Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Jel Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >J-L >Jel Kiadó

Sorrend:


-20%
NAGY SZENTEK ÉLETE III.

Szerző: Nigg, Walter

JEL Könyvkiadó, 2007

 

Walter Nigg „Nagy szentek” című műve magyar fordításának harmadik, befejező kötete három szent életével és a mai embernek szóló üzenetével foglalkozik. Ketten közülük nemzetük történelmében is jelentős szerepet játszottak, a harmadik pedig az európai irodalomnak kiemelkedő egyénisége. Szent Johanna (Jeanne d’Arc) a kereszténységnek hősies lelkületet adva példát mutatott a vallásosság és a hősiesség összekapcsolására, amely minden kor kereszténye számára megszívlelendő. Flüei Szent Miklós élete utolsó húsz évét magányban, remeteségben töltötte. Magánya Istennel való barátságából fakadó vallásos magány volt.

 
980 Ft
Akció: 785 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NAGY SZENTEK ÉLETE II.

Szerző: Nigg, Walter

JEL Könyvkiadó, 2005

 

A „Nagy szentek élete” 2. kötetében, Walter Nigg négy szent életével foglalkozik. Közülük kettő – Szalézi Szent Ferenc és Lisieux-i Szent Teréz – jól ismert, kettőről azonban – Genovai Szent Katalinról és Copertinói Szent Józsefről – valószínűleg még a vallásukat gyakorló hívek is csak keveset hallottak. Pedig mindegyikük olyan erőteljes keresztény egyéniség volt, akivel különleges élmény találkozni. Ha életükről, gondolataikról, tetteikről, hatásukról olvasva megpróbálunk lélekben fölemelkedni, és legalább megközelíteni azt a magasságot, ahol ők vannak, akkor valóban találkozni tudunk velük, és nem csupán felületes ismereteket szerzünk róluk. Észre fogjuk venni, hogy ők nemcsak a maguk korához szóltak, de komoly, megszívlelendő üzenetük van minden kor, így a modern ember számára i

 

 
1 100 Ft
Akció: 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NAGY SZENTEK ÉLETE I.

Szerző: Nigg, Walter

JEL Könyvkiadó, 2003

 

A kötetben Walter Nigg tizenegy nagy szent életével foglalkozó könyvének bevezető értekezése és három népszerű és időszerű szentről (Assisi Szent Ferencről, Avilai Szent Terézről és Vianney Szent Jánosról) írt tanulmánya olvasható. Erről a könyvről írta Nigg születésének századik évfordulójáról megemlékezve Gerhard Besier heidelbergi protestáns vallástudós: "A nevelő hatású író a 'nagy szentekről' írt könyvében a vallások fölötti hagiográfiának új szemléletét mutatja be olvasóinak. Pszichológiai beleéléssel, a lelki dolgok iránti érzékenységgel és a nyelv virtuózaként új megvilágításban tárja lelkes olvasói elé a kereszténység nagyjait mint a jelen példaképeit".

 
1 360 Ft
Akció: 1 090 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MIT TEGYEK?

Válaszok az élet kérdéseire

Szerző: Grün, Anselm

JEL Könyvkiadó, 2010

 

Sokan fordulnak hozzá naponta kérdésekkel, konkrét problémákkal, vagy megoldhatatlannak tűnő konfliktusok esetén, amelyek teherként nyomasztják a lelket. Anselm atya mindenkinek válaszol, aki hozzá fordul soha nem egyszerű receptekkel, hanem általában meglepően új látásmóddal. Legyen szó életfontosságú döntésekről vagy nehéz kapcsolatokról, munkahelyi konfliktusokról, illetve a mindennapi munka okozta nyomásról, a szülők és a gyermekek között felmerülő kérdésekről vagy az önmagunkra találás témájáról, az emberek bizalommal fordulnak Anselm atyához. Ő pedig tanácsot ad megértően, mégis határozottan, egyértelműen és világosan óriási tapasztalatának kincséből és egy gazdag lelki hagyományból merítve: Néha jó, ha teszünk egy lépést hátrafelé, és távolabbról pontosabban megvizsgáljuk, nem tudnánk-e életünket mégis más fényben nézni. (Anselm Grün)

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MIT TEGYEK, HOGY ÜDVÖZÜLJEK?

Válogatás a szent öregek mondásaiból

Keresztény Lelkiség Könyvtára

Szerző: Imrényi Tibor

JEL Könyvkiadó, 2013

 

Elegendő-e olvasni-böngészni az evangéliumokat, vagy jó lenne egy „két lábon járó evangélium”, aki naprakész választ ad a legnagyobb kérdésre: „Mit tegyek, hogy üdvözüljek?” A korai egyiptomi szerzetesek által adott válaszok a konkrét helyzetekben talán még meghökkentőbbek, mint Jézus egyes kijelentései, amelyeket sokszor csak jámbor tanácsokként kezelünk. Mint egymástól élesen különböző s mégis összefüggő egységbe tömörülő mozaikkockák jelennek meg előttünk a szinte az önmegvetésig szigorú aszkézis és az utolsó ruhadarabját is odaadó emberszeretet, a kemény kétkezi munka és a világmegvetés, a világi műveltség elutasítása és mélységes emberismeretről tanúskodó bölcsesség, a hírnévtől való majdnem beteges irtózás és az isteni dicsőség aurájával járó, megdöbbentő csodák, harc a démonokkal és az emberi szenvedélyekkel.

