Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Jogelmélet, jogszociológia

 Fő kategória >Állam- és jogtudomány >Jogelmélet, jogszociológia

Sorrend:

12

-15%
 HERMÉSZ SZOBRA A FÁBAN. ARISZTOTELÉSZ ÉS ÁLMAINK ÁLLAMA

Szerző: Lukácsi Tamás

Gondolat Kiadó, 2010

 

Jog- és állambölcseleti értekezések Arisztotelész államelméleti alapműve, a Politika ma is kiindulópontja a jog- és államelméleti vizsgálódásoknak. Miközben a kötet szerzője alapos szövegelemzések segítségével rekonstruálja, hogyan képzelte el Arisztotelész az ideális államot, egy alapkérdésre keresi a választ: mi óvja meg a filozófust attól, hogy a témáról értekezve utópiát alkosson, és az ideális állam érdekében feláldozhatónak minősítse az államot alkotó individuumokat? A kérdés – vallja a szerző – korántsem csak a klasszikus gondolkodás iránti érdeklődés szüleménye: a világtörténelemből jól ismertek azok az ideológusok, akik azzal a céllal, hogy felépítik álmaink államát, az emberiség legsötétebb rémálmait teljesítették be. A kötetet az ókortudomány és a politikafilozófia iránt érdeklődőknek, különösen politológus és joghallgatóknak ajánljuk.

 
2 300 Ft
Akció: 1 955 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A JOGÁSZOK JOGA

Szerző: Gyekiczky Tamás

Gondolat Kiadó, 2003

 

A címből ítélve a kötet tanulmányai a jog rendszerét hivatásuk szerint működtető jogászság belső problémáiról íródtak. Már a bevezető tanulmány azonban arra a kérdésre keresi a választ, vajon a jogász elit felkészült-e gondolatilag a rendszerváltásra, világképe mennyire kötődött korához. A kötet másik írása pedig a bírói gondolkodás olyan sajátosságát elemzi, mint az ítéletalkotás és az ítéleti tényállás megállapítása akkor, amikor a (polgári) bíróságnak már nem kötelessége az igazság felderítése. A kötet harmadik tanulmányában a szerző a társadalomtudomány és a szociológia modelljeinek alkalmazását sürgeti a polgári eljárások titokzatos világának feltárásában. A kötet negyedik tanulmánya a vállalati képzések jogának elemzésével bemutatja, miként hat ma a politika a jogi normák megfogalmazására. A könyv tartalma végül túlmutat címének üzenetén, mert kiderül: a jogászok joga nem a jogászok magánügye, hanem mindannyiunk közügye.

 
1 680 Ft
Akció: 1 430 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A "JANUS ARCÚ TITOK"

Szerző: Földesi Tamás

Gondolat Kiadó, 2005

 

A szerző új könyve a titok problémáival foglalkozik. Meggyőződése, hogy a titkok szerepe a modern társadalmakban fokozódik, s ezzel nem tart lépést a téma szakirodalmi feldolgozottsága: ezt Bin Laden hollétének s a tervezett terrortámadásoknak a titka szemlélteti. A titok korántsem olyan jelentéktelen társadalmi jelenség, amely nem érdemelne a kutatók részéről kellő, sőt "különleges" figyelmet. Már a primitív társadalmak embere is - részben az állatoktól eltanulva - titkolózott, és ezek a titkok létfenntartásában, ellenséggel szembeni harcában is jelentős szerepet játszottak.

 
1 980 Ft
Akció: 1 685 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
CARL SCHMITT JOGTUDOMÁNYA

Szerkesztette: Cs. Kiss Lajos

Gondolat Kiadó, 2004

 

Schmitt jogtudományának politikaira vonatkoztatottsága és metafizikai-politikai döntése, amelyet a kortársak és az utókor a náci totalitárius rezsimmel való kollaborációként ítélt el, látszólag lehetetlenné teszik az életmű ideológia- és politikamentes értelmezését és értékelését. A totalitárius sokk és a kollaboráció bűne miatt az értelmezők, tudatosan, mint például Lukács György, vagy öntudatlanul, mint például a tiszta tudományosság állítólagos képviselői, a politikai ellenség, azaz a liberális, a szocialista, a kommunista (s így tovább) nézőpontjából közelítenek Schmitt művéhez és személyiségéhez.

 
3 950 Ft
Akció: 3 360 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 KONZERVATIVIZMUS, TERMÉSZETJOG, RENDSZERVÁLTÁS. POLITIKA- ÉS JOGFILOZÓFIAI TANULMÁNYOK

Szerző: Horkay-Hörcher Ferenc

L’Harmattan Kiadó, 2008

 

A konzervatív politikai gondolkodásmód felett, sokáig úgy tűnt, eljárt az idő. Az angolszász világban két vaskalapos politikus: Reagan és Thatcher csempészte vissza egyes elemeit, s mára Merkel, Sarkozy, Berlusconi, Tusk és Cameron Európájában is újból hódít.

