Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Irodalomtudomány


Sorrend:

-20%
MESTEREK ÁRNYÉKÁBAN

Orbis litterarum: világirodalmi sorozat

Szerző: Varró Gabriella

Debrecen University Press, 2013

 

"Sam Shephard (1943-) Hazánkban a leginkább mint hollywoodi filmcsillag ismert, noha ő elsősorban drámaíró, méghozzá a kortárs amerikai dráma és színház egyik legizgalmasabb és legeredetibb képviselője. Shephard drámaírói munkássága immáron több mint ötven évet ölel fel. Írásai hol szürreálisak, hol abszurdak, hol brutálisan realisták, de egy biztos: hatásuk alól lehetetlen szabadulni..."

 
2 450 Ft
Akció: 1 960 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
LEVELEZÉS XXV.

Kazinczy Ferenc művei

Szerző: Kazinczy Ferenc

Debrecen University Press, 2013

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
KAZINCZY ARCA ÉS A CSISZOLTSÁG NYELVE

Csokonai könyvtár: Bibliotheca studiorum litterarium

Szerző: Bodrogi Ferenc Máté

Debrecen University Press, 2013

 

Az olvasó kezében tartott munka kiindulópontja az a belátás, hogy lehetetlen rekonstruálni bármiféle kizárólagos önképet Kazinczy Ferencről, hiszen valósággal önkép-kollekciója van. A repertoár tartalmaz azonban egy rendkívül erős, évtizedeken átívelő külön változatot is, úgy tűnik, a legerőteljesebb arcok egyikét: a gentleman, illetve a virtuoso Kazinczy képét. Jelen könyv ezen arc, illetve a csiszoltság (politeness) angolszász nyelve között tételez hatástörténeti kapcsolatot. Ez a következő szempontokból jelentőségteljes: gráciafilozófia, társiasság, kritikafelfogás, nevelődés, esztétikai élmény.

 
4 110 Ft
Akció: 3 290 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
HUNGARIAN-AMERICAN TIES

Szerző: Zsolt K. Virágos

Debrecen University Press, 2014

 

Somewhat more than a century ago an ex-President of the United States came to visit Hungary. While in Budapest, he requested to see a major Hungarian novelist whose work he had read and liked. Do we know the name of this former chief executive and are we prepared to identify which Hungarian prose writer we are talking about?...

 

 
5 800 Ft
Akció: 4 640 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
FEJEZETEK A FRANCIA BŰNÜGYI IRODALOM TÖRTÉNETÉBŐL

Szerző: Kálai Sándor

Debrecen University Press, 2012

 

Kalap, ballonkabát és az elmaradhatatlan pipa. Ki ne ismerné a Párizs utcáit rovó Maigret felügyelő alakját a tévésorozatokból, vagy a régi Albatrosz-sorozat lapjairól? Ám azt már kevesen tudják, talán bele sem gondolnak, hogy Maigret nem Sherlock Holmes pipafüstjéből bújt elő, hanem komoly előzményei vannak a francia irodalomban, s hogy magának a francia bűnügyi regénynek is megvan a maga története. Ugyan az elmúlt bő egy évtizedben Magyarországon is több színvonalas könyv jelent meg a krimiről, de a tanulmányozott szerzők (ha nem magyarokról van szó) szinte kivétel nélkül az angolszász nyelvterületekhez tartoznak. Így talán nem árt, ha a nálunk kissé háttérbe szorult francia nyelvű bűnügyi irodalomról is megjelennek elemzések, s a többé-kevésbé jól ismert Georges Simenon mellett olyan kevéssé, vagy egyáltalán nem ismert szerzőkről is szó esik, mint Jean-Patrick Manchette vagy Thierry Jonquet.

 
2 650 Ft
Akció: 2 120 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ERDÉLYI LEVELEK

Kazinczy Ferenc művei. 1. osztály. Eredeti művek

Szerző: Kazinczy Ferenc

Szerkesztő: Borbély Szilárd, Debreczeni Attila

Debrecen University Press, 2013

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
CSOKONAI ÉS AZ ÉRZÉKENY ÉNEKELT DALKÖLTÉSZET

Csokonai könyvtár: Bibliotheca studiorum litterarium

Szerző: Hovánszki Mária

Debrecen University Press, 2013

 

"E monográfia Csokonai poézisén keresztül az énekelt lírának a 18-19. századforduló magyar irodalmában betöltött szerepét, miértjét és mikéntjét vizsgálja. A 18. század végének énekelt dalköltészete a fennmaradt tetemes dallamanyag ellenére, paradox módon, különösen kevés figyelmet kapott az irodalomtörténetben. A dallamok leírásával, értelmezésével, illetve a korabeli műfaj- és verselméletek, elszólások vizsgálatával mindenekelőtt ezt a hiányt szeretné pótolni a kötet, hiszen a szöveg és a zene egyidejű kapcsolatán alapuló énekelt költészet korabeli jelentéshorizontjait feltárva, sok tekintetben újszerű irodalomtörténeti háttér bontakozik ki előttünk..."

