Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Katolikus egyház

Fő kategória >Vallás >Katolikus egyház

Sorrend:

-10%
KERESZTÉNY EURÓPA

Szerző: J. H. H. Weiler

Szent István Kiadó, 2006

 

A szerző az európajog nemzetközileg elismert szakértője; esszéjében az alkotmányos vita prizmaként jelenik meg, amely átfogóan és részletesen tükrözi vissza a vallás szerepét az európai integrációról szóló vitában. Weiler könnyed stílusban, ám könyörtelen logikával vonultatja fel e diskurzus főbb szempontjait, kimutatva a laicista állameszme alapvető önellentmondását; európai krisztofóbiáról ír, sőt keresztény gettóról, amelyet külső és belső falak határolnak. Ezzel szemben az integráció keresztény historiográfiáját sürgeti, amely alternatív olvasatként a nem-keresztények számára is többletértéket képviselhet.

 
1 490 Ft
Akció: 1 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ERŐSÍTSD TESTVÉREIDET!

Szerző: Mészáros István

Szent István Kiadó, 2006

 

A nándorfehérvári diadal 550 éves, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc 50 éves jubileumára megjelenő könyvünkben e két történelmi eseménnyel kapcsolatos, magyar vonatkozású, sokak számára ismeretlen pápai dokumentumokat tesszük közzé, Mészáros István elemző tanulmányával.

 
1 700 Ft
Akció: 1 530 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ ELSŐ JEZSUITÁK

Szerző: John W. O Malley

Szent István Kiadó, 2006

 

1534-ben a spanyol Inigo López de Loyola és hat társa tisztasági és szegénységi fogadalmat tesznek. Az ő összefogásukból alakul ki később az a mag, melyből az 1540. szeptember 27-én kiadott pápai bulla nyomán megszületik az újkori kereszténység legnagyobb hatású szerzetesrendje, a Jézus Társasága. Az első jezsuiták tevékenységét ellentmondásos jelenségek kísérik: nevezik őket ördögnek, kiűzik rendjüket több országból – ennek ellenére még egy évszázad sem telik el, s az alapítók közül Ignácot és Xavéri Ferencet a pápa a szentek sorába emeli. A kötet a jezsuita rend hármas jubileumának évében, Szent Ignác halálának 450., és első társai: Xavéri Szent Ferenc Boldog Faber Péter születésének 500. évfordulója alkalmából látott napvilágot.

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
HALÁLRA SZÁNTAK, MÉGIS ÉLÜNK!

Egyházüldözés és az ügynök-kérdés 1945-1990-ig

Szerző: Tomka Ferenc

Szent István Kiadó, 2005

 

Hiánypótló,izgalmas írást tart kezében az olvasó, amely egyetlen kötetben, szakszerűen és olvasmányosan mutatja be a kommunista kor egyházának életét 1945-1990-ig. A könyv képet ad az egyházüldözés 1945-60 közötti időszakáról. Megrázó fejezeteket olvashatunk a kor vértanúiról, hitvallóiról, egyházának életéről. Új szempontokat nyújt az 1960-90-ig tartó rész. Ezekről az évtizedekről az egyetemi szintű történelemkönyvek is úgy írnak, mintha a növekvő vallásszabadság időszaka lett volna. A szerző ezzel szemben bemutatja e kor híveinek, papjainak, főpapjainak szorongatott helyzetét; miközben szól az élő egyházról is.

 
2 300 Ft
Akció: 2 070 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR KATOLIKUS LELKIPÁSZTORI SZOLGÁLAT DÉL-AFRIKÁBAN

Szerző: Borovi József

Szent István Kiadó, 2004

 

Az 1956-os magyar forradalom vérbe folytása után két földrészen,Ausztráliában és Afrikában alakultak egyházi közösségek. Az Afrika déli részén fekvő Dél-afrikai Unióba kivándorolt 1956-os menekültekkel sem katolikus,sem protestáns lelkész nem érkezett. A protestáns hívek magyar származású lelkészeket ugyan találtak az unióban,de-mint a katolikus misszionáriusok és apácák - csak másodlagosan foglalkoztak a menekült magyarokkal. Dél-Afrikába csak 1960-ban érkezett szervező katolikus pap,de sem ő,sem néhány utóda nem tudott olyan élő egyházi közösséget teremteni,amely hosszú időre életképes maradhatott volna. Az 1980-as évek után a Dél-Afrikában élő magyarok egyházi vezetők nélkül polgári egyesületekben éltek-élnek, és mai napig őrzik,ápolják hitüket,magyarságukat.

 
2 100 Ft
Akció: 1 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SZENTEK ÉLETE I-II.

Szerkesztette: Diós István

Szent István Kiadó, 2009

 

Míg a korábbi évtizedek hasonló kiadványai a színes eseményekre, a gondos lélek- és jellemábrázolásra helyezték a fő hangsúlyt, addig a Szent István Társulat által most kiadott új, kétkötetes Szentek élete - mely terjedelmét tekintve is egyedülálló - a szentek életét a történeti helyzetbe ágyazottan igyekszik bemutatni. E kiadás újdonsága, hogy kevés kivétellel mindegyik szentről képet is közöl. Az anyagot időrendi mutató, földrajzi helynévmutató és személymutató teszi teljessé. A két kötetben található 600 életrajz mellett először kerülhet a magyar olvasók kezébe a Római Mártirológium, mely latin szertartású katolikus egyház mintegy 5600 vértanújának és szentjének nevét, halála helyét és idejét, és tiszteletének okát közli egy-egy mondatban az ókeresztény kortól napjainkig.

 
12 000 Ft
Akció: 10 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KATOLIKUS EGYHÁZ

Szerző: Pietro Brunori

Szent István Kiadó, 2002

 

A harmadik évezred fordulóján a Katolikus Egyház tagjainak száma meghaladta az egymilliárdot. A világ e legnagyobb intézménye minden országban jelen van hívei és évszázadok során kiépített hierarchiája által. A katolicizmus vallási és kulturális vonatkozásaival minden ember találkozott már valamilyen formában, de vajon mennyit tudunk az Egyház szervezeti felépítéséről? Vajon mely kongregációk és milyen joghatósággal irányítják ezt a világméretű intézményt? Milyen alá- és fölérendeltségi viszonyt jelentenek az ismert vagy kevésbé ismert egyházi méltóságok? Mit jelképeznek e méltóságokhoz kapcsolódó tárgyak és szimbólumok (mellkereszt, gyűrű, címer stb.)? Mekkora költségvetéssel dolgozik a Katolikus Egyház? Milyen bevételei vannak? Vajon tudjuk-e, melyik hivatalhoz kell fordulnunk, ha pápai áldásban akarunk részesülni?

