Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Összefoglaló munkák, tanulmánykötetek

Fő kategória >Állam- és jogtudomány >Összefoglaló munkák, tanulmánykötetek

Sorrend:

-10%
JOG, INNOVÁCIÓ, VERSENYKÉPESSÉG

A kézirat lezárva: 2017. szeptember 1.

Szerkesztette: Gellén Klára

Wolters Kluwer Kiadó, 2017

 

A kötet szerzői napjaink digitális, felgyorsult világában az új gazdasági tendenciák, a technológiai innováció, valamint a tudományos értékteremtés kölcsönhatásában rejlő jogi kihívások kérdéseit elemzik. A tanulmányok középpontjában az a klasszikus dilemma áll, hogy a változó gazdasági-technológiai környezettel a jog miként tud versenyképes maradni, és e fejlődés mennyiben bontja meg, esetleg építi újjá a jogrendszer és az egyes jogágak tradicionális dogmatikai alapokon nyugvó pilléreit. E célnak alárendelten, a kötetben foglalt tanulmányok a jogi versenyképességgel, a pénzügyi szolgáltatások jogi aktualitásával, a közeljövő víziójaként a robot munkavégzés, a drónok, és az önvezető járművek szabályozási kérdéseivel, valamint az ügyvédi munka és a jogi-technológiai fejlesztések kapcsolatával foglalkoznak. A kötetben megjelenik továbbá a klasszikus tömegkommunikációs tér és platform, a média jelentéstartalmának átalakulásával foglalkozó elemzés, valamint a média, a szellemi tulajdon, és a tudományos kutatások által generált új mozgástér vizsgálata is.

 
4 190 Ft
Akció: 3 770 Ft
Kezdete: 2017.12.05
A készlet erejéig!
-10%
IUSTITIA KÖRÜLNÉZ

Tanulmányok a »jog és irodalom« köréből

Szerkesztette: Fekete Balázs - H. Szilágyi István - Kiss Anna - Ződi Zsolt

Szent István Társulat, 2017

 

A kötet vállaltan heterogén. Tartalmaz írásokat jogtudósoktól, gyakorló jogászoktól, tanároktól, íróktól. De talán ez a heterogenitás mutatja legjobban a „jog és irodalom” mozgalom erejét, azt, hogy a jog és irodalom határvidéke mennyire inspiráló, párbeszédre ösztönző terület. Azzal bocsátom a jogász és a nem-jogász olvasók elé az itt található írásokat, hogy remélem, mindkét csoportnak egy kicsit árnyalódik, sőt talán meg is változik a képe a világunkról és benne a jogról.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.29
A készlet erejéig!
-20%
ÜGYVÉDNÉL VAGYOK! - JOGI FOGÁSOK ÉS MELLÉFOGÁSOK

A kézirat lezárva: 2016. szeptember 12.

Szerző: Dr. Kamarás Péter

Zimber Könyvek, 2016

 

Ügyvédnél vagyok! - szól a telefonba a hívott fél, hangjában csipetnyi felvágással: lám, neki erre is telik. Pedig ma már nem csak az fordul ügyvédhez, akinek vagyona, üzleti vállalkozása van. Egyre gyakrabban kerülünk olyan helyzetbe, amikor szükségünk van a jogban jártas, jól tájékozott és lehetőleg csavaros eszű szakember segítségére: válás, hivatalokkal való viaskodás, a szomszéddal elmérgesedő vita vagy éppen a munkáltató tisztességtelen eljárása okán, esetleg büntetőügybe keveredve, ha nem gyanúsítottként, akkor tanúként vagy áldozatként.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZABADSÁG FELELŐSSÉGE

Írások a 65 éves Dénes Iván Zoltán tiszteletére

Szerkesztő: Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi László

DUPress, 2011

 

A kötet születésnapi ajándék és tisztelgés Dénes Iván Zoltán munkássága előtt. És ahogy az ilyenkor lenni szokott, ez egyszerre alkalom a szerzőknek arra, hogy kifejezzék személyes rokonszenvüket és szeretetüket az ünnepelt iránt, valamint megpróbáljanak saját szakterületükön olyat alkotni, ami méltó módon fejezi ki szakmai nagyrabecsülésüket. Jelen kötet írásait számos tudományterület művelői írták: eszmetörténészek, történészek, filozófusok, politológusok, jogbölcsészek és jogtörténészek, illetve egy teológus és egy pszichológus kolléga. Tematikus egységeket éppen ezért nem találtunk, valószínűleg nem is találhattunk volna. A tanulmányokat így Dénes Iván Zoltán munkásságának legfontosabb területei, valamint - a jogi kari oktatásban töltött időszakára emlékezve - egy jogbölcseleti fejezet köré csoportosítottuk.

