Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Tinta Könyvkiadó

Fő kategória >KIADÓ >S-T >Tinta Könyvkiadó

Sorrend:

-20%
A MARRIZMUS-SZINDRÓMA

Sztálinizmus és nyelvtudomány

Szerző: Havas Ferenc

Tinta Kiadó, 2003

 

1950-ben Ny. Ja. Marr grúz-szovjet nyelvész évtizedek óta magasztalt "új tanítása a nyelvről" heves diszkusszió tárgyává vált a Szovjetunióban, mégpedig nem valamely illetékes szakmai folyóiratban, hanem az állami életet minden ízében kizárólagosan irányító Kommunista Párt központi orgánumában: a Pravdában. A vita csúcspontján maga a legfelsőbb politikai tekintély, Ioszif Visszarionovics Sztálin nyilvánította ki lesújtó véleményét. Marr tanítása, melyet a hivatalos ideológia addig az egyetemes lingvisztika, egyszersmind a szovjet tudományosság egyik legragyogóbb teljesítményének deklarált, Sztálin megfellebbezhetetlen állásfoglalása nyomán az egyik pillanatról a másikra az egyetemes kiátkozás sorsára jutott. Megszégyenültek és megigazultak ettől fogva versengve kárhoztatták a marrizmus tévtanait, s zengték Sztálin korszakalkotó gondolatainak dicsőségét. 

 
1 960 Ft
Akció: 1 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FORDÍTÁS ÉS FILOZÓFIA

A fordításelméletek tudományelméleti problémái & Filozófiai szövegek fordítási kérdései

Szerző: Albert Sándor

Tinta Kiadó, 2003

 

 „Fordítás és filozófia” című könyv a fordítás és a filozófia viszonyával foglalkozik, két nagy részből áll. Az első részben a fordításelméletek tudományfilozófiai problémáit tárgyalja a szerző. Olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a diszciplína elnevezése, a fordításdefiníciók, a terminológia, a fordításelméletek, a fordításelmélet és a fordítási gyakorlat viszonya, a fordíthatóság/fordíthatatlanság témaköre, az ekvivalencia stb. A második részben egy speciális szövegtípus, az ún. filozófiai diszkurzus fordítási problémáit elemzi, a fordíthatatlanság archetípusának tartott Heidegger-mű, a „Lét és idő” különböző nyelvű fordításainak összehasonlítása alapján. Az e művel kapcsolatban tett megállapításai kiterjeszthetők más filozófusokra, más szerzőkre is. 

 

 
1 680 Ft
Akció: 1 345 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MAI MAGYAR NYELVÚJÍTÁS

Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a rendszerváltozástól az ezredfordulóig

Szerző: Minya Károly

Tinta Kiadó, 2003

 

A nyelvtörténeti korszakhatárok általában követik a történelmi változások fordulópontjait. Nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy a jövő történelemtankönyvei az 1989/90-es évpárt, a rendszerváltás évszámát egy új periódus határkövének fogják tekinteni. Így a nyelvtörténetben, a nyelvművelés történetében is új fejezetet nyit, hisz a demokratikus államforma megteremtése, a nyugati országokhoz és az európai közösségekhez való csatlakozásunk, valamint az informatikai áramlatokba történő bekapcsolódásunk olyan mennyiségi és minőségi változást hozott és hoz, amely egy újabb, folyamatos nyelvújításnak tekinthető.

 
1 960 Ft
Akció: 1 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
IGÉK, FŐNEVEK, MELLÉKNEVEK

Előtanulmányok a mentális szótár szerkezetéről

Szerkesztette: Kiefer Ferenc

Tinta Kiadó, 2005

 

Kötetünk előtanulmányokat tartalmaz a Strukturális magyar nyelvtan készülő negyedik kötetéhez.. Két tanulmány az igék eseményszerkezetével, kettő a poliszémia problémájával és egy a melléknevek szemantikájával foglalkozik. 

Az igék eseményszerkezetének kérdése számos ponton máig tisztázatlan. Az egyik ilyen pont a -ra/-re ragos időmódosítók használatának a leírása (A diákok három napra elfoglalták az egyetemet), a másik egyes igeosztályok és igemódosítók összeegyeztethetőségi feltételeinek a megadása (Jancsi végigmulatta az előadást, Pisti elfelejtett ötkor telefonálni). Az első esetben elsősorban azt kell tisztázni, hogy melyek a használat szükséges és elégséges feltételei. GYURIS BEÁTA tanulmánya ehhez járul hozzá. A másik írás szerzője két igeosztály eseményszerkezetének a vizsgálatára összpontosít. A végig igekötővel kapcsolt igék egy része nem enged magához semmiféle időmódosítót, az elfelejt típusú igéknél pedig az időmódosító a beágyazott eseményre vonatkozik, nem az elfelejtés eseményére. Mindkét esetben érdekes reprezentációs problémák merülnek fel, amelyeket VARASDI KÁROLY tanulmánya mutat be. 

 
1 680 Ft
Akció: 1 345 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÚJ NYELVI NAGYHATALOM SZÜLETŐBEN

Spanyol nyelvészeti és szociolingvisztikai írások

Szerző: Géró Györgyi

Tinta Kiadó, 2005

 

A kötet célja a Magyarországon periférikusnak számító szakterület, a hispanisztika – azaz a spanyol nyelvvel, irodalommal, kultúrával foglalkozó tudomány – népszerűsítése. Géró Györgyi tanulmányai arra világítanak rá, hogy a hispanisztika magyarországi marginális helyzete ellentétes a világban betöltött jelentős szerepével. 

A kötet első tanulmánya a Spanyol nyelvpolitika az ezredfordulón alcímet viseli. A szerző a spanyol nyelvpolitikát igen tág szociológiai-szociolingvisztikai kontextusba helyezi, szól a nyelv és hatalom viszonyáról, általában a nyelvtudás szükségességéről, a világnyelv fogalmáról. A legnagyobb világnyelvek statisztikai adataival alátámasztva eljut az angol mint „globális nyelv” fogalmának elemzéséig. 

 
1 680 Ft
Akció: 1 345 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
STÍLUS ÉS JELENTÉS

Tanulmányok Krúdy stílusáról

Szerkesztette: Jenei Teréz, Pethő József

Tinta Kiadó, 2005

 

Kötetünkben a Krúdy Gyula születésének 125. évfordulója alkalmából 2003. októberében megrendezett tudományos emlékülés előadásainak írott, szerkesztett változatát kapja kézhez az olvasó. 