 
1 000 Ft
Akció: 900 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A NÉMETORSZÁGI MAGYAR LELKÉSZSÉGEK (BERLIN 1934-2000)

Szerző: Borovi József

Szent István Kiadó, 2001

 

Dr. Borovi József 1917-ben született Vácott. 1935-től a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán teológiát tanul, majd doktorál. 1940-45 között Rozsnyón teológiai tanár, 1945-48 között püspöki titkár 1948-tól 1959-ig plébános, szórványlelkész, 1959-67 között Egerben, majd Budapesten a Központi Szeminárium vicerektora, 1967-tol 1988-ig az egyházjog tanára a jelenlegi Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának jogelődjén. 1988-tól nyugdíjas Budapesten. Európában a magyar katolikus lelkészségek, missziók létesítésének 1. szakasza a húszas, a 2. a harmincas és a 3. a negyvenes évek közepére esik. Az 1934 körül, a második alapítási szakaszban állami támogatással létesült grenoble-i, brüsszeli, bécsi, berlini, ankarai lelkészi missziós állomások közül a grenoble-i, a berlini és az ankarai a II. világháború áldozatai lettek, megszűntek.

 
2 100 Ft
Akció: 1 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A TÜRELEM VÉRTANÚSÁGA

Szerző: Agostino Casaroli

Szent István Kiadó, 2001

 

A második világháború befejezése után Közép- és Kelet-Európa szovjet megszállás, illetve befolyás alá került államaiban a marxista-leninista rendszerek a totális ateista ideológia jegyében a Katolikus Egyház teljes szétverésére törekedtek. Számos püspököt bebörtönöztek, papok, szerzetesek ezreit internálták, szemináriumokat, vallásos intézményeket számoltak fel, egyházi iskolákat államosítottak. Az ifjúság ateista nevelése stratégiai fontosságú lett, a hitüket megvallókat pedig mindenütt hátrányos megkülönböztetés érte. Csupán a hatvanas évek elején, XXIII. János pápasága és a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának idején derengett fel a Szentszék és a kommunista államok közötti párbeszéd lehetőségének halvány reménysugara.

 
2 750 Ft
Akció: 2 475 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 MAGYARORSZÁG ÉS A SZENTSZÉK DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATA 1920-2000

Szerkesztette: Zombori István

Szent István Kiadó, 2001

 

A könyv - mely megjelenésének nagy fontosságot tulajdonítok - a magyar-vatikáni kapcsolatok elmúlt nyolcvan évének elemzése. A történelmi léptékű visszatekintés mindig a jövőről szól. Tanulságokat fogalmaz meg, kijelöli a követendő utat, ilyenformán ez a magas szakmai színvonalon elkészített kötet a nemzetközi jog két alanyának viszonyán túl rólunk, magyarokról, a mi múltunkról és a mi jövőnkről mond el nagyon sokat." Martonyi János volt külügyminiszter; "A diplomáciai kapcsolatok, és a Szentszékkel nemrégiben megkötött különféle egyezmények egyáltalán nem az Egyház privilegizált helyzetét hivatottak kiemelni, hanem küldetésének és a közéletben betöltött szerepének pontos megértését célozzák. Az Egyház mindig a magyar nemzet mellett állt, s annak sorsa iránt sosem volt közömbös: elég utalni Szent István, Szent Erzsébet, Boldog Apor Vilmos püspök és Mindszenty József nevére. Az Egyház, amikor a tanítása alapító eszméire figyelmeztet és az állammal együttműködve teljesen bekapcsolódik a nemzet életébe, olyan természetfeletti erővel hatja át, amely lehetővé teszi, hogy egyesítő és integráló szerepet töltsön be a magyar nép életében, megszilárdítva ezzel a társadalmi kapcsolatokat és a lelki egységet." Jean-Louis Tauran érsek

 
1 990 Ft
Akció: 1 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 "LEGYETEK TÖKÉLETESEK..." (TANULMÁNYOK A KERESZTÉNY ASZKÉZIS TÖRTÉNETÉHEZ A SZERZETESSÉG KIALAKULÁSÁIG)

Szerző: Vanyó László

Szent István Kiadó, 1992

 

Ha keresztény erkölcsről van szó, annak szinte természetes tartozéka az aszkézis, ami nélkül hiteles keresztény életről nem beszélhetünk. Amikor azonban a keresztény aszkézis forrásvidékére tévedünk, és ott kutatunk utána, zavarbaejtő módon írott forrásainkban nem találjuk meg az "aszkészisz" görög szót. Hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, amíg a szó keresztény tartalmat nyert, és nyelvhasználatunkban otthonos lett. Ezért nem is lenne helyes, ha egy elvont fogalom nyomait kutatnánk az Újszövetségben, jobb ehelyett a keresztény tökéletesség eszméjének körvonalait kinyomozni, hiszen a tökéletességet követelménynek állította tanítványai elé Jézus. Könyvünkben egy-egy terület vagy korszak felfogására jellemző írást mellékelünk az aszkézis fejlődésének illusztrálására.

 
500 Ft
Akció: 450 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 "ROMA EST PATRIA OMNIUM FUITQUE" (LÁSZAI JÁNOS ERDÉLYI FŐESPERES SÍREMLÉKE A RÓMAI SANTO STEFANO ROTONDO TEMPLOMBAN)

Szerző: Sárközy Péter

Szent István Kiadó, 2001

 

Ez a négynyelvű kis füzet elsősorban a Rómába látogató zarándokok számára készült, de ajánljuk mindazoknak, akiket érdekel a művészettörténeti és művelődéstörténeti szempontból egyaránt igen becses templom története és művészi emlékei, különös tekintettel ezek magyar vonatkozásaira. A római Santo Stefano Rotondo immár több mint félezer éve a római magyar jelenlét egyik legfontosabb szimbóluma.

