Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Perfekt Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >P-R >Perfekt Kiadó

Sorrend:

12

A VÁLLALATI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE

Szerzők: Bán Erika - Dr. Pucsek József - Kresalek Péter

Perfekt Kiadó, 2017

 

A vállalati működés sikerességéhez hozzátartozik a gazdálkodási folyamatok alapos ismerete. Az ismeretszerzés - a vállalkozások szintjén is - bevált módszere az elemzés, a gazdasági jelenségek, összefüggések megismerése, minősítése és értékelése. Ehhez kíván módszertani segítséget adni a most kézbevett „A vállalati gazdálkodás elemzése” című szakkönyv, amelynek előzményei a 2011-ben kiadott az A vállalati tevékenységek elemzésének módszertani alapjai I. és II. kötetei. A könyv felépítése alapvetően a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának tantervéhez igazodva készült, két - elemzés témájú - tantárgy tankönyveként szolgál.

 
4 900 Ft
 PÉLDATÁR ÉS FELADATGYŰJTEMÉNY A VÁLLALATI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSÉHEZ

Szerzők: Bán Erika - Dr. Pucsek József - Kresalek Péter

Perfekt Kiadó, 2017

 

A példatár és feladatgyűjtemény A vállalati gazdálkodás elemzése című könyvhöz készült és az abban bemutatott - ipari termelő-szolgáltató, valamint bel- és külkereskedelmi - vállalati gazdálkodás elemzési módszertanának gyakorlati alkalmazását kívánja elősegíteni. A kiadvány megoldott - részletes mellékszámításokat is magában foglaló - példákat (+) és megoldatlan, önálló kidolgozást igénylő feladatokat egyaránt tartalmaz, feldolgozva a vállalati teljesítmények és erőforrás-gazdálkodás fontosabb elemzés-módszertani lehetőségeit, eljárásait. A kötet hasznos módszertani segédlet lehet a vállalati tevékenységek gazdasági elemzésével foglalkozók számára, valamint segítséget nyújt a gazdasági felsőoktatás, a különböző szakmai képzések ilyen irányú tananyagainak elsajátításához és a vizsgákra való sikeres felkészüléshez. „A példatár és feladatgyűjtemény a vállalati gazdálkodás elemzéséhez” című szakkönyv, előzménye a 2011-ben kiadott az A vállalati tevékenységek elemzésének módszertani alapjai I. és II. kötetei.

 
4 790 Ft
PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI PÉLDATÁR I-II. 2017

Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes - Dr. Veress Attila

Perfekt Kiadó, 2017

 

A szerzők - a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kara Számviteli Intézeti Tanszékének főállású oktatói - többéves oktatási és gyakorlati tapasztalatukat használták fel e példatár megírásához. Az első fejezet az egyes mérlegcsoportokhoz kapcsolódó gazdasági események könyvviteli elszámolására helyezi a hangsúlyt. A második fejezet a beszámoló összeállításának munkafázisaihoz illeszkedő számviteli feladatokat dolgozza fel „iskolapéldáin” keresztül. Az egyes fejezetekhez tartozó példákat a szerzők két alfejezetre osztották. Az elsőbe a tanórai megoldásra ajánlott feladatok kerültek. A másodikban gyakorlófeladatok találhatók részletes megoldással együtt, ezáltal elősegítendő az otthoni, önálló tanulást.

 
5 000 Ft
 ÖNÉRDEK ÉS ÖNZETLENSÉG – MODERN GAZDASÁGETIKA A TÁRSADALOM- ÉS POLITIKAELMÉLETEK TÜKRÉBEN

Szerző: Garaczi Imre

Perfekt Kiadó, 2009

 

A tanulmánykötet kronológiai rend alapján tárgyalja a modern kapitalizmus folyamatainak gazdaságetikai jelenségeit a reformátorok tevékenységétől a globalizáció koráig. A szerző bemutatja a piaci folyamatokban fontos szerepet játszó etikai tartalmak megjelenéseit, értékeit, s mindezeket összeveti az adott korszakok társadalom- és politikaelméleti tendenciáival. Áttekinti a „láthatatlan kéz” mítoszait, a pénz fogalmának filozófiai megközelítéseit, valamint a nyugati gondolkodás pragmatista és utilitarista hagyományait. Elemzi a politikai és gazdasági hatalomelméletek működési mechanizmusait – összefüggésben a technikai fejlődés hatásaival, a fejlődés fogalmával, illetve a jóléti állam és a társadalmi tőke jövőjével kapcsolatban. A mű foglalkozik a liberalizmus és a konzervativizmus szerepeivel a jelenkori világrend kialakításában, és felvázolja az információs kor kihívásainak gazdaságetikai, valamint társadalom- és politikaelméleti vonatkozásait.

 
3 400 Ft
A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK KOMPLEX ELEMZÉSE

Szerző: Dr. Bíró Tibor - Kresalek Péter - Dr. Pucsek József

Perfekt Kiadó, 2016

 

A vállalati működés sikerességéhez hozzátartozik a gazdálkodási folyamatok alapos ismerete. Az ismeretszerzés bevált módszere - a vállalkozások szintjén is- az elemzés, a gazdasági jelenségek, összefüggések megismerése, minősítése és értékelése. A könyv ezen belül - figyelembe véve a számvitelről szóló törvény beszámolókészítési kötelezettség tartalmára és követelményeire vonatkozó szabályait- elsősorban a vállalati gazdálkodás átfogó (komplex) elemzésének módszertanát dolgozza fel. A kötet alapvetően az éves beszámoló információbázisára épít, részletesen tárgyalja a mérleg átfogó és részletes elemzésére alkalmas mutatószámok kialakításának lehetőségét, a cash flow-kimutatás összeállításának és elemzésének alkalmazható technikáit, valamint a tevékenység jövedelmezőségének és hatékonyságának átfogó elemzési módszertanát, mindezeken túlmenően a kiadvány részletesen foglalkozik a vállalati eredmény alakulásának elemzésével.

