Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Szűrés
Szerző(k) 
Sorozatcím 
Ár
750 Ft - 35 100 Ft
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Polgári jog


Sorrend:


A BIZALMI VAGYONKEZELÉS - Elfogyott

Új magánjog sorozat 6.

Szerzők: B. Szabó Gábor, Illés István, Kolozs Borbála, Menyhei Ákos, Sándor István

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A Polgári Törvénykönyv a megbízási típusú szerződések között külön fejezetben rendelkezik a bizalmi vagyonkezelés eddig szabályozatlan és számos módon használható jogintézményéről. Ez a gyakorlati kézikönyv bemutatja a bizalmi vagyonkezelés alkalmazási területeit külföldi példák és a magyar jogrendszer alapján. Ehhez a kiindulópontot egyrészt a külföldi gyakorlat tapasztalatai, másrészt a hazai gazdasági környezet igényei, továbbá a magyar jogrendszer sajátosságai adják.

 
7 000 Ft
 A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK NAGYKOMMENTÁRJA I-IV. kötet - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2014. március 17.

Főszerkesztő: Osztovits András

A kötet szerzői: Anka Tibor, Barta Judit, Barzó Tímea, Bodor Mária, Bodzási Balázs, Boóc Ádám, Csécsy Andrea, Csehi Zoltán, Darázs Lénárd, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Fézer Tamás,   Fuglinszky Ádám, Harsányi Gyöngyi, Jobbágyi Gábor, Lantai Csilla, Menyhárd Attila, Miskolci Bodnár Péter, Nochta Tibor, Nótári Tamás, Orosz Árpád, Osztovits András, Papp Tekla, Pázmándi Kinga, Sándor István, Szikora Veronika, Újváriné Antal Edit, Vezekényi Ursula, Zavodnyik József

Opten Kft., 2014

 

2014. március 15-én hatalmas változás kezdődik a magyar jogrendszerben: hatályba lép a 2013. évi V. törvény, vagyis az új Polgári Törvénykönyv. Bár a piacon már megjelentek kommentárok, ezek még nem számolhattak a 2013. év végén megjelent hatályba lépő, és az új Ptk. miatt több száz más törvényt módosító jogszabályokkal. Az OPTEN Kft. új kommentárja, mely egy Osztovits András kúriai bíró szerkesztésében megjelenő négykötetes mű azonban már ezeket a törvényeket is figyelembe veszi.

 
24 990 Ft
FELELŐSSÉGTAN - Jelenleg nem vásárolható

Új magyar polgári jog

A kézirat lezárva: 2013. december 1.

Szerző: Ujváriné Antal Edit

Lektorálta: Dr. Kőhidi Ákos

Novotni Alapítvány, 2014

 

„A tankönyvben felvonultattuk azokat az elméleteket, amelyek a felelősség fogalmát, lényegét fejtegették. A szerző szándéka jelen tankönyvvel is az volt, hogy mintegy átültesse azokat a főbb gondolatokat, amelyek – a római jogban gyökerezve – a magyar felelősségtan történeti fejlődését jellemezték, elvégezve a joganyag elemzését kiváló tudósaink gondolataira is támaszkodva.” (Részlet a Bevezetőből)

 
3 900 Ft
 TARTÁSI, ÉLETJÁRADÉKI ÉS ÖRÖKÖSÖDÉSI SZERZŐDÉSEK - Elfogyott

Bírói gyakorlat füzetek 8.

Szerző: Orosz Árpád

Opten Kft., 2013

 

A könyv a következő témákat dolgozza fel:

1. Tartási (életjáradéki) szerződés érvényes létrejötte

2. A tartási (életjáradéki) szerződés érvénytelensége

3. Tartási szerződés átváltoztatása életjáradéki szerződéssé

4. A tartási (életjáradéki) szerződés megszüntetése

5. Az örökösödési szerződés tárgya

6. Az örökösödési szerződés tartalma

7. Az örökösödési szerződés módosítása és megszüntetése

8. Az örökösödési szerződés érvénytelensége és annak jogkövetkezményei

9. Perindítási jogosultság és más perjogi kérdések

 
4 935 Ft
AZ ÚJ PTK. KONVERZIÓS TÁBLÁJA 2013 - Elfogyott

A régi és az új magánjogi szabályok összehasonlítása táblázatos formában

A kézirat lezárásának dátuma: 2013. március 15.