 
800 Ft
Akció: 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A RAJNA A TIBERISBE ÖMLÖTT

Szerző: Ralph M. Wiltgen

Szent István Kiadó, 1999

 

Az a rendkívüli könyv a II. Vatikáni Zsinat krónikája. Nem száraz történelmi mű - bár történeti hűségre törekszik -, inkább lebilincselő olvasmány, mely feltárja az olvasó előtt a zsinat "kulisszatitkait". A nagyközönség számára többnyire ismeretlen, hogy a zsinati dokumentumok milyen kemény viták során születtek meg, s hányszor kellett megküzdeniük a különféle áramlatoknak. Az Egyház arculata a zsinaton gyökeresen átformálódott, nem csoda tehát, ha ennek az újjászületésnek voltak borús pillanatai is. A verbita atya, Wiltgen - egy független zsinati hírszolgálat vezetőjeként első kézből kapott információk alapján tényfeltáró őszinteséggel, ugyanakkor messzemenő objektivitással ismerteti a három év eseményeit.

 
920 Ft
Akció: 830 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
EMLÉKEK PÉTERY JÓZSEF PÜSPÖKRŐL

Szerző: Petróci Sándor

Szent István Kiadó, 1998

 

Dr. Pétery József 25 évig volt váci püspök, a történelmi viharok közepette azonban csak 10 éven át teljesíthette főpásztori feladatát. 15 esztendőn keresztül száműzöttként a távoli Hejce faluban mint valami magyar Rodostóban imádkozott a rábízott nyájért, s szenvedte el az önkényuralomtól reá kényszerített tétlenséget. Az a püspök, akit XII. Pius pápa lelkipásztori munkássága miatt állított a több, mint egy millió lelket számláló egyházmegye élére, nem tudta kibontakoztatni munkásságát; s maradt az egyetlen eszköz, az imádság, amivel küzdött övéiért, hogy hívei megmaradjanak az igaz hitben.

 
1 300 Ft
Akció: 1 170 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A BELGIUMI MAGYAR KATOLIKUSOK LELKI GONDOZÁSÁNAK TÖRTÉNETE

Szerző: Borovi József

Szent István Kiadó, 2002

 

Ez a könyv, amelyet az olvasó most kezében tart, a belgiumi magyar katolikusok közel nyolcvanéves történetét mutatja be. E nyolcvan év a belgiumi magyar katolikusok életében sokkal gazdagabb eseményekben, hogysem egy kötetben – magányos kutatóként, segítség nélkül – meg lehessen írni. Mégis vállalkoztam e munkára, mert legalább kiindulási alapot akartam nyújtani azoknak a kutatóknak vagy kutatócsoportoknak, akik akár egy részletkérdés, akár egy újabb összefoglaló mű megírására vállalkoznak a későbbiekben. A külföldi magyar katolikus lelkészségek története című sorozatom célja az, hogy az utókor számára megőrizze az egyes országokban élt és élő magyar katolikusok életének szellemi és tárgyi emlékeit. Ilyen célkitűzés mellett természetesen nem lehet szó olyan tökéletes munkáról, mintha csak egyetlen közösség bemutatására vállalkoztam volna. Remélem, hogy egyszercsak megszűnik a honi magyar katolikusok és a külföldi magyar katolikus közösségek érdektelensége az idegenbe szakadt testvéreink múltja iránt. Bízom abban, hogy munkáimmal, megállapításaimmal, véleményeimmel kiprovokálom e közösségek kényszerű hozzászólásait és mozgásba hozom a közöny állóvizét. Borovi József

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A FRANCIAORSZÁGI MAGYAR KATOLIKUS LELKÉSZSÉGEK TÖRTÉNETE II.

Szerző: Borovi József

Szent István Kiadó, 2001

 

A franciaországi magyar katolikus és protestáns lelkészségek életében lényeges változást hozott a II. világháború befejeződése. Az államhatalom megszüntette a követséghez való tartozásukat. Ennek megfelelően külön kötetet igényelt a magyar kormánytól független magyar katolikus lelkiszolgálat küzdelmes - 1945-2000 közötti - története. Az állami hivatalos szervek 1945-1949 között ideológiai, politikai okokból kivonultak a külföldi hívő régi és új - emigráns - magyarok lelkigondozása támogatásának területéről. Néha szemfényvesztő manővereket tettek és azt gondolták, hogy az internacionalista kommunizmus szőcsöveivé tudják a lelkészségeket és a lelkészeket tenni. Magyarországon 1950-ben a Szent László Társulat beszüntette működését és 1951-től pedig a püspökök és hivatalaik az AEH befolyása és ellenőrzése alatt állottak. Mindezek ellenére remélem, hogy sikerült bemutatnom azt a lelkipásztori munkát, amelyet jó ötven éven keresztül a franciaországi magyar katolikus papok végeztek a magyarság hitbeli megerősítéséért, hazafiasságuk megőrzéséért. A megváltozott nemzetközi, nemzetpolitikai, társadalmi, gazdasági légkör szükségessé teszi, hogy egy olyan együttműködés alakuljon ki a magyar állami és egyházi vezetők között, amely lehetővé teszi a 75 éves franciaországi lelkipásztori munka folytatását.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 MAGYAR KATOLIKUS LELKIPÁSZTOROK ÉSZAK-EURÓPÁBAN (IZLAND, DÁNIA, NORVÉGIA, SVÉDORSZÁG, FINNORSZÁG)

Szerző: Borovi József

Szent István Kiadó, 2000

 

A II. világháború egyik következménye volt, hogy az 1945 után a skandináviai államokba menekült, vagy oda települt magyarok lelki igényeinek szolgálatára katolikus és protestáns lelkészek magyar egyházi közösségeket hoztak létre. Sok magyar katolikus hívő és pap számára Skandináviában egy hősies és küzdelmes időszak fordulópontja következik az új évezreddel. Sárguló fényképek, egyházi körlevelek, tudósítók foszladozó lapjai és ez a könyv jelzi majd unokáknak, dédunokáknak az őseik Istenbe vetett hitének, egyházukhoz, magyarságukhoz való tartozásának belső és külső emlékeit.