 
4 100 Ft
Akció: 3 280 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
AZ ELMÚLÁS POÉTIKÁJA

Csokonai könyvtár: Bibliotheca studiorum litterarium

Szerző: Lapis József

Debrecen University Press, 2014

 

Miképp hozza létre, hogyan közvetíti, módosítja, kérdőjelezi meg a költői beszéd a halálról való fogalmainkat? Mi mutatkozik meg a lírai médiumban akkor, amikor úgy véljük, hogy a halálról beszélünk (illetőleg: miért véljük úgy?)…

 
3 870 Ft
Akció: 3 095 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
AMERIKA, A CSODÁK ÉS CSALÓDÁSOK FÖLDJE

Szerző: Glant Tibor

Debrecen University Press, 2013

 

Mi a baj Amerikával? Manapság, a XXI. század elején az Amerikai Egyesült Államok a világ egyetlen szuperhatalma. Ennek ellMi a baj Amerikával? Manapság, a XXI. század elején az Amerikai Egyesült Államok a világ egyetlen szuperhatalma. Ennek ellenére Amerika (mely ma már mindenki számára az Egyesült Államokat jelenti) kapcsán a médiában és a közbeszédben ijesztő tájékozatlanságot tapasztalhatunk. Ma Amerikához mindenki éppúgy "ért", mint a focihoz, a gazdasági válságkezeléshez, vagy Trianonhoz. Ez nem mindig volt így.

 
2 950 Ft
Akció: 2 360 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
AESTHETICA

Csokonai könyvtár. Források: régi kortársaink

Szerző: Szerdahely György Alajos

Debrecen University Press, 2012

 

E kötetben Szerdahely György Alajos, az első magyarországi esztétikaprofesszor 1778-as művészetelméleti monográfiájának első teljes magyar fordítását tartja kezében az olvasó. A jezsuita professzor esztétikai írásai a maga korában Európa-szerte ismertek és elismertek voltak. De ismertek és elismertek voltak magyar nyelven író kortársai között is, közel fél évszázadon át az egyetemi esztétikaoktatás tankönyveiként szolgáltak.

 
3 800 Ft
Akció: 3 040 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A TALE OF A PUB

Szerző: Marianna Gula

Debrecen University Press, 2012

 

"As one who watched some ideological debates - and, at times, shadow-boxing - about postcolonial premises and traits from afar, I am pleased to see Marianna Gula addresses them as well, but mainly devotes herself to the complex stratification within the episode. She focuses on its concrete aspects even down to tantalizing minutiae. This holds particularly true of the names in which the episode abounds, and excellent pertinent use is made of the wealth of genetic evidence now at our disposal. What ought to be obvious in academic publications, but does not inevitably happen, here really takes place: we learn something worth knowing that increases the enjoyment of reading."

 
2 690 Ft
Akció: 2 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A SZÖVEGGENETIKA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

Csokonai könyvtár : Bibliotheca studiorum litterarium

Szerző: Tóth Réka

Debrecen University Press, 2013

 

A szöveggenetika az írás folyamatát rekonstruálja és elemzi: a kéziratokban mozgásban lévő szöveg mintájára mozgásban lévő elméletnek és szövegmegközelítési módnak nevezhetnénk, amely saját szövegvizsgálati módszerrel és kiadási gyakorlattal rendelkezik. Ez a könyv e több tudományággal és az irodalomtudományon belül is számos területtel szoros kapcsolatban álló irányzat kritikai bemutatására vállalkozik, azt remélve, hogy eredményei és kérdésfeltevései nemcsak az elméleti kérdések és az irodalomtudományi nóvumok iránt fogékony egyetemi hallgatók és tanárok, hanem néhány kalandvágyó olvasó figyelmére is számot tarthat.

 
3 230 Ft
Akció: 2 585 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A MÁSIK WOOLF

Orbis litterarum

Szerző: Séllei Nóra

Debrecen University Press, 2012

           

Séllei Nóra új könyve Virginia Woolf kései és kevésbé ismert, de annál érdekesebb korszakának felfedezésére hívja az olvasót, jelentősen kitágítva az eddig ismert Woolf-képet. A harmincas évekbeli regényeket (Flush, Az évek, Felvonások között) és a kötetterjedelmű esszét, a Három adományt olyan, a szövegek kulturális (ön)reflexivitására épülő összefüggések szövik át, melyeknek alapján az eddig különállóként olvasott szövegek az életmű jellegzetes korszakává rendeződnek. Az intertextuális utalások, a műfajparódiák, az angolság - nemi kódoktól sem mentes - kulturális toposzainak és nagy narratíváinak az átírásai és kifordításai a hol játékos, hol groteszkbe hajló kulturális emlékezet révén egy másik arcát mutatják annak a Woolfnak, akit a legnagyobb modernista írónőként tart számon az irodalomtörténet.

