Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Nyelvészet


Sorrend:

-15%
AZ IBÉRIAI-FÉLSZIGET ÚJLATIN NYELVEI

Szerző: Berta Tibor

JATE Press, 2008

 
2 205 Ft
Akció: 1 875 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  A NYELVTUDOMÁNY TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL A XX. SZÁZAD ELEJÉIG

Csomópontok és átvezető szálak

Szerző: H. Tóth Imre

JATE Press, 2005

 
3 150 Ft
Akció: 2 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A NYELVTÖRTÉNETI KUTATÁSOK ÚJABB EREDMÉNYEI V.

Szerkesztő: Büky László - Forgács Tamás - Sinkovics Balázs

JATE Press, 2008

 
3 780 Ft
Akció: 3 215 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A NYELVTÖRTÉNETI KUTATÁSOK ÚJABB EREDMÉNYEI IV.

Szerkesztő: Büky László, Forgács Tamás

JATE Press, 2007

 
3 150 Ft
Akció: 2 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  A SZLÁV FŐNÉVRAGOZÁS TÖRTÉNETI VIZSGÁLATÁNAK METODOLÓGIAI VONATKOZÁSAI

JATE Társadalomtudományi Doktori Disszertációk

Szerző: Balázs L. Gábor

JATE Press, 1997

 
630 Ft
Akció: 535 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A NYELVEK ÉLETE

A nagyközönség számára

Szerző: Balassa József

Tinta Kiadó, 2014

 

Balassa József nagyközönség számára írt, és először 1933-ban megjelent ismeretterjesztő munkája, A nyelvek élete ma is hasznos válaszokat ad a nyelvvel, a nyelvészettel, a világnyelvvel és a nyelvtanulással kapcsolatban felmerülő kérdésekre. Napjainkban is élénk az érdeklődés anyanyelvünk szárma­zása, rokonsága és fejlődése és általában minden olyan kérdés iránt, amely a nyelvhelyességgel és a nyelvvel, a gondolatközlés legtökéletesebb eszközével valamilyen módon összefügg. Egységesülő világunkban az anyanyelv helyes használata mellett az idegen nyelvek elsajátítása kiemelt jelentőségű.

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A NYELV ÉS A NYELVEK

Bevezetés a nyelvtudományba

Szerző: Schmidt József

Tinta Kiadó, 2014

 

Schmidt József (1868–1933) a tanári diploma megszerzése után a klasszikus nyelvek középiskolai oktatója, majd 1910-től a budapesti egyetemen az indogermán összehasonlító nyelvészet tanára. Páratlan nyelvtudása kiterjedt a germán, újlatin, szanszkrit, iráni, kelta nyelvek körére.

 

Először 1923-ban jelent meg a nyelvészetbe bevezető, az újgrammatikus tanokat népszerűen ismertető A nyelv és a nyelvek című munkája. A könyv nagyobb fejezetei: I. A nyelv mivolta és élete; II. A nyelv az érintkezés szolgálatában; III. A nyelvek rokonsága; IV. A nyelvek osztályozása; V. A nyelv eredete.

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÉDES ANYANYELVÜNK

Szerző: Dr. Rónai Béla

Oskar Kiadó, 2009

 

A könyv erősége egyrészt világos szerkezete, másrészt az a szemlélete, amelynek segítségével egységben nézi a nyelvtannak és a szóbeli és írásbeli nyelvhasználatnak a szabályait. További erénye és egyben nagyszerűsége az is, hogy olyan nyelvtant kínál, amely elősegíti az irodalom megszerettetését és olvasását is a jól kiválasztott klasszikus szépirodalomból vett példamondatokkal, idézetekkel.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PRISONNIER DE SA LANGUE, LIBRE DANS SA LANGUE

Szerzők: Yann Foucault, Judit Karafiáth

Universitas Kiadó, 2006

 

Az elsősorban francia és magyar szerzők 17 tanulmánya vizsgálja a régebbi és modern világirodalom jelentős alakjait a nyelvi kifejezés és esztétikai következményei szempontjából

 
1 050 Ft
Akció: 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BEVEZETÉS A BALTI FINN NYELVÉSZETBE

Szerző: Bereczki Gábor

Universitas Kiadó, 2000

 

A finnek, karjalaiak, vepszék, izsórok, vótok, észtek és lívek nyelvének tömör, teljes grammatikai elemzését nyújtja a könyv.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAR NYELV FINNUGOR ALAPJAI

Szerző: Bereczki Gábor

Universitas Kiadó, 2003

 

A felsőoktatási tankönyv 3., átdolgozott kiadása, amely a kérdésre vonatkozó legújabb kutatásokat tartalmazza.

 
1 344 Ft
Akció: 1 075 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KÜLÖNÖS MAGYAR NYELV

Adalékok Bél Mátyás nyelvtudományi munkásságához

Historia Litteraria 27.

