Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Fő kategória >KIADÓ >M-O >MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Sorrend:


-15%
EGY ELFELEDETT KORONÁZÁS A REFORMKORBAN

Az utolsó pozsonyi uralkodókoronázás 1830 őszén

Szerkesztő: Soós István

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

 

Az 1830. szeptember 28-án tartott utolsó pozsonyi uralkodókoronázás, V. Ferdinánd magyar király ceremóniájának története iránt ez ideig kevésbé érdeklődtek a kutatók. Ezt a tudományos adósságot kívánja pótolni az MTA BTK Történettudományi Intézet „Lendület” Szent Korona Kutatócsoportjának kötete, amely új vizsgálatokra építve, interdiszciplináris jelleggel és nemzetközi kitekintésben mutatja be a reformkor elfeledett eseményét. A kiadvány mérföldkövet jelenthet a magyar királykoronázások történetének feltárásában, hiszen ilyen alapossággal még egyetlen ceremónia feltérképezésére sem került sor. Az olvasók igazi újdonságokra lelhetnek a Szent Korona históriájával, valamint a koronázásnak kiemelt figyelmet szentelő Vörösmarty Mihály költészetével kapcsolatban is.

 
3 490 Ft
Akció: 2 965 Ft
Kezdete: 2018.02.06
A készlet erejéig!
-15%
„…AKKOR ASZT MONDTÁK KICSI ROBOT”

A magyar polgári lakosság elhurcolása a Szovjetunióba korabeli dokumentumok tükrében

Szerkesztő: Stark Tamás

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

 

A második világháború során, különösen annak utolsó hónapjaiban Magyarország háború alatti területéről mintegy hatszázezren kerültek szovjet fogságba. A foglyok közel harmada civilként lett „hadifogoly”. Az elhurcoltak hozzátartozói és az érintett települések elöljárói annak reményében tájékoztatták a kormányszerveket az elhurcolásokról, hogy a magyar kormány közben tud járni az elvittek kiszabadítása érdekében. A személyes hangvételű levelek és tudósítások alapján a civil lakosság részleges elhurcolásának folyamata meglehetősen pontosan nyomon követhető.

 
3 790 Ft
Akció: 3 220 Ft
Kezdete: 2018.02.06
A készlet erejéig!
-15%
A SZENTGOTTHÁRDI CSATA ÉS A VASVÁRI BÉKE

La bataille de Saint Gotthard et la paix de Vasvár

Oszmán terjeszkedés – Európai összefogás – Expansion ottomane – Coopération européenne

Szerkesztők: Tóth Ferenc–Zágorhidi Czigány Balázs

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

 

Magyar-francia kétnyelvű. 2014-ben ünnepeltük az 1664-es hadjárat, a szentgotthárdi csata és a vasvári béke 350. évfordulóját. A kötet a jubileumi, egy 2014 májusában tartott konferencián elhangzott magyar és idegen nyelven elhangzott előadások tanulmánnyá átdolgozott változatát tartalmazza. Az előadások elsősorban a hadtörténeti kérdéseket vették górcső alá, de előtérbe kerültek a diplomáciatörténettel és a békekötéssel kapcsolatos témák is. A kötet tartalmaz sajtó- és kommunikációtörténetet, valamint az irodalomtörténet és a csatatérkutatás legfrissebb eredményeit is.

 
4 290 Ft
Akció: 3 645 Ft
Kezdete: 2018.02.06
A készlet erejéig!
-15%
E NAGY TIVORNYÁN

Tanulmányok 1916 mikrotörténelméről

Szerkesztette: Kappanyos András

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017

 

A kötet az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetében 2016 júniusában meg­rendezett interdiszciplináris konferencia előadásainak válogatott és szerkesztett változatát tartalmazza: egy háromrészesre tervezett sorozat második darabja. A kon­ferenciasorozat gondolata azon a belátáson alapul, hogy az első világháború egyedülálló fordulópontot jelent az európai művelődéstörténetben.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.11.26
A készlet erejéig!
-15%
 TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET A MAGYAR NEMZETÉPÍTÉS SZOLGÁLATÁBAN – SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

Szerkesztette: Cieger András, Varga Bálint

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

 

Miként lehet a magát univerzálisnak tekintő tudományt egy konkrét közösség, a magyar nemzet szolgálatába állítani? Hogyan lehet tudományosan megalapozni a nemzetépítés programját? Van-e speciálisan magyar tudomány, és ha van, hol érintkezik az egyetemes tudományossággal? Ha szembe­kerül egymással a tudományos igazság és a nemzeti érdek, melyiket kell választani? Mitől lesz magyar a művészet, és hogyan lehet a művészet egyetemes nyelvén megjeleníteni a magyar nemzetépítés fontos témáit? Végül, miként teremt­hető meg a modernitásra nyitott, ám hagyományait is felku­tató és megőrző nemzeti kultúra?

 
3 590 Ft
Akció: 3 050 Ft
Kezdete: 2017.11.26
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAROK A BÉCSI HIVATALNOKVILÁGBAN

A közös külügyminisztérium magyar tisztviselői 1867–1914

Szerző: Somogyi Éva

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

 

Somogyi Éva 1937-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1961-ben szerzett magyar–történelem szakos tanári diplomát. Azóta az MTA Történettudományi Intézetében (ma: MTA BTK Történettudományi Intézet) dolgozik.

Két évtizeden át vezette az intézet Újkori Osztályát, 2012-ben lett emeritus professzor. Munkásságáért 1985-ben az osztrák Forschungs-gemeinschaft Anton Gindely-díjban, a Soros Alapítvány 1992-ben Ránki György-díjban részesítette. 2000-ben az Osztrák Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. Kutatási területe a Habsburg Monarchia dualizmus kori története. Az osztrák-német liberálisoknak a magyar kiegyezéssel kapcsolatos álláspontja alakulását vizsgálta A birodalmi centralizációtól a dualizmusig című, első nagyobb monográfiájában, amely élénk nemzetközi érdeklődést váltott ki.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.11.25
A készlet erejéig!
-15%
 NOTITIA HUNGARIAE NOVAE HISTORICO GEOGRAPHICA… COMITATUM INEDITORUM TOMUS QUARTUS, IN QUO CONTINENTUR

(Fejér, Tolna, Somogy és Baranya)

Szerző: Matthias Bel (Bél Mátyás)

Szerkesztő: Tóth Gergely

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

 

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének kutatói tíz kötetesre tervezett szövegkiadás-sorozatukban arra vállalkoztak, hogy kritikai kiadásban, részletes előszók és tartalmi ismertetők kíséretében publikálják Bél Mátyás (1684–1749) országleírásának kéziratban maradt vármegyeleírásait. Jelen kötetben – amely immár a negyedik –  Fejér, Tolna, Somogy és Baranya vármegyék ismertetése található, amelyek most először jelennek meg eredeti nyelven, megbízható szöveggel. Fejér és Tolna leírását korábban kiadták fordításban, de kihagyásokkal, illetve rossz kézirat alapján; Somogy leírásából csak néhány kis részlet jelent, míg Baranya ismertetéséről még ez sem mondható el.

