Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Polgári jog


Sorrend:

-10%
MAGYAR POLGÁRI JOG. KÖTELMI JOG I.

Szerzők: Benke József, Bércesi Zoltán, Fabó Tibor, Kovács Kolos, Mohai Máté, Nochta Tibor

Dialóg Campus Kiadó, 2017

 

Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével polgári jogunk legnagyobb, a gazdasági és társadalmi változásokat legdinamikusabban követni képes, autonóm területe, a kötelmi jog gyökeresen megváltozott. A kötelmi reform többféle tudományos módszerrel is eredményesen vizsgálható: így monográfia, kommentár, kézikönyv vagy egyetemi tankönyv elkészítésével.

 
5 490 Ft
Akció: 4 940 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SZERZŐI JOG ÉS IPARJOGVÉDELEM

A kézirat lezárva: 2016. szeptember 2.

Szerzők: Faludi Gábor, Gyertyánfy Péter, Vékás Gusztáv, Lontai Endre

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2017

 

A szerzői jog és iparjogvédelem jegyzet a joganyag meg nem álló, lényeges elemeket érintő jelentős módosulása miatt folyamatosan megújul. Közben igyekszik megőrizni a tartósan érvényes elméleti, a felsőfokú alapképzés során elsajátítandó ismereteket is. Az új kiadó gondozásában, új köntösben megjelent kötet elsősorban a közös jogkezelés új uniós és hazai szabályozását összegzi, az érintett fejezet teljes átírásával, de e sajátos joggyakorlási forma lényegét bemutatva. Emellett jelzi az uniós védjegyjog jelentős módosulását. Az uniós és hazai bírói gyakorlat folyamatosan "termelődő" lényegesebb döntéseit is mértéktartóan feldolgozzák a jegyzet megfelelő részei.

 
6 125 Ft
Akció: 5 205 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
FELELŐSSÉGTAN

A kézirat lezárva: 2016. december 31.

Szerző: Ujváriné Antal Edit

Patrocinium Kiadó, 2017

 

A 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyv érinti a polgári jogi felelősség egész rendszerét. A szerző még a Ptk. hatálybalépése előtt igyekezett átdolgozni a korábbi jegyzetet az új szabályokra figyelemmel a Novotni Alapítvány (Miskolc, 2014) által megjelentetett Felelősségtan tankönyvben, amely e könyv előzményének tekintendő. A könyv jelen formájában történt átdolgozásával a szerző egyik szándéka továbbra is az volt, hogy minteg átültesse azokat a főbb gondolatokat, amelyek a magyar polgári jogi felelősség történeti fejlődését jellemezték, ezért a hatályos joganyag elemzésén túlmutat. A szerző a jogintézmények feldolgozása során néhány tekintetben visszautal az 1959-es Ptk.-ra, és nagymértékben támaszkodik a polgári jogi felelősség-elmélet időtálló eredményeire, kiváló jogtudósok gondolataira, a kodifikációs fogalmat segítő, ill. a hatályba lépés óta megjelent, igen magas színvonalú szakirodalmi anyagra.

 
3 650 Ft
-15%
SZERZŐDÉSI JOG - ÁLTALÁNOS RÉSZ

Szerző: Vékás Lajos

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2016

 

"Ez a könyv a magyar polgári jog szerződési jogának alapjait foglalja össze. Kiindulópontja a 2013. évi V. törvénnyel megalkotott Polgári Törvénykönyv. A szerző a magyar tételes jogszabályok mögött rámutat a magánjogi szerződés általános tulajdonságaira, az európai szerződési jogok közös vonásaira is. Ez a közös alap a kontinentális európai magánjog vizsgálata során könnyen felfedezhető, hiszen - amint arra már egy évszázaddal ezelőtt Grosschmid Béni is rámutatott - a szerződési jogok úgy hasonlítanak egymásra, mint egyik tojás a másikhoz. A könyv elsődlegesen az egyetemi jogi karok oktatását kívánja szolgálni, de a szerző reményei szerint haszonnal forgathatják a gyakorlatban dolgozó jogászok is." (Részlet a szerző előszavából)

 
7 200 Ft
Akció: 6 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
DOLOGI JOG

A 2013. évi V. törvény alapján. Az új polgári Törvénykönyv szövegének rövid magyarázata. Ideiglenes jegyzet

Szerző: Dr. Navratyil Zoltán

Menedzser Praxis Szakkiadó, 2014

 

„Az új Polgári Törvénykönyv teljes egészében újraszabályozta a magánjogi szabályok statikáját jelentő normáit, melyet a Törvénykönyv a régi hagyományok szerint dologi jogként foglal össze. A dolgi jogi szabályok az új Törvénykönyvben terjedelmükben jelentősen kitágultak és megújult szerkezetben adják meg a dologi jogi szabályozás alapjait. (…) Navratyil tanár úr könyvével és magyarázataival az első nagy lépést tesszük meg az új és régi dologi jogi normák új rendszerének megértéséhez vezető úton, hogy ezt követően elhelyezhessük mindezeket a szabályokat a magánjog csodás világában. Az  új Polgári Törvénykönyv mellett mellékletben közöljük azokat a legfontosabb jogszabályokat, amelyek szervesen kapcsolódnak az új kódex dologi jogi szabályaihoz és kiegészítik azokat.” (részlet Csehi Zoltán előszavából)

 
2 100 Ft
KÖTELMI JOG II.

