Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Irodalomtudomány


Sorrend:

-20%
BERZSENYI DÁNIEL LEVELEZÉSE

Szerző: Berzsenyi Dániel

Szerkesztő: Fórizs Gergely

Fordító: Balogh Piroska

Universitas Kiadó, 2014

 

Berzsenyi Dániel levelezésének kritikai kiadását tartja kezében az Olvasó. Most először jelenik meg összegyűjtve a Berzsenyi-levelezés egésze. Az összeállítást jelentős részben publikálatlan vagy kötetben korábban nem szereplő levélszövegek alkotják: ide tartozik a Berzsenyinek címzett levelek zöme, illetve a niklai költő több, a megelőző kiadásokban nem olvasható levele és levélfogalmazványa. A kiadatlan anyag egyik újdonságát a Berzsenyinek írt, eddig teljesen ismeretlen családi levelek jelentik, melyek a közelmúltban kerültek magántulajdonból közgyűjteménybe.

 
5 250 Ft
Akció: 4 200 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  FÖLFÚJT PIPERE ÉS KÖLTŐI MÁMOR – ROMANTIKA ÉS MŰVÉSZETI KÖZÍZLÉS A REFORMKORI MAGYARORSZÁGON

Szerző: Veszprémi Nóra

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

A magyar romantika képzőművészetét leggyakrabban a nagyszabású, fennkölt történeti festményekkel azonosítják; olyan alkotásokkal, amelyek a nemzetet mint közösséget szólították meg. Az egykorú műkritika fő vonulata ezt várta el a képzőművészettől – de vajon a kritikusok elvárásai egybeestek a közönség ízlésével? Mit tudunk a reformkori közízlésről, és milyen egyéni befogadói stratégiák létezhettek a nemzeti művészet elvárásrendszerének árnyékában? Ez a könyv a műélvezet olyan formáit rekonstruálja, amelyek a műalkotást nem a közösséghez szóló nemzeti művészet, de nem is az „érdekmentesen tetsző” tiszta esztétikum, hanem például a rettegés, az izgalom, a szerelmi vágy fogalmi keretei között szemlélték.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
THEATRUM ÉS LITERATÚRA

Historia Litteraria 30.

Szerző: Pintér Márta Zsuzsanna

Universitas Kiadó, 2014

 

A Theatrum és literatúra cím azt jelzi, hogy a kötet anyaga a színház és az irodalom jelenségeit vizsgálja egy olyan korban, amikor a fogalmak pontos, anyanyelvű meghatározása még csak igényként jelentkezik. A „színház” és az „irodalom” is a nyelvújítás korában válik általánosan elfogadottá, és az ezekkel a szavakkal leírható fogalom is ekkor kapja meg ma is használt jelentését. A 17-18. században a színház még nem a hivatásos, magyar nyelvű színtársulatok által bemutatott színielőadások összességét jelenti, sokkal szélesebb kulturális jelenség annál.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
UTAZÓ ELMÉLETEK

Angolszász politizáló elméletek kelet-európai kontextusban

Szerző: Horváth Györgyi

Balassi Kiadó, 2014

 

A könyv a kilencvenes évek elejétől a kétezres évek közepéig vizsgálja az irodalom politikai és társadalmi funkciójára vonatkozó kortárs és közelmúltbeli irodalomszemléleteket, és ezen szemléletek intézmény- és társadalomtörténeti hátterét magyar, angolszász és kelet-európai kontextusban. Fókuszában az angolszász politizáló elméletek kilencvenes évekbeli magyar recepciójának sajátosságai – mindenekelőtt a recepció depolitizáló jellege – állnak, és ezeket a sajátosságokat a szerző a posztkommunista Kelet-Európa kultúr-, társadalom- és gondolkodástörténetébe ágyazva fejti ki. Egy nem szokványos irodalomelmélet-történeti áttekintés, mely, akárcsak egy szocialista krimi, sok szálat mozgat, és amelynek főhősei a hazánkba baráti látogatásra érkezett nyugati politizáló elméletek…

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
VASADI PÉTER

Szerző: Szénási Zoltán

Balassi Kiadó, 2014

 

Jelen kismonográfia keretében Vasadi Péter életművét műfaji csoportok (esszé, líra, széppróza) szerint tagolva s a kronológia szempontjait figyelembe véve tárgyalom, követve a különböző műfajok életművön s a kortárs magyar irodalmon belüli súlyát, hangsúlyát is. A Vasadi-korpusz olvasásának talán legfontosabb tapasztalata az egységesség, mely nemcsak az egyes műfajokon belül teremt poétikai kapcsolatokat, hanem a különböző műfajú szövegek közötti poétikai és szövegközi kötődéseket is jelenti.

