Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Jel Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >J-L >Jel Kiadó

Sorrend:


-20%
BÁR NEM LÁTTÁTOK, SZERETITEK

Szerző: Tuba Iván

JEL Könyvkiadó, 2008

 

Jacques Loew atyát, aki 1970-ben VI. Pál fölkérésére lelkigyakorlatot tartott a Vatikánban, a pápa fölszólította, hogy könyv formájában is tegye közzé előadássorozatát (Elmélkedések Jézus Krisztusról, OMC, Bécs 1975). Vezéreszméjét így fogalmazta meg: „A kegyelmek kegyelme az, ha úgy találkozunk az Úr Jézussal, ahogyan egy barátunkkal találkozunk, egy férfival, egy nővel, akinek odaadtuk az életünket, aki megváltoztatta a létünket és életutunkat... Ha úgy szeretjük az Úr Jézust, amint olyasvalakit szeretünk, akivel testileg-lelkileg összetartozunk. Szeretni Jézust, mint ahogy egy élő embert szeretünk – de hiszen Ő él, Ő az Élet!" Jézust szerethetjük, mert nem puszta eszme, mert él, mert szeretete minden távolságot áthidal, tért és időt.

 
1 850 Ft
Akció: 1 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BATTHYÁNY LAJOS EMLÉKEZETE

gróf Batthyány Lajosné Zichy Antónia visszaemlékezései férje fogságáról és haláláról

JEL Könyvkiadó, 2008

 

Gr. Batthyány Lajosné Zichy Antónia gyermekei számára írta meg férje fogságának és kivégzésének hiteles történetét. Magyarország első miniszterelnökét gr. Batthyány Lajost koholt vádak alapján 1849 januárjának első napjaiban tartóztatják le, és október 6-án végzik ki Pesten. Az elfogatás és kivégzés között eltelt események, kétségek és remények, küzdelmek és kétségbeesett várakozás hű, s máig legrészletesebb lírai krónikája Zichy Antónia visszaemlékezése. A kötet mellékleteként kiadni tervezett CD melléklet a beleérzést,értelmezést hivatott segíteni. A dokumentum hangjáték alapja a szerkesztett szövegváltozat, de a dramaturgia eszközeivel élve az elfogatás és kivégzés körülményeire utaló levelek, parancsok, és Batthyány Lajos búcsúlevele is fontos része a kiadványnak ill. hangfelvételnek. Batthyány Lajosné Zichy Antónia alakját Kubik Anna, Batthyány Lajosét Selmeczi Roland formálja meg.

 
3 400 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÖRÖK FILOZÓFIA

Törvény és szabadság a szellemtörténetben

Paideia

Szerző: Schwarz, Balduin

JEL Könyvkiadó, 2013

 

Balduin Schwarz, a fenomenológiai mozgalom méltatlanul elfeledett, kitűnő képviselője a jelenkori filozófia válságát elemzi. Meglátása szerint ezt a történelmi tudatosulás folyamata hívta életre; ez bénítja meg a megismerés erejét és ez töri meg lendületét. Schwarz részletesen elemzi azt a két, egymással párhuzamos mozgást, amelynek hatására kibontakoznak az egymásra következő filozofémák. Míg a philosophia perennis a változatlanságot képviseli, addig a másik, az autonóm rendszerfilozófia a törvényszerű változás tényét hirdeti. Úgy próbálja megragadni e kétféle válasz sajátosságait, hogy felidézi, „milyennek látják az embert és viselkedését életének nagy válságaiban.

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÉRTELEMKERESÉS ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS

Értelmes Élet

Szerzők: Hadinger B., Kurz W., Mrusek R.

JEL Könyvkiadó, 2013

 

Az ember élete akkor nevezhető sikerült életnek, ha bizonyos lehet abban,
– hogy a saját életét éli
– hogy legfontosabb kapcsolatait harmonikusan éli meg
– ha újból és újból lehetősége nyílik arra, hogy aktív résztvevője lehet szűkebb vagy tágabb környezete számára fontos tevékenységeknek.
Ennek eléréséhez arra van szükség, hogy az ember értékrendje, érzései és legfontosabb tulajdonságai ne akadályozzák egymást, hanem összhangban legyenek. Jelen kötetünk három értekezése arról szól, hogyan kell bánnia a pszichoterapeutának a páciensével, a tanácsadónak a kliensével, a tanárnak a tanítványaival ahhoz, hogy belső erőik optimális együttműködése kialakulhasson.

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÁLDJ MEG MINKET JÉZUS

Szerző: Patyi Beáta

JEL Könyvkiadó, 2009

 

Ez az imádságos kiadvány tartalmazza az alapvető és legismertebb katolikus imákat. Segíteni akar az imádság tapasztalatának megszerzésében, megszeretésében. A kiadvány két CD-mellékletén az imádságokat a Magyar Katolikus Rádió munkatársai mondják el. Az elmélyülésben Varga László atya ihletett orgonamuzsikája is segíti az olvasókat-hallgatókat.

