Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

ELTE Eötvös Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >D-F >ELTE Eötvös Kiadó

Sorrend:


-15%
JOGSZOCIOLÓGIAI ELŐADÁSOK

Szerzők: Fleck Zoltán, Isztin Péter, Juhász Zoltán, Kiss Valéria, Kormány Attila, Navratil Szonja, Uszkiewicz Erik

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2014

 

A jogszociológia ebben a jegyzetben fiatal tudomány képét mutatja. Elsősorban abban az értelemben, hogy még klasszikus témáiban is képes a változó társadalmi környezetre reagálni. A legtöbb joggal kapcsolatos megközelítés szükségképpen kevéssé reflexív, inkább a stabilitást tekinti értéknek. Kritikus alapállású, ahogy a fiataloknál ennek lennie kellene, és megfelelő mennyiségű bizonytalanságot, esetlegességet is tartalmaz. Ez utóbbi abból származik, hogy a szerzők meggyőződése szerint egy egyetemi jegyzet feladata a gondolkodás, érvelés, megértés készségeinek fejlesztése, amihez élő szöveget kell segítségül nyújtani.

 
3 700 Ft
Akció: 3 145 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KÖZIGAZGATÁSI JOG. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. (2017)

Harmadik, hatályosított kiadás

Szerkesztette: Fazekas Marianna

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2017

 

Az ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszéke hosszú idő után 2013-ban és 2014-ben jelentetett meg új tankönyveket a közigazgatási jog általános részének témakörében. Ezek a tankönyvek - szakítva az előző hasonló munkák szerkezetével - egy sorozat részei, ahol külön kötetekben jelenik meg a közigazgatási szervezeti és közszolgálati jog, valamint a közigazgatási hatósági eljárásjog. Az új könyvekben az alapvető és - már amennyire ez a közigazgatási jogban egyáltalán lehetséges - időtálló ismeretek összefoglalására törekedtünk, ezért nagyobb teret kapnak a nemzetközi összehasonlító ismeretek, valamint a szakterület dogmatikai alapjai. Továbbá a sorozat minden kötete hosszabb- rövidebb fejezeteket szentel a vonatkozó uniós szabályozás, illetőleg az uniós tagállamok közigazgatási megoldásai bemutatásának.

 
6 400 Ft
Akció: 5 440 Ft
Kezdete: 2017.09.20
A készlet erejéig!
-15%
A RÓMAI JOG ÉS HATÁSA A MODERN JOGOK FEJLŐDÉSÉRE

Szerző: Hamza Gábor

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

 

A jelen tanulmánykötetben közölt munkák a római jog egyes alapvető jogintézményeit és e jogintézményeknek, illetve jogi konstrukcióknak a modern jogokra gyakorolt hatását elemzik. A könyvben szereplő tanulmányok a szerző több évtizedes kutatásain alapulnak és nagyrészt számos külföldi tanulmányúton végzett kutatómunka eredményeképpen születtek meg. A római jog köréből az alábbi kérdéskörök kerülnek elemzésre: a római jog fejlődése a posztklasszikus korban; az eladói kellékszavatosság fejlődése a római jogban; az elbirtoklás jogintézménye a római köztársaság és a császárkor idején; a felelősség egyes kérdései a római jogban; a jusztiniánuszi kodifikáció és a bizánci jog; a recepció az antik jogokban; a nemzetközi magánjog és a római jog kapcsolata; a római jogi kutatások legújabb tendenciái; Farkas Lajos tudományos munkásságának jelentősége, valamint Diósdi György tudományos munkásságának aktualitása. A római jog továbbélése köréből a szerző az alábbi kérdéseket teszi vizsgálat tárgyává: a Corpus Iuris Canonici kialakulása; a római jogi hagyomány hatása a dél-afrikai magánjogra; az európai magánjogtörténet jelentősége Wieacker életművében; a holland magánjog fejlődése és kodifikációja; az iszlámnak a magyar jog történetében betöltött szerepe; jogharmonizáció és a római jogi hagyomány, valamint a csődjogi szabályozás története és nemzetközi vonatkozásai.

 
3 250 Ft
Akció: 2 765 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 ZSIDÓ IDENTITÁSKÉPEK A HUSZADIK SZÁZADI MAGYAR IRODALOMBAN

Szerzők: Schein Gábor, Szűcs Teri

ELTE BTK-ELTE Eötvös Kiadó, 2013

 

A mai magyar társadalom hétköznapi nyelvhasználatának különböző szintjein  éppen úgy, mint a társadalomtudományokban, a privát és a nyilvános szférában  a legnehezebben kezelhető szavak közé tartozik a zsidó. Alig feltérképezett örvénylése személyiség- és társadalompszichológiai, történeti, szociális, jogi, esztétikai, testtudati aspektusokat érint és nincs olyan területe a társadalmi életnek, ahol felbukkanása kizárható volna. Kötetünk kiindulópontjául az a tapasztalat szolgált, hogy a zsidóhoz tartozó képzetek identifikációs mintázatokba rendeződnek, kapcsolatba kerülnek más identifikációs tényezőkkel, megmutatkozásuk azoktól elválaszthatatlan.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
A VILÁGHÁLÓBA KEVEREDETT EMBER

Szerkesztette: Veszelszki Ágnes

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

 

Hogyan változtatta meg az internet az Ön gondolkodását? Erre a kérdésre ad választ a kötet 77 írása. 2013 nyarán rövid, személyes szöveget kértünk meghatározó magyar közszereplőktől, a tudományos, a gazdasági és a művészeti élet kiemelkedő résztvevőitől. Az esszék szerzői a világhálóba keveredett (vagy vetett) ember tapasztalatairól, érzéseiről írnak, s nemritkán betekintést nyújtanak életük egy-egy pillanatába is. Hogyan változtatta meg az internet az Ön gondolkodását? Most van az egyik utolsó alkalom e kérdés feltételére – mely talán értelmezhetetlen azok számára, akik már az internet és a digitális technika hőskorában születtek, és akiknek már nincsen összehasonlítási alapjuk az internet előtti világgal. Veszelszki Ágnes, a kötet szerkesztője

 
3 700 Ft
Akció: 3 145 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
 PARAPHRASING, SUMMARISING AND SYNTHESISING SKILLS FOR ACADEMIC WRITERS: THEORY AND PRACTICE

Szerző: Tankó Gyula

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

 

Writers who draw on sources need to be acquainted with direct quotation and well versed in the use of indirect quotation. Whereas direct quotation is unyielding, and should be used only sporadically, when the exact repetition of others’ words is justifiable, indirect quotation, namely paraphrase or summary, is a convenient alternative that restates others’ words with rigorous changes to make them different from the original and appropriate for the writer’s text. In addition to these varieties of quotation, working with sources entails mastery of synthesis, which enables the combination of information from multiple sources.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SZERVEZET ÉS PSZICHOLÓGIA I.

