Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Irodalomtudomány


Sorrend:

-20%
IGNOTUS-TANULMÁNYOK

Közelítések az „impresszionista” kritika problémájához

Klasszikusok

Szerző: Angyalosi Gergely

Universitas Kiadó, 2007

 

A tanulmánygyűjtemény alaposan megvizsgálja, hogy milyen koordinátarendszerben, milyen viszonyítási pontok között született meg Ignotus kritikai tevékenysége

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
HŐS ÉS ÁLDOZAT

Révai Miklós és a klasszikus századforduló irodalomtörténete

Historia Litteraria 22

Szerző: Thimár Attila

Universitas Kiadó, 2007

 

Révai Miklós jellegzetes alakja volt a klasszikus századforduló, a 18. és a 19. század fordulója időszakának. Lelkes hazafi, szigorú tanár, komoly nyelvtudós, fáradhatatlan irodalomszervező, sokszínű költő, kiváló tehetségű rajzoló. Olyan kiemelkedő szellemi teljesítmények kapcsolhatók nevéhez, mint az 1790. évi akadémiai terv, amely kiindulásul szolgált az 1825-ben alapított Magyar Tudós Társaság alapszabályához, vagy 1805-ös nagy Grammaticája, amelyben helyesírásunk etimologikus elvét kijelölte, s emiatt írjuk ma is így pl.: „látja” – „láttya” helyett.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
HISTORIA LITTERARIA A XVIII. SZÁZADBAN

Irodalomtudomány és Kritika

Szerzők: Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor

Universitas Kiadó, 2006

 

A több mint harminc tanulmányt tartalmazó kötet hiánypótlóan tárja fel a 18. századi magyarországi irodalomtörténet-írás legfontosabb jellemzőit, kapcsolatot teremtve ezzel a 17. és 19. század irodalomkritikai gondolkodása között. A kötetet a kérdés mintegy 800 tételes bibliográfiája zárja.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
GLORIA, FAMA, LITERATURA

Az uralkodói eszmény a régi magyarországi fejedelmi tükrökben

Historia Litteraria

Szerző: Hargittay Emil

Universitas Kiadó, 2001

 

A könyv a Magyarországon Szent István korától ismert "fejedelmi tükör" műfajtörténetét vázolja fel. Részletesen elemzi az európai hatásra létrejött 17. századi katolikus és protestáns műveket és a korabeli uralkodói eszményt, számos eddig figyelembe nem vett forrást szolgáltatva az irodalom- és politikatudomány története számára is.

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
FRANCIA KÖNYVEK MAGYAR OLVASÓI

A tiltott irodalom fogadtatása Magyarországon 1770–1810

Res Libraria III.

Szerző: Granasztói Olga

Universitas Kiaó, 2009

 

A könyv a magyar felvilágosodásra nagy hatást tett francia könyvek magyarországi befogadástörténetét vizsgálja. A francia forradalom alapmunkáinak olvasottságától egészen a libertinus, sokszor szabadosan erotikus, tiltott olvasmányok népszerűségéig igyekszik átfogó képet adni a korabeli ilyen irányú olvasási szokásainkról. A szerző feldolgozza több főúri könyvtár könyvállományát, illetve a rendelkezésre álló forrásokat az egyes művek olvasottságára vonatkozóan.

 
3 465 Ft
Akció: 2 770 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  FILOLÓGIA, ESZMETÖRTÉNET ÉS RETORIKA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŰVÉBEN

Historia Litteraria 25

Szerző: Hargittay Emil

Universitas Kiadó, 2009

 

Az író, teológus, egyház- és kultúraszervező Pázmány Péter (1570–1637) működése a térség 17. századi kultúrájában központi helyet foglal el. Minden, a korszakkal, annak jelentősebb szerzőjével foglalkozó monográfia, tanulmány megkerülhetetlen hivatkozási pontja a jezsuita majd főpap szerteágazó tevékenysége. Az író Pázmány egyetlen művét sem tekintette véglegesnek, valamennyit aprólékosan átírta, átdolgozta az újabb, „megjobbított” kiadások érdekében. Két legterjedelmesebb és nagy hatású műve a Kalauz és a Prédikációk valóságos enciklopédiák, az előző a teológiáé, utóbbi a korábbi korszakok művelődéstörténetéé. A kötet tanulmányai Pázmány művelődéstörténeti szerepét, kiemelkedő szellemi teljesítményét mutatják be.

