Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Irodalomtudomány


Termék sorrend módosítás:

-20%
  „A BÖCSÜLETRE KIHALADOTT ÉKES ÉS MESTERSÉGES SZÓLLÁS, ÍRÁS”

A magyarországi retorikai hagyomány a 16-17. század fordulóján

Irodalomtudomány és kritika

Szerző: Kecskeméti Gábor

Universitas Kiadó, 2007

 

A 16–17. század fordulójának történeti kommunikációelméleti szempontokkal is számoló retorikatörténeti korszak-monográfiája a kezdetektől egészen az 1711. évig a teljesség igényével tárgyalja a magyarországi és erdélyi retorika- és homiletikaelméleti kézikönyveket. Kecskeméti Gábor munkája alapvető fontosságú könyv a régi magyarországi irodalmi gondolkodás történetének tárgyában, egyben általánosabb szemléleti és módszertani tanulságokkal szolgáló mű, amely a nemzetközi mezőnyben is újnak számító megközelítésmódot alkalmaz az irodalomtörténet bármely szakaszában meghatározó jelentőségű elméletek tanulmányozása során.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
AZ IRODALOMTUDÓS TEKINTETE

Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat problémái 1780 és 1830 között

Szerző: Rákai Orsolya

Universitas Kiadó, 2008

 

Az irodalom társadalmi részrendszerként való elkülönülése során az egyik legfeltűnőbb és legfontosabb mozzanat annak a sajátos megfigyelői státusznak, tekintetnek a kialakulása, amelyet ma „irodalomtudósnak” nevezünk. E könyv érdeklődésének tárgya e tekintet – a szó régi, kettős értelmében: pillantást, illetve figyelmet, de tekintélyt is jelentve.

 
2 205 Ft
Akció: 1 765 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
AZ ARCKÉP MÁGIÁJA

A magyar művészregény a XIX. és a XX. század fordulóján

Szerző: Gergye László

Universitas Kiadó, 2004

 

A kismonográfia Toldy István, Asbóth János, Justh Zsigmond, Ambrus Zoltán, Harsányi Kálmán és Bródy Sándor egy-egy művének elemzésével mutatja be az esztétizmus kiteljesedését a magyar irodalomban.

 
1 890 Ft
Akció: 1 510 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
ARS COMPILANDI

A késő középkori prédikációs segédkönyvek forráshasználata

Historia Litteraria 23

Szerző: Bárczi Ildikó

Universitas Kiadó, 2007

 

A könyv a késő középkori latin nyelvű prédikációs könyvek szerkesztési, kompilálási elveit vizsgálja. A kompilálás mint szövegalkotási technika akár Homérosztól kezdve vizsgálható jelensége az irodalmi hagyományozódásnak; bár e rendszer szabályait sosem rögzítették a teoretikusok. Bárczi Ildikó e sokrétű szabályrendszert igyekszik feltárni a könyvben, amely ezért a középkori irodalom vizsgálatának egyik alapvetően fontos művévé válik.

 
2 835 Ft
Akció: 2 270 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
ARANY JÁNOS LEVELEZÉSE (1863-1865)

Arany János Összes Művei

Szerző: Arany János

Universitas Kiadó, 2014

 

Arany János Összes Művei kritikai kiadásának XVIII. kötete az 1862 és 1865 közötti leveleket bocsátja közre. Az 1865-tel kijelölt végpontot az életrajzi szakaszhatár mellett a levelek száma is magyarázza; e kötet időintervalluma Arany szerkesztői munkásságának javát felöleli és az akadémiai titkárság kezdetének évével zárul, ami nemcsak életrajzi, de alkotói szempontból is cezúraként szolgál. A kötet tételeinek száma 637, amelyek közül mintegy ötszáz a teljes szövegű és 129 az elveszett (ezek közül 26 Aranytól származó és 103 neki szóló) vagy töredékes levelek száma. Szerkesztői munkájának köszönhetően a (főleg a folyóiratok nyílt postája alapján) kikövetkeztethető levelek legnagyobb számban itt szerepelnek.

 
4 200 Ft
Akció: 3 360 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
ARANY JÁNOS ÉS A PARODISZTIKUS HAGYOMÁNY

Szerző: Tarjányi Eszter

Universitas Kiadó, 2013

 

A könyv Arany János költészetének csak újabban felfedezhető vonásaira kívánja felhívni a figyelmet. A parodisztikusságának, az ironikusságának, a kettős és többszörös értelmezésekre számot tartó sajátosságának a feltárására vállalkozik. Ezzel Arany János költészetének eddig kevéssé vizsgált, csak alig-alig feltárt oldala kerül elő. Az újabb filológiai, elméleti és műfajtörténeti kutatásokra épülő kötetben e költészet különös ellentmondásosságára, a tradícióra rájátszó, de azt megkerülő és újraértelmező sajátosságára, rejtett játékosságára, metaköltészeti, azaz önreflektív eljárásmódjaira helyeződik a hangsúly.

 
4 095 Ft
Akció: 3 275 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
A VÁDLOTT: BABITS MIHÁLY

Dokumentumok, 1915-1920

Babits Könyvtár 3.

Szerző: Téglás János

Universitas Kiadó, 1996

 

A kötetben közölt 215 dokumentum gazdagon illusztrálja a Babits ellen lefolytatott irodalmi pereket az 1915 és 1920 közötti időszakból.

