Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Középkor


Sorrend:


-15%
A KORLÁTKÖVIEK

Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15-16. században

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások 5

Szerző: Neumann Tibor

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2007

 

Jelen kötetben az érdeklődő egy középkori, 1546-ban kihalt várbirtokos nemesi család történetét olvashatja, amely nevét a Kis-Kárpátokban emelkedő és általuk 1446-ban megszerzett Korlátkő váráról kapta. A könyv a családdal kapcsolatos történeti eseményeket a családfők életrajzán keresztül mutatja be, akik között Újlaki Miklós szolgálatában tevékenykedő vezető főúri familiárist, komáromi ispánt és diplomatát, királyi kamarásokat, végül a Mohácsnál elesett Péter királyi udvarmester személyében egy nagyhatalmú bárót is találunk.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 MÁTYÁS KIRÁLY HADSEREGE 1458 - 1526 - THE ARMY OF KING MATTHIAS 1458 - 1526

Szerző: Somogyi Győző

Zrínyi Kiadó, 2014

 

Mátyás király az akkori Európa egyik legnagyobb haderejét tartotta fegyverben. Ennek alapját a vármegyék zászlói alatt szolgáló nemesség, a főurak és főpapok bandériumai, a kiváltságos népek (székelyek, szászok, kunok) csapatai, a jobbágytelkek utáni telekkatonaság, végül a végszükségben hadra kelt parasztság és polgárság képezte. Mátyás emellett kiépített egy állandó zsoldos hadsereget is. Ez nehézlovasságból, nehézgyalogságból, szekérvárból, tüzérségből, huszárságból és folyami hajóhadból állt. Mátyás hadjáratait személyesen vezette, mint kiváló hadvezér, bátor lovag és tapasztalt bajvívó, aki egyúttal a hadmérnöki és haditechnikai újítások iránt is érdeklődött.

 
2 990 Ft
Akció: 2 540 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A HADTÁP VOLT MAGA A FEGYVER

Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseiről

Szerkesztette: Pósán László, Veszprémy László

Zrínyi Kiadó, 2013

 

Magyar nyelven ez az első kötet, ami a középkori hadellátás és katonai logisztika kérdéseit tárgyalja. A 14 tanulmány a logisztika legkülönbözőbb kérdésköreit tekinti át Európa egyes területein, majd hangsúlyosan Magyarországon. A tanulmánygyűjtemény arra törekszik, hogy felvillantsa a katonai logisztika komplexitását és bonyolultságát a Bizánci Birodalomtól egészen a 16. századi magyar várleltárakig. A tanulmányok széles műfaji skálán mozognak, a nagyobb időbeli távlatokat átfogó értekezések mellett konkrét hadi eseményeket, hadszervezeti jelenségeket elemző írások is olvashatók.

 
5 500 Ft
Akció: 4 675 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A XIV–XVI. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM BIZÁNCI ÉS KORA ÚJKORI GÖRÖG NYELVŰ FORRÁSAI

Szerző: Baán István

Balassi Kiadó, 2013

 

Moravcsik Gyula kitűnő szöveggyűjteményének, Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásainak folytatása Baán István munkája. A kötet az 1301 és 1599 közti magyarországi, illetve a Magyarország sorsát érintő eseményekkel foglalkozó forrásokat közli, beleértve többek között a Bizánc bukása után működő történetírók műveinek idevonatkozó részeit is. Ezzel olyan forráscsoport válik megismerhetővé, amely eddig magyarul nem jelent meg. E hézagpótló munka nemcsak a szövegek megbízható fordítását közli, hanem a források értelmezéséhez szükséges bevezetéseket és magyarázatokat, valamint a legfontosabb szakirodalomra való utalásokat is tartalmazza. Ily módon a középkorral foglalkozó egyetemi oktatók, történelem szakos egyetemi hallgatók, középiskolai tanárok, de a történelem iránt érdeklődők számára is betekintés nyílik a magyar–bizánci kapcsolatoknak ebbe a kevésbé közismert, de sok, közérdeklődésre is számot tartó eseményt felölelő korszakába.

 
8 000 Ft
Akció: 7 200 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
 SZÖKÖTT SZERZETESEK - ERŐSZAK ÉS FIATALOK A KÉSŐ KÖZÉPKORBAN

Szerző: Erdélyi Gabriella

Libri Könyvkiadó, 2011

 

Miért tartja a köztudat erőszakosnak a középkort?