 
2 310 Ft
Akció: 1 850 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ERKÖLCSI BESZÉDE ÉS ÍRÁSOK

Kölcsey Ferenc Minden Munkái

Szerző: Kölcsey Ferenc

Universitas Kiadó, 2008

 

A kritikai kiadás ezen kötete Kölcsey művei közül a máig leginkább érvényes darabokat adja közre, közöttük az iskolákban még ma is kötelező Parainesis Kölcsey Kálmánhoz című nagyívű gondolatfűzért, és a Mohács című történeti esszét. A gazdag kritikai jegyzetek a szövegek értelmezését könnyítik meg az olvasó számára.

 
2 730 Ft
Akció: 2 185 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ENTRE ESTHÉTISME ET AVANT-GARDES

Szerzők: Judit Karafiáth, György Tverdota

Universitas Kiadó, 2000

 

A tágan értelmezett avantgard időszakának és hatásának alkotóiról, többek között Gide-ről, Apollinaire-ről, Noetzscé-ről és Maeterlinck-ről szólnak a kötet tanulmányai

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ELSŐ MAGYAR NYELVŰ VERSES IMÁDSÁGUNK

A Laskai Sorok (1433)

Szerző: Mátai Mária

Universitas Kiadó, 2002

 

Első magyar nyelvű verses imádságunk a 15. század első harmadából egyben második legrégebbi verses emlékünk. E szöveg részletes elemzését nyújtja a könyv.

 
1 344 Ft
Akció: 1 075 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
EGYETEMES TUDOMÁNY ERDÉLYBEN

Johann Heinrich Alsted és a herborni tudomány

Irodalomtudomány és Kritika

Szerző: Szentpéteri Márton

Universitas Kiadó, 2008

 

Szentpéteri Márton könyvének célja a 17. század legnagyobb enciklopédistája, Alsted korának tárgyalása, konkrétabban pedig – eddig kevésbé vagy egyáltalán nem ismert – módszertani műveinek elemzése. A kötet komoly eredményeket mutat fel a harmincéves háború traumái miatt a protestáns világ perifériájára szoruló posztramista hagyomány egy fontos centrumában, Gyulafehérvárott folyó szellemi munka, főként Alsted és Biesterfeld kései műveinek értelmezésével, egyúttal új távlatokat nyit az Apáczai-kutatás számára is.

 
3 150 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
BRIEFWECHSEL DES KARL GOTTLIEB WINDISCH

Magyarországi Tudósok Levelezése 5

Szerző: Windisch, Karl Gottlieb

Universitas Kiadó, 2008

 

Karl Gottlieb Windisch a 18. század második felének kiemelkedő tudósa, irodalomszervezője volt, a pozsonyi hungarus értelmiség vezető alakja. A most, kritikai kiadásban megjelent levelei az 1758–1793 közötti időszak izgalmas irodalom-, társadalom- és mentalitástörténetébe engednek bepillantást. Az alapvetően német nyelvű levelezés hű lenyomata a magyarországi korabeli németség nyelvhasználatának.

 
3 150 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
BOD PÉTER, A HISTORIA LITTERARIA MŰVELŐJE

Tanulmányok

Historia Litteraria 15

Szerzők: Tüskés Gábor, Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla

Universtias Kiadó, 2004

 

A kötet 17 tanulmánya a 18. századi erdélyi polihisztor működését és irodalomtörténetírói tevékenységét állítja középpontba, kitekintéssel történetírói, egyháztörténeti egyházjogi és szótárkészítői munkásságára.

