Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Irodalomtudomány


Termék sorrend módosítás:

-20%
LÁNNYÁ VÁLIK, S ÍRNI KEZD

19. századi angol írónők

Szerző: Séllei Nóra

DUPress, 2015

 

Séllei Nóra újra kiadott könyve (első kiadás: 1999.) a 19. századi angol irodalom történetének azt a folyamatát elemzi, amelynek során megjelentek a regényírónők, és artikulálódni kezdett egy jellegzetesen női hang. A kötet hat, nálunk is ismert múlt századi regény értelmezéseit tartalmazza (Jane Austen: A Klastrom titka, Mary Shelley: Frankenstein, Charlotte Brontë: Jane Eyre, Emily Brontë: Üvöltő szelek, George Eliot: A vízimalom, Elizabeth Gaskell: A kisváros).

 
5 500 Ft
Akció: 4 400 Ft
Kezdete: 2015.11.14
A készlet erejéig!
-10%
AZ ÉLŐ GÁRDONYI-ARC

Szerző: Keller Péter

Szent István Társulat, 2015

 

"Mikor híres ember arcképét nézzük, azt akarjuk látni, ami láthatatlan: a lelkét" - hagyta örökül fiainak Gárdonyi Géza.

Fontos és bátor vállalkozás értékválságban tévelygő korunkban íróink Isten-képét, s a műveikben megnyilvánuló spirituális ihletettséget értő és érző elemzéssel kimutatni.

Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája erre vállalkozott, miután több évtizedes kutatómunka megtalálta a megszólító erejű, személyes motivációt. Érdeklődését dédapja életművének számos el-és letagadott, máig homályban hagyott téma-és problémaköre keltette fel. Művét ezért is tekinthetjük egy egyénien értelmezett és tematizált Gárdonyi-breviáriumnak. Tudatos koncepcióval, értékkereső és értékfelmutató szemlélettel, szövegazonosító erővel gazdagítja, építi föl dédapja rendkívül összetett írói arculatát.

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2015.11.12
A készlet erejéig!
-20%
KEDVET VIRÁGOZTATÓ MAGYAR NÉPMESÉK

A magyar népmese kis tükre

Szerkesztette: Dömötör Sándor

Tinta Kiadó, 2015

 

„Egyszer volt...” Ezzel a két szóval csendül föl a mese dallama a mesélő ajkán. Ha ezt a két szót halljuk, boldogan merülünk bele a többi szóba, ami utána következik: a mesébe. És nem törődünk azzal sem, hogy így folytatódik: „hol nem volt”.

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2015.11.15
A készlet erejéig!
-20%
TRENDEK A KORTÁRS OLASZ DRÁMÁBAN

Szerző: Falussy Lilla

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

A trendek a kortárs olasz drámában műfajok szerint veszi sorra az olasz színházi élet legizgalmasabb és legtehetségesebb képviselőit. Ír a narratív színházról, melyet Pierpaolo Palladino képvisel, a politikai színházról, s említést tesz olyan európai viszonylatban ismert rendezőkről, mint Emma Dante. Mélyebb elemzésekkel és a darabokról írott rövid szinopszisokkal könnyíti a színházi emberek munkáját, akik darabválasztáshoz kiválóan használhatják majd a kötetet. Komoly tanulmányt szentel Pier Paolo Pasolininek, mivel színházi munkásságát alig ismerik Magyarországon, bár kortársai szerint mindenki az ő köpönyegéből bújt elő. A drámaírók portréjából kirajzolódik a mai Olaszország, alapvető problémáival, árnyoldalával és derűjével.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2015.11.26
A készlet erejéig!
-10%
ÍME AZ EMBER! VOILÁ L' HOMME

A francia aforizma mesterei

Válogatta: Halasy-Nagy József

Lectum Kiadó, 2004

 

A modern aforizma szülőhazája a XVII-XVIII. századi Franciaország. A műfaj az arisztokrácia szalonjaiban alakult ki, ahol a kard helyett egyre inkább a "szó fegyverét" forgatták. Tömör megfogalmazásuk elgondolkodtat, ezért sokszor egy-egy rövid mondat is magábatekintésre, elmélyedésre készteti az olvasót. Kötetünk a legnagyobbak - La Rochefoucauld, Pascal, Vauvenargues, Chamfort és Joubert - gondolatvilágába nyújt betekintést Halasy-Nagy József válogatásában és értő fordításában.

 
1 800 Ft
Akció: 1 620 Ft
Kezdete: 2015.10.23
A készlet erejéig!
-15%
AUCTOR ANTE PORTAS - SZEMÉLYES IRODALOM, EPIKAI HAGYOMÁNY

Szerző: Mekis D. János

Gondolat Kiadó, 2015

 

Személyes irodalom, epikai hagyomány. Vajon van-e ellentmondás e két szempont között? Könyvemmel azt igyekszem bizonyítani, hogy nincsen, legfeljebb termékeny feszültség. Az én személyes közlései az önéletrajzi és önírás típusú megnyilatkozások körében egyszerre magánjellegű és nyilvános, saját és idegen, egyedi és közösségi dokumentumokként állnak elénk: élettörténeti narratívák, írásban megformált emlékezések, melyek az emlékeknek és egyszersmind az emlékezetnek is reprezentációi.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2015.10.13
A készlet erejéig!
-20%
EGY ELMEBETEG NŐ NAPLÓJA

Szerző: Csáth Géza

Helikon Kiadó, 2015

 

A 20. század elejének különc írófigurája Csáth Géza, akinek munkásságára jószerivel halála után figyeltek fel.