 
2 990 Ft
Akció: 2 540 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-15%
SAULUSBÓL PAULUS

Fémkeresővel a régészek oldalán

Szerkesztette: Bálint Marianna, Szentpéteri József

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Hajdúsági Múzeum, 2017

 

„Bacskai István messziről indulva vívta ki magának azt a megbecsült helyet, amit most elfoglal a magyar régészetben – annak ellenére, hogy nincs régész végzettsége. Nem tartja magát sem hobbikeresősnek, sem amatőr régésznek, mindössze a hosszú időn át elsajátított műszaki ismereteinek maximális kihasználásával a muzeológusok munkatársa kíván lenni, és a múlt minél teljesebb megismeréséhez szeretne hozzájárulni.

 

Könyvünket vitairatnak szántuk, s reményeink szerint minden érintetthez eljut: azokhoz a szerencsésekhez, akik a régészetet hivatásszerűen, saját kutatóhelyeik révén művelhetik, és azokhoz is, akik olthatatlan gyűjtési szenvedélyüknek fémkeresőzéssel adóznak hazánkban.”

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-15%
AZ ELSŐ BÉCSI DÖNTÉS OKMÁNYTÁRA

Diplomáciai iratok 1938. augusztus – 1939. június

Összeállította: Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

 

A két világháború közötti magyar külpolitikát meghatározó reví­ziós törekvések 1937–1938 fordulóján kerültek közel a megvalósí­táshoz, amikor Németország erőteljes diplomáciai és katonai nyo­mást gyakorolt Ausztriára és Csehszlovákiára. Az Anschluss után a világháború kockázatát is magában hordó csehszlovák válságot a müncheni szerződéssel átmenetileg „megoldották”. A szerződés „kiegészítő nyilatkozatai” lehetővé tették Magyarország és Lengyel­ország számára etnikai alapú revíziós követeléseik megvalósítását. Olaszország egyértelműen, Németország feltételesen támogatta, London és Párizs hallgatólagosan tudomásul vette a magyar igénye­ket. Az első bécsi döntés szinte minden – 1910-ben magyar többségű – szlovákiai és kárpátaljai területet visszaadott Magyarországnak. Csehszlovákia felszámolásával (1939. március 14–15.) egy időben a magyar kormány megkapta Hitler hozzájárulását Kárpátalja döntő többségében ruszin–ukrán részeinek katonai „birtokbavételére” is.

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-15%
 PAPOK, POLGÁROK, KONVERTITÁK. KATOLIKUS MEGÚJULÁS AZ EGRI EGYHÁZMEGYÉBEN (1670–1699)

Szerző: Mihalik Béla Vilmos

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudomány Intézet, 2017

 

Mihalik Béla Vilmos 1984-ben született Budapesten. 2003-ban érettségizett a budapesti Eötvös József Gimnáziumban, majd felsőfokú tanulmányait 2003 és 2009 között az ELTE Bölcsészettudományi Karán végezte történelem és levéltár szakon. 2008-tól az ELTE Kora újkori magyar történelem doktori programjának hallgatója, fokozatát 2014-ben szerezte meg. 2011-től a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Levéltárának igazgatója, 2012-től az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének munkatársa. Kutatási területe a 17–18. századi magyarországi és erdélyi katolikus megújulás, illetve egyházpolitika. Emellett a Szentszék és a bécsi Habsburg-udvar 17. század végi kapcsolataival is foglalkozik. Az egri egyházmegye kora újkori történetét még az egyetem idején kezdte el kutatni. A felekezeti konfliktusok és a felekezeti arányok regionális változásának okait vizsgálva fordult figyelme az egyházmegye török kor utáni újjászerveződése felé.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-15%
A DRUGET-TARTOMÁNY TÖRTÉNETE 1315-1342

Szerző: Zsoldos Attila

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

 

A kötet az 1310-es években megszervezett, 1315 és 1334 között folyamatosan bővített, s végső formájában Északkelet-Magyarország kilenc megyéjére kiterjesztett Druget-tartomány történetét mutatja be annak 1342–1343-ban bekövetkezett felszámolásáig. A fejezetek számbaveszik az együtt kormányzott megyéket tartománnyá formáló tényezőket, a tartomány igazgatásában szerephez jutó intézményeket, s az azokat működtető Druget-familiárisok társadalomtörténeti jellemzőit. Zsoldos Attila arra tesz kísérletet, hogy megtalálja a Druget-tartomány helyét azon a képen, amelynek egyik szélén a 13–14. század fordulója körüli évtizedek oligarcháinak territórumai, a másikon pedig a Magyar Királyság hagyományos tartományai, Erdély és Szlavónia helyezkednek el, miközben azonosítja a Druget-tartomány történetében azokat az elemeket, amelyek a tartomány tartós fennmaradása ellenében fejtették ki hatásukat. A kötet szövegét három függelék gazdagítja, használatát térképmellékletek, valamint személy- és földrajzi névmutató segíti.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-15%
HATALOM, ADÓ, JOG

Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról

Szerkesztő: Kádas István és Weisz Boglárka

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudomány Intézet, 2017

 

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében működő Középkori Magyar Gazdaságtörténet Lendület Kutatócsoport második ta­nulmánykötetében közreadott, szerteágazó témákat feldolgozó tanulmányok mindegyike szorosabb vagy lazább szállal kötődik a középkori magyar gazdaságtörténethez. Éppen ezért nemcsak a városi adózás vagy a pénzügyigazgatás intézményeinek és szereplőinek története villan fel, hanem az Árpád-korban használt mérlegek és mérlegsúlyok vagy a bányavárosok lakóinak lelki életét meghatározó szentkultusz vizsgálata is. A kötet lapjain megelevenedik a középkori élet sokszínűsége: az akkor élt embe­rek mindennapjai, használati tárgyai, gondolkodásmódja, valamint az a szűkebb és tágabb tér, amely keretekbe foglalta életüket, a piactól a városon és a megyén át a Magyar Királyság egészéig, sőt annak határain is túl.

