Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése
Szűrés
Kiadó
Ár
799 Ft - 24 255 Ft
KÍNÁLATUNKBÓL
Várható megjelenések

Várható megjelenések - Előrendelhető

 

kártérítési jog

Kártérítési jog

9 000 Ft

lehetetlen szerződések

Lehetetlen szerződések

5 000 Ft

vér a havon

Vér a havon

2 980 Ft helyett

2 385 Ft

Beowulf

Beowulf - Fordítás és kommentár

3 490 Ft helyett

2 790 Ft

Adó, illeték, vám


Termék sorrend módosítás:


AZ ADÓCSALÁS A KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁSBAN

Szerző: Molnár Gábor Miklós dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2011

 

Angyal Pál 1930-ban megjelent műve óta nem készült átfogó, elemző monográfia az adócsalás témakörében. Az immár 20 éves hazai piacgazdaságunkban – különösen a legutóbbi évek stabilizálódó adóhatósági és bírósági gyakorlata alapján – mára jelentős tapasztalatok halmozódtak fel, amelyek összefoglalása időszerű volt.

 
4 500 Ft
  AZ ÁFAKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA ÉS A TELJESÍTÉS HELYE

Kiskönyvtár az áfáról 4. rész

Szerző: dr. Farkas Alexandra

Complex Kiadó, 2014

 

Kiadványunk az áfa két kulcsfontosságú területét dolgozza fel:

- az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjára (ezen belül a teljesítési időpontokra) vonatkozó szabályokat, illetve

- a teljesítési hely szabályrendszerét.

Az adófizetési kötelezettség keletkezésének napjára vonatkozó szabályok rendelkeznek arról, hogy egy áfaalany gazdálkodónak az általa teljesített, illetve fordított adózású konstrukciók esetén az általa megrendelt ügylet után milyen időponttal kell az áfát megfizetnie, illetve egyéb adókötelezettségeit teljesítenie.

 
3 140 Ft
-15%
AZ EURÓPAI UNIÓ ADÓJOGA

Szerkesztette: Őry Tamás

Osiris Kiadó, 2003

 

A kötet az Európai Unió adóharmonizációs tevékenységének rendszeres feldolgozását adja. Részletesen bemutatja az adóharmonizáció alapjait, a közösségi adójog forrásait, a közösségi és a nemzeti jog viszonyát. Kitér az adóharmonizációs tevékenység során fontosabb szerepet játszó uniós intézményekre, bemutatja a Római Szerződés adózási rendelkezéseit. Részletes elemzését adja a közösségi szinten legnagyobb harmonizációs fokot elérő forgalmi, valamint a szintén magas harmonizációs fokon álló jövedéki szabályozásnak. A közvetlen adózás területén részletesen elemzi a jogszabályi szintű harmonizációs eredményeket, bemutatja a jogforrási értékű, a hátrányos adóügyi megkülönböztetés tilalmának érvényt szerző európai bírósági esetjogot. Tárgyalja továbbá az adóügyi együttműködési szabályokat, különös tekintettel a belső piac határellenőrzések nélküli működésére. A kötet végezetül bemutatja a magyar szabályozás helyzetét, vázolja az uniós csatlakozásig megoldandó fontosabb feladatokat is.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
AZ EURÓPAI UNIÓ ADÓJOGA

Szerzők: Erdős Gabriella, Földes Balázs, Őry Tamás

Complex Kiadó, 2013

 

Magyarország uniós tagsága jelentős mértékben meghatározza a magyar jogrendszer, azon belül a magyar adójogi rendszer alakításának irányait. Egyértelművé vált, hogy az adózás, illetve az adójog kérdéskörével foglalkozó magyar jogászi és nem jogászi szakma mellett az egyetemi, főiskolai hallgatók és valamennyi, az adózásban érintett személy számára nélkülözhetetlen az Európai Unió adójogával, adóharmonizációs tevékenységével kapcsolatos ismeretanyag elsajátítása. Ezt az ismeretanyagot szándékozik e kézikönyvként és tankönyvként egyaránt felhasználható kiadvány átadni az olvasónak.

 

 

 
6 090 Ft
AZ ILLETÉKJOGSZABÁLYOK MAGYARÁZATA ÉS GYAKORLATA

Hatodik, bővített, hatályosított kiadás

A kézirat lezárva: 2011. május 31.

Szerző: Lomnici Zoltán dr.

Lektor: Darák Péter dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2011

 

Az illetékjogszabályok magyarázata és gyakorlata címmel megjelent kötet előző kiadása óta két és fél esztendő telt el. Ez alatt az idő alatt lényeges változások következtek be az illeték jogszabályok tekintetében és a Legfelsőbb Bíróság számos iránymutató döntést hozott, melyek ismerete a gyakorló jogászok számára nélkülözhetetlen.

