Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése
KÍNÁLATUNKBÓL
Várható megjelenések

Várható megjelenések - Előrendelhető

 

nagykövet asszony

Nagykövet asszony

Szerző: Eleni Kounalakis

3 800 Ft helyett

3 080 Ft

ami nem öl meg

Ami nem öl meg

Szerző: David Lagercrantz

3 980 Ft helyett

2 985 Ft

magyar helyesírás szabályai

A magyar helyesírás szabályai

12. kiadás!

2 890 Ft helyett

2 600 Ft

Adó, illeték, vám


Termék sorrend módosítás:

12

-15%
CSALÁS ÉS JOGKÖVETÉS AZ ADÓJOGBAN

Szerző: Szilovics Csaba

Gondolat Kiadó, 2003

 

Miért fizetünk adót, és miért nem fizetnek olyan sokan? Milyen tényezők befolyásolják a közpénzekkel kapcsolatos magatartásunkat? Ezeket az állampolgárok és az állam számára egyaránt fontos kérdéseket vizsgálja a szerző e munkájában, túllépve a jogtudomány szűk keretein, és meghaladva a sablonokat. Az elemzés, támaszkodva a szociológia, a közgazdaságtudomány és a politikaelmélet eredményeire, átfogó képet nyújt számos ország adózási helyzetéről és az ezredforduló adózási kutatásainak eredményeiről, bemutatva a kortárs szakirodalom színe-javát. A kötet jelentős értéke, hogy újdonságerejű felismeréseit az átlag olvasó számára is érdekes és érthető módon fogalmazza meg. Olyan, hazánkban alig vizsgált, területek elemzésével találkozhat az olvasó, mint az adócsalás okainak elemzése, a politika szerepe az adózásban, az adózói csoportok meghatározása, az adóigazgatás és az adójogi norma szerepe a jogkövetés kialakításában vagy a marketing megjelenése és beépülése az adóztatásba. A könyv mind a gyakorlati szakemberek, mind az egyetemi oktatók és hallgatók számára alapismereteket nyújt, de a jelen és a jövő politikusainak is kézikönyvként ajánlható.

 
1 480 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
EGYÉB ADÓK 2013

Alkotó szerkesztő: Dr. H. Nagy Dániel

KompKonzult Kiadó, 2013

 

A vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése kapcsán újra meg újra a figyelem középpontjába kerülnek az úgynevezett "kisadók" vagy "egyéb adók".

 

Olyan közterhekről van szó, melyek egyenként talán nem képeznek pótolhatatlan államháztartási bevételt, összességében mégis sok száz milliárd forintos tételt jelentenek. Az is megfigyelhető, hogy az elmúlt években a jogalkotó jelentős szerepet szán - elsősorban a fogyasztáshoz kapcsolódó - kiasadóknak. Emellett éppen 2013-tól került bevezetésre két olyan új adónem (a KATA és a KIVA), melyek a kis- és közepes vállalkozásoknak kívánnak kedvező alternatívár nyújtani, speciális adózási formák bevezetésével.

 
6 825 Ft
-39%
EKÁER 2015

Szabályozás, Mentességek, Ellenőrzés, Szankciók, Példatár, E-felület, Kockázatos termékek

Sok-sok gyakorlati példa (március 1-jei és április 1-jei változásokkal)!

Szerzők: Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Fábián Dorottya

Vezinfo Kiadó, 2015

 

1. EKÁER fogalma, szabályai és hatása az ÁFA rendszerében felmerülő jogosultságokra; 2. Milyen adatokat vesz nyilvántartásba az adóhatóság az EKÁER elektronikus felületen? 3. Kinek, mikor és mit kell bejelentenie az EKÁER adatszolgáltatás teljesítése érdekében? 4. EKÁER szám megállapításának szabályai; 5. Speciális árumozgással járó alakzatok; 6. EKÁER bejelentés elmulasztásának hatása az áfabeli jogosultságokra; 7. Kockázatos termékekkel kapcsolatos különleges rendelkezések; 8. EKÁER elektronikus felületének használata; 9. EKÁER példatár; 10. Mellékletek

 
10 290 Ft
Akció: 6 300 Ft
Kezdete: 2015.05.26
A készlet erejéig!
ELSZÁMOLÓÁRAK

Penta Unió, 2008

 

Az elszámolóár képzése mind a nemzetközi, mind a hazai szakma érdeklődés kiemelkedően frekventált területe.

A II. Nemzetközi adókonferencia a kiemelkedő hazai és nemzetközi aktualitást érzékelve helyezte a konferencia középpontjába az elszámolóár kérdéskörét. Jelen tanulmányok a konferencián résztvevő legjelentősebb hazai szakemberek által készített tanulmányok alapján igyekszik áttekintést adni ennek az igen szerteágazó, bonyolult, sok kockázatos elemet tartalmazó kérdéskörről.

 

 
2 900 Ft
FORDÍTOTT ADÓZÁS 2008

Szerző: Vira Sándor

Saldo Kiadó, 2008

 

2006. év elejétől a hulladékfelvásárlás területén bevezették az ún. fordított adózást. Ez azt jelentette, hogy az értékesítés során a nettó összegre rárakódó áfa-t a vevő nem az eladónak (a számla nem is tartalmazza), hanem „közvetlenül” a költségvetésnek fizeti be. Ez év elejétől a szürkegazdaság további visszaszorítása érdekében jelentősen kiszélesítették a fordítottan adózók körét.