A 2013. évi V. törvény alapján – Az új polgári törvénykönyv szövegének rövid magyarázata

Ideiglenes jegyzet

Szerkesztette: Dr. Csehi Zoltán

Menedzser Praxis Szakkiadó, 2015

 

„Az új Ptk. kötelmi jog anyagának II. kötetét a korábbi hasonló könyveink sikerén felbátorodva adjuk közre a tanuló diákságnak. Ebben a könyvben az egyes nevesített szerződések rövid magyarázatát adjuk. A tipizált szerződések azok, amelyeket a jogalkotó történeti megszokásból, vagy elterjedtségük okán szabályoz, hogy jogbiztonságot vigyen a hétköznapok ügyeibe. Az új Ptk. a régi klasszikus szerződéstípusok mellett mint az adásvétel, vállalkozás, megbízás, számos korábban törvényileg nem szabályozott szerződést is tartalmaz. Így váltak ezek a korábban atipikus szerződések tipizált szerződésekké. Ebbe a csoportba soroljuk a franchise, a lízing, a faktoring szerződést.”

 
4 200 Ft
BEVEZETÉS A SZERZŐI JOGBA

Jegyzet az alapfokú szerzői jogi tanfolyamhoz

A kézirat lezárva: 2015. augusztus 10.

Szerzők: dr. Fejesné dr. Lőrincz Anna, dr. Hepp Nóra, dr. Takács Emese

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2015

 

A Bevezetés a szerzői jogba című kiadvány célja, hogy az olvasót megismertesse a szerzői jog alapvető fogalmaival, így a művekkel, a szerző személyhez fűződő és vagyoni jogaival, a szerzői jog főbb korlátaival, a művek felhasználásával és a szerzői jogi jogérvényesítéssel.

A jegyzet külön hangsúlyt fektet rá, hogy segítsen eligazodni a digitális technológia és a szerzői jog kapcsolódási pontjain, amilyen például a művek letöltése, feltöltése, a fájlcsere vagy a linkek használata.

Az anyag megértését szövegbe ágyazott jogesetek, történetek és illusztrációk segítik.

 
2 200 Ft
MAGYAR POLGÁRI JOG I.

Általános rész, emberi személy, családjog, szellemi alkotások joga

Szerző: Jobbágyi Gábor

Szent István Társulat, 2013

 

Új típusú és szemléletű polgári jog könyvet kívántam készíteni az új Ptk. alapján. Ez a következőket jelenti:

Visszatérve a magánjog hagyományaihoz, egy kötetbe foglaltam a hajdani "Személyek" jogát, kiegészítve az általános résszel. Ezzel hangsúlyozni szeretném, hogy a vagyonjog mellett a polgári jognak ez a meghatározó része, ahol az emberi személy jogain van a főhangsúly. Hiányzik ugyanakkor a jogi személy rész, mivel a Ptk.-ba való beolvadásával a jogalkotó úgy kibővítette ezt a részt, hogy az új könyvet igényel.

 

 
4 200 Ft
-10%
A MAGÁNJOG ÁLTALÁNOS TANA

Harmadik kiadás (változatlan utányomás)

Szerző: Lábady Tamás

Szent István Társulat, 2016

 

Lábady Tamás műve ablakot nyit a magánjog végtelensége felé és megmutatja, hogy az ember által adott szabályoknak vannak emberen és az emberi együttélésen túli dimenziói is, és ez alapján ismerhetők meg a magánjog szépségei és határai, végtelen gazdagsága és gondolatvilágának mélységei. A szerző könyvének minden egyes sora és gondolata hiteles és igaz, és nem csak a jog absztrakt világában, tantermekben és tudósvitákban bír értékkel, hanem megélt bölcsességből és praktikus válaszokból táplálkozik, és ezen túl életünk esetlegességét tükrözi, sőt, bíróként meghozott ítéletekben valóságunk szerves részévé, történelemmé változhat. A mű minőségében, igényességében, tudományos alaposságában és egyediségében Szladits Károly nevével jelzett polgári iskola hagyományát viszi tovább a 21. század magánjog tudományában. A munka felépítése, szerkezete, a magánjog értelmezése és magyarázata Lábady Tamásnál olyan intellektuális eleganciában és kulturális összefüggésekben kerül előadásra, amely olvasmány nem csak a magánjog, hanem az európai kultúra további értékeivel is megismertet bennünket. (Csehi Zoltán)