A konzervatív politikai mentalitásnak nincsenek kategorikus doktrínái, mint a liberalizmusnak, és ortodoxiái, mint a baloldali gondolkodásnak. A konzervatívok idegenkednek az elméletalkotástól, és az elvont gondolatrendszer trójai falovát nem szeretnék behurcolni a városállam falai közé.

Ellenfeleik azzal vádolják őket, hogy a múlt emlékein rágódnak. A konzervativizmus azonban mindig újjászületik. Azért, mert nem sokkal több, mint a gyakorlati bölcsesség dicsérete. Ez a kötet a konzervatív észjárást mutatja be, s kapcsolódásait a természetjogi és a közösségelvű gondolkodásmódhoz. E nézőpontból veszi szemügyre a magyar demokrácia elmúlt két évtizedét a rendszerváltástól az őszödi beszédig és tovább.

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A JOGTUDATRÓL - ALULNÉZETBEN.TIZENÉVESEK JOGTUDATA ÉS JOGI ÉRZÉKENYSÉGE

Szerző: Váriné Szilágyi Ibolya

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

A szociálpszichológus szerző legújabb könyve múltidéző, ám ma akaratlanul is a visszapillantó tükör szerepét játssza: az elhagyott és az előttünk lévő útszakaszról informál.

A szerző, bár egy longitudinális pályaattitűd-vizsgálattal indult, elsősorban értékkutató, ahogy az legutóbbi könyvéből is kiderül (Építészprofilok. Terc Kiadó,2006).

 

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A JOGELMÉLET VÁZLATA

Szerző: Horváth Barna

Attraktor Kiadó, 2004

 

Horváth Barna 1896-ban született Budapesten. Diplomáját a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karán szerezte.1925-ben habilitált és 1926-ban egyetemi magántanárrá nevezték ki.1927 és 1929 között tanulmányúton járt Bécsben és Londonban, ahol Kelsennél és Laskinál tanult.1929-től egyetemi professzor Szegeden.1945-ben kinevezték az Akadémia levelező tagjává, majd az Akadémiát elérő politikai változások következtében 1949-ben visszaminősítették tanácskozó taggá. Még ebben az évben emigrált. Élete hátralévő részében az USA, Franciaország és Németország egyetemein tanított vendégprofesszorként. 1973-ban halt meg az USA-ban.

 
3 600 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KÖZÉPKORI ÉS ÚJKORI JOGTUDOMÁNY

Szerző: Pokol Béla

Dialóg Campus Kiadó, 2008

 

Az állampárti szocializmusban – átvéve a szovjet mintát – kialakult az egyes tételes jogtudományoktól teljesen elkülönített jogelmélet és ennek elvékonyított ismerettömege. A szerző ebben a kötetben négy irányban igyekezett tágításokat végrehajtani. A bevezető fejezetben a középkori és újkori európai jogfejlődés néhány alapvető vonulatát vázolta; a következő fejezetekben – és ez adta a kötet címét – az európai jogtudomány elmúlt ezeréves fejlődésének főbb fázisait elemezte; végül a két utolsó fejezetben a magánjogi dogmatika, illetve a büntetőjogi dogmatika főbb kategóriáinak fejlődését foglalta össze röviden. E két utóbbi nyitással célja az volt, hogy lehetővé váljon a jogelmélet és e két jogterület teoretikusai számára közös vitafórumok kialakítása, és ezzel a sok évtizede megszűnt jogfilozófia/büntetőjogtan, jogfilozófia/magánjogelmélet diskurzusai újjáteremtődjenek...

 
4 160 Ft
Akció: 3 535 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
JOGSZOCIOLÓGIA

Szerző: Maczonkai Mihály

Dialóg Campus Kiadó, 2005

 

A tankönyv alapvetően joghallgatók számára íródott, de témája folytán a szociológia, illetve a társadalomtudományok iránt érdeklődők is haszonnal forgathatják. Utóbbiaknak érthetőbbé teszi a laikus számára olykor nehezen követhető jogászi gondolkodásmódot, mivel többek között bevezetést nyújt a jogi kultúra világába. A jogászok számára, akiknek hagyományos gondolkodásmódjuk miatt kissé idegen a szociológiai megközelítés, a tankönyv azáltal igyekszik a jogszociológia klasszikus kérdéseit közel hozni, hogy nagy hangsúlyt helyez a jog működésének megértésében komoly szerepet játszó gondolatok megismertetésére. A fenti jellegzetességet erősíti az a módszer, amellyel a különböző kérdéskörök kapcsán felvetődő problémákat egy, a téma klasszikusának számító tudós gondolatrendszerén keresztül közelíti meg. Teszi ezt azért, mert a jogszociológia tanulmányozásakor az egyes jelenségek magyarázatára vonatkozó elméletek nagy száma olykor zavarba ejtő lehet, és ez a megoldás a jobb tanulhatóságot a lényeges elméletekre való összpontosítással kívánja elősegíteni.

