Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Katolikus egyház

Fő kategória >Vallás >Katolikus egyház

Sorrend:

-10%
KALAZANCI SZENT JÓZSEF

Szerző: Mario Spinelli

Szent István Kiadó, 2007       

 

Azért kilátástalan a szegények helyzete, mert a tanulatlan gyermek szolgaságra van rendelve – ezt fölismerve kezdte meg a XVI. század végén Rómában Európa első ingyenes népiskolájának, a Schola Piának a megszervezését a piarista rend későbbi megalapítója, a XII. Pius pápa által a keresztény népiskolák pártfogójává nyilvánított Kalazanci Szent József, akinek életét beszéli el ez a kötet.

 
1 400 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
TE KÖVESS ENGEM

Szerző: Pápai Lajos

Szent István Kiadó, 2006

 

A Győri Egyházmegye püspöke 1940-ben született, 23 évesen szentelték pappá. A teológia és a vallástudomány doktora, a budapesti Központi Szeminárium egykori spirituálisa 1991 óta megyéspüspök, s 1995-től egyben a püspöki kar Iskolabizottságának elnöke. Az Ő életútját és portréját rajzolja meg sorozatunk legújabb kötete.

 
1 990 Ft
Akció: 1 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ISTEN ORSZÁGÚTJÁN

Szerző: Bábel Balázs           

Szent István Kiadó, 2005

 

Dr. Bábel Balázs a püspöki kar fiatalabb generációjához tartozik: 1950-ben született. Plébániai szolgálatok után a Központi Szeminárium prefektusa, majd spirituálisa, később a Váci Borromeo Szent Károly Papnevelő Intézet rektora és az Egri Hittudományi Főiskola Levelező Tagozatának igazgatója. Püspökké 1999-ben szentelték, jelenleg a Kalocs-Kecskeméti Főegyházmegye érseke. A kalocsai érsekkel folytatott beszélgetésből vallomásos mű született...

 
1 980 Ft
Akció: 1 780 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
FÉLELEM NÉLKÜL

Szerző: Gyulay Endre

Szent István Kiadó, 2005

 

Másfél évtizeddel ezelőtt szinte máról holnapra visszakapta szabadságát az addig korlátok közé szorított, szinte látszatlétre kényszerített egyház. E történelmi igazságszolgáltatás örömmel töltötte el, ugyanakkor súlyos feladatok elé állította a magyar püspököket. Gyulay Endre, a Szeged-csanádi egyházmegye főpásztora az elsők között volt, aki felismerve az idők jeleit, hozzáfogott a bontakozó demokráciában az egyház közéleti szerepének kialakításához. Kötetünkben a 75 éves főpap vall családi gyökereiről, ifjúságáról, a diktatúra éveiről és az elmúlt évek küzdelmeiről.

 
1 580 Ft
Akció: 1 420 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SZABADON ELKÖTELEZVE

Szerző: Mayer Mihály

Szent István Kiadó, 2005

 

Mayer Mihály püspök vallomásában végigtekint eddigi életútján, mely a kisdorogi szülői háztól a pécsi püspöki székig vezetett. Megismerhetjük belőle a maga közvetlenségével ,ugyanakkor határozott nézeteivel azt a személyiséget, aki nehéz történelmi és politikai körülmények között következetesen képviselte azt a szellemi és erkölcsi eszményt,amit otthonról hozott,abból a német nemzetiségi közösségből,ahová született.

 
1 580 Ft
Akció: 1 420 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BOLDOG MARGIT

Szerző: Kodolányi János

Szent István Kiadó, 2000    

 

A XX. századi magyar prózairodalom egyik legjelentősebb egyénisége volt Kodolányi János (1899-1969). Ez a harmincas években született történelmi regénye a tatárjárás korában játszódik, és Árpád-házi Szent Margit alakját rajzolja meg - az író vallomása szerint a kódexmásoló apáca, Ráskai Lea hamvasan tiszta és üde Margit-legendájától ihletetten. Kodolányi János nagy empátiával kelti életre a magyarságnak ezt a háborúkkal és nemzeti tragédiákkal terhes korszakát, valóságos mítoszt teremtve. A műnek sajátos varázst ad az írónak az a kísérlete, hogy fölidézze benne a XIII. század beszélt magyar nyelvét.

 
1 800 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
CLAIRVAUX-I SZENT BERNÁT

Szerző: Jean Leclercq

Szent István Kiadó, 1998

 

Miért időszerű ma bemutatni egy XII. századi szerzetest? Bár Szent Bernátot a történészek körében is növekvő érdeklődés övezi, ennél azonban sokkal nagyobb a népszerűsége azok közt, akik a műveiben ma is reményt, világosságot és megnyugvást találnak. Leclercq könyvéből egy nagy hatású egyéniség rajzolódik elénk. A mű negyvenévi kutatómunka gyümölcse, adatokkal és korabeli dokumentumokkal.

 
1 100 Ft
Akció: 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
ÖNÉLETRAJZ

Szerző: Gilbert Keith Chesterton

Szent István Kiadó, 2002

           

A brit író–költő (1874–1936) a századelőn kora egyik szellemi vezéregyénisége volt, kitűnő előadó, félelmetes vitapartner, a konzervatív eszmék élharcosa. Számos műve jelent meg magyar nyelven is: Páter Brown-történetek, Don Quijote visszatér stb. Önéletrajzának eredeti angol kiadása a szerző életének utolsó évében látott napvilágot. „Akik e könyvet elolvassák – írja Chesterton –, látni fogják, hogy az igazsággal, a szabadsággal és az egyenlőséggel kapcsolatos ösztönöm a kezdetek kezdetétől különbözött korunk valamennyi felfogásától és minden olyan tendenciától, amely a központosulás és az egyformává szürkülés irányába mutat. Egészen addig nem tudtam pontosan, hogy mit értek szabadságon, amíg nem hallottam új nevét: Emberi Méltóság.” Az irodalmilag is kiemelkedő alkotás közelről mutatja be a kor meghatározó közéleti és irodalmi személyiségeit is, akikkel baráti vagy – éppen vitriolos, szókimondó stílusa miatt – ellenséges volt a viszonya (H. Belloc, G. B. Shaw stb.).