Azonban e témakörben meglehetős tanácstalanság érzékelhető a jogalkalmazók körében. A kiadvány tartalmazza a 2008. május elsején hatályba lépő végrehajtást megkönnyítő, pontosító finomításokat is.

A könyv írója megkísérelte gyakorlati oldalról megközelíteni az egyes területek specialitásait.

 
1 900 Ft
FRANCIAORSZÁG, GÖRÖGORSZÁG, PORTUGÁLIA ADÓRENDSZERE

A kézirat lezárva: 2004. január 1.

Szerző: Dr. Herich György, Lauer Bálint

Szerkesztette: Dr. Herich György

PENTA UNIÓ Zrt., 2004

 

A világméretű globalizáció és a nemzeti adórendszerek ellentmondása a nemzetközi adózás éltető eleme. A tágan értelmezett nemzetközi adózás fontos területe az ún. összehasonlító adózás. A könyvsorozat célja, hogy az összehasonlító adózás céljából bemutassa az egyes országok adórendszerét, lehetővé téve a vállalkozások, adótanácsadók, magánszemélyek számára az egyes országok adózási feltételeinek megismerését, a jogkövető magatartást, és az adótervezést.

 

 
4 000 Ft
GONDOLATOK ÉS TÉNYEK A HELYI ADÓZÁS RENDSZERÉBEN

Szerzők: dr. Deli Lajos, dr. Boros Erzsébet, Makó Cecília

KompKonzult Kiadó, 2014

 

Az igényeket, lehetőségeket, indokolt és megalapozott elképzeléseket a mindenkori saját forrásokhoz lehet, kell igazítani. Az önkormányzatok meghatározó, saját bevételei a helyi adókból, mint szabályozott forrásukból képződnek. A több mint két évtizedes helyi adóztatás lehetőségének ismeretében felmerülő kérdések között indokolt a teljes rendszer áttekintése nem feltétlen a jogalkotás rendjének és rendszerének tükrében, inkább a jogalkalmazás kondícióinak, alkalmazott eszköz és módszerrendszerének bemutatásával a legérzékenyebb, a felmerülő problémák gyakoriságának indokával segítségnyújtás, prevenció, ajánlás mind az érdeklődő vállalkozás, mind az önkormányzati adóigazgatás számára. A könyv tájékoztat a törvényi szabályozás kapcsolódó részeiről, kiemeli az adózó jogai és kötelezettsége kötelmeit, felhívja a figyelmet az adóhatósággal való szükséges együttműködés lényegére és tartalmára, a probléma megelőzésére ösztönöz, gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal, jogértelmezési kérdésekkel, állásfoglalások ismertetésével kívánja célját szolgálni.

 
4 305 Ft
HATÁRON ÁTLÉPŐ JÖVEDELMEK ADÓZÁSA

Az Adózás Európában - IV. Nemzetközi Adókonferencia előadásának anyagaiból készült tanulmányok

Penta Unió, 2010

 

A globalizációval. a munkaerő, az áruk. a szolgáltatások, a töke nemzetközi áramlásának bővülésével jelentősen megnőtt a határon átlépő ügyletek, jövedelemáramok aránya. A nemzetközi jövedelemáramok során jellemzően több ország adórendszere, nemzetközi egyezmények érintettek, így különösen komplex adózási környezetet, növekvő adókockázatot, de egyben adótervezési lehetőséget is rejtenek.

 
1 800 Ft
  HATÓSÁGI ÉS FELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK A VÁLLALKOZÁSOKNÁL

Menedzser Praxis Szakkiadó

 

A folyamatosan változó törvényi előírásoknak nem könnyű megfelelni, egyre több az adminisztrációs teher, a bevallási és beszámolási kötelezettség minden vállalkozáson. A hatósági ellenőrzések pedig fokozódnak... Számos helyről érheti cégét váratlan ellenőrzés. Természetesen mindenki elsősorban az adóellenőrzésre gondol, pedig cége működése során az adózásra vonatkozó előírások mellett még számos szabályt kell figyelembe vennie. Egyre erőteljesebb az illegális foglalkoztatás elleni fellépés is, hiszen a magas adó- és járulékterhek miatt egyre nagyobb mértéket ölt a feketemunka: minden harmadik foglalkoztatott feketén dolgozik! A hivatalok az előre bejelentett ellenőrzések mellett szúrópróbaszerűen is kiválasztanak cégeket, sőt az új vállalkozások már az alapítás évében számíthatnak ellenőrzésekre.

 
23 415 Ft
HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ JOGMAGYARÁZATA

Szerzők: Dr. Heizer-Kiss Zsófia, Kanyó Lóránd            

Saldo Kiadó, 2014

 

A magyar adórendszerben 1991. január, azaz a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) hatályba lépése óta léteznek a mai értelemben vett helyi adók. A helyi adók léte egy kétszintű jogalkotás eredménye, valamely adóalany tényleges helyi adókötelezettsége pedig háromszintű jogalkotás eredményeként áll elő. A helyi adóztatás közvetve a legmagasabb szintű jogforrásból, az Alaptörvényből (korábban az Alkotmányból) fakad. Az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében ugyanis a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről.