Szerző: Komlóssy Gyöngyi

Universitas Kiadó, 2010

 

E kötet Bél Mátyás két, nyelvtörténettel, nyelvhasonlítással foglalkozó művét és az azokat bevezető rövid tanulmányokat foglalja magába. Az első, Héber-magyar etimológiai szótár nyelvünk eredetére, rokonságára keres választ. A másik, rövidebb tanulmány, amely A különös magyar nyelv címmel jelent meg, a magyart az indoeurópai nyelvekkel hasonlítja össze, Leibniz nyelvelméletének cáfolataként, amely a hun nyelvet a szlávval, a magyart a finnel tartotta rokonnak.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
RADNÓTI MIKLÓS

Szerző: Vilcsek Béla

Savaria University Press, 2009

 

"Radnóti Miklós életrajzát megírni többféle módon lehet. A tragikus mártírköltő könnyeket fakasztó történetének elbeszélésével csakúgy, mint szikár jegyzőkönyvek, dokumentumok, kortársi visszaemlékezések, hitelességet sugalló gyűjteményének összeállításával vagy éppen a léthelyzet változásaitól, a személyiség korhoz kötöttségétől elvonatkoztatott műelemzések steril sorakoztatásával. Radnóti Miklós életrajzát megírni mégis talán csak egyféleképpen érdemes. Mindvégig szem előtt tartva a költő egyik pályarajzában maga által meghatározott alaptételt: „ egy művész élete és művészete nem függetleníthető egymástól, az igazi művész mögött ott áll a művész a maga erkölcsiségével..."

 
1 944 Ft
Akció: 1 555 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ORSZÁGH LÁSZLÓ EMLÉKEZETE

Tudományos konferencia születésének centenáriuma tiszteletére

In honorem

Szerzők: Köbölkuti Katalin; Molnár Katalin

Savaria University Press, 2009

 

A neves szótáríró Pekker László néven Szombathelyen látta meg a napvilágot 1907. október 25-én. Édesapja – Vasvármegye tiszti főügyésze és a Szombathelyi Szépítő Egyesület igazgatója – 1925-ben vette fel az atyai nagyanyjával kihalt ősi Országh családnevet. Szülővárosában a premontrei gimnáziumban töltött diákévei megalapozták és meghatározták érdeklődését és későbbi tudós pályáját. Nevét itthon és külföldön leginkább angol-magyar és magyar-angol szótárai tették ismertté.

 
1 907 Ft
Akció: 1 525 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NYELVÉVEL HALAD A NEMZET

Esszék, tanulmányok és egyéb írások Pusztay János tiszteletére

In honorem

Szerzők: Fóris Ágota; Fűzfa Balázs; Sciacovelli, Antonio

Savaria University Press, 2008

 

Természetesen vegyes műfajú a kötet, mely a finnugrista nyelvészprofesszor, Pusztay János 60. születésnapja alkalmából jelent meg 2008-ban. Nyelvészetről, irodalomról, filozófiáról, oktatáspolitikáról is szó esik benne, amiképpen az ünnepelt tevékenységi köre is sokrétűen gazdag. A megszólalók nemcsak témaválasztásukkal kapcsolódnak hozzá, hanem jelképesen is szerettek volna a "Pusztay-iskola" tagjává válni.

 
1 948 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
PSZICHOLINGVISZTIKA 1-2.

Magyar pszicholingvisztikai kézikönyv

Szerzők: Pléh Csaba, Lukács Ágnes

Akadémiai Kiadó, 2014

 

A pszicholingvisztika a nyelv használatának, megértésének és elsajátításának mentális folyamatait, a használók értelmi, érzelmi és társas működéseit érintő mechanizmusait vizsgálja. Interdiszciplináris terület, amelynek gyökerei a nyelvészetben és a pszichológiában lelhetők fel. Fél évszázada létezik komolyabb formában, vagyis viszonylag fiatal, ám az elmúlt évtizedekben - az ihletését adó területek, vagyis a nyelvészet, a pszichológia és az idegtudomány elméleti és technikai változásainak, továbbá a nyelv használatát és vizsgálatának lehetőségeit is érintő, gyorsan változó műszaki-informatikai környezetnek köszönhetően - sokrétűen fejlődött.

 
9 900 Ft
Akció: 8 415 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A SZÉKELY ÍRÁS NYOMÁBAN

Szerző: Sándor Klára

Typotex Kiadó, 2014

 

A székelyek írása több embert érdekel, mint korábban bármikor. A szakirodalom gazdag, mégsem találtunk eddig olyan összefoglaló kötetet, amely megbízhatóan tájékoztatna a székely írás középkori emlékeiről, eredetéről, használatáról. Ez a kötet ezt a hiányt szünteti meg: másfél évszázad kutatási eredményeit tekinti át, több száz év nyomtatott és írott forrásait, vésett, rótt, karcolt, festett emlékeit mutatja be és elemzi.

Hogy hogyan fér bele majdnem egy ezredév írástörténete egy pár száz oldalas könyvbe? Talán hihetetlen, de az elmúlt ezer évből még harminc "feliratos" emléke sincs a székely írásnak, és az ismertek egy része is megfejt(het)etlen.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAR GENERATÍV TÖRTÉNETI MONDATTAN

Szerző: É. Kiss Katalin

Akadémiai Kiadó, 2014

 

