Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Szűrés
Szerző(k) 
Sorozatcím 
Ár
750 Ft - 35 100 Ft
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Polgári jog


Sorrend:


-15%
CENZÚRÁZVA

Szerző: Paul B. Coleman

Kairosz Kiadó, 2013

 

A szerző a Szabadságot Védők Szövetségének jogtanácsosa Bécsben, szakterülete az európai jog. Kötete több mint érdekes! A gyűlöletbeszéd témájával, annak az állam által kikényszerített cenzúrájával foglalkozik. E rövid könyv ezzel szemben jelent kihívást. A szerző ugyanis összegyűjtött számos gyűlöletbeszéd-ügyet és azokat a törvényeket, amelyek révén ezeket bíróságokon tárgyalták. Reflektorfénybe kívánja állítani azt a „világos és azonnali” veszélyt, amelyet Európa gyűlöletbeszéd-törvényei jelentenek. Egyben kifejezi reményét arra nézve, hogy Európa el fog távolodni e folyamattól és az egyik legalapvetőbb szabadság, a szólásszabadság tisztelete felé fordul.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, TISZTESSÉGTELEN SZERZŐDÉSI KIKÖTÉSEK

Bírói gyakorlat füzetek 7.

Szerző: Nemessányi Zoltán

Sorozatszerkesztő: Osztovits András

Opten Kiadó, 2013

 

Tartalom:

1. Az általános szerződési feltétel fogalma

2. Az általános szerződési feltételnek a szerződés részévé válása

3. A tisztességtelen szerződési feltétel

4. A közérdekű kereset

 
4 935 Ft
A KÚRIA ELVI CIVILISZTIKAI HATÁROZATAI 2013. V. 31-ig

A kézirat lezárva: 2013. június 20.

Szerkesztette: Dr. Juhász László

Lektorálta: Prof. Dr. Bíró György, Dr. Makó Péter

Novotni Alapítvány, 2013

 

A Novotni Alapítvány a közelmúltban jelentette meg az Ítélőtáblák Civilisztikai Állásfoglalásai c. kiadványát, amely ízelítőt adott a tíz éve fennálló ítélőtáblák szakmai munkájáról. A kiadvány folytatásaként indokoltnak tartotta a kiadó, hogy mintegy sorozatként a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) jelenleg hatályos civilisztikai tárgyú elvi határozatait (Elvi Döntések, PK vélemények, Polgári Jogegységi Határozatok, a 2002 után született Polgári Kollégiumi vélemények, a konzultatív tanácskozások szakmai összefoglalói és a Tanácselnöki Értekezetek publikált véleményei) megjelentesse.

 

 
9 300 Ft
-10%
POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV - BÜRGERLICHES GESETZBUCH

Lezárás dátuma: 2013. október 31.

Fordította: ILS Nemzetközi Fordító Szolgálat Kft.

Complex Kiadó, 2013

 

2013. február 11-én elfogadásra került az új Polgári Törvénykönyv. A termék abban szeretne segítséget nyújtani, hogy az elfogadást követő legrövidebb időn belül olyan segédeszközt adjon a gazdasági élet szereplőinek kezébe, mely az új Ptk. használatára való felkészülést segíti angol és német nyelven is, kiszolgálva ezzel a külföldi tulajdonban lévő, illetve külföldi munkavállalókat foglalkoztató cégek igényeit is.

 
19 950 Ft
Akció: 17 955 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
PERÚJÍTÁS A POLGÁRI PERBEN

Bírói gyakorlat füzetek 6.

Szerző: Bereczky Sára

Opten Kiadó, 2013

 

Tartalomjegyzék:

1. A perújítás alapjául szolgáló új tény

2. A perújítási kérelemben megjelölt új bizonyíték

3. Jogerős bírói vagy más hatósági határozat mint perújítási ok

4. A korábbi érvényesítés elmulasztásának saját hibán kívüli oka

5. A perújítás határideje

6. Felek és más perbeli személyek a perújítási eljárásban

7. A perújítás megengedhetőségének vizsgálata

8. A perújítás érdemi tárgyalása

9. Vegyes eljárásjogi kérdések

 
4 935 Ft
-10%
OPUSCULA CIVILIA

Magánjogi látlelet/Report on Hungarian Private Law/Befundbericht über das ungarische Privatrecht

A kézirat lezárva: 2013. január 31.

Szerző: Papp Tekla

Lectum Kiadó, 2013

 

A jelen tanulmánykötet a polgári jog alapvető kérdéseit tárgyalja, a szerződési jog, a jogi személyiség és a társasági jog központi jogintézményeinek elemzésével. Aktualitását így nemcsak az új Polgári Törvénykönyv kodifikációja nyújtja, hanem azoknak az alapkérdéseknek a súlya is, amelyeket a Szerző által elvégzett vizsgálatok érintenek.

A tanulmányok magyarul, angolul és németül szerepelnek a kötetben.

 
3 750 Ft
Akció: 3 375 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
SZOMSZÉDJOGOK

Bírói gyakorlat füzetek 5.

Szerző: Villám Krisztián

Opten Kft., 2013

 

A szomszédjogi szabályokon alapuló bírói gyakorlat alapján látható, hogy a bíróságok tipikusan e rendelkezések alkalmazásával bírálják el az építkezéssel okozott zavarás, a növényzet elhelyezése folytán felmerült zavarás, a közös határral kapcsolatban megvalósuló zavarás, az állattartással járó zavarás és a zaj okozásával megvalósuló zavarás következtében felmerült szomszédjogi tényállásokat. A szomszédjogi szabályok bemutatása ezért – az általános szabályok ismertetésén túl – az ilyen ügyekben hozott bírói határozatokon keresztül kerül sor.