 
2 250 Ft
-10%
HVG ADÓ KÜLÖNSZÁM 2015

2014/6. december

HVG Kiadó, 2014

 

A tartalomból:

Cafeteriaszabályok 2015-re

Tételes áfabevallás 1 millió forint felett

Veszteségelhatárolás legfeljebb öt évre

Új fegyverek az adócsalás ellen

Nő a vállalkozások minimumadója

Mit kell tudni... az szja-ról? az illetékekről? a kisadózó vállalkozás tételes adójáról? a kisvállalati adóról? a társasági adóról és az osztalékadóról? az áfáról? a reklámadóról? a jövedéki adóról? az energiaellátók jövedelemadójáról? a helyi adókról? a számvitelről? az adózás rendjéről? a nemzetközi adó-együttműködési kódexről?

+ a 16 törvény szövege

 
4 750 Ft
Akció: 4 275 Ft
Kezdete: 2015.01.14
A készlet erejéig!
ILLETÉK TÖRVÉNY

Hatályos: 2015. január 11.

ÁRBOC Kft., 2015

 

A kötet tartalmazza az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény hatályos szövegét, valamint betűrendes címmutatót.

 
1 000 Ft
ILLETÉKJOGSZABÁLYOK

A szerkesztés lezárva: 2015. január 15.

Hatályos: 2015. január 11-től

Novissima Kiadó, 2015

 

A gyűjtemény az alábbi jogszabályokat tartalmazza:

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt;

a 6/1986. (VI. 26.) IM rendeletet a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban;

a 2/1968. (I. 24.) IM rendeletet a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról.

 

 
890 Ft
KETTŐS ADÓZTATÁSI EGYEZMÉNYEK

Az Adózás Európában – III. Nemzetközi Adókonferencia előadásaiból készült tanulmányok

Szerzők: Erdős Gabriella, Gombkötő Bálint, Dr. Herich György, Dr. Reményi Gábor, Dr. Supala Ágnes, Szölgyémy Balázs, Dr. Winkler László

Szerkesztő: Gunszt Katalin

Lektor: Dr. Herich György

PENTA UNIÓ Zrt., 2009

 

A nemzetközi adózás területén a kettős adóztatási egyezmények jelentős részhalmazt képviselnek, ezért is kerültek a III. Nemzetközi Adókonferencia fókuszába. A konferencia előadásait tartalmazó jelen kiadvány azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek túllépnek a szakkönyvek szokásos keretein, és a határterületeket kutatják a felkért neves elméleti és gyakorlati szakemberek prezentálásában.

 
1 700 Ft
-31%
KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2014

(Változások január 1-től, Bevallás, Ellenőrzés)

Szerző: Kelemen István (termékdíj szakértő, vezető tanácsadó, Green Tax Consulting)

Vezinfó Kiadó, 2014

 

A kiadvány tartalmazza a január 1-jei és február 14-ei változásokat is.

2014. január 1-jei hatállyal ismét módosult a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény. A szakkönyvben részletes példákkal bemutatott változások a termékdíjat fizető gazdálkodók többségét érintik. A NAV nagy hangsúlyt fektet a termékdíjfizetés ellenőrzésére, ebből következően komoly a mulasztásokkal kapcsolatos bírság kockázata. A kiadvány bemutatja a bevallással, adatszolgáltatással, nyilvántartással, nyomtatványkitöltésekkel és az ellenőrzésekkel kapcsolatos tudnivalókat is!

 
7 560 Ft
Akció: 5 250 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-40%
KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2015

(Változások, Bevallás, Ellenőrzés)

Szerző: Kelemen István

Vezinfo Kiadó, 2015

 

2015. január 1-jei hatállyal ismét változott a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény. Minden termékdíjtétel módosult, továbbá 2015-től termékdíjkötelesnek minősülnek az irodai papírok, a szappanok, a mosókészítmények, egyes kozmetikai termékek, illetve több korábban nem díjköteles elektronikai berendezés. A NAV nagy hangsúlyt fektet a termékdíjfizetés ellenőrzésére, ebből következően komoly a mulasztásokkal kapcsolatos bírság kockázata. Az előadás bemutatja a bevallással, adatszolgáltatással, nyilvántartással, nyomtatványkitöltésekkel és az ellenőrzésekkel kapcsolatos tudnivalókat is!

 
8 820 Ft
Akció: 5 250 Ft
Kezdete: 2015.05.06
A készlet erejéig!
KÜLFÖLDIEK BELFÖLDÖN MAGYAROK KÜLFÖLDÖN

Szerzők: Kökényesiné Pintér Ilona, Széll Zoltánné         

Saldo Kiadó, 2012

 

A kiadvány összefoglalásra került a belföldi illetőségű magánszemélyek külföldi, illetve külföldi illetőségű magánszemélyek belföldi munkavégzésének adó és közteherfizetési kötelezettség keletkezésének helye és módja.

