Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Szűrés
Szerző(k) 
Ár
390 Ft - 24 560 Ft
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Gazdasági és kereskedelmi jog

 Fő kategória >Állam- és jogtudomány >Gazdasági és kereskedelmi jog

Sorrend:

12

AZ EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI JOGA I. - Elfogyott

Szerkesztette: Király Miklós

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2012

 

Több mint másfél évtized telt el azóta, hogy a szerzők első tankönyve megjelent az európai kereskedelmi jogról. A tisztelt Olvasó most az Európai Unió gazdasági jogát bemutató új generációs tankönyvsorozat első darabját tartja kezében, amely már teljes mértékben figyelembe veszi a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés módosításait, az Európai Unióról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződések hatályos rendelkezéseit. A munka minden eddiginél részletesebben elemzi a belső piac működését és az Európai Unió közös kereskedelempolitikáját, végig kiemelt figyelmet szentelve az Európai Unió Bírósága által kialakított joggyakorlat, s különösen a magyar vonatkozású ügyek értékelésének. Könyvünk elsősorban a joghallgatók felkészülésének igényeit tartja szem előtt, de mindenki haszonnal forgathatja, aki érdeklődik az integráció gazdasági lényegét megtestesítő szabályozás iránt.

 
5 000 Ft
A GAZDASÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA II. - Elfogyott

Kézirat lezárva: 2015. június 1.

Szerző: Nochta Tibor

Dialóg Campus Kiadó, 2015

 

A könyv első kötete.

 

A polgári jognak egyik legfontosabb területe ma a kereskedelmi – gazdasági magánjog. A gazdasági-kereskedelmi élethez szorosan kötődő e joganyag jelentős részét a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) tartalmazza (társasági jog, fogyasztóvédelmi magánjog, értékpapírokra irányadó általános szabályok, a dologi jogi normák, az üzleti tartalmú szerződések stb.) de a kódex mellett köszönhetően az igen erős közjogi és eljárási jogi hatásoknak, külön törvényi szabályozásban lelhető fel a cégjog, csődjog, az egyéni vállalkozás és egyéni cégekre irányadó jog, a versenyjog, a közbeszerzések joga stb. A gazdaságra vonatkozó e sokarcú jogi rezsim alapvető szabályainak ismerete a jogi szakvizsgakövetelmény nélkülözhetetlen eleme kell legyen.

 
5 980 Ft
A gazdaság jogi szabályozása I. Jogi szakvizsga segédkönyvek.

A kézirat lezárva: 2015. június 1.

Szerző: Nochta Tibor

Dialóg Campus Kiadó, 2015

 

A könyv második kötete.

 

A polgári jognak egyik legfontosabb területe ma a kereskedelmi – gazdasági magánjog. A gazdasági-kereskedelmi élethez szorosan kötődő e joganyag jelentős részét a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) tartalmazza (társasági jog, fogyasztóvédelmi magánjog, értékpapírokra irányadó általános szabályok, a dologi jogi normák, az üzleti tartalmú szerződések stb.) de a kódex mellett köszönhetően az igen erős közjogi és eljárási jogi hatásoknak, külön törvényi szabályozásban lelhető fel a cégjog, csődjog, az egyéni vállalkozás és egyéni cégekre irányadó jog, a versenyjog, a közbeszerzések joga stb. A gazdaságra vonatkozó e sokarcú jogi rezsim alapvető szabályainak ismerete a jogi szakvizsgakövetelmény nélkülözhetetlen eleme kell legyen.

 
4 980 Ft
  A NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK JOGA I-III.  - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2003. szeptember 30.

Szerző: Vörös Imre

KRIM Bt., 2003

 

Ez a munka a XXI. század globalizálódó világgazdaságának fejlődési tendenciáira tekintettel átfogó képet ad a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának új irányairól. A feldolgozás kiterjed mind a nemzetközi jogi és a közigazgatási jogi, mind pedig a polgári jogi („magánjogi") feltételrendszerre: a WTO/GATT és a TRIP is éppen úgy feldolgozásra került, mint a külföldi beruházók védelme. Az értékpapírok és a szerződéses jogviszonyok jelentős helyet foglalnak el: a nemzetközi adásvételre vonatkozó Bécsi Egyezmény több, mint 40 jogeset fényében történő bemutatását az INCOTERMS, a nagyberendezések szállítására és szerelésére vonatkozó, a licencia-, franchise- és kooperációs szerződés, valamint a lízing-szerződés követi. Eme önálló szerződésekhez képest járulékos szerződésekként mutatja be a munka a piacszervezési (forgalmazói), és az ügynöki szerződéseket A szerződés teljesítéseként jelenik meg a nemzetközi fizetések joga (átutalás, beszedési megbízás, az okmányos meghitelezés, a bankgarancia, a faktoring és a forfaitíng). A könyv foglalkozik a nemzetközi gazdasági kapcsolatok új jelenségével: az elektronikus kereskedelemmel; az elemzés a jogviták választottbíráskodás útján történő rendezésének bemutatásával zárul. A könyv újdonsága a nagyszámú jogeset feldolgozása, a jogintézmények bemutatásánál a kontinentális szövegelemző, és az angolszász esetjogi szemlélet egyesítése. A munkát ezért függelék: jogszabály- és jogesettár, valamint mintaszerződések közlése egészíti ki, amely a művet a dogmatikai kérdések megfelelő súlyú kezelése mellett az oktatás és a gyakorlat számára egyaránt hasznossá teszi.