Szerkesztette: Nemessányi Zoltán, Osztovits András

Opten Kft., 2013

 

A kötet a régi és az új Ptk. összehasonlítását adja táblázatos formában, a régi szabályok mellett olvashatók az új rendelkezések, így segítve a könyv használóinak tájékozódását.

 
5 040 Ft
 ÍTÉLŐTÁBLÁK CIVILISZTIKAI ÁLLÁSFOGLALÁSAI 2003-2012 - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2013. január

Szerkesztette: Juhász László

Novotni Kiadó, 2013

 

Olyan szakmai antológiát tart a kezében az olvasó, amely egyedülálló módon, a maga komplexitásában mutatja be a 2003-ban felállított Ítélőtáblák polgári jogi (magánjogi) szakmai munkáját. Kollégiumi és tanácselnöki vélemények, állásfoglalások, előkészítő tanulmányok találhatók ebben a „virágfűzér”-ben, a közelmúlt anyagi- és eljárásjogi vitáinak lenyomatában. „Ez a kötet egy szerény... tükre annak, hogy az ítélőtáblák fennállásuk első évtizedében hogyan töltötték be nemes küldetésüket. Szerény, mert hisz a konkrét ítélőtáblai döntések szelektív bemutatásával és számbavételével sokkalta kihívóbb is lehetne...” (Lábady Tamás)

 
9 400 Ft
 POLGÁRI JOG VI/VI. - KÖTELMI JOG HARMADIK, NEGYEDIK, ÖTÖDIK ÉS HATODIK RÉSZ - Jelenelg nem vásárolható

Második, átdolgozott, bővített kiadás

Az új Ptk. magyarázata

Szerzők: Bartal Géza, Harmathy Attila, Havasi Péter, Kiss Mária, Kovács László, Kőrös András, Osztovits András, Petrik Béla, Petrik Ferenc, Pomeisl András, Szeibert Orsolya, Szentiványi Iván, Takáts Péter

Szerkesztette: Wellmann György

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A kommentár két kötetben ismerteti az új Polgári Törvénykönyv kötelmi jogi könyvét. Az egyes szerződéseket a gyakorlati igényeknek és tapasztalatoknak megfelelő új tartalommal (és más csoportosításban) tartalmazza az új Ptk. Korábban nem szabályozott szerződésekkel is kiegészül a kódex: bizalmi vagyonkezelés, franchise, lízing. Egyes jogintézmények megszűnnek (például felelős őrzés), mások új szabályozása részletesebbé válik (például értékpapír). A kötet ismerteti a szerződésen kívül okozott kárért való felelősség rendelkezéseit, ezek között újdonságként a közhatalom gyakorlásával okozott kárért viselt felelősséget és a termékfelelősséget.

 
5 800 Ft
 POLGÁRI JOG V/VI. - KÖTELMI JOG. ELSŐ ÉS MÁSODIK RÉSZ - Jelenleg nem vásárolható

Második, átdolgozott, bővített kiadás

Az új Ptk. magyarázata

Szerzők: Bíró György, Farkas Attila László, Kecskés László, Kisfaludi András, Molnár Ambrus, Petrik Béla, Vékás Lajos, Wellmann György

Szerkesztette: Wellmann György

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A kommentár két kötetben ismerteti az új Polgári Törvénykönyv kötelmi jogi könyvét. A kötelmek közös szabályait (jognyilatkozat, képviselet, elévülés, egyezség, teljesítés stb.) követően a szerződések általános szabályai következnek az alapelvektől a szerződéskötés és értelmezés rendjén át az érvénytelenség új szabályozásáig, majd a teljesítés és szerződésszegés megújult rendszere, valamint a szerződés megerősítésének, módosításának, megszűntetésének szabályai kerülnek sorra. Néhány újdonság a kódexből: szerződéskötés versenyeztetési eljárás során és elektronikus úton, termékszavatosság, az érvénytelenség jogkövetkezményei, szerződésátruházás.

 
4 400 Ft
 POLGÁRI JOG III/VI. - CSALÁDJOG - Jelenleg nem vásárolható

Második, átdolgozott, bővített kiadás

Az új Ptk. magyarázata

Szerzők: Katonáné Pehr Erika, Kőrös András, Makai Katalin, Szeibert Orsolya

Szerkesztette: Kőrös András

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A családjogi törvény rendelkezései is bekerültek – számos ponton módosult tartalommal – az új törvénykönyvbe. A házasságra, a házastársak személyi és vagyoni viszonyaira vonatkozó szabályok jelentősen kibővültek. A kommentár harmadik kötete bemutatja a házassági vagyonjogi szerződés tartalmát, a közös lakásra vonatkozó rendelkezéseket, majd a rokoni kapcsolatok megújult szabályozási rendjét (kiemelten az apai jogállás, örökbefogadás, szülői felügyelet szabályait). A gyakorlat igényeit figyelembe véve változtak a rokontartásra, gyermektartásra irányadó rendelkezések és a gyámság szabályozása is.