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MINDENNAPOK JÉZUS IDEJÉBEN

Szerző: Grän, Siegfried

JEL Könyvkiadó, 2014

 

Ha meg akarjuk ismerni Jézus életét és tanítását az evangéliumokhoz fordulunk. Ezek azonban kétezer évvel ezelőtt, a miénktől jelentősen eltérő társadalmi környezetben keletkeztek, és egyes részei homályosak számunkra. Megismerésükhöz segít minket az „ötödik evangélium” ahogy a egyházatyák a Szentföldet nevezik. Ez azt jelenti, hogy aki Jézust meg akarja ismerni, annak azt a földet, és azt a társadalmat is ismernie kell, amelyben ő élt.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MINDENKINEK VAN EGY ANGYALA

Szerző: Grün, Anselm

JEL Könyvkiadó, 2009

 

A szerző Münsterschwarzachban a Benedek-rendi Apátság vezetője. Lelki tanácsadó, lelki gyakorlat vezető. Álom, böjt és elmélkedések mélylélektani értelmezője, könyvek írója. Anselm Grün könyve a hétköznapon túlmutató, az angyalok - gyakran oly felszínes - életünkbe belépő "titokzatos" világát tárja elénk. 24 bibliai történet segítségével mutatja be, hogyan lép be az angyal az ember reménytelennek vélt helyzetébe, hogyan óvja és védelmezi és nyitja meg szemét az élethez vezető útra.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MI JÖN A HALÁL UTÁN?

Az élet és a halál művészete

Szerző: Grün, Anselm

JEL Könyvkiadó, 2011

 

Sok embernek nehéz megbirkóznia a halállal, és gyakran félelmek között tesszük fel a kérdést: Vajon továbbél-e lelkünk a halál után? Valóban létezik-e a menny és az örök élet? Anselm Grün meg szeretné ismertetni velünk az élet és a meghalás művészetét, és választ akar adni életünk központi kérdésére: „Mi jön a halál után?” A Biblia képeinek segítségével megpróbálja felvázolni, mi vár valószínűleg ránk. Ezáltal intenzívebben és tudatosabban alakíthatjuk életünket. Félelmünk reménnyé és nyugalommá változik.

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MI A FENOMENOLÓGIA?

Szöveggyűjtemény a realista fenomenológiához

Paideia Könyvek

Szerzők: Stein, Edith; Reinach, Adolf; Hildenbrand, Dietrich von

JEL Könyvkiadó, 2009

 

Edmund Husserl utat nyitott és módszertani segítséget kínált egy olyan realista ontológia alapjain nyugvó szigorú filozófiai gondolkodáshoz, mely problémafelvetését, szándékait és módszerét tekintve már kezdettől fogva visszautalt a klasszikus realizmus évszázados hagyományára. Ez még akkor is igaz, ha az egyes filozófiai kérdéseket a fenomenológia aprólékos munkájával tisztázni kívánó Husserl, akit mindenekfölött a filozófia helyes és célravezető módszerének kérdése izgatott, jobbára csak a karteziánus gondolkodással keresett kifejezett kapcsolatot, és talán maga sem ismerte fel, milyen nagy mértékben kapcsolódik munkássága a realizmus klasszikus és skolasztikus hagyományához.

 
1 400 Ft
Akció: 1 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MI A BIBLIA?

Bevezetés a Biblia ismeretébe

A Biblia Világa 1.

Szerző: Rózsa Huba

JEL Könyvkiadó, 2010

 

A könyv olyan kérdést vet fel, amely még azokban is felmerülhet, akik rendszeresen olvassák a Bibliát. Itt nem a tartalmáról van szó, hanem a bibliai ismeretekhez nyújt tudományosan megalapozott közérthető bevezetést. A Biblia kialakulásáról, szöveghagyományáról, istenképéről, a teremtéstörténetről, az evangéliumi életeszményről, az ősegyház születéséről való alapismereteket foglalja össze.

 
1 100 Ft
Akció: 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MEGEGYEZÉS ISTEN AKARATÁVAL

Keresztény Lelkiség Könyvtára

Szerző: Liguori Szent Alfonz

JEL Könyvkiadó, 2011

 

„Ha pusztában élhetnék, ha kolostorba léphetnék, ha e házon kívül máshova mehetnék, távol ezektől a rokonoktól vagy társaktól, akkor szentté lehetnék, ilyen meg olyan bűnbánati cselekedeteket végeznék, ennyit meg annyit imádkoznék.” – sokan ehhez hasonló gondolatokkal ámítják magukat, s eközben nem haladnak az Isten által nekik szánt úton. Vágyaik megakadályozzák őket a szentté válás folyamatában. Liguori Szent Alfonz jelen írása korunk embere számára is oly aktuális!

 
750 Ft
Akció: 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LELKÜNK ERŐFORRÁSAI

Szerző: Grün, Anselm

JEL Könyvkiadó, 2010

 

Kilúgozottan, kiégetten, üresen. Sokak számára ez a mindennapok nyomása okozta állandósult állapot. Aki azonban kimerült, az elégedetlenné válik, elveszíti kreativitását, nem érzi többé önmagát. Anselm Grün meggyőződése: Sokan azért olyan kimerültek, mert zavaros forrásokból élnek: becsvágy, bizonyítási vágy, perfekcionizmus és problémás életminták sorvasztanak bennünket. Hogy állunk lelki energiákkal, amikor erőtlennek érezzük magunkat, és a „végünket” járjuk? Hogyan találok vissza életem forrásaihoz? Miből meríthetek erőt, anélkül, hogy kimerültté válnék? Minden életben megtalálhatjuk a tiszta forrásokat, amelyek megtisztítanak, felüdítenek, és termékennyé tesznek. Ezek azok az erőtartalékok, amelyeket már a gyermekkorban megalapozunk. A könyv szerzője megmutatja, hogyan juthatunk el ezekhez a forrásokhoz, és fakaszthatjuk meg őket.

