Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Szent István Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >S-T >Szent István Kiadó

Sorrend:

-10%
  A POMPEJI RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE KEGYTEMPLOM TÖRTÉNETE

Szerző: Boldog Bartolo Longo

Szent István Kiadó, 2008

 

A könyvben a templom építésének történetét az alapító, Boldog Bartolo Longo beszéli el, aki megtérését a Rózsafüzérnek köszönhette, s így az ősi imádság apostola lett. Megtudhatjuk belőle, hogy a Szűzanyának mennyire kedves volt kezdeményezése. Tanúi lehetünk a sok-sok fáradozás és kudarc után megszületett kegytemplom fölépülésének, mely az egész világ számára kiindulópontja lett a Rózsafüzér-imádság újjászületésének. „Lehetetlen volna megszámlálni a szentek seregét, akik a rózsafüzérben találták meg a megszentelődés hiteles útját. Elég legyen emlékezni arra a különleges karizmára, melyet Boldog Bartolo Longo, a rózsafüzér apostola hordozott. Az ő életszentségének útja a szíve mélyén hallott sugallatra támaszkodott: „Aki terjeszti a Rózsafüzért, üdvözül!” E sugallat alapján úgy érezte, hogy Pompejiben templomot kell építenie az ókori városnak a romjain, melyet éppen megérintett az evangélium, mielőtt 79-ben a Vezúv lávája eltemette, és csak századokkal később bontakozott ki hamujából.” II. János Pál pápa

 
2 100 Ft
Akció: 1 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KORA KÖZÉPKOR. A NYUGATI KERESZTÉNYSÉG 400-TÓL 900-IG

Szerző: Arnold Angenendt

Szent István Kiadó, 2008

  

A kora középkor az egyháztörténet legnagyobb átalakulásának korszaka. Ennek az átalakulásnak a különböző szakaszait tárja elénk a szerző. A késő ókortól elindulva a középkor sajátosságainak körültekintő bemutatása mentén pillanthat be az olvasó a keresztény Európa létrejöttének bonyolult és összetett folyamatába. A történelmi események mellett az egyházszervezet kialakulása, a művelődés szerepe, a szerzetesség elterjedése vagy a művészetek helyzete azok a témák, amelyekről szakavatott értékelést olvashatunk. A népvándorlás kora, a mediterrán világ át-alakulása, majd Bizánc szerepének érintése és az iszlám megjelenését követően a Karoling birodalom változatos világának az elemzése képezi a mű gerincét.

 
4 600 Ft
Akció: 4 140 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  ISTEN ÜGYÉNEK KATONÁJA. GÁSPÁR GUSZTÁV ÉLETÁLDOZATA, 1908-1951

Szerző: Csordás Eörs          

Szent István Kiadó, 2006

 

Krisztus mondja: „Nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.” Csordás Eörs könyve egy olyan embert mutat be, aki békésebb időkben kimagasló életpályát futott volna be, ám Krisztus tanúságtételre hívta, s ő nem utasította el a vértanúság kelyhét.

 
1 300 Ft
Akció: 1 170 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BOLDOG SALKAHÁZI SÁRA

Szerkesztette: Hidvégi Máté

Szent István Kiadó, 2006

           

A könyv első részében Salkaházi Sára boldoggá avatásának előzményeiről olvashatunk. Ezt követi Mona Ilona szociális testvér részletes életrajza Salkaházi Sáráról, amit a Boldogok sorába emelt fotódokumentációja tesz teljessé. Ezután Sára testvér irodalmi munkásságából olvashatunk válogatást. A kötet több írást tartalmaz még a boldoggá avatottról, végül életének utolsó napján megtett útjának – egy leendő zarándokútnak – bejárásával zárul.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  A MEGVÁLTÓ A KERESZTRŐL. KOPT APOKRIFEK NÚBIÁBÓL : A KASR EL-WIZZ KÓDEX

Fordította: Hubai Péter

Szent István Kiadó, 2006

 

A Megváltó, tanítványai körében, passiója előtt a kereszt körül táncol. Táncol, és himnuszokat énekel a kereszthez… Ez a számunkra teljesen ismeretlen Jézus-kép őrződött meg abban a kódexben, amelyet Egyiptom legdélibb határán 1965-ben Kasr el-Wizz monostorában tártak föl a régészek. Paradox módon, amikor a település az új Asszuáni gát mögött keletkezett hatalmas mesterséges tengerben örökre elsüllyedt, az ősi pergamen lapok, s azok egykori hitvilága éppen akkor támadhattak új életre. Ám a kódexet ekkor már századok óta nem forgatták, a szövegeit még értő hajdanvolt szerzetesek csontjait régesrég elnyelte a sivatagi homok. A kódex két apokrif evangéliuma időtlen idők óta feledésbe merült. Másfélezer év után a világon először magyarul olvasható A Megváltó tánca a kereszt körül, a máshonnan és más nyelven nem ismert ősi kopt szöveg, melyet Hubai Péter, a Szépművészeti Múzeum egyiptológusa szólaltatott meg.