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
FÜVES KÖNYV

Szerző: Weöres Sándor

Helikon Kiadó, 2013

 

„A gondolat összetett és kimondható, az igazság egyszerű és kimondhatatlan. Igazságot csak beszéd nélkül tudhatsz meg, tehát csak önmagadtól. Tedd alkalmassá lelkedet arra, hogy az igazságot tudhasd benne.”

 

Kötetünkben Weöres Sándor életvezetési tanácsai, filozófiai lírájának tömör összefoglalásai találhatók: teljes költemények éppen úgy, mint vers- illetve prózarészletek. A tartalmi eligazodást szolgáló címek egy részét a szerkesztő Steinert Ágota adta, annak mintájára, ahogy a költő ezt tette A teljesség felé című munkájában.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
JANE AUSTEN LEVELEI

Szerző: Jane Austen

Szerkesztette és fordította: Vallasek Júlia

Koinónia Kiadó, 2014

 

A kötet szerkesztője, fordítója válogatást ad közre a ma is páratlanul népszerű angol író, Jane Austen leveleiből, a könyv igazi irodalmi csemegét kínál Austen olvasói számára. A családi levelezésben szinte egyáltalán nem esik szó a kor világfelforgató nagy eseményeiről (a napóleoni háborúk, a nagy gyarmatosítások és az ipari forradalom koráról van szó), és az író néhány apró, futtában odavetett mondat kivételével regényeiről, írói munkájáról sem beszél.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
KARÁCSONYI LEVELEK

Második, jelentősen bővített kiadás

Szerző: Jávor Béla

Mundus Kiadó, 2013

 

Sajátos műfajú könyvet tart a kezében a kedves olvasó. Olyan karácsonyi levelek gyűjteményét, amelyeket immár közel másfél évtizede kezdtem el írni barátaimnak.

A Karácsony a megbékélés ünnepe, e napokban elfelejtjük a méltánytalanságokat, a nehézségeket, a hétköznapi gyűrődéseket, megbékélünk egymással és a világgal.

Ezek a levelek arra szolgálnak, hogy békét teremtsenek a szívünkben, mert nem csak a mi világunkról szólnak, hanem kilépnek abból, átemelnek minket a valóságból egy nem túl messze eső, de mégis más világba, ahol már nem mi vagyunk a mindennapok hősei.

 
3 600 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
SZÉTSZÁLAZÁS ÉS ÚJRASZÖVÉS

A Múlt és Jövő, a Nyugat és a modern zsidó kultúra megteremtése

Szerző: Kőbányai János

Osiris Kiadó, 2014

 

A folyóiratok elbeszélésében még feltáratlan mélységélességekkel ábrázolhatjuk történelmünket – különösen annak modern korszakát. Ugyanis ez a médium a feltáratlan társadalmi összefüggések és hajszálcsöves finomságú szerkezetek „mélységes mély kútja”. Ebbe az Atlantisz-világba ereszkedem le, hogy elbeszélésem tárgyát: a magyar–zsidó viszonyt mint kivirágzás és kiszántás történetét két folyóirat – tézis és antitézis – regényében mesélhessem el. Ezen a terepen és ezzel a módszerrel a magyarrá váló zsidók kulturális részvételét, a szétszálazás és újraszövés summáját írom, amely hitem és tudásom szerint halhatatlanul beleszövődött a modern magyar hagyományba. Kőbányai János

 
3 980 Ft
Akció: 3 385 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
RADNÓTI MIKLÓSNÉ GYARMATI FANNI: NAPLÓ 1935-1946 I-II.

Szerző: Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni

Jaffa Kiadó, 2014

 

Gyarmati Fanni (1912–2014) Radnóti Miklós felesége és múzsája 1935 januárjában, huszonhárom éves korában, néhány hónappal a költővel kötött házassága előtt kezdett naplót írni. A bejegyzéseknek 1946 szeptemberében szakadt vége, pár héttel azután, hogy a harmadik munkaszolgálata alatt 1944-ben meggyilkolt költőt Budapesten is eltemették. A tizenkét éven át, sokszor napi rendszerességgel vezetett napló tehát egyszerre korrajz és személyes sorstragédia.