 

 

 
7 700 Ft
CSŐDJOG - Elfogyott

A csőd-, a felszámolás, a végelszámolás, a megszűnési- és a vagyonrendezési eljárás kérdései

Egyetemi tankönyv

A kézirat lezárva: 2012. március 1.

Szerző: Dr. Juhász László

Lektor: Dr. Bíró György

Novotni Alapítvány Kiadó, 2012

 

Az egyetemi jegyzet rövid történeti és elméleti áttekintés után a következő főbb területeket tárgyalja: csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, megszüntetési eljárás, vagyonrendezési eljárás. A jegyzet irmerteti a fontosabb csődjogi fogalmakat és intézményeket is.

 
4 200 Ft
VÁLLALKOZÓI TÖRVÉNY - Elfogyott

Hatályos: 2010. január 1-től

A jogszabály Magyar Közlönyben megjelent állapota.

A szerkesztés lezárva: 2009. november 18.

Novissima Kiadó, 2009

 

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről.

 

 

 
390 Ft
GAZDASÁGI JOG - Novissima jogszabályok - Elfogyott

Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől

A szerkesztés lezárva: 2013. augusztus 22.

Novissima Kiadó, 2013

 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény.

 
790 Ft
TÁRSASÁGI ÉS CÉGJOGI IRATMINTATÁR - Elfogyott

Harmadik, átdolgozott kiadás - Új magánjog sorozat 8.

Szerző: Gál Judit, Koday Zsuzsanna, Mondok Edit

Szerkesztő: Gál Judit

HVG-ORAC Kiadó, 2015

 

A nagysikerű kiadvány legújabb kiadása az új Polgári Törvénykönyv és a Cégtörvény megváltozott társasági jogi, cégjogi szabályait alapul véve ad iratmintákat a gazdasági társaságok cégbíróságokhoz intézendő beadványaihoz, de a minták számos esetben cégen belüli használatra is alkalmasak.

Az iratmintákat társasági formák szerinti bontásban közlő gyűjtemény egyaránt tartalmaz az alapítási és a változásbejegyzési ügyekhez tartozó dokumentumokat, így mind a cégalapításban érdekelt, mind a már működő társaságok számára hasznos lehet.

 
9 000 Ft
KERESKEDELMI JOG - Elfogyott

Szerző: Bárdos Péter dr., Menyhárd Attila dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2008

 

A kereskedelmi jog a jogtörténet korai középkor óta állandó szereplője, bizonyos korszakaiban a jogfejlődés motorja és egyes kereskedelmi kódexek a jogtörténet kiemelkedő jelentőségű mérföldkövei. A kereskedelmi jog ma újult erővel, megnövekedett súllyal van jelen az európai jogalkotásban, ám új, a piacgazdaság elvárásainak megfelelő tartalommal, amely szemléletét tekintve az angolszász „business law”-val rokonítható. Az új megközelítés és új tartalom jegyében született ez a könyv, amelyben a szerzők a kereskedelmi jogot mint a gazdasági, piaci folyamatok zavartalanságát biztosítani hivatott magánjogi és közjogi eszközök, intézmények rendszerét tárgyalják.

 
7 900 Ft
  BIZTOSÍTÁSI KÖZJOG  - Kézikönyv a gyakorlat számára - Elfogyott

Kézikönyv a gyakorlat számára

Szerzők: Bálint Györgyi dr., Kiss Ferenc Kálmán dr., Halmos Sándorné, László György dr., Majzik Ferenc Levente dr., Molnár István dr., Trunkó Barnabás dr., Zavodnyik József dr., Demjénné Gyöngy Judit, Dr. Székely Szűcsné dr. Novák Mária, Pintér Imre dr., Simon Attila dr., Takáts Péter dr.