 
1 800 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A SZÓRVÁNYBAN ÉLŐ MAGYAR KATOLIKUSOK LELKIGONDOZÁSÁNAK TÖRTÉNETE

Szerző: Borovi József

Szent István Kiadó, 2000

 

A világban szétszóródott magyarság lelki szolgálatát végző egyházi közösségek és azok lelkészei megérdemlik, hogy tevékenységük, áldozatos életük emléke fennmaradjon az utókor számára. A jelen munka egy sorozat első kötete, mely a külföldi magyar katolikusok lelkészségeinek történetét mutatja be. Az első kötet általános bevezetést ad a külföldre került magyarok lelkigondozásának történetéről. A sorozatban jelenik meg majd a franciaországi, a hollandiai, a belgiumi, a norvég, a dán, a svéd, az angol, az osztrák és a németországi katolikus lelkészségek története. Jelen munka nem egy munkaközösség műve, ezért nem is törekedhet teljességre. Reméljük azonban, hogy indítást tud adni egy-egy lelki közösség történetének további és elmélyültebb kutatásához.

 
1 200 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A FRANCIAORSZÁGI MAGYAR KATOLIKUS LELKÉSZSÉGEK TÖRTÉNETE I. (1925-1945)

Szerző: Borovi József

Szent István Kiadó, 2000

 

A világban szétszóródott magyarság lelki szolgálatát végző egyházi közösségek és azok lelkészei megérdemlik, hogy tevékenységük, áldozatos életük emléke fennmaradjon az utókor számára. Jelen munka egy sorozat második kötete, mely a külföldi magyar katolikusok lelkészségeinek történetét mutatja be. Az első kötet általános bevezetést ad a külföldre került magyarok lelkigondozásának történetéről, a második kötet a franciaországi magyar lelkészségek történetét tárja fel. A könyv nem egy munkaközösség műve, ezért nem is törekedhet teljességre. Reméljük azonban, hogy indítást tud adni egy-egy lelki közösség történetének további és elmélyültebb kutatásához.

 
1 700 Ft
Akció: 1 530 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR KATOLIKUS LELKIPÁSZTOROK SZOLGÁLATA HOLLANDIÁBAN

Szerző: Borovi József

Szent István Kiadó, 2002

 

A történelem viharai sokfelé szórták szét a magyarságot. A szórványban élő honfitársaink a fennmaradásért folytatott küzdelemben mindig nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy hitük és nemzeti hovatartozásuk őrzésére saját lelkészségeket alapítsanak. Borovi József könyvsorozata a külföldi magyar katolikusok lelkigondozásának történetét dolgozza fel. A jelen kötettel a szerző nehéz feladatra vállalkozott. Míg ugyanis a magyar és a holland református egyház kapcsolata több évszázadra tekint vissza, addig száz esztendeje sincs annak, hogy Hollandiában – hivatalosan – magyar katolikus pap lelkipásztorként működhetett. A szociálisan nagyon érzékeny holland társadalomban a szélesen hömpölygő református egyházi folyam mellett elindult egy magyar katolikus patak is. A folyó és a patak együttes munkája remélhetőleg le fogja bontani azokat a válaszfalakat, amelyeknek bontogatását a XX. század elején gyerekek kezdték, folytatták a vegyesházasságok felnőttei és befejezik az unokák, akik az egyetemes keresztény értékrendben egységessé teszik Európát.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KATOLIKUS SAJTÓMOZGALOM MAGYARORSZÁGON 1896-1932

Szerző: Klestenitz Tibor

Complex Kiadó, 2013

 

A katolikus egyház vezetői a XIX. század végén komoly veszélyforrást láttak a tömegsajtó megjelenésében. Fenntartásaikkal nem voltak egyedül, hiszen a média megítélését a kezdetektől befolyásolta az a félelem, hogy sérülékenyebbé teszi a társadalmat a politikai és gazdasági manipuláció fenyegetéseivel szemben. XIII. Leó pápa úgy vélte, hogy az antiklerikális irányultságú tömegsajtó észrevétlenül és fokozatosan elidegeníti olvasóit a vallástól, ezért saját sajtóhálózatok létrehozására biztatta a hívőket.

Figyelmeztetése nyomán - némi fáziskéséssel - Magyarországon is kibontakozott a katolikus sajtómozgalom, amely versenyképes egyházi lapok kiadására és terjesztésére vállalkozott. A munka egymással laza kapcsolatban álló egyesületekben zajlott, amelyekre az alkalmankénti együttműködés és a versengés, a részletkérdésekről folytatott éles viták egyaránt jellemzőek voltak.

 
2 625 Ft
Akció: 2 365 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA

Szent István Társulat, 2013

 

Az újra megjelent nagykatekizmus szerves és rendezett módon tárja elénk a katolikus tanítás lényegi és alapvető tartalmát, a hit és az erkölcs igazságait. A katekizmusok nagy hagyományát követve négy tartópillérre épül: szól a keresztségi hit megvallásáról ( a hitvallás), a hit szentségeiről, a hitből fakadó életről (a parancsolatok) és végül a hívő imádságról (a Miatyánk).

 

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KLERIKUSOK KÉZIKÖNYVE I-II.

Szerző: Kuminetz Géza

Szent István Társulat, 2013

 

Ki is a felszentelt szolgálattevő? Miben áll sajátos küldetése? Hogyan kapcsolódik a felszentelt szolgálattevő lelkipásztori élete – elsősorban szentség- és szentelmény kiszolgáltató, valamint az Egyház nevében végzett tanítói tevékenységével – a rábízott krisztushívőkéhez? A szerző a kétkötetes monográfiájában arra vállalkozik, hogy a fentebb feltett kérdésekre – több szempontból is megközelítve azokat – hiteles választ adjon. Mind a kötetek szerkezete, mind a jegyzetekben és a bibliográfiában megjelenő gazdag irodalom pontosan mutatja Kuminetz professzornak azt a célját, hogy a klerikusi életállapotról, a szemináriumi képzésről és a lelkipásztori küldetés gyümölcsöző ellátásáról szóló – a 19. század vége és 20. század közepe közötti – nagy klasszikus kézikönyvekhez méltó modern műben összegezze a Katolikus Egyház tanítását és fegyelmét, valamint annak gyakorlati megvalósítását a 21. század embere számára.