 
11 990 Ft
Akció: 10 191 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
NÉGYSZEMKÖZT MÁRAIVAL

Naplójegyzetek, 1992–2014

Szerző: Végel László

Noran Libro Kiadó, 2014

 

„Márai Sándor tudta, miért kell távoznia, ezért tétovázott oly sokat. »Így döntöttem: amíg valamilyen életlehetőségem van itthon, nem megyek el, itthon maradok, megeszem az utolsó nadrágom és letöröm a plombát a fogamból, de nem megyek el«, jegyezte naplójába. Amikor írói életlehetősége megszűnt, vette a vándorbotot: európai hontalan lett. Hazájában többé ki sem ejtették a nevét. Nem járt haza víkendezni, és a magyar állami rádiók és tévéadók sem sugározták műveit.”

 
2 690 Ft
Akció: 2 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A "FIATAL MAGYARORSZÁG" KORA

Szerző: Farkas Gyula

Attraktor Könyvkiadó, 2014

 

Ez a kötet a korábban már újra kiadott "A magyar romantika" c. mű folytatása, melyben a szerző a reformkor irodalmi és kulturális életét elemzi.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
"...AMI BIZTOSAN VAN..."

Itt kezdődött a posztmodern?

Szerkesztő: Finta Gábor; Fűzfa Balázs

Savaria University Press, 2012

 

A Kőszegen, 2009. november 6-8-án, az Iskola a határon megjelenésének 50. évfordulója tiszteletére rendezett Ottlik-konferencia előadásainak bővített és szerkesztett szövege

 
3 000 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
VÁMPÍROK

Múlt és jelen könyvek

Szerző: Derek Hall

Ventus Libro Kiadó, 2011

 

A vámpírhit egyidős az emberiséggel. Bár a vámpírok a különböző kultúrákban testi alakjukban eltérhetnek egymástól, egyvalami összekapcsolja őket: emberi vérre van szükségük a fennmaradásukhoz. Bram Stoker 1897-ben írt Drakulája a legtipikusabb vámpír, hatása a 21. századi vámpír irodalomban, filmekben, tévésorozatokban és videojátékokban is tetten érhető. Könyvünk áttekintést nyújt a teljes vámpír irodalomról, a népi hiedelemvilág vérszívó szörnyeitől a 21. századi népszerű vámpírkönyvek, vámpírfilmek, televíziós sorozatok és videojátékok szereplőiről.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
IRODALOMELMÉLET ÉS BIBLIAI HERMENEUTIKA

Szerkesztő: Fabiny Tibor, Lukács Tamás

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998

 

Kiadványunk az 1991-ben Pannonhalmán megrendezett angol nyelvű hermeneutika konferencia (Reading Scripture, Literary Criticism and Biblical Hermeneutics) előadásait tartalmazza. A kötet előadásai a bibliai hermeneutika és a filozófia, valamint az irodalomtudomány kapcsolatával foglalkoznak. Az egyes tanulmányok részletesen bemutatják az olvasóközpontú elméletet, a retorikai kritikát, valamint a posztsturkturalista nézeteket. Zsidó írásmagyarázat és irodalom kapcsolata, valamint Martin Buber hermeneutikája is új megvilágításba kerül.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
DE POETICA CHRISTIANA

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Michael Edwards

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Jutasi Angelika, Majorossy Imre Gábor, Mártonffy Marcell, Tóta Péter Benedek, Lengyel Dorottya, Sümeghy György

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1997

 

Michael Edwards (1938–), angol költő és irodalomtudós négy tanulmányát tartalmazza a füzet (A keresztény poétika, Költészet és ismétlés, A megváltott idő, Írás és újraírás), melyek közül az egyik Magyarországon hangzott el 1996-ban. Edwards életművére különösen T. S. Eliot költészete gyakorolt hatást, de a magyar olvasóknak Pilinszky János „evangéliumi esztétikáról” írt nézetei is felidéződhetnek. Edwards szerint „a Biblia nem tanokon, hanem költészet-használatán keresztül mutatja be a keresztény poétikát”.

