Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Demográfia, területi és társadalmi statisztika

Fő kategória >Társadalom- és humántudományok >Demográfia, területi és társadalmi statisztika

Sorrend:

MAGYARORSZÁG, 2010

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az ország politikai-gazdasági vezetése és a közvélemény számára minden évben átfogó elemzés készül a társadalmi és gazdasági folyamatokról.

Ez a kiadvány áttekintést ad a népességről, a képzettségről, az oktatásról és a tudományról, a foglalkoztatottságról és a munkanélküliségről, a jövedelemről és a fogyasztásról, az életkörülményekről, a környezetről, a gazdasági fejlődésről, valamint az állami életről és a társadalmi szervezetekről.

 
3 900 Ft
A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAI MAGYARORSZÁGON

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

A fenntartható fejlődés az Európai Unió egyik fő célkitűzése, az erre vonatkozó stratégiát az Európai Tanács 2001-ben fogadta el. A stratégia fontos része a fenntarthatóság felé tett elmozdulás mérése, ezért az Európai Bizottság 2005-ben erre vonatkozó indikátorkészletet fogadott el, amit mi jelen kiadványban a hazai sajátosságokat bemutató mutatókkal bővítettünk. A kiadvány elsődleges célkitűzése az 1995-2009 közötti időszak bemutatása. Reményeink szerint hozzájárulhatunk vele a hazai fenntartható fejlődés méréséhez.

 
3 300 Ft
  EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS – TANULMÁNYOK I. A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA

Központi Statisztikai Hivatal, 2012

 

A kiadvány annak a sorozatnak a része, amellyel a Központi Statisztikai Hivatal a Magyarországon először végrehajtott európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2009) eredményeit kívánja széles körben ismertetni és egyben teret engedni az adatok hasznosulásának.

A sorozat kötetei a statisztikai hivatal munkatársai és az egészségtudományok elismert kutatói által készített, és téma szerint összeválogatott önálló tanulmányokat tartalmaznak. Jelen kötet három dolgozatot foglal magába, melyek az egészség demográfiai és társadalmi-gazdasági beágyazottságát vizsgálják.

 

 
1 800 Ft
  EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS – MAGYARORSZÁG, 2009 ÖSSZEFOGLALÓ EREDMÉNYEK

Központi Statisztikai Hivatal, 2012

 

A kötet az első, 2009-ben lezajlott Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF) magyarországi bevezetésének eredményeit tartalmazza, témakörönként önálló tanulmányokon keresztül.

A reprezentatív önkéntes felmérésben részt vevők válaszaiból következtetések vonhatók le a teljes felnőtt népesség egészségi állapotára, életmódjára, táplálkozási szokásaira, egészségmegőrzéssel kapcsolatos attitűdjeire vonatkozóan.

A tanulmányok részletesen bemutatják az egészségmagatartás-típusokat, a munkahely okozta egészségproblémákat, a baleseteket, a különböző betegségek, a káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, kábítószer) előfordulási gyakoriságát a társadalomban területi, nem és életkor szerinti csoportosításban egyaránt.

A CD-melléklet a kötetben megjelenteken kívül tartalmazza a felmérés kérdőívét és a felmérésben szereplő, szinte valamennyi változóra vonatkozó alapbecsléseket.

Megtalálható továbbá a Morbiditási adattár, 2009 c. kiadvány is, melynek forrása az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1021 nyilvántartási számú Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről c. adatgyűjtése.

 
4 000 Ft
SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyv részletes adatokat tartalmaz a 2010. évi szociális ellátásokról. Képet ad a gyermekek és idősek gondozásáról, a speciális igényekkel rendelkezők támogatásáról, a pénzbeli juttatásokról és intézményi ellátásokról, az igazságszolgáltatásról. Az adatok gazdag tárháza segíti a szociális ellátások időbeli változásának és területi elérhetőségének vizsgálatát. A fontosabb változásokat színes grafikonok és térképek szemléltetik, a felhasználást a táblák CD-n található Excel-változata segíti.

 
5 700 Ft
EGÉSZSÉGÜGYI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

A kiadványban megtalálhatóak az egészségügyi alapellátást és szakellátást, valamint a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást bemutató fontosabb adatok.

Információt kap az érdeklődő a gyógyszerellátásról, a mentőszolgálat működéséről, a különféle mérgezésekről, a foglalkozási megbetegedésekről.

A nemzetközi adatok fejezete egyes európai országokkal összehasonlítva mutatja be hazánk egészségügyi helyzetét.