Milyen lehetőségei voltak akkoriban egy fiatalnak a felemelkedésre?

Hogyan büntettek egy papot, ha erőszakos tettet követett el?

Miért tabusították az 1514-es Dózsa-felkelést az első emlékezők?

 

Erdélyi Gabriella történész könyvének főszereplői olyan késő középkori diákok, szegény papok és a barátcsuhát letevő szerzetesek, akik mindennapjaik során erőszakos konfliktusokba keveredtek, és ezért a pápai udvarhoz fordultak, hogy bűnük alól feloldozást nyerjenek. Történeteik révén bepillantást nyerhetünk az iskolai csetepaték világába, az éjszakai életbe és a nagy falusi ünnepekbe, akárcsak a törökök és az urak elleni harcokba. Sorsukban közös, hogy fiatalok voltak, akik megélhetésüket és boldogulásukat keresték egy olyan korszakban, amely Európa nagy szellemi és társadalmi átalakulását készítette elő.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A KIRÁLYKETTEJE ÉS AZ ISPÁN HARMADA

Vámok és vámszedés Magyarországon a középkor első felében

Szerző: Weisz Boglárka

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi

Intézet. 2013

 

Weisz Boglárka 1975-ben született Szabadszálláson. A kecskeméti Katona József Gimnáziumban érettségizett 1993-ban. 1998-ban történelem–középkorász, 2000-ben magyar nyelv és irodalom–nyelvtörténet speciális képzés diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE). 1998 és 2001 között az SZTE történelem PhD-program Magyar középkor című alprogramjának nappali szakos hallgatója volt. 2001 és 2004 között az MTA–SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport fiatal kutatójaként dolgozott. PhD-értekezését 2006-ban védte meg a Szegedi Tudományegyetemen. 2006 óta a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének (2012 óta Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet) tudományos munkatársa. Kutatásait a középkori magyar gazdaságtörténet különböző területein folytatja: vámtörténet, bányászattörténet, a kamararendszer vizsgálata, királyi adórendszer. Vásárok és lerakatok a középkori Magyar Királyságban című monográfiája 2012-ben jelent meg az MTA BTK TTI Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések című sorozatában.

 
3 400 Ft
Akció: 2 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 HÁBORÚBAN BIZÁNCCAL - MAGYARORSZÁG ÉS A BALKÁN A 11-12. SZÁZADBAN

Szerző: B. Szabó János

Corvina Kiadó, 2013

 

Bizánc. Fényűző pompa, sötét ármányok, vérre menő teológiai viták, kifinomult művészet - egy birodalom ezeréves története sűrűsödik össze ebben a szóban. Ám annak mára már elhalványult az emlékezete, hogy ez a birodalom évszázadokon át milyen fontos szerepet játszott északi szomszédja, a Magyar Királyság történetében.

E könyv ennek a bonyolult és ellentmondásos viszonynak egy részletét, a 11-12. századi magyar-bizánci küzdelmek történetét idézi fel, méghozzá széles politikai és kultúrtörténeti keretbe ágyazva. Eközben betekintést nyerhetünk Európa két évszázadának hatalmi politikájába, végigkövethetjük Árpád-házi királyaink dinasztikus politikáját, családi viszályait - és erejük, tekintélyük lassú gyarapodását is.

 

A kötet szerzője, B. Szabó János hadtörténész, a Budapesti Történeti Múzeum munkatársa. A hadviselő felek fegyverzetét, viseletét, felszerelését bemutató tanulmányt Boldog Zoltán régész-fegyvertörténész írta és illusztrálta.

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MOHÁCSI CSATA

Szerző: B. Szabó János

Corvina Kiadó, 2013

 

Az 1526. évi mohácsi csata az egyik legismertebb esemény a magyar történelemben. Könyvünk bűnbakkeresés helyett igyekszik érthetővé tenni az előzményeket, a 16. század eleji Magyarország és az Oszmán Birodalom helyzetét, háborúságuk természetét, valamint I. Szülejmán szultán sokat vitatott szándékait is. E kis kötet számos, rég meggyökeresedett közkeletű tévedésre, félreértésre is felhívja a figyelmet, és az eddigieknél világosabb és izgalmasabb képet ad a több mint 300 évig tartó török-magyar háborúk történetének egyik legfontosabb időszakáról, a magyar nemzeti sorstragédiák szimbólumává vált mohácsi csata valós történetéről.