 
3 950 Ft
Akció: 3 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 VÁLTOZÁSOK ÉS VÁLTOZATLANSÁGOK - A MAGYAR JOGRENDSZER A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN

Szerző: Fleck Zoltán

Napvilág Kiadó, 2010

 

A demokratikus magyar köztársaság jövője szempontjából létfontosságú, hogy világos képet nyerjünk a rendszerváltás óta eltelt időszak fejleményeiről, a stabilitást és jogállami minőséget biztosító és megőrzésre méltó intézményekről és a változtatási szükségletekről. A demokráciát és jogállamot építő rendszerváltás és az Európai Unióhoz való csatlakozás a jogintézmények átvételének több hullámát hozta létre. Az átvételek sikerességét azonban csak hosszabb távon, a megvalósulás és következmények elemzésével lehet megítélni.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 FORRADALOM AZ IRATTÁRBAN - AZ INFORMÁCIÓS KÁRPÓTLÁS JOGI ASPEKTUSAI

Szerző: Trócsányi Sára

Holnap Kiadó, 2007

 

Az egykori állambiztonsági iratokba való betekintés kérdésköre az elmúlt másfél évtizedben heves viták tárgyát képezte, de e témakör tudományos alapú, a jogszabályi háttérre is figyelemmel levő feldolgozása hiányzott. Ezt az űrt Trócsányi Sára könyve hivatott betölteni, aki a hazai jogszabályok és joggyakorlat mellett, a külföldi szabályozási modelleket is tanulmányozva, markáns véleményt fogalmaz meg a magyar jogalkotással kapcsolatban. A könyv - mely szerencsésen ötvözi az olvasmányos hangvételt a tudományos igényű megközelítéssel - nem csak jogászok számára kézült. Az állambiztonsági iratok feltárásával kapcsolatos vitákban "elveszett" újságírók. történészek és érdeklődő olvasók a szabályozási háttér megismerése révén kaphatnak objektív(ebb) képet, míg a joghallgatók, elméleti meg gyakorlati jogászok tanulmányozhatják a történeti adatvédelem és információs kárpótlás alapvető dilemmáit, valamint azok lehetséges feloldását.

 
2 700 Ft
Akció: 2 430 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A VILÁG MI MAGUNK VAGYUNK…

Liber Amicorum Imre Vörös

Szerkesztő: Fekete Balázs, Horváthy Balázs, Kreisz Brigitta

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

Vörös Imre (Budapest, 1944. október 20.) jogtudós, az MTA levelező tagja. Kutatási területe a versenyjog, a nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, az európai jog és az alkotmányjog. Jogi tanulmányait 1963–1968 között az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzi; 1970–1971-ben a strasbourgi Académie Internationale pour l’Enseignement de Droit Comparé posztgraduális képzésén vesz részt, 1979-ben tudományok kandidátusa(CSc), majd 1989-ben tudományok doktora(DSc) címet szerez. 2011 óta az MTA levelező tagja. Az egyetem elvégzését követően 1969–1990 között tudományos segédmunkatárs, később munkatárs, majd főmunkatárs a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetében.

 
6 000 Ft
Akció: 5 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
LÁTLELET KÖZJOGUNK ELMÚLT ÉVTIZEDÉRŐL...

Szerkesztette: Schanda Balázs, Varga Zs. András

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, 2010.

 

A kötetben közétett előadásokat, írásokat akár úgy is tekinthetjük, mintha röntgen-felvételt készítettek volna az ezredfordulót követő magyar közjog egy-egy fontos szeletéről. Ha megkíséreljük kiértékelni a „röntgen-képeket", szomorú megállapításokat kell tennünk: minden területen törést, ficamot, húzódást, ömlenyt, zúzódást, kinövést, elhalt szöveteket találunk. A közjog egyetlen ága sem érintetlen, néhány ága pedig romokban hever.

