Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése
Szűrés
Szerző(k) 
Sorozatcím 
Ár
590 Ft - 29 295 Ft
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Polgári jog


Termék sorrend módosítás:


-10%
 A POLGÁRI JOG FEJLŐDÉSE A KONTINENTÁLIS EURÓPA NAGY JOGRENDSZEREIBEN

Bővített, második kiadás

Szerző: Kecskés László dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2013

 

A jogharmonizáció és a jogegységesítés jelszavaitól és programjaitól hangos Európa már jó ideje. A témával foglalkozó szakmai írásokat helyenként szürke monotónia jellemzi, ezért üde színfoltokat jelentenek azok a publikációk, melyek történeti és nemzeti jogi metszeteket is mutatnak.

 

 
8 500 Ft
Akció: 7 650 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
-10%
 VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÉS A GAZDASÁGI JOG EGYES KÉRDÉSEI A HÁZASSÁGI VAGYONJOGBAN

Lezárva: 2008. május 31.

Szerző: Csűri Éva dr.

Szerkesztő: Szabó Júlia dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2008

 

A Csjt., a Gt., a Tpt., az Szvt., és a privatizációval kapcsolatos jogszabályok együttes alkalmazásával összefüggő jogirodalmi álláspontok egy része, illetőleg a Legfelsőbb Bíróság elmúlt tíz évben kialakított házassági vagyonjogi ítélkezési gyakorlata a 2006-os új Gt.-be már beépült, a jövőben pedig – annak Javaslata szerint – előreláthatóan az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvébe (a továbbiakban: Csjk.) is beépül majd.

 
7 500 Ft
Akció: 6 750 Ft
Kezdete: 2016.11.29
A készlet erejéig!
AZ ÉLETTÁRSAK ÉS VAGYONI VISZONYAIK

Második, átdolgozott kiadás - Új magánjog sorozat 14.

Várható megjelenés: 2017. január

Szerző: Szeibert Orsolya

HVG-ORAC Kiadó, 2016

 

ELŐRENDELEM!

 

Az élettársak jogi helyzetét és vagyoni viszonyait tárgyaló kötet második kiadása nemcsak aktualizált, hanem bővített kiadás is: célja, hogy az ítélkezési gyakorlatot, az abban tapasztalható változásokat bemutassa, elemezze, és jogeseteken keresztül tekintse át különösen azt, hogy milyen kapcsolat minősül élettársi viszonynak, s milyen módon érvényesíthetők az élettársak vagyonjogi igényei. Bemutatásra kerülnek a 2013. évi V. törvény de facto élettársakat érintő rendelkezései, s emellett a Ptké.-re tekintettel az 1959-es Ptk. alapján folyó gyakorlat elemzésére is sor kerül.

 
7 000 Ft
 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVBEN - Jelenleg nem vásárolható

A kézirat lezárva: 2016. május 13.

Szerzők: Barta Judit – Harsányi Gyöngyi – Majoros Tünde – Ujváriné Antal Edit

Patrocinium Kiadó, 2016

 

A Gazdasági társaságok a Polgári Törvénykönyvben című kötet szerzői gyakorló jogászok és egyetemi oktatók arra vállalkoztak, hogy elméleti igényességgel, ugyanakkor a gyakorlatban is jól alkalmazható formában bemutassák a gazdasági társaságokra vonatkozó megújult szabályozást. A könyv tartalmában és szerkezetében a Polgári Törvénykönyvben szabályozott gazdasági társaságokat mutatja be, olyan formában, hogy nem paragrafusonként halad, hanem egy-egy érintett gazdasági társaság teljes áttekintését nyújtja.

 
3 800 Ft
KÖTELMI JOG I. - Elfogyott

A 2013. évi V. törvény alapján – Az új Polgári Törvénykönyv szövegének rövid magyarázata - Ideiglenes jegyzet

Szerzők: Benke József, Csehi Zoltán, Kenderes Andrea, Landi Balázs, Nochta Tibor, Szilas Péter

Menedzser Praxis Szakkiadó, 2014

 

„A magyar magánjog jelentős megújuláson megy keresztül napjainkban, ennek egyik bizonyítéka a kötelmi szabályaink reformja, amelyet az új Polgári Törvénykönyv tartalmaz. A kötelem a vagyon dinamikáját megfogalmazó és kikényszerítő erő, az adóst teljesre, fizetésre kötelező hatalom, amely kötelezettség mögött az adós teljes vagyona fedezetül szolgál. A kötelem egyúttal a jogosultnak biztosított jog, követelés, hogy az adóstól a vagyoni szolgáltatást kikényszeríthesse. A kötelem behálózza létünket: személyi és tárgyi világunk összefüggéseit meghatározó láthatatlan erő, amelyet jogtudatunk éltet. […] Reméljük, hogy könyvünk megfelelő bevezetésül szolgál a kötelmek jogának megértéséhez megújult világunkban, és megfelelő felkészítő a kötelmi jog mélyebb megértését segítő olvasmányokhoz is.” (Csehi Zoltán)

 
3 990 Ft
KÖTELMI JOG

A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai.

A kézirat lezárva: 2015. december 5.