Az adókötelezettségek teljesítése mellett a munkavállalók és a foglalkoztatók számára a társadalombiztosítási jogállás, a biztosítási kötelezettség megállapítása és a járulékfizetési kötelezettség teljesítése is sarkalatos kérdés. A társadalombiztosítási jogállás ugyanis alapvetően meghatározza a későbbi ellátások igénybevételének jogalapját, a pénzbeli ellátások (pl. táppénz, nyugdíj) esetében annak összegét.

 

 
2 900 Ft
KÜLÖNÖS ADÓZÁSI MÓDOK AZ ÁFA RENDSZERÉBEN

Kiskönyvtár az áfáról 5. rész

Szerző: dr. Farkas Alexandra

Complex Kiadó, 2015

 

Az áfa rendszerében számos különleges esetkörrel találkozhatunk, amelynek során nem, vagy nem kizárólagosan az általános előírások szerint történik az ügylet számlázása, kezelése: többek között az adó mértékében, az adóalap meghatározásában vagy az adófizetési kötelezettség keletkezési időpontja tekintetében találhatunk speciális előírásokat.

Kiadványunk gyakorlati példákon szemléltetve részletesen ismerteti a különös adózási módok elméleti joganyagának lényegét. Ennek keretében azonban nemcsak a speciális előírásokat mutatjuk be. Amennyiben szükséges, úgy az általános áfaszabályokat ugyancsak ismertetjük, annak érdekében, hogy teljes egészében láthatóvá váljék, miként működik az általános forgalmi adózás az adott speciális területen.

 
3 455 Ft
-45%
  NAGY ÁFA KÉZIKÖNYV I. - NEMZETKÖZI ÜGYLETEK ÁFA-JA ÉS SZÁMLÁZÁSA

(Számlaminták, gyakorlati példák)

Szakmai szerkesztő, szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna

További szerzők: Dr. Farkas Zoltán, Dr. Kelemen László, Dr. Sztankó Dániel, Dr. Tancsa Zoltán

Vezinfó Kiadó, 2013

 

Az áfa-rendszeren belül dogmatikailag nem képeznek külön rendszert a nemzetközi ügyletek, ugyanazon alapelvek, főszabályok mentén kell elindulnunk, mint a belföldi ügyleteknél. A jogalkalmazás során azonban sokszor megkülönböztetett összefoglaló névvel nemzetközi ügyletekként külön csoportban kezeljük azokat a tranzakciókat, illetve az áfatörvény azon szabályait, amelyek valamilyen külföldi elemet feltételeznek, amikor határon átnyúlik a tranzakció. Ha az értékesítő (szolgáltatásnyújtó), vagy a beszerző (szolgáltatás-igénybevevő), vagy az ügylet helye másik ország, máris az áfatörvény (illetve másik ország hozzáadottérték-adó szabályozásának) jóval több szabályát kell megvizsgálnunk és bonyolultabb minősítést kell elvégeznünk, mint egy egyszerű, minden ízében belföldi ügyletnél.

 

 
11 340 Ft
Akció: 6 200 Ft
Kezdete: 2015.04.03
A készlet erejéig!
-37%
  NAGY ÁFA KÉZIKÖNYV II. - BELFÖLDI ÜGYLETEK ÁFA-JA ÉS SZÁMLÁZÁSA 2015

I-II. kötet, Gyakorlati példák, Számlaminták

Várható megjelenés: 2015. március közepe

Szerzők: Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Dr. Farkas Zoltán, Dr. Kelemen László, Dr. Sztankó Dániel, Dr. Tancsa Zoltán

Vezinfo Kft., 2015

 

 

 
13 440 Ft
Akció: 8 400 Ft
Kezdete: 2015.04.14
A készlet erejéig!
NEMZETKÖZI ADÓTERVEZÉS

Harmadik, átdolgozott kiadás

Szerző: Dr. Herich György

Lektor: Dr. Deák Dániel

PENTA UNIÓ Zrt., 2011

 

Gondolt-e már arra, kedves Olvasó, hogy az adó a vállalkozások számára éppen olyan "költségelem", mint az anyag, a bér vagy az eszközök? Vajon hány szakmai előadást hallgattak végig, szakkönyvet olvastak el az utóbbiak tanulmányozására? És ezzel szemben vajon mennyi szakirodalmat olvastak, előadást hallgattak az adótervezés témakörében?

 

 
6 800 Ft
NEMZETKÖZI ADÓZÁS

Adózás az Európai Unióban

Harmadik, átdolgozott kiadás

Szerzők: Beszteri Sára, Dr. Deák Dániel, Fodorné Tóth Klára, Dr. Futó Gábor, Dr. Herich György, Herich Roland, Kanyó Lóránd, Dr. Lengyel Balázs, Magony Krisztina, Dr. Marton Bernadett, Dr. Őry Tamás, Tárnoki Péter

Szerkesztette: Dr. Herich György

Lektorálta: Dr. Deák Dániel, Görözdi Zsuzsanna, Dr. Kékesi László, Kiss László, Kónya László, Pénzely Márta, Dr. Thuma Róbert

PENTA UNIÓ Zrt., 2011

 

Magyarországnak a világgazdaságba történő fokozódó integrációjával párhuzamosan egyre nagyobb igény mutatkozik mind a vállalkozások, mind a magánszemélyek részéről a nemzetközi adózás kérdései iránt. Különösen aktuálissá teszi a nemzetközi adózás kérdéseinek vizsgálatát az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk. Jelen szakkönyv az első olyan kiadás Magyarországon, amely a tágabb értelemben vett nemzetközi adózás átfogó bemutatására vállalkozik.