 
3 800 Ft
-10%
LIBER AMICORUM JÁNOS MARTONYI

Ünnepi kötet Martonyi János tiszteletére

Szerkesztő: Nagy Csongor István

HVG-ORAC Kiadó, 2014

 

A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart egy Liber Amicorum Prof. Dr. Martonyi János tiszteletére. A liber amicorum egyetemi körökben elterjedt tisztelgési forma, amelyben a közeli kollégák, munkatársak és sokszor volt doktoranduszok/doktorandák tisztelegnek egy közmegbecsülésnek örvendő és az aktív oktatói pályájának csúcsára ért kolléga, mester előtt. Magyarul ünnepi kötetnek nevezzük az ünneplés és a visszatekintés ezen formáját, amit rendszerint az ünnepelt professzor 70. születésnapján nyújtanak át a pályatársak és a felkéréssel megtisztelt kollégák, tanítványok.

 

A kötetben szereplő tanulmányok tartalmukat tekintve szervesen kapcsolódnak Martonyi Professzor munkásságához, visszatükrözik tudományos pályáját, és felsejlenek bennük az életpálya eredményeit elismerő baráti tisztelet és szeretet hangjai is (tabula gratulatoria).

 
8 000 Ft
Akció: 7 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A XII TÁBLÁTÓL A 12 PONTON ÁT A MAGÁNJOG ÚJ TÖRVÉNYKÖNYVÉIG

Válogatott tanulmányok

Szerző: Zlinszky János

Szent István Társulat, 2013

 

A 21. század új, feltörekvő embere már elvesztette a hitét azon alapvető értékek létezésében, amelyek a szerzőnek, illetve korosztályának még magától értetődőnek számítottak. A jogászi hivatás ma nem büszkélkedhet azzal a fennköltséggel, amely korábban kiemelte képviselőit társadalomból: az ethosz jórészt odalett.

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
IUSTITIA MESÉL

Tanulmányok a "jog és irodalom" köréből

Szerkesztette: Fekete Balázs, H. Szilágyi István, Nagy Tamás

Szent István Társulat, 2013

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
TRANSFORMATION OF THE HUNGARIAN LEGAL SYSTEM 2010-2013

Szerkesztette: Péter Smuk

Complex Kiadó, 2013

 

This book is intended to provide a comprehensive overview, both for theoreticians and for practitioners, of the transformation of the Hungarian legal system which has been carried out since 2010. Our legal scholar authors analyse the new Fundamental Law, the reforms of the most important codes and significant legal institutions of the main branches of law.

 

The scope of these studies is astoundingly large. Starting with the new constitution, and continuing through the transformation of the system of administration, Parliament has also adopted legislation on a wide range of fundamental rights, along with the legal status and competence rules of most of the state organs; affecting the complex relationship of international law, the law of the European Union and domestic law as well. Hungary has a new constitution; new electoral system; new Civil, Criminal and Labour Codes.

 
3 675 Ft
Akció: 3 310 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
OPUSCULA CIVILIA

Magánjogi látlelet/Report on Hungarian Private Law/Befundbericht über das ungarische Privatrecht

A kézirat lezárva: 2013. január 31.

Szerző: Papp Tekla

Lectum Kiadó, 2013

 

A jelen tanulmánykötet a polgári jog alapvető kérdéseit tárgyalja, a szerződési jog, a jogi személyiség és a társasági jog központi jogintézményeinek elemzésével. Aktualitását így nemcsak az új Polgári Törvénykönyv kodifikációja nyújtja, hanem azoknak az alapkérdéseknek a súlya is, amelyeket a Szerző által elvégzett vizsgálatok érintenek.

A tanulmányok magyarul, angolul és németül szerepelnek a kötetben.

 
3 750 Ft
Akció: 3 375 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
HALÁLOS BŰN ÉS SZABAD AKARAT

Öngyilkosság a jogtudomány tükrében

Szerkesztette: Filó Mihály

Medicina Kiadó, 2013

 

Az öngyilkosság a modern jogrendszerekben a felvilágosodás óta büntetlen. A jog egyértelmű állásfoglalása ellenére azonban aligha létezik még emberi cselekvés, amit annyi morális kétely övezne, mint a suicidiumot, amelynek erkölcsi és jogi értékelése valósághű portréját adja egy kor társadalmának, pontosabban annak a diskurzusnak, amely egy bizonyos szellemi közegben az élet értékét és az emberi szabadság fogalmát kutatja.