 
2 310 Ft
Akció: 1 850 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ÖSSZEGYŰJTÖTT ÍRÁSOK

Szerző: Ruttkay Kálmán

Universitas Kiadó, 2002

 

A könyv angol és magyar tanulmányai elsősorban a 18-19. századi angol irodalommal, illetve Shakespeare 19. századi fordításaival foglalkoznak. A kötetet a szerzővel folytatott beszélgetés közlése zárja le.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ÍRÓ A SZÁMŰZETÉSBEN: MIKES KELEMEN

Historia Litteraria

Szerző: Tüskés Gábor

Universitas Kiadó, 2012

 

Mikes Kelemen halálának 250. évfordulója alkalmából az MTA Irodalomtudományi Intézete Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil: Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der europäischen Aufklärung címen nemzetközi tudományos tanácskozást és Humboldt-kollégiumot rendezett 2011. október 12–15. között az MTA Székházában és az Illyés Gyula Archívumban. A három napos tanácskozáson negyven előadás hangzott el francia, angol, német, olasz, török és magyar szakemberektől. A kötet a magyar szerzők 28 tanulmányát tartalmazza, amely híven tükrözi a gazdag Mikes-kutatások legújabb eredményeit.

 
4 095 Ft
Akció: 3 275 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
„SZUBLIMÁLOM ÖSZTÖNÖM”

József Attila-versek elemzései

Szerző: Tverdota György

Universitas Kiadó, 2006

 

A neves József Attila-kutató a költő életművének legjelentősebb alkotásaiból válogatva készítette el verselemző kötetét.

 
2 415 Ft
Akció: 1 930 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
„SOKKAL MAGYARABBUL SZÓLHATNÁNK ÉS ÍRHATNÁNK”

Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630–1700 között

Irodalomtudomány és Kritika

Szerző: Bartók István

Universitas Kiadó, 1998

 

A könyv a korszak magyarországi és erdélyi szerzőinek elméleti munkásságát mutatja be több műfaj segyítségével, jórészt korábban feldolgozatlan források feltárásával és rendszerezésével, mindezt európai összefüggésekben.

 
784 Ft
Akció: 625 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
„NEM EGYÉB, HANEM MAGYAR POÉZIS”

Sylvester János nyelv- és irodalomszemlélete európai és magyar összefüggésekben

Klasszikusok

Szerző: Bartók István

Universitas Kiadó, 2007

 

A nyelv- és irodalomszemlélet leghatározottabb megfogalmazásai a 16. század első felében Sylvester János munkásságában találhatók. E kötet bemutatja, hogyan jelennek meg a korabeli elképzelések Sylvesternél és kortársainál, és hogyan élnek tovább a későbbiekben. A kötet tartalmazza a Grammatica Hungarolatina kritikai kiadását, ezért könnyen tanulmányozhatók azok a szöveghelyek, amelyek igazolják a monografikus részben kifejtett megállapításokat.

 
2 835 Ft
Akció: 2 270 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
„KÜLÖNÖS EMBERI HÁLÓ”

Ami a Babits család levelezéséből kimaradt

Szerző: Buda Attila

Universitas Kiadó, 2006

 

A mintegy félszáz kiadatlan dokumentum gazdag anyagot közöl Babits Mihály családjának 20. századi történetéről.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
„ÁLPESEKEN ÁLPESEK EMELKEDNEK”

A képzés eszménye Berzsenyi szövegeiben

Klasszikusok

Szerző: Fórizs Gergely

Universitas Kiadó, 2009

 

Berzsenyi Dániel lírikusi teljesítményével ellentétben életműve elméleti oldalának hosszú ideig kevés értő figyelmet szenteltek. Ez a könyv elsőként teszi monografikus vizsgálat tárgyává Berzsenyi teoretikus jellegű szövegeit, ide értve kritikai és értekező prózai munkáit, levelezése egy részét, valamint episztoláit. A filológiai indíttatású elemzések arra a következtetésre jutnak, hogy mindezen írásművek közös gondolati hátterében egy mára sok tekintetben feledésbe merült premodern eszmetörténeti képződmény, a neo- avagy újkori humanizmus tételezhető, mely eszmekörhöz való kapcsolódás leghatározottabban a képzés (Bildung) eszményének ismételt megfogalmazásaiban érhető tetten Berzsenyinél. A könyv számba veszi Berzsenyi tanulmányait, kritikáit, leveleit, s elemzi azokat a kiválasztott szempont szerint.