2003 őszén számos a Krúdy-életművet megbecsülendő hagyományként számon tartó település, tudományos és egyéb társaság az író születésének 125., halálának 70. évfordulója alkalmából nagyszabású megemlékezéseket tartott. A kettős évforduló az életművet feldolgozó tudományágak, főként az irodalomtudomány és a stilisztika számára is felszólítást jelentett az elmúlt évek eredményeinek szintetizálására és kiterjesztésére. 

Tanulmánykötetünket haszonnal forgathatják az irodalomtudomány kutatói. Szeretnénk, ha könyvünk eljutna az egyetemi, főiskolai oktatókhoz, középiskolai magyartanárokhoz, és hozzájárulna Krúdy prózájának alaposabb, eredményesebb, az olvasáshoz is kedvet adó oktatásához és főként: értékeihez méltó, jobb megismeréséhez. 

 
1 680 Ft
Akció: 1 345 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
TETTÉ VÁLT SZAVAK

A beszédaktusok elmélete és gyakorlata

Szerző: Szili Katalin

Tinta Kiadó, 2013

 

A kötet elméleti fejezetei elsőként adnak összegző áttekintést magyarul a pragmatikáról, a nyelvtudománynak e mindössze pár évtizedes múltra visszatekintő ágáról, mely azzal tette színesebbé, izgalmasabbá a nyelvészet kívülállók számára száraz világát, hogy figyelmének középpontjába a nyelv használóját, annak egyéni és társadalmi tényezőktől függő megnyilvánulásait állította. 

A Szemantika – pragmatika, szemantikai jelentés – pragmatikai jelentés című fejezet a nyelv másfajta megközelítéséből következő számos elméleti probléma közül az egyik legfontosabbal, a beszélő szándékolt, "láthatatlan" jelentésével foglalkozik. Grice-nak a témával foglalkozó munkáit végigkövetve arra a kérdésre keresi a választ, miképpen lehetséges az, hogy az emberek általában többet vagy mást fejeznek ki, mint amit mondataik jelentenek, s mitől van az, hogy mindezek ellenére a nyelv betölti társadalmi funkcióját, a beszélő és a hallgató az esetek túlnyomó többségében megértik egymást. 

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
JÓT S JÓL!

Válogatott nyelvművelő írások és műelemzések

Szerző: Bencédy József

Tinta Kiadó, 2005

 

Bencédy Józsefnek ez a könyve azokat a cikkeket és tanulmányokat foglalja magába, melyeket írásai közül a szerző leginkább érdemesnek tartott arra, hogy több évtizedes pályafutásának elveit és céljait, valamint konkrét esetekben követett gyakorlati megoldásait bemutassák. 

 

 
1 890 Ft
Akció: 1 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KÖZMONDÁST NEM HIÁBA MONDJÁK

Vizsgálatok a proverbiumok természetéről és használatáról

Szerzők: T. Litovkina Anna, Wolfgang Mieder

Tinta Kiadó, 2005

 

T. Litovkina Anna orosz származású professzor, Magyarországon és külföldön egyaránt elismert közmondáskutató (Pécsi Tudományegyetem, Illyés Gyula Főiskolai Kar, Szekszárd), több mint negyven tanulmányt és könyvfejezetet írt a közmondások témakörében (angol, magyar és orosz nyelven). A fiatal kutató három könyv szerzője. Az elsőt, Twisted Wisdom: Modern Anti-Proverbs (1999) címmel Wolfgang Miederrel közösen publikálta. Másik műve az A Proverb a Day Keeps Boredom Away (2000) című tankönyv. A harmadik könyve Once upon a Proverb: Old and New Tales Shaped by Proverbs (2004). A Tinta Könyvkiadó gondozásában 2005-ben megjelenik Magyar közmondástár c. szótára. 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BEVEZETÉS A KORPUSZNYELVÉSZETBE

Szerző: Szirmai Mónika

Tinta Kiadó, 2006

 

A Bevezetés a korpusznyelvészetbe: A korpusznyelvészet alkalmazása az anyanyelv és az idegen nyelv tanulásában és tanításában az olvasók széles rétegét kívánja megismertetni a korpusznyelvészet alapjaival és alkalmazási lehetőségeivel. A könyvet középiskolás tanulók, nyelvszakos egyetemi diákok, és nyelvészek is egyaránt haszonnal forgathatják, annak ellenére, hogy egyes részek esetleg túl egyszerűnek, vagy éppen ellenkezően, túl bonyolultnak tűnnek első pillantásra. A könyv hiánypótló, hiszen magyar nyelvű átfogó mű még nem készült a korpusznyelvészetről, és a hozzáférhető szakcikkek száma is elenyésző. A könyvben nem csak a túlsúlyban levő angol nyelvi korpuszok, hanem a lehetőségekhez képest a magyar, francia és német, valamint a környező országok nyelveire vonatkozó információk is megtalálhatók. 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PARADIGMAVÁLTÁS LÉGÜRES TÉRBEN

Karácsony Sándor, Lotz János és Laziczius Gyula kísérletei a magyar grammatika megújítására a XX. század 30-as éveiben

Szerző: Simoncsics Péter

Tinta Kiadó, 2006

 

A magyar nyelvészet történetének egy eddig kevéssé ismert korszakát, a múlt század 30-as éveinek megújítási kísérleteit tárgyalja a könyv – a kor európai és amerikai nyelvészeti áramlataihoz való viszonyukban. Központi témáját a kor három nyelvészének, Karácsony Sándornak, Lotz Jánosnak és Laziczius Gyulának a magyar nyelv szinkron leírását célzó munkái adják. Sem Karácsony Sándor, sem Laziczius Gyula nem volt kizárólag, ill. elsősorban nyelvész, előbbi pedagógus-filozófus-közíró, utóbbi eredetileg irodalmár, kényszerűségből pedig bankhivatalnok volt, de még a kifejezetten nyelvésznek nevelt Lotz János is jártas volt az irodalom világa mellett a matematika, közelebbről a szimbolikus logika és a kombinatorika világában.

