által sokszor használt toposzokat a modern kutatás is sokáig elfogadta. Az írott és régészeti források, valamint képi ábrázolások tüzetesebb vizsgálata során megállapítható, hogy e népek hadi repertoárja sokkal változatosabb volt, a könnyűfegyverzetű lovasság mellett rendelkeztek nehézfegyverzetű lovassággal, gyalogsággal és ostromtechnikával is.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2018.02.06
A készlet erejéig!
-10%
„A LÉLEK, A LÉT TÜRELME”.

Tanulmányok József Attiláról

Szerkesztette: Veres András

Balassi Kiadó, 2017

 

„József Attila ma is együtt él velünk és bennünk, talán mert konok lázadó volt, aki nem fogta be pörös száját, miközben torokszorító szenvedésben őrlődött fel életereje. Az idő mintha nem fogna művészetén, új meg új arcát mutatja felénk. Szándékaink szerint ez a tanulmánygyűjtemény is mindenekelőtt az életmű folyamatos megújulásáról próbál tanúskodni. Az utóbbi évek József Attila-irodalmából válogat, leginkább azokból a szövegekből, amelyek a tanulmányírót, a gondolkodót helyezik előtérbe, az ő szellemi kalandjait és próbatételeit vizsgálják, meghökkentő fordulatokon át vezető útját, a ma már jobban felismerhető zseniális meglátásait és elkerülhetetlen tévedéseit. Költeményei persze önmagukban is jótállnak magukért, de hasonlíthatatlanul többet mondhatnak el nekünk, ha ismerjük és megértjük életrajzi és gondolati hátterüket.” A szerkesztő előszavából

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2018.02.06
A készlet erejéig!
-10%
„BAZSALI, REZEDA MEG KISASSZONYCIPŐ”

Kulturális másság feminista kritikai értelmezésben

Szerző: Zsadányi Edit

Balassi Kiadó, 2017

 

„a kötet összeállításában elsősorban a hozzájárulás koncepcióját tartottam szem előtt: a női szerzők hozzájárulását a modern és posztmodern magyar irodalomhoz, másrészt a feminista kritikai gondolkodásmód hozzájárulását az irodalomtudományos irányzatokhoz.” „a »ki tekinthető jó írónőnek, és ki nem?« kérdések felvetése helyett tehát egy másik szemléletet javaslok. Meglátásom szerint azt érdemes vizsgálni, hogy a női szerzők mit tettek hozzá a magyar irodalomhoz és kultúrához; a feminista kritika és elmélet szempontjai milyen új kérdésfelvetésekkel és értelmezési lehetőségekkel járultak hozzá az irodalom- és kultúratudományos kutatásokhoz.” A kötet előszavából

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2018.02.06
A készlet erejéig!
-10%
"GONDOLD TOVÁBB EZT A KIS KÓSTOLÓT"

Szerző: Mátyus Norbert

Balassi Kiadó, 2017

 

Milyen kódexekből ismerték meg Dante műveit kortársai, és milyen formában „tálalják” ma a szöveggondozók ugyanezen műveket? Hogyan olvasta, értelmezte és másolta Dante szövegeit legjobb kritikusa, Giovanni Boccaccio? Melyik magyar humanistáról írt életrajzot a XV. századi Firenze világszerte ismert könyvkereskedője, Vespasiano da Bisticci? Ki és miért rendelte meg 1480-ban az első magyarországi nyomtatott misekönyv elkészítését? Milyen könyvek feküdtek Babits Mihály asztalán, amikor az Isteni színjátékot fordította? Hogyan nézhetne ki ma egy kritikai kiadás Babits Dante-fordításáról?

Erre a hat, az olasz–magyar kulturális és irodalmi kapcsolatok évszázados történetébe ágyazódó kérdésre adnak filológusi aprólékossággal választ a kötet tanulmányai. E válaszok azonban további kérdéseket vetnek fel, s így a kötet olyan „kóstoló”, amelyet az olvasó gondolhat tovább.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.11.26
A készlet erejéig!
-10%
 „JOBB ARANYAT CSINÁLT A CSÁSZÁRÉNÁL IS”

A szebeni Nicolaus Melchiornak tulajdonított alkímiai mise és utóélete

Szerkesztette: Fazekas Sándor

Balassi Kiadó, 2017

 

A századokon át elterjedt és a nyomtatott kiadások címe által is továbbörökített történet szerint a szebeni Nicolaus Melchior egy mise formájú aranycsináló receptet írt egy magyar királynak, hogy a készített aranyon vásárolt hadsereg segítségével kiűzhesse a törököt.

 

E kötet munkatársai arra törekedtek, hogy segítsenek megvilágítani a mű eredete és erdélyi származású állítólagos szerzője körüli máig fennálló talányok sokaságát.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.10.28
A készlet erejéig!
-10%
KÉSZ A LELTÁR. VÁSÁRHELYI MIKLÓS

Szerző: Kozák Gyula

Balassi Kiadó, 2017

 

Vásárhelyi Miklós születésének 100. évfordulójára jelenik meg.

Kozák Gyula, az Oral History hazai doyenjének az 1956-os Intézet számára készített életinterjúja nyomán született kötete. Vásárhelyi Miklós jómódú polgári családban született, mégis eljutott a háború előtti munkásmozgalomhoz, bár jogi diplomát szerzett, származása miatt csak munkásként dolgozhatott. A háború alatt álnéven bujkált, majd kommunistaként az 1950-es években az Szabad Nép újságírója lett.  A rendszerből való gyors kiábrándulása miatt csatlakozott az annak megreformálására törekvő csoporthoz, részt vett az 1956-os forradalom előkészítésében, szerepet vállalt a forradalom napjaiban, ezért a Nagy Imre-perben 5 év börtönbüntetésre ítélték. 

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.10.17
A készlet erejéig!
-20%
AKIT A VONAT SZELE MEGFOGOTT

Szentpéteri Tibor formatervező

Szerző: Vadas József

Balassi Kiadó, 2017

 

Szentpéteri Tibor az egyik legismertebb magyar formatervező. Öt évtizedes alkotói tevékenységének produktumaival szinte naponta találkozhatunk, járműveit, vonatait, metróit és hajóit hazánk mellett szinte a világ minden táján ismerik, használják, szeretik. Szerves része munkájának a tanítás, egyetemi tanárként ipari formatervező-nemzedékek kaptak tőle életre szóló útmutatást. A kötetet másfélszáz munkájának, tervének fotója gazdagítja.