A kötet szerzője, B. Szabó János hadtörténész jelenleg a Budapesti Történeti Múzeum munkatársa. Számos hadtörténeti tárgyú ismeretterjesztő könyvet írt, többek között az Erdélyi Fejedelemség hadseregéről és az Árpádkori magyar-bizánci háborúkról, valamint a tatárjárásról.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
AZ ISPOTÁLYOS JOHANNITA LOVAGOK

Szerzők: Kölnei Lívia, Varjassy Péter

Attraktor, 2013

 

A johanniták (vagy Jeruzsálemi, rodoszi és máltai Szent János szuverén ispotályos rend, Szent János rend) egy keresztény szervezet, egyházi lovagrend, amely amalfi ispotályként kezdte működését Jeruzsálemben 1080 körül, hogy a szegény, beteg és sebesült keresztes lovagokat ápolja, gyógyítsa. Miután az első keresztes hadjárat megindult, vallási-katonai renddé alakult, saját regulával. Miután az iszlám erők visszafoglalták a Szentföldet, a rend Rodosz szigetére került, majd később Máltára.

 

Magyarországon az első források szerint a johannitákat II. Géza király telepítette le elsőként Esztergomban 1147-ben, azonban az ide vonatkozó oklevelek többsége elveszett. A mai hazai történeti kutatás úgy véli, hogy az Esztergomi-Szentkirályi ispotályos konvent önálló intézmény volt.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A SZÉKELYEK EREDETE

Szerző: Hóman Bálint

Attraktor, 2011

 

A 20. század első felében a székelység eredetéről folytatott történészvita legfontosabb darabjait bemutató sorozatunk most Hóman Bálint művének új kiadásával folytatódik. Hóman elemzi a forrásokat, a hagyományt, s maga is állást foglal a magyarság ezen ágának eredetkérdésében.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A SZÉKELYEK SZÁRMAZÁSÁRÓL ÉS INTÉZMÉNYEIRŐL

Attraktor, 2013

 

Mert igaz, hogy sem én, sem más nem tudja a székelyek eredetét okiratilag bebizonyítani, nem is lehetséges, mert azok a vitéz, Európát reszkettető húnok, bizony hártyára írt okmányokat nem hagytak hátra, hisz ők csinálták és nem írták a történelmet.”

 

„Nagyon jellemzőnk tartom, hogy a székelyek késő letelepítésének elméletét, jobban mondva rögeszméjét, mind olyanok szellőztetik, akik a Székelyföldön nem jártak, a székely népet, annak földjét, e nép sajátságait, nyelvét, intézményeit, régibb államszerkezetét, öröklési viszonyait nem ismerik, s felületességükből ítélve, még a múltját sem tanulmányozzák, legalább nem kellő alapossággal: hanem felragadnak egy puszta állítást, s azzal szélmalomharcot folytatnak a történelmi igazságosság ellen.”

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A SZÉKELYEK EREDETE

Szerző: Erdélyi László

Attraktor, 2011

 

A 20. század első felében a székelység eredetéről folytatott történészvita legfontosabb darabjait bemutató sorozatunk most Erdélyi László, a neves szerzetestanár, középkorkutató művének új kiadásával folytatódik. Erdélyi polemizál a többi tudós elméletével és az eredeti forrásokat ismertetve fejti ki saját, egyéni álláspontját a magyarság ezen ágának eredetkérdésében.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A MOHÁCSI CSATA ELVESZTÉSÉNEK OKAI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

Szerző: Ortvay Tivadar

Attraktor, 2010

 

A századforduló magyar történészgenerációjának méltatlanul elfeledett kiválósága a magyar királyság összeomlását jelentő csatát dolgozza fel szinte percről-percre – műve részletesen elemzi a korabeli magyar, török és nyugat-európai forrásokat.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 NÉPESSÉGI MOZGALMAK ERDÉLYBEN ÉS KÖRNYÉKÉN A KÖZÉPKORBAN

Szerző: Darkó Jenő

Attraktor, 2010

 

A szerző a legkiválóbb, nemzetközi hírű magyar bizantinológus volt, aki középkori bizánci és nyugati források alapján dolgozta fel Erdély népesedési viszonyainak történetét a honfoglaló magyarság színre lépésétől a mohácsi vészig. Egészen új megvilágításba helyezi a román népelem erdélyi megjelenését és a magyarsággal való kapcsolatát. Egy beszerezhetetlen alapmű 70 év óta első megjelenése.