 
4 935 Ft
-10%
 SZEMELVÉNYEK A 10 ÉVES SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA JOGGYAKORLATÁBÓL

Főszerkesztő: dr. Harangozó Attila

Szerkesztette: dr. Hegedűs István, dr. Kemenes István

Complex Kiadó, 2013

 

A Szegedi Ítélőtábla 2003. és 2013. közötti határozatainak és kollégiumi állásfoglalásainak gyűjteményét tartja kezében az Olvasó. Ez az időszak nem csak a kerek 10 éves évforduló miatt fontos, hanem azért is, mert a modernkori magyar igazságszolgáltatás egyik legmeghatározóbb korszakát öleli fel.

A folyamatosan változó jogi környezetben a Szegedi Ítélőtábla határozatai és kollégiumi állásfoglalásai olyan navigációs pontokat jelentenek, amelyek nélkülözhetetlenek a felelős jogalkalmazók számára.

 
5 460 Ft
Akció: 4 915 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SZERVEZETEK STÁTUSJOGA AZ ÚJ PTK.-BAN

Társasági, egyesületi és alapítványi jog a Ptk. Harmadik Könyve alapján

Szerző: Sárközy Tamás

HVG-ORAC Kiadó, 2013

 

Az új Polgári Törvénykönyvnek nemzetközi viszonylatban is újdonsága a jogi személy könyv. Ez a könyv magában foglalja valamennyi jelentős gazdasági és társadalmi szervezet státusjogát, így a gazdasági társaságokat, az egyesületeket és az alapítványokat, sőt foglalkozik a vállalatcsoportosulások ún. konszernjogával is.

 

Az új Ptk. igen jelentős változásokat hozott mind a társasági jogban, mind a nonprofit szervezetek jogában. Így jogi személlyé vált a közkereseti és a betéti társaság, megjelent a magyar jogban a magánalapítvány. A rendkívüli gyorsasággal elkészített könyv így hasznos olvasmány lehet nemcsak a jogászok, hanem a gazdaság iránt érdeklődők számára is.

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
PTK. FORDÍTÓKULCS - Második, hatályosított utánnyomás

Oda-Vissza

Második, hatályosított utánnyomás

Szerzők: Sáriné Simkó Ágnes, Gadó Gábor, Németh Anita

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

Egy új jogszabály megismerésének első lépése annak áttekintése, hogy mi változott a korábbi szabályozáshoz képest. Különösen fontos ez akkor, ha egy jogág meghatározó törvénykönyvéről van szó. A Fordítókulcs ezt szolgálja: a változások jelzésével segíti az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megismerését és az alkalmazására történő felkészülést. Különlegessége a Fordítókulcsnak, hogy oda-vissza használható, vagyis két feldolgozást is tartalmaz.

 
6 990 Ft
Akció: 6 290 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV - JOGSZABÁLYTÜKÖR

Szerkesztette: dr. Gárdos Péter

Complex Kiadó, 2013

 

Ptk. 1959 → Ptk. 2013
Gt. 2006 → Ptk. 2013
Csjt. 1952 → Ptk. 2013

2013. február 11-én elfogadásra került az új Polgári Törvénykönyv. Az ezt feldolgozó, jogszabálytükört tartalmazó könyv párhuzamos szerkesztésben mutatja az új kódexbe beépült jogszabályok és a 2013. évi V. törvény tartalmilag összefüggő rendelkezéseit.

 
7 140 Ft
Akció: 6 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
GYAKORLATI ÚTMUTATÓ AZ EGYES SZERZŐDÉSTÍPUSOKHOZ 2012

Szerző: Kovács Bálint, Nemessányi Zoltán          

Saldo Kiadó, 2012

 

Ez a munka a szerződések jogának egyik fontos szeletéről, az egyes szerződéstípusokról szól (kiegészítve azt a szerződéses biztosítékok rendszerével), megalkotóinak szándéka szerint gyakorlati megközelítéssel, ugyanakkor közérthető nyelven. Bár a felek közös megegyezéssel általában eltérhetnek a törvénynek az egyes szerződéstípusokra vonatkozó szabályaitól, azok iránytűként mégis fontos beszámítási pontjai lehetnek az üzleti tárgyalásoknak, megállapodások megszületésének. 

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
ATIPIKUS SZERZŐDÉSEK DÖNTVÉNYTÁR ÉS PÉLDATÁR

A kézirat lezárásának időpontja: 2012. július 1.

Szerző: Auer Ádám

Lektorálta: Dr. Papp Tekla

Lectum Kiadó, 2012

 

Az, hogy egy szerződés atipikus, mindig egy állapotot, jelent, ugyanis jogalkotói döntés kérdése, hogy mely szerződés lesz majd tipikus. A mindennapi jogi munka és a jogviták eldöntéséhez időnként szükséges ezt az állapotot a gyakorlat oldaláról megvizsgálni és összegezni. Jelen munka ehhez nyújt adalékot. A kötet első része az atipikus szerződésekre irányadó bírósági ítéletek elvi megállapításait tartalmazza. A forrást a Bírósági Határozatok, a Bírósági Döntések Tára, az Ítélőtáblai Határozatok, a Közigazgatási és Gazdasági Döntvénytár valamint a bírósági információs portál adatbázisában szereplő anonim határozatok képezték.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
HA AZ ADÓS NEM FIZET

Második, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2012. március 31. – Kiegészítve a 2012. július 1-jén hatályba lépő rendelkezésekkel

Szerző: Kapa Mátyás dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2012

 

A „Ha az adós nem fizet...” című könyv eredetileg 2006-ban jelent meg. A könyv célja az volt, hogy bemutassa a követelés keletkezésének és érvényesítésének dinamikáját követve a hitelezők érdekeit védő jogi struktúrát, ezen belül a polgári jogi, polgári eljárásjogi és büntetőjogi eszközöket, valamint a kapcsolódó európai uniós szabályozást. A kötet bemutatta, hogy milyen eszközök segítik a hitelezőt annak érdekében, hogy gyorsabban és egyszerűbben jusson hozzá az őt megillető követeléshez.