 
2 900 Ft
-11%
SERÉDI BÍBOROS FIATAL ÉVEI RÓMÁBAN (1908-1927)

Szerző: Bánk József

Szent István Kiadó, 1999

 

Bánk József, nyugalmazott érsek, kánonjogászként Serédi bíboros közvetlen munkatársa, ezt írja könyvének bevezetőjében, 1997-ben: „Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás közéleti szereplésének megítélése még mindig problémás. Éppen ezért ebben a könyvben csak a Rómában töltött fiatal éveinek munkásságát tárgyaljuk: 1908-tól 1927-ig. Tagadhatatlan, hogy az 1917. évi Egyházi Törvénykönyv (Codex Iuris Canonici) szerkesztésében oroszlánrésze volt... Balogh Albin bencés tanártól hallottam, hogy élénk levelezést folytatott Serédivel a római években. A pannonhalmi főmonostor levéltárosa kérésemre a Baloghnak szóló leveleket (kb. harminc darabot) és egy ismeretlen szerzőtől származó rövid Serédi-életrajzot a római évekről, fotokópiában rendelkezésemre bocsátott.

 
450 Ft
Akció: 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  SZENT JÓZSEFRŐL NEVEZETT MÁRIA-TERÉZIA ANYA ÖNÉLETRAJZA

Szerző: Anna Maria Tauscher van den Bosch

Szent István Kiadó, 1997

 

A nagy és sikeres emberek visszaemlékezései a legvonzóbb és leghasznosabb írások közé tartoznak. Bepillantást engednek a lélek mélységeibe, Isten titokzatos műhelyébe, ahol Isten alakítja a személyiséget tervei végrehajtására. Ez érvényes erre a könyvre is, melyben Szent Józsefről nevezett Mária-Terézia anya írja le személyiségének és életművének fejlődését. Isten - akinek közelségét Tauscher Anna Mária nemegyszer a misztikus kegyelmekben is megtapasztalhatta - nem könnyítette meg az utat, melyben az evangélikus lelkész lányát, a Kármelig, majd a Jézus Isteni Szívéről Nevezett Karmelita Nővérek világszerte elterjedt kongregációjának megalapításáig vezette.

 
750 Ft
Akció: 675 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
HARAGOS VISSZATEKINTÉS AZ ÁLLAMRA

Szerző: Norbert Lohfink

Szent István Kiadó, 2005

   

Egy olyan történelem után, amelyben a magyar nép is egy hatalmas ateista állam igája alatt nyögött, és egy olyan új korszakban, amelyben e nagy nép megkísérel - az állam és az invdividum, az állam és a társadalom, az állam és az egyház viszonyában - új utakat járni, a régi Izrael felismerései, melyek a deuteronomisztikus történetírásban lecsapódtak, meggyőződésem szerint segíthetnek nekünk abban, hogy sok mindent világosabban lássunk. Őszintén kívánom - és ezzel bocsátom útra a magyar fordítást -, hogy ez a könyv járuljon hozzá kissé ahhoz, hogy Bibliánk e segítségét észre is vegyük.

 
2 000 Ft
  A GYÓGYULÁS ÉS MEGÚJULÁS FELÉ. SZIMPÓZIUM A SZEXUÁLIS GYERMEKBÁNTALMAZÁSOKRÓL

Szerkesztette: Patsch Ferenc SJ

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Ez a kötet rettenetes témát dolgoz fel. Ki ne hallott volna a keresztény egyházakat világszerte megrázó, hatalmas médiavisszhangot és érthető felháborodást kiváltó botránysorozatról,

a papok és lelkészek által gyermekek sérelmére elkövetett szexuális visszaélésekről? Az itt megjelent tanulmányok a katolikus egyháznak e szörnyűségekre adott átfogó válaszát tükrözik. Annak a konferenciának az anyagát adjuk közre immár magyar nyelven is, amelyet e témában 2012 februárjában rendeztek a római Pápai Gergely Egyetemen.

 
3 500 Ft
-20%
ÚJ DALT ÉNEKELJETEK. A KERESZTÉNY HIVATÁS

Szerző: Timothy Radcliffe OP

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A ma is keresett előadó, népszerű prédikátor, a Domonkos-rend korábbi legfőbb elöljárója ebben a sok nyelvre lefordított, bestsellerré vált könyvében olyan előadások, levelek, prédikációk szövegét adja közre, amelyeknek fő címzettjei szerzetesek. Ám mivel a szerzetesi életnek – meggyőződése szerint – csak akkor van értelme, ha van mondanivalója a keresztény élet és általában véve az emberi élet számára, jó szívvel ajánlja írásait a szélesebb olvasóközönségnek is. Humorral, szókimondó egyenességgel, közvetlen hangnemben, felszabadító bölcsességgel megírt elemzései arra biztatnak, hogy merjünk énekelni, mert az ének legyőzi az élet legnagyobb ellenségét, a félelmet, és merjünk új dolgokkal kísérletezni, hogy valóban jézusi, evangéliumi szabadsággal élhessünk.

 
3 100 Ft
Akció: 2 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZÜZESSÉG

Szerző: Raniero Cantalamessa

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A szűzi és napfényesen áttetsző élet elsősorban nem saját erőfeszítésünk eredménye, hanem Isten ajándéka. Krisztus húsvétjából forrásozik, s minden keresztény hívő közös kincse. A megszentelt szüzességben élők arra kaptak meghívást, hogy az egyházban mindenki számára ennek jelévé és tanújává váljanak. A mai társadalmi környezetben a tisztaság megélése leginkább az egyén feladata, aki nem támaszkodhat másra, mint erős személyes meggyőződéseire, melyek istenkapcsolatából, imádságából és Isten igéjéből táplálkoznak. E könyvecske ilyen erős meggyőződések megszületését kívánja elősegíteni.