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A KERESZTÉNYSÉG, AVAGY EURÓPA - A SZAISZI TANÍTVÁNYOK

Szerző: Friedrich Hardenberg Novalis

Attraktor Könyvkiadó, 2014

 

A német romantika egyik legnagyobb alakjának két alapvető írása Európa helyzetéről, hivatásáról, a kereszténységről, a természetről...

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
UGYANEGY TÉMA VARIÁCIÓI

Szerző: Molnár Sára

Koinónia Kiadó, 2005

 

Kertésznek a témái egytől-egyig kínosak: a sokat emlegetett Auschwitz mint egyetlen téma mellett a szocialista diktatúra, aztán a 89 utáni légüres tér és gyűlölet, melyben az ember továbbra is kiszolgáltatott marad, a demokráciák megoldhatatlan problémái, a szabadság megannyi illúziója, a "szisztéma", mely minden hatalmi rendszerben felismerhető és az ember torzulásai, személyiségvesztése, ahogyan alkalmazkodni próbál ezekhez a rendszerekhez. A könyv fejezetei az író regényeinek (és helyenként más írásainak, naplóinak, esszéinek) elemzéseiből áll össze, mégsem nevezhető hagyományos értelemben vett monográfiának, a szerző elsősorban arra kíváncsi, mi történik az irodalmi szövegben.

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
TEREPKÖNYV

Szerző: Berszán István

Koinónia Kiadó, 2007

 

A szerző alapkutatásainak eredményeit gyakorlókönyv formájában mutatja be, amely mellékletként tartalmazza a kortárs elméleti iskolákkal folytatott párbeszédből születő tanulmányokat. Az irodalom- és kultúrakutatás egy új gyakorlatának kidolgozásával kísérletezik, melyet gyakorláskutatásnak nevez. A Terepkönyvet irodalomkedvelőknek és szakmabelieknek egyaránt ajánljuk.

 
1 850 Ft
Akció: 1 480 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
TÓJA VAGY TOTTJA

Szerző: Láng Zsolt

Koinónia Kiadó, 2008

 

"Hát gyarmatosítója vagy tottja leszek én a romániai magyar irodalomnak?" - a mottóban megfogalmazott kérdésre keresi a választ a szerző a tankönyvként ajánlott, esszéket tartalmazó kötetében.

 

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
SANCTISSIMA RELIGIO

Vallás- és irodalomtudományi tanulmányok

Szerző: Adamik Tamás

Szent István Társulat, 2012

 

A neves klasszika-filológus, irodalomtörténész könyvében olyan tanulmányok kaptak helyet, amelyekben a vallás és irodalom – az emberi életnek e két összetevője – egybefonódik, kéz a kézben jár. A különböző időkben és helyeken közzétett tanulmányok megmutatják milyen módon jelent meg és milyen hatással volt a vallás a pogány, az ókeresztény, a középkori és magyar irodalomra.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ARANY JÁNOS, A "NYELVRONTÓ"

Tanulmányok Arany János költészetéről

Szerző: Fűzfa Balázs

Savaria University Press, 2014

 

Gondolatmenetünk a versnyelv jelentésmozgásait mindenekelőtt egy bizonyos szemszögből, nevezetesen a grammatikai metafora töréspontjai felől tekintve igyekszik a fenti dilemmákra egy lehetséges perspektívát nyitni. S nem utolsósorban eme szempont segítségével próbál összefüggéseket találni a modern magyar költészet kiemelkedően jelentős látásmódjai és innovatív poétikai szándékai között. Egy "nem magyarul" alkotó "falusi nótárius" hite segítségével, mely hit szerint a nyelv művészi birtokbavétele mindannyiunkat segíthet abban, hogy általa közelebb emelkedhessünk a modern ember érzés- és gondolatvilágának vágyottan szelíd, ám inkább viharos égboltozatához.

 
2 014 Ft
Akció: 1 610 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ÉGSZAKADÁS

Szerző: Börcsök Mária

Kossuth Kiadó, 2014

 

Börcsök Mária könyvében érzékeny kérdéseket boncolgat. Vajon a ma emberétől elvárható, hogy betartsa a tízparancsolatot és Isten minden utasítását szó szerint vegyen? Az írónő a Biblia tanainak korszerűsítésére, mint hitvédelmi igényre hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy a Szentírás erkölcsi tanításait fontos lenne összeegyeztetni a modern kor elvárásaival, hiszen – mint hangoztatja – azok felett is eljárt az idő. Az állítás bizonyára sokak számára felháborító, hiszen az emberek hajlamosak a fejlődést romlásnak, az Istentől való elrugaszkodás eredményének tartani. Pedig nem így van.