 
4 290 Ft
Akció: 3 645 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-15%
 A VÁCI EGYHÁZMEGYE ZSINATAI ÉS PAPI TANÁCSKOZÁSAI A 19. ÉS 20. SZÁZADBAN

Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések – Okmánytárak – Egyháztörténeti Források (14. kötet)

Összeállította: Lénár Andor

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

 

A Váci egyházmegye területén 1675 után majd két és fél évszázadon át nem rendeztek egyházmegyei zsinatot. A 19. században széküresedés idején tartott papi tanácskozások ugyanis kánonjogi érte­lemben nem tekinthetők szinódusnak. A két világháború közötti Magyarországon Hanauer Árpád István váci püspök vállalkozott elsőként arra, hogy az 1917-es Codex Iuris Canonici alapján egy­házmegyei zsinatot hívjon össze, ami az 1920-as években mintául szolgált más egyházmegyék számára is. Szándékát a nehéz törté­nelmi szituációval, a lelkipásztorkodás problémáival, valamint a papság fegyelmének helyreállításával indokolta. A főpásztor 1921-ben, 1930-ban és 1940-ben hívta össze papjait, azonban betegsége a harmadik szinódus megrendezését már nem tette lehetővé. A szocializmus évtizedeit követően újabb egyházmegyei zsinatra csak 1995-ben kerülhetett sor.

 
3 400 Ft
Akció: 2 890 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-15%
A VÉLEMÉNYSAJTÓTÓL A TÖMEGSAJTÓIG

Fejezetek a magyar újságírás történetéből

Szerkesztő: Klestenitz Tibor és Paál Vince

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017

 

A kötetben közölt tanulmányok – amelyek közül néhány előadásként is elhangzott az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Médiatörténeti Kutatócsoportjának kon­ferenciáján 2015 decemberében – a „hosszú 19. század” sajtótörténetének különböző részterületeit vizsgálják.

 

Ez a korszak komoly változásokat hozott a sajtó működésében, hiszen a társadalmi és technikai fejlődésnek köszönhetően a korábban szinte kizárólag csak a művelt elitet megszólító médium fokozatosan tömegtermékké vált, széles rétegek számára ekkor váltak elérhetővé először a modern hírközlés által nyújtott szolgáltatások.

 
2 300 Ft
Akció: 1 955 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-15%
ÉRCBÁNYÁSZAT A BÁTHORYAK KORÁBAN

A szatmári és az erdélyi bányavidék arany-, ezüst- és higanybányászata (1571–1613)

Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések

Szerző: Mátyás-Rausch Petra

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

 

Az erdélyi és a szatmári nemesércbányászat komoly múltra tekint vissza. Az itt fekvő bányavárosokban és bányásztelepüléseken folyó érckitermelésből származó haszon fontos részét képezte a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség bevételeinek, így a bányavidékek részletes bemutatása még közelebb vihet a korabeli, három részre szakadt Magyar Királyság történetének „teljes körű” megismeréséhez. A kötet középpontjában a Nagybánya központú szatmári, illetve a több központi településsel bíró (pl. Abrudbánya) erdélyi bányavidék komplex vizsgálata áll. Az újonnan feltárt levéltári forrásoknak köszönhetően egy igen színes világ képe bontakozik ki az olvasó szeme előtt, hiszen a bányászat termelési, technikai keretein túl bemutatásra kerül a korabeli bányásztársadalom, a termelésben résztvevő családok története, valamint a bányaigazgatás rendszere. Az átfogó vizsgálat révén megismerhetjük a korabeli nemesércbányászat kontinentális kapcsolatrendszerét, többek között a termelés finanszírozásába bekapcsolódó európai nagyvárosokat.

 
3 290 Ft
Akció: 2 795 Ft
Kezdete: 2017.09.04
A készlet erejéig!
-15%
KATOLIKUS NAGYGYŰLÉSEK MAGYARORSZÁGON

Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések

Szerző: Gianone András, Klestenitz Tibor

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

 

Magyarországon a 19. század végén kezdődő és a kommunista fordulatig tartó időszakot katolikus reneszánszként is szokták emlegetni. Ebben a fél évszázadban nemcsak a hitélet megúju­lásának lehetünk tanúi, de annak is, hogy a katolikus egyház a hagyományostól eltérő módokon is igyekszik tanítását hirdetni és a közéletet befolyásolni. A korábban szinte kizárólag az állam támogatására és saját kiváltságos helyzetére hagyatkozó egy­házi vezetés egyre inkább a világi hívekre kívánt támaszkodni – nemcsak az elitre, hanem a tömegekre is. Ebben az időszakban vált a magyar katolicizmus legfontosabb közéleti fórumává a katolikus nagygyűlés.

 
3 400 Ft
Akció: 2 890 Ft
Kezdete: 2017.09.04
A készlet erejéig!
-15%
ESZTERGOMI ZSINATOK A 19–20. SZÁZADBAN

Magyar Történelmi Emlékek – Okmánytárak – Egyháztörténeti Források 13.

Összeállította: Adriányi Gábor

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

 

XI. Pius pápa is sürgette az 1849. évi nagy bécsi püspöki értekezlet döntését a zsinatok tartásáról, így Scitovszky János hercegprímás (1849–1866) elhatározta egy tartományi zsinat összehívását. A zsinat 1858. szeptember 19-én 69 személy részvételével nyílt meg és október 3-ig tartott. Legfontosabb határozata az egyházról szólt, amely lényegében előrevételezte az I. vatikáni zsinat taní­tását a pápáról. Scitovszky szándéka az volt, hogy a tartományi zsinat határozatait egyházmegyei zsinaton is átültesse a gyakor­latba. Ezt a zsinatot 1860. július 24–28. napjaiban tarthatta meg, azon 102 személy vett részt és 51 határozatot hozott. Mivel az 1917-ben megjelent Egyházi Törvénykönyv előírta az egyházme­gyei zsinatok tartását, ennek Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás (1927–1945) is eleget tett. A tervezett és már előkészített zsinatot azonban 1939-ről 1941-re kellett halasztania.

 
2 300 Ft
Akció: 1 955 Ft
Kezdete: 2017.09.04
A készlet erejéig!
-15%
AZ 1936. ÉVI PÉCSI EGYHÁZMEGYEI ZSINAT

Magyar Történelmi Emlékek – Okmánytárak – Egyháztörténeti Források 11.