 
1 400 Ft
Akció: 1 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŰVÉBEN

Szerző: Szabó Ferenc SJ

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A szerző 1990-ben megjelent korábbi A teológus Pázmány című kötetében a grazi teológiatanár latin Theologia scholastica kurzusát, Szent Tamás-kommentárját mutatta be, különös figyelemmel a fiatal jezsuita hitelemzésére és kegyelemvitájára. Most Pázmány Péter teljes életművét: latin és magyar összes munkáinak krisztológiáját és egyháztanát ismerteti és méltatja. Mivel minden hitigazság összefügg, és a keresztény tanítás középpontjában Jézus Krisztus és üdvözítő műve áll, a szoros értelemben vett krisztológián túl kellett lépnie, amikor Pázmány Péter egész művét figyelembe véve megvilágította Krisztus misztériumának központi helyét, és elhelyezte Pázmány Krisztusközpontú teológiáját egyrészt kora skolasztikus és protestáns teológiájában, másrészt az újkori teológia fejlődésében.

(Róna Judit irodalomtörténész)

 
3 900 Ft
-20%
AZ EMBERVEZETÉS MŰVÉSZETE

Szerző: Notker Wolf OSB, Enrica Rosanna FMA

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Ahol emberekről van szó, ott nem lehet menedzselni. Embereket csak vezetni lehet. De vajon az embervezetés művészete tanulható-e? A vezetői képességeket el lehet-e sajátítani? Mennyit számít a vezető személyisége? Melyek egy jó vezető legfontosabb teendői? Van-e különbség férfi és női vezetési stílus között? Miért kell ma bátorság a tekintély gyakorlásához? Hogyan kerülhetjük el a hatalmunkkal való visszaélés csapdáit?

 

A bencés prímás apát és a szalézi Rosanna nővér ezekre a kérdésekre keresi a választ. Két szólamban megírt, tapasztalataik gazdag tárházát megnyitó könyvük végigkísér bennünket a legjelentősebb vezetői helyzeteken: a vállalkozások és a politika, a szerzetesélet és a csapatmunka, az iskola és a gyermeknevelés világán.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A TÁBORI PÜSPÖKSÉG TÖRTÉNETE 1773-1868

Szerző: Zakar Péter

Gerhardus Kiadó, 2010

 

A tábori püspökség 18-19. századi történetének feldolgozása egyháztörténet-írásunk régi adósságai közé tartozott. Zakar Péter a szűkebb értelembe vett intézménytörténeti vonatkozások feltárásán túlmenően arra vállalkozott, hogy mindeddig fel nem dolgozott levéltári források segítségével mutassa be a tábori lelkészek életét. A Habsburg Birodalom tábori püspöksége felállításának előzményei mellett megismerkedhetünk az egyes történeti korszakok hadlelkészeinek feladataival, beleértve olyan, mindeddig kevéssé kutatott problémaköröket, mint a katonai házasságok, az öngyilkosságok vagy a hadlelkészek fegyelmi ügyei. Mindenkinek jó szívvel ajánlhatjuk ezt a kötetet, aki szereti a történelmet, és aki tudja, az élet mindig izgalmasabb, mint a virtuális világ.

 
4 950 Ft
Akció: 4 455 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  TEÓRIA ÉS PRAXIS KÖZÖTT, AVAGY A FILOZÓFIA GYAKORLATI ARCÁRÓL

Szerkesztette: Bakos Gergely OSB

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Vajon mit jelent a sapientia? Hogyan segíthet a filozófia,a bölcsesség szeretete jobbá, igazabbá, boldogabbá, bölcsebbé válni? Miként változott teória és praxis, filozófiai elmélet és gyakorlat viszonya évszázadokon át kultúránkban?

Mi időszerűt, milyen ma is használható bölcsességet tanulhatunk e hagyományból? – Az itt összegyűjtött írások kitekintenek a kultúrafilozófia, a kortárs filozófia és a lélektan területeire, sőt a hermeneutika és a lelkivezetés lehetséges szintézisére is. E kötet egyként kívánja figyelembe venni a hazai hermeneutika filozófia elmélyültségét és alaposságát, valamint a fenomenológiai ihletésű, egyúttal a filozófiai hagyomány egészét figyelembe vevő új magyar vallásbölcseleti kezdeményezést, végül pedig a filozófiai praxis hazai filozófiai irodalmunkban való megjelenésére is föl szeretné hívni a figyelmet.

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
"VIDIMUS ENIM STELLAM EIUS..." KONFERENCIAKÖTET

Szerkesztette: Szávay László

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

„Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk…” (Mt. 2, 2) A kötet címe a három napkeleti bölcs magatartására utal: meglátták az élet világosságát, és útnak indultak. A konferencia tagjait is hitük és tudásuk késztette arra, hogy keressék a közösséget azokkal, akiktől bár a földrajzi távolság sokszor elválasztja őket, a közös reménység mégis közelebb hozza. A Doktoranduszok Országos Szövetségének Teológiai Tudományos Osztálya (DOSZ TTO) felekezetközi doktorandusz-összefogással 2010-ben azért jött létre, hogy tudományos-szakmai és baráti közösséget nyújtson a különböző területeken doktoráló teológus, illetve teológia iránt érdeklődő fiatal kutatók számára.

