Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése
Szűrés
Szerző(k) 
Ár
390 Ft - 26 240 Ft
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Gazdasági és kereskedelmi jog

 Fő kategória >Állam- és jogtudomány >Gazdasági és kereskedelmi jog

Termék sorrend módosítás:

12

JOGI SZEMÉLYEK A GAZDASÁGI FORGALOMBAN - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2014. március 31.

Szerzők: Dr. Fézer Tamás, Dr. Károlyi Géza, Dr. Petkó Mihály, Dr. Törő Emese

Menedzser Praxis Szakkiadó, 2014

 

A könyv célja, hogy a kereskedelmi jogot és a gazdasági élet szereplőire, azok között is kiemelten a gazdasági társaságokra vonatkozó hatályos magyar joganyagot teljes körűen bemutassa. Az egyéni vállalkozás, az egyéni cég, a mezőgazdasági termelők, a speciális társaságok és a civil szektor jogával kiegészülve komplex módon vizsgálja a gazdasági jogunk koncentrált állapotát. A kiadvány kitekint az Európai Unió társasági jogot érintő jogalkotási tendenciáira is, bemutatva az EU jogának égisze alatt működő szupranacionális szervezeteket (SE, ege, SCE) is. A vállalkozások piacon kifejtett magatartásainak keretet adó versenyjog anyagi jogi szabályai is nélkülözhetetlenek a kereskedelmi jog alanyainak jogát bemutató munkában, így könyvünk erre a területre is kitér. Több jogintézmény és szabály magyarázatához segítségül hívtuk a bírói, versenytanácsi gyakorlatot is.

 
2 940 Ft
A DEVIZAHITELEZÉS NAGY KÉZIKÖNYVE - Elfogyott

Szerkesztő: Prof. Dr. Lentner Csaba

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2014

 

A DEVIZAHITELEZÉS NAGY KÉZIKÖNYVE című monográfiában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közpénzügytan professzora által vezetett alkotóközösség tagjai a devizahitelezés problematikájának kialakulását, majd a 2010. évet követő állami konszolidációját közpénzügyi, jogi- és európai uniós szabályozási szempontból mutatják be. Magyarországon az első könyv, amely a devizahitelezés jelenségét tudományos és egyidejűleg közérthető formában mutatja be.

Pénzügyi kormányzással, államigazgatással, jogi és gazdasági területekkel foglalkozó szakembereknek, devizahitelekben érdekelteknek, továbbá egyetemi hallgatóknak egyaránt ajánlható kézikönyv.

 
14 900 Ft
A SZÁMVITEL NAGY KÉZIKÖNYVE 2016 - Elfogyott

Szerzők: Kardos Péter - Szakács Imre

Complex Kiadó, 2016

 

A kiadvány egy alapozó fejezetet követően egy cég életútján keresztül, a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan részletezi az év közbeni és év végi számviteli teendőket, az elszámolásokat, a leltározást, a beszámoló-készítést, annak elemzését, jóváhagyását, könyvvizsgálatát és közzétételét. Az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatban kitér az eseménnyel összefüggő dokumentumokra, feladatokra, felelősségi körökre és határidőkre.

 
26 240 Ft
EGYMÁSRA UTALTAN  - Elfogyott

Milyen módon orvosoljuk a kereskedelmi szerződés teljesítésének nehézségeit?

Szerző: Dr. Székely Katalin

ILLIA & Co. Könyvkiadó Kft., 2013

 

A hosszú távú kereskedelmi szerződéseknél gyakori eset, hogy valamelyik fél oldalán megváltoznak a körülmények és a teljesítés elnehezedik. A jog bizonyos esetekben segítséget nyújt. Ahol a változás mértéke nem éri el a lényeges érdeksérelem mértékét, ott nincs lehetőség bírósági szerződésmódosításra. Kezelhetők-e az ilyen szituációk a jóhiszemű együttműködés elvárása alapján peren kívüli rendezéssel? Az ehhez szükséges belátás, a másik fél helyzetének átélése – ez már önmagában jóhiszeműséget igényel. Ezekre a kérdésekre keres választ a jog-összehasonlítás eszközeivel dolgozó könyv.