 
4 980 Ft
Akció: 4 235 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÁLTALÁNOS SZOCIOLÓGIAI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY JOGÁSZOKNAK

Szerző: Meleg Csilla

Dialóg Campus Kiadó, 2002

 

A szöveggyűjtemény összeállításakor azokból az alapirodalmakból válogattunk, melyeket a jelenlegi joghallgatók, a későbbi jogalkotók, jogalkalmazók ismeretbővítéséhez, szemléletmódjának formálódásához a legfontosabbnak tekintettünk. A szemelvényekben azokról a problémakörökről olvashatunk, melyek napjaink magyar társadalmában is értelmezésre vagy újraértelmezésre váró kérdéskörök. A hatalmi ágak szétválasztása, az erkölcs szerepe a társadalomban és a jogban, szabadság és egyenlőség a demokratikus társadalmakban, a hatalomgyakorlással, az önkormányzatisággal és a közigazgatással foglalkozó írások a mának is megfontolásra érdemes üzeneteket hordoznak. A szöveggyűjtemény válogatott irodalmai azt az ívet rajzolják fel, mely a demokráciától a politikai kultúráig vezeti el az olvasót.

 
5 280 Ft
Akció: 4 490 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÁLLAMTAN

Szerző: Visegrády Antal

Dialóg Campus Kiadó, 2004

 

Az államtan a pozitivista államelmélet német eredetű változata (Staatslehre), amely az államtudománynak a XIX. Században végbement differenciálódása során önállósult. Klasszikus rendszerének kidolgozása Jellinek nevéhez fűződik, aki abban következetesen érvényesítette a pozitivista tudományfelfogás szempontjait, s ezen belül a jogi és szociológiai államfogalom megkülönböztetését. Ennek megfelelően az általános államtan (Allgemeine Staatslehre), mint az állami jelenségeket megalapozó tudomány, államjogra (Staatsrechtslehre) és társadalmi államtanra (Soziale Staatslehre) tagozódik. Az előbbi az állam jogi természetét és alapfogalmait hivatott megvilágítani, az utóbbi az államot mint társadalmi alakulatot a maga totalitásában vizsgálja.

 
1 680 Ft
Akció: 1 430 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ANGOLSZÁSZ JOG ÉS POLITIKA

Szerző: Visegrády Antal

Dialóg Campus Kiadó, 1999

 

A szerző a modern angolszász jogfelfogások irányzatait (neoanalitikai, gazdasági, morális, kritikai, igazságossági irányzatok és képviselőik), majd az amerikai, brit és ausztrál pártrendszereket, azok felépítését, szervezetét, közjogi helyzetét, a kétpártrendszer jellegzetességeit, majd magát a választási rendszert mutatja be jogi-politológiai megközelítéssel. Külön foglalkozik az USA pártpolitikájával, a pártok közjogi helyzetével, szervezetével, funkcióival, befolyásoló csoportjaival, a törvényhozás modelljével, a Sunset-legiszlációval. Vizsgálja és bemutatja az angol-amerikai jogrendszer egyik pillérének, az equity-nek szerepét, az állampolgárok helyét az angolszász jogi kultúrákban. Nemcsak jogászok, politológusok, történészek és szociológusok, hanem a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is számot tarthat.

 
1 680 Ft
Akció: 1 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AUTENTIKUS JOGELMÉLET

Szerző: Pokol Béla

Dialóg Campus Kiadó, 2010

 

A könyv címében szereplő „autentikus” jelző szerepeltetésével a szerző azt a törekvését szerette volna jelezni, hogy az elemzéseibe folyamatosan bevonta a jogtörténeti és jogági elméleti kérdéseket, illetve az ezekre vonatkozó szakirodalmat is. Ezzel a módszerrel szakítani akart azzal a jogelmélet-felfogással, mely a jogtörténet és a tételes jogtudományok kutatásától elszakadva mintegy a „jog tetején állva” figyeli meg csak a jogot, és így véli elemezhetőnek a jog fogalmát, a jogforrások, a jogdogmatika, jogértelmezés, a jogérvényesség stb. fogalmait. Ez az elvékonyított jogelmélet-felfogás a szovjet korszak évtizedei alatt alakult ki az 1940-es évek végére, és mivel ez már két jogászgeneráció élete alatt irányította a jog tudásának átadását, a nagy jogterületek, a magánjog és a büntetőjog elméletképzését is vészesen lerontotta. A szerző megítélése szerint a valamikori nagy magánjog-elméleti és büntetőjog-elméleti szintéziseket tartalmazó művek hiánya a mai hazai jogirodalomban az általános jogelmélet félévszázados leromlásából is fakadt, és e művével az ebből való kilábaláshoz is hozzá kívánt járulni.

