Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Fő kategória >KIADÓ >M-O >MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Sorrend:


-15%

I. Általános rész, 4. Városi, mezővárosi és községi levéltárak és forrásközlések

Szerzők:  Kosáry Domokos, Kulcsár Krisztina, Szakály Orsolya

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2015

 

Részlet az Előszóból:

„Jelen (I/4.) kötet munkánk 1970-es kiadása egyik részének adja új, jelentősen kibővített változatát. A magyarországi önkormányzati (városi) levéltárak fejlődésének és segédleteinek bemutatása után tételesen tárgyalja a jelenlegi önkormányzati levéltárakat és azok feudális kori iratanyagát. A kötet ezt követően a városi, mezővárosi, községi (települési) levéltárakkal és az ezekre vonatkozó iratkiadásokkal foglalkozik behatóan: felvázolja a városi (községi) levéltárak történeti fejlődését, a feudális kori iratanyag struktúráját, közös segédleteiket.

 
9 800 Ft
Akció: 8 330 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKKARI TANÁCSKOZÁSOK TÖRTÉNETE ÉS JEGYZŐKÖNYVEI 1945-1948 KÖZÖTT

Magyar Történelmi Emlékek - Okmánytárak

Válogatta, bevezette, sajtó alá rendezte: Beke Margit

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi

Intézet, 2015

 

A püspökkari konferencia intézménye Magyarországon a rendi hagyományokban gyökerezve fokozatosan alakult ki, a 19. században már rendszeresen megtartották és azokról 1892 óta jegyzőkönyveket vezettek. A protocollumok a magyar katolikus egyház 19-20. századi történetének legfontosabb forrásai. Az 1919-től 1944-ig, valamint az 1945-től 1948-ig terjedő időszak jegyzőkönyveit 1992-ben, illetve 1996-ban Beke Margit, az 1949-1965 közötti periódus püspökkari tanácskozásainak dokumentumait 2008-ban Balogh Margit adta közre. A második világháborút követő három év anyagát tartalmazó kötet mára hiánycikké vált, ami önmagában indokolná az újrakiadást. Ezúttal azonban sor került a dokumentumok kiegészítésére és jegyzetelésére is.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
GONDOLATOK NÉVJOGRÓL, SZÓLÁSSZABADSÁGRÓL

Szerző: Navratyil Zoltán

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2015

 

„A szerző - mint az amerikai telepesek - a hazai szűzföldek feltörésével és külhoni maggal való beültetésével folytatta a kutatást, amelynek ebbéli eredetisége és újdonsága mellett talán még szembetűnőbb a kutatás, az elemzés komplexitása. […] Az összefüggések egyedülálló gazdagságából elemzi a szerző a privát szférához való személyiségi jog - és ezen belül a névjog - magánjogi, valamint a szólásszabadsághoz való jog alkotmányos dogmatikáját a különböző jogrendszerekben - a legmagasabb szintű összehasonlító jogi módszerrel -, a jogalkalmazási gyakorlatban manifesztálódó prioritásokat, a közszereplők jogállását és gyengébb jogvédelmét, a személyek életképének a jog általi oltalmazását, a személyiségi jogok és az alkotói szabadság kollízióját.” (Részlet Lábady Tamás előszavából)

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EGY MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ FRANCIA DIPLOMATA ÉLETPÁLYÁJA

François de Tott báró (1733–1793)

Szerző: Tóth Ferenc

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2015

 

TÓTH FERENC 1967-ben született Szentgotthárdon. 1985-ben érettségizett a szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumban. Ezután a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem–francia szakos hallgatóként folytatta tanulmányait. Doktori kutatásai során elsősorban a 18. századi franciaországi magyar emigrációval foglalkozott. Az e témáról írott doktori disszertációját 1995-ben védte meg a párizsi Sorbonne egyetemen. 1996-tól 2012-ig a Nyugat-magyarországi Egyetemen (korábban Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola) tanított. 2012-től a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetben dolgozik, 2014-től tudományos tanácsadóként.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MÉDIATÖRTÉNET ÉS AZ EGYHÁZTÖRTÉNET METSZÉSPONTJAI

Tanulmányok

Szerkesztette: Klesenitz Tibor

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015

 

A 19. században az egyházak a modern tömegsajtó kialakulásának következtében komoly kihívással szembesültek. Az írni-olvasni tudás növekvő szintje, illetve a sajtó olcsó, könnyen elérhető tömegtermékké válása erős vetélytársat teremtett a szószékek számára. A kihívásra kommunikációjuk megújításával válaszoltak, amiben nagy szerepet töltöttek be újonnan megindított sajtótermékeik - a gyermeklapoktól kezdve egészen a politikai hírlapokig. A versenyképes sajtó megteremtésével kapcsolatos törekvések gyakran összekapcsolódtak a felekezeti identitás megerősítésének szándékával. A modern viszonyok között a felekezeti öntudat újrafogalmazására törekedő csoportok ugyanis kiemelt fontosságot tulajdonítottak a közösség sajtójának, amelynek sikerétől az egyházhoz való kötődések megerősítését és politikai befolyásuk növelését remélték.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%

Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez IV. (1360-1372)

Szerzők: Jakó Zsigmond, Hegyi Géza, W. Kovács András

MTA BTK Történettudományi Intézet - Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 2015

 

Abból a felismerésből kiindulva, hogy az erdélyi múlt régi forrásai csak nemzetközi munkamegosztással tárhatók fel, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára teret biztosít kiadványai sorában a magyar kutatás ilyen eredményeinek közzétételére. Ezzel a sorozatával a középkori erdélyi vajdaság okleveles forrásainak kritikai számbavételét kezdte el, amit - az elképzelés szerint - idővel a fejedelemség, majd a nagyfejedelemség történetének legfontosabb egyéb iratanyaga követne.

 
3 600 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  MÉDIUMOK ÉS VALÓSÁGAIK - EGY RENDSZERELVŰ MÉDIAELMÉLET VÁZLATA

Szerző: Tóth Benedek

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2014

 

Jelen kötetnek kettős célja van. Egyrészt az értelem, a kultúra, a rendszer, a kommunikáció, a forma és a médium alapfogalmai körül rekonstruál egy kibernetikai-rendszerelméleti alapú társadalomelméleti beszédmódot, másrészt pedig erről az elméleti alapról kiindulva megkísérli egy olyan átfogó médiaelmélet kereteit kidolgozni, amely alkalmas eszköz lehet a jelenleg zajló, a digitalizáció címkéje alatt összefoglalható (média)technikai és kulturális változások megközelítéséhez.