Szerkesztő: Kovács Zsolt dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2006

 

A kézikönyv a biztosítási törvény kommentárjának erényeit megőrizve nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorló jogalkalmazók számára jelentőséggel bíró kérdésekre, feldolgozva a biztosítási törvény 1996-os hatálybalépése óta eltelt majd 10 esztendő bőséges felügyeleti gyakorlatát, s a kevésbé terjedelmes, de kialakulóban lévő bírói gyakorlatot. Az immár szükségképpen európai uniós keretekben gondolkodó jogalkalmazást pedig a biztosításra vonatkozó illetve azt érintő EU szabályok illetve bírósági ítéletek feldolgozása segíti.

 
7 245 Ft
  SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2005-2006-2007 - Elfogyott

Szerző: Ujvári Géza dr., Adorján Csaba dr., Fridrich Péter, Garajszki Zoltán dr., Kresalek Péter, Lukács János dr., Nagy Lajos dr., Róth József dr., Bíró Tibor dr., Pál Tibor dr., Veit József dr.

Szerkesztő: Adorján Csaba dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2007

 

2007. január 1-jétől megváltozott a számviteli törvény. Ezek a változások az előző évekhez hasonlóan nem jelentenek terjedelmes, a számvitel szabályozását alapjaiban érintő módosításokat. Várható azonban, hogy az első Magyar Számviteli Standardok hatályba lépésével (várhatóan 2008-tól) jelentősebb változásokra kerül sor. Előbbiek miatt az előző évek gyakorlatának megfelelően – egyetértésben a kiadóval – nem jelenik meg újra az egész Számviteli törvény magyarázata, helyette az elmúlt három év változásainak magyarázatát tartalmazó kiadványt kap kézhez a Tisztelt Olvasó.

 

 
6 800 Ft
A KONSZOLIDÁLT (ÖSSZEVONT) ÉVES BESZÁMOLÓ - Elfogyott

Második, átdolgozott kiadás

Szerző: Ujvári Géza dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2004

 

A kézikönyv második, átdolgozott kiadásának célja a kialakult és elfogadott - a hazai szabályoknak és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő - konszolidálási módszerek bemutatása, valamint a számviteli törvény konszolidálással kapcsolatos előírásainak rendszerbe foglalása, ismertetése, összefoglalása.

 
4 000 Ft
A FAKTORING - Elfogyott

Szerző: Nagy Zoltán dr.

Lektor: Halustyik Anna dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2009

 

Ez idáig nagy összefoglaló jogtudományi jellegű munka a faktoringról Magyarországon még nem jelent meg. Több neves hazai és külföldi szerző munkáira támaszkodva a mű meghatározza a faktoring fogalmát és rendszerezi típusait. Bemutatja a faktoring amerikai, európai és hazai fejlődéstörténetét. A hazai, külföldi jogszabályi hátteret elemezve a faktoringot, mint pénzügyi szolgáltatást is bemutatja és áttekinti az intézményi háttérre vonatkozó szabályozást.

 
7 200 Ft
VEZETŐK KÉZIKÖNYVE - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2009. január 1., 2009. november 10.

Szerző: Berke Barna, dr., Futó Gábor dr., Garamvölgyi Róbert dr., Pál Lajos dr., Tóth Gábor dr., Kovács Ferenc dr

Szerkesztő: Pál Lajos dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2009

 

A kiadvány a gazdasági társaság vezetői számára legfontosabb ismereteket foglalja össze. Bemutatja a tisztségviselők foglalkoztatására irányadó munkajogi és társasági jogi rendelkezéseket, valamint a legfontosabb adó- és társadalombiztosítási szabályokat. Emellett átfogó képek ad a társasági jog és a cégjog vezetők számára fontos specifikus szabályairól, az erre vonatkozó bírói gyakorlatról. Részletesen foglalkozunk a vezető tisztségviselőkre, illetve az ügyvezetésre vonatkozó előírásokkal, kivetítve a közös szabályokat az egyes társasági jogi formákra, így a közkereseti társaságra, a betéti társaságra, a korlátolt felelősségű társaságra és a részvénytársaságra.

 
9 400 Ft
  AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSRA, ELEKTRONIKUS KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK MAGYARÁZATA - Elfogyott

Szerzők: Verebics János dr., Sylvester Nóra dr.

HVG-ORAC Kiadó, 2006

 

A könyv arra törekszik, hogy információs társadalmi jogalkotásunk szempontjából alapvetőnek számító, a közösségi jog szabályainak átvételét biztosító két törvényt Európa-jogi vonatkozásaikra is figyelemmel dolgozza fel és magyarázza.

 
5 040 Ft

12

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.