Az illetéktörvény rendelkezéseit valamennyi hivatásrend jogászai rendszeresen alkalmazzák, így a naprakész, autentikus értelmezés komoly segítséget jelenthet számukra. Nem véletlen, hogy a könyv már öt kiadást megért, és a korábbi kiadás óta rendkívül lényeges módosulások történtek.

A könyv részletes magyarázatot ad a megváltozott és a nem módosított törvényi rendelkezésekről, ismerteti az Alkotmánybíróság legfontosabb határozatait, valamint a teljesség igényére törekvő áttekintést nyújt a Legfelsőbb Bíróság idevágó gyakorlatáról.

 
6 900 Ft
-10%
AZ ILLETÉKTÖRVÉNY MAGYARÁZATA

Kézirat lezárva: 2010. szeptember 1.

Szerző: Hildebrandné dr. Balogh Olga

Complex Kiadó, 2010

 

A kommentár alapja a sokszor módosított az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. A szerzők közt van elméleti és gyakorlati szakember is, akik az illetékjog minden oldalát körüljárva, mind elméleti megalapozással, mind számítási példákkal, bírói gyakorlattal segítenek a jogterület megértésében, hatékonyabb alkalmazásában. A könyv hasznos útmutatót ad a gyorsan változó illetékjog mellé, annak minden területét összefoglalva.

 

 
13 440 Ft
Akció: 12 095 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
BEVEZETÉS AZ ADÓTANÁCSADÁSBA, ADÓKOMMUNIKÁCIÓ

Szerzők: Dr. Gál István László, Dr. Herich György, Dr. Szebellédi István, Zettisch Nándor

Penta Unió, 2014

 

A könyv az adótanácsadás környezeti elmeivel foglalkozik. A mostani munka az adótanácsadás szervezeti, emberi környezetére – annak is legfontosabb szegmensére, a szakmai környezetre, a munkatársakra, ügyfelekre koncentrál. Nem csak bemutatja az emberi környezetet, de segítséget kíván nyújtani a környezettel történő eredményes kommunikációhoz, ami egy transzmissiós szerepet betöltő szakmának, a sikeres vállalkozásnak elengedhetetlen feltétele.

 
3 800 Ft
CÉGAUTÓ 2013 HVG Különszám

HVG Kiadó, 2013

 

Az utóbbi években alaposan megváltozott a cégautózás megítélése, és jelentősen módosultak a vállalati autóparkok fenntartásának körülményei is. A változások nyomán mind az állami, mind a magánszférában kiemelt cél lett a költséghatékonyabb működés. Az erre való törekvés a teljes cégautózást áthatja, az autó kiválasztásától az eladásáig.

Ebben az útkeresésben segít a kiadvány, egyrészt az autóparkokat használó vállalatok szokásainak a bemutatásával, másrészt az üzemeltetési formák ismertetésével, részletezve mindegyik előnyeit és hátrányait.

 

A feldolgozott témák: cégautó-eladások, cégautó beszerzése, állami járműtenderek kiskapui, céges autók utóélete, haszonjárműpiac, flottafenntartási szokások, állami autóparkok nyugaton, az állam autói, költségcsökkentési lehetőségek, cégautót vagy költségtérítést, sérülékeny cégautók, használtan cégautót, típusismertetők, cégautó-adózás.

 
1 950 Ft
-15%
CSALÁS ÉS JOGKÖVETÉS AZ ADÓJOGBAN

Szerző: Szilovics Csaba

Gondolat Kiadó, 2003

 

Miért fizetünk adót, és miért nem fizetnek olyan sokan? Milyen tényezők befolyásolják a közpénzekkel kapcsolatos magatartásunkat? Ezeket az állampolgárok és az állam számára egyaránt fontos kérdéseket vizsgálja a szerző e munkájában, túllépve a jogtudomány szűk keretein, és meghaladva a sablonokat. Az elemzés, támaszkodva a szociológia, a közgazdaságtudomány és a politikaelmélet eredményeire, átfogó képet nyújt számos ország adózási helyzetéről és az ezredforduló adózási kutatásainak eredményeiről, bemutatva a kortárs szakirodalom színe-javát. A kötet jelentős értéke, hogy újdonságerejű felismeréseit az átlag olvasó számára is érdekes és érthető módon fogalmazza meg. Olyan, hazánkban alig vizsgált, területek elemzésével találkozhat az olvasó, mint az adócsalás okainak elemzése, a politika szerepe az adózásban, az adózói csoportok meghatározása, az adóigazgatás és az adójogi norma szerepe a jogkövetés kialakításában vagy a marketing megjelenése és beépülése az adóztatásba. A könyv mind a gyakorlati szakemberek, mind az egyetemi oktatók és hallgatók számára alapismereteket nyújt, de a jelen és a jövő politikusainak is kézikönyvként ajánlható.