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2017.09.14
A készlet erejéig!
ALAPFOKÚ IPARJOGVÉDELMI TANKÖNYV

Szerzők: Dr. Török Ferenc, Dr. Molnár István, Ujvári János, Siklós Kata

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2011

 

Az Alapfokú iparjogvédelmi tankönyv a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) irányításával és szakmai felügyeletével zajló alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamok segédanyaga, de az iparjogvédelem alapkérdéseit tárgyaló vázlatos áttekintése mindenki számára hasznos segítség és információforrás, aki bármilyen iparjogvédelmi

képzésben vesz részt, vagy ismerkedni akar az iparjogvédelem jogi eszköztárával.

 

 
1 760 Ft
SZERZŐI JOG

A kézirat lezárva: 2012. február 15.

Szerzők: dr. Hepp Nóra, dr. Fejesné dr. Lőrincz Anna

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2012

 

Szerzői jogi védelem alatt áll egy fotó vagy egy újságcikk? Esetleg egy rajzfilmfigura? Hogyan használhatóak fel ezek jogszerűen, kell-e engedély a felhasználásukhoz, és az kitől és hogyan szerezhető be? Milyen jogai vannak a szerzőnek, és meddig illetik meg ezek a jogok? Hogyan lehet idézni más művéből? Hogyan léphet fel a szerző az ellen, aki megsérti a jogait?

 

 
2 150 Ft
IPARJOGVÉDELEM

A kézirat lezárva: 2011. szeptember 30.

Szerkesztette: Posteinerné Toldi Márta

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2012

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kiemelt figyelemmel kezeli az iparjogvédelmi oktatás és tudatosságnövelés területét, ezért kiforrott iparjogvédelmi oktatási portfólióval és korszerű oktatási segédanyagokkal támogatja a szakemberek képzését. Az Iparjogvédelem című kötet közérthető módon tárgyalja a tárgykör minden fontos kérdését, úgy, hogy a kötetben megjelenített tudás nem merül ki a jogszabályok egyszerű bemutatásában, hanem rávilágít az iparjogvédelem összetett rendszerében rejlő összefüggésekre.

 
3 600 Ft
-10%
ATIPIKUS SZERZŐDÉSEK DÖNTVÉNYTÁR ÉS PÉLDATÁR

A kézirat lezárásának időpontja: 2012. július 1.

Szerző: Auer Ádám

Lektorálta: Dr. Papp Tekla

Lectum Kiadó, 2012

 

Az, hogy egy szerződés atipikus, mindig egy állapotot, jelent, ugyanis jogalkotói döntés kérdése, hogy mely szerződés lesz majd tipikus. A mindennapi jogi munka és a jogviták eldöntéséhez időnként szükséges ezt az állapotot a gyakorlat oldaláról megvizsgálni és összegezni. Jelen munka ehhez nyújt adalékot. A kötet első része az atipikus szerződésekre irányadó bírósági ítéletek elvi megállapításait tartalmazza. A forrást a Bírósági Határozatok, a Bírósági Döntések Tára, az Ítélőtáblai Határozatok, a Közigazgatási és Gazdasági Döntvénytár valamint a bírósági információs portál adatbázisában szereplő anonim határozatok képezték.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ATIPIKUS SZERZŐDÉSEK

A kézirat lezárva: 2011. június 10.

Szerzők: Jenovai Petra, Papp Tekla, Strihó Krisztina, Szeghő Ágnes

Szerkesztette: Papp Tekla

Lektorálta: Dr. Kemenes István

Lectum Kiadó, 2011 (Utánnyomás)

 

Az Atipikus szerződések című könyv a XX. század végén és a XXI. század elején bekövetkezett új gazdasági jelenségekhez kapcsolódó szerződési jogi változások átfogó képét adja.

Az atipikus szerződések bemutatása, besorolása és csoportosítása mellett részletes elemzésre kerül a kezelési szerződés, a merchandising-szerződés, a szindikátusi szerződés, a távollévők között kötött szerződés, az üzleten kívüli (házaló) kereskedés, az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés, timecharing-szerződés, a konzorciós szerződés, a licenciaszerződés, a franchise-szerződés, a lízingszerződés és a faktoringszerződés.

E kontraktusok kötelmi jogi jellegű vizsgálatán kívül a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogi, versenyjogi és közigazgatási jogi kapcsolódési pontokat is bemutatja a szerző. A hazai szakirodalom és bírói gyakorlat, valamint az Európai Bíróság témába vágó döntései is alapos feldolgozásra kerülnek a műben.

