Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Novotni Alapítvány

 Fő kategória >KIADÓ >M-O >Novotni Alapítvány

Sorrend:

  AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG VÉDJEGYJOGI GYAKORLATA III. 2011-2015

Szerző: Vida Sándor

Novotni Alapítvány, 2015

 

Dr. Vida Sándornak, az MTA doktorának Az Európai Bíróság védjegyjogi gyakorlata c. műve immár harmadik kötetét tartja kezében az olvasó. Az első kötet 2006-ban, a második 2010-ben jelent meg. Az elmúlt öt esztendőben az Európai Bíróság ismét számos közérdeklődésre igényt tartó ítéletet hozott védjegyügyekben. A „blickfangos” APPLE, BEATLES, RED BULL ítéleteken túl, az IP TRANSLATOR ügyben hozott előzetes döntés nemcsak az Európai Unió legtöbb tagállamában változtatta meg a védjegyek bejelentésénél követett gyakorlatot, de több az Unióhoz nem tartozó országban is. Ugyancsak figyelemre méltó a közösségi (uniós) védjegy használatának területi követelményeivel kapcsolatos, a magyar közreműködéssel az OMEL/ONEL ügyben hozott előzetes döntés.

 
7 500 Ft
-25%
MAGYAR REKLÁMJOG

A kézirat lezárva: 2005. szeptember 30.

Szerző: Pribula László

Novotni Alapítvány, 2005

 

Miről is szól ez a kissé terjedelmesre sikeredett mű? Nyilvánvalóan a reklámról és nemcsak jogi aspektusáról, hanem közgazdaság-szociológiai és etikai jellemzőiről is. A jogtudományi megközelítés nem szűkülhet – értelemszerűen – magánjogi jellegűre, a tárgy komplexitása ezt nem engedi meg. A közjogi területén az alkotmányjogi és büntetőjogi összefüggések kapnak külön hangsúlyt, az átmeneti jogterületet képviselő versenyjogi összefüggések és a – munka legfőbb részeként minősíthető – reklámjogi korlátok elemzése után a magánjog körében a reklámszerződések, valamint a szellemi alkotások jogterületére eső szerzői jogi, védjegyjogi elemzés zárja a színvonalas, komoly összegző munkát felvonultató művet.

 
4 800 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
A KÚRIA ELVI CIVILISZTIKAI HATÁROZATAI 2014. 10. 20-IG

A Kúria (Legfelsőbb Bíróság) polgári-jogi tárgyú elvi jelentőségű kollégiumi állásfoglalásai és jogegységi határozatai

Második, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2014. október 20.

Szerkesztette: Juhász László

Novotni Alapítvány, 2014

 

A Novotni Alapítvány a közelmúltban jelentette meg az Ítélőtáblák Civilisztikai Állásfoglalásai c. kiadványát, amely ízelítőt adott a tíz éve fennálló ítélőtáblák szakmai munkájáról. A kiadvány folytatásaként indokoltnak tartotta a kiadó, hogy mintegy sorozatként a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) jelenleg hatályos civilisztikai tárgyú elvi határozatait (Elvi Döntések, PK vélemények, Polgári Jogegységi Határozatok, a 2002 után született Polgári Kollégiumi vélemények, a konzultatív tanácskozások szakmai összefoglalói és a Tanácselnöki Értekezletek publikált véleményei) megjelentesse.

 
9 300 Ft
A KÚRIA ELVI CIVILISZTIKAI HATÁROZATAI 2013. V. 31-ig

A kézirat lezárva: 2013. június 20.

Szerkesztette: Dr. Juhász László

Lektorálta: Prof. Dr. Bíró György, Dr. Makó Péter

Novotni Alapítvány, 2013

 

A Novotni Alapítvány a közelmúltban jelentette meg az Ítélőtáblák Civilisztikai Állásfoglalásai c. kiadványát, amely ízelítőt adott a tíz éve fennálló ítélőtáblák szakmai munkájáról. A kiadvány folytatásaként indokoltnak tartotta a kiadó, hogy mintegy sorozatként a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) jelenleg hatályos civilisztikai tárgyú elvi határozatait (Elvi Döntések, PK vélemények, Polgári Jogegységi Határozatok, a 2002 után született Polgári Kollégiumi vélemények, a konzultatív tanácskozások szakmai összefoglalói és a Tanácselnöki Értekezetek publikált véleményei) megjelentesse.