 
4 360 Ft
Akció: 3 705 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BÖLCSELET, VALLÁS, ÁLLAMI EGYHÁZJOG

Szerző: Ádám Antal

Dialóg Campus Kiadó, 2007

 

A neves alkotmányjogász szerző munkájában a filozófia, a vallás és az állami egyházjog egymásra hatását vizsgálja.

E tankönyv ismeretanyaga kiterjedt történeti, összehasonlító, értéktani és állami egyházjogi kutatásokra épül. A kulturális ismeretanyagban is rendkívül gazdag munka áttekinti a nyugati filozófia fontosabb irányzatait, bemutatja a legfontosabb vallásokat, majd részletesen elemzi az állam és az egyház viszonyát, különös tekintettel a magyarországi szabályozásra.

A könyv lektora, Andrássy György filozófus professzor megállapította, hogy „példátlanul izgalmas, információkban rendkívül gazdag és magas szintű tananyag …, amely az érintett tárgy nehézségi fokához képest könnyen tanulható”.

Reméljük, a lektori véleményt az egyetemi hallgatók és az olvasók tapasztalata is megerősíti.

 
5 980 Ft
Akció: 5 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
JOGÁLLAM ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Jogszociológiai vizsgálódások

Szerző: Fleck Zoltán

Gondolat Kiadó – Pallas Páholy, 2008

 

 

Miközben a demokrácia és a jogállam világméretű terjedését tapasztaljuk, az egyéni jogokat felfüggesztő terrorizmus elleni háború, a vallási és ideológiai fundamentalizmus és intolerancia, a globalizáció kihívásaira adott új bezárkózások a demokratikus és jogállami alapok újabb védelmét kívánják. A gyorsan változó gazdasági, társadalmi és kulturális környezetben a konszolidált demokráciák is állandó intézményépítésre, karbantartásra szorulnak. A szerző könyvében a mai jogállamot érő kihívásokkal igyekszik számot vetni a jogszociológia nézőpontjából, figyelembe véve e kihívások területi-kulturális különbségekből adódó eltérő megjelenési formáit.

 

 

 
2 950 Ft
Akció: 2 650 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS A TUDOMÁNY TÜKRÉBEN

Szerkesztette: Fleck Zoltán

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2010

 

A 2007 januárjában az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán rendezett konferencia célja az volt, hogy felvillantson néhány elemet a bírói jogalkalmazás tudományos elemzésre érdemes problémái közül. Hagyományainktól eltérően az elhangzott előadások vállalták a kritikai hangnemet, szembenéztek a valóság torzulásaival. Mindannyian abból indultunk ki, hogy a tudományos megközelítésekben rejlő kritika határozott megfogalmazás esetén sem hoz létre feltétlenül merev ellenkezést az érintettekben. Néhányan rendelkezünk olyan tapasztalatokkal, amelyek ellentmondanak e racionális elvárásnak.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BEVEZETÉS A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETÉBE

Második, átdolgozott kiadás

Szerző: Egedy Gergely dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2011

 

Globalizálódó világunkban egyre több szakterület képviselőjének van szüksége nemzetközi kitekintésre. Ehhez azonban nem csak a határainkon túl zajló események naprakész ismeretére van szükség, hanem arra is, hogy a felénk áradó információkat értelmezni is tudjuk, összefüggésekbe állítva őket. Ez a könyv ehhez, vagyis a nemzetközi kapcsolatok mozgatórugóinak a megértéséhez kíván segítséget nyújtani. A nézőpontot a politikatudomány szemlélete határozza meg, de a munka más szakterületekre is támaszkodik.

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
 KÍSÉRLET AZ "ÚJ MAGYAR JOGFILOZÓFIA" MEGTEREMTÉSÉRE A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN - Elfogyott

Szerző: Szabadfalvi József

Gondolat Kiadói Kör, 2015

 

Az új magyar jogfilozófia kifejezést Horváth Barna használta először Moór Gyula Bevezetés a jogfilozófiába című 1923-ban megjelent műve kapcsán írt recenziójában. Az új időszak kezdetét azonban korábbra kell helyeznünk. Lényegében az elmúlt századforduló táján került a magyar jogbölcseleti gondolkodás szinkronba az európai és nemzetközi kortárs áramlatokkal. Ezt követően indult meg az a folyamat, amelynek eredményeképpen még szélesebbre nyílottak a magyar jogi gondolkodás orientációs irányai.

 
3 000 Ft
BEVEZETÉS A JOGFOGALMAKBA - Elfogyott

Előadások

Szerző: Péteri Zoltán

Szent István Társulat, 2014

 

„A Bevezetés propedeutikus, vagyis előkészítő jellegű diszciplína: feladata elsősorban az, hogy előkészítse, megalapozza a jog- és államtudományok körében folytatandó tanulmányokat, kedvet és érdeklődést ébresszen irántuk, ugyanakkor felkészítse a fiatal jogásznemzedék tagjait választott hivatásuk gyakorlására.”