 
3 750 Ft
LE FRANCAIS DE L'ECONOMIE – FRANCIA GAZDASÁGI NYELV

Szerző: Margittai Ágnes – Rácz Ágnes

Perfekt Kiadó, 2005

 

A Kötet a gazdasági élet alapfogalmaival, a makroökonómiai szókinccsel ismertet meg, valamint az uniós, a magyar és a francia gazdaság jellemzőit tárgyalja. A témaköröket bemutató szövegeket változatos feladatok követik, amelyek alkalmat adnak a lexikai és a nyelvtani jelenségek rögzítésére, valamint kommunikatív, kompetenciaközpontú gyakorlási lehetőséget kínálnak a szakmai nyelvvizsgára készülő hallgatóknak és az üzleti nyelvtudásukat frissíteni kívánó szakembereknek egyaránt.

 
3 900 Ft
 NEMZETKÖZI SZÁMVITELI ISMERETEK PÉLDATÁR (IFRS PÉLDATÁR)

Szerző: Madarasiné Dr. Szirmai Andrea - Bartha Ágnes - Dr. Kaliczka Nándor - Dr. Kovács Dániel Máté - Dr. Mohl Gergely

Perfekt Kiadó, 2016

 

„Kedves IFRS iránt érdeklődő Kolléga! A kezében tartott kiadványban közel 100 megoldott, illetve részlegesen megoldott feladattal találkozik. A Perfekt kiadó által felkért alkotói kör e példatár elkészítésével elő szeretné segíteni azt, hogy Ön az IFRS-t az elmélet elsajátítását követően példákon keresztül is megértse és gyakorolja, és nem utolsó sorban, a vizsgára való felkészülését megkönnyítse.

A példa sok, akár önálló feladatnak is beillő részfeladatot, esetet dolgoz fel, amelyek illeszkednek az IFRS mérlegképes könyvelői szakképesítés-ráépülésének szakmai követelményeihez és vizsgaanyagához.

Kívánjuk, hogy lelje szakmailag örömét az IFRS világának megismerése során, valamint, hogy sikeresen vegye az IFRS mérlegképes vizsga akadályait!”

 
4 900 Ft
PÉNZÜGYI SZÁMVITEL

Szerzők: Dr. Kardos Barbara - Miklósyné Ács Klára - Dr. Siklósi Ágnes - Dr. Simon Szilvia - Dr. Sisa Krisztina - Dr. Szekeres Berdanett - Zatykó Zsuzsanna - Dr. Veress Attila

Perfekt Kiadó, 2016

 

"A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára - döntéseik megalapozása érdekében - objektív információk álljanak rendelkezésre hozzáférhetően, mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb gazdálkodást folytató szervezetek vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról. Ezen információkat a számvitel szolgáltatja, és a beszámoló nyilvánosságra hozatalával - azaz közzétételével - bocsátja a piaci szereplők rendelkezésére.

 
5 800 Ft
 PÉLDATÁR ÉS FELADATGYŰJTEMÉNY A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK KOMPLEX ELEMZÉSÉHEZ

Szerzők: Kresalek Péter - Dr. Pucsek József

Perfekt Kiadó, 2016

 

A példatár és feladatgyűjtemény a Vállalkozások tevékenységének komplex elemzése című könyvhöz készült és az abban ismertetett elemzési módszertan gyakorlati alkalmazását kívánja elősegíteni. A kiadvány hasznos módszertani segédlete lehet a vállalkozások - elsősorban a számviteli beszámolóra épülő - elemzésével foglalkozók számára, és segítséget nyújt a gazdasági felsőoktatás, a különböző szakmai képzések ilyen irányú tananyagainak elsajátításához, a vizsgákra való sikeres felkészüléshez is.

 
3 700 Ft
 KISVÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSE SZÁMÍTÓGÉPEN – KÖNYVELÉS A GYAKORLATBAN

Szerző: Budainé Szekér Andrea – Hauserné Dénes Éva – Juhász Imre – Dr. Siklósi Ágnes – Dr. Veress Attila

Perfekt Kiadó, 2015

 

Jelen könyv alapvetően kettős célt szolgál; szól egyrészt azoknak a kezdő könyvelőknek, akik a könyveléshez kapcsolódó elméleti ismeretanyagot már elsajátították, de a könyvelés gyakorlati oldalát még nem ismerik, ajánljuk másrészt a „Pénzügyi számviteli ügyintéző” OKJ-s tanfolyamban résztvevőknek, akik a képzés „Könyvelés számítógépen” követelménymoduljához kapcsolódó vizsgára készülnek.

 
3 990 Ft
 TÉTELVÁZLATOK A VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐI KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁHOZ – számvitel-elemzés-ellenőrzés (2017)

Szerzők: Bán Erika - Kresalek Péter - Dr. Pucsek József - Dr. Siklósi Ágnes - Dr. Veress Attila - Dr. Sisa Krisztina Andrea

Perfekt Kiadó, 2017

 

Ez a könyv a mérlegképes könyvelői képzésben résztvevőknek készült. A kiadvány igazodik a Nemzetgazdasági Minisztérium által elfogadott és 2017. március 1-jétől érvényes: vállalkozói mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenységének tartalmához, így a számviteli- és elemzési-ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó témakörök mindegyikét tartalmazza. A könyv az említett vizsgatevékenység szóbeli tételsorához igazodva 30 tételvázlatot tartalmaz, amelyek a két tantárgy (számvitel és elemzés-ellenőrzés) összevont szóbeli vizsgájára való felkészüléshez nyújtanak segítséget. A szerzőközösség által elkészített könyv naprakész, a hatályos jogszabályok, hatósági előírások, szabványok figyelembevételével készült. Ezekből adódóan a tételvázlatok aktuális tartalommal igazodnak a vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményekhez.

