Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Irodalomtudomány


Sorrend:

-20%
TEXTOLÓGIA - FILOLÓGIA - ÉRTELMEZÉS

Klasszikus magyar irodalom

Szerkesztő: Czifra Mariann, Szilágyi Márton

DUPress, 2014

 

Hogyan jönnek létre a magyar irodalmi klasszikusok szövegkiadásai? Milyen megoldásokat kíván Arany János, Kazinczy és Kölcsey műveinek sajtó alá rendezése? Miféle elméleti és materiális természetű feladványok elé állít a kiadói tevékenység? Ez a tematikus tanulmánykötet a 18–19. századi textológia területére kalauzol, s szövegkiadással foglalkozó kutatók eredményeiről ad számot. Tanulmányaik azokra az elméleti kihívásokra reagálnak, amelyek munkájukat az utóbbi időkben érték – olyan tapasztalatokból építkezve, amelyek a tevékenységüket mindenkor kísérik. A kötet egy 2013-as, Miskolcon megrendezett konferencián alapul, amely egy átfogó, a magyarországi szövegkiadások helyzetét áttekinteni kívánó sorozat részeként valósult meg. A tanácskozás a klasszikus magyar irodalom textológiai feldolgozásának időszerű kérdéseit kívánta áttekinteni számos kutatóhely munkatársai bevonásával.

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
AZ ÁRTATLAN ORSZÁG

Az angol regény 1945 után

Szerző: Bényei Tamás

DUPress, 2009

 

Bényei Tamás új könyve az 1945 utáni három évtized angol regényirodalmának főbb folyamatairól és képviselőiről szól.

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A KORONATANÚ: BETHLEN MIKLÓS

Szerző: Tóth Zsombor

DUPress, 2011

 

Történetek nélkül nem tudunk élni, gondolkodni, érezni. Azt hisszük, hogy helyeket, embereket, életeket ismerünk meg, holott valójában csak helyekről, emberekről, életekről szóló, valószerű történeteket sajátítunk el, írunk és mondunk tovább. Közösségileg vagy individuálisan létrehozott, forgalmazott, felgyűjtött vagy elfelejtett történetekkel szembesülünk. Mert a történet, a saját történetünk elmondása elidegeníthetetlen jog, sőt mentség és bizonyíték, mindazok mellett, amit hiszünk vagy hinni szeretnénk, ismerünk vagy tudni vélünk. A történetmondás joga és felelőssége a mienk, az igazságát és (m)értékét majd az utókor szabja meg. Így hát ez a könyv, amely egy rendkívüli élet történetét próbálja értelmezni, sem tehet másként: számba veszi mindazokat a kontextusokat, kulturális és szövegmintákat, amelyek lehetővé tették a rabságban elkészült remekmű létrejöttét.

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
TEMPORA ET MORES

Etikai normák és beszédmódok változása Rómában a Kr. e. I. sz. és a Kr. u. I. sz. között

Szerkesztő: Szekeres Csilla

DUPress, 2010

 

Az ókori Rómában Octavianus, a későbbi Augustus hatalomra kerülésével kezdetét vette egy új uralmi forma, a principatus kialakulásának folyamata. A köztársaság emléke ugyanakkor még hosszú ideig elevenen élt: életben tartották azok, akik nyíltan nem akarták elfogadni az új politikai rendszert, és azok, akik titokban keseregtek az idők változásán. És életben tartották maguk az uralkodók, akik még évtizedekkel a res publica bukása után is igyekeztek fenntartani a folytonosság illúzióját.

 
2 670 Ft
Akció: 2 135 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  A MIMÉZISEN TÚL: GEOTHE, FONTANE ÉS RILKE REJTETT ESZTÉTIKÁJA

Szerző: Sándorfi Edina

DUPress, 2010

 

Vajon milyen kapcsolat fűzi Geothe szépírói, képzőművészeti vagy épp természettudományos tevékenységének szimbiózisában létrehozott munkásságát a tizenkilencedik század végi, realistának mondott Theodor Fontane szövegeihez? Vagy - s ez első olvasásra talán még meghökkentőbbnek tűnik - a huszadik századi világirodalom egyik megújítójának, a Rodint és Cézanne-t mesterének tekintő Rilkének sajátos dolog-esztétikájához?...

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
FORDÍTÁSOK BESSENYEITŐL PYRKERIG

Kazinczy Ferenc művei

Szerző: Kazinczy Ferenc

DUPress, 2009

 

Kazinczy Ferenc az 1780-as évek elejétől 1831-es haláláig, vagyis mintegy ötven esztendőn keresztül aktív résztvevője volt a magyar szellemi életnek, ebből 25-30 éven át meghatározó szerepet játszott a folyamatok alakításában. Ez idő alatt létrejött hagyatéka mérhetetlen gazdagságú, sok tekintetben máig kiaknázatlan forrást jelent a korszak művelődés- és irodalomtörténetének vizsgálatához. Az újabb kutatási eredmények fényében elmondható, hogy az életmű nemcsak forrásként kiemelt fontosságú. Ahhoz azonban, hogy ez a belátás a maga teljességében körvonalazódhasson, elengedhetetlen a hagyaték egészének korszerű textológiai feltárása.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
"ROMLÁS ÉPÍTŐINEK FOGNAK NEVEZTETNI"

Prédikátori szerepek és alkalmi beszédek az Erdélyi Fejedelemség válsága idején

Szerző: Luffy Katalin

DUPress, 2015

 