Az író, orvos és zenekritikus Csáth Kosztolányi és Bródy hatására kezdett el komolyabban foglalkozni az írással, rövidre szabott élete alatt mindössze öt kötete jelent meg. Idegorvosi munkásságának lenyomata az Egy elmebeteg nő naplója, mely tagoltsága és tanulmány jellege ellenére összefüggő műként olvasható. Főszereplője egy paranoiában szenvedő hölgy, bizonyos A. G. kisasszony, aki az elme- és idegkórtani klinikára való felvétele előtt már évek hosszú sora óta részesült idegorvosi kezelésben. Zseniális adottságait a zseniális adottságú orvosa fedezte fel maga Csáth Géza.

 
999 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2015.10.13
A készlet erejéig!
-15%
ARCHEOLÓGIAI KÖLTÉSZET A MODERNITÁSBAN

Szerkesztette: Kocziszky Éva

Gondolat Kiadó, 2015

 

Létezik-e, és ha igen, mi az, amit „archeológiai költészet”-nek nevezünk? Miért érdemes a modernitás korának realitásra, materiális jelenlét előállítására törekvő költészetét az archeológia perspektívájából újragondolni? Vajon valóban félbeszakadt-e a modernnek az antikkal folytatott dialógusa a 19. század végén, vagy paradox terminussal beszélhetünk egy „klasszikus avantgárd”-ról is?

 
1 200 Ft
Akció: 1 020 Ft
Kezdete: 2015.10.01
A készlet erejéig!
-20%

Esszé-regényes interudiumokkal

Szerző: Sudár Lászlóné T. Molnár Zsuzsanna

Savaria University Press, 2015

 

Hallottam róla, hogy volt, létezett itt Vas vármegyében, kétszáz évvel korábbi időkben egy Sappho lelkű poétalány. Egy kirándulás okán eljutottam a dukai temetőbe. A kísérő rámutatott egy egyszerű, fehér falú kis hajlékra, hogy abban nyugszik Kemenesalja költőnője, Dukai Takács Judit. Néztem az útszélről a bekerítetlen sírkertet dülöngélő köveivel, fejfáival, a fehér „földházzal”, amely porait rejti. Belém égett a kép, és velem maradt. Nyomát követtem azoknak a férfiaknak és nőknek, akiknek feljegyzéseiben, írásaiban Juditra találtam, akiket szintén megérintett különös lénye.

 
2 480 Ft
Akció: 1 985 Ft
Kezdete: 2015.09.18
A készlet erejéig!
-20%
ÖRÖK NŐI ARCHETÍPUSOK

Az orosz posztmodern

Szerkesztő: Hajnády Zoltán

DUPress, 2007

 

Ez a könyv günocentrikus: "korunk Ikaroszáról", a nőről szól; az ezerarcú orosz nő mítoszáról, ahogyan az irodalmi szövegekben megjelenik. Kezdve Sophiától, az Isteni Bölcsesség megtestesítőjétől a bukott nőig, aki megláthatja saját lealacsonyodását egy Istenanya ikonban.

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2015.07.27
A készlet erejéig!
-20%
ARANY JÁNOS LEVELEZÉSE (1866-1882)

Arany János Összes Művei

Szerző: Arany János

Szerkesztő: Korompay H. János

Universitas Kiadó, 2015

 

Ezzel a könyvvel befejeződik Arany János leveleinek öt kötetből álló kritikai kiadása és az 1951-ben Barta János szerkesztésével és Voinovich Géza szöveggondozásával indult, Arany János Összes Művei című sorozat. A kritikai kiadás feladatát negyedik nemzedékként vehettük át tanárainktól, s folytathattuk egy fiatalabb generáció segítségével. Az itt közölt levelezés a költő életének utolsó negyedéről, a Juliska halála utáni időszakról tudósít: egyebek között az akadémiai titkárság, majd főtitkárság fáradalmairól és az elfogadni nem kívánt kitüntetés keresztjéről, a Szalontára visszatelepülés vágyának megszűnéséről és a betegségekkel való küzdelmekről, a karlsbadi kúrákról és a Margit-szigeti pihenésekről.

 
3 150 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2015.07.27
A készlet erejéig!
-15%
  HUMANISTA TÖRTÉNETÍRÁS ÉS NEOLATIN IRODALOM A 15-18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

Szerkesztette: Békés Enikő, Kasza Péter, Lengyel Réka

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2015

 

A Szegedi Tudományegyetem és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete 2013. november 7-9. között Szegeden rendezte meg az első magyarországi neolatin konferenciát. A tanácskozáson több mint harminc előadás hangzott el a 15-17. századi latin nyelvű történetírás és a 18. századi latin nyelvű irodalom témaköreiben, vezető magyarországi és több külföldi egyetemi, akadémiai és könyvtári kutatóhelyet képviselő szakemberektől. A kötetben, mely egyben az így meginduló Convivia Neolatina Hungarica-sorozat első darabja, az előadások alapján elkészült huszonkilenc tanulmány olvasható; köztük az időközben sajnálatosan elhunyt Havas László professzor iránymutatóul szolgáló összegzése.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2015.07.16
A készlet erejéig!
-20%
  HITVÉDELEM, RETORIKA, REPREZENTÁCIÓ PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŰVÉBEN

Szerző: Bitskey István

Universitas Kiadó, 2015

 

Jelen kötet címlapján egy kevéssé ismert Pázmány-portré látható. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár reprezentatív barokk faállványzatát díszíti ez az aranyozott tondó, amely felett a Trentói Zsinatról készült mennyezetfreskó, körös-körül pedig könyvek sokasága illusztrálja azt a szellemiséget, amelyben a magyar katolicizmus kora újkori megújulása végbement. Ez a könyvtár volt az a szellemi kincsesbánya, amely az 1970-es évek elején jelen kötet szerzőjének ösztönzést adott a Pázmány-életmű tudományos igényű vizsgálatához. Ebből a kutatásból az idők folyamán – összhangban az MTA Irodalomtudományi Intézetének szakmai programjával és támogatási elveivel – több könyv született, most pedig ennek a témának újabb, immár 21. századi eredményeiből ad közre a jelen kötet egy válogatást.