 
2 980 Ft
Akció: 2 385 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A HIPERTEXT PARADIGMA A SZÖVETTANBAN ÉS A STILISZTIKÁBAN

Szerző: Boda István Károly - Porkoláb Judit

Debrecen University Press, 2012

 

Napjaink kultúrájának egyik alapproblémája a hagyományosan és az elektronikusan hozzáférhető információ robbanásszerű növekedése, amely mind a releváns információ visszakeresése, mind a megtalált információ feldolgozása szempontjából komoly nehézségeket jelent. A problémára, ill. az alapproblémát alkotó, azt különböző szempontok alapján szűkítő részproblémákra adott - és egyes elemeikben szükségszerűen átfedő - megoldási kísérletek közül az egyik legismertebb a hipertext (ill. hipermédia) koncepciójának kidolgozása és széles körű alkalmazása.

 
3 150 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
"JOE CSIKORGÓ FOGSORA VAGYOK"

Vázlat a kortárs amerikai minimalista prózáról

Orbis Litterarum - Világirodalmi sorozat

Szerző: Sári B. László

Debrecen University Press, 2014

 

Sári B. László könyve a kritika kulturális fordulatának jegyében, a kulturális mező egészébe beágyazottan veszi szemügyre a minimalistának nevezett kortárs amerikai próza legújabb fejleményeit. Monográfiája teljességgel új szemléleti keretek között végzi el a minimalista próza vizsgálatát: olyan szempontok alapján olvassa a nálunk is jól ismert Chuck Palahniuk és Bret Easton Ellis, valamint több más kortárs amerikai prózaíró szövegeit, amelyek jobbára hiányoznak a magyar nyelvű irodalomtörténet- írás és regényolvasás kelléktárából.

 
1 200 Ft
Akció: 960 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
FELELET (1603). JEGYZETEK A SZÖVEGKIADÁSHOZ

Szerző: Pázmány Péter

Szerkesztő: Báthory Orsolya, Hargittay Emil

Universitas Kiadó, 2014

 

Pázmány első nyomtatásban megjelent művének, a Feleletnek (1603)a kritikai kiadása, a szöveghez tartozó jegyzeteket tartalmazza. A könyv CD mellékletén az 1603-as kiadás fakszimilije olvasható, amelyben Pázmány saját kezű kiegészítései is megtalálhatók.

A könyv együtt használandó Pázmány művének 2000-ben megjelent kritikai szövegkiadásával: Felelet Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairul írt könyvére (1603).

 
5 040 Ft
Akció: 4 030 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
BERZSENYI DÁNIEL LEVELEZÉSE

Szerző: Berzsenyi Dániel

Szerkesztő: Fórizs Gergely

Fordító: Balogh Piroska

Universitas Kiadó, 2014

 

Berzsenyi Dániel levelezésének kritikai kiadását tartja kezében az Olvasó. Most először jelenik meg összegyűjtve a Berzsenyi-levelezés egésze. Az összeállítást jelentős részben publikálatlan vagy kötetben korábban nem szereplő levélszövegek alkotják: ide tartozik a Berzsenyinek címzett levelek zöme, illetve a niklai költő több, a megelőző kiadásokban nem olvasható levele és levélfogalmazványa. A kiadatlan anyag egyik újdonságát a Berzsenyinek írt, eddig teljesen ismeretlen családi levelek jelentik, melyek a közelmúltban kerültek magántulajdonból közgyűjteménybe.

 
5 250 Ft
Akció: 4 200 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  FÖLFÚJT PIPERE ÉS KÖLTŐI MÁMOR – ROMANTIKA ÉS MŰVÉSZETI KÖZÍZLÉS A REFORMKORI MAGYARORSZÁGON

Szerző: Veszprémi Nóra

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

A magyar romantika képzőművészetét leggyakrabban a nagyszabású, fennkölt történeti festményekkel azonosítják; olyan alkotásokkal, amelyek a nemzetet mint közösséget szólították meg. Az egykorú műkritika fő vonulata ezt várta el a képzőművészettől – de vajon a kritikusok elvárásai egybeestek a közönség ízlésével? Mit tudunk a reformkori közízlésről, és milyen egyéni befogadói stratégiák létezhettek a nemzeti művészet elvárásrendszerének árnyékában? Ez a könyv a műélvezet olyan formáit rekonstruálja, amelyek a műalkotást nem a közösséghez szóló nemzeti művészet, de nem is az „érdekmentesen tetsző” tiszta esztétikum, hanem például a rettegés, az izgalom, a szerelmi vágy fogalmi keretei között szemlélték.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
"... TŐLEM KÜLÖN NEM ENGEDLEK"

Németh László és felesége levelezése 1920-1973

Szerkesztő: Gál Mihály, Németh Ágnes

Gondolat, 2015

 

Németh Ágnes, az író lánya 1975-ben, édesapja halála után kezdte el összegyűjteni apja levelezését. Az eddig megjelent négy kötetnyi Németh László levelezésbe csupán csak néhány fontosabb családi levél került be. A Gondolat Kiadó gondozásában most megjelent kötet az író és felesége teljes levelezését közli.