Szerkesztette: Faragó Klára

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

 

Könyvünkkel egy hagyományt szeretnénk folytatni. 2005-ben Szervezeti látleletek – a szervezetpszichológia hazai kutatási irányzatai című kötetünkben bemutattuk a hazai fiatal szerzők szervezetekkel foglalkozó kutatásainak legfrissebb hajtásait. Jelen kötetünkben arra vállalkozunk, hogy bemutassuk, milyen új trendek, témák és megközelítések jelentkeztek az utóbbi években a munka- és szervezetpszichológiában, illetve felkutassuk, milyen környezeti tényezők és milyen a tudomány fejlődéséből eredő hatások nyomán születtek meg ezek az új kérdések és eredmények.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MUNKAJOGI FELADATOK ÉS JOGESETEK

Második, átdolgozott kiadás

Szerkesztette: Gyulavári Tamás, Hős Nikolett, Kártyás Gábor

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2016

 

Úgy a legkönnyebb és legélvezetesebb munkajogot tanulni, ha olyan konkrét problémákon keresztül ismerjük meg, amelyekkel találkozni fogunk a gyakorlatban is. Ezért született meg ez a kiadvány, amely 150 jogeset és 50 gyakorlati feladat segítségével mutatja be a munkajogi szabályokat. A feladatgyűjtemény 12 tematikus fejezetre tagolódik, amelyek három típusú feladatot tartalmaznak. A jogeseteket elsősorban órai munkához javasoljuk, csoportos feldolgozás keretében, ahol mód van a különböző vélemények, értelmezések megvitatására. A gyakorlati feladatok inkább az önálló tanulást segítik de itt is hasznos lehet a különböző megoldások közös megbeszélése. A fejezetek végén található, összesen 300 tesztkérdés az ismeretek ellenőrzését és a vizsgára való felkészülést segítik.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI JOGA II.

Szerzők: Berke Barna, Papp Mónika

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

 

Az Európai Unió gazdasági jogát feldolgozó könyvsorozat immár második kötetét tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A 2010-ben megjelent első kötet után, amelyet a belső piac és a közös kereskedelempolitika tárgyában adott ki az ELTE Eötvös Kiadó, most a versenyjogi szabályokat dolgozta fel az Állam- és Jogtudományi Karon tanító szerzőpáros. A versenyjog magját a kartellek és a domináns helyzettel való visszaélés tilalma, valamint a vállalkozások összefonódásának ellenőrzése képezik, kiegészülve az Európai Unió szupranacionális jogrendjéből adódóan a tagállamok jogalkotásának és a közpénzekből folyósítható állami támogatásoknak az ellenőrzésével. A kötet alapvetően az egyetemi oktatás céljára tartalmazza az Európai Unió versenyjogának összegzését, az anyagi jog és eljárásjog szisztematikus áttekintését.

 
5 000 Ft
Akció: 4 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VERSENYJOGI JOGSÉRTÉSEK - MAGÁNJOGI JOGKÖVETKEZMÉNYEK

Szerző: Kisfaludi András

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2012

 

A versenyjog a közjog és a magánjog határán fekvő jogterület. Közjog, hiszen az állami közhatalom eszközeit veszi igénybe a verseny tisztaságának biztosítása érdekében, az állam erre hivatott szerve útján őrködik a verseny zavartalansága fölött. Ugyanakkor a versenyjogi elírások megsértése sokszor magánjogi - legtöbbször szerződési jogi - jogviszonyok keretében jelenik meg, ezért a magánjog sem lehet közömbös a jelenséggel szemben. A két jogterület találkozása a versenyjogi jogsértések terén a jelen kötet tárgya. A tanulmányok azt vizsgálják, hogy szükséges és lehetséges-e a közjogi és magánjogi jogkövetkezmények halmozása, illetve milyen esetekben, melyik eszköztár alkalmazásának kell elsőbbséget élveznie. A kötet az anyagi jogi szabályok metszetén túl foglalkozik a versenyjogi jogsértések eljárásjogi kezelésével, nevezetesen azzal, hogy más szervezeti és eljárási keretek állnak rendelkezésre a közjogi szabályok alkalmazására és ettől teljesen eltér eljárások szolgálnának a magánjogi igényérvényesítésre. A kötetet minden versenyjoggal vagy a gazdasági élet jogával foglalkozó jogász haszonnal forgathatja, de minden bizonnyal meríthetnek belőle a gazdaságtudományi szakemberek is.

 
5 200 Ft
Akció: 4 420 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 MAGYAR ALKOTMÁNY- ÉS KÖZIGAZGATÁS-TÖRTÉNET A POLGÁRI KORBAN

Szerkesztette: Képes György

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

 

A Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet a polgári korban című könyv elsősorban az ELTE ÁJK Igazságügyi igazgatás szakának hallgatói számára készült, azonban a parlamentáris hagyományokon alapuló magyar jogállam alapintézményeinek ismerete a közigazgatásban, bíróságokon és a jogalkalmazás más területein dolgozó szakemberek számára egyaránt fontos. Az első fejezetben az olvasó Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár segítségével ismerheti meg történeti alkotmányunk fejlődését Szent Istvántól a polgári átalakulásig. Ezt a kormányformák rövid bemutatása, majd pedig az egyes alapintézmények történetének ismertetése követi. A tankönyvfejezetek bemutatják az 1848-ban megteremtett alapokat, a dualizmus kori és a két világháború közötti változásokat, egyben kitérnek a polgári köztársasági kísérletek megoldásaira is.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
RANSCHBURG PÁL ÉS A MAGYAR PSZICHOLÓGIA

ELTE Eötvös Kiadó, 2013

 

2010. december 10-én a Magyar Pszichológiai Társaság Pszichológiatörténeti Tagozata emlékkonferenciát tartott Ranschburg Pál születésének 140. évfordulója alkalmából. Az emlékkonferencia meglepően nagy érdeklődést váltott ki, az eladásokat követ vita, nemkülönben a felvetőd problémák arra késztették az eladókat, hogy eladásaikat megírják. Így született meg ez a kötet. A kötet szerzi - neves pszichológusok, történészek, gyógypedagógusok - nem pusztán protokolláris feladatot teljesítettek, hanem fontosnak tartják Ranschburg Pál életművének él hagyományként való jelenlétét a hazai pszichológia (és netán nemcsak a pszichológia) szakmai nyilvánosságában. Ez a tanulmánykötet azonban azért sem pusztán ,,ünnepi", hanem kísérletez is, mert problémákat, vitás kérdéseket megfogalmazó, a magyar pszichológiatörténet-írás előtt álló kihívásokkal is bátran szembenéz szeretne lenni. A tanulmánykötet a magyar pszichológiatörténet-írás számára fontos összefüggéseket, elemzéseket és dokumentumokat mutat be; olyan problémákat is, amelyek minden bizonnyal a szélesebb szakmai nyilvánosságban is érdeklődő olvasókra találhatnak.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KALKULUS