Szerkesztette: Dr. Leszkoven László, Dr. Pusztahelyi Réka

Novotni Alapítvány, 2015

 

A Miskolci Egyetem Polgári jogi intézeti Tanszékének oktatói által írt tankönyv a Bíró György professzor által kialakított polgári jogi tankönyvsorozatba illeszkedik. A szerkesztés is részben a professzor által kialakított tagolást és didaktikai szempontokat követi, részben pedig a Polgári Törvénykönyv hatodik könyvére épít. A hallgatók számára segítséget jelent a tananyag elsajátításában a „hallgatóbarát” tárgyalásmód: példák, bírói gyakorlatból vett esetek teszik érthetőbbé, színesebbé a tankönyvet. Jogászképzésben használható tankönyv ilyen részletességgel a kötelmi jog témakörében még nem készült az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése óta. A kötet szerzőinek szándéka szerint a hallgatók mellett a gyakorló jogászok is haszonnal forgathatják a könyvet.

 
6 000 Ft
KÁRTÉRÍTÉSI JOG - Elfogyott

A kontraktuális és deliktuális kárfelelősségi rendszer a 2013. évi V. törvény alapján

A kézirat lezárva: 2015. november 17.

Szerzők: Dr. Csécsy Andrea, Dr. Kiss Tibor, Dr. Varga Nelli

Menedzser Praxis Szakkiadó, 2015

 

„A jegyzet igazodik a polgári jog egyetemi oktatásának tanrendjéhez, önálló, egységes jegyzetben tárgyalva a szerződésszegéssel és a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályait. A tananyag összeállításakor különös hangsúlyt fektettünk a két különböző felelősségi rendszer összehasonlítására, a különbségek kiemelésére és a hasonlóságok átfogó bemutatására. Külön fejezetben foglalkozunk a szerződésszegéssel okozott károkért fennálló felelősség problematikájával és külön fejezetek tárgyalják a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabályait, valamint az egyes speciális felelősségi alakzatokat, nagy hangsúlyt fektetve a kártérítési jog alapvető intézményeinek bemutatására.

 
2 940 Ft
POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV - Elfogyott

Hatályos: 2016. január 6.

Szerkesztés lezárva: 2016. február 8.

Patrocinium Kiadó, 2016

 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

 

 
1 490 Ft
 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS SZÖVETKEZETEK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN 2015 - Elfogyott

Jogi háttér - Számvitel - Adózás

Szerző: Egri-Retezi Katalin, Egri István Iván

Vezinfo Kiadó, 2015

 

Főbb témakörök: 1. Gazdasági társaságok átalakulásának jogi háttere. 2. Átalakulások számvitele. 3. Átalakulások adó- és köztehervonzatai. 4. Kedvezményes átalakulás

 
10 290 Ft
POLGÁRI JOGI ALAPOK - Elfogyott

Negyedik, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2014. szeptember 1.

Szerzők: Lenkovics Barnabás, Keserű Barna Arnod, Kőhidi Ákos

Eötvös József Kiadó, 2014

 

Ez a – rövidített és egyszerűsített – polgári jog tankönyv a Polgári Törvénykönyv részeihez igazodóan a polgári jog általános részét, a személyek jogát, a dologi jogot, a kötelmi jogot, az öröklési jogot és a szellemi alkotások jogát tartalmazza. Ez a polgári jog klasszikus törzsanyaga, így nem szerepel benne az újabban egyre fontosabbá váló társasági (és kereskedelmi) jog (csupán a jogi személyek közt, érintőlegesen), illetve a családjog. A tankönyvet a joghallgatókon kívül minden olyan tanfolyam, főiskolai vagy egyetemi szak hallgatói is eredményesen használhatják, akiknek kifejezetten polgári jogi alapismeretekre van szükségük.

 
4 350 Ft
KÖTELMI JOG I. - Elfogyott

A kötelmek közös szabályai.

A szerződések általános szabályai.

Felelősségtan

Szerző: Jobbágyi Gábor

Szent István Társulat, 2014

 

A Kötelmi jog I. az új Ptk. alapján, annak rendszerére építve, tartalmazza a kötelmi jog és a szerződések általános szabályait, s a szerződésen kívüli felelősség szabályait.

Nem tartalmazza a kötet az egyes szerződéseket, ezt a hamarosan megjelenő Fazekas Judit professzor asszony által írt Kötelmi jog II. fogja tartalmazni. (Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár)

 
3 300 Ft
POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV - Elfogyott

Hatályos: 2016. szeptember 7. napjától.
A szerkesztés lezárva: 2016. szeptember 7.

Novissima Kiadó, 2016

 

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

 

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2016. október 1. és 2017. január 1. napján hatályba lépő módosításokkal.