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
THEATRUM ÉS LITERATÚRA

Historia Litteraria 30.

Szerző: Pintér Márta Zsuzsanna

Universitas Kiadó, 2014

 

A Theatrum és literatúra cím azt jelzi, hogy a kötet anyaga a színház és az irodalom jelenségeit vizsgálja egy olyan korban, amikor a fogalmak pontos, anyanyelvű meghatározása még csak igényként jelentkezik. A „színház” és az „irodalom” is a nyelvújítás korában válik általánosan elfogadottá, és az ezekkel a szavakkal leírható fogalom is ekkor kapja meg ma is használt jelentését. A 17-18. században a színház még nem a hivatásos, magyar nyelvű színtársulatok által bemutatott színielőadások összességét jelenti, sokkal szélesebb kulturális jelenség annál.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
UTAZÓ ELMÉLETEK

Angolszász politizáló elméletek kelet-európai kontextusban

Szerző: Horváth Györgyi

Balassi Kiadó, 2014

 

A könyv a kilencvenes évek elejétől a kétezres évek közepéig vizsgálja az irodalom politikai és társadalmi funkciójára vonatkozó kortárs és közelmúltbeli irodalomszemléleteket, és ezen szemléletek intézmény- és társadalomtörténeti hátterét magyar, angolszász és kelet-európai kontextusban. Fókuszában az angolszász politizáló elméletek kilencvenes évekbeli magyar recepciójának sajátosságai – mindenekelőtt a recepció depolitizáló jellege – állnak, és ezeket a sajátosságokat a szerző a posztkommunista Kelet-Európa kultúr-, társadalom- és gondolkodástörténetébe ágyazva fejti ki. Egy nem szokványos irodalomelmélet-történeti áttekintés, mely, akárcsak egy szocialista krimi, sok szálat mozgat, és amelynek főhősei a hazánkba baráti látogatásra érkezett nyugati politizáló elméletek…

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
VASADI PÉTER

Szerző: Szénási Zoltán

Balassi Kiadó, 2014

 

Jelen kismonográfia keretében Vasadi Péter életművét műfaji csoportok (esszé, líra, széppróza) szerint tagolva s a kronológia szempontjait figyelembe véve tárgyalom, követve a különböző műfajok életművön s a kortárs magyar irodalmon belüli súlyát, hangsúlyát is. A Vasadi-korpusz olvasásának talán legfontosabb tapasztalata az egységesség, mely nemcsak az egyes műfajokon belül teremt poétikai kapcsolatokat, hanem a különböző műfajú szövegek közötti poétikai és szövegközi kötődéseket is jelenti.

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
FÜVES KÖNYV

Szerző: Weöres Sándor

Helikon Kiadó, 2013

 

„A gondolat összetett és kimondható, az igazság egyszerű és kimondhatatlan. Igazságot csak beszéd nélkül tudhatsz meg, tehát csak önmagadtól. Tedd alkalmassá lelkedet arra, hogy az igazságot tudhasd benne.”

 

Kötetünkben Weöres Sándor életvezetési tanácsai, filozófiai lírájának tömör összefoglalásai találhatók: teljes költemények éppen úgy, mint vers- illetve prózarészletek. A tartalmi eligazodást szolgáló címek egy részét a szerkesztő Steinert Ágota adta, annak mintájára, ahogy a költő ezt tette A teljesség felé című munkájában.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
JANE AUSTEN LEVELEI

Szerző: Jane Austen

Szerkesztette és fordította: Vallasek Júlia

Koinónia Kiadó, 2014

 

A kötet szerkesztője, fordítója válogatást ad közre a ma is páratlanul népszerű angol író, Jane Austen leveleiből, a könyv igazi irodalmi csemegét kínál Austen olvasói számára. A családi levelezésben szinte egyáltalán nem esik szó a kor világfelforgató nagy eseményeiről (a napóleoni háborúk, a nagy gyarmatosítások és az ipari forradalom koráról van szó), és az író néhány apró, futtában odavetett mondat kivételével regényeiről, írói munkájáról sem beszél.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
KARÁCSONYI LEVELEK

Második, jelentősen bővített kiadás

Szerző: Jávor Béla

Mundus Kiadó, 2013

 

Sajátos műfajú könyvet tart a kezében a kedves olvasó. Olyan karácsonyi levelek gyűjteményét, amelyeket immár közel másfél évtizede kezdtem el írni barátaimnak.

A Karácsony a megbékélés ünnepe, e napokban elfelejtjük a méltánytalanságokat, a nehézségeket, a hétköznapi gyűrődéseket, megbékélünk egymással és a világgal.