 
3 750 Ft
Akció: 3 375 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  A POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉG ÚTJAI VEGYES JOGRENDSZERBEN QUÉBEC, KANADA

Szerző: Fuglinszky Ádám

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2010

 

Ahol két jogrendszer találkozik és hatást gyakorol egymásra, ott az egyes jogrendszerek szerves fejlődése felgyorsul; bizonyos jogintézmények kölcsönhatásba kerülnek, melynek következtében hatékony és igazságos megoldások születnek (ratio communis). A vegyes jogrendszerek tanulmányozása közelebb viszi az olvasót az elemzett jogterület alapproblémáinak megértéséhez, egyúttal lehetővé teszi a hazai megoldások kritikai felülvizsgálatát, továbbá - mintegy megvalósíthatósági tanulmányként - megmutatja a nemzetközi jogegységesítési törekvések lehetőségeit és korlátait. Kanada föderális államberendezkedése és a szövetségi jog illeszkedik Québec kontinentális eredetű kodifikált magánjogához és a többi tartományban irányadó common law-hoz is. 

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
JOGI ISMERETEK II.

Munkajog és Társadalombiztosítási jog igazságügyi igazgatási alapszakos hallgatók számára

A kézirat lezárva: 2009. szeptember 30.

Szerzők: Dr. Gecse Istvánné, Dr. Tománé dr. Szabó Rita, Dr. Kenderes György

Szerkesztette: Dr. Gecse Istvánné

Lektor: Dr. Rácz Zoltán

Novotni Alapítvány Kiadó, 2009

 

A kötet elsősorban egyetemi jegyzet, mégpedig az igazságügyi igazgatási alapszakos hallgatók számára, de haszonnal forgathatják a téma iránt érdeklődők is.

 
3 500 Ft
-15%
AZ ENGEDMÉNYEZÉS

Szerző: Gárdos Péter

ELTE Eötvös Kiadó, 2009

 

A Szerző az engedményezés problémakörének teljes áttekintését adja. A kérdésfeltevések minden esetben a gyakorlat igényeiből indulnak ki, a válaszok ugyanakkor a gazdasági, szociológiai és jogdogmatikai megfontolások gondos értékelése és mérlegelése nyomán születnek. Gárdos Péter a jogösszehasonlító módszer legnemesebb hagyományaira támaszkodik. Könyvében a fontosabb külföldi jogrendszerek jogpolitikai megközelítésének és dogmatikai megoldásainak összefoglalása távolról sem öncél, hanem a kitűzött feladat megoldásának szervesen alkalmazott eszköze. Őszinte örömmel ajánlom Gárdos Péter kitűnő munkáját minden magyar jogásznak: bírák, ügyvédek és más területen dolgozó gyakorlati jogászok éppúgy haszonnal olvashatják, mint egyetemi oktatók és joghallgatók.

(Vékás Lajos egyetemi tanár)

 
5 200 Ft
Akció: 4 420 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
A SZEMÉLYI JOG VÁZLATA

Harmadik, átdolgozott kiadás

Szerzők: Lenkovics Barnabás, Székely László

Eötvös József Kiadó, 2014

 

A tankönyv a személyi jog három fő részterületét tárgyalja részletesen: az ember jogalanyiságát, a jogi személyek (köztük az állam) és más szervezetek jogalanyiságát, valamint a személyhez fűződő jogokat és védelmük polgári jogi eszközeit.

 

 
3 050 Ft
ÖRÖKLÉSI JOG

Szerző: Vékás Lajos

Eötvös József Kiadó, 2014

 

"Az emberi társadalom történetében a törzsi-nemzetségi rend felbomlásával párhuzamosan jött létre és fokozatosan vált uralkodóvá a termelési eszközök és fogyasztási javak egyéni elsajátítása, a magántulajdon. Minél inkább előrehaladt ez a társadalmi folyamat, annál inkább válaszra várt a magántulajdon halál esetére történő jogutódlásának kérdése, vagyis jogi elismerésre várt az egyéni öröklés, tehát az öröklési jog igénye. Az egyszerű árutermelés legfejlettebb jogrendszere, a római magánjog alakulása igen jól példázza ezt a társadalmi összefüggést: a gyorsan tért hódító és erősödő magántulajdoni berendezkedés életre hívta az öröklést és az öröklési jogot. A magántulajdoni rend és az öröklés összefüggését a történelmitársadalmi fejlődés későbbi időszakaiban is világosan nyomon követhetjük.

 
2 800 Ft
DOLOGI JOG

A kézirat lezárva: 2013. augusztus 30.

Nyolcadik, átdolgozott kiadás

Szerző: Dr. Lenkovics Barnabás

Eötvös József Kiadó, 2014

 

Jelen nyolcadik, átdolgozott szövegváltozatot a 2013:V. törvény, az új Polgári Törvénykönyv elfogadása és kihirdetése hívta életre, még a hatálybalépés (2014. március 15.) előtt. Az új Ptk.-val és az új Alaptörvénnyel együtt a dologi jogot is érintő nagy számú új törvény született, illetve sok törvény jelentősen módosult.