 

Ha a rumuny-oláhok is itt lettek volna a honfoglaláskor, egészen bizonyosan elveszítették volna népi egyéniségüket, felszívódtak volna a magyarságban s ma nem volna dákoromán kérdés, de Nagyrománia sem. Éppen az a körülmény, hogy az oláhok a magyar királyok engedélyével és támogatásával megőrizhették népszervezeti különállásukat és szokásaikat, aminek aztán nemzetiségi fennmaradásukat köszönhették, bizonyítja a legvilágosabban, hogy ők sem lehettek itt a honfoglaláskor, hanem csak századok múlva jöttek be, amidőn telepítési alapelve lett a magyar királyoknak, hogy a betelepített népeket a lehetőség mértékéig meghagyják a maguk speciális szervezetében és szokásaiban.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
KÖZÉPKORI MAGYAR EMLÉKEK ANGLIÁBAN

Szerző: Bárány Attila

Attraktor Kiadó, 2013

 

A szerző a Debreceni egyetem oktatója, a magyar és az angol középkor specialistája. Ebben a kötetében az Angliában található középkori magyar emlékeket veszi sorra: megismertet az írásos forrásokkal - többek között Zsigmond király 1416-os angliai látogatásának forrásaival -, valamint a tárgyi emlékekkel (többek közt a lovagi insigniákkal) és a kéziratos emlékekkel.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
ISTVÁN KIRÁLY ÉS MŰVE

Szerző: Györffy György

Balassi Kiadó, 2013

 

„István király 1038. augusztus 15-én hunyt el, sok testi és lelki szenvedés után. Hogy hol, nem tudni, talán Esztergomban. Magyarország első megkoronázott uralkodójának 975 éve lezárult élete, életműve a kezdetektől meghatározta történelmünket, minden korban hivatkoztak rá, és nagy az érdeklődés iránta ma is. Györffy György könyvének sorsa is ezt tükrözi. Először 1977-ben, a Kádár-korszak fénykorában jelent meg, közel 700 oldal terjedelemben, igen magasnak számító 33 ezer példányban. Akkoriban sem a téma, sem a szerző nem állott a korszak tudományosságának középpontjában, ismeretterjesztő műnek számított, ezért is került a Gondolat Kiadó gondozásába. Az igazi tudományosságot az 1970-es években az Akadémiai Kiadó fémjelezte. A „Szentistvánkönyv” mégis viharos gyorsasággal elfogyott, később csak aukción lehetett hozzájutni egy-egy példányához. Angolul kétszer, majd németül is megjelent. Itthon 1988-ban változatlan, majd 2000-ben javított, bővített kiadásban. Mindmáig ez a legidőállóbb összefoglaló könyv az Árpád-kori Magyarország nagy sorsfordulójáról.” Részlet Granasztói György előszavából.

 
4 200 Ft
-10%
MAGYARORSZÁG VIRÁGA

13. századi források Árpád-házi Szent Erzsébet életéről

Szerkesztette: J. Horváth Tamás, Szabó Irén

Szent István Kiadó, 2006

 

A sárospataki Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság műhelyében készült fordításkötet a XIII. század kimagasló szentjének életét bemutató szövegeket gyűjti csokorba és adja közre. Kötetünk hiányt pótol: a legfontosabb dokumentumok most jelennek meg először magyarul. Szent Erzsébet példája sok évszázad elmúltával ma is elevenen hat, aminek oka Erzsébet odaadó istenszeretetében rejlik. A közölt források kivétel nélkül a Szent évszázadából, a XIII. századból származnak: csodáinak egyszerű feljegyzésétől kezdve nyomon követhetjük azt az utat, amely a komoly irodalmi igénnyel megfogalmazott teljeskörű életrajzig vezetett. Ezek a szövegek ihlették a későbbi képzőművészeti és irodalmi Erzsébet-ábrázolásokat.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
HITELESHELYEK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON

Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter

Közjegyzői Füzetek. Studia Notarialia Hungarica tom. XI.

Szerző: Eckhart Ferenc

Szerkesztette: Rokolya Gábor

Előszó: Mezey Barna

Magyar Országos Közjegyzői Kamara, 2012

 

A kétnyelvű kötet első felét Eckhart Ferenc művének fordítása, második részét pedig az eredeti 1914-es kiadás reprintje adja.

 

„Miután bemutattuk a hiteleshelyek teljes működését, és áttekintést kaptunk oklevél-kiállítási gyakorlatukról, megállapíthatjuk, hogy nem volt a magyar jogéletnek olyan jelensége, amelyben ne játszottak volna szerepet a hiteleshelyek.