 

 
4 200 Ft
-15%
 IURA ANTIQUA AC IURA MODERNA METHODO COMPARATIVA INVESTIGATA - OPERA SELECTA III

Szerző: Hamza Gábor

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2013

 

Der dritte Band der ausgewählten Schriften von Professor Gábor Hamza, Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und Leiter des Instituts für Römisches Recht an der Staats- und Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Eötvös Loránd Univer- sität Budapest, enthält seine Abhandlungen aus dem römischen Recht und aus dessen Fortleben. Anlass zur Veröffentlichung dieses Bandes bietet ein besonderes Datum: Professor Hamza feierte am 22. Februar 2009 seinen sechzigsten Geburtstag. Er hat seit Jahrzehnten in allen Kontinenten an zahlreichen Universitäten und Forschungsinstituten als Gastprofessor bzw. Gastwissenschaftler Vorträge im Bereich des römischen Rechts, der Rechtsgeschichte, des Privatrechts bzw. der Rechtsvergleichung in sechs verschiedenen Sprachen (deutsch, englisch, französisch, italienisch, russisch und spanisch) gehalten.

 
2 250 Ft
Akció: 1 915 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 VÁLTÓÁLLÍTÓK KÖZÖTT. Kővári Orsolya beszélgetései Kukorelli Istvánnal

Szerzők: Kővári Orsolya, Kukorelli István

Osiris Kiadó, 2012

 

Az interjúkötet Dr. Kukorelli István alkotmányjogász, egyetemi tanár eddigi életútját idézi fel, tanulmányai, pályája főbb korszakai, állomásai, közéleti szerepvállalásai mentén haladva, a téti gyermekkortól az alkotmánybírói pulpitusig, majd onnan napjainkig. A beszélgetéssorozat célja, hogy a szűk szakmai körön túl minél szélesebb közönséget megszólítson, és hogy a kötet alanyát emberközelbe hozza, minden érdeklődő olvasó számára érthető és élvezhető módon, függetlenül szakmai hovatartozásától. Kukorelli István kifejti gondolatait jogászságról, közéletről, politikáról, vallásról, hitről, barátságról, és mindezek kapcsán olyan múltbeli történésekről, amelyeknek részese volt; beszél jelenlegi meglátásairól is. Az interjúszövegek felidézik a rendszerváltás környékén indult értelmiségi generációk fordulat előtti és a fordulatot követő életérzését. Az egész életutat átívelő beszélgetésekből így nemcsak szakmai, hanem emberi portréja is kirajzolódik.

 
2 480 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-10%
 VIVA VOX IURIS CIVILIS - TANULMÁNYOK SÓLYOM LÁSZLÓ TISZTELETÉRE 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL

Szerkesztette: Csehi Zoltán, Schanda Balázs, Sonnevend Pál

HVG-ORAC Kiadó, 2012

 

Előszó

 

„Mesterüket köszöntik tanítványok ebben a kötetben, kollégák szellemi társukat, Európa és magyar hon jeles jogtudósai a tudóst, egyházi és állami vezetők az államférfit és alkotmánybírót, a szellem emberei a Szellem nagy személyiségét. 70. születésnapján Sólyom Lászlót ünnepeljük, aki jogtudósként azt a kérlelhetetlen igazságosság-keresést szolgálta, amely a szellemtudományok nagy kihívását jelenti, aki bíróként valós jogot mert alkotni, nem hátrálva meg élet és halál kérdései elől sem, aki a politikában megmutatta a tisztességet és a bátor kiállást, és aki Európában megszemélyesíti azt a Magyarországot, aminek létezésében hiszünk, és aminek megerősödését reméljük. Sólyom László életútja jól példázza, hogy az élet kritikus perceiben a tudósi nagyság az emberi kiállással párosulva pótolhatatlan energiákat képes felszabadítani másokban, és meghatározhatja az ország sorsának menetét.

 
6 000 Ft
Akció: 5 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 EURÓPAI JOGI KULTÚRA. MEGÚJULÁS ÉS HAGYOMÁNY A MAGYAR CIVILISZTIKÁBAN

Szerkesztette: Fuglinszky Ádám, Klára Annamária

ELTE Eötvös Kiadó, 2012

 

A Magánjogot Oktatók Egyesülete (MOE) 2009-ben alakult meg a Fiatal Magyar Magánjogászok III. Konferenciáján és Találkozóján Pécsett. Az egyesület célja a magánjog tudományának művelésében egyetemi oktatóként, gyakorlati szakemberként, PhD hallgatóként szerepet vállaló jogászok összefogása, szakmai fórumának megteremtése, a jogtudomány és a jogi oktatás társadalmi megbecsülésének emelése, szakkérdésekben a tudomány álláspontjának képviselete a jogalkotó és a jogalkalmazó szervek előtt, a magánjog, valamint a közösségi jog alkalmazásának kutatása.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 IUSTITIA KIRÁNDUL. TANULMÁNYOK A "JOG ÉS IRODALOM" KÖRÉBŐL