 
1 480 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
EGYÉB ADÓK 2013

Alkotó szerkesztő: Dr. H. Nagy Dániel

KompKonzult Kiadó, 2013

 

A vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése kapcsán újra meg újra a figyelem középpontjába kerülnek az úgynevezett "kisadók" vagy "egyéb adók".

 

Olyan közterhekről van szó, melyek egyenként talán nem képeznek pótolhatatlan államháztartási bevételt, összességében mégis sok száz milliárd forintos tételt jelentenek. Az is megfigyelhető, hogy az elmúlt években a jogalkotó jelentős szerepet szán - elsősorban a fogyasztáshoz kapcsolódó - kiasadóknak. Emellett éppen 2013-tól került bevezetésre két olyan új adónem (a KATA és a KIVA), melyek a kis- és közepes vállalkozásoknak kívánnak kedvező alternatívár nyújtani, speciális adózási formák bevezetésével.

 
6 825 Ft
ELSZÁMOLÓÁRAK

Penta Unió, 2008

 

Az elszámolóár képzése mind a nemzetközi, mind a hazai szakma érdeklődés kiemelkedően frekventált területe.

A II. Nemzetközi adókonferencia a kiemelkedő hazai és nemzetközi aktualitást érzékelve helyezte a konferencia középpontjába az elszámolóár kérdéskörét. Jelen tanulmányok a konferencián résztvevő legjelentősebb hazai szakemberek által készített tanulmányok alapján igyekszik áttekintést adni ennek az igen szerteágazó, bonyolult, sok kockázatos elemet tartalmazó kérdéskörről.

 

 
2 900 Ft
FORDÍTOTT ADÓZÁS 2008

Szerző: Vira Sándor

Saldo Kiadó, 2008

 

2006. év elejétől a hulladékfelvásárlás területén bevezették az ún. fordított adózást. Ez azt jelentette, hogy az értékesítés során a nettó összegre rárakódó áfa-t a vevő nem az eladónak (a számla nem is tartalmazza), hanem „közvetlenül” a költségvetésnek fizeti be. Ez év elejétől a szürkegazdaság további visszaszorítása érdekében jelentősen kiszélesítették a fordítottan adózók körét.

Azonban e témakörben meglehetős tanácstalanság érzékelhető a jogalkalmazók körében. A kiadvány tartalmazza a 2008. május elsején hatályba lépő végrehajtást megkönnyítő, pontosító finomításokat is.

A könyv írója megkísérelte gyakorlati oldalról megközelíteni az egyes területek specialitásait.

 
1 900 Ft
FRANCIAORSZÁG, GÖRÖGORSZÁG, PORTUGÁLIA ADÓRENDSZERE

A kézirat lezárva: 2004. január 1.

Szerző: Dr. Herich György, Lauer Bálint

Szerkesztette: Dr. Herich György

PENTA UNIÓ Zrt., 2004

 

A világméretű globalizáció és a nemzeti adórendszerek ellentmondása a nemzetközi adózás éltető eleme. A tágan értelmezett nemzetközi adózás fontos területe az ún. összehasonlító adózás. A könyvsorozat célja, hogy az összehasonlító adózás céljából bemutassa az egyes országok adórendszerét, lehetővé téve a vállalkozások, adótanácsadók, magánszemélyek számára az egyes országok adózási feltételeinek megismerését, a jogkövető magatartást, és az adótervezést.

 

 
4 000 Ft
-29%
  GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA 2014 - az új Ptk. alapján

Jogi háttér - Számvitel - Adózás

Szerzők: Egri-Retezi Katalin, Egri István Iván

Vezinfo Kiadó, 2014

 

Tartalmi felépítés:

■ A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁNAK JOGI HÁTTERE ■ Az átalakulások fogalma, típusai ■ Az átalakulás közös, általános szabályai ■ Munkaügyi jogutódlás ■ Az átalakulás folyamata (Az első átalakulási döntés, szándék, elhatározás, Az átalakulással kapcsolatos második döntés, Céghirdetmény közzététel, A cégbejegyzési kérelem, Cégbírósági bejegyzéssel összefüggő teendők, végleges vagyonmérleg- és leltárkészítés) ■ Az átalakulások speciális szabályai (Az egyesülések sajátos szabályai, A szétválások sajátos szabályai, Részvénytársaságok átalakulására vonatkozó sajátos szabályok) ■ Az eljárás illeték- és költségvonzata