 
4 500 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A KATOLIKUS TEOLÓGIA MEGALAPOZÁSA. BEVEZETÉS A TEOLÓGIAI ISMERETELMÉLETBE

Szerző: Richard R. Gaillardetz

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

Sorozatunk címét a II. Vatikáni Zsinat szavai fejtik ki: „Isten szent népe Krisztus prófétai küldetéséből is részesedik, leginkább azáltal, hogy a hívő és szerető élettel egyre szélesebb körben tesz tanúságot róla, és fölajánlja Istennek a dicséret áldozatát: az Ő nevét megvalló ajkak gyümölcsét. A hívők összessége, mely a Szentlélek kenetének birtokában van, a hitben nem tévedhet, és ezt a különleges tulajdonságát az egész nép természetfölötti hitérzéke révén nyilvánítja ki, amikor »a püspököktől kezdve a legjelentéktelenebb világi hívőkig« hit és erkölcs dolgában kifejezi egyetemes egyetértését. E hitérzékkel ugyanis, melyet az igazság Lelke ébreszt és tart fenn,Isten népe a szent Tanítóhivatal hűségesen követett vezetésével már nem emberi szót, hanem valóban Isten igéjét kapja, az egyszer átadott, szent hit tanítását, és fogyatkozás nélkül ragaszkodik hozzá, azáltal, hogy helyes ítélettel egyre elmélyül benne és egyre inkább alkalmazza életében.”(Lumen Gentium 12)

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ENGEDELMESSÉG

Szerző: Raniero Cantalamessa

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

Valaki azt írta, hogy „ha ma probléma van az engedelmességgel, az nem a Szentlélekre való közvetlen, tanulékony figyelem terén jelentkezik, sőt erre éppen mindenki előszeretettel hivatkozik; a nehézséget a hierarchiának, az önmagát emberi módon kifejező törvénynek és tekintélynek való alávetettség jelenti”. Ez igaz. Viszont éppen azért kell az Istennek és az ő Lelkének való engedelmességhez visszatérve újrakezdenünk, hogy lehetővé és gyümölcsözővé váljon ez a látható törvénynek és tekintélynek való engedelmesség.

 
1 200 Ft
Akció: 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ANGYALOK AZ ÓKORTÓL SZENT TAMÁSIG

Szerkesztette: Xeravits Géza, Tamási Balázs, Szabó Xavér OFM

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

A hazai tudományos irodalom mindmáig adós azzal, hogy érthető, s többé-kevésbé átfogó bevezetést nyújtson a zsidó-keresztény kultúrkör angyalokra vonatkozó elképzeléseinek alapjaiba. E hiányt pótlandó, kötetünk egy a Sapientia Főiskolán, 2010-ben tartott szimpózium anyagából kiindulva kutatja az ókori és középkori angyaltan(ok) jellegzetességeit.

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
PÁZMÁNY PÉTER: VÁLOGATOTT PRÉDIKÁCIÓK

Osiris Kiadó, 2004

 
680 Ft
Akció: 580 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-25%
A KERESZT ÁRNYÉKÁBAN

Szerző: Józef Mackiewicz

Attraktor Kiadó Kft., 2009

 

Az egyik legismertebb lengyel emigráns író életműsorozatának harmadik kötete. A szerző az első vatikáni zsinatot elemzi – a megszokottól igencsak eltérő módon. Értelmezésében a vatikáni politika a kommunista ideológia és politikai terjeszkedés elől hátrált meg, s a „békepolitika” az ellenkezőjébe, a kapitulálás politikájába fordult. A lengyel politikai szamizdat irodalom kultikus könyve most végre magyarul is olvasható.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HOGYAN DÖNTSEK?

Szerző: Stefan Kiechle

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

Dönteni nehéz: a mindennapok kis dolgaiban és az élet nagy dolgaiban egyaránt. Mit jelent „helyes” döntést hozni? A „helyes” döntés milyen kritériumok alapján születik? A gondolkodás és döntés folyamatának vannak-e módszerei, netalán technikái?

Mikor mondhatom, hogy megérett egy döntés? Komolyan vett spirituális életem segít-e jó döntéseket hoznom? Mit kell tennem krízishelyzetben vagy az idő szorításában? És ha a motívumaim teljesen zavarosak?

 

A szakavatott jezsuita szerző az ignáci lelkiség talaján bölcs és gyakorlatias tanácsokkal szolgál, hogy szívünk hangjára figyelve meghallhassuk Isten akaratát.

 
1 200 Ft
Akció: 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SZENT DEMETER. MAGYARORSZÁG ELFELEDETT VÉDŐSZENTJE

Szerkesztette: Tóth Péter

Balassi Kiadó, 2007

 

Szent Demeter az ortodox egyház egyik legismertebb vértanúja, aki a 3. században Thesszalonikiben szenvedett vértanúhalált. Tisztelete az egész görög és szláv világban elterjedt, és rendkívüli népszerűségre tett szert. Azt azonban ma már szinte senki sem tudja, hogy a bizánci egyház nagyvértanúját a középkorban évszázadokon át Magyarország védőszentjeként tartották számon, s október 26-i piros-betűs ünnepnapja – az Árpád-ház szentjeihez hasonlóan – a középkori magyar egyházi hagyomány egyik legjellemzőbb sajátossága. A négyszerzős tanulmánykötet Demeter magyarországi tiszteletének monografikus feldolgozására tesz kísérletet, s megpróbál választ találni arra a kérdésre, mi köti a szentet oly szorosan Magyarországhoz, hogy egészen a 19. századig a magyar szentek között tartották számon. A kultusz hazai emlékanyagának részletes elemzése során a magyar középkor elfeledett emlékei tárulnak fel. Megismerjük a szent Árpád-kori eredetű legendáját, annak késő középkori latin és magyar, prózai és verses feldolgozásait, illetve a vértanú tiszteletére íródott, hazai eredetű egyházzenei emlékeket is. A művészettörténeti vizsgálatok nyomán számos eddig ismeretlen, Demeterrel kapcsolatos képzőművészeti emlék kerül újra napvilágra, és bepillantást nyerhetünk a szenttel kapcsolatos néphagyományba és népi szövegekbe is. 

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
MISSZIONÁRIUSOK A KORA ÚJKORI MAGYARORSZÁGON

Szerző: Tóth István György

Szerkesztette: Horváth Zita, Tóth Péter

Balassi Kiadó, 2007

 

A fiatalon elhunyt történész, Tóth István György posztumusz kötete, amely a katolikus hittérítést vizsgálja a kora újkori Magyarországon, a szerző hosszú évek itthoni és külföldi levéltárakban folytatott kutatásainak eredménye és összegzése. Róma a Hitterjesztés Szent Kongregációjára bízta a hittérítés megszervezését, a Kongregáció bosnyák és olasz ferences, pálos és domonkos szerzeteseket küldött Magyarországra, hogy a török hódoltság és a protestantizmus miatt „elárvult és eltévelyedett” magyarokat az igaz hitre visszatérítse. A szerző a misszionáriusok életének és tevékenységének bemutatásával enged betekintést a katolikus hitterjesztés működésébe, sikereibe és kudarcaiba, illetve a hódoltságkori Magyarország viszonyaiba. A kötet a kora újkori művelődés- és egyháztörténettel foglalkozók számára megkerülhetetlen, az érdeklődők számára pedig izgalmas olvasmány. 