 
9 900 Ft
Akció: 8 910 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SAJTÓAPOSTOLBÓL APOSTOLUTÓD

Szerző: Huzsvár László

Szent István Társulat, 2013

 

Huzsvár László Horgoson született, a királyi Jugoszláviában. Csak a II. világháború alatt adatott meg neki, hogy magyarországi lakos legyen. A szovjet invázió és a Tito-féle megtorlás borzalmait gyerekfejjel átélve korán vált felnőtté. Minden megpróbáltatást túlélve 1957-ben, Szabadkán szentelték pappá. Plébánosként megindította az akkor egyetlen magyar nyelvű bácskai katolikus újságot, a Hitéletet, s kiadta az anyaországba is ezerszámra átjuttatott "jugoszláv" vagy "piros" Képes Bibliát. II. János Pál pápa 1988-ban kinevezte az újonnan alapított Nagybecskereki Egyházmegye első püspökévé, ahol az elszakított Délvidék főpásztoraként két évtizeden át öntött reményt a sokat szenvedett Bánság magyar katolikus híveinek lelkébe.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A BOLDOGGÁ - ÉS SZENTTÉAVATÁSI ELJÁRÁS KÉZIKÖNYVE

Szerző: Kuminetz Géza

Szent István Társulat, 2013

 

A gazdag egyháztörténeti, lelkiségtörténeti, liturgiatörténeti és kánonjogi kérdéskörnek az Egyház hatályos egyházfegyelmében jelenlévő kereteit mutatja be könyvében a tőle megszokott műgonddal Dr. Kuminetz Géza, a Pázmány Páter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja, aki egyúttal a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézetének professzora. A boldoggá - és szenttéavatási eljárás, annak lépései, sajátosságai és jogi rendezettsége hosszú kánonjogtörténeti kristályosodási folyamat eredményei, melyben az Egyház különösen is tekintettel volt azoknak az életpéldáira, akikről meggyőzően ki tudja jelenteni, hogy az üdvözültek között vannak, így személyük kiemelkedően szolgálhatja a hívő közösséghez tartozók lelki üdvösségét. Éppen ezért, a jelen kötet jóval több, mint egy kánonjogi terület összegzésére szolgáló kézikönyv. Megismerve a boldoggá - és szenttéavatási eljárásban szem előtt tartott tényeket, jobban megértjük, mit is jelentenek számunkra azok az üdvözültek, akik közbenjárnak értünk, és akiknek emléknapjai és ünnepei átszövik a teljes liturgikus évet. (Dr. Szuromi Szabolcs Azelm DSc.)

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
HITÜNK ÖNVÉDELME

Mai kérdések - mai válaszok

Szerző: Boda László

Szent István Társulat, 2013

 

A Katolikus Egyház hitét korunkban erősebb támadások érik, mint valaha. Az arányos védekezést jog és erkölcs egyaránt indokoltnak tartja. De vajon lehet-e arányosan védekezni olyan „nagyhatalmak” ellen, mint az internet és a média? Egy könyv kérdéseibe és feleleteibe rögzített hitvédelem Dávid és Góliát párbaját juttatja eszünkbe, amelyben informatikai hatókörét tekintve Dávid kisebb, Góliát pedig jóval nagyobb a bibliainál. Mégsem kilátástalan a védelem, ha az igazság áll szemben az ellenséges szándékú vádakkal. Boda László könyve a „bibliai harc” legerősebb fegyverévé válhat, mert érvelései és útmutatásai az élet számos területén megjelenő támadások ellen szolgálhatnak pajzsként, legyen bár szó teremtésről, evolúcióról, Isten létezéséről, Jézus istenségéről, a Biblia értelmezéséről, a krisztusi megváltásról vagy akár a mindennapi életünk eseményeiről.

 
1 400 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
APÁM

Szerző: Temesi Ferenc

L’Harmattan Kiadó, 2013

 

Több száz oldalas besúgói jelentésekre alapozva írtam meg apám sorsát, akivel 1957-től 1971-ig úgy bántak a titkos tartótisztek ügynökeiken, besúgóikon keresztül, ahogy rendes regényíró nem bánik a figuráival. Apám ugyanis visszautasította azt, hogy spicli legyen. Ötvenhétig általánosiskola-igazgató volt, aztán segédmunkás, majd tanító. Két bűne volt: magyar volt, és keresztény. Hogy egy kisvárosban kisemberek kiskocsmában kisfröccsöt isznak, vajon miért lehet érdekes a politikai belső elhárítás számára, ezt a gyerekeim és unokáim csak akkor értik meg, ha nemcsak világtörténelmi helyzetbe helyezem az egészet, de kultúrtörténeti kontextusba is. A múlt század már történelemnek számító hatvanas éveiről van szó, amelyben az akkor fölnövő nemzedék még némi szabadság illúziójában is ringatta magát, igaz, nem sokáig.

 

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KATOLIKUS BUDAPEST I - II.