 
4 500 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.10.15
A készlet erejéig!
-10%
ÍGY LÁTTUK KODÁLYT

Nyolcvannyolc emlékezés

Szerkesztette: Bónis Ferenc

Balassi Kiadó, 2017

 

A népszerű könyv negyedik, bővített, átdolgozott kiadása nyolcvannyolc visszaemlékezést tartalmaz, abban a sorrendben, ahogyan az emlékezők kapcsolatba kerültek Kodállyal. Tanítványai, kollégái, művésztársai, kortársai egyaránt sokszínű és tanulságos történetekben idézik fel a Mester alakját. A könyv a visszaemlékezések mellett több mint száz fényképet és dokumentumot tartalmaz. A Kodály Emlékév - születésének 135. és halálának 50. évfordulója - jó alkalom arra, hogy az újabb nemzedékek is megismerkedjenek a nagy zeneszerzővel és kortársaival.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.09.26
A készlet erejéig!
-10%
A GYIMESI LAKODALMAK

Közös kultúra és különböző identitások?

Szerző: Balatonyi Judit

Balassi Kiadó, 2017

 

A szerző a gyimesi román és magyar lakodalmak néprajzi, kulturális antropológiai vizsgálatára vállalkozik. Bemutatja az egyes csoportok konkrét lakodalmait és a gyerek- vagy felnőtt szereplőkkel előadott gyermeklakodalmakat és „felnőtt”-lakodalmasokat. A könyv célja továbbá, hogy a lakodalmasok és lakodalmak elemzésével hozzászóljon ahhoz a rendkívül aktuális és interdiszciplináris érdeklődésre is számot tartó európai diskurzushoz, amely a multietnikus közösségek múltjának, jelenének és lehetséges jövőjének kérdései körül zajlik. A példák alapján nyomon követhetjük, hogy a gyimesiek esetében az együttélés azonosságokhoz, különbségekhez vagy inkább kevert, a közös kultúrák és eltérő identitások, értelmezések kialakulásához vezetett-e.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.09.30
A készlet erejéig!
-10%
KÖLCSEY FERENC MINDEN MUNKÁI. LEVELEZÉS V. 1837–1838.

Kritikai kiadás

Sajtó alá rendezte: Szabó G. Zoltán

Balassi Kiadó, 2017

 

Kölcsey Ferenc levelezésének ötödik kötetével befejeződött a Kölcsey Ferenc minden munkái sorozat alsorozata, a levelezésé, melyre a meglehetősen terjedelmes, részben publikálatlan vagy a korábbi közlésekben hiányos szövegek kritikai feldolgozása, illetve kiadásra való előkészítése után került sor. E munkálatok során az anyaggyűjtés, a könyvtári, kézirattári, levéltári források felkutatása és a lehetőségig teljes levélgyűjtemény összeállítása, másolása, ismételt szövegegyeztetése meglehetős mértékű kutatást igénylő tárgyi és nyelvi magyarázatokra szorul. A kevés megbízható biográfia, monográfia hiányában közvetett források, kézirattári, levéltári kutatások, egykorú sajtó, levelezések, megyei és országgyűlési jegyzőkönyvek, iratok feldolgozása, továbbá Kölcseyék nemzedékének olvasmányélményei alapján tudjuk meghatározni azt a műveltséghátteret, eseménytörténetet, amelynek révén a levélszövegek utalásai megközelítő pontosságig kikövetkeztethetők, feltárhatók lehetnek.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-10%
A SZÍNPADI LÁTVÁNY MŰVÉSZI ÚTJAI

Mesés díszletek, térteremtők

Szerző: Turnai Tímea

Balassi Kiadó, 2017

 

A színház varázsa, mitológiája és látványvilága létező fogalom és életérzés. Van benne valami mágikus, valami szertartásszerű, ami nap mint nap magával ragad bennünket. Nemcsak a színházi előadásokban létrejövő látvány által, de a monumentális koncertszínpadokon, a képzőművészeti tárlatokon is megmutatja erejét. Ezek a terek csak egy kis ideig léteznek, olyan vizuális valóságok, melyeket emlékezetünkben élnek tovább. de vannak olyan gyűjtemények, amelyek őrzik a térteremtő vagy térmíves művészek különleges kísérleteit, az általuk felfedezett és újragondolt terek, előadások makettjeit és terveit. A látvány általában elvész, ha az előadás lekerül a repertoárról. A szaksajtó is ritkán elemzi a tér vizuális dramaturgiáját, a rendezőt és a színészeket méltató kritikák végén általában pár sort kap a tervező és a látványvilág.

 
4 800 Ft
Akció: 4 320 Ft
Kezdete: 2017.08.30
A készlet erejéig!
-10%
„NEM AHOGY MA SZOKÁS”

A narráció jegyei, szépirodalmi elbeszélőszerkezetek Babits Mihály Az európai irodalom története című művében

Szerző: Visy Beatrix

Balassi Kiadó, 2017

 

A kötet Babits Mihály Az európai irodalom története című munkájának első nagy ívű, az eddigi recepciót is feldolgozó vizsgálatát nyújtja; ugyanakkor Babits e rendhagyó művéről készült monográfia új értelmezési szempontokat mozgósít és fejt ki a 20. század második felének irodalomelméleti meglátásait is hasznosítva. A szerző Babits irodalomtörténetét a szépirodalmi elbeszélőszerkezetek felől, narrációelméleti kategóriákat alkalmazva közelíti meg, teheti ezt elsősorban azért, mert Az európai irodalom története szétfeszíti a „hagyományos” irodalomtörténet műfaji kereteit, ahogy erre a recepció már a mű megjelenésétől kezdve reflektál, a tudománytörténeti szempontok mellett Babits irodalomtörténetének szépirodalmi vonásait is hangsúlyozva. ugyanakkor a mű irodalomtörténetként is fogva tartja az olvasót, a mű címe kifejezetten ezt az elvárást kelti fel, s annyiban meg is felel ennek az előzetesen előhívott tartalomnak, hogy valóban irodalmi alakok, művek, korok, irodalmi jelenségek történeti elvű folyamatát mondja el.