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  AZ IGAZ HIT VÉDELMÉBEN; KIVONATOK SZENT ÁGOSTON MŰVEIBŐL

Ókeresztény Örökségünk

Szerző: Lerinumi Szent Vince

JEL Könyvkiadó, 2011

 

Az igaz hit megőrzését Krisztus az Egyházra bízta. Ennek teljesítése pedig elképzelhetetlen azon kritériumok nélkül, amelyek segítségével meg lehet állapítani, hogy mi tartozik és mi nem a hitletéteményhez. Szent Vince Commonitoriuma azért vált alapművé, mert az igaz katolikus hit eretnek és tévtantól való megkülönböztetésének örök elveit és általános minden korra kiterjedő kritériumait definiálta, mégpedig az előző egyházi írók örökségére támaszkodva. Ezek szerint az autentikusan katolikus az, amit mindenütt, mindenkor és mindenki egyformán hitt. Ami azt jelenti, hogy a kinyilatkoztatás helyes megértéséhez szükség van a Szent Hagyományra, amely a Szentírás igaz értelmezésének feltétele és kontextusa.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ EMBER AZ ÉRTELEMRE IRÁNYULÓ KÉRDÉSSEL SZEMBEN

Értelmes Élet

Szerző: Frankl. V. E.

JEL Könyvkiadó, 2005

 

„Az értelem tehát mindenkor egy konkrét szituáció konkrét értelme. Mindig a »pillanat követelménye«, ami azonban mindenkor egy konkrét személyhez szól. S ahogy minden egyes szituáció egyszeri, ugyanúgy minden egyes személy egyedülálló. Minden nap, minden óra egy új értelemmel szolgál és minden emberre egy másik értelem vár. (...) Nincs olyan helyzet, melyben az élet ne kínálna fel egy értelemlehetőséget, s nincs olyan személy, akinek az élet ne tartogatna egy feladatot.” (Viktor Frankl) Viktor E. Frankl (1905-1997), orvos, filozófus, a harmadik bécsi pszichoterápiás irányzatnak, a logoterápia és egzisztenciaanalízisnek megalapítója.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  AZ EGYHÁZATYÁK BIBLIÁJA ÉS AZ ÓKERESZTÉNY EXEGÉZIS MÓDSZERE, TÖRTÉNETE

Septuaginta, Diatesszaron, Vetus Latina, Vulgata

Szerző: Vanyó László

JEL Könyvkiadó, 2002

 

A régebbi biblikus hermeneutikai tankönyvek lefektették az értelmezés szabályait, amelyek alkalmazásával a leírt bibliai szöveg jelentése kifejthető. Ezek értelmezési szabályok, amelyek azonban nem a megértés szabályai. Mai felfogásunkban mind a megértésnek, mind az értelmezésnek történeti feltételei vannak, és a szöveg keletkezése és hermeneutikája nem különíthető el két merev szakaszra, a szöveg keletkezése és értelmezése már eredetében egy tőről sarjad. Ezért foglalkozunk a görög bibliai szöveg keletkezése történetével, amely ennek a folyamatnak az összefonódását mutatja, a latin fordítással, és utána az ókori hermeneutikai, exegetikai alapfogalmakkal, szabályokkal.

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ EGYHÁZATYÁK BESZÉDEI MÁRIA-ÜNNEPEKRE

Ókeresztény Örökségünk

Szerző: Vanyó László

JEL Könyvkiadó, 1996

 

A kötet liturgikus homíliákat tartalmaz az egyházatyák Szűz Mária-ünnepekre mondott beszédeiből, melyekben különös hangsúlyt kap az angyali üdvözlet képe: az angyal által köszöntött Szűz az apostoli egyház által tisztelt Anya, akivel az Úr volt, és aki maga is az Úrral volt. A válogatás nemcsak az ókeresztény egyház liturgikus életébe vezeti be Olvasóját, hanem elmélkedési anyagot is kínál a Szűzanya ünnepeinek megismeréséhez és mélyebb átéléséhez.

 
1 350 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ EGYHÁZATYÁK BESZÉDEI KRISZTUS-ÜNNEPEKRE I.

Karácsonyi ünnepkör

Ókeresztény Örökségünk

Szerzők: Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László, Tóth Vencel

JEL Könyvkiadó, 2013

 

A válogatás több célt szolgál. Egyrészt elmélkedési anyagot szeretne kínálni, de mivel korai századok liturgikus emlékei, alkalmat ad arra is, hogy az olvasó valamelyes szerény bepillantást nyerjen az ókeresztény egyház liturgikus életébe, amelyből számos ünnepet jobban megérthet. A florilegium kiterjed mind a görög, mind a latin szerzők műveire. Megismerkedhetünk Nagy Szent Baszileiosz feszes, aszketikus retorikájával, Nazianzoszi Szent Gergely sokszor lírai hangvételű anaforáival, Nüsszai Szent Gergely szemléletes leírásaival. Olvassuk Szent Ágoston rövid, antitézisekben villogó gondolatmenetét, amelynek minden szavában egy-egy szentírási utalás is rejlik, Fulgentius már szinte elvontnak ható, dogmatikus tartalmú beszédeit, amelyeket áthat mestere, Ágoston kegyelemtana.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ÖNMAGUNKRA TALÁLÁS BOLDOGSÁGÁRÓL

Szerző: Jungclaussen, E.