 
4 900 Ft
Akció: 4 410 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ ÉLET KAPUJA

Szerző: Herczeg Ferenc

Szent István Kiadó, 2007

 

A regény a 16. század elején játszódik, amikor Bakócz Tamás esztergomi érsek fő esélyesként foglalhatta volna el a pápai széket, hogy megvédje hazánkat az iszlám hódítással szemben. Az író a jó regény teljes eszköztárát felhasználva eleveníti meg egy magára hagyott kis nép kétségbeesett küzdelmét, míg Itália gazdagságot, pompát és monumentális építkezéseket akar az új pápától.

 
1 680 Ft
Akció: 1 510 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-10%
  A SZENTSZÉK ÉS A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KAPCSOLATAI A HATVANAS ÉVEKBEN

Szerző: Szabó Csaba

Szent István Kiadó, 2005

 

A "vasfüggöny" csaknem másfél évtizeden keresztül szinte kizárta az összeköttetést a Szentszék és a Magyar Népköztársaság között, csak 1963-ban indult meg a lassú közeledés Moszkva engedélyével. A magyarországi események teljesen beleillettek a szocializmus hruscsovi - később brezsnyevi - kettős elvű politikai elképzeléseibe. Szabó Csaba, levéltáros történész, a tőle megszokott alapossággal válogatta össze a különböző iratőrző helyekről a Szentszék és Magyarország viszonyára leginkább jellemző dokumentumokat.

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON, 1919-1945

Szerző: László T. László     

Szent István Kiadó, 2005

 

A jelen kötetben László professzor megkísérli bemutatni az egyház és állam közti kapcsolatokat a Horthy-korszak (1919-1945) Magyarországán, hasonló fejlődési fokon lévő társadalmaknak mintegy esettanulmányaként.

 
1 900 Ft
Akció: 1 710 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MAGYARORSZÁG PÁPAI LOVAGJAI

Szerző: Tápay-Szabó László

Szent István Kiadó, 2011

 

Alapvető forrásmunka a Szentszékhez tartozó lovagrendekről, különösen azok magyar kapcsolatairól, tagjairól. Reprint.

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AD FONTES

Szerző: Vizkelety András   

Szent István Kiadó, 2011

 

Válogatott tanulmányok - Ausgewälte Schriften Ünnepi kötet Vizkelety András 80. születésnapjára - Festgabe für András Vizkelety zum 80. Geburtstag

 

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A HELY SZERELMESE

Szerző: Várszegi Aszrik

Szent István Kiadó, 2010

 

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát határozottan, személyisége "teljes lendületével" kötelezte el magát az erkölcsi jó és igaz mellett. Erről és életének jelentősebb mozzanatairól vall a rá jellemző szelíd, kellemes humorral, máskor határozottsággal vagy éppen higgadt tárgyilagossággal - a hegyről (mons sacer) messze tekintő ember széles horizontjával.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
JOHN HENRY NEWMAN VÁNDORÚTJA

Szerző: Nemeshegyi Péter  

Szent István Kiadó, 2010

 

Newman anglikán lelkészként a XIX. század első felében elkötelezetten küzdött kora liberalizmusa ellen. Az egyházatyák műveit tanulmányozva azonban felismerte, hogy az ősegyház nem az anglikán, hanem a Római Katolikus Egyházban él tovább, ezért 1843-ban lemondott hivataláról, otthagyta ragyogó akadémiai pályafutását, és kétévi teljes magány után letette a katolikus hitvallást. Az ezt követő időszakban könyvei és lelkipásztori munkája révén az angol katolikus megújulás vezéralakjává vált. Ez a kis könyv az általa bejárt utat tárja a magyar olvasók elé.

 
580 Ft
Akció: 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BÖLCSESSÉGRE NEVELJÜK SZÍVÜNKET

Szerző: Szendi József

Szent István Kiadó, 2010

           

Mi az, amit csak én tehetek meg? S ha nem teszem meg, akkor bizony oda a teljes élet valósága! Ez jelenti az ember felelősségét, miközben tisztában kell lennünk azzal, a bennünk lévő értékeket nem mi teremtettük, mi csak lehetőséget hagyhatunk Istennek, amikor önző vágyainkat nem helyezzük az ő tervei elé. " Öljétek meg magatokban a régi, önző embert, feszítsétek minden nap keresztre, s akkor majd föltámad bennetek Krisztus. " A keresztény élet ennek megfelelően örökös haldoklás és örökös föltámadás- vallja életrajzi kötetében Szendi József, nyugalmazott veszprémi érsek, aki visszatekintve a mögöttünk hagyott huszadik századra, az éberen virrasztó és imádkozó ember evangéliumi bölcsességét vetíti elénk.

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A TEREMTETT VILÁG IGÉZETÉBEN

Szerző: Németh László

Szent István Kiadó, 2010   

 

A távoli, a kereszténységet nem ismerő népek misszionálására a 19. század végén alakult rendnek (verbita) ő az első közvetlenül Európába kinevezett megyéspüspöke, ami jelzés értékű: Európa missziós terület. Könnyedsége, szellemessége, lényeglátása és a megszokott formáktól, beidegződésektől való függetlenedni tudása olyan missziós adottságok, amelyeket a 21. század Szerbiájában egy püspök nehezen nélkülözhet.