A kötet az Erdélyi Fejedelemség válságának idején keletkezett szövegeket tár az Olvasó elé. A tárgyalásukhoz kiterjesztett történeti keret a lengyelországi katasztrofális következményekkel járó hadjárat előtti évektől az Apafi-berendezkedés viszonylagos konszolidációjának idejéig tart. Ebben a szűkre szabottan is eseménydús 20-25 évben keletkezett szövegek az egykori mindennapokat felforgató politikai események reflexiói, ily módon az olvasóból is kikényszerítik folyamatos összeolvasásukat a történésekkel. A szövegvizsgálat így egyfajta történeti narráció, amelynek alapelvét és menetét a koreseményekkel való konzekvens szembesítés határozza meg. A kontextuális irodalomtörténeti szempontok érvényesítése tehát nem környezetükből kiragadott szövegek elemzésén keresztül, hanem az elmondásuk, megírásuk történelmi idejének és egymáshoz való kapcsolódásuk figyelembevételével történik.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
AZ ERŐSZAK REPREZENTÁCIÓI

Cultura Animi Kultúratudományi sorozat

Szerkesztő: Pabis Eszter

DUPress, 2015

 

Az erőszak különböző formái és mediális reprezentációi régóta meghatározó jelentőséggel bírnak a kulturális emlékezetben, az erőszakkutatás mégis viszonylag fiatal és új tudományterületnek nevezhető. Ennek oka egyfelől az erőszak megközelíthetőségének nyilvánvaló transzdiszciplináris jellege: az erőszak gyakorlatának, kontextusainak, motivációinak, megelőzhetőségének és kontrollálásának, vagy nyelvi és egyéb közvetíthetőségének kutatása egyaránt kihívást jelent a történelem-, az irodalom-, a jog és a politikatudomány mellett többek között a pedagógia, a kriminológia, a filozófia, az antropológia, sőt, a pszichológia vagy akár a sportszociológia számára is.

 
2 920 Ft
Akció: 2 335 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ÍGY LÁSSA CSOÓRI SÁNDORT – AKI LÁTNI AKARJA

Szerző: Pálfy G. István

Noran Libro Kiadó, 2016

 

 „Őszinte könyvet akartam írni egy őszinte emberről. De lehet, hogy már ez a fogalom sem létezik úgy, mint régen. Valaki a Nappali hold kapcsán a gyerek őszinteségből fakadó otrombaságát hányja Csoóri Sándor szemére, én pedig Csoórinak arra a sokszor valóban gyermeki őszinteségére gondoltam, amellyel nem szelíden, nem otrombán, hanem igazul kimondja, hogy meztelen a király. Minél mélyebben ástam bele magam az életműbe, annál inkább azonosulni tudtam Orbán Ottó csapongóan szellemes megfogalmazásaival és végtelenül komoly megállapításaival, amelyek szerint „a nemzetköziség-nemzet-nemzetiség sajgóan időszerű, hármas tárgykörében kevesen tettek föl annyi megfontolandó kérdést, mint Csoóri. És kevesen figyelmeztettek olyan indulattal, mint ő, az emberi méretekre, mint a nagy világfolyamatok nélkülözhetetlen mértékére. Íróasztala mellől egyszerre látni a parasztporták valóságos és a galaktika elvont udvarára, mely utóbbin a nap kapirgál gömbölyded csibéivel.”

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2018.01.28
A készlet erejéig!
-15%
A KOREAI IRODALOM RÖVID TÖRTÉNETE

Szerző: Osváth Gábor

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2016

 

Korea ma a nemzetközi figyelem középpontjában áll, világszerte, így hazánkban is ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés- elsősorban a dél-koreai gazdaság jelentős sikerei jóvoltából- a koreai nyelv és kultúra, valamint a történelem iránt. A koreai irodalom különösen alkalmas arra, hogy általa jobban megismerhessük a Koreai-félsziget mai problémáit, az emberek cselekedeteinek mozgatórugóit és, a "gazdasági csoda" lelki tényezőit.A szerzőt a művek elemzése során a műcentrikus szemlélet vezérelte, több vers esetében az eredeti koreai szöveget, a nyersfordítást és a műfordítást párhuzamosan közli.

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
  ÁRNYÉKBAN ÉLES FÉNY VAGY - A RADNÓTI HÁZASPÁR FÉNYKÉPEI

Jaffa Kiadó, 2016

 

Albumunkban a Radnóti házaspár, Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni fényképeiből válogattunk. Bemutatjuk közös életük előzményeit, azokat a felvételeket is, melyek gyermek- és diákkoruk, megismerkedésük, majd jegyességük idején készültek. A fejezetek a költő, később a jegyes-, majd házaspár közös sorsának fontos szakaszai köré épülnek fel, melyekben először Radnóti Miklós, majd Gyarmati Fanni képeit mutatjuk be. Életük összefonódásával egyre több a közös fotó is. Külön fejezetben közöljük az abdai tömegsír exhumálásakor előkerült, rongálódott képeket, melyeket Radnóti Miklós az utolsó munkaszolgálatára magával vitt, továbbá az 1946 augusztusában, közös életük végén, a költő újratemetése alkalmával készült hivatalos fényképfelvételekből néhányat.

 
7 990 Ft
Akció: 6 790 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  AZ IRODALOM VISSZAVÁG 2. - A PARADICSOMKERTTŐL A POKOL KAPUJÁIG

Szerző: Nényei Pál

Tilos az Á Könyvek, 2016

 

Végre eljött a nagy pillanat, amit annyira vártunk: az Irodalom másodszor is visszavág!