 
1 680 Ft
Akció: 1 345 Ft
Kezdete: 2015.07.08
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE

Szerző: Farkas Gyula

Attraktor Könyvkiadó, 2015

 

Farkas Gyula (1894-1958) a magyar irodalom fejlődését rajzolja meg a kezdetektől az 1930-as évekig. Alapos felkészültséggel vezeti az olvasót az egyes korokon át: a szájhagyomány útján terjedő mondáktól a vallásos, majd az udvari irodalom kialakulásának ismertetésével, eljutva az emberi szellem egyik legnagyobb vívmányáig, a könyvnyomtatás felfedezéséig.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2015.06.27
A készlet erejéig!
-20%
LAUS ET POLEMIA

Magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban

Szerző: Gábor Csilla

DUPress, 2015

 

Az első csoportban a késő antik, közép- és kora újkori hagiográfia és himnológia sajátos kérdéseivel foglalkozó szövegek kaptak helyet: Venantius Fortunatus szent kereszt-himnuszait vizsgálom liturgia-, költészet- és szövegtörténeti megközelítésben, Aquinói Tamás eukarisztikus vesperás-himnuszát pedig teológia-történeti és poétikai szempontból; egy további csoport alcíme ez lehetne: változatok a szenttiszteletre esettanulmányok formájában. A második tömb tanulmányai a kora újkori erdélyi és magyar-országi irodalom néhány, a korábbiakban ismeretlen vagy csak érintőlegesen figyelemre méltatott forrásszövegét, kultúrtörténeti jelenségét járják körül, különösen a formálódó regionalizmus és nemzettudat szempontjaira figyelve, ugyanakkor filológiai össze-függéseket is tisztázva (Káldi Márton, Csete István és Gyalogi János prédikációi, Kornis Gáspár családtörténeti emlékirata, a kolozsvári piarista templomban található könnyező kegyképhez kapcsolódó szövegek és tiszteleti formák).

 
4 890 Ft
Akció: 3 910 Ft
Kezdete: 2015.06.27
A készlet erejéig!
-20%

Protestáns és katolikus narratívák a 15–19. században

Szerkesztő: Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály, Száraz Orsolya

DUPress, 2015

 

A kora újkori protestáns és katolikus mártírium nemzetközi kutatása igen jelentőssé vált az utóbbi néhány évtizedben, és egyre sürgetőbben irányította a figyelmet a magyarországi vonatkozásokra. Egy 2011-ben tartott debreceni konferencián és az annak anyagából megjelent tanulmánygyűjteményben elsősorban a kálvinizmus mártirológiájára fókuszáltunk. A jelen kötetben és az ennek alapjául szolgáló két tudományos szimpóziumon (2014 februárjában és novemberében), a református hagyomány továbbra is meghatározó kutatása mellett, immár az evangélikus és az unitárius, valamint a katolikus mártíriumértelmezések, illetve bujdosás- és üldözésnarratívák alakulástörténetét is alaposabban kezdtük vizsgálni.

 
4 650 Ft
Akció: 3 720 Ft
Kezdete: 2015.06.27
A készlet erejéig!
-20%
  "...VALÓSÁGBÓL TÁPLÁLKOZIK S MÉGIS KÖLTÉSZET"

Móricz Zsigmond Prózájának újraolvasási lehetőségei

Szerző: Baranyai Norbert

DUPress, 2010

 

"A magyar ember mindig respektálta a könyvet. Volt valami sejtelme, hogy abban lélek lakik. De ez a lélek nemigen akart megszólalni az ő számára" - írja Móricz Zsigmond 1940-ben a könyv és az olvasás jelentőségéről elmélkedve. Gondolatai szinte előrevetítik azt a furcsa kettősséget, ami az utóbbi másfél, két évtizedben az ő műveinek a fogadtatását jellemezte...

 
3 290 Ft
Akció: 2 630 Ft
Kezdete: 2015.06.27
A készlet erejéig!
-20%

A fénylő logosz

Szerző: Hajnády Zoltán

DUPress, 2011   

 

Hajnády Zoltán (1944) a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetének habilitált professzora, az MTA doktora. A könyv szerzője azon kevés számú hazai szlavisták közé tartozik, akik nemzetközi hírnévre tettek szert. Hét könyvet (közülük kettőt oroszul), s mintegy 100 tudományos közleményt jelentetett meg orosz, angol, német, francia és magyar nyelven, melyek visszhangot váltottak ki itthon és külföldön. 2006-ban az Oroszországi Föderáció elnöke „az orosz és magyar kultúra közötti közeledés és azok kölcsönös gazdagítása terén szerzett érdemeiért” Puskin-éremmel tüntette ki.