Szerző: Járai Antal

ELTE Eötvös Kiadó, 2013

 

Oktatásunk az utóbbi időben egyre inkább az USA oktatásához kezd hasonlítani. Az informatikusok és a mérnökök oktatásában ez azt jelenti, hogy a hangsúly az alapos megértésről átkerült az alapfogalmak és eljárások gyors elsajátítására. Ellentmondásban ezzel, számos szakon elkerülhetetlenné vált a kvantummechanikához nélkülözhetetlen matematikai alapfogalmak - például az L2-tér - legalább vázlatos ismertetése. Az ellentmondó követelmények kielégítésére ma már megvan a lehetőség: az integrál tárgyalását a Kurzweil-integrálra kell alapozni. Ez az integrál általánosabb, mint a Lebesgue-integrál, de meglepő módon a legtöbb állítás bizonyítása nem nehezebb, mint Riemann-integrált használva, sőt, a legalapvetőbb állítások megfogalmazása még egyszerűbb lesz. Ez az első magyar nyelvű tankönyv, amely ezt a felépítést alkalmazza. A könyv mindenütt az egyszerűség elsődleges szempontjának a matematikai pontossággal és kellő általánossággal való ötvözésére törekszik. A legtöbb állítás bizonyítását is tartalmazza, és bár az egyetemi alapképzéshez készült, megfelelő alapokat ad az egyetemi mesterképzés hallgatóinak felsőbb analízis oktatásához is: ez volt az a hivatkozási alap, amelyre egy számos témakört (numerikus analízis, Fourier-transzformáció, waveletek, Hardy-terek, variációszámítás, Pontrjagin-féle maximumelv, differenciálható sokaságok) érintő előadást lehetett felépíteni.

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
PROGRAMOZÁS 2. KÖTET MEGVALÓSÍTÁS

Szerző: Gregorics Tibor

ELTE Eötvös Kiadó, 2013

 

Ez az informatikus hallgatóknak szánt egyetemi jegyzet 42 feladat C++ nyelven készített megoldását tartalmazza. Azt a folyamatot mutatja be, hogy hogyan születik meg egy feladat megoldási tervéből egy futtatható alkalmazás. A feladatok skálája az egyszer problémáktól az objektum elv programozási paradigma segítségével megoldott feladatokig terjed. A feladatok megoldási tervei ezen kötet párjának, a Programozás - Tervezés cím könyvre alapozva készültek, itt a terv kivitelezése, a megvalósítás kerül a középpontba. Mivel a végcél egy (igaz kisméret) szoftver elállítása, ezért a kötet kell figyelmet fordít a tesztelésre, sőt, a megoldások leírásával mintát ad a kielégít dokumentálásra is. Nem egy újabb programozási nyelvkönyvet tart kezében az Olvasó. Éppen az különbözteti meg ezt a könyvet a többi programozást bemutató szakkönyvtől, hogy ebben a nyelv másodlagos, a C++ nyelvről mindig csak annyit mutat meg, amennyi az éppen vizsgált program kódolásához szükséges, helyette azokat a döntési szituációkat, stratégiákat emeli ki, amelyekkel a programozó egy terv megvalósítása során találkozik. Ezt a célt szolgálja a feladatok tematikus csoportosítása, és egy-egy csoport elején a stratégiák összegzése is. A könyvben lefedett témakör szerves részét képezi az ELTE IK programtervez informatikus alapszak programozás oktatásának. Hasznos segítséget nyújt a Programozási alapismeretek, a Programozás és az Objektum elv alkalmazások fejlesztése c. tantárgyakhoz.

 
4 800 Ft
Akció: 4 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MUNKAJOGI ALAPISMERETEK

Harmadik, átdolgozott kiadás

Szerzők: Ferencz Jácint, Göndör Éva, Gyulavári Tamás, Kártyás Gábor

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2016

 

A 2012-ben elfogadott új Munka Törvénykönyve nagymértékben megváltoztatta a rendszerváltás óta kialakult munkajogi szabályozást. Ez a jegyzet, nevével összhangban az új, hatályos egyéni és kollektív munkajog alapjait ismerteti. Nem tér ki minden részletszabályra, sem a közszféra munkajogára, de a versenyszféra munkajogának lényegét, alapvető szabályait igyekszik olvasmányos, könnyen érthető formában bemutatni az Olvasónak. A könnyebb tanulást segíti a kötet közérthető nyelvezete, a gyakorlati példák, kiemelések, a bonyolultabb összefüggéseket összefoglaló táblázatok es ábrák, illetve a fejezetek végén szereplő rövid összegzés.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 LEGALITÁS A VÁDPADON - AZ ANYAGI BÜNTETŐNORMÁK LEGALITÁSÁNAK ELMÉLETI ELEMZÉSE

Szerző: Gellér Balázs József

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

 

George Fletcher professzor Rethinking of Criminal Law című műve nagy hatással volt rám. Ennek eredményeképpen érdeklődésemet a büntetőjog alapelveinek általános újraértékelése felé fordítottam, különös tekintettel az 1990-es években e jogterületen végbement drámai változásokra. Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az alkotmányos alapelvek ugyanúgy döntő hatással vannak az anyagi büntetőjogra, mint ahogyan a büntetőeljárás szabályait is megújították. E könyv először a (de)kriminalizáció kettősségét vizsgálja: a büntetőjog annak meghatározásával, hogy mely magatartások büntetendőek, korlátozza és egyben ki is terjeszti az emberek cselekvési szabadságát.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
JOGBÖLCSELET ÉS JOGI DOGMATIKA

Szerző: Szilágyi Péter

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

 

A kötet a szerző 1990 és 2008 között megjelent jogelméleti tárgyú tanulmányaiból ad válogatást. Az első tematikus blokk a jogtudományi kutatások módszertani problémáit és a jogelméleti reflexió jellemzőit tárgyalja, különös tekintettel az európai integráció viszonyaira. A második rész középpontjában a magyar jogbölcselet XX. századi történetének a bemutatása, az abból levonható tanulságok összefoglalása, valamint a XXI. század elejének kihívásai állnak. Ezt a jogi norma és normativitás elemzése és ez alapján a jogi dogmatika elméletének a fölvázolása követi, általános jogelméleti és sajátos közjogi perspektívában. A kötet negyedik része a felelősség jogbölcseleti problematikájának két elemét, a jogi szankciónak a felelősségi rendszerben betöltött helyét, majd a politikai felelősség és normativitás sajátosságait vizsgálja.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FEJEZETEK A LINEÁRIS ALGEBRÁBÓL (2013)

Változatlan utánnyomás

Szerző: Csörgő István

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
PROGRAMOZÁS I. TERVEZÉS

Szerző: Gregorics Tibor

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

 

Ebben az informatikus hallgatóknak szánt egyetemi jegyzetben egy olyan programtervezési módszert ismerhetünk meg, amelyik a megoldandó feladat elemzéséből indul ki, élesen elválasztja a program tervezését a terv megvalósításától, és a tervezés során algoritmus mintákra, az úgynevezett programozási tételekre támaszkodik. A programozási tételek felhasználása nem algoritmikus újragondolással, hanem egy sajátos módszerrel, a visszavezetéssel történik, amelynek megfelelő alkalmazása garantálja az előállított program helyességét.