 
1 680 Ft
Akció: 1 345 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NYELV, STÍLUS, KÖLTŐI BESZÉD

Válogatott tanulmányok

Szerző: Péter Mihály

Tinta Kiadó, 2006

 

A kötet Péter Mihálynak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusának az utóbbi három évtizedben megjelent tanulmányaiból kínál válogatást. A 28 tanulmány három tágabb témakörbe sorolható. 

Az első, általános rész nyelvészet és irodalomtudomány, illetve nyelv és zene viszonyával, valamint a tudományos nyelvművelés és a mesterséges nyelvek problematikájával foglalkozó írásokat tartalmaz; ezt a részt a szerzőnek két ma is rendkívül időszerű témában, az iskolai nyelvoktatásról és nyelvünk mai állapotáról kifejtett gondolatai zárják le. 

 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAR FOSZTÓ- ÉS TAGADÓKÉPZŐ

Szerző: H. Varga Márta

Tinta Kiadó, 2006

 

A kötet műfaját tekintve képzőmonográfia: egyrészt a -tlAn fosztó- és tagadóképzővel, a vele megalkotott derivátumokkal (pl. sótlan, váratlan) kapcsolatos, a szakirodalomban meglehetősen elszórtan található, és a témát csak bizonyos vonatkozásokban tárgyaló kutatási eredmények összefoglalására, másrészt anyaggyűjtésen alapuló önálló elemzések eredményeinek a bemutatására vállalkozott. Az első hallásra (látásra) talán szűknek tűnő témakör a több szálon futó, komplex feldolgozás lehetőségét rejti magában, így a munka - a műfaji megnevezéshez viszonyítva - többet nyújt, a szerző ugyanis sok szempontból vizsgálja a fosztó- és tagadóképző alaki és funkcionális viselkedését; a vele megalkotott derivátumok alakjából (pl. sót(a)lan) és jelentéséből indul ki, és azok szinonimáinak (pl. nem sós, só nélküli, sómentes, sószegény, édes) és antonimáinak (pl. sós, megsózott, elsózott) morfológiai, szemantikai, logikai, nyelvhasználati stb. vizsgálatára is vállalkozik.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MATEMATIKA A TERMÉSZETES NYELVEK LEÍRÁSÁBAN

Szerző: Alberti Gábor

Tinta Kiadó, 2006

 

Ahogy a Nyelv kutatói haladnak előre elszántan a szerkezet és a jelentés titkainak feltárásában, bonyolult és szövevényes struktúrákba gabalyodnak minduntalan. E szövevényes struktúrák az értő szemek számára előbb-utóbb kitárulkoznak, mélyükön megcsillan az a szabályosság, melynek létében a kutatók eleve hittek. Ennek eléréséhez azonban a nyelvtudomány hagyományos eszköztára már nem elégséges, szükség van annak a tudománynak a segítségére, amely az elemek közötti lehetséges struktúrákat elvontan, a maguk belső szépségének feltárása céljából vizsgálja.  

Ez a tudomány a matematika; amely a nyugati gondolkodás számára nem egy a tudományok közül, hanem a tudományosság maga: az a „nyelv”, melyen meg tudjuk fogalmazni az elvont összefüggéseket, az a szilárd alap, melyre önálló életre kelő, termékeny tudományos elméleteket lehet felépíteni.  

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A STILISZTIKAI ALAKZATOK RENDSZEREZÉSE

Szerző: Szathmári István

Tinta Kiadó, 2006

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai magyar nyelvészeti tanszéke mellett immár 35 éve működő és több mint 30 tagjával csaknem a teljes magyar felsőoktatást képviselő Stíluskutató csoport 2005. október 26-án konferenciát rendezett „Alakzatok – alakzatlexikon” címmel. Mint a cím is jelzi, a csoport célja egy teljes alakzatlexikon megjelentetése. A konferencia előadásai az ehhez vezető kutatásnak, illetve vitának a második állomását jelentik. Szó volt itt olyan elméleti kérdésekről, mint az alakzatok rendszerezése; az alakzatok egyetemessége és határesetei; az alakzatok és a norma; a szóképek helye; az alakzatok pragmatikai megközelítése; alakzattársulás; az alakzatok lefordítása.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAR NYELVTUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL

Szerző: Szathmári István

Tinta Kiadó, 2006

 

Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, aki iskolát teremtett a stilisztikát illetően, és aki mintegy húsz könyvet jelentetett meg a stilisztika, a magyar irodalmi nyelv története, a nyelvtudomány-történet, a helyesírás, a leíró nyelvtan és a nyelvtörténet témaköréből, ezúttal a magyar nyelvtudomány évszázados alakulásával kapcsolatos tanulmányait állította meghatározott rendbe. Több mint fél évszázados eddigi pályáján ugyanis – éppen mestere, Bárczi Géza professzor hatására is – többször foglalkozott nyelvtudomány-történetünk általános kérdéseivel (korszakolás, szemlélet, módszer, külföldi hatások) egy-egy korszak, valamint nyelvészeti tudományág alakulásával, egy-egy nyelvtudós, továbbá intézmény munkásságával, kongresszusok és konferenciák mérlegre tételével és – hatéves finnországi vendégprofesszori tapasztalatait felhasználva – a hungarológia külföldi oktatásával.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  FRENCH LINGUISTIC INFLUENCE IN THE COTTON VERSION OF MANDEVILLE'S TRAVELS

Szerző: Őrsi Tibor

Tinta Kiadó, 2006

 

Mandeville's Travels - a fictitious travel guide to the Holy Land and the Far East - was one of the most popular books in the Middle Ages. It was compiled in French around 1356 and translated into English and eight other languages shortly afterwards. Its unknown translator was thought to have written the book himself. He enjoyed great popularity and was considered as "the father of English prose". Due to its encyclopedic character, the Travels discusses a variety of topics, which makes it an ideal tool for vocabulary study.Relying on text editions, dictionaries and language histories, Őrsi subjects the Cotton Version in Middle English and the Insular Version in Anglo-French to rigorous scrutiny.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MAGYAR NYELVMESTER

A magyar mint idegen nyelv - hungarológiai alapismeretek

Szerkesztette: Hegedűs Rita, Nádor Orsolya

Tinta Kiadó, 2006

 

Az alkalmazott nyelvészet helye, súlya országonként és korszakonként változik. Sokan pusztán az elmélet gyakorlati célú alkalmazását látják benne, míg mások önálló tudományágnak tekintik. Ez az ellentmondásos megítélés rányomja a bélyegét a magyar mint idegen nyelv diszciplináris helyének meghatározására is. A kötet több szempontból elemzi a magyar mint idegen nyelv tanításának kérdéskörét. 