Ebben a másodikban már az az Irodalom születéséről? Ó. Ugyanarról szól mind a két kötet? Újra megteremtik a Világot, és vele a Szót, az Irodalmat? Igen, pontosan ez a helyzet. Ebben a második kötetben kiderül, hogy Zeusz és Jupiter után (szabadon) bizony egy másik Isten is teremtett egy világot és ez is a mi világunk! És e kettő csodás találkozásból született meg az, amit ma Irodalomnak nevezünk. Ez a másik Isten, a zsidóké és keresztényeké elég sokban különbözik az antik istenektől. Szigorúbb és engedékenyebb is egyben. Jobban is ismerjük őt, épp ezért nehezebb róla gondolkodnunk. Róla és a Könyvről, amiből az emberiség megismerhette: a Bibliáról. A Paradicsomkertben indul ez az izgalmas és felkavaró szellemi utazás, amelynek utolsó állomása Dante Isteni színjátéka.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  PÁRHUZAMOK, TÖRTÉNETEK – TANULMÁNYOK A KORTÁRS KÖZÉP-EURÓPAI REGÉNYRŐL

Szerkesztette: Horváth Csaba, Papp Ágnes Klára, Török Lajos

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

„Valamennyi nagy egzisztenciális témát, amit Heidegger a Lét és időben elemez, s amelyekről azt mondja, hogy a korábbi európai filozófia elhanyagolta őket, a regény négy évszázada (a regény európai reinkarnációjának négy százada) feltárta, felmutatta, megvilágította.” (Kundera)

A regény kialakulásakor a különleges helyszínek és izgalmas kalandok műfaja volt, mára a modern európai kultúra tükrévé vált. A felbolydult, gyakran érthetetlennek tűnő elmúlt évtizedekben, évszázadokban leginkább a regény lett képessé az irodalom nyelvén elbeszélni azt a nehezen elmagyarázható világot, amiben olvasói élnek. S mivel egyre érthetetlenebb a világ, a magyarázat is egyre bonyolultabbá válik. A regények is nehezen találnak szavakat.

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
SZÓZAT

Egy kézirat története

Kossuth Kiadó, 2016

 

E kötetben először jelenik meg Vörösmarty Mihály Szózat című költeménye első két kéziratának hasonmása. Kiadását az indokolja, hogy Vörösmarty 1836-ban, 180 esztendővel ezelőtt vetette papírra második nemzeti himnuszunkat. A jeles évforduló alkalmából a kéziratot bemutató kiállítás nyílik őrzőhelyén, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. A hasonmáson kívül kötetünk tartalmazza a vers Aurora. Hazai Almanachbeli első megjelenésének (1837) reprintjét, a szövegváltozatokat, valamint két tanulmányt, melyek egyike a kézirat sorsát beszéli el, a másik pedig a vers eszmei előzményeit elemzi és hatását állapítja meg.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A FELESÉGEM BESZÉLI

Szerző: Karinthy Frigyes

Noran Libro Kiadó, 2016

 

Karinthy hősnője, a „feleség” átlag pesti háziasszony: aranyos butuska, drága fecsegő, kotnyeles locsi-fecsi, de egyvalamiben varázslókat, bűvészeket és akadémikusokat megszégyenítő tehetség: családja túlélésének biztosításában. Fantasztikus trükkökre, merész átváltozásokra és hajmeresztő tranzakciókra képes, hogy beszerezhesse a mindennapi zsírt és kávét, hogy a semmiből jólétet teremtsen, hogy szép és vonzó legyen akkor is, amikor már tökéletesen kiürültek az üzletek, amikor a legelszántabb férfi is azt mondaná: nincs tovább!

A pragmatikus csoda-háziasszony természetesen józan szkepticizmussal viseltetik a világ őrült dolgai, a hadijelentés-hazugságok, a sajtó csúsztatásai, a forradalmak és ellenforradalmak iránt.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
MEGÉRTÉS, ÉRTELMEZÉS, ALKALMAZÁS

Szerző: Hász Erzsébet

Napkút Kiadó, 2016

 

A szerző József Attila korai korszakából annak az egyik nagyobb kompozíciónak a vizsgálatára vállalkozik, amelyet a költő 1923 végén két levelében is készülő ciklusként említ. A Tanítások számos textológiai problémát vet fel, így például az egytől tizenötig számozott részekből három hiányzik, s a kéziratok tanúsága szerint lett volna egy 16. rész is, továbbá a komponálás, az ismert részek végleges sorrendje is problematikus; ismerünk olyan verseket ebből az időszakból, amelyek rokonságot mutatnak a ciklussal, mégsem kerültek bele, a ciklusban lévő részek egyikét-másikát a költő önálló versekként publikálta, későbbi köteteibe is fölvette, készített továbbá egy háromrészes ciklus-variánst is Orgonaszó címmel, ámde végül se ez, se a Tanítások nem láttak napvilágot József Attila életében, sőt a halála után megjelent gyűjteményes kötetekben sem, hosszú évtizedekig.