 

 
9 300 Ft
A MARGÓN ÉS AZON TÚL

Az intellektuális és pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek cselekvőképességéről

Szerző: Dr. Jakab Nóra

Novotni Alapítvány, 2013

 

Hosszú időnek kellett eltelnie, mire a nemzetközi emberi jogi diskurzus felismerte, hogy a(z) (elsősorban intellektuális és pszichoszociális) fogyatékossággal élő személyek gondnokság alá helyezése valójában nem a védelmüket segíti elő, hanem végtelenül kiszolgáltatottá teszi őket. Miért, milyen előzmények után és hogyan jutott az emberi jogi gondolkodás erre a következtetésre? Hogyan kerülnek a cselekvőképességüktől megfosztott személyek a társadalomnak még a margóján is kívülre? Mit kell a magyar jogalkotónak és szakpolitikának tennie, hogy az ENSZ egyezmény ténylegesen megvalósuljon?

Ezekkel a – nemzetközi emberi jogi érdeklődés középpontjába került, de a hazai szakmai közéletben elhanyagolt – kérdésekkel foglalkozik mozaikszerűen, de könnyen érthetően Jakab Nóra könyve. Kötelező olvasmánya kell legyen minden civilisztikával foglalkozónak éppúgy, mint a fogyatékosság területén (is) dolgozó szakpolitikusnak. Ajánlható azonban mindenkinek, akit érdekel a XXI. század első emberi jogi paradigmaváltása.

(Prof. Gombos Gábor)

 
3 800 Ft
  MAGYAR MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOGI REFORM EURÓPAI KITEKINTÉSSEL

Szerző: Prof. Dr. Prugberger Tamás

Novotni Alapítvány, 2012

 

Prugberger Tamás professzor ezen legújabb monográfiája a legújabb magyar munkajogi szabályozást elemzi, vonja kritika alá és veti össze a külföldi jogi megoldásokkal. A szerző kitér a közszolgálati jogviszony szabályozásának kérdéseire is. Jelen monográfiát a jogász hallgatókon kívül minden jogalkalmazó, jogot oktató, és a munkajog világa iránt érdeklődő olvasónk figyelmébe ajánljuk.

 

(Részlet a Kiadó ajánlásából)

 
3 800 Ft
AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG VÉDJEGYJOGI GYAKORLATA II. 2006-2010

A kézirat lezárva: 2010. szeptember 15.

Szerző: Vida Sándor

Lektorálta: Prof. Dr. Csécsy György

Novotni Alapítvány, 2010

 

Az Európai Bíróság védjegyjogi gyakorlata c. könyv a Novotni Alapítvány gondozásában 2006-ban jelent meg.

A könyv szakmai körökben sikeresnek bizonyult: egyetemi hallgatók, doktori iskolák növendékei, ügyvédek, jogtanácsosok, bírák hasznosították annak anyagát.

A könyvről annak idején sem a szerző, prof. Vida Sándor, sem a kiadó nem gondolta, hogy folytatása lesz. Az „első” kötet ma is időszerű.

Időközben az Európai Bíróság számos újabb elvi jelentőségű ítéletet hozott, amelyek a hazai joggyakorlat számára is iránymutatóak, figyelemre méltóak. A kiválasztott és a könyvben bemutatott ítéleteket a szerző kommentálja s néhány helyen kitér a hazai joggyakorlatra is. Végülis a szerző úgy látta, hogy célszerű az elmúlt öt esztendő termését csokorba kötni, s azt egy további jogesetgyűjteményben rendszerezve közzétenni.