 
2 310 Ft
Akció: 1 850 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  „A BÖCSÜLETRE KIHALADOTT ÉKES ÉS MESTERSÉGES SZÓLLÁS, ÍRÁS”

A magyarországi retorikai hagyomány a 16-17. század fordulóján

Irodalomtudomány és kritika

Szerző: Kecskeméti Gábor

Universitas Kiadó, 2007

 

A 16–17. század fordulójának történeti kommunikációelméleti szempontokkal is számoló retorikatörténeti korszak-monográfiája a kezdetektől egészen az 1711. évig a teljesség igényével tárgyalja a magyarországi és erdélyi retorika- és homiletikaelméleti kézikönyveket. Kecskeméti Gábor munkája alapvető fontosságú könyv a régi magyarországi irodalmi gondolkodás történetének tárgyában, egyben általánosabb szemléleti és módszertani tanulságokkal szolgáló mű, amely a nemzetközi mezőnyben is újnak számító megközelítésmódot alkalmaz az irodalomtörténet bármely szakaszában meghatározó jelentőségű elméletek tanulmányozása során.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
AZ IRODALOMTUDÓS TEKINTETE

Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat problémái 1780 és 1830 között

Szerző: Rákai Orsolya

Universitas Kiadó, 2008

 

Az irodalom társadalmi részrendszerként való elkülönülése során az egyik legfeltűnőbb és legfontosabb mozzanat annak a sajátos megfigyelői státusznak, tekintetnek a kialakulása, amelyet ma „irodalomtudósnak” nevezünk. E könyv érdeklődésének tárgya e tekintet – a szó régi, kettős értelmében: pillantást, illetve figyelmet, de tekintélyt is jelentve.

 
2 205 Ft
Akció: 1 765 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
AZ ARCKÉP MÁGIÁJA

A magyar művészregény a XIX. és a XX. század fordulóján

Szerző: Gergye László

Universitas Kiadó, 2004

 

A kismonográfia Toldy István, Asbóth János, Justh Zsigmond, Ambrus Zoltán, Harsányi Kálmán és Bródy Sándor egy-egy művének elemzésével mutatja be az esztétizmus kiteljesedését a magyar irodalomban.

 
1 890 Ft
Akció: 1 510 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ARS COMPILANDI

A késő középkori prédikációs segédkönyvek forráshasználata

Historia Litteraria 23

Szerző: Bárczi Ildikó

Universitas Kiadó, 2007

 

A könyv a késő középkori latin nyelvű prédikációs könyvek szerkesztési, kompilálási elveit vizsgálja. A kompilálás mint szövegalkotási technika akár Homérosztól kezdve vizsgálható jelensége az irodalmi hagyományozódásnak; bár e rendszer szabályait sosem rögzítették a teoretikusok. Bárczi Ildikó e sokrétű szabályrendszert igyekszik feltárni a könyvben, amely ezért a középkori irodalom vizsgálatának egyik alapvetően fontos művévé válik.

 
2 835 Ft
Akció: 2 270 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ARANY JÁNOS LEVELEZÉSE (1862-1865)

Arany János Összes Művei

Szerző: Arany János

Universitas Kiadó, 2014

 

Arany János Összes Művei kritikai kiadásának XVIII. kötete az 1862 és 1865 közötti leveleket bocsátja közre. Az 1865-tel kijelölt végpontot az életrajzi szakaszhatár mellett a levelek száma is magyarázza; e kötet időintervalluma Arany szerkesztői munkásságának javát felöleli és az akadémiai titkárság kezdetének évével zárul, ami nemcsak életrajzi, de alkotói szempontból is cezúraként szolgál. A kötet tételeinek száma 637, amelyek közül mintegy ötszáz a teljes szövegű és 129 az elveszett (ezek közül 26 Aranytól származó és 103 neki szóló) vagy töredékes levelek száma. Szerkesztői munkájának köszönhetően a (főleg a folyóiratok nyílt postája alapján) kikövetkeztethető levelek legnagyobb számban itt szerepelnek.