 
9 870 Ft
NYEREMÉNYJÁTÉKOK MINŐSÍTÉSÉRŐL ÉS ADÓZÁSÁRÓL

Szerzők: dr. Molnár Krisztián, dr. Honyek Péter           

Saldo Kiadó, 2011

 

Egyre szélesebb körben kerül alkalmazásra a sorsolásos játék speciális formája, az ajándéksorsolás egy-egy új termék bevezetésekor, évfordulóhoz kapcsolódóan vagy kereskedelmi forgalomnövelés céljából.

Ezek a játékok sokfélék, egy részük meghatározott szabályok mellett jogszerűen szervezhetők, de van egy részük, ami tiltott szerencsejátéknak minősül.

 
1 500 Ft
  OPTIMÁLIS ADÓZÁS ÉS JÁRULÉKFIZETÉS AZ ÚJ ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN

Menedzser Praxis Szakkiadó

 

Rendkívül sokat hallani az évközi adótörvények módosításáról, miközben szinte minden év végén is rendre változnak az adó és járulékfizetés szabályai. A bizonytalan helyzetekben gyakoriak az eltérő információk, a találgatások. Kiadványunkból értesülhet a valóban a helyes és érvényben lévő szabályokról, amelyeket munkája során alkalmaznia kell.

 
23 415 Ft
ŐSTERMELŐK ADÓZÁSA

Szerzők: dr. Farkas Alexandra, Lepsényi Mária, Mathlné Kisari Erika        

Saldo Kiadó, 2013

 

A mezőgazdasági őstermelői tevékenység jelentős szelete a magyar gazdasági életnek.

E tevékenység folytatása ugyanakkor azt is igényli, hogy az őstermelő tisztában legyen, azzal, hogy

 

- Mikor adómentes az őstermelői tevékenység?

- Milyen adózási mód közül választhat az őstermelő, melyik a kedvezőbb?

- Mikor adókötelesek és mikor adómentesek a különböző támogatások (területalapú, fejlesztési, költség ellentételezésére kapott)?

- Biztosított-e az őstermelő? Milyen közteher-fizetési és bevallási kötelezettség terheli?

- Kötelező-e minden őstermelőnek adószámot kérni?

- Milyen bizonylatokat kell kiállítani a termékértékesítés esetén (piacon, felvásárlónak, viszonteladónak)?

- Mikor részesülhet kompenzációs felárban?

- Van-e különbség az őstermelők és a családi gazdálkodók adózása között?

 

A kiadványban a szerzők a legfontabb szabályok bemutatása mellett igyekeztek az eddigi tapasztalatok és a gyakorlatban felmerült konkrét kérdések alapján életszerű példákon keresztül is bemutatni a legfontosabb szabályokat.

 
2 990 Ft
PRACTICAL TAX KNOWLEDGE IN ENGLISH

Gyakorlati adózási ismeretek angol nyelven

Penta Unió, 2013

 

Magyarország 2004.05.01.-ei Európai Uniós csatlakozásával nem csupán a 27 tagállam egyikévé, hanem a közösségi joganyag (azaz acquis communautaire) alanyává és részesévé is vált. Ebből adódóan a Közösség elsődleges és másodlagos jogforrásainak meghatározó szerepe és hatása van a magyar jogrendre, így különösen az adózási szakterületre. Ezek illetve a nemzetközi globalizált világ kihívásai sok szempontból késztették a jogalkotókat a belföldi adójogszabályok többszöri (akár évközi) módosítására, újragondolására. A szakmailag megalapozott változtatásokhoz azonban elengedhetetlen a nemzetközi pénzügyi, adózási jogszabályok, publikációk és uniós előírások folyamatos nyomon követése és elemzése. Ehhez pedig a legtöbb esetben nélkülözhetetlen az eredeti, főként angol nyelvű szakirodalom megismerése, tanulmányozása.

 
7 980 Ft
REKLÁMADÓ

Reklámadó a gyakorlati jogalkalmazásban

Szerzők: Dr. Heizer-Kiss Zsófia, Dr. Kovács Attila

PENTA Unió, 2014

 

A könyv tartalma:

    A reklámadó-kötelezettség tényállásai (az Rtv. tárgyi hatálya)

    A reklámadó alanya (az Rtv. személyi hatálya)

    A területi hatály kérdése

    A reklámadó alapja

    Az adó mértéke

    Kapcsolt vállalkozások adókötelezettsége

    Általános eljárási szabályok

    A 2014. év átmeneti szabályai

    A reklámadó társasági adószabályozással való összefüggései

    A reklámadó és az általános forgalmi adó "kapcsolata"

    Kérdések és válaszok

 
1 370 Ft
  SZÁMLAKIÁLLÍTÁS ÉS ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS A GYAKORLATBAN

Kiskönyvtár az áfáról I. rész

Szerzők: dr. Farkas Alexandra, Czöndör Szabolcs

Complex Kiadó, 2013

 

A számlázás, illetve bizonylatkiállítás az adózással kapcsolatos egyik legfontosabb témakör, amelyre számos jogszabály vonatkozik.