 
8 820 Ft
Akció: 6 300 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
GONDOLATOK ÉS TÉNYEK A HELYI ADÓZÁS RENDSZERÉBEN

Szerzők: dr. Deli Lajos, dr. Boros Erzsébet, Makó Cecília

KompKonzult Kiadó, 2014

 

Az igényeket, lehetőségeket, indokolt és megalapozott elképzeléseket a mindenkori saját forrásokhoz lehet, kell igazítani. Az önkormányzatok meghatározó, saját bevételei a helyi adókból, mint szabályozott forrásukból képződnek. A több mint két évtizedes helyi adóztatás lehetőségének ismeretében felmerülő kérdések között indokolt a teljes rendszer áttekintése nem feltétlen a jogalkotás rendjének és rendszerének tükrében, inkább a jogalkalmazás kondícióinak, alkalmazott eszköz és módszerrendszerének bemutatásával a legérzékenyebb, a felmerülő problémák gyakoriságának indokával segítségnyújtás, prevenció, ajánlás mind az érdeklődő vállalkozás, mind az önkormányzati adóigazgatás számára. A könyv tájékoztat a törvényi szabályozás kapcsolódó részeiről, kiemeli az adózó jogai és kötelezettsége kötelmeit, felhívja a figyelmet az adóhatósággal való szükséges együttműködés lényegére és tartalmára, a probléma megelőzésére ösztönöz, gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal, jogértelmezési kérdésekkel, állásfoglalások ismertetésével kívánja célját szolgálni.

 
4 305 Ft
HATÁRON ÁTLÉPŐ JÖVEDELMEK ADÓZÁSA

Az Adózás Európában - IV. Nemzetközi Adókonferencia előadásának anyagaiból készült tanulmányok

Penta Unió, 2010

 

A globalizációval. a munkaerő, az áruk. a szolgáltatások, a töke nemzetközi áramlásának bővülésével jelentősen megnőtt a határon átlépő ügyletek, jövedelemáramok aránya. A nemzetközi jövedelemáramok során jellemzően több ország adórendszere, nemzetközi egyezmények érintettek, így különösen komplex adózási környezetet, növekvő adókockázatot, de egyben adótervezési lehetőséget is rejtenek.

 
1 800 Ft
  HATÓSÁGI ÉS FELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK A VÁLLALKOZÁSOKNÁL

Menedzser Praxis Szakkiadó

 

A folyamatosan változó törvényi előírásoknak nem könnyű megfelelni, egyre több az adminisztrációs teher, a bevallási és beszámolási kötelezettség minden vállalkozáson. A hatósági ellenőrzések pedig fokozódnak... Számos helyről érheti cégét váratlan ellenőrzés. Természetesen mindenki elsősorban az adóellenőrzésre gondol, pedig cége működése során az adózásra vonatkozó előírások mellett még számos szabályt kell figyelembe vennie. Egyre erőteljesebb az illegális foglalkoztatás elleni fellépés is, hiszen a magas adó- és járulékterhek miatt egyre nagyobb mértéket ölt a feketemunka: minden harmadik foglalkoztatott feketén dolgozik! A hivatalok az előre bejelentett ellenőrzések mellett szúrópróbaszerűen is kiválasztanak cégeket, sőt az új vállalkozások már az alapítás évében számíthatnak ellenőrzésekre.

 
19 845 Ft
HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ JOGMAGYARÁZATA

Szerzők: Dr. Heizer-Kiss Zsófia, Kanyó Lóránd            

Saldo Kiadó, 2014

 

A magyar adórendszerben 1991. január, azaz a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) hatályba lépése óta léteznek a mai értelemben vett helyi adók. A helyi adók léte egy kétszintű jogalkotás eredménye, valamely adóalany tényleges helyi adókötelezettsége pedig háromszintű jogalkotás eredményeként áll elő. A helyi adóztatás közvetve a legmagasabb szintű jogforrásból, az Alaptörvényből (korábban az Alkotmányból) fakad. Az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében ugyanis a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről.

 
2 250 Ft
-10%
HVG ADÓ KÜLÖNSZÁM 2015

2014/6. december

HVG Kiadó, 2014

 

A tartalomból:

Cafeteriaszabályok 2015-re

Tételes áfabevallás 1 millió forint felett

Veszteségelhatárolás legfeljebb öt évre

Új fegyverek az adócsalás ellen

Nő a vállalkozások minimumadója

Mit kell tudni... az szja-ról? az illetékekről? a kisadózó vállalkozás tételes adójáról? a kisvállalati adóról? a társasági adóról és az osztalékadóról? az áfáról? a reklámadóról? a jövedéki adóról? az energiaellátók jövedelemadójáról? a helyi adókról? a számvitelről? az adózás rendjéről? a nemzetközi adó-együttműködési kódexről?

