Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Központi Statisztikai Hivatal

Fő kategória >KIADÓ >J-L >Központi Statisztikai Hivatal

Sorrend:

 NÉPSZÁMLÁLÁS – 5. HÁZTARTÁSOK, CSALÁDOK ÉLETKÖRÜLMÉNYEI

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A népszámlálás eredményeit ismertető kiadványsorozat harmadik tematikus kötete a háztartások, a családok összetételét, lakáskörülményeit, valamint a bennük élők demográfiai jellemzőit mutatja be. A háztartások esetében 1970-ig, a családokra vonatkozóan 1960-ig visszamenőleg követhetők nyomon a különböző jellemzők szerinti változások. Külön alfejezetben találhatók a háztartásfő, valamint az egyedülállók demográfiai jellemzői szerinti táblázatok. A háztartások, családok lakáskörülményeit bemutató alfejezetben új témaként szerepel a lakóövezet szerinti csoportosítás, valamint a közös lakásban lakó háztartások és családok bemutatása. A családtáblákban a gyermekek száma többféle korcsoport szerint is megtalálható.

 
3 000 Ft
DEMOGRÁFIAI ÉVKÖNYV, 2012

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

Az 1956 óta folyamatosan, évenként megjelenő kiadvány gazdag táblaanyaga hasznos adalékkal szolgál a népesedés napjainkban különös aktualitással bíró kérdéseihez. Részletes tájékoztatást nyújt Magyarország népességszámáról, annak összetételéről, a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok, a válások, a születések, a magzati veszteségek, a halálozások és halálokok alakulásáról, továbbá ismerteti a belföldi és nemzetközi vándorlások adatait. A kiadványban megtalálható nemzetközi adatok lehetőséget nyújtanak az országok közötti összehasonlításokra is. A kiadvány idén először internetes melléklettel jelenik meg, ami tartalmazza az évkönyv papír alapú változatát PDF-formátumban, Magyarország demográfiai atlaszát, valamint az összes táblát Excel-formátumban. E melléklet eléréséhez felhasználóinknak ingyenesen regisztrálniuk kell a www.ksh.hu/polc oldalunkon. Majd az évkönyv elején található kötetazonosító aktiválásával a honlapunkon kialakított saját felhasználói polcukra feltölthetik a kiadvány internetes mellékletét, és ott bármikor elérhetik azt.

 
7 200 Ft
EZÜSTKOR – IDŐSKORÚAK MAGYARORSZÁGON, 2012

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2003 óta kétévente megjelenő kiadvány a statisztika eszközeivel kíván hozzájárulni az életkor meghosszabbodásából, az idősek számának és arányának növekedéséből következő társadalmi feladatok megoldásához. Néhány érdekesebb adatot grafikonnal szemléltetünk, majd az időbeli összehasonlítás mellett részletezzük a legfrissebb hazai és - megfelelő forrás esetén - nemzetközi adatokat, melyek lehetőséget nyújtanak az országok közötti összehasonlításokra is.

 
1 600 Ft
NÉPSZÁMLÁLÁS 4. – DEMOGRÁFIAI ADATOK

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A népszámlálás végleges adatait közreadó második tematikus összeállítás a népesség részletes demográfiai jellemzőit tartalmazó táblázatokat foglalja össze. Az idősoros adatok lehetővé teszik, hogy több évtizedre visszamenőleg nyomon kövessük a népesség különböző jellemzők szerinti változását. A második fejezetben a 2011. évi népszámlálási kérdőív demográfiai kérdéseinek sokrétű csoportosításával létrehozott, egy-egy jellemző szerint részletes táblázatok találhatók. E táblázatok a korábbi közlésekben megjelent összevont adatokat kibontva jelenítik meg, pl. a lakóhely-változtatásokat több szempont szerint feldolgozva tartalmazzák. Új témaként jelennek meg a korábban már közzétett adatokhoz képest a több lakóhellyel rendelkezők adatai, a Magyarországra költözők és hazatérők részletes adatai, valamint a különböző korú és családi állapotú nők és férfiak termékenységi adatai.

 
3 000 Ft
MAGYAR STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2012

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A Magyar statisztikai évkönyv, 2012 c. kiadványunkban 620 táblában mutatjuk be az ország társadalmi és gazdasági folyamatait, a környezet főbb jellemzőit a hivatalos statisztika által gyűjtött és feldolgozott információk alapján. A főbb mutatókban bekövetkezett változásokat a kötet elején található színes grafikonokkal szemléltetjük. Minden fejezetben lehetőséget nyújtunk az időbeli összehasonlításra, míg a megyék és régiók területi különbségeit, valamint a főbb nemzetközi mutatókat külön-külön fejezetben mutatjuk be.

