Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Elméleti közgazdaságtan


Sorrend:

12

-10%
GONDOLATOK A KAPITALIZMUSRÓL

Szerző: Kornai János

Akadémiai Kiadó, 2011

 

Kornai János a Harvard Egyetem, a Corvinus Egyetem és a Collegium Budapest emeritusz professzora. Az MTA és több külföldi akadémia rendes vagy tiszteleti tagja. Tizennégy egyetem választotta díszdoktorává. Elnöke volt a Nemzetközi Ökonometriai Társaságnak, az Európai Közgazdasági Társaságnak és a Nemzetközi Közgazdasági Társaságnak. Munkásságát többek között a Széchenyi-díjjal, a Prima Primissima Díjjal, a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjével és a francia Becsületrend tiszti fokozatával ismerték el. Tudományos munkásságának fő területe a szocialista és kapitalista rendszerek összehasonlítása, a posztszocialista átmenet és a jóléti állam reformja.

 
4 090 Ft
Akció: 3 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS, FOGYASZTÁS, ÉLETMINŐSÉG

Szerző: Tomka Béla

Akadémiai Kiadó, 2011

 

Legújabb kötetében Tomka Béla - korábbi munkásságát kiteljesítve - sokoldalúan igazolja, hogy napjaink európai összehasonlító történetírásának megkerülhetetlen személyiségévé lett. A jelen könyv az önállóvá vált Magyarország közel egy évszázados történetét a gazdasági növekedés, a fogyasztás és az életminőség három dimenziójában helyezi el. A vizsgálat egyszerre történeti és közgazdasági, elméleti és módszertani, makro- és mikrotársadalmi jelentőségű. Ez pótolhatatlan segítséget jelent nemzeti önismeretünk helyes léptékének kialakításában és a gazdasági elemzéseket gyakorta jellemző egyoldalúságok meghaladásában egyaránt. Ritka esemény, ha egy mennyiségi elemzés krimiszerűen izgalmas olvasmány - mind a részletek, mind pedig az európai távlatok összefüggéseinek metszetében.

 

Csaba László akadémikus, egyetemi tanár

Central European University, Debreceni Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
A KÖRNYEZET-GAZDASÁGTAN ALAPJAI

Szerzők: Buzás Gizella, Fabula László, Hazayné Ladányi Éva, Hubai József, Kovács Katalin, Medvéné Szabad Katalin, Mocsy Ferenc, Vass Nándor

Perfekt Kiadó, 2010

 

Az ezredforduló és a XXI. század kezdete, továbbá hazánk Európai Unióba történő integrálódása a környezetvédelem területén is új kihívásokat jelent. Olyan globális problémákkal kell megbirkóznunk (például népességnövekedés, élelmezési problémák, beszűkülő vízkészletek, súlyosan szennyezett környezet, éghajlat-destabilizáció, a nyersanyagok és energiahordozók kimerülése stb.), melyek megoldása területén már csak a politikusok világméretű összefogásával érhetünk el eredményeket, de talán még ennél is fontosabb az egyén, az egyes ember gondolkodásmódjának és fogyasztói viselkedésének átalakulása.

 
3 690 Ft
  ÖNÉRDEK ÉS ÖNZETLENSÉG MODERN GAZDASÁGETIKA A TÁRSADALOM-ÉS POLITIKAELMÉLETEK TÜKRÉBEN

Szerző: Garaczi Imre

Perfekt Kiadó, 2009

 

A tanulmánykötet kronológiai rend alapján tárgyalja a modern kapitalizmus folyamatainak gazdaságetikai jelenségeit a reformátorok tevékenységétől a globalizáció koráig. A szerző bemutatja a piaci folyamatokban fontos szerepet játszó etikai tartalmak megjelenéseit, értékeit, s mindezeket összeveti az adott korszakok társadalom- és politikaelméleti tendenciáival. Áttekinti a „láthatatlan kéz” mítoszait, a pénz fogalmának filozófiai megközelítéseit, valamint a nyugati gondolkodás pragmatista és utilitarista hagyományait. Elemzi a politikai és gazdasági hatalomelméletek működési mechanizmusait – összefüggésben a technikai fejlődés hatásaival, a fejlődés fogalmával, illetve a jóléti állam és a társadalmi tőke jövőjével kapcsolatban. A mű foglalkozik a liberalizmus és a konzervativizmus szerepeivel a jelenkori világrend kialakításában, és felvázolja az információs kor kihívásainak gazdaságetikai, valamint társadalom- és politikaelméleti vonatkozásait.