Összeállította: Damásdi Zoltán

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

 

A 20. század első felében több püspöki és érseki székhely után Pécsett is tartottak egyházmegyei zsinatot. Virág Ferenc pécsi püspök eredetileg az egyházi törvénykönyv 1918. évi életbe léptetése után tíz évvel szándékozott összehívni a zsinatot, de több akadály miatt erre csak nyolc évvel később, 1936-ban kerülhetett sor. Ezt megelőzően 1863-ban volt Pécsett egyházmegyei zsinat Girk György püspök idején. A köztes 73 évben nemcsak az egyházjog, hanem a világ is sokat változott, amire reagálni kellett. A püspököt felkészült szakértők segítették, köztük Sipos István egyházjogász vagy Szőnyi Ottó, az egyházi műemlékvédelem akkori első embere. Az 563 paragrafusból álló határozatgyűjtemény a papság tevékenységét részletesen szabályozta.

 
3 400 Ft
Akció: 2 890 Ft
Kezdete: 2017.09.04
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAR BÉKEKÜLDÖTTSÉG NAPLÓJA

Neuilly – Versailles – Budapest (1920)

Szerkesztő: Zeidler Miklós

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017

 

... tehetetlenül ültünk a Château de Madridban, vagy sétáltunk a Bois de Boulogne-ban (hogy ezt szabadon tehettük, még különös kegy volt), Párizsba detektív kíséretében benézhettünk, kirakatokat bámulhattunk, sőt pénzünket is ott hagyhattuk bevásárlásokban, de arra, hogy érveinket összemérjük ellenfeleink érveivel, hogy állításaikra reápiríthassunk, tetteiket reájuk olvashassuk, soha alkalom nekünk nem adatott. ... És mégis: az az idő, amelyet ilyen lelki kínok közt töltöttünk el, kedves emléket is hagyott bennünk - gondolom, mindnyájunkban - annak a jelenségnek révén, amely azt tűrhetővé tette, sőt időnként kellemessé, lélekemelővé.

 
4 900 Ft
Akció: 3 920 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-15%
A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE ZSINATAI

Magyar Történelmi Emlékek – Okmánytárak – Egyháztörténeti Források 10.

Összeállította: Bakó Balázs

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2017

 

Az 1777-ben alapított szombathelyi püspökség történetében három egyházmegyei szinódusra került sor. Az 1821-ben tartott első egy­házmegyei gyűlés a jozefinista egyházpolitikával való szakításon túl a társadalom erkölcstelenségével és elvallástalanodásával is szembe akart szállni. Az egyházmegyei gyűlésre az 1822. évi nemzeti zsinatot előkészítő konzultációk részeként került sor: eredményeit – a többi egy­házmegye szinódusainak vagy papi gyűléseinek javaslataihoz hasonlóan – felhasználták a nemzeti zsinat határozatainak megfogalmazásakor. Ezt követően csak 1927-ben gyűlt össze az egyházmegye papsága a következő zsinatra, amelynek legfontosabb feladata a trianoni béke után megcsonkított egyházmegye kormányzatának és hitéletének re­formja és egy új egyházmegyei törvénykönyv megalkotása volt.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
NEMZET, IPAR, MŰVÉSZET

A kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum 1887–1918

Szerző: Székely Miklós

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017

 

Az egykori kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum épületeinek és gyűjteményének feltárása 2014 elején indult meg, ez a kötet a kutatás eredményeinek összefoglalásaként a sajátos feladatú és gyűjtőkörű erdélyi múzeum moder­nizációs szerepét vizsgálja. A tudományos közösség előtt is mind ez idáig jószerivel ismeretlen intézmény a történelmi Magyarország utolsó korsza­kában a hazai iparfejlesztés sajátos színtere volt. Ezt mutatja az is, hogy fennállásának pár évtizede alatt gyűjtési stratégiája jelentős átalakuláson ment át. Kezdetben a nemzeti ipar programjába illeszkedve támogatta a korszerű anyagismeretet, az ipari tárgyalkotás új eszközeit és a keres­kedelmi ismeretek átadását.

 
3 290 Ft
Akció: 2 795 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
POPULIZMUS, NÉPISÉG, MODERNIZÁCIÓ

Fejezetek a kelet-közép-európai politikai gondolkodás 20. századi történetéből

Szerző: Bartha Ákos

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017

 

Bartha Ákos 1982-ben született Budapesten. 2001-ben érettségizett a budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumban. A Debreceni Egyetemen előbb történelem (2006), majd magyar nyelv és irodalom szakos (2010) tanári diplomát szerzett. Az ugyanitt folytatott doktori képzést követően 2012-ben védte meg disszertációját, mely átdolgozott formában a következő évben könyvként is napvilágot látott (Falukutatás és társadalmi önismeret: A Sárospataki Református Kollégium faluszemináriumának [1931–1951] történeti kontextusai). Egy gyermek édesapja. Fő kutatási területe a két világháború közti magyar falukutatás, szociográfia, a népi írók munkássága, a kelet-közép-európai földbirtokpolitika, valamint a régió populizmusai.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HATALOMGYAKORLÁS A STEPPÉN

A Dzsingisz-náme nomád világa

Szerző: Ivanics Mária

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017

 

A kelet-európai steppén, a 17. század végén, turkí irodalmi nyelven lejegyzett Dzsingisz-náme, azaz Dzsingisz könyve, a Volga-vidék törökajkú népei, a tatárok, baskírok és nogájok történeti emlékezetének egyedülálló forrása. A nagy mongol hódító nevét viselő történeti legendafüzér az egyes etnikai közösségek eredethagyományát, az ősatyák Dzsingisz kánhoz fűződő kapcsolatát beszéli el. A regionális nomád vezetők évszázadokon át az ő uralkodói karizmájára, tetteire és törvényeire való hivatkozással hitelesítették uralmukat.

 
3 600 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EGYHÁZMEGYEI ZSINATOK ÉS TANÁCSKOZÁSOK VESZPRÉMBEN

Magyar Történelmi Emlékek – Okmánytárak – Egyháztörténeti Források 6.

Sorozatszerkesztő: Balogh Margit

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete, 2017

 

Veszprémben a középkori előzmények után több egyházmegyei zsina­tot és tanácskozást rendeztek a 19–20. század folyamán. A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár iratanyagából válogatott források meg­világítják az egyes gyűlések összehívásának hátterét és lebonyolításuk menetét, a határozatok pedig az egyházszervezet korabeli működésére vetnek fényt. Mi minden történt az 1848-as egyházmegyei tanácskozás és az 1996. évi főegyházmegyei zsinat között hazánkban és a magyar egyházban?