 
3 990 Ft
PÉNZÜGYI JOG I. - Elfogyott

Szerkesztette: Halustyik Anna

Szent István Kiadó, 2006

 

A Pénzügyi Jog I. kötet alapvető áttekintést nyújt az egyetemi oktatás első féléves anyagáról. A pénzügyi alkotmányosság kérdései első alkalommal kerülnek tárgyalásra és részben új megvilágításban helyezik a tárgyat. Az Alkotmánybíróság gyakorlatának bemutatása követi a téma szempontjából fontos tárgyfelosztást. Újdonsága a tankönyvnek a különböző pénzügyi jogi területek gyakorlatának bemutatása is, ami esetenként más és más megközelítést igényel. A bíróságok tevékenységének bemutatása továbbra is a jogszabályok melletti egyik legfontosabb, de már nem kizárólagos területe a gyakorlati problémák tisztázásának. Az adójogban a hatósági jogalkalmazás és jogértelmezés szövevényes területe már nagyobb, mint a polgári peres bírósági határozatok tömege. A vámjogi gyakorlat merőben más természetű - amely eltérés nem csak az uniós szabályozásból fakad. Az államháztartás szabályozásához kapcsolódó gyakorlat pedig túlnyomórészt nem a bíróságok tevékenységén alapszik. A magyar bírósági, hatósági és más típusú gyakorlat mellett jelentős az uniós bírósági gyakorlat bemutatása is - különösen az általános forgalmi adó területén, ahol a magyar szabályozást egyértelműen meghatározza az uniós jogalkotás. Dr. Halustyik Anna a PPKE Jog- és Államtudományi Karán a Pénzügyi Jogi Tanszéket vezeti annak megalakulása óta. A Pénzügyi Jog tárgyon túlmenően a Bank- és Tőzsdejog tárgyat is jellemzi. 1986 óta tanít a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodási Karának Gazdasági Jogi (ma: Üzleti Jogi) Tanszékén, amelyet 2003 óta vezet. Emellett a Nemzetközi Üzleti Főiskolán tart előadásokat és angol nyelvű kurzusokat.

 
4 700 Ft
PÉNZÜGYI JOG II. - Elfogyott

Szerkesztette: Halustyik Anna

Szent István Kiadó, 2006

 

A Pénzügyi jog II. kötete tartalmazza a jövedelemadók közül a személyi jövedelemadó és a társasági adó szabályozását, valamint a pénzpiacra és a tőkepiacra vonatkozó alapvető szervezeti szabályokat. Az adószabályozások bemutatásában újdonság a nagyszámú hazai – bírósági, adóhatósági – és az európai uniós eset bemutatása; külön hangsúlyozva és összefoglalva az Alkotmánybíróság jövedelem-típusú adókkal kapcsolatos fontos döntéseit.

 
3 500 Ft
CÉGTÖRVÉNY - Novissima jogszabályok - Elfogyott

A szerkesztés lezárva: 2014. március 10

Hatályos: 2014. március 15-től

Novissima Kiadó, 2014

 

A gyűjtemény az alábbi jogszabályokat tartalmazza:

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt;

a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvényt

 
890 Ft
CSŐD- ÉS FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS - Elfogyott

Hatályos: 2014. március 15-től
A szerkesztés lezárva: 2014. március 3.

Novissima Kiadó, 2014

 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény.

Egységes szerkezetben a 2014. április 1. és május 1. napján hatálybalépő módosításokkal.

 
690 Ft
  BIZTOSÍTÁSELMÉLET ÉS ÜZEMGAZDASÁGTAN- BIZTOSÍTÁSI JOG – ÁGAZATI BIZTOSÍTÁSTAN - Elfogyott

Szerzők: Horinka Melinda, Zavodnyik József, Adorján Zsolt

Perfekt Kiadó, 2008

 
4 200 Ft
A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI -Elfogyott

Szerző: Dr. Aszódi Ilona

Perfekt Kiadó, 2006

 

A tankönyv hazánk nemzetközi kapcsolatainak, nemzetközi szervezetekben való részvételének rövid ismertetése után elsőként a gazdasági társaságokra vonatkozó közös szabályokat, majd az egyes gazdasági társaságok jellemzőit tárgyalja. Az olvasó ezután megismerheti a kapcsolódó vállalkozások, a szövetkezetek és a nonprofit szervezetek működését, valamint az egyéni vállalkozókat érintő szabályozást. Betekintést nyerhet a cégeljárás, a csődeljárás, a felszámolási eljárás és a végelszámolás folyamatába. A jövendő munkavállalóknak mindenképpen hasznára válik a munkaügyi jogszabályok átfogó, és a gazdasági büntetőjog vázlatos ismertetése is.

 
3 200 Ft
  A NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK JOGA I-III.  - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2003. szeptember 30.