 
4 200 Ft
Akció: 3 360 Ft
Kezdete: 2017.07.03
A készlet erejéig!
-20%
ARANY JÁNOS ÉS A PARODISZTIKUS HAGYOMÁNY

Szerző: Tarjányi Eszter

Universitas Kiadó, 2013

 

A könyv Arany János költészetének csak újabban felfedezhető vonásaira kívánja felhívni a figyelmet. A parodisztikusságának, az ironikusságának, a kettős és többszörös értelmezésekre számot tartó sajátosságának a feltárására vállalkozik. Ezzel Arany János költészetének eddig kevéssé vizsgált, csak alig-alig feltárt oldala kerül elő. Az újabb filológiai, elméleti és műfajtörténeti kutatásokra épülő kötetben e költészet különös ellentmondásosságára, a tradícióra rájátszó, de azt megkerülő és újraértelmező sajátosságára, rejtett játékosságára, metaköltészeti, azaz önreflektív eljárásmódjaira helyeződik a hangsúly.

 
4 095 Ft
Akció: 3 275 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A VÁDLOTT: BABITS MIHÁLY

Dokumentumok, 1915-1920

Babits Könyvtár 3.

Szerző: Téglás János

Universitas Kiadó, 1996

 

A kötetben közölt 215 dokumentum gazdagon illusztrálja a Babits ellen lefolytatott irodalmi pereket az 1915 és 1920 közötti időszakból.

 
950 Ft
Akció: 760 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A TISZTASÁG KÖNYVE

József Attila-tanulmányok

Szerzők: Cseke Ákos, Tverdota György

Universitas Kiadó, 2009

 

A kötet tehát párhuzamos szerkezetű. A megértés sorrendje azt kívánja, hogy az olvasó előbb a tisztaság bölcseleti és eszmetörténeti kontextusáról alakítson ki képet. Az első könyvrész Cseke Ákos tanulmányát foglalja magába. Ezután az általa készített József Attila-elemzések következnek. A második könyvrész ezután a vizsgálódást a tisztaság-probléma egy szűkebb területére, a XX. századi költészeti purizmus területére koncentrálja. Tverdota György könyvrészét a Medáliák elemzése zárja. A végső cél, amely a szerzőket a tisztaság-probléma vizsgálatára indította, József Attila költészetének mélyebb megértése volt.

 
2 835 Ft
Akció: 2 270 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A TELJES ZENEKAR

Schöpflin Aladár és a társadalmi modernség irodalmi jelentősége

Klasszikusok

Szerző: Rákai Orsolya

Universitas Kiadó, 2013

 

A Nyugat kanonizátorának is nevezett Schöpflin Aladár sokszor nehezen behatárolható műfajú írásait olvasva gyakran lehet olyan érzésünk, mintha a szerző már olvasta volna a 20. századi magyar irodalom még meg nem írt történetét. Számtalan megállapítása, értékítélete, perspektívája vált kánonokon, tudományos közösségeken és elvárás-rendszereken átívelő módon a korszakról való tudásunk máig érvényes, sőt, azt sok esetben megalapozó részévé. Szemléletmódja lehetővé tette számára az úgynevezett konzervatív táborból származó művek megértését éppúgy, mint az úgynevezett "nyugatos" szerzőkéit, anélkül, hogy a modernitás és az autonóm irodalom, autonóm irodalmi érték melletti elkötelezettségét feladta volna.

 
1 995 Ft
Akció: 1 595 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A SZERELEM KÖLTŐI

Konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik, Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján

Szerző: Szentmártoni Szabó Géza

Universitas Kiadó, 2007

 

A kötetben a Sárospatakon megrendezett irodalomtörténeti konferencia izgalmas tanulmányai kaptak helyet. Ezekből megtudhatjuk, miként vélekedtek a szerelemről a 17. század költői és egyszerű emberei.

 

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A SZELLEM ÖSVÉNYÉBEN

A magyarországi mesmerizmus, szellemidézés, teozófia története és művészeti kapcsolatai

Szerző: Tarjányi Eszter

Universitas Kiadó, 2002

 

"Elsősorban Arany János, Jókai Mór, Jósika Miklós, Gárdonyi Géza, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső és Móricz Zsigmond írásainak elemzése alapján von le a szerző következtetéseket a magyar ""kísértetirodalom"" és ""szellemtan"" létezéséről."