 
5 000 Ft
 AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK ELLENŐRZÉSE

Szerző: Salamon Péter

Perfekt Kiadó, 2014

 

Magyarország 10 éve tagja az Európai Uniónak. Tagságunk jelentős változásokat hozott a hazai gazdálkodó szervezetek környezetében. A környezeti változások magukkal hozták a jogszabályi környezet, a gazdálkodáshoz tartozó más tényezők módosulását is. A hazai jogszabályi környezetre például jelentős hatást gyakorolnak az Európai Unió által megfogalmazott irányelvek és az előírások körét bővítik az uniós rendeletek.

Az uniós tagsággal járó lehetőségek és kötelezettségek – sok más tényező mellett – jelentősen befolyásolják, meghatározzák a hazai gazdálkodó szervezetek ellenőrzési környezetét is. Lényegesen bővült a gazdálkodó szempontjából értelmezett külső ellenőrzési környezet.

 
2 600 Ft
 PÉLDATÁR ÉS FELADATGYŰJTEMÉNY A VÁLLALATI TEVÉKENYSÉGEK ELEMZÉSÉNEK MÓDSZERTANI ALAPJAIHOZ

Szerzők: Blumné Bán Erika, Kresalek Péter

Perfekt Kiadó, 2014

 

A Példatár és feladatgyűjtemény a vállalati tevékenységek elemzésének módszertani alapjaihoz a vállalati elemzés alapvető összefüggéseivel, több gazdálkodási terület, tevékenység elemzéséhez felhasználható módszerekkel foglalkozik.

Ezeknek a módszereknek a készségszintű ismerete elengedhetetlen a vállalati elemzést tárgyaló tantárgyak megértéséhez és feldolgozásához.

A kiadvány a felsőoktatás mellett felhasználható a felnőttképzés egyes szakmai területein is, különös tekintettel a mérlegképes könyvelői képzésre, az elemzés-ellenőrzés gyakorlati modul elemzés tananyagához kötődően.

 
3 400 Ft
NEMZETKÖZI SZÁMVITELI ISMERETEK (IFRS)

Második kiadás

Szerzők: Madarasiné Dr. Szirmai Andrea - Bartha Ágnes

Perfekt Kiadó, 2016

 

A globalitás világa a számvitel változásait is magával hozza. Elengedhetetlenné válik, hogy a befektetést kereső és befektetni szándékozó piaci szereplők eltérő igényeiket és lehetőségeiket azonos alapon tudják összehasonlítani, értékelni. Ezt egy egységes, harmonizált, világviszonylatban is elfogadott és alkalmazott számviteli rendszer és számviteli nyelv tudja szolgálni, amely átláthatóbbá, egyértelművé teszi a pénzügyi kimutatások felhasználói számára a pénzügyi jelentéseket, elősegíti azok tartalmának megértését, és nyíltabbá, kiszámíthatóbbá teszi a döntéshozatalt. Napjainkban mindezeknek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) rendszere felel meg, amely jelenleg 140 országban alkalmazott.

 

 
5 000 Ft
NAGY SZÁMVITELI TESZTKÖNYV

Szerzők: Fridrich Péter, Dr. Kardos Barbara, Miklósyné Ács Klára, Dr. Siklósi Ágnes, Dr. Simon Szilvia, Sisa Krisztina, Dr. Szekeres Bernadett, Dr. Sztanó Imre, Dr. Veress Attila

Perfekt Kiadó, 2013

 

Sokan állítják, hogy a számvitel nehéz és száraz ismereteket tartalmaz. Mindkét megállapítás vitatható, ugyanis valamely tárgy csak addig tűnik nehéznek és száraznak, amíg jobban meg nem ismerjük, és rá nem találunk a szépségére.

A számviteli ismeretek elsajátítása sem okoz különösebb gondot, ha sikerül jól megalapozni a tudást. Ehhez természetesen elengedhetetlen a számviteli ismeretek elsajátítása és zárt logikájának megértése.

 
4 500 Ft
VIZSGÁZÓK KÖNYVE – SZÁMVITELBŐL ÉS ELEMZÉSBŐL

Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes, Sisa Krisztina, Dr. Veress Attila

Perfekt Kiadó, 2013

 

Kedves vizsgára készülő Hallgató!

Valószínűleg Ön már a mérlegképes könyvelő szakképesítés megszerzéshez szükséges számvitel vizsgájára (Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása, illetve az új rendszer szerint Számviteli feladatok a gyakorlatban vizsgájára) való felkészülésének utolsó szakaszában jár, hiszen ez a könyv azzal a céllal készült, hogy a vizsgázó az eddig megszerzett számviteli ismereteit „vizsgaképesre élesítse”, és ez a könyv kiváló segítség lehet a felkészülés utolsó pár hetében.

Vizsgakönyvünk részletes megoldással közölt, kidolgozott vizsgadolgozataival, körültekintő magyarázataival és a szakmai igényesség mentén készített rendszerezéseivel segít felkészülni a mérlegképes könyvelői képzés számvitel vizsgáira. A „lehetséges” vizsgadolgozatok elkészítésekor azt a célt tűztük ki, hogy minden várható számviteli témára készüljön típusfeladat, ebből következően kiadványunk minden feltehető számviteli esetre közöl kidolgozott vizsgapéldát.

 
4 700 Ft
FENNTARTHATÓ ÉS ZÖLD KÖZBESZERZÉS

Szerzők: Dr. Bakonyi József, Dr. Barna Orsolya, Dr. Havas-Kovács Gabriella

Perfekt Kiadó, 2012

 

Tapasztalatok szerint az uniós tagállamokban az állami, közigazgatási intézményekben már hosszabb idő óta terjed a közbeszerzések „zöldítésének” igénye és gyakorlata, azaz a környezetvédelem követelményeinek való megfelelés. A közszféra ugyanis egyre nagyobb energia- és termékfogyasztó, költségvetésének növekvő hányadát, mintegy 45-65 százalékát közbeszerzések útján költi el.