 
3 400 Ft
Akció: 2 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÁRPÁD A VÁROS FÖLÖTT

Szerző: Varga Bálint

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017

 

Jelen monográfia a millennium időszakát idézi fel: 1896-ban, a honfoglalás ezredik évfordulóján a magyar állam hét, nagyszabású emlékművet emelt a vidéki Magyarországon. Az emlékművek Dévénytől Brassóig, Munkácstól Pusztaszerig az egységes magyar állam eszméjét hirdették. A szobrok homogén üzenetével azonban élesen szemben állt társadalmi környezetük, amely a 19. század végi Magyarország felekezeti és nyelvi sokszínűségét tükrözte.

Ez a könyv arra keres magyarázatot, hogy mennyire tudott működni a homogenizáló központi állam akarata egy nyelvileg és felekezetileg is sokszínű országban.

 

 
2 790 Ft
Akció: 2 370 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 AZ ORSZÁGOS KATOLIKUS NAGYGYŰLÉSEK MAGYARORSZÁGON, 1920–1932

Válogatott beszédek és tudósítások

Magyar Történelmi Emlékek – Okmánytárak – Egyháztörténeti Források 8.

Összeállította: Gianone András–Klestenitz Tibor

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete, 2016

 

A kötet az 1920 és 1932 között tartott országos katolikus nagy­gyűléseken elhangzott beszédek szövegét tartalmazza. A nagygyű­lések a katolikus közélet kiemelkedő eseményének számítottak, ahol a szónokok a kor aktuális kérdéseit tárgyalták. A dualizmus korában a rendezvénysorozatot ellenzéki karakter, a liberális kormányok­kal való szembenállás jellemezte, 1920 után viszont az esemény mindig a hivatalos keresztény-nemzeti ideológia jegyében zajlott. A szónokok támogatták az önmagát kereszténynek nevező kormány­zat törekvéseit, de bizonyos kérdésekben – mint a legitimizmus, illetve a protestánsokkal fenntartott viszony ügyében – még így is jól érzékelhetők a feszültségek.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VÁLTÓÁLLÍTÁS

Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben

Magyar vidék a 20. században I.

Szerkesztette: Csikós Gábor, Kiss Réka, Ö. Kovács József

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017

 

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága közötti, 2014. szeptember elsejétől érvényes, öt évre szóló megállapodás adott lehetőséget arra, hogy a Vidéktörténeti Témacsoport a vidéken élő kutatótársakkal kiegészülő munkacsoportokra támaszkodva megszervezhesse munkáját. Kutatásaink súlypontját az 1940-es évektől bekövetkezett struktúraváltoztató jelentőségű társadalomtörténeti események vizsgálatára helyezzük. 1945 hetvenedik évfordulója eleve ösztönzést adott ahhoz, hogy lehetőleg új kérdések alapján szólaltassunk meg ismert és kevésbé ismert történeti forrásokat. Először is igyekeztünk közös nevezőre hozni több mint huszonöt fős kutatócsoportunk alapvető módszertani és forráselemzési célkitűzéseit.

 
5 000 Ft
Akció: 4 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 FORRÁSOK A MAGYARORSZÁGI, ERDÉLYI, VALAMINT MAGYAR MEGRENDELÉSRE DOLGOZÓ KÜLFÖLDI MŰVÉSZEK BÉCSI AKADÉMIAI TANULMÁNYAIHOZ

Szerző: Buzási Enikő

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2016

 

A most közreadott források nemcsak abban különböznek az előzményektől, hogy a gyűjtés a 18. század első negyedétől a kora 19. századig nagyobb merítésben foglalja magában a magyarországi építészet, festészet és szobrászat alkotóit, hanem abban is, hogy azokat is a hazai művészet körébe vonja, akik időszakosan, egy-egy mű erejéig látogattak ide. Sőt, azokat is, akik még ezt sem tették, de akiknek munkái magyarországi megrendelésként már a maguk korában és a hazai művészek tanulságára ide sorolódtak. (Részlet a kötet Előszavából)

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 SZENT ISTVÁN, SZENT KORONA, ÁLLAMALAPÍTÁS A PROTESTÁNS TÖRTÉNETÍRÁSBAN

Szerző: Tóth Gergely

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2016

 

A Magyar Tudományos Akadémia Lendület Szent Korona Kutatócsoportjának új kötetében Tóth Gergely arra a kérdésre keresi a választ, hogy a 1618. században Luther és Kálvin honi követői, a legjelentősebb protestáns gondolkodók és történetírók hogyan viszonyultak első királyunkhoz és a Szent Koronához. Az erőteljes katolikus múltszemlélet ellenében hamarosan kialakult egy alternatív Szent István- és Szent Korona-értelmezés a protestáns oldalon. A 17. század elején az evangélikus koronaőr, Révay Péter felfedezte a bizánci császárok zománcképeit a magyar koronán, s ennek alapján kijelentette, hogy a felségjelvényt nem a pápa, hanem Nagy Konstantin császár készíttette.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE ZSINATAI A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

Összeállította: Mózessy Gergely

Sorozatszerkesztő: Balogh Margit

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete, 2016

 

Az 1918 pünkösdjén életbe léptetett „Codex Iuris Canonici” előírása szerint tízévenként kellett egyházmegyei zsinatokat rendezni, mivel szükségessé vált az egyházmegyei szokások összehangolása az egyete­mes joggyűjteménnyel. E feladatot Magyarországon elsők között végezték el azok az egyházmegyék, amelyek kormányzatát nem terhelte meg a trianoni békekötés után az új határok okozta területi megosztottság: Vác 1921-ben, Veszprém 1923-ban, Székesfehérvár 1924-ben tartotta zsinatát. A három zsinat joganyagának összevetése azt mutatja, hogy a székesfehérvári szabályozás volt a legtömörebb, legszigorúbb megfogalmazású – ám egyszersmind a leggyakorlatiasabb is.

 
3 400 Ft
Akció: 2 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VIA SANCTI MARTINI. SZENT MÁRTON ÚTJAI TÉRBEN ÉS IDŐBEN

Szerkesztő: Tóth Ferenc

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2016

 

Szent Márton kora egyik legnagyobb utazója volt. Első nem mártír szentként a hosszú élet mellett megadatott neki, hogy kontinensünk jelentős részét bejárhatta. Utazásainak sora nem ért véget halálával, hiszen holtteste kalandos úton került Tours-ba, majd ereklyéi is nagy utat tettek meg: hol a viking támadók elől menekítették, hol a szent tisztelete jeléül juttatták el azokat távoli tájakra 1913-ban éppen Szombathelyre. Szent Márton népszerűségét a középkorban jól jelezte a Tours-ba irányuló zarándokok tömege. Ehhez fogható sokaság csak a római és a jeruzsálemi zarándoklatokon vett részt.