 
3 400 Ft
MIKROÖKONÓMIA

Szerkesztette: Galbács Péter, Szemlér Tamás     

Saldo Kiadó, 2011

 

A Budapesti Gazdasági Főiskola Közgazdasági Intézeti Tanszékének oktatóiból verbuválódott szerzőgárda évtizedes oktatói tapasztalatokra építve, a korábban használt tananyagok tanulságait is figyelembe véve készítette a tankönyvet.

A kiadvány legfontosabb célja: megadni a megfelelő, korszerű, alapvető mikroökonómiai ismereteket a felsőfokú gazdasági alapképzés (BSc) hallgatói számára.

A kiadványban tárgyalt ismeretek birtokában a hallgatók képesek lesznek eleget tenni a vizsgakövetelményeknek – valamint egy olyan szemléletet sajátíthatnak el, amely hasznukra lesz nemcsak későbbi gazdasági tanulmányaik, hanem majdani munkájuk során is.

 
3 500 Ft
-15%
A PÉNZÜGYEK KÖZGAZDASÁGTANA

Szerzők: Zvi Bodie, Robert C. Merton, David L. Cleeton

Osiris Kiadó, 2011

 

A pénzügyek közgazdaságtana bevezető jellegű tankönyv pénzügytant oktató kurzusok számára. Szemben a legtöbb pénzügyi tankönyvvel, amelyek általában kizárólag a vállalati pénzügyekkel foglalkoznak, sokkal több témát tárgyal, és nagyobb hangsúlyt fektet az alapelvek következetes kifejtésére. Egységes elméleti rendszer keretein belül öleli fel a pénzügyek valamennyi részterületét. Így a könyvet jól használhatják a közgazdász-, a jogász- és a matematikushallgatók, valamint azok a vállalatvezetők, akik szeretnének alapos tudást és áttekintést szerezni a pénzügyek területéről.

 
5 980 Ft
Akció: 5 085 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-20%
  A TŐKÉN TÚL. KÖZELÍTÉSEK AZ ÁTMENET ELMÉLETÉHEZ. IV. RÉSZ. A TÁRGYALT TÉMÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK

Szerző: Mészáros István

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

1995-ben jelent meg Londonban és New Yorkban a tőkeviszony és a tőkerendszer velejáró korlátait s meghaladásuknak történelmi lehetőségeit elemző, monumentális, angol nyelvű filozófiai mű, amelyet azóta gyakran a szerző „opus magnumaként” emlegetnek világszerte. Ennek befejező, negyedik része jelenik meg most magyarul.

 

 
2 350 Ft
Akció: 1 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A TŐKÉN TÚL. KÖZELÍTÉSEK AZ ÁTMENET ELMÉLETÉHEZ. III. RÉSZ. A TŐKERENDSZER STRUKTURÁLIS VÁLSÁGA

Szerző: Mészáros István

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

A tőke leküzdhető és leküzdhetetlen korlátait kutatja ez az angol eredetiben 1995-ben megjelent, monumentális, négyrészes elméleti munka, amelynek immár harmadik kötete is eljuthat az érdeklődő magyar olvasókhoz. Szerzője az eredeti marxi fölfogásnak megfelelőn beszél tőkéről: mint olyan társadalmi-gazdasági viszonyról, amely korántsem a kapitalizmus sajátja, még ha korunkban éppenséggel ebben a társadalmi formációban tapasztalhatjuk is uralkodó szerepét. A történelem során a mai nemzedékek kerültek először olyan helyzetbe, hogy bizonyítva láthatják: a kapitalizmus előtt és után is létezett s létezik tőkeviszony. Az utóbbi sajátos uralma volt az ún. létező szocializmus, a többletmunka politikai eszközökkel végzett kiaknázásán alapuló, szovjet típusú tőkerendszer.

 
3 650 Ft
Akció: 2 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
A REJTETT GAZDASÁG TERMÉSZETRAJZA

Szerző: Dr. Belyó Pál

Saldo Kiadó, 2008

 

A szerző – Dr. Belyó Pál, az ECOSTAT főigazgatója, évtizedek óta kutatja e témát és számos publikációja jelent meg.