Szerző: Vörös Imre

KRIM Bt., 2003

 

Ez a munka a XXI. század globalizálódó világgazdaságának fejlődési tendenciáira tekintettel átfogó képet ad a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának új irányairól. A feldolgozás kiterjed mind a nemzetközi jogi és a közigazgatási jogi, mind pedig a polgári jogi („magánjogi") feltételrendszerre: a WTO/GATT és a TRIP is éppen úgy feldolgozásra került, mint a külföldi beruházók védelme. Az értékpapírok és a szerződéses jogviszonyok jelentős helyet foglalnak el: a nemzetközi adásvételre vonatkozó Bécsi Egyezmény több, mint 40 jogeset fényében történő bemutatását az INCOTERMS, a nagyberendezések szállítására és szerelésére vonatkozó, a licencia-, franchise- és kooperációs szerződés, valamint a lízing-szerződés követi. Eme önálló szerződésekhez képest járulékos szerződésekként mutatja be a munka a piacszervezési (forgalmazói), és az ügynöki szerződéseket A szerződés teljesítéseként jelenik meg a nemzetközi fizetések joga (átutalás, beszedési megbízás, az okmányos meghitelezés, a bankgarancia, a faktoring és a forfaitíng). A könyv foglalkozik a nemzetközi gazdasági kapcsolatok új jelenségével: az elektronikus kereskedelemmel; az elemzés a jogviták választottbíráskodás útján történő rendezésének bemutatásával zárul. A könyv újdonsága a nagyszámú jogeset feldolgozása, a jogintézmények bemutatásánál a kontinentális szövegelemző, és az angolszász esetjogi szemlélet egyesítése. A munkát ezért függelék: jogszabály- és jogesettár, valamint mintaszerződések közlése egészíti ki, amely a művet a dogmatikai kérdések megfelelő súlyú kezelése mellett az oktatás és a gyakorlat számára egyaránt hasznossá teszi.

 

 

 
7 700 Ft
CSŐDJOG - Elfogyott

A csőd-, a felszámolás, a végelszámolás, a megszűnési- és a vagyonrendezési eljárás kérdései

Egyetemi tankönyv

A kézirat lezárva: 2012. március 1.

Szerző: Dr. Juhász László

Lektor: Dr. Bíró György

Novotni Alapítvány Kiadó, 2012

 

Az egyetemi jegyzet rövid történeti és elméleti áttekintés után a következő főbb területeket tárgyalja: csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, megszüntetési eljárás, vagyonrendezési eljárás. A jegyzet irmerteti a fontosabb csődjogi fogalmakat és intézményeket is.

 
4 200 Ft
VÁLLALKOZÓI TÖRVÉNY - Elfogyott

Hatályos: 2010. január 1-től

A jogszabály Magyar Közlönyben megjelent állapota.

A szerkesztés lezárva: 2009. november 18.

Novissima Kiadó, 2009

 

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről.

 

 

 
390 Ft
GAZDASÁGI JOG - Novissima jogszabályok - Elfogyott

Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől

A szerkesztés lezárva: 2013. augusztus 22.

Novissima Kiadó, 2013

 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény.

 
790 Ft
KERESKEDELMI JOG - Elfogyott

Szerző: Bárdos Péter dr., Menyhárd Attila dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2008

 

A kereskedelmi jog a jogtörténet korai középkor óta állandó szereplője, bizonyos korszakaiban a jogfejlődés motorja és egyes kereskedelmi kódexek a jogtörténet kiemelkedő jelentőségű mérföldkövei. A kereskedelmi jog ma újult erővel, megnövekedett súllyal van jelen az európai jogalkotásban, ám új, a piacgazdaság elvárásainak megfelelő tartalommal, amely szemléletét tekintve az angolszász „business law”-val rokonítható. Az új megközelítés és új tartalom jegyében született ez a könyv, amelyben a szerzők a kereskedelmi jogot mint a gazdasági, piaci folyamatok zavartalanságát biztosítani hivatott magánjogi és közjogi eszközök, intézmények rendszerét tárgyalják.

 
7 900 Ft
  BIZTOSÍTÁSI KÖZJOG  - Kézikönyv a gyakorlat számára - Elfogyott

Kézikönyv a gyakorlat számára

Szerzők: Bálint Györgyi dr., Kiss Ferenc Kálmán dr., Halmos Sándorné, László György dr., Majzik Ferenc Levente dr., Molnár István dr., Trunkó Barnabás dr., Zavodnyik József dr., Demjénné Gyöngy Judit, Dr. Székely Szűcsné dr. Novák Mária, Pintér Imre dr., Simon Attila dr., Takáts Péter dr.