(Részlet a Szerői előszóból)

 
3 420 Ft
FOGYASZTÓVÉDELMI JOG II. - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2015. április 1.

Szerző: Miskolczi Bodnár Péter

Patrocinium Kiadó, 2015

 
1 400 Ft
FOGYASZTÓVÉDELMI JOG I. - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2016. november 25.

Szerzők: Miskolczi Bodnár Péter, Sándor István

Patrocinium Kiadó, 2016

 
1 500 Ft
  GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVBEN - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2016. május 13.

Szerzők: Barta Judit – Harsányi Gyöngyi – Majoros Tünde – Ujváriné Antal Edit

Patrocinium Kiadó, 2016

 

A Gazdasági társaságok a Polgári Törvénykönyvben című kötet szerzői gyakorló jogászok és egyetemi oktatók arra vállalkoztak, hogy elméleti igényességgel, ugyanakkor a gyakorlatban is jól alkalmazható formában bemutassák a gazdasági társaságokra vonatkozó megújult szabályozást. A könyv tartalmában és szerkezetében a Polgári Törvénykönyvben szabályozott gazdasági társaságokat mutatja be, olyan formában, hogy nem paragrafusonként halad, hanem egy-egy érintett gazdasági társaság teljes áttekintését nyújtja.

 
3 800 Ft
KÖTELMI JOG

A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai.

A kézirat lezárva: 2015. december 5.

Szerkesztette: Dr. Leszkoven László, Dr. Pusztahelyi Réka

Novotni Alapítvány, 2015

 

A Miskolci Egyetem Polgári jogi intézeti Tanszékének oktatói által írt tankönyv a Bíró György professzor által kialakított polgári jogi tankönyvsorozatba illeszkedik. A szerkesztés is részben a professzor által kialakított tagolást és didaktikai szempontokat követi, részben pedig a Polgári Törvénykönyv hatodik könyvére épít. A hallgatók számára segítséget jelent a tananyag elsajátításában a „hallgatóbarát” tárgyalásmód: példák, bírói gyakorlatból vett esetek teszik érthetőbbé, színesebbé a tankönyvet. Jogászképzésben használható tankönyv ilyen részletességgel a kötelmi jog témakörében még nem készült az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése óta. A kötet szerzőinek szándéka szerint a hallgatók mellett a gyakorló jogászok is haszonnal forgathatják a könyvet.

 
6 000 Ft
DOLOGI JOG - Elfogyott

Ideiglenes jegyzet

Szerzők: Juhász Ágnes, Leszkoven László, Pusztahelyi Réka

Lektorálta: Prof. Dr. Bíró György

Novotni Alapítvány, 2014

 

„Jelen kötetünk szervesen illeszkedik a 2013. évi V. törvénnyel, az új magyar Polgári Törvénykönyvvel újraszabályozott magyar polgári jog mint tételes jog oktatási anyagai közé. Tekintettel azonban arra, hogy egyrészt a Ptk. Dologi Könyve is számos helyen csak a kialakuló bírói gyakorlat alapján értelmezhető megfelelően – különösképp, ha figyelembe vesszük, hogy számos dologi intézmény tartalmát, funkcióját a jogalkotó újragondolta -, másrészt pedig a jogirodalmi álláspontok sem egységesek jelenleg egyes kérdésekben, így jelen jegyzet még végleges formában nem, pusztán ideiglenes jegyzetként bocsátható a hallgatók rendelkezésére. A jegyzet megjelentetését azonban mindenképp indokolja az, hogy az új Ptk. kommentár-irodalma jelenleg igencsak hézagos, néhol sajnos félrevezető és hiányos annak okén is, hogy a Ptk. hatálybalépésének napja (2014. III. 15.) előtt nem sokkal megjelent végrehajtási rendeletekre a kommentárok első kiadása nem is térhetett ki.” (részlet a Bevezetőből)

 
3 800 Ft
A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ALAPTANAI - Elfogyott

A 2013. évi V. törvény alapján

Szerző: Nochta Tibor

Menedzser Praxis Szakkiadó, 2014

 

„A szerző több évtizedes jogtanári tapasztalatai alapján vallja, hogy a kártérítési felelősség intézményeinek, rendszerének megértése nélkülözhetetlenül fontos a jogot tanulók számára. A felelősség útjai végigfutnak a magánjogi intézményeken, jogviszonyokban. Munkánkkal abban is segítséget kívánunk adni, hogy a gyakorlatban jelentkező helyzetek felelősségi jogi megoldását könnyebbé tegyük. E törekvésnek megfelelően a felelősségi jogi rendelkezések magyarázata mellett egy-egy felelősségi alakzat tárgyalásakor azokat a joggyakorlati tendenciákat is érzékeltetjük, amelyek konkrét esetek alapján vázolhatók fel.”

 
1 890 Ft
POLGÁRI JOGI ALAPOK - Elfogyott

Negyedik, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2014. szeptember 1.