 
5 200 Ft
Akció: 4 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
POLGÁRI JOGI FEJLŐDÉS AZ ANGOL ÉS A SKÓT JOGBAN

Szerző: Kecskés László dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2012

 

Szerző joghallgató kora óta érdeklődik az angol jog sajátosságai iránt. Ez az irányultsága illeszkedik a vezetésével a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékén már mintegy két évtizede folyamatban lévő összehasonlító polgári jogi kutatásokba. „A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa jogrendszereiben” címmel 2009-ben a HVG-ORAC Kiadónál jelent meg 414 oldalas monográfiája. Ennek lényegében tematikus folytatása, tartalmi kiterjesztése jelen könyvének anyaga, melynek címe: „Polgári jogi fejlődés az angol és a skót jogban”. „Polgári jog” helyett „polgári jogi fejlődés”-re utal azért, hogy abba az angol jogi és a skót jogi anyagok is beilleszthetők legyenek.

 
6 900 Ft
Akció: 6 210 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV BIZOTTSÁGI JAVASLATA MAGYARÁZATOKKAL

A kézirat lezárva: 2012. február 29.

Szerkesztette: Vékás Lajos, Gárdos Péter

Complex Kiadó, 2012

 

A jelen kötet az új Polgári Törvénykönyv bizottsági szövegét (Javaslat) teszi közzé magyarázatokkal. A normaszöveget a Kodifikációs Főbizottság 2011. december 16-i ülésén fogadta el. A magyarázatok elsősorban arról kívánják tájékoztatni az olvasót, hogy miben változtat a Javaslat a hatályos polgári jogon (elsősorban a Ptk.-hoz képest, de adott esetben a külön törvényekhez és a bírói gyakorlathoz képest is), és miért kerül sor ezekre a módosításokra. 

 
3 990 Ft
Akció: 3 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A SZEMÉLYISÉGI JOGOK HAZAI ELMÉLETE. A FORRÁSVIDÉK

Szerző: Székely László

ELTE Eötvös Kiadó, 2011

 

,,A Szerzőnek a személyiségi jogok elméletéről szóló - egy nagyobb lélegzetű munka első részeként megvalósult - darabja, amely önmagában is teljes, önálló és magas színvonalú szellemi alkotás, a téma hazai forrásvidékét járja körül. A magyar magánjog fejlődéstörténetéből - annak politikai, gazdasági és társadalmi, tehát szociológiai szemléletű hátterét is kibontva - egy olyan korszak megelevenítésére vállalkozik, amelyben a jogfejlődés és a közjogimagánjogi jogbölcselet talán legizgalmasabb szellemharcai dúltak, és amelyet az azt követő hazug és hamis kor a feledés >>éji homályába<< süllyesztett. Így a forrásvidék megelevenítése hazai jogirodalmunknak egy meg magyarázhatatlan és indokolhatatlan hiányát pótolja.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 POLGÁRI JOG II.- Kötelmi jog. Novissima szakvizsga könyvek

A kézirat lezárva: 2011. április 21.

Szerzők: Dr. Boóc Ádám, Dr. Fábián Ferenc, Dr. Kosza Yvette

Novissima kiadó, 2011

 

Letölthető mintatétel. (pdf formátumban)

Tartalom

 

A Kiadó „Jogi Szakvizsga Kézikönyvek” sorozatának Polgári jog II. című kötete a kötelmi jog általános részének, valamint az egyes szerződések joganyagát dolgozza fel, a szakvizsga tételsorának megfelelő szerkezetben. A szakvizsgára készülő kollegák számára nem szükséges hangsúlyozni a tárgyalt kérdéskörök jelentőségét; a kötelmi jog és a szerződések szabályai tükrözik talán a legtisztább módon a polgári jog minden más jogágtól eltérő sajátosságait. A diszpozitivitás folytán ez az a jogterület, amely az egyén autonómiáját tiszteletben tartva, sőt azt elvárva igyekszik összhangot teremteni az egyéni és közösségi érdekek, célok sűrűjében.  

 
1 500 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2015.10.01
A készlet erejéig!
-10%
 A NEM VAGYONI (ERKÖLCSI) SÉRELMEK MEGÍTÉLÉSE A POLGÁRI JOGBAN

Szerző: Fézer Tamás dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2011

 

A nem vagyoni, erkölcsi károk megtérítésének problémája a jogintézmény 1977-ben történő hazai kodifikációja óta számos paradigmaváltáson esett át. A bírói gyakorlat XXI. században megváltozott felelősségi megközelítése a hazánkban nem vagyoni kártérítés néven ismert intézmény gyakorlatában is éreztette hatását. Az európai tendenciák és a hazai társadalmi, gazdasági folyamatok eredményeképpen a személyhez fűződő jogok felértékelődtek, a jogsértések új dimenziói kerültek az igényérvényesítés középpontjába. Az egzakt törvényi szabályozás hiányában ítélkező bírák az elmúlt tíz évben új tartalmat adtak a nem vagyoni kártérítésnek. A kártérítési jog kétségkívül leginkább dinamikusan fejlődő területéről van szó, melynek a személyiségvédelemmel való szoros összefüggése az adott társadalom értékítéletének egyik fontos mércéjét is jelenti.