 

Kiadványunkban a szerzők a számla és egyéb bizonylatok kiállításának, valamint az elektronikus számlázásnak az alapvető szabályait foglalják össze. A téma tárgyalása során helyet kap a számla kötelező tartalmi elemeinek részletes ismertetése, kitérve többek között a számlázásban szereplő felek adataira, a teljesítés időpontjára és a számla egyéb dátumaira, a számla értékadataira, az áfaalapra, az alkalmazandó áfamértékre, valamint az adózási mechanizmusra is.

 

 
3 140 Ft
TELEPHELYEK, FIÓKTELEPEK ADÓZÁSI, SZÁMVITELI KÉRDÉSEI

Penta Unió, 2012

 

A Budapesten évente immár több mint 12 ország részvételével megrendezésre kerülő Nemzetközi Adókonferencia egyik fontos célja, hogy évente egy-egy, a szakma számára kiemelten fontos, a szakirodalomban méltatlanul elhanyagolt területről teljes keresztmetszeti képet adjon, ezzel segítve a jogalkotók és jogalkalmazók szakmai munkáját.

Az előző konferenciák – az elszámolóárak, a kettős adóztatási egyezmények, a határon átlépő jövedelmek adózása, az általános forgalmi adózás – témaköreit követően a VI. Nemzetközi Adókonferencia a vizsgálat fókuszába a telephely-fióktelep kérdéskört állította.

 

 
3 800 Ft
-39%
TRANSZFERÁR A GYAKORLATBAN 2015

(Változások, Szabályozás, Ellenőrzés)

Szerző: Berényi Mariann

Vezinfo Kiadó, 2015

 

A transzferár-nyilvántartásra vonatkozó szabályokban jelentős változások voltak 2014-ben és lesznek 2015-ben is. A NAV 2015-ben kiemelten kezeli a kapcsolt vállalkozások ügyleteire vonatkozó transzferár nyilvántartás vezetési kötelezettség teljesítését, különös figyelmet fordít az árazási módszerekre, a költségalapokra és az alkalmazott haszonkulcsokra. A NAV a nagyértékű ügyleteknél nem csak a dokumentáció formai követelményeit vizsgálja, hanem a tartalmát is, az esetleges hiányosságok milliós nagyságrendű bírságokat vonhatnak maguk után, amelyek ismételt jogsértés esetén jelentősen súlyosbodnak.

 
10 290 Ft
Akció: 6 300 Ft
Kezdete: 2015.05.06
A készlet erejéig!
ADÓISMERETEK - Elfogyott

Szerző: Dr. Teszéri-Rácz Ildikó

Perfekt Kiadó, 2007

 

Az elsősorban leendő mérlegképes könyvelőknek és pénzügyi tanácsadóknak készült – a 2006. szeptember-októberi jogszabályváltozások utáni jogállapotot tükröző – kiadvány az OKJ-s képzések vizsgájára való felkészülésben és a hétköznapi munkavégzés során egyaránt jól használható, a jobb megértést tesztekkel és számításos példákkal is elősegítő kézikönyv. A jogi alapfogalmak és az adózás rendjének ismertetése után részletesen kifejti a legfontosabb adónemekre, járulék- és hozzájárulásfajtákra vonatkozó szabályokat az általános forgalmi adótól a társasági adóig és a személyi jövedelemadóig, illetve a munkaadói és munkavállalói járuléktól az egészségügyi hozzájárulásig.

 
3 900 Ft
ADÓTAN 2015 - Elfogyott

Szerző: Dr. Herich György

Penta Unió, 2015

 

A PENTA UNIÓ Oktatási Centrum AdóABC sorozata Adótan kötetének 26., átdolgozott kiadásában a hazai és nemzetközi adóoktatásban nagy gyakorlattal rendelkező szerző egy új diszciplina, az Adótan bevezetését indította el.

 

Mitől más, újszerű ez a könyv?

 Először: átfogja a tágan értelmezett adórendszer valamennyi elemét, úgy hogy nem csak a tételes anyagra koncentrál, de az összefüggések, kapcsolatok is bemutatásra kerülnek.

 Másodszor: a hagyományos leíró, magyarázó könyvekkel szemben logikai ábrák alapján dolgozza fel az adórendszert, megszabadítva az olvasót a jogi nyelvezet, a részletekben való eltévelyedés veszélyeitől.

 
5 980 Ft
-10%
ADÓZÁS A KÖRNYEZŐ ORSZÁGOKBAN - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2009. május 1.

Complex Kiadó, 2009


 

A könyv teljes körű áttekintést ad a környező országok adórendszeréről, az átfogó bemutatás mellett kitérve az egyes országok adórendszerének sajátosságaira és érdekességeire, a magyar rendszertől való eltéréseire egyaránt.

 

A szerzők neves ügyvédi és adótanácsadó irodák tagjai, akik a legéletszerűbb, leggyakrabban felmerülő esetekre adnak szakszerű, konkrét válaszokat, legyen szó akár részvény-adásvételről, cégalapításról, fúzióról, esetleg ingatlanvásárlásról, a magyar mellett angol nyelven is, melyek segítik a biztosabb eligazodást a szomszédos országok adórendszerében.