 
8 000 Ft
LAKÁSSTATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2012

CD-ROM

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A Lakásstatisztikai évkönyv 2012 táblázatai képet adnak a lakásszektor főbb folyamatairól: a lakásállomány alakulásáról, a lakásépítések, -megszűnések és az építési engedélyek hosszú távú alakulásáról és területi jellegzetességeiről, az önkormányzatok ingatlanvagyonáról és lakásgazdálkodásáról, a lakáshitelezésről és a lakásépítési költségek alakulásáról. A kiadványt nemzetközi fejezet egészíti ki, mely ismerteti az európai országok lakáshelyzetének legfontosabb összehasonlítható mutatószámait.

 
5 300 Ft
 AZ ÖNGYILKOSSÁGOK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON (1970–2010)

Szerzők: Zonda Tamás dr., Paksi Borbála, Veres Előd dr.

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A Műhelytanulmányok sorozat 2. köteteként megjelent kiadvány a magyarországi öngyilkossági ráták alakulásával kapcsolatos két meghatározó, de ma is megválaszolatlan kérdést vizsgál, a nagyon markáns és stabil területi különbségek, valamint az utóbbi 21 évben megfigyelhető rátacsökkenés jellemzőit és lehetséges okait. Az első rész leíró jelleggel kísérli meg bemutatni a hazai adatokat és azok összefüggéseit, esetenként a stabilan magas (1970–1987) és a csökkenő rátákkal jellemezhető (1988–2010) időszak adataira bontva. A második részben a kutatók az Andorka Rudolf és munkatársai által 45 évvel ezelőtt felvetett – de empirikusan mind ez ideig nem vizsgált – komplex magyarázó modellek újraalkotására tesznek kísérletet, kistérségi adatokon történő regressziós modellek összeállításával.

 
1 200 Ft
MEGYÉK, RÉGIÓK STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE, 2012

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A statisztikai zsebkönyv összefoglalja Magyarország megyéinek, régióinak legfontosabb adatait. Az ország összesen adatokból kiemeltük a fővárost, biztosítva ezzel, hogy a megyék mutatóit ne csak egymáshoz, hanem a megyék átlagához mérve is vizsgálhassák a felhasználók. A kiadvány ízelítőt ad az ország nagy területi egységeiben zajló társadalmi, gazdasági folyamatokról, a környezet főbb jellemzőiről, illetve válogatást tartalmaz az Európai Unió régióinak legfontosabb mutatóiból. A területi különbségeket a kötet elején található grafikonokkal, térképekkel szemléltetjük, az adatok megértését pedig a zsebkönyv végén található módszertani magyarázatokkal segítjük.

 
1 700 Ft
BUDAPEST STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE, 2012

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

Budapest statisztikai zsebkönyve 10 táblázatos fejezetre tagolva foglalja össze - a legtöbb esetben kerületenkénti bontásban is-a legfontosabb fővárosi adatokat. A fejezetek részletesen informálnak többek között a népességről, a népmozgalomról, a foglalkoztatottságról, a háztartások fogyasztásáról, a lakáshelyzetről, a szociális- és az egészségügyi ellátásról, a kultúra és az oktatás főbb számairól. Az általános gazdasági mutatókat tartalmazó fejezet adatokat közöl a bruttó hazai termék (GDP) alakulásáról, a főváros gazdasági szervezeteiről, a területén megvalósuló beruházásokról, a kutatás-fejlesztési tevékenységről, az áralakulásról és a pénzügyi helyzetről. Külön fejezet mutatja be az egyes nemzetgazdasági ágak fontosabb statisztikai jelzőszámait. A fejezetek többsége a budapesti kerületek helyzetéről is tartalmaz információkat.

 
1 600 Ft
NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON, 2011

CD-ROM

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

Kiadványunk 387 táblában mutatja be a magyarországi nonprofit szektor jellemzőit. Áttekintést ad a szektor szerkezetéről, méretéről, gazdálkodásáról, valamint humánerőforrás helyzetéről. Képet kapunk a szektorban zajló főbb társadalmi, gazdasági folyamatokról, illetve a statisztikai mutatók alakulásának legfontosabb tendenciáiról.