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LÉLEK ÉS ÉRTELEM

Megőrzött Hangok

Szerző: Sánta János

JEL Könyvkiadó, 2006

 

A kötet anyagát a Katolikus Rádióban 2005. január 24-től 2006. január 23-ig nap mint nap elhangzó Reggeli gondolatok adják. Sánta atya könyve a mindig sietős hétköznapjaink sodrásában segít egy percre megállni. A dolgok egymást követő folyamát szakítja meg egy szusszanásnyi időre, hogy elgondolkodjunk, értékeljünk, mérlegeljünk: mit jelentenek a dolgok, mennyi az értéke az események egymást váltó forgatagának. Vagyis segítenek e mondatok embernek maradni a rohanó világban. Ezt szolgálták a rádió hullámain, és ezt tanítják e könyv lapjain.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KORTÁRS SZENTEK, KORTÁRS SZENTEKRŐL

Ókeresztény Örökségünk 7.

Szerző: Vanyó László

JEL Könyvkiadó, 2003

 

A kötet a szentek között tisztelt két egyházatya, Nazianzoszi Szent Gergely és Nüsszai Szent Gergely két-két hagiográfiai művét tartalmazza: az előbbinek az alexandriai püspök, Athanasziosz emléknapján mondott beszéde, és barátja, Nagy Szent Baszileiosz halála után írt, talán el sem mondott beszéde; Nüsszai Szent Gergelyé pedig a bátyja halála után mondott emlékbeszéde, és levele nővére, Makrina életéről és haláláról. E művek olyan kortörténeti dokumentumok, amelyek nemcsak szemtanúk, hanem családtagok és jó barátok beszámolóit egyaránt jelentik. Egyúttal teológiai és aszketikus programot is vázolnak, de olyat, amely a főpap és a hívő számára egyaránt azonos.

 

 
1 150 Ft
Akció: 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KIÚT A DEPRESSZIÓBÓL

Szerző: Grün, Anselm

JEL Könyvkiadó, 2009

 

Ez a könyv nem csak egyszerűen megismétli, amit már a depresszióról leírtak. Inkább mindaz, amit már tudunk, egyfajta háttért képez, amely alapján tudatosan a Biblia és a lelki hagyomány felé fordulok. A pszichiátria és a pszichoterápia a depresszió kezelését szolgáló lehetőségeikkel ösztönzést adtak nekem, hogy utakat keressek a Bibliában és a lelki hagyományban arra, hogyan tudnánk közeledni önmagunk felé egy másik szinten, azaz lelki szinten. Tehát a Bibliából szeretnék kiindulni, de figyelembe veszem a sivatagi atyák hagyományát is, azokét a korai szerzetesekét, akik számára a Krisztus utáni negyedik században fontos volt a szomorúság és csüggedtség témája.

 
1 900 Ft
Akció: 1 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KERESZTELÉSI EMLÉKKÖNYV

Második kiadás

Szerző: Patyi Beáta

JEL Könyvkiadó, 2015

 

Sok szülő felelősségteljesen megkeresztelteti gyermekét, tudván, hogy a keresztség nemcsak hagyomány, vallási szertartás, hanem egész életre szóló döntés, a Krisztushoz tartozás jele. Mások csak bizonytalanul sejtik, hogy e szentség a gyermek javára válik. E keresztelési emlékalbum a megkeresztelt gyermekek számára készült, ugyanakkor segítséget kíván nyújtani a szülőknek, hogy eligazodhassanak a keresztelés kérdésében. A könyv első része rövid összefoglalást ad a szentség lényegéről, a keresztelési szertartásról. A második rész a gyermek szentségfelvételének megerősítéséhez nyújt szempontokat.

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KERESZTÉNY VALLÁSPEDAGÓGIA

Szülők és Nevelők Könyvespolca

Szerző: Csanád Béla

JEL Könyvkiadó, 2004

 

Hazánkban ötven év óta nem jelent meg kifejezetten és sajátosan keresztény valláspedagógiai tankönyv vagy szakkönyv, amely teológiai és antropológiai alapon tudományos igénnyel készült, tekintetbe véve a lelkipásztorkodás-tan legújabb elméleti-gyakorlati eredményeit és követelményeit. Ennek oka nemcsak az, hogy ebben az időszakban szinte lehetetlenné vált az egyházi, vallási és teológiai könyvkiadás, hanem az is, hogy a valláspedagógia, mint önálló teológiai szakágazat – külföldön is – csak a zsinat utáni évtizedekben bontakozott ki erőteljesen.

 
850 Ft
Akció: 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KÖNNYŰ VÁLASZOK, NEHÉZ KÉRDÉSEKRE

Szerző: Ziólkowski, Andrzej

JEL Könyvkiadó, 2008

 

A könyv nem filozófiai-teológiai szöveggyűjtemény a gyermek kérdéseire. Mert „a gyermekek nehéz kérdéseire nagyon egyszerűen kell válaszolni. Így tesz az, aki szereti őket.” Ezért a szerző megpróbál behatolni a gyermek világába, hogy ne maradjon válasz nélkül, hogy ne csak a mackójával, babájával beszélgessen, hogy ne csak a számítógép előtt üljön, hogy ne csak a labdát rúgja a lakótelepi játszótéren, hogy ne szökjön el otthonról, ahol a „TV játssza a főszerepet”.

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KATOLIKUS ERKÖLCSTAN

Erkölcsteológiai Könyvtár

Szerző: Pinckaers, Servais Th.