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SEGÍTŐ KEZEK

Szerző: Rónay László

Szent István Kiadó, 2010

 

Rónay László ebben a kötetében már mint nagyszülő ír felnövekvő unokáiról, de saját gyermek- és ifjúkorát is láttatja az elgondolkodtató, múltat és jelent összefűző történetekben.

 
1 500 Ft
Akció: 1 350 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-10%
ELVITTE ŐT JÉZUSHOZ

Szerző: Veres András

Szent István Kiadó, 2009       

 

Nyitottnak kell lennünk az élet előttünk álló feladataira, választásaira és kihívásaira. A körülmények, a nevelők, a szülők és mások által az Úristen egyértelmű jeleket ad, különösen akkor, ha az ember önmagában is vizsgálja: mit és hogyan szeretne valójában cselekedni? Mikor érezné magát tényleg boldognak? S akkor világossá válik, mi az, amire az Úristen meghív minket. Nemcsak a papságra, hanem minden más hivatásra is vonatkozik ez.

 
2 550 Ft
Akció: 2 295 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
EGY SZÍV, EGY LÉLEK

Szerző: Miklósházy Attila

Szent István Kiadó, 2009

 

Interjúkötetében a külföldön élő magyarok nyugalmazott püspöke az integráció, a beolvadás-asszimiláció súlyos problémakörével foglalkozik.

 

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
PSALLITE SAPIENTER

Szerkesztette: Verbényi István

Szent István Kiadó, 2008

 

Hat ország jeles tudósai, kutatói, művészei tisztelegnek a 80 éves zenetudós munkássága előtt. A gregorián „misszionáriusa” 1988-ban – amint lehetősége nyílott arra, hogy Magyarországon taníthasson – otthagyta a salzburgi Mozarteumot, hogy ezentúl tudásával maradéktalanul abban az országban taníthasson, amely neki az életet, hitet, és a papságot adta. Ezért tart előadásokat, szkólatalálkozókat, ezért alapít gregorián együtteseket, és szervez Nemzetközi Gregorián Fesztivált. Célja: imádkozva énekelni, magas színvonalon és hitelesen megszólaltatott gregorián énekkel végezni a liturgikus szolgálatot, teljes szívvel dicsérni az Istent. Így fonódik össze nála egyetlen hivatás egységébe a lelkipásztorkodás és a gregorián ének terjesztése. A kötet címe: „Psallite sapienter” – „énekeljetek bölcsességgel” (Zsolt 47,8), az ő életének mottója is lehet.

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
PÁZMÁNY PÉTER ÉS A BATTHYÁNYAK

Szerzők: Iványi Béla, Fazekas István, Koltai András     

Szent István Kiadó, 2008

           

A kötetben szereplő levelekből élményszerűen bontakozik ki egy főrendi család baráti kapcsolata Pázmány érsekkel, aki nemcsak stílusteremtő könyvein és beszédein keresztül, hanem személyiségének erejével is hatott kortársaira. Így volt döntő szerepe annak a találkozásnak, amely 1929-ben történt Pázmány Péter és a nála negyven évvel fiatalabb evangélikus főrend, Batthyány Ádám között. E találkozás ugyanis a fiatal-ember katolikus hitre téréséhez vezetett, s ezáltal döntő hatással volt nemcsak saját életére, hanem leszármazottaira is. A kötet tartalmazza; valamint a függelékben Batthyány Ádám 1629. évi megtérési iratát olvashatjuk.

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ISTEN SZELÍD FORRADALMÁRA

Szerző: Christian Feldmann          

Szent István Kiadó, 2008

 

A schönstatti Családmozgalom alapító atyjának az „új emberről” és az „igaz­ságos, békés világtársadalomról” alkotott elképzelése egyáltalán nem utópia. Kentenich atya szenvedélyesen szereti a Jóistent, ugyanakkor minden kétségbeesett embert; aki a kortárs kereszténység fáradt reménytelenségét egyszerűen lerohanta saját, viharos erejű lelkesedésével. Aki nem érte be kishitű, mai tervekkel, hanem egyből a „holnaputánról” álmodott…

 
1 800 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A PÉTERNEK NEVEZETT SIMON

Szerző: Mauro Giuseppe Lepori

Szent István Kiadó, 2007

 

Ki ne érzett volna vágyat a keresztények közül, hogy mindenben kövesse Krisztust? A szentek megtanítanak rá, hogy az Úr nyomába szegődni egyénenként változó utat jelent – de életpéldájukkal azt is bizonyítják, hogy minden korban, mindenki számára lehetséges a Krisztus-követés. A szentek sorát tekintve Simon Péter,a tanítvány, az apostol a Jézus követését jelentő izgalmas és megható dráma egyik legjellegzetesebb alakja. A szerző, egy svájci monostor apátja közös útra hív minket: vezetésével beiratkozhatunk a Péternek nevezett Simon iskolájába, hogy életének állomásait áttekintve mi is megtanuljuk, mit jelent mindent otthagyva követni az Urat…