Az előző évi kiadványokhoz képest gazdagabb táblaanyag áll a felhasználók rendelkezésére, ami az adatok továbbfeldolgozását segíti, a táblázatok Excel-ben letölthetők. Az adatok értelmezését módszertani útmutató segíti.

 
2 000 Ft
MAGYARORSZÁG, 2012

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A Központi Statisztikai Hivatal 19 éve indította el Magyarország című kiadványsorozatát, hogy a rendszeres, részletes és a felhasználók széles köréhez eljutó tájékoztatási formákon túlmenően bemutassa hazánk – statisztikai adatokkal megragadható – társadalmi és gazdasági helyzetét. Az Országgyűlés és a Kormány évenkénti tájékoztatását az ország társadalmi, gazdasági és népesedési adatairól – amit a statisztikáról szóló törvény rendel el – ezzel az összefoglaló kötettel teljesítjük immár közel két évtizede.

 

A Magyarország, 2012 című kiadvány bemutatja

• társadalmunk legfontosabb jellemzőit, demográfiai és munkaerő-piaci helyzetét, a megélhetési viszonyokat és az életkörülményeket,

• hazánk nemzetközi gazdasági környezetét, helyünket, kapcsolatainkat és külső megítélésünket a világgazdasági környezetben,

• a külpiacoktól – elsősorban a német konjunktúrától – erősen függő magyar gazdaság teljesítményét,

• mindezeknek a környezettel és az infrastruktúrával összefüggő kölcsönhatásait.

 
3 500 Ft
NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 - 3. TERÜLETI ADATOK - CD-ROM

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A népszámlálás 3. Területi adatok c. kiadványsorozat 21 kötetét magába foglaló CD-ROM-on országosan, megyénként, illetve a fővárosra kötetenként mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. Az egyes kötetekben lévő elemzések felhívják a figyelmet az adatokban rejlő fontosabb összefüggésekre és tendenciákra. A kötetek lehetőséget adnak a különböző időpontokban tartott népszámlálások eredményeinek összehasonlítására, biztosítva ezzel a társadalmi változások, jellemzők követését. Az adatok megértését szöveg közi táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 
9 000 Ft
 NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – TERÜLETI ADATOK – 3.9. Hajdú-Bihar megye

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2011. évi népszámlálás Hajdú-Bihar megyei adatait összefoglaló kiadványban mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. A kötet településtípusonkénti és településenkénti összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait járásonként és kistérségenként, valamint a települések népességnagysága szerint közöljük. Az adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 
4 500 Ft
 NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – TERÜLETI ADATOK – 3.6. Csongrád megye

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2011. évi népszámlálás Csongrád megyei adatait összefoglaló kiadványban mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. A kötet településtípusonkénti és településenkénti összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait járásonként és kistérségenként, valamint a települések népességnagysága szerint közöljük. Az adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 
4 500 Ft
 NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – TERÜLETI ADATOK – 3.4. Békés megye

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2011. évi népszámlálás Békés megyei adatait összefoglaló kiadványban mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. A kötet településtípusonkénti és településenkénti összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait járásonként és kistérségenként, valamint a települések népességnagysága szerint közöljük. Az adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 
4 500 Ft
NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – TERÜLETI ADATOK – 3.1. Budapest

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2011. évi népszámlálás budapesti adatait összefoglaló kiadványban mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. A fővárosi kötet kerületenkénti összesítéseket is tartalmaz. Az adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 
4 500 Ft
 NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – TERÜLETI ADATOK – 3.8. Győr-Moson-Sopron megye

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2011. évi népszámlálás Győr-Moson-Sopron megyei adatait összefoglaló kiadványban mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. A kötet településtípusonkénti és településenkénti összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait járásonként és kistérségenként, valamint a települések népességnagysága szerint közöljük. Az adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 
4 500 Ft
 NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – TERÜLETI ADATOK – 3.7. Fejér megye