 

 
2 800 Ft
ADÓZÁSI ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Példatár a mérlegképes könyvelők írásbeli vizsgájához

Szerzők: Mogyorósiné dr. Gábor Hajnalka, Dr. Szikora János

Perfekt Kiadó, 2012

 
2 650 Ft
 TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ – SZÁMVITELELEMZÉS

Szerzők: Dr. Sztanó Imre, Dr. Siklósi Ágnes, Dr. Pucsek József, Blumné Bán Erika

Perfekt Kiadó, 2012

 

A könyv a mérlegképes könyvelői képzés Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása elnevezésű moduljához kapcsolódó szóbeli vizsga kifejtett tételeit tartalmazza. A tételvázlatok tömören, érthető formában, jól feldolgozhatóan foglalják össze a vizsga sikeres letételéhez szükséges ismereteket. A szerzők bemutatják a különböző formában működő társaságokat érintő számviteli feladatokat és az éves beszámolókra vonatkozó tudnivalókat, továbbá bevezetnek az elemzés fogalomkörébe, részletezve annak folyamatait és módszereit, a legfontosabb mutatószámokat. A kiadvány a vizsgára készülők mellett gyakorló szakemberek számára is segítséget nyújthat tudásuk rendszerezéséhez.

 
4 200 Ft
 TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ – ELLENŐRZÉS

Szerző: Nagy Orsolya

Perfekt Kiadó, 2012

 

Jelen kiadvány a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett mérlegképes könyvelő képzés ellenőrzési ismeretek című tárgy legújabb vizsgatételsorának kidolgozását célozza meg. A könyv alapos tanulmányozása nagyban segíti a képzés hallgatóinak szóbeli vizsgára történő érdemi felkészülését. Terjedelmi korlátok miatt a szerző nem vállalkozhat arra, hogy valamennyi témakört teljes körűen bemutasson, ezért a tételsorok végére összegyűjtötte az adott tételhez kapcsolódó ajánlott irodalmat, ahonnan további információkat szerezhet a tanuló a sikeres vizsgára való felkészüléshez. A tanulási folyamatot segíti, hogy a szerző a kézirat kidolgozása során felhasználta az elmúlt évek vizsgáztatási tapasztalatait, továbbá folyamatosan törekedett arra, hogy az egyes témaköröket a gyakorlat szemszögéből, példákkal alátámasztva mutassa be. Reményeink szerint nemcsak időszerű és aktuális ismeretanyag alapján kidolgozott kiadványt adunk közre, de jelentősen megkönnyítjük és rövidítjük a vizsgára történő felkészülést is.

 
3 500 Ft
RÉGIÓK A VILÁGGAZDASÁGBAN

Szerkesztette: Majoros Pál

Perfekt Kiadó, 2011

 

„Nem vagyunk egyedül” – ez könyvünk vezérgondolata. A magyar gazdaság külső környezete lényegesen megváltozott az elmúlt években. Kiemelt figyelemmel fordultunk az Európai Unió felé, s így maradt ez tagságunk első időszakában is, pedig az Európai Unión kívüli térségekkel, gazdasági erőközpontokkal is saját jellegzetességeik, fontosságuk alapján kell kapcsolatainkat ápolnunk, és erre az uniós tagság keretei között is vannak lehetőségeink.

 

 
3 890 Ft
AZ ÖNKORMÁNYZATOK PÉNZÜGYEI

Szerzők: Győrffi Dezső, Györffi Győrgy, Fülöp Judit, Farkas Sándor, Dr. Printz János

Perfekt Kiadó, 2011

 

A helyi önkormányzatok rendszere folyamatosan változik. A könyvnek – melyet most kezében tart – célja, hogy átfogó és gyakorlati útmutatást adjon az önkormányzatok államháztartáson belüli helyéről, szerepéről, az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatokról. Az önkormányzatok és a központi költségvetés kapcsolata, a támogatások, az előirányzatok, az önkormányzatok feladatai, a költségvetési szervek, a szabályzatok, a tervezési folyamatok, a vagyongazdálkodás, az ellenőrzések – címszavak e területről. E kiadvány mindezen ismereteket összefogja és tömören, de lényegre törően tárja az olvasó elé. Megalapozott tudást nyújt, az önkormányzatoknál és intézményeiknél gazdálkodással, számvitellel, ellenőrzéssel foglalkozóknak, valamint azoknak, akik tanulmányaik során most ismerkednek ezzel a területtel.

 
3 990 Ft
ÁLLAMHÁZTARTÁSI ISMERETEK

Szerző: Koháriné dr. Papp Edit

Perfekt Kiadó, 2011

 

Ez a könyv az 1998-ban, majd 2002-ben kiadónknál megjelentet Államháztartási ismeretek harmadik, teljes körűen átdolgozott, mondhatni újraírt kiadása. Az nagyfokú átdolgozást részben a téma iskolarendszeren belüli és kívüli oktatásban kötelező vagy ajánlott irodalomként való használata, másrészt azok a külső nemzeti és nemzetközi gazdasági változások tették indokolttá, amelyekhez igazodnunk kellett, és amelyek szemléletbeli, illetve jogi változásokat hoztak az államháztartás területén.

Ezt az újabb kiadást haszonnal forgathatják a mérlegképes könyvelői, pénzügyi tanácsadói, okleveles könyvvizsgáló szakképzés hallgatói és a felsőoktatási intézmények – BSc és MSc – képzésének diákjai is.