+ a 16 törvény szövege

 
4 750 Ft
Akció: 4 275 Ft
Kezdete: 2015.01.14
A készlet erejéig!
ILLETÉK TÖRVÉNY

Hatályos: 2015. január 11.

ÁRBOC Kft., 2015

 

A kötet tartalmazza az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény hatályos szövegét, valamint betűrendes címmutatót.

 
1 000 Ft
ILLETÉKJOGSZABÁLYOK

A szerkesztés lezárva: 2015. január 15.

Hatályos: 2015. január 11-től

Novissima Kiadó, 2015

 

A gyűjtemény az alábbi jogszabályokat tartalmazza:

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt;

a 6/1986. (VI. 26.) IM rendeletet a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban;

a 2/1968. (I. 24.) IM rendeletet a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról.

 

 
890 Ft
KETTŐS ADÓZTATÁSI EGYEZMÉNYEK

Az Adózás Európában – III. Nemzetközi Adókonferencia előadásaiból készült tanulmányok

Szerzők: Erdős Gabriella, Gombkötő Bálint, Dr. Herich György, Dr. Reményi Gábor, Dr. Supala Ágnes, Szölgyémy Balázs, Dr. Winkler László

Szerkesztő: Gunszt Katalin

Lektor: Dr. Herich György

PENTA UNIÓ Zrt., 2009

 

A nemzetközi adózás területén a kettős adóztatási egyezmények jelentős részhalmazt képviselnek, ezért is kerültek a III. Nemzetközi Adókonferencia fókuszába. A konferencia előadásait tartalmazó jelen kiadvány azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek túllépnek a szakkönyvek szokásos keretein, és a határterületeket kutatják a felkért neves elméleti és gyakorlati szakemberek prezentálásában.

 
1 700 Ft
KISADÓK MAGYARÁZATOKKAL 2014

[kutatási és technológiai innovációs alap, gépjárműadó, kiva - kisadózó vállalkozások tételes adója, kata - kisvállalati adó, neta - népegészségügyi termékadó, baleseti adó, biztosítási adó, szakképzés]

Szerzők: Dr. Császárné dr. Balogh Dóra, Csikász Éva, Kopányiné Mészáros Edda, Lepsényi Mária, Matlné Kisari Erika, Dr. Németh Nóra, Tánczos Zoltán, Veres Gábor

Saldo Kiadó, 2014

 

A kisadók (vagy egyéb adók) közé csaknem két tucat adónemet sorolhatunk, melyek különböző adótárgyakat, eltérő adózói köröket érintenek, más-más szabályok vonatkoznak rájuk. Kétségtelen, hogy a kisadók a mai magyar adórendszer fontos elemeit képezik, érdemes tehát figyelmet fordítani rájuk. Önmagában már a kisadók által kitett összbevétel komoly súlyt ad a témakörének – éves szinten körülbelül 1300 milliárd forintról beszélünk.

 
4 200 Ft
-31%
KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2014

(Változások január 1-től, Bevallás, Ellenőrzés)

Szerző: Kelemen István (termékdíj szakértő, vezető tanácsadó, Green Tax Consulting)

Vezinfó Kiadó, 2014

 

A kiadvány tartalmazza a január 1-jei és február 14-ei változásokat is.

2014. január 1-jei hatállyal ismét módosult a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény. A szakkönyvben részletes példákkal bemutatott változások a termékdíjat fizető gazdálkodók többségét érintik. A NAV nagy hangsúlyt fektet a termékdíjfizetés ellenőrzésére, ebből következően komoly a mulasztásokkal kapcsolatos bírság kockázata. A kiadvány bemutatja a bevallással, adatszolgáltatással, nyilvántartással, nyomtatványkitöltésekkel és az ellenőrzésekkel kapcsolatos tudnivalókat is!

 
7 560 Ft
Akció: 5 250 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
KÜLFÖLDIEK BELFÖLDÖN MAGYAROK KÜLFÖLDÖN

Szerzők: Kökényesiné Pintér Ilona, Széll Zoltánné         

Saldo Kiadó, 2012

 

A kiadvány összefoglalásra került a belföldi illetőségű magánszemélyek külföldi, illetve külföldi illetőségű magánszemélyek belföldi munkavégzésének adó és közteherfizetési kötelezettség keletkezésének helye és módja.