 
7 400 Ft
MORBIDITÁSI ADATTÁR, 2009

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az adattárban az egészségügyi alapellátásban tevékenykedő háziorvosok és házi gyermekorvosok által regisztrált megbetegedésekről közlünk adatokat.

Két fő részből áll.

Első része bemutatja a megfigyelt betegségek (felnőttek és gyermekek) előfordulására vonatkozó adatokat országos összesítésben és területenként.

A második rész néhány kiemelt betegségről, illetve ezek gyakoriságáról ad számot megyénként és régióként.

Mindkét részben az adatokat nemenkénti és korcsoportonkénti bontásban adjuk meg.

 
4 000 Ft
INGATLANADATTÁR, 1997-2009 (MAGYARORSZÁGI LAKÁSÁRAK)

Központi Statisztikai Hivatal, 2010

 

A KSH és az ImmoPress kiadó tizenkettedik alkalommal jelenteti meg közös kiadásban a magyar városok lakásárait utcánkénti részletezésben.

A jelenlegi - a 2009. év lakásárait tartalmazó - kiadvány tartalmazza az 1997 és 2008 években már megjelent adatait is.

A CD-n található adatok utcánként tartalmazzák a forgalomba került lakások átlagos négyzetméter-árát, lakástípusonként (családi házak, többlakásos társasházak, panellakások) is.

Ilyen részletezettségben ennél hitelesebb információk a teljes ingatlanpiacra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre.

 
13 000 Ft
HÁZTARTÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2005

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2007

 

A háztartás-statisztikai adatgyűjtés a lakosság önkéntes egy havi naplóvezetésén alapul, majd év végén a háztartások éves jövedelmeikről és nagyobb vásárlásaikról is számot adnak.

 
4 400 Ft
A KOMMUNÁLIS ELLÁTÁS FONTOSABB ADATAI, 2004

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2006

 

Az évenként megjelenő magyar és angol nyelvű adatgyűjtemény az energiaellátás, a vízellátás-csatornázás helyzetéről, a város- és községgazdálkodási szolgáltatásokról (a városi zöldterületek, a rendszeresen tisztított közterületek nagyságáról, a települési szilárd és folyékony hulladék kezeléséről), valamint a városok belterületi útjainak hossz- és területadatairól nyújt információt.

 
4 100 Ft
LAKÁSSTATISZTIKAI ADATBÁZIS, 1991-2004

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A CD-n a leggyakrabban használt lakásstatisztikai adatok településenkénti idősorai találhatóak, melyből tetszőleges területi (kistérség, megye, régió, településtípus, agglomeráció, üdülőkörzet) és időbeli dimenzióban állíthatók össze az adattáblák.

A CD-n található információk jól használhatók bármilyen gazdasági tervezéshez regionális, kistérségi, megyei vagy országos szinten, kutatásokhoz, valamint hazai és nemzetközi pályázatok előkészítéséhez.

Az adatbázis településsoros adatokat tartalmaz többek között az új építési engedélyekről; lakó- és nem lakóépületek, üdülőépületek számáról, alapterületéről, a létesítendő lakások számáról. Idősorok találhatók továbbá a használatbavételi engedélyt kapott lakóépületekről, lakásokról, üdülőépületekről, üdülőkről, a megszűnt lakásokról.Elhelyeztük a CD-n a 2001. évi népszámlálás fontosabb lakásadatairól és a továbbvezetett lakásállomány nagyságáról szóló információkat, és különböző számítások, fajlagos mutatók készítéséhez kiegészítő háttéradatként a népességszám is szerepel benne.A településsoros adatokból többféle területi bontásban szerkeszthetők táblák, melyek különböző területi-gazdasági fejlesztést célzó tervezőmunka megalapozásához használhatók.

 

 
13 750 Ft
  A KÖZSZFÉRA ALKALMAZOTTAINAK ARÁNYA ÉS TELJESÍTMÉNYÜK MAGYARORSZÁGON ÉS NÉHÁNY OECD-ORSZÁGBAN

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

Ezzel a tanulmánnyal hármas célkitűzésnek kívánunk eleget tenni:

-A köztisztviselői, közalkalmazotti szféra együttes arányának alakulását kívánjuk vizsgálni a 90-es évek végétől a lehető legfrissebb rendelkezésre álló adatokig, amelyek általában 2003-ra, gyakran 2002-re vonatkoznak.

-Össze kívánjuk hasonlítani a magyar közszolgálatban foglalkoztatottak teljesítményének és létszámának arányát az OECD kiemelkedően jelentős országainak adataival.

-A közalkalmazotti szférából külön és részleteiben is vizsgáljuk az oktatást és az egészségügyet.