A kötet a rejtett gazdaság fogalmának és jellemzőinek tisztázása után, annak meghatározását célozza meg. A negyedik és ötödik fejezet a vállalkozások és a lakosság, valamint a rejtett gazdaság viszonyát elemzi, egészen a 2000-es évtől napjainkig. Az utolsó fejezetben a szerző a rejtett gazdaság elleni fellépés lehetőségeit tekinti át.

A kiadványt számos ábra, táblázat színesíti, ezzel is segítve az áttekinthetőséget, a könnyebb megértést.

A könyv oktatási célú használhatósága érdekében szerző az egyes fejezetekben összefoglalja a rejtett gazdasággal kapcsolatos fogalmi és módszertani meghatározásokat, a vállalkozók és a lakosság véleményét, az eddigi becslési eljárásokat és rövid angol nyelvű összefoglalókat is közöl.

Jó szívvel ajánljuk a kiadványt a közgazdasági, pénzügyi szakokon tanuló hallgatóknak kötelező, illetve ajánlott irodalomként.

 
3 500 Ft
MAKROÖKONÓMIA - ELMÉLET ÉS GAZDASÁGPOLITIKA

Szerző: Dr. Dedák István

Saldo Kiadó, 2010

 

A könyv a BSc képzés jellegéből adódóan leginkább a makroökonómiai összefüggések gazdaságpolitikában történő érvényesülésére helyezi a hangsúlyt, és nem az egzakt matematikai megközelítést mutatja be elsősorban. Éppen ezért a kötetben számos empirikus adat, és több makrogazdasági problémával összefüggő esettanulmány is található. A szerző határozott célja volt egy-egy elméleti összefüggés gyakorlatban történő érvényesülésének bemutatása.

Az érdeklődő, és a felsőbb matematikában jártas olvasók számára egy-egy bonyolultabb összefüggés haladó szintű megközelítését az egyes fejezetek végén található függelékben kerül bemutatásra.

 
2 899 Ft
ÉRTÉKELEMZÉS

Szerző: Dr. Körmendi Lajos

Saldo Kiadó, 2010

 

Bár az értékelemzés eljárásmódja közel fél évszázada ismert, a sajátos értékkategória, a funkciókban történő gondolkodás, közelítés gyakran misztikus leplet von köréje.

Az értékelemzés egy egységes, hatékony, funkció-orientált, munkaterv alapján folyó szisztematikus vizsgálati módszer, amelynek segítségével megvalósítható, hogy egy termék vagy más teljesítmény vevő, illetve felhasználó által elvárt értékét a lehető legkisebb ráfordítással hozzuk létre.

Az eljárás elméletét és gyakorlatát is bemutató ismeretanyagot abban a reményben bocsátja közre a szerző főként a Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak, hogy általa egy hasznos eszközhöz jussanak jövőbeni szervezeti, vezetési és egyéni problémáik kezelésében.

 
2 900 Ft
-10%
INFRASTRUKTÚRA

Szerző: Abonyiné Palotás Jolán

Dialóg Campus Kiadó, 2007

 

Az infrastruktúra napjaink egyik leggyakrabban használatos kategóriája. Stratégiai fontossága aligha vitatható. Nélküle megbénulna a gazdaság, hiányában más lenne az életünk. A civilizáció előrehaladásával a kultúra, a tudomány fejlődésével természetesnek tűnnek a magas szintű szolgáltatások, olyanok is, amelyek néhány évszázada vagy akár néhány évtizede is még ismeretlenek voltak. Gazdaságfejlődésünk extenzív szakaszaiban is fontos volt az infrastruktúra, de az intenzív szakaszban a versenyképességünk növelésében még nagyobb jelentőségű. Alacsony fejlettsége, rossz struktúrája visszahúzó erőként, korlátozó tényezőként hat, magas fejlettsége pedig multiplikátor szerepet tölt be.

 

 
3 980 Ft
Akció: 3 580 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A TŐKÉN TÚL - KÖZELÍTÉSEK AZ ÁTMENET ELMÉLETÉHEZ - II. RÉSZ. A SZOCIALISTA KRITIKA TÖRTÉNELMI ÖRÖKSÉGE

Szerző: Mészáros István

L’Harmattan Kiadó, 2008

 

A tőkén túl 1995-ben jelent meg angolul Londonban s még ugyanabban az évben New Yorkban. A rákövetkező években számos egyéb nyelven is kiadták, miközben a szerző szülőhazájában, Magyarországon csupán egy-egy részletével találkozhattak a társadalomtudományok iránt érdeklődők, egészen 2008-ig, amikor a monumentális, négyrészes munka első része kiadónknál megjelent magyar fordításban.