 

A kötet az azonos címmel tartott egyetemi előadáshoz nyújt segítséget.

 
500 Ft
EGYMÁSRA UTALTAN - Elfogyott

Milyen módon orvosoljuk a kereskedelmi szerződés teljesítésének nehézségeit?

Szerző: Dr. Székely Katalin

ILLIA & Co. Könyvkiadó Kft., 2013

 

A hosszú távú kereskedelmi szerződéseknél gyakori eset, hogy valamelyik fél oldalán megváltoznak a körülmények és a teljesítés elnehezedik. A jog bizonyos esetekben segítséget nyújt. Ahol a változás mértéke nem éri el a lényeges érdeksérelem mértékét, ott nincs lehetőség bírósági szerződésmódosításra. Kezelhetők-e az ilyen szituációk a jóhiszemű együttműködés elvárása alapján peren kívüli rendezéssel? Az ehhez szükséges belátás, a másik fél helyzetének átélése – ez már önmagában jóhiszeműséget igényel. Ezekre a kérdésekre keres választ a jog-összehasonlítás eszközeivel dolgozó könyv.

 
3 990 Ft
JOGI ALAPFOGALMAK - Elfogyott

Szerző: Szabó Miklós

Bíbor Kiadó, 2012

 

Kötetünk három fő részből áll. Az első rész a jog statikáját tekinti át: azt, ahogy a jog intézményrendszere a legelemibb építőkövekből, a jogi normákból felépül, s a legkülönfélébb szinteken – a jogintézmények, jogágak, jogrendszerek, jogcsaládok szintjén – megszerveződik.

 

A második rész a jog dinamikájával foglalkozik. Itt azt a szempontot vezetjük be, hogy egyrészt a jog anyaga nem egyszer s mindenkorra adott, hanem folyamatos változás alatt áll, másrészt pedig a jog valamire „való”, valamilyen funkciót betölt a társadalmi összműködés egészében.

Megismerkedünk tehát a főbb jogképződési módokkal, a jog érvényesülésének csatornáival, s azokkal a jelenségekkel, amelyekben a jog szabályozó funkciója beteljesül: a jogviszonyokkal és a jogi felelősséggel.

 

Végezetül a harmadik rész a jog struktúrája felé irányítja a figyelmet, azon erő felé tehát, amely a jog egész intézményrendszerét meghatározza. Ez az erő: az állam. Ahogy a jogról szólva a modern jogrendszerekről beszélünk – melyek egyenrangú tagja a magyar jogrendszer is –, úgy az állam vizsgálata is a napjainkban uralkodó modern államra korlátozódik. Áttekintjük ennek keletkezés- és fejlődéstörténetét, szervezetrendszere felépülésének meghatározó tényezőit, s a sokféle állami berendezkedés között rendet teremtő osztályozás szempontjait. Az időközben bekövetkezett jogszabályi változások és az Európai Unió tagságának elnyerése módosításokat tett szükségessé a használt fogalmakban, a jogintézményekben, s a hivatkozásokban – ezek az új kiadás fejleményei.

 
2 940 Ft
EURÓPA KAPUJÁBAN - Elfogyott

Reform, igazság, szolgáltatás

Szerzők: Badó Attila, Bóka János

Bíbor Kiadó, 2002

 

Alapvető kérdés a bírói függetlenség. Az utóbbi években ezért kerül egyre többször szóba a bíráskodás és a politika viszonya. Sokan a bírói függetlenség nemes szándékától vezérelve a politika és a jog teljes elszigetelését hirdetik, ám ennek megvalósítása paradox helyzet lenne. Az Európa kapujában című kötet a valóság jogszociológiai feltárására törekszik, keresve az igazságszolgáltatás rendszere megújításának lehetséges útjait.

 
1 800 Ft
 BEVEZETÉS A JOGSZOCIOLÓGIÁBA - Jelenleg nem vásárolható

Negyedik Kiadás

Szerzők: Badó Attila, Loss Sándor. H. Szilágyi István, Zombor Ferenc

Bíbor Kiadó, 2000

 

A könyv megírásának elsődleges célja az volt, hogy a jogi egyetemi oktatásban kötelező tárgyként szereplő jogszociológia tananyagául szolgáljon. A mű azonban mindazokhoz szól, akik érdeklődnek a jogi társadalmi összefüggései iránt, s tájékozódni kívánnak a modern jogszociológiát foglalkoztató alapvető kérdések és elméletek világában.