JEL Könyvkiadó, 2013

 

Emmanuel Jungclaussen bencés szerzetes, egyike azon keveseknek, akik számára még fontos az egész. Az eget és a földet összekötő elem utáni kutatása végett beutazta a fél világot. Élete eközben olyan folyammá duzzadt, amelybe sok vallás hagyománya áramlott bele, európai és Európán kívüli: a középkori nyugat misztikája éppúgy, mint Görögország ortodox kolostorainak kifejezési formái és egy japán zen-mester tanai Tokióban. Üzenetével, hogy az isteni igazság minden nagy vallásban felragyog, nemcsak keresztényeket szólít meg, hanem muzulmánokat és buddhistákat is.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ÓKERESZTÉNY EGYHÁZ IRODALMA I.

Az első három század

Szerző: Vanyó László

JEL Könyvkiadó, 2013

 

A jelen kiadás bővült az előző másfél évtized kutatási eredményeivel és az azóta eldőlt vitatott kérdésekkel. Figyelembe veszi az előző kiadások óta magyarra fordított ókeresztény irodalommal foglalkozó monográfiakat ill. az egyházatyák műveiből készült újabb fordításokat; az ókeresztény irodalomról alkotott összkép változására utóbbi időben jelentősen ható exegézistörténetek eredményeit. Behatóbban foglalkozik a homiletikus anyaggal, mely "nyit" a liturgiatörténet felé; több figyelmet szentel a liturgikus forrásoknak és szöveggyűjteményeknek, valamint a keresztény költészet jóval nagyobb teret kap.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ÉLETMŰVÉSZET KÖNYVE

Szerző: Grün, Anselm

JEL Könyvkiadó, 2006

 

A boldogság gyökere Anselm Grün szerint ez: légy az, aki vagy, de ne forogj folyton saját éned körül. Ne csapd be magad. Fogadd el, hogy nem vagy hős, és ne fontoskodj. Dolgozz gyengeségeiden. De ne ragaszkodj hozzájuk. Engedd el őket. Fogadd el magadat kuszaságaiddal és ellentmondásaiddal együtt. Mert csak akkor jutsz tovább, ha el tudod viselni magadat. Csak akkor leszel emberi. Az tud másokhoz is jó lenni, aki önmagával irgalmas. Aki tudatos, az tud áldássá válni mások számára. Ne foglalkozz tehát azokkal az elvárásokkal, melyeket mások támasztanak veled szemben.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ATEIZMUS ÉS KERESZTÉNY HIT

Keresztény Bölcseleti Írások

Szerző: Bolberitz Pál

JEL Könyvkiadó, 2007

 

E műnek nem az a célja, hogy feltárja az ateizmus lélektani, szociológiai, etikai és történeti hátterét, hanem csak utal ezekre az okokra. Valójában a másodlagos reflexióra kíván visszapillantani keresztény szempontból. A szerző bemutatja, hogy a modern európai ateizmusnak milyen szellemi gyökerei voltak. Elsősorban a filozófiatörténeti háttérre akar reflektálni, de ugyanakkor azt is feltárja, hogy e filozófiai ateizmus miképp hatott szellemi műveltségünkre.

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ANTIOKHIAI KATEKÉZIS A II. SZÁZAD VÉGÉN

Theophilosz püspök munkássága

Litteratura Patristica

Szerző: Perendy László

JEL Könyvkiadó, 2012

 

Patrológiai kézikönyvek a II. századi görög apologéták között szokták tárgyalni a szíriai Antiokhia hatodik püspökének, Theophilosznak a munkásságát. Sajátos jelentőségét már az a tény is mutatja, hogy ő az első püspök, akitől fennmaradt apologetikai mű. A birtokunkban levő három könyv az Autolükoszhoz címet viseli. A címzett tehát nem egy uralkodó, akitől méltányosabb bánásmódot lehetne kieszközölni a keresztények ellen indított büntetőperekben. A megszólított személy egy művelt és műveltségére büszke pogány, aki felkéri a püspököt, hogy mutassa meg neki a keresztények Istenét.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ANGYALOK KIRÁLYNÉJA

Litániák

Hangzó imák

Szerző: Kesztra Asztrik OFM

JEL Könyvkiadó, 2011

 

A litániákról szóló eddigi népnyelvű irodalom mellett újabb ismeretek összefoglalását adjuk az olvasó és hallgató kezébe. A könyvvel és a benne található CD korongokkal szeretnénk segíteni, hogy visszaszerezzük az egyházi emlékezet elhomályosult kincseit, egy szóval a hitérzéket, amely e becses ájtatosságok és fohászok peremre kerülésével veszni látszik.