Ez a könyv a tőke korlátait kutatja. Nem pusztán a kapitalizmusét, hanem annál jóval tágabb fogalomét: a tőkeviszonyét. Tehát a tőke kapitalizmus utáni szerepét is elemzi, az ún. létező szocializmus társadalmait is a tőkeviszony uralta sajátos formációknak tekinti, s ezért a tőke–munka–állam hármas viszonylatában vizsgálja.

A tőkeviszonyon túlra vezető történelmi átmenet elméletének kimunkálása elképzelhetetlen az 1917-es orosz forradalom óta eltelt korszak szocialista ideológiai hagyatékának történeti-kritikai értékelése nélkül. Ez a tárgya a könyv második részének.

 
3 350 Ft
Akció: 2 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A TŐKÉN TÚL - KÖZELÍTÉSEK AZ ÁTMENET ELMÉLETÉHEZ I. RÉSZ. AZ ELLENŐRIZHETETLENSÉG ÁRNYA

Szerző: Mészáros István

Fordította: Csala Károly

L’Harmattan Kiadó, 2008

 

Egy monumentális, négyrészes elméleti munka első része ez a könyv. A Tőkén túl 1995-ben jelent meg angolul Londonban, s még ugyanabban az évben New Yorkban. A rákövetkező években számos egyéb nyelven is kiadták, miközben a szerző szülőhazájában, Magyarországon csupán egy-egy idézet részletével, főként pedig csak a rá való hivatkozásokkal találkozhattak a társadalomtudományok iránt érdeklődők.

E könyv, röviden szólva, a tőke korlátait kutatja. Nem pusztán a kapitalizmusét, hanem annál jóval tágabb fogalomét: a tőkeviszonyét. Tehát a tőke kapitalizmus utáni szerepét is elemzi. A szovjet típusú szocializmus társadalmait (melyeket genezisükre utalva posztkapitalistának nevez) szintén a tőkeviszony uralta társadalmaknak tekinti, ezért a tőke-munka-állam hármas viszonylatában vizsgálja őket.

 
3 650 Ft
Akció: 2 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
GAZDASÁGPSZICHOLÓGIA

Szerkesztette: Hunyady György, Székely Mózes

Osiris Kiadó, 2003

 

A pszichológia nemzetközi szakirodalmában az utóbbi évtizedek során kezd formát ölteni a gazdaságpszichológia hosszú előtörténettel rendelkező, ám mégis új területe. A pszichológusképzés szakmai szükségletei s a gazdaság gyakorlati közreműködői, elméleti kutatói, innovatív fejlesztői részéről megnyilvánuló igények egyaránt megkívánják, hogy szülessen egy olyan kézikönyv, amely feltérképezi a gazdaságpszichológiát, tárgyalja alapkérdéseit, érzékelteti ismeretanyagának állapotát, halmozódását és hiányait. A tapasztalt és fiatal magyar szakemberekből álló szerzőgárda ebben az úttörő hazai vállalkozásában áttekinti a racionalitás elvén nyugvó tudományos és a laikus gazdaságelméleteket, a fogyasztói és a befektetői magatartás mozgatórugóit, a gazdasági szervezetek jellemzőit, a vezetés és a munkanélküliség problémáit, s nem utolsósorban a gazdasági viselkedés etikai kérdéseit. A gazdag tematikájú kötetet Mérő László és Hunyady György egymásnak felelgető tanulmánya keretezi.

 
4 980 Ft
Akció: 4 230 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
MAKROÖKONÓMIA

Szerző: Williamson, Stephen D.