Szerkesztette: H. Szilágyi István, Fekete Balázs  

Szent István Kiadó, 2009

 

Előszó Nagy Tamás: Egy arkangyal viszontagságai a szocializmusban. Hajnóczy Péter A fűtő című elbeszélésének egy lehetséges olvasata Hörcher Ferenc: Csalás és megcsalás. A szabályok áthágása és a férfi-nő kapcsolat természete Ottlik Géza Hamiskártyások című novellájában Horváth Attila: Mikszáth Kálmán „különös” házassági históriája Fekete Balázs: A nyugati jog vágyálma. Jogi rétegek Szolzsenyicin Gulág szigetcsoport című művében Tallár Ferenc: Regényköltészet Szkotoprigonyevszkben. A tárgyalás témája Dosztojevszkij A Karamazov testvérek című regényében Somlai Dorottya: Jog a realista regényben. Két Balzac-regény jogszociológiai aspektusa Könczöl Miklós: Két per leírása Gerald Durrelnél H. Szilágyi István: Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája: visszatekintés Jani János: Dimnah pere P. Szabó Béla: Papinianus a színpadon. A jog mártírja vagy modern példakép? Falusi Márton: Jog és irodalom Magyarországon 1990 előtt és után, avagy egy termékeny diszciplináris hasonlat Cserne Péter: Szerződésértelmezés hermeneutika és jogpolitika között. A contra proferentem szabály Frivaldszky János: Jogtudomány és diszkurzivitás a középkorban a kortárs olasz jogfilozófiai kutatások fényében A kötet szerzői

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 EMLÉKKÖNYV LÁBADY TAMÁS 60. SZÜLETÉSNAPJÁRA TANÍTVÁNYAITÓL

Szerkesztette: Nochta Tibor, Bölcskei János

Szent István Kiadó, 2004

 

Hatvanadik életévének betöltése alkalmából ezzel a kötettel köszöntik egykori tanítványai Lábady Tamást. A szerzők egy része egyetemi vagy PhD hallgató, de akadnak köztük olyanok is, akik már időközben Lábady tanár úr oktató kollégái lettek a Pécsi Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán. A szerzőkhöz hasonlóan a műben szereplő dolgozatok tematikája is sokféleséget mutat. Nem meglepő ez, hiszen ahogy a tanítványok a jogi pálya különböző területein helyezkedtek el, úgy tanulmányaikban is a jogtudomány sokszínűségét képviselve, különböző jogágak témáit dolgozták fel. Erős egységbe rendezi mégis e kis műveket az a belőlük áradó tisztelet és szeretet, amellyel Ládady tanár úr iránt viseltetnek a szerzők. Valamennyien vallják, hogy személyiségében harmonikus egységben jelenik meg a polgári jogász-tudós, az európai, keresztény szellemiségű polgár, valamint a felkészült, figyelmes pedagógus-tanár és bíró. Köszöntéséhez - e könyv kiadásával - a Szent István Társulat is csatlakozik.

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
CSÍNY VAGY BŰN?

"A magyar irodalom tetthelyei" sorozat első kötete

Szerkesztette: Kiss Anna, Kiss Henriett, Tóth J. Zoltán

Complex Kiadó, 2010

 

"Különleges kalandra hívják a Kedves Olvasót e kötet szerzői. Tanárok, irodalmárok, filozófusok, jogászok arra vállalkoztak, hogy - gyermekek segítségével - vitára bocsájtják a magyar irodalom remekeit, kidomborítva az erkölcsi és a jogi értelmezéseket, dilemmákat. A tanulmányok felhasználásával irodalomtanárok és diákjaik közösen vitázhatnak arról, hogyan lehet mindhalálig jónak lenni, mit is jelent a szeretet, a felelősség, a barátság, vagy hogyan viszonyul egymáshoz a becsület és a szegénység. Együtt elemezhetik azt, hogy mi az árulás, a csalás és a sorstalanság.