 
4 800 Ft
Akció: 4 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 IDENTITIES, IDEOLOGIES AND REPRESENTATIONS IN POST-TRANSITION HUNGARY

Szerkesztette: Heller Mária, Kriza Borbála

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

This book is a collection of Hungarian contributions to European research on the democratic development of the European Union (EU). It focuses on the problems and conflicts experienced by Hungarian society since the system change in 1990. During this time Hungary has become a NATO and EU member state but at the same time the country has undergone major changes, and encountered serious difficulties and challenges. Expectations of increasing welfare and stability have given way to deep public disillusionment. Former bonds of solidarity have been destroyed; values and certainties have been shattered and political struggles have reached an unprecedented level of ferocity. The book deals with social representations of this period of transition, and aims to give a concise picture of the state of democracy in Hungary. It investigates in particular problems of conflicting identities and identity formation with special attention paid to minorities, representations of national and European values, and characteristics of political ideologies prevailing in public and private discourses.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
PROMÉTHEUSZ MAGYAR UNOKÁI

Szerkesztette: Maróthy László

ELTE Eötvös Kiadó, Somos Környezetvédelmi Kft., 2013

 

Hazánkban számos nagy vállalkozás valósult meg a rég- és közelmúltban: nagyszerű épületek, gyárak, vasutak, hidak, utak épültek. Közéjük tartozik a Paksi Atomerőmű. Létesítése az 1970-es években kezdődött, de kezdetei még régebbre nyúlnak vissza. Jelenleg már 30 éve működik, a magyar villamosenergia-termelés meghatározó létesítménye. A Paksi Atomerőmű volt az ország egyik legnagyobb vállalkozása, amelynek során korábban ismeretlen problémákat kellett leküzdeni.

 
2 900 Ft
Akció: 2 465 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÁTVÁLTOZÓBAN

Szerzők: Csanádi Gábor, Csizmady Adrienne, Olt Gergely

ELTE Eötvös Kiadó, 2013

 

,,...Ez egy belső kerület annak hangulatával együtt, minden amit eddig tapasztaltam, eddig láttam, valahogy megfogott. Van sok látnivaló, mert ha egy ilyen mellékutcában elmegy az ember, ott is sok minden szépet és jót lát, főleg hogy most felújítanak házakat ilyen régi stílusokra, meg most ugye meglesz  azt hiszem a Király utcától fel a Körútig egy ilyen belső kör lesz, végül nagyon szép lesz azért..." (Interjú, 2010) Valóban így lesz  Milyen erők mozgatják az átalakulás folyamatait Kik érkeznek ide és miért Kik azok, akik elköltöznek Kényszerülnek távozni, vagy... Kik nyernek és kik veszítenek Kötetünk a belvárosi területek ÁTVÁLTOZÁSA mögötti okokat igyekszik európai országok tapasztalataival összevetve elemezni.   

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÁLTALÁNOS TERMÉSZETFÖLDRAJZ I.-II. (2013)

Szerkesztette: Szabó József, Gábris Gyula

ELTE Eötvös Kiadó, 2013

 

Az általános természetföldrajz a BSc szintű geográfus és földrajztanár képzés egyik alapvető tárgyköre, amelyet minden egyetemen és főiskolán több különböző résztárgy keretében tanítanak. Tankönyvünk az alapképzés elveinek megfelelően a korábbiaknál kisebb anyagmennyiséget tartalmaz és azt is egyszerűbb feldolgozásban. Ugyanakkor alkalmas arra, hogy azok a hallgatók, akik különböző felsőoktatási intézményekben szerzett BSc diploma birtokában valamelyik földrajzi (vagy földtudományi) MSc szinten tanulnak tovább, kiegészítsék, bizonyos fokig elmélyítsék, így azonos szintre emelhessék korábbi természetföldrajzi ismereteiket. Országos terjesztésű általános természetföldrajz című tankönyv utoljára 1993-ban jelent meg, akkor is a szakma vezető oktatóinak munkaközössége írásaiból (szerkesztője Borsy Zoltán). Ez a könyv részben azóta szakmailag túlhaladottá vált, részben nem felel meg a BSc új képzési formájának.

 
9 100 Ft
Akció: 7 735 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 IURA ANTIQUA AC IURA MODERNA METHODO COMPARATIVA INVESTIGATA - OPERA SELECTA III

Szerző: Hamza Gábor

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

 

Der dritte Band der ausgewählten Schriften von Professor Gábor Hamza, Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und Leiter des Instituts für Römisches Recht an der Staats- und Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Eötvös Loránd Univer- sität Budapest, enthält seine Abhandlungen aus dem römischen Recht und aus dessen Fortleben. Anlass zur Veröffentlichung dieses Bandes bietet ein besonderes Datum: Professor Hamza feierte am 22. Februar 2009 seinen sechzigsten Geburtstag. Er hat seit Jahrzehnten in allen Kontinenten an zahlreichen Universitäten und Forschungsinstituten als Gastprofessor bzw. Gastwissenschaftler Vorträge im Bereich des römischen Rechts, der Rechtsgeschichte, des Privatrechts bzw. der Rechtsvergleichung in sechs verschiedenen Sprachen (deutsch, englisch, französisch, italienisch, russisch und spanisch) gehalten.

 
2 250 Ft
Akció: 1 915 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
THE TRANSFER OF THE COMPANY SEAT WITHIN THE EUROPEAN UNION

Szerző: Szabados Tamás

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

 

The book deals with the issue of the transfer of the company seat within the European Union. The monograph analyses how the freedom of establishment provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union and the related case law influence national rules on the transfer of the company seat. The interest of legal scholarship usually turns to the primary and secondary legal sources of the EU related to the transfer of seat. Undoubtedly, this is the most obvious form of appearance of EU law. Less attention is paid, however, to the other, less-known layer of the application of EU law: this is the realm of national legislation and court practice on the freedom of establishment. In absence of harmonisation and taking into consideration the uncertainties stemming from the case law of the Court of Justice of the European Union, the competence of the Member States is retained in many respects. This increases the significance of national laws and therefore it is worth scrutinising the different paths of development of the legislation and judiciary practice of the Member States in this field. The book may be of interest primarily to practitioners and students, but it is recommended for anyone wishing to get a deeper understanding of the cross-border mobility of companies.