 
3 940 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2015.06.27
A készlet erejéig!
-20%

Szerző: Láng Gusztáv

Savaria University Press, 2015

 

"Kötetem nagyobb része - mintegy négyötöde - a Nyugat első nemzedékének lírájával foglalkozik. A lehető legteljesebb pályaképet nyújtó nagyobb tanulmányokat olyan időben írtam, amikor mind Ady, mind Babits és Kosztolányi költészetének értékelése "válságban volt", azaz ideológiai okokból korábbi kanonizáltságuk kétségessé vált... Az e kötetben olvasható tanulmányok természetesen nem egyetemi előadások; az utóbbiakhoz gyűjtött anyagok és felismerések - előadásmódjukat tekintve talán esszéisztikus - összefoglalásai." /Láng Gusztáv/

 
2 480 Ft
Akció: 1 985 Ft
Kezdete: 2015.06.26
A készlet erejéig!
-20%
SHAKESPEARE-OLVASÓKÖNYV

Szerző: Géher István

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

„Ez egy őszinte könyv, olvasó” – idézi Michel Montaigne-t Géher István rögtön könyve bevezetőjének első mondatában. Őszinte és veszélyes, mint minden kiemelkedő, nagyhatású mű, amelynek tétje van. Amely gondolkodtatni akar, beavatni: értelmezéseivel, szemléletével, váratlan és eredetei fordulataival, mondatainak szerkezetével, pontos szóválasztásaival magába a megérzett és megértett, élő élménybe kíván emelni. Ez az őszinte könyv – Mihail Bahtyin híres művének címét idézve – jellegzetesen és többszörösen a „dialogikus képzelet” terméke.

Kállay Géza

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2015.09.15
A készlet erejéig!
-15%
  KOMÉDIÁMAT HÍVOM TANÚMUL - AZ ÖNREFLEXIÓ NYELVE DANTÉNÁL

Szerző: Kelemen János

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2015

 

A világirodalom történetében Dante az első, aki a nyelv, különösképpen pedig a költői nyelv önreflexív vagy önreferenciális jellegét programszerűen kiaknázza. Műveit szakadatlanul kommentálja, szövegeibe szervesen beépíti az önértelmező szöveghelyeket. A könyv első része az önreferencialitás Danténál megfigyelhető megjelenési formáit mutatja be, mint például az önkommentár, az önértelmezés, az önidézés vagy az olvasóhoz fordulás eseteit. A második rész két lectura Dantis-t tartalmaz, melyek a Purgatórium és a Paradicsom egy-egy énekét elemezve a költő esztétikai koncepcióját és igazságosság-elméletét segítenek megérteni. A harmadik rész a Dante műveiben felmerülő filozófiai, történeti és teológiai problémákat tárgyalja, köztük a költő averroizmusát, a hitaktus episztemológiájáról alkotott elméletét és az európai filozófia történetében elfoglalt helyét.

 
4 100 Ft
Akció: 3 485 Ft
Kezdete: 2015.06.01
A készlet erejéig!
-10%
VENDÉGÜNK A VÉGTELENBŐL

Emily Dickinson költészete

Szerző: Bollobás Enikő

Balassi Kiadó, 2015

 

Emily Dickinsont joggal tekintik a legfontosabb 19. századi amerikai költőnek, aki az angol metafizikus hagyományok folytatójaként jeleníti meg a költészet egyetemes és elvont, helyhez és időhöz nem kötött, örök értékeit. Whitmannel együtt az amerikai radikális modernizmus előfutára és egyúttal a posztmodern vonulatok megelőlegezője. Nyelvi kísérletezései révén Rimbaud és Mallarmé egyenrangú társa.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2015.06.01
A készlet erejéig!
-10%
PAPÍRDARABOK

Pilinszky János drámaírói munkássága

Szerző: Maczák Ibolya

Balassi Kiadó, 2015

 

„Miről szólnak Pilinszky János drámái? Hogyan keletkeztek? Mi köze García Lorcának és a nó-drámáknak Pilinszky színházeszményéhez? A szerző nyomtatásban is megjelent drámai műveit – elsősorban filológiai és motívumtörténeti szempontból – elemezve ilyen és hasonló kérdésekre kerestem a választ.

 

Bízom benne, hogy munkám új lendületet ad a Pilinszkyvel foglalkozó kutatásoknak és segíti az életmű jobb megértését is. Szándékaim szerint e kötet révén kevéssé ismert művekre is ráirányítom a figyelmet – s bízom abban is, hogy jelen kiadvány Pilinszky újrafelfedezésének örömével is megajándékozza az olvasót.” Maczák Ibolya

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2015.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ANGOLKERINGŐ

Esszék a kortárs angol irodalomról

Szerző: Vallasek Júlia

Gondolat Kiadó, 2015

 

A kortárs angol nyelvű irodalom ismerős idegen: témái érintésközelben lévőnek tűnhetnek a médiából, filmekből. Valamit illik tudni róluk, de nem biztos, hogy mindent részleteiben, árnyalataiban látunk. Az irodalom viszont épp az átélés, a belehelyezkedés, elidőzés terepe. J. M. Coetzee, Doris Lessing, Alice Munro, Salman Rushdie, Julian Barnes és a többiek műveiben teljes világok, kontinensek nyílnak meg.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2015.06.19
A készlet erejéig!
-15%
A MEGLEPETÉS LÉPCSŐFOKAI

Szerző: Tornai Szabolcs

Gondolat Kiadó, 2015

 