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2017.08.30
A készlet erejéig!
-10%
 COETUS UNGARICUS. A WITTENBERGI MAGYAR DIÁKTÁRSASÁG. 1555–1613

Szerző: Szabó András

Balassi Kiadó, 2017

 

A 16. században – hazai felsőfokú tanintézmény híján – a magyarországi protestánsok legfontosabb egyeteme a wittenbergi volt. A század végéig mintegy 1200 hallgató fordult meg itt, közülük a magyar nemzetiségűek a század közepén egy diáktársaság, coetus megalakítását határozták el. Az egyesület 1555. június 24-én jött létre, részben érdekvédelmi, részben önképzési funkciói voltak. Philipp Melanchthon meghatározó szerepet játszott a megalakulásában, és élete végéig elnökölt a társaság kéthetente tartott rendszeres disputációin is. A coetus az 1560-as évek közepétől elsősorban a református diákok gyűjtőhelye lett; a kialakuló felekezetek korában egy evangélikus egyetemen ez végül oda vezetett, hogy a 17. század elején megszűnt. A könyv összefoglalja a diáktársaság történetét, s közli négyszázharminckilenc tagjának adattárát, elsősorban azokra a latin nyelvű munkákra összpontosítva, amelyeket a magyar diákok Wittenbergben jelentettek meg.

 
3 100 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.08.30
A készlet erejéig!
-10%
GYÖNGYÖSI ISTVÁN LEVELEI ÉS IRATAI

Sajtó alá rendezte: Jankovics József, Nyerges Judit, Tusor Péter

Balassi Kiadó, 2017

 

"Kötetünkben igyekeztünk minden ismert, illetve eddig (2017 eleje) ismeretlen, de kutatással hozzáférhetővé tett Gyöngyösi-misszilist vagy hozzá írt levelet, illetve személyére vonatkozó, életrajzát, életkörülményeit, családtörténetét és hivatali tevékenységét, valamint birtokviszonyait, személyi kapcsolatait feltáró iratot összegyűjteni és közzétenni. Tettük mindezt azért, hogy a szövegkiadások révén technikailag immár könnyen hozzáférhetővé vált költői életmű, a művészi tevékenység mellé feltárjuk és pontosabban meghatározzuk a szerző életviszonyait és irodalomszociológiai környezetét. Legfőképpen az motivált bennünket, hogy kutatásaink s a szöveg sajtó alá rendezése közben egyre inkább meggyőződésünkké lett: Gyöngyösi életeseményeinek, biográfiai adatainak, vagyis alkotási körülményeinek irodalomtörténeti kanonizálódása téves utakon történt."

 
3 400 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.08.30
A készlet erejéig!
-10%
MÁTYÁS KIRÁLY NARRATÍV HAGYOMÁNYKÖRE

Típus- és motívumindex

Szerző: Magyar Zoltán

Balassi Kiadó, 2017

 

A Mátyás királyról szóló hagyománykör egyike kulturális örökségünk legimpozánsabb folklórtradícióinak. A magyar folklórban általánosan elterjedt, abba mélyen beágyazódott epikus hagyományanyag, amely szinte egyedüliként nemzetközi is, hiszen a szomszédos népek kulturális emlékezetének szintén része. A magyar reneszánsz uralkodó alakját mesék, mondák, anekdoták, példázatok, szólások, dalok, balladák örökítik meg, minden más történeti hőst felülmúló adatgazdagságban és tematikai változatosságban.

 

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.08.30
A készlet erejéig!
-10%
"SZENVEDÉLYEM A HIVATÁSOM".

Jánoskúti Márta jelmeztervező

Szerző: Turnai Tímea

Balassi Kiadó, 2017

 

Jánoskúti Márta az egyik legsikeresebb és legtöbbet foglalkoztatott jelmeztervező. Róla szóló könyvében a szerző, Turnai Tímea a Kossuth-díjas, a Nemzet művésze díjakkal kitüntetett művész teljes életpályáját mintegy 300 jelmeztervén, illetve a megvalósulásukat tükröző fotón keresztül mutatja be.

 
4 800 Ft
Akció: 4 320 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
RABUL EJTETT ÉRTELMEK

Szerző: Balogh Magdolna

Balassi Kiadó, 2017

 

a kérdések:

…hogyan képzeljük el Közép-Európát, és felejtsük-e el?

…mi a regionális komparatisztika, és hány nyelven olvas egy komparatista?

…mi a műfordítás tétje?

…hogyan szól az ősök magyarul?

…bekerülhet-e egy közép-európai mű az ún. világirodalmi kánonba?

…mi köze van Joseph Conradnak Dosztojevszkijhez?

…ki az emigrant és ki az exile, avagy mi köti össze Czesław Miłoszt és Joszif Brodszkijt?

 

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
RENDSZERVÁLTÁS A SZÍNHÁZBAN

Szerző: Szűcs Katalin Ágnes

Balassi Kiadó, 2017

 

2008 végén kért fel az Eszmélet című folyóirat, hogy írjak tanulmányt a rendszerváltás utáni magyar színházról 2008 végén kért fel az Eszmélet című folyóirat, hogy írjak tanulmányt a rendszerváltás utáni magyar színházról – ez az írás lett könyvem előzménye és a folytatás inspirálója. A munka során döbbentem rá, hogy mintha csak 1989 óta tudatosan készültem volna az összegzésre, majd minden olyan előadásról írtam kritikát annak idején, amely tematikája, kérdésfelvetése révén összefüggésbe hozható a rendszerváltással. És akaratlanul némileg összegzése lett e könyv több mint három évtizedes kritikusi, szerkesztői tapasztalatomnak is.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A NAGYPOLITIKÁTÓL A HÉTKÖZNAPOKIG

A magyar holokauszt 70 év távlatából

Szerkesztette: Molnár Judit

Balassi Kiadó, 2017

 

A magyar holokauszt 70., valamint a jeruzsálemi Yad Vashem Archives magyarországi kutatásainak 20. évfordulója alkalmából 2014. május 14–15-én a Szegedi Tudományegyetemen nemzetközi tudományos konferenciát rendezett az egyetem Politológiai Tanszéke és a Szegedi Zsidó Hitközség. Az alapötlet, hogy a magyar holokauszt minden tizedik évfordulójáról nemzetközi konferencián emlékezzünk meg, Randolph L. Braham professzortól származik. Kötetünk a 60. évfordulóra megjelent könyv folytatása. 1944. május 14-én kezdődött a holokauszt történetének leggyorsabb deportálási akciója.