Szerzők: Lenkovics Barnabás, Keserű Barna Arnod, Kőhidi Ákos

Eötvös József Kiadó, 2014

 

Ez a – rövidített és egyszerűsített – polgári jog tankönyv a Polgári Törvénykönyv részeihez igazodóan a polgári jog általános részét, a személyek jogát, a dologi jogot, a kötelmi jogot, az öröklési jogot és a szellemi alkotások jogát tartalmazza. Ez a polgári jog klasszikus törzsanyaga, így nem szerepel benne az újabban egyre fontosabbá váló társasági (és kereskedelmi) jog (csupán a jogi személyek közt, érintőlegesen), illetve a családjog. A tankönyvet a joghallgatókon kívül minden olyan tanfolyam, főiskolai vagy egyetemi szak hallgatói is eredményesen használhatják, akiknek kifejezetten polgári jogi alapismeretekre van szükségük.

 
4 350 Ft
INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI JOG - Jelenleg nem rendelhető

Főiskolai jegyzet az igazságügyi igazgatási főiskolai szak képzésben és a jogi felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók számára

Harmadik kiadás

A kézirat lezárva: 2014. október 20.

Szerző: Pusztahelyi Réka

Novotni Alapítvány, 2014

 

A szerző a témakör kutatója és oktatója, a hatályos szabályozás bírói gyakorlattal fölszerelt anyagát tárja azok elé, akiknek erre szüksége lehet. Kik is az érdeklődők? Lehetnek jogász szakos hallgatók, akik ilyen mélységben nem találkoznak az ingatlan-nyilvántartással, pedig a polgári jogon kívül az agrárjog is foglalkozik a témakörrel. Lehetnek továbbá posztgraduális képzésben résztvevő, vagy akárcsak a témakörben gyakran képviselő szakemberek, akiknek az előforduló jogviták során hasznos ismereteket ad e munka. (Részlet Prof. Dr. Bíró György előszavából)

 
1 500 Ft
KÖTELMI JOG I. - Elfogyott

A kötelmek közös szabályai.

A szerződések általános szabályai.

Felelősségtan

Szerző: Jobbágyi Gábor

Szent István Társulat, 2014

 

A Kötelmi jog I. az új Ptk. alapján, annak rendszerére építve, tartalmazza a kötelmi jog és a szerződések általános szabályait, s a szerződésen kívüli felelősség szabályait.

Nem tartalmazza a kötet az egyes szerződéseket, ezt a hamarosan megjelenő Fazekas Judit professzor asszony által írt Kötelmi jog II. fogja tartalmazni. (Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár)

 
3 300 Ft
FELELŐSSÉGTAN - Jelenleg nem vásárolható

Új magyar polgári jog

A kézirat lezárva: 2013. december 1.

Szerző: Ujváriné Antal Edit

Lektorálta: Dr. Kőhidi Ákos

Novotni Alapítvány, 2014

 

„A tankönyvben felvonultattuk azokat az elméleteket, amelyek a felelősség fogalmát, lényegét fejtegették. A szerző szándéka jelen tankönyvvel is az volt, hogy mintegy átültesse azokat a főbb gondolatokat, amelyek – a római jogban gyökerezve – a magyar felelősségtan történeti fejlődését jellemezték, elvégezve a joganyag elemzését kiváló tudósaink gondolataira is támaszkodva.” (Részlet a Bevezetőből)

 
3 900 Ft
ÖRÖKLÉSI JOG - Elfogyott

Szerző: Jobbágyi Gábor

Szent István Kiadó, 2010

 

A könyv a korábbi kiadáshoz képest külön tartalmazza a hatályos Ptk. szöveget, a hozzáfűzött értelmezést és a bírói gyakorlatot; újdonsága, hogy bővebb áttekintést ad öröklési jogunk történeti fejlődéséről. Mindezek alapján a szerző könyvében igyekezett egyszerűbbé, áttekinthetőbbé tenni a tananyagot; az olvasók, joghallgatók döntik el, hogy sikerrel járt-e.

 
1 600 Ft
-10%
  MAGYAR POLGÁRI JOG – ÁLTALÁNOS RÉSZ - Jelenleg nem vásárolható

Szerző: Jobbágyi Gábor

Szent István Kiadó, 2010

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar tanszékvezető professzorának legújabb kötete részben tartalmazza a polgári jog (magánjog) és polgári jog tudományának rövid áttekintését, valamint tisztázni igyekszik olyan alapfogalmakat, melyek nagy fontosságúak és többször előfordulnak.