 
2 790 Ft
Akció: 2 370 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
SZELLEMIDÉZÉS

Szerző: Illés György

Kossuth Kiadó, 2016

 

A szellemidézés mindig izgalmakkal és meglepetésekkel teli művelet, s különösen az, ha irodalmunk közelmúltjának nagyjai jelennek meg előttünk. A szerző édesapja a hatvanas években indult legendás folyóirat, az Új Írás alapító szerkesztője volt, s a gyerekkor emlékei nyomán megelevenedik a lap  „törzsasztalának” kedves, bohém élete, találkozhatunk Illyés Gyulával, Nagy Lászlóval, Juhász Ferenccel, Veres Péterrel, Tamási Áronnal, Zelk Zoltánnal, Tersánszky Józsi Jenővel, Berda Józseffel, Moldova Györggyel… A későbbi, hetvenes-nyolcvanas évekből pedig felbukkan Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Karinthy Ferenc legendás alakja is.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
BABITS MIHÁLY ÉS A SAN REMO-DÍJ

Babits Kiskönyvtár

Szerző: Haász Gabriella

Universitas Kiadó, 2016

           

A könyv számos, eddig ismeretlen dokumentum alapján részletesen bemutatja a Babits Mihály Dante-fordításáért kapott olasz díjának esemény- és kultúrtörténetét.

Babits Mihály 1940. március 30-án San Remóban ünnepélyes keretek között átvette az 1938. évi San Remo-díjat külföldi szerző kategóriában Dante Isteni Színjátékának magyar fordításáért. Bár ez az 50.000 lírával is járó díj a magyar irodalmat díjazó kevés külföldi elismerés egyike, eddig mégsem született átfogó tanulmány róla. Ez részben köszönhető a díj tiszavirág-életének, valamint annak a ténynek, hogy már a korabeli magyar híradásokban is zavaros, olykor egymásnak ellentmondó információk jelentek meg róla.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A KESERGŐ NIMFÁTÓL A FONÓHÁZI DALOKIG

Közköltészeti hatások a magyar irodalomban (1700–1800)

Irodalomtudomány és Kritika

Szerző: Csörsz Rumen István

Universitas Kiadó, 2016

 

A kötet áttekinti a XVII. századi előzmények továbbélését, majd néhány meghatározó XVIII. századi magyar költő portréfejezetei következnek – a közköltészet nézőpontjából. A hídszerepet játszó Gyöngyösi István után Amade László és Faludi Ferenc, majd Gvadányi József, a mesterkedő költők, végül a sok hagyományszálat összefogó Pálóczi Horváth Ádám és Csokonai Vitéz Mihály költészetének tanulságai következnek. A kötetet az első magyar világi dal-zsebkönyv, a váci Énekes Gyűjtemény bemutatása, illetve néhány egykorú kritikai reflexió elemzése zárja.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
LAPSZÉLI JEGYZETEK

Folyóiratok I.

Arany János Munkái

Szerző: Arany János

Szerkesztő: Hász-Fehér Katalin

Universitas Kiadó, 2016

 

A sorozat első kötete a nagyszalontai Emlékmúzeumban őrzött, Arany János által használt és jegyzetelt német "Europa" folyóiratba tett bejegyzéseit, a folyóirat vonatkozó évfolyamainak kiadását, szövegének a Koszorú-ban való felhasználást, tárgyi jegyzeteket, mutatókat tartalmaz. A könyv bevezetője többek között tájékoztat arról, hogy egy ilyen kutatás első magyarországi eredményeit veheti kézbe az olvasó.

 
3 570 Ft
Akció: 2 855 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  FÉLÚTON ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT – IDENTITÁSALAKZATOK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI ERDÉLYI LÍRÁBAN

Szerző: Szilveszter László Szilárd

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A magyar irodalom egységessége vagy a trianoni határok mentén szerveződő regionális megosztottsága egyike azon lezáratlan kérdéseknek, amelyek kijelölték a rendszerváltás utáni irodalomtörténeti kutatások irányát. Ma is létezik határon túli irodalom, vagy a magyar kultúra földrajzi, ideológiai megosztottsága véget ért a kommunista diktatúrák bukásával? Melyek azok a kritériumok, amelyek meghatározzák egy alkotó vagy egy adott lírai mű identitását? A második világháború utáni erdélyi költészet elemzése során a szerző azoknak az esztétikai-poétikai irányzatoknak a bemutatására vállalkozik, amelyek az 50-es, 60-as, majd a 70-es és 80-as évek sajátosságain át a kortárs erdélyi líra jellegzetességeihez elvezetnek. Tíz erdélyi költő alkotásait számba véve azt vizsgálja, hogy a különféle identitásalakzatok miként hozhatók kapcsolatba az elmúlt bő fél évszázad ideológiai-politikai változásaival és a társadalmi viszonyok átalakulásával.

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
HOMÉROSZ - A NYUGATI IRODALOM SZÜLETÉSE

Szerző: Szlezák, Thomas A.

Atlantisz Kiadó, 2016

 

Thomas A. Szlezák könyve olyan olvasóknak szól, akik "vallják, ma is lehetséges spontán irodalmi élvezettel befogadni a régebbi korok nagy költészetét, s ehhez csupán az kell, hogy át tudjuk lépni az időbeli és mentalitástörténeti távolság teremtette szakadékot, amely elválaszt tőlük."

 
3 495 Ft
Akció: 2 795 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
A HEGYI FÜZET

Szerző: Győrffy Ákos

Magvető Könyvkiadó, 2016

 

"Győrffy Ákos most naplót írt, dátumok nélkülit. Szereti járni az erdőt, a hegyeket, főként kedvenc hegységét, a Börzsönyt, amelynek a peremén lakik. Egy alkalommal egy feltört hétvégi házikóban üres füzetet talált és abban rögzítette gondolatait, emlékeit, álmait, félelmeit. Fáradhatatlanul vizsgálja önmagát, és többek közt azt állítja, hogy ami tiszta bennünk, az sem mi vagyunk. Ennek ellenére szembe kell néznünk magunkkal, a megtisztulás reménye nélkül is. Mindannyiunknak kellene egy ilyen füzet, csak nem biztos, hogy találunk az erdőnkben, és még kevésbé, hogy ilyen mélységekig alá tudunk szállni. De nem baj, itt az övé, megteszi benne helyettünk is. Csak olvasnunk kell." (Oravecz Imre)

 
2 490 Ft
Akció: 2 115 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
TURUL ÉS DÍNÓ

Jelenetek a képek életéből

Szerző: Bán Zsófia

Magvető, 2016

 

"Csak addig hátrálhatunk, ameddig lehet - de addig muszáj."