 

 
3 990 Ft
Akció: 3 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MITOLÓGIÁTÓL A BEATLESIG

Szerző: Tóth Mihály

Dialóg Campus Kiadó, 2009

 

A kötetben szereplő első 80 jogeset híres irodalmi, művészeti alkotásokat, meséket, mondákat, anekdotákat, nevezetes vagy érdekes történelmi eseményeket dolgoz fel. E jogeseteket kell a ma hatályos előírások szerint értékelni, tehát úgy, mintha egy mai ügyész, ügyvéd vagy büntetőbíró foglalna azok minősítését illetően állást. A második rész 20 híres, de megtörtént esetet dolgoz fel a közelmúlt gyakorlatából. Végül 40 jogeset a bűnüldözés hétköznapjairól igyekszik színes képet nyújtani. Itt arra törekedett a szerző, hogy szinte kivétel nélkül megtörtént ügyek minősítési problémáival szembesüljön az olvasó; ne kiagyalt „iskolapéldák”, hanem az élet által írt – legfeljebb kissé kiszínezett – történetek megoldását próbáljuk megtalálni. A jogesettár tartalmazza függelékében a hatályos Btk. szakaszszámozása szerinti megoldási kulcsot, és a jogeseteket a törvény paragrafusainak sorrendjében is feltünteti. Ezzel azoknak is segít, akik aktuális tanulmányaikhoz keresnek gyakorlati példákat.

 
3 680 Ft
Akció: 3 130 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS A TUDOMÁNY TÜKRÉBEN

Szerkesztette: Fleck Zoltán

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2010

 

A 2007 januárjában az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán rendezett konferencia célja az volt, hogy felvillantson néhány elemet a bírói jogalkalmazás tudományos elemzésre érdemes problémái közül. Hagyományainktól eltérően az elhangzott előadások vállalták a kritikai hangnemet, szembenéztek a valóság torzulásaival. Mindannyian abból indultunk ki, hogy a tudományos megközelítésekben rejlő kritika határozott megfogalmazás esetén sem hoz létre feltétlenül merev ellenkezést az érintettekben. Néhányan rendelkezünk olyan tapasztalatokkal, amelyek ellentmondanak e racionális elvárásnak.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
 BÍRÓSÁGI, HATÓSÁGI TOLMÁCSOLÁS ÉS SZAKFORDÍTÁS - Elfogyott

Kommentár a tolmácsolásra és szakfordításra vonatkozó jogszabályhelyekhez

Hetvenhét aforizma a gyakorló tolmács számára

A kézirat lezárva: 2016. február 21.

Szerző: Lesetár Péter

Magánkiadás, 2016

 

E műben a tolmács és szakfordító szakma olyan új és fontos eleméről van szó, amelyből már egyetemi oktatás is indult az ELTE Bölcsészettudományi karán. A szerző kitűnő ismerője ennek a szakágnak: ügyvédként, szakfordítóként és tolmácsként is volt alkalma ismereteket szerezni róla. Az első rész huszonöt fejezetben értelmezi és kommentálja a területre vonatkozó nemzetközi és hazai jogszabályokat. A második rész 77 aforizmája pedig rengeteg hasznos és szórakoztató gyakorlati tanácsot ad a hatósági tolmácsolás és szakfordítás területén működők számára. Egy-egy humoros megjegyzés olykor jobban rávilágít a lényegre, mint megannyi tudományos fejtegetés. Lesetár Péter könyvében mindkettőt megtalálja az olvasó. (Fáber András, tolmács és szakfordító, címzetes egyetemi docens, az EU intézményeinek akkreditált tolmácsa, a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesületének volt elnöke)

 
4 490 Ft
 TÁRSASÁGI JOGI KULCSFOGALMAK A GT. ÉS AZ ÚJ PTK. FORDÍTÁSAIBAN - Elfogyott

A főfogalmak német, angol és francia átültetésének kritikája

Statisztikai következtetés a teljes fordítások minőségére

A kézirat lezárva: 2015. június 1.

Szerző: Lesetár Péter

Magánkiadás, 2015

 

A kötet a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) angol, német és francia szakfordításának minőségét vizsgálja. Ennek alapján a Gt. közel száz, valamint az új Ptk. számos kulcskifejezésének lektorált, javított angol, német és francia fordítását közli. A tanulmányból gyakorlati példákon keresztül elsajátítható a lektorálás módszere, továbbá új eszközként statisztikai és valószínűségszámítási metódust ad bármely fordítás minőségének ellenőrzéséhez. Az is kiderül, mi köze egy kenyércipónak a Naphoz, és mindez hogyan mutat rá a fordítások minőségére.

 
4 490 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.