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2011. évi népszámlálás Fejér megyei adatait összefoglaló kiadványban mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. A kötet településtípusonkénti és településenkénti összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait járásonként és kistérségenként, valamint a települések népességnagysága szerint közöljük. Az adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 
4 500 Ft
 NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – TERÜLETI ADATOK – 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2011. évi népszámlálás Borsod-Abaúj-Zemplén megyei adatait összefoglaló kiadványban mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. A kötet településtípusonkénti és településenkénti összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait járásonként és kistérségenként, valamint a települések népességnagysága szerint közöljük. Az adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 
4 500 Ft
 NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – TERÜLETI ADATOK – 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2011. évi népszámlálás Baranya megyei adatait összefoglaló kiadványban mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. A kötet településtípusonkénti és településenkénti összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait járásonként és kistérségenként, valamint a települések népességnagysága szerint közöljük. Az adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 
4 500 Ft
 NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – TERÜLETI ADATOK – 3.2. Bács-Kiskun megye

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2011. évi népszámlálás Bács-Kiskun megyei adatait összefoglaló kiadványban mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. A kötet településtípusonkénti és településenkénti összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait járásonként és kistérségenként, valamint a települések népességnagysága szerint közöljük. Az adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 
4 500 Ft
 NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – TERÜLETI ADATOK – 3.20. Zala megye

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2011. évi népszámlálás Zala megyei adatait összefoglaló kiadványban mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. A kötet településtípusonkénti és településenkénti összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait járásonként és kistérségenként, valamint a települések népességnagysága szerint közöljük. Az adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 
4 500 Ft
 NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – TERÜLETI ADATOK – 3.19. Veszprém megye

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2011. évi népszámlálás Veszprém megyei adatait összefoglaló kiadványban mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. A kötet településtípusonkénti és településenkénti összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait járásonként és kistérségenként, valamint a települések népességnagysága szerint közöljük. Az adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 
4 500 Ft
 NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – TERÜLETI ADATOK – 3.18. Vas megye

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2011. évi népszámlálás Vas megyei adatait összefoglaló kiadványban mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. A kötet településtípusonkénti és településenkénti összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait járásonként és kistérségenként, valamint a települések népességnagysága szerint közöljük. Az adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 
4 500 Ft
 NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – TERÜLETI ADATOK – 3.17. Tolna megye

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2011. évi népszámlálás Tolna megyei adatait összefoglaló kiadványban mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. A kötet településtípusonkénti és településenkénti összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait járásonként és kistérségenként, valamint a települések népességnagysága szerint közöljük. Az adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 
4 500 Ft
 NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – TERÜLETI ADATOK – 3.16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2011. évi népszámlálás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adatait összefoglaló kiadványban mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. A kötet településtípusonkénti és településenkénti összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait járásonként és kistérségenként, valamint a települések népességnagysága szerint közöljük. Az adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 

 
4 500 Ft
 NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – TERÜLETI ADATOK – 3.15. Somogy megye

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2011. évi népszámlálás Somogy megyei adatait összefoglaló kiadványban mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. A kötet településtípusonkénti és településenkénti összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait járásonként és kistérségenként, valamint a települések népességnagysága szerint közöljük. Az adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 
4 500 Ft
 NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – TERÜLETI ADATOK – 3.14. Pest megye

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2011. évi népszámlálás Pest megyei adatait összefoglaló kiadványban mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. A kötet településtípusonkénti és településenkénti összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait járásonként és kistérségenként, valamint a települések népességnagysága szerint közöljük. Az adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 
4 500 Ft
 NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – TERÜLETI ADATOK – 3.13. Nógrád megye

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2011. évi népszámlálás Nógrád megyei adatait összefoglaló kiadványban mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. A kötet településtípusonkénti és településenkénti összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait járásonként és kistérségenként, valamint a települések népességnagysága szerint közöljük. Az adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 
4 500 Ft
 NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – TERÜLETI ADATOK – 3.12. Komárom-Esztergom megye

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2011. évi népszámlálás Komárom-Esztergom megyei adatait összefoglaló kiadványban mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. A kötet településtípusonkénti és településenkénti összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait járásonként és kistérségenként, valamint a települések népességnagysága szerint közöljük. Az adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 
4 500 Ft
 NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – TERÜLETI ADATOK – 3.11. Jász-Nagykun-Szolnok megye

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2011. évi népszámlálás Jász-Nagykun-Szolnok megyei adatait összefoglaló kiadványban mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. A kötet településtípusonkénti és településenkénti összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait járásonként és kistérségenként, valamint a települések népességnagysága szerint közöljük. Az adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 
4 500 Ft
 NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 – TERÜLETI ADATOK – 3.10. Heves megye

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A 2011. évi népszámlálás Heves megyei adatait összefoglaló kiadványban mintegy 200 táblával mutatjuk be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatainkat. A kötet településtípusonkénti és településenkénti összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait járásonként és kistérségenként, valamint a települések népességnagysága szerint közöljük. Az adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik.