 
1 200 Ft
Akció: 1 020 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EGY ÚJ EGYÜTTMŰKÖDÉS KEZDETE

Az 1622. évi soproni koronázó országgyűlés

Szerkesztők: Dominkovits Péter, Katona Csaba

MTA BTK TTI - MNL Soproni Levéltár, 2015

 

Az 1622 nyári soproni koronázó országgyűlést napjainkra szinte teljesen elfeledte mind a magyar, mind a nemzetközi történetírás. Pedig a 17. század első soproni diétája meghatározó állomás volt a Magyar Királyság történetében. Egyrészt 1608 után újabb kiemelkedő kompromisszum és így egyúttal új együttműködés kezdete volt a magyar rendek és a bécsi udvar között. Másrészt a királyságban új hatalomelosztásnak és hatalmi átrendeződésnek, a magyar rendek és Bethlen Gábor erdélyi fejedelem kapcsolatrendszerében pedig igazi fordulópontnak tartható. Végül az első soproni uralkodókoronázás (Gonzaga Anna Eleonóra magyar királyné koronázási ceremóniája 1622. július 26-án a soproni ferences templomban) és a koronázó országgyűlés idején a nyugat-dunántúli szabad királyi város átmenetileg a történeti magyar állam, sőt részben még a Habsburg Monarchia központja is lett.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
THE NOBLE ELITE IN THE COUNTY OF KÖRÖS, 1400-1526

Szerző: Pálosfalvi Tamás

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2015

 

A könyv a középkori Magyar Királyság egyik legnagyobb kiterjedésű megyéje, a szlavóniai Körös nemesi társadalmának vezető rétegét vizsgálja társadalomtörténeti megközelítésből az 1400 és 1526 közötti időszakban. Rövid historiográfiai áttekintés és részletes módszertani bevezetés után az elemzés tárgyául kiválasztott családok történetét ismerteti, különös tekintettel a politikai tevékenységre, birtoktörténetre, hivatalviselésre és házassági politikára. A könyv második része a családtörténeti adatok különböző szempontú elemzése. Külön fejezet foglalkozik a családok eredetének kérdésével, egy másik a birtokforgalom és társadalmi mobilitás problémájával, míg további fejezetek a familiaritást és hivatalviselést, a házassági stratégiákat, valamint a nemesség és a királyi udvar, illetve az egyház kapcsolatát vizsgálják.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SZÁRNYALÓ MADÁR

Szerző: Edith Balas

Aura Kiadó, 2014

 

„Nyolcvanéves vagyok, és itt az ideje, hogy megvonjam életem mérlegét. Zsidónak születtem, ami Európában már akkor is bizonyos veszélyeket hordozott magában. 1929-ben jöttem a világra, amikor az eljövendő csapások árnyéka már ott lebegett bolygónk fölött. Életem nem szűkölködött felemelő és rettenetes mozzanatokban. Sokszor néztem farkasszemet a halállal: a koncentrációs táborokban és a négy ízben is kiújuló mellrákkal vívott küzdelemben."

 
2 290 Ft
Akció: 1 945 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A SZENT KORONA SOPRONBAN

Nemzeti kincsünk soproni emlékhelyei

Szerző: Pálffy Géza

MTA BTK Történettudományi Intézet - MNL Soproni Levéltár, 2014

 

A Magyar Tudományos Akadémia „Lendület" Szent Korona Kutatócsoportjának vezetője a magyar korona ez ideig szinte ismeretlen kalandjaiba kalauzolja el olvasóit. Államiságunk és történelmünk legkiemelkedőbb szimbólumának soproni tartózkodásait az elmúlt évszázadokban mind a nagyközönség, mind Sopron polgárai csaknem teljesen elfeledték. Pedig nemzeti ereklyénk történelme során négy alkalommal összesen közel két hónapot töltött Sopronban, ráadásul mindegyik esetben különleges körülmények között és egészen kiemelkedő szerepkörben. A mintegy 120 színes illusztrációval díszített kötetben a szerző olvasmányos stílusban ezeket a kalandos eseményeket mutatja be a 15. századtól a 20. század közepéig.

 
1 800 Ft
Akció: 1 530 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
TÖRTÉNELEMHAMISÍTÁS ÉS POLITIKAI PROPAGANDA

Illés Béla elmeszüleményei a magyar szabadságküzdelmek orosz támogatásáról

Szerző: Vörös Boldizsár

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2014

 

Könyvében a szerző részletesen bemutatja Illés Béla magyar kommunista író, lapszerkesztő két történelmi tárgyú kitalációját: az egyik szerint I. Péter cár katonákkal, ágyúkkal és pénzzel támogatta II. Rákóczi Ferenc szabadságharcát; a másik a valóságban soha nem létezett, állítólag az 1849-es magyarországi cári intervencióval szembeforduló és ezért kivégzett Alekszej Guszev százados és társainak története volt. E valótlanságokat a szerző többféle eljárással (így például kitalált dokumentumokra történt hivatkozással, ezek idézésével)

igyekezett hitelesíteni a közönség számára. Az 1940-es évek közepén megalkotott fikcióknak a „szovjet-magyar barátság"-ot kellett történelmileg megelőlegezniük, legitimálniuk.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A POLITIKAI DISKURZUSOK ALKOTMÁNYJOGI SZERKEZETE

A demokratikus közvélemény kialakulásának alkotmányos garanciái - európai standardok és közép-európai kihívások

Szerző: Smuk Péter

MTA BTK, 2014

 

A demokratikus közvélemény kialakulása érdekében az államnak nemcsak elviselnie kell a véleménynyilvánítás szabadságát, hanem szerveznie és támogatnia is kell a politikai diskurzusok sokszínűségét. Ez a kötet tisztázza az állam erre irányuló intézményvédelmi kötelezettségének elméleti alapjait, valamint áttekinti az európai standardokat és a sajátos történelmi hátterű közép-európai államok kapcsolódó jogintézményeit és alkotmányos gyakorlatát a médiajog, a kampányszabályozás és a parlamenti jog területén.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  CLIO INTER ARMA. TANULMÁNYOK A 16-18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETÍRÁSRÓL