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A ZOMBORI ÖRDÖGŰZŐ

Egy 18. századi ferences mentalitása

Szerző: Bárth Dániel

Balassi Kiadó, 2016

 

A szerző egy horvát származású ferences szerzetes, Rochus Szmendrovich (1727–1782) élettörténetén és az általa írott leveleken keresztül közelít a 18. század vallási életének különböző vonatkozásaihoz, kiváltképp a démoni megszállottság és az ördögűzés témaköréhez. Egy páratlanul jól dokumentált botrány nyomán emeli ki Rochus atyát ebből a névtelenségből: ő volt ugyanis a főszereplője annak az ördögűzési skandalumnak, amely lokális szinten nagy port vert fel a bácskai Zombor városában 1766–1769 között. Mi történt a ferencesek által ellátott plébániatemplomban? Milyen szándékok és törekvések mentén szolgálta ki a helyi és környékbeli hívek igényeit az a ferences, aki nem sokkal érkezése után harcba szállt a démoni megszállottságban szenvedők meggyógyítása érdekében? Milyen szerepet játszott a katolikus és ortodox lakosságú város belső politikai életében? Mi állhatott az őt övező rajongás hátterében?

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KELEMEN LAJOS LEVELEZÉSE (1889–1909)

Sajtó alá rendezte: Sas Péter

Balassi Kiadó, 2016

 

Nagyernyei Kelemen Lajos, Erdély legendás levéltárosa Marosvásárhelyen 1877-ben született. A történelem iránti érdeklődését Koncz József, szülővárosa Református Kollégiumának latintanára mélyítette el. A múlt megismerésére nagyapja, Csomoss Miklós volt 48-as honvéd visszaemlékezései és Orbán Balázs szülőföld-bibliája, A Székelyföld leírása ösztönözték. Első közléseinél Szádeczky Lajos történész bábáskodott. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem történelem–földrajz szakán kapott diplomát. Erdély szellemi fővárosában alakult ki végleges világlátása, a protestáns hazafiasság és a polgári nyitottság nemes ötvözete.

 
5 000 Ft
Akció: 4 500 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
HENSZLMANN IMRE LEVELEZÉSE I–II.

I. kötet: 1826–1860. augusztus

II. kötet: 1860. augusztus–1864

Sajtó alá rendezte: Szentesi Edit

Balassi Kiadó, 2016

 

A Henszlmann Imre levelezése és iratai I–II. című forráskiadvány bő válogatást ad közre a Henszlmann Imre (1813–1888) által írt, illetve kapott levelekből, s néhány olyan levelet is közöl, amelyeknek sem az írója, sem a címzettje nem ő volt, de róla szólnak. Annak érdekében, hogy teljesebb kép rajzolódjon ki Henszlmann életútjáról, gondolatmeneteinek és műveinek születéséről és egykorú fogadtatásáról, a sajtó alá rendező a kötetekbe felvett számos nem levél jellegű dokumentumot is: például iskolai bizonyítványokat, díszokleveleket, kinevezési iratokat, kisnyomtatványokat, ülésjegyzőkönyv-részleteket; reprodukál egykorú nyomtatványokban megjelent jelentéseket, írásokat és cikkeket.

 
10 000 Ft
Akció: 9 000 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A SZEGÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

A szegénység elleni küzdelem teljes újragondolása

Szerzők: Abhijit V. Banerjee–Esther Duflo

Balassi Kiadó, 2016

 

A szegénységgel szinte egyidős az a jelenség, hogy a szegényeket igyekszünk klisékkel jellemezni. A szegények, a társadalmi elméletekben éppúgy, mint az irodalomban, felváltva tűnnek lustának vagy vállalkozó szelleműnek, nagylelkűnek vagy lopósnak, mérgesnek vagy tétlennek, gyámolatlannak vagy önállónak. Nem csoda, hogy a szegénység szakpolitikai kezelésében is leegyszerűsítések bukkannak föl: „Szabad piacokat a szegényeknek!”, „Érvényesítsük az emberi jogokat!”, „Először rendezzük a konfliktusokat!”, „Adjunk több pénzt a legszegényebbeknek!”, „A külső segély megöli a fejlődést!” stb. Ezek a gondolatok az igazság egy-egy fontos szeletére épülnek, de ritkán szólnak az átlagos szegény nőkről vagy férfiakról, a reményeikről, a kételyeikről, a korlátaikról és az ambícióikról, a hiedelmeikről és a tévedéseikről.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 PATRIA NOSTRA. '56-OS MENEKÜLT KAMASZOK A FRANCIA IDEGENLÉGIÓBAN

Szerző: Nóvé Béla

Balassi Kiadó, 2016

 

Az 1956-os forradalom leverése után, az újabb kutatások szerint, közel húszezer magyar kamasz ment felnőtt kísérő nélkül Nyugatra, köztük vagy ötszáz tizenéves fiú, akiknek többsége lelkesen részt vett a harcokban, majd pár évi hányódás után légiósnak állt, és csakhamar a háborgó Algériában találta magát. Sorsuk sokféleképpen alakult. Volt, aki eltűnt, megsebesült, elesett vagy dezertált, majd nem kevés viszontagság árán hazatért, ahol sokukra a kommunista rendőrállam zaklatása és börtöne várt, vagy a besúgók pária-léte egy fél életen át. Mások húsz, harminc évig szolgáltak a francia trikolór és a légió zöld-vörös zászlaja alatt Algériában, Korzikán, Csádban, Tahitin és sok más állomáshelyen. Ma, jóval túl a hetvenen, veteránotthonokban, magányosan vagy családjuk körében élnek szerte a nagyvilágon.

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
SZEGEDI BOSZORKÁNYPEREK, 1726—1744

Balassi Kiadó, 2016

 

A maga korában európai hírű botrány volt a szegedi boszorkányperek lefolytatása, a több ember halálát, köztük a Rósa Dániel egykori városbírót elmarasztaló súlyos ítéletek és a nyilvánosság előtt zajló tömeges kivégzések végrehajtása. A kötetben előforduló vádlók, vádlottak vagy tanúk többsége a városfalak belső peremén és a belvárosban élő módosabb, esetenként gazdag polgárok soraiból került ki. Mivel a szegedi perek nagy részét Reizner János 1900-ban már közölte, célszerű volt a levéltári állományt újra átvizsgálni. Az újonnan feltárt dokumentumok immár teljes terjedelemben most kerülnek elsőként kiadásra. Ezek átírási munkálatait Brandl Gergely végezte el. Kötetünk újraközli Reizner János, Oltvay Ferenc feltárásait, de minden esetben pótolja az általuk nem közölt szövegrészeket, hiányokat is. Munkacsoportunk újabb perfeltárásának eredményeként a korábbi 12 helyett immár 17 esetet teszünk közzé a boszorkányságkutatás hasznosítására.