 
1 200 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
PORTA PATET - A 60 ÉVES TÖRÖK JÓZSEF KÖSZÖNTÉSE

Szerkesztette: Perendy László

Szent István Kiadó, 2007                 

 

Török József professzor úr neve szorosan összefonódott az elmúlt évtizedekben Magyarországon folyó egyháztörténelmi kutató és oktató munkával. Részletes tudományos életrajza és publikációinak hosszú jegyzéke is megtalálható a kötetben. Török József értékes tanulmányai számos tudományos intézetet, konferenciát és folyóiratot gazdagítanak, ugyanakkor nem tartja kisebb értékű feladatnak napjaink történelmi léptékű eseményeinek kommentálását sem a nagyközönség számára. A hatvanéves professzort ezzel a kötettel köszöntik barátai, kollégái.

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KALAZANCI SZENT JÓZSEF

Szerző: Mario Spinelli

Szent István Kiadó, 2007       

 

Azért kilátástalan a szegények helyzete, mert a tanulatlan gyermek szolgaságra van rendelve – ezt fölismerve kezdte meg a XVI. század végén Rómában Európa első ingyenes népiskolájának, a Schola Piának a megszervezését a piarista rend későbbi megalapítója, a XII. Pius pápa által a keresztény népiskolák pártfogójává nyilvánított Kalazanci Szent József, akinek életét beszéli el ez a kötet.

 
1 400 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
NIETZSCHE

Szerző: Brandenstein Béla

Szent István Kiadó, 2002

 

Ma Nietzsche az igazán korszerű bölcs – nem egyszer hallani ilyesféle állítást. Hatalmas, modern mozgalmak szellemi atyának tekintik: úgy mondják, hogy a nemzeti szocializmusban is az ő eszméi testesülnek meg, azt tartják, hogy a modern európai elit jórészben Nietzsche-követő. Vajon így van-e mindez? A becsületes értelmezéshez és a lelkiismeretes bírálathoz elkerülhetetlenül szükséges magának az írónak nemcsak alapos ismerete, hanem gondos ismertetése is. Ezért, és mivel amúgy sincs átfogó magyar Nietzsche-munka, szükségesnek tartottam Nietzcshe gondolatait igen bőven, és lehetőleg teljes szövegrészek hű bemutatásával közölni.

 
3 400 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KALANDOZÁSOK UNOKÁIMMAL

Szerző: Rónay László

Szent István Kiadó, 2006

 

Rónay László önéletrajzi ihletésű műveinek mintegy folytatásaként – ebben a kötetben már unokáiról ír, vissza-visszatekintve ifjúkorára. A sportot és a kirándulást felváltja a mind több pihenés; de a nagypapa szelíd tanácsai, életbölcsessége továbbra is elkíséri a fiatalságot, akik cserébe a gyermeki lélek tisztaságával ajándékozzák meg őt.

 
1 400 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-10%
TE KÖVESS ENGEM

Szerző: Pápai Lajos

Szent István Kiadó, 2006

 

A Győri Egyházmegye püspöke 1940-ben született, 23 évesen szentelték pappá. A teológia és a vallástudomány doktora, a budapesti Központi Szeminárium egykori spirituálisa 1991 óta megyéspüspök, s 1995-től egyben a püspöki kar Iskolabizottságának elnöke. Az Ő életútját és portréját rajzolja meg sorozatunk legújabb kötete.

 
1 990 Ft
Akció: 1 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ISTEN ORSZÁGÚTJÁN

Szerző: Bábel Balázs           

Szent István Kiadó, 2005

 

Dr. Bábel Balázs a püspöki kar fiatalabb generációjához tartozik: 1950-ben született. Plébániai szolgálatok után a Központi Szeminárium prefektusa, majd spirituálisa, később a Váci Borromeo Szent Károly Papnevelő Intézet rektora és az Egri Hittudományi Főiskola Levelező Tagozatának igazgatója. Püspökké 1999-ben szentelték, jelenleg a Kalocs-Kecskeméti Főegyházmegye érseke. A kalocsai érsekkel folytatott beszélgetésből vallomásos mű született...

 
1 980 Ft
Akció: 1 780 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
FÉLELEM NÉLKÜL

Szerző: Gyulay Endre

Szent István Kiadó, 2005

 

Másfél évtizeddel ezelőtt szinte máról holnapra visszakapta szabadságát az addig korlátok közé szorított, szinte látszatlétre kényszerített egyház. E történelmi igazságszolgáltatás örömmel töltötte el, ugyanakkor súlyos feladatok elé állította a magyar püspököket. Gyulay Endre, a Szeged-csanádi egyházmegye főpásztora az elsők között volt, aki felismerve az idők jeleit, hozzáfogott a bontakozó demokráciában az egyház közéleti szerepének kialakításához. Kötetünkben a 75 éves főpap vall családi gyökereiről, ifjúságáról, a diktatúra éveiről és az elmúlt évek küzdelmeiről.