A Magyar generatív történeti mondattan nyelvünk mondatszerkezetének és szintagmaszerkezetének változásait elemzi, a változások mozgatórugóit is bemutatva. A magyar nyelv történetének a könyvben behatóan vizsgált korszaka az összefüggő nyelvemlékek megjelenésétől, a 12. század végétől a 16. század végéig tartó időszak, de a vizsgálatok gyakran az ezt megelőző és az ezt követő időszakokra is átnyúlnak. Az elemzések tárgya az ugor alapnyelvből örökölt SOV mondatszerkezet SVO szerkezetté alakulása, a tagadó és kérdő mondatok megváltozása, az összetett igeidők kialakulása, majd eltűnése, a módhasználat átalakulása, a főnévi és a névutós kifejezések belső szerkezetének változásai, továbbá az igenévi alárendelés lehetőségeinek, eszközeinek szűkülése és a véges alárendelés térnyerése, típusainak és eszközeinek gazdagodása. A vizsgálatok elméleti hátterét a generatív nyelvelmélet diakróniafelfogása adja; az elemzések a nyelvi változások univerzális sajátságainak felmutatására is törekszenek.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  NYELVBEN A VILÁG. TANULMÁNYOK LADÁNYI MÁRIA TISZTELETÉRE

Szerkesztette: Havas Ferenc, Horváth Katalin, Kugler Nóra, Vladár Zsuzsa

Tinta Kiadó, 2014

 

A Nyelvben a világ című tanulmánygyűjteményt Ladányi Mária tanszékvezető egyetemi tanár 60. születésnapjára állították össze a szerkesztők. A kötet 54 szerző tollából 52 írást tartalmaz. A kiadvány tematikus egységei – a kognitív nyelvészettől a leíró és a történeti nyelvészeten át a nyelvtudomány történetéig – az olvasónak széles választékot nyújtanak, megközelítésmódjukat, vizsgálati módszereiket tekintve is sokszínűek, többféle nyelvészeti irányzatot, felfogást tükröznek. Jelentős részük kapcsolódik a Ladányi Mária által művelt tudományterületek (morfológia, szociolingvisztika, diskurzuselemzés, szintaxis, szemantika, kognitív nyelvészet) valamelyikéhez. Néhány szerző – irodalmár lévén – irodalmi témát dolgozott fel, s a kötetet két idegen nyelvű írás is gazdagítja.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MAGYAR NYELVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK

Szerző: Honti László

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

A Magyar nyelvtörténeti tanulmányok címmel készült kötet Honti László magyar és uráli nyelvtörténeti írásai köréből válogatott tanulmányait tartalmazza. A könyv három fejezete: „A magyar nyelv őstörténetéről”, „A magyar nyelv történetéről” és „A magyar nyelv nem rokoni kapcsolatairól”. A kötetben szereplő írások eredetileg is mind magyar nyelvűek, ezek megjelentetésével az is célunk, hogy az egyetemi oktatásban tankönyvként is használható kötetet adjunk közre.

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ANYANYELVI SÉTÁK

Szavaink, neveink és szólásaink születése, életútja, titkokkal teli világa

Szerző: Grétsy László

Tinta Kiadó, 2014

 

A könyv szerzője a főleg rádió- és televízióbeli nyelvi műsorai révén sokak által ismert Grétsy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának professor emeritusa, Magyar Örökség- és Prima Primissima-díjas nyelvész, számos könyv és tanulmány szerzője, az Édes Anyanyelvünk folyóirat felelős szerkesztője. Ez a kötet a szerzőnek azokból a cikkeiből tartalmaz válogatást, amelyek nem szaktudományi kiadványokban, hanem a nagyobb közönségnek szóló folyóiratokban, nevezetesen az Interpress Magazinban (rövid nevén IPM) és a Családi Lapban jelentek meg 2008 és 2013 között. A kötet címe egyébként azonos azzal a címmel, amely a szerző Családi Lap-beli anyanyelvi rovatának címe volt a 2013. év végéig, tehát annak emlékét őrzi.

 
1 490 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MITŐL FORDÍTÁS A FORDÍTÁS?

Válogatott fordítástudományi tanulmányok

Szerző: Heltai Pál

Eötvös József Könyvkiadó, 2014

 

Ez a kötet a szerzőnek a fordítás elméletével és gyakorlatával kapcsolatos cikkeiből ad válogatást. A tanulmányok többek között a fordítás folyamatával, a kétnyelvű és a fordításos kommunikáció különbségeivel, a fordított szöveg sajátosságaival, az explicitáció jelenségével, a kulturálisan kötött kifejezések és a szókapcsolatok szerepével a fordításban, a fordítás minőségének kérdésével foglalkoznak. A könyvet haszonnal forgathatják a fordítóképzésben részt vevő hallgatók és tanárok, a fordításkutatók és mindazok, akik érdeklődnek a fordítás nyelvészeti megközelítése iránt.

 
3 740 Ft
Akció: 3 180 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  KÉTNYELVŰSÉG: VARIABILITÁS ÉS VÁLTOZÁS MAGYARORSZÁGI KÖZÖSSÉGEKBEN

Szerző: Borbély Anna

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

A könyv a kétnyelvűség vizsgálatáról szól, vagyis két, egymással együtt élő nyelv közösségi használatát térképezi fel, és az ezeket működtető szabályokat keresi. Mivel a kétnyelvű közösségek tagjai születésük pillanatától tanulják, hogy milyen szabályok szerint kell az általuk beszélt nyelveket használni, továbbá igazodnak a szabályok idővel történő változásához, a kétnyelvűség közösségi szintű leírása kétnyelvűekkel készült vizsgálatokra épül. A bemutatott vizsgálatokban részt vevő kétnyelvűek – számuk megközelíti az ezer főt – hat magyarországi kétnyelvű (ős)honos közösség tagjai. A könyv alapvető célja általános, feltáró és elméleti ismereteket bemutatni a kétnyelvűségről, miáltal – többek között – kiderül, hogy ez a jelenség természetes és hasznos, és hogy fenntarthatóságához mi minden szükséges.