 
950 Ft
Akció: 760 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
A TISZTASÁG KÖNYVE

József Attila-tanulmányok

Szerzők: Cseke Ákos, Tverdota György

Universitas Kiadó, 2009

 

A kötet tehát párhuzamos szerkezetű. A megértés sorrendje azt kívánja, hogy az olvasó előbb a tisztaság bölcseleti és eszmetörténeti kontextusáról alakítson ki képet. Az első könyvrész Cseke Ákos tanulmányát foglalja magába. Ezután az általa készített József Attila-elemzések következnek. A második könyvrész ezután a vizsgálódást a tisztaság-probléma egy szűkebb területére, a XX. századi költészeti purizmus területére koncentrálja. Tverdota György könyvrészét a Medáliák elemzése zárja. A végső cél, amely a szerzőket a tisztaság-probléma vizsgálatára indította, József Attila költészetének mélyebb megértése volt.

 
2 835 Ft
Akció: 2 270 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
A TELJES ZENEKAR

Schöpflin Aladár és a társadalmi modernség irodalmi jelentősége

Klasszikusok

Szerző: Rákai Orsolya

Universitas Kiadó, 2013

 

A Nyugat kanonizátorának is nevezett Schöpflin Aladár sokszor nehezen behatárolható műfajú írásait olvasva gyakran lehet olyan érzésünk, mintha a szerző már olvasta volna a 20. századi magyar irodalom még meg nem írt történetét. Számtalan megállapítása, értékítélete, perspektívája vált kánonokon, tudományos közösségeken és elvárás-rendszereken átívelő módon a korszakról való tudásunk máig érvényes, sőt, azt sok esetben megalapozó részévé. Szemléletmódja lehetővé tette számára az úgynevezett konzervatív táborból származó művek megértését éppúgy, mint az úgynevezett "nyugatos" szerzőkéit, anélkül, hogy a modernitás és az autonóm irodalom, autonóm irodalmi érték melletti elkötelezettségét feladta volna.

 
1 995 Ft
Akció: 1 595 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
A SZERELEM KÖLTŐI

Konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik, Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján

Szerző: Szentmártoni Szabó Géza

Universitas Kiadó, 2007

 

A kötetben a Sárospatakon megrendezett irodalomtörténeti konferencia izgalmas tanulmányai kaptak helyet. Ezekből megtudhatjuk, miként vélekedtek a szerelemről a 17. század költői és egyszerű emberei.

 

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
A SZELLEM ÖSVÉNYÉBEN

A magyarországi mesmerizmus, szellemidézés, teozófia története és művészeti kapcsolatai

Szerző: Tarjányi Eszter

Universitas Kiadó, 2002

 

"Elsősorban Arany János, Jókai Mór, Jósika Miklós, Gárdonyi Géza, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső és Móricz Zsigmond írásainak elemzése alapján von le a szerző következtetéseket a magyar ""kísértetirodalom"" és ""szellemtan"" létezéséről."

 

 
1 344 Ft
Akció: 1 075 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII-XVIII. SZÁZADBAN

Bibliográfia – Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon

Szerző: Nagy Júlia

Universitas Kiadó, 1998

 

A 17-18. századi magyarországi színház és dráma történetére vonatkozó bibliográfia névmutatóval kiegészítve.

 
600 Ft
Akció: 480 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
A PIARISTA DRÁMA ÉS SZÍNJÁTÉK A XVII-XVIII. SZÁZADBAN

Iskolai színjátékaink témarendje egy reprezentatív jezsuita minta és a teljes piarista felmérés alapján

Szerző: Kilián István

Universitas Kiadó, 2002

 

A kötet jórészt a piarista iskolai színjátszást elemzi, de kitér a korabeli jezsuita dráma és színjátszás kérdéseire is.

 
1 344 Ft
Akció: 1 075 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
A NYUGAT TARTALOMJEGYZÉKE 1908-1941 I.

Nyugat Könyvtár 1.

Szerzők: Dula Borbála, Majoros Etelka, L. Simon László

Universitas Kiadó, 1997

 

A könyv a Nyugat folyóirat (1908-1941) teljes, javított és kiegészített tartalomjegyzékét tartalmazza abban a féléves bontásban ahogy azt a szerkesztőség a megjelenéskor közreadta.

 
900 Ft
Akció: 720 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
A KÉT ARANY

Összehasonlító tanulmányok

Szerző: Korompay H. János

Universitas Kiadó, 2002

 

Az 1999-ben megrendezett Csonka-toronybeli konferencia előadásai elsősorban Arany János és Arany László irodalmi tevékenységének összehasonlító elemzését nyújtják.

 
1 120 Ft
Akció: 895 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

Írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről

Szerzők: Futaky István, Kesztyüs Tibor

Universitas Kiadó, 2003

 

Farkas Gyula (1894-1958) évekig berlini professzor, életműve sok vitát váltott ki. A tudósi és tudományszervezői pálya objektív megítélését szolgálja a dokumentumgyűjtemény

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
A GÖCSEJI HELIKON KÖLTŐNŐI

Szerző: S. Sárdi Margit

Universitas Kiadó, 2002

 

A 19. század elejei költőnői társulás, a Göcseji Helikon négy költőjének, Dóczy Teréziának, Kazinczy Klárának, Tuboly Erzsébetnek és Tuboly Rozáliának a költői életművét tartalmazza a kötet.