A nemzetközi összehasonlításhoz az OECD, a WHO, az Eurostat adatait használtuk fel.

 
1 600 Ft
AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS

Központi Statisztikai Hivatal, 2005

 

A kiadvány aktuális információkat szolgáltat a 15-74 éves népesség oktatásban, képzésben való részvételéről, amely a KSH egy 2003.évi adatfelvételének eredményeire támaszkodik.

 
2 400 Ft
A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI, 1990-2003

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

A kiadvány a statisztikai rendszer 2000. évi átalakítása miatt újraszámított közoktatási statisztikai területi idősorokat tartalmazza.

A kötetben az óvodától az érettségiig a legfontosabb statisztikai adatok találhatók megyei bontásban, a módszertani és tartalmi változásoknak megfelelő feldolgozásban.

A kiadvány angol nyelvű táblafejekkel és módszertani fejezettel egészül ki.

 

 
4 600 Ft
A MAGYAR LAKÁSPIAC TERÜLETI JELLEMZŐI AZ EZREDFORDULÓN

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

A kötet alapvetően a 2001-es népszámlálás adataira épül, ez meghatározza lehetőségeit és korlátait.

Előny, hogy teljes körű adatokról van szó, de ebből az is következik, hogy csak korlátozott mennyiségű információ áll rendelkezésünkre.

A népszámlálás adatait ezért kiegészítettük a lakásépítési statisztika -szintén teljes körben számbavett- eredményeivel, és több olyan adattal, melyek lakáspiaci összefüggésben az egyedi települések szintjén (is) értelmezhetőek.

Ilyenek pl. a településeken élők jövedelemtermelő-képességét vagy az egyes települések fejlettségi szintjét jellemző mutatók.

A kiadványban az említett lakáspiaci mutatókat különböző aggregáltsági szinteken is bemutatjuk és elemezzük, ezek mellett a CD-melléklet a településenkénti adatsorokat is tartalmazza.

 
4 600 Ft
  ALAPINFORMÁCIÓK A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 2002-2003

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

A kiadvány a KSH teljes körű felvétele alapján készült. Bemutatja a települési önkormányzatoknak a szociális intézményrendszer működtetésében, irányításában betöltött szerepét.

Vizsgálja jogszabályalkotó tevékenységüket az egyes ellátásokhoz való hozzáférés vonatkozásában.

Áttekinti azokat a különböző fenntartói formákat, amelyek kereteiben az ellátási feladatokat biztosítják. A fentiek megyei, regionális, valamint a települések népességnagysága szerinti jellemzőinek, eltéréseinek feltárását célozza meg gazdag táblaanyaggal szemlélve a 2003 évi adatok tükrében.

 
2 000 Ft
A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁS HELYZETE A XX. SZÁZADBAN

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

A kiadvány az előző évszázad gyermekvédelmi tevékenységét, helyzetét mutatja be.

Részletes tájékoztatást nyújt a családjából kiemelt gyermekek életkörülményeiről, társadalmi és demográfiai jellemzőiről, tendenciáiról, nagyságrendekről; lehetőséget ad az 1997. évi gyermekvédelmi törvény hatására bekövetkezett változások feltérképezésére, a gyermekvédelmi rendszer átalakulásának elemzésére is.

Az átfogó, hosszú idősorban (1965-től) felvonultatott adatok mind a kutatóknak, mind a gyermekvédelmi szakembereknek segítséget nyújthatnak a mindennapi munkához és a további kutatásokhoz egyaránt.

 
1 900 Ft
  AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ELLÁTÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK MUTATÓI, 2002

Központi Statisztikai Hivatal, 2004

 

Az önkormányzatok szociális ellátó tevékenységét bemutató sorozatunk negyedik településsoros kiadványát tartja kezében az olvasó, közel 200 önkormányzat 2002. évi segélyezési gyakorlatát próbálja meg bemutatni, a helyi demográfiai, társadalmi és gazdasági jellemzők alapján.

A kiadvány elsődleges célja, hogy a szociális segélyezés szempontjából összehasonlíthatóvá tegye az egyes önkormányzatokat, és így azok átfogó képet kapjanak mind a saját, mind a hozzájuk hasonló települések segélyezési gyakorlatáról.

Táblázatainkban közel 2,5 millió segélykifizetést dolgoztunk fel 1997-től 2002-ig évente, ezek a megfigyelt településeken több mint 300 ezer háztartást érintettek.

 
1 500 Ft
  KÖZLEMÉNYEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓRÓL 14. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI JELLEMZŐK

Központi Statisztikai Hivatal, 2007

 

A budapesti agglomeráció különleges helyet foglal el az ország településhálózatában.