 

 
4 200 Ft
Akció: 3 780 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
ADÓZÁSI FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK - Elfogyott

Szerzők: Sándorné Új Éva, Benkőné Dr. Deák Ibolya  

Saldo Kiadó, 2011

 

A kiadvány célja az adózási alapismeretek ismeretek összefoglalása, a bonyolult összefüggések érthetővé tétele. A kötet jól használható kiegészítője az Adózás 2010 és az Adóváltozások 2011 - Kiegészítés az ADÓZÁS című könyvek példatáraként. A példatár a főbb adónemekkel kapcsolatos feladatokat és megoldásokat tartalmazza. A könyv erőssége, hogy a feladatok úgy követik egymást az egyszerűtől a legbonyolultabbig, hogy azok megoldásával az adózási összefüggéseket és a hozzá kapcsolódó ismeretanyagot lehet teljes egészében elsajátítani.

A feladatgyűjtemény mindazoknak a tanulását, tájékozódását segíti, akik valamilyen szakképzés vagy felsőoktatás keretében adózási ismereteket tanulnak. A különböző képzési szintekhez tartozó feladatok megkülönböztetése a csillag jel használatával történik:

–az üzleti szakügyintézői és a mérlegképes könyvelői szakképzésben használatos feladatok jelzés nélküliek,

–a felsőfokú oktatásra szánt feladatok „*” jellel, a nehezebb példák „**” jellel ellátottak.

A kiadványt elsősorban oktatási célra szántuk. A példatár azonban jól forgatható azoknak is, akik önszorgalomból szeretnének valamilyen adózási probléma megoldásában tájékozódni, vagy aki tudásának fejlesztésére vállalkozik.

 
3 000 Ft
  AZ ADÓZÁS NAGY KÉZIKÖNYVE 2013 – Meritum sorozat - Elfogyott

Szerkesztette: dr. Szakács Imre

Complex Kiadó, 2013

 

Minden egy helyen, amit az adózásról tudni érdemes.

 

Miért ajánljuk Önnek kiadványunkat?

- mert valamennyi adó- és járuléknemre vonatkozóan gyakorlatias és részletes útmutatóval szolgál, az adóváltozásokat feldolgozva.

- mert tudjuk, hogy a jogszabályok ismerete gyakran nem elég, tippek, ötletek is szükségesek a gyakorlati alkalmazásukhoz.

- mert a szabályok gyakorlati alkalmazását magyarázatokkal, táblázatokkal, számítási példákkal, NAV és NGM állásfoglalások ismertetésével segíti elő.

- mert egy-egy fejezet összefoglalja az elvonásnemek számviteli elszámolását, az ellenőrzési teendőket, az adózás rendjét és a befizetési tudnivalókat is.

- mert könnyen áttekinthető, azonos felépítésű szerkezet található minden fejezetben.

- mert az adott témakörhöz nagy mennyiségű jogszabályi hivatkozást talál.

- mert az egyszerű használatot indexszámos tájékozódás segíti.

- mert a szakmai minőséget és megbízhatóságot dr. Szakács Imre szerző és dr. Vámosi-Nagy Szabolcs lektor garantálják.

 

Az egyes fejezetek az adónem bemutatásán túl magyarázatokat, táblázatokat, példákat is tartalmaznak. A fejezetekben olyan kérdések is találhatóak, melyek megoldására hatósági vagy minisztériumi tájékoztatás, állásfoglalás született. Ezek rövidített és aktualizált formában olvashatóak a könyvben.

A jogalkotói értelmezések nem mindig azonosak a jogalkalmazók véleményével, így fontos az adó- és járulékperek bírósági döntéseinek, ítéleteinek ismerete is.

Az adókat nem elég bevallani, befizetni, hanem azokat el is kell számolni. Minden fejezet tartalmazza az elvonásnem főkönyvi könyvelésének fontosabb tételeit, valamint az ezzel kapcsolatos információkat.

A fejezetek az ellenőrzési teendőkre is kitérnek, külön taglalva a külső és a belső ellenőrzés szempontjait, módszereit.

Minden fejezet végén megtalálhatóak a bevallási és befizetési tudnivalók és határidők.

Az egyes adónemeknél jeleztük, ha év közben módosítás lép hatályba, illetve a terjedelem függvényében ennek szövegét is.

 
24 255 Ft
  AZ ILLETÉKTÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 - Elfogyott

Szerzők: Dr. H. Nagy Dániel, Gellértné Zombori Krisztina, Dr. Tóth György

Saldo Kiadó, 2015

 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény 2015. január 1-jétől számos ponton hozott változást az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szabályaiban is.

 

Két teljesen új jogintézmény került bevezetésre: egyrészt a cserét pótló vétel előzetes nyilatkozaton alapuló változata, másrészt a bírósági eljárási illetékek megfizetésének új, önadózásos rendszere.

 
4 200 Ft
  KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI - Elfogyott

Szerző: Fekete Antal

Saldo Kiadó, 2010

 

A kiadványt ajánljuk a cégvezetők, a gazdasági vezetők, a számviteli-adózási szakemberek és nem utolsósorban a hulladékgazdálkodók részére.