 
4 500 Ft
 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAI MAGYARORSZÁGON, 2012

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A magyarországi fenntartható fejlődési mutatórendszer szerkezetét tekintve az elmúlt évek során szorosan követte az Eurostat rendszerét. Kiadványunk azonban az unió által preferált problémaközpontú megközelítés helyett tematikus felbontású. Az indikátorok azokban a fejezetekben, illetve alfejezetekben jelennek meg, amely témakör részét képezik. A kiadvány 3 részből áll, a környezet, társadalom és gazdaság fejezetek további 17 alfejezetet tartalmaznak. Változás a 2011-ben megjelent, 149 indikátort bemutató A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon c. kiadványhoz képest, hogy jelentős számú mutatót vontunk össze, aminek eredményeként a mostani kiadványban 106 mutató szerepel. Az uniós mutatórendszerrel, valamint a KSH korábbi kiadványával való összehasonlíthatóságot a kiadvány végén található összefoglaló táblázat biztosítja.

 
3 300 Ft
MAGYAR STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV, 2012

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A Magyar statisztikai zsebkönyvet idén a felhasználók érdekeinek figyelembevételével, az adatfeldolgozás és a munkafolyamatok átszervezésével a megszokottnál korábban jelentetjük meg. A zsebkönyv minden évben az első olyan részletes, minden témakört felölelő kiadvány, amely az előzetes adatok szerint tájékoztatást ad az előző év társadalmi, gazdasági folyamatainak alakulásáról. Regionális fejezete az egyes régiókat mutatja be, míg nemzetközi fejezete elsősorban az Európai Unió tagállamait jellemző főbb adatok összehasonlítására nyújt lehetőséget. A számok értelmezését módszertani leírás, a tájékozódást számos grafikon segíti.

 
2 400 Ft
 A HALANDÓSÁG FÖLDRAJZI KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON, 2011

CD-ROM

Központi Statisztikai Hivatal, 2013

 

A kiadvány bemutatja, hogy lakóhely szerint hogyan alakulnak a halandóság különbségei Magyarországon. Adatokat közöl arról, miként változik a városok és a községek halandósága; melyek a legmagasabb, illetve legalacsonyabb mortalitású megyék, régiók; befolyásolja-e, s ha igen, milyen arányban a halandóság szintjét a települések lélekszáma. A kötet a halandósági táblák 2011-es adatsorait is tartalmazza. Képet ad a férfi-, illetve a női népesség halandósági különbségeiről. Adatai felhasználhatók a döntéshozásban, továbbá értékes információkat tartalmaznak a tudományos kutatás számára is.

 
2 800 Ft
INGATLANADATTÁR, 1997-2011 (MAGYARORSZÁGI LAKÁSÁRAK)

Központi Statisztikai Hivatal, 2012

 

A CD a magyarországi használt lakás eladások illetékhivatalok által nyilvántartott adatainak feldolgozásával készült. Az 1997-2011 évekre vonatkozóan tartalmazza a lakások átlagos négyzetméterárát városonként, ezen belül, utcánkénti részletezésben. 2009-től kezdve a CD-n a községek átlagos lakásárai is megtalálhatók.

 
13 000 Ft
TEVÉKENY IDŐSKOR

Központi Statisztikai Hivatal, 2012

 

A tanulmánykötet ”Az időskorúak helyzete” című konferencia előadásainak gyűjteménye. Az előadások az időskorú népesség összetételéről, egészségi állapotáról, jövedelmi és fogyasztási jellemzőiről, lakáshelyzetéről, szociális ellátottságáról, életmódjáról szólnak, az elmúlt évek változásaira fókuszálva.

 
1 400 Ft
NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON, 2009

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

A kiadvány a nonprofit szektorra vonatkozó, 2009. évi teljeskörű adatgyűjtés eredményeit foglalja össze.

Áttekintést ad a szektor szerkezetéről, méretéről, gazdálkodásáról, humánerőforrásáról, valamint a szektorban zajló folyamatokról, a statisztikai mutatók alakulásának legfontosabb tendenciáiról.