 

 
1 344 Ft
Akció: 1 075 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII-XVIII. SZÁZADBAN

Bibliográfia – Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon

Szerző: Nagy Júlia

Universitas Kiadó, 1998

 

A 17-18. századi magyarországi színház és dráma történetére vonatkozó bibliográfia névmutatóval kiegészítve.

 
600 Ft
Akció: 480 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A PIARISTA DRÁMA ÉS SZÍNJÁTÉK A XVII-XVIII. SZÁZADBAN

Iskolai színjátékaink témarendje egy reprezentatív jezsuita minta és a teljes piarista felmérés alapján

Szerző: Kilián István

Universitas Kiadó, 2002

 

A kötet jórészt a piarista iskolai színjátszást elemzi, de kitér a korabeli jezsuita dráma és színjátszás kérdéseire is.

 
1 344 Ft
Akció: 1 075 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A NYUGAT TARTALOMJEGYZÉKE 1908-1941 I.

Nyugat Könyvtár 1.

Szerzők: Dula Borbála, Majoros Etelka, L. Simon László

Universitas Kiadó, 1997

 

A könyv a Nyugat folyóirat (1908-1941) teljes, javított és kiegészített tartalomjegyzékét tartalmazza abban a féléves bontásban ahogy azt a szerkesztőség a megjelenéskor közreadta.

 
900 Ft
Akció: 720 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A KÉT ARANY

Összehasonlító tanulmányok

Szerző: Korompay H. János

Universitas Kiadó, 2002

 

Az 1999-ben megrendezett Csonka-toronybeli konferencia előadásai elsősorban Arany János és Arany László irodalmi tevékenységének összehasonlító elemzését nyújtják.

 
1 120 Ft
Akció: 895 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

Írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről

Szerzők: Futaky István, Kesztyüs Tibor

Universitas Kiadó, 2003

 

Farkas Gyula (1894-1958) évekig berlini professzor, életműve sok vitát váltott ki. A tudósi és tudományszervezői pálya objektív megítélését szolgálja a dokumentumgyűjtemény

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A GÖCSEJI HELIKON KÖLTŐNŐI

Szerző: S. Sárdi Margit

Universitas Kiadó, 2002

 

A 19. század elejei költőnői társulás, a Göcseji Helikon négy költőjének, Dóczy Teréziának, Kazinczy Klárának, Tuboly Erzsébetnek és Tuboly Rozáliának a költői életművét tartalmazza a kötet.

 
1 340 Ft
Akció: 1 070 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A FORDÍTÓ MIKES KELEMEN

Historia Litteraria 12

Szerző: Hopp Lajos

Universitas Kiadó, 2002

 

Mikes Kelemen híres Leveleskönyvének írása mellett Rodostóban 12 prózai művet ültetett át magyar nyelvre mintegy hatezer kéziratoldal terjedelemben. Ezt az eddig kevéssé vizsgált életműrészt elemzi a monográfia.

 
2 240 Ft
Akció: 1 790 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A FIATAL OSVÁT ERNŐ

Szerző: Kosztolánczy Tibor

Universitas Kiadó, 2009

 

A könyv az utóbbi időkig a tudományos kutatásoknak csak a perifériáján álló Osvát Ernő pályakezdését veszi vizsgálat alá. Az elemző tanulmányokon túl a szerző Osvát kiadatlan leveleiből és elfeledett írásaiból is tesz közzé, hogy alátámassza saját megállapításait.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
A „JELLEMZETES” IRODALOM JEGYÉBEN

Az 1840-es évek irodalomkritikai gondolkodása

Irodalomtudomány és kritika

Szerző: Korompay H. János

Universitas Kiadó, 1998

 

A könyv irodalomkritika és szépirodalom új összefüggéseit mutatja be: az 1840-es évtized kritikai gondolkodása kulcsfontosságú volt az új költészet előkészítése szempontjából

 
590 Ft
Akció: 470 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
„MÉG DADOGTAK, AMIKOR Ő MEGSZÓLALT”

Jósika Miklós és a történelmi regény

Irodalomtörténeti Könyvtár

Szerző: Hites Sándor

Universitas Kiadó, 2007

 

A kötet Jósika regényírói művészetének bemutatásán túlmenően betekintést ad a magyar regény korai időszakába.