 
3 300 Ft
Akció: 2 970 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A FERENCES REGULA. KORAI ÉS MAI ÉRTELMEZÉSEK

Szerkesztette: Varga Kapisztrán OFM, Várnai Jakab OFM

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

A regula arra hív minket, akárcsak az előző nemzedékek testvéreit, hogy kezdjünk párbeszédet vele. A találkozás feltételei ugyanazok, mint minden párbeszédben: meg kell nyílni a másik felé, tiszteletben kell tartani különböző voltát, ugyanakkor meg kell próbálni megérteni a szándékait. Hagyni kell, hogy a másik beszéljen, figyelemmel kell hallgatni őt, nem szabad azonnal ráerőltetni a magunk véleményét, abban a nyitottságban és tudatban kell hallgatni, hogy mint minden találkozás, ez is hatással lesz rám: mond valami újat, megindít, megvigasztal, provokál, kérdez. Ha nem bízom a másikban, és semmit sem várok tőle, akkor nem léphetek vele igazi párbeszédre. Ha pedig a két fél között semmi sem történik, az azt jelenti, hogy nem is találkoztak.

Mielőtt megkérdőjeleznénk a regulát, oda kell figyelnünk azokra a kérdésekre, amelyeket bennünk elindít. Mielőtt mi akarnánk „megtéríteni”, átírni a szöveget, előbb a szöveg kér tőlünk megtérést. Az alapvető kérdés tehát ez: várok-e, várunk-e még valamit a regulától? (Cornelius Bohl OFM)

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BEVEZETÉS PHILÓN ÉLETÉHEZ ÉS ÍRÁSAIHOZ

Szerző: Kenneth Schenck

Fordította: Szabó Xavér OFM

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

"Világosan megírt, kiegyensúlyozott és megbízható bevezetés Alexandriai Philón életébe, írásaiba és gondolkodásmódjába. Leegyszerűsítés nélkül mondhatjuk: Schenck úgy mutatja be Philónt olvasóinak, hogy egyszerre szakmai és felhasználóbarát. Különösképpen hasznosak a 6. fejezetben Philón műveinek összefoglalói, valamint a 7. fejezet, amely az értekezések tematikus indexét tartalmazza. Mindaz, aki érdeklődik a hellenisztikus zsidóság, a korai kereszténység vagy a hellenista filozófia iránt, haszonnal és élvezettel forgatja majd e könyvet.”

(T.H. Tobin SJ, az újszövetség-tudomány professzora, Loyola University, Chicago)

 

„Ken Schenck kiváló bevezetést nyújt Philónhoz és írásaihoz. Kifejezetten ajánlható azok számára, akik tisztában vannak Philón jelentőségével, ám írásainak bonyolult összetettségét túlzottan titokzatosnak vélik.”

(G.E. Sterling, az újszövetség-tudomány professzora,University of Notre Dame)

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
TEOLOGÍA DEL DERECHO CANÓNICO

Una aproximación histórico-institucional

Szerző: Erdő Péter

Akadémiai Kiadó, 2002

 

Desde mediados del siglo XX, principalmente a partir de la obra del canonista de Munich Klaus Mörsdorf, en la ciencia del derecho canónico apareció una nueva disciplina que se ocuparía de la fundamentación teológica del derecho canónico. El presente volumen no hace suya ninguna de las corrientes de esta disciplina. En la primera parte presenta una síntesis de las investigaciones hasta hoy realizadas, y en la segunda pasa a examinar algunos criterios históricos e institucionales  del orden jurídico canónico. Con óptica teológica e histórica nos brinda su propuesta esclarecedora sobre el peculiar papel del derecho canónico en el mundo de los órdenes jurídicos sagrados. "La lectura de este libro me convence de que el trabajo de Péter Erdő no solamente es la obra capital de la literatura canonista húngara, sino que figura entre las obras más importantes de la literatura canonista actual." (Rinaldo Bertolino)

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
INTRODUCTION INTO THE HISTORY OF CHURCH SLAVONIC

Szerzők: Hollós Attila, Szőke Lajos

Akadémiai Kiadó, 2004

 

Modern Church Slavonic is the result of a long historical development which started as early as the first works appeared in Slavonic. If this is true, and it has been subject to a constant growth and decay characteristic of "living" languages, we cannot think of it as a "dead" language. The situation, however, is more complicated, because some changes in it were carried out  by "a posteriori" language planning, and, in the last centuries, indeed, no changes took place in it (except for the Croatian Glagolitic variant).

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A NYUGATI MISZTIKA TÖRTÉNETE II.

A női misztika és az első ferencesek misztikája

Szerző: Ruh, Kurt

Akadémiai Kiadó, 2006

 

Misztikatörténetének második kötetében a germanista Kurt Ruh elsőként az úgynevezett beginamisztika legfontosabb alakjai (a németalföldi Hadewijch, a német Magdeburgi Mechtild és a francia Marguerite Porete) mellett a női misztika - azaz a nők által írt, tollba mondott vagy nőknek szánt msiztikus irodalom - széles körben kedvelt és kevésbé ismert személyiségeit mutatja be. Megközelítésmódja változatlanul kontextuális: a korabeli teológiai gondolkodást, világi irodalmat és nyelvi jellegzetességeket szem előtt tartva viszgálja a rendkívüli jelenségeket előszeretettel részletező életrajzokat és értekezéseket. A könyv második része az Assisi Ferenc alakjától és szellemiségétől elválaszthatatlan ferences misztika történetét mutatja be a kezdetektől David von Augsburgig.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KERESZTÉNY ERKÖLCS ALAPELVEI