 
3 400 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AKINEK FÜLE VAN, HALLJA MEG

Szerző: Körner, Reinhard

JEL Könyvkiadó, 2011

 

A szerző, Reinhard Körner kármelita atya meg van győződve arról, hogy Jézus mindannyiunkban megszólítja a földművest: az embert, aki kötődik gyökereihez, azokból táplálkozva és autentikusan szeretne élni, szívvel és értelemmel a mélyben gyökerezve és mégis az ég magassága és tágassága felé nyújtózkodva. Akinek füle van, hallja meg! Itt az idő, hogy még egyszer a galileai emberek fülével figyeljünk oda Jézusra, a világ legcsodálatosabb földművesére. Éppen ők, az egyszerű vidéki emberek értették meg Őt, legmélyebb valóját, kacsintását és szívből jövő nevetését.

 
1 400 Ft
Akció: 1 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AKAROK LENNI NÉPEM LELKIISMERETE

Mindszenty József bíboros emlékirataiból

Szerző: E. Román Kata

JEL Könyvkiadó, 2008

 

Mindszenty József bíboros elhurcolásának 60. évfordulója alkalmából jelentetett meg a hangzókönyvet a JEL Könyvkiadó és a Magyar Katolikus Rádió. A kiadványban a főpásztor emlékirataiból található válogatás nyomtatásban és dupla cd-lemezen Dunai Tamás színművész előadásában

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A VÁLASZOK KÖNYVE

Szerző: Grün, Anselm

JEL Könyvkiadó, 2008

 

"Az ókortól napjainkig nemcsak a nagy gondolkodók tesznek fel kérdéseket az egész értelmére vonatkozóan, minden gondolkodó ember máig megkérdezi újra és újra: Mit érek? Szabad vagyok? Mire építhetek? Hatalom, hit, értelem? Hol van Isten? Megtapasztalhatom Őt? Hogyan cselekedjem? Miért vagyok felelős? Mi érlel engem? Mi vigasztal? Mi vár a halál után? A válaszok, amelyeket ennek a könyvnek kérdéseire adok, késztessék Önt, kedves Olvasó, arra, hogy elgondolkodik, és önmaga kutat válaszok után, amelyeket önmagának adna saját legmélyebb kérdéseire.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZENVEDŐ EMBER

Patodicea-kísérlet

Értelmes Élet

Szerző: Frankl, Viktor, E.

JEL Könyvkiadó, 2012

 

A szenvedés teljesítményt és növekedést jelent. A szenvedés tulajdonképpeni teljesítménye nem más, mint érési folyamat. Az érést azonban az alapozza meg, hogy az ember belső szabadságra jut – minden külső függőség ellenére. Gondoljunk olyan extrém helyzetre, mint a hadifogság vagy a koncentrációs tábor: ebben a helyzetben az ember rendkívüli módon függ azoktól a feltételektől, amelyeket rákényszerítenek. De kitűnik, hogy ezek a feltételek és körülmények csak tevékenységét és élményeit határozzák meg, őt magát azonban meghagyják szabadnak, amint arról van szó, ahogyan ő viszonyul ehhez a külső körülmények által rendkívüli mértékben meghatározott szituációhoz.

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZENTSÉGI ÜDVREND ÖSSZEFÜGGÉSEI

Szerző: Dolhai Lajos

JEL Könyvkiadó, 2012

 

A szerző e művében az Egyház szentségeit nem önmagukban tárgyalja, hanem mindig valamilyen sajátos szempontból és valamilyen konkrét összefüggésben. Arra kívánja az Olvasók figyelmét felhívni, hogy milyen benső, lényegi összefüggések vannak a szentségi üdvrendben. Maga az elnevezés is arra utal, hogy a szentségek nem egymástól független, önálló kegyelmi eszközök. Az Egyház legújabb katekizmusa kijelenti, hogy a szentségek szerves egészet alkotnak, melyben minden szentségnek megvan a maga életfontosságú saját helye. Éppen ezért a teológusok mindig hangsúlyozták, hogy a hét szentség egymástól kölcsönösen függő jól rendezett szentségi világrendet alkot.

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZENTLÉLEKRŐL

Ókeresztény Örökségünk

Szerző: Vak Didümosz

JEL Könyvkiadó, 2012

 

Vak Didümosz művének jelentősége abban áll, hogy az első olyan rendszerezett értekezés a Szentlélek istenségéről, amely tárgyilagossága és alapossága révén máig nem veszített semmit aktualitásából. Érdeme, hogy a szentírási bizonyítékokat azok kontextusával együtt tárgyalja, a filológiai és egzegetikai elveket következetesen alkalmazza, és nem enged sehol a túlzó allegorizálásnak. Módszerének jellemzője az Egyház hitvallásának és a Szentírás egészének együttlátása. Ez az eljárás megóvja őt egyfelől a túlzó filológiai boncolgatások zsákutcáitól, másfelől a ma is divatos, ám olykor kórosan meddő irodalomkritikai fejtegetésektől, de az allegorizmus túlkapásaitól is.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZENTLÉLEK ELLENI MEGBOCSÁTHATATLAN BŰN ÉRTELMEZÉSE

