Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Osiris Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >M-O >Osiris Kiadó

Sorrend:

-15%
  VÁLTÓÁLLÍTÓK KÖZÖTT. Kővári Orsolya beszélgetései Kukorelli Istvánnal

Szerzők: Kővári Orsolya, Kukorelli István

Osiris Kiadó, 2012

 

Az interjúkötet Dr. Kukorelli István alkotmányjogász, egyetemi tanár eddigi életútját idézi fel, tanulmányai, pályája főbb korszakai, állomásai, közéleti szerepvállalásai mentén haladva, a téti gyermekkortól az alkotmánybírói pulpitusig, majd onnan napjainkig. A beszélgetéssorozat célja, hogy a szűk szakmai körön túl minél szélesebb közönséget megszólítson, és hogy a kötet alanyát emberközelbe hozza, minden érdeklődő olvasó számára érthető és élvezhető módon, függetlenül szakmai hovatartozásától. Kukorelli István kifejti gondolatait jogászságról, közéletről, politikáról, vallásról, hitről, barátságról, és mindezek kapcsán olyan múltbeli történésekről, amelyeknek részese volt; beszél jelenlegi meglátásairól is. Az interjúszövegek felidézik a rendszerváltás környékén indult értelmiségi generációk fordulat előtti és a fordulatot követő életérzését. Az egész életutat átívelő beszélgetésekből így nemcsak szakmai, hanem emberi portréja is kirajzolódik.

 
2 480 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAR FAJVÉDŐK

Szerző: Gyurgyák János

Osiris Kiadó, 2012

 

Ez a könyv Gyurgyák János magyar eszmetörténeti sorozatának utolsó darabja. Előző kötetei (Zsidókérdés Magyarországon és Ezzé lett magyar hazátok) viszonylag jól behatárolható kutatási területet jártak körbe: a zsidó–magyar együttélés problémáit, illetve a magyar nemzeteszme elágazásait és útvesztőit. Most azonban olyan terepre tévedt, amely a modern biológia-genetika szerint nem létező (emberi fajok közötti különbség), vagy teljességgel vitatott problémakör: etnicitás a történelemben, magyar etnogenezis, etnikai különbségek Magyarországon. De mivel a probléma történetileg és a jelenben is mégis létezik, szólni kell róla. Már csak azért sem lehet erről hallgatni, mert a magyar fajvédelem eszmerendszere és politikai mozgalma túlélte a XX. század harmincas–negyvenes éveit, s túlélte a magyar létező szocializmus korszakát is.

 
2 980 Ft
Akció: 2 530 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
A NINCSBŐL A VAN FELÉ

Gondolatok az élet értelméről

Szerző: Hankiss Elemér

Osiris Kiadó, 2012

 

Feljutni a Mount Everest jeges-sziklás csúcsaira? Elindulni egy törékeny hajón az Északnyugati-átjáró felfedezésére? Megírni a Divina Commediát? Megoldani az élet keletkezésének titkát? Nagy Sándorként meghódítani a fél világot? Ikaroszként felrepülni a nap közelébe? - Igen, mindez nagy kaland. De nem törpül-e el mégis a végső nagy kaland mellett? Életünk céljának, értelmének keresése, életünk átalakítása tartalmas emberi sorssá: nem ez végül is a lefontosabb emberi kaland?Könyvében Hankiss Elemér áttekinti azt,hogy az elmúlt két-három évezredben az emberiség nagy gondolkodói,tudósai,művészei és mindennapi emberei milyen választ próbáltak adni arra a kérdésre,hogy: Mi lehet az emberi élet értelme? A könyv az EMBERI KALAND SOROZAT 4. kötete.

 

 
3 280 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
SOSEMLESZ CIGÁNYORSZÁG

,,Én cigány vagyok-én pedig nem vagyok cigány

Szerző: Szuhay Péter

Osiris Kiadó, 2012

 

Szuhay Péter antropológus történetei arról szólnak, hogy a magát cigánynak/romának mondó, vagy a mások által cigánynak mondott csoportok hogyan szerkesztik meg saját cigány/roma, vagy a cigánytól elhatárolódó képüket. Vagyis azt, amelyet magukra érvényesnek tartanak, illetve hogyan próbálják érvénytelenné tenni azt a képet, amelyet akár mások fogalmaztak meg róluk, akár korábban maguk fogalmaztak meg önmagukról. A szerző a három – különböző nagyságú és világképű – közösség (Szendrőlád, Kétegyháza, Felsőtelekes) bemutatása során feltárja az általánosítható összefüggéseket is, de az egyedi és a konkrét történéseket tartja elsősorban szem előtt.