 
2 800 Ft
MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI, 1995-2007

Központi Statisztikai Hivatal, 2009

 

Az elmúlt közel két évtized a nemzeti számla számítások történetében a nemzetközi normákhoz igazodás korszaka volt Magyarországon. Most elérkeztünk egy szakasz végéhez, s ennek lezárásaként egy olyan adatgyűjteményt bocsátunk a felhasználók rendelkezésére, amely adatai az elmúlt másfél évtizedre azonos módszertani megoldással, módszertani alapokon épültek fel.

Ilyen összehasonlítható metodikájú idősor eddig csak a 2000. évtől állt felhasználóink rendelkezésre, most ennek időhorizontja kiterjed 1995-ig.

A CD kiadvány első fejezete tartalmazza a GDP hosszabb idősorba rendezett adatait, míg a többi fejezet 1995. év kezdetével tartalmazza az éves nemzetiszámla-adatokat, a szektorszámla adatokat, és az integrált számlákat.

 
4 900 Ft
KÜLKERESKEDELMI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2005

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2007

 

A kiadványban közzétett táblázatok hosszabb-rövidebb időszak bemutatásával adnak számot hazánk külkereskedelmi tevékenységéről.

Az 1. fejezetben az összefoglaló jellegű, idősoros táblák kapnak helyet.

A 2. fejezet a tárgyévi adatokat adja közre, részletesen bemutatva a külkereskedelmi termékforgalom alakulását az országok és országcsoportok, valamint terméknómenklatúrák alapján.

A 3. fejezet a külkereskedelmi áralakulást mutatja be.

A 4. fejezet a nemzetközi kereskedelem jellemző adatait közli.

Az évkönyvet a módszertani fejezet zárja.

A mellékelt CD-n - az évkönyv tartalmán túl - egy HS-4 termékszintű, országos bontású adatösszeállítás is található.

 
5 000 Ft
A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK ÉS A VÁLLALKOZÁSI KÉSZSÉG

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

A hivatalos hazai szóhasználat a vállalat szót a vállalkozás szóval helyettesítette és ezzel a két fogalom lényegi különbségét elhomályosította.

Pedig a kis- és középvállalatok versenyélénkítő és a foglalkoztatottságot növelő szerepüket csak akkor tölthetik be, ha tevékenységüket minél nagyobb arányban hatja át a kockázatvállaló, innovatív, vállalkozói gondolkodás és magatartás.

 
2 100 Ft
A KÜLFÖLDI MŰKÖDŐ TŐKE MAGYARORSZÁGON, 2002-2003

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A kiadvány a külföldi működő tőke 2002-2003. évi alakulására vonatkozó adatokat tartalmazza.

 
2 600 Ft
 AZ ÁGAZATI KAPCSOLATOK MÉRLEGÉNEK MATEMATIKAI FELDOLGOZÁSA, 2000

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A CD formátumú kiadvány a 2000. évi Ágazati Kapcsolatok Mérlegének (ÁKM-nek) teljes táblarendszerét tartalmazza.

Az ÁKM a termékáramlási rendszer (commodity flow) alapján - folyó és változatlan áron - szimultán készült.

Jelen kiadvány a komplett táblarendszert - a Forrás és Felhasználás mátrixot, valamint a szervezeti és tevékenységi elhatárolású szimmetrikus ÁKM táblákat a hozzátartozó import mátrixokkal - tartalmazza.

A táblák alapvető információt nyújtanak a gazdasági koncepciók háttér-számításaihoz, modellszámításokhoz, továbbá a gazdaság egy-egy ágazatának kapcsolatait elemző szakemberek számára is.

 
3 000 Ft
KÜLKER PLUSZ, 2002-2003

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A CD-n a 2002. és 2003. évre vonatkozó külkereskedelmi adatok rendkívüli mélységű, részletezettségű tárháza található.

A CD-n található táblák különböző ismérvek szerint, saját igény szerint kombinálhatók. A felhasználói igények kielégítését a rendezési, csoportosítási és keresési lehetőségek széles választéka garantálja.

A forgalmi adatok ezer Ft-ban, dollárban, euróban és természetes mértékegységben (kg) férhetők hozzá.