Szerkesztette: Tóth Gergely

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2014

 

A kora újkori magyarországi történetírásról utoljára Bartoniek Emma (1895-1957) írt komoly összegzést. A jelen kötet természetesen nem pótolhatja egy új szintézis elkészítését. Inkább egy töredékes seregszemle ez, amelynek legfőbb célja felmérni, hol tart napjainkban a kutatás, és milyen új eredményeket tud felmutatni ebben a témában.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  „EZT KÖZTÜNK! ISTEN ÁLDJA!” SZÉCHENYI ISTVÁN VÁLOGATOTT LEVELEI

Szerkesztők: Kovács Henriett, Körmendy Kinga, Mázi Béla, Oplatka András

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2014

 

Egy rendkívüli élet levelekben

 

Széchenyi István, amikor a katonaságot elhagyta és közéleti pályára lépett, egyetlen életcélt tűzött maga elé: Magyarországot a többi európai nemzettel azonos szellemi és gazdasági színvonalra emelni. Ezért ajánlja fel birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. A lótenyésztés érdekében támogatja a lóversenyeket, a polgári gondolkodás széles körű meghonosítása céljából társas egyesületek, kaszinók létrehozását kezdeményezi. A mezőgazdaság fejlesztésére gazdasági egyesületet hoz létre, hengermalmot alapít, folyószabályozásokat kezdeményez. A Dunában nemcsak úszik, hanem felismeri a vízi út nagy jelentőségét a kereskedelem számára. Elvállalja az Al-Duna szabályozásának diplomáciai és szervezési feladatát. A Lánchíd építésével állandó összeköttetést teremt Pest és Buda, de nagyobb léptékben az ország két része között.

 
4 990 Ft
Akció: 4 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
PAULER ÁKOS FILOZÓFIÁJA

Szerkesztette: Frenyó Zoltán

MTA BTK Filozófiai Intézet, 2014

 

Pauler Ákos (1876-1933) a XX. század egyik legjelentékenyebb magyar rendszeralkotó filozófusa, aki az igazság fogalmát gondolkodása középpontjába állította. Pauler meghatározó befolyást gyakorolt két háború közötti szellemi életünkre, munkásságának hatása azonban a későbbiekben erőteljesen háttérbe szorult filozófiai életünkben. E kötet szerzői úgy vélték, indokolt lenne, ha a filozófus eszmei hagyatéka a mainál elevenebben lenne jelen kulturális életünkben. Ilyen igények nyomán „Pauler Ákos életműve" címmel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán 2013. április 12-én tudományos konferenciára került sor, ahol az előadók számot vetettek a magyar filozófia klasszikusának munkásságával. A kötet ennek a konferenciának az anyagát tartalmazza. Kiadványunkat kiegészítettük néhány, Pauler Ákos hagyatékában található dokumentummal, amelyet az olvasó most a kötet Függelékében olvashat.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  A VÁRVA VÁRT NYUGAT. KELET-EURÓPA TÖRTÉNETE 1944-TŐL NAPJAINKIG

Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések

Szerző: Stefano Bottoni

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2014

 

A szerző jelen kötetet 2010-ben írta, és elsősorban olasz szakmai közönségnek szánta. Empatikus, de alapvetően külső szemlélői pozíciót vett fel, amit az átdolgozott magyar kiadásban is igyekezett megőrizni. A kötet egyik érdekessége, hogy a szerző nem Magyarországból kiindulva tekint a régióra, hanem az egész régiót foglalkoztató általános kérdéseken keresztül elemzi Magyarország helyzetét. A kutató azt kívánta érzékeltetni a magyar olvasóval, hogy ez az ország nem „önmagáért” létezik, hanem a kelet-európai régió szerves része, sőt egy igen bonyolult, állandóan változó és gyakran ellentmondásos, tágabb globális viszonyrendszerben mozog.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  KÍNA MELLETTÜNK? - KÍNAI KÜLÜGYI IRATOK MAGYARORSZÁGRÓL, 1956

Szerző: Vámos Péter

História Alapítvány, 2008

 

„Ez a könyv jórészt pekingi levéltári kutatásaim eredménye. 2006 júniusában a külföldi kutatók közül elsőként tanulmányozhattam az alig egy hónappal korábban kutathatóvá tett kínai külügyi iratokat.” (a Szerző)

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VILÁGTÖRTÉNET 2014/2

MTA BTK TTI, 2014

 

Egy ismeretlen ismerős – a Német-római Birodalom (Forgó András)

Gabriele Haug-Moritz: A birodalom, a birodalmi államjog és a protestánsok

G. Etényi Nóra: A Német-római Birodalom és a politikai nyilvánosság

a 17. században

Forgó András: A katolikus felvilágosodás a német nyelvű történetírásban

Vajnági Márta: Koronázás a Német-római Birodalomban és Magyarországon

a kora újkorban

Guitman Barnabás: Fejezetek a schmalkaldeni háború történetéből

Hámori Nagy Zsuzsanna: Franciaország és a Német-római Birodalom

a 17. században. Francia diplomáciai és területszerző törekvések

 
600 Ft
Akció: 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
THE HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW Vol. 3., No. 2. 2014

Fabricating History

MTA BTK TTI, 2014

 

KRZYSZTOF BRZECHCZYN: The Reliability of  “Files” and Collaboration with the Security Service (SB) in Poland: An Attempt at a Methodological Analysis 

MAJA GORI: Fabricating Identity from Ancient Shards: Memory Construction and Cultural Appropriation in the New Macedonian Question

ZSOLT K. HORVÁTH: The Metapolitics of  Reality: Documentary Film, Social Science Research and Cognitive Realism in Twentieth-Century Hungary

PÉTER APOR: Spectacular History: Photography, Film and Exhibitions in Representations of  the Hungarian Soviet Republic after 1956 

MARTINA BALEVA: Revolution in the Darkroom: Nineteenth-Century

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
TÖRTÉNELMI SZEMLE 2014. ÉVI 2. SZÁM

MTA BTK TTI, 2014

 

Varga Bálint: Vármegyék és történettudományi reprezentáció a dualizmus kori Magyarországon

Ifj. Bertényi Iván: Állt 37 évet. Werbőczy István budapesti szobra

Miskolczy Ambrus: A nemzeti-legionárius állam ideológus újságírói: a filozófus, az antifilozófus, a történész és a szociológus

Tóth Ágnes: Megfigyelési szempontok és megfigyeltek egy többnemzetiségű községben.