Általános történeti szempontok; Plébániák

Szerkesztette: Beke Margit

Szent István Társulat, 2013

 

Nem érthetjük meg egy város lelkét, ha nem ismerjük az ott élők hitét, felfogását a világról, az emberi életről és a közösségről. Ez a szellem ihleti a mindennapok számos megnyilvánulását, ez fejeződik ki a látható alkotások sorában is. Budapest életében a katolikus vallás, a katolikus hívők egymással összeérő és egybeötvöződő, bár számos vidékről érkező és több nyelvet beszélő közössége, mely mindig a világegyház összefüggésében szemlélte önmagát, jelentős alkotó, formáló erő volt. Hozzájárulása a főváros és - többek között ezen keresztül is - a magyar nép kultúrájának, lelkületének, közösségi életének fejlődéséhez igen sokrétű. Örömmel nyújtom át a fővárosban élő minden katolikusnak és minden érdeklődőnek ezt az első összefoglaló munkát. Járuljon hozzá ez is önmagunk és egymás jobb megismeréséhez, a bizalom, a hit, az emberi értékek légkörének erősödéséhez! (Erdő Péter bíboros)

 

 
8 500 Ft
Akció: 7 650 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BIZTOS ÚT

Szerelemről, szexualitásról értelmesen

Szerző: Tomka Ferenc

Szent István Társulat, 2013

 

Tomka Ferenc atya könyve nem csak fiatalokhoz szól, hanem szülőkhöz és pedagógusokhoz is. Világos, határozott beszéd, útmutatás azokról a problémákról, amelyek között az ifjúság készül a hivatásnak fölismert házasságra. Nem siránkozik a nehéz körülmények fölött, hanem fényt gyújt, irányt mutat, bátorít, konkrét cselekvésre hív, hitet ébreszt, hogy a XXI. század hajnalán is lehet derűsen, tisztán megélt udvarlási kapcsolattal, jegyességgel indulni a házasság felé.

 
1 900 Ft
Akció: 1 710 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
PAUL CLAUDEL ÉS KONVERTITA BARÁTAI

Válogatás Claudel műveiből

Szerző: Szabó Ferenc S.J.

Szent István Társulat, 2013

 

Jó fél évszázaddal ezelőtt kezdtem el alaposabban foglalkozni a francia és magyar írók, költők istenkeresésével, lelki drámájával, miközben filozófiai és teológiai szempontból is vizsgáltam a hit és a hitetlenség misztériumát. Negyed századon át a Vatikáni Rádió magyar műsorában. előadásaimban, külföldi és itthoni folyóiratokban közzétett írásaimban sokat foglalkoztam az "istenkeresés a modern irodalomban" témával. Újraolvasva a konvertitákról, főleg Paul Claudelről szóló korábbi írásaimat, az az ötletem támadt, hogy összegyűjtöm és kiegészítem őket: Paul Claudel "megtéréseit" és küzdelmes hitét alaposabban elemzem, ismertetem, és a könyv második felében közzéteszem a költeményeiből és drámáiból készült műfordításaimat.

 
2 200 Ft
Akció: 1 980 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A NÁZÁRETI JÉZUS III.

A gyermekségtörténet

Szerző: XVI. Benedek pápa

Szent István Társulat, 2013

 

„Végre átnyújthatom az olvasóknak ezt a régóta ígért kis könyvet Jézus gyermekségtörténetéről. Nem harmadik kötete, inkább egyfajta kicsiny előtere ez a Názáreti Jézus alakjáról és üzenetéről szóló két korábbi kötetnek. Múltbéli és jelenkori magyarázókkal párbeszédet folytatva ebben most azt igyekeztem feltárni, amit Máté és Lukács Jézus gyermekkoráról mondanak evangéliumuk kezdetén. Minden bizonnyal nem kell külön mondanom, hogy ez a könyv semmiképpen sem tanítóhivatali aktus, hanem csupán „az Úr arca” (vö. Zsolt 27,8) személyes keresésének kifejeződése részemről. Így mindenki szabadon ellentmondhat nekem. Mindössze a rokonszenvnek azon megelőlegezését kérem az olvasóktól, amely nélkül nem létezik semmilyen megértés.”

XVI. Benedek pápa

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ASSISI SZENT FERENC ÚTJA

Szerző: Cesare Vaiani

L’Harmattan Kiadó, 2013

 

E rövid összefoglaló Assisi Szent Ferenc lelki tapasztalatát műveiből kiindulva mutatja be, három fő témát véve alapul: az Úr Lelkének birtoklását, a tulajdon nélküli életet, valamint a viszonzásra törekvést. Assisi Szent Ferenc írásainak alaposabb megismerése során kiderül, hogy minden intelem, szabály, ima valamilyen módon ezzel a három fő gondolattal függ össze. Ferenc tapasztalatában ezek központi elemek, így alapvetőnek kell lenniük minden lelkiség számára, amely valóban ferencesnek vallja magát.

 

Cesare Vaiani (1954–) a milánói Biblioteca Francescana munkatársa, valamint a veronai San Bernardino Teológiai Főiskola és a milánói Észak-olaszországi Teológiai Fakultás spirituális teológia és ferences lelkiség tanára.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KERESZTÚT PIO ATYÁVAL

Szerző: Pio atya

Szent István Társulat, 2013

 

Pio atya korunk egyik legnagyobb misztikusa, Assisi Ferenc mellett a legismertebb szent, aki testén viselte Krisztus szenvedésének jeleit, a stigmákat. Vajon ki tudna hitelesebben beszélni a Megváltó kínjairól, mint aki maga is átélte azokat? A szent kapucinus szerzetes leveleiben többször utalt arra, milyen érzés kerítette hatalmába, midőn vérző sebeit elfedve a külvilág kíváncsi tekintete elől, a keresztutat végezte. Ez a füzet válogatás ezekből a levelekből.

 
300 Ft
Akció: 270 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BESZÉLGETÉS A MESTERREL

Imák és elmélkedések az ifjúság számára

Szerző: Hetényi Varga Károly

Szent István Társulat, 2013

 

A 12-18 évesek számára írt katolikus imakönyv közvetlen hangon szól a fiatalokhoz, akik meg akarják találni a maguk hangját, útját – Istenhez és egymáshoz. A kötetben megtalálható a szentmise szövege, újszerű elmélkedések a Rózsafüzérről, a keresztútról és számos, a fiatalokat érintő problémáról. A témaköröket neves emberek gondolatai teszik érthetőbbé. A kötet Fernand Lelotte belga jezsuita atya Rabboni c. könyve nyomán készült.