 
3 990 Ft
Akció: 3 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
CORONATIO HUNGARICA IN NUMMIS

A magyar uralkodók koronázási érmei és zsetonjai (1508–1916)

Szerzők: Soltész Ferenc Gábor – Tóth Csaba – Pálffy Géza

Szerkesztette: Bertók Krisztina

MTA BTK Történettudományi Intézet – Magyar Nemzeti Múzeum, 2016

 

A Magyar Tudományos Akadémián 2012 óta működő „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport legújabb kiadványa a magyar uralkodókoronázásokra 1508 és 1916 között kibocsátott koronázási érmeket és zsetonokat mutatja be. A Magyar Nemzeti Múzeummal közös kiadásban, több mint 400 oldalon napvilágot látó katalógus közel ezer színes illusztrációval páratlan betekintést kínál mind király- és királyné-koronázásaink históriájába, mind az azokra készült érmek különleges kincsestárába. Ezek között találhatók csupán egyetlen példányban készült, kiemelkedő értékkel bíró ún. felajánlási érmek – amelyeket a frissen megkoronázott uralkodó a koronázási mise felajánlási szakaszában az oltárra helyezett –, valamint a koronázásokhoz kapcsolódó emlékérmek éppúgy, mint a koronázási menetben a nép közé szórt arany-, ezüst- vagy rézzsetonok.

 
9 990 Ft
Akció: 7 990 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-15%
ZSINATOK A CSANÁDI EGYHÁZMEGYÉBEN A 19-20. SZÁZADBAN

Összeállította: Zakar Péter

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete, 2016

 

A Csanádi egyházmegyében 1790 után két szinódus megtartására került sor 1821-ben, illetve 174 évvel később, 1995-ben. 1848-ban a háborús események, míg a két világháború között a nagy méretű területi veszteségek és az egyházmegyei központ újjászervezésének feladatai miatt nem tartottak egyházmegyei zsinatot. Az 1821-es szinódus a késői jozefinizmus időszakában ült össze, célja a nem­zeti zsinatra való felkészülés, tágabb értelemben a társadalomban terjedő erkölcstelenség és elvallástalanodás megakadályozása volt. Az 1848-ban megtartott espereskerületi üléseken a papság jelentős része az egyház reformja mellett szállt síkra.

 
2 300 Ft
Akció: 1 955 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÍRÁS, LEVÉLTÁR, TÁRSADALOM

Tanulmányok és források Erdély történelméhez

Szerző: Jakó Zsigmond

Szerkesztette: Dáné Veronka, Fejér Tamás, Jakó Klára

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2016

 

„Jakó Zsigmond (1916, Biharfélegyháza - 2008, Kolozsvár) a hajdúböszörményi Kálvineumban érettségizett, a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem-latin szakos tanári oklevelet szerzett, majd ugyanott doktorált. 1939-1941 között gyakornok (PPTE Népiségtörténeti Intézet, Magyar Országos Levéltár). 1941-1950 között Kolozsvárott az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának őre, majd utolsó igazgatója. 1942-től vett részt a kolozsvári egyetemi oktatásban, 1947-1981 között professzorként. A Román Akadémia kolozsvári Történeti Intézetének tudományos munkatársa (1949-1981). Az Erdélyi Múzeum-Egyesület újjászervezője, elnöke (1990-1994), 1986-tól a Magyar Történelmi Társulat, 1988-tól az MTA, 1995-től az EME, 1996-tól a Román Akadémia tiszteleti tagja. 1996-ban Széchenyi-díjat kapott.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 „NEKÜNK MÉGIS MOHÁCS KELL..." - II. LAJOS KIRÁLY REJTÉLYES HALÁLA ÉS KÜLÖNBÖZŐ TEMETÉSEI

Szerkesztette: Farkas Gábor Farkas-Szebelédi Zsolt-Varga Bernadett

MTA BTK-OSZK, 2016

 

Nekünk tényleg Mohács kell… Ezt mi sem bizonyít jobban, hogy generációkról generációkra feltesszük a nyugtalanító kérdést: mi is veszett oda 1526. augusztus 29-én, Mohács mezején? A kérdésre, mint annyi mindenre, a történelem iránt érdeklődő összes magyarnak van válasza a tudomány határán innen és túl, s ezek a válaszok a szokásnak megfelelően sokszínűek, néha egymással kibékíthetetlenül szembenállók. Lehet-e ennyi év, ennyi forráselemzés, régészeti feltárás, szakmai vita után erről bármi újat mondani? Az utóbbi évek kutatásai azt bizonyítják, hogy igen, mindig akad valami újdonság, amire rácsodálkozhatunk. E kötet arra keresi a választ, hogy a korabeli források új nézőpontú elemzése és a különféle bölcsészet-, illetve természettudományok (történetírás, irodalom- és hadtörténet, könyvtártudomány, filológia, ill. antropológia, sebészet, igazságügyi orvostan) alkalmazása megoldást kínál-e arra, hogy megtudjuk: mi történhetett valójában II. Lajos királlyal vagy hogy hol temették el a csata után?

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 NEMZET, FAJ, KULTÚRA A HOSSZÚ 19. SZÁZADBAN MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN

Szerkesztette: Hörcher Ferenc, Lajtai Mátyás, Mester Béla

MTA BTK TTI, 2016

 

2013 őszén azzal a céllal alakult a Gyáni Gábor és Dávidházi Péter vezetésével huszonöt főt összefogó OTKA-kutatócsoport, hogy rendszerezze a különböző művészetek és tudományterületek szerepét a nemzetté válás összetett folyamatában a 19. századi Magyarországon. A kutatások eredményeinek közzétételére indított könyvsorozat jelen kötete tizennégy tanulmányt tartalmaz, amelyek az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Filozófiai Intézete által 2015. december 8-án rendezett konferencia előadásain alapulnak. Arra kerestük a választ, hogyan és milyen módon jelenik meg a nép, a nemzet és a faj fogalma a kor politikai, filozófiai és tudományos, irodalmi, valamint hétköznapi nyelvi regisztereiben; hogyan reflektál a kultúra a történelmi-politikai helyzetre, s hogyan használják a politikai-társadalmi viták során a kultúra és a tudomány diskurzusait.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 PÉNZ, POSZTÓ, PIAC – GAZDASÁGTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK A MAGYAR KÖZÉPKORRÓL

Szerkesztette: Weisz Boglárka

MTA BTK TTI, 2016

 

Az MTA BTK TTI Középkori Magyar Gazdaságtörténet Lendület Kutatócsoport a magyar gazdasági élet működésében és változásában szerepet játszó tényezőket interdiszciplináris kutatások keretében tanulmányozza. Egyik fontos feladata a királyi hatalom gazdasági életben betöltött szerepének feltárása. E célt szem előtt tartva vizsgálja a kutatócsoport a királyság bevételeit, a pénzverést, a pénzügyigazgatás vezető szerveit, nem megfeledkezve az uralkodók által hozott, a gazdasági élet szempontjából jelentős intézkedések bemutatásáról sem. A kutatás másik témaköre a középkori városok történetét érinti, mivel e települések gazdaságpolitikája nemcsak az ország életére gyakorolt hatást, de ez volt az a tényező is, amelyen keresztül a Magyar Királyság bekerülhetett a középkori Európa gazdaságának vérkeringésébe.