 
1 340 Ft
Akció: 1 070 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
A FORDÍTÓ MIKES KELEMEN

Historia Litteraria 12

Szerző: Hopp Lajos

Universitas Kiadó, 2002

 

Mikes Kelemen híres Leveleskönyvének írása mellett Rodostóban 12 prózai művet ültetett át magyar nyelvre mintegy hatezer kéziratoldal terjedelemben. Ezt az eddig kevéssé vizsgált életműrészt elemzi a monográfia.

 
2 240 Ft
Akció: 1 790 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
A FIATAL OSVÁT ERNŐ

Szerző: Kosztolánczy Tibor

Universitas Kiadó, 2009

 

A könyv az utóbbi időkig a tudományos kutatásoknak csak a perifériáján álló Osvát Ernő pályakezdését veszi vizsgálat alá. Az elemző tanulmányokon túl a szerző Osvát kiadatlan leveleiből és elfeledett írásaiból is tesz közzé, hogy alátámassza saját megállapításait.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
A „JELLEMZETES” IRODALOM JEGYÉBEN

Az 1840-es évek irodalomkritikai gondolkodása

Irodalomtudomány és kritika

Szerző: Korompay H. János

Universitas Kiadó, 1998

 

A könyv irodalomkritika és szépirodalom új összefüggéseit mutatja be: az 1840-es évtized kritikai gondolkodása kulcsfontosságú volt az új költészet előkészítése szempontjából

 
590 Ft
Akció: 470 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
„MÉG DADOGTAK, AMIKOR Ő MEGSZÓLALT”

Jósika Miklós és a történelmi regény

Irodalomtörténeti Könyvtár

Szerző: Hites Sándor

Universitas Kiadó, 2007

 

A kötet Jósika regényírói művészetének bemutatásán túlmenően betekintést ad a magyar regény korai időszakába.

 

 
2 940 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
TRIESZT FELÉ

Válogatott tanulmányok és egyéb írások

Szerző: Fűzfa Balázs

Savaria University Press, 2010

 

Ezek az – eddig kötetben meg nem jelent – írások a Trieszt felé vezető utak megtalálhatóságáról szólnak. Negyed évszázad terméséből válogattam őket. E tény már önmagában is jelzi, hogy munkám nem lehet egységes. Érdeklődésem kezdetben is kétirányú volt, s még ma is ilyen: irodalomtörténeti-irodalomtudományi, illetve (irodalom)pedagógiai. Az áttekintett első évizedben még pszichológiai, filozófiai és pedagógiai, sőt szociográfiai nézetek is vonzottak. A közölt szövegek műfajilag szintén sokfélék: a klasszikus tanulmányok mellett esszék, könyv- és filmkritikák, ünnepi beszédek, kiállításmegnyitók találhatók e bő hétszáz oldalon.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
MODERNITÁS ÉS MODERNIZÁCIÓ

Tanulmányok a modern magyar próza és kritikai gondolkodás témaköréből

Kézjegy

Szerző: Finta Gábor

Savaria University Press, 2011

 

Ha a modernséghez azzal az előfeltevéssel közelítünk, hogy az minden romantikus kötődése ellenére a romantikára következő korszakként írható le, akkor a korszak recepcióját olvasva hamar szembesülünk annak tapasztalatával, hogy a korszakváltás jelzései a kérdező horizont felől a modernség történeteit többféleképpen is kirajzolhatják.

 
1 980 Ft
Akció: 1 585 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
  MI AZ OKA, HOGY MAGYARORSZÁGBAN AZ IRODALOMTANÍTÁS MODERNSÉGE LÁBRA NEM TUD KAPNI?

IROM Könyvek

Szerzők: Bodrogi Ferenc Máté, Finta Gábor

Savaria University Press, 2013

 

Valóban, mi lehet az oka annak, hogy Magyarországban az irodalomtanítás mestersége lábra nem tud kapni…? Talán az, hogy a nemzeti identitásképzés elengedhetetlen része nálunk az irodalom történetének tudása? Merthogy a reformkor nemcsak a történelem, hanem az irodalomtörténet asztalára is halhatatlan tüneményeket varázsolt? Mert a 20. század történelmét sem tudnánk feldolgozni Ady, Babits, Kosztolányi, Nagy László, Pilinszky, Kertész, Esterházy nélkül? De lehet, hogy ez egy (részben) téves hagyományértelmezés?

 
2 013 Ft
Akció: 1 610 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
LIGHT TRAPPING AND THE MOON

Szerző: Nowinszky László

Savaria University Press, 2008

 

The author and his colleagues have been applying themselves for nearly half a century to the theoretical and practical questions of collecting with light traps. This work is a summary of findings established by the author either on his own or in a joint effort with his colleagues. As far I know, nowhere in the world has a book of similar proportions published on the subject. Each of the eleven chapters of this prodromus work follows a similar structure. Each chapter begins with a survey of the literature published in Hungary and abroad, to be followed by a description of materials and methods and ending with the finds and their analysis.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
LEVÉL A HITVESHEZ

Az Abdán és Pannonhalmán, 2009. szeptember 25-27-én rendezett Levél a hitveshez-konferencia szerkesztett és bővített anyaga