(…)

A hiteleshelyi intézmény olyan erős, az irántuk való bizalom pedig olyan nagy volt, hogy okleveleik ugyanúgy pótolták a Magyarországon kívül mindenütt elterjedt, saját ügyben kiadott oklevelet, mint a szintén Magyarországon kívül széles körben ismert itáliai eredetű közjegyzőséget, sőt, amint láthattuk, néhány esetben még a királyi oklevelet is.”

 
4 000 Ft
-10%
MAGYAR PÉNZTÖRTÉNET 1000-1540

Szerző: Gyöngyössy Márton

Martin Opitz Kiadó, 2012

 

Magyarország középkori pénztörténete nemzeti történetünk izgalmas, de egyúttal különös fejezete. A középkori magyar állam gazdasági ereje közismert, az viszont már kevésbé, hogy ezt leginkább az akkor vert jó minőségű pénzek testesítették meg. Az államhatalom meggyengülése ugyanis mindig együtt járt a pénzrontással és a pénzhamisítással. A kötet szerzője arra vállalkozott, hogy a magyar pénz szerepét, jelentőségét ötszáz éven keresztül végigkövesse, nem elfeledkezve az ország területén kívül, de magyar fennhatóság alatt folytatott pénzverésekről sem. Összefoglalása azzal az igénnyel készült, hogy a tudomány új eredményeit bemutatva, további kutatások kiindulásaként is szolgáljon.

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FEJEZETEK A KÖZÉPKORI ANYAGI KULTÚRA TÖRTÉNETÉBŐL II.

Szerző: Belényesy Márta

L’Harmattan Kiadó, 2013

 

Belényesy Mártának a középkori Magyarország anyagi kultúrája köréből írott tanulmányainak újabb kötete, az itt közölt tanulmányok sora együttesen fogja át a középkori földművelő gazdaság problematikáját, kitekintéssel az európai párhuzamokra. Legfőbb forrásaként a korabeli oklevelek szolgáltak: Belényesy leszögezi, hogy „nem elegendő csupán a forrásanyag gondos feltárása és összegyűjtése, hanem nyelvészeti és néprajzi vizsgálatuk is szükséges. Az oklevelek látszólag holt anyaga az élő nyelv, a néprajz által vizsgált szókészlet segítségével szólaltatható meg”.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A SZAPOLYAI CSALÁD OKLEVÉLTÁRA I. LEVELEK ÉS OKLEVELEK (1458–1526)

Közreadja: Neumann Tibor

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, 2013

 

A kötet 636 forrást közöl a Szapolyaiak feltűnésétől a királyi cím elnyeréséig tartó hét évtizedből. Nemcsak a család történetének és hallatlan felemelkedésének a megértéséhez, hanem a még mindig kevéssé ismert középkor végi évtizedek jobb megismeréséhez is hasznos adalékkal szolgál. A két szempont természetesen szorosan összefügg egymással: Mátyás és a Jagellók kora nem érthető meg a Szapolyaiak története nélkül, ugyanakkor a családtagokra vonatkozó források – éppen vagyonukon és politikai befolyásukon keresztül – számos társadalom-, politika- és gazdaságtörténeti ismerettel gazdagítja a korról alkotott képünket.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
SZENT ISTVÁN

Szerző: Hóman Bálint

Attraktor, 2012

 

Hóman Bálint szerző (Budapest, 1885. december 29. - Vác, 1951. június 2.) történész, egyetemi tanár, kultúrpolitikus, az MTA tagja (levelező 1918, rendes 1929, igazgató 1933–1945). Fő kutatási területe a középkori magyar történelem volt. Szekfű Gyulával közösen több jelentős történelmi tanulmány, könyv szerzője. Kedvenc kutatási területe az éremtan volt.

 

I. (Szent) István király - születési nevén Vajk (Esztergom, 970-980-1038. augusztus 15.) az első magyar király. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes, keresztény magyar királysággá alakította át. Ez 1028-tól az egész Kárpát-medencére kiterjedt.