 

 
1 900 Ft
 ÁLLAMELMÉLET: A MÉRSÉKELT ÁLLAM ESZMÉJE ÉS ELEMEI II. - Elfogyott

Alapelvek és alapintézmények

Szerkesztette: Bódig Mátyás, Győrfi Tamás

Szerzők: Bódig Mátyás, Győrfi Tamás, Hegyi Szabolcs, Loss Sándor, Szabadfalvy József

Bíbor Kiadó, 2002

 

Az államelméleti tárgyú elemzések előtt alapvetően három út áll, amikor tárgyterületüket kijelölik. Az első lehetőség a ragaszkodás az államtan klasszikus témáihoz (terület, népesség, állami funkciók, stb.), a második egy politikai szociológiai jellegű megközelítés, amely az állami életből adódó tapasztalatok teoretikus összegzését kínálja, a harmadik pedig a politikai filozófiai kérdezés, amely arra összpontosít, hogy bizonyos intézményeknek mi az értelme, létrehozásuk és működésük milyen igazolási kérdéseket vet fel. Ez a két kötetes munka a harmadik lehetőség mellett kötelezi el magát: anyaga elsősorban az alkotmányos intézmények igazolási problémáira összpontosít. Olyan alkotmányos intézmények politikai filozófiai tartalmát igyekszik feltárni, amelyek a Magyar Köztársaságban is fellelhetőek. Már a cím is jelzi, hogy ez a munka egy tematikus szűkítés révén határozza meg tárgyát. Ebben a keretben csak az állam egyik strukturális változatát, a mérsékelt államot képes a kellő részletességgel bemutatni. Az elemzések irányát meghatározó fogalom melletti döntés voltaképpen tisztelgés a rendelkezésre álló politikai filozófiai hagyomány egyik kiemelkedő alakja, Montesquieu előtt. Éppen ezért a könyv vezérmotívuma egy Montesquieu-idézettel is megadható: A politikai szabadság csak mérsékelt kormányzatok alatt állhat fenn. A vezérmotívumot az első kötet elmélettörténeti, a második analitikai tárgyú fejezetekben juttatja érvényre.

 
2 200 Ft
A JOGDOGMATIKA ALAPJAI - Elfogyott

Szerző: Szabó Miklós

Bíbor Kiadó, 2005

 

A jogdogmatika szót - a jogdogmatikára, a jogdogmatikai módszerekre és eljárásokra való hivatkozást - sokan és sokszor használják a legkülönfélébb alkalmakkor. Ennek ellenére a jogdogmatikának mint diszciplínának a kimunkálása mind a mai napig nem történt meg, s így elmaradt a tárgy körülhatárolására, területére vonatkozó konszenzus kicsiszolása még a szakma művelői között is.

 
3 200 Ft
JOGELMÉLET - Elfogyott

Társadalomtudományi trilógia II.

Szerző: Pokol Béla

Századvég Kiadó, 2005

 

E kötetben a jog átfogó elméletét igyekeztem kibontani. A társadalomelméleti kiindulópontokat ehhez elsősorban Niklas Luhmann elméletére alapoztam és ennek megfelelően a társadalmat mint az átfogó valóság értelmi rendszerképződését vettem alapul. Tőle eltérően azonban a társadalom uralmi szerkezetét is megpróbáltam beemelni társadalomelméleti összegzésembe, és a jog elemzésénél igyekeztem figyelemmel lenni az össztársadalmi szinten domináns csoportok jog feletti meghatározására.

(Részlet a Bevezetésből)

 
5 775 Ft
 JOGFILOZÓFIAI ELŐADÁSOK VÁZLATA - Átmenetileg nem vásárolható

Szerző: Losonczy István

Szent István Kiadó, 2002

 

Losonczy István jogbölcseleti tanulmányai. A könyv főbb fejezetei: Jogbölcseleti előadások vázlata (1948), Jogtudománytan, A jogfilozófia történetének kiemelkedő alakjai (A görög bölcselet kezdetétől Hegelig), A jog filozófiai vizsgálata, A jog értékelméleti vizsgálata, Egy realista jogfilozófia alapvonalai (1948).

 

 
2 800 Ft
A JOG, MINT FOLYAMAT - Átmenetileg nem vásárolható

Szerző: Varga Csaba

Szent István Kiadó, 2005

 

A Quis custodiet ipsos custodes? (Ki őrzi az őrzőket?) kérdésére a jog nem ad választ. Egyetlen lehetősége, hogy a nyelv segítségével mintákat rögzítsen, a nyelvi jelentést viszont már nyelven s jogon kívüli közeg uralja. A befogadó közeg terméke ez éppen úgy, mint a jogkövetés vagy a jogsértés csupasz tényei. A jogi cselekvést a hétköznapi ember is ellenőrzi. Az alkalmazott logika torzulásai nem maradnak a szakma zárt körén belül. Hosszabb távon a jog mögött álló politikai szándék egyértelműen lelepleződik.