 
3 600 Ft
Akció: 3 240 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
ORVOSISTENEKTŐL A HORTIKULTURÁLIS UTÓPIÁIG

Tanulmányok a Kárpát-medence vonzáskörzetéből

Szerkesztette: Hesz Ágnes és Pócs Éva

Balassi Kiadó, 2016

 

A kötet tanulmányai a tágan értelmezett, a hivatalos vallástól a mágiáig terjedő vallás határain belül sokféle módszerrel, változatos témákat elemeznek.

A modern vallási jelenségek gyökereinek feltárásával két tanulmány foglalkozik. Tóth Anna Judit a római Kalendae Ianuariae ünnepének kora császárkori forrásai alapján fejti fel az újév és a farsang modern kori ünnepléséhez vezető szálakat. Csepregi Ildikó a kegyhelyek álomban gyógyító szentjeit, az inkubáció latin és bizánci formáinak közös késő antik, kora keresztény gyökereit vizsgálja. Vidacs Bea kutatása szintén a kegyhelyek és a hozzájuk kapcsolódó kultuszok vizsgálatára irányul: egy magyarországi látóasszony tevékenységét egy libanoni látóasszonyéval összevetve mutatja be.

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A VÁRADI EGYHÁZ 1524. ÉVI ZSINATI HATÁROZATAI

Szerző: Jaczkó Sándor

Balassi Kiadó, 2016

 

A könyvben teljes kritikai szövegével és hasonmás kiadásával közölt forrásnak az a tény ad különös tekintélyt, hogy a kalocsai egyháztartomány területéről eddig ez az egyetlen ismert késő középkori zsinati határozatgyűjtemény. A szerző tanulmányában először összefoglalja a külföldi és hazai zsinatkutatás eredményeit, az 1524. évi váradi egyházmegyei zsinat kultúr- és eszmetörténeti hátterét. Ismerteti az összehívó, Perényi Ferenc püspök életét, a zsinat összehívásának okait, helyszínét, időpontját és résztvevőit.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
HANS-GEORG GADAMER MŰVÉSZET- ÉS KÖLTÉSZETFELFOGÁSA

Szerző: Görföl Balázs

Balassi Kiadó, 2016

 

A könyv a XX. századi filozófia és esztétika klasszikusának, Hans-Georg Gadamernek a művészetelméletével foglalkozik, különös tekintettel a szerző költészettel kapcsolatos meglátásaira. A hermeneutikai gondolkodás sajátszerűségei mellett a hermeneutikával szemben kritikus vagy egyenesen elutasító álláspontokat is mérlegre tesz. A szöveg az irodalomtudomány, az esztétika, a filozófia, a nyelvészet, a germanisztika kutatói mellett esszéisztikus nyelvezete miatt az egyetemi hallgatók érdeklődésére is számot tarthat. A témáról magyar nyelven eddig nem született hasonló terjedelmű és a szélesebb összefüggéseket szem előtt tartó munka.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 „SEMMI ÚJSÁGOT ÍRNI NEM TUDOK”. RÁDAY GEDEONNÉ SZENTPÉTERI KATALIN LEVELEZÉSE

Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta: Berecz Ágnes

Balassi Kiadó, 2016

 

Egy tizenhat éves menyasszony évődik vőlegényével a 18. század első felében: könnyed, játékos mondatokat váltanak Sajószentpéter és Bécs között. Asszonyként szövetekről, ruhamintákról, gyermekekkel kapcsolatos örömökről és bánatokról esik szó, anyai, majd nagyanyai jó tanácsok fogalmazódnak meg. A megpróbáltatások ideje is eljön: betegségek, halálozások, gazdálkodási nehézségek érlelik felelős nagyasszonnyá. Ráday Gedeonné Szentpéteri Katalin a század második felére a család és a tágabb atyafiság számára is igazodási pont: férjének szerető társa, testvérei ügyes-bajos dolgainak intézője, viszályok elsimítója, tehetséges fiatalok patrónája, fia és unokái gondos nevelője. Semmi újságot írni nem tudok, írja gyakran – akkor is, ha érdekes események tanúja, és zajlik körülötte az élet. Leveleiből egy példaértékű, teljes élet tárul fel előttünk.

 
3 100 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
HOFFMANN ALFRÉD ÉS A DUALIZMUS KÖNYVKERESKEDELME

Szerző: Simon Melinda

Balassi Kiadó, 2016

 

A kötet a 19. századi magyarországi könyvkiadás és könyvkereskedelem egyik kiemelkedő alakját, a korban neves Eggenberger-féle könyvkereskedés tulajdonosát mutatja be. A szerző levéltári és szakirodalmi forrásokra támaszkodva rekonstruálja Hoffmann Alfréd családi környezetét, életének helyszíneit és baráti körét. Bemutatja, milyen bel- és külföldi tanulmányokat végzett egy korabeli ifjú könyvkereskedő, milyen volt egy elegáns belvárosi könyvesbolt a „boldog békeidőkben” és kik voltak mindennapos vendégei. Részletesen ismerteti a könyves szakma viszonyait a század második felében, s ebből a háttérből kiemelve elemzi a korszak prominens tudományos és tankönyvkiadójának pályafutását. Nélkülözhetetlen forrás a 19. századi művelődéstörténet és könyvkultúra iránt érdeklődők számára.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A MÁSODIK ÉLETMŰ

Székely Gábor és a színházcsinálás iskolája

Szerkesztette: Jákfalvi Magdolna, Nánay István, Sipos Balázs

Balassi Kiadó, 2016

 