 
3 890 Ft
Akció: 3 305 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 MAGYAROK ÉS SZERBEK A VÁLTOZÓ HATÁR KÉT OLDALÁN 1941-1948

Történelem és emlékezet

Szerkesztette: Hornyák Árpád-Bíró László

MTA BTK TTI, 2016

 

1941 áprilisában a német csapatok mellett az olasz, a bolgár és a magyar hadsereg egységei is bevonultak az egykori királyi Jugoszláviába. Magyarország visszaszerezte az első világháború után a jugoszláv államhoz csatolt területek egy részét, a Bácskát, a Muravidéket és a Muraközt. Az itt élő magyarság örömmel fogadta a magyar adminisztrációt, valamint hogy kisebbségből újra az államalkotó nemzet részévé vált. A magyar uralom azonban három és fél év után, 1944 őszén véget ért, amikor a jugoszláv hadsereg és a szovjet csapatok elérték a Délvidéket. A partizánok bácskai bevonulása után számos községben és városban magyarokat tartóztattak le, több ezer embert internáltak, illetve végeztek ki. A tanulmánykötet bemutatja az 1941-1948 közötti viharos évek számos vonatkozását: a mindennapi élet, a társadalmi szerveződések alakulását, számba veszi a magyarellenes megtorlások fellelhető forrásait, az akkori „jogszolgáltatás" ellentmondásosságát.

 
3 600 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
NOTITIA HUNGARIAE NOVAE HISTORICO GEOGRAPHICA

Szerző: Matthias Bel/Bél Mátyás

Szerkesztette: Tóth Gergely

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016

 

A Bél Mátyás által készített monumentális országleírás, a Notitia Hungariae novae csak részben jelent meg a szerző életében. A kéziratban marad részek kritikai kiadása 2011-ben kezdődött el, amikor a 38 kiadatlan vármegyeleírás közül megjelent Árva és Trencsén vármegyék ismertetése: ezt követték Sopron, Vas, Zala és Veszprém vármegyék leírásai a második kötetben, 2012-ben. A most megjelenő harmadik kötetben Győr, Komárom és Esztergom vármegyék leírásai kaptak helyet. A kiadványsorozat, s ezen belül a jelen kötet szerkesztője intézetünk munkatársa, Tóth Gergely; a munka további résztvevői Benei Bernadett és Jarmalov Rezső voltak.

 
4 800 Ft
Akció: 4 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A BALKÁN ÉS AZ OSZMÁN BIRODALOM II.

Társadalmi és gazdasági átalakulások a 18. század végétől a 20. század közepéig - Oszmán Birodalom (Rumélia, Anatólia, Közel-Kelet)

Szerző: Demeter Gábor

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016

 

„Az előző kötet arra fókuszált, hogy az oszmán centrum döntései, valamint a birodalomban lejátszódó folyamatok milyen hatással voltak saját perifériájára, a Balkánra, e térséget az oszmán centrumból és az atlantikumból kiinduló változások passzív elszenvedőjeként feltüntetve. E kötetben azt vizsgáljuk, hogy a birodalmat irányító csoportoknak eredendően milyen szándékai voltak, vagyis a hatalmi centrum megváltozó világgazdasági helyzetre adott reakcióit elemezzük, mely a mediterrán és atlanti centrum perifériák feletti politikai vetélkedésében jelentkezett. E szemléletmód alapján továbbra sem a politikai entitásokat tekintjük a vizsgálat alapjának (noha a kötetek struktúrájából látszólag ez következik), hanem a gazdasági rendszereket és az őket ért kihívások hatásait vizsgáljuk tág időkeretbe ágyazva." (Részlet a kötet Bevezetőjéből)

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KÖZÉPKORI BÁRTFA ÉS KAPCSOLATAI KIS-LENGYELORSZÁGGAL

Szerző: Stanisław A. Sroka

Szöveggondozó: Weisz Boglárka

Fordította: Tapolcai László

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016

 

„Sroka könyve ráadásul sokkal többet is ad, mint amennyit a címe ígér, hiszen Bártfa kis-lengyelországi városokkal folytatott kereskedelme mellett a kulturális és szellemi kapcsolatokat is vizsgálja, miközben igyekszik teljességre törekvően bemutatni az olvasónak magát a várost, Bártfát. A szerző témaválasztása ideálisnak mondható, mivel Bártfa középkori forrásanyaga rendkívül gazdag, ellentétben a Kis-Lengyelországéval, így egy ilyen jellegű vizsgálat elvégzése csak a bártfai forrásokból kiindulva lehetséges.” (Részlet az Előszóból)

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 CORONATUS IN REGEM HUNGARIAE… - A MAGYAR URALKODÓKORONÁZÁSOK ÉRMEI

Szerkesztette: Bertók Krisztina

Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum, 2016

 

A kötet közös kiadványaként, kifejezetten tudományos missziós céllal látott napvilágot. Be kívánja mutatni a Magyar Királyság újkori történetének legfontosabb ceremoniális eseményét, az uralkodókoronázásokat és az ezekre készült különféle koronázási érmeket és zsetonokat az 1508 és 1916 közötti időszakból. A kötet széles válogatással nyújt betekintést a késő középkorban Székesfehérvárott, majd 1563-tól Pozsonyban, 1622-től részben már Sopronban, majd 1792-től részben Budán tartott szertartások és koronázási érmek históriájába. A kötet végig színes, szinte minden oldalán színes fotóval különösen impozáns kiadvány.