 
1 990 Ft
TÁRSASHÁZ - Elfogyott

Hatályos: 2014. szeptember 15-től

Szerkesztette: dr. Bíró Endre

Árboc Kft., 2014

 

1. Kivonat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényből (A közös tulajdonról és társasházról rendelkező fejezetek)

2. Kivonat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvényből (A közös tulajdonra és a társasházra alkalmazandó átmeneti szabály)

3. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény a módosításokkal egységes szerkezetben

4. Kivonatok az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényből(A társasházra vonatkozó külön szabályok)

5. Kivonatok az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról rendelkező 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletből (A társasházra vonatkozó külön szabályok)

 

 
800 Ft
CIVIL SZERVEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSA - Elfogyott

Hatályos: 2015. május 2-től

Szerkesztette: dr. Bíró Endre

Árboc Kft., 2015

 

A kiadvány a következő törvényeket, rendeleteket tartalmazza:

1. A polgári jogi alapelvekre, jogi személyre, egyesületre, alapítványra, közérdekű kötelezettségvállalásra vonatkozó részek az új Ptk.-ból és a Ptké.-ből

2. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

3. A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) korm. rendelet

4. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

5. A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet

6. ÁTTEKINTÉS a civil szervezet tagjainak, alapítóinak és vezető tisztségviselőinek polgári jogi felelősségéről a 2014. március 15. napjától hatályos Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján

 
1 300 Ft
 A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK NAGYKOMMENTÁRJA I-IV. kötet - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2014. március 17.

Főszerkesztő: Osztovits András

A kötet szerzői: Anka Tibor, Barta Judit, Barzó Tímea, Bodor Mária, Bodzási Balázs, Boóc Ádám, Csécsy Andrea, Csehi Zoltán, Darázs Lénárd, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Fézer Tamás,   Fuglinszky Ádám, Harsányi Gyöngyi, Jobbágyi Gábor, Lantai Csilla, Menyhárd Attila, Miskolci Bodnár Péter, Nochta Tibor, Nótári Tamás, Orosz Árpád, Osztovits András, Papp Tekla, Pázmándi Kinga, Sándor István, Szikora Veronika, Újváriné Antal Edit, Vezekényi Ursula, Zavodnyik József

Opten Kft., 2014

 

2014. március 15-én hatalmas változás kezdődik a magyar jogrendszerben: hatályba lép a 2013. évi V. törvény, vagyis az új Polgári Törvénykönyv. Bár a piacon már megjelentek kommentárok, ezek még nem számolhattak a 2013. év végén megjelent hatályba lépő, és az új Ptk. miatt több száz más törvényt módosító jogszabályokkal. Az OPTEN Kft. új kommentárja, mely egy Osztovits András kúriai bíró szerkesztésében megjelenő négykötetes mű azonban már ezeket a törvényeket is figyelembe veszi.

 
24 990 Ft
Új Polgári Törvénykönyv kapcsolódó jogszabályok Ptké

A szerkesztés lezárva: 2014. február 26.

Hatályba lép: 2014. március 15. napjától.

Novissima Kiadó, 2014

 

- 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

- 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól

- 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról

- 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról

Kiegészítve a 2013. november 13-ig kihirdetett, az Új Polgári Törvénykönyvet módosító jogszabályokkal.

A kötet haszonnal forgatható az Új Polgári Törvénykönyv(Új Ptk.) kiegészítéseként. Hasonló köteteket talál Jogi könyvesboltjainkban és az itt található jogi könyveink között is.

 
590 Ft
FELELŐSSÉGTAN - Jelenleg nem vásárolható

Új magyar polgári jog

A kézirat lezárva: 2013. december 1.

Szerző: Ujváriné Antal Edit

Lektorálta: Dr. Kőhidi Ákos

Novotni Alapítvány, 2014

 

„A tankönyvben felvonultattuk azokat az elméleteket, amelyek a felelősség fogalmát, lényegét fejtegették. A szerző szándéka jelen tankönyvvel is az volt, hogy mintegy átültesse azokat a főbb gondolatokat, amelyek – a római jogban gyökerezve – a magyar felelősségtan történeti fejlődését jellemezték, elvégezve a joganyag elemzését kiváló tudósaink gondolataira is támaszkodva.” (Részlet a Bevezetőből)

 
3 900 Ft
 A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY – Tükrös szerkezetben, a hatályos joganyaggal I-II. köt. - Elfogyott

Negyedik kiadás

A szerkesztés lezárva: 2014. szeptember 15.

Szerkesztette: Dr. Juhász Ágnes

Lektorálta: Prof. Dr. Bíró György

Novotni Alapítvány, 2014

 

A kiadvány két hasábban, párhuzamosan egymás mellé szerkesztve tartalmazza a régi és az új Ptk. noramszövegét oly módon, hogy a bal oldali hasábban az új Ptk. szövege szerepel folyamatosan, míg a jobb oldalon a régi Ptk. és más törvények új Ptk.-ak megfeleltethető rendelkezései kerültek beszerkesztésre.

A kötet tartalmaz továbbá bírói gyakorlatot is mindazon helyeken, ahol van releváns, elvi jelentőségű felsőbírósági gyakorlat.

 

 
8 700 Ft
 POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV + Ptké. és kapcsolódó törvények - Elfogyott

Hatályos: 2015. április 10-től

Szerkesztette: dr. Bíró Endre

Árboc Kft., 2015

 

-A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről egységes szerkezetben a hatályba lépése előtt bekövetkezett módosításokkal, valamint a hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvénnyel (Ptké.)