A sokszínű esszékötet annak a hosszú útnak a lenyomata, amelyet a szerző az irodalom, a filmművészet, az alternatív rockzene, a festészet, a fotóművészet és a bölcselet világában járt be az elmúlt másfél évtizedben. Az ötven írást tartalmazó kötet legfeltűnőbb vonása a keleti és a nyugati gondolkodás ötvözése. Ez nem meglepő, hiszen a szerző első könyvében, A világ mint téveszme címmel szintén a Gondolat Kiadónál megjelent filozófiai művében is rejtett összefüggéseket tárt fel, hidakat épített ki a két kultúrkör között. Ahogy az esszékötet címadó darabja Antonioni Nagyítás című híres filmjének mélyelemzése a buddhai filozófia tükrében, ugyanúgy a kötet legtöbb írásában is a különféle nyugati alkotásokat a szerző a buddhai tanítás felöl közelítette meg.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2015.06.26
A készlet erejéig!
-15%
HATÁRSÉRTŐK

Önarckép - másokban

Szerző: Tóth László

Gondolat Kiadó, 2015

 

A József Attila-díjas író új kötete emlékező esszéket, vallomásokat tartalmaz mestereiről, írói mintáiról, a 20. század második felének magyar irodalmáról, irodalmi világáról s íróiról.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2015.06.26
A készlet erejéig!
-15%
  TEST-KONCEPTUSOK ÉS TESTREPREZENTÁCIÓK AZ IRODALOMBAN ÉS A KULTÚRÁBAN

Szerkesztette: Boros Oszkár, Horváth Kornélia, Osztroluczky Sarolta, Varró Annamária, Zsuppán Klaudia

Gondolat Kiadó, 2015

 

A kötet a test problematikájának modern tárgyalásmódjait vizsgálja a filozófia, a különféle lírai és narratív irodalmi szövegek és a médiumok területén: test és értelmezés, test és olvasás kapcsolatát, a test ontológiai elgondolásának lehetőségeit, s nem felejtkezik el test és lélek „hagyományos” dilemmájának átgondolásáról és újrafogalmazásáról sem.

A Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában című kötet egyszersmind egy új könyvsorozatot indít útjára Kultúra – Irodalom címmel.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2015.07.08
A készlet erejéig!
-15%
VIRTUÁLIS IRODALOMTÖRTÉNET

Iskolakultúra könyvek

Szerző: Bence Erika

Gondolat Kiadó, 2015

 

Bence Erika, 18 tanulmányból álló kötetének irodalomtudományi kérdésfelvetése, értelmezési horizontja egy tágabb, interdiszplináris, kultúratudományi, antropológiai körbe íródik bele. Ezekben az írásokban textus és irodalmi-társadalmi kontextusai egyszerre kerülnek vizsgálat alá. A tanulmányok a referenciális olvasás lehetőségeit írják körül tizenkilencedik és huszadik századi szövegekben. A könyv szövegei mintát nyújtanak a korszerű olvasói-kutatói magatartásról, módszertani precizitásukkal, tudományos megalapozottságukkal hozzásegítik az olvasót a bennük tárgyalt jelenségek befogadásához, egy árnyalt irodalomkép kialakításához.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2015.06.19
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAR DETEKTÍVREGÉNY FÉNYKORA 1930-1948

Szerző: Grób László

Attraktor Könyvkiadó, 2015

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2015.04.14
A készlet erejéig!
-20%

Esszék, tanulmányok

Szerző: Bokányi Péter

Savaria University Press, 2015

           

"Bokányi Péter eddigi munkássága szorosan köthető Vas megye irodalmi értékeihez, irodalomtörténészként és az Életünk című folyóirat főszerkesztő-helyetteseként is sokat tett és tesz megyénk gazdag szellemi-kulturális örökségének fenntartásáért, megismertetéséért. Ez a sokrétű munka jó két évtizeddel ezelőtt kezdődött, amikor részt vett a Vas megyei irodalmi emlékhelyek tematikus útvonalának létrehozásában. Az "... itt álltál valaha" című kötetben az utóbbi bő évtized írásait gyűjtötte egybe a Szerző. Megtalálhatjuk benne a vasi irodalom történelmi vonulatát, a közelmúlt és a jelen alkotóit és irodalomszervezőit, amiképpen megemlékezést olvashatunk két jeles kőszegi képzőművészünkről is." /Majthényi László/

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2015.04.07
A készlet erejéig!
-20%
PILINSZKY JÁNOS MOZDULATLAN SZÍNHÁZA

Szerző: Sepsi Enikő

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

Pilinszky János életművében az 1970-es években bekövetkező változás Franciaországhoz kötődik annak a három területnek köszönhetően, amelyet Pilinszky Franciaországban fedez fel: Simone Weil munkássága, a színházfelfogása számára modellként szolgáló liturgia megújulása, valamint Robert Wilson színháza.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2015.04.20
A készlet erejéig!
-10%
  NAP NAP UTÁN. BABITS MIHÁLY ÉLETÉNEK KRONOLÓGIÁJA. 1915–1920. A-B kötet

Szerző: Róna Judit

Balassi Kiadó, 2015

 

A kronológia 3. kötete 1915-től 1920-ig követi nyomon „nap nap után” Babits életének eseményeit. Az A kötet az 1915–1918-as időszakot, a B pedig az 1919–1920-ast.