Szerkesztő: Kovács Zsolt dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2006

 

A kézikönyv a biztosítási törvény kommentárjának erényeit megőrizve nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorló jogalkalmazók számára jelentőséggel bíró kérdésekre, feldolgozva a biztosítási törvény 1996-os hatálybalépése óta eltelt majd 10 esztendő bőséges felügyeleti gyakorlatát, s a kevésbé terjedelmes, de kialakulóban lévő bírói gyakorlatot. Az immár szükségképpen európai uniós keretekben gondolkodó jogalkalmazást pedig a biztosításra vonatkozó illetve azt érintő EU szabályok illetve bírósági ítéletek feldolgozása segíti.

 
7 245 Ft
  SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2005-2006-2007 - Elfogyott

Szerző: Ujvári Géza dr., Adorján Csaba dr., Fridrich Péter, Garajszki Zoltán dr., Kresalek Péter, Lukács János dr., Nagy Lajos dr., Róth József dr., Bíró Tibor dr., Pál Tibor dr., Veit József dr.

Szerkesztő: Adorján Csaba dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

2007. január 1-jétől megváltozott a számviteli törvény. Ezek a változások az előző évekhez hasonlóan nem jelentenek terjedelmes, a számvitel szabályozását alapjaiban érintő módosításokat. Várható azonban, hogy az első Magyar Számviteli Standardok hatályba lépésével (várhatóan 2008-tól) jelentősebb változásokra kerül sor. Előbbiek miatt az előző évek gyakorlatának megfelelően – egyetértésben a kiadóval – nem jelenik meg újra az egész Számviteli törvény magyarázata, helyette az elmúlt három év változásainak magyarázatát tartalmazó kiadványt kap kézhez a Tisztelt Olvasó.

 

 
6 800 Ft
A KONSZOLIDÁLT (ÖSSZEVONT) ÉVES BESZÁMOLÓ - Elfogyott

Második, átdolgozott kiadás

Szerző: Ujvári Géza dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2004

 

A kézikönyv második, átdolgozott kiadásának célja a kialakult és elfogadott - a hazai szabályoknak és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő - konszolidálási módszerek bemutatása, valamint a számviteli törvény konszolidálással kapcsolatos előírásainak rendszerbe foglalása, ismertetése, összefoglalása.

 
4 000 Ft
A FAKTORING - Elfogyott

Szerző: Nagy Zoltán dr.

Lektor: Halustyik Anna dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2009

 

Ez idáig nagy összefoglaló jogtudományi jellegű munka a faktoringról Magyarországon még nem jelent meg. Több neves hazai és külföldi szerző munkáira támaszkodva a mű meghatározza a faktoring fogalmát és rendszerezi típusait. Bemutatja a faktoring amerikai, európai és hazai fejlődéstörténetét. A hazai, külföldi jogszabályi hátteret elemezve a faktoringot, mint pénzügyi szolgáltatást is bemutatja és áttekinti az intézményi háttérre vonatkozó szabályozást.

 
7 200 Ft
VEZETŐK KÉZIKÖNYVE - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2009. január 1., 2009. november 10.

Szerző: Berke Barna, dr., Futó Gábor dr., Garamvölgyi Róbert dr., Pál Lajos dr., Tóth Gábor dr., Kovács Ferenc dr

Szerkesztő: Pál Lajos dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2009

 

A kiadvány a gazdasági társaság vezetői számára legfontosabb ismereteket foglalja össze. Bemutatja a tisztségviselők foglalkoztatására irányadó munkajogi és társasági jogi rendelkezéseket, valamint a legfontosabb adó- és társadalombiztosítási szabályokat. Emellett átfogó képek ad a társasági jog és a cégjog vezetők számára fontos specifikus szabályairól, az erre vonatkozó bírói gyakorlatról. Részletesen foglalkozunk a vezető tisztségviselőkre, illetve az ügyvezetésre vonatkozó előírásokkal, kivetítve a közös szabályokat az egyes társasági jogi formákra, így a közkereseti társaságra, a betéti társaságra, a korlátolt felelősségű társaságra és a részvénytársaságra.

 
9 400 Ft
  AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSRA, ELEKTRONIKUS KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK MAGYARÁZATA - Elfogyott

Szerzők: Verebics János dr., Sylvester Nóra dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2006

 

A könyv arra törekszik, hogy információs társadalmi jogalkotásunk szempontjából alapvetőnek számító, a közösségi jog szabályainak átvételét biztosító két törvényt Európa-jogi vonatkozásaikra is figyelemmel dolgozza fel és magyarázza.

 
5 040 Ft

12

Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.