JEL Könyvkiadó, 2010

 

„A katolikus erkölcstan nem definiálható csupán úgy, mint az egyház által tanított előírások és tilalmak rendszere, mellyel az egyház a népet, szabadsága kárára, engedelmességre akarná szorítani. Sokkal inkább célja válaszolni az emberi szívnek a jó és az igazság felé irányuló törekvésére..." - írja bevezetőjében a szerző, hozzátéve: „Nagyon hasznos lehet (...) egy mégoly rövidre fogott áttekintése is az egyházban kibontakozó erkölcstani gondolkodásnak akkor, amikor mind a teológusok közül, mind a népből egyesek kétségbe vonják, sőt gyakran egyenesen semmibe veszik magának az erkölcsnek az alapjait." A kötet első része a keresztény erkölcstan forrásait és teológiai kifejtésének főbb szakaszait mutatja be, a második pedig a megújulás követelményeit is szem előtt tartva rendszerezi a katolikus erkölcstant.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KATEKÉZIS, KÖLTÉSZET ÉS IKONOGRÁFIA A IV. SZÁZADBAN

Litteratura Patristica

Szerző: Vanyó László

JEL Könyvkiadó, 2005

 

A 2003-ban útjára indított Litteratura Patristica sorozat második köteteként megjelentetett monográfiában a szerző bemutatja a 3-4. század tanítását (katekézis), képzőművészetét (ikonográfia) és költészetét, benső összefüggéseiben és egymásra hatásában. Megismerhetjük az első századok liturgiájának kialakulását, a keresztény szimbólumok mélységeit és az ókori egyház inkultúrációs törekvéseit, vagyis a pogány kultúra megszentelését. Közben felvonultatja a mű témájában a megírás idejéig megjelent legfontosabb szakirodalmat, és a jelentősebbekre részletesen is reflektál. A sorozat további köteteiként a kiadó olyan hazai és külföldi monográfiákat kíván megjelentetni, amelyek színvonalas tudományos ismereteket adnak a hazai teológiával foglalkozóknak és a patrisztikus témák iránt érdeklődő olvasóknak.

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ISTENKERESÉS ÉS ÉRTELEMKÉRDÉS

Értelmes Élet

Szerzők: Frankl, V. E. ; Lapide, P.

JEL Könyvkiadó, 2007

 

A pszichiáter és neurológus V. E. Frankl és a zsidó teológus P. Lapide 1984-ben Bécsben egy interdiszciplináris párbeszédet folytattak az ember üdvösségéről és gyógyításáról, amely eddig kiadatlan maradt. Ennek a kötetnek a különleges vonzereje mindkét szerző azon törekvésében rejlik, hogy megnyíltak a másik tudományágának perspektívája előtt, és tudásukat kizárólag az igazság keresésének szolgálatába állították. Eközben mindkét beszélgetőpartner személyes vallási tapasztalatuk talaján és jelentős élettörténeti események - mint a Holocaust - kapcsán újra és újra egymásra talál. Alapvető, egzisztenciális kérdéseket, mint szenvedés és bűn, de szeretet és életértelem rendkívüli mélységekben beszélnek meg.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ISTEN GYERMEKEI VAGYUNK

Módszertani segédanyag

Szülők és Nevelők Könyvespolca

Szerzők: Gyurkovics Mária, Eisenbarth Kriszta

JEL Könyvkiadó, 2002

 

Ez a hittankönyv az 1996-ban elfogadott római katolikus Hitoktatási Kerettanterv szellemében készült az elsô osztályos gyermekek számára. A könyv rugalmasan használható mind plébániai, mind iskolai hitoktatás céljára. A leghitelesebb forrás, az evangéliumokban megörökített történetek és tanítások alapján vezeti be a hittanulókat az alapvetô keresztény ismeretekbe, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait. Ezt jelentôsen elôsegíti Soror Veronika ciszterci nôvér, a Regina Mundi érdi apátság tagjának a tanítás lényegét kiemelô, lélekkel telt grafikái.

 
1 200 Ft
Akció: 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ISTEN A SZERETET

Válogatás Szent Maximosz hitvalló műveiből

Ókeresztény Örökségünk 6.

Szerzők: Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László, Tóth Vencel

JEL Könyvkiadó, 2013

 

A VII. századból szellemi óriásként kiemelkedő Maximosz hitvalló egyszerű szerzetes létére meghatározó módon hatott nemcsak a bizánci teológiára, hanem Damaszkuszi Szent Jánoson keresztül még a latin skolasztikára is. A VI. Egyetemes Zsinaton éppen az a császárváros szentesítette az erőszakosan elnémított hitvalló teológiáját, amely két évtizeddel azelőtt a halálba küldte őt. Ettől kezdve a bizánci szerzetesek és világiak egyaránt szívesen olvasgatták a legkülönbözőbb gyűjteményekbe is bekerült Maximosz-műveket. S még ha az újkor kezdetétől Nyugaton el is felejtették őt, a XX. század második felében több száz monográfia és tanulmány jelezte a lelki élet és teológia nagymesterének reneszánszát.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
II. JÁNOS PÁL CSODÁI

Szerző: Zuchniewicz, Pawel

JEL Könyvkiadó, 2006

 

II. János Pál pápa halála óta nagyon sok könyv jelent meg róla, ez is mutatja, hogy rendkívüli ember volt, akire az egész világ odafigyelt. A hívő emberek számára még több, szent életű ember, aki az életszentség felé vezető úton mindnyájunk példaképe lehet. Halála után egyre több beszámoló jelent meg arról, hogy különböző csodás, rendkívüli események történtek életében. Közülük jó néhányat a hivatalos vatikáni honlapon közöltek. Pawel Zuchniewicz lengyel újságíró - aki korábban már írt könyvet II. János Pál pápáról -, ezeket a világ legkülönbözőbb táján történt rendkívüli eseményeket gyűjtötte össze egy kötetbe úgy, hogy az egyes fejezetek elején II. János Pál pápának A csodák mint a természetfeletti rend jelei - 1988. január 13-án tartott általános audiencián elmondott - beszédéből közöl idézeteket.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HOMOSZEXUALITÁS KATOLIKUS SZEMMEL

Erkölcsteológiai Könyvtár

Szerző: Roska Péter

JEL Könyvkiadó, 2007

 

E kötet Andreas Laun segédpüspök, valamint Tarjányi Zoltán előszavával a korunkban egyre erőteljesebb vitát kiváltó homoszexualitás témakörét járja körül. Miközben a civilizált országokban nemcsak kikerült a büntetendő magatartások köréből, hanem az ún. melegmozgalmak egyre inkább a teljes társadalmi és jogi elfogadásáért harcolnak, aközben a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás alapján gondolkodó és érvelő Egyház azt tanítja, hogy semmiképpen nem lehet azt a heteroszexualitás alternatívájaként értelmezni. A könyv támpontokat kíván nyújtani mindazok számára, akik pedagógusi, szociális gondozói, lelkipásztori szolgálatuk során találkoznak e problémával, vagy pusztán jobban meg kívánják ismerni e jelenséget.