Szerzők: Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger, Heinz Schürmann

Fordította: Görföl Tibor

L’Harmattan Kiadó, 2005

 

A kötet három tanulmánya három eltérő nézőpontból, de azonos irányultsággal közelíti meg a keresztény erkölcs alapelveinek sokat vitatott kérdését. Heinz Schürmann írása azt vizsgálja, mennyiben tekinthetők kötelező érvényűnek az újszövetségi, elsősorban is a Pál apostol által kifejtett erkölcsi intések. Joseph Ratzinger a kereszténység lényegét a helyes tanítással illetve a helyes életgyakorlattal azonosító megközelítések feszültségének terében a hit és az erkölcs normatív szabályozásának kérdését vizsgálja. Hans Urs von Balthasar kilenc átfogó szempont bemutatásával a keresztény etika egészét vázolja fel: az újszövetségi kinyilatkoztatásban megvalósuló beteljesedés elemzésén kívül kitér a keresztény erkölcs nem-keresztény előfeltételeire és a kereszténység "utáni" antropológiai etika problémáira.

 
1 400 Ft
Akció: 1 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZENT ODÓ ÉLETE

Szerző: Salernói János

Fordította: Sághy Marianne

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

Cluny bencés apátságát ezeregyszáz éve alapította Jámbor Vilmos aquitániai herceg. Szent Odó (878-942), a 10. századi bencés reformmozgalom legnagyobb alakjának életrajza ez évforduló alkalmából jelenik meg. Odó volt az, aki Burgundiától Rómáig megújította a kolostorokat és Szent Benedek Regulájának követésére bírta őket, ezzel lerakva a későbbi Cluny kolostorszövetség alapjait. Odó tevékenységének eredményeképp az apátság szerény kezdetek után hamarosan meghatározó szerepet játszott a latin kereszténységben. Cluny szent apátjai fáradhatatlan reformtevékenységükkel és kifinomult diplomáciai érzékkel a pápaság támogatásával ’a szabadság kis köreit,’ azaz egy hatalmas multinacionális kolostorhálózatot alakítottak ki Európában: az ecclesia Cluniacensis egyház volt az egyházban, Cluny Szent Péter-temploma pedig a kereszténység legnagyobb épülete.

 
1 400 Ft
Akció: 1 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A REMETEÉLET ISKOLÁJÁBAN - VÁLOGATOTT FORRÁSOK ÉS TANULMÁNYOK

Szerkesztette: Baán Izsák, Xeravits Géza

L’Harmattan Kiadó, 2005

 

A monostorok és a sorozatok történetének talán közös vonása, hogy időnként megszűnnek, s aztán átalakulva újraindulnak. 1998-ban újraalapított bakonybéli monostorunk 2000-ben könyvsorozatot indított Lectio Divina címmel, melynek azonban csak az első kötete jelent meg. Több éves szünet után most nyílik lehetőségünk arra, hogy a sorozat második kötete megjelenhessen. Ezúttal egy forrás- és tanulmánygyűjteményt tarthat kezében az olvasó, melynek témája a remeteség, ez a sajátos, látszólag az egyház perifériáján, valójában annak szívében megbújó hivatás. A remeteségről alkotott romatikus sztereotípiák helyett felfedezhetjük eme sajátos életforma bibliai és teológiai alapjait, s minden kor számára érvényes üzenetét. A sorozat előkészületben levő kötetei a szentírásmagyarázat, lelkiségtörténet és pasztorálpszichológia egyes kérdéseibe kívánják bevezetni érdeklődő olvasóinkat.

 
1 100 Ft
Akció: 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KERESZTÚT A KOLOSSZEUMBAN

Szerző: André Louf

Fordította: Szita Bánk OSB

L’Harmattan Kiadó, 2006

 

A kötet szerzője, André Louf 1929-ben sületett a belgiumi Leuvenben. Húszévesen lépett be az Észak-Franciaországban található Mont-des-Cats trappista apátságba. Biblikus tanulmányokat folytatott a római Szent Gergely egyetemen, majd 1955-ben pappá szentelték. 1963-ban közössége megválasztotta apátjának. A közösség az ő vezetésével élte át a II. Vatikáni Zsinatot, és az azt követő, sok szerzetesközösséget megrázó, nehéz időszakot. Mintegy harminc éven át gyakorolta apáti szolgálatát. Ma Dél-Franciaországban él remeteségben. Szíriai Szent Izsák műveit fordítja, és a monasztikus szerzeteség megújulásán fáradozik.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ALÁZAT ÉS A GŐG FOKAIRÓL. A MEGTÉRÉSRŐL

Szerző: Clairvaux-i Szent Bernát

Fordította: Baán Izsák, Farkasfalvy Dénes

L’Harmattan Kiadó, 2008

 

Szent Bernát (1090-1153) a ciszterci Clairvaux apátja, a tizenkettedik század egyik legkiemelkedőbb személyisége, s talán túlzás nélkül az egész nyugati, középkori, latin nyelvű szerzetesi irodalom legnépszerűbb írója.

 
1 250 Ft
Akció: 1 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  ISTEN GAZDAGSÁGA. A KERESZTÉNYSÉG SZENTHÁROMSÁGI ISTENKÉPE

Szerző: Bertram Stubenrauch

Fordította: Görföl Tibor

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

A kereszténység legbelsőbb titkának tekintett Szentháromságra irányuló hívő reflexió meglepő módon csak az elmúlt évtizedekben került a teológiai érdeklődés homlokterébe. A mára kialakult számos különböző szentháromságtani elmélet azonban hiányérzetet is kelt: az egyházi dogma türelmes, higgadt, elmélkedő megértési kísérletei híján a hívő tudat egyre nehezebben tud eligazodni a bonyolult elgondolások között. Bertram Stubenrauch bibliai alapú esszéje pontosan ilyen türelmes gondolatmenettel szolgál, sőt a konkrét életet, a konkrét egyházi létezést előtérbe állító könyvében önálló megértési javaslatokat is kidolgoz.