 
1 980 Ft
Akció: 1 685 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
PÉNZÜGYI JOG II.

2012-es jogszabályokkal

Szerző: Simon István

Osiris Kiadó, 2012

 

Az Osiris Kiadó tankönyvsorozatában közel másfél évtizeddel ezelőtt jelentek meg a pénzügyi jog tankönyvei - Pénzügyi jog és Adójog címmel-, amelyek szerkesztője és szerzője Földes Gábor volt, aki elméleti felkészültség és jogalkotási tapasztalatok birtokában színvonalas tananyagot hozott létre. A pénzügyi jog változása állandó, ezért az írott tananyag időnkénti átdolgozása minden egyéb szempontot figyelmen kívül hagyva is indokolt. Esetenként, mint napjainkban, a változások olyan horderejűek , hogy feldolgozást igényelnek a tananyag szintjén is.

 
5 680 Ft
Akció: 4 830 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
KÖZIGAZGATÁSI JOG - KÜLÖNÖS RÉSZ

Szerző: Fazekas Mariann

Osiris Kiadó, 2011 

 
5 280 Ft
Akció: 4 490 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAR KÖZJOG ÉS POLITIKA 1989-2011

Szerző: Smuk Péter

Osiris Kiadó, 2011

 

"Smuk Péter könyve tárgyszerűen és izgalmasan megírt alkotmány- és parlamentarizmustörténet a harmadik Magyar Köztársaságról, rengeteg dokumentumra támaszkodva. Az első szabadon választott parlamenttől a második Orbán-kormány első évéig rendszerezett adatokkal és esettanulmányokkal tárja elénk a magyar parlamentek, pártok, pártelnökök, államfők és más közjogi méltóságok szerepét, az elmúlt húsz év politikatörténetét." (Bihari Mihály) 

 
4 480 Ft
Akció: 3 810 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
MESÉK ÉS SZÉPHISTÓRIÁK

Szerző: La Fontaine

Osiris Kiadó, 2008

 
920 Ft
Akció: 780 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
  KÖLCSEY FERENC ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI - NEMZETI HAGYOMÁNYOK - PARAINESIS

Osiris Kiadó, 2008

 

A nemzeti himnusz költőjének versei ma már kereskedelmi forgalomban alig-alig hozzáférhetők, de ami kapható, az is pontatlan és hiányos. Tehát majd száz-százötven év adósságát törlesztve a Kölcsey-verseknek ez az új, a kritikai szövegkiadás alapján készült kiadása nemcsak a legpontosabb, s számos esetben javított versszövegeket tartalmazza, hanem több, eddig ismeretlen költemény szövegét, szövegvariánsát is hozza. A kiadás másik fontos hozadéka a jegyzetapparátus. A sokféle költői formával kísérletező, gazdag költői életmű és nyelv teljes feltárása az említett kritikai kiadásig nem történt meg. Könyvünk ezt a hiányt is pótolja.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
KÁLNOKY LÁSZLÓ ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEI

Osiris Kiadó, 2006

 

Kálnoky László (1915-1985) a Nyugat úgynevezett harmadik nemzedékének Weöres Sándor, Radnóti Miklós, Vas István, Jékely Zoltán mellett egyik kiemelkedő költője volt. Líráját szigorú gondolati fegyelem, szikár, de evokatív nyelvkezelés és a tragikumot groteszkbe fordító látásmód jellemezte. Kálnoky harmincas években ígéretesen induló pályáját a második világháború és az ötvenes évek visszavetette. Az ötvenes években az egyik legjelentősebb műfordítóvá vált, és mivel saját versei nem jelenhettek meg, évtizedekre meghatározta kritikai értékelését, hogy - méltánytalanul - elsősorban műfordítónak tartották. Kálnoky azonban ezekben az években is folyamatosan alkotott, érett líráját oldottabb formák, de keserűbben fájdalmas érzelmek hatották át. Élete utolsó évtizedében költészete váratlanul termékeny szakaszába érkezett. A Homálynoki versek humoros hangütése hallatlan népszerűvé tették az olvasók körében. Összegyűjtött versei idáig egyszer, 1992-ben jelentek meg. Tervezett kiadásunk hiánypótló: kötetünk felöleli a költő valamennyi, kötetben, folyóiratban, illetve kéziratban maradt versét.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
ISTEN VELETEK, TI BOLDOG VENDELINEK!