 
4 900 Ft
Akció: 4 410 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
TANULMÁNYOK A FIDUCIÁRIUS BIZTOSÍTÉKOK KÖRÉBŐL

A kézirat lezárva: 2010. július 31.

Szerkesztő: Gárdos Péter dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2010

 

A kötet arra vállalkozik, hogy az új Polgári Törvénykönyv apropóján felidézze a fiduciárius hitelbiztosítékokkal kapcsolatos viták legfőbb állomásait, ezzel egyrészt fogódzót nyújtva a hatályos szabályozáson alapuló gyakorlat számára, másrészt pedig de lege ferenda javaslatot téve a fiduciárius biztosítékoknak az új Polgári Törvénykönyvben való szabályozására.

 

A kötet szerzői között bírák, egyetemi oktatók, kutatók és ügyvédek egyaránt megtalálhatóak, így a vizsgált témákat elméleti és gyakorlati oldalról egyaránt sikerül körüljárni.

 
5 200 Ft
Akció: 4 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ATIPIKUS SZERZŐDÉSEK

A kézirat lezárva: 2011. június 10.

Szerzők: Jenovai Petra, Papp Tekla, Strihó Krisztina, Szeghő Ágnes

Szerkesztette: Papp Tekla

Lektorálta: Dr. Kemenes István

Lectum Kiadó, 2011 (Utánnyomás)

 

Az Atipikus szerződések című könyv a XX. század végén és a XXI. század elején bekövetkezett új gazdasági jelenségekhez kapcsolódó szerződési jogi változások átfogó képét adja.

Az atipikus szerződések bemutatása, besorolása és csoportosítása mellett részletes elemzésre kerül a kezelési szerződés, a merchandising-szerződés, a szindikátusi szerződés, a távollévők között kötött szerződés, az üzleten kívüli (házaló) kereskedés, az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés, timecharing-szerződés, a konzorciós szerződés, a licenciaszerződés, a franchise-szerződés, a lízingszerződés és a faktoringszerződés.

E kontraktusok kötelmi jogi jellegű vizsgálatán kívül a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogi, versenyjogi és közigazgatási jogi kapcsolódési pontokat is bemutatja a szerző. A hazai szakirodalom és bírói gyakorlat, valamint az Európai Bíróság témába vágó döntései is alapos feldolgozásra kerülnek a műben.

 
3 750 Ft
Akció: 3 375 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉG ÚTJAI VEGYES JOGRENDSZERBEN QUÉBEC, KANADA

Szerző: Fuglinszky Ádám

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2010

 

Ahol két jogrendszer találkozik és hatást gyakorol egymásra, ott az egyes jogrendszerek szerves fejlődése felgyorsul; bizonyos jogintézmények kölcsönhatásba kerülnek, melynek következtében hatékony és igazságos megoldások születnek (ratio communis). A vegyes jogrendszerek tanulmányozása közelebb viszi az olvasót az elemzett jogterület alapproblémáinak megértéséhez, egyúttal lehetővé teszi a hazai megoldások kritikai felülvizsgálatát, továbbá - mintegy megvalósíthatósági tanulmányként - megmutatja a nemzetközi jogegységesítési törekvések lehetőségeit és korlátait. Kanada föderális államberendezkedése és a szövetségi jog illeszkedik Québec kontinentális eredetű kodifikált magánjogához és a többi tartományban irányadó common law-hoz is. 

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A PER TÁRGYA. GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZETT SZEMÉLYEK TÁRSADALMI KIREKESZTŐDÉSÉNEK MOZGÁSFORMÁI A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI MAGYARORSZÁGON

Szerzők: Verdes Tamás, Tóth Marcell

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2010

 

A cselekvőképesség korlátozására és a gondnokság alá helyezésre épülő intézményesült mechanizmusok kaotikusnak tetsző mozgásformái fölött szigorú törvények uralkodnak. E törvényeknek nincs közük az emberi jogokhoz. A polgári per tárgya megannyi esetben nem a segítségre szoruló személy ,,belátási képességének" vizsgálata: feladata a jogok transzformálása. A per egy hosszú és összetett folyamat kapcsolópontja: a ,,gondnokolt" a társadalom peremén túli világ szigeteire csak akkor juthat el, ha a megfelelő zsiliprendszerben ereszkedik alá, amelyben végül lefoszlanak róla állampolgári jogai. Intézmények és habitusok összecementeződésének végeredménye nem lesz - mert nem is lehet - más, mint az elnyomás kifejlett rendszere. A szociális jogok kiüresedését a civil és politikai jogok korlátozása teszi láthatatlanná.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
WEGE DER ENTWICKLUNG DES PRIVATRECHTS IN EUROPA

Szerző: Hamza Gábor

Dialóg Campus Kiadó, 2007

 

A szerző személyes ajánlása:

Könyvem a közös európai jog, a ius commune Europaeum problémakörével foglalkozik. A közös európai jog megteremtése az előttünk álló évtizedek kimagasló jelentőségű, széles körű hazai és nemzetközi együttműködést igénylő feladata. E munka előfeltételét alkotja a közös jogtörténeti, római jogi alapok feltárása és bemutatása.

Mintegy tíz esztendő igen intenzív munkájával és 15 idegen nyelv legalább olvasás szintjén történő elsajátításával sikerült ezt a munkát megírnom, amelynek továbbfejlesztésén folyamatosan dolgozom.

Munkámban arra törekedtem, hogy konkrét módon és formában is bizonyítsam azt, hogy a római jogi hagyomány ma is él, hat és az európai jogi kultúra igen lényeges alkotórészét, elemét képezi.