Bán Zsófia esszéiben a képeknek a kulturális emlékezetben betöltött szerepét vizsgálja: miként villantják fel múltunk és jelenünk elviselhetetlen, vállalhatatlan sötét foltjait, miközben önértékük elvitathatatlan. Ami nincs jelen az emlékezetben, amiről az legszívesebben újra meg újra megfeledkezne: a hiány itt a főszereplő, képekben elbeszélve. Filmek, fotók, képzőművészet és irodalom a témája mindegyik szövegnek, és persze bennük a 20. és a 21. század nagy botrányai.

 
3 490 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ZOKOGÓ ZARÁNDOKOK

Szerző: Márton László

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A Zokogó Zarándokok Márton László (1934) harmadik magyar nyelvű esszékötete. A szerző az útépítéstől a diplomáciáig tucatnyi mesterséget űzött, egyetemi tanulmányait az ELTE bölcsészkarán kezdte, Oxfordban, majd a Sorbonne-on fejezte be. Diákként részt vett az 1956-os forradalomban, életének kétharmadát külföldön, Angliában és Franciaországban töltötte.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
SZÍNPOMPÁS OSTROM

Szerző: Orbán Ottó

Magvető, 2016

 

"Múltidézés? Kulcs a jelenhez is! Költészet, amely elvezet a valósághoz, és valóság, amely költészetet szült. Aki Magyarországot meg akarja ismerni, vegye kezébe Orbán Ottó összegyűjtött költeményeit" - írja bevezetőjében Kabdebó Lóránt, aki 1987-1988-ban készített tízrészes életműinterjút kortársával, Orbán Ottóval. Az "Egy szegény fiú eszmélete lapjain egy sajátos 20. századi magyar élettörténetet ismerhetünk meg a negyvenes és ötvenes évek traumáitól kezdve a pályakezdés korszakán át a nyolcvanas évek alkotói jelenéig. Emlékképek, anekdoták, önelemzések Orbán Ottó fekete humorával, vérbő, mégis empatikus iróniájával.

 
3 990 Ft
Akció: 3 390 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
A MÉRLEG NYELVE

Szó és kép Nádas Péter művészetében

Szerző: Markója Csilla

Jelenkor Kiadó, 2016

 

Nádas nagyon tud nézni, rettentően, akár az angyalok. Úgy néz egy körtefára, ahogy egy emberre, az emberre úgy, mint egy árnyékra, az árnyékra úgy, mint... A finomság vadságával pillant körbe, e vadság és finomság jelöl ki ösvényeket a fényképek közt, a fény és a sötét képei közt. Hogy az ösvények párhuzamosak-e, és hogy e kijelentésnek volna-e értelme, azt, mint mindent, az olvasóra bízzuk.

 
5 990 Ft
Akció: 5 090 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
AZ ÉLET SÓJA

Szerző: Nádas Péter

Jelenkor Kiadó, 2016

 

Hogyan fonódik össze személyes érdek és egyéni ösztönkésztetés a társadalom mélyén és a szellem magasabb régióiban bekövetkező lassú elmozdulással, hogy a kettő kölcsönhatásából korszakos változás szülessen? Az először a litera.hu portálon folytatásokban megjelent szöveg, amelyet az olvasó most Forgách András rajzaival ékes könyvként vehet a kezébe, egy délnémet kisváros keletkezésének, történetének és szokásainak élvezetes és rendhagyó leírása: valós mese, városlegendárium és történelmi esszé egyszerre. A szöveg mögött felsejlő, nem túl derűlátó történetfilozófia a néhány évvel korábban íródott drámával, a Szirénénekkel rokonítja a művet, itt azonban a Luther kezdeményezte spirituális megújuláshoz illeszkedő polgári önzés, ha kivételesen is, kedvező végkifejlethez vezet.

 
2 999 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A KLASSZIKUS ESZMÉNY REGÉNYE

Asbóth János: Álmok álmodója

Szerző: Lőrincz Anita

Universitas Kiadó, 2016

 

Az Álmok álmodója valóban kivételes könyv a magyar irodalomban: Asbóth János 1877 végén megjelent regényét az 1990-es évek óta többször adták ki és többet magyarázták, mint a megelőző bő évszázadban. Ezen értelmezések sorát gazdagítja ez a monográfia is, melynek érdekessége az a művelődéstudományi megközelítés, mely irodalmi, képzőművészeti, filozófiai és zenei alkotások azonos szempontú megközelítését adja. Teszi ezt úgy, hogy az elemzés középpontjába az Álmok álmodója című regényt állítva, de annak szemléletét alakító, magyarázó műveket is tanulmányozva, azokat a kapcsolódási pontokat mutatja be, melyek Asbóth János művészetére meghatározó jelentőséggel bírtak.