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
VLlxx

Papers in Linguistics Presented to László Varga on his 70th Birthday

Szerkesztette: Péter Szigetvári

Tinta Kiadó, 2013

 

This volume is a birthday present. The papers of this volume have been written by linguists and honorary linguists, all of whom owe something to the celebratee, Professor László Varga (VL), who retires on his 70th birthday (lxx). The authors are or were his students, colleagues, friends, or any combination of these.

The papers cover a wide range of topics, from phonetics to phonology, from syntax to semantics, from cognitive approaches to philosophical ones, from the history of English and of linguistics to online dictionaries, and further. The language of the contributions was not set in the call for papers; as it happens three are in Hungarian, the rest are in English, thus accessible to a wider audience.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KIHALT NYELVEK, ELTŰNT NÉPEK

100 nyelv halála

Szerző: Kicsi Sándor András

Tinta Kiadó, 2013

 

A történelem forgószínpadáról időre időre népek tűnnek el, hogy új népcsoportoknak adják át a helyüket. Az eltűnt néppel együtt majdnem mindig a nyelve is kihal. Néhány esetben a meghódított nép nyelvcserével átveszi a győz­tesek nyelvét, elfeledve sajátját. Korunkban már nem a nagy csatákkal győzedel­meskedő birodalmak, hanem a világunkat átfogó globalizáció veszélyezteti a kisebb nyelveket.

 

A Kihalt nyelvek, eltűnt népek című könyv 100 kihalt nyelvet ír le. A kötetben ismertetett eltűnt népek és nyelvek között vannak a történelmi tanulmányok miatt sokak számára ismerősen csengők is: akkád, avar, besenyő, dák, etruszk, gót, hun, jász, kun, latin, ószláv, sumer, szanszkrit, vandál. Megtaláljuk jó néhány olyan kihalt nyelvnek is a bemutatását, melyekkel sokan most találkoznak először, hiszen valamikori beszélőik vagy Európától távol éltek, vagy nem voltak a világtörténelem fontos szereplői.

 
1 490 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NYELVHASZNÁLAT A MÉDIÁBAN

Szerkesztette: Gecső Tamás, Sárdi Csilla

Tinta Kiadó, 2013

 

A TINTA Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat 155. kötetében az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola által 2012 októberében Budapesten közösen rendezett tudományos nyelvészeti konferencia előadásait adja közre.

 

Ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek aziránt, hogy napjainkban a nyelvészet hagyományosabb területei mellett milyen kérdések foglalkoztatják a nyelvészeket.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
MODERN NYELVOKTATÁS 2013. 4. szám

Főszerkesztő: Medgyes Péter

A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata

Tinta Kiadó, 2013

 

A Modern Nyelvoktatás alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai folyóirat, amely évente három alkalommal, két szimpla és egy dupla számban jelenik meg. Interdiszciplináris kiadvány: a nyelvtanítással és nyelvtanulással kapcsolatos tanulmányok ötvözik a nyelv- és a neveléstudomány, az alkalmazott nyelvészet és a nyelvpedagógia elméleti alapjait és kutatás-módszertani hagyományait. A gyakorló pedagógusok minél szélesebb körének érdeklődésére tart igényt, ezért – közérthető formában – a nyelvtanárok számára fontos elméleti és gyakorlati kérdésekkel foglalkozik.

 

A Modern Nyelvoktatásban megjelenő közlemények bármely idegen nyelv oktatására kiterjednek, beleértve a magyart mint idegen nyelvet is. A folyóirat magyar nyelvű, de minden egyes tanulmányt idegen nyelvű tartalmi kivonat vezet be. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően lektorált (refereed) folyóirat: a beküldött tanulmányokat belső és külső bírálók véleményezik. Szívesen fogadunk frissen megjelent tudományos és szakkönyveket ismertetésre, bírálatra.

 
800 Ft
-20%
THE HUNGARIANS IN TRANSCARPATHIA

Szerzők: Orosz Ildikó, Csernicskó István

Tinta Kiadó, 1999

 

Az angol nyelvű könyv bemutatja a kárpátaljai magyarság földrajzi és demográfiai helyzetét. Megismerhetjük a kisebbségi magyarok kulturális életét (könyvkiadás, színház, tudományos élet, könyvtárak stb.). A szerzők kitérnek az iskolarendszer jellemzőire és a tömegkommunikációra is. Szociolingvisztikai szempontból is áttekintést nyújtanak a magyar nyelv helyzetéről és a kétnyelvűségről a mai Ukrajnában.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAR SZÓKINCS EREDETE

Szerző: Bárczi Géza

Tinta Kiadó, 2013

 

Bárczi Géza (1894–1975) nemzedékek tudós tanítómestere, vérbeli tanár és nevelő évtizedeken keresztül a tudomány átörökítésének vágyával és gyönyörűségével avatta be anyanyelvünk történetének titkaiba tanítványait. 