Ezek a levelek arra szolgálnak, hogy békét teremtsenek a szívünkben, mert nem csak a mi világunkról szólnak, hanem kilépnek abból, átemelnek minket a valóságból egy nem túl messze eső, de mégis más világba, ahol már nem mi vagyunk a mindennapok hősei.

 
3 600 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
SZÉTSZÁLAZÁS ÉS ÚJRASZÖVÉS

A Múlt és Jövő, a Nyugat és a modern zsidó kultúra megteremtése

Szerző: Kőbányai János

Osiris Kiadó, 2014

 

A folyóiratok elbeszélésében még feltáratlan mélységélességekkel ábrázolhatjuk történelmünket – különösen annak modern korszakát. Ugyanis ez a médium a feltáratlan társadalmi összefüggések és hajszálcsöves finomságú szerkezetek „mélységes mély kútja”. Ebbe az Atlantisz-világba ereszkedem le, hogy elbeszélésem tárgyát: a magyar–zsidó viszonyt mint kivirágzás és kiszántás történetét két folyóirat – tézis és antitézis – regényében mesélhessem el. Ezen a terepen és ezzel a módszerrel a magyarrá váló zsidók kulturális részvételét, a szétszálazás és újraszövés summáját írom, amely hitem és tudásom szerint halhatatlanul beleszövődött a modern magyar hagyományba. Kőbányai János

 
3 980 Ft
Akció: 3 385 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
RADNÓTI MIKLÓSNÉ GYARMATI FANNI: NAPLÓ 1935-1946 I-II.

Szerző: Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni

Jaffa Kiadó, 2014

 

Gyarmati Fanni (1912–2014) Radnóti Miklós felesége és múzsája 1935 januárjában, huszonhárom éves korában, néhány hónappal a költővel kötött házassága előtt kezdett naplót írni. A bejegyzéseknek 1946 szeptemberében szakadt vége, pár héttel azután, hogy a harmadik munkaszolgálata alatt 1944-ben meggyilkolt költőt Budapesten is eltemették. A tizenkét éven át, sokszor napi rendszerességgel vezetett napló tehát egyszerre korrajz és személyes sorstragédia.

 
11 990 Ft
Akció: 10 191 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
NÉGYSZEMKÖZT MÁRAIVAL

Naplójegyzetek, 1992–2014

Szerző: Végel László

Noran Libro Kiadó, 2014

 

„Márai Sándor tudta, miért kell távoznia, ezért tétovázott oly sokat. »Így döntöttem: amíg valamilyen életlehetőségem van itthon, nem megyek el, itthon maradok, megeszem az utolsó nadrágom és letöröm a plombát a fogamból, de nem megyek el«, jegyezte naplójába. Amikor írói életlehetősége megszűnt, vette a vándorbotot: európai hontalan lett. Hazájában többé ki sem ejtették a nevét. Nem járt haza víkendezni, és a magyar állami rádiók és tévéadók sem sugározták műveit.”

 
2 690 Ft
Akció: 2 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A "FIATAL MAGYARORSZÁG" KORA

Szerző: Farkas Gyula

Attraktor Könyvkiadó, 2014

 

Ez a kötet a korábban már újra kiadott "A magyar romantika" c. mű folytatása, melyben a szerző a reformkor irodalmi és kulturális életét elemzi.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
"...AMI BIZTOSAN VAN..."

Itt kezdődött a posztmodern?

Szerkesztő: Finta Gábor; Fűzfa Balázs

Savaria University Press, 2012

 

A Kőszegen, 2009. november 6-8-án, az Iskola a határon megjelenésének 50. évfordulója tiszteletére rendezett Ottlik-konferencia előadásainak bővített és szerkesztett szövege

 
3 000 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
VÁMPÍROK

Múlt és jelen könyvek

Szerző: Derek Hall

Ventus Libro Kiadó, 2011

 

A vámpírhit egyidős az emberiséggel. Bár a vámpírok a különböző kultúrákban testi alakjukban eltérhetnek egymástól, egyvalami összekapcsolja őket: emberi vérre van szükségük a fennmaradásukhoz. Bram Stoker 1897-ben írt Drakulája a legtipikusabb vámpír, hatása a 21. századi vámpír irodalomban, filmekben, tévésorozatokban és videojátékokban is tetten érhető. Könyvünk áttekintést nyújt a teljes vámpír irodalomról, a népi hiedelemvilág vérszívó szörnyeitől a 21. századi népszerű vámpírkönyvek, vámpírfilmek, televíziós sorozatok és videojátékok szereplőiről.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
IRODALOMELMÉLET ÉS BIBLIAI HERMENEUTIKA

Szerkesztő: Fabiny Tibor, Lukács Tamás

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998

 