Vaskút, 1950–1957

Baráth Magdolna: Válságkezelés a keleti blokkban Sztálin halála után

 
1 000 Ft
Akció: 850 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  KLIOS SCHULD, KLIOS SÜHNE. POLITISCHE WENDEPUNKTE UND HISTORIE IM KARPATENBECKEN, 1867-2010

Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések

Szerző: Pók Attila

MTA BTK TTI, 2014

 

A német _Geschichte_ és _Historie_ fogalmak közötti különbség a magyar _történet_ és_ történelem_ szavak közötti különbséghez hasonlítható. A Geschichte (történet) jelenti a múlt eseményeit, a történelem (Historie) pedig a múlt megjelenítésének módjait. A legfontosabb megjelenítési módok: a felkutatott források elemzésén alapuló tudományos történetírás, a társadalmi és egyéni emlékezet, a politikai célok szolgálatába állított történetértelmezések, az emlékezetpolitika, a történelem mint nevelési célokat szolgáló általános- és középiskolai tantárgy valamint a művészi ábrázolások. E kötetben a szerző olyan német nyelven készült tanulmányait gyűjtötte össze, amelyek a Kárpát-medence 1867 utáni történetével kapcsolatos múltértelmezésekkel foglalkoznak. A tanulmányok német közönség számára készültek, nem fordítások.

 
2 200 Ft
Akció: 1 870 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ ELKÉPZELT KÖZTÁRSASÁG

A Magyarországi Tanácsköztársaság utóélete, 1945–1989

Szerző: Apor Péter

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2014

 

Mi tesz elvont történeti értelmezéseket hitelessé? Meglepő módon ez a teoretikus kérdés jelentett e a magyar kommunista pártvezetők és propagandatörténészek egyik legfőbb gondját az 1956. októberi–novemberi antisztálinista felkelés elfojtása után, a diktatúra helyreállítását követő években. A Szovjetunió katonai ereje által megteremtett Kádár-kormány sajátos történeti érvelés segítségével kívánta uralmát alátámasztani. Miközben az új kommunista vezetés a demokratikus és függetlenségi törekvések elnyomását azzal igyekezett igazolni, hogy meg kell védeni az országot az ellenforradalmi veszélytől, 1956 októberének képét a rövid életű Tanácsköztársaság bukását követő 1919-es fehérterrorral való feltételezett történeti folytonosság tételére próbálta alapozni. Mivel Kádár János és pártvezető társai számára életbevágó fontossággal bírt, hogy kézzelfoghatóvá tegyék a fehérterror „első” és „második” kiadása között elképzelt történeti folytonosságot, kiemelkedő jelentőségűvé vált, hogy a Tanácsköztársaság olyan hihető megjelenítését alkossák meg, mely képes illeszkedni az újkori magyar történelem átfogó újraírásának programjába. E munka témája ez a folyamat, a Tanácsköztársaság revízióinak 1949 és 1959, a harmincadik és a negyvenedik évforduló között i tekervényes története, egészen 1989-ig.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
A SAJTÓ KULTÚRAKÖZVETÍTŐ SZEREPE 1867–1945

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2014

 

Sajtó és történettudomány kapcsolata különösen sajátos, hiszen összetett kölcsönhatásban állnak egymással. A sajtó története a történettudomány egyik vizsgálódási területe, de ugyanakkor a sajtó (és létezése óta az elektronikus média úgyszintén) a történettudomány egyik fontos forrása is. Minden, ami nyomtatásban napvilágot látott és fennmaradt az utókorra, értékes lenyomata az adott kor eseményeinek, eszméinek, gondolkodásának, a kortársak egymáshoz, múlthoz, jelenhez és jövőhöz való viszonyának. Ugyanakkor, amit a múlt kultúrája alatt értünk, annak jelentős része is a sajtó útján hagyományozódott ránk. Evidens ez az ún. „magas” kultúra esetében: az irodalmi művek nyomtatásban, a sajtó útján maradtak fenn. Azt is könnyű belátni, hogy lapok, újságok alapításának és működésének, könyvek kiadásának, tanulmányok, cikkek stb. megírásának egyik célja a magas- vagy éppen a populáris kultúra terjesztése. A sajtó kultúraterjesztő szerepe megvalósulhat a sajtóterméket létrehozó emberek akaratán kívül és másokat tudatosan manipuláló szándékával is. A kettő olykor nem is választható szét egyértelműen.

 
800 Ft
-15%
VILÁGTÖRTÉNET 2014. évi 1. szám

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2014

 

Z. Karvalics László: Az információtörténelem mint „Big History”   

Árvai Tamás Kristóf: A redundancia információs funkciója az újasszír társadalomban  

Buhály Attila: Írásbeliség és hatalmi kommunikáció az ókori keleten. Az urartui példa 

Fedeles Tamás: Mennyei és földi kommunikáció. A késő középkori főúri-nemesi devóció mint az információáramlás csatornája 

Radek Tünde: Az információáramlás jellemzői a Magyar Királyságban a középkori német nyelvű krónikák alapján

Hanny Erzsébet: Török háborúk, spanyol hírek. A hír útja és olvasója a Spanyol Királyságban a kora újkorban

Maria Stuiber: Informátorok és korrespondensek Stefano Borgia bíboros tudományos levelezésében

Vörös Boldizsár: Információk egy fiktív esetről – magyar és szovjet közegben.