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
NAPLÓ 1935-1944

Szerző: Mihail Sebastian

Koinónia Kiadó, 2009

 

A 1989-ben bekövetkezett politikai változásokat követően a román szellemi életet voltaképpen két, korábban nem publikált mű rázta meg alapjaiban: Nicolae Steinhardt Jurnalul fericirii (magyarul: Napló a boldogságról, Koinónia Kiadó, Kolozsvár, 2007) és a különböző folyóiratokban (Székelyföld, Beszélő, Lk.k.t., Holmi) megjelent rövid részletektől eltekintve magyarul mindeddig még nem olvasható Mihail Sebastian Napló 1935-1944. Mihail Sebastian Naplója nem pusztán kordokumentum, hanem egy megkerülhetetlen olvasókönyve a kornak, rendkívüli jelentősége a nem beavatott, akár középiskolás korú olvasónak is az olykor kifejezetten brutális őszinteségű direkt megszólítása, sőt felszólítása a független gondolkodásra. Magyar nyelvű megjelentetése izgalmas beszélgetéseket indíthat el a magyar kultúrában az értelmiségi elit olykor sajátosan gyors azonosulásáról a kor sötét szellemével, pusztító ideológiai áramlatokkal

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
MAJDNEM VÉLETLEN

Szerző: Upor László

Koinónia Kiadó, 2009

 

"Megtörtént? Megtörténhetett? Minden kétséget kizáróan: igen" - kezdi Bernard Nightingale irodalomkritikus Stoppard Árkádia című drámájának második felvonását. Megtörtént, megtörténhetett, hogy végre az Olvasó az első magyar nyelvű Stoppard-monográfiát tartja kezében. Nem is akármilyet. A könyv érdekfeszítő, elegáns stílusban megírt életrajz, tudós korrajz, műfajtörténet, alkotás-lélektani körutazás, és leginkább az Angliában élő, de több-identitású Tom Stoppard eddigi műveinek élvezetes, értő, alapos és élményszerű értelmezése.

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
GYÓGYÍTÓ SZÉKEK

Szerző: Ujvárossy László

Koinónia Kiadó, 2007

 

A giccs a hagyományos jelképek jelentésének a felejtéséből születik - állítja a szerző, aki könyvében azt bizonyítja, hogy a giccs a művészi kaland során művészi emlékezéssé váltható, és ennek a folyamatnak emlékezetfrissítő, gondolatformáló, örömszerző szerepe van.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ERDEI POLITIKA

Szerző: Selyem Zsuzsa

Koinónia Kiadó, 2009

 

Selyem Zsuzsa kedvenc szava a "precíz", lassan akár saját copyrighttal - ő így írná: kopirájttal - is elláthatná. Nem pontosságot mond, hanem precizitást, mert a szóhasználat a gyakori, virtuóz tekintetváltást jelöli, a(z anya)nyelv elhelyezését más (anya)nyelvek terébe, a szükséges és végső soron elkerülhetetlen pozícióváltást, ami nélkül a nyilvános megszólalás súlyos kinyilatkoztató beszéddé, majd kényszeres monológgá, azazhogy semmitmondássá "nemesül". Írásaiban nem marad kő kövön, elsősorban mert nincsenek is egymáson, a kultúra, a vallás szentnek hitt épületei nem állnak, csak a falak. Publicisztikái az olvasmányosságot és az éles humort a drámai hangvétellel ötvözik. Radikális, résztvevő, szomorú-boldog, egy szóval rettenetes könyv. (Visky András)

 
1 850 Ft
Akció: 1 480 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A KÜLÖNBÖZÉS AJÁNDÉKA

Szerző: Balla Péter et alii

Koinónia Kiadó, 1999

 

Könyvünk egy most induló sorozat első darabja, mely a kolozsvári Király utcai estéken elhangzott előadássorozatokból közöl válogatást. Az egymás mellé került szövegek - homíliák, előadások, tanulmányok, vitaindítók, esszék - csak látszólag esnek távol egymástól, hiszen mindegyik a maga módján a szó-váltás, valamint a közös és személyes részvétel reményében született. A kötet szerzői: Dr. Balla Péter, Balogh Tamás, Dr. Bütösi János, Horváth Levente, Dr. Neumark Tamás, Selyem Zsuzsa, Sipos Gábor, Sulyok Elemér, Szeverényi János, Dr. Széplaki Kálmán, Dr. Végh László, Visky András, Visky Ferenc, Wim van Vlastuin.