 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KB 120 - A TITKOS KÖTET

Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére

Szerkesztette: Kálmán László

Tinta Kiadó, 2006

 

Kötetünk Bánréti Zoltán és Komlósy András (vagy Komlósy András és Bánréti Zoltán) tiszteletére készült üdvözlőkötet. Az ő nevükhöz szorosan kötődik néhány olyan legenda, mint például a Fiatal Nyelvészek Munkaközössége (és az általuk készített iskolai tananyagok), az MTA Nyelvtudományi Intézetének 13. szobája, és főként az MTA-ELTE Elméleti nyelvészet szakos diákjainak több generációja, akik ma már az ország és a világ számos rangos egyetemén dolgoznak. 

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
L’UN ET LE MULTIPLE

Szerkesztette: Zsuzsa Simonffy

Tinta Kiadó, 2006

 

Úgy tűnik, az egy és a sok fogalompár története kimeríthetetlen gazdagságra tett szert az évszázadok során. Jelen kötet ehhez a történethez kíván egy újabb színfolttal hozzájárulni azzal, hogy rámutat az én és a világ közé beiktatott különböző kitérők, irányváltozások vagy nézőpontok szerepére. Ezek előtérbe helyezésének közös alapja a nem lineáris megjelenési forma. 

 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZÖVEG ÉS TÍPUS

Szövegtipológiai tanulmányok

Szerkesztette: Tolcsvai Nagy Gábor

Tinta Kiadó, 2006

 

A modern nyelvészet az 1970-es évektől kezdődően különös gondot fordít a szöveg vizsgálatára. A szövegtanon belül azonban a szövegtipológia mind a mai napig elhanyagolt területe a kutatásnak. A Szöveg és típus című kötet ezen a hiányon enyhít. A kötetben olvasható: 

– kutatási beszámoló a mai nemzetközi szövegtanról, 

– tudománytörténeti vizsgálódás, 

– elméleti írás, 

– egyes szövegtípusok leírása, 

– néhány nyelvi jelenség szövegtipológiai vonatkozásának bemutatása. 

A bemutatott kutatásoknak és ekképp a kötetnek is az a legfőbb célja, hogy a funkcionális és kognitív alapú szövegfelfogás szövegtipológiai vonatkozásait minél alaposabban kifejtve járja körül a szövegtipológia felsorolt kérdésköreit. A tanulmányok egyesítik az általános elméleti alapozást és bizonyos magyar nyelvű szövegtípusok specifikus leírását. 

A kötetet ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek a nyelvészet újszerű ágának, a szövegtipológiának eredményei iránt.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAR VERS KETTŐS NYELVI TÜKÖRBEN

Szerző: Szűcs Tibor

Tinta Kiadó, 2007

 

A könyv újdonságértéke abból adódik, hogy hungarológus szerzője a hazai szakirodalomban elsőként vállalkozik a magyar költészet német és olasz fogadtatásának fordításkritikai értékelésére. Ennek átfogó megközelítése – kontrasztív nyelvészeti és komparatív irodalomtudományi tényezőket szembesítve – azt kutatja, hogy miként tárható fel az eredeti szöveg és a fordítás kettős nyelvi-kulturális kötődése az összehasonlító (párhuzamos) műelemzés során (19 magyar vers példáján). A „kettős nyelvi tükör” elsősorban az eredeti forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg kettős meghatározottságára utal, másodsorban pedig az itt tárgyalt német és olasz fordítások egy-egy eltérő tükrét idézi – az érintett nyelvek és kultúrák együttesében. 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
NYELVI MOZAIK

Válogatás négy évtized nyelvművelő írásaiból

Szerző: Kemény Gábor

Tinta Kiadó, 2007

 

Kemény Gábor (1948) egyetemi tanár, az MTA doktora, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos tanácsadója több mint 35 éve publikál nyelvi ismeretterjesztő, nyelvművelő cikkeket. Ezeknek válogatott gyűjteményét adja most közre, bekapcsolódva ezzel a nyelvművelés létjogosultságáról évek óta folyó vitába. 

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS

Szerző: Székely Gábor

Tinta Kiadó, 2007

 

A melléknévfokozás nyelvi eszközrendszerének bemutatása „ősidők” óta részét képezi a leíró nyelvtanoknak, mégsem mondható el, hogy a fokozásnak tágabb értelemben mindeddig kellő figyelmet szenteltek volna a nyelvészek. A fokozás az idegen nyelveket tanulók, tanítók körében sem tartozik a különösképpen fontosnak tartott kérdések közé. Leírásakor – egy-két tiszteletre méltó kísérlettől eltekintve – a tankönyvírók, a különböző elméleti alapokon nyugvó nyelvtanok összeállítói általában a jól bevált módszert követik, vagyis megelégszenek azzal, hogy bemutatják a fokozás jelölésének legfontosabb formai elemeit, felhívják a figyelmet a kivételekre, de nem törekszenek a teljes rendszer leírására. 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A VÍZJEL NEM TŰNIK EL OLYAN KÖNNYEN

Versek megformáltságának megközelítése kreatív gyakorlatokkal

Szerzők: Benkes Zsuzsa, Petőfi S. János

Tinta Kiadó, 2007

 

A versolvasás egyedül helyes módja nem létezik. Az csak egy pedagógiai fantom. Ahány fej, annyi olvasat, s az egyik helyesebb, mint a másik. S ezzel nem kívánunk a filológusok munkája ellen szólni, sem a megbízható, a kritikailag „szavatolt” szövegek ellen, egyáltalán nem. De a filológiai hűség csupán egyike azoknak a lehetőségeknek, amelyek rendelkezésünkre állnak ahhoz, hogy egy szerzőt a szaván fogjunk. Mert akár másképp is elmondhatjuk, amit ír, vagy visszafelé olvashatjuk, vagy kigúnyolhatjuk, vagy meglophatjuk, vagy továbbírhatjuk, vagy lefordíthatjuk... Olvasni mindig azt is jelenti, hogy szétszedni – aki ezt nem akarja elhinni, kérdezze meg az agykutatókat –; szétszedni és újból összerakni. És ennek során mindig létrejön valami új. Igazán klasszikus az a szerző, aki ezt nemcsak elviseli, hanem meg is követeli; akit szeretetteljes darabosságunkkal, kegyetlen érdeklődésünkkel nem lehet elpusztítani. 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
MŰHELYTANULMÁNYOK A NYELVMŰVELÉSRŐL