 
1 580 Ft
Akció: 1 420 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SZABADON ELKÖTELEZVE

Szerző: Mayer Mihály

Szent István Kiadó, 2005

 

Mayer Mihály püspök vallomásában végigtekint eddigi életútján, mely a kisdorogi szülői háztól a pécsi püspöki székig vezetett. Megismerhetjük belőle a maga közvetlenségével ,ugyanakkor határozott nézeteivel azt a személyiséget, aki nehéz történelmi és politikai körülmények között következetesen képviselte azt a szellemi és erkölcsi eszményt,amit otthonról hozott,abból a német nemzetiségi közösségből,ahová született.

 
1 580 Ft
Akció: 1 420 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  BILLROTH MŰTŐJÉTŐL AZ ERZSÉBET KÓRHÁZ IGAZGATÓI SZÉKÉIG

Szerző: Karasszon Dénes, Sternegg Mária, Zlinszky János       

Szent István Kiadó, 2004

 

Az anyák megmentője, Semmelweiss Ignác mellett a magyar orvostudomány kiváló sebészorvosokkal is büszkélkedhet, akik nevét Európa kimagasló sebészei között emlegetik. Közéjük tartozik a világhírű Billroth magyar tanítványa, dr. Janny Gyula, az Erzsébet kórház első sebész főorvosa. E könyv bemutatja a Ferenc József korában működő orvos küzdelmes pályafutását, s László főherceg „vadászbalesetével” összefüggésben a Habsburg-ház hanyatlásának történetébe is bepillanthat az Olvasó.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BOLDOG MARGIT

Szerző: Kodolányi János

Szent István Kiadó, 2000    

 

A XX. századi magyar prózairodalom egyik legjelentősebb egyénisége volt Kodolányi János (1899-1969). Ez a harmincas években született történelmi regénye a tatárjárás korában játszódik, és Árpád-házi Szent Margit alakját rajzolja meg - az író vallomása szerint a kódexmásoló apáca, Ráskai Lea hamvasan tiszta és üde Margit-legendájától ihletetten. Kodolányi János nagy empátiával kelti életre a magyarságnak ezt a háborúkkal és nemzeti tragédiákkal terhes korszakát, valóságos mítoszt teremtve. A műnek sajátos varázst ad az írónak az a kísérlete, hogy fölidézze benne a XIII. század beszélt magyar nyelvét.

 
1 800 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
CLAIRVAUX-I SZENT BERNÁT

Szerző: Jean Leclercq

Szent István Kiadó, 1998

 

Miért időszerű ma bemutatni egy XII. századi szerzetest? Bár Szent Bernátot a történészek körében is növekvő érdeklődés övezi, ennél azonban sokkal nagyobb a népszerűsége azok közt, akik a műveiben ma is reményt, világosságot és megnyugvást találnak. Leclercq könyvéből egy nagy hatású egyéniség rajzolódik elénk. A mű negyvenévi kutatómunka gyümölcse, adatokkal és korabeli dokumentumokkal.

 
1 100 Ft
Akció: 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
ÖNÉLETRAJZ

Szerző: Gilbert Keith Chesterton

Szent István Kiadó, 2002

           

A brit író–költő (1874–1936) a századelőn kora egyik szellemi vezéregyénisége volt, kitűnő előadó, félelmetes vitapartner, a konzervatív eszmék élharcosa. Számos műve jelent meg magyar nyelven is: Páter Brown-történetek, Don Quijote visszatér stb. Önéletrajzának eredeti angol kiadása a szerző életének utolsó évében látott napvilágot. „Akik e könyvet elolvassák – írja Chesterton –, látni fogják, hogy az igazsággal, a szabadsággal és az egyenlőséggel kapcsolatos ösztönöm a kezdetek kezdetétől különbözött korunk valamennyi felfogásától és minden olyan tendenciától, amely a központosulás és az egyformává szürkülés irányába mutat. Egészen addig nem tudtam pontosan, hogy mit értek szabadságon, amíg nem hallottam új nevét: Emberi Méltóság.” Az irodalmilag is kiemelkedő alkotás közelről mutatja be a kor meghatározó közéleti és irodalmi személyiségeit is, akikkel baráti vagy – éppen vitriolos, szókimondó stílusa miatt – ellenséges volt a viszonya (H. Belloc, G. B. Shaw stb.).

 
2 900 Ft
-11%
SERÉDI BÍBOROS FIATAL ÉVEI RÓMÁBAN (1908-1927)

Szerző: Bánk József

Szent István Kiadó, 1999

 

Bánk József, nyugalmazott érsek, kánonjogászként Serédi bíboros közvetlen munkatársa, ezt írja könyvének bevezetőjében, 1997-ben: „Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás közéleti szereplésének megítélése még mindig problémás. Éppen ezért ebben a könyvben csak a Rómában töltött fiatal éveinek munkásságát tárgyaljuk: 1908-tól 1927-ig. Tagadhatatlan, hogy az 1917. évi Egyházi Törvénykönyv (Codex Iuris Canonici) szerkesztésében oroszlánrésze volt... Balogh Albin bencés tanártól hallottam, hogy élénk levelezést folytatott Serédivel a római években. A pannonhalmi főmonostor levéltárosa kérésemre a Baloghnak szóló leveleket (kb. harminc darabot) és egy ismeretlen szerzőtől származó rövid Serédi-életrajzot a római évekről, fotokópiában rendelkezésemre bocsátott.