 

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
ABA SAMU KIRÁLY

Szerző: Kandra Kabos

Attraktor, 2012

 

A „Magyar mitológiá”-járól jól ismert szerző egy elfeledett kiváló alkotása: harmadik királyunk, Aba Sámuel életének első tudományos igényű feldolgozása - s egyelőre az utolsó is, tekintve hogy azóta sem született ezen uralkodóról külön monográfia. A mai olvasót a történeti kutatás legújabb fejleményeiről a szerkesztő-történész utószava tájékoztatja, kiegészítve a korabeli német krónikák vonatkozó részeivel.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 SOPRONI BOSZORKÁNYPEREK -- ÖDENBURGER HEXENPROZESSE. 1429–1702

Szerkesztette: Tóth G. Péter, Németh Ildikó

Balassi Kiadó, 2011

 

A magyarországi boszorkányüldözés forrásainak (boszorkánypereknek, rágalmazási pereknek, varázslópereknek) szövegeivel foglalkozó újabb kötet soproni iratokat tartalmaz a 16–17. századból. A munka szerkesztői nagyban támaszkodtak Házi Jenő (1892–1986) néhai soproni főlevéltáros gyűjtésére, társadalomtörténeti, várostörténeti kutatásaira. Az általa feltárt perszövegeknek eddig csak töredékét publikálták, és a témával foglalkozó kutatók (Winkler Elemér, Szabó Jenő) is csak szemezgettek a páratlanul gazdag dokumentumanyagból. A források mintegy két év tizede zajló feltárásában a Soproni Levéltár munkatársai tevékenyen közreműködtek. A gyűjtés forrásbázisául elsősorban a tanács ülési jegyzőkönyvek szolgálnak, de található bejegyzés a városi könyvekből és a városi számadáskönyvekből is, más adalékok pedig a szűkebb városvezetés, Sopron Város Választott Polgárságának jegyzőkönyveiből származnak. A kötet a város történeti forráskiadvány-sorozat hagyományainak megfelelően kétnyelvű. A bevezető tanulmányok mellett a pereket rövid magyar nyelvű kivonatok ismertetik. A kötet végén közölt hasznos segédletek (személy-, helynév- és tárgymutatók) teszik teljessé a munkát.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-25%
A MAGYAR HUSZÁRSÁG EREDETE

Szerző: Darkó Jenő

Attraktor Kiadó Kft., 2010

 

A szerző a magyar középkor s azon belül a bizánci kapcsolatok egyik legkiválóbb ismerője. Műve rövid összefoglalója az 1930-as években a magyar huszárság kialakulásáról, fejlődéséről szóló történészvitának.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A DÉLI HARANGSZÓ

Magyarországon és a nagyvilágban

The Noon Bell

In Hungary and the World

Szerkesztette: Visy Zsolt

Zrínyi Kiadó, 2011

 

Törvényszerű és természetes, hogy az évszázadokkal korábbi események a múlt ködébe vesznek. Vannak azonban olyan sorsformáló és sorsfordító események, amelyekre még a kései utókor is szívesen gondol. Ezek egyikére a keresztény templomok legtöbbjében delente megkonduló harangszó is emlékeztet, és noha igen sokan tudják azt, hogy Nándorfehérvár/Belgrád váránál 1456-ban sikerült feltartóztatni a hódító oszmán sereget egyre kevesebben tudják, hogy ez a harangszó erre emlékeztet.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
REX INVICTISSIMUS

Hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon
Tanulmánygyűjtemény

Szerkesztette: Veszprémy László
Zrínyi Kiadó, 2008

 

A Mátyás-hagyományok ápolásában jelentős érdemeket szerzett magyar hadtörténetírás mindmáig Mátyás korát tekinti a magyar katonai erények, a vitézség, szakértelem és modernizáció emblematikus korszakának, olyan maradandó eredményekkel, amelyek a mának is szóló tanulságokkal szolgálnak.

 
3 990 Ft
Akció: 3 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ ÁRPÁD- ÉS ANJOU-KOR CSATÁI, HADJÁRATAI

Szerző: Veszprémy László

Zrínyi Kiadó, 2008

 

A szerző gyönyörű, festményekkel, színes miniatúrákkal, metszetekkel gazdagon illusztrált műve méltó párja a korábban megjelentetett Az 1848 - 1849-es szabadságharc nagy csatái, a Nikápolytól Mohácsig és a Zrínyiek a magyar és a horvát históriában című köteteknek. A könyv a hadieseményekre összpontosít, ugyanakkor tárgyalja a korszak tágabb politikai körülményeit is.