 
4 900 Ft
Akció: 4 165 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ARCHAEOLOGIA ÉS MŰTÖRTÉNET

Tanulmányok Rómer Flóris munkásságáról születésének 200. évfordulóján

Szerkesztette: Kerny Terézia-Mikó Árpád

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2016

 

Történelem, régészet, művészettörténet – mindhárom tudományág magáénak vallja Rómer Flórist, sőt az utóbbi kettő alapító atyái között tartja számon. De elmondhatnák ugyanezt a műemlékvédelem képviselői vagy a műemléki topográfia művelői is, jóllehet Rómer szerényen így nyilatkozott törekvéseiről: „Könyv- vagy levéltárosság volt minden vágyaim netovábbja." […] Nem véletlen tehát, hogy születésének kétszázadik évfordulóján történészek, régészek, művészettörténészek és műemlékesek együtt vonultak fel, hogy vele kapcsolatos kutatási eredményeik bemutatásával és életművének modern szemléletű méltatásával adózzanak a nagy előd, az „alapító atya" emlékének. Ezt szolgálja a konferencia előadásaiból összeállított jelen kötet is, amelyet reményeink szerint maga Rómer Flóris is tetszéssel fogadna. (Részlet Fodor Pál Köszöntőjéből)

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EMLÉKEZÉS EGY NYÁR-ÉJSZAKÁRA

Interdiszciplináris tanulmányok 1914 mikrotörténelméről

Szerkesztette: Kappanyos András

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016

 

2014 szeptemberében az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete interdiszciplináris konferenciát szervezett az első világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából. Ez a kötet az ott elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza. A különféle diszciplínák (történettudomány, irodalom-, zene-, tánc-, művészet-, vallás- és társadalomtörténet) párbeszédében a konferencia azokat a mechanizmusokat igyekezett láthatóvá tenni, amelyek révén a nagypolitika ellentmondásai leszivárognak a mindennapokba: azt a közhangulatot, amikor az átlagembernek nem okoz gondot, hogy az aradi tizenhármak gyászünnepéről és az uralkodó születésnapjáról egyaránt őszintén megemlékezzék, vagy amikor a Kossuth-nótával toboroznak katonákat Ferenc József zászlaja alá. Ez a sok szempontú átgondolás talán segíthet abban, hogy saját korunkat is tisztábban lássuk.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.11.04
A készlet erejéig!
-15%
A HORVÁT-MAGYAR EGYÜTTÉLÉS FORDULÓPONTJAI

Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu hrvata i mađara - Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura

Szerkesztette: Fodor Pál, Sokcsevits Dénes (főszerk.) Jasna Turkalj, Damir Karbic

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet és Horvát Történettudományi Intézet, 2016

 

„[...] remélhetőleg nem túlzás azt mondani, hogy a két ország (történet)tudományának képviselői végleg maguk mögött tudhatják a korábbi, gyanakvásoktól és félreértésektől sem mentes korszakot.

Még ha nem értünk, érthetünk is egyet mindenben, a 2014. évi tanácskozás és a most megjelenő kötet reményeim szerint újabb, rendkívül fontos állomása az egymás iránti figyelem felkeltésének, közös múltunk jobb megismerésének és megismertetésének." (Részlet Fodor Pál főigazgató (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont) előszavából)

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MÉDIATÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 2014

Médiatudományi Könyvek

Szerkesztette: Klestenitz Tibor-Sz. Nagy Gábor

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016

 

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja 2012-ben hozta létre Médiatörténeti Kutatócsoportját. Ennek célja - összhangban az Akadémia általános irányelveivel - az, hogy meghaladja a korábbi merev tudományterületi elkülönülést, és interdiszciplináris keretek között vizsgálja meg a 19-20. századi magyar médiatörténet egyes kérdéseit. A csoport munkájában részt vevő kutatók a saját szakterületükön gyűjtött tapasztalatokat felhasználva szeretnék újabb nézőpontokkal gazdagítani a hazai médiatörténet-írást, és arra törekednek, hogy más tudományterületek művelőinek figyelmét is a témában rejlő, esetenként még kiaknázatlan lehetőségek felé irányítsák.

 
2 300 Ft
Akció: 1 955 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KERESZTESEKBŐL LÁZADÓK

Tanulmányok 1514 Magyarországáról

Szerkesztette: C. Tóth Norbert-Neumann Tibor

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015

 

Részlet Rácz György Előszavából: „Jelen kötet egy évforduló-centrikus megemlékezés eredményeit tartalmazza. 2014-ben volt 500 éves - a történetírásban meggyökeresedett szóhasználattal - a Dózsa-féle parasztháború eseménysorozata. Ebből az alkalomból több szakmai megemlékezést, konferenciát rendeztek határon innen és túl. A konferenciák közül hatásában kiemelkedett az, amelyet 2014. november 6-7-én Nyíregyházán, a Jósa András Múzeumban tartottak Szabó Sarolta és C. Tóth Norbert szervezésében. Kötetünk lényegében az itt elhangzott történész-előadások írott változata, de több szempontból is kilóg az ilyenkor szokásos »megemlékező« és a korábbi kutatásokat összegző tanulmánykötetek közül.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KORFORDULÓN. FILOZÓFIAI TANULMÁNYOK

Szerző: Frenyó Zoltán

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet, 2016

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A HORTHY-KULTUSZ 1919-1944

Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések

Szerző: Turbucz Dávid

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont TTI, 2015

 

„Könyvem részletes, teljességre törekvő áttekintést kíván adni Horthy Miklós vezérkultuszáról. Reményeim szerint munkám hozzájárul a vezérkultuszok alaposabb megismeréséhez, illetve bővíti ismereteinket az úgynevezett Horthy-korszak politikai életével, politikai kultúrájával és szimbolikus politikájával, a média és a propaganda működésével kapcsolatban. Kutatásom során a politikai antropológia, a diszkurzív politikatudomány, a médiatörténet-írás és a történeti, politikai kultuszok kutatásának fokozatosan bővülő szakirodalmára és a történettudomány eddigi kutatási eredményeire támaszkodtam." (Részlet a kötet Bevezetőjéből)

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FŐKONZULOK, KÖVETEK ÉS NAGYKÖVETEK, 1945-1990

Magyar Történelmi Emlékek - Adattárak

Szerkesztette: Baráth Magdolna-Gecsényi Lajos

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2015

 

„A második világháborút követően a Külügyminisztérium személyzete zömében érintetlen maradt. A változások a kommunista hatalomátvétel előkészítésének fényében, 1947 nyarán, NagyFerenc miniszterelnök eltávolítását követően kezdődtek, amikor egyes külképviseletek teljes állománya az emigrációt választotta. 1948-ban azután bekövetkezett a régi tisztviselők tömeges eltávolítása. Ezzel párhuzamosan megindult egy új diplomáciai elit felépítése, melynek alapvető kritériuma a kommunista párttagság, a „megbízhatóság" volt.

 
3 940 Ft
Akció: 3 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.