 

Babits Mihály életének az első világháború, a kommün, majd az azt követő esztendő mozgalmas, emberpróbáló időszaka. A levélváltásokban, regényekben, tanulmányokban, cikkekben, recenziókban, műfordításokban, versekben és verstöredékekben föltűnően gazdag évek babitsi mikrovilága egyre tágasabbá válik: szerteágazó költői-írói tevékenységéhez egy ideig még középiskolai tanári működés, majd egyetemi tanárság és a Nyugat szerkesztése társul.

 
4 800 Ft
Akció: 4 320 Ft
Kezdete: 2015.04.04
A készlet erejéig!
-15%
„NEM LÁTTA SENKI MÁS…”

(Versközelben)

A Beney Zsuzsa életműkiadás 7. kötete

Szerző: Beney Zsuzsa

Szerkesztette: Daróczi Anikó, Szűcs Teri

Gondolat Kiadó, 2015

 

Az életműsorozat hetedik kötete a szerző oktatási céllal, felső osztályosok, gimnazisták, egyetemisták számára írt verselemzéseit teszi közzé.

 
2 990 Ft
Akció: 2 540 Ft
Kezdete: 2015.04.26
A készlet erejéig!
-20%
SZÜNTELEN JÓVÁTÉTEL

Szerző: Harmath Artemisz

Helikon Kiadó, 2013

 

Weöres Sándor műveit mindnyájan, mégis alig ismerjük. A Szüntelen jóvátétel arra vállalkozik, hogy a megszokott, az óvoda és általános iskola által közvetített Weöres-képen változtasson. Bepillantást enged az életmű lírai vonulatának sokszínűségébe, és kiemel néhány markáns jegyet az ötvenes-hatvanas évek hallgatásra ítélt időszakának terméséből. Ezeket a Weöres-verseket a magyar posztmodern közvetlen folytatás nélkül maradt előhírnökeként vizsgálja. A szerző ritkán vagy eddig egyáltalán nem elemzett szövegekre hívja föl a figyelmet, de ismertebb alkotásokat is alaposan és újszerűen elemez.  A mítoszi költemények elméleti bázisát kurrens irodalomelméleti irányzatok, elsősorban a mediális- és a kockázatelméletek adják. A Szüntelen jóvátétel szokatlan módon kortárs lírikusaink egy-egy kötetének fényében villantja föl a weöresi korpusz legizgalmasabb, az olvasót együtt-alkotóvá avató jellegzetességeit.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2015.03.23
A készlet erejéig!
-20%
„…A RÓNA, HOL SZÜLETTEM” A PETŐFI-SZÜLŐHELYVITA

Szerző: Molnár Péterné

Helikon Kiadó, 2013

 

Molnár Péterné a modernkori magyar irodalomtörténet máig tisztázatlan kérdésére keresi a választ. A könyv teljességre törekedve bemutatja azokat az érveket, amelyek Kiskőrös, Kiskunfélegyháza és Szabadszállás mint születési hely mellett szólnak. A felsorakoztatott bizonyítékok alapján talán megadhatjuk a választ a kérdésre.

Az igazság kiderítéséhez hozzájárult Tóth Sándor helytörténeti kutató több évtizedes kutatómunkája, amelyet Petőfi és szülei szabadszállási életének kutatására fordított. Petrovits István 1818-ban érkezett Szabadszállásra, és 1841 tavaszán költözött el innen.

Hogyan, miért hagyhatták figyelmen kívül a korábbi kutatók azokat a tényeket és levéltári bizonyítékokat, amelyekkel most megismerkedhet a téma iránt érdeklődő olvasó?

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2015.03.23
A készlet erejéig!
-20%
BABITS ÉS KORTÁRSAI

Szerkesztő: Majoros Györgyi, Sipos Lajos, Tompa Zsófia

Napkút Kiadó, 2015

 

"Nem magad nyomát veted: csupa nyom vagy / magad is, kit a holtak lépte vet. A Csak posta voltál záró sorai adják e kötetkompozíció szellemi vezérfonalát: Petőfitől Petri Györgyig, Vörösmartytól Borbély Szilárdig számtalan mű és életmű öltődik megannyi szállal a Babits-corpus szövetéhez.

 
3 490 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2015.03.08
A készlet erejéig!
-20%
TRAUMATIKUS TALÁLKOZÁSOK

elméleti és gyarmati variációk az interszubjektivitás témájára

Szerző: Bényei Tamás

Debrecen University Press, 2013

 

Bényei Tamás új könyve a személyköziség tapasztalatával, az én és a másik fájdalmas és megrendítő találkozásának elméleti és irodalmi megjelenítéseivel foglalkozik. A fejtegetések elméleti alapjául Hegel úr-szolga jelenete, a mimikri (utánzás) gazdag bölcseleti irodalma és az idegenséggel való találkozás etikai, Lévinas és Blanchot gondolataiból kiinduló felfogása szolgál, de az elemzések hátterében mindvégig érzékelhető a pszichoanalízis és a posztstrukturalizmus gondolkodásmódja is. A könyv kiindulópontja szerint gyarmati környezetben tisztábban kivehető a személyköziség traumatikus, megrendítő természete, amely elválaszthatatlan mind az ember fogalmának gyarmati válságától, mind az idegenséget megszólítani vágyó nyelv megbicsaklásaitól.