- A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013. évi CLXXIV. törvény

- A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény

- A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény

- Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény

- Bővített betűrendes címmutató a Ptk.-hoz

 
2 900 Ft
 ÍTÉLŐTÁBLÁK CIVILISZTIKAI ÁLLÁSFOGLALÁSAI 2003-2012 - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2013. január

Szerkesztette: Juhász László

Novotni Kiadó, 2013

 

Olyan szakmai antológiát tart a kezében az olvasó, amely egyedülálló módon, a maga komplexitásában mutatja be a 2003-ban felállított Ítélőtáblák polgári jogi (magánjogi) szakmai munkáját. Kollégiumi és tanácselnöki vélemények, állásfoglalások, előkészítő tanulmányok találhatók ebben a „virágfűzér”-ben, a közelmúlt anyagi- és eljárásjogi vitáinak lenyomatában. „Ez a kötet egy szerény... tükre annak, hogy az ítélőtáblák fennállásuk első évtizedében hogyan töltötték be nemes küldetésüket. Szerény, mert hisz a konkrét ítélőtáblai döntések szelektív bemutatásával és számbavételével sokkalta kihívóbb is lehetne...” (Lábady Tamás)

 
9 400 Ft
 POLGÁRI JOG I/VI. - BEVEZETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, AZ EMBER MINT JOGALANY, ÖRÖKLÉSI JOG - Jelenleg nem vásárolható

Második, átdolgozott, bővített kiadás

Az új Ptk. magyarázata

Szerzők: Kecskés László, Orosz Árpád, Kőrös András, Makai Katalin, Petrik Ferenc, Osztovits András

Szerkesztette: Wellmann György

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A kommentár első kötete ismerteti az új Ptk. célját, a törvénykönyv egészére kiható alapelveket, értelmező rendelkezéseket. Az emberre vonatkozó rendelkezések a jogképesség szabályait követően tartalmazzák a cselekvőképesség, a gondnokság alá helyezés megújult rendjét. Ezt követi két új jogintézmény – a támogatott döntéshozatal és az előzetes jognyilatkozat – bemutatása. Jelentősen változik a személyiségi jogok szabályozása és szankciórendszere, különös tekintettel a sérelemdíjra. Az öröklési jog területén a szabályozás sorrendje és tartalma is módosult. A végintézkedés, a törvényes öröklés, a kötelesrész új rendjét és gyakorlati következményeit ismerteti a kötet.

 
3 200 Ft
 POLGÁRI JOG VI/VI. - KÖTELMI JOG HARMADIK, NEGYEDIK, ÖTÖDIK ÉS HATODIK RÉSZ - Jelenelg nem vásárolható

Második, átdolgozott, bővített kiadás

Az új Ptk. magyarázata

Szerzők: Bartal Géza, Harmathy Attila, Havasi Péter, Kiss Mária, Kovács László, Kőrös András, Osztovits András, Petrik Béla, Petrik Ferenc, Pomeisl András, Szeibert Orsolya, Szentiványi Iván, Takáts Péter

Szerkesztette: Wellmann György

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A kommentár két kötetben ismerteti az új Polgári Törvénykönyv kötelmi jogi könyvét. Az egyes szerződéseket a gyakorlati igényeknek és tapasztalatoknak megfelelő új tartalommal (és más csoportosításban) tartalmazza az új Ptk. Korábban nem szabályozott szerződésekkel is kiegészül a kódex: bizalmi vagyonkezelés, franchise, lízing. Egyes jogintézmények megszűnnek (például felelős őrzés), mások új szabályozása részletesebbé válik (például értékpapír). A kötet ismerteti a szerződésen kívül okozott kárért való felelősség rendelkezéseit, ezek között újdonságként a közhatalom gyakorlásával okozott kárért viselt felelősséget és a termékfelelősséget.

 
5 800 Ft
 POLGÁRI JOG V/VI. - KÖTELMI JOG. ELSŐ ÉS MÁSODIK RÉSZ - Jelenleg nem vásárolható

Második, átdolgozott, bővített kiadás

Az új Ptk. magyarázata

Szerzők: Bíró György, Farkas Attila László, Kecskés László, Kisfaludi András, Molnár Ambrus, Petrik Béla, Vékás Lajos, Wellmann György

Szerkesztette: Wellmann György

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A kommentár két kötetben ismerteti az új Polgári Törvénykönyv kötelmi jogi könyvét. A kötelmek közös szabályait (jognyilatkozat, képviselet, elévülés, egyezség, teljesítés stb.) követően a szerződések általános szabályai következnek az alapelvektől a szerződéskötés és értelmezés rendjén át az érvénytelenség új szabályozásáig, majd a teljesítés és szerződésszegés megújult rendszere, valamint a szerződés megerősítésének, módosításának, megszűntetésének szabályai kerülnek sorra. Néhány újdonság a kódexből: szerződéskötés versenyeztetési eljárás során és elektronikus úton, termékszavatosság, az érvénytelenség jogkövetkezményei, szerződésátruházás.