Szerkesztette: Domonkosi Ágnes, Lanstyák István, Posgay Ildikó

Tinta Kiadó, 2007

 

Ez a kötet a nyelvművelésről szól, a nyelvművelésről idestova két évtizede folyó vitákhoz kíván új nézőpontokat is kijelölve kapcsolódni. Ám az ilyen témájú kiadványoktól feltűnően különbözik abban, hogy nem valamelyik „tábor” híveinek írásait tartalmazza, hanem olyan szerzők szerepelnek benne, akiket a közvélemény más-más irányzatok képviselőinek tart. Ennek ellenére a kötetben megszólaló szakemberek döntő többsége valójában ugyanahhoz a „tábor”-hoz tartozik: a beszélőknek a nyelvhasználat dolgaiban való segítését, a nyelvi ismeretterjesztést, sőt a nyelvi változásokba való beavatkozást is értelmes és szükséges tevékenységeknek tartók „táborába”. A szerzők többségének szilárd meggyőződése: a nyelvművelésnek éppúgy, mint a nyelvalakítás egyéb válfajainak az igazi ellenségei nem valamely irányzat képviselői, hanem a szakszerűtlenség, a felületesség, a felelőtlenség és az etikátlanság.  

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MÁSSALHANGZÓ-KAPCSOLÓDÁSOK A MAGYAR BESZÉDBEN

Szerző: Olaszy Gábor

Tinta Kiadó, 2007

 

Az utóbbi évtizedekben egyre több munka jelenik meg a beszéd kutatásával kapcsolatban. Ez a hiánypótló kötet a magyar mássalhangzó-kapcsolódások szerkezetének összefoglaló és részletes vizsgálatával foglalkozik. Ilyen átfogó jellegű mű most jelenik meg először magyarul. 

A beszéd hangsorépítésében a magánhangzók (V) és mássalhangzók (C) egyfajta váltakozása teszi lehetővé, hogy a percepció számára változatos, egymástól megkülönböztethető hangsorokat ejtsünk. A hangsorok felépítése során (amikor beszélünk) alapvetően négyféle hangkapcsolódási forma jöhet létre: a leggyakoribbak a mássalhangzóból magánhangzóba (CV), illetve magánhangzóból mássalhangzóba (VC) való hangkapcsolódások, ritkábban fordulnak elő a magánhangzó-magánhangzó (VV), és a mássalhangzó-mássalhangzó (CC) kapcsolatok.  

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NYELVELMÉLET – NYELVHASZNÁLAT

Szerkesztette: Gecső Tamás, Sárdi Csilla

Tinta Kiadó, 2007

 

A TINTA Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat 74. kötetében az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola által 2006 októberében Budapesten közösen rendezett tudományos nyelvészeti konferencia előadásait adja közre. 

Ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek aziránt, hogy napjainkban a nyelvészet hagyományosabb területei mellett milyen kérdések foglalkoztatják a nyelvészeket. 

A korábbi évek tanácskozásait a következő kötetek tartalmazzák: 

A szinonimitásról, 1997; Poliszémia, homonímia, 1998; Lexikális jelentés, aktuális jelentés, 1999; Kontrasztív szemantikai kutatások, 2001; Variabilitás és nyelvhasználat, 2004; Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia, 2006. 

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MELLÉRENDELÉS ÉS AZ ELLIPSZIS NYELVTANA A MAGYARBAN

Szerző: Bánréti Zoltán

Tinta Kiadó, 2007

 

Ez a könyv azt mutatja be, hogy a mellérendelés szerkezete és kötőszói sokkal színesebb, érdekesebb képet mutatnak, mint amit eddig a magyarban leírtak róluk. Az egyes mellérendelő kötőszók egymástól eltérően szelektálják a bővítményeiket, vagyis az általuk mellérendelhető tagok kategóriáját és az így keletkező szerkezetek architektúrája is lényegesen különbözik. Vannak kötőszók, melyek a mellérendelt tagok nyelvtani jegyeinek összeegyeztetéséért felelősek és vannak kötőszók, melyek maguk rónak ki nyelvtani jegyeket a koordinált összetevőkre. Ez a különbség összefügg a kötőszók lexikai jelentésével és a pragmatikai elvekkel alkotott relációjával. A mellérendelő szerkezet érdekes sajátossága az ellipszis, azaz valamilyen szerkezet hangalakjának elhagyása, miközben ennek a szerkezetnek a jelentése és nyelvtani szerepe a hangalak nélkül is megmarad.

 
1 100 Ft
Akció: 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PRODUKTIVITÁS ÉS ANALÓGIA A SZÓKÉPZÉSBEN

Elvek és esetek

Szerző: Ladányi Mária

Tinta Kiadó, 2007

 

Az új szavak létrehozásának egyik módja a szóképzés. Ez a szóalkotási mód napjainkban is eleven a magyarban, elég, ha csak olyan új szavakra gondolunk, mint a hélárium, a faloda, a parlamentesdi vagy a csokista. Ezek között a képzett szavak között vannak egyedi szóalkotások, amelyek analógiás úton jöttek létre, és olyanok is, amelyek szabályos mintázatokat, azaz produktív szóképzési szabályokat követnek. Ez a könyv a produktív szabályok és az analógia kérdését nemcsak elvi szempontból tekinti át (elsősorban a természetes morfológia keretében), hanem számos konkrét példán keresztül is vizsgálja őket - az esettanulmányok a szóképzési rendszer egyes részeivel, ill. a nyelvhasználattal is foglalkoznak (a beszélt nyelvtől egészen a költői nyelvig).