A második kötetben a szerző különös súlyt helyezett rá, hogy – eltérően az első kötet feldolgozási módjától – az Európai Bíróság mellett működő főtanácsosok perösszefoglalóit is ismertesse. Ezek ugyanis általában részletesebbek, mint maguk az ítéletek. Még ha az Európai Bíróság nem is minden esetben teszi magáévá az azokban foglaltakat, a perösszefoglalókban kifejtett jogi álláspont ennek ellenére nem egyszer annyira meggyőző, hogy azok mellőzését külföldi kommentátorok néha még „számon is kérik” az Európai Bíróságon. Ezenfelül az „első” kötethez viszonyítottan az Európai Bíróság ítéleteinek külföldi kommentárjai bemutatására is jóval nagyobb hangsúllyal kerül sor.

 
6 800 Ft
A VIDÉKFEJLESZTÉSI JOG KIALAKULÁSA ÉS TÖRTÉNETE

A kézirat lezárva: 2008. november 25.

Szerző: Olajos István

Lektor: Dr. Prugberger Tamás

Novotni Alapítvány, 2008

 

„Jelen munka célja annak bemutatása, hogy lesz része a közösségi agrárpolitikának egy, zömében szociális, regionális, és területfejlesztési politika által kialakított, és szabályaiban a versenyjog és a közigazgatási jog, valamint pénzügyi jog által uralt terület.

Azt is be kívánom mutatni, hogy lesz az agrárjog integráns része a támogatások joga, és e terület hogy válik az egyre kevésbé finanszírozható piaci támogatások lebontásának eszközévé.”

 

Dr. Olajos István

 
4 900 Ft
JOGI ISMERETEK II.

Munkajog és Társadalombiztosítási jog igazságügyi igazgatási alapszakos hallgatók számára

A kézirat lezárva: 2009. szeptember 30.

Szerzők: Dr. Gecse Istvánné, Dr. Tománé dr. Szabó Rita, Dr. Kenderes György

Szerkesztette: Dr. Gecse Istvánné

Lektor: Dr. Rácz Zoltán

Novotni Alapítvány Kiadó, 2009

 

A kötet elsősorban egyetemi jegyzet, mégpedig az igazságügyi igazgatási alapszakos hallgatók számára, de haszonnal forgathatják a téma iránt érdeklődők is.

 
3 500 Ft
KÖTELMI JOG

A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai.

A kézirat lezárva: 2015. december 5.

Szerkesztette: Dr. Leszkoven László, Dr. Pusztahelyi Réka

Novotni Alapítvány, 2015

 

A Miskolci Egyetem Polgári jogi intézeti Tanszékének oktatói által írt tankönyv a Bíró György professzor által kialakított polgári jogi tankönyvsorozatba illeszkedik. A szerkesztés is részben a professzor által kialakított tagolást és didaktikai szempontokat követi, részben pedig a Polgári Törvénykönyv hatodik könyvére épít. A hallgatók számára segítséget jelent a tananyag elsajátításában a „hallgatóbarát” tárgyalásmód: példák, bírói gyakorlatból vett esetek teszik érthetőbbé, színesebbé a tankönyvet. Jogászképzésben használható tankönyv ilyen részletességgel a kötelmi jog témakörében még nem készült az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése óta. A kötet szerzőinek szándéka szerint a hallgatók mellett a gyakorló jogászok is haszonnal forgathatják a könyvet.

 
6 000 Ft
DOLOGI JOG - Elfogyott

Ideiglenes jegyzet

Szerzők: Juhász Ágnes, Leszkoven László, Pusztahelyi Réka

Lektorálta: Prof. Dr. Bíró György

Novotni Alapítvány, 2014

 

„Jelen kötetünk szervesen illeszkedik a 2013. évi V. törvénnyel, az új magyar Polgári Törvénykönyvvel újraszabályozott magyar polgári jog mint tételes jog oktatási anyagai közé. Tekintettel azonban arra, hogy egyrészt a Ptk. Dologi Könyve is számos helyen csak a kialakuló bírói gyakorlat alapján értelmezhető megfelelően – különösképp, ha figyelembe vesszük, hogy számos dologi intézmény tartalmát, funkcióját a jogalkotó újragondolta -, másrészt pedig a jogirodalmi álláspontok sem egységesek jelenleg egyes kérdésekben, így jelen jegyzet még végleges formában nem, pusztán ideiglenes jegyzetként bocsátható a hallgatók rendelkezésére. A jegyzet megjelentetését azonban mindenképp indokolja az, hogy az új Ptk. kommentár-irodalma jelenleg igencsak hézagos, néhol sajnos félrevezető és hiányos annak okén is, hogy a Ptk. hatálybalépésének napja (2014. III. 15.) előtt nem sokkal megjelent végrehajtási rendeletekre a kommentárok első kiadása nem is térhetett ki.” (részlet a Bevezetőből)