 
5 000 Ft
Akció: 4 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
NETSZÓTÁR

Szerkesztette: Veszelszki Ágnes

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

A Netszótár a digitális (magán)kommunikáció szókészletének új feldolgozása. A folyamatosan változó és bővülő szótári elemeket több mint két év munkával az ELTE BTK-n működő Kommunikáció: internet és média műhely tagjai rendezték kötetté. A Netszótár több mint 2000 szócikkéből az Olvasó megtudhatja, mi az arcpálma, a bitkolbász, az emördzsönszifész, a kemp vagy a visszahívós sms; ki a félisten, a fészes ős, a kazuár, vagy a troll; mit csinál az, aki arcon van, becsizmáz, fácsézik, kettőspontdézik, kibannol, pókol vagy unfizik. A szótár mellékleteiből kiderül, melyek és mit jelentenek a legismertebb netes rövidítések, illetve a leggyakoribb emotikonok.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SEJTTAN (2012)

Szerkesztette: Sass Miklós, Zboray Géza

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2012

 

Az elmúlt három évtizedben alapvetően megváltozott az összehasonlító anatómia tudásanyaga, elsősorban az elektronmikroszkópos és a korszerű, lokalizációs, főként immuntechnikák általánossá válásával. E kötetek formájában megjelenő sorozat megírásakor elsősorban az a szándék vezetett bennünket, hogy tanítható és főként tanulható mennyiségű ismeretet adjunk. Ennek megfelelően tudatosan törekedtünk arra, hogy viszonylag kevesebb példaállat szervrendszereit tárgyaljuk. Azok esetében viszont kellő részletességgel bemutatjuk a fény- és elektronmikroszkópos szerkezeteket, az életmóddal összefüggő sajátosságokat, a funkciót és lehetőség szerint a szabályozást, sőt esetenként a felismeréshez vezető legfontosabb módszereket, kísérleteket is. A sorozatot a következő kötetek alkotják: I. Sejttan II. Fejlődéstan III. A köztakaró IV. A mozgásszervek V. Az emésztőszervek VI. A légzőszervek VII. Kiválasztószervek VIII. Az ivarszervek IX. A keringési szervek X. Az idegrendszer XI. Az endokrin szervek XII. Az érzékszervek

 
2 250 Ft
Akció: 1 915 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SZERVES KÉMIAI PRAKTIKUM

Szerkesztette: Orosz György, Szabó Dénes

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2012

 

A praktikum célja a szerves kémiai preparatív laboratóriumi munkához szükséges ismeretek összefoglalása. Az első fejezet részletesen ismerteti a laboratóriumban betartandó biztonságtechnikai tudnivalókat. Az ezt követő szakasz a legfontosabb laboratóriumi készülékek és az alapvető módszerek bemutatásával foglalkozik. A szintetikus kémia szerves része az előállított anyagok tisztaságának a meghatározása, ezért külön részben mutatjuk be a mindennapi gyakorlatban használatos kromatográfiás módszereket.

 
6 000 Ft
Akció: 5 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 NEMZETKÖZI MAGÁNJOG ÉS NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK JOGA

Utánnyomás

Szerző: Vékás Lajos, Mádl Ferenc

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2016

 

A könyv a szerzők hét magyar nyelvű és két angol nyelvű kiadással igazolt sikeres monográfiájának alapvetően átdolgozott, aktualizált változata. A 2004-ben megjelent hatodik kiadás óta sok minden történt a nemzetközi magánjogi viszonyok szabályozása és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga területén. A legfontosabb változások európai uniós tagságunkkal függenek össze. 2004. május 1. óta az Európai Unió fejleményei közvetlenül befolyásolják a magyar jogrendszer és benne a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga alakulását; olyannyira, hogy számos területen (mindenekelőtt a nemzetközi kötelmi jogban, családjogban és nemzetközi eljárásjogban) európai rendeletekkel alkotott nemzetközi magánjogról beszélhetünk.

 
7 300 Ft
Akció: 6 205 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGTÖRTÉNET (2016)

Szerzők: Földi András, Siklósi Iván, Kelemen Miklós, Kisteleki Károly, Márkus Eszter, Rigó Balázs

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2016

 

A jogtörténészek régóta keresik az összehasonlító (más felfogást tükröző elnevezéssel: "egyetemes", illetőleg "általános") jogtörténet bemutatásának legmegfelelőbb formáját. Aligha kétséges, hogy sem a klasszikus hazai tankönyvek (Wenzel Gusztáv, Hajnik Imre), sem az 1990 előtt keletkezett tananyagok nem képezhetik napjainkban e tárgy oktatásának alapját. Az ELTE-n 2010-ben elfogadott új jogász tanterv előírja, hogy az egyetemes jogtörténetet mint összehasonlító intézmény- és dogmatörténetet kell tanítani, mert ez a korszerű megközelítés szolgálja leginkább a jogászi műveltség történeti megalapozását.A szerzők e cél jegyében készítették el immár második, átdolgozott kiadásban megjelenő tankönyvüket, amely a közjogtól a büntetőjogon át a magánjog felé haladva mutatja be a nagy jogrendszerek történetét.

 
7 800 Ft
Akció: 6 630 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BEVEZETÉS A TÍPUSRENDSZEREK ELMÉLETÉBE

Szerző: Csörnyei Zoltán

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2012

 

A típusrendszerek elmélete a számítástudomány jelenleg is intenzíven fejlődő területe. A típusrendszerek komoly szerepet játszanak a szoftverfejlesztésben, a programok írásában és fordításában, az utóbbi időben pedig rendkívül nagy szerepet kaptak a programnyelvek tervezésében és az elosztott, párhuzamos és sokmagos programozásban. Könyvünkkel elsősorban a programnyelvekkel foglalkozó egyetemi hallgatók és informatikus szakemberek munkáját szeretnénk segíteni. Csörnyei Zoltán egyetemi docens, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karán a Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék tanára.