Szerző: Krúdy Gyula

Osiris Kiadó, 2010

 
980 Ft
Akció: 835 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÖSSZES NOVELLÁI I-II.

Osiris Kiadó, 2007

 

Kosztolányi Dezsőnek - ha nem számítjuk a vegyes műfajú köteteket - életében, pontosabban 1908 és 1936 között 11 novelláskötete jelent meg. Különös, hogy életében Kosztolányinak nem jelent meg gyűjteményes vagy akár válogatott novelláskötete - ez bizonyára a korabeli kiadási viszonyokkal magyarázható. Halála után jelentek meg a Révai, Szépirodalmi Könyvkiadó, Helikon, Szukits összesei és persze sok válogatás. Az Osiris Klasszikusok sorozatban több Kosztolányi-kötet után most az Összes novellákat adjuk közre. Ez a gyűjtemény magában foglalja Kosztolányi valamennyi novelláját, a kötetben megjelenteket kiegészítve azokkal, amelyek az író életében csak folyóiratokban, napilapokban láttak napvilágot. A novellákat időrendben közöljük. Filológiai apparátust nem mellékelünk, de a kötet könnyebb kezelhetősége érdekében megadjuk a novellák címváltozatait.

 
8 500 Ft
Akció: 7 225 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
PACSIRTA

Szerző: Kosztolányi Dezső

Osiris Kiadó, 2007

 
720 Ft
Akció: 610 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: VÁLOGATOTT NOVELLÁK

Osiris Kiadó, 2008

 
920 Ft
Akció: 780 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
ÉDES ANNA

Szerző: Kosztolányi Dezső

Osiris Kiadó, 2005

 
720 Ft
Akció: 610 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
TÜKÖRFOLYOSÓ

Magyar írókról

Szerző: Kosztolányi Dezső

Osiris Kiadó, 2004

 

"Valószínűleg gondolkozó szívünkkel és hevesen dobogó, lüktető agyunkkal alkotunk" - írta egy jegyzetében Kosztolányi Dezső. Ez a gyönyörűen érzékletes formula nemcsak verseire és regényeire, novelláira talál, hanem tanulmányaira, kritikáira is. Rövid élete során több száz esszét, bírálatot írt, a legtöbbet persze magyar írókról, magyar művekről. A Tükörfolyosó minden eddiginél gazdagabb, teljességre törekvő gyűjteménye ezeknek az írásoknak, több, kötetben eddig nem olvasható kritikát is közöl - a megidézett írók időrendje szerint, Balassi Bálinttól Gelléri Andor Endréig.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
SZABADKIKÖTŐ

Esszék a világirodalomról

Szerző: Kosztolányi Dezső

Osiris Kiadó, 2006

 

A magyar írókról írt esszék, bírálatok (Tükörfolyosó) után most Kosztolányi Dezső világirodalmi szerzőkről és művekről szóló esszéinek, cikkeinek gyűjteményével bővítjük a sorozatot. "Valószínűleg gondolkodó szívünkkel és hevesen dobogó, lüktető agyunkkal alkotunk" - írta egy jegyzetében Kosztolányi. Ez a gyönyörűen érzékletes formula nemcsak verseire és regényeire, novelláira talál, hanem tanulmányaira, kritikáira is. Rövid élete során több száz esszét, bírálatot írt, nagyon sokat a világirodalom klasszikus és modern szerzőiről.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: VÁLOGATOTT VERSEK