A könyv átfogó ismereteket nyújt az érintettek számára: részletesen bemutatja a termékdíj fizetésére kötelezetteket, a termékdíjköteles termékeket, az azokhoz tartozó díjtételeket és számítási módokat. Részletesen tárgyalja a termékdíj átvállalásának és a mentesség feltételrendszerét.

A szerző bemutatja az eljárási szabályokat, a bejelentkezés, bevallás rendjét. Hangsúlyozza a koordináló szervezetek egyre növekvő szerepét. Részletesen foglalkozik a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó új szabályokkal.

Az olvasó a könyv segítségével valamennyi információ birtokába jut, melyek a vonatkozó jogszabályok szövevényéből nehezen szerezhetők meg.

 
1 500 Ft
MAGÁNSZEMÉLYEK BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGE - Elfogyott

Szerző: Kriskó Csaba

Saldo Kiadó, 2009

 

A személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségnek többféle formában is eleget lehet tenni. Erre természetesen a jövedelemszerzés formái is befolyással bírnak. Meg kell különböztetni az egyéni vállalkozókra, az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyekre, az őstermelőkre és a rendszeresen üzletszerű tevékenységet nem folytató magánszemélyekre vonatkozó adóbevallási formákat, nyomtatványokat.

Ennek alapján elkészíthette a munkáltató ill. a magánszemély önállóan az adóbevallását. Az elmúlt években a magánszemély kérésére az adóhatóság is megállapíthatta az éves adókötelezettséget, de ez a forma az eljárás bonyolultsága miatt nem volt különösen népszerű.

2008. évtől háromféle bevallási benyújtási lehetőség – a munkáltatói adómegállapítás, önadózás, egyszerűsített bevallás – áll rendelkezésére a magánszemélyeknek.

A kiadványból áttekinthetjük, hogy ki választhatja az egyszerűsített bevallást, megismerhetjük a nyilatkozatok tartalmát, az ajánlat összeállítását, a hitelesítés folyamatát. Betekinthetünk a feldolgozás folyamatába.

Megtudhatjuk mi a teendő ha a munkáltató a munkáltatói adómegállapítás követően feltárja, hogy a magánszemély adóját tévesen állapította meg.

 
799 Ft
TRANSZFERÁR A GYAKORLATBAN - Elfogyott

(Transzferaudit, avagy a kapcsolt vállalkozások adókockázat-csökkentése)

Megjelenés: 2012. március

Szerző: Berényi Mariann (könyvvizsgáló, okleveles adószakértő, transzferár szakértő, a legtöbb transzferár konferencia előadója)

Vezinfo Kiadó és Tanácsadó Kft., 2012

 

 

 
7 560 Ft
VÁLSÁGMENEDZSMENT - Elfogyott

Adójogi és munkajogi eszköztár

Szerzők: dr. Kártyás Gábor, Nyergesné Csáki Mária, dr. Takács Gábor

Complex Kiadó, 2010

 

A gazdasági válság kapcsán rengeteg konferencia és workshop került megszervezésre. Ezek a jobb esetben átfogó, ám nem alapos, rosszabb esetben kifejezetten felszínes és nem érdemi segítséget jelentettek a kialakult gazdasági helyzet indukálta problémákra.

A válság és annak hatása tény, ám egyszer véget ér, a cégen belüli hatékonyságmenedzsment azonban örök - a gazdaság állapotától független - kérdés és megoldandó kihívás.

Új kiadványunk az esetlegesen, a jelenlegi válságtól függetlenül is bekövetkező cégen belüli nehézségek esetén alapos, szakszerű, mindenre kiterjedő adó- és munkajogi segítséget nyújt a rendelkezésre álló eszközök részletes ismertetésével. Ha pedig nincsenek problémák: a könyv a hatékonyság fokozása vonatkozásában is nélkülözhetetlen segédlet.

 

 

 
4 489 Ft
  VÁMJOGI ISMERETEK - VÁM-, JÖVEDÉKI- ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐK ÉS PÉNZÜGYŐRÖK KÉZIKÖNYVE T07/2010 - Elfogyott

Szerző: Dézsi Zsolt

Saldo Kiadó, 2010

 

A tankönyv összefoglalja a vámjogi ismeretekhez kapcsolódó európai uniós joganyagokat és a nemzeti szabályok részletes gyakorlati alkalmazását. A kiadvány az új OKJ rendszer szerint négy modulhoz készült: a vám- és jövedéki alapok, vámjogi feladatok, vámigazgatás I. valamint vámigazgatás II. témakörökben is ajánlható.

A „Vámjogi ismeretek” c. tankönyv tartalma mindezért az alap jogforrásokból kiindulva, a témaköröket logikailag is egymáshoz fűzve került felépítésre.

A tananyag összeállításánál az egyik legfontosabb cél az volt, hogy az olvasó a száraz jogszabályi helyek ismertetésén túl a képek, sematikus folyamatábrák bemutatásával megismerje az eljárási szabályokhoz kapcsolódó gyakorlati mozzanatokat.

 

 
3 800 Ft

12

Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.