Guszev kapitány és társainak ügye történettudományi munkákban az 1940–1980-as években

 
600 Ft
Akció: 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
TÖRTÉNELMI SZEMLE 2014. évi 1. szám

MTA BTK TTI, 2014

 

Szilágyi Magdolna: Római utak a középkori Dunántúlon

Fónagy Zoltán: Bosznia-Hercegovina integrációja az okkupáció után

Borhi László: A kisállamok szerepe a nemzetközi politikában

Pósán László: Magánharc (fehde), bosszúállás és erőszak a Német Lovagrend államában

Nagy Kornél: „Vagyon egy Oremus nevű szőlő, fő bort termő….”

Cieger András: A levélíró politikus

Somogyi Éva: A levél történeti forrásértéke

 
1 000 Ft
Akció: 850 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  PANNÓNIÁTÓL MAGYARORSZÁGIG. A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁG ANNOTÁLT KRONOLÓGIÁJA AZ ELŐDEIKTŐL NAPJAINKIG I.

Hágár földjén: A kezdetektől az ország három részre szakadásáig

Szerző: Haraszti György

MTA BTK TTI, 2014

 

Jelen kiadvány egy alapjaiban már mintegy két évtizedes múltra visszatekintő célkitűzés – a magyarországi zsidóság története kutatásának szilárd keretet adó adattár és kronológia létrehozása – megvalósulásának első terméke.

Jelen kötet az első, az 1541-ig terjedő időszakot foglalja magában, a Kárpát-medencében megtelepült kisszámú zsidóság annotált kronológiáját (a történelmi előzmények bemutatása után) a honfoglalás utáni első évszázadtól a középkori magyar állam bukásáig.

 
5 000 Ft
Akció: 4 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A HÓDOLTSÁGON KÍVÜLI „HÓDOLTSÁG”

Oszmán terjeszkedés a Délnyugat-Dunántúlon a 16. század második felében

Szerző: Sz. Simon Éva

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2014

 

Jelen kötet egy esetmonográfia részletességével igyekszik bemutatni a 16. század Délnyugat- Dunántúl hódoltatásának történetét, miközben nem titkolt célja, hogy kézikönyvet adjon az olvasó kezébe a szandzsák-összeírások és egyéb hódoltság kori oszmán és keresztény források felhasználásának lehetőségeiről. A könyv végén mellékletben közzétett, Münchenben őrzött defter – az oszmán pénzügyi adminisztráció által elkészíttetett adólajstrom, a szigetvári szandzsák 1579. évi részletes szandzsák-összeírásának kanizsai járására (náhije) vonatkozó része – a mai Zala megye területének és egyben a Délnyugat- Dunántúl 16. századi történetének egyik legfontosabb forrása.

 

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI

Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára

Szerkesztette: Révész László, Wolf Mária

Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport, Martin Opitz Kiadó, 2014

 

A régészet területén az elmúlt évtizedek során végzett teljességre törekvő, a mai kor tudományos igényeinek megfelelően dokumentált ásatások eredményei valóságos információrobbanást idéztek elő a magyar honfoglalás es államalapítás korának

kutatásában is. Természetes törekvés tehát, hogy a korszak kutatói időről-időre konferenciákon vitassák meg újabb eredményeiket, felülvizsgáljak a korábbi hipotéziseket, s

megosszák egymással új eredményeiket. Az ezeket a témákat érintő publikációkat tartalmazó ünnepi kötet Kovács László számára készült, aki a hazai régészettudomány sokoldalú, innovatív egyénisége, a történelemtudomány doktora - MTA doktora tudományos

fokozattal rendelkezik, hat monográfiája es közel 300 tudományos közleménye jelent meg. A 10-12. századi régészet nemzetközileg is elismert, kiemelkedő egyénisége. Rendhagyó módon ezúttal maga az ünnepelt is átengedte közlésre két monumentális, s előre kijelenthetjük: kutatástörténeti fordulópontot jelentő dolgozatát.

 
15 000 Ft
Akció: 12 750 Ft
Kezdete: 2017.07.03
A készlet erejéig!
-15%
LYMBUS. MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 2012-2013

Főszerkesztő: Ujvary Gábor

Felelős szerkesztő: Lengyel Réka

Kiadók: a Balassi Intézet, az MTA Bölcsészettudományi

Kutatóközpont, a Magyar Nemzeti Levéltár, a Nemzetközi

Magyarságtudományi Társaság és az Országos Széchényi Könyvtár

 

Egy korábbi, ugyanilyen című periodikát megújítva és átalakítva 2003-tól évente jelenik meg a Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények című kiadvány, amely első sorban a külföldi hungarika-kutatások során feltárt, az 1526 és 1945 közötti korszakban keletkezett, komoly történeti értékekkel bíró iratok kiadását tekinti feladatának. Az eredeti nyelvükön közölt források értelmezését bevezető tanulmányok és bőséges magyarázó jegyzetek segítik. Az évkönyv kiadását a hungarológia vezető hazai műhelyei támogatják: a Balassi Intézet, a Magyar Országos Levéltár, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, az Országos Széchényi Könyvtár és a Kodolányi János Főiskola.

 
2 600 Ft
Akció: 2 210 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  REGIONS, BORDERS, SOCIETIES, IDENTITIES IN CENTRAL AND SOUTHEAST EUROPE, 17th–21st CENTURIES

Collected Studies

Editors: Penka Peykovska, Gábor Demeter

Hungarian-Bulgarian Joint Academic History Comission, 2013

 

The volume entitled Regions, Borders, Societies, Identities in Central and Southeast Europe, 17th–21st Centuries encompasses 27 essays in accordance with the agreement, from the end of the Ottoman period to the fall of the party state system. The work introduces results of research projects done by the two institutes of history, as well as the results of research done by Eötvös Loránd University, the HAS RCH Institute of Literature, Sveti Kliment Ohridski University in Sofia, and the Russian Academy of Sciences in English, German, Russian, Bulgarian and Hungarian.