 
5 400 Ft
VÉGRENDELET - Elfogyott

Bírói gyakorlat füzetek 1.

Szerző: Orosz Árpád

Sorozatszerkesztő: Osztovits András

Opten Kft., 2012

 

Nehéz vitatkozni azzal, hogy a bírói gyakorlat szerepe felértékelődőben van Magyarországon is. Vannak olyan jogterületek, ahol ennek ismerete nélkül lehetetlen jogszerű magatartást tanúsítani, okiratot szerkeszteni, vagy pert nyerni.

Ebben a helyzetben a bírói gyakorlat által dominált területek világos, lényegre törő, magas szakmai színvonalú feldolgozása, összefoglalása nagyon fontos feladat lett.

 
4 935 Ft
ÖRÖKLÉSI JOG - Elfogyott

Szerző: Jobbágyi Gábor

Szent István Kiadó, 2010

 

A könyv a korábbi kiadáshoz képest külön tartalmazza a hatályos Ptk. szöveget, a hozzáfűzött értelmezést és a bírói gyakorlatot; újdonsága, hogy bővebb áttekintést ad öröklési jogunk történeti fejlődéséről. Mindezek alapján a szerző könyvében igyekezett egyszerűbbé, áttekinthetőbbé tenni a tananyagot; az olvasók, joghallgatók döntik el, hogy sikerrel járt-e.

 
1 600 Ft
-10%
 MAGYAR POLGÁRI JOG – ÁLTALÁNOS RÉSZ - Jelenleg nem vásárolható

Szerző: Jobbágyi Gábor

Szent István Kiadó, 2010

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar tanszékvezető professzorának legújabb kötete részben tartalmazza a polgári jog (magánjog) és polgári jog tudományának rövid áttekintését, valamint tisztázni igyekszik olyan alapfogalmakat, melyek nagy fontosságúak és többször előfordulnak.

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
KÖTELMI JOG - Elfogyott

Szerző: Jobbágyi Gábor, Fazekas Judit

Szent István Kiadó, 2010

           

A Kötelmi jog szerzői új tematikát alkottak azáltal, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően egy műbe foglalták össze a kötelmi jog általános részét és az egyes szerződések jogát. Ezek tankönyvvé érett s összetartozásuk okán egy kötetbe szerkesztett változata a jelen kiadás.

I. rész : Kötelmi jog,szerződések joga - általános rész, felelősségtan. Szerző: Jobbágyi Gábor II. rész : Egyes szerződések. Szerző: Fazekas Judit

 
3 800 Ft
SZEMÉLYI ÉS CSALÁDI JOG - Átmenetileg nem vásárolható

Tizedik kiadás           

Szerző: Jobbágyi Gábor

Szent István Kiadó, 2012

                       

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Könyvei a Kar műhelyeiben született, általános érdeklődésre számot tartó tankönyvek, monográfiák, emlékkönyvek, kongresszusi és tanulmánygyűjtemények, dokumentumkötetek sorozata. A Személyi és családi jog szerzője a rendszerváltás után elsőként írt új személyi jogi, majd családi jogi jegyzetet. Ezek tankönyvvé érett összetartozásuk okán egy kötetbe szerkesztett változata a jelen kiadás. A könyv új szemléletet tükröz a polgári jogi oktatásban évtizedek óta megszokotthoz képest - ám összhangban van az új PTK előkészítését végző Kodifikációs Főbizottság szándékaival.

 
4 200 Ft
A TÁRSASHÁZI JOG KÉZIKÖNYVE - Elfogyott

Utánnyomás

A kézirat lezárva: 2011. szeptember 15.

Szerző: Dr. Kiss Gábor

Lektorálta: Prof. Dr. Bíró György

Novotni Alapítvány, 2011

 

E könyv az egyes társasházi jogi intézmények részletes bemutatását tűzte ki célul. A jobb megértés érdekében több helyen utal az adott intézménnyel kapcsolatos szabályozás változásaira, az egyes törvénymódosítások mögött rejlő jogalkotói szándékra, és a rokon jogterületekre, elsősorban a polgári jog egyéb jogintézményeivel való kapcsolódási pontokra.