Erkölcsteológiai Könyvtár

Szerző: Kék Emerencia

JEL Könyvkiadó, 2011

 

A könyv azt a rejtélyes jézusi mondatot teszi vizsgálat tárgyává, mely szerint minden bűn bocsánatot nyer, de aki a Szentlelket káromolja, annak a bűne nem kap bocsánatot (Mk 3,29). A bibliai alapvetés után a szerző sorra veszi, hogyan értelmezte ezt a kijelentést Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás, a Trienti Zsinat utáni teológia, majd a modern szerzők, végül korunk Egyházi Tanítóhivatala. A szakembereken kívül azok is haszonnal olvashatják ezt az igényesen megírt munkát, akik részletesebben és átfogóbban szeretnék megismerni az Egyház erkölcsről szóló tanítását.

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZENT ÖREGEK KÖNYVE

A szerzetes atyák mondásainak ábécé-sorrendes gyűjteménye

Ókeresztény Örökségünk 15.

Szerzők: Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László, Tóth Vencel

JEL Könyvkiadó, 2010

 

A vértanúk korának letűntével a keresztény radikalizmus újabb formája öltött testet a pusztába visszavonuló remetékben, szerzetesekben. Életmódjuk biztosítékot nyújtott rá, hogy az imádságban és önmegtagadásban szerzett tapasztalatuk mások számára is támaszul szolgálhat. Ezért keresték fel őket azok, akik tanítványaikul akartak szegődni, vagy egyszerűen olyanok, akik a világi életben nem találtak eléggé szilárd fogódzópontot lelki életük fejlesztéséhez.

 
3 700 Ft
Akció: 2 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZABAD DÖNTÉSRŐL

Szerző: Rotterdami Erasmus

JEL Könyvkiadó, 2004

 

Hosszú eszmetörténeti, egyházfegyelmi és politikai erjedés eredménye és még hosszabb, súlyos fejezetek kezdete volt az egyház és Európa történetében Luther tételeinek kiszögezése. Ez és az ezt követő események Luther neve, tevékenysége és sorsa nem kerülték el Rotterdami Erasmus, a nagy humanista figyelmét sem. Erasmusnak A szabad döntésről c. műve 1524 szeptember első napjaiban jelent meg. Ebben Eramus a tőle megszokott tömör stílusban fejtette ki véleményét Luther tételeiről. A mű vitairat, de nem indulatok táplálták a mű megíróját, hanem a két hatalmas elme szellemi küzdelme tárul elénk, amelyben kikristályosodott álláspontjuk, egy a korukban aktuális teológiai kérdésről. A mű tanulmányozása egyszerre jelent filozófiai, történelmi, irodalomtudományi kérdések feltárását

 
1 400 Ft
Akció: 1 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MORÁLTEOLÓGIA ÉRTÉK-ÉS PROBLÉMAVILÁGA

Erkölcsteológiai Tanulmányok 11.

Szerző: Tarjányi Zoltán

JEL Könyvkiadó, 2010

 

Jelen kötet a szerző azon tanulmányait gyűjti össze, amelyek nem az Erkölcsteológiai Tanulmányok (ETT) sorozatban, hanem folyóiratokban és kötetekben láttak napvilágot. Az írások a morálteológia kulcsszavaival (életszentség, törvény, alapdöntés, lelkiismeret), és a legérdekesebb problémáival (halálos és bocsánatos bűn, kísértés, a rabszolgaság keresztény értelmezéstörténete) foglalkoznak.

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MENNYORSZÁG BENNED KEZDŐDIK

Szerző: Grün, Anselm

JEL Könyvkiadó, 2009

 

"Minél régebb óta kísérem az embereket, annál egyértelműbbé válik számomra, hogy mindannyian lelkünk ugyanazon mintájától szenvedünk, a tökéletességre törekvés mintájától, és azon kényszer mintájától, hogy bizonyítanunk kell, s hogy másokkal összehasonlítsuk magunkat. A sivatagi atyák lelkisége utat mutat nekünk a belső szabadságba. Amely megengedi nekünk, hogy belenézzünk saját valóságunkba, anélkül, hogy állandóan értékeljük vagy megítéljük... Éppen egyre ridegebbé váló üzleti világunk kelt bennünk vágyakozást egy olyan lelkiség iránt, amely a belső szabadságba vezet bennünket, amely arra hív minket, hogy fedezzük fel magunkban a csend terét, amelybe nem léphet be ennek a világnak zaja. Mindannyian hordozzuk magunkban a hallgatás helyét. Ott szabadok vagyunk." Anselm Grün