 
1 300 Ft
Akció: 1 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%

Szülők és Nevelők Könyvespolca

Szerző: Tillmann, Klemens

JEL Könyvkiadó, 1995

 

A szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy napjainkban, amikor környezetünk messzemenően nem keresztény, tudnunk kell beszélni hitünkről. Az emberi szellem ugyanis csak azt tekintheti magáénak, amit szavakba tud foglalni, és amiért - másokkal beszélve - ki tud állni. A gyermekekkel már a családban szükséges szólni a hitről, Istenről. Nagy és nehéz kérdés: hogyan lehet és hogyan kell ezt ma tennünk. Erre keresi a választ Klemens Tillmann.

 
750 Ft
Akció: 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ETIKA, CSALÁD, POLITIKA

Szerző: Musonius Rufus

JEL Könyvkiadó, 2009

 

Musoniust nem véletlenül hívták a „római Szókratész”-nek. Élettel teli, közvetlen hangvételű, rövid értekezései örök érvényű etikai normákat taglalnak. Bölcs sorai, melyekkel méltán vívta ki a megtisztelő Szókratész nevet, olyan témákat fejtegetnek, mint a férfi – nő kapcsolat, házasság, gyermeknevelés, társadalmi élet, politika. Más értekezései az öregkor fenyegető közelségének derűs elviselésére és a mindennapokban szerzett sérelmek semmibevételére buzdítanak. Élvezetes olvasmányt és megszívlelendő tanácsokat nyújtanak sorai, és hasznos útravalóként szolgálnak a mai kor emberének a mindennapok rohanó, és egyre inkább értékvesztett világában. Épp arra ébreszti rá olvasóját, hogy az alapvető erkölcsi normáknak mindenkor, az ókortól egészen napjainkig érvényesnek kell lenniük.

 
1 400 Ft
Akció: 1 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 9.

Erkölcsteológiai Tanulmányok

Szerző: Tarjányi Zoltán

JEL Könyvkiadó, 2009

 

A kötet az erkölcsteológia problémáinak széles spektrumát tárja az olvasók elé. Elemzéseket kapunk többek között az aszkézis, a családtervezés, az ökológia, a sportetika, a profán tízparancsolatok, a remény, az etikai értékek világáról, tehát a speciális morálteológiai kérdésekről. A tanulmányok szerzői abban a reményben ajánlják kötetüket az érdeklődők figyelmébe, hogy haszonnal forgatják mindazok, akik az Egyház erkölcsi tanításában alaposabban próbálnak tájékozódni.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 8.

A szabadság

Erkölcsteológiai Tanulmányok

Szerző: Tarjányi Zoltán

JEL Könyvkiadó, 2008

 

E kötet a hagyományt követve tematikus, egyetlen erkölcsi probléma, a szabadság erkölcsi értelmezését tekinti át. A megszokotthoz híven az egyháztörténeti korszakokat: az ószövetséget, újszövetséget, patrisztikát, skolasztikát, kazuisztikát, modernkort végigjárva, végül pedig speciális látószögekből is szemügyre véve a szabadság és a szabad akarat gazdag jelentésvilágát tárja az Olvasó elé.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 7.

Erkölcsteológiai Tanulmányok

Szerző: Tarjányi Zoltán

JEL Könyvkiadó, 2007

 

E kötet korunk legkülönfélébb aktuális problémafelvetéseire megpróbál az erkölcsteológia szemszögéből választ keresni, ugyanakkor helyet kaptak benne a régmúlt időket felidéző etikai megfontolásokat bemutató írások is. Elemzésre kerül az ökoetika, az áldozat morálteológiai megalapozása, továbbá az asszisztált humán reprodukció törvényi szabályozása, a profán tízparancsolatok világa, de fókuszba kerülnek az emberi élet értékére, valamint az emberklónozás erkölcsi megítélésére vonatkozó kérdések is. Ezenfelül képet kaphat az Olvasó a megbocsátás, a párbaj erkölcsteológiai értelmezéséről, ugyanakkor a szépség és az erkölcs összefüggéseiről egyaránt.

 
1 300 Ft
Akció: 1 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 4.

Erkölcsteológiai Tanulmányok

Szerző: Tarjányi Zoltán

JEL Könyvkiadó, 2005

 

E kötet a keresztény ember mindennapi életében felmerülő erkölcsteológiai témákat érint. Foglalkozik többek között az értékre irányuló személyiség, a szerkularizált világban élő ember hitének kérdéseivel, a szeretet, a vendégbarátság, valamint a médiaetika problémaköreivel, eközben Jézus Krisztusra, mint az erkölcsi élet végső alapjára fókuszál. A kötetben szereplő írások szándéka szerint érettebbé és teljesebbé teszik az érdeklődő Olvasó erkölccsel kapcsolatos keresztény gondolkodását.

 
1 100 Ft
Akció: 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 14.