A nagy tanáregyéniség ma már csak műveivel hat. Legfontosabb magyar nyelvtörténeti, és ezen belül a történeti hang- és alaktanra vonatkozó munkássága. A tudományos és a népszerűsítő igényeket egyformán kielégítő alkotásai a Magyar szófejtő szótár (1941), A magyar nyelv életrajza(1963, 1966, 1975) és A magyar nyelv értelmező szótára, melyet Országh Lászlóval közösen szerkesztett. Egyetemi tankönyvei: Magyar hangtörténet(1954), A magyar történeti szóalaktan – A szótövek (1958) és A magyar nyelv története (1967) alapvető kézikönyvek a tudományos kutatás számára ma is. 

Bárczi Géza A magyar szókincs eredete című munkája először 1954-ben, majd másodszor bővítve 1958-ban jelent meg. Újra kiadásával a TINTA Könyvkiadó azt kívánja elérni, hogy anyanyelvünk szavainak eredetével és a szófejtés, az etimológia elméleti alapjaival napjainkban is megismerkedhessenek az érdeklődők.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AFFINITAS

Szerző: Gyarmathi Sámuel

Tinta Kiadó, 1999

 

Gyarmathi Sámuel erdélyi orvosdoktor 1799-ben Göttingában adta közre röviden csak Affinitasként emlegetett latin nyelvű munkáját, amelynek most, két évszázad elteltével az első magyar nyelvű fordítását adjuk az olvasó kezébe. 

Az Affinitas is egyfajta demonstratio, vagyis bizonyítás: a magyar és a finn, a lapp, az észt, valamint több oroszországi finnugor nyelv rokonságának a szó­készleten túl az alak- és mondattanra is kiterjedő, tehát grammatikai bizonyítása. Különös érdeklődésre tarthatnak számot a GYARMATHI-kori magyar nyelvet tükröző szójegyzékek mellett az Affinitas terjedelmes szláv és török-tatár összehasonlító nyelvészeti és történeti kommentárjai. 

A kiadásban a közreadókat azon szándék vezette, hogy tisztelegjenek GYARMATHI Sámuel előtt, aki munkájával nemzetközi hírnevet szerzett a magyar tudománynak, és hogy ezt a nyelvészeti alapmunkát mind többeknek és magyarul tegyék hozzáférhetővé és élvezhetővé.

 
2 240 Ft
Akció: 1 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A TURÁN CÍMŰ FOLYÓIRAT 1913, 1917-1918, 1921-1944 FINNUGOR MUTATÓJA

Szerzők: Egey Emese, Szíj Enikő

Tinta Kiadó, 2002

 

A világháborúk közötti időszak a magyar-finn-észt kapcsolatok több évszázados történetében a virágkor, ekkor váltak kapcsolataink - az állami és a társadalmi támogatottságnak köszönhetően - sokrétűvé, szerteágazóvá, tömegessé. A kisebb finnugor népek iránti érdeklődés megnyilvánulását ellehetetlenítette a Szovjetunió beteges gyanakvása, egyre nagyobb fokú elzárkózása, a kapcsolatok ápolására kész finnugor értelmiség kiirtása. 

 

 
1 120 Ft
Akció: 895 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
POLISZÉMIA, HOMONÍMIA

Szerkesztette: Gecső Tamás

Tinta Kiadó, 1999

 

Az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által 1998 októberében rendezett tudományos konferencia 24 nyelvészeti tanulmányát tartalmazza a kötet.

           

 
1 680 Ft
Akció: 1 345 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZINONIMITÁSRÓL

Szerkesztette: Gecső Tamás, Spannraft Marcellina

Tinta Kiadó, 1999

 

Az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által 1997 októberében rendezett tudományos konferencia 22 nyelvészeti tanulmányát tartalmazza a kötet.

 
1 120 Ft
Akció: 895 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZABÁLYTALAN FONOLÓGIA

Szerkesztette: Siptár Péter

Tinta Kiadó, 2001

 

A sorozat legújabb kötetének címe szándékosan kétértelmű. Egyrészt legalábbis szabálytalannak, azaz rendhagyónak mondható egy fonológiaelméleti tankönyv, ha a huszadik század legnevezetesebb fonológiai iskolái vagy meg sincsenek említve benne (mint például a klasszikus generatív fonológia vagy a lexikális fonológia), vagy pedig éppen csak futólag kerülnek szóba (mint az autoszegmentális fonológia). Másrészt viszont azokban a fonológiaelméleti irányzatokban, amelyekről a jelen kötet szól, a strukturális fonológiában, a kormányzásfonológiában és az optimalitáselméletben éppen az a közös, hogy - az imént említettekkel szöges ellentétben - a „fonológiai szabály” fogalma egyáltalán nem játszik szerepet bennük, vagy legalábbis nem a levezetéses elméletek rendezett szabályrendszereinek értelmében. Az itt tárgyalt fonológiák tehát ebben a másik értelemben „szabálytalanok”,. 

 

 
1 120 Ft
Akció: 895 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LEXIKÁLIS JELENTÉS, AKTUÁLIS JELENTÉS

Szerkesztette: Gecső Tamás

Tinta Kiadó, 2000

 

35 tanulmány, mely felöleli a modern nyelvtudomány egyik legjelentősebb és legdinamikusabban fejlődő ágának, a jelentéstannak számtalan területét, kitekintve rokon nyelvészeti diszciplínák - névtan, stilisztika, frazeológia, pragmatika, neurolingvisztika, korpusznyelvészet - irányába.