De ajánljuk a könyvet az egyes munkakörök által megkövetelt kötelező továbbképzésben részt vevőknek, a közszférában dolgozóknak és mindazoknak, akik tanulmányaik, munkájuk vagy érdeklődési körük révén kapcsolatba kerülnek az államháztartás pénzügyeivel, gazdaságtanával.

 
4 590 Ft
PUBLIC RELATIONS

Szerzők: Nyárády Gáborné dr., Dr. Szeles Péter

Perfekt Kiadó, 2011

 

A kiadvány a public relations elméletét és gyakorlatát összefoglaló alaptankönyv, melyet elsősorban a hazai és a határon túli BSc és BA alapszakok azon magyar nyelvű kurzusai számára készítettünk, ahol a public relations bevezető vagy önálló tárgyként szerepel, és kiegészítik olyan tantárgyak, amelyek a kapcsolat- és hírnévmenedzsment professzionális műveléséhez szükséges specifikus vagy komparatív ismereteket közvetítik (pl. média, médiatechnika, kommunikációkutatás és -tervezés, kommunikációs jog és etika).

 
4 590 Ft
 KVANTITATÍV MÓDSZEREK II. – FEJEZETEK AZ OPERÁCIÓKUTATÁSBÓL

Szerzők: Bakos Viktor, Bánhalmi Árpád, Fejes Ferenc, Dr. Fenyves Ferenc, Horváth Gézáné dr., Pákolicz Orsolya

Perfekt Kiadó, 2011

 

A Kvantitatív módszerek II. című könyv kibővített és átdolgozott kiadása a 2005-ben megjelent tankönyvnek. Az új kiadás a bolognai képzés operációkutatás-tananyagát az eredetihez képest kibővítve tárgyalja. A szerzők, a BGF elismert oktatói a gazdasági felsőoktatás hallgatóit bevezetik a lineáris algebrai alapok után a lineáris programozásba, a hozzárendelési probléma modellezésébe, a szállítási probléma disztribúciós megoldásába, a hálótervezésbe és a Bayes-döntésanalízisbe. Minden fejezet végén feladatok és azokhoz kidolgozott részletes megoldások találhatók. Így az elméleti és gyakorlati felkészülést is biztosítja a tankönyv a BA képzések hallgatóinak a sikeres vizsgaeredményhez.

 
3 190 Ft
 TANÁCSOK, TIPPEK, TRÜKKÖK, NEM CSAK SZAKDOLGOZATÍRÓKNAK – AVAGY A KUTATÁSMÓDSZERTAN ALAPJAI

Szerző: Majoros Pál

Perfekt Kiadó, 2011

 

A Tanácsok, tippek, trükkök nem csak szakdolgozatíróknak című kiadványunk már a címében is sejteti tartalmát. Napjainkban egyre nagyobb követelményt támasztanak a szakdolgozat, a TDK-dolgozat vagy egy prezentáció elkészítésével kapcsolatban. Bár már egyre inkább növekszik azon intézmények száma, ahol felkészítik a diákokat eme megmérettetésre, de sajnos még mindig nem fektetnek rá elég hangsúlyt, ezért a diplomáját vagy egyéb írásos dolgozatát készítő számos alkalommal szembesül olyan nehézségekkel, amelyek áthidalására nem mindig talál választ.

 

 
3 500 Ft
LE FRANCAIS DES AFFAIRES – FRANCIA ÜZLETI NYELV

Szerzők: dr. Margittai Ágnes, Rácz Ágnes

Perfekt Kiadó, 2010

 

A kötet a mikroökonómia területére, a vállalalat és a piac, a konkrét kereskedelmi ügyletek világába kalauzolja a felhasználót. A témaköröket bemutató szövegeket változatos feladatok követik, amelyek alkalmat adnak a lexikai és a nyelvtani jelenségek rögzítésére, valamint kommunikatív, kompetenciaközpontú gyakorlási lehetőséget kínálnak a szakmai nyelvvizsgára készülő hallgatóknak és az üzleti nyelvtudásukat frissíteni kívánó szakembereknek egyaránt.

 
3 990 Ft
 KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ – AZ INTERKULTURÁLIS MENEDZSMENT ASPEKTUSAI

Szerző: Falkné Bánó Klára

Perfekt Kiadó, 2008

 

A XXI. században a kultúraközi kommunikáció és menedzsment témakörei a nemzetközi kutatások fontos célterületei. A világgazdaság globalizációs tendenciáinak tükrében ma már kelet-közép-európai térségünkben, így Magyarországon is kiemelkedően fontos a téma tanulmányozása. Az egész világon egyre több felsőoktatási intézmény tantervébe vezetik be oktatását, Magyarországon is ma már számos egyetemen és főiskolán tanítják az interkulturális kommunikációt. Ez a könyv, a jól kidolgozott elméleti tudnivalók mellett számos gyakorlati résszel segíti olvasóját a téma megértésében és elsajátításában.

 
2 800 Ft
KULTÚRÁK@KONTEXTUSOK.KOMMUNIKÁCIÓ

Szerkesztette: Dr. Hidasi Judit

Perfekt Kiadó, 2007

 

A válogatásban az angol, az arab, a francia, a japán, a kínai, a koreai, a német, az olasz, az orosz, a portugál és a spanyol nyelvnek megfelelő nyelvországok kaptak helyet. Egy-egy nyelvet több ország is magáénak mondhat; így például az angol nyelvterületről az Egyesült Államok, Írország és Nagy-Britannia egyaránt szerepel egy-egy fejezettel, a német nyelvterületet pedig Németország és Ausztria mellett Svájc is reprezentálja. A könyv azonban nem a nyelvekről szól, hanem elsősorban a nyelvet használók kultúrájáról, az adott kultúra szabályairól és szokásairól, külön figyelmet fordítva az üzleti kommunikáció vetületeire. Minden tanulmány szerzője az adott kultúra egy-egy jeles ismerője; a kötetet Buda Béla értő tanulmánya vezeti be. Haszonnal forgathatják az idegen nyelvet tanulók, a kommunikáció és a kultúra kérdései iránt érdeklődők, multikulturális közegben mozgó üzleti, gazdasági, kulturális és diplomáciai szereplők.