Erkölcsteológiai Tanulmányok

Szerző: Tarjányi Zoltán

JEL Könyvkiadó, 2013

 

A Jel Könyvkiadó gondozásában 2002 óta jelentkeznek évente egy közös tanulmánykötettel a hazánkban erkölcsteológiát oktató tanárok. A páros esztendőkben mindig tematikus kiadványok jelennek meg: eddig a törvény, a bűn, a szabadság, az ünneplés, valamint a munka kulcsszavát járták körbe szisztematikusan az írások. A páratlan években a kutatási témák összehangolása történik. Így állt össze jelen kötet, melyben bizonyára olyan kérdések is szerepelnek, melyek sokakat érdekelnek. Pl. a közjó, az engedelmesség, a kisebbségi kérdés, a fogyasztói magatartás, a káromkodás, vagy a vallásosság erkölcsi problémái. De olyan éles problémákkal való szembenézés is szerepet kap a tanulmányok között, mint a szexuális élet, sőt a pedofilia morális megítélése is.

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 13

A munka

Erkölcsteológiai Tanulmányok

Szerző: Tarjányi Zoltán

JEL Könyvkiadó, 2012

 

A JEL Kiadó gondozásában 2002 óta jelentkeznek évente egy közös tanulmánykötettel a hazánkban erkölcsteológiát oktató tanárok. Minden kötet hátterében ott áll a tudományos kutatási témák összehangolása. 2004-től kezdve a páros években az együttműködés speciálisabb és teljesebb válfaját valósítják meg: a tematikus kiadványokban egyetlen kulcsszóval foglalkoznak. Így jelent meg 2004-ben a törvény, 2006-ban a bűn, 2008-ban a szabadság, 2010-ben az ünneplés témakörét feldolgozó kötet. Idén a munka gazdag témakörét járják körül a tanulmányok. A Biblia adataiból kiindulva a teológiatörténeti korszakok következnek: patrisztika, skolasztika, kazuisztika, modernkor. Végül pedig speciális látószögű elemzéseket olvashatunk, melyek összegezik a Tanítóhivatal útmutatásait.

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 12.

Erkölcsteológiai Tanulmányok

Szerző: Tarjányi Zoltán

JEL Könyvkiadó, 2011

 

E kiadványban az erkölcsi élet izgalmas kérdéseinek rendkívül széles skálája tárul fel az Olvasó előtt. Az érdeklődő elemzéseket talál a legkülönfélébb erkölcsteológiai problémákról: a hazugságról, a mértékletességről, az esküről, az eretnekségek morális értékeléséről, a társadalom értékválságáról, a mózesi etikáról, a kételkedő lelkiismeretről, valamint a nevelés és az erkölcs kapcsolatáról.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 10.

Az ünneplés

Erkölcsteológiai Tanulmányok

Szerző: Tarjányi Zoltán

JEL Könyvkiadó, 2010

 

Sajátos problémát tárgyal az Erkölcsteológiai Tanulmányok 10. kötete, amikor az ünnepet és az ünneplést tűzte ki témául, természetesen a vallásos ünnepet előtérbe helyezve. A mai ember vajon hogyan viszonyul az ünnephez? Mit tart egyáltalán az ünnep lényegének, s hogyan próbál ünnepelni? Vajon nem terjedt-e el az anyagias szemlélet, mely mindenben, így az ünnepben is a hasznosságot keresi? A szerzők a saját szakterületük szempontjából dolgozzák fel az ünneplés témáját: az ó- és újszövetségi Szentírás hagyományának feltérképezése után a nagy teológiatörténeti korszakok következnek: patrisztika, skolasztika, kazuisztika, modern kor. Végül pedig speciális látószögű elemzéseket olvashatunk a Tanítóhivatal útmutatásainak összegzése mellett.

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ERKÖLCSI MINTÁK AZ ÓKERESZTÉNY GONDOLKODÁSBAN

Erkölcsteológiai Könyvtár 12.

Szerző: Osborn, Eric

JEL Könyvkiadó, 2013

 

Jelen kötet hézagpótló a magyar nyelvű morálteológiai irodalomban: ez az első olyan könyv, amely kizárólag az első keresztény századok erkölcsteológiai problémafelvetéseivel és azok megoldásaival foglalkozik. Szerzője Eric Osborn, aki 1976-ban publikálta az ősegyház erkölcstani felfogásáról szóló híressé vált, sok nyelvre lefordított munkáját, melyet az olvasó immár magyarul tarthat a kezében.

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ELSŐÁLDOZÓK KÖNYVE

Szerző: Patyi Beáta

JEL Könyvkiadó, 2014

 

Ez az emlékkönyv abban segít, hogy a szentségben részesülő mindig fel tudja idézni Jézussal kötött igazi barátságának első napját, vagyis az első szentáldozást. Talál benne emlékeztető gondolatokat, imádságokat, de saját maga is hozzáfűzheti azokat az eseményeket, pillanatokat, amelyek akkor épp fontosak voltak a számára. S erre megkérheti a hozzátartozóit is. Színesítheti még az albumot fényképekkel és rajzokkal, képeslapokkal, ajándékkártyákkal, szentképekkel. Mindazzal, amiről úgy érzi, hogy a Jézussal való bensőséges találkozást emlékezetessé tette.

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EGYHÁZTÖRTÉNET ÉVSZÁMOKBAN

Szerző: Roland Fröhlich

JEL Könyvkiadó, 2007

 

A könyv széleskörű igényeknek kíván megfelelni. Azokra a témákra irányítja a figyelmet, amelyeket a szakkönyvek fontosnak tartanak, amelyek az iskolai oktatásban, előadásokon és vizsgákon felvetődnek. Figyelembe veszi továbbá az egyház történetének újabb, időszerű kérdéseit is: az egyház társadalmi tanításait, a nőknek az egyházban betöltött szerepét, az ökumenikus mozgalmat, az egyház változó önértelmezését. A mű célja, hogy olyan kézikönyvet nyújtson, amelyben már ismert események, személyek, fogalmak a történelmi összefüggésekbe ágyazva jelennek meg. Alapvető ismeretek közvetítése a célja, amelyekkel - különböző okból - az olvasó felfrissítheti tudását; "felfedezőútra" hívja, amelyen új, vagy már elfelejtett ismeretekre bukkan, és ahol örömét leli egy sajátos olvasmányban.