 
1 400 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW 2013. évi 4. szám

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2013

 

Bethlen: The Prince of Transylvania

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
TÖRTÉNELMI SZEMLE 2013. évi 4. szám

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2013

 

Solymosi László: Magyar főpapok angliai zarándoklata 1220-ban

Kenyeres István: A Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság pénzügyei és hadi költségei a 16. század közepétől a 17. század első harmadáig

Szabó Péter (†): A maszk és a jelmez szerepe a kora újkori Magyarországon

Tóth Gergely: A magyar történetírás kritikája és megújításának programja az 1740-es évekből. Bél Mátyás és a „Scriptores rerum Hungaricarum”

Fónagy Zoltán: Levelezés a 19. századi Magyarországon

Klement Judit: Levelező vállalkozások. A levél mint műfaj a vállalkozások hétköznapjaiban a 19. század második felében és a 20. század elején

 
1 000 Ft
Akció: 850 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
VILÁGTÖRTÉNET 2013. évi 4. szám

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2013

 

A tartalomból:

Demeter Gábor: A hatalom átmentése és megélhetési stratégiák az átalakuló Balkánon

Fiziker Róbert: Az osztrák Trianon. A saint-germaini békeszerződés

Miskolczy Ambrus: Éljen a halál? A vasgárdisták spanyolországi útja és a nagy temetések

Lagzi Gábor: Tekintélyuralmi rendszerek a Baltikumban a két világháború között. Hasonlóságok és különbségek

Artur Patek: A mauritiusi zsidó száműzöttek (1940–1945)

Sz. Bíró Zoltán: Akik meggyőződésből kollaboráltak. Gondolatok egy orosz dokumentumkötet kapcsán

Mitrovits Miklós: Husák és Kádár. A csehszlovák–magyar viszony kibékülés és konfliktus között (1968–1989)

Egedy Gergely: A brit örökség védelmében. Kirk Amerika brit kultúrájáról

 
600 Ft
Akció: 540 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VILÁGTÖRTÉNET 2013. 2–3. szám

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2013

 

Ázsia évszázada? Egy felemelkedő térség modernizációja és viszonyrendszerei.

Bevezető gondolatok egy tematikus lapszámhoz (Farkas Ildikó)

Tanulmányok

Farkas Ildikó: Japán modernizációjának előzményeihez

Vargha Attila: Az amerikai japán közösség története. A 19. század második felétől 1945-ig

Vámos Péter: „Következetes, kompromisszumok nélküli harcot folytatunk a maoizmus ellen.” Egyeztetett Kína-kutatás és a magyar sinológia

Salát Gergely: Az „Igazság” a „Két bármi” ellen. A kínai reformok kezdetének politikai körülményei

Csoma Mózes: A modernizáció kérdése a Koreai-félszigeten

Gergely Attila: Identitás-stratégiák és államközi kapcsolatok Kelet-Ázsiában. A Kína–Japán–Korea komplexumról

Szilágyi Zsolt: A modern mongol állam kezdetei. Mongólia önállósodási törekvései a 20. század második évtizedében

Balogh Róbert: Háborús tájkép, jegyrendszer és hatékonyság.

A II. világháború hatása egy ipari város társadalmára Indiában

Munkaerőpiac, nagyvállalat és Kanton Kitty a Brit Birodalomban (Balogh Róbert)

Vietnam a háborúban (Dávid Ferenc)

 
1 200 Ft
Akció: 1 020 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VILÁGTÖRTÉNET 2013. 1. szám

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2013

 

A Világtörténet 2013. évi 1. számában a következő tanulmányok olvashatók: Palotás Zsolt: Keresztény rabszolgák a Barbarikumban. Források a muzulmán kalózkodás 16–18. századi történtéből; J. Nagy László: Tunézia az 1920-as években. A nemzeti mozgalom születése; Ferwagner Péter Ákos: Jacques Chevallier és az algériai muszlimok. Vita a kapcsolatok jellegéről 1951-ben; Gazdik Gyula: Nasszer külpolitikai útkeresése és a szuezi válság; Prantner Zoltán: A szocialista országok és az Egyesült Arab Köztársaság jemeni „missziója”, 1962–1967; Farkas Anikó: Anvar Szadat jeruzsálemi látogatása; Fodor Gábor: Oroszország szerepe az örmény nemzeti ébredésben, 1878–1914; Egeresi Zoltán: A török nemzetépítés Atatürk korában.

 
600 Ft
Akció: 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VILÁGTÖRTÉNET 2012. 3–4. szám

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2012

 

A Világtörténet 2012. évi 3–4. számában a következő tanulmányok olvashatók: Forgó András: A politika kultúrtörténete. Egy „német” elmélet vitája és annak tanulságai; Kovács Bálint: A hálózatelemzés alkalmazásáról a  történettudományban; Csaplár-Degovics Krisztián–Demeter Gábor: Társadalmi konfliktusok a Skopjei szandzsák területén. Mindennapi erőszak az oszmán uralom végnapjaiban (1900–1912); Zalai Anita: A nőkérdés Spanyolországban a második köztársaság idején (1931–1939); Bezzegh Alpár: Utazás a bácskai németekhez 1936 nyarán. Rudolf Schaal németországi főiskolai tanár élménybeszámolója; Vukman Péter: Jugoszlávia, Egyiptom és Nagy-Britannia (1956–1961). A Foreign Office iratainak tükrében.

 
1 200 Ft
Akció: 1 020 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VILÁGTÖRTÉNET 2012. 1–2. szám

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2012

 

A Világtörténet új számában a következő tanulmányok olvashatók: Hámori Nagy Zsuzsanna: Vesztfália: emlékezés vagy feledés?; Vajnági Márta: Kell-e császár a Szent Római Birodalomnak? Vita a német alkotmányról 1787–1788-ból; Kökényesi Zsolt: A tudomány és a nyilvánosság kapcsolata egy nemesi akadémia példáján. A bécsi Theresianum reprezentációja a 18. században; Majoros István: Rendszerváltozások a 19. századi Franciaországban; Vitári Zsolt: A Hitlerjugend szerepe a keleti „élettér” megszervezésében; Kecskés D. Gusztáv: A szovjet csatlós államok a NATO perspektívájában az 1962-es kubai rakétaválság idején. Dokumentumok; Vadas András: A Föld(történet) egy pillanata. Gondolatok a környezettörténetről John McNeill könyve kapcsán. A lap Szemle rovatában az alábbi kötetekről szóló ismertetések olvashatók: Tormodus Torfæus: Historia rerum Norvegicarum (1711). A norvég nyelvű kiadásról (Miszler Tamás); Boris Fausto: Brazília rövid története (Zelei Dávid); Diarmaid MacCullouch: A reformáció története (Lakatos Artur-Lóránd)