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
SZEMÉLYI ÉS CSALÁDI JOG - Átmenetileg nem vásárolható

Tizedik kiadás           

Szerző: Jobbágyi Gábor

Szent István Kiadó, 2012

                       

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Könyvei a Kar műhelyeiben született, általános érdeklődésre számot tartó tankönyvek, monográfiák, emlékkönyvek, kongresszusi és tanulmánygyűjtemények, dokumentumkötetek sorozata. A Személyi és családi jog szerzője a rendszerváltás után elsőként írt új személyi jogi, majd családi jogi jegyzetet. Ezek tankönyvvé érett összetartozásuk okán egy kötetbe szerkesztett változata a jelen kiadás. A könyv új szemléletet tükröz a polgári jogi oktatásban évtizedek óta megszokotthoz képest - ám összhangban van az új PTK előkészítését végző Kodifikációs Főbizottság szándékaival.

 
4 200 Ft
CSALÁDI JOG - Elfogyott

Szerző: Szeibert Orsolya

ELTE Eötvös Kiadó, 2015

 

Jelen jegyzet a Családi jog címmel 2012-ben megjelentetett első kiadás új és átdolgozott változata, amely a 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyv családjogi rendelkezéseire tekintettel készült el. A jegyzet tartalmazza az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a családjog tárgykörében hagyományosan oktatott anyagot, így a Ptk. Negyedik Könyvének a házasságra, rokonságra és gyámságra vonatkozó rendelkezéseit, a Második Könyvnek a kiskorú gyermek vagyona kezelésére, vagyoni ügyekben a törvényes képviseletére vonatkozó szabályait, továbbá a Hatodik Könyvnek a de facto élettársakra irányadó rendelkezéseit. A jegyzet kitér a bejegyzett élettársi kapcsolat jogi rendezésére is.

 
4 700 Ft
SZERZŐI JOG ÉS IPARJOGVÉDELEM - Elfogyott

Kézirat lezárva: 2014. szeptember 24.

Szerzők: Lontai Endre, Faludi Gábor, Vékás Gusztáv, Gyertyánfy Péter

Eötvös József Könyvkiadó, 2015

 

A kötet a kiadó Magyar polgári jog sorozatának szerzői joggal és iparjogvédelemmel foglalkozó tankönyve. Lontai Endre és Faludi Gábor az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék oktatói, Gyertyánffy Péter az ARTISJUS főigazgatója, Vékás Gusztáv pedig a Magyar Szabadalmi Hivatal nyugalmazott elnökhelyettese.

 
4 950 Ft
KÖTELMI JOG

Közös szabályok. Szerződéstan.

Kilencedik, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2010. október 15.

Szerző: Bíró György

Lektorálta: Prof. Dr. Csécsy György

Novotni Kiadó, 2010

 

E könyv két fő részből áll. Az első rész a kötelmi jog általános, tehát minden kötelemkeletkeztető tényállásra jellemzőközös szabályanyagát tárgyalja. Az új Ptk. megismert szövegű tervezete igazolja azt a szerzői álláspontot, hogy hatályos Polgári Törvénykönyvünk általános érvényű kötelmi szabályokat mellőző, illetve a szerződések tanába építő megoldását nem tekinthetjük optimálisnak.

A második rész a legjelentősebb kötelemkeletkeztető tényállássor, a szerződések közös szabályait tárgyalja tíz fejezetben, lényegében hagyományosnak tekinthető didaktikai szerkezetben, itt is eltérve a hatályos Ptk. nem következetes tárgyalási sorrendjétől. Értelemszerűen nem e mű tárgyalja az egyes szerződések anyagát, és nem tárgyalja a felelősségtant (a kártérítések jogát) sem.

 

 
3 900 Ft
  ÁLTALÁNOS TANOK ÉS SZEMÉLYEK JOGA - Jelenleg nem vásárolható

Új magyar polgári jog, I. kötet

Második kiadás, utánnyomás

A kézirat lezárva: 2014. szeptember 20.

Szerzők: Dr. Barzó Tímea, Prof. Dr. Bíró György, Dr. Juhász Ágnes, Prof. Dr. Lenkovics Barnabás, Dr. Pusztahelyi Réka

Szerkesztette: Prof. Dr. Bíró György

Novotni Alapítvány, 2014

 

A Miskolci Egyetem ÁJK oktatói által írt tankönyv a polgári jogi tanulmányokhoz készített tankönyvsorozat első kötete. Az új Polgári Törvénykönyv normáihoz igazított kötet öt témakört tárgyal.

 
5 300 Ft
SZERZŐDÉSI ALAPTÍPUSOK

Hatodik, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2011. március 20.

Szerző: Bíró György

Lektorálta: Prof. Dr. Csécsy György

Novotni alapítvány, 2011

 

Az egyetemi tankönyv tartalmazza legfontosabb szerződéstípusokra vonatkozó különös szabályokat.