„Az igazi jó színház mindig morális intézmény volt: ez tette egyben politikai tényezővé is. Erre most és itt, ennek az országnak is rendkívüli szüksége volna. A rendezés szakma, de ha »csak« szakmaként kezeljük s belső indítékainktól függetlenül, számunkra közömbös feladatok megoldására használjuk, tehát nem tekintjük személyiségünk részének – mesterségünk, hivatásunk leglényegét veszítjük vagy áruljuk el.” Székely Gábor

A kötetet a rendező 70. születésnapja alkalmából állították össze volt tanítványai, színészei, munkatársai közreműködésével

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 BARTÓK BÉLA–ANNIE MÜLLER-WIDMANN LEVELEZÉSE / BRIEFWECHSEL 1935–1940

Sajtó alá rendezte: Bónis Ferenc

Balassi Kiadó, 2016

 

1929. január 30-án Bartók szerzői estet adott Bázelban, két magyar művész, Durigo Ilona és Geyer Stefi közreműködésével. A közönség soraiban ült egy fiatal karmester és egy sokoldalúan művelt zeneértő asszony, lelkes támogatója az új művészetnek: Paul Sacher és Annie Müller-Widmann. Ők ketten meghatározó személyiségeivé váltak annak az erős kapcsolatnak, mely a magyar zeneszerzőt, európai életének utolsó öt-hat évében, Bázel városához fűzte. Sacher, a karmester-mecénás, három kompozíció – három remekmű –: a Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára, a Szonáta két zongorára és ütőhangszerekre és a Divertimento írására inspirálta Bartókot, Müller-Widmann asszony pedig világnézetük hasonlóságával és a muzsikus zsenijének azonnali felismerésével teremtett olyan légkört, mely a zárkózott mestert, kettejük levelezésében, a korabeli Európa súlyos alapkérdéseiről alkotott véleményének nyílt és világos kifejtésére késztette.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
SZÁLASI FERENC

Politikai életrajz

Szerző: Karsai László

Balassi Kiadó, 2016

 

"Szálasi Ferenc politikai életrajzának megírása során több kérdésre próbáltam választ adni: ki volt, milyen (magán)ember volt? Miért hagyta ott a biztos karrierrel kecsegtető katonai pályát, miért lett politikus? Kik voltak fő támogatói, barátai és főbb politikai ellenfelei? Milyen eszmékkel, gondolatokkal lépett a politikai pályára, mi volt "hungarizmusa" lényege? Hogyan lett a Horthy-rendszer leghatalmasabb ellenzéki mozgalmának vezetője? Miért nem léteztek politikai és gazdasági kapcsolatok Szálasi és pártja-mozgalma, valamint a náci Németország között? Mikor, miért szánták rá magukat a németek arra, hogy őt Horthy Miklós kormányzó helyére ültessék? Hatalomra jutása után milyen kül- és belpolitikát folytatott, miben és miért különbözött Szálasi "zsidópolitikája" a Sztójay-kormányétól?"

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
SZENT LAJOS ÉLETE ÉS BÖLCS MONDÁSAI

Szerző: Jean de Joinville

Balassi Kiadó, 2016

 

Jean de Joinville Szent Lajos életéről írott műve a középkori francia irodalom és történetírás egyik legkiemelkedőbb és legeredetibb alkotása.

 

Emlékirat, sajátos hagiográfiai munka, memoár, geszta, történeti mű, krónika, anekdotagyűjtemény egyszerre. Összefoglalja egy korszak lényegét és szemléletét, ugyanakkor szakít a korábbi történetírás és irodalom számos kliséjével. Az első olyan alkotás a francia középkorban, melynek szerzője nem rejtőzik el, hanem épp ellenkezőleg, a történet egyik főszereplőjévé válik. Műve így nemcsak a 800 éve született szent király alakjának és az egyiptomi keresztes hadjáratnak, hanem IX. Lajos és Jean de Joinville barátságának is emléket állít.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 EVANGÉLIKUS ÉS REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI ÉNEKEK (1601–1700)

Régi Magyar Költők Tára XVII/17.

Szerkesztette és a jegyzeteket írta H. Hubert Gabriella,

a szövegeket Vadai István, a dallamokat Ecsedi Zsuzsanna rendezte sajtó alá

Balassi Kiadó, 2016

 

A kötetben ismeretlen vagy kevéssé számon tartott szerzőjű, XVII. századi gyülekezeti és temetési énekeket teszünk közzé. Ezek egy részét evangélikusok és reformátusok egyaránt énekelték, más része evangélikus hátterű, ezen belül többnyire az eperjesi és a dunántúli gyülekezetekhez köthető.

 
5 700 Ft
Akció: 5 130 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 APÁCAMŰVELTSÉG MAGYARORSZÁGON A XV–XVI. SZÁZAD FORDULÓJÁN

Az anyanyelvű irodalom kezdetei

Szerző: Lázs Sándor

Balassi Kiadó, 2016

 

A középkori szerzetesek vagy apácák életmódjáról többnyire közhelyeket ismerünk. Pedig érdemes utánanézni: valójában mennyire voltak elzárva a világtól, mit tudhattak a kolostorfalakon túl zajló eseményekről? Bár az apácák alig-alig érintkezhettek idegenekkel, a kódexekben mégis nyoma maradt annak, hogy a fontos események híre eljutott hozzájuk, kéziratos könyveiket cserélgették, egy-egy legendát azonos formában több kolostorban is ismertek, s a szövegekbe olykor a népi vallásosság elemei is beszivárogtak. Kötetünk azt vizsgálja, milyen szellemi hatások érték a magyar domonkos, ferences és premontrei nővéreket, akik életüket a kolostorokban Krisztus követésének szentelték.

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KÖLCSEY FERENC MINDEN MUNKÁI. LEVELEZÉS IV. 1834–1836.

Kritikai kiadás

S.a.r. Szabó G. Zoltán

Balassi Kiadó, 2015

 

A Kölcsey Ferenc levelezésének negyedik kötetével folytatódott a Kölcsey Ferenc minden munkái sorozat alsorozata, a levelezésé, melyre a meglehetősen terjedelmes, részben publikálatlan vagy a korábbi közlésekben hiányos szövegek kritikai feldolgozása, illetve kiadásra való előkészítése után került sor. E munkálatok során az anyaggyűjtés, a könyvtári, kézirattári, levéltári források felkutatása és a lehetőségig teljes levélgyűjtemény összeállítása, másolása, ismételt szövegegyeztetése meglehetős mértékű kutatást igénylő tárgyi és nyelvi magyarázatokra szorul.