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A HIT MEGÜTKÖZTETŐ IGAZSÁGA – JOSEPH RATZINGER TEOLÓGIÁJÁNAK KÖRVONALAI

Szerkesztette: H. Hoping, J.-H. Tück

Fordította: Görföl Tibor

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

„Az emberek számára egyre közömbösebb az egyházi apparátusnak az a törekvése, hogy magára vonja a figyelmet és saját magára emlékeztessen – ez pedig nemcsak érthető, de objektív egyházi szempontból helyes is. Az emberek egyáltalán nem kíváncsiak arra folytonosan, hogy miként tudják kiegyensúlyozottan betölteni hivatalukat püspökök, papok és egyházi állásban lévő katolikusok; arra kíváncsiak, hogy mit akar és mit nem akar tőlük Isten életükben és halálukban. Ily módon pedig helyes úton járnak, mert ha az egyház túlságosan magára vonja a figyelmet, akkor nem arra irányítja a figyelmet, amire irányítania kell.”

 

A kötet Joseph Ratzinger, a 2005 áprilisában pápává választott XVI. Benedek gondolkodását mutatja be néhány alapvető – magyarul először itt megjelenő – tanulmányán keresztül. Az elmúlt tíz év tanulmányaiból válogató szerkesztők előszavukban átfogóan bemutatják a teológus Ratzingert, és minden írást magyarázó kommentárokkal látnak el.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  IDEGEN MÉLTÓSÁG - PREIMPLANTÁCIÓS GENETIKAI DIAGNOSZTIKA ÉS AZ EMBERI MÉLTÓSÁG ELVE A TEOLÓGIA KONTEXTUSÁBAN

Szerző: Orosz Gábor

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

Ma már nem csupán mesterséges megtermékenyítésre vagyunk képesek, hanem arra is, hogy az így létrejött lénynek megvizsgáljuk a genetikai tulajdonságait. A preimplantációs genetikai diagnosztika már az embrió beágyazódása előtt lehetőséget nyújt az örökletes genetikai rendellenességek felismerésére. A módszer alkalmas arra, hogy elkerülhető legyen a súlyosan beteg vagy életképtelen gyermek megszületése, anélkül hogy ehhez a terhességet meg kellene szakítani. Csakhogy a beültetés előtti embrió önmagában életképtelen. Vagy beültetik az anyába, vagy…

Vajon a beültetés előtti embrió – ember? Ha igen, miféle méltósága van? Mit lehet/kell vele tenni? Hogyan folytatható/folytatandó az előbbi félelmetes „vagy…”? Ez a könyv a reformátori teológia perspektívájában vizsgálja az ehhez hasonló kérdéseket, melyeket biológiai kutatás egyre égetőbbé tesz.

A felvilágosodás még arra biztatta az embert, hogy vegye kezébe saját sorsát. Ez részben megtörtént. Immár az a kérdés, hogy mit kezd vele?…

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KARL RAHNER – AZ EMBER – ISTEN TITKÁHOZ RENDELT LÉNY

Szerző: Bernd Jochen Hilberath

Fordította: Görföl Tibor

L’Harmattan Kiadó, 2006

 

A könyv révén a magyar olvasónak első ízben nyílik lehetősége arra, hogy átfogóan megismerje Karl Rahner teológiáját és annak hatását. A könyv három részre tagolódik: a szerző először azt vázolja fel, hogyan viszonyul Rahner gondolkodása a katolikus egyház és teológia mai helyzetéhez, majd legfontosabb témáit tekinti át, s végül összefoglalja, mi volt igazán fontos a német teológusnak.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ÚJ POLITIKAI TEOLÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Szerző: Johann Baptist Metz

Fordította: Görföl Tibor, Lázár Kovács Ákos, Török Tamás, Tőzsér Endre

L’Harmattan Kiadó, 2004

 

Aligha létezik még egy olyan teológiai megközelítés, amely köré több félreértés szövődött volna, mint az úgynevezett politikai teológia. Johann Baptist Metz, a neves Rahner-tanítvány a kereszténység alapjainak az újkor meghatározó konfliktusai tükrében történő elgondolását megkísérlő politikai teológiáját a következő megfontolás alapján dolgozta ki: "A keresztény isteneszme lényegénél fogva a gyakorlatra vonatkozó eszme, s Isten nem gondolható el úgy, hogy ez az eszme ne sértse annak közvetlen érdekeit, aki elgondolására törekszik." Ennek az új politikai teológiának a körébe vágó Metz-tanulmányokból és előadásokból ad átfogó válogatást a kötet.

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HIT ÉS MEGÉRTÉS. VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK

Szerző: Rudolf Bultmann

Fordította: Hegyi Márton, Lengyel Zsuzsanna Mariann, Mezey György, Szabó Csaba, Szirtes András

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

Rudolf Bultmann ugyan nem ismeretlen a magyar olvasó számára, a rendkívül széleskörű vitákat kiváltó evangélikus teológus gondolkodásának átfogó megismerésére mindeddig azonban nem volt módja. A szerzőnek a húszas évek derekától a hatvanas éves elejéig megjelent tanulmányaiból válogató kötet az életmű alapvető kérdéseinek (a mitológiátlanítás programja, az eszkatológia értelmezése, az írásmagyarázat és a hermeneutika lehetőségei, az egzisztenciális filozófia gyümölcsöztetése) bemutatásán túl kevésbé ismert összefüggésekbe is betekintést enged (az Ószövetség jelentősége, a természetes teológia kérdése). A kötet egyrészt a modern teológiatörténet különösen mozgalmas időszakának dokumentumait teszi hozzáférhetővé, másrészt azonban egy máig inspiratív gondolkodásformáról ad árnyalt képet. Az olvasó tájékozódását Bultmann fő szándékait és teológiájának hatását bemutató előszó segíti.