 
3 650 Ft
KÖZÉLETI KOMMUNIKÁCIÓ

Szerzők: Bíró Mária, Nyárády Gáborné

Perfekt Kiadó, 2008

 

A nyilvános szereplés sikere jelentős mértékben függ a megszólaló retorikai képességétől, szavainak meggyőző erejétől, kommunikációs kultúrájától. Minden kimondott vagy leírt szó megmutatja egyéniségünket, képet ad rólunk, illetve a szűkebb és a tágabb környezetünkhöz fűződő viszonyunkról. E könyvben gyakorló szakemberek oktatják a sikeres nyilvános szereplés elméleti és gyakorlati tudnivalóit és technikáit, a retorikai készség és a nyelvi kultúra fejlesztésének módszereit, valamint a közéletben leggyakrabban előforduló közlésfajták és közlésmódok tartalmi és formai sajátosságait.

 
2 890 Ft
KÖNYVVITELI ALAPISMERETEK

Szerzők: Reizingerné Ducsai Anita, dr. Vörös Miklós

Perfekt Kiadó, 2010

 
2 400 Ft
KOMPETENCIAMENEDZSMENT

Szerzők: Henczi Lajos, Zöllei Katalin

Perfekt Kiadó, 2007

 

Dr. Henczi Lajosnak, a Budapesti Gazdasági Főiskola Vállalkozások és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék docensének és Zöllei Katalinnak, a Nexon HR-igazgatójának közös könyve hiánypótló munka, amely tudományos igényességgel dolgozza fel a kompetenciaszemléletű emberierőforrás-menedzsment antropológiai, történelmi, fogalmi hátterét. A kiadvány gyakorlati példákkal szolgál, bemutatja három vállalat (Nexon, Oracle, SAP) legkorszerűbb humáninformatikai megoldásait is. Nagy haszonnal forgathatják az emberi erőforrás területén dolgozó szakemberek, valamint a téma iránt érdeklődő hallgatók egyaránt.

 
3 600 Ft
KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA

Szerzők: Dr. Béza Dániel, Csákné Dr. Filep Judit, Dr. Csapó Krisztián, Dr. Csubák Tibor Krisztián, Dr. Farkas Szilveszter, Dr. Szerb László

Perfekt Kiadó, 2013

 

Minden bizonnyal kevés ember van a Földön, akinek a vállalkozás alapításának gondolata még nem fordult meg a fejében. Sokan megteszik, még többen nem. Sokaknak sikerül, de sajnos, sokaknak nem. A miértekre is sokféle válasz adható, elég csak a pénzre (tőkére), az ötletre (innováció), a környezeti tényezőkre (vállalkozóbarát környezet) utalni. A felsorolást folytathatnánk, abból azonban egyvalami, a tudás biztosan nem maradhat ki. A Kisvállalkozások finanszírozása címmel megjelent könyvet most az olvasó – legyen az a felsőoktatás hallgatója, kezdő, vagy már befutott vállalkozó, a váltás gondolatával kacérkodó közszolga – ehhez a bizonyos tudáshoz, annak megszerzéséhez, elmélyítéséhez járul hozzá.

 
3 990 Ft
INTEGRÁLÓDÓ EURÓPA II.

Szerzők: Káldyné Esze Magdolna, Kruppa Éva, Ferkelt Balázs, Takács Gábor

Perfekt Kiadó, 2010

 

Integrálódó Európa I. címmel 2009 őszén jelent meg a szerzői munkaközösség első könyve, amely az európai integráció fejlődését, szerződéseit, folyamatait, intézmény- és döntéshozatali rendszerét elemezte. A jelen kötet – amely bizonyos szempontból az első könyv folytatása, de önálló olvasmányként is kerek egészet alkot – a 2009 decemberében életbe lépett Lisszaboni Szerződés szabályozásának megfelelően tartalmazza az Európai Unió politika- és együttműködési területeit. A kiadvány szakkönyvként és tankönyvként egyaránt jól használható. Az aktuális ismeretek mellett az egyes fejezetek példákkal igyekeznek közelebb hozni az európai integrációt az olvasókhoz. A szerzők több évtized oktatási-kutatási tapasztalatait használták fel a kötet megírásakor. A neves szerzői kollektíva könyvét alap- és mesterképzésen tanuló hallgatóknak, az integrációval foglalkozó szakembereknek és valamennyi, a téma iránt érdeklődő olvasónak ajánljuk.

 
3 690 Ft
INTEGRÁLÓDÓ EURÓPA I.

Szerzők: Káldyné Esze Magdolna, Vida Krisztina, Kruppa Éva, Ferkelt Balázs

Perfekt Kiadó, 2009

 

A könyv egyszerre kíván megfelelni az integrálódó (európai uniós) ismeretek üzleti alapképzésben történő oktatása által támasztott követelményeknek, valamint a szakértő és érdeklődő olvasók elvárásainak. Mindenki számára hasznos ismereteket nyújt az Európai Unió történetéről, felépítéséről, működéséről és integrációs teljesítményéről. A több évtizedes oktató-kutató tapasztalattal rendelkező szerzői közösség célkitűzése az volt, hogy logikus, átlátható szerkezetű, könnyen tanulható, aktuális ismereteket (a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseit is) tartalmazó, ugyanakkor magas szakmai színvonalú könyvet írjon.