 
1 050 Ft
Akció: 840 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%

Fejezetek egy Kosztolányi-monográfiából

Szerző: Mohai V. Lajos

Szerkesztő: Fűzfa Balázs

Savaria University Press, 2016

 

A Savaria University Press gondozásában 2010-ben megjelent kismonográfiában azt mutatja be az író, hogy Kosztolányi a kisváros írója, de emellett a folytatás nélküli világé is. Ezért kapcsolja össze a Sárszeg-regényeket a tízes-húszas évek verstermésével. Hogyan jelenik meg a húszas évek Kosztolányija és az úgynevezett Szabadka-élmény a monarchia kulisszáira vetítve.

 
1 885 Ft
Akció: 1 510 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
ELMOZDULÁSOK

Irodalomkritika

Szerző: Takáts József

Osiris Kiadó, 2016

 

Több évvel ezelőtt azt vettem észre, hogy kritikusként szinte csak két műfaj áll a rendelkezésemre, ha valamilyen témáról írni szeretnék: a szaktanulmány és a könyvkritika, holott e kettőnél jóval több értekező prózai műfaj létezik. A szerkesztők azonban szaktanulmányt és könyvbírálatot kérnek vagy fogadnak szívesen, s nekem magamnak is – sok más kritikushoz hasonlóan – e két műfajra áll rá leginkább a kezem. A kritikai megszólalás műfaji beszűkülését tovább erősíti, hogy az utóbbi időben a bírálatok is elkezdtek szaktanulmányosodni: egyre hosszabbak és egyre több lábjegyzettel felvértezettek.

 
2 980 Ft
Akció: 2 535 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
UTAZÁS EURÓPA MÉLYÉRE

Szerző: Muszatics Péter

Osiris Kiadó, 2016

 

Muszatics Péter kötete különös mestermű. Mestermű irodalmi minősége miatt – erre még visszatérek – s különös tárgya miatt is (…) Magyarország, a magyarok most »Kelet-Európához« tartoznak? Vannak, akik ezt mondják, sőt hirdetik. De Muszatics nem ilyen hajlamú magyar. Európai magyar, történelemmel átitatott. Európai, aki a mostani Közép- és Kelet-Európával, városaival, történelmével van átitatva, komolyan és mélyen, mint Márai vagy Szerb. Nagy írók, és Muszaticshoz valahogy hasonlíthatók. Mi történt és mi történik ott? Mi Közép-Európa és mi Kelet-Európa? Hol vannak a határok?

 
2 180 Ft
Akció: 1 855 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-20%
KÖLTÉSZET ÉS SZAKRALITÁS

Szerző: Spannraft Marcellina

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Spannraft Marcellina úttörő jellegű monográfiája nagy nyereség a mai irodalom- és általában egész kultúratudományunk számára. Jelentős hozzájárulás annak a költészet- és művészi szövegértelmezői szemléletmódnak a kibontakoztatásához, amely a magyar népi kulturális és magasművészeti vershagyomány szerves összefüggéseit és teljes értékvilágát termékenyen és gazdagon, komplex szempontrendszerek alkalmazásával, mozgósításával igyekszik megközelíteni, bizonyos vonatkozásokat – főként újabb, modern líránk meghatározó áramlatainak szakrális dimenzióit, spirituális jelentéstartományait – pedig alaposan és összetetten részletezve feltárni.

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
GIACOMO CASANOVA EMLÉKIRATAI

Szerző: Casanova, Giacomo

Atlantisz Kiadó, 2016

 

Szerb Antal pompás Casanova-fordítása mellett a hatalmas terjedelmű emlékiratok számos nevezetes történetét, az időközben megjelent eredeti kézirat alapján, egy kötetben adjuk közre.

 

"Ha ez embernek az égvilágon semmi dolga, és olyan a természete, mint az enyém, nem nézhet naphosszat egy gyönyörű nőt anélkül, hogy belé ne bolondulna."

 
4 995 Ft
Akció: 3 995 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
LÉNÁRD SÁNDOR – VILÁGOK VÁNDORA

Szerzők: Lénárt-Cheng Helga–Vajdovics Zsuzsanna

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Lénárd Sándor, a magyar születésű legendás író, orvos, műfordító nevét sokan ismerik. Két világháborún átívelő kalandos élete Magyarországról Bécsbe, Rómába, majd a brazíliai őserdő szélére vetette. Egyik levelében Karinthy Ferenc így udvarol neki: „…nagy ember vagy, méltó mind az irodalmi, mind az orvosi Nobel díjra, latinul pedig jobban tudsz, mint Vergilius es Boethius együtt.” Ugyanakkor bosszantotta is Karinthyt, hogy nem tudta hová tenni ezt az öt nyelven író, gyönyörűen muzsikáló, bennszülötteket gyógyító különc alakot.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
SEHOL SEM TELJESEN JELEN

Szerző: Julio Cortázar

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A Cortázar-életműsorozat legújabb kötete az eddig ismeretlen, esszéíró Cortázarral ismertet meg bennünket, aki éppolyan izgalmas és sokszínű, játékos és váratlan, mint a novella- vagy a regényíró.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
KÉP, KÉPZELET, FANTASZTIKUM

A fantázia mesterei a XIX-XX. századi olasz irodalomban Collóditól Calvinóig

Szerző: Lukácsi Margit

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A FANTÁZIA a megismerés egyik lehetséges útja. A bizonyos történeti gyökerekkel, kanonizáltnak tekinthető tematikával, jellegzetes retorikai eljárásokkal rendelkező fantasztikus elbeszélést Todorov alapvető műve, a Bevezetés a fantasztikus irodalomba megjelenése után az olasz irodalomtörténet-írás fokozott érdeklődéssel figyelte. A ’fantasztikus’ szó más jelentéssel bír a francia és az olasz irodalmi nyelvhasználatban. A franciában elsősorban a rémisztő hatást keltő elbeszéléseket hívják fantasztikus elbeszélésnek, melyek emocionális olvasói viszonyulást feltételeznek.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  ELFORDÍTOTT LÁTÓHATÁR – A POÉTIKAI TÉR NEMES NAGY ÁGNES KÖLTÉSZETÉBEN