 
3 300 Ft
Akció: 2 970 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
BAJUSZBÖGRE, LEFORDÍTATLAN

Műfordítás, adaptáció, kulturális transzfer

Szerző: Kappanyos András

Balassi Kiadó, 2015

 

Kappanyos András új könyve a műfordítás elméletével és gyakorlatával foglalkozik. Címadó példája a James Joyce Ullysses című regényének főszereplője, a Leopold Bloom konyhaszekrényében pihenő „bajuszbögre”, amely a műfordítók előtt álló nehézségek szimbóluma. Nemcsak azért „lefordítatlan”, mert a többi, lefordított bögrével ellentétben a talpán áll, hanem azért is, mert a magyar olvasóban szemben az angol anyanyelvű olvasóval – megfelelő tapasztalat híján – ez a nyelvi alakzat nem idézi fel eredeti referenciáját, a bajuszvédő betéttel ellátott ivóedényt. – A bajuszbögre valódi mibenlétéről szóló információ éppúgy kattintásnyi távolságra van az olvasótól, mint a fordítótól, így a mulasztás, a tévedés, az információ elsikkasztása pillanatok alatt leleplezhető. A helyzet új fordítási stratégiákat követel, és új olvasásmódok kialakítására bátorítja az olvasót is. Ez annál nyilvánvalóbb, minél összetettebb, strukturáltabb, gazdagabb a magyar kultúrába integrálni kívánt mintázat.

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 RÉGMÚLT IDŐK ELBESZÉLÉSE. A KIJEVI RUSZ ELSŐ KRÓNIKÁJA

Szerkesztette: Kovács Szilvia, Balogh László

Balassi Kiadó, 2015

 

Kötetünk a Kijevi Rusz történetét elbeszélő legkorábbi óorosz nyelvű krónikának, a Régmúlt idők elbeszélésének (Poveszty vremennih let) első teljes magyar fordítását adja közre. Ez a több mint egy évszázadon át különböző szerzők által írt, más forrásokkal is összeszerkesztett és több szövegváltozatban fennmaradt mű összefoglalja mindazt, amit a kortársak tudtak a Kijevi Rusz történetéről a 11. században és a 12. század elején. Az elbeszélés a vízözönnél kezdődik, az ismert világ népeinek letelepedésével folytatódik, majd rátér a szlávok őstörténetére, és 852-től „sorba rakva az éveket” számol be Kijev és a környékén lévő fejedelemségekben uralkodó család, a Rurikidák történetéről az 1117. évig.

 
3 600 Ft
Akció: 3 240 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
TRADÍCIÓ ÉS PROPAGANDA KERESZTÚTJÁN

Fejezetek Báthory Zsigmond udvarának kultúrájából

Szerző: Kruppa Tamás

Balassi Kiadó, 2015

 

Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem uralmának időszakát egykorú történeti szövegek, illetve a latin és magyar nyelvű propagandisztikus művek alapján művelődés- és eszmetörténeti szempontból elemzi a szerző.  Munkája első részében azt vizsgálja, hogy a dinasztia népszerűsítésére szánt alkalmi művekben miként nyilvánul meg a miles christianus késő középkori alakja, amely a Báthoryak vallásosságát a családi hagyományokon és az egyéni tiszteletadáson keresztül erőteljesen meghatározta. A kötet második része a Báthory-dinasztia által kormányzott új állam irányítását, államformáját érintő vitákat és a katolikus vallásgyakorlatot idézi fel.  Az elemzett művek új megvilágításba helyezik nemcsak az uralkodó és a rendek, illetve a különböző udvari érdekcsoportok egymás közti kapcsolatát, hanem a Báthory-dinasztiának pápasággal és a Habsburgokkal fennálló viszonyát is.

 
3 100 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A SZABADSÁG KICSINY SZIGETE

Művészsorsok a 20. században. Bálint Endre, Jakovits József, Vajda Júlia

Szerző: Kozák Gyula

Balassi Kiadó, 2015

 

Miről szól a könyv? Négy ember, négy művész életküzdelméről a Horthy-korszakban, a holokauszt idején, a rövid 1945 utáni demokráciában, a Rákosi-korszakban, az ’56 utáni fokozatosan fellazuló világban. (A négy művész közül valójában hároméról, mert Vajda Lajos, aki ma már a művészettörténészek konszenzusa alapján a 20. század egyik legjelentősebb magyar festője, 1941-ben meghalt.) Vajda fizikai valóságában tehát nem része a főtörténetnek, azonban mindazok életét meghatározta, akik ennek a szellemi centrumnak a közelébe kerültek.

 
4 200 Ft
Akció: 3 780 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
AKNAY JÁNOS CSEND-TÖRTÉNETEI

Szerző: Nagy Márta

Balassi Kiadó, 2015

 

Aknay János szimbolikus számú, tizenkét festményen örökített meg Jézus életéből történéseket. Ezek a földi világban zajlottak, abban a földi világban, amelyhez az Istenfiú emberi természete révén tartozott. Istensége által azonban az eseményekben a valóságon túli világ is megnyilatkozott. Jól olvasható evangéliumi ciklusában a festő a „fény tetteinek”, a színeknek a közvetítésével mindkét világot bemutatja. Az égi rend jellemzőjéül Pilinszky János a csendet sejti. Ennek a hangjait véljük hallani Aknay Csend-történeteiben.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
BEVEZETÉS A SZÍNHÁZTUDOMÁNYBA

Szerző: Andreas Kotte

Balassi Kiadó, 2015

 

A 21. század eleji színházértelmezésben bizonyos súlypont-áthelyeződéseket vehetünk észre, amelyek szerint színház jobbára ott jön létre, ahol az ember és a tárgy nem helyettesíthető. A legtöbb néző számára a színház nem idegen sem az igazságtól, sem a valóságtól, hanem testileg intenzív és valóságos. Amíg az új audiovizuális médiumok új virtuális realitásokat hoznak létre, addig a színházban a test és a tárgyak létének egyszerisége, jelenléte és multifunkcionalitása kelt érdeklődést.