 

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
TRIESZT FELÉ

Válogatott tanulmányok és egyéb írások

Szerző: Fűzfa Balázs

Savaria University Press, 2010

 

Ezek az – eddig kötetben meg nem jelent – írások a Trieszt felé vezető utak megtalálhatóságáról szólnak. Negyed évszázad terméséből válogattam őket. E tény már önmagában is jelzi, hogy munkám nem lehet egységes. Érdeklődésem kezdetben is kétirányú volt, s még ma is ilyen: irodalomtörténeti-irodalomtudományi, illetve (irodalom)pedagógiai. Az áttekintett első évizedben még pszichológiai, filozófiai és pedagógiai, sőt szociográfiai nézetek is vonzottak. A közölt szövegek műfajilag szintén sokfélék: a klasszikus tanulmányok mellett esszék, könyv- és filmkritikák, ünnepi beszédek, kiállításmegnyitók találhatók e bő hétszáz oldalon.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
MODERNITÁS ÉS MODERNIZÁCIÓ

Tanulmányok a modern magyar próza és kritikai gondolkodás témaköréből

Kézjegy

Szerző: Finta Gábor

Savaria University Press, 2011

 

Ha a modernséghez azzal az előfeltevéssel közelítünk, hogy az minden romantikus kötődése ellenére a romantikára következő korszakként írható le, akkor a korszak recepcióját olvasva hamar szembesülünk annak tapasztalatával, hogy a korszakváltás jelzései a kérdező horizont felől a modernség történeteit többféleképpen is kirajzolhatják.

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
  MI AZ OKA, HOGY MAGYARORSZÁGBAN AZ IRODALOMTANÍTÁS MODERNSÉGE LÁBRA NEM TUD KAPNI?

IROM Könyvek

Szerzők: Bodrogi Ferenc Máté, Finta Gábor

Savaria University Press, 2013

 

Valóban, mi lehet az oka annak, hogy Magyarországban az irodalomtanítás mestersége lábra nem tud kapni…? Talán az, hogy a nemzeti identitásképzés elengedhetetlen része nálunk az irodalom történetének tudása? Merthogy a reformkor nemcsak a történelem, hanem az irodalomtörténet asztalára is halhatatlan tüneményeket varázsolt? Mert a 20. század történelmét sem tudnánk feldolgozni Ady, Babits, Kosztolányi, Nagy László, Pilinszky, Kertész, Esterházy nélkül? De lehet, hogy ez egy (részben) téves hagyományértelmezés?

 
2 013 Ft
Akció: 1 610 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
LIGHT TRAPPING AND THE MOON

Szerző: Nowinszky László

Savaria University Press, 2008

 

The author and his colleagues have been applying themselves for nearly half a century to the theoretical and practical questions of collecting with light traps. This work is a summary of findings established by the author either on his own or in a joint effort with his colleagues. As far I know, nowhere in the world has a book of similar proportions published on the subject. Each of the eleven chapters of this prodromus work follows a similar structure. Each chapter begins with a survey of the literature published in Hungary and abroad, to be followed by a description of materials and methods and ending with the finds and their analysis.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
KÖZELÍTÉSEK…

Babits Mihály életművéről születésének 125. évfordulóján

Babits kiskönyvtár

Szerzők: Nédli Balázs; Pienták Attila; Sipos Lajos

Savaria University Press, 2009

 

„Miért kell Babitsról eszmét cserélnünk? Erre a kérdésre pozitív és negatív érvek két sorozatával lehet felelnünk. Mert szeretjük és változatlanul szívesen olvassuk és tanítjuk műveit. Mert a hagyományok e nagy tisztelőjét és termékeny kiaknázóját szellemi örökségünk legjavához soroljuk. Mert Babitsban a nagy költőt és a kiemelkedő esszéistát tiszteljük. Mert a XX. Század első fele irodalmi életében betöltött szerepe nélkül nem lehet megérteni a korszak irodalmát. Mert az utóbbi évtizedek szövegkiadásainak és tudományos publikációinak köszönhetően mára eljutottunk jelentősége árnyalt és kiegyensúlyozott fel- és elismeréséhez, s ezt az értékes tudást nem hagyhatjuk ebek harmincadjára.