 
450 Ft
Akció: 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  SZENT JÓZSEFRŐL NEVEZETT MÁRIA-TERÉZIA ANYA ÖNÉLETRAJZA

Szerző: Anna Maria Tauscher van den Bosch

Szent István Kiadó, 1997

 

A nagy és sikeres emberek visszaemlékezései a legvonzóbb és leghasznosabb írások közé tartoznak. Bepillantást engednek a lélek mélységeibe, Isten titokzatos műhelyébe, ahol Isten alakítja a személyiséget tervei végrehajtására. Ez érvényes erre a könyvre is, melyben Szent Józsefről nevezett Mária-Terézia anya írja le személyiségének és életművének fejlődését. Isten - akinek közelségét Tauscher Anna Mária nemegyszer a misztikus kegyelmekben is megtapasztalhatta - nem könnyítette meg az utat, melyben az evangélikus lelkész lányát, a Kármelig, majd a Jézus Isteni Szívéről Nevezett Karmelita Nővérek világszerte elterjedt kongregációjának megalapításáig vezette.

 
750 Ft
Akció: 675 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
AZ ÉLETERŐ FORRÁSAI A CSALÁDBAN

Szerző: Süle Ferenc

Szent István Kiadó, 2009

 

A kötet mindazokhoz szól, akiket a család lelki-, szellemi élete, egészsége, és spirituális oldala is komolyan érdekel. Különösen ajánljuk a mások lelkiéletéért is felelősséget érző vallásos, vagy nem vallásos családsegítőknek, lelkigondozóknak, lélekgyógyászoknak, akik személyes kapcsolatokon vagy egyéb módon lelki segítséget szeretnének nyújtani az arra rászorulóknak. Jelen kötet nem csupán a családi életre és gyermekvállalásra buzdít, hanem az abban rejlő értékek használható lehetőségeit is megmutatja; azaz a diagnózis mellett terápiát is kínál.

 
1 800 Ft
-10%
BOLDOGOK, AKIK SZOMORÚAK

Szerző: Monika Nemetschek

Szent István Kiadó, 2003

 

Nincs nagyobb szomorúság az életünkben egy szeretett személy elvesztésénél. A halál, a gyász első fájdalmában nem ad megnyugvást az örök boldogság és a mennyei találkozás reménye, a végérvényes földi elválás tölti ki minden gondolatunkat. Jézus maga is mélyen megrendült, sőt, könnyekre fakadt, amikor értesült barátja, Lázár haláláról. Monika Nemetschek, a pszichológia és a valláspedagógia professzora az édesanyja halála után, személyes tapasztalatai alapján írta ezt a könyvet. Sok vigasztaló gondolattal, lélekerősítő vallomással, de főként gyakorlati tanáccsal segít abban, hogy a búcsúzás fájdalma enyhüljön.

 
990 Ft
Akció: 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
PEDAGÓGIA

Szerző: Schütz Antal

Szent István Kiadó, 2010

 

Schütz Antal ebben a művében szerves összefoglalását adja e tudomány tárgyának, feladatának és módszereinek. Tudásának egészét felvonultatja, vagyis nemcsak a neveléstan nagy teoretikusait, iskolateremtőit mutatja be, hanem az irodalom, a történelem, a természettudomány és a bölcselet nagyjait is, akik főleg történelemformáló eszméikkel, új kísérleteikkel, nemzetnevelő és kulturális tevékenységükkel járultak hozzá az emberi tudás gyarapításához és az emberi ember neveléséhez.

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
METALOGICON

Szerző: Ioannes Saresberiensis

Szent István Kiadó, 2003

           

A szerzőt a szakirodalomban régtől fogva úgy értékelik, mint korának legolvasottabb tudósát, mint humanistát, aki kétszáz évvel megelőzte korát. Metalogicon című munkájában János hitet tesz a sokoldalú képzettséget adó filozófiai alapon nyugvó humanista oktatási rendszer mellett, amelyet a görögöknél Platón és Arisztotelész, a rómaiaknál pedig Cicero és Quintilianus képviselt. Úgy érzi, hogy saját korában veszélybe került ez az igényes pedagógiai program, és a tananyag jelentős csökkentésével az oktatást szinte a fecsegés szintjére süllyesztik le. Határozottan elítéli ezt a tendenciát, felhívva a figyelmet Arisztotelész logikai műveire. E művek fölfedezésének és értékelésének folyamatában olyan fontos szerepet játszott a Metalogicon, hogy nyugodt lélekkel tekinthetjük e művet az érett skolasztika előkészítőjének.