Hamza Gábor

 
4 980 Ft
Akció: 4 235 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A NŐVÉTELTŐL AZ ÁLLAMI ANYAKÖNYVVEZETŐIG

Szerző: Herger Csabáné

Dialóg Campus Kiadó, 2006

 

A kötet a nyugati kereszténység területére koncentrálva, az európai jogfejlődés irányvonalaival párhuzamba állítva mutatja be a magyar házassági köteléki jog 11-19. századi történetét. A szerző vizsgálja a házasság-fogalom alakulását az ősi társadalmaktól a polgári államok koráig, a házasságkötésre vonatkozó jogi normák rendszerét és a felbonthatóság kérdését az európai kultúrkörben.

 
5 680 Ft
Akció: 5 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MAGÁNJOGI FELELŐSSÉG ÚTJAI A TÁRSASÁGI JOGBAN

Szerző: Nochta Tibor

Dialóg Campus Kiadó, 2005

 

A szerző felfogásában a társasági jogi felelősségi problémáknak a magánjogi dogmatikából kiinduló átfogóbb szemléletű kutatása mellőzhetetlen tudományos irány. A monográfiában e módszertani mezsgyét követve történeti, összehasonlító és kritikai elemző megközelítésben kerülnek tárgyalásra az egyes társasági jogi felelősségi dimenziók. A szerző által vázolt társasági jogi felelősségi térkép tudományos céljain túl, hasznos segítséget nyújthat a joggyakorlat számára is.

 
3 980 Ft
Akció: 3 385 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KÖZSZEREPLŐK SZEMÉLYISÉGI JOGAI

Szerző: Tattay Levente

Dialóg Campus Kiadó, 2006

 

A könyv az első munka Magyarországon, amely átfogó képet ad a közszereplők magánjogi, közigazgatási jogi és büntetőjogi védelméről. A műben mintegy 300 bírósági ítélet került feldolgozásra szakszerű csoportosításban (pl. polgári névvédelem, becsületvédelem, a képmás védelme) az elmúlt 16 év szakmailag legérdekesebb ügyeinek ismertetésével.

 
5 980 Ft
Akció: 5 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ ORVOS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

Második, átdolgozott, bővített kiadás

Kézirat lezárása: 2010. szeptember 1.

Szerző: Dósa Ágnes dr.

Megjelent:  2010. november 9.

HVG-ORAC Kiadó, 2010

 

Az egészségügyi szolgáltatók, kórházak, rendelőintézetek, orvosok elleni kártérítése perek mind Magyarországon, mind pedig külföldön az elmúlt másfél évtizedben megsokszorozódtak. Ezen eljárások – az esetek többségében - következményeiket tekintve messze túlmutatnak egy-egy ügyben hozott ítélet közvetlen hatásain. Bár a közvetlen pénzügyi hatást semmiképpen nem szabad lebecsülni, hiszen egy elvesztett kártérítési ügy alapjaiban rengetheti meg egy kisebb szolgáltató működését, de talán ennél is fontosabb, hogy a bírói gyakorlat által felállított követelmények nagy hatással lehetnek az egészségügyi ellátók mindennapi működésére is – akár úgy, hogy a defenzív medicina irányába tolják el az orvoslást, akár úgy, hogy megváltoztatják például az alkalmazott betegtájékoztatási, dokumentációs gyakorlatot.

 
5 500 Ft
Akció: 4 950 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KÁRTÉRÍTÉSI JOG MAGYARÁZATA - Kommentár

A kézirat lezárva: 2010. augusztus 1.

Szerzők: dr. Fézer Tamás, dr. Havasi Péter, dr. Csécsy Andrea, dr. Varga Nelli, dr. Tóth Endre Tamás

Szakmai szerkesztő: dr. Fézer Tamás

Complex Kiadó, 2010

 

A kártérítési jog napjainkra önálló jogterületté nőtte ki magát a magánjogban. A munka célja, hogy a kártérítési jog intézmények a jogszabályok és a bírói gyakorlatban megjelenő jogértelmezés szintézisében elemezze, és főként gyakorló jogászok számára hasznos kézikönyvként szolgáljon mindennapi munkájuk során. E cél megvalósítása érdekében nem kizárólag a Ptk.-ban szereplő felelősségi alakzatokat mutatja be, hanem kitér a külön jogszabályokban és a magánjog egyéb területein ismert kártényállásokra is. Az egyes fejezetek elemzik a polgári jogi rekodifikáció eredményeit, az e folyamat során megfogalmazott új irányokat is. A szerzők között e jogterületen hosszú ideje ítélkezési munkát végző legfelsőbb bírósági bírót, megyei bírósági bírót, továbbá tudományos-kutatói munkáját e területre összpontosító egyetemi oktatót és ügyvédet is találunk.

 
13 377 Ft
Akció: 12 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG DER MODERNEN PRIVATRECHTSORDNUNGEN UND DIE RÖMISCHRECHTLICHE TRADITION

Szerző: Hamza Gábor

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2009

 

Professor Gábor HAMZA promovierte Sub auspiciis Praesidentis Rei publicae an der Staats- und Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Eötvös Loránd Universität in Budapest. Längere Studienaufenthalte in Deutschland und in Italien. Habilitation in Budapest 1979. Ordentlicher Professor für Römisches Recht, Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung an der Eötvös Loránd Universität in Budapest seit 1984. Gastprofessuren an Universitäten in Italien, Frankreich, USA, Spanien, Belgien und Japan. Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. 