 
4 400 Ft
 POLGÁRI JOG IV/VI. - DOLOGI JOG - Jelenleg nem vásárolható

Második, átdolgozott, bővített kiadás

Az új Ptk. magyarázata

Szerzők: Petrik Ferenc, Pomeisl András

Szerkesztő: Wellmann György

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A birtok, birtokvédelem, jogalap nélküli birtoklás szabályait követően a tulajdonjog szabályozását (tárgya, tartalma, védelme, megszerzése, közös tulajdon, társasház) ismerteti a kommentár negyedik kötete. A legjelentősebb változások a zálogjogot érintik: alapvetően megváltozott a szabályozás rendszere és tartalma, a zálogjogi nyilvántartás jellege. Az új Ptk. az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szabályozási köréből az anyagi magánjogi rendelkezéseket átvette, ezeket is ismerteti a kommentár.

 
3 200 Ft
 POLGÁRI JOG III/VI. - CSALÁDJOG - Jelenleg nem vásárolható

Második, átdolgozott, bővített kiadás

Az új Ptk. magyarázata

Szerzők: Katonáné Pehr Erika, Kőrös András, Makai Katalin, Szeibert Orsolya

Szerkesztette: Kőrös András

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A családjogi törvény rendelkezései is bekerültek – számos ponton módosult tartalommal – az új törvénykönyvbe. A házasságra, a házastársak személyi és vagyoni viszonyaira vonatkozó szabályok jelentősen kibővültek. A kommentár harmadik kötete bemutatja a házassági vagyonjogi szerződés tartalmát, a közös lakásra vonatkozó rendelkezéseket, majd a rokoni kapcsolatok megújult szabályozási rendjét (kiemelten az apai jogállás, örökbefogadás, szülői felügyelet szabályait). A gyakorlat igényeit figyelembe véve változtak a rokontartásra, gyermektartásra irányadó rendelkezések és a gyámság szabályozása is.

 
5 400 Ft
 POLGÁRI JOG II/VI. - A JOGI SZEMÉLY - Jelenleg nem vásárolható

Második, átdolgozott, bővített kiadás

Az új Ptk. magyarázata

Szerzők: Boóc Ádám, Gadó Gábor, Gál Judit, Komáromi Gábor, Pázmándi Kinga, Sándor Tamás, Török Gábor, Sárközy Tamás, Zsohár András

Szerkesztette: Sárközy Tamás

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

Egy hiánypótló új rész – a valamennyi jogi személyre vonatkozó általános szabályok – bemutatásával kezdődik a kommentár második kötete. Ezt követően az egyes jogi személyekre (egyesület, alapítvány, szövetkezet, egyesülés, vállalatcsoport) alkalmazandó, az előző Ptk. szabályainál jóval részletesebb rendelkezések ismertetése következik. A gazdasági társaságokról szóló törvény – a betéti, a közkereseti, a korlátolt felelősségű társaságokra és a részvénytársaságokra vonatkozó jelentősen megváltozott tartalommal – teljes egészében beépült a kódexbe.

 
8 000 Ft
ATIPIKUS JELENSÉGEK SZERZŐDÉSI JOGUNKBAN - Elfogyott

– Atypical phenomena in our Contract Law

Tanulmánykötet – Essays

Szerző: Papp Tekla

Lectum Kiadó, 2009

 

A kötet a szerző atipikus szerződések tárgyában folytatott tudományos kutatói és oktatói tevékenységének fontos állomása. A korábban már részben publikált írásai most újabb eredményeket érlelő gondolatokkal gazdagodtak. Egészen biztosan állítható, hogy a gyakorlati jogtanítás, az összehasonlítások általi elmélkedés hatásai, a hazai jogalkotásból és joggyakorlatból merített impulzusok markánsan érződnek az egyes tanulmányokban.

 
1 800 Ft
ÖRÖKLÉSI JOG - Elfogyott

Szerző: Jobbágyi Gábor

Szent István Kiadó, 2010

 

A könyv a korábbi kiadáshoz képest külön tartalmazza a hatályos Ptk. szöveget, a hozzáfűzött értelmezést és a bírói gyakorlatot; újdonsága, hogy bővebb áttekintést ad öröklési jogunk történeti fejlődéséről. Mindezek alapján a szerző könyvében igyekezett egyszerűbbé, áttekinthetőbbé tenni a tananyagot; az olvasók, joghallgatók döntik el, hogy sikerrel járt-e.

 
1 600 Ft
-10%
 MAGYAR POLGÁRI JOG – ÁLTALÁNOS RÉSZ - Jelenleg nem vásárolható

Szerző: Jobbágyi Gábor

Szent István Kiadó, 2010

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar tanszékvezető professzorának legújabb kötete részben tartalmazza a polgári jog (magánjog) és polgári jog tudományának rövid áttekintését, valamint tisztázni igyekszik olyan alapfogalmakat, melyek nagy fontosságúak és többször előfordulnak.

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2015.07.21
A készlet erejéig!
KÖTELMI JOG - Elfogyott

Szerző: Jobbágyi Gábor, Fazekas Judit

Szent István Kiadó, 2010

           

A Kötelmi jog szerzői új tematikát alkottak azáltal, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően egy műbe foglalták össze a kötelmi jog általános részét és az egyes szerződések jogát. Ezek tankönyvvé érett s összetartozásuk okán egy kötetbe szerkesztett változata a jelen kiadás.