 
3 800 Ft
INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI JOG - Jelenleg nem rendelhető

Főiskolai jegyzet az igazságügyi igazgatási főiskolai szak képzésben és a jogi felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók számára

Harmadik kiadás

A kézirat lezárva: 2014. október 20.

Szerző: Pusztahelyi Réka

Novotni Alapítvány, 2014

 

A szerző a témakör kutatója és oktatója, a hatályos szabályozás bírói gyakorlattal fölszerelt anyagát tárja azok elé, akiknek erre szüksége lehet. Kik is az érdeklődők? Lehetnek jogász szakos hallgatók, akik ilyen mélységben nem találkoznak az ingatlan-nyilvántartással, pedig a polgári jogon kívül az agrárjog is foglalkozik a témakörrel. Lehetnek továbbá posztgraduális képzésben résztvevő, vagy akárcsak a témakörben gyakran képviselő szakemberek, akiknek az előforduló jogviták során hasznos ismereteket ad e munka. (Részlet Prof. Dr. Bíró György előszavából)

 
1 500 Ft
FELELŐSSÉGTAN - Jelenleg nem vásárolható

Új magyar polgári jog

A kézirat lezárva: 2013. december 1.

Szerző: Ujváriné Antal Edit

Lektorálta: Dr. Kőhidi Ákos

Novotni Alapítvány, 2014

 

„A tankönyvben felvonultattuk azokat az elméleteket, amelyek a felelősség fogalmát, lényegét fejtegették. A szerző szándéka jelen tankönyvvel is az volt, hogy mintegy átültesse azokat a főbb gondolatokat, amelyek – a római jogban gyökerezve – a magyar felelősségtan történeti fejlődését jellemezték, elvégezve a joganyag elemzését kiváló tudósaink gondolataira is támaszkodva.” (Részlet a Bevezetőből)

 
3 900 Ft
  ÍTÉLŐTÁBLÁK CIVILISZTIKAI ÁLLÁSFOGLALÁSAI 2003-2012 - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2013. január

Szerkesztette: Juhász László

Novotni Kiadó, 2013

 

Olyan szakmai antológiát tart a kezében az olvasó, amely egyedülálló módon, a maga komplexitásában mutatja be a 2003-ban felállított Ítélőtáblák polgári jogi (magánjogi) szakmai munkáját. Kollégiumi és tanácselnöki vélemények, állásfoglalások, előkészítő tanulmányok találhatók ebben a „virágfűzér”-ben, a közelmúlt anyagi- és eljárásjogi vitáinak lenyomatában. „Ez a kötet egy szerény... tükre annak, hogy az ítélőtáblák fennállásuk első évtizedében hogyan töltötték be nemes küldetésüket. Szerény, mert hisz a konkrét ítélőtáblai döntések szelektív bemutatásával és számbavételével sokkalta kihívóbb is lehetne...” (Lábady Tamás)

 
9 400 Ft
A TÁRSASHÁZI JOG KÉZIKÖNYVE - Elfogyott

Utánnyomás

A kézirat lezárva: 2011. szeptember 15.

Szerző: Dr. Kiss Gábor

Lektorálta: Prof. Dr. Bíró György

Novotni Alapítvány, 2011

 

E könyv az egyes társasházi jogi intézmények részletes bemutatását tűzte ki célul. A jobb megértés érdekében több helyen utal az adott intézménnyel kapcsolatos szabályozás változásaira, az egyes törvénymódosítások mögött rejlő jogalkotói szándékra, és a rokon jogterületekre, elsősorban a polgári jog egyéb jogintézményeivel való kapcsolódási pontokra.