 

Az olvasó megismerheti a honfoglaló magyarság fegyverzetét, az Árpád- és Anjou-kor címereinek katonai alkalmazását, a várostromok technikáját.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KIRÁLYI UDVAR ÉPÍTKEZÉSEI MAGYARORSZÁGON 1480–1515

Szerző: Papp Szilárd

Balassi Kiadó, 2005

 

A kötet az 1500 körüli évtizedek hazai gótikus építészetének emlékanyagából kilenc olyan alapvető fontosságú épületet mutat be, amelyeknek megrendelői az uralkodó vagy az arisztokrácia magas rangú  képviselői voltak. Az egyes építészeti emlékek leírásán, keletkezési idejük és eredeti funkcióik meghatározásán kívül alapításuk történetét, hátterét, valamint hazai stílusösszefüggéseiket is nyomon kíséri a könyv.  A magyar királyságban az 1480-as években felbukkanó és viszonylag gyorsan meghatározóvá váló stílus külföldi forrásait főként délnémet, sváb területen sikerült  kimutatni. Arra a területre gondolunk, melynek művészete nemcsak a korszak kelet-közép-európai uralkodói, hanem a Habsburgok számára is  a legkeresettebb volt. Aligha túlzás tehát a feltételezés, hogy a hazai építészet e stílusirányultságának  a megjelenésére –  a nyugati szomszédainkkal ebben  a korszakban is állandó politikai küzdelemben álló,  s ezzel párhuzamosan a reprezentáció harcmezején  is győzedelmeskedni  akaró – uralkodó törekvései  szolgálnak legfontosabb magyarázatul. A könyv gazdag illusztrációs anyagával jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az olvasó részletes áttekintést kapjon a Mátyás-kor végi és II. Ulászló uralkodása  alatti magyarországi gótikus építészet meghatározó emlékeiről.

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 TÉRÍTÉS – MEGTÉRÉS. A VILÁGVALLÁSOK TERJEDÉSE KELET-EURÓPA NÉPEI KÖZÖTT

Balassi Kiadó, 2009

 

A kelet-európai területeken a világvallások terjedése több lényeges ponton összekapcsolódik a magyarság korai történelmével. A keleti rítusú kereszténység délorosz steppén megjelenő misszionáriusai olyan népek között végezték munkájukat, amelyek között ott voltak a magyarság etnogenezisében részt vevő csoportok is. A Balkánra betelepedett, török nyelvet beszélő bulgárok a 9. században keresztény hitre tértek. Az új hit befogadása, a pogány hagyományok továbbélése és a társadalmi változások nyomon követése nélkülözhetetlen analógiát nyújt Szent István történelmi tettének megértéséhez. A ruszok keresztény hitre térése a 980-as években a kulturális törésvonalak egyre hangsúlyosabb kirajzolódását jelezte a Kárpátok keleti és nyugati fele között.

 

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KRÓNIKÁINK MAGYARUL III/3

Szerkesztette: Kulcsár Péter

Balassi Kiadó, 2008

 

Hogyan emlékeztek őseink a múltjukra, hogyan vélekedtek jelenükről, mely mozzanatokat tartották említésre, megörökítésre méltónak? És mit tudott, mit hitt rólunk Európa, mennyire tartotta a magáénak a magyarok ügyét? Erről szól ez a kötet, amely régi történetírásunk eddig csak latinul hozzáférhető alkotásait közli magyar fordításban. A harmadik kötet tartalmából: Lengyel–magyar vegyes krónika (XIII. század 2. fele); Könyvbejegyzés (1439); Andrea Palacio beszámolója a várnai csatáról (1445. május 16.); Ambrus szepesolaszi plébános jegyzete (1462); Kassai évkönyv (töredék, 1476); Bartolomeo Maraschi jelentése (1483 szeptember); Antonio Bonfini Mátyás király ausztriai hadjáratáról (1487); Erdélyi évkönyv (töredék, 1514 után); Andronicus Tranquillus emlékirata (1534); Verancsics Antal: Két könyv Szolimán moldáviai és erdélyi hadjáratáról. Harmadik könyv Erdély, Moldávia és Havasalföld fekvéséről (1538–1539); Nagyszebeni évkönyv (töredék, 1542); Johannes Martinus Stella: Négy levél a törökök 1543. és 44. évi sikereiről Magyarországon (1543–1544); Rövid brassai krónika (1569). 