A tizenkét legszebb magyar vers

Szerző: Fűzfa Balázs

Savaria University Press, 2010

 

A 12 legszebb magyar vers/ konferencia- és könyvsorozat 5. kötete hű igyekszik lenni az eddigi hagyományokhoz, s hasonló struktúrában szeretné bemutatni az egyik legszebb magyar vers modern recepciójának irányait, mint az eddigi kötetek: eredet, verskörnyezet, továbbírások és a tanítás kérdései. Különösen kiemelendő Vilcsek Béla, Radnóti egyik monográfusának tanulmánya, illetve Tőzsér Árpád neve és előadása, aki az egyik legjelentősebb élő magyar költőként nemcsak fontosnak érezte részvételét az abdai—pannonhalmi konferencián, hanem szintén legendaoszlató szándékkal érkezett.

 
3 000 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
KÖZELÍTÉSEK…

Babits Mihály életművéről születésének 125. évfordulóján

Babits kiskönyvtár

Szerzők: Nédli Balázs; Pienták Attila; Sipos Lajos

Savaria University Press, 2009

 

„Miért kell Babitsról eszmét cserélnünk? Erre a kérdésre pozitív és negatív érvek két sorozatával lehet felelnünk. Mert szeretjük és változatlanul szívesen olvassuk és tanítjuk műveit. Mert a hagyományok e nagy tisztelőjét és termékeny kiaknázóját szellemi örökségünk legjavához soroljuk. Mert Babitsban a nagy költőt és a kiemelkedő esszéistát tiszteljük. Mert a XX. Század első fele irodalmi életében betöltött szerepe nélkül nem lehet megérteni a korszak irodalmát. Mert az utóbbi évtizedek szövegkiadásainak és tudományos publikációinak köszönhetően mára eljutottunk jelentősége árnyalt és kiegyensúlyozott fel- és elismeréséhez, s ezt az értékes tudást nem hagyhatjuk ebek harmincadjára.

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
HAGYOMÁNY ÉS KÁNON

A Nyugat első száz éve

Szerzők: Czetter Ibolya, Juhász Andrea, Kovács Ágnes

Savaria University Press, 2009

 

A kötet a magyar irodalomtörténet legjelentősebb folyóirata, a Nyugat 100. születésnapjára szervezett szombathelyi tudományos konferencián elhangzott előadások bővített, átdolgozott szövegeit teszi közzé. A tanulmányok újragondolják a Nyugat kanonizáló szerepét, és rákérdeznek arra is, milyen irodalmi örökséget hagyott hátra a folyóirat. A kötetben együtt szerepelnek a jól ismert szerzők - akik már hosszabb ideje kutatják a 20. század irodalomtörténetének e jelentős évtizedeit - és fiatal, pályájuk elején álló kutatók írásai. Az évforduló jó okot adott arra, hogy az irodalomtörténet-írás új értelmezési irányok és lehetőségek elé állítása a Nyugat-recepciót. A tanulmányok irodalomszemlélete jelentősen különbözik egymástól, a szerzők beszédmódja nem kötődik egyetlen kitüntetett irodalomtudományi iskolához.

 
2 480 Ft
Akció: 1 985 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
GODOT-RA VÁRVA

Színikritikák

Szerző: Tarján Tamás

Savaria University Press, 2011

 

Godot fiktív alakja a modern irodalom, ezen belül a modern dráma nagyszabású jelképe. E színikritika-kötet főképp olyan előadásokkal foglalkozik, amelyeknek drámai alapanyaga egybeeshet az irodalmat oktatók és tanulók leggyakoribb érdeklődési és feladatköreivel. Alkalmasint színház és irodalom közt „ingázva”.

 
3 480 Ft
Akció: 2 785 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
BÁR,2012/2

Társadalomtudományi és művészeti folyóirat

Szerző: Fűzfa Balázs

Savaria University Press, 2013

 

Jelen számunk – mely a Békefi Antal Szakkollégium és a Savaria University Press jóvoltából jelenik meg – fiatal kutatók tanulmányait gyűjti egy csokorba. A tanulmányok születésének körülménye kettős. Egyrészről a 2011-ben megrendezett Új Paradigmák konferencián elhangzott előadások, másrészt a Békefi Antal Szakkollégium és a Németh László Szakkollégium műhelyeinek munkái „öltenek most testet” lapunk hasábjain. Célunk, hogy hírt adjunk a fiatal kutatók gondolatainak sokszínűségéről, s számtalan diszciplínát felölelő sokféleségéről. Hiszen ahogy a sportban, a tudományokban sem lehetünk meg tehetséggondozás nélkül, s ezzel talán elindítunk egy olyan kezdeményezést, mely friss gondolatokkal adományozza meg a tudományokat. BÁR így volna! A szerkesztők

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
BÁR, 2012/1

Társadalomtudományi és művészeti folyóirat

Szerző: Fűzfa Balázs

Savaria University Press, 2013

 

Az 1990-es években indult szakkollégiumi folyóirat egy TÁMOP--TALENTUM pályázatnak köszönhetően ismét feltámadt. Ezen első számban tehetséges egyetemi hallgatók munkái jelentek meg fiatal oktatók bölcseleti jellegű tanulmányai mellett. Szépirodalmi szövegek és grafikák teszik színesebbé a lapot, mely reményeink szerint újabb arcát mutathatja meg olvasóinak.