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A LOGOTERÁPIA ALAPJAI / DIE GRUNDLAGEN DER LOGOTHERAPIE

Kétnyelvű szöveggyűjtemény / Eine zweisprachige textsammlung

Szerzők: Viktor E. Frankl, Elisabeth Lukas

JEL Könyvkiadó, 2010

 

Die zweisprachige Textsammlung bietet eine Einführung in die Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalyse. A kétnyelvű szövegyűjtemény a logoterápia és egzisztenciaanalízis alapjaiba kínál bevezetést

 
3 400 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A LÉLEK SÖTÉT ÉJSZAKÁJA KERESZTES SZENT JÁNOSNÁL

Keresztény Lelkiség Könyvtára

Szerző: Körner, Reinhard, OCD

JEL Könyvkiadó, 2013

 

A keresztény élet legvilágítóbb példaképeinek is, akiket szenteknek nevezünk – egyikük Keresztes Szent János volt –, meg kellett tapasztalniuk a lélek sötétségét. Ők is ismerték – mint mindenki más – a fájdalmat és az elhagyatottságot, az elnyomott érzelmek hatalmát, a kilátástalanságot, a korábban tapasztalt világosság hirtelen kihunyását, a kétséget és a kétségbeesést. Amit Keresztes Szent János annak idején az emberi szívekben lakozó sötétségekről tudott mondani, azóta nagyon sok kereszténynek segített, hogy a hit útján járjanak, megértsék önmagukat, és támogassanak másokat baráti és lelki beszélgetésekben.

 
1 200 Ft
Akció: 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KISGYERMEK VALLÁSI NEVELÉSE

Szülők és nevelők könyvespolca

Szerző: Ranwez, P.

JEL Könyvkiadó, 1994

 

Pierre Ranwez könyve arról szól, hogyan találkozik a gyermek először a hittel a család keretében. Kiindulópontja az a tény, hogy a felnőttek egy részének hite elszegényedett, sőt eltorzult, melynek oka sok esetben az, hogy hittel való találkozásuk gyermekkorukban nem volt szerencsés. A hiányosan előadott vallási igazságok, pontatlan kijelentések vagy hibás ábrázolások a gyermek képzeletét és ébredő gondolkodását gyakran félrevezették. Ezért a szerző a hitre való nevelés helyes kiindulópontját próbálja megkeresni, s arra választ találni, hogyan közvetíthetjük legjobban hitünk központi igazságait és a keresztény élet alapvető kötelezettségeinek ismeretét. Szavaival elsősorban szülőkhöz, papokhoz és azokhoz fordul, akik tanácsaikkal a szülőknek vagy leendő szülőknek segítséget nyújtanak

 
850 Ft
Akció: 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KERESZTÉNY KULTÚRA FOGALOMTÁRA

Szerző: Botos Máté

JEL Könyvkiadó, 2006

 

Sok mai diák - elsősorban a nem egyházi középiskolában végzettek - fogalmi zavarokkal küszködik, illetve alapvető egyházi kultúrája hiányzik. Ezért szükségessé vált, hogy a nagy lexikonok mellett legyen egy rövidebb fogalomtár, amely segít a tájékozódásban. A könyvnek nemcsak a jelenlegi keresztény kultúra fogalmainak megismertetése a célja, hanem a múltban használatos kifejezések magyarázata is. A fogalomtár elsősorban a katolikus és az ortodox, valamint a XVI. században létrejött protestáns felekezetek kulturális kincsét igyekszik felvázolni.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A JÓISTEN TENYERÉN – PLÜSS

Imakönyv katolikus gyermekek és szülők, nevelők számára

Szerző: Patyi Beáta

JEL Könyvkiadó, 2006

 

Korunk embere számára a lelki élet, az Istennel szembeni feltárulkozás, imádkozás idegenül hangzik. A gyermekek imaélethez szoktató nevelése is áldozatává válni látszik a felgyorsult életritmusnak. Ez azonban nem kérdőjelezheti meg napjainkban sem az ima létjogosultságát. Az imakönyv elsősorban imádkozni vágyó gyermekeknek és azoknak a szülőknek, illetve gyermekekkel foglalkozó nevelőknek kíván segítséget nyújtani, akik „újra” meg szeretnék tanulni az Istenhez fordulás lehetőségeit, elsajátítani az istenélmény befogadására való képességet, kiszűrni a külvilágot, csendben lenni és szavakba önteni érzéseiket, gondolataikat. Hogy mindezt a gyermekek elé élve, velük együtt életüket valóban az Úristen tenyerén tudhassák. Az imakönyv a gyermekek lelki fejlődéséhez alkalmazkodva gyűjti egybe az imaszövegeket Isten, a hitélet, a kegyelmi élet, a szentségek, valamint az ünnepeink köré csoportosítva a magzati kortól egészen kisiskolás korig.

 

 
1 600 Ft
Akció: 1 360 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A HUMÁNEMBRIÓ VÉDELME ERKÖLCSTEOLÓGIAI SZEMPONTBÓL

Erkölcsteológiai Könyvtár 6.