Kiadványunk az 1991-ben Pannonhalmán megrendezett angol nyelvű hermeneutika konferencia (Reading Scripture, Literary Criticism and Biblical Hermeneutics) előadásait tartalmazza. A kötet előadásai a bibliai hermeneutika és a filozófia, valamint az irodalomtudomány kapcsolatával foglalkoznak. Az egyes tanulmányok részletesen bemutatják az olvasóközpontú elméletet, a retorikai kritikát, valamint a posztsturkturalista nézeteket. Zsidó írásmagyarázat és irodalom kapcsolata, valamint Martin Buber hermeneutikája is új megvilágításba kerül.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
DE POETICA CHRISTIANA

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Michael Edwards

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Jutasi Angelika, Majorossy Imre Gábor, Mártonffy Marcell, Tóta Péter Benedek, Lengyel Dorottya, Sümeghy György

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1997

 

Michael Edwards (1938–), angol költő és irodalomtudós négy tanulmányát tartalmazza a füzet (A keresztény poétika, Költészet és ismétlés, A megváltott idő, Írás és újraírás), melyek közül az egyik Magyarországon hangzott el 1996-ban. Edwards életművére különösen T. S. Eliot költészete gyakorolt hatást, de a magyar olvasóknak Pilinszky János „evangéliumi esztétikáról” írt nézetei is felidéződhetnek. Edwards szerint „a Biblia nem tanokon, hanem költészet-használatán keresztül mutatja be a keresztény poétikát”.

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
  MÚZSÁK ELLENFÉNYBEN.  A RÉGI GÖRÖG ÚJZENE, VÁZAKÉPEK, POPKULTÚRA, POLITIKA

Szerző: Kárpáti András

Gondolat Kiadó, 2014

 

A régi görög költészet „múzsai” mesterség: musiké, zene. A költői képzelet a szöveget, a ritmust és a dallamot együtt teremtette meg, sokáig nem létezett ritmizált versszöveg dallam nélkül. Amikor Athénben, a Kr. e. 5. század vége felé a költészet a zenei kifejezés új eszközeit hódította meg magának, az arisztokrata elit felháborodva rontott rá az újító muzsikus-költőkre. A régi, „múzsai” rend felforgatásával az állam rendjét is veszélybe sodorják, méltatlankodott Platón. Nem elég, hogy felszabadítják a zenét a nyelv elsőbbsége alól, még a harmóniát is a szöveg, a logos elébe merészelik helyezni. A közönség persze mindeközben ünnepelte az újítókat. Szövegek sora tanúskodik arról, mennyire éles vita folyt Athénben az új zenéről: milyen a jó és milyen a rossz zene, milyen hatással van az ifjúság nevelésére, mely hangszereket lenne üdvös mellőzni, és így tovább.

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
A ZSIDÓ VICC VILÁGKÉPE

Szerző: Hernádi Miklós

Gondolat Kiadó, 2014

 

A közmondásoknak kitüntetett szerepük van egy-egy nép világképének kialakításában. A viccek (adomák, trufák stb.) csak akkor pályázhatnak ilyen szerepre, ha maguk is közmondásossá válnak: ha olyannyira meghonosodnak (kedveltté, bevetté válnak) jellemző erejük, relevanciájuk, pregnáns humoruk stb. folytán, hogy emlegetésük mindennapossá válik. Felettébb ritka az olyan kutatás, amely a közmondások életvezetési tanácsainak tartalmára, társadalmi meghonosodásuk logikájára is rákérdez. Egy-egy nép vagy nyelv közmondás-korpuszában „nagyon gyakoriak az egymásnak élesen ellentmondó életvezetési tanácsokat hangoztató közmondások. Végül is hogyan hihetné el valaki, hogy ’mindent lehet, csak akarni kell’, ha egyszer ’ember tervez, Isten végez’? Ha egyszer ’mindenhol jó, de legjobb otthon’, akkor miért van az, hogy ’a szomszéd kertje mindig zöldebb’?

 
2 450 Ft
Akció: 2 085 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A KERESZTÉNYSÉG, AVAGY EURÓPA - A SZAISZI TANÍTVÁNYOK

Szerző: Friedrich Hardenberg Novalis

Attraktor Könyvkiadó, 2014

 

A német romantika egyik legnagyobb alakjának két alapvető írása Európa helyzetéről, hivatásáról, a kereszténységről, a természetről...

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
UGYANEGY TÉMA VARIÁCIÓI

Szerző: Molnár Sára

Koinónia Kiadó, 2005

 

Kertésznek a témái egytől-egyig kínosak: a sokat emlegetett Auschwitz mint egyetlen téma mellett a szocialista diktatúra, aztán a 89 utáni légüres tér és gyűlölet, melyben az ember továbbra is kiszolgáltatott marad, a demokráciák megoldhatatlan problémái, a szabadság megannyi illúziója, a "szisztéma", mely minden hatalmi rendszerben felismerhető és az ember torzulásai, személyiségvesztése, ahogyan alkalmazkodni próbál ezekhez a rendszerekhez. A könyv fejezetei az író regényeinek (és helyenként más írásainak, naplóinak, esszéinek) elemzéseiből áll össze, mégsem nevezhető hagyományos értelemben vett monográfiának, a szerző elsősorban arra kíváncsi, mi történik az irodalmi szövegben.