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TUDOM, KINEK HITTEM - PATRISZTIKUS TANULMÁNYOK

Szerkesztette: Frenyó Zoltán

L’Harmattan Kiadó, 2003

 

A patrisztika az egyházatyák gondolatvilága a filozófiatörténet önálló korszaka, amely alapvetően járult hozzá az európai kultúra és civilizáció kialakulásához. Ennek az ókeresztény időszaknak a hazai kutatása az utóbbi egy-két évtizedben jelentősen fellendült. Az e téren megmutatkozó számottevő eredmények és feladatok lehetővé és szükségessé teszik a számvetést és a magyar patrológia egyfajta bemutatkozását. A kötet ennek az igénynek kíván eleget tenni, illetve ehhez kíván hozzájárulni.

E tanulmánykötet az ókeresztény filozófia témakörében folyó mai magyar munkálatok eredményeiből közöl reprezentatív válogatást. A kötet írásai a hazai patrológia helyzetével, az Egyház születésének, a teológia kialakulásának, ember és világ viszonyának, valamint az egyházatyák utóéletének kérdésköreivel foglalkoznak. Így az itt közölt elemzésekből egyúttal a patrisztika egészének íve,értékvilága és jelentősége is körvonalazódik. A kötet mind a szakemberek, mind pedig a filozófia, teológia, egyháztörténet, klasszika-filológia terén tájékozódni kívánó olvasóközönség, egyetemi ifjúság érdeklődésére számot tarthat.

 
2 250 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A SZENTHÁROMSÁG. AZ ÜDVTÖRTÉNET EREDENDŐ, TRANSZCENDENS ALAPJAI

Szerző: Karl Rahner

Fordította: Görföl Tibor

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

„Vallási életük keretében a keresztények szinte merőben »monoteisták«. Megkockáztathatjuk tehát azt az állítást, hogy amennyiben tévesnek ítélnénk és kiiktatnánk a szentháromságtant, a vallási irodalom legtöbb alkotásában minden változatlanul maradhatna. [ …] Így az emberben az a gyanú ébred, hogy ami (a nyomtatott katekizmussal ellentétben) az átlagos hívő tudatában és vallási érzésében élő katekizmust illeti, egyáltalán nem szorulna módosításra a keresztényeknek a megtestesülésről alkotott elképzelése, ha történetesen nem lenne Szentháromság.”

 

Karl Rahner

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  AQUINÓI SZENT TAMÁS ÉS A TOMIZMUS MA. THOMAS AQUINAS AND THOMISM TODAY

Szerkesztette: Hoppál Kál Bulcsú

L’Harmattan Kiadó, 2010

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN

Szerkesztette: Orosz András Lóránt OFM

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 60. évfordulója alkalmából számos, a Nyilatkozat természetével, eredményeivel és kihívásaival foglalkozó munka született. Jelen kötet az emberi jogok kérdését egy sajátos nézőpontból mutatja be. Ez a sajátos nézőpont a Katolikus Egyház filozófiai, teológiai, illetve kánonjogi felfogása és hagyománya. A világi jogi hagyományhoz kapcsolódó írások is igyekeznek az Egyház megközelítését felvillantani.

 

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÖRÖMÖTÖK SZOLGÁI. ELMÉLKEDÉSEK A PAPI LELKISÉGRŐL

Szerző: Joseph Ratzinger (XVI. Benedek)

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

„Azt remélem, hogy nem pusztán a papi szolgálat új,belső elfogadását szolgálják e szövegek, hanem a szentírási szövegek meditatív megközelítéséhez is segítséget nyújtanak, és ezáltal mind papoknak, mind világi hívőknek a bibliaolvasás újfajta örömét közvetítik.

„Minden itt olvasható elmélkedés vezérmotívuma az evangéliumból fakadó öröm. Ezért azt remélem, hogy e kis kötet örömötök szolgája lehet, a papi hivatás legmélyebb lényegéhez közelítve.”

Joseph Ratzinger 1927-ben született Marktl am Innben (Németországban). Pappá szentelése után teológiatanár volt Freisingben, Bonnban, Münsterben és Tübingenben. 1977-tôl a München–Freising-i Főegyházmegye érseke. 1981-ben II. János Pál pápa a Hittani Kongregáció prefektusává nevezte ki. 2005. április 19-én pápává választották, azóta XVI. Benedek néven szolgálja az egyházat.

 
1 300 Ft
Akció: 1 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
BÖLCSESSÉGKERESŐK

Szerző: Török Csaba

L’Harmattan Kiadó, 2009

 

Török Csaba filozófiakönyve (az egyszerűség kedvéért így jelölöm), amelyet a szerző szerénységből „jegyzet”-nek nevez, hézagpótló jellegű, nemcsak a Jezsuiták Szent Ignác Szakkollégiumának könyvtárában, amely kollégiumban s annak előadásai folyamán a kezünkben lévő értékes anyag érlelődött, hanem mindazok számára, akik valaha is – érdeklődésből vagy netán „kényszerből” találkoztak a filozófiával. A filozófia által többekben előidézett ellenérzés, olykor ellenszenv nem utolsósorban arra vezethető vissza, hogy kiváló szakemberek tartotta kurzusokon való részvétel után sem tudják az „áldozatok”, mi is a filozófia.

 
2 300 Ft
-15%
RENDSZERES TEOLÓGIA

Szerző: Tillich, Paul

Osiris Kiadó, 2002

 

Paul Tillich (1896-1965) századunk egyik legkiválóbb és maradandó hatású teológusa ebben a nagy átfogó műben summázta szerteágazó és gazdag munkásságát. Tillich a német romantika hagyományát ötvözi a fenomenológia és a mélylélektan felismeréseivel. Teológiai célkitűzése, hogy korunk összefüggéseiben választ adjon a létezés nagy kérdéseire. A könyv öt nagy kérdés-felelet csoport köré rendeződik: ész és kijelentés, lét és Isten, emberi létezés és Krisztus, az élet kétértelműségei és a lélek, a történelem értelme és Isten Országa. Tillich, aki a "határok teológusának" nevezte magát, e témakörök szerint közvetít a filozófia és a teológia, a vallás és a kultúra, a szent és a szekuláris között. Korunk kiemelkedő teológusainak fő művei közül Tilliché az első, mely magyar fordításban is olvasható.

 
3 980 Ft
Akció: 3 385 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.