Szerző: Hámori Antal

JEL Könyvkiadó, 2008

 

A szerző a humánembrió védelmével kapcsolatos határeseteket értelmezi katolikus szemmel. Részletesen taglalja az abortusz, a génmanipulációt (a születendő gyermek nemének megválasztására irányuló beavatkozást), a klónozást, az embrionális őssejtekkel való kutatást, a mesterséges utódnemzést, a béranyaságot, végül pedig a művi meddővé tételt. Mérvadó munkához jut, aki a korunkat jellemző előbb felsorolt témakörökben a keresztény álláspontról óhajt tájékozódni. Ugyanis nem csupán az egyházi tanítást mutatja be a szerző teljes hitelességgel, hanem nagy felkészültséggel érvel is mellette. Az emberi létet annak első pillanatától védendő értéknek tekintő gondolkodásmódban megerősödni szándékozók alapvető műre találnak e könyvben.

 
1 400 Ft
Akció: 1 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A HAZUGSÁG ERKÖLCSTEOLÓGIAI ÉRTELMEZÉSE

Erkölcsteológiai Könyvtár

Szerző: Németh Gábor

JEL Könyvkiadó, 2011

 

Jelen kötet a keresztény élet sajátos, mindenki által megtapasztalt problémavilágával, a hazugsággal foglalkozik. A bibliai alapoktól és az ókori pogány szerzőktől kezdve a különböző egyház- és teológiatörténeti korszakokon át egészen a modern pszichológiai meglátásokig gazdagon áttekinti a „ne hazudj!” parancs értelmezését

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A HALDOKLÓ, BETEG EMBER ÉLETÉNEK ÉS MÉLTÓSÁGÁNAK TISZTELETE AZ EGYHÁZ TANÍTÁSÁBAN

Az "eutanázia" problémája erkölcsteológiai szempontból, profán szakirodalmi és jogi kitekintéssel

Erkölcsteológiai Könyvtár

Szerző: Hámori Antal

JEL Könyvkiadó, 2009

 

A téma kiemelkedő jelentőségét az emberi élet alapvető, örök értéke, aktualitását pedig a szent, sérthetetlen valóságát napjainkban is erőteljesen megkérdőjelező törekvések mutatják. Az „eutanázia” problémájának terjedelmes szakirodalmi háttere és jogi reflexiója van, amelyen belül a kellő fogalmi tisztázás, pontosítás is várat magára. Ennek nyomai az alkotmánybírósági határozatokban is tetten érhetők. Attól függően ugyanis, hogy ki miként definiálja az „eutanáziát”, ugyanazon magatartás egyező minősítése esetén is, másként ítélik meg azt.

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A HALÁLOS BŰN, MINT MORÁLTEOLÓGIAI PROBLÉMA

Erkölcsteológiai Könyvtár

Szerző: Németh Gábor

JEL Könyvkiadó, 2006

 

"A halálos bűn egészen a XX. századig bevett morálteológiai fogalom volt: szerzők tucatjai úgy használták e kifejezést, hogy sosem kérdőjelezték meg tradicionális tartalmát. Azt tudniillik, hogy amennyiben valaki súlyos anyagban tudatosan és szándékosan bűnt követ el, akkor kizárja magát az Egyház élő közösségéből, mert tettével egyértelműen elfordult végső céljától, az üdvösségtől. A múlt században azonban különféle új értelmezési kísérletekkel jelentkeztek nemcsak a bűn realitását vizsgáló pszichológusok és szociológusok, hanem a katolikus erkölcsteológusok közül is sokan. Hogy mit is tartalmaz korunkban a halálos bűnről szóló egyházi tanítás - ezt az izgalmas problémát tette vizsgálat tárgyává Németh Gábor.

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A GYERMEK, AKI ISTENRE MUTAT

Hogyan erősíti a spirituális nevelés a családot

Szülők és nevelők könyvespolca

Szerzők: Grün, Anselm, Rogge, Jan-Uwe

JEL Könyvkiadó, 2012

 

E könyvben a modern családok számára is lényegbevágó kérdésről, a nevelésről esik szó. Két alapfelfogás találkozik egymással: Anselm Grün meggyőződése a tökéletlenségről mint életelvről és Jan-Uwe Rogge véleménye, miszerint „a” helyes nevelés nem létezhet. Egy olyan korban ugyanis, amelyet az a vágy jellemez, hogy mindent tökéletesen csináljunk, a szülők csak akkor tudnak gyermekeiknek tartást adni és belső értékeket közvetíteni, ha gyengeségekkel és hibákkal rendelkező emberekként értelmezik magukat. A szerzők fellépnek azon elképzelés ellen, mely a nevelés megvalósulását pusztán technikai kérdésnek tekinti, és kifejtik, hogy valódi eredményt elérni szívvel, értelemmel és bizalommal lehetséges.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A BÖLCSESSÉG MINT ORVOSSÁG