 
3 200 Ft
KLASSZIKUS TERMÉSZETJOG ÉS JOGFILOZÓFIA - Elfogyott

Szerző: Frivaldszky János

Szent István Kiadó, 2007

 

A kötet, amit kezében tart a Tisztelt olvasó a jogi és a filozófiai gondolkodás legszebb hagyományába nyújt bepillantást. Ez a klasszikus természetjogi gondolkodás, amely a görög, római kori és a középkor gazdag jogbölcseleti örökségét öleli fel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy pusztán történelmi fogalom lenne a természetjogi irányzat „klasszikus” vonulata, hiszen mind a mai napig nagyon népszerű megközelítésmódja a jogi és a politikai filozófiai problémáknak. Sőt, ezen gondolkodásmód igazi reneszánszát éli még olyan országokban is, ahol eddig nem igazán volt népszerű a jogról való bölcseleti gondolkodás ezen irányzata.

 
4 400 Ft
TERMÉSZETJOG. SZÖVEGGYŰJTEMÉNY - Elfogyott

Szerző: Frivaldszky János

Szent István Kiadó, 2004

 

A kötet hiánypótlónak számító válogatás a természetjogi gondolkodás legnagyobbjainak írásaiból. A kötet a 20. század és korunk olyan jeles nagyságaitól tartalmaz tanulmányokat, értekezéseket, amelyek együttesen jól bizonyítják és egyben reprezentálják a mind a mai napig tartó természetjogi gondolkodásmód megszakíthatatlan továbbélését. Sőt, többről van szó, manapság a természetjogi megközelítésmód valódi reneszánszáról kell szólnunk meghatározott iskolák és műhelyközpontok esetében. Az Utószó egy ma vállalható természetjogi elmélet körvonalait vázolja fel.

 

 
3 000 Ft
JOGPOLITIKA - Elfogyott

Második, bővített, átdolgozott kiadás

Szerző: Samu Mihály

Akadémiai Kiadó, 2008

 

A Jogpolitika - a jog humanizálása a jog értékorientációjának új paradigmáját képviseli. Elsősorban a jogi sztereotípiák, valamint a vulgáris és pozitivista jogi közgondolkodás meghaladására vállalkozik, hangsúlyozva, hogy a jog nem a napi politika, nem az államhatalom vagy a párturalom eszköze, hanem különálló alrendszerként értelmezendő egy demokráciában, azaz önálló rendeltetés és szerep betöltésére hivatott. A jogpolitika társadalmi funkciója szerint a társadalmi (köz)politika közvetítésére szolgál a jogi szabályozás szükségletei alapján, tekintettel a jogi-szakmai sajátosságokra (a jogi szabályozás kivihetőségére és érvényesíthetőségére), illetve elősegíti a jogászi ethosz tudatosítását, a jogi kultúra értékeinek megvalósítását és modernizálását, valamint humanizálását. E munka a jogi-szakmai szemlélet megalapozása és fejlesztése végett nemcsak a joghallgatók, hanem gyakorlati jogászok és a közéleti érdeklődésű értelmiségiek figyelmére is számít.

 
4 750 Ft
 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG JOGRENDSZERÉNEK ÁLLAPOTA 1989-2006 - Elfogyott

Szerző: Szigeti Péter

Akadémiai Kiadó, 2008

 

Milyen célok és szándék vezették munkánkat? - kérdezi monográfiája ars poeticájában Szigeti Péter. „Mindenekelőtt az, hogy a jogrendszert mint egészet és egységet kezelve értsük meg mozgásának dinamikáját, láttassuk külső kapcsolatait és belső tagozódásának, tartalmai alakulásának és intézményi megoldásainak jellegét. Nem extenzív, hanem intenzív totalitásában. A jogirodalomban, a szakjogi tanulmányokban persze rengeteg fontos részlet elemzése látott és lát szakadatlanul napvilágot, ahogy ez egy fejlett jogi kultúrában nem is nagyon lehetne másként. A szakjogi tudás azonban nem egyenlő a jogelméletivel, amely nem részterületekre, hanem az egészre, a jogrendszer létokaira, funkcióira, belső tagolódásának mozgására, változásaira keresi a magyarázatot. Egyébként is ritka a szintézisre törekvés, az áttekintő értékelés, a honnan jöttem?, hol vagyok?, hová tartok? kérdésének, s egyben a lehetséges kritikai mércéknek - melyek egy polgári demokratikus jogállamiság kritériumai - a felvetése.” 