Osiris Kiadó, 2003

 
620 Ft
Akció: 525 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
ARANYSÁRKÁNY

Szerző: Kosztolányi Dezső

Osiris Kiadó, 2007

 
780 Ft
Akció: 665 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
KORMOS ISTVÁN VERSEI

Osiris Kiadó, 2005

 
780 Ft
Akció: 665 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
A MAGYAR DRÁMA ANTOLÓGIÁJA I-II.

Szerkesztette: Kerényi Ferenc

Osiris Kiadó, 2005

 

A magyar költészet és novellisztika után elkészült drámairodalmunk áttekintő válogatása is. Harmincnégy dráma szövege olvasható a két kötetben: több mint négy évszázad legjava a műfajban, Bornemissza Pétertől és Balassi Bálinttól Weöres Sándorig és Örkény Istvánig, egyfelvonásostól a drámai költeményig, világsikerektől a méltatlanul elfeledett értékekig. Nem titkoltan azzal a szándékkal adja most közre őket az Osiris Kiadó, hogy megcáfoljuk a műfaj hazai szegényességéről szóló vélekedéseket, bővítsük az olvasói drámakínálatot, és gazdagítsuk az - úgymond - biztonsági műsorpolitikára alapozó színházi műsort. Ezek a szövegek szerves, elidegeníthetetlen részét alkotják kulturális örökségünknek, hiszen amint azt utószavában a kötetek válogatója és sajtó alá rendezője, Kerényi Ferenc írja: "A magyar dráma fejlődéstörténete - eredményeivel, problémáival egyetemben - pontos és méltó tükörképe nemzeti önismeretünknek és a világban elfoglalt helyünknek."

 
8 500 Ft
Akció: 7 225 Ft
Kezdete: 2017.09.14
A készlet erejéig!
-15%
KÖDKÉPEK A KEDÉLY LÁTHATÁRÁN

Szerző: Kemény Zsigmond

Osiris Kiadó, 2010

 

Ez a különleges című, 1853-ban megjelent és ma már könyvritkaságnak számító „beszély” (a novellánál nagyobb, a regénynél kisebb terjedelmű elbeszélés) szerkezetét, megformálását tekintve kiemelkedik a korszak irodalmából meglepő modernségével, újszerű regénytechnikájával, nézőpontváltásaival, szerkezeti és időrendi bonyolultságával, az elbeszélő szerepének feszegetésével. Három, kuszán összefüggő, rendkívül izgalmas cselekményszövésű történet alkotja a beszélyfüzért, s mindegyikben egy-egy magatartásforma ölt alakot. Figurái összetettek, szereplőinek sorsa különös módon fűződik össze. Kemény remek lélektani leírásokkal mutatja be a magánéleti és etikai konfliktusok mögött meghúzódó személyes identitásvesztés és elmagányosodás folyamatait.

 
880 Ft
Akció: 750 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
PÁLYÁM EMLÉKEZETE / FOGSÁGOM NAPLÓJA

Szerző: Kazinczy Ferenc

Osiris Kiadó, 2009

 
980 Ft
Akció: 835 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
BÁNK BÁN

Szerző: Katona József

Osiris Kiadó, 2004

 
680 Ft
Akció: 575 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
UTAZÁS A KOPONYÁM KÖRÜL

Szerző: Karinthy Frigyes

Osiris Kiadó, 2010

 
980 Ft
Akció: 835 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
ÍGY ÍRTOK TI

Szerző: Karinthy Frigyes

Osiris Kiadó, 2009

 
980 Ft
Akció: 835 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
TANÁR ÚR KÉREM

Szerző: Karinthy Frigyes

Osiris Kiadó, 2009

 
820 Ft
Akció: 695 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
JÓZSEF ATTILA ÖSSZES VERSEI

Negyedik, bővített kiadás

Osiris Kiadó, 2003

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
JUHÁSZ GYULA ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI

Második, javított kiadás

Osiris Kiadó, 2006

 

Az Osiris klasszikusok sorozatában Juhász Gyula verseinek minden korábbinál teljesebb gyűjteménye lát napvilágot. A szöveggondozás és szerkesztés az életmű tudós kutatójának, Péter Lászlónak a munkája.