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
HAGYOMÁNY ÉS KÁNON

A Nyugat első száz éve

Szerzők: Czetter Ibolya, Juhász Andrea, Kovács Ágnes

Savaria University Press, 2009

 

A kötet a magyar irodalomtörténet legjelentősebb folyóirata, a Nyugat 100. születésnapjára szervezett szombathelyi tudományos konferencián elhangzott előadások bővített, átdolgozott szövegeit teszi közzé. A tanulmányok újragondolják a Nyugat kanonizáló szerepét, és rákérdeznek arra is, milyen irodalmi örökséget hagyott hátra a folyóirat. A kötetben együtt szerepelnek a jól ismert szerzők - akik már hosszabb ideje kutatják a 20. század irodalomtörténetének e jelentős évtizedeit - és fiatal, pályájuk elején álló kutatók írásai. Az évforduló jó okot adott arra, hogy az irodalomtörténet-írás új értelmezési irányok és lehetőségek elé állítása a Nyugat-recepciót. A tanulmányok irodalomszemlélete jelentősen különbözik egymástól, a szerzők beszédmódja nem kötődik egyetlen kitüntetett irodalomtudományi iskolához.

 
2 480 Ft
Akció: 1 985 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
GODOT-RA VÁRVA

Színikritikák

Szerző: Tarján Tamás

Savaria University Press, 2011

 

Godot fiktív alakja a modern irodalom, ezen belül a modern dráma nagyszabású jelképe. E színikritika-kötet főképp olyan előadásokkal foglalkozik, amelyeknek drámai alapanyaga egybeeshet az irodalmat oktatók és tanulók leggyakoribb érdeklődési és feladatköreivel. Alkalmasint színház és irodalom közt „ingázva”.

 
3 480 Ft
Akció: 2 785 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
BÁR,2012/2

Társadalomtudományi és művészeti folyóirat

Szerző: Fűzfa Balázs

Savaria University Press, 2013

 

Jelen számunk – mely a Békefi Antal Szakkollégium és a Savaria University Press jóvoltából jelenik meg – fiatal kutatók tanulmányait gyűjti egy csokorba. A tanulmányok születésének körülménye kettős. Egyrészről a 2011-ben megrendezett Új Paradigmák konferencián elhangzott előadások, másrészt a Békefi Antal Szakkollégium és a Németh László Szakkollégium műhelyeinek munkái „öltenek most testet” lapunk hasábjain. Célunk, hogy hírt adjunk a fiatal kutatók gondolatainak sokszínűségéről, s számtalan diszciplínát felölelő sokféleségéről. Hiszen ahogy a sportban, a tudományokban sem lehetünk meg tehetséggondozás nélkül, s ezzel talán elindítunk egy olyan kezdeményezést, mely friss gondolatokkal adományozza meg a tudományokat. BÁR így volna! A szerkesztők

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
BÁR, 2012/1

Társadalomtudományi és művészeti folyóirat

Szerző: Fűzfa Balázs

Savaria University Press, 2013

 

Az 1990-es években indult szakkollégiumi folyóirat egy TÁMOP--TALENTUM pályázatnak köszönhetően ismét feltámadt. Ezen első számban tehetséges egyetemi hallgatók munkái jelentek meg fiatal oktatók bölcseleti jellegű tanulmányai mellett. Szépirodalmi szövegek és grafikák teszik színesebbé a lapot, mely reményeink szerint újabb arcát mutathatja meg olvasóinak.

 
500 Ft
Akció: 400 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ARANY JÁNOS BALLADÁI

Szerző: Imre László

Savaria University Press, 2014

 

Imre László könyve folytatója és megújítója egyben az Arany-szakirodalomnak. Első megjelenése után azonnal a középiskolai tanítás bestsellerévé vált. Mostani kiadása előtt a szerző átfésülte a szöveget, s beépítette abba legújabb kutatásai eredményeit.

 
1 490 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.