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FILOZÓFIAI KULTÚRA

Válogatott írások

Szerző: Frenyó Zoltán

Tinta Kiadó, 2008

 

A kötet írásai filozófiai kultúránk különböző kérdéseit négy témakörben tárgyalják. Az első rész a magyar filozófia problémájával, történetével és egyes alkotók életművével foglalkozik. A második rész a filozófia tanításának kérdését vizsgálja, valamint értékelést ad ilyen tárgyban megjelent munkákról. A harmadik rész egyes irányzatokat elemez, és eligazítást kíván nyújtani bizonyos korkérdésekben. Ilyen mindenekelőtt a keresztény gazdaságetika érvényéről írott tanulmány. A negyedik rész vallásfilozófiai kritikákat és vitaírásokat tartalmaz. A szerző szándéka, hogy az említett kérdéskörökben elősegítse a fogalmi tisztázást, a tényszerű tájékozódást, a történeti és kritikai gondolkodást olyan témákban, amelyeket mindeddig jórészt mítoszok és tévképzetek kísértek.  

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SUDÁR FENYŐ NŐTT AZ ERDŐN

Énekek Komiföldről

Szerzők: Vászolyi Erik, Lázár Katalin

Tinta Kiadó, 2008

 

„Nagy hiánya irodalmunknak, hogy a rokon népek költészetét alig ismerteti” – panaszolta 1942-ben Kodály Zoltán. A 20. század második felében kutatók, alkotók egész hada gyürkőzik neki a valóban aggasztó hiányok pótlásának, s a nagy munka határa Diószegi Vilmos szibériai kutatóútjaival és Vargyas Lajos népköltési-népzenei gyűjtésével egészen Mongóliáig ível. A Volga–Káma–Bjelaja vidékén Bereczki Gábor és Vikár László bő húsz évig minden nyáron faluról falura jár és ezerszám örökíti meg a mordvin, udmurt, mari, csuvas, baskir és volgai-tatár nótákat; az 1990-es években Csepregi Márta, Kerezsi Ágnes és Lázár Katalin, egy nyelvész-néprajzos-népzenekutató hármas látogat többször is az Urálon túlra a hantik közé.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZÖVEG, SZÖVEGTÍPUS, NYELVTAN

Szerkesztette: Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor

Tinta Kiadó, 2008

 

A Szöveg, szövegtípus, nyelvtan című tanulmánykötet az azonos című, 2007 novemberében megrendezett konferencia előadásait nyújtja az olvasóknak. A konferenciát és a jelen kötetet a Szöveg és típus (Tinta Könyvkiadó, 2006) című tanulmánykötetre adandó szakmai válaszként, a kutatások még erőteljesebb és kiterjedtebb folytatásaként terveztük. A konferencia megbeszéléseinek élénksége, előadásainak érdekessége az írott változatban is megmutatkozik. 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A MŰVÉSZET A LELKIISMERET FÉNYÉNÉL

Esszék

Szerző: Marina Cvetajeva

Tinta Kiadó, 2008

 

„Állandóan, de nem egyenlő mértékben engedelmeskedem valaminek, ami bennem hangzik, ami hol utat mutat, hol parancsol. Amikor utat mutat, vitatkozom, amikor parancsol, engedelmeskedem. 

Ami parancsol, az a mindent megelőző, megváltoztathatatlan és helyettesíthetetlen verssor, amely a leendő vers lényege. (Ez leggyakrabban az utolsó két sor, melyhez később hozzánő a többi.) Ami utat mutat, az a hallás vershez vezető útja: dallamot hallok, a szavakat nem hallom. A szavakat keresem.” 

„Minden költő lényegében emigráns, még Oroszországban is. A Mennyek Országának és a természet földi paradicsomának emigránsa. A költőn, minden művészen, de leginkább a költőn, az otthontalanságnak sajátos bélyege van, amelyről a költő a saját házában is felismerhető. Emigráns, aki a Halhatatlanságból érkezett az időbe és aki nem tért vissza a saját égi (ott)honába.” 

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
KÉZIKÖNYV A MAGYAR MÉDIAMONDATRÓL

Anyanyelvű kommunikációnk hitele

Szerző: Ágoston Mihály

Tinta Kiadó, 2008

 

A nagy folyamok, ha megérzik is, csakhamar elfelejtik az akkora szennyeződést, amekkorától a Bodrog halállománya évtizedekre kipusztulna. Kohéziójukat és életerejüket tudatosan óvni és ápolni a kis nyelvközösségeknek is általában nyomós okuk van, sőt jóval több is, mint azon nagy közösségeknek, melyek anyanyelvét még kívülről is állandó éltető hatás éri: az övékkel azonos nyelvű közösségeké. 

Az elemzéshez nem a jelenséget, hanem az egész mondatot szemeltem ki. Főtémám a nyelv mibenléte és működtetése. Ezek fölött áll a kommunikáló ember. A kommunikálás élettere és éltetője pedig az anyanyelvi közösség. 

Anyanyelvünk a nyelvközösség tagjainak anyanyelvi készségében él. Ez a közösség hozta létre, ez fejlesztette és fejlesztheti tovább, ez tarthatja fönn. Más szóval: 

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET – a mi esetünkben (és még sokakéban) ez a megállapítás és figyelmeztetés ma változatlanul igaz s időszerű, de emígy sem kevésbé az: NEMZETBEN ÉL AZ ANYANYELV.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
JEL ÉS JELENTÉS

Szerkesztette: Gecső Tamás, Sárdi Csilla

Tinta Kiadó, 2008

 

A TINTA Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat 83. kötetében az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola által 2007 októberében Budapesten közösen rendezett tudományos nyelvészeti konferencia előadásait adja közre. 

Ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek aziránt, hogy napjainkban a nyelvészet hagyományosabb területei mellett milyen kérdések foglalkoztatják a nyelvészeket. 