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
HARAGOS VISSZATEKINTÉS AZ ÁLLAMRA

Szerző: Norbert Lohfink

Szent István Kiadó, 2005

   

Egy olyan történelem után, amelyben a magyar nép is egy hatalmas ateista állam igája alatt nyögött, és egy olyan új korszakban, amelyben e nagy nép megkísérel - az állam és az invdividum, az állam és a társadalom, az állam és az egyház viszonyában - új utakat járni, a régi Izrael felismerései, melyek a deuteronomisztikus történetírásban lecsapódtak, meggyőződésem szerint segíthetnek nekünk abban, hogy sok mindent világosabban lássunk. Őszintén kívánom - és ezzel bocsátom útra a magyar fordítást -, hogy ez a könyv járuljon hozzá kissé ahhoz, hogy Bibliánk e segítségét észre is vegyük.

 
2 000 Ft
-10%
A NEVELÉS KOCKÁZATA

Szerző: Luigi Giussani

Szent István Kiadó, 2005

 

Luigi Giussani életművének fontos darabja " A nevelés kockázata", mely most a magyar olvasó kezébe kerül. A szerző maga is évtizedekig gyakorló pedagógus volt, hiszen gimnáziumi hittanárként, és később egyetemi tanárként fiatalok sokasága előtt nyitott távlatot, meghívva őket arra, hogy a keresztény tapasztalatban osztozzanak. Don Giussani karizmájából éppen iskolai környezetben született meg a Comunione e Liberazione mozgalom, mely ma már a világ hetven országában van jelen. Egy nagy pedagógus, az emberi természet és korunk ismerőjének tapasztalata van jelen e kötetben, azonban "A nevelés kockázata" nem kézikönyv, nem gyakorlati tanácsokat ad, hanem egy réteggel mélyebbre viszi az olvasót, a nevelés mivoltát, lényegét tárva elé. E kérdések tisztázása pedig különösen hasznos lehet ma, amikor gyakran megkérdőjelezik az élet értelmét, és az oktatás-nevelés kérdését csupán a hasznosság szempontjából szemlélik, vagy magánügynek tekintik.

 
960 Ft
Akció: 865 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  FOGADJUK BE A VALÓSÁGOT! – GONDOLATOK AZ EGYETEM INTÉZMÉNYÉRŐL

Szerző: Angelo Scola

Szent István Kiadó, 2003

 

A II. Vatikáni Zsinat a keresztény nevelésről szóló dekrétumában a felsőbb katolikus iskolákról, különösen az egyetemekről szólva azt tanítja, hogy ezekben „nyilvános, stabil és egyetemes jelenlétet kel biztosítani a keresztény gondolatoknak…” Angelo Scola könyvében bemutatja, mi az alapvető probléma az érték fogalmával, mely oly nagy szerepet játszik egy-egy nevelési intézmény pedagógiai feladatának meghatározásában, majd rávilágít az olyan elvont és félrevezető közhelyekre, mint az oktatás-nevelés szembeállítása vagy a tudás semlegességére való törekvés. A Pázmány Könyvek - sorozat célja az emberi tudás és kultúra különböző területeiről katolikus szellemben írt rövid művek közzététele, mely minden érdeklődőnek lehetővé teszi, hogy bekapcsolódjék a hit és az emberi kultúra nagy párbeszédébe. A sorozatban eddig megjelent: Pietro Brunori: „A Katolikus Egyház”, Paul Poupard: „A katolikus hit – Alapok, személyek, intézmények”és Zenon Grocholewski: „II. János Pál jogfilozófiája”.

 
1 200 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  "...SZÁZADOKON ÁT PAPTALANÚL...". AZ ARCHAIKUS NÉPI IMÁDSÁGMŰFAJ FOGADTATÁSTÖRTÉNETE

Szerzők: Erdélyi Zsuzsanna, Várhelyi Ilona        

Szent István Kiadó, 2011

 

A szerző Hegyet hágék, lőtöt lépék c. könyv-sorozatának sikere, az archaikus népi imádságműfaj társadalmi fogadtatása, jelenséggé válása napjainkig oda vezetett, hogy a A Hegyet hágék… immár műfaji emblémává lett. Ez az akkoron szokatlan témájú közlés fölkeltette a figyelmet a népköltészet eladdig szinte ismeretlen, gazdag tartománya iránt. 1974-ben, 1976-ban, 1978-ban, majd 1999-ben egyre növekvő terjedelmű kötetekben lett bemutatva a középkori eredetű, európai hátterű „ismeretlen szellemi földrész”, amely a nem-létezőnek vagy elve-szettnek hitt nemzeti nyelvű szakrális költészetnek a szóbeliségben fennmaradt öröksége.