 
1 270 Ft
Akció: 1 015 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
SZENVEDELMEK, SZENVEDÉLYEK - KAZINCZY FERENC MAGÁNVILÁGA

Szerkesztette: Czibula Katalin, Demeter Júlia

Protea Egyesület, 2009

 

250 éve született Kazinczy Ferenc, a magyar nyelv és kultúra megújítója, az irodalmi élet szervezője. E könyvben mégsem az irodalomszervezőt, az irodalmi kánon megalkotóját, hanem az érzékeny és érzelmes magánembert szeretnénk közel hozni az olvasókhoz. Leveleiből, naplóiból válogattunk részleteket, hogy megrajzolhassuk az ifjúkor, a fogsága utáni keresés, a házasság, majd az idős kor magánemberét.

 
2 600 Ft
Akció: 2 210 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
DRÁMA – MÚLT, SZÍNHÁZ – JELEN

Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből

Szerkesztette: Czibula Katalin, Emődi András és János-Szatmári Szabolcs

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Partium Kiadó, 2009

 
2 950 Ft
Akció: 2 510 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
EGY KOGNITÍV POÉTIKAI RÍMELMÉLET MEGALAPOZÁSA

Szerző: Simon Gábor

Tinta Kiadó, 2014

 

Sajátos tudományos vállalkozás eredményét tartja kezében az olvasó. A jelen kötet ugyanis egy átfogó kognitív poétikai modellt állít fel a rím működésére nézve. Sajátossága, hogy a jelentésképzés és hangzás kölcsönviszonyára épít, ugyanakkor a rím jelentésképzésben játszott szerepét helyezi előtérbe.

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
VIRTUTES ELOCUTIONIS & VIRTUTES MORALES

Retorika és etika az olasz klasszicizmus értekezésirodalmában

Szerző: Vígh Éva

JATE Press, 2005

 
2 520 Ft
Akció: 2 140 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
WHAT CONSTITUTES THE FANTASTIC?

Papers in English & American Studies; 17.

Szerkesztő: Coelsch-Foisner, Sabine; Marinovich-Resch Sarolta; Szőnyi György Endre; Kérchy Anna

JATE Press, 2009

 
3 465 Ft
Akció: 2 945 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
TRADUIRE DIDEROT

FLEA; 2

Szerkesztő: Bartha-Kovács Katalin - Penke Olga - Szász Géza

JATE Press, 2014

 
2 205 Ft
Akció: 1 875 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
THE VICE-DEVICE

Iago and Lear's Fool as Agents of Representational Crisis

Papers in English & American Studies; 19.

Szerző: Matuska Ágnes

JATE Press, 2011

 
2 835 Ft
Akció: 2 410 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
THE ICONOGRAPHY OF THE FANTASTIC

Papers in English & American Studies; 10.

Szerkesztő: Kiss Attila - Baróti-Gál Márta - Szőnyi György Endre

JATE Press, 2002

 

An introduction on the iconography of the fantastic followed by case studies in medieval visual culture, Jan Van Eyck, Pieter Bruegel, Rabelais, Christina Rossetti, the Baroque Fantastic, female Gothic, Bulgakov's demonology and more.

 
1 890 Ft
Akció: 1 605 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
THE ICONOGRAPHY OF POWER

Ideas and Images of Rulership on the English Renaissance Stage

Papers in English & American Studies; 8.

Szerkesztő: Szőnyi György Endre - Rowland Wymer

JATE Press, 2000

 
945 Ft
Akció: 805 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
TERMÉSZETED AZ ARCODON 1-2.

Fiziognómia és jellemábrázolás az olasz irodalomban / A fiziognómia története az ókortól a XVII. századig

Ikonológia és műértelmezés; 11.