 
3 100 Ft
Akció: 2 635 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A BABE-PROJEKT IDŐHÁLÓJA KÜLÖNBÖZŐ SZEMPONTOK, ÉVEK ÉS FEJEZETEK ÖSSZERENDEZÉSÉVEL

Szerkesztette: Vámos Ágnes, Lénárd Sándor

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

Jelen kötet egy olyan átfogó esettanulmány, amely a magyarországi bolognai folyamat egyik leghosszabb ideig tartó és legátfogóbb monitorozásának a bemutatása. Fejezetről fejezetre egy szakmai közösség elszánása körvonalazódik annak a tevékenységnek a folyamatos javítására és korrekciójára, amelyet meghatározott kontextusban végez a ciklusos felsőoktatási szerkezet keretei között, egy képzési program implementációja és működtetése közben -, valamint e közösség önreflexiója a tanulási folyamatra, melynek ezáltal alanyává válik. A szerzők az ELTE oktatói, akik arra vállalkoztak, hogy akciókutatás keretében kísérjenek egy alapszakot a 2006-os bevezetésétől egészen annak 2011-es megújításáig. Erről a hosszú időszakról az Olvasó elé tárják az innováció lelkesítő és kevésbé lelkesítő szakaszait, a kutatási elemekkel gazdagított oktatói és hallgatói tapasztalatok felhasználásának lehetőségeit és eredményeit. Munkájuk a gyakorlat kutatásának új megközelítése, az elmélet és a tudomány tradicionális szerepének átértékelése a felsőoktatásban, vállaltan újszerű publikálásban. A szerzők szakmai közösségi nézőpontja és a tudományos tárgyszerűség ötvözetében megmutatkozik a felsőoktatásban zajló folyamatok számos összefüggése.

 
4 700 Ft
Akció: 3 995 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MODERN ALTERNATÍV ISKOLÁK

Szerző: Bodonyi Edit

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

Az alternatív pedagógiák kultúrája hazánkba - egyben a közép-kelet európai régióba - különösen kalandos úton jutott el. Csodavárások, valóságos - különféle indíttatású - üldöztetések, kételkedések, csalódások kísérték, kísérik ezt az utat. Minden történeti periódusában voltak ,,tűzőrzők", ,,fáklyavivők", elkötelezett hírhozók, olykor térítők is - vállalkozásuk, hitvallásuk emberi nagyságához, tisztességéhez (nemegyszer: bátorságukhoz, hűségükhöz) kétség nem fér. A hazai pedagógusszakma elsősorban az ő közvetítésükkel, tiszteletre, sőt szeretetre méltó hitvallásaikból ismerte meg e pedagógiákat. Jelen kötetet az iskola kívánatos modernizációja, akár ,,posztmodernizációja" iránt elkötelezett szerzők írták, de egyikük sem valamelyik alternatív pedagógia hitvallója.

 
2 940 Ft
Akció: 2 500 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A FRANCIA IRODALOM TÖRTÉNETE

Szerkesztette: Maár Judit

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2011

 

A francia irodalom az egyetemes irodalomtörténet meghatározó része, amely jelentős hatást gyakorol számos nemzeti irodalomra s a világirodalom egészére. Bizonyos korszakokban egyenesen modellértékű szerepet tölt be, stílusokat és műfajokat tesz általánosan elterjedtté, divatot teremt, a kultúrák közti kapcsolat hordozója. Neves szerzői, akiknek műveit szerte a világon fordítják, az egyetemes irodalomtörténet arcképcsarnokában a legelőkelőbb helyeket foglalják el. Dobossy László 1963-ban megjelent munkája óta nem készült újabb francia irodalomtörténet magyarul. Kötetünkkel, amelyet az érdeklődő magyar olvasóközönségnek szánunk, szakmabelieknek éppen úgy, mint az irodalommal kedvtelésből foglalkozóknak, ezt a hiányt szeretnénk pótolni.

 
5 800 Ft
Akció: 4 930 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
A KÖRNYEZET NEMZETKÖZI JOGI VÉDELME

Szerző: Majtényi Balázs

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

A jegyzet a globális környezeti válság bekövetkeztétől való félelem által életre hívott jogterülettel, a nemzetközi környezetvédelmi joggal és sajátos intézményeivel foglalkozik. A tudósok által megjósolt világméretű környezeti katasztrófa kirobbanása ma mind közelebbinek tűnik. Sőt,a szakemberek gyakran már nem is arról vitatkoznak, hogy a katasztrófa bekövetkezhet-e, hanem inkább arról, hogy annak ,,csak" a küszöbén állunk, vagy pedig már megkezdődtek a válsághoz vezető vissza fordíthatatlannak tartott folyamatok. Igaz az is, hogy a jövőre való utalások esetén - legyenek azok akár egy bölcs jövendőmondó jóslatai, akár tudományosan megalapozott ,,futurológiai" következtetések - mindig számolhatunk némi bizonytalansági tényezővel. Emlékezhetünk például arra, hogy egykor tudósok pontos számítások alapján megállapították, hogy egy európai nagyváros utcáit és házait maga alá temeti majd a macskaköveken egyre magasabb halmokban tornyosuló lótrágya.

 
1 500 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
TEGYÜK HELYÉRE AZ UNDORT!

Szerkesztette: Kulcsár Zs., Várnai D., Rózsa S., Sági A.

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

Jelen kötet tanulmányai az undoremóció pszichológiai jellemzőivel, ezen belül a morális undor jelenségével, az undor idegélettani mechanizmusával, az undor és az immunfunkciók viszonyával és az undor evolúciójával foglalkoznak, rámutatva arra, hogy az evolúció során elsőként a protektív undorreflex jelenik meg, amely később komplexebb védekező mechanizmussal, az immunitással egészül ki. Az undor (averzió) egyedülálló, paradox pszichológiai jellemzője, hogy gyakran szélsőségesen pozitív élményekből ered; a korábban szenvedélyesen kívánt tárgyak képesek a legmélyebb undort kelteni, elsősorban a leginkább ösztönközeli (a táplálkozással és a szexualitással kapcsolatos) területeken - eredendően a betegségelkerülés szolgálatában.

 
4 725 Ft
Akció: 4 015 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA ELMÉLETE ÉS ALKALMAZÁSA I-II.

Szerkesztette: Demetrovics Zsolt

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

Az egészségpszichológia a pszichológia elméleti, gyakorlati ismereteinek és módszertanának alkalmazása (1) az egészség fejlesztésében és fenntartásában, (2) a betegségek megelőzésében és kezelésében, (3) az egészség, betegség és a kapcsolódó működészavarok okainak és veszélyeztető tényezőinek azonosításában és végül (4) az egészségügy és az egészségpolitika elemzésében és fejlesztésében. Az egészségpszichológia az elmúlt években látványos módon vált a pszichológia új, önálló kutatási, tudományos és alkalmazási területévé. Részben a klinikai pszichológiából, de részben az orvostudományból és az orvosi pszichológiából táplálkozva alakította ki kutatási paradigmáit, módszereit, eszközeit. A területet ma már számtalan nemzetközi folyóirat képviseli, és hazánk is az első pillanattól bekapcsolódott e tudományág művelésébe, fejlesztésébe; nem véletlen, hogy ma már az ország több egyetemén folynak nemzetközi elismertségű egészségpszichológiai kutatások, és a pszichológusoktatásban jelentős teret kap az egészségpszichológiai ismeretek átadása. 