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  A TEREMTETT VILÁG MISZTÉRIUMA. BIBLIAI JELKÉPEK KÉZIKÖNYVE

Második kiadás

Szerző: Dávid Katalin

Szent István Kiadó, 2002

 

A nyugati kultúra alapját képező Biblia a 20. század folyamán széles tömegek előtt vált ismeretlenné. Pedig a Könyvek Könyvének ismerete nem vallásfüggő, nem az istenhithez kapcsolódik, hanem mint műveltségünk bázisa: kritériuma a kultúrának. A történelmi és társadalmi tévutak következtében a jelképeket értők köre ma egyre szűkül, bár furcsa paradoxonként minden érthetetlenség ellenére lépten-nyomon szembesülünk a jelképekkel.

 
4 200 Ft
Akció: 3 780 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  "NYISD MEG, URAM, SZENT AJTÓDAT..." (KÖSZÖNTŐ KÖTET ERDÉLYI ZSUZSANNA 80. SZÜLETÉSNAPJÁRA)

Szerkesztette: Barna Gábor

Szent István Kiadó, 2001

           

Erdélyi Zsuzsanna a magyar folklorisztika és a vallási néprajz egyik meghatározó alakja, aki az elmúlt évtizedekben elsősorban az archaikus népi imádságok felfedezésével, műfaji leírásával, művelődéstörténeti, irodalmi és folklorisztikai elemzésével és közzétételével szerzett szakmai tekintélyt nemcsak idehaza, hanem határainkon túl is. Kutatói teljesítményének elismerését az Európa-díj, a Pitré-díj aranyérme; valamint számos hazai állami kitüntetés is jelzi. Munkássága nagymértékben közrejátszott abban, hogy Magyarországon az 1970-es évektől kezdve a vallási néprajz a hatóságoktól is megtűrt tudományos diszciplínaként működhessen.

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ARANYKERTBE’ ARANYFA

Szerző: Takács György

Szent István Kiadó, 2001

           

Hegyeken-völgyeken jártamban, a messzi patakfejekben, zord kősziklák tövén álló csángó házacskák melengető tüze mellett ülvén rengeteget tanultam sokszor teljesen iskolázatlan, ám a bennünket körülölelő teremtett világban velük született intelligenciájukkal, eleik igazságra vezérlő hagyományának fényében tökéletesen eligazodó ismerőseimtől, barátaimtól. Lélekbarázdáló sorsukból fakadó istenes bölcsességük, jóra vezérlő tanításaik, évszázadok megtisztító izzását fuvalló imáik, a gonoszok által megszállott beteget könnyező lélektusában orvosoló „olvasásaik” elragadtatott, eleven hevülete, vibráló eksztázisa formálta könyvemet, amely megtartó szeretetük melege, szívük álomlátó heve, feltétel nélküli hitük aranyló röpte nélkül sohasem születhetett volna meg.” – írja Takács György, aki a könyvben szereplő archaikus népi imádságokat és ráolvasókat 1992 és 1999 között gyűjtötte, javarészt a Csíki-havasok mélyén megbúvó aprócska csángó telepeken, Kosteleken, Gyepcén és Magyarcsügésen.

 
3 600 Ft
Akció: 3 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR KATOLIKUS LEXIKON XIV.

Szent István Kiadó, 2009     

 

A kereszténység kétezer éves tudáskincsét dolgozza föl ez az egyedülálló lexikon-sorozat, több ezer címszóban, közel ötven témakörben (történelem, művészet-történet, teológia, filozófia, néprajz, zene-és irodalomtörténet, botanika stb.), színes és fekete-fehér fotókkal, ábrákkal.

 
5 900 Ft
Akció: 5 310 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR KATOLIKUS LEXIKON XV.

Szent István Kiadó, 2010

 

A Magyar Katolikus Lexikon 15., záró kötetének megjelentetésével a Kiadó egy közel két évtizedes munka végére ért, melynek eredményeként,a Katolikus Egyház és a kereszténység kétezer éves tudáskincsét sűrítette össze tizenhatezer oldalon, közel ötven témakörben, ötvenezer címszóban, több ezer képpel és illusztrációval.

 

 
5 900 Ft
Akció: 5 310 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR KATOLIKUS LEXIKON XIII.

Szent István Kiadó, 2008

 

A kereszténység kétezer éves tudáskincsét dolgozza föl ez az egyedülálló lexikon-sorozat, több ezer címszóban, közel ötven témakörben (történelem, művészet-történet, teológia, filozófia, néprajz, zene-és irodalomtörténet, botanika stb.), színes és fekete-fehér fotókkal, ábrákkal. A sorozat XIII. kötete. (Szentl-titán) Szerkesztette: Diós István, Viczián János

 
5 900 Ft
Akció: 5 310 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR KATOLIKUS LEXIKON XII. (SEQ-SZENT)

Szent István Kiadó, 2007  

 

A kereszténység kétezer éves tudáskincsét dolgozza föl ez az egyedülálló lexikon-sorozat, több ezer címszóban, közel ötven témakörben (történelem, művészet-történet, teológia, filozófia, néprajz, zene-és irodalomtörténet, botanika stb.), színes és fekete-fehér fotókkal, ábrákkal. Keménytáblás műbőr kötésben, arany-nyomású borítóval, színes képmelléklettel.

 

 
5 900 Ft
Akció: 5 310 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.