 
4 980 Ft
Akció: 4 235 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
PUSZTÁK NÉPE

Szerző: Illyés Gyula

Osiris Kiadó, 2003

 
680 Ft
Akció: 580 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
ILLYÉS GYULA: REGÉNYEK I-II.

Osiris Kiadó, 2003

 

Illyés Gyula önéletrajzi fogantatású regényei - a Puszták népe, Kora tavasz, Beatrice apródjai, a Szentlélek karavánja, (Lent és fent - Bányák és kohók), Hunok Párisban, (Bátyám regénye), Franciaországi változatok, Ebéd a kastélyban - a személyes életút történeti időrendje szerinti összeállításban, együtt jelennek meg, kiegészülve az író hagyatékából előkerült, terjedelmesebb kéziratos anyaggal. A zárójeles címek az író által tervezett, de befejezetlenül maradt regényrészletek címei; ezeket részint a Hunok Párisban elé, illetőleg folytatásának szánta volna Illyés Gyula.

 
6 500 Ft
Akció: 5 525 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
A HALÁL KILOVAGOLT PERZSIÁBÓL

Válogatott írások

Szerző: Hajnóczy Péter

Osiris Kiadó, 2007

 
920 Ft
Akció: 780 Ft
Kezdete: 2017.09.14
A készlet erejéig!
-15%
HAJNÓCZY PÉTER ÖSSZEGYŰJTÖTT ÍRÁSAI

Osiris Kiadó, 2007

 

Hajnóczy Péter műveinek gyűjteményes kiadására eddig két kiadó vállalkozott: 1982-ben, közvetlenül az író halála után a Szépirodalmi a korábbi önálló kötetek anyagát illesztette egy könyvbe, kiegészítve néhány hátrahagyott írással. A Századvég kétkötetes kiadása (1992-1993) már műfaji elrendezés szerint született, és erénye, hogy az életműbe illesztette Az elkülönítő idő című szociográfiát, valamint újabb írásokat emelt be a hagyatékból; ám a két kötet szerkezete, egymáshoz való viszonya nem volt, nem lehetett elég következetes, hiszen Hajnóczy életművében kisregények, hosszabb elbeszélések, novellák, drámák, illetve töredékek vagy változatok között alig vonható határ. Ezért kötetünk a sokkal célravezetőbb, a pálya áttekintését élményszerűbbé tevő időrendet követi, ami egyúttal lehetővé teszi néhány mű korai, kéziratban maradt, ám nyomdakész előzményeinek publikálását is. Ilyen A halál kilovagolt Perzsiából megírása előtt félbehagyott-félretett három próza, a Jézus, A szakács, a Csütörtök, azután az Alkohol című dolgozat vagy A fűtő előzménye, a Kazán. Ezek az írások soha nem láttak napvilágot. A kötetet a nagyközönség számára is könnyen befogadható jegyzetapparátus, illetve utószó zárja.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
ÉLET ÉS HALÁL KÖNYVE

Szerkesztette: Gyurgyák János

Osiris Kiadó, 2010

 

Ez a könyv meghívás a közös gondolkozásra az élet, az emberi létezés nagy, örök és egyetemes – következésképpen senki számára meg nem kerülhető – kérdéseiről (szerelem, humor, emberi természet, halál, hit, remény). A válogatásban divatok, presztízs-szempontok, kánonképzési elgondolások nem játszottak szerepet, még műfaji megfontolások sem (van itt minden: mese, vers, novella, regényrészlet, elbeszélés, filozófiai tanulmány, pszichológiai esszé, teológiai trak-tátus stb.). A szerkesztő csak két elvet követett: mond-e az illető írás valami újat, lényegeset, fontosat, s milyen színvonalon van megírva. A kötetet Takáts Márton illusztrációinak sajátos képi világa teszi teljessé.

 
5 980 Ft
Akció: 5 085 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
EGY RÉGI UDVARHÁZ UTOLSÓ GAZDÁJA

Szerző: Gyulai Pál

Osiris Kiadó, 2004

 
620 Ft
Akció: 525 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
PANTAGRUEL

Szerző: Francois Rabelais

Osiris Kiadó, 2010

 

François Rabelais életműve közel félezred múltán is őrzi eredetiségét, frissességét: benne van az egész világ kiforgatva, feje tetejére állítva, összekeverve, újra kirakva, tükrözve, torzítva. Könyvében jószerivel minden ott van, amit az irodalom valaha is előtte, utána kitalált: pikareszk, abszurd, groteszk, próza, vers, lovagregény és önnön paródiája, fejlődésregény, az izmusok előfutára, halandzsa és filozófia, etika és ismeretterjesztés, teológia és a vaskos népi kultúra.