 
31 250 Ft
 A GAZDASÁG SZERKEZETE AZ ÁGAZATI KAPCSOLATI MÉRLEGEK ALAPJÁN

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

E tanulmány keretében megvizsgáltuk az ágazati kapcsolati mérlegek B típusú változata alapján a szervezeti és a tevékenységi elvnek megfelelően összeállított mátrixokat, és abból következtetést vontunk Ie a nemzetgazdaság tiszta profilú szerkezetére vonatkozóan és a szervezeti elvből felépített összetételére.

Minden esetben azt találtuk, hogy a szervezeti elv alapján összeállított mátrix tartalmaz az adott, megjelölt ágazattól eltérő elemeket, ugyanakkor a termékáramlási mátrix világosan mutatja meg az ágazatok közötti tiszta termelési kapcsolatokat.

 
1 600 Ft
A VÁLLALATOK PÉNZÜGYI ADATAI, 1999-2002

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

A vállalatok pénzügyi adatai, 1999-2002 CD-ROM, a nem pénzügyi vállalatok főbb mérleg- és eredménykimutatás-adatait mutatja be.

A kettős és az egyszeres könyvvitelt vezető közel 296 ezer vállalkozás eszköz-, forrás-, bevétel-, kiadás-, valamint eredmény adatai a társasági adóbevallás-okban jelentett azonos tartalmú mutatók felhasználásával készültek. A gazdasági szervezetek számviteli adatának közreadásával a felhasználók képet alkothatnak a vállalkozások vagyonának, jövedelmezőségének, pénzügyi helyzetének alakulásáról.

 
3 500 Ft
ÁGAZATI KAPCSOLATOK MÉRLEGE, 2000

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

A CD formátumú kiadvány a 2000. évi Ágazati Kapcsolatok Mérlegének (ÁKM-nek) teljes táblarendszerét tartalmazza.

Az ÁKM a termékáramlási rendszer (commodity flow) alapján - folyó és változatlan áron - szimultán készült.

Jelen kiadvány a komplett táblarendszert - a Forrás és Felhasználás mátrixot, valamint a szervezeti és tevékenységi elhatárolású szimmetrikus ÁKM táblákat a hozzátartozó import mátrixokkal - tartalmazza. A táblák alapvető információt nyújtanak a gazdasági koncepciók háttér-számításaihoz, modellszámításokhoz, továbbá a gazdaság egy-egy ágazatának kapcsolatait elemző szakemberek számára is.

 
3 000 Ft
INTRASTAT, ADATSZOLGÁLTATÓI KÉZIKÖNYV

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

A 2004. májusától bevezetett új vállalati adatgyűjtés, az Intrastat kitüntetett jelentőséggel bír a nemzetgazdasági információs rendszer szempontjából.

Az EU tagországai közötti szabad árumozgás következtében ugyanis a külkereskedelem-statisztikai adatok forrását jelentő vámnyilvántartás is megszűnt, külkereskedelmi adatokra azonban továbbra is szükség van.

 

 
4 900 Ft
KÜLKERESKEDELMI INDEXSOROK, 1950-1999

Központi Statisztikai Hivatal, 2001

 

A kiadvány az 1950-1999 közötti időszak legjellemzőbb és leggyakrabban használt ár-, egységérték-, valamint volumenindexeit tartalmazza, különböző hosszúságú idősorokban.

A vizsgált 50 év közgazdasági elemzését a korabeli és a jelenleg is használatos termék-, illetve országcsoportos bontás szerint összeállított indexsorok nagyban megkönnyítik. Az indexek könnyebb értékelését a devizaárfolyamok, és -indexek, valamint az értékadatok és forgalmi súlyok közlése biztosítja.

 
2 500 Ft
MEZŐGAZDASÁGI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2012

 

A Mezőgazdasági statisztikai évkönyv kétnyelvű (magyar-angol) formájával segíti a külföldi felhasználók munkáját: átfogó adatokat közöl az agrárgazdaság helyzetéről, ismerteti az ágazat részesedését a nemzetgazdaságból, továbbá bemutatja a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari foglalkoztatottság, termelés, export, import és fogyasztás adatait.

Részletes adatokat tartalmaz a mezőgazdasági termelés személyi, műszaki és anyagi feltételeiről, a növénytermesztésről és az állattenyésztésről, a mezőgazdasági szervezetek gazdálkodásáról, a termékek értékesítéséről és az árakról.

Külön fejezetben számol be területi egységenként a fontosabb növénytermesztési és állattenyésztési adatokról; bemutatja a világ, az EU-27 és a főbb országok mezőgazdasági termelését.

 
7 400 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.