Az adókötelezettségek teljesítése mellett a munkavállalók és a foglalkoztatók számára a társadalombiztosítási jogállás, a biztosítási kötelezettség megállapítása és a járulékfizetési kötelezettség teljesítése is sarkalatos kérdés. A társadalombiztosítási jogállás ugyanis alapvetően meghatározza a későbbi ellátások igénybevételének jogalapját, a pénzbeli ellátások (pl. táppénz, nyugdíj) esetében annak összegét.

 

 
2 900 Ft
-19%
  NAGY ÁFA KÉZIKÖNYV I. - NEMZETKÖZI ÜGYLETEK ÁFA-JA ÉS SZÁMLÁZÁSA

(Számlaminták, gyakorlati példák)

Szakmai szerkesztő, szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna

További szerzők: Dr. Farkas Zoltán, Dr. Kelemen László, Dr. Sztankó Dániel, Dr. Tancsa Zoltán

Vezinfó Kiadó, 2013

 

Az áfa-rendszeren belül dogmatikailag nem képeznek külön rendszert a nemzetközi ügyletek, ugyanazon alapelvek, főszabályok mentén kell elindulnunk, mint a belföldi ügyleteknél. A jogalkalmazás során azonban sokszor megkülönböztetett összefoglaló névvel nemzetközi ügyletekként külön csoportban kezeljük azokat a tranzakciókat, illetve az áfatörvény azon szabályait, amelyek valamilyen külföldi elemet feltételeznek, amikor határon átnyúlik a tranzakció. Ha az értékesítő (szolgáltatásnyújtó), vagy a beszerző (szolgáltatás-igénybevevő), vagy az ügylet helye másik ország, máris az áfatörvény (illetve másik ország hozzáadottérték-adó szabályozásának) jóval több szabályát kell megvizsgálnunk és bonyolultabb minősítést kell elvégeznünk, mint egy egyszerű, minden ízében belföldi ügyletnél.

 

 
11 340 Ft
Akció: 9 240 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
NEMZETKÖZI ADÓTERVEZÉS

Harmadik, átdolgozott kiadás

Szerző: Dr. Herich György

Lektor: Dr. Deák Dániel

PENTA UNIÓ Zrt., 2011

 

Gondolt-e már arra, kedves Olvasó, hogy az adó a vállalkozások számára éppen olyan "költségelem", mint az anyag, a bér vagy az eszközök? Vajon hány szakmai előadást hallgattak végig, szakkönyvet olvastak el az utóbbiak tanulmányozására? És ezzel szemben vajon mennyi szakirodalmat olvastak, előadást hallgattak az adótervezés témakörében?

 

 
6 800 Ft
NEMZETKÖZI ADÓZÁS

Adózás az Európai Unióban

Harmadik, átdolgozott kiadás

Szerzők: Beszteri Sára, Dr. Deák Dániel, Fodorné Tóth Klára, Dr. Futó Gábor, Dr. Herich György, Herich Roland, Kanyó Lóránd, Dr. Lengyel Balázs, Magony Krisztina, Dr. Marton Bernadett, Dr. Őry Tamás, Tárnoki Péter

Szerkesztette: Dr. Herich György

Lektorálta: Dr. Deák Dániel, Görözdi Zsuzsanna, Dr. Kékesi László, Kiss László, Kónya László, Pénzely Márta, Dr. Thuma Róbert

PENTA UNIÓ Zrt., 2011

 

Magyarországnak a világgazdaságba történő fokozódó integrációjával párhuzamosan egyre nagyobb igény mutatkozik mind a vállalkozások, mind a magánszemélyek részéről a nemzetközi adózás kérdései iránt. Különösen aktuálissá teszi a nemzetközi adózás kérdéseinek vizsgálatát az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk. Jelen szakkönyv az első olyan kiadás Magyarországon, amely a tágabb értelemben vett nemzetközi adózás átfogó bemutatására vállalkozik.

 
9 870 Ft
NYEREMÉNYJÁTÉKOK MINŐSÍTÉSÉRŐL ÉS ADÓZÁSÁRÓL

Szerzők: dr. Molnár Krisztián, dr. Honyek Péter           

Saldo Kiadó, 2011

 

Egyre szélesebb körben kerül alkalmazásra a sorsolásos játék speciális formája, az ajándéksorsolás egy-egy új termék bevezetésekor, évfordulóhoz kapcsolódóan vagy kereskedelmi forgalomnövelés céljából.

Ezek a játékok sokfélék, egy részük meghatározott szabályok mellett jogszerűen szervezhetők, de van egy részük, ami tiltott szerencsejátéknak minősül.