A mű ismerteti a 2003. évi CXXXIII. törvény hatálybalépése óta bekövetkezett törvénymódosításokat is, és tartalmazza a témához kapcsolódó felsőbírósági döntéseket, különös tekintettel a Legfelsőbb Bíróságnak a társasházi tárgyú elvi jellegűnek minősülő határozataira, amelyek szinte teljes egészében feldolgozásra és ismertetésre kerülnek.

A bírói gyakorlat részletes és kritikus ismertetése remélhetőleg ösztönzőleg hat a jövőbeni jogalkalmazás számára annak érdekében, hogy a vitás kérdésekben az állampolgárok számára megnyugtatóbb módon a jelenleginél egységesebb joggyakorlat alakuljon ki.

 
7 500 Ft
KÖTELMI JOG

Közös szabályok. Szerződéstan.

Kilencedik, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2010. október 15.

Szerző: Bíró György

Lektorálta: Prof. Dr. Csécsy György

Novotni Kiadó, 2010

 

E könyv két fő részből áll. Az első rész a kötelmi jog általános, tehát minden kötelemkeletkeztető tényállásra jellemzőközös szabályanyagát tárgyalja. Az új Ptk. megismert szövegű tervezete igazolja azt a szerzői álláspontot, hogy hatályos Polgári Törvénykönyvünk általános érvényű kötelmi szabályokat mellőző, illetve a szerződések tanába építő megoldását nem tekinthetjük optimálisnak.

A második rész a legjelentősebb kötelemkeletkeztető tényállássor, a szerződések közös szabályait tárgyalja tíz fejezetben, lényegében hagyományosnak tekinthető didaktikai szerkezetben, itt is eltérve a hatályos Ptk. nem következetes tárgyalási sorrendjétől. Értelemszerűen nem e mű tárgyalja az egyes szerződések anyagát, és nem tárgyalja a felelősségtant (a kártérítések jogát) sem.

 

 
3 900 Ft
 ÁLTALÁNOS TANOK ÉS SZEMÉLYEK JOGA - Jelenleg nem vásárolható

Új magyar polgári jog, I. kötet

Második kiadás, utánnyomás

A kézirat lezárva: 2014. szeptember 20.

Szerzők: Dr. Barzó Tímea, Prof. Dr. Bíró György, Dr. Juhász Ágnes, Prof. Dr. Lenkovics Barnabás, Dr. Pusztahelyi Réka

Szerkesztette: Prof. Dr. Bíró György

Novotni Alapítvány, 2014

 

A Miskolci Egyetem ÁJK oktatói által írt tankönyv a polgári jogi tanulmányokhoz készített tankönyvsorozat első kötete. Az új Polgári Törvénykönyv normáihoz igazított kötet öt témakört tárgyal.

 
5 300 Ft
SZERZŐDÉSI ALAPTÍPUSOK

Hatodik, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2011. március 20.

Szerző: Bíró György

Lektorálta: Prof. Dr. Csécsy György

Novotni alapítvány, 2011

 

Az egyetemi tankönyv tartalmazza legfontosabb szerződéstípusokra vonatkozó különös szabályokat.

 
2 500 Ft
 A NEM VAGYONI KÁRTÉRÍTÉSSEL KAPCSOLATOS PEREK LEGÚJABB TENDENCIÁI - Elfogyott

Szerző: Ifj. dr. Lomnici Zoltán–dr. Gazsó Balázs László

Oriold és Társai Kiadó, 2011

 

A magyar bíróságok döntéseikben itthon és külföldön is hosszú évtizedek óta formálják és fejlesztik a nem vagyoni kártérítés intézményét annak érdekében, hogy az emberi személyiség védelmének hatékony, nem büntetőjogi eszköze lehessen. A honi igazságszolgáltatás által kimunkált elvek és módszerek azonban nem férhetők hozzá egyetlen kódexben, vagy gyűjteményben, így a mű célja, hogy összefoglalja az elmúlt években elért eredményeket és összegezze azokat az elveket, melyek mentén közelebb kerülhetünk a nem vagyoni kártérítés intézményének megértéséhez. Teszi ezt oly módon, hogy a laikusok betekinthetnek a szakmai műhelyek és bíróságok kulisszái mögé.