Osiris Kiadó, 2009

 

Az utóbbi húsz évben a makroökonómia igen gyors fejlődésen ment keresztül. A mai főáram modelljein érezhetően mély nyomot hagyott az elmúlt húsz-harminc év, az utóbbi bő tíz év Nobel-díjasainak (Robert Lucas, Finn Kydland, Edward Prescot és Edmund Phelps) igencsak felforgató munkássága. Úgy tűnik azonban, hogy az alapképzésben használt tankönyvek nem követték az élvonalbeli kutatókat az új szemlélet és modellkeret meghonosításában. Williamson tankönyve pontosan ezt teszi, s alig három év alatt három kiadást ért meg, mára vezető amerikai egyetemek tananyagában szerepel. Sikeresen hidalja át a szakadékot a főáram makroökonómiai bonyolult kutatásai és az alapoktatás szükségszerűen egyszerűsítő modelljei között. E miatt a tulajdonsága miatt a tankönyv hazai kiadása számottevő előnyökkel jár a közgazdasági felsőoktatásban (mind alapozó, mind középhaladó szinten), a hazai közgazdasági gondolkodás formálásában, a döntéshozói tudatosság erősítésében, valamint a hazai gazdaságpolitika mainál jóval következetesebb elméleti és empirikus megalapozásában.

 
5 980 Ft
Akció: 5 085 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
MAKROÖKONÓMIA

Szerző: Mankiw, Gregory N.

Osiris Kiadó, 2005

 

Az 1999-ben megjelent és most változatlan utánnyomásban kiadott kötet a legújabb szemléletű, jelenleg az egyik legsikeresebb makroökonómia-tankönyv. A könyv három részre tagolódik, tárgyalja a hosszú távon érvényes összefüggéseket, a rövid távú kutatásokat és a makroökonómia mikrogazdasági alapjait, világossá téve, hogy a különféle elméletek milyen feltételek mellett igazak, és ezeknek a feltevéseknek mi a gyakorlati alkalmazhatósága.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
KÖZGAZDASÁGI ADATOK ELEMZÉSE

Szerző: Koop, Gary

Osiris Kiadó, 2008

 

Adatok nélkül nehéz választ adni sok fontos gazdasági kérdésre, merüljenek fel akár az üzleti életben, akár a gazdasági-, illetve társadalompolitikában vagy tudományos vitákban. Az adatok azonban önmagukban ritkán adnak választ kérdéseinkre: a válaszokhoz adatelemzésre van szükség, amihez szakemberek kellenek, felhasználásukhoz pedig olyan döntéshozók, akik értik az elemzéseket. Az ökonometria azon módszerek tárháza, amelyek - elegendő számú és megfelelően rendezett adat esetén - jól használhatók az ilyen elemzések elvégzéséhez. Az ökonometriai módszerek alapszintű ismerete ezért ma már a legtöbb elemző és vezető számára elengedhetetlen.

Gary Koop tankönyve a legfontosabb és leggyakrabban használt ökonometriai módszerek tanulmányozásához nyújt bevezetőt. Olyanoknak is szól, akik esetleg nem kívánnak éveken keresztül elmélyedni a technikai részletekben, szeretnének azonban egyszerűbb elemzéseket készíteni, a bonyolultabbakat pedig megérteni. A kötet könnyen követhető, kerüli a szükségtelen formulákat, a megértést lépésről lépésre - internetes adatbázison számolt - példákkal illusztrálja, anyaga a gyakorlatban jól hasznosítható. Az egyetemi alapképzésben tökéletes tankönyv, de ajánlható mindazoknak is, akik szeretnék alaposan - de a lehető legegyszerűbben és élvezetesen - megismerni e fontos módszereket.

(Kézdi Gábor, a Közép-európai Egyetem tanára, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet kutatója)

 
3 980 Ft
Akció: 3 385 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
MAKROÖKONÓMIAI MUNKAFÜZET ÉS FELADATGYŰJTEMÉNY

Szerző: Kaufman, Roger T.

Osiris Kiadó, 2002

 

A munkafüzet és feladatgyűjtemény N. Gregory Mankiw Makroökonómia című tankönyvéhez készült. A szerkesztő saját tapasztalataiból indult ki a kötet összeállításakor, miszerint a közgazdasági modellek kezdetben összezavarják a hallgatót a rázúdított összefüggések és információk tömegével, s így az nem érzékeli igazán az egyes modellek súlyát és hasznosságát. Ám könnyebben érthetővé válik az egyenletek mögött meghúzódó gondolatrendszer akkor, ha a hallgató is aktívan részt vesz a modellek struktúrájának kiépítésében, s azonnal megismerkedhet azok használatával is. A munkafüzet számtalan olyan lehetőséget kínál, amelynek segítségével ez az aktív tanulás megvalósítható.