 
980 Ft
Akció: 835 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
A MAGYAR KÖLTÉSZET ANTOLÓGIÁJA

Szerkesztette: Ferencz Győző

Osiris Kiadó, 2003

 

Az antológiák feladata, hogy időről időre hozzáférhetővé tegyék jeles szerzők legfontosabb műveit. Másrészt azonban minden új antológia az irodalom önmeghatározásának új kísérlete is. Az Osiris klasszikusok sorozatban most megjelenő egykötetes magyar költészeti antológia a magyar líra évszázadainak legfőbb értékeit gyűjti egybe az Ómagyar Mária-siralomtól a XX. század már klasszikusnak tekinthető szerzőiig. Közli a magyar líra hagyományosan legjelentősebbnek tekintett darabjait, de anyaga nem korlátozódik a legismertebb versekre. Kevésbé ismert költők nagy versei és nagy költők kevésbé ismert versei is helyet kaptak a kötetben, amely mintegy ezerkétszáz oldalon feltérképezi a líratörténet alakulásának gyakran szerteágazó útjait. Az antológia népköltési munkákat nem tartalmaz. Elsősorban lírai műveket közöl, csupán egy-két indokolt esetben szerepel hosszabb epikus mű részlete. A kötet anyagát válogatta és az utószót írta Ferencz Győző.

 

 
5 200 Ft
Akció: 4 420 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
RADNÓTI MIKLÓS ÉLETE ÉS KÖLTÉSZETE

Második, javított és részben átdolgozott kiadás

Szerző: Ferencz Győző

Osiris Kiadó, 2009

 

A monográfia szerzője, Ferencz Győző a Radnóti-filológia kiváló ismerője, az Osiris Klasszikusok sorozat Radnóti-köteteinek gondozója. A kötetben megrajzolja az életmű életrajzi hátterét, ugyanakkor korszerű irodalomtudományi módszerekkel elemzi Radnóti egész alkotói pályáját, annak minden műfaját, így elsősorban költészetét, de részletesen kitér műfordítói, prózaírói (benne naplóírói) és kritikusi tevékenységére is. Az elemzés nyomon követi a költő szellemi fejlődését, behatóan foglalkozik viszonyával a baloldali (kommunista) mozgalomhoz, a katolicizmushoz és a zsidósághoz. Költészetében végigköveti a haláltudat és életöröm kettősségének motívumait. A szöveget gazdag képanyag kíséri (fotók, dokumentumok, kéziratok), melynek egyes darabjai itt láthatók először.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
LÚDAS MATYI / VÁLOGATOTT MŰVEK

Szerző: Fazekas Mihály

Osiris Kiadó, 2006

 
780 Ft
Akció: 665 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
A MAGYAR NOVELLA ANTOLÓGIÁJA I-II.

Szerkesztette: Domokos Mátyás

Osiris Kiadó, 2003

 

Prózairodalmunk leggazdagabban termő ága a tizenhatodik századtól napjainkig: a novella. Bornemisza Péter Ördögi kisirtetekjeitől vagy Heltai Gáspár Fabuláitól az erdélyi emlékírókon - Cserei Mihály, Apor Péter, Hermányi Dienes József - át napjainkig olyan világirodalmi szintű mű-velői voltak a műfajnak, mint Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Tersánszky Józsi Jenő, Füst Milán, Nagy Lajos, Kosztolányi Dezső, Csáth Géza, Kodolányi János, Gelléri Andor Endre, Papp Károly, Tamási Áron, Ottlik Géza, Mándy Iván és társaik. Ez a gyűjtemény több mint négy évszázados termésének színe-javát adja közre két kötetben, Domokos Mátyás szerkesztésében és válogatásában.

 
8 500 Ft
Akció: 7 225 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
A MAGYAR ESSZÉ ANTOLÓGIÁJA I-II.