Sajátossága, hogy központja az ország fővárosa és ezzel összefüggésben hazánk legnagyobb településegyüttese. Budapest mellett 80 - közöttük 26 városi ranggal rendelkező - Pest megyei település tartozik hozzá, ahol az ország népességének közel egynegyede él.

Az 1986-ban elindított sorozat jelenlegi kötete az agglomeráció társadalmi-gazdasági helyzetéről nyújt pillanatképet a legfrissebb rendelkezésre álló adatok alapján.

Áttekintést ad a térség településszerkezetéről, a népesség, a foglalkoztatottság, a jövedelmi helyzet sajátosságairól valamint a vállalkozási aktivitás, a lakásállomány, a közlekedés és a közösségi ellátórendszerek főbb jellemzőiről.

A kiadványt a budapesti kerületek és az övezeti települések, szektorok részletes táblázatos anyaga teszi teljessé.

 
2 200 Ft
TERÜLETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

A területi adatok gazdag tárháza a területi évkönyv. Mind a NUTS1, mind a NUTS2 szintű régiókra, illetve a megyékre vonatkozóan részletes információkat tartalmaz. A legfontosabb társadalmi, gazdasági mutatókon keresztül bemutatja a statisztikai kistérségek, a településegyüttesek helyzetét, a településhálózat főbb adatait. A CD-mellékletén találhatók térképek, az excel-táblák pedig lehetőséget adnak az adatokkal való további számítások elvégzésére.

 
7 500 Ft
CSONGRÁD MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
BÉKÉS MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
BÁCS-KISKUN MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
HAJDÚ-BIHAR MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
NÓGRÁD MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
HEVES MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
TOLNA MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
SOMOGY MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
BARANYA MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
ZALA MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
VAS MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
VESZPRÉM MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
BUDAPEST STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyv magyarul és angolul számol be a társadalmi és gazdasági élet jelenségeiről.

A részletes táblázatok 23 fejezeten keresztül ismertetik a főváros statisztikai adatait.

A legfontosabb információk kerületi bontásban is megtalálhatók.

Az adatok egy részénél idősoros, megyei és regionális összehasonlításra is van lehetőség.

Külön fejezet mutatja be a budapesti agglomerációt.

 
4 600 Ft
FEJÉR MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
PEST MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

Az évkönyvben megtalálhatók a társadalom és a gazdasági élet legfontosabb megyei adatai.

Egyes fejezetekben idősoros és régión belüli összehasonlításra is mód van.

A településhálózati fejezet számos adatot közöl az adott megye kistérségeiről, városairól, községeiről valamint a településeket népességnagyság szerint csoportosítva is.

 
4 600 Ft
MEGYÉK, RÉGIÓK STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE, 2010

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

A zsebkönyv a legfrissebb adatok alapján egymáshoz és az országos adatokhoz hasonlítva mutatja be Magyarország megyéit, régióit.

Az egyes megyék mutatóit a megyék átlagához mérve is vizsgálhatják a felhasználók.

A nemzetközi fejezetben az Európai Unió régióinak főbb mutatóit foglaljuk össze.

A területi különbségeket térképekkel szemléltetjük.

 
1 700 Ft
  A GYERMEKBŰNÖZÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A DÉL-ALFÖLDI MEGYÉKRE

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

A kiadvány az utóbbi 20 év során a gyermekkorúak által elkövetett bűncselekmények számát bűncselekmény típusonként vizsgálja, emellett bemutatja a gyermekkorú bűnelkövetők demográfiai jellemzőit.

A kiadványban szereplő adatok lehetőséget biztosítanak az egyes régiókban a gyermekbűnözés nagyságának bemutatására.

 
1 000 Ft
MAGYARORSZÁG RÉGIÓI

Központi Statisztikai Hivatal, 2011

 

A kiadványban a felhasználók, érdeklődők széles köre számára foglaljuk össze a régiókról szóló legfontosabb ismereteket: gazdaságuk, népességük, a lakosság életkörülményeinek főbb jellemzőit, az EU-csatlakozás óta eltelt időszak változásait.

 
3 000 Ft
  AZONOSSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK A MAGYARORSZÁGI DÉL-ALFÖLDI ÉS A ROMÁNIAI VEST RÉGIÓK KÖZÖTT

Központi Statisztikai Hivatal, 2010

 

A kiadvány táblázatokkal és szöveges elemzésben mutatja be a két határmenti régió – a magyarországi Dél-Alföld és a romániai Vest régió – társadalmi-gazdasági helyzetét, emellett lehetőséget nyújt a két régió helyzetének mélyebb érdemi összevetésére, a hasonlóságok és az eltérések érzékeltetésére.