Viktor E. Frankl hozzájárulása a pszichoterápiához

Értelmes élet

Szerző: Lukas, Elizabeth

JEL Könyvkiadó, 2014

 

A kötet azt fejti ki szemléletesen elbeszélve, hogy miért nevezhető a logoterápia megközelítése szerves egészet alkotó pszichológiai és életbölcseleti rendszernek. Viktor Frankl gondolatai nemcsak nyomasztó életkrízisek esetén jelentenek bátorítást, hanem általános értelemben is segítségére vannak az embernek abban, hogy határozottabban érzékelhesse a világ végső értelmébe vetett legbensőbb hitét, s ennek megfelelően tudatosabban élhessen.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
AZ ÉLŐ IMA - Elfogyott

Szerző: Bloom, Anthony

Szerkesztő: Havasi Ágnes, Perczel István

Fordító: Imrényi Tibor

Illusztrátor: Mátyássy László

Jel Kiadó-Ogiditra Kiadó, 2010

 

A könyv Isten imádságban való kereséséhez segíti Olvasóját. Szól a Miatyánk szavainak jelentőségéről, a Jézus-imáról, az elmélkedés és az ima közötti különbségről,valamint a hívő emberek számára sok gondot okozó viszonzatlan imáról, végül az aszketikus imához és a csend imájához vezet el.

Anthony Bloom püspök (1914-2003) a XX. század egyik legnépszerűbb ortodox főpapja volt. Nemcsak ortodox körökben ismerték jól, hanem szinte az egész keresztény világban. Számos könyvet írt, amelyek Krisztus csodáit, példabeszédeit magyarázzák, illetve a keresztény lelki életbe nyújtanak bepillantást.

 
1 950 Ft
KRISZTUS-TERÁPIA - Elfogyott

A gyógyulás krisztusi útja

Szerző: Tyrrell, Bernhard J.

JEL Könyvkiadó, 2007

 

A könyv szerzője Bernard J. Tyrrell - aki jezsuita pap, a filozófia és a vallástudományok professzora (Gonzaga University, USA) - így ír könyvének céljáról: „A Krisztus-terápia: A gyógyulás krisztusi útja című könyv többszörös célkitűzéssel íródott. A gyógyulást őszintén kereső szenvedő ember számára a teljességre vezető utat mutatja...”

 
1 900 Ft
HOGYAN KERÜLJÜK EL A KIÉGÉST? - Elfogyott

Lelkünk életet adó forrásai

Szerző: Grün, Anselm

JEL Könyvkiadó, 2013

 

Egyre több ember tapasztalja meg a burnout élményét, érzi magát túlterheltnek, akadályozottnak és kiégettnek. Ilyenkor nem áramlik az energia. Tovább dolgozunk ugyan, de munkánk rutinná válik. Nyomás alatt érezzük magunkat, egyik időpontról rohanunk a másikra, nem lelünk örömet abban, amit teszünk – s nem utolsósorban semminek sem látjuk értelmét. A burnout bekövetkezésének számtalan oka lehet. Gyakran bénító képek állnak mögötte.

 
1 950 Ft
AZ ISTENI SZERETET KINYILATKOZTATÁSAI - Elfogyott

Keresztény Lelkiség Könyvtára

Szerző: Norwichi Julianna

JEL Könyvkiadó, 2013

 

A kötet eddig elsősorban az angol olvasóközönség előtt ismert és közkedvelt misztikus írónő, Norwichi Julianna munkája, amelyet 1373-ban harmincéves korában tizenhat látomás ihletett. A keresztre feszített Krisztus gyötrelmét hosszan, megrendítő drámaisággal élte át és írta le. Julianna maga számol be arról, hogy húsz évet kellett imádságban eltöltenie, míg felfogta a látomások értelmét. Hivatalosan nem kanonizálták, de hatszáz év rejtettsége után előlépve az egész angol nyelvterületen ő lett a legnépszerűbb misztikus író.

 
1 950 Ft
EGERIA ÚTINAPLÓJA - Elfogyott

Szentföldi zarándoklat a IV. századból

Bev., ford., jegyz.: Ivancsó István

Jel Kiadó, 2009

 

Egeria útinaplója egy negyedik századi szentföldi zarándoklat hiteles megörökítése. A szerző, galliai származású apátnő, kimeríthetetlen érdeklődéssel, fáradhatatlan lelkesedéssel és buzgósággal járja végig mindazokat a helyeket, amelyek az Ó- és az Újszövetség szent eseményeinek voltak tanúi. Zarándoklatát egyedül a vallásos cél, a szent helyek látása iránti vágyódás vezeti, a Sínai hegytől a Jordán völgyén át Jeruzsálemig, ahol részt vesz a nagyböjti, nagyheti, húsvéti és pünkösdi szertartásokon, és ezekről is részletesen beszámol. Egész művéből érződik, hogy naplójában nem csupán a bejárt helyekről akar szólni; írását áthatja saját hite és az általa megismert emberek, keresztény közösségek hívő tanúságtétele.

 
1 800 Ft


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.