 
4 980 Ft
JOG- ÉS ÁLLAMBÖLCSELET - Elfogyott

Szerző: Visegrády Antal

Dialóg Campus Kiadó, 2003

 

A jog- és állambölcselet főbb témakörei az alábbiak:
a) az állam és a jog keletkezésének, fejlődésének, társadalmi meghatározottságának kérdései, a politikai rendszer ebben játszott szerepe (genetikus problémák),
b) Az állam és a jog fogalma,
c) Az állam és a jog belső szerkezete és egymáshoz való viszonya (strukturális problémák),
d) Az állam és a jog társadalmi hatásának, funkcióinak kérdése (funkcionális problémák),
e) Az állam és a jog helyessége (axiológiai problémák),
f) Az állammal és a joggal foglalkozó gondolkodás történetének kérdései, beleértve napjaink jellemző elméleti felfogásait is,
g) Az állam- és jogtudományok, illetve az állam és a jog kutatásának tudományelméleti és módszertani kérdései, középpontban az állam- és jogelmélet tudományelméleti kérdéseivel.

 
5 980 Ft
A BÍRÓI HATALOM - Elfogyott

Szerző: Pokol Béla

Századvég Kiadó, 2003

 

A kilencvenes években az egyik sikertémának számított a bírói hatalom expanziója a nyugati országok politológiai és jogelméleti irodalmában. Nálunk lényegében visszhang nélkül maradtak ezek az írások, pedig 1997 végén egy gyökeres változás történt ezen a téren Magyarországon. Az addig az igazságügyi miniszter és a tárca főtisztviselői által "gondozott" bírói szféra helyett egy európai összehasonlításban rendkívül önálló bírói hatalmi ág jött létre. Ez ugyan eddig csak a jogi-szervezeti önállósítást jelentette, az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsban összefutó önkormányzatot és vele a mindenkori kormányzattól való elszigetelést biztosítva.

 
2 240 Ft
EÖRSI GYULA EMLÉKKÖNYV - Elfogyott

Szerkesztette: Sárközy Tamás dr., Vékás Lajos dr.

HVG-ORAC, 2002

 

Az emlékkönyv első részében, a jogásztársadalom szakmai kiválóságai által írt, csak ebben a kötetben megjelenő tanulmányok kapnak helyet, a második rész Eörsi Gyulának egy 1947-ben megjelent, de még a mai polgári jogi viszonyokban is helytálló kismonográfiáját tartalmazza, A tulajdonátszállás kérdéseiről címmel. A kötet függeléke Eörsi Gyula életrajzát és publikációs jegyzékét mutatja be.

 
3 360 Ft
 A TÖRVÉNYSZERKESZTŐ DILEMMÁI - Dr. Petrik Ferenc hetvenötödik születésnapjára - Elfogyott

A szerző hetvenötödik születésnapjára

Szerző: Petrik Ferenc dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2008

 

"Szeretném megosztani az olvasóval a törvényszerkesztő dilemmáit, azokat a gondolatokat – naiv és reális elképzeléseket –, amelyek mint törvényszerkesztőt az elmúlt negyven évben foglalkoztattak." – írja Petrik Ferenc a 75. születésnapja alkalmából megjelenő visszaemlékezésében.

 

Új könyvében a Szerző szellemi-vagyoni leltárt készít, amelyből megismerhetjük eddigi életpályáját. Megtudhatjuk, hogy a jogásztársadalom egyik szakmai kiválósága hogyan kezdte törvényszerkesztői munkásságát néhány ügyvédjelöltként, bírósági fogalmazóként, majd számos bíróként eltöltött év után.

 
5 500 Ft
A CIVILISZTIKA DOGMATIKÁJA - Elfogyott

Szerző: Boóc Ádám dr., Sándor István dr., Török Gábor dr., Dr.Fábián Ferenc

Szerkesztő: Török Gábor dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2009

 

Bizonyos fokig rendhagyó és kísérleti jellegű munkát tart kezében a kedves olvasó.

 

Rendhagyó, amennyiben a könyv tételes jogi tárgyat alapvetően a tételes jog nélkül tárgyal, kísérleti pedig annyiban, hogy a polgári jog alapintézményeit dogmatika szempontból vizsgálja, így próbálván el nem évülő ismereteket szolgáltatni.

 
3 800 Ft
 AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN - Elfogyott

Tanulmánykötet Gáspárdy László professzor emlékére

Szerkesztette: Harsági Viktória dr., Wopera Zsuzsa dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

Részlet a könyv előszavából: "Óriási veszteség ért 2006. március 25-én egy összetartó, szerető magyar családot, barátokat, pályatársakat, a Miskolci Egyetem és Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karának oktatóit, hallgatóit, az egész magyar polgári perjogtudományt és tudományos közéletet. Eltávozott közülünk Gáspárdy László professzor, akinek fájó hiányát ma is ugyanúgy érezzük, mind a mai napig felemlegetjük emlékezetes, senki másra nem jellemző szófordulatait, kedves alakját. ... A kötetben 39 külföldi és magyar szerző tanulmánya szerepel, akik valamennyien Gáspárdy László kollégái, pályatársai és tanítványai voltak, és akik az első hívó szóra vállalták a kötetben való megjelenést, leróva tiszteletüket a világhírű magyar perjogász professzor előtt."

 
5 500 Ft

12

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.