 
500 Ft
Akció: 400 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
ARANY JÁNOS BALLADÁI

Szerző: Imre László

Savaria University Press, 2014

 

Imre László könyve folytatója és megújítója egyben az Arany-szakirodalomnak. Első megjelenése után azonnal a középiskolai tanítás bestsellerévé vált. Mostani kiadása előtt a szerző átfésülte a szöveget, s beépítette abba legújabb kutatásai eredményeit.

 
1 490 Ft
Akció: 1 190 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
A SÁRSZEGI REGÉNYEK ÉS KÖRNYEZETÜK

Vonások Kosztolányi Dezső 1920-as évekbeli munkásságához

Kézjegy

Szerző: Mohai V. Lajos

Savaria University Press, 2010

 

E Kosztolányiról szóló, füzet terjedelmű tanulmány nem hagyományos értelemben vett monografikus feldolgozás, mivel csak az író „sárszegi regényeinek”, a /Pacsirtá/nak (1924) és az /Aranysárkány/nak (1925) tárgyalását, illetőleg a két mű környezetének, Kosztolányi Szabadka-élményének és a monarchiás vidéki élet kulisszáinak, a regények élményi hátterének bemutatását tekinti feladatának. Továbbá azt, hogy néhány vonással fölvázolja: hogyan hatott az író munkásságára a bethleni konszolidációval jelölt történelmi periódus, az 1920-as évek világa.

 
1 885 Ft
Akció: 1 510 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
AZ OLVASÁS TUDOMÁNYA

Szerző: Sík Sándor

Szerkesztő: Králik Zoltán, Sárközi Sándor

Illusztrátor: Farsang Zsóka

Piarista Rend Magyar Tartománya, 2000

 

Sík Sándor ez a könyve is, mint annyi más írása, a történelmi pillanat sürgetésére született. 1948-ban Sík Sándort, aki akkoriban vált ki az Országos Köznevelési Tanácsból, fölkérték, hogy írjon segédkönyvet, elsősorban az irodalomtanárok számára. Ezt örömmel vállalta, mert úgy érezte, hogy sok mindent összefoglalhat itt abból az örökségből, amelynek birtokosaként a „jövő szolgálatára” ajánlkozhat. Húsz éven át tanított középiskolában, tankönyvek szerzője volt, majd a szegedi egyetemen tanította a jövő irodalomtanárait. Tartalma négy góc köré csoportosul az első az irodalomelmélet és esztétika legfőbb fogalmait magyarázza.

 
1 500 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2014.11.24
A készlet erejéig!
-20%
A PIARISTA REND 18. SZÁZADI POÉTÁI

Latin humanitas, neolatin poézis. Fejezetek a margyarországi neobarokk-klasszicizáló lírai költészet történetéből (1740–1820) , I/2

Szerző: Tóth Sándor Attila

Piarista Rend Magyar Tartománya, 2014

 

A korai újkor latin nyelvű gimnáziumainak tananyagához a poétika elmélete mellett a költői gyakorlatok is hozzátartoztak, és sok diák a költészetet az iskola falain kívül is folytatta, akár világi, akár egyházi pályát választott. Tóth Sándor Attila munkája a hitéletre az oktatásra, valamint a tudományra egyaránt nagy figyelmet fordítót piarista szerzetesrend elfeledett 18. századi latin költőit tekinti át, elsősorban nyomtatásban megjelent munkáik alapján, számos eredeti idézettel, és azok mai magyar fordításával, a jezsuita költőkről szóló hasonló munka folytatásaképpen.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2014.11.24
A készlet erejéig!
-20%
AZ OROSZ KOMÉDIA

Szerző: Peterdi Nagy László

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

Mire ’68 harckocsis lovagjai Prágából hazaértek, más világ fogadta már őket Moszkvában is. Először a pojácák kezdtek el szemtelenkedni. Mi, az Orosz szépség és egyéb széptani művek szerzőjével, Viktor Jerofejevvel, a Világirodalmi Intézet aspiránsai voltunk. Ő Gogolról írt könyvet, én Csehovról. De még inkább a tegnapi egyetemistákról, akik, amíg az új művek meg nem jelenhettek, a klasszikusokat olvasták és nézték, játszották és rendezték. A nemzetközi helyzet azonban, egyre csak „fokozódott”.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-15%
IN ARISTOTELIS LIBRUM DE POETICA PARAPHRASIS ET NOTAE

Szerző: Nicasius Ellebodius

Közreadja: Maurer Zsuzsanna

Typotex Kiadó, 2014

 

Nicasius Ellebodius (1535-1577), a flandriai Cassel szülöttje, polgárháborúk sújtotta szülőföldjétől messze, a humanisták Itáliájában, majd a magyar királyság akkori fővárosában találja meg a szabadságvágyát kielégítő és filológusi munkájához feltétlenül szükséges független nyugalmat. Pozsonyba alapos felkészültséggel és nagyívű tervekkel érkezik 1571-ben. Leuveni, római és padovai tanulmányok állnak mögötte, a legjobb humanista

társaságok nagyra becsült tagja, a mecénások sem kerülik el. A padovai arisztotelianizmus szellemében alkotja meg a maga Poetica-értelmezését, melyet mind a tartalmi, mind a formai megoldások kora irodalomelméleti és filológiai gondolkodásának csúcsteljesítményei közé emelnek.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
AZ ALANY MINT TÁRGY. KRITIKÁK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK

Szerző: Ferencz Győző

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

A kritika köztes státuszú műfaj, az esszé és a tudományos értekezés közötti sávban bárhol elhelyezkedhet. A könyvbírálatot ez a paradox szabadság teszi intellektuálisan izgalmas műfajjá: a kritikusnak filológiai előzmények nélkül, viszont szerteágazó ismereteket mozgósítva kell értékítéletet alkotni egy-egy új vagy új kiadású műről. Voltaképpen tehát problémamegoldó feladat, amelynek azonban nincs egy vagy akár két helyes megoldása, szemben a többivel, amely téves. De mégis, szűk keretek között, egyvonalú retorikai érvelés során ítéletet kell alkotni. A kritika sikere talán nem is az ítélet helyességén múlik, hanem hogy sikerül-e találni azt a problémát, amely a könyv lényegét ragadja meg, és amely miatt érdemes írni róla.

(Ferencz Győző)

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
KÖRVONALAK A KÖDBEN. TANULMÁNYOK A KÖLTÉSZETRŐL

Szerző: Ferencz Győző

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

A nyelv hatalma és a hatalom nyelve nem tükörszimmetrikus kifejezések; nem mondhatjuk, hogy a nyelv hatalmának a hatalom nyelve a bizonyítéka, vagy hogy a hatalom nyelvének a nyelv hatalma a forrása lenne. A két kifejezés csak nyelvileg helyezkedik el egy szimmetriatengely két oldalán, jelentésük egyébként aszimmetrikus viszonyban van egymással: a nyelvnek nincs hatalma, de a hatalomnak van nyelve. A hatalom, ha akarja, arra használja a nyelvet, hogy becsapja a kiszolgáltatott nyelvhasználókat. Hazudik nekik, nyelvileg olyan dolgokat fogalmaz meg, amely eltér a tapasztalattól, és ha vannak, akik ennek hatására hajlandóak a tapasztalataik ellenében elhinni, amit hallanak, az nem a nyelv hatalmát bizonyítja, hanem a hatalom hatalmát, amely a nyelvre is kiterjed. A nyelv nem vagy csak ritkán tudja érvényesíteni korlátozott hatalmát a nem nyelvi hatalommal szemben. Nincs eszköze rá, hogy ellenálljon, a nyelv ki van szolgáltatva a hatalomnak.

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-10%
BIBLIA ÉS DRÁMAIRODALOM

Szerző: Bodnár Dániel

Szent István Társulat, 2014

 

A tanulmánykötet szerzője 20 író – köztük George Byron, John Milton, Jean Racine, J.W. Goethe, Paul Claudel, Samuel Beckett, Madách Imre, Pap Károly, Németh László, Sütő András, Jókai Anna – bibliai témájú drámáit elemzi. Azt vizsgálja, miként értelmezik a szerzők a különböző bibliai eseményeket, hogyan jelennek meg bennük az ismert szereplők, Ádám, Éva, Káin, Mózes, Dávid, Eszter, Keresztelő János, Péter, János, Júdás és mindenekelőtt Jézus Krisztus, aki a művek jelentős részében abszolút főalak, a cselekmény központi eleme a Hozzá való viszonyulás.

 
1 980 Ft
Akció: 1 780 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-10%
LEVELEK MOLNÁR FERENCHEZ

Sajtó alá rendezte: Nótári Tamás

Lectum Kiadó, 2013

 

Az e kötetben közölt - az 1906 és 1917 közötti időszakból datálódó - félszáz, Molnár Ferenchez írott levél korábban nem jelent meg nyomtatásban. Íróik elsősorban a kor jeles irodalmi és színházi személyiségei, többek között Heltai Jenő, Ábrányi Emil, Ambrus Zoltán, Alfred Polgar, Jób Dániel, Mészáros Gizi, Petráss Sári, Vízvári Mariska. A levelek másik része családi jellegű, íróik Molnár Ferenc húga és sógora, valamint elvált felesége, Vészi Margit. Akad köztük hivatalos és rajongói levél is. Tartalmuk és terjedelmük igen eltérő, lényeges vegyül lényegtelennel, az életmű szempontjából jelentős a banálisan hétköznapival. Korfestő pillanatfelvételek minden idők legsikeresebb magyar drámaírójának életéből, s az avatott Molnár-kutató számára is teljesebbé teszik az író és műve mozaikját.