 
7 350 Ft
Akció: 6 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 EURÓPAI JOGI KULTÚRA. MEGÚJULÁS ÉS HAGYOMÁNY A MAGYAR CIVILISZTIKÁBAN

Szerkesztette: Fuglinszky Ádám, Klára Annamária

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

A Magánjogot Oktatók Egyesülete (MOE) 2009-ben alakult meg a Fiatal Magyar Magánjogászok III. Konferenciáján és Találkozóján Pécsett. Az egyesület célja a magánjog tudományának művelésében egyetemi oktatóként, gyakorlati szakemberként, PhD hallgatóként szerepet vállaló jogászok összefogása, szakmai fórumának megteremtése, a jogtudomány és a jogi oktatás társadalmi megbecsülésének emelése, szakkérdésekben a tudomány álláspontjának képviselete a jogalkotó és a jogalkalmazó szervek előtt, a magánjog, valamint a közösségi jog alkalmazásának kutatása.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 MAGYAR PEDAGÓGUSKÉPZÉS ÉS PEDAGÓGUS SZAKMAI TUDÁSFORMÁK I. 1775-1945

Szerző: Németh András

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

A 19. század második felében megjelenő két jellegzetes pedagógus szakmai csoport (alsóbb ún. népiskolák tanítói és a felsőbb iskolák tanárai) professziója során két szervesen és funkcionálisan kifejlődő, ugyanakkor egymástól számos lényeges vonásában eltérő tanári, illetve tanítói pedagógiai kultúra, pedagógusi szaktudás jön létre. Ennek kialakulása Európa különböző régióiban némi időbeli eltolódással nagyjából a 18. század végétől a 19-20. század fordulójáig a modern nemzetállamok kialakulásával párhuzamosan lezajló folyamat - számos további részelemet (mikro- és makrostrukturális változás bonyolult dinamikáját) magába foglaló átalakulás. Ennek keretében alakulnak ki az európai nemzetállamok duális közoktatási rendszerei (tömegoktatás és elitképzés), a különböző pedagógus professziók (gimnáziumi tanár, szakmai középiskolák, szakképzés, népoktatás), illetve a különböző egyetemi tudományok keretében önálló tudománnyá váló neveléstudomány és annak részdiszciplínái.

 

 
2 940 Ft
Akció: 2 495 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 KORMÁNYFORMÁK, VÁLASZTÁSI RENDSZEREK, VÁLASZTÁSOK KELET- ÉS KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN

Szerző: Balogh László

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

A kötet alkotmányjogi, politikatudományi, szociológiai és összehasonlító módszer segítségével elemzi a huszadik század nyolcvanas évei végén Kelet- és Kelet-Közép-Európában megindult társadalmi modellváltás több, a hazai szakirodalomban ilyen összehasonlításban eddig kevéssé kutatott jellemzőjét, összefüggését. A szerző egyrészt nyolc, eltérő történelmi hagyományokkal, szociológiai szerkezettel, kormányformával és választási rendszerrel rendelkező kelet-közép-európai országot (Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia), másrészt három balti államot (Észtország, Lettország, Litvánia) mutat be.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 ÚJ MÚZEUMPEDAGÓGIAI TÖREKVÉSEK A HAZAI FELSŐOKTATÁSBAN ÉS A MÚZEUMI GYAKORLATBAN

Szerző: Foghtűy Krisztina

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

A hazai felsőoktatási intézmények múzeumpedagógiával foglalkozó szakemberei és a múzeumi terület jeles képviselőinek tanulmányai olvashatók a kötetben, mely folytatása és továbbfejlesztése a Zsibongó Múzeumnak (ELTE Eötvös Kiadó, 2010). A könyv tanulmányai a szakterület országos koordinációs tevékenységéről, a gyakorlatra orientált képzésekről, valamint az ehhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati vonatkozásokról adnak áttekintést. A kötet témakínálata rendkívül változatos, számos publikáció reprezentálja a hazai múzeumpedagógia jelenlegi helyzetét és az elképzeléseket a további fejlesztési lehetőségekről, a jövőképről. A tanulmányokhoz kapcsolódó irodalomjegyzék segítséget nyújt a további kutatási tevékenységben való elmélyüléshez.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 EGY NEUROETOLÓGUS ÉLETE ÉS A FELTÉTELES ÍZAVERZIÓ TÖRTÉNETE

Szerző: John Garcia

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

A Garcia-tanítvány, Stuart R. Ellins szerkesztésében, 2007-ben megjelent kötet egy különös sorsú tudós életének és munkásságának rendhagyó történetébe vezeti be az olvasót. A klasszikus tanuláselméletek nagynevű képviselői és követőik által a 20. század derekán kiközösített, de mára a modern pszichológiai gondolkodás emblematikus képviselőjévé avatott, világhír szerző, John Garcia (sz. 1917. június 12.) érett fejjel robbant be a pszichológiába. Az elavult elméletektől a tudományos publikációs tevékenység bürokratikus gyakorlatáig minden ésszerűtlen konvenció ellen lázadó tudós szerint ,,A pszichológia nem enklávé", nem köthetik gúzsba saját hagyományai. Garcia ebben a könyvben ,,neuroetológusnak" vallja magát, ugyanakkor a pszichológiának meghatározó szerepet szán egy egységes élet-tudományban.

 
2 200 Ft
Akció: 1 870 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
THE ASSYRIAN ARMY I-II.

Szerző: Dezső Tamás

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

Assyriologists and archaeologists have long been interested in the study of the history of the Assyrian army. Despite this interest in the topic and our increasing knowledge about the military history of Assyria and the details of the structure of the Assyrian army, however, very few monographic syntheses on the Assyrian army exist. The Assyrian Army by Tamás Dezső is a comprehensive study that attempts to examine all possible aspects of the problem. The author examines the three major groups of sources which can be employed in the reconstruction of the Assyrian army: (1) the written (cuneiform) sources, (2) the pictorial evidence (palace reliefs and wall-paintings), and (3) the archaeological evidence (arms and armour). The book follows the logic of the different branches reconstructed from the Assyrian palace reliefs. This reconstruction is based on the representations of more than 3,000 Assyrian soldiers depicted on the sculptures of various Assyrian kings. This picture is a fairly coherent one and can be considered as the archetype of the later armies of the ancient times. 

 
15 000 Ft
Akció: 12 750 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÖSSZEHASONLÍTÓ ANATÓMIAI PRAKTIKUM II.