 
6 600 Ft
Akció: 5 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ ENGEDMÉNYEZÉS

Szerző: Gárdos Péter

ELTE Eötvös Kiadó, 2009

 

A Szerző az engedményezés problémakörének teljes áttekintését adja. A kérdésfeltevések minden esetben a gyakorlat igényeiből indulnak ki, a válaszok ugyanakkor a gazdasági, szociológiai és jogdogmatikai megfontolások gondos értékelése és mérlegelése nyomán születnek. Gárdos Péter a jogösszehasonlító módszer legnemesebb hagyományaira támaszkodik. Könyvében a fontosabb külföldi jogrendszerek jogpolitikai megközelítésének és dogmatikai megoldásainak összefoglalása távolról sem öncél, hanem a kitűzött feladat megoldásának szervesen alkalmazott eszköze. Őszinte örömmel ajánlom Gárdos Péter kitűnő munkáját minden magyar jogásznak: bírák, ügyvédek és más területen dolgozó gyakorlati jogászok éppúgy haszonnal olvashatják, mint egyetemi oktatók és joghallgatók.

(Vékás Lajos egyetemi tanár)

 
5 200 Ft
Akció: 4 420 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
A SZEMÉLYI JOG VÁZLATA

Harmadik, átdolgozott kiadás

Szerzők: Lenkovics Barnabás, Székely László

Eötvös József Kiadó, 2014

 

A tankönyv a személyi jog három fő részterületét tárgyalja részletesen: az ember jogalanyiságát, a jogi személyek (köztük az állam) és más szervezetek jogalanyiságát, valamint a személyhez fűződő jogokat és védelmük polgári jogi eszközeit.

 

 
3 050 Ft
ÖRÖKLÉSI JOG

Szerző: Vékás Lajos

Eötvös József Kiadó, 2014

 

"Az emberi társadalom történetében a törzsi-nemzetségi rend felbomlásával párhuzamosan jött létre és fokozatosan vált uralkodóvá a termelési eszközök és fogyasztási javak egyéni elsajátítása, a magántulajdon. Minél inkább előrehaladt ez a társadalmi folyamat, annál inkább válaszra várt a magántulajdon halál esetére történő jogutódlásának kérdése, vagyis jogi elismerésre várt az egyéni öröklés, tehát az öröklési jog igénye. Az egyszerű árutermelés legfejlettebb jogrendszere, a római magánjog alakulása igen jól példázza ezt a társadalmi összefüggést: a gyorsan tért hódító és erősödő magántulajdoni berendezkedés életre hívta az öröklést és az öröklési jogot. A magántulajdoni rend és az öröklés összefüggését a történelmitársadalmi fejlődés későbbi időszakaiban is világosan nyomon követhetjük.

 
2 800 Ft
DOLOGI JOG

A kézirat lezárva: 2013. augusztus 30.

Nyolcadik, átdolgozott kiadás

Szerző: Dr. Lenkovics Barnabás

Eötvös József Kiadó, 2014

 

Jelen nyolcadik, átdolgozott szövegváltozatot a 2013:V. törvény, az új Polgári Törvénykönyv elfogadása és kihirdetése hívta életre, még a hatálybalépés (2014. március 15.) előtt. Az új Ptk.-val és az új Alaptörvénnyel együtt a dologi jogot is érintő nagy számú új törvény született, illetve sok törvény jelentősen módosult.

(Részlet a Szerői előszóból)

 
3 420 Ft
-10%
 VERSENYJOGI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐ MAGÁNJOGI IGÉNYEK

A kézirat lezárva: 2008. október 1.

Szerző: Fejes Gábor dr., Nagy Csongor István dr., Szabó Péter dr., Bassola Bálint dr., Belényesi Pál dr., Csépai Balázs dr., Dedics Zsigmond dr., Hegymegi-Barakonyi Zoltán dr., Horányi Márton dr., Dr. Ruszthiné dr. Juhász Dorina

Szerkesztő: Boytha Györgyné dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2008

 

A versenyjogban a közjogi, azaz a versenyhatósági jogalkalmazás mellett egyre nagyobb jelentősége van az ún. magánjogi jogérvényesítésnek is. Ez alatt olyan, a polgári bíróságok előtt benyújtott keresetek értendők, melyekben a keresetet benyújtó vállalkozások vagy magánszemélyek egy versenyjogi jogsértés kapcsán kívánnak polgári jogi jogkövetkezményeket érvényesíttetni. A polgári jogi jogkövetkezmények közül legjelentősebb természetesen a kártérítés.

 
6 400 Ft
Akció: 5 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
POLGÁRI JOG I-IV.

Negyedik kiadás

Szerzők: Baranyai János dr., Bíró György dr., Gellért György dr. (lektor), Harmathy Attila dr., Kaszainé dr. Mezey Katalin dr., Kazay László dr., Kisfaludi András dr., Kovács László dr., Köles Tibor dr., Kőrös András dr., Murányi Katalin dr., Petrik Ferenc dr., Sárközy Tamás dr., Sőth Lászlóné dr., Szentiványi Iván dr., Vékás Lajos dr., Vezekényi Ursula dr., Völgyesi Lászlóné dr., Wellmann György dr., Zlinszky János dr., Takáts Péter dr.

Szerkesztő: Petrik Ferenc dr.

HVG-ORAC Kiadó

 

Az 1959. évi IV. törvényt felváltó új Polgári Törvénykönyv a korábbi kódex megújított szabályai mellett tartalmazza a családra és a gazdasági társaságokra vonatkozó, eddig külön törvényekben szabályozott rendelkezéseket is. A kapcsos kommentár egyaránt bemutatja a klasszikus polgári jog újraszabályozását és az eddig nem vagy más jogszabályokban rendezett polgári joganyagot.