I. rész : Kötelmi jog,szerződések joga - általános rész, felelősségtan. Szerző: Jobbágyi Gábor II. rész : Egyes szerződések. Szerző: Fazekas Judit

 
3 800 Ft
SZEMÉLYI ÉS CSALÁDI JOG - Átmenetileg nem vásárolható

Tizedik kiadás           

Szerző: Jobbágyi Gábor

Szent István Kiadó, 2012

                       

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Könyvei a Kar műhelyeiben született, általános érdeklődésre számot tartó tankönyvek, monográfiák, emlékkönyvek, kongresszusi és tanulmánygyűjtemények, dokumentumkötetek sorozata. A Személyi és családi jog szerzője a rendszerváltás után elsőként írt új személyi jogi, majd családi jogi jegyzetet. Ezek tankönyvvé érett összetartozásuk okán egy kötetbe szerkesztett változata a jelen kiadás. A könyv új szemléletet tükröz a polgári jogi oktatásban évtizedek óta megszokotthoz képest - ám összhangban van az új PTK előkészítését végző Kodifikációs Főbizottság szándékaival.

 
4 200 Ft
A TÁRSASHÁZI JOG KÉZIKÖNYVE - Elfogyott

Utánnyomás

A kézirat lezárva: 2011. szeptember 15.

Szerző: Dr. Kiss Gábor

Lektorálta: Prof. Dr. Bíró György

Novotni Alapítvány, 2011

 

E könyv az egyes társasházi jogi intézmények részletes bemutatását tűzte ki célul. A jobb megértés érdekében több helyen utal az adott intézménnyel kapcsolatos szabályozás változásaira, az egyes törvénymódosítások mögött rejlő jogalkotói szándékra, és a rokon jogterületekre, elsősorban a polgári jog egyéb jogintézményeivel való kapcsolódási pontokra.

A mű ismerteti a 2003. évi CXXXIII. törvény hatálybalépése óta bekövetkezett törvénymódosításokat is, és tartalmazza a témához kapcsolódó felsőbírósági döntéseket, különös tekintettel a Legfelsőbb Bíróságnak a társasházi tárgyú elvi jellegűnek minősülő határozataira, amelyek szinte teljes egészében feldolgozásra és ismertetésre kerülnek.

A bírói gyakorlat részletes és kritikus ismertetése remélhetőleg ösztönzőleg hat a jövőbeni jogalkalmazás számára annak érdekében, hogy a vitás kérdésekben az állampolgárok számára megnyugtatóbb módon a jelenleginél egységesebb joggyakorlat alakuljon ki.

 
7 500 Ft
KÖTELMI JOG

Közös szabályok. Szerződéstan.

Kilencedik, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2010. október 15.

Szerző: Bíró György

Lektorálta: Prof. Dr. Csécsy György

Novotni Kiadó, 2010

 

E könyv két fő részből áll. Az első rész a kötelmi jog általános, tehát minden kötelemkeletkeztető tényállásra jellemzőközös szabályanyagát tárgyalja. Az új Ptk. megismert szövegű tervezete igazolja azt a szerzői álláspontot, hogy hatályos Polgári Törvénykönyvünk általános érvényű kötelmi szabályokat mellőző, illetve a szerződések tanába építő megoldását nem tekinthetjük optimálisnak.

A második rész a legjelentősebb kötelemkeletkeztető tényállássor, a szerződések közös szabályait tárgyalja tíz fejezetben, lényegében hagyományosnak tekinthető didaktikai szerkezetben, itt is eltérve a hatályos Ptk. nem következetes tárgyalási sorrendjétől. Értelemszerűen nem e mű tárgyalja az egyes szerződések anyagát, és nem tárgyalja a felelősségtant (a kártérítések jogát) sem.

 

 
3 900 Ft
 ÁLTALÁNOS TANOK ÉS SZEMÉLYEK JOGA - Jelenleg nem vásárolható

Új magyar polgári jog, I. kötet

Második kiadás, utánnyomás

A kézirat lezárva: 2014. szeptember 20.

Szerzők: Dr. Barzó Tímea, Prof. Dr. Bíró György, Dr. Juhász Ágnes, Prof. Dr. Lenkovics Barnabás, Dr. Pusztahelyi Réka

Szerkesztette: Prof. Dr. Bíró György

Novotni Alapítvány, 2014

 

A Miskolci Egyetem ÁJK oktatói által írt tankönyv a polgári jogi tanulmányokhoz készített tankönyvsorozat első kötete. Az új Polgári Törvénykönyv normáihoz igazított kötet öt témakört tárgyal.

 
5 300 Ft
SZERZŐDÉSI ALAPTÍPUSOK

Hatodik, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2011. március 20.

Szerző: Bíró György

Lektorálta: Prof. Dr. Csécsy György

Novotni alapítvány, 2011

 

Az egyetemi tankönyv tartalmazza legfontosabb szerződéstípusokra vonatkozó különös szabályokat.