 
3 480 Ft
Akció: 2 960 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
MIKROÖKONÓMIA

Árelmélet és alkalmazásai - Döntések, piacok és információ

Szerzők: Hirshleifer, Jack; Glazer, Amihai; Hirshleifer, David

Osiris Kiadó, 2009

 

Mi a közös a mostohák, az indián házasulandók, a hangyák, a laposhalhalászok, a hadifoglyok, a háborút indító nagyhatalmak, a részvényesek és a választott bírák viselkedésében? Az 1976-os első megjelenése óta hatszor megújult, számos nyelvre lefordított, vezető egyetemeken (többek közt Cambridge-ben, a Harvardon és a Berkeley-n) használt klasszikus mikroökonómia-könyvben az olvasó minderre megtalálja a választ. Aki ebből a vaskos kötetből ismeri meg a közgazdaságtant, az érthető, szabatos, didaktikailag példásan átgondolt, de sosem a megfellebbezhetetlenség arrogáns hangján szóló szöveg és kiváló ábrák segítségével sajátíthatja el a mikroökonómia alapvető összefüggéseit, kulcsot kapva szinte minden más közgazdaságtani terület valódi megértéséhez is.

 
5 980 Ft
Akció: 5 085 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-20%
ÖKOLÓGIAI GAZDASÁGTAN ÉS MONETARIZMUS

Szerző: Ohnsorge-Szabó László

L’Harmattan Kiadó, 2003

 

Sok minden ellene hat annak, hogy a modernitás kimerülésének tényével vére számot vessen az ember. Az akadályozó tényezők közül az egyik a közgazdaságtan tudományos dogmatizmusa. Ez az uralkodó irányzat minden eszközével védelmezni próbálja pozícióit. A perifériákon azonban lézenghetnek az eretnekek, máglyahaláltól és száműzetéstől nem kell félni. De a közgazdasági főáram mégis szinte meghaladhatatlan ellenerőt jelent a társadalmi reprodukció tudományon kívüli szféráinak nyomása révén. E nyomás ellenében nehéz érvényesülnie az olyan világnézeteknek, amelyek szerint az ember gazdálkodása az ember egyik részvonatkozása, nem pedig átfogó keret. Ez a könyv ennek a részlegességnek az ontológiai jellegű megalapozásával foglalkozik. Célja ezen kívül a főáramú közgazdaságtan dogmatizmusa néhány megnyilvánulásának bemutatása, melynek során ökológiai paradigmaváltás kérdését is felveti. Az ezt a dogmatizmust fenntartó gazdaságpolitikai, hatalmi komplexumot nevezem monetarizmusnak.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  GAZDA(G)SÁGUNK ÚJRAFELFEDEZÉSE. FENNTARTHATÓ VIDÉKI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

Szerkesztette: Kajner Péter

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

A folyamatos gazdasági növekedés által teremtett össztársadalmi jólét mítoszáról mára bebizonyosodott, hogy tévút. Nem csak a társadalmi különbségeket növeli elviselhetetlen mértékűre, de ökológiai katasztrófával fenyegeti Földünket. A kötet a fenntartható gazdálkodás feltételeit mutatja be elvi oldalról; a vidéki gazdaságfejlesztés példáján keresztül pedig rámutat: a gyakorlatban is megvalósítható olyan modell, amely erőforrásait nem éli fel, mégis jólétet teremt. A hazai, fenntartható vidékfejlesztés stratégiájára és eszközeire tett javaslatok jelentős része nem csak Magyarországon, de a nemzetközi fejlesztésben is hasznos lehet.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI

Szerző: Gazdag László

Dialóg Campus Kiadó, 2007

 

A közgazdaságtan alapjai részben alaptankönyv a nem közgazdasági felsőfokú iskolák diákjainak, részben olvasmány a laikus érdeklődő számára. Sok történelmi adalékkal, sztorival, hivatkozással vezeti be a közgazdaságtudomány rejtelmeibe az olvasót, aki megismerheti a műből e diszciplína fogalmi rendszerét, általánosan használt kategóriáit. Egyszerű ábrákkal, képletekkel, főként verbális módon igyekszik megkönnyíteni a befogadást. Ismerteti a gazdaság fogalmi rendszerét, az árutermelést, a pénzt, a külkereskedelmet, a szabadversenytől az állami beavatkozásig tartó korszakot, a monetarista fordulatot és az adósságválság kialakulását. Ajánljuk azoknak is, akik tananyagként szeretnék elsajátítani az alapvető közgazdasági ismereteket, és azoknak is, akik csupán érdeklődnek e nagyon fontos tudomány alapvető fogalmi rendszere iránt.