 
39 000 Ft
Akció: 35 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A POLGÁRI JOG FEJLŐDÉSE A KONTINENTÁLIS EURÓPA NAGY JOGRENDSZEREIBEN

Bővített, második kiadás

Szerző: Kecskés László dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2013

 

A jogharmonizáció és a jogegységesítés jelszavaitól és programjaitól hangos Európa már jó ideje. A témával foglalkozó szakmai írásokat helyenként szürke monotónia jellemzi, ezért üde színfoltokat jelentenek azok a publikációk, melyek történeti és nemzeti jogi metszeteket is mutatnak.

 

 
8 500 Ft
Akció: 7 650 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÉS A GAZDASÁGI JOG EGYES KÉRDÉSEI A HÁZASSÁGI VAGYONJOGBAN

Lezárva: 2008. május 31.

Szerző: Csűri Éva dr.

Szerkesztő: Szabó Júlia dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2008

 

A Csjt., a Gt., a Tpt., az Szvt., és a privatizációval kapcsolatos jogszabályok együttes alkalmazásával összefüggő jogirodalmi álláspontok egy része, illetőleg a Legfelsőbb Bíróság elmúlt tíz évben kialakított házassági vagyonjogi ítélkezési gyakorlata a 2006-os új Gt.-be már beépült, a jövőben pedig – annak Javaslata szerint – előreláthatóan az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvébe (a továbbiakban: Csjk.) is beépül majd.

 
7 500 Ft
Akció: 6 750 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
ORVOSI KÁRTÉRÍTÉS - Elfogyott

Bírói gyakorlat füzetek 20.

Szerző: Pribula László

Opten Kft., 2016

 

Az elmúlt évtizedekben Magyarországon is – követve a nemzetközi fejleményeket – jelentősen növekedtek az egészségügyi szolgáltatókkal szemben kártérítés megfizetése iránt indított polgári peres eljárások. A köznyelvben helytelenül „orvosi műhiba”-pereknek nevezett jogviták az általános polgári jogi kártérítési felelősségen alapulnak, azonban a jogalkalmazás figyelembe veszi a jogviszony sajátosságait. Az egészségügyi szolgáltatóval szemben fellépő beteg (hozzátartozó) rendszerint nem rendelkezik szakmai ismeretekkel, nem várható el tőle a károsodásként állított szövődmény, egészségromlás, halál okának meghatározása, sőt annak az orvosi mulasztásnak a megjelölése sem, amely hivatkozása szerint a károsodást okozta.

 
4 935 Ft
HÁZASSÁGI VAGYONJOG AZ ÚJ PTK.-BAN - Elfogyott

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (2014) kiegészítése

A kézirat lezárva: 2016. június

Szerző: Dr. Csűri Éva

Opten Kft., 2016

 

A kötet a 2013. évi V. törvény 2016. május 31. napján hatályos szövege alapján készült.

Az Opten új könyve, amely egyben a Ptk. nagykommentár kiegészítő kötete a házassági vagyonjog új Ptk.-ban szereplő szabályainak a kommentárhoz képest részletesebb, kibővített magyarázata. A könyv – amelyet a terület egyik legkiemelkedőbb szakértője, Csűri Éva nyugalmazott kúriai bíró írt – a Ptk. családjogi könyve házassági vagyonjogi címének nyújtja az azóta alakuló bírói gyakorlatot is tárgyaló magyarázatát. A könyvben részletesen kifejtésre kerülnek olyan kérdések is, amelyek az Opten Ptk. kommentárjából terjedelmi okok miatt kimaradtak.

 
4 740 Ft
AZ ÉLETTÁRSAK ÉS VAGYONI VISZONYAIK

Második, átdolgozott kiadás - Új magánjog sorozat 14.

Várható megjelenés: 2017. szeptember

Szerző: Szeibert Orsolya

HVG-ORAC Kiadó, 2017

 

ELŐRENDELEM!

 

Az élettársak jogi helyzetét és vagyoni viszonyait tárgyaló kötet második kiadása nemcsak aktualizált, hanem bővített kiadás is: célja, hogy az ítélkezési gyakorlatot, az abban tapasztalható változásokat bemutassa, elemezze, és jogeseteken keresztül tekintse át különösen azt, hogy milyen kapcsolat minősül élettársi viszonynak, s milyen módon érvényesíthetők az élettársak vagyonjogi igényei. Bemutatásra kerülnek a 2013. évi V. törvény de facto élettársakat érintő rendelkezései, s emellett a Ptké.-re tekintettel az 1959-es Ptk. alapján folyó gyakorlat elemzésére is sor kerül.

 
7 000 Ft
 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVBEN - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2016. május 13.

Szerzők: Barta Judit – Harsányi Gyöngyi – Majoros Tünde – Ujváriné Antal Edit

Patrocinium Kiadó, 2016

 

A Gazdasági társaságok a Polgári Törvénykönyvben című kötet szerzői gyakorló jogászok és egyetemi oktatók arra vállalkoztak, hogy elméleti igényességgel, ugyanakkor a gyakorlatban is jól alkalmazható formában bemutassák a gazdasági társaságokra vonatkozó megújult szabályozást. A könyv tartalmában és szerkezetében a Polgári Törvénykönyvben szabályozott gazdasági társaságokat mutatja be, olyan formában, hogy nem paragrafusonként halad, hanem egy-egy érintett gazdasági társaság teljes áttekintését nyújtja.

 
3 800 Ft
KÖTELMI JOG

A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai.

A kézirat lezárva: 2015. december 5.