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
TEREPKÖNYV

Szerző: Berszán István

Koinónia Kiadó, 2007

 

A szerző alapkutatásainak eredményeit gyakorlókönyv formájában mutatja be, amely mellékletként tartalmazza a kortárs elméleti iskolákkal folytatott párbeszédből születő tanulmányokat. Az irodalom- és kultúrakutatás egy új gyakorlatának kidolgozásával kísérletezik, melyet gyakorláskutatásnak nevez. A Terepkönyvet irodalomkedvelőknek és szakmabelieknek egyaránt ajánljuk.

 
1 850 Ft
Akció: 1 480 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
TÓJA VAGY TOTTJA

Szerző: Láng Zsolt

Koinónia Kiadó, 2008

 

"Hát gyarmatosítója vagy tottja leszek én a romániai magyar irodalomnak?" - a mottóban megfogalmazott kérdésre keresi a választ a szerző a tankönyvként ajánlott, esszéket tartalmazó kötetében.

 

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
SANCTISSIMA RELIGIO

Vallás- és irodalomtudományi tanulmányok

Szerző: Adamik Tamás

Szent István Társulat, 2012

 

A neves klasszika-filológus, irodalomtörténész könyvében olyan tanulmányok kaptak helyet, amelyekben a vallás és irodalom – az emberi életnek e két összetevője – egybefonódik, kéz a kézben jár. A különböző időkben és helyeken közzétett tanulmányok megmutatják milyen módon jelent meg és milyen hatással volt a vallás a pogány, az ókeresztény, a középkori és magyar irodalomra.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ARANY JÁNOS, A "NYELVRONTÓ"

Tanulmányok Arany János költészetéről

Szerző: Fűzfa Balázs

Savaria University Press, 2014

 

Gondolatmenetünk a versnyelv jelentésmozgásait mindenekelőtt egy bizonyos szemszögből, nevezetesen a grammatikai metafora töréspontjai felől tekintve igyekszik a fenti dilemmákra egy lehetséges perspektívát nyitni. S nem utolsósorban eme szempont segítségével próbál összefüggéseket találni a modern magyar költészet kiemelkedően jelentős látásmódjai és innovatív poétikai szándékai között. Egy "nem magyarul" alkotó "falusi nótárius" hite segítségével, mely hit szerint a nyelv művészi birtokbavétele mindannyiunkat segíthet abban, hogy általa közelebb emelkedhessünk a modern ember érzés- és gondolatvilágának vágyottan szelíd, ám inkább viharos égboltozatához.

 
2 014 Ft
Akció: 1 610 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ÉGSZAKADÁS

Szerző: Börcsök Mária

Kossuth Kiadó, 2014

 

Börcsök Mária könyvében érzékeny kérdéseket boncolgat. Vajon a ma emberétől elvárható, hogy betartsa a tízparancsolatot és Isten minden utasítását szó szerint vegyen? Az írónő a Biblia tanainak korszerűsítésére, mint hitvédelmi igényre hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy a Szentírás erkölcsi tanításait fontos lenne összeegyeztetni a modern kor elvárásaival, hiszen – mint hangoztatja – azok felett is eljárt az idő. Az állítás bizonyára sokak számára felháborító, hiszen az emberek hajlamosak a fejlődést romlásnak, az Istentől való elrugaszkodás eredményének tartani. Pedig nem így van.

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
NAPLÓ 1935-1944

Szerző: Mihail Sebastian

Koinónia Kiadó, 2009

 

A 1989-ben bekövetkezett politikai változásokat követően a román szellemi életet voltaképpen két, korábban nem publikált mű rázta meg alapjaiban: Nicolae Steinhardt Jurnalul fericirii (magyarul: Napló a boldogságról, Koinónia Kiadó, Kolozsvár, 2007) és a különböző folyóiratokban (Székelyföld, Beszélő, Lk.k.t., Holmi) megjelent rövid részletektől eltekintve magyarul mindeddig még nem olvasható Mihail Sebastian Napló 1935-1944. Mihail Sebastian Naplója nem pusztán kordokumentum, hanem egy megkerülhetetlen olvasókönyve a kornak, rendkívüli jelentősége a nem beavatott, akár középiskolás korú olvasónak is az olykor kifejezetten brutális őszinteségű direkt megszólítása, sőt felszólítása a független gondolkodásra. Magyar nyelvű megjelentetése izgalmas beszélgetéseket indíthat el a magyar kultúrában az értelmiségi elit olykor sajátosan gyors azonosulásáról a kor sötét szellemével, pusztító ideológiai áramlatokkal

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
MAJDNEM VÉLETLEN

Szerző: Upor László

Koinónia Kiadó, 2009

 

"Megtörtént? Megtörténhetett? Minden kétséget kizáróan: igen" - kezdi Bernard Nightingale irodalomkritikus Stoppard Árkádia című drámájának második felvonását. Megtörtént, megtörténhetett, hogy végre az Olvasó az első magyar nyelvű Stoppard-monográfiát tartja kezében. Nem is akármilyet. A könyv érdekfeszítő, elegáns stílusban megírt életrajz, tudós korrajz, műfajtörténet, alkotás-lélektani körutazás, és leginkább az Angliában élő, de több-identitású Tom Stoppard eddigi műveinek élvezetes, értő, alapos és élményszerű értelmezése.