 
2 100 Ft
Akció: 1 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
OHRIDI SZENT NAUM MAGYARORSZÁGI KULTUSZA

Szerző: Nagy Márta

Balassi Kiadó, 2012

 

A kötet egy Magyarországon alig ismert balkáni szent kultuszát mutatja be. Naum a 9. században folytatott térítő tevékenységet Kirill-Cirill és Metód tanítványaként, és meghatározó szerepet játszott az óbolgár írásbeliség megteremtésében. Tisztelete a középkorban az általa alapított ohridi monostorban virágzott. A 18. század elején az ohridi térségből a Magyar Királyságba betelepült macedovlachok magukkal hozták Szent Naum kultuszát, kiemelve ezzel helyi jellegéből és elindítva újabb kori tiszteletét. Az elsősorban képi ábrázolásokban testet öltő kultusz egyben az óhazai kötődés és az asszimiláció kifejeződése is. Nagy Márta több tudományterületet érintő könyve katalógusszerűen ismerteti meg a 149 magyarországi kompozíciót – jelentős részüket első ízben publikálva –, végigköveti a Naum-ikonográfia új elemeinek kialakulását és terjedését, valamint számba veszi a rokon ábrázolásokat.

 

A Debreceni Egyetemi Kiadóval közös kiadás

 
8 900 Ft
Akció: 8 010 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
 KORUNK IRÁNYTŰJE. A CARITAS IN VERITATE KEZDETŰ ENCIKLIKA JELENTŐSÉGÉRŐL

Szerkesztette: Bakos Gergely OSB

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Karl Jaspers szerint: „A legfontosabb a világon a szeretet, a transzcendencia rejtjeleinek kibetűzése, és minden, amit az értelem meg tud világítani.” A keresztény tanítás szerint pedig a transzcendencia rejtjeleit leginkább a szeretet és az igazságosság mindennapi ügyes-bajos dolgaiban, embertársaink között lelhetjük föl. Jelen kötet arra tesz kísérletet, hogy emberi értelmünkkel világítsuk be némiképp e létterületeket, amikor a Caritas in Veritate szövegéről együtt gondolkodunk.

 
1 200 Ft
Akció: 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KERESZTÉNYSÉG TÖRTÉNETE

Szerző: Paul Johnson

Európa Könyvkiadó, 2012

 

Az 1928-ban született, Oxfordban végzett, kiemelkedő angol történész rendkívül termékeny tudományos munkássága mellett keresett előadó, továbbá Margaret Thatcher, majd Tony Blair tanácsadója volt. Több műve magyarul is megjelent. A kereszténység története másik, hasonlóan nagyszabású könyvét, A zsidók történeté-t folytatja. Johnson nem tartozik a száraz, akadémikus szaktudósok közé, műve a nagyközönségnek szól, élvezetes stílusban, színes és megvilágító erejű anekdotákkal megtűzdelve mutatja be, hogyan bontakozik ki egy kis zsidó szektából, emelkedik fel és terjed el világszerte a hit és szeretet útján megváltást ígérő tan, amelyet Jézus, a vándorprédikátor hirdet.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
VALLANI ÉS VÁLLALNI

Szerző: Nemeskürty István

Szent István Kiadó, 2011

 

Nemeskürty István a kulturális és művészeti életünk jelentős spektrumát átölelő sokoldalú munkássága, a magyar játékfilmkészítés több mint negyedszázados irányítása, irodalom-, művelődés- és bibliatörténeti művei, forgatókönyvei, gazdag publikációs tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként 2011. március 14-én Kossuth Nagydíjat kapott. Kedves megrendelőink az elsők között vehetik kezükbe Nemeskürty tanár úr legújabb kötetét. „Kötetbe foglaltam az elmúlt két évtized kártékony jelenségei okozta veszedelmeket, melyek ellen erkölcsünk maradhat a máig leghatásosabb ellenméreg.” Nemeskürty István

 
1 500 Ft
Akció: 1 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A MAGYAR VALÓSÁG KÁLVÁRIÁJÁN

Szerző: Szeghalmi Elemér

Szent István Kiadó, 2003

 

Szeghalmi Elemér 1929-ben születetett Budapesten. A fővárosi bencés gimnáziumban érettségizik, ezt követően bölcsészkaron középiskolai tanári oktatólevelet és irodalomtudományi doktorátust szerez. 1951 és 1987 között a Magyar Állami Operaház énekkari szólamvezetője, közben külső cikkírója a katolikus sajtónak. 1949-től az Új Emberben, 1953-tól a Vigiliában jelennek meg írásai. 1987-től belső munkatárs, majd 2003-ig kulturális rovatvezető az Új Ember hetilapnál. Publicisztikai tevékenységéért 1944-en a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitűntetést, irodalmi munkásságáért 1991-ben Rónay György- díjat, 1996-ban József Attila-díjat kap.

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A POMPEJI RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE KEGYTEMPLOM TÖRTÉNETE

Szerző: Boldog Bartolo Longo

Szent István Kiadó, 2008

 

A könyvben a templom építésének történetét az alapító, Boldog Bartolo Longo beszéli el, aki megtérését a Rózsafüzérnek köszönhette, s így az ősi imádság apostola lett. Megtudhatjuk belőle, hogy a Szűzanyának mennyire kedves volt kezdeményezése. Tanúi lehetünk a sok-sok fáradozás és kudarc után megszületett kegytemplom fölépülésének, mely az egész világ számára kiindulópontja lett a Rózsafüzér-imádság újjászületésének. „Lehetetlen volna megszámlálni a szentek seregét, akik a rózsafüzérben találták meg a megszentelődés hiteles útját. Elég legyen emlékezni arra a különleges karizmára, melyet Boldog Bartolo Longo, a rózsafüzér apostola hordozott. Az ő életszentségének útja a szíve mélyén hallott sugallatra támaszkodott: „Aki terjeszti a Rózsafüzért, üdvözül!” E sugallat alapján úgy érezte, hogy Pompejiben templomot kell építenie az ókori városnak a romjain, melyet éppen megérintett az evangélium, mielőtt 79-ben a Vezúv lávája eltemette, és csak századokkal később bontakozott ki hamujából.” II. János Pál pápa

 
2 100 Ft
Akció: 1 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 ISTEN ÜGYÉNEK KATONÁJA. GÁSPÁR GUSZTÁV ÉLETÁLDOZATA, 1908-1951

Szerző: Csordás Eörs          

Szent István Kiadó, 2006

 

Krisztus mondja: „Nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.” Csordás Eörs könyve egy olyan embert mutat be, aki békésebb időkben kimagasló életpályát futott volna be, ám Krisztus tanúságtételre hívta, s ő nem utasította el a vértanúság kelyhét.