 
1 680 Ft
Akció: 1 345 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TOLDALÉKRENDSZEREZÉSÜNK VITÁS KÉRDÉSEI

Szerző: T. Somogyi Magda

Tinta Kiadó, 2000

 

A magyar nyelv alapvető sajátossága a szavak sokrétű toldalékolhatósága, gazdag alaktani rendszere. A toldalékok hagyományosnak számító hármas, képző-jel-rag szerinti osztályozása több ponton is vitatható. 

A Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései című értekezésben T. Somogyi Magda elsősorban azzal foglalkozik, hogy a különböző toldalékkategóriák milyen szempontok alapján különíthetők el egymástól, és valójában hány kategóriára van szükség a mai magyar toldalékrendszer megfelelő leírásához. Röviden kitér a mai angol, német, orosz, török és finn nyelv toldalékrendszerezési gyakorlatára is. 

 
1 120 Ft
Akció: 895 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LEXIKALISTA ELMÉLETEK A NYELVÉSZETBEN

Szerkesztette: Kálmán László, Trón Viktor, Varasdi Károly

Tinta Kiadó, 2002

 

A hagyományos nyelvtan nem tárgyalja külön sem a szókészletben megfigyelhető szabályszerűségeket, sem a szókészlet és a nyelvtan többi része közötti összefüggéseket. A modern nyelvészetben viszont a legtöbb elmélet középponti szerepet tulajdonít a szókészletnek, vagy ahogy a nyelvészek mondják: a lexikonnak. Ez a kötet, amelyet az ELTE BTK Elméleti nyelvészet szakjának hallgatói és oktatói készítettek, különböző nyelvtani tárgyak (hangtan, mondattan, jelentéstan) oktatásában egyaránt használható. Részei viszonylag függetlenek egymástól. A szakirodalom egy-egy fontos területét dolgozzák fel a lexikon szempontjából. A kötet kritikus szemléletű, egyes szövegrészeit és a benne levő feladatokat vitaanyagnak is lehet használni. A szerzőknek ugyanis az a meggyőződésük, hogy a tudáshoz a biflázáson és a reprodukción keresztül nem vezet út, csak a vitán és az érvelésen keresztül lehet hozzá eljutni.

 
1 960 Ft
Akció: 1 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BEVEZETÉS A NYELVI KÉP STILISZTIKÁJÁBA

Szerző: Kemény Gábor

Tinta Kiadó, 2002

 

Kemény Gábor monográfiája azoknak a kutatásoknak a főbb eredményeit foglalja össze, amelyeket a szerző, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos tanácsadója, a Miskolci Egyetem tanszékvezető docense az elmúlt másfél évtizedben a nyelvi kép témakörében folytatott. 

A kötet bevezető része a stílus mibenlétén és a stilisztika feladatain töprengve tekinti át ennek a helyét kereső határtudománynak, interdiszciplínának az elméleti alapkérdéseit. 

 

 
1 960 Ft
Akció: 1 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KONTRASZTÍV SZEMANTIKAI KUTATÁSOK

Szerkesztette: Gecső Tamás

Tinta Kiadó, 2001

 

A TINTA Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat XI. köteteként az ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által 2000 októberében rendezett tudományos konferencia előadásait adja közre. A korábbi évek tanácskozásait a következő kötetek tartalmazzák: A szinonimitásról (1997), Poliszémiai, homonímia (1998),Lexikális jelentés, aktuális jelentés (1999). 

E kötetben közölt 37 tanulmány felöleli a nyelvtudomány egyik legdinamikusabban fejlődő ágának, a jelentéstannak, azon belül is az összehasonlító, azaz kontrasztív jelentéstannak számos területét. 

 
2 380 Ft
Akció: 1 905 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MARRIZMUS-SZINDRÓMA

Sztálinizmus és nyelvtudomány

Szerző: Havas Ferenc

Tinta Kiadó, 2003

 

1950-ben Ny. Ja. Marr grúz-szovjet nyelvész évtizedek óta magasztalt "új tanítása a nyelvről" heves diszkusszió tárgyává vált a Szovjetunióban, mégpedig nem valamely illetékes szakmai folyóiratban, hanem az állami életet minden ízében kizárólagosan irányító Kommunista Párt központi orgánumában: a Pravdában. A vita csúcspontján maga a legfelsőbb politikai tekintély, Ioszif Visszarionovics Sztálin nyilvánította ki lesújtó véleményét. Marr tanítása, melyet a hivatalos ideológia addig az egyetemes lingvisztika, egyszersmind a szovjet tudományosság egyik legragyogóbb teljesítményének deklarált, Sztálin megfellebbezhetetlen állásfoglalása nyomán az egyik pillanatról a másikra az egyetemes kiátkozás sorsára jutott. Megszégyenültek és megigazultak ettől fogva versengve kárhoztatták a marrizmus tévtanait, s zengték Sztálin korszakalkotó gondolatainak dicsőségét. 