 
1 500 Ft
  OPTIMÁLIS ADÓZÁS ÉS JÁRULÉKFIZETÉS AZ ÚJ ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN

Menedzser Praxis Szakkiadó

 

Rendkívül sokat hallani az évközi adótörvények módosításáról, miközben szinte minden év végén is rendre változnak az adó és járulékfizetés szabályai. A bizonytalan helyzetekben gyakoriak az eltérő információk, a találgatások. Kiadványunkból értesülhet a valóban a helyes és érvényben lévő szabályokról, amelyeket munkája során alkalmaznia kell.

 
19 845 Ft
ŐSTERMELŐK ADÓZÁSA

Szerzők: dr. Farkas Alexandra, Lepsényi Mária, Mathlné Kisari Erika        

Saldo Kiadó, 2013

 

A mezőgazdasági őstermelői tevékenység jelentős szelete a magyar gazdasági életnek.

E tevékenység folytatása ugyanakkor azt is igényli, hogy az őstermelő tisztában legyen, azzal, hogy

 

- Mikor adómentes az őstermelői tevékenység?

- Milyen adózási mód közül választhat az őstermelő, melyik a kedvezőbb?

- Mikor adókötelesek és mikor adómentesek a különböző támogatások (területalapú, fejlesztési, költség ellentételezésére kapott)?

- Biztosított-e az őstermelő? Milyen közteher-fizetési és bevallási kötelezettség terheli?

- Kötelező-e minden őstermelőnek adószámot kérni?

- Milyen bizonylatokat kell kiállítani a termékértékesítés esetén (piacon, felvásárlónak, viszonteladónak)?

- Mikor részesülhet kompenzációs felárban?

- Van-e különbség az őstermelők és a családi gazdálkodók adózása között?

 

A kiadványban a szerzők a legfontabb szabályok bemutatása mellett igyekeztek az eddigi tapasztalatok és a gyakorlatban felmerült konkrét kérdések alapján életszerű példákon keresztül is bemutatni a legfontosabb szabályokat.

 
2 990 Ft
PRACTICAL TAX KNOWLEDGE IN ENGLISH

Gyakorlati adózási ismeretek angol nyelven

Penta Unió, 2013

 

Magyarország 2004.05.01.-ei Európai Uniós csatlakozásával nem csupán a 27 tagállam egyikévé, hanem a közösségi joganyag (azaz acquis communautaire) alanyává és részesévé is vált. Ebből adódóan a Közösség elsődleges és másodlagos jogforrásainak meghatározó szerepe és hatása van a magyar jogrendre, így különösen az adózási szakterületre. Ezek illetve a nemzetközi globalizált világ kihívásai sok szempontból késztették a jogalkotókat a belföldi adójogszabályok többszöri (akár évközi) módosítására, újragondolására. A szakmailag megalapozott változtatásokhoz azonban elengedhetetlen a nemzetközi pénzügyi, adózási jogszabályok, publikációk és uniós előírások folyamatos nyomon követése és elemzése. Ehhez pedig a legtöbb esetben nélkülözhetetlen az eredeti, főként angol nyelvű szakirodalom megismerése, tanulmányozása.

 
7 980 Ft
REKLÁMADÓ

Reklámadó a gyakorlati jogalkalmazásban

Szerzők: Dr. Heizer-Kiss Zsófia, Dr. Kovács Attila

PENTA Unió, 2014

 

A könyv tartalma:

    A reklámadó-kötelezettség tényállásai (az Rtv. tárgyi hatálya)

    A reklámadó alanya (az Rtv. személyi hatálya)

    A területi hatály kérdése

    A reklámadó alapja

    Az adó mértéke

    Kapcsolt vállalkozások adókötelezettsége

    Általános eljárási szabályok

    A 2014. év átmeneti szabályai

    A reklámadó társasági adószabályozással való összefüggései

    A reklámadó és az általános forgalmi adó "kapcsolata"

    Kérdések és válaszok

 
1 370 Ft
  SZÁMLAKIÁLLÍTÁS ÉS ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS A GYAKORLATBAN

Kiskönyvtár az áfáról I. rész

Szerzők: dr. Farkas Alexandra, Czöndör Szabolcs

Complex Kiadó, 2013

 

A számlázás, illetve bizonylatkiállítás az adózással kapcsolatos egyik legfontosabb témakör, amelyre számos jogszabály vonatkozik.

 

Kiadványunkban a szerzők a számla és egyéb bizonylatok kiállításának, valamint az elektronikus számlázásnak az alapvető szabályait foglalják össze. A téma tárgyalása során helyet kap a számla kötelező tartalmi elemeinek részletes ismertetése, kitérve többek között a számlázásban szereplő felek adataira, a teljesítés időpontjára és a számla egyéb dátumaira, a számla értékadataira, az áfaalapra, az alkalmazandó áfamértékre, valamint az adózási mechanizmusra is.