 
1 200 Ft
Akció: 1 020 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KIRÁLYKETTEJE ÉS AZ ISPÁN HARMADA

Vámok és vámszedés Magyarországon a középkor első felében

Szerző: Weisz Boglárka

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi

Intézet. 2013

 

Weisz Boglárka 1975-ben született Szabadszálláson. A kecskeméti Katona József Gimnáziumban érettségizett 1993-ban. 1998-ban történelem–középkorász, 2000-ben magyar nyelv és irodalom–nyelvtörténet speciális képzés diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE). 1998 és 2001 között az SZTE történelem PhD-program Magyar középkor című alprogramjának nappali szakos hallgatója volt. 2001 és 2004 között az MTA–SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport fiatal kutatójaként dolgozott. PhD-értekezését 2006-ban védte meg a Szegedi Tudományegyetemen. 2006 óta a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének (2012 óta Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet) tudományos munkatársa. Kutatásait a középkori magyar gazdaságtörténet különböző területein folytatja: vámtörténet, bányászattörténet, a kamararendszer vizsgálata, királyi adórendszer. Vásárok és lerakatok a középkori Magyar Királyságban című monográfiája 2012-ben jelent meg az MTA BTK TTI Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések című sorozatában.

 
3 400 Ft
Akció: 2 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HAGYOMÁNY ÉS KRITIKA

Könyvek, könyvbírálatok a kora újkori európai irodalom és művelődés történetéhez

Szerző: Tüskés Gábor

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2013

 

A kötet négy fejezetre osztva hatvan könyvbírálatot és opponensi véleményt tartalmaz az elmúlt harmincöt évben itthon és külföldön napvilágot látott művekről; a kritikák egy része itt

jelenik meg először. A válogatás tematikus súlypontját a XVI-XVIII. századi közép-európai irodalom és művelődés alkotja, kitekintéssel a nyugat-, dél- és kelet-európai irodalmakra,

eszmetörténeti folyamatokra. Az összeállítás fő célja a rendszerint új alapkutatások eredményeit közreadó forráskiadások, monográfiák, tanulmánykötetek és más szakmunkák bemutatása, értékelése, következtetéseinek továbbgondolása és beillesztése átfogó összefüggésekbe. A tárgyalt művek és a bírálatok ma is ösztönözhetik a kutatást, fejleszthetik a szakmai gondolkodást, segíthetik elvi, módszertani, terminológiai kérdések tisztázását

és hozzájárulhatnak az érintett tudománytörténeti folyamatok pontosabb megismeréséhez.

 
2 400 Ft
Akció: 2 040 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
THE HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW Vol. 2, No. 3, 2013

Ethnicity

Special Editor of the Thematic Issue: Sándor Horváth

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2013

 

Contents

Articles

LÁSZLÓ SZARKA: Hungarian National Minority Organizations and the Role of Elites between the Two World Wars

GÁBOR EGRY: Navigating the Straits. Changing Borders, Changing Rules and Practices of Ethnicity and Loyalty in Romania after 1918

STEFANO BOTTONI: National Projects, Regional Identities, Everyday Compromises. Szeklerland in Greater Romania (1919–1940)

KLAUS-JÜRGEN HERMANIK : Arts and Artists as Intermediaries in Identity Management and Ethnomanagement  in Transylvania

LESLIE WATERS: Learning and Unlearning Nationality: Hungarian National Education in Reannexed Felvidék, 1938–1944

PÉTER APOR: The Lost Deportations and the Lost People of Kunmadaras: A Pogrom in Hungary, 1946

FERENC LACZÓ: “I could hardly wait to get out of this camp, even though I knew it would only get worse until liberation came.” On Hungarian Jewish Accounts of the Buchenwald Concentration Camp from 1945–46

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
THE HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW Volume 2 Issue 2 2013

Angevin History

Tamás Pálosfalvi Special Editor of the Thematic Issue

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2013

 

Attila Zsoldos: Kings and Oligarchs in Hungary at the Turn of the Thirteenth and Fourteenth Centuries

Renáta Skorka: With a Little Help from the Cousins – Charles I and the Habsburg Dukes of Austria during the Interregnum

György Rácz: The Congress of Visegrád in 1335: Diplomacy and Representation

Boglárka Weisz: Mining Town Privileges in Angevin Hungary

Gábor Klaniczay: Efforts at the Canonization of Margaret of Hungary in the Angevin Period

Vinni Lucherini: The Journey of Charles I, King of Hungary, from Visegrád to Naples (1333): Its Political Implications and Artistic Consequences

Veronika Csikós: The Bishop and his Chapel: The Hédervári Chapel in Győr and the Episcopal Chapels of Central Europe around 1400

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
THE HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW Volume 2 Issue 1 2013

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2013

Gabriella Erdélyi Special Editor of the Thematic Issue

 

Zoltán Csepregi: The Evolution of the Language of the Reformation in Hungary (1522–1526)

Gabriella Erdélyi: Lay Agency in Religious Change: the Role of Communities and Landlords in Reform and Reformation

Pál Ács: Holbein’s “Dead Christ” in Basel and the Radical Reformation

Mihály Balázs: Tolerant Country – Misunderstood Laws. Interpreting Sixteenth-Century Transylvanian Legislation Concerning Religion

Réka Kiss: “The women do not want to go to church.” Church Discipline and the Control of the Public Practice of Religion in the Calvinist Diocese of Küküllő in the Seventeenth and Eighteenth Centuries

Gábor Tüskés: Narrative Literature and the Reformation: Focal Points of an Interdisciplinary Discussion of the Scholarship

 

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
THE HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW Volume 1 Issue 3-4 2012

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2012

 

Gábor Gyáni: Migration as a Cultural Phenomenon

Heléna Tóth: The Historian’s Scales: Families in Exile in the Aftermath of the Revolutions of 1848

Balázs Ablonczy: Instead of America. Immigration and Governmental Influence in the Hungarian Émigré Community of France between the Two World Wars

Tibor Frank: Approaches to Interwar Hungarian Migrations, 1919–1945

Matěj Spurný: Czech and German Memories of Forced Migration

András Lénárt: Emigration from Hungary in 1956 and the Emigrants as Tourists to Hungary