Szerző: Lengyel Valéria

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

„Fölülről látni ezt az udvart, az apró, öt ház udvarát, mindig fölülről és haránt” – ez a Város, télen kezdete. Bár az udvar e részlet kitüntetett motívuma, a sorokon átívelő leírás emberi térészlelésről árulkodik. A Nemes Nagy-lírában e máshol is megfigyelhető térészlelésből és a helyek motivikai jelenlétéből adódik jelen monográfia két, egymással összefüggő témája: a térbeliség és a sorokban megbújó személyi jelen-lét irodalomtudományi tárgyalása.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
NEMZET – SORS – IDENTITÁS

Szerkesztette: Papp Ágnes Klára–Sebők Melinda–Zsávolya Zoltán

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Bertha Zoltán József Attila-díjas irodalomtörténész, tanár, kritikus, szerkesztő, a Károli Gáspár Református Egyetem docense az 1980-as évek óta folyamatosan publikál a határon túli magyar irodalom köréből. A hetvenes évek romániai magyar irodalma és A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája után monográfiát jelentet meg „az ízig-vérig kolozsvári” Bálint Tiborról, sajátos magyar élethalálharcot vívó Sütő Andrásról; önálló tanulmánykötetet szentel a „fekete-piros versek” költőjének, Kányádi Sándornak; az erdélyi irodalmat mindig éles szemmel figyelő Németh Lászlónak; a „székely Homérosz” Tamási Áronnak.

 
4 990 Ft
Akció: 3 990 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  TÉLEMAKHOSZ BOLYONGÁSAI. NÉMETH LÁSZLÓ PSZICHOBIOGRÁFIÁJA 1901–1932

Szerző: Bálint Ágnes

Kronosz Kiadó, 2012

 

Ma az a bölcs, aki hallgat Németh Lászlóról, nem az, aki beszél. Bálint Ágnes mégis arra vállalkozik, hogy új diskurzust indít a huszadik század e megkerülhetetlen személyiségéről. Pszichobiográfiát ír, ami egyesíti a történelem, az irodalomtörténet és a modern pszichológia eszköztárát abból a célból, hogy hiteles rekonstrukciót készítsen hőséről. Úgy véli, hogy az ily módon animált, újra lélekkel felruházott alak „képessé válik arra, hogy magáért beszéljen.”A könyv a családi örökség részletes lélektani elemzéséből kiindulva mutatja be a gyermek Németh László fejlődését, majd a Télemakhosz-sorsú ifjú hosszas bolyongását a serdülőkor útvesztőjében, végül a fiatal író első szárnypróbálgatásait.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
PSZICHOBIOGRÁFIA ÉS IRODALOM

Szerző: Bálint Ágnes

Kronosz Kiadó, 2014

 

A lélektan, a történelem és az irodalom különleges találkozásának dokumentuma ez a könyv. A lélektané, amely az ember megismerését tűzi ki célul (és eközben folyamatos önreflexióra készteti és önismerettel ajándékozza meg), a történelemé, amely időbe, térbe, társadalmi és kulturális kontextusba ágyazza az embert, és az irodalomé, amely a maga sajátos útján az emberi lélekbe tud hatolni. E három terület gyümölcsöző dialógusából születettek a könyv számos elméleti kérdést tárgyaló és gyakorlati példát bemutató fejezetei.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  "FENN ÉS LENN". TANULMÁNYOK HERCZEG FERENC SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJÁRA

Szerkesztette: Gazdag László - P. Müller Péter

Kronosz Kiadó, 2014

 

A késő dualizmus éveinek és a két világháború közötti Magyarország – mindmáig ható antagonisztikus politikai-ideológiai törésvonalak kialakulása – időszakának Herczeg Ferenc nemcsak szemtanúja volt jelentős íróként, közéleti személyiségeként, hanem a kor közvéleményének, közgondolkodásának meghatározó formálójaként alakítója is. Ezért Herczeg életművének, irodalmi alkotásainak, szerteágazó publicisztikai tevékenységének elemzése hozzájárulhat a magyar történelem e kiemelkedően fontos félévszázadának mélyebb megértéséhez és árnyaltabb megítéléséhez.

 
2 250 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KÖLCSEY FERENC MINDEN MUNKÁI. LEVELEZÉS IV. 1834–1836.

Kritikai kiadás

S.a.r. Szabó G. Zoltán

Balassi Kiadó, 2015

 

A Kölcsey Ferenc levelezésének negyedik kötetével folytatódott a Kölcsey Ferenc minden munkái sorozat alsorozata, a levelezésé, melyre a meglehetősen terjedelmes, részben publikálatlan vagy a korábbi közlésekben hiányos szövegek kritikai feldolgozása, illetve kiadásra való előkészítése után került sor. E munkálatok során az anyaggyűjtés, a könyvtári, kézirattári, levéltári források felkutatása és a lehetőségig teljes levélgyűjtemény összeállítása, másolása, ismételt szövegegyeztetése meglehetős mértékű kutatást igénylő tárgyi és nyelvi magyarázatokra szorul.