 
3 725 Ft
Akció: 3 355 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
REGIONÁLIS TUDOMÁNY

Szerző: Benko, Georges

Dialóg Campus Kiadó, 2002

 

A könyv bevezetés a regionális tudomány témakörébe.

A regionális tudomány - ellentétben a legtöbb nyugati országgal - Magyarországon még nem önálló tudományos diszciplína. Az Európai Uniós csatlakozás nyomán a hazai regionális kutatók - akik most a különböző tudományágak (elsősorban: földrajztudomány, közgazdaságtan, jogtudomány) keretén belül végzik munkájukat - nívós műveikkel is bizonyítani kívánják a regionális tudomány létét. Egyik ilyen megalapozó munka a Franciaországban élő magyar származású tudós, Benkő György jelen műve. A mű eredetije a Presses Universitaires de France kiadónál jelent meg 1998-ban.

 
2 980 Ft
Akció: 2 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

Szerző: Buday-Sántha Attila

Dialóg Campus Kiadó, 2009

 

A környezetvédelem, a környezeti tudat kialakulása a XX. század végének legmeghatározóbb szellemi áramlata a Földön. Az ember egyszerre biológiai és társadalmi lény.
Mint biológiai lény tiszta, egészséges a természet szépségét megőrző környezetben szeretne élni. Társadalmi lényként pedig a felhalmozódott technológiai tapasztalatok birtokában életfeltételei javítására törekszik.
Az arany középút megtalálása a "zöld ideológia" és a technokrata szemlélet között nem könnyű dolog. A könyv ezt az utat segíti megtalálni, hogy hogyan kerülhetők el a környezeti ártalmak, és hogyan oldhatók meg a már felmerülő problémák.

 
5 180 Ft
Akció: 4 405 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
PIACGAZDASÁGTAN

Harmadik kiadás

Szerző: Kurtán Lajos

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2007

 

A kiadvány megismerteti az érdeklődőt a piacgazdaság alapvető elméleti és gyakorlati összefüggéseivel. A tankönyv egy bevezető fejezettel kezdődik, mely a piacgazdaságot, valamint a piacgazdaságba történő átmenet alapvonásait mutatja be. E kettős közelítés végighúzódik a további tananyagrészeken is: egyfelől a fejlett, már „kiérlelt „piacgazdaság (a piac dominanciáján nyugvó vegyes tulajdonon alapuló piacgazdaság) fő vonásait, alapfolyamatait és intézményi rendszerének egyes elemeit vázoltuk fel, másfelől a piacgazdaságba való átmenet feladatait, ezek megoldásának hazai - ezzel együtt régiós, kelet-közép-európai - sajátosságait, főbb eredményeit és problémáit taglaljuk. A könyv érdekessége, hogy minden fejezet kérdésekkel és feladatokkal zárul, amelyek funkciója az aktív alkalmazó ismétlés, ezáltal rendszerezés, rögzítés és önellenőrzés elősegítése. A kötet Közgazdaságtan közérthetően tankönyvcsaládunk tagja.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KÖZGAZDASÁGTAN

Az első kiadás változatlan utánnyomása

Szerző: Kurtán Lajos

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2008

 

Korunkban és napjainkban, a hazai piacgazdaság kibontakozásának időszakában és hazánk EU-csatlakozását követően senki sem lehet meg gazdasági ismeretek nélkül. Sem vállalkozni, sem munkát vállalni, sem pedig adókötelezettségünknek eleget tenni - és még sorolhatnánk - nem vagyunk képesek bizonyos gazdasági tudás nélkül. Ha lehet, még nélkülözhetetlenebb a gazdasági tudás az értelmiségivé váláshoz - amelynek terepe, színtere a felsőoktatás -, majd pedig diplomásként az értelmiségi tevékenység hatékony végzéséhez. E könyvet - bár mindenekelőtt nem gazdasági jellegű felsőoktatási intézmények, hanem elsősorban a földrajztanári és geográfus szakos egyetemi hallgatóink igényeit hivatott kielégíteni - haszonnal forgathatja valamennyi érdeklődő, aki alapvető gazdasági ismereteket kíván meríteni. A mű tehát egyszerre hivatott betölteni az egyetemi tankönyv és a - közgazdaságtant népszerűsítő - szakkönyv szerepét. A kötet Közgazdaságtan közérthetően tankönyvcsaládunk tagja.