A mű ismerteti a 2003. évi CXXXIII. törvény hatálybalépése óta bekövetkezett törvénymódosításokat is, és tartalmazza a témához kapcsolódó felsőbírósági döntéseket, különös tekintettel a Legfelsőbb Bíróságnak a társasházi tárgyú elvi jellegűnek minősülő határozataira, amelyek szinte teljes egészében feldolgozásra és ismertetésre kerülnek.

A bírói gyakorlat részletes és kritikus ismertetése remélhetőleg ösztönzőleg hat a jövőbeni jogalkalmazás számára annak érdekében, hogy a vitás kérdésekben az állampolgárok számára megnyugtatóbb módon a jelenleginél egységesebb joggyakorlat alakuljon ki.

 
7 500 Ft
KÖTELMI JOG

Közös szabályok. Szerződéstan.

Kilencedik, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2010. október 15.

Szerző: Bíró György

Lektorálta: Prof. Dr. Csécsy György

Novotni Kiadó, 2010

 

E könyv két fő részből áll. Az első rész a kötelmi jog általános, tehát minden kötelemkeletkeztető tényállásra jellemzőközös szabályanyagát tárgyalja. Az új Ptk. megismert szövegű tervezete igazolja azt a szerzői álláspontot, hogy hatályos Polgári Törvénykönyvünk általános érvényű kötelmi szabályokat mellőző, illetve a szerződések tanába építő megoldását nem tekinthetjük optimálisnak.

A második rész a legjelentősebb kötelemkeletkeztető tényállássor, a szerződések közös szabályait tárgyalja tíz fejezetben, lényegében hagyományosnak tekinthető didaktikai szerkezetben, itt is eltérve a hatályos Ptk. nem következetes tárgyalási sorrendjétől. Értelemszerűen nem e mű tárgyalja az egyes szerződések anyagát, és nem tárgyalja a felelősségtant (a kártérítések jogát) sem.

 

 
3 900 Ft
A MAGYAR VERSENYJOG ANYAGI JOGI SZABÁLYAI - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2011. május 9.

Szerző: Miskolczi Bodnár Péter

Novotni Alapítvány, 2011

 

A Tisztelt Olvasó egy olyan jegyzetet tart a kezében, amely a magyar versenyjog anyagi normáinak, mindenek előtt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozások tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény I-VI. fejezeteinek lényegre törő összefoglalását adja, és igyekszik bemutatni e szabályok funkcióját, megalkotásuk céljait. A jegyzet törekszik arra, hogy segítse e sajátos nyelvezetű szabályok megértését, didaktikus tagolásával megkönnyítse megtanulásukat.

 
2 950 Ft
A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS - Elfogyott

Tankönyv a közigazgatási mesterképzésben résztvevő hallgatók számára

A kézirat lezárva: 2009. március 31.

Szerző: Wopera Zsuzsa

Novotni Alapítvány, 2009

 

Jelen könyv a „közigazgatási bíráskodás elmélete és gyakorlata” című tantárgy elsajátításához szükséges ismereteket tartalmazza, röviden áttekintve a polgári eljárásjog azon alapintézményeit is, melyek szükségesek a közigazgatási peres és nemperes eljárások megfelelő megértéséhez. A könyv betekintést enged a közigazgatási bíráskodás elméletébe, történetébe, klasszikus modelljeibe és a közigazgatási perek hatályos szabályozásainak sajátosságaiba.

 
1 800 Ft
  ÁLTALÁNOS TANOK ÉS SZEMÉLYEK JOGA - Jelenleg nem vásárolható

Új magyar polgári jog, I. kötet

Második kiadás, utánnyomás

A kézirat lezárva: 2014. szeptember 20.

Szerzők: Dr. Barzó Tímea, Prof. Dr. Bíró György, Dr. Juhász Ágnes, Prof. Dr. Lenkovics Barnabás, Dr. Pusztahelyi Réka

Szerkesztette: Prof. Dr. Bíró György

Novotni Alapítvány, 2014

 

A Miskolci Egyetem ÁJK oktatói által írt tankönyv a polgári jogi tanulmányokhoz készített tankönyvsorozat első kötete. Az új Polgári Törvénykönyv normáihoz igazított kötet öt témakört tárgyal.