 
1 300 Ft
Akció: 1 170 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BOLDOG SALKAHÁZI SÁRA

Szerkesztette: Hidvégi Máté

Szent István Kiadó, 2006

           

A könyv első részében Salkaházi Sára boldoggá avatásának előzményeiről olvashatunk. Ezt követi Mona Ilona szociális testvér részletes életrajza Salkaházi Sáráról, amit a Boldogok sorába emelt fotódokumentációja tesz teljessé. Ezután Sára testvér irodalmi munkásságából olvashatunk válogatást. A kötet több írást tartalmaz még a boldoggá avatottról, végül életének utolsó napján megtett útjának – egy leendő zarándokútnak – bejárásával zárul.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AD FONTES

Szerző: Vizkelety András   

Szent István Kiadó, 2011

 

Válogatott tanulmányok - Ausgewälte Schriften Ünnepi kötet Vizkelety András 80. születésnapjára - Festgabe für András Vizkelety zum 80. Geburtstag

 

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A HELY SZERELMESE

Szerző: Várszegi Aszrik

Szent István Kiadó, 2010

 

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát határozottan, személyisége "teljes lendületével" kötelezte el magát az erkölcsi jó és igaz mellett. Erről és életének jelentősebb mozzanatairól vall a rá jellemző szelíd, kellemes humorral, máskor határozottsággal vagy éppen higgadt tárgyilagossággal - a hegyről (mons sacer) messze tekintő ember széles horizontjával.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
JOHN HENRY NEWMAN VÁNDORÚTJA

Szerző: Nemeshegyi Péter  

Szent István Kiadó, 2010

 

Newman anglikán lelkészként a XIX. század első felében elkötelezetten küzdött kora liberalizmusa ellen. Az egyházatyák műveit tanulmányozva azonban felismerte, hogy az ősegyház nem az anglikán, hanem a Római Katolikus Egyházban él tovább, ezért 1843-ban lemondott hivataláról, otthagyta ragyogó akadémiai pályafutását, és kétévi teljes magány után letette a katolikus hitvallást. Az ezt követő időszakban könyvei és lelkipásztori munkája révén az angol katolikus megújulás vezéralakjává vált. Ez a kis könyv az általa bejárt utat tárja a magyar olvasók elé.

 
580 Ft
Akció: 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BÖLCSESSÉGRE NEVELJÜK SZÍVÜNKET

Szerző: Szendi József

Szent István Kiadó, 2010

           

Mi az, amit csak én tehetek meg? S ha nem teszem meg, akkor bizony oda a teljes élet valósága! Ez jelenti az ember felelősségét, miközben tisztában kell lennünk azzal, a bennünk lévő értékeket nem mi teremtettük, mi csak lehetőséget hagyhatunk Istennek, amikor önző vágyainkat nem helyezzük az ő tervei elé. " Öljétek meg magatokban a régi, önző embert, feszítsétek minden nap keresztre, s akkor majd föltámad bennetek Krisztus. " A keresztény élet ennek megfelelően örökös haldoklás és örökös föltámadás- vallja életrajzi kötetében Szendi József, nyugalmazott veszprémi érsek, aki visszatekintve a mögöttünk hagyott huszadik századra, az éberen virrasztó és imádkozó ember evangéliumi bölcsességét vetíti elénk.

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A TEREMTETT VILÁG IGÉZETÉBEN

Szerző: Németh László

Szent István Kiadó, 2010   

 

A távoli, a kereszténységet nem ismerő népek misszionálására a 19. század végén alakult rendnek (verbita) ő az első közvetlenül Európába kinevezett megyéspüspöke, ami jelzés értékű: Európa missziós terület. Könnyedsége, szellemessége, lényeglátása és a megszokott formáktól, beidegződésektől való függetlenedni tudása olyan missziós adottságok, amelyeket a 21. század Szerbiájában egy püspök nehezen nélkülözhet.

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ELVITTE ŐT JÉZUSHOZ

Szerző: Veres András

Szent István Kiadó, 2009       

 

Nyitottnak kell lennünk az élet előttünk álló feladataira, választásaira és kihívásaira. A körülmények, a nevelők, a szülők és mások által az Úristen egyértelmű jeleket ad, különösen akkor, ha az ember önmagában is vizsgálja: mit és hogyan szeretne valójában cselekedni? Mikor érezné magát tényleg boldognak? S akkor világossá válik, mi az, amire az Úristen meghív minket. Nemcsak a papságra, hanem minden más hivatásra is vonatkozik ez.

 
2 550 Ft
Akció: 2 295 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
EGY SZÍV, EGY LÉLEK

Szerző: Miklósházy Attila

Szent István Kiadó, 2009

 

Interjúkötetében a külföldön élő magyarok nyugalmazott püspöke az integráció, a beolvadás-asszimiláció súlyos problémakörével foglalkozik.

 

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
PSALLITE SAPIENTER

Szerkesztette: Verbényi István

Szent István Kiadó, 2008

 

Hat ország jeles tudósai, kutatói, művészei tisztelegnek a 80 éves zenetudós munkássága előtt. A gregorián „misszionáriusa” 1988-ban – amint lehetősége nyílott arra, hogy Magyarországon taníthasson – otthagyta a salzburgi Mozarteumot, hogy ezentúl tudásával maradéktalanul abban az országban taníthasson, amely neki az életet, hitet, és a papságot adta. Ezért tart előadásokat, szkólatalálkozókat, ezért alapít gregorián együtteseket, és szervez Nemzetközi Gregorián Fesztivált. Célja: imádkozva énekelni, magas színvonalon és hitelesen megszólaltatott gregorián énekkel végezni a liturgikus szolgálatot, teljes szívvel dicsérni az Istent. Így fonódik össze nála egyetlen hivatás egységébe a lelkipásztorkodás és a gregorián ének terjesztése. A kötet címe: „Psallite sapienter” – „énekeljetek bölcsességgel” (Zsolt 47,8), az ő életének mottója is lehet.

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.