Szerkesztette: Domokos Mátyás

Osiris Kiadó, 2006

 

A reprezentatív igényű gyűjtemény a magyar irodalom történelemszemléletét mutatja be kiemelkedő értékű esszék sorozatában. A kötet István király intelmeitől Illyés Gyuláig bezárólag közel száz író, történész, gondolkodó kétszáz rövidebb-hosszabb esszéjét tartalmazza a magyar történelem időrendjében. Öt nagy fejezet (A honfoglalástól a felvilágosodásig, A reformkortól Világosig, Forradalom után Trianonig, Két háború közt és 1945-1989) jeleníti meg, hogy a magyar szellemi élet kiválóságai, mintegy megfogadva Bocskai István intelmét, minden korban "az dolgot magát nézve", illúziótlanul és nagyfokú intellektuális felelősségérzettel mondták el diagnózisaikat az ezeréves magyar múlt máig érő s az egész nemzet sorsát meghatározó kérdéseiről. A magyar önismeret nagy tükre ez a gyűjtemény, amelynek rendkívüli erénye, hogy - írók munkáiról lévén szó - a benne szereplő szerzők esztétikai élvezetet is kiváltó módon fejtik ki nézeteiket.

 
8 500 Ft
Akció: 7 225 Ft
Kezdete: 2017.09.14
A készlet erejéig!
-15%
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÖSSZES MŰVEI I-II.

Osiris Kiadó, 2003

 

Csokonai Vitéz Mihály összes műveinek kritikai kiadása az utolsó két kötet megjelenésével éppen most zárult le. Az immár rendelkezésre álló tudományos kiadás mindenképpen indokolttá és szükségessé teszi, hogy eredményei egy szélesebb közönséghez is eljutó népszerű kiadásba átkerüljenek. Csokonai összes műveinek háromkötetes kiadása legutóbb Vargha Balázs gondozásában látott napvilágot 1981-ben, azóta ilyen teljességben nem jelentek meg a költő művei. Akkor a kritikai kiadásnak még mindössze három kötete jelent meg, az eltelt több mint húsz év során még további nyolc. Rendelkezésre áll tehát a leginkább hitelesnek tekinthető szöveg, a filológiailag megalapozott időrend és a rendkívül gazdag magyarázó apparátus, amire a tervezett népszerű kiadás építhető. E kiadás ugyanakkor lehetőséget teremt az időközben felmerült új adatok beépítésére, a szükséges korrekciók megtételére, hiszen maga is a kritikai kiadás műhelyéül szolgáló intézményben készül. A szöveg a szélesebb közönség igényeinek megfelelő átírásban és magyarázó jegyzetekkel ellátva, két kötetben jelenik meg.

 
6 980 Ft
Akció: 5 935 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
UNALMAS TÖRTÉNET

Elbeszélések 1887-1891

Szerző: Csehov, A. P.

Osiris Kiadó, 2005

 

Az eddigi legteljesebbre tervezett Csehov-prózakiadás második kötete a szerző legtermékenyebb időszakában született elbeszélések gyűjteménye. A könyvben Csehov olyan jól ismert, az orosz realista próza klasszikus darabjaiként számon tartott írásai szerepelnek, mint a Kastanka, az Aludni szeretnék vagy a kötet címadó darabja, az Unalmas történet, de helyet kap benne néhány, magyarul eddig még nem olvasható novella is. A már megjelent szövegek a sorozat első kötetéhez hasonlóan átdolgozott, korszerűsített formában kerülnek a gyűjteménybe. Az olvasók jobb tájékozódását bő jegyzetanyag és utószó segíti.

 
4 580 Ft
Akció: 3 895 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
A SVÉD GYUFA

Elbeszélések 1880-1884

Szerző: Csehov, A. P.

Osiris Kiadó, 2011

 

Az eddigi legteljesebbnek szánt magyar nyelvű Csehov-prózakiadás újabb kötetébe az 1880–1884 között született művekből válogattunk. Csehov ezekben a műfaji játékokban nem egyszerűen csak jó humoristának, szatirikusnak vagy parodistának bizonyul: a fiatal, húszas évei elején járó Csehov rendkívüli megfigyelőképessége mély élet- és emberismerettel párosul, és ennek következtében szinte kivétel nélkül megtalálja a helyzetek és figurák egészében rejlő gyarlóságot, és úgy ábrázolja őket, hogy nem sekélyes nevetgélést, hanem fanyar vagy éppen keserű mosolyt váltanak ki az olvasóból.