 
2 500 Ft
 MAGYAR POLGÁRI JOG - KÖTELMI JOG (KÜLÖNÖS RÉSZ) - Elfogyott

Átdolgozott, bővített kiadás

Szerzők: Nochta Tibor, Kovács Bálint, Nemessányi Zoltán

Dialóg Campus Kiadó, 2008

 

Ez a tankönyv a szerzők korábbi művének jelentősen átdolgozott, bővített kiadása. A szerzőket a mű újraírása során két cél vezette. Egyrészt nagyobb hangsúlyt kívántak helyezni a tételes jogi szabályok gyakorlati érvényesülésének bemutatására. Ezért számos újabb eseti döntés elemzésére, illetve a közelmúltban született polgári jogegységi határozatok részletes ismertetésére is sor kerül. Másrészt szembesülniük kellett azzal a ténnyel, hogy az új Polgári Törvénykönyv küszöbön álló hatálybalépése valamennyi magyar jogász számára a kötelmi jog különös részének (is) az újratanulását igényli. Jelen könyv ezért a jelenleg hatályos szabályokat „tükör”-szerűen összeveti az új Ptk. tervezetének vonatkozó rendelkezéseivel.

 
4 880 Ft
A JÓERKÖLCSBE ÜTKÖZŐ SZERZŐDÉSEK - Elfogyott

Szerző: Menyhárd Attila

Gondolat Kiadó, 2004

 

 

Menyhárd Attila az ELTE Állam - és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszékén dolgozik főállású egyetemi oktatóként. Kiemelt kutatási terülletei közé tartozik a szerződési jog, a kártérítési jog és a dologi jog. Számos publikáció szerzője, több külföldi kutatási program aktív résztvevője. Gyakorló jogászként is több, mint tíz éves folyamatos gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. A nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütköző szerződések tilalma olyan, az absztrakció legmagasabb fokán megfogalmazott, nyitott magánjogi norma, amelynek tartalmát a jogalkotó nem határozza meg. Tartalmát a bírói gyakorlatnak kell körülírnia, és ennek kapcsán számos nehézség merül fel. Ezek a problémák minden gyakorló jogász számára ismertek.

 
1 690 Ft
POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV (A régi Ptk.) - Elfogyott

A szerkesztés lezárva: 2013. augusztus 5.

Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől

Novissima Kiadó, 2013

 

Az 1959. évi IV. törvény a polgári törvénykönyvről, kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal.

 
1 090 Ft
 PARERGA - Dolgozatok az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez - Elfogyott

Szerző: Vékás Lajos dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2008

 

A szerző, az új Polgári Törvénykönyv Kodifikációs Főbizottságának elnöke a Kódex tervezetének elkészítése során felmerült elvi kérdésekről írta újabb könyvét. A monográfia folytatása Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései cím alatt közzétett munkának.

 

2006-ban elkészült és szakmai vitára bocsátatott az új törvénykönyv első, ún. Vitatervezetének normaszövege és részletes indokolása. A jelen kötet azokat a tanulmányokat köti csokorba, amelyek a Vitatervezet megalkotása során és a vita közben felvetődött problémákra kívánnak választ adni. A két könyv tematikailag szorosan összefügg egymással. Bizonyos kérdéseket – eltérő vetületben ugyan – mind a két kötetben tárgyaljuk. A problémák ismételt felmerülése magának a kodifikációs munkálatoknak bizonyos elméleti súlypontjait jelzi. Jellemző a törvényalkotás folyamatára az e kötetben vizsgált jogdogmatikai témák megválasztása. Ez év elején - a Vitatervezet átdolgozásával - megjelent egy újabb tervezet, „Szakértői javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezétehez” címmel. A jelen kötet negyedik része a törvénykönyv tervezetnek erre a változatára is reflektál.

 

E kötet címében szereplő „Parerga” kifejezést a szerző – legalábbis ami a magyar jogtudományi irodalmat illeti – Szászy-Schwarz Gusztávtól kölcsönözte, aki 1912-ben ezen a címen tette közzé „vegyes jogi dolgozatait”.

 

 

 

 
5 600 Ft
KÁRTÉRÍTÉSI JOG - Elfogyott

Az élet, testi épség, egészség megsértésével szerződésen kívül okozott károk megtérítése

Szerző: Petrik Ferenc dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2002

 

A kézikönyv ismerteti a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit az alcímben szereplő kérdések tekintetében, valamint, a kárfelelősség megállapításának feltételeit. Elemzi a biztosítási joggal, a társadalombiztosítással, valamint a munkajogi felelősséggel érintkező kártérítési ügyeket, a felelősség módjával, a kártérítés mértékével kapcsolatos rendelkezéseket, és a vonatkozó bírói gyakorlatot.

 
5 300 Ft
 INGATLANFORGALMAZÓK KÉZIKÖNYVE - JOGI ISMERETEK - Elfogyott

Harmadik, bővített kiadás

Szerző: Rakvács József dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2005

 

A nagysikerű kiadvány lapjain a Szerző, Dr. Rakvács József, az ingatlanforgalmazás jogi ismereteiről ad részletes tájékoztatást. A harmadik, bővített kiadást az tette indokolttá, hogy 2004. május 1-jétől hazánk az Európai Unió tagjává vált, és ezzel megváltoztak a külföldiek ingatlanszerzésére vonatkozó hazai jogszabályok is.