 
1 960 Ft
Akció: 1 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FORDÍTÁS ÉS FILOZÓFIA

A fordításelméletek tudományelméleti problémái & Filozófiai szövegek fordítási kérdései

Szerző: Albert Sándor

Tinta Kiadó, 2003

 

 „Fordítás és filozófia” című könyv a fordítás és a filozófia viszonyával foglalkozik, két nagy részből áll. Az első részben a fordításelméletek tudományfilozófiai problémáit tárgyalja a szerző. Olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a diszciplína elnevezése, a fordításdefiníciók, a terminológia, a fordításelméletek, a fordításelmélet és a fordítási gyakorlat viszonya, a fordíthatóság/fordíthatatlanság témaköre, az ekvivalencia stb. A második részben egy speciális szövegtípus, az ún. filozófiai diszkurzus fordítási problémáit elemzi, a fordíthatatlanság archetípusának tartott Heidegger-mű, a „Lét és idő” különböző nyelvű fordításainak összehasonlítása alapján. Az e művel kapcsolatban tett megállapításai kiterjeszthetők más filozófusokra, más szerzőkre is. 

 

 
1 680 Ft
Akció: 1 345 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MAI MAGYAR NYELVÚJÍTÁS

Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a rendszerváltozástól az ezredfordulóig

Szerző: Minya Károly

Tinta Kiadó, 2003

 

A nyelvtörténeti korszakhatárok általában követik a történelmi változások fordulópontjait. Nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy a jövő történelemtankönyvei az 1989/90-es évpárt, a rendszerváltás évszámát egy új periódus határkövének fogják tekinteni. Így a nyelvtörténetben, a nyelvművelés történetében is új fejezetet nyit, hisz a demokratikus államforma megteremtése, a nyugati országokhoz és az európai közösségekhez való csatlakozásunk, valamint az informatikai áramlatokba történő bekapcsolódásunk olyan mennyiségi és minőségi változást hozott és hoz, amely egy újabb, folyamatos nyelvújításnak tekinthető.

 
1 960 Ft
Akció: 1 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
IGÉK, FŐNEVEK, MELLÉKNEVEK

Előtanulmányok a mentális szótár szerkezetéről

Szerkesztette: Kiefer Ferenc

Tinta Kiadó, 2005

 

Kötetünk előtanulmányokat tartalmaz a Strukturális magyar nyelvtan készülő negyedik kötetéhez.. Két tanulmány az igék eseményszerkezetével, kettő a poliszémia problémájával és egy a melléknevek szemantikájával foglalkozik. 

Az igék eseményszerkezetének kérdése számos ponton máig tisztázatlan. Az egyik ilyen pont a -ra/-re ragos időmódosítók használatának a leírása (A diákok három napra elfoglalták az egyetemet), a másik egyes igeosztályok és igemódosítók összeegyeztethetőségi feltételeinek a megadása (Jancsi végigmulatta az előadást, Pisti elfelejtett ötkor telefonálni). Az első esetben elsősorban azt kell tisztázni, hogy melyek a használat szükséges és elégséges feltételei. GYURIS BEÁTA tanulmánya ehhez járul hozzá. A másik írás szerzője két igeosztály eseményszerkezetének a vizsgálatára összpontosít. A végig igekötővel kapcsolt igék egy része nem enged magához semmiféle időmódosítót, az elfelejt típusú igéknél pedig az időmódosító a beágyazott eseményre vonatkozik, nem az elfelejtés eseményére. Mindkét esetben érdekes reprezentációs problémák merülnek fel, amelyeket VARASDI KÁROLY tanulmánya mutat be. 

 
1 680 Ft
Akció: 1 345 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÚJ NYELVI NAGYHATALOM SZÜLETŐBEN

Spanyol nyelvészeti és szociolingvisztikai írások

Szerző: Géró Györgyi

Tinta Kiadó, 2005

 

A kötet célja a Magyarországon periférikusnak számító szakterület, a hispanisztika – azaz a spanyol nyelvvel, irodalommal, kultúrával foglalkozó tudomány – népszerűsítése. Géró Györgyi tanulmányai arra világítanak rá, hogy a hispanisztika magyarországi marginális helyzete ellentétes a világban betöltött jelentős szerepével. 

A kötet első tanulmánya a Spanyol nyelvpolitika az ezredfordulón alcímet viseli. A szerző a spanyol nyelvpolitikát igen tág szociológiai-szociolingvisztikai kontextusba helyezi, szól a nyelv és hatalom viszonyáról, általában a nyelvtudás szükségességéről, a világnyelv fogalmáról. A legnagyobb világnyelvek statisztikai adataival alátámasztva eljut az angol mint „globális nyelv” fogalmának elemzéséig. 

 
1 680 Ft
Akció: 1 345 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TETTÉ VÁLT SZAVAK

A beszédaktusok elmélete és gyakorlata

Szerző: Szili Katalin

Tinta Kiadó, 2013

 

A kötet elméleti fejezetei elsőként adnak összegző áttekintést magyarul a pragmatikáról, a nyelvtudománynak e mindössze pár évtizedes múltra visszatekintő ágáról, mely azzal tette színesebbé, izgalmasabbá a nyelvészet kívülállók számára száraz világát, hogy figyelmének középpontjába a nyelv használóját, annak egyéni és társadalmi tényezőktől függő megnyilvánulásait állította. 