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 SCHODEL ROZÁLIA ÉS A HIVATÁSOS MAGYAR OPERAJÁTSZÁS KEZDETEI

Szerző: Tallián Tibor

Balassi Kiadó, 2015

 

1837. augusztus 22-én elérte célját a reformkori magyar művelődéspolitika egyik legfontosabb törekvése: az akkori Kerepesi úton megnyitotta kapuját a Pesti Magyar Színház, amely 1840-ben kiérdemelte a büszke Nemzeti Színház címet. Színpadán a következő hetekben adtak néhány régebbi daljátékot, de komoly operai programra nem vállalkoztak. Október 30-án azonban megkísértették a lehetetlent, és bemutatták Bellini Normáját a kolozsvári születésű Schodel Rozália vendégszereplésével. Schodelné Bécsben nyert kiképzést, majd a székváros udvari operaházában és más német színpadokon működött. Pesti fellépését rajongó lelkesedés fogadta, s a színház vezetősége azonnal döntött az opera megszervezéséről – a huszonhat éves énekesnő irányításával.

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 TÁRSADALOMFOGALMAK AZ OSZTRÁK ÉS MAGYAR TÁRSADALOMSTATISZTIKÁBAN

Szerző: Tóth Zoltán

Balassi Kiadó, 2015

 

„Feltételezésem szerint a fejlett polgári társadalomstatisztika hosszabb, legalább 150 éves időszak politikai, eszmetörténeti és statisztikai kérdéseit görgeti magával. A magyar történeti statisztikai kutatásokban mindig is természetes volt, hogy a magyar vonatkozásokat együtt vizsgálták az osztrák szálakkal. Munkámban ezt a hagyományt folytatom. Bemutatom mindazon kérdéseket is, amelyek a hazai társadalomstatisztika mint társadalomfogalmaink kialakításának döntő fontosságú műhelyével kapcsolatban felmerülhetnek. Forrásaim nem elsősorban a népszámlálások adatai, sokkal inkább a számok tartalmát meghatározó szöveges háttéranyagok. A problémát a népszámlálási foglalkozási-társadalmi kategóriák rendszerének, időbeli sorozatainak, továbbá osztrák és magyar változatainak nyomon követése révén közelítettem meg.”

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A TÖRTÉNELEM MINT HIVATÁS

A Benda-emlékkonferencia előadásai

Szerkesztette: Szijártó M. István

Balassi Kiadó, 2015

 

Benda Kálmán (1913–1994) születésének 100. évfordulóján emlékkonferenciát rendezett a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye a Nemzeti Örökség Intézete közreműködésével és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával. Jelen kötetben ezen tudományos ülésszak tanulmánnyá formált előadásai olvashatók. Benda Kálmán a Magyar Tudományos Akadémia II. osztályának elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem alapító rektora, a Ráday Gyűjtemény igazgatója, a Történettudományi Intézet tudományos tanácsadója, a kora újkori magyar történelem kutatásának kimagasló egyénisége volt. A konferencián emlékének megidézését követően Magyarország kora újkori történelmével foglalkozó történészek ismertették kutatásaikat.

 
1 200 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
RÁKÓCZI-INDULÓ, KOSSUTH-SZIMFÓNIA, SZÉKELY FONÓ

Húsz írás a magyar zenéről

Szerző: Bónis Ferenc

Balassi Kiadó, 2015

 

E kötet címében három kiemelkedő zenemű áll jelképeként a magyar zenetörténet három századának. E három évszázadban, témánk határai között maradva, olyan személyiségek tűnnek fel útjelzőül, mint Rákóczi és Mozart, Berlioz és Liszt, Bartók és Kossuth, Erkel és Kodály. Nevük a magyar muzsika újabb kori történelmi ihletettségének megannyi tetőpontjára utal. Kötetünk tényeket tár fel abból a korból, amelyben a honi zeneművészet a török dúlás elmúltával fokozatosan megerősítette kapcsolatát Európával – meg abból a két emberöltőnyi időből, amelyben a világkultúra egyik vezető erejévé válhatott. Húsz fejezete ismeretlen áramlatokat tesz láthatóvá: korjelző mestereket és remekműveket, titkos szellemi kapcsolatokat világít meg, kísérletet téve arra, hogy megmutassa e törekvéseknek, e személyiségeknek, e műveknek és hatásoknak tereken és korokon átívelő jelentőségét.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
TEST, LÉLEK, SZELLEMEK ÉS TERMÉSZETFELETTI KOMMUNIKÁCIÓ

Szerkesztette: Pócs Éva

Balassi Kiadó, 2015

 

Vallásetnológiai sorozatunk nyolcadik kötete az eddigiekhez hasonlóan egy nagy sikerű nemzetközi konferencia előadásain alapszik, amelyet a pécsi egyetem Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszéke, illetve az ott létesült „Kelet-Nyugat” Vallásetnológiai Kutatóközpont rendezett 2014 decemberében. Ezúttal az International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) nemzetközi folklór-szervezetének Belief Narrative munkacsoportja vállalta a konferencia társrendezői szerepét. Az ő fő célkitűzésük a hiedelmek és hiedelemelbeszélések nemzetközi kutatásának összehangolása; segítségükkel bővült a konferencia résztvevőinek sora a halálról, halottakról szóló folklórelbeszélések kutatóival.

 
4 300 Ft
Akció: 3 870 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
EMLŐSÖK MAMMALS. 50 HAIKU KORTÁRS JAPÁN SZERZŐKTŐL

Szerző: Pápai Éva

Balassi Kiadó, 2015

 

Pápai Éva festő- és szobrászművészt a szakma- és művészetszeretők a legkiválóbb akvarellisták között tartják számon. Számos kitüntetés tulajdonosa. Felüdülés leheletfinomságú akvarelljeit nézegetni – és hozzá olvasni a japán költők: Acu, Hiroko, Hiromi, Kaori,  Micsi, Nao, Sin, Szakana, Tomo, Uta haikuit, melyeket az akvarellekhez írtak.

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 IRATOK A MAGYAR KÜLÜGYMINISZTÉRIUM TÖRTÉNETÉHEZ 1985–1993. II.

Szerkesztette: Sáringer János

Balassi Kiadó, 2015

 

E kötet főszerkesztője és munkatársai forráskiadványukban arra vállalkoztak, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bemutassák a magyar Külügyminisztérium 1985 és 1993 közötti történetét, az olvasóközönség elé tárják a magyar rendszerváltás időszakában bekövetkezett külügyminisztériumi változásokat, és képet adjanak az 1989/1990 előtti és utáni magyar külügyi igazgatásról.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.