 
4 800 Ft
Akció: 4 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  HA ÉN GAZDAG LENNÉK... A GAZDAGODÁS TÖRTÉNETE ÉS KÖZGAZDASÁGTANI MEGKÖZELÍTÉSE

Szerző: dr. Kurtánné dr. Vadászlaki Ilona

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2003

 

A gazdagság figyelemre méltó, szimbolikus jelentőségű külső jegyeit minden korban felfedezhetjük. S talán ma sincs a világon olyan ember, aki nyíltan vagy titokban, legalább a lelke mélyén be ne vallaná: szeretne gazdag lenni. De mit is jelent gazdagnak lenni. Vajon mikor kezdődött el az ember gazdagodásának története, és hol a vége Egyáltalán van-e vége Mi a folyamata a gazdagodásnak Igaz-e, hogy az ország gazdagodása szerves velejárója az egyének gazdagodásának És vajon minden tehetős ember igennel válaszolna-e arra a kérdésre, hogy jó-e gazdagnak lenni Sok-sok kérdés merül fel a témával kapcsolatban, ezek közül e könyvben a legfontosabbakra keressük a választ. A kötet Közgazdaságtan közérthetően tankönyvcsaládunk tagja.

 
4 800 Ft
Akció: 4 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MAKROÖKONÓMIA ALAPJAI

Szerző: Misz József

L’Harmattan Kiadó, 2007

 

A makroökonómiai események világszerte gyakran szerepelnek az újságok hasábjain: az infláció, a munkanélküliség, a kamatlábak, a költségvetési deficit, a gazdasági növekedés üteme, a külkereskedelmi mérleg, a fizetési mérleg, a valutaárfolyamok változásai sűrűn kerülnek a közfigyelem fókuszába. A makroökonómiai elmélet ezen jelenségek és változások okaival, meghatározó tényezőivel foglalkozik. A kormányok és a központi bankok a makroökonómia eredményeit felhasználva kísérlik meg a nyilvánvalónak tartott közgazdasági bajok (például az infláció, a munkanélküliség vagy a recesszió) orvoslását. A makroökonómiában a jelenségek magyarázata mellett nagy súlyt kap a kormányzati gazdaságpolitikák hatásának értékelése, valamint a hatékony gazdaságpolitika kialakításában való részvétel.

 
3 000 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
  VERMEER KALAPJA. A TIZENHETEDIK SZÁZAD ÉS A GLOBALIZÁCIÓ HAJNALA - Elfogyott

Európa Tudományos Diákkönyvtár

Szerző: Brook, Timothy

Fordította: Jutai Péter

Európa Könyvkiadó, 2009

 

Johannes Vermeer élete során valószínűleg soha nem hagyta el Delftet. Timothy Brook mégis az ő festményei segítségével mutatja be, milyen sűrű háló kötötte össze a világ különböző pontjait már az 1600-as években. Descartes Amszterdamot "a lehető dolgok kincsesládájának" nevezte, ahol minden kapható volt, és ugyanezt el lehetett mondani Delftről is. Vermeer festményein különböző tárgyak nyitnak ablakot az egyre tágasabb nagyvilágra: egy (amerikai hód gereznájából készült) magas kalap, egy kínai porcelán gyümölcsöstál, amelyből perzsaszőnyegre gurulnak a gyümölcsök, ezüstpénzek (dél-amerikai ezüstből), néger rabszolgafiú úrnője széke mögött, egyre részletesebb térképek a földrészekről és az óceánokról.

 

 
2 500 Ft
A KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI  - Elfogyott

Szerző: N. Gregory Mankiw

Osiris Kiadó, 2011

 

Mankiw nemcsak komoly elméleti szakember, felsőoktatási tankönyvek szerzője, hanem az Egyesült Államok gazdaságpolitikájának aktív formálója is. Könyvének megjelenése magyarul nagy jelentőségű szakmai esemény. A közérthető nyelven, de tudományos színvonalon megírt tankönyv integráltan közvetíti a szükséges ismereteket, átfogó képet rajzol, amelybe a hallgató belehelyezheti az egyes tárgyakban megszerzett, mozaikszerű ismereteit. Egyaránt ajánlható közgazdászoknak, üzletembereknek, jogászoknak, de szociológusoknak, politológusoknak is.

 

 
5 980 Ft

12

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.