 
2 500 Ft
JOGI ALAPTAN - Elfogyott

Negyedik, átdolgozott kiadás

Szerző: Szilágyi Péter

ELTE Eötvös Kiadó, 2011

 

Szilágyi Péter Jogi alaptan című munkája elsősorban a kezdő joghallgatók számára íródott tankönyv, de azok is haszonnal forgathatják, akik a napi hírekben is előforduló jogi fogalmak pontos jelentésére kíváncsiak. A mű más hasonló tárgyú tankönyvektől abban különbözik, hogy nem korlátozódik a tételes jog tanulmányozásának előfeltételét képező olyan jogi alapfogalmak rövid magyarázatára, mint a jogalkotás, jogalkalmazás, jogforrás, jogszabály, jogi norma, jogtétel, jogviszony vagy alanyi jog, hanem emellett részletesen tárgyalja a jog- és állambölcseletnek azokat a kérdéseit is, amelyek megértéséhez nincs szükség előzetes tételes jogi tanulmányokra.

 
5 200 Ft
  MAGYAR POLGÁRI JOG - KÖTELMI JOG (KÜLÖNÖS RÉSZ) - Elfogyott

Átdolgozott, bővített kiadás

Szerzők: Nochta Tibor, Kovács Bálint, Nemessányi Zoltán

Dialóg Campus Kiadó, 2008

 

Ez a tankönyv a szerzők korábbi művének jelentősen átdolgozott, bővített kiadása. A szerzőket a mű újraírása során két cél vezette. Egyrészt nagyobb hangsúlyt kívántak helyezni a tételes jogi szabályok gyakorlati érvényesülésének bemutatására. Ezért számos újabb eseti döntés elemzésére, illetve a közelmúltban született polgári jogegységi határozatok részletes ismertetésére is sor kerül. Másrészt szembesülniük kellett azzal a ténnyel, hogy az új Polgári Törvénykönyv küszöbön álló hatálybalépése valamennyi magyar jogász számára a kötelmi jog különös részének (is) az újratanulását igényli. Jelen könyv ezért a jelenleg hatályos szabályokat „tükör”-szerűen összeveti az új Ptk. tervezetének vonatkozó rendelkezéseivel.

 
4 880 Ft
A POLGÁRI NEMPERES ELJÁRÁSOK JOGA (2012) - Elfogyott

Szerzők: Éless Tamás, Juhász Edit, Juhász Imre, Kapa Mátyás, Papp Zsuzsanna, Somlai Zsuzsanna, Szécsényi-Nagy Kristóf, Timár Kinga, Tóth Ádám, Török Judit,Varga István

Szerkesztette: Varga István

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

Sokféleség. Kevés fogalom tudná közelebbről jellemezni a polgári nemperes eljárások által érintett jogterületeket. Ennek megfelelően a meghatározó jogászi szakmák mindegyike, így a bírói, a közjegyzői, az ügyvédi és a kodifikátori hivatás egyaránt kiemelt szinten képviselteti magát a mű szerzőinek személyében, akik egyúttal mindannyian az ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszéken tanítanak. A könyv a gyakorló jogászi és az egyetemi oktatói tapasztalatok alapján szerzett tudás szintézise, amely egyaránt kíván egyetemi tankönyvként és a gyakorlat által hasznosítható kézikönyvként szolgálni. A több utánnyomást is megért, nagysikerű első kiadás óta eltelt két év olyan mennyiségű jogszabályváltozást hozott magával, amely szükségszerűvé tette a szövegnek a teljes vonatkozó joganyag aktualizálásán alapuló átdolgozását. 

 
7 500 Ft
SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2006. szeptember 30.

Szerzők: Lontai Endre, Faludi Gábor, Gyertyánfy Péter, Vékás Gusztáv

Eötvös József Kiadó, 2008

 

 
3 200 Ft
A MAGÁNJOG ALAPJAI - Elfogyott

Második, hatályosított, bővített kiadás

Szerző: Török Gábor dr., Péterfalvi Attila dr., Kenyeres János dr., Lovászy Csaba dr., Méhes Tamás dr., Sárközy Szabolcs dr.

Szerkesztő: Török Gábor dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

A tematika felöleli a magánjog egészét, részletesen foglalkozik az elhatárolási kérdésekkel, felvillantja a római jogi gyökereket, ami különösen egyes ma is hatályos alapfogalmak megértését segíti elő. A műben helyet kapott a szövetkezetekkel foglalkozó rész is.

 

Külön figyelmet fordítottak a szerzők a személyhez fűződő jogok védelmére - ami napjainkban egyre fontosabbá váló kérdés.

 

Szinte megelőlegezve a családjog Ptk.-ba való visszakerülését rövid áttekintést kapunk a magyar családjogi rendszerről. Mivel széles értelemben felfogott magánjogi tankönyvvel állunk szemben ezért nem hiányozhat belőle a polgári eljárásjog alapfogalmainak az ismertetése sem.

 

A könyv egyrészt speciális oktatási igényeket szolgál, másrészt viszont - éppen a fogalmi meghatározások tömörsége miatt - ajánlható a szélesebb jogkereső közönség számára is.

 

 

 

 
3 500 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.