Szerkesztő: Vígh Éva

JATE Press, 2006

 
5 670 Ft
Akció: 4 820 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
SZÓ, STÍLUS, ÉRTELMEZÉS

Szerző: Büky László

JATE Press, 2006

 
2 835 Ft
Akció: 2 410 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
SZÓ ÉS KÉP

A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája

Ikonológia és műértelmezés; 9.

Szerkesztő: Kiss Attila Atilla - Szőnyi György Endre

JATE Press, 2003

 
2 520 Ft
Akció: 2 140 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
SZÍNHÁZ-SZEMIOGRÁFIA

Az angol és olasz reneszánsz dráma és színház ikonográfiája és szemiotikája. Tanulmányok

Ikonológia és műértelmezés; 8.

Szerkesztő: Demcsák Katalin - Kiss Attila Atilla

JATE Press, 1999

 
1 575 Ft
Akció: 1 340 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
PROTOMODERN - POSZTMODERN

Szemiográfiai vizsgálatok

Ikonológia és műértelmezés; 12.

Szerző: Kiss Attila Atilla

JATE Press, 2007

 
2 520 Ft
Akció: 2 140 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
PICTURA & SCRIPTURA

Hagyományalapú kulturális reprezentációk 20. századi elméletei

Ikonológia és műértelmezés; 10.

Szerző: Szőnyi György Endre

JATE Press, 2004

 
2 835 Ft
Akció: 2 410 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
PARADIGMS OF AUTHORITY IN THE CARVER CANON

Papers in English & American Studies; 23.

Szerző: Bocsor Péter

JATE Press, 2013

 

Raymond Carver's personal story as a writer became publicly known through an unusually intense co-operation with his literary agent Gordon Lish. Carver’s career can be viewed as the story of a fight for the control of his writerly voice in which he is doomed to fail due to the heterogeneity characterizing the genesis of his works. The parallel versions of the same stories in the Carver canon not only pose a threat to any attempt of a simplistic evaluation of his literary legacy but also raise questions about the authority of the writer. The author of the present book considers the choices Carver, Lish and other editors made part of the collective social act of manufacturing and attempts to carry out a neutral analysis of the various versions.

 
2 520 Ft
Akció: 2 140 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
MICHEL TOURNIER ET LES DEVENIRS DU CONCEPT

Szerző: Gyimesi Tímea

JATE Press, 2009

 

Né en 1924, Michel Tournier se croit arriver tard à la littérature après un long détour dans la philosophie. En 1967, à l’âge de 43 ans et en plein essor du Nouveau Roman il publie son premier roman, Vendredi ou les limbes du Pacifique. Le problème résultant de ce début philosophique consiste pour lui à comment frayer un passage qui mène « de la métaphysique au roman ». Or, durant cette entreprise Tournier ne cesse de rencontrer difficultés et complications, lesquelles lui apprendront à devenir non pas écrivain, mais entre autres écrivain, car « si tu prétends être écrivain – et cela seulement – dit-il dans des Clefs et des serrures, tu n’écriras rien ».

 
3 150 Ft
Akció: 2 680 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
  MŰELEMZÉSI KÍSÉRLETEK, GONDOLKODÁS-MÓDSZERTANI GYAKORLATOK AZ IRODALOM ÉS A KÉPZŐMŰVÉSZET TÁRGYKÖRÉBŐL

Szerző: Cserjés Katalin

JATE Press, 2000

 
1 260 Ft
Akció: 1 070 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
LEOPARDI VISTO DAGLI UNGHERESI - LEOPARDI MAGYAR SZEMMEL

Atti del Convegno interuniversitario organizzato dal Dipartimento d'Italianistica dell'Universita József Attila di Szeged

Szerkesztő: Ördögh Éva

JATE Press, 1998

 
1 260 Ft
Akció: 1 070 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAROK BÁBELBEN

Szerző: Horváth Iván

JATE Press, 2000

 
1 260 Ft
Akció: 1 070 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAR ÍRÓK, KÖLTŐK TEXTOLÓGIAI NÉZETEI

Szerző: Péter László

JATE Press, 1995

 
1 260 Ft
Akció: 1 070 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
LITERATURE IN CONTEXT

Strategies of Reading American Novels. Essays.

Papers in English & American Studies; 18.

Szerző: Kovács Ágnes Zsófia

JATE Press, 2010

 

On Toni Morrison, Edith Wharton, interior architecture, exterior architecture, Henry James and more.

 
2 520 Ft
Akció: 2 140 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.