Szerkesztette: Zboray Géza

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

Gazdagon - több mint 600 ábrával - illusztrált és 800 irodalmi forrás, továbbá több évtizedes tapasztalataink birtokában írott kétkötetes egyetemi tankönyvünk ún. típusállatok bemutatásán keresztül nyújt magas szintű összehasonlító anatómiai és a tárgyalt struktúrákkal kapcsolatos funkcionális ismereteket. A fejezetek végén részletes gyakorlati útmutató és módszertani leírások segítik az olvasót abban, hogy a praktikumban leírtakat saját tevékenységének eredményeképpen megtalálja, azonosítsa, illetve megfigyelje. Munkánkat elsősorban a biológus és a biológiatanár szakos egyetemi hallgatók, valamint biológiatanárok számára írtuk, ám úgy véljük, hogy haszonnal forgathatják már végzett biológusok, továbbá azon állatorvosok és orvosok is, akik számára az összehasonlító anatómia átfogó ismerete rutin- vagy kutatómunkájukban fontos. Az első kötetben a gerinctelenek és az alacsonyabbrendű gerincesek, a második kötetben a magasabbrendű gerincesek anatómiájával foglalkozunk.

 
8 000 Ft
Akció: 6 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MODERNIZÁCIÓ INGÁJA

Szerző: Sik Domonkos

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

Hogyan képzelhető el egy olyan kritikai társadalomelmélet, ami a magyar társadalomfejlődés sajátosságiból indul ki Mi köze az állampolgári szocializációnak és az autonómia kialakulásának a késleltetett modernizáció problematikájához Miként használhatók fel e kérdések vizsgálatához az olyan társadalomelméletek mint Habermas kommunikatív cselekvéselmélete, Bourdieu habitus- és mezőelmélete, Luhmann rendszerelmélete, Honneth elismeréselmélete, Latour cselekvő-hálózatelmélete vagy White hálózatelmélete, valamint az olyan fenomenológiai elemzések mint Lévinas morál születésére, Arendt politikai cselekvésre vagy Merleau-Ponty és Waldenfels vad értelemképződésre vonatkozó vizsgálódásai Hogyan kapcsolhatók egymáshoz e különböző szerzők eltérő problémából kiinduló, többféle gondolkodói hagyományban gyökerező gondolatai Mi következik mindebből a modernizáció logikájára és a hazai társadalom kordiagnózisára vonatkozóan. Ezeket a kérdéseket kutatja A modernizáció ingája című könyv.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 VIZUÁLIS KULTÚRA II. - ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI ISMERETEK, ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI NEVELÉS

Harmadik kiadás

Szerző: Bálványos Huba

ELTE Eötvös Kiadó, 2011

 

A könyv a tárgyi környezet kultúrájával és esztétikájával foglalkozik. Külön tárgyalja a képzőművészeti alkotások esztétikai kérdéseit, bevezet a műelemzés alapismereteibe. Példákkal és képekkel gazdagon illusztrálva ismerteti azokat a módszereket, amelyeket az esztétikai-művészeti neveléssel foglalkozó pedagógusok munkájuk során alkalmazhatnak. A négyéves tanítóképzés tantervében új területként jelentkezik e témakör. A kötet szerves folytatása az elmúlt évben megjelent Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció című könyvnek.

 
3 600 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SZOCIOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMELMÉLETI TANULMÁNYOK

Szerző: Némedi Dénes

ELTE Eötvös Kiadó, 2011

 

Némedi Dénes írásai szervesen illeszkednek a hazai és nemzetközi társadalomtudomány szövetébe, de ezernyi szállal kapcsolódnak egymáshoz is. E sokszínű szellemi szőttes mögött az évtizedek során érdeklődésében mindig továbblépő, de intellektuális alkatában alapvetően változatlan ember áll. Akár a népi szociográfiáról vagy a durkheimi tudásszociológiáról szóló monográfiáit, akár a klasszikus szociológia történetéről írott kézikönyvét avagy társadalomelméleti tanulmányait olvassuk, ugyanaz a szigorú, de nyitott intellektus beszél hozzánk. Egy komoly tudós- és tanárember.

 
2 900 Ft
Akció: 2 465 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A SZEMÉLYISÉGI JOGOK HAZAI ELMÉLETE. A FORRÁSVIDÉK

Szerző: Székely László

ELTE Eötvös Kiadó, 2011

 

,,A Szerzőnek a személyiségi jogok elméletéről szóló - egy nagyobb lélegzetű munka első részeként megvalósult - darabja, amely önmagában is teljes, önálló és magas színvonalú szellemi alkotás, a téma hazai forrásvidékét járja körül. A magyar magánjog fejlődéstörténetéből - annak politikai, gazdasági és társadalmi, tehát szociológiai szemléletű hátterét is kibontva - egy olyan korszak megelevenítésére vállalkozik, amelyben a jogfejlődés és a közjogimagánjogi jogbölcselet talán legizgalmasabb szellemharcai dúltak, és amelyet az azt követő hazug és hamis kor a feledés >>éji homályába<< süllyesztett. Így a forrásvidék megelevenítése hazai jogirodalmunknak egy meg magyarázhatatlan és indokolhatatlan hiányát pótolja.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A MODERN SZILÁRDTEST-FIZIKA ALAPJAI III. NORMÁLIS, SZIMMETRIASÉRTŐ ÉS KORRELÁLT RENDSZEREK

Szerző: Sólyom Jenő

ELTE Eötvös Kiadó, 2011

 

E könyv a szerző által írt háromkötetes mű harmadik tagja. A sorozat áttekintő képet ad a modern szilárdtest-fizika széles területéről egyetemi hallgatók, doktoranduszok és kutatók számára. A szilárd testek tulajdonságai és a kísérletileg megfigyelhető jelenségek bemutatásával együtt tárgyalja az ezek megértéséhez és elméleti leírásához szükséges alapvető elveket és módszereket, kitérve az alkalmazott kísérleti technikák legfontosabb jellemzőire is.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 IURA ANTIQUA AC IURA MODERNA METHODO COMPARATIVA INVESTIGATA - OPERA SELECTA II.

Szerző: Gábor Hamza

ELTE Eötvös Kiadó, 2011

 

Der zweite Band der ausgewählten Schriften von Professor Gábor Hamza, Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und Leiter des Instituts für Römisches Recht an der Staats- und Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Eötvös Loránd Universität Budapest, enthält seine Abhandlungen aus dem römischen Recht und aus dessen Fortleben. Anlass zur Veröffentlichung dieses Bandes bietet ein besonderes Datum: Professor Hamza feierte am 22. Februar 2009 seinen sechzigsten Geburtstag. Er hat seit Jahrzehnten mit Ausnahme Australiens in allen Kontinenten an zahlreichen Universitäten und Forschungsinstituten als Gastprofessor bzw. Gastwissenschaftler Vorträge im Bereich des römischen Rechts, der Rechtsgeschichte, des Privatrechts bzw. der Rechtsvergleichung in sechs verschiedenen Sprachen (deutsch, englisch, französisch, italienisch, russisch und spanisch) gehalten.

 
2 250 Ft
Akció: 1 915 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.