Stefan Troebst: The Discourse on Forced Migration and European Culture of Remembrance

Attila Melegh: Net Migration and Historical Development in Southeastern Europe since 1950

Sándor Hites: Variations on Mother Tongue. Language and Identity in Twentieth-Century Hungarian Literary Exile

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
TÖRTÉNELMI SZEMLE 2013. évi 1. szám

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2013

 

A Történelmi Szemle új számában a Tanulmányok rovatban Mikó Gábor: Élt-e valaha Szent István fia, Ottó herceg? Egy ismeretlen 15. századi krónika tanúskodása; Tózsa-Rigó Attila: Kapitalista vállalkozói társaságok a késő középkorban és a kora újkor első felében (Különös tekintettel a délnémet kereskedelmi tőke működési mechanizmusára); Georg B. Michels: Az 1674. évi pozsonyi prédikátorper történetéhez. Protestáns lelkipásztorok harca az erőszakos ellenreformációval szemben; Stefano Bottoni: Vonakodó kémek. A magyar állambiztonság és Románia, 1975–1989 című írások olvashatók. A folyóirat Műhely rovatában Honvári János tanulmányát találja az olvasó Magyarország mint „rosszhiszemű szerző”? A hazai osztrák (német) vagyon átadása a Szovjetuniónak címmel. A Mérleg rovatban öt recenzió kapott helyet: Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén című kötetét Fazekas István, Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek című munkáját Konrád Miklós, Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon 1919–1944 című kötetét Romsics Ignác ismerteti. A szám végén Magyarics Tamás Frank Tibor Kettős kivándorlás. Budapest – Berlin – New York 1919–1945 című munkáját, Paksa Rudolf pedig Gyurgyák János Magyar fajvédők. Eszmetörténeti tanulmány című kötetét recenzálja.

 
1 000 Ft
Akció: 850 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
TÖRTÉNELMI SZEMLE 2013. évi 2. száma

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2013

 

A Történelmi Szemle új számában a Tanulmányok rovatban Barabás Gábor: „A pápai kiküldött bíráskodás Magyarországon a kezdetektől”, Kövér György: „A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle (1894–1906) gazdaságtörténete. Intézményi megközelítés és historiográfia” és Tóth Imre: „Kánya Kálmán útja a külügyminiszteri székig” című írások olvashatók. A folyóirat Műhely rovatában Neumann Tibor: „A vajdai adományozás kezdetei”, Kasza Péter: „»… hogy az lengyel király általa lenne köztek valami békissíg«. Az 1530. évi poznańi tárgyalások anatómiája”, valamint Fejérdy András: „Szentszéki stratégiák a magyarországi püspöki székek betöltésére 1945–1964 között” c. tanulmányokat találja az olvasó. Egy új rovat kapott helyet ebben a számban Vita címmel, melyben Szabó Péter kritikai írását olvashatjuk a Krausz Tamás és Varga Éva Mária által szerkesztett „A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok 1941–1947” c. forráskiadványról „A magyar királyi honvédség és a tudatos népirtás vádja” címmel. Szabó Péter recenziójára reagál Krausz Tamás és Varga Éva Mária „Egy könyvrecenzió – tizenkét csúsztatás” című írásukban. A Mérleg rovatban Mihalik Béla Vilmos ismerteti Tóth Gergely és munkatársai „Bél Mátyás Notitia Hungariae novae...” c. kritikai kiadását.

 
1 000 Ft
Akció: 850 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
TÖRTÉNELMI SZEMLE 2013. évi 3. szám

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2013

 

Tartalom:

E. Kovács Péter: Ceremónia és politika. Zsigmond bevonulásai Itáliában 1431–1433

Tóth Ferenc: „...méltóztassék kinevezni különleges ügynöknek”. A francia diplomácia

magyar ágensei a hosszú 18. században

Völgyesi Orsolya: Ősi alkotmány és törvényhozói szabadság. Versengő politikai nyelvek

a polgári törvények vitájában az 1832–1836-os országgyűlésen

Szarka László: Kisebbségvédelem, autonómia és revízió. Esterházy János szerepe

a csehszlovákiai magyar politika alakításában 1932–1938

 

MŰHELY

Skorka Renáta: A csökkentett vámtarifájú út kialakulása I. Károly uralkodása alatt

Csermelyi József: Weispriachné háborúja. Egy 16. század eleji Sopron megyei konfliktus

eseményei és értékelése

Mátyás-Rausch Petra: A szatmári nemesércbányászat igazgatása Báthory Gábor

fejedelemsége idején (1608–1613)

 

MÉRLEG

Regesta Imperii XI. Regesten Kaiser Sigismunds (1410–1437) nach Archiven

und Bibliotheken geordnet. Bd. 1. (Lakatos Bálint)

Pók Attila: A haladás hitele (Frank Tibor)

 
1 000 Ft
Akció: 850 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MORE MODOQUE – FESTSCHRIFT FOR MIKLÓS MARÓTH

Edited by Pál Fodor, Gyula Mayer, Martina Monostori, Kornél Szovák and László Takács

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2013

 

The volume of essays entitled More modoque. Die Wurzeln der europäischen Kultur und deren Rezeption im Orient und Okzident has been published by the Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences with the contribution of the Research Centre for Ancient Studies (MTA Ókortudományi Kutatócsoport) in the honour of the classical philologist and prominent scholar of orientalism, Prof. Miklós Maróth on his 70th birthday. The papers have been selected and edited by Pál Fodor, Gyula Mayer, Martina Monostori, Kornél Szovák and László Takács.

 
8 900 Ft
Akció: 7 565 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAR-FRANCIA KAPCSOLATOK, 1945-1990

Magyar Történelmi Emlékek sorozat, Okmánytárak alsorozat

Szerző: Kecskés D. Gusztáv

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2013

 
6 000 Ft
Akció: 5 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A NEMESI BIRTOKVISZONYOK AZ ÚRBÉRRENDEZÉS KORÁBAN I-II.

Magyar Történelmi Emlékek sorozat, Adattárak alsorozat

CD melléklettel

Szerző: Fónagy Zoltán

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2013

 
6 500 Ft
Akció: 5 525 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.