 
5 300 Ft
SZERZŐDÉSI ALAPTÍPUSOK

Hatodik, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2011. március 20.

Szerző: Bíró György

Lektorálta: Prof. Dr. Csécsy György

Novotni alapítvány, 2011

 

Az egyetemi tankönyv tartalmazza legfontosabb szerződéstípusokra vonatkozó különös szabályokat.

 
2 500 Ft
CSŐDJOG - Elfogyott

A csőd-, a felszámolás, a végelszámolás, a megszűnési- és a vagyonrendezési eljárás kérdései

Egyetemi tankönyv

A kézirat lezárva: 2012. március 1.

Szerző: Dr. Juhász László

Lektor: Dr. Bíró György

Novotni Alapítvány Kiadó, 2012

 

Az egyetemi jegyzet rövid történeti és elméleti áttekintés után a következő főbb területeket tárgyalja: csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, megszüntetési eljárás, vagyonrendezési eljárás. A jegyzet irmerteti a fontosabb csődjogi fogalmakat és intézményeket is.

 
4 200 Ft
AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG VÉDJEGYJOGI GYAKORLATA - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2006. szeptember 15.

Szerző: Vida Sándor

Lektor: Dr. Csécsy György

Navotni Alapítvány Kiadó, 2006

 

A szerző az Európai Bíróság védjegyjogi ítélkezési gyakorlatát koncentrált és közérthető módon, érdekfeszítően, magas színvonalú tudományos igényességgel, ám a szakma számára is hasznosíthatóan dolgozza fel, a jogösszehasonlítás módszere, a védjegyügyeket kommentáló európai (német, francia, angol és magyar) irodalom segítségével.

Dr. Bíró György

 

 
3 750 Ft
AGRÁRJOG - Elfogyott

A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között

Egyetemi tankönyv

A kézirat lezárva: 2010. február 28.

Szerzők: Dr. Csák Csilla, Dr. Nagy Zoltán, Dr. Olajos István, Dr. Orosz Gábor, Dr. Szabó Ágnes, Dr. Szilágyi János Ede, Dr. Török Géza

Szerkesztette: Dr. Csák Csilla

Novotni Alapítvány, 2010

 

Az elmúlt években nagy változások következtek be e jogterülettel foglalkozó jogtudományban és a joganyagban is. Sorra jelentek meg a szakcikkek és az ezzel foglalkozó monográfiák. A módosult szabályokkal és a legfrissebb ismeretekkel  készült a könyv, amely elsősorban egyetemi jegyzet. A kötetbe új fejezetként került be például az élelmiszerlánc-szabályozása is.

 
4 900 Ft
  A MUNKASZERZŐDÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK ALAPKÉRDÉSEI - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2007. május 31.

Szerző: Dr. Kenderes György

Lektor: Dr. Prugberger Tamás

Novotni Alapítvány Kiadó, 2007

 

„A munkaszerződéssel kapcsolatos kérdések,  problémák, szabályozásbeli ellentmondások és az előbbiek megoldásának keresése… a témakör aktualitása különösebb bizonyítást  nem igényel, hiszen e kérdéskör a munkajog létezése óta folyamatosan foglalkoztatja a tudomány művelőit és állandó jelleggel napirenden van, sőt mindez elmondható már a mai értelembe vett munkajogot jóval megelőző időszakoknak a munkavégzési viszonyokra vonatkozó, de munkajognak még nem tekinthető szabályanyagára is.”

 

 
2 900 Ft
EREDETVÉDELMI KÉRDÉSEK A BORJOGBAN - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2008. december 01.

Szerző: dr. jur. Szilágyi János Ede, PhD

Lektor: dr.jur. Csák Csilla PhD

Novotny Alapítvány, 2009

 

Több szempontból is unikumnak tekinthető a kötet a magyar jogtudomány területén. Új szempontokat ad az agrárjogi alapokon álló borjogi kutatásoknak, alaposan feldolgozza a szellemi tulajdon méltánytalanul elhanyagolt területét, a földrajzi árujelzőket. Fontos szempontokat tár fel a borvédjegyek, boreredetmegjelölések, hegyközségek vonatkozásában.

 

 
5 000 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.