A korábbi évek tanácskozásait a következő kötetek tartalmazzák: 

A szinonimitásról, 1997; Poliszémia, homonímia, 1998; Lexikális jelentés, aktuális jelentés, 1999; Kontrasztív szemantikai kutatások, 2001; Variabilitás és nyelvhasználat, 2004; Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia, 2006; Nyelvelmélet – nyelvhasználat, 2007.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PAPERS FROM THE MÓKUS CONFERENCE

Szerkesztette: László Kálmán

Tinta Kiadó, 2008

 

This volume presents papers from the Mókus Conference organized by the Department of Theoretical Linguistics, ELTE University, Budapest between 21-23 September 2007. The conference was the outcome of a three-year project (supported by OTKA, the National Scientific Research Fund) whose aim was to explore the possibility of approaching phonological and morpho-phonological phenomena from an analogist perspective. Most of the talks were given by members of the project, and almost all participants of the conference were directly or indirectly linked to the Department of Theoretical Linguistics. The papers in the volume are grouped thematically. The first thematic block contains four papers with a phonetic centre of gravity; then four more theoretically-minded phonology papers follow, and the last two papers focus on morphological paradigms. The authors of the volume are András Márton Baló, Zsuzsanna Bárkányi, László Fejes, Zsófia Gyarmathy, László Kálmán, Zsuzsa Kertész, Zoltán Kiss, Ágnes Lukács, Dániel Szeredi, Péter Rácz, Péter Rebrus, Gábor Recski, András Rung and Miklós Törkenczy.

 
1 680 Ft
Akció: 1 345 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ISMERETLEN ISMERŐS - ISMERŐS ISMERETLEN

Az alkalmazott nyelvészet dimenziói

Szerkesztette: Gecső Tamás, Kiss Zoltán

Tinta Kiadó, 2008

 

A TINTA Könyvkiadó a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 85. számában az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészet Szakos Hallgatói Érdekképviselete által 2008 áprilisában rendezett tudományos hallgatói konferencia előadásait adja közre. 

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MAGYAR ASSZOCIÁCIÓS NORMÁK ENCIKLOPÉDIÁJA I.

Szerző: Lengyel Zsolt

Tinta Kiadó, 2008

 

Az emberi agy anatómiai, fiziológiai szempontból egységes, ami nyelvi univerzálékban, a nyelvek strukturális azonosságában manifesztálódik, de nyelvtipológiai szempontok differenciálják ezt az egységességet. A mentális lexikon is egyszerre rendelkezik univerzális és nyelvtipológiai sajátosságokkal. Könyvünk egyszerre kívánja előmozdítani e két szempont jobb megismerését. 

Munkánk alapkutatás: további kutatási lehetőségeket biztosítva az elméleti nyelvészet, az általános és fejlődési pszicholingvisztika, a szociolingvisztika, a nyelvtörténet, a pedagógiai lingvisztika, az afáziológia és az igazságügyi nyelvészet számára. 

Az egyválaszos szóasszociációs technika a mentális lexikon (agyi szótár) kutatásának régóta használt eszköze, ám az utóbbi évtizedekben radikális változásokon ment keresztül, mert a mentális lexikon koncipiálásában egyre meghatározóbb a többdimenzionális hálószemlélet és a kisvilágok elmélete. 

 

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
DISKURZUS A GRAMMATIKÁBAN – GRAMMATIKA A DISKURZUSBAN

Szerkesztette: Keszler Borbála, Tátrai Szilárd

Tinta Kiadó, 2009

 

A Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban című tanulmánykötet az azonos címmel 2008 novemberében megrendezett konferencia előadásainak kibővített, részletesebben kidolgozott változatait tartalmazza. Bár tematikus hangsúlyai mások, jelen kötet a Szöveg, szövegtípus, nyelvtan (Tinta Könyvkiadó, 2008) című kötetben megkezdett szakmai diskurzust kívánja folytatni. 

A funkcionális és kognitív nyelvészeti irányzatok kidolgozásával, továbbá a diskurzus közegének és a korpuszadatoknak a bevonásával a grammatika különböző területei a beszélt nyelvi jellemzőknek egyre nagyobb szerepet tulajdonítanak. A kötet célja, hogy ezzel összefüggésben bemutassa az elméleti és módszertani kihívások eddigi eredményeit, az új típusú korpusz- és diskurzusadatokkal tovább árnyalja a grammatika kategóriáit, és termékeny vitára késztessen.  

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TANULMÁNYOK A KÖZÉPMAGYAR KOR MONDATTANA KÖRÉBŐL

Szerkesztette: Haader Lea, Horváth László

Tinta Kiadó, 2008

 

A középmagyar kor megnevezés a nyelvészeti korszakolásban a mohácsi vésztől a felvilágosodás kezdetéig tartó időszakot jelenti (1526-1772). Ez a korszak a nyelvi változásokat befolyásoló tényezők és hatásaik tekintetében meglehetősen különbözik a megelőző, ómagyar kortól. A XVI. században Magyarországra is elért két olyan szellemi áramlat – a humanizmus és a reformáció –, amely az anyanyelvi kultúra kibontakozását és a nyelvi egységesülés folyamatát nagy mértékben befolyásolta, és ugyanígy hatott a könyvnyomtatás megjelenése és térhódítása, valamint az iskoláztatás jelentékeny terjedése is.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
QUO VADIS PHILOLOGIA TEMPORUM NOSTRORUM?

Korunk civilizációjának nyelvi képe

Szerkesztette: Bárdosi Vilmos

Tinta Kiadó, 2009

 

A kötet az MTA Modern Filológiai Társasága által Quo vadis philologia temporum nostrorum? – Korunk civilizációjának nyelvi képe címmel Budapesten 2008 júniusában megrendezett tudományos konferenciája előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza. A konferencián neves hazai és külföldi előadók 30 előadása hangzott el választ keresve arra, hogy a globalizálódó XXI. század elején mi a filológia feladata és a felvetett kérdésekre milyen feleletek adhatók. 

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  DAS ZWEISPRACHIGE TRANSLATIONSWÖRTERBUCH FÜR FACHSPRACHEN IN DER WISSENSCHAFTLICHEN THEORIE UND PRAXIS

A kétnyelvű fordítói szakszótár a tudományos elméletben és gyakorlatban

Szerző: Ildikó Fata

Tinta Kiadó, 2009

 

Die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Das zweisprachige Translationswörterbuch für Fachsprachen in der wissenschaftlichen Theorie und Praxis” entstand mit einer zweifachen Zielsetzung: Einerseits wurde versucht, Forschungsergebnisse als relevant erscheinender wissenschaftlicher Disziplinen am Beispiel der Konzipierung eines zweisprachigen Translationswörterbuches in die fachlexikographische Praxis umzusetzen. Andererseits wurden praktische Überlegungen und Entscheidungen bei einer Fachwörterbuchkonzipierung mit theoretischen Erkenntnissen und Anforderungen der Wissenschaftsdisziplinen konfrontiert, wobei diese vielleicht doch nicht standhielten und einer Modifizierung unterzogen werden mussten. 