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EGYHÁZTÖRTÉNELEM

Szerző: Szántó Konrád

JEL Könyvkiadó, 2014

 

Szántó Konrád az egyház születésétől II. János Pál pápaságáig vezeti végig Olvasóját a katolikus egyház történelmének legfontosabb eseményein. A könyv segít elhelyezni az egyháztörténelmet a profán történelemben, továbbá kitekintést ad az egyház és a társadalom viszonyára, annak alakulására az egyes korszakokban, de felvázolja az egyház belső folyamatait is. A szerző a világtörténelmi adatokat a magyar egyháztörténelem jelentősebb fordulópontjaival is kiegészítve nyújt átfogó képet az egyháztörténelem iránt érdeklődő Olvasók számára.

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EGYÜTT IS TÁVOL

Segítő kapcsolat egy autizmussal élő kislánnyal

Szülők és Nevelők Könyvespolca

Szerző: Süveges Julianna

JEL Könyvkiadó, 2005

 

A könyv egy általános iskolai tanár és egy autizmussal élő kislány több éven át tartó segítő kapcsolatát mutatja be. A felnőtté válás küszöbén milyen segítséget, támogatást kaphat az ilyen fiatal a környezetétől, a társadalomtól tapasztalhatnak-e elfogadást? A hasonló helyzetben élők számára hasznos lehet megismerni az általuk bejárt utat, de izgalmas olvasmány laikusok számára is.

 
950 Ft
Akció: 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
CSILLAGÚT

Szokások, kifejezések, hagyományok és keresztény jelképek, Advent, Karácsony és Vízkereszt időszakában

Szerzők: Hari, Albert; Singer, Charles

JEL Könyvkiadó, 2013

 

A kis könyv a karácsonyi ünnepkör fontosabb eseményeit és a hozzájuk kapcsolódó keresztény szokásokat, hagyományokat, jelképeket foglalja össze rendkívüli lényeglátással. Amikor ünnepeinket ellepi a felszínes csillogás, és a megannyi díszlet mögött elveszni látszik maga az ember, és a szeretetteljes odaadás, akkor különösen fontos üzenete van Jézus születéstörténetének. 
A szerzők elsősorban az ifjúság számára kívántak tömör, érthető formában megjelenő összefoglalót nyújtani Advent, Karácsony és Vízkereszt időszakáról, amelyet a magyar kiadásban itáliai és szentföldi templomok színes mozaikjai tesznek még gazdagabbá.

 
980 Ft
Akció: 785 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
CSEPÜ, LAPU, GONGYOLA

Népi mondókák, dalok, kicsiknek és nagyoknak

Szerző: Patyi Beáta

JEL Könyvkiadó, 2005

 

A kötetben közel 1000 magyar népi mondóka és dal található. A szerkesztő igyekezett az összes fellelhető hagyományanyagból meríteni és azokat egy csokorba összegyűjteni, hogy végre egyetlen kötetben mindenki megtalálhassa a maga számára éppen aktuális témákat. A gyűjtemény továbbá nem csupán olvasmány, hanem kézikönyv pedagógusoknak, szülőnek, kisebb és nagyobb gyermeknek egyaránt. A fejezeteket színes és fekete-fehér grafikák, és a dalok megtanulását segítő kották teszik még élvezetesebbé és használhatóbbá.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BEVEZETÉS AZ ÖKUMENIZMUSBA

Katolikus nézőpontból

Szerző: Dolhai Lajos

JEL Könyvkiadó, 2012

 

A kötet a XX. század legjelentősebb egyházi mozgalmáról, az ökumenizmusról kíván átfogó képet adni. Kitekintést kapunk a mozgalom vallási, társadalmi vonatkozásaira, ezenfelül rövid ismertetőt olvashatunk a szekták kérdésben betöltött szerepéről is. A keresztények egyetemes egységének helyreállításáért indított küzdelem, amely az elmúlt század első évtizedeiben, a protestáns egyházakban indult el történelmi útján, s a II. Vatikáni Zsinaton a katolikus egyház is hivatalosan csatlakozott hozzá, elkötelezve magát az ökumené ügye mellett, máig sem veszített aktualitásából. Ugyanis Krisztus övéinek egységét akarta, és követőinek megosztottsága „botrány” a világ előtt. Az összefoglalást a teológiát tanulóknak és azoknak szántuk, akik hiteles tájékoztatást szeretnének kapni azzal a vallási mozgalommal kapcsolatban, amelynek társadalmi vonatkozása is van. A 3. kiadással a II. Vatikáni Zsinat kezdetének 50. évfordulójára emlékezünk, illetve arra az egyetemes zsinatra, amely külön határozatot hozott a keresztény egységtörekvésekről.

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BEVEZETÉS AZ ÓSZÖVETSÉGBE

A Biblia Világa 6.

Szerző: Struppe, Ursula

JEL Könyvkiadó, 2003

 

E tömör, de tartalmas ószövetségi bevezető megbízható adataival és didaktikai ügyességével tűnik ki. Az olvasó megtudja, hogyan és miért jöttek létre a Jahve-hit bizonyos elemei egy adott kor társadalmi kihívásaival való szembesülés révén, és hogyan változtak, fejlődtek ennek hatására.

 

 
1 550 Ft
Akció: 1 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BETELJESÜLÉS, ÉRTELEMKÉRDÉS IDŐSKORBAN

Értelmes Élet

Szerző: Lukas, Elisabeth

JEL Könyvkiadó, 2008

 

Saját élete értelmét mindenkinek magának kell megtalál­nia. A szerző egyszerű példák segítségével mutatja be azt a szerepet, amelyet az egyén – minden ember, bármilyen fizikai állapotban – betölthet a világ megváltása érdekében, hogy megtalálja saját életének értelmét.