 
3 300 Ft
Akció: 2 970 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
BAJUSZBÖGRE, LEFORDÍTATLAN

Műfordítás, adaptáció, kulturális transzfer

Szerző: Kappanyos András

Balassi Kiadó, 2015

 

Kappanyos András új könyve a műfordítás elméletével és gyakorlatával foglalkozik. Címadó példája a James Joyce Ullysses című regényének főszereplője, a Leopold Bloom konyhaszekrényében pihenő „bajuszbögre”, amely a műfordítók előtt álló nehézségek szimbóluma. Nemcsak azért „lefordítatlan”, mert a többi, lefordított bögrével ellentétben a talpán áll, hanem azért is, mert a magyar olvasóban szemben az angol anyanyelvű olvasóval – megfelelő tapasztalat híján – ez a nyelvi alakzat nem idézi fel eredeti referenciáját, a bajuszvédő betéttel ellátott ivóedényt. – A bajuszbögre valódi mibenlétéről szóló információ éppúgy kattintásnyi távolságra van az olvasótól, mint a fordítótól, így a mulasztás, a tévedés, az információ elsikkasztása pillanatok alatt leleplezhető. A helyzet új fordítási stratégiákat követel, és új olvasásmódok kialakítására bátorítja az olvasót is. Ez annál nyilvánvalóbb, minél összetettebb, strukturáltabb, gazdagabb a magyar kultúrába integrálni kívánt mintázat.

 
3 200 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
"...A KÖLTŐ SOSE LÓDÍT"

konferenciakötet József Attila születésének 110. évfordulója tiszteletére

Szerkesztő: Fűzfa Balázs

Savaria University Press, 2015

 

A kötet a 2015. novemberében a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karán tartott József Attila Diákkonferencia írott anyagát tartalmazza CD melléklettel. A konferenciát József Attila születésének 110. évfordulója tiszteletére rendezték.

 
2 015 Ft
Akció: 1 610 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
"...SZÁZ ÉV MÚLVA IS EMLÉKEZETT DOLGOKRA..."

Ottlik Géza első évszázada

Szerkesztő: Finta Gábor, Fűzfa Balázs

Savaria University Press, 2015

 

A Kőszegen, 2012. május 11-12-én, Ottlik Géza születésének 100. évfordulója tiszteletére rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga A Budapesten, 2013. november 30-án, a Buda megjelenésének 20. évfordulója alkalmából tartott konferencia előadásainak szövegei A Kőszegen, 2012. május 9-én rendezett Ottlik-szoboravatón elhangzott előadások anyaga

 

 
2 980 Ft
Akció: 2 385 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
„NAPONKÉNT ÁRVÁBB...” SZENDREY JÚLIA NAPLÓJA

Női tükörben: nők - naplók - vallomások

Szerző: Szendrey Júlia

Szerkesztő: Ajkay Alinka, Szentes Éva

Universitas Kiadó, 2015

 

Kötetünk a magyar irodalom talán legemblematikusabb figurája, Petőfi Sándor feleségének a naplóját tartalmazza, melyet leánykorától haláláig vezetett, leírva benne házasságainak történetét és megrendítő személyes sorsát. A kiadás a fennmaradt saját kezű kéziratok alapján készült el, korabeli fényképekkel illusztrálva.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A DÁN REGÉNY ARANYKORA

Szerző: Gergye László

Universitas Kiadó, 2015

 

A dán irodalom a mai napig ritkán kerül be világirodalmi tájékozódásunk látószögébe. Azt is kevesen tudják, hogy a középkorban Dánia európai nagyhatalomnak számított, hiszen többek között még Angliát is huzamosabb ideig fennhatósága alatt tartotta. Később az ország fontos területeket vesztett, de pozíciói igazán csak a napóleoni háborúkat követően rendültek meg. A politikai jelentőségvesztés azonban paradox módon Dánia - szinte előzmények nélküli - kulturális felvirágzásának kezdetével esett egybe. A XIX. század első felében az egész kontinens megismerte többek között Sören Kierkegaard és Hans Christian Andersen nevét.

 
1 365 Ft
Akció: 1 090 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
HORIZONTMENTÉS

Szerző: Arday Géza

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

A lelkek tükre az író – a hazáján kívül is! Amennyiben ez a tükör nem sima, hanem karcos, vagy nem elég tiszta, akkor a tükörkép sem éles. Az irodalmunknak létezik egy sajátos vonulata Nyugat-Európában, a tengerentúlon és a Kárpát-medencében, amelynek biztos kézzel sikerült éles és sajátos képet alkotnia magáról. Az e kötetben szereplő egyik alkotó sem tudta elkerülni a 20. századi történelmi kataklizmáit; ezek a mai napig hatással vannak a mindennapi életünkre és irodalmunkra. Ez elegendő okot szolgáltat ahhoz, hogy át- és újragondolhassuk a magunkhoz és egymáshoz való kulturális viszonyulásainkat. Ezért a könyv nemcsak magyarországi, hanem egykori emigráns, nyugat-európai és tengerentúli magyar alkotóknak is helyet biztosít.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%

Válogatott tanulmányok

Szerző: Tüskés Gábor, Knapp Éva

Universitas Kiadó, 2015

 

A kötet a szerzők huszonkét tanulmányát tartalmazza az elmúlt tizenöt évben készült fontosabb írásaik közül. A fejezetcímek – német–magyar irodalmi kapcsolatok; irodalom és képzőművészet; kutatástörténet, irodalomelmélet, szövegkritika; Mikes-kutatások – jelzik a tematikus súlypontokat, s kifejezik a világi műfajok, szövegtípusok középpontba állítását.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.