 
3 590 Ft
FRANCIA NYELVŰ SZAKMAI KOMMUNIKÁCIÓ

Szerző: Csikós András

Perfekt Kiadó, 2004

 

A könyv olyan idegen nyelvi ismeretek és készségek kifejlesztését célozza, amelyek az üzleti élet alaphelyzeteiben az eredményes kommunikációhoz szükségesek. Tartalmát tekintve felöleli az üzleti élet területén használt alapszókincset, az elsősorban a beszélt nyelvre jellemző fordulatokat, mondatszerkezeteket és kommunikációs alapsémákat, a francia nyelvű beszélők kommunikációs szokásait, valamint foglalkozik az üzleti kommunikáció nyelven kívüli összetevőivel is (gesztusnyelv, mimika, nyelvországra jellemző szokások, nyelvi tabuk stb.). Mivel az üzleti kommunikáció igen jelentős része szóban bonyolódik, az írott nyelvre pedig ennek megfelelően kisebb hangsúly tevődik, a könyv felépítése is ehhez az arányhoz próbál igazodni.

 
2 900 Ft
-10%
 PÉLDATÁR ÉS FELADATGYŰJTEMÉNY A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK KOMPLEX ELEMZÉSÉHEZ

Szerző: Kresalek Péter, dr. Pucsek József

Perfekt Kiadó, 2012

 

Jó állapotú használt könyv.

 

A példatár és feladatgyűjtemény a Vállalkozások tevékenységének komplex elemzése című könyvhöz készült és az abban ismertetett elemzési módszertan gyakorlati alkalmazását kívánja elősegíteni. A kötet (+ jelű) megoldott példákat és önálló kidolgozást igénylő feladatokat egyaránt tartalmaz, feldolgozva

• a mérleg átfogó és az egyes mérlegtételek részletes elemzésének módszertanát,

• a cash flow-kimutatás összeállításának és elemzésének lehetőségeit,

• a jövedelmezőség és a hatékonyság átfogó elemzésének módszereit, valamint

• az eredményelemzés módszertanát.

 

 
1 500 Ft
Akció: 1 350 Ft
Kezdete: 2017.06.20
A készlet erejéig!
FELADATGYŰJTEMÉNY A VÁLLALKOZÓI KÖNYVVITELHEZ II.

Szerzők: Dr. Korom Erik, Madarasiné Szirmai Andrea, Miklósyné Ács Klára, Reizingerné Ducsai Anita, Romsics Anikó, Dr. Siklósi Ágnes, dr. Simon Szilvia

Perfekt Kiadó, 2005

 
2 090 Ft
FELADATGYŰJTEMÉNY A VÁLLALKOZÓI KÖNYVVITELHEZ I.

Szerző: Éva Katalin

Perfekt Kiadó, 2005

 
2 990 Ft
FELADATGYŰJTEMÉNY A KÖNYVVITELI ALAPISMERETEKHEZ

Szerzők: Éva Katalin, Madarasiné Szirmai Andrea, Miklósyné Ács Klára, Reizingerné Ducsai Anita, Romsics Anikó, Dr. Siklósi Ágnes, Dr. Simon Szilvia

Perfekt Kiadó, 2009

 
2 100 Ft
ELLENŐRZÉSI ALAPISMERETEK

Szerzők: Kresalek Péter, Merétey-Vida Zsolt

Perfekt Kiadó, 2008

 
2 800 Ft
EGYSZERŰEN STATISZTIKA 2 – FELADATGYŰJTEMÉNY

Szerzők: Barna Katalin, Nagy Mónika Zita, dr. Molnár Tamás

Perfekt Kiadó, 2007

 

Az Egyszerűen statisztika feladatgyűjtemény második kötete az átlagbecslés témakörétől a hipotézisvizsgálatok bemutatásán át a korreláció- és regresszióanalízis módszeréig veszi sorra az egyes elemzési módszereket – könnyen tanulható, jól felépített szerkezetben, korszerű, gyakorlati szemlélettel. A szerzők – a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karának oktatói – valamennyi részletesen kidolgozott mintafeladatban, akárcsak a számos gyakorló feladat mindegyikében a fontosabb nemzetgazdasági ágazatok területéről származó legfrissebb statisztikai adatokra támaszkodnak, segítve ezzel a hallgatókat és az érdeklődő szakembereket a kutatásmódszertan mélyebb megértésében, az alapok magabiztos elsajátításában.

 
2 800 Ft
EGYSZERŰEN STATISZTIKA 1-2. KÉPLETGYŰJTEMÉNY

Szerző: Nagy Mónika Zita

Perfekt Kiadó, 2007

 

Kétkötetes statisztikai feladatgyűjteményünk gyakorlófeladatainak megoldását, az összefüggések alaposabb elsajátítását segíti a könyvek felépítéséhez igazodó képletgyűjtemény.

 

 
650 Ft
CROSS-CULTURAL COMMUNICATION

Szerző: Polyák Ildikó

Perfekt Kiadó, 2004

 

A könyv a kultúraközi kommunikáció iránt érdeklődőknek, az azt főiskolai szinten tanulóknak szól, s egyúttal munkafüzetként is szolgál, azaz a tankönyvi vonalat feladatok szakítják meg. A feladatok többféle célt szolgálnak: feltárják az olvasó előzetes ismereteit, kutatják nézeteit, értékeit, attitűdjeit stb., a tárgyalt témával kapcsolatos reflexióra késztetnek, illetve olyan eseteket, szituációkat, dialógusokat, statisztikákat mutatnak be, amelyek kapcsán az olvasók/hallgatók megvizsgálhatják az elméleti anyag érvényességét és megbízhatóságát.

 
1 700 Ft
AZ EMBERIERŐFORRÁS-MENEDZSMENT ALAPJAI

Szerző: Dr. Roóz József

Perfekt Kiadó, 2010

 

A kötet a Budapesti Gazdasági Főiskola alaptankönyv-sorozatának tagja, melynek célja az emberierőforrás-menedzsment elemi aspektusainak bemutatása a legfontosabb fogalmak és összefüggések tisztázásával, az alapvető ismeretek rendszerezésével. A tankönyv tartalmában és felépítésében a bolognai folyamat célkitűzéseivel összhangban átalakuló első ciklusú felsőfokú képzés alapozó tárgyának követelményrendszeréhez igazodik. Elsőként az emberi erőforrásnak a munka világában és a szervezetekben betöltött szerepét vizsgálja, hangsúlyozva a szellemi tényező felértékelődését a tudásalapú társadalomban.