 

Az újabb kiadást indokolta továbbá az is, hogy 2004. január 1-jén lépett hatályba az új társasházi törvény (2003. évi CXXXIII. tv.), 2005. január 1-jén pedig az új lakásszövetkezeti törvény (2004. évi CXV. tv.). A szerző a megváltozott rendelkezéseket mélyrehatóan elemezi.

 

2005. november 1-jén lépett hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. A szerző szükségesnek érezte, hogy az ingatlanforgalommal összefüggő, új közigazgatási eljárási szabályokat is ismertesse vázlatosan.

 

A könyv bemutatja azokat a jogelveket, amelyek több évtizede meghatározzák az ingatlanforgalom jogi rendjét. Részletesen foglalkozik a leggyakrabban felmerülő tulajdonszerzési módokkal (adásvétel, csere, árverés, építkezéssel szerzett tulajdon stb.).

 

S mivel az ingatlanforgalmazással összefüggő bírói ítélkezés során számos elvi állásfoglalás született, a jelentősebb határozatokat egészben vagy részben ismerteti a kiadvány.

 

 

 
5 900 Ft
 AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV ELMÉLETI ELŐKÉRDÉSEI - Elfogyott

Szerző: Vékás Lajos dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2001

 

Az új Polgári Törvénykönyv elméleti megalapozására született ez a könyv és olyan kérdések megválaszolására tesz kísérletet, amelyek Dr. Vékás Lajos, a Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság elnökének meggyőződése szerint, megkerülhetetlenek az új kódex előkészítése során.

 

A Szerző a témák elemzése során a történeti, gazdasági összehasonlító jogi és dogmatikai szempontokat is figyelembe veszi.

 

A kötet a következő témákat dolgozza fel:

- Szükséges-e egy új Polgári Törvénykönyv?

- A magánjog gazdasági elemzésének tanulságai

- Az Alkotmány és a magánjogi kodifikáció

- Az új Kódex rendszere

- Közelítés az Európai Unió magánjogához

- Dogmatikai kérdések: dologi jogi és kötelmi jogi védelem

 
3 360 Ft
 A TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA - HATÁLYOSÍTÓ PÓTFÜZETTEL! - Elfogyott

Negyedik, bővített kiadás

Szerző: Rakvács József dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2009

 

HATÁLYOSÍTÓ PÓTFÜZETTEL!

 

A kiadvány részletesen ismerteti a társasház alapításának törvényi előfeltételeit, az alapító okirat nélkülözhetetlen tartalmi elemeit, a módosítás szabályait, valamint az ingatlan-nyilvántartás rendelkezéseit.

A közgyűlés a társasház legfontosabb döntéshozó szerve. A Szerző részletesen feldolgozza a közgyűlés összehívásának szabályait, a napirend tárgyalásának előírásait, valamint az egyszerű, kétharmados és a négyötödös szavazattöbbséggel meghozott közgyűlési határozatokat. A társasház működésének feltétele, hogy a tulajdonostársak a közös költséget pontosan fizessék. A könyvből megtudhatjuk, hogy milyen kiadás minősül közös költségnek, meg nem fizetése milyen súlyos következménnyel járhat.

 
6 800 Ft
A MAGÁNJOG ALAPJAI - Elfogyott

Második, hatályosított, bővített kiadás

Szerző: Török Gábor dr., Péterfalvi Attila dr., Kenyeres János dr., Lovászy Csaba dr., Méhes Tamás dr., Sárközy Szabolcs dr.

Szerkesztő: Török Gábor dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

A tematika felöleli a magánjog egészét, részletesen foglalkozik az elhatárolási kérdésekkel, felvillantja a római jogi gyökereket, ami különösen egyes ma is hatályos alapfogalmak megértését segíti elő. A műben helyet kapott a szövetkezetekkel foglalkozó rész is.

 

Külön figyelmet fordítottak a szerzők a személyhez fűződő jogok védelmére - ami napjainkban egyre fontosabbá váló kérdés.

 

Szinte megelőlegezve a családjog Ptk.-ba való visszakerülését rövid áttekintést kapunk a magyar családjogi rendszerről. Mivel széles értelemben felfogott magánjogi tankönyvvel állunk szemben ezért nem hiányozhat belőle a polgári eljárásjog alapfogalmainak az ismertetése sem.

 

A könyv egyrészt speciális oktatási igényeket szolgál, másrészt viszont - éppen a fogalmi meghatározások tömörsége miatt - ajánlható a szélesebb jogkereső közönség számára is.

 

 

 

 
3 500 Ft
A CIVILISZTIKA DOGMATIKÁJA - Elfogyott

Szerző: Boóc Ádám dr., Sándor István dr., Török Gábor dr., Dr.Fábián Ferenc

Szerkesztő: Török Gábor dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2009

 

Bizonyos fokig rendhagyó és kísérleti jellegű munkát tart kezében a kedves olvasó.

 

Rendhagyó, amennyiben a könyv tételes jogi tárgyat alapvetően a tételes jog nélkül tárgyal, kísérleti pedig annyiban, hogy a polgári jog alapintézményeit dogmatika szempontból vizsgálja, így próbálván el nem évülő ismereteket szolgáltatni.

 
3 800 Ft


Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.