A Szemantika – pragmatika, szemantikai jelentés – pragmatikai jelentés című fejezet a nyelv másfajta megközelítéséből következő számos elméleti probléma közül az egyik legfontosabbal, a beszélő szándékolt, "láthatatlan" jelentésével foglalkozik. Grice-nak a témával foglalkozó munkáit végigkövetve arra a kérdésre keresi a választ, miképpen lehetséges az, hogy az emberek általában többet vagy mást fejeznek ki, mint amit mondataik jelentenek, s mitől van az, hogy mindezek ellenére a nyelv betölti társadalmi funkcióját, a beszélő és a hallgató az esetek túlnyomó többségében megértik egymást. 

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
JÓT S JÓL!

Válogatott nyelvművelő írások és műelemzések

Szerző: Bencédy József

Tinta Kiadó, 2005

 

Bencédy Józsefnek ez a könyve azokat a cikkeket és tanulmányokat foglalja magába, melyeket írásai közül a szerző leginkább érdemesnek tartott arra, hogy több évtizedes pályafutásának elveit és céljait, valamint konkrét esetekben követett gyakorlati megoldásait bemutassák. 

 

 
1 890 Ft
Akció: 1 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KÖZMONDÁST NEM HIÁBA MONDJÁK

Vizsgálatok a proverbiumok természetéről és használatáról

Szerzők: T. Litovkina Anna, Wolfgang Mieder

Tinta Kiadó, 2005

 

T. Litovkina Anna orosz származású professzor, Magyarországon és külföldön egyaránt elismert közmondáskutató (Pécsi Tudományegyetem, Illyés Gyula Főiskolai Kar, Szekszárd), több mint negyven tanulmányt és könyvfejezetet írt a közmondások témakörében (angol, magyar és orosz nyelven). A fiatal kutató három könyv szerzője. Az elsőt, Twisted Wisdom: Modern Anti-Proverbs (1999) címmel Wolfgang Miederrel közösen publikálta. Másik műve az A Proverb a Day Keeps Boredom Away (2000) című tankönyv. A harmadik könyve Once upon a Proverb: Old and New Tales Shaped by Proverbs (2004). A Tinta Könyvkiadó gondozásában 2005-ben megjelenik Magyar közmondástár c. szótára. 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BEVEZETÉS A KORPUSZNYELVÉSZETBE

Szerző: Szirmai Mónika

Tinta Kiadó, 2006

 

A Bevezetés a korpusznyelvészetbe: A korpusznyelvészet alkalmazása az anyanyelv és az idegen nyelv tanulásában és tanításában az olvasók széles rétegét kívánja megismertetni a korpusznyelvészet alapjaival és alkalmazási lehetőségeivel. A könyvet középiskolás tanulók, nyelvszakos egyetemi diákok, és nyelvészek is egyaránt haszonnal forgathatják, annak ellenére, hogy egyes részek esetleg túl egyszerűnek, vagy éppen ellenkezően, túl bonyolultnak tűnnek első pillantásra. A könyv hiánypótló, hiszen magyar nyelvű átfogó mű még nem készült a korpusznyelvészetről, és a hozzáférhető szakcikkek száma is elenyésző. A könyvben nem csak a túlsúlyban levő angol nyelvi korpuszok, hanem a lehetőségekhez képest a magyar, francia és német, valamint a környező országok nyelveire vonatkozó információk is megtalálhatók. 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PARADIGMAVÁLTÁS LÉGÜRES TÉRBEN

Karácsony Sándor, Lotz János és Laziczius Gyula kísérletei a magyar grammatika megújítására a XX. század 30-as éveiben

Szerző: Simoncsics Péter

Tinta Kiadó, 2006

 

A magyar nyelvészet történetének egy eddig kevéssé ismert korszakát, a múlt század 30-as éveinek megújítási kísérleteit tárgyalja a könyv – a kor európai és amerikai nyelvészeti áramlataihoz való viszonyukban. Központi témáját a kor három nyelvészének, Karácsony Sándornak, Lotz Jánosnak és Laziczius Gyulának a magyar nyelv szinkron leírását célzó munkái adják. Sem Karácsony Sándor, sem Laziczius Gyula nem volt kizárólag, ill. elsősorban nyelvész, előbbi pedagógus-filozófus-közíró, utóbbi eredetileg irodalmár, kényszerűségből pedig bankhivatalnok volt, de még a kifejezetten nyelvésznek nevelt Lotz János is jártas volt az irodalom világa mellett a matematika, közelebbről a szimbolikus logika és a kombinatorika világában.

 
1 680 Ft
Akció: 1 345 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NYELV, STÍLUS, KÖLTŐI BESZÉD

Válogatott tanulmányok

Szerző: Péter Mihály

Tinta Kiadó, 2006

 

A kötet Péter Mihálynak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusának az utóbbi három évtizedben megjelent tanulmányaiból kínál válogatást. A 28 tanulmány három tágabb témakörbe sorolható. 

Az első, általános rész nyelvészet és irodalomtudomány, illetve nyelv és zene viszonyával, valamint a tudományos nyelvművelés és a mesterséges nyelvek problematikájával foglalkozó írásokat tartalmaz; ezt a részt a szerzőnek két ma is rendkívül időszerű témában, az iskolai nyelvoktatásról és nyelvünk mai állapotáról kifejtett gondolatai zárják le. 

 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.