 

 

 
4 500 Ft
 MAGYAR POLGÁRI JOG - KÖTELMI JOG (KÜLÖNÖS RÉSZ) - Elfogyott

Átdolgozott, bővített kiadás

Szerzők: Nochta Tibor, Kovács Bálint, Nemessányi Zoltán

Dialóg Campus Kiadó, 2008

 

Ez a tankönyv a szerzők korábbi művének jelentősen átdolgozott, bővített kiadása. A szerzőket a mű újraírása során két cél vezette. Egyrészt nagyobb hangsúlyt kívántak helyezni a tételes jogi szabályok gyakorlati érvényesülésének bemutatására. Ezért számos újabb eseti döntés elemzésére, illetve a közelmúltban született polgári jogegységi határozatok részletes ismertetésére is sor kerül. Másrészt szembesülniük kellett azzal a ténnyel, hogy az új Polgári Törvénykönyv küszöbön álló hatálybalépése valamennyi magyar jogász számára a kötelmi jog különös részének (is) az újratanulását igényli. Jelen könyv ezért a jelenleg hatályos szabályokat „tükör”-szerűen összeveti az új Ptk. tervezetének vonatkozó rendelkezéseivel.

 
4 880 Ft
A GAZDASÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA II. - Elfogyott

Kézirat lezárva: 2015. június 1.

Szerző: Nochta Tibor

Dialóg Campus Kiadó, 2015

 

A könyv első kötete.

 

A polgári jognak egyik legfontosabb területe ma a kereskedelmi – gazdasági magánjog. A gazdasági-kereskedelmi élethez szorosan kötődő e joganyag jelentős részét a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) tartalmazza (társasági jog, fogyasztóvédelmi magánjog, értékpapírokra irányadó általános szabályok, a dologi jogi normák, az üzleti tartalmú szerződések stb.) de a kódex mellett köszönhetően az igen erős közjogi és eljárási jogi hatásoknak, külön törvényi szabályozásban lelhető fel a cégjog, csődjog, az egyéni vállalkozás és egyéni cégekre irányadó jog, a versenyjog, a közbeszerzések joga stb. A gazdaságra vonatkozó e sokarcú jogi rezsim alapvető szabályainak ismerete a jogi szakvizsgakövetelmény nélkülözhetetlen eleme kell legyen.

 
5 980 Ft
A gazdaság jogi szabályozása I. Jogi szakvizsga segédkönyvek.

A kézirat lezárva: 2015. június 1.

Szerző: Nochta Tibor

Dialóg Campus Kiadó, 2015

 

A könyv második kötete.

 

A polgári jognak egyik legfontosabb területe ma a kereskedelmi – gazdasági magánjog. A gazdasági-kereskedelmi élethez szorosan kötődő e joganyag jelentős részét a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) tartalmazza (társasági jog, fogyasztóvédelmi magánjog, értékpapírokra irányadó általános szabályok, a dologi jogi normák, az üzleti tartalmú szerződések stb.) de a kódex mellett köszönhetően az igen erős közjogi és eljárási jogi hatásoknak, külön törvényi szabályozásban lelhető fel a cégjog, csődjog, az egyéni vállalkozás és egyéni cégekre irányadó jog, a versenyjog, a közbeszerzések joga stb. A gazdaságra vonatkozó e sokarcú jogi rezsim alapvető szabályainak ismerete a jogi szakvizsgakövetelmény nélkülözhetetlen eleme kell legyen.

 
4 980 Ft
A JÓERKÖLCSBE ÜTKÖZŐ SZERZŐDÉSEK - Elfogyott

Szerző: Menyhárd Attila

Gondolat Kiadó, 2004

 

 

Menyhárd Attila az ELTE Állam - és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszékén dolgozik főállású egyetemi oktatóként. Kiemelt kutatási terülletei közé tartozik a szerződési jog, a kártérítési jog és a dologi jog. Számos publikáció szerzője, több külföldi kutatási program aktív résztvevője. Gyakorló jogászként is több, mint tíz éves folyamatos gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. A nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütköző szerződések tilalma olyan, az absztrakció legmagasabb fokán megfogalmazott, nyitott magánjogi norma, amelynek tartalmát a jogalkotó nem határozza meg. Tartalmát a bírói gyakorlatnak kell körülírnia, és ennek kapcsán számos nehézség merül fel. Ezek a problémák minden gyakorló jogász számára ismertek.