 
3 350 Ft
AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS MÓDSZEREI

Szerző: Kovács Árpád

Perfekt Kiadó, 2008

 

Könyvünkkel a pénzügyi ellenőrzéshez kapcsolódó legfontosabb – áttekintő – ismereteket adjuk közre mindazok számára, akik a pénzügyi élet ellenőrzési szakterületén kívánnak dolgozni, vagy már ott dolgoznak, és új, korszerű ismeretekre van szükségük. A gyakorlati, szakmai-eljárási, technikai ismeretek mellett kiadványunk kitekintést nyújt az ellenőrzés és kiemelten a pénzügyi ellenőrzés legfontosabb történeti és elméleti vonatkozásaira, valamint funkcionális és szervezeti elhelyezkedésére a magángazdaság és az állami szféra területén. A könyv három nagy témablokkból és 13 fejezetből áll. Az I. rész az ellenőrzés fogalmát, céljait, alapfunkcióit és általános jellemzőit tárgyalja. A II. rész Magyarország ellenőrzési rendszeréről szól; a III. rész a pénzügyi ellenőrzés gyakorlati módszereit, technikáit ismerteti és foglalja össze.

 
4 200 Ft
AZ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANÁNAK ALKALMAZÁSA

Szerző: Nagy Orsolya, Németh Edit

Perfekt Kiadó, 2009

 

Az ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása című kiadvány az ellenőrzés témakörében egyedülálló tankönyv a piacon. A könyvet a Pénzügyminisztérium 2009-ben tankönyvvé nyilvánította. A szerzők az OKJ képzés moduláris rendszerű átalakulásához alkalmazkodva a pénzügyi-számviteli szakellenőr képzés 2107-06 „Az ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása” című követelménymoduljának tematikáját teljesen lefedve foglalták össze a könyv ismeretanyagát.
A tankönyv célja a belső ellenőrzési szakma elsajátításához szükséges alapozó ismeretek átadása, az ellenőrzés tervezési folyamatának bemutatása, az ellenőrzési tevékenység munkaszakaszainak részletezése, az ellenőrzési munka dokumentálásának, az eszközök és módszerek sajátosságainak ismertetése, illetve betekintést nyújt az ellenőrzés típusaiba és abba, hogy az európai uniós támogatások felhasználását hogyan lehet ellenőrizni, ennek mik a sajátosságai.

 

 
3 200 Ft
 ANGOL GYAKORLÓKÖNYV AZ ALAPFOKÚ PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI NYELVVIZSGÁHOZ

Szerző: Görgényi István, Makrányi Zsófia

Perfekt Kiadó, 2009

 

Gyakorló feladatgyűjteményünk a kétnyelvű alapfokú pénzügyi, gazdasági nyelvvizsgára készülőknek íródott. Elsősorban a felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók igényei szerint került összeállításra, de hasznára lehet bárkinek, aki a tárgyból nyelvvizsgázni készül. Szóbeli és írásbeli feladatokat egyaránt tartalmaz. Minden feladattípusból nyolcat-nyolcat készítettek a szerzők, amelyek a témában haladva egyre nehezednek, és amelyekhez megoldókulcs is tartozik. A magabiztosabb vizsgázás elősegítése érdekében a szerzők négy vizsgasort is összeállítottak.

 
1 590 Ft
ÁLLÁSVADÁSZAT ÉS KARRIERTERVEZÉS

Szerző: Dara Péter, Dr. Henczi Lajos, Szetei Tibor

Perfekt Kiadó, 2008

 

A könyv az álláskeresés kihívásait igyekszik megkönnyíteni olvasója számára, legyen akár pályakezdő, akár a sokadik munkahelyén helytálló munkavállaló. A rengeteg gyakorlati tanáccsal szolgáló kötet segít a karriertervezésben, majd bevezet az állásvadászat konkrét módszereibe, az „önreklámozás” fortélyaiba. Megtanítja, milyen szerkezetű és tartalmú motivációs levél, illetve szakmai önéletrajz kelti fel az álláshirdetők figyelmét, és felkészít az állásinterjúra. Összefoglalja a legfontosabb munkajogi szabályokat, a munkahelyi beilleszkedés alapjait, valamint a munkanélküliséggel kapcsolatos alapvető tudnivalókat.

 
2 900 Ft
ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKELLENŐRZÉS

Szerzők: Nagy Orsolya, Németh Edit

Perfekt Kiadó, 2009

 

Az Államháztartási szakellenőrzés hiánypótló könyv a piacon. A kiadványt a Pénzügyminisztérium 2009-ben tankönyvvé nyilvánította.
A tankönyv célja, hogy általános áttekintést adjon a magyar államháztartásról, a költségvetési szervekről és azok gazdálkodásának szabályairól. A könyv röviden ismerteti a kincstári gazdálkodás rendszerének bevezetését, annak felelőseit, a Magyar Államkincstár és az Államadósság Kezelő Központ szerepét. A szerzők megismertetik az olvasót az államháztartási ellenőrzési rendszerrel és annak főbb sajátosságaival, betekintést nyújtanak a költségvetési szervek ellenőrzésébe, a költségvetési gazdálkodás vizsgálatába és a pénzügyi ellenőrzés módszertanába. Bemutatják az önkormányzatok gazdálkodását, ellenőrzési rendszerét, azok ismérveit, az ellenőrzésre vonatkozó speciális szabályokat.

 
3 200 Ft

12

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.