 
6 060 Ft
Akció: 4 850 Ft
Kezdete: 2015.03.03
A készlet erejéig!
-20%
SVÁJC MINT ELBESZÉLÉS

a nemzeti és narratív identitás kérdései Max Frisch műveiben

Szerző: Pabis Eszter

Debrecen University Press, 2013

 

Max Frischt kétségkívül leginkább az én-identitás válságának szerzőjeként tartják számon, bár neve - Friedrich Dürrenmattéval összefonódva - igen gyakran hangzik el a "svájci nemzeti irodalom" létezése körül újra és újra fellángoló vitákban is. Ez nem véletlen, hiszen szövegeinek egyik állandó visszatérő témája a politikum, a svájciság kérdése. Pabis Eszter könyve a svájci nemzet mint "elbeszélés", vagyis mint narratív módon megalkotott társadalmi formáció és a "nyíltan" narratív irodalmi szövegek közötti viszony vizsgálatára vállalkozik.

 
4 850 Ft
Akció: 3 880 Ft
Kezdete: 2015.03.03
A készlet erejéig!
-20%
RUSHDIE POSZTMODERN NEMZETEI

Az éjfél gyermekei, a Szégyen és a Sátáni versek

Szerző: Györke Ágnes

Debrecen University Press, 2012

 

Györke Ágnes könyve nemcsak tudományos igénnyel megírt munka, hanem bevezetés is Salman Rushdie életművébe a kortárs világirodalom iránt érdeklődő magyar olvasó számára. Az indiai származású író korai műveit tárgyalja: a méltán híres Éjfél gyermekeit, a Szégyent és a Sátáni verseket, vagyis Rushdie legösszetettebb, legvitatottabb írásait. Györke nemzeti narratívaként olvassa a három regényt, melyek szembeállítják a hatalmi diskurzusok által megalkotott nemzeti mítoszokat a szubjektum hangjával teljes, élő, mágikus elképzelt közösségekkel. A szerző szerint a hang és a csend trópusa, a nyílt és a zárt terek, valamint a mindhárom regényben központi szerepet játszó apokaliptikus képek árulkodnak e szövegek ellentmondásos nemzetvízióiról.

 
2 870 Ft
Akció: 2 295 Ft
Kezdete: 2015.03.03
A készlet erejéig!
-20%
  NARRATING THE HOMELAND: THE IMPORTANCE OF SPACE AND PLACE IN CANADIAN MULTICULTURAL ENGLISH-LANGUAGE FICTION

Szerző: Judit Molnár

Debrecen University Press, 2013

 

patiality has always been part and parcel of Canadian literature, however, it has gained new dimensions in recent years. I haven chosen five multicultural authors who engage themselves with the spatial representation of their country of origin in their own idiosyncratic ways. In the course of analyzing the works of Austin Clarke, Rohinton Mistry, Michael Ondaatje, Neil Bissoondath, and Nino Ricci my aim is to point out the importance of spatiality in the process of remembering their respective homelands: Barbados, India, Sri Lanka, Trinidad, and Italy. The authors have diverse racial, cultural, linguistic and religious backgrounds; they write from different perspectives using alternative literary styles, genres and stances.

 
1 940 Ft
Akció: 1 550 Ft
Kezdete: 2015.03.03
A készlet erejéig!
-20%
MESTEREK ÁRNYÉKÁBAN

Orbis litterarum: világirodalmi sorozat

Szerző: Varró Gabriella

Debrecen University Press, 2013

 

"Sam Shephard (1943-) Hazánkban a leginkább mint hollywoodi filmcsillag ismert, noha ő elsősorban drámaíró, méghozzá a kortárs amerikai dráma és színház egyik legizgalmasabb és legeredetibb képviselője. Shephard drámaírói munkássága immáron több mint ötven évet ölel fel. Írásai hol szürreálisak, hol abszurdak, hol brutálisan realisták, de egy biztos: hatásuk alól lehetetlen szabadulni..."

 
3 470 Ft
Akció: 2 775 Ft
Kezdete: 2015.03.03
A készlet erejéig!
-20%
LEVELEZÉS XXV.

Kazinczy Ferenc művei

Szerző: Kazinczy Ferenc

Debrecen University Press, 2013

 
3 900 Ft
Akció: 3 120 Ft
Kezdete: 2015.03.03
A készlet erejéig!
-20%
KAZINCZY ARCA ÉS A CSISZOLTSÁG NYELVE

Csokonai könyvtár: Bibliotheca studiorum litterarium

Szerző: Bodrogi Ferenc Máté

Debrecen University Press, 2013

 

Az olvasó kezében tartott munka kiindulópontja az a belátás, hogy lehetetlen rekonstruálni bármiféle kizárólagos önképet Kazinczy Ferencről, hiszen valósággal önkép-kollekciója van. A repertoár tartalmaz azonban egy rendkívül erős, évtizedeken átívelő külön változatot is, úgy tűnik, a legerőteljesebb arcok egyikét: a gentleman, illetve a virtuoso Kazinczy képét. Jelen könyv ezen arc, illetve a csiszoltság (politeness) angolszász nyelve között tételez hatástörténeti kapcsolatot. Ez a következő szempontokból jelentőségteljes: gráciafilozófia, társiasság, kritikafelfogás, nevelődés, esztétikai élmény.

 
5 300 Ft
Akció: 4 240 Ft
Kezdete: 2015.03.03
A készlet erejéig!
-20%
HUNGARIAN-AMERICAN TIES

Szerző: Zsolt K. Virágos

Debrecen University Press, 2014

 

Somewhat more than a century ago an ex-President of the United States came to visit Hungary. While in Budapest, he requested to see a major Hungarian novelist whose work he had read and liked. Do we know the name of this former chief executive and are we prepared to identify which Hungarian prose writer we are talking about?...