Szerkesztette: Dr. Leszkoven László, Dr. Pusztahelyi Réka

Novotni Alapítvány, 2015

 

A Miskolci Egyetem Polgári jogi intézeti Tanszékének oktatói által írt tankönyv a Bíró György professzor által kialakított polgári jogi tankönyvsorozatba illeszkedik. A szerkesztés is részben a professzor által kialakított tagolást és didaktikai szempontokat követi, részben pedig a Polgári Törvénykönyv hatodik könyvére épít. A hallgatók számára segítséget jelent a tananyag elsajátításában a „hallgatóbarát” tárgyalásmód: példák, bírói gyakorlatból vett esetek teszik érthetőbbé, színesebbé a tankönyvet. Jogászképzésben használható tankönyv ilyen részletességgel a kötelmi jog témakörében még nem készült az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése óta. A kötet szerzőinek szándéka szerint a hallgatók mellett a gyakorló jogászok is haszonnal forgathatják a könyvet.

 
6 000 Ft
ATIPIKUS SZERZŐDÉSEK - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2015. június 30.

Szerzők: Auer Ádám, Balog Balázs, Jenovai Petra, Juhász Ágnes, Papp Tekla, Strihó Krisztina, Szeghő Ágnes

Szerkesztette: Papp Tekla

Opten Kft., 2015

 

A magyar szerződési jog egyik erősödő jelensége, hogy a legtöbb szerződés már nem sorolható be egyértelműen valamilyen jól azonosítható szerződés-típusba. Az "Atipikus szerződések" című könyv ezeket a gazdasági életben fontos szerepet játszó speciális megállapodásokat dolgozza fel.

 

 
4 515 Ft
TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE EREDETI SZERZÉSMÓDDAL - Elfogyott

Bírói gyakorlat füzetek 15.

Szerző: Orosz Árpád

Opten Kft., 2015

 

A kötet tartalmából: Tulajdonszerzés hatósági határozattal és hatósági árveréssel; Kisajátítás; Elbirtoklás; Ingó dolog elbirtoklása; Ingatlan eszmei hányadának, föld egy részének elbirtoklása; Tulajdonszerzés gazdátlan javakon, találás.

 
4 935 Ft
HIBÁS TELJESÍTÉS - Elfogyott

Bírói Gyakorlat Füzetek 14.

Szerzők: Bartal Géza, Farkas Attila

Sorozatszerkesztő: Osztovits András

Opten Kft., 2015

 

A tartalomból:

A szerződés hibás teljesítése; Kellékszavatosság, az egyes kellékszavatossági jogok; Kellékszavatossági határidők; Kártérítés hibás teljesítés miatt; Jótállás; Közös szabályok, eljárási kérdések, egyebek

 
4 935 Ft
TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY - Elfogyott

Hatályos: 2016. január 14-től
A szerkesztés lezárva: 2016. január 7.

Novissima Kiadó, 2016

 

- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
- kiegészítve a Ptk. közös tulajdonról és társasházról szóló címével, illetve a Ptké. vonatkozó részével
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról és 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról (részletek)
- 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
- A nemzetgazdasági miniszter 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelete a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól
- 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről

 
750 Ft
POLGÁRI JOGI ALAPOK - Elfogyott

Negyedik, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2014. szeptember 1.

Szerzők: Lenkovics Barnabás, Keserű Barna Arnod, Kőhidi Ákos

Eötvös József Kiadó, 2014

 

Ez a – rövidített és egyszerűsített – polgári jog tankönyv a Polgári Törvénykönyv részeihez igazodóan a polgári jog általános részét, a személyek jogát, a dologi jogot, a kötelmi jogot, az öröklési jogot és a szellemi alkotások jogát tartalmazza. Ez a polgári jog klasszikus törzsanyaga, így nem szerepel benne az újabban egyre fontosabbá váló társasági (és kereskedelmi) jog (csupán a jogi személyek közt, érintőlegesen), illetve a családjog. A tankönyvet a joghallgatókon kívül minden olyan tanfolyam, főiskolai vagy egyetemi szak hallgatói is eredményesen használhatják, akiknek kifejezetten polgári jogi alapismeretekre van szükségük.

 
4 350 Ft
KÖTELMI JOG I. - Elfogyott

A kötelmek közös szabályai.

A szerződések általános szabályai.

Felelősségtan

Szerző: Jobbágyi Gábor

Szent István Társulat, 2014

 

A Kötelmi jog I. az új Ptk. alapján, annak rendszerére építve, tartalmazza a kötelmi jog és a szerződések általános szabályait, s a szerződésen kívüli felelősség szabályait.

Nem tartalmazza a kötet az egyes szerződéseket, ezt a hamarosan megjelenő Fazekas Judit professzor asszony által írt Kötelmi jog II. fogja tartalmazni. (Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár)

 
3 300 Ft
A BIZALMI VAGYONKEZELÉS - Elfogyott

Új magánjog sorozat 6.

Szerzők: B. Szabó Gábor, Illés István, Kolozs Borbála, Menyhei Ákos, Sándor István

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A Polgári Törvénykönyv a megbízási típusú szerződések között külön fejezetben rendelkezik a bizalmi vagyonkezelés eddig szabályozatlan és számos módon használható jogintézményéről. Ez a gyakorlati kézikönyv bemutatja a bizalmi vagyonkezelés alkalmazási területeit külföldi példák és a magyar jogrendszer alapján. Ehhez a kiindulópontot egyrészt a külföldi gyakorlat tapasztalatai, másrészt a hazai gazdasági környezet igényei, továbbá a magyar jogrendszer sajátosságai adják.

 
7 000 Ft


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.