 

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ANGLISZTIKA ÉS AMERIKANISZTIKA

Magyar kutatások az ezredfordulón

Szerkesztette: Frank Tibor, Károly Krisztina

Tinta Kiadó, 2009

 

A hazai anglisztika-amerikanisztika az elmúlt két évtizedben robbanásszerűen fejlődött. Ez a hatalmas szakterület, amelyre egy évszázadon át az „angol nyelv és irodalom” megjelöléssel hivatkoztunk, mára számos új diszciplína mentén, egyre szakszerűbben tagolódott, új részterületek alakultak ki, más hangsúlyokkal és más arányokkal. A hazai kutatás számos területen sikerrel tart lépést a nemzetközi tudományossággal. 

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KLASSZIKUS SZÓCSALÁDFÁK

Nyelvünk görög és latin eredetű szavai

Szerző: Tótfalusi István

Tinta Kiadó, 2009

 

Tudta-e Ön, hogy uniformis, transzformátor, református, informatikus szavainkban egyaránt a latin forma szó rejtőzik? 

Ehhez hasonló érdekességeket fedezhet fel a Klasszikus szócsaládfák című könyvben. Tótfalusi István 125 görög és latin alapszó kultúrtörténeti és művelődéstörténeti útját követi nyomon. Bemutatja, hogy a görög és a latin nyelvből kiindulva, az olasz, a francia, a német, az angol és esetenként más nyelvek közvetítésével milyen lépésekben, milyen hangalaki változásokkal, milyen jelentésmódosulásokkal alakult ki a magyar szó. 

A kötet érdeme, hogy nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi szakirodalomban is először, grafikus módon, ágrajzok segítségével ábrázolja a szóalakok létrejöttét, egymáshoz való kapcsolódását. 

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BEÁS NYELVTAN

Szerzők: Orsós Anna, Kálmán László

Tinta Kiadó, 2009

 

Ez a könyv a beás nyelvről szól. A beás nyelv a Magyarországon élő cigányok legkisebb csoportjának anyanyelve. 

Ez a nyelv a román nyelv közeli rokona, annak egyik változata, amelyre nem voltak hatással a román nyelvi és helyesírási reformok. 

A beás nyelv az 1980-as évekig csak szóbeli változatban élt, írásbeliségének valódi kezdete az 1990-es évek elejére tehető. 

Kötetünket elsősorban azzal a céllal készítettük, hogy a beás nyelv rendszerét megismertessük azokkal, akik erről keveset tudnak, de kíváncsiak rá. A beás nyelvet ismerőknek vagy tanulóknak pedig további lehetőséget kínálunk e nyelv rendszerének alaposabb megismerésére. 

Könyvünk nem tudományos leíró nyelvtan, és nem is a beás nyelv nyelvtani rendszerének valamelyik nyelvészeti elméletbe illeszkedő "magyarázata", hanem tömör és közérthetőnek szánt összefoglalása annak, amit a beás nyelv rendszeréből sikerült felderítenünk. 

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BEVEZETÉS A GENDERNYELVÉSZETBE

Miben különbözik és miben egyezik a férfiak és a nők nyelvhasználata és kommunikációja?

Szerző: Huszár Ágnes

Tinta Kiadó, 2009

 

Az olvasó az első magyar nyelvű áttekintő gendernyelvészeti művet tartja kezében. A gendernyelvészet az alkalmazott nyelvészetnek az a résztudománya, amely a férfiak és a nők eltérő nyelvhasználatával, egymástól különböző kommunikációjával foglalkozik. 

 

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KOMMUNIKÁCIÓ NYELVÉSZETI ASPEKTUSAI

Szerzők: Gecső Tamás, Sárdi Csilla

Tinta Kiadó, 2009

 

A TINTA Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat 99. kötetében az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola által 2008 októberében Budapesten közösen rendezett tudományos nyelvészeti konferencia előadásait adja közre. 

Ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek aziránt, hogy napjainkban a nyelvészet hagyományosabb területei mellett milyen kérdések foglalkoztatják a nyelvészeket. 

A korábbi évek tanácskozásait a következő kötetek tartalmazzák: 

A szinonimitásról, 1997; Poliszémia, homonímia, 1998; Lexikális jelentés, aktuális jelentés, 1999; Kontrasztív szemantikai kutatások, 2001; Variabilitás és nyelvhasználat, 2004; Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia, 2006; Nyelvelmélet – nyelvhasználat, 2007; Jel és jelentés, 2008.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A NYELVTŐL A STÍLUSIG

Válogatott tanulmányok, cikkek

Szerző: Kemény Gábor

Tinta Kiadó, 2010

 

Kemény Gábor (1948) egyetemi tanár, az MTA doktora, a mai magyar nyelvhasználat és a modern magyar szépirodalmi stílus ismert kutatója ebben a kötetben nyelvészeti és stilisztikai tárgyú írásaiból ad válogatást. A tanulmánykötet egy közel négy évtizedes kutatói pálya eredményeinek keresztmetszetét nyújtja az olvasónak. 

A gyűjtemény a tanulmányokat két ciklusra osztva közli: előbb a köz- és szaknyelvi tárgyú írások, utánuk a 20. századi magyar szépirodalom stílusának fejlődését bemutató tanulmányok következnek.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NYELVIDEOLÓGIÁK, ATTITŰDÖK ÉS SZTEREOTÍPIÁK

15. Élőnyelvi Konferencia

Szerkesztette: Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó, Hattyár Helga

Tinta Kiadó, 2009

 

A 15. Élőnyelvi Konferencia Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák címmel 2008. szeptember 4-6-án került meg-rendezésre a szlovákiai Párkányban. A konferenciát az MTA Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi Kutatócsoportja (Budapest), a Gramma Nyelvi Iroda (Dunaszerdahely, Szlovákia) és a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (Nyitra, Szlovákia) szervezte. Ez a kötet a 15. Élőnyelvi Konferencián elhangzott és bemutatott előadások, poszterek és műhelyek szerkesztett és lektorált változatait tartalmazza.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.