 
1 690 Ft
KÁRTÉRÍTÉSI JOG - Elfogyott

Az élet, testi épség, egészség megsértésével szerződésen kívül okozott károk megtérítése

Szerző: Petrik Ferenc dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2002

 

A kézikönyv ismerteti a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit az alcímben szereplő kérdések tekintetében, valamint, a kárfelelősség megállapításának feltételeit. Elemzi a biztosítási joggal, a társadalombiztosítással, valamint a munkajogi felelősséggel érintkező kártérítési ügyeket, a felelősség módjával, a kártérítés mértékével kapcsolatos rendelkezéseket, és a vonatkozó bírói gyakorlatot.

 
5 300 Ft
 INGATLANFORGALMAZÓK KÉZIKÖNYVE - JOGI ISMERETEK - Elfogyott

Harmadik, bővített kiadás

Szerző: Rakvács József dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2005

 

A nagysikerű kiadvány lapjain a Szerző, Dr. Rakvács József, az ingatlanforgalmazás jogi ismereteiről ad részletes tájékoztatást. A harmadik, bővített kiadást az tette indokolttá, hogy 2004. május 1-jétől hazánk az Európai Unió tagjává vált, és ezzel megváltoztak a külföldiek ingatlanszerzésére vonatkozó hazai jogszabályok is.

 

Az újabb kiadást indokolta továbbá az is, hogy 2004. január 1-jén lépett hatályba az új társasházi törvény (2003. évi CXXXIII. tv.), 2005. január 1-jén pedig az új lakásszövetkezeti törvény (2004. évi CXV. tv.). A szerző a megváltozott rendelkezéseket mélyrehatóan elemezi.

 

2005. november 1-jén lépett hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. A szerző szükségesnek érezte, hogy az ingatlanforgalommal összefüggő, új közigazgatási eljárási szabályokat is ismertesse vázlatosan.

 

A könyv bemutatja azokat a jogelveket, amelyek több évtizede meghatározzák az ingatlanforgalom jogi rendjét. Részletesen foglalkozik a leggyakrabban felmerülő tulajdonszerzési módokkal (adásvétel, csere, árverés, építkezéssel szerzett tulajdon stb.).

 

S mivel az ingatlanforgalmazással összefüggő bírói ítélkezés során számos elvi állásfoglalás született, a jelentősebb határozatokat egészben vagy részben ismerteti a kiadvány.

 

 

 
5 900 Ft
A MAGÁNJOG ALAPJAI - Elfogyott

Második, hatályosított, bővített kiadás

Szerző: Török Gábor dr., Péterfalvi Attila dr., Kenyeres János dr., Lovászy Csaba dr., Méhes Tamás dr., Sárközy Szabolcs dr.

Szerkesztő: Török Gábor dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

A tematika felöleli a magánjog egészét, részletesen foglalkozik az elhatárolási kérdésekkel, felvillantja a római jogi gyökereket, ami különösen egyes ma is hatályos alapfogalmak megértését segíti elő. A műben helyet kapott a szövetkezetekkel foglalkozó rész is.

 

Külön figyelmet fordítottak a szerzők a személyhez fűződő jogok védelmére - ami napjainkban egyre fontosabbá váló kérdés.

 

Szinte megelőlegezve a családjog Ptk.-ba való visszakerülését rövid áttekintést kapunk a magyar családjogi rendszerről. Mivel széles értelemben felfogott magánjogi tankönyvvel állunk szemben ezért nem hiányozhat belőle a polgári eljárásjog alapfogalmainak az ismertetése sem.

 

A könyv egyrészt speciális oktatási igényeket szolgál, másrészt viszont - éppen a fogalmi meghatározások tömörsége miatt - ajánlható a szélesebb jogkereső közönség számára is.

 

 

 

 
3 500 Ft
A CIVILISZTIKA DOGMATIKÁJA - Elfogyott

Szerző: Boóc Ádám dr., Sándor István dr., Török Gábor dr., Dr.Fábián Ferenc

Szerkesztő: Török Gábor dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2009

 

Bizonyos fokig rendhagyó és kísérleti jellegű munkát tart kezében a kedves olvasó.

 

Rendhagyó, amennyiben a könyv tételes jogi tárgyat alapvetően a tételes jog nélkül tárgyal, kísérleti pedig annyiban, hogy a polgári jog alapintézményeit dogmatika szempontból vizsgálja, így próbálván el nem évülő ismereteket szolgáltatni.

 
3 800 Ft


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.