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
GYÓGYÍTÓ SZÉKEK

Szerző: Ujvárossy László

Koinónia Kiadó, 2007

 

A giccs a hagyományos jelképek jelentésének a felejtéséből születik - állítja a szerző, aki könyvében azt bizonyítja, hogy a giccs a művészi kaland során művészi emlékezéssé váltható, és ennek a folyamatnak emlékezetfrissítő, gondolatformáló, örömszerző szerepe van.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ERDEI POLITIKA

Szerző: Selyem Zsuzsa

Koinónia Kiadó, 2009

 

Selyem Zsuzsa kedvenc szava a "precíz", lassan akár saját copyrighttal - ő így írná: kopirájttal - is elláthatná. Nem pontosságot mond, hanem precizitást, mert a szóhasználat a gyakori, virtuóz tekintetváltást jelöli, a(z anya)nyelv elhelyezését más (anya)nyelvek terébe, a szükséges és végső soron elkerülhetetlen pozícióváltást, ami nélkül a nyilvános megszólalás súlyos kinyilatkoztató beszéddé, majd kényszeres monológgá, azazhogy semmitmondássá "nemesül". Írásaiban nem marad kő kövön, elsősorban mert nincsenek is egymáson, a kultúra, a vallás szentnek hitt épületei nem állnak, csak a falak. Publicisztikái az olvasmányosságot és az éles humort a drámai hangvétellel ötvözik. Radikális, résztvevő, szomorú-boldog, egy szóval rettenetes könyv. (Visky András)

 
1 850 Ft
Akció: 1 480 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A KÜLÖNBÖZÉS AJÁNDÉKA

Szerző: Balla Péter et alii

Koinónia Kiadó, 1999

 

Könyvünk egy most induló sorozat első darabja, mely a kolozsvári Király utcai estéken elhangzott előadássorozatokból közöl válogatást. Az egymás mellé került szövegek - homíliák, előadások, tanulmányok, vitaindítók, esszék - csak látszólag esnek távol egymástól, hiszen mindegyik a maga módján a szó-váltás, valamint a közös és személyes részvétel reményében született. A kötet szerzői: Dr. Balla Péter, Balogh Tamás, Dr. Bütösi János, Horváth Levente, Dr. Neumark Tamás, Selyem Zsuzsa, Sipos Gábor, Sulyok Elemér, Szeverényi János, Dr. Széplaki Kálmán, Dr. Végh László, Visky András, Visky Ferenc, Wim van Vlastuin.

 
1 270 Ft
Akció: 1 015 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
SZENVEDELMEK, SZENVEDÉLYEK - KAZINCZY FERENC MAGÁNVILÁGA

Szerkesztette: Czibula Katalin, Demeter Júlia

Protea Egyesület, 2009

 

250 éve született Kazinczy Ferenc, a magyar nyelv és kultúra megújítója, az irodalmi élet szervezője. E könyvben mégsem az irodalomszervezőt, az irodalmi kánon megalkotóját, hanem az érzékeny és érzelmes magánembert szeretnénk közel hozni az olvasókhoz. Leveleiből, naplóiból válogattunk részleteket, hogy megrajzolhassuk az ifjúkor, a fogsága utáni keresés, a házasság, majd az idős kor magánemberét.

 
2 600 Ft
Akció: 2 210 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
HANGOK, ÖSSZHANGZATOK - HAT XX. SZÁZADI FRANCIA ÍRÓNŐ

Szerző: Tegyey Gabriella

Gondolat Kiadó, 2011

 

A feminista irodalomtudománynak egészen az utóbbi időkig sem sikerült koherens elméleti rendszert létrehoznia: a francia feministák többségükben esszencialista álláspontot képviselnek, míg az angol-amerikai kutatók általában empirikusabban igyekeznek megközelíteni a nőiség mibenlétének, illetve a női beszéd funkcióinak meghatározását. Elméleti rendszer felépítése, avagy e szemléletek ötvözése nem célunk: meggyőződésünk, hogy egyik elmélet sem helyettesítheti – legyen az bármennyire is értékes és helytálló – a legfőbb tárgyat: a női szövegek alapos és mélyreható vizsgálatát.

 
1 250 Ft
Akció: 1 065 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
DRÁMA – MÚLT, SZÍNHÁZ – JELEN

Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből

Szerkesztette: Czibula Katalin, Emődi András és János-Szatmári Szabolcs

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Partium Kiadó, 2009

 
2 950 Ft
Akció: 2 510 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.