 
1 850 Ft
Akció: 1 665 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-10%
ÖNÉLETRAJZI TÖREDÉK, TALÁLT SZÖVEG

Szerző: Z. Varga Zoltán

Balassi Kiadó, 2014

 

„…az író minden sorát, még magánleveleit is a nyilvánosságnak írja, […] titokban számít reá, hogy e bizalmas sorai is odatartoznak majd egyszer művéhez” – írja a naplóolvasó és -író Márai Sándor 1934-ben, akkor, amikor az önéletrajzi műfajok Magyarországon az irodalmi élet fősodrába kerülnek. E könyv éppen ennek az időszaknak, a magyar irodalmi modernségnek néhány fontos önéletrajzi töredékét vizsgálja. Csáth Géza, Füst Milán, Márai Sándor naplói, József Attila Szabad-ötletek jegyzéke, Babits Mihály beszélgetőfüzetei jóval keletkezésük után jelentek meg, s az írói életműhöz tartozásuk közel sem olyan egyértelmű, mint azt a fenti idézet sugallja: a nagy, kanonizált életművek posztumusz, szerzői jóváhagyás nélkül kiadott „talált szövegei” kihívás elé állítják az olvasót és az irodalomtörténészt. A kihívás azonban nem csupán a keletkezés és megjelenés körülményeiből következik, hiszen e szövegek különös szellemi bátorsággal és elszántsággal beszélnek tabutémákról, szexualitásról, halálról, testi szenvedésről, énvesztésről, mámorról, mindez pedig magyarázza az olvasói, értelmezői vágyat, mely az irodalomtörténeti feledésből kultúránk felszínére hajtja e peremszövegeket.

 
2 300 Ft
Akció: 2 070 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
-10%
  ASZTROLÓGIA, ORVOSLÁS ÉS FIZIOGNÓMIA GALEOTTO MARZIO MŰVEIBEN

Szerző: Békés Enikő

Balassi Kiadó, 2014

 

A szerző Galeotto Marzio (1424 k.–1494 k.) itáliai humanista, filozófus két művének elemzésére vállalkozott. A Lorenzo de’ Medicinek ajánlott De doctrina promiscua című traktátus asztrológiai, csillagászati, orvosi-asztrológiai, szexualitástörténeti, fiziognómiai tárgyú fejezeteinek vizsgálatával a kutatás korábban csak elenyésző mértékben foglalkozott. Megközelítésmódját tekintve a könyv az irodalom- és eszmetörténet, valamint a tudománytörténet szempontrendszereinek metszéspontjain helyezhető el. A De doctrina promiscua multidiszciplináris olvasata segítségével közelebb kerülhetünk annak a megértéséhez, hogy milyen szerepet töltött be az asztrológia és az asztrológiai orvoslás a középkor és a reneszánsz korszak határán élő, alapvetően arisztoteliánus értelmiségi világképében, illetve a könyvben tárgyalt további témák és toposzok hogyan vonatkoztathatóak a korabeli politikai elit önreprezentációjára. A kötet utolsó fejezete Galeotto Marzio Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyvét elemzi két, eddig szintén elhanyagolt szempont alapján. Ezek során kiderül, hogy miért szolgált előnyére egy uralkodónak, ha szellemes volt, mi mindenre használhatta a király az emberi arc és test külső jellegzetességeit.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
-10%
BALASSI BÁLINT. MAGYAR AMPHIÓN.

Szerző: Kőszeghy Péter

Balassi Kiadó, 2014

 

Kőszeghy Péter Balassi-monográfiájának első kötete (Balassi Bálint. Magyar Alkibiadész, 2008) a költő életrajzát tárgyalta. A Balassi Bálint. Magyar Amphión a költőt és írót próbálja értelmezni. Mondatok a könyvből:

 

„Nemigen tételezhető fel, hogy csak nálunk lett volna másképp, csak a magyar szerelmes népe ne használta volna fel a középkori vallásos költészet készen kínált frazeológiatárát. Csak egy nyelv van a szeretetre.”

 „(…) valószínűsítem, hogy Paksi Mihály a magyar Eurialus és Lucretia szerzője. Viszont: eszem ágában sincs Paksi Mihály és a Pataki Névtelen személyét bizonyossággal azonosítani.”

 

 
3 600 Ft
Akció: 3 240 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
-20%
LEVELEK EGY IFJÚ KÖLTŐHÖZ

Szerző: Rainer Maria Rilke

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

„Itt nincsen időmérték, itt nem érvényes az esztendő, és tíz év semmi; művésznek lenni azt jelenti: nem számolni és nem méricskélni; érni, mint érik a fa, mely nem sürgeti nedveit és bízvást dacol a tavasz viharával és nem latolgatja, hogy utóbb beköszönt-e a nyár. Igen, beköszönt. De csak a türelmesekhez jön el, akik úgy élnek, mintha az örökkévalóság feküdne a lábuk előtt, gondtalan nyugalomban és határtalan távlatokkal. Én naponta tanulom, tanulom fájdalmak között, miközben hálálkodom fájdalmaimnak: minden, minden türelem!”

(Rainer Maria Rilke Franz Xaver Kappusnak 1903. április 23-án)

 
1 900 Ft
Akció: 1 520 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-20%
AZ ÉRTELMEZÉS HATÁRAI

Szerző: Umberto Eco

Európa Kiadó, 2014

 

Ha Hasfelmetsző Jack azt mondaná, azért tette, amit tett, mert megihlette rá az Evangélium, hajlanánk arra a gondolatra, hogy legalábbis szokatlan módon olvasta az Újszövetséget. Azt hiszem, ezt mondanák azon tétel legengedékenyebb védelmezői is, mely szerint az olvasásba minden belefér. Azt mondanánk, Jack a maga módján használta az Evangéliumokat … esetleg azt (vagy ők azt mondanák), hogy tiszteletben kell tartanunk az olvasatát – még ha, mivel misreading -jének ez az eredménye, én jobban szeretném is, ha Jack nem olvasna többet. De nem mondanánk, hogy az iskolás gyerekek Jackről vegyenek példát, tőle tanulják meg, mi mindent lehet kezdeni egy szöveggel.