 
5 180 Ft
Akció: 4 405 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
GEORG BÜCHNER ÖSSZES MŰVEI

Osiris Kiadó, 2003

 

Georg Büchner (1813-1837) különös, nyugtalanító jelenség a világirodalomban; huszonnégy esztendőt élt, alkotóművészete pedig mindössze három évig tartott. Életműve elfér egyetlen kötetben: három drámai mű (Danton halála, Leonce és Léna, Woyzeck), egy elbeszéléstöredék (Lenz), fordítások, néhány természettudományos, filozófiai, politikai írás és irodalmi értékű levelek. Büchner összes művei utoljára 1982-ben jelentek meg az Európa Kiadó gondozásában. Ma is modernnek számító drámáit az utóbbi években sokat játsszák a magyar színpadokon. A Büchner-szövegkritika állandóan változik, az életmű pedig - a töredékekben maradt, sokféleképpen rendezhető Woyzeck-szövegvariánsok és a szintén töredékes levélhagyaték miatt - szinte kiadásonként más és más kötetet jelent; indokolt tehát egy új magyar összkiadás megjelentetése. A kötet szerkesztője, Halasi Zoltán a 2002-ben megjelent új német kritikai kiadás alapján gondozta a szöveget.

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2018.01.24
A készlet erejéig!
-15%
AZ EMÉSZTŐ TŰZ

Szerző: Bunyin, Ivan

Osiris Kiadó, 2003

 

Ivan Bunyin (1873-1953) írói pályája a XX. század elején indult. A Nobel-díjas író elbeszéléseiben az orosz klasszikus irodalom, Turgenyev, Goncsarov és Tolsztoj prózájának hagyományát folytatta. A nemesi élet és az orosz természet ábrázolása műveiben az impresszionizmus poétikája alapján újult meg. Bunyin fő témája a szerelem és halál, a pusztító szenvedély, amely az emberi lét törékenységét jelképezi. A kötet Bunyin legfontosabb elbeszéléseit tartalmazza: Gellért György régi fordításai mellett 10 új fordítás is szerepel benne, először jelenik meg magyarul például az Aszott fű című elbeszélés, amely Lev Tolsztoj kisregénye, az Ivan Iljics halála mellett talán az egyik legszebb és legdrámaibb mű a halálra készülő ember sorsáról az orosz irodalomban.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
BERZSENYI DÁNIEL MŰVEI

Harmadik, javított kiadás

Osiris Kiadó, 2004

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
SZÉP MAGYAR KOMÉDIA

Szerző: Balassi Bálint

Osiris Kiadó, 2004

 
620 Ft
Akció: 525 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
BALASSI BÁLINT ÖSSZES MŰVEI

Osiris Kiadó, 2004

 

Az Osiris klasszikusok sorozatban megjelenő kötet Balassi Bálint összes műveit tartalmazza: verseit, a Szép magyar komédiát, a Beteg lelkeknek való füves kertecskét és a közismert elnevezéssel Tíz okok címen ismert művét. E két utóbbi voltaképpen fordítás, amely azonban Balassi költői nyelvén szólalt meg, és a kor szellemében a magyar irodalom része lett. Balassi életművének a 19. század vége óta számos kiadása létezik a szöveggondozás mindenkori felfogásának megfelelően. Mivel költeményei kéziratban, két, saját maga által elrendezett és átfedést is mutató gyűjteményben maradtak fenn, a versek szövegének és sorrendjének rekonstruálása rendkívül bonyolult feladat. Balassi műveinek gondozását a Balassi-filológia legújabb eredményeit felhasználva Kőszeghy Péter, Balassi életművének elismert kutatója, több korábbi kiadás szerkesztője-szöveggondozója végzi. A kötet használatát eligazító jegyzetek segítik.

 
3 980 Ft
Akció: 3 385 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-18%
A GÓLYAKALIFA

Szerző: Babits Mihály

Osiris Kiadó, 2004

 
680 Ft
Akció: 560 Ft
Kezdete: 2017.09.14
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.