 

 
3 140 Ft
  TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL 2014

Szerzők: a NAV munkatársai

Saldo Kiadó, 2014

 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény kihirdetése óta többször módosult, a könyv a 2014. május 31-én hatályos rendelkezéseket tartalmazza, figyelemmel az új Polgári Törvénykönyv – 2013. évi V. törvény – hatálybalépése kapcsán bekövetkezett változásokra is.

 

Valamennyi szerző a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa. Személyük jelenti a garanciát arra, hogy a könyvet forgató gyakorlati szakemberek konkrét válaszokat kapnak a kommentárokból a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény mindennapos használata során felmerülő kérdéseikre.

 
4 200 Ft
TELEPHELYEK, FIÓKTELEPEK ADÓZÁSI, SZÁMVITELI KÉRDÉSEI

Penta Unió, 2012

 

A Budapesten évente immár több mint 12 ország részvételével megrendezésre kerülő Nemzetközi Adókonferencia egyik fontos célja, hogy évente egy-egy, a szakma számára kiemelten fontos, a szakirodalomban méltatlanul elhanyagolt területről teljes keresztmetszeti képet adjon, ezzel segítve a jogalkotók és jogalkalmazók szakmai munkáját.

Az előző konferenciák – az elszámolóárak, a kettős adóztatási egyezmények, a határon átlépő jövedelmek adózása, az általános forgalmi adózás – témaköreit követően a VI. Nemzetközi Adókonferencia a vizsgálat fókuszába a telephely-fióktelep kérdéskört állította.

 

 
3 800 Ft
-60%
TRANSZFERÁR A GYAKORLATBAN

(Transzferaudit, avagy a kapcsolt vállalkozások adókockázat-csökkentése)

Megjelenés: 2012. március

Szerző: Berényi Mariann (könyvvizsgáló, okleveles adószakértő, transzferár szakértő, a legtöbb transzferár konferencia előadója)

Vezinfo Kiadó és Tanácsadó Kft., 2012

 

 

 
7 560 Ft
Akció: 3 045 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
  A JÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014 - Elfogyott

Szerzők: NAV szakértői     

Saldo Kiadó, 2014

 

 A „jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal” című kiadvány célja, hogy magyarázatot adjon és segítse a törvény mindennapi alkalmazását.

A szabályozás logikai összefüggéseinek, illetve a kapcsolódó végrehajtási szabályok ismertetésén keresztül e kötet segítséget kíván nyújtani abban, hogy a jogalkalmazó a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, a jogszabály által biztosított lehetőségeit megismerhesse.

 
4 500 Ft
ADÓISMERETEK - Elfogyott

Szerző: Dr. Teszéri-Rácz Ildikó

Perfekt Kiadó, 2007

 

Az elsősorban leendő mérlegképes könyvelőknek és pénzügyi tanácsadóknak készült – a 2006. szeptember-októberi jogszabályváltozások utáni jogállapotot tükröző – kiadvány az OKJ-s képzések vizsgájára való felkészülésben és a hétköznapi munkavégzés során egyaránt jól használható, a jobb megértést tesztekkel és számításos példákkal is elősegítő kézikönyv. A jogi alapfogalmak és az adózás rendjének ismertetése után részletesen kifejti a legfontosabb adónemekre, járulék- és hozzájárulásfajtákra vonatkozó szabályokat az általános forgalmi adótól a társasági adóig és a személyi jövedelemadóig, illetve a munkaadói és munkavállalói járuléktól az egészségügyi hozzájárulásig.

 
3 900 Ft
-10%
ADÓZÁS A KÖRNYEZŐ ORSZÁGOKBAN - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2009. május 1.

Complex Kiadó, 2009


 

A könyv teljes körű áttekintést ad a környező országok adórendszeréről, az átfogó bemutatás mellett kitérve az egyes országok adórendszerének sajátosságaira és érdekességeire, a magyar rendszertől való eltéréseire egyaránt.

 

A szerzők neves ügyvédi és adótanácsadó irodák tagjai, akik a legéletszerűbb, leggyakrabban felmerülő esetekre adnak szakszerű, konkrét válaszokat, legyen szó akár részvény-adásvételről, cégalapításról, fúzióról, esetleg ingatlanvásárlásról, a magyar mellett angol nyelven is, melyek segítik a biztosabb eligazodást a szomszédos országok adórendszerében.

 

 
4 200 Ft
Akció: 3 780 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!


Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.