 
1 400 Ft
Akció: 1 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  BESZÉDEK SZENT JÁNOS EVANGÉLIUMÁRÓL III.: LI-CXXIV. BESZÉD

Ókeresztény Örökségünk

Szerző: Szent Ágoston

JEL Könyvkiadó, 2011

 

†Vanyó László professzor így ír előszavában a könyvről: „Szent Ágoston életmûvében klasszikus egzegetikai mû a Beszédek János evangéliumáról (Tractatus in Joannis evangélium), amely egyben a latin nyelven írt egyetlen és legmonumentálisabb magyarázat a negyedik evangéliumhoz. Az egyházatya versrõl-versre magyarázza az evangéliumot… A kommentárnak az ad egyedülálló jelentõséget, hogy az a Szent Ágoston hagyta ránk, aki az ókeresztény kor egyik legnagyobb szelleme, ezért is tarthat számot érdeklõdésre mindenkor. Nem helyettesíti a modern kommentárokat, de ezek sem teszik fölöslegessé azt. Minden kor megírja majd a maga kommentárját, de Szent Ágoston magyarázata mindig Szent Ágoston magyarázata fog maradni, mert benne az egyház egyik legnagyobb tanítójának és teológusának elmélkedéseit halljuk, olvassuk.”

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BESZÉDEK SZENT JÁNOS EVANGÉLIUMÁRÓL II.

XXXI-L. beszéd

Ókeresztény Örökségünk

Szerző: Szent Ágoston

JEL Könyvkiadó, 2010

 

Szent Ágoston életművében klasszikus egzegetikai mű a Beszédek János evangéliumáról (Tractatus in Joannis evangélium), amely egyben a latin nyelven írt egyetlen és legmonumentálisabb magyarázat a negyedik evangéliumhoz. Az egyházatya versről-versre magyarázza az evangéliumot. A kommentárnak az ad egyedülálló jelentőséget, hogy az a Szent Ágoston hagyta ránk, aki az ókeresztény kor egyik legnagyobb szelleme, ezért is tarthat számot érdeklődésre mindenkor. Nem helyettesíti a modern kommentárokat, de ezeket sem teszik fölöslegessé azt. Minden kor megírja majd a maga kommentárját, de Szent Ágoston magyarázata mindig Szent Ágoston magyarázata fog maradni, mert benne az egyház egyik legnagyobb tanítójának és teológusának elmélkedéseit halljuk, olvassuk

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BESZÉDEK SZENT JÁNOS EVANGÉLIUMÁRÓL I.

I-XXX. beszéd

Ókeresztény Örökségünk

Szerző: Szent Ágoston

JEL Könyvkiadó, 2008

 

Szent Ágoston életművében klasszikus egzegetikai mű a Beszédek János evangéliumáról (Tractatus in Joannis evangélium), amely egyben a latin nyelven írt egyetlen és legmonumentálisabb magyarázat a negyedik evangéliumhoz. Az egyházatya versről-versre magyarázza az evangéliumot. A kommentárnak az ad egyedülálló jelentőséget, hogy az a Szent Ágoston hagyta ránk, aki az ókeresztény kor egyik legnagyobb szelleme, ezért is tarthat számot érdeklődésre mindenkor. Nem helyettesíti a modern kommentárokat, de ezeket sem teszik fölöslegessé azt. Minden kor megírja majd a maga kommentárját, de Szent Ágoston magyarázata mindig Szent Ágoston magyarázata fog maradni, mert benne az egyház egyik legnagyobb tanítójának és teológusának elmélkedéseit halljuk, olvassuk

 
3 900 Ft
Akció: 3 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BELSŐ KÉPEINK GYÓGYÍTÓ EREJE

Tiszta forrásból meríteni

Szerző: Grün, Anselm

JEL Könyvkiadó, 2012

 

A belső képek és képzetek, amelyek fejünkben élnek, nagy erővel bírnak: ők mozgatják lelkünket a mély dimenziókban, érintik félelmeinket és vágyainkat, és meghatározzák - legtöbbször tudattalan - tapasztalásunkat. Lehetnek gyógyítóak, ám akadályozhatnak is bennünket az életben. Anselm Grün számára az a fontos, hogy azokat a belső képeinket hozzuk működésbe, amelyek valóban gyógyítóak. Arra használhatjuk őket, hogy a negatív gondolatokat jó képekkel helyettesítsük. Mindenekelőtt azonban az a lényeges, hogy felfigyeljünk erre a belső erőre: Hogyan hatnak például a média által sugárzott képek saját képzeteinkre? Hogyan hatnak azok a képek, amelyeket szüleink közvetítettek felénk? Milyen erőket fejtenek ki tudattalanunkban? A cél az, hogy összhangba kerüljünk önmagunkkal: A képek útmutatókká válhatnak egy öntudatos és hiteles élethez. Csak azon múlik, hogy azonosítjuk-e őket, és használjuk-e gyógyító erejüket.

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BÁTORSÁG AZ ÉLETHEZ

Hogyan bátorítsuk gyermekeinket önbecsülésük erősítésére?

Szülők és Nevelők Könyvespolca

Szerző: Hadinger, Boglárka

JEL Könyvkiadó, 2005

 

Minden Olvasómat arra bátorítom, hogy ajándékozzon kellő figyelmet gyermekeinek, miközben a kihívásokat sem tagadja meg tőlük, s ne feledkezzék meg a velük szemben támasztható igényekről sem. Ki kell fejlesztenünk gyermekeinkben a felelősség vállalásának képességét. Mindez természetesen nem zajlik konfliktusok nélkül. Mi, apák és anyák többször feltesszük majd magunknak a kérdést, hogy nem lenne-e mégis jobb a nevelés kellemesebb – mert konfliktusmentes – útját választanunk, vagy maradjunk inkább az ésszerűbb, ám konfliktusokkal terhelt nevelés mellett.

 
1 200 Ft
Akció: 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.