 

A példa nem pusztán „szellemes” kíván lenni: azt állítja, hogy van legalább néhány eset, amikor mindenki elismerné, hogy egy adott értelmezés fenntarthatatlan. Falszifikációs bizonyítéknak ennyi is elegendő. És ha akár csak egy elfogadhatatlan olvasatról beszélhetünk, már meg is születik a probléma, hogy akkor vajon milyen kritérium alapján tehetünk különbséget az olvasatok között.

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2014.11.21
A készlet erejéig!
-15%
„ÉDES ÉRZÉKENYSÉG”. TANULMÁNYOK ÁNYOS PÁLRÓL

Szerkesztette: Pintér Márta Zsuzsanna

Gondolat Kiadó, 2014

 

Ányos Pálról (1756-1784) a magyar felvilágosodás fiatalon elhunyt kiváló költőjéről két évtizede nem jelent meg összefoglaló tanulmány. Ezt a hiányt pótolja ez a kötet, bemutatva az Ányos-filológia megújulását, új kutatási eredményeit. A kötet gerincét a költő születésének 255. évfordulója alkalmából megrendezett veszprémi tudományos konferencia anyaga alkotja, de a teljesség érdekében közöljük a kötetben az elmúlt évek néhány fontos Ányos tanulmányát is. Ezek egy része a költő életrajzi adatait, baráti körét, illetve az életmű kereteit próbálja minél részletesebben feltárni, megváltoztatva több ponton is az eddigi kánont. Más részük elsősorban az életmű elemzésére fókuszál, de érdekes, új eredményekre jutnak a szerzők Ányos Pál utóéletével, szellemi örököseivel, máig élő hatásával kapcsolatban is. A kötet szerzői a hazai és a határon túli magyar egyetemek kutatói.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
-15%
A NÉHAI MR. SHAKESPEARE

Szerző: Robert Nye

Fordította Bényei Tamás

Gondolat Kiadó, 2014

 

Mire végzek majd, kegyelmeteknek is muszáj lesz elismerniük: nem hord a föld a hátán olyan embert – sem férfit, sem nőt –, aki az öreg Pickleherringnél többet tudna a néhai Mr. Shakespeare-ről.

 

Egy londoni bordély manzárdszobájában egy öreg komédiás William Shakespeare első életrajzán dolgozik. Ki volna alkalmasabb erre a feladatra, mint ő, Robert Reynolds, alias Pickleherring, aki zsenge ifjúságától kezdve olyan fontos női szerepek első megformálója volt a Mester társulatában, mint Kleopátra, Júlia, Rosalinda vagy Lady Macbeth? És aki igen közel állt Shakespeare-hez, barátja, sőt tán szerelme volt?

 
3 990 Ft
Akció: 3 390 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAR DRÁMA AZ EZREDFORDULÓN

Szerző: P. Müller Péter

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

Az 1989–90-es rendszerváltozás Magyarországon a színházi struktúrát nem változtatta meg, a könyvkiadás szerkezete azonban jelentősen átalakult. A kortárs dráma fórumai, a színház és a könyvkiadás eltérő feltételrendszerek közé kerültek. A szűk drámapublikációs lehetőségek ellenére a magyar színház mégsem nélkülözte a kortárs magyar drámát. Az ezredforduló körüli évtizedekben évadonként mintegy húsz-huszonöt – irodalmi szempontból számottevő – új magyar dráma került színre. A könyv ebből a drámatermésből merít, a bevezető fejezetben áttekintést adva a korszak fontosabb színpadi szerzőiről és főbb műveikről, az utána következő tizennégy drámaíróportrén keresztül pedig – anélkül, hogy extenzív seregszemlére törekedne – bemutatja az elmúlt két és fél évtized kortárs magyar drámairodalmának legjelentősebb, legszínvonalasabb rétegét, ismertetve és elemezve mintegy száz színdarabot. A szerző egy korábbi munkájában az előző korszak, az 1960-as,’70-es,’80-as évek magyar drámairodalmát vizsgálta. A jelen kötet az említett mű, a Drámaforma és nyilvánosság. A magyar dráma alakulása Örkény Istvántól Nádas Péterig (1997) című könyv folytatásának is tekinthető.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
-15%
  ZSIDÓ IDENTITÁSKÉPEK A HUSZADIK SZÁZADI MAGYAR IRODALOMBAN

Szerzők: Schein Gábor, Szűcs Teri

ELTE BTK-ELTE Eötvös Kiadó, 2013

 

A mai magyar társadalom hétköznapi nyelvhasználatának különböző szintjein  éppen úgy, mint a társadalomtudományokban, a privát és a nyilvános szférában  a legnehezebben kezelhető szavak közé tartozik a zsidó. Alig feltérképezett örvénylése személyiség- és társadalompszichológiai, történeti, szociális, jogi, esztétikai, testtudati aspektusokat érint és nincs olyan területe a társadalmi életnek, ahol felbukkanása kizárható volna. Kötetünk kiindulópontjául az a tapasztalat szolgált, hogy a zsidóhoz tartozó képzetek identifikációs mintázatokba rendeződnek, kapcsolatba kerülnek más identifikációs tényezőkkel, megmutatkozásuk azoktól elválaszthatatlan.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!

Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.