 
2 700 Ft
A MEZŐGAZDASÁG FEJLETTSÉGÉNEK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI

Központi Statisztikai Hivatal, 2008

 

A kiadvány arra vállalkozik, hogy bemutassa a mezőgazdaság ezredforduló utáni helyzetét, s egyben vizsgálja az ágazat versenyképességének regionális különbségeit is.

 
5 000 Ft
MAGYAR STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2011

(CD-melléklettel)

Központi statisztikai Hivatal, 2012

 

A Magyar statisztikai évkönyv, 2011. c. kiadvány 637 táblában mutatja be Magyarország társadalmi és gazdasági folyamatait, a környezet főbb jellemzőit és a fontosabb nemzetközi adatokat. Az előző évihez képest további érdekes adatokkal bővítettük a kiadványt: közöljük a 2011. októberi népszámlálás során gyűjtött információkból az előzetes népesség- és lakásadatokat, a családi kedvezmény figyelembevételével korrigált nettó és reálkereseti mutatókat, a jelzáloghiteles háztartások számát, a 2010. évi agrárcenzus főbb eredményeit, az egészségügyi árindexet, illetve az egészségügyi foglalkozásonkénti bér- és kereseti adatokat.

A főbb mutatókban bekövetkezett változásokat a kötet elején található színes grafikonok szemléltetik. A fontosabb fogalmakat és azok magyarázatát a kiadvány végén található Fogalomtár tartalmazza. Az egyes fejezetek végén módszertani megjegyzésekkel, az évkönyv végén Tárgymutatóval segítjük az eligazodást. A CD-mellékletről elérhető a papír alapú kiadvány pdf-formátumban, a Fogalomtár és valamennyi tábla Excel-formátumban.

 
8 000 Ft
IDŐMÉRLEG, 2009/2010

Központi Statisztikai Hivatal, 2012

 

Az adattár két fő részből áll. Az első rész a 2009/2010. évi időmérleg-felvétel részletes adatait tartalmazza a 10–84 éves népességre vonatkozóan – nem, településtípus, életkor, munkaerő-piaci státus, iskolai végzettség, háztartástípus szerinti részletezésben –, a 2009/2010. évi kérdőívnél alkalmazott tevékenységi bontás valamennyi (elemi) tevékenységével elszámolva. A kötet második részében találhatók az összehasonlító idősoros táblák. Ezek tevékenységi bontása – a 2009/2010. évre vonatkozó táblákhoz képest – kevésbé részletes, csak az összehasonlítható tevékenységeket tartalmazza, jellemzően az aggregált tevékenységek „ebből” tételeként.

A népesség napi időfelhasználását az adattárban a következő három – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő – mutatóval jellemezzük:

– „A” mutató: egy főre jutó átlagos napi időráfordítás (percben) a teljes vonatkozási körre számolva, függetlenül attól, hogy az adott sokaságból ténylegesen hányan végezték a vizsgált napon az adott tevékenységet. Az „A” mutató esetében az összes végzett tevékenység együttes ideje 1440 perc, azaz 24 óra.

– „B” mutató: az adott tevékenységet végzők aránya a megfigyelt sokaságból.

– „C” mutató: az adott tevékenységet ténylegesen végzők átlagos időráfordítása percben.

 
3 000 Ft
  MAGYARORSZÁG KÖZIGAZGATÁSI HELYNÉVKÖNYVE, 2012. JANUÁR 1.

Központi Statisztikai Hivatal, 2012

 

Az 1992 óta évente megjelenő kiadvány tartalmazza minden város és község hivatalos megnevezését, megyei beosztását, a körjegyzőségeket, a helységek kistérségi besorolását, a kisebbségi önkormányzatokat. Közli a helységek 2012. január 1-jei területnagyság-, lakónépesség- és lakásszámadatát. Tartalmazza továbbá a helységek KSH által kibocsátott településazonosító törzsszámát, az 1990. és 2012. között bekövetkezett főbb területszervezési változásokat.

 
2 200 Ft
NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON, 2010

(CD-melléklettel)

Központi Statisztikai Hivatal, 2012

 

A kiadvány a nonprofit szektorra vonatkozó, 2010. évi teljes körű adatgyűjtés eredményeit foglalja össze.

Áttekintést ad a szektor szerkezetéről, méretéről, gazdálkodásáról, humánerőforrásáról, valamint a szektorban zajló folyamatokról, a statisztikai mutatók alakulásának legfontosabb tendenciáiról.

 
2 000 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.