 

 
6 200 Ft
Akció: 4 960 Ft
Kezdete: 2015.03.03
A készlet erejéig!
-20%
FEJEZETEK A FRANCIA BŰNÜGYI IRODALOM TÖRTÉNETÉBŐL

Szerző: Kálai Sándor

Debrecen University Press, 2012

 

Kalap, ballonkabát és az elmaradhatatlan pipa. Ki ne ismerné a Párizs utcáit rovó Maigret felügyelő alakját a tévésorozatokból, vagy a régi Albatrosz-sorozat lapjairól? Ám azt már kevesen tudják, talán bele sem gondolnak, hogy Maigret nem Sherlock Holmes pipafüstjéből bújt elő, hanem komoly előzményei vannak a francia irodalomban, s hogy magának a francia bűnügyi regénynek is megvan a maga története. Ugyan az elmúlt bő egy évtizedben Magyarországon is több színvonalas könyv jelent meg a krimiről, de a tanulmányozott szerzők (ha nem magyarokról van szó) szinte kivétel nélkül az angolszász nyelvterületekhez tartoznak. Így talán nem árt, ha a nálunk kissé háttérbe szorult francia nyelvű bűnügyi irodalomról is megjelennek elemzések, s a többé-kevésbé jól ismert Georges Simenon mellett olyan kevéssé, vagy egyáltalán nem ismert szerzőkről is szó esik, mint Jean-Patrick Manchette vagy Thierry Jonquet.

 
3 960 Ft
Akció: 3 170 Ft
Kezdete: 2015.03.03
A készlet erejéig!
-20%
ERDÉLYI LEVELEK

Kazinczy Ferenc művei. 1. osztály. Eredeti művek

Szerző: Kazinczy Ferenc

Szerkesztő: Borbély Szilárd, Debreczeni Attila

Debrecen University Press, 2013

 
3 800 Ft
Akció: 3 040 Ft
Kezdete: 2015.03.03
A készlet erejéig!
-20%
CSOKONAI ÉS AZ ÉRZÉKENY ÉNEKELT DALKÖLTÉSZET

Csokonai könyvtár: Bibliotheca studiorum litterarium

Szerző: Hovánszki Mária

Debrecen University Press, 2013

 

"E monográfia Csokonai poézisén keresztül az énekelt lírának a 18-19. századforduló magyar irodalmában betöltött szerepét, miértjét és mikéntjét vizsgálja. A 18. század végének énekelt dalköltészete a fennmaradt tetemes dallamanyag ellenére, paradox módon, különösen kevés figyelmet kapott az irodalomtörténetben. A dallamok leírásával, értelmezésével, illetve a korabeli műfaj- és verselméletek, elszólások vizsgálatával mindenekelőtt ezt a hiányt szeretné pótolni a kötet, hiszen a szöveg és a zene egyidejű kapcsolatán alapuló énekelt költészet korabeli jelentéshorizontjait feltárva, sok tekintetben újszerű irodalomtörténeti háttér bontakozik ki előttünk..."

 
5 270 Ft
Akció: 4 215 Ft
Kezdete: 2015.03.03
A készlet erejéig!
-20%
AZ ELMÚLÁS POÉTIKÁJA

Csokonai könyvtár: Bibliotheca studiorum litterarium

Szerző: Lapis József

Debrecen University Press, 2014

 

Miképp hozza létre, hogyan közvetíti, módosítja, kérdőjelezi meg a költői beszéd a halálról való fogalmainkat? Mi mutatkozik meg a lírai médiumban akkor, amikor úgy véljük, hogy a halálról beszélünk (illetőleg: miért véljük úgy?)…

 
4 590 Ft
Akció: 3 670 Ft
Kezdete: 2015.03.03
A készlet erejéig!
-20%
AMERIKA, A CSODÁK ÉS CSALÓDÁSOK FÖLDJE

Szerző: Glant Tibor

Debrecen University Press, 2013

 

Mi a baj Amerikával? Manapság, a XXI. század elején az Amerikai Egyesült Államok a világ egyetlen szuperhatalma. Ennek ellMi a baj Amerikával? Manapság, a XXI. század elején az Amerikai Egyesült Államok a világ egyetlen szuperhatalma. Ennek ellenére Amerika (mely ma már mindenki számára az Egyesült Államokat jelenti) kapcsán a médiában és a közbeszédben ijesztő tájékozatlanságot tapasztalhatunk. Ma Amerikához mindenki éppúgy "ért", mint a focihoz, a gazdasági válságkezeléshez, vagy Trianonhoz. Ez nem mindig volt így.

 
3 810 Ft
Akció: 3 050 Ft
Kezdete: 2015.03.03
A készlet erejéig!
-20%
AESTHETICA

Csokonai könyvtár. Források: régi kortársaink

Szerző: Szerdahely György Alajos

Debrecen University Press, 2012

 

E kötetben Szerdahely György Alajos, az első magyarországi esztétikaprofesszor 1778-as művészetelméleti monográfiájának első teljes magyar fordítását tartja kezében az olvasó. A jezsuita professzor esztétikai írásai a maga korában Európa-szerte ismertek és elismertek voltak. De ismertek és elismertek voltak magyar nyelven író kortársai között is, közel fél évszázadon át az egyetemi esztétikaoktatás tankönyveiként szolgáltak.

 
5 900 Ft
Akció: 4 720 Ft
Kezdete: 2015.03.03
A készlet erejéig!

Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.