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KRÓNIKÁINK MAGYARUL III/2

Szerkesztette: Kulcsár Péter

Balassi Kiadó, 2007

 

Hogyan emlékeztek őseink a múltjukra, hogyan vélekedtek jelenükről, mely mozzanatokat tartották említésre, megörökítésre méltónak? És mit tudott, mit hitt rólunk Európa, mennyire tartotta a magáénak a magyarok ügyét? Erről szól ez a kötet, amely régi történetírásunk eddig csak latinul hozzáférhető alkotásait közli magyar fordításban. A második kötet tartalmából: Donato Acciaiuolo: Gyászbeszéd János vajda, a dicső férfiú felett (1456); Melchior Soiter: Frigyes rajnai palotagróf háborúja Szolejmán ellen (1538); Wolfgang Lazius: A törökök ellen 1556-ban Babócsánál és Szigetnél végrehajtott tettek (1556); Oláh Miklós: Korának rövid krónikája (1558); „Knauz-krónika” (1558 körül); Siegler Mihály: A magyarok, az erdélyiek és a szomszédos tartományok történetének kronológiája (1563); Gregoriancz Pál: A magyar történelem történeti-földrajzi kivonata (1566); Zermegh János: Emlékirat a Ferdinánd és János, Magyarország királyai között történt dolgokról (1566 után). 

 
2 400 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A MAGYAR ANJOU LEGENDÁRIUM KÉPI RENDSZEREI

Szerző: Szakács Béla Zsolt

Balassi Kiadó, 2006

 

A Magyar Anjou Legendárium a középkori Magyarország egyik leggazdagabban díszített kódexe volt, mely mára négy ország hat gyűjteményébe szóródott szét. A jelenleg ismert 58 legendát hatodfélszáz képen bemutató luxuskézirat az ikonográfiai kutatás mindmáig kimerítetlen kincsesbányája. A monográfia a teljes kódex feldolgozását nyújtja három szinten: vizsgálja a szentek kiválasztásának szempontjait, az egyes legendák ikonográfiai sajátosságait, valamint a rendszeresen visszatérő képtípusok jellegzetességeit. Az eredeti kéziraton végzett kodikológiai megfigyelések segítségével új kísérletet tesz az eredeti állapot rekonstrukciójára, és fényt vet a kódex további sorsára.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-35%
A TEMPLOMOS LOVAGOK 1120-1312

Szerző: Helen Nicholson

Illusztrálta: Wayne Reynolds

Eredeti cím : Knight Templar 1120-1312

Eredeti kiadás: Osprey Publishing, 2004

Warrior, No. 91.

Delta Vision Kiadó, 2011

 

"A templomos lovagrend a zarándokok és telepesek szentföldi védelmére felesküdött egyházi szervezetként alakult meg. Tagjai hitük szerint Isten nevében harcoltak, a szomszédos muszlim uralkodók pedig megtanulták félni a nevüket.
E kötetünkben -vizsgálatunk középpontjába a rend Szentföldön tevékenykedő tagjait helyezve- e harcos lovagszerzeteseket mutatjuk be: kortárs források alapján a beavatási szertartástól a lovagrend tagjainak képzésén, rangsorukon és a csatatéren alkalmazott harcrendjükön át egészen harcmodorukig haladva nyújtunk betekintést mindennapjainkba." (a Kiadó)

 
2 990 Ft
Akció: 1 945 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
KANIZSAI LÁSZLÓ SZÁMADÁSKÖNYVE

Nógrády Árpád

História - MTA Történettudományi Intézete, 2011

 
2 500 Ft
-20%
FEJEZETEK A KÖZÉPKORI ANYAGI KULTÚRA TÖRTÉNETÉBŐL I.

Szerző: Belényesy Márta

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

Belényesy Márta Magyarország középkori anyagi műveltségének úttörő, nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő kutatója. A kötetben közölt négy írása teljes keresztmetszetet nyújt a hazai állattartás, pásztorkodás, valamint a közlekedésben, szállításban és az ekés földművelésben alkalmazott haszonállatok tartásának középkori állapotáról. A szerző két tanulmánya itt jelenik meg először magyar nyelven. A magyar agrárgazdaság ezen tárgykörei iránt ma is van érdeklődés, nem csupán a történeti és a humántudományok művelőinek körében, hanem a magyarság „élő örökségét”, őshonos és régi magyar háziállatait tenyésztő és vizsgáló élettudományok, agrártudományok műhelyeiben is. Ez a tény újra aktualitást ad Belényesy Márta elmélyült, eredeti forrásokra alapozott agrártörténeti tanulmányainak.

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KLIÓ SZOLGÁLATÁBAN

Válogatott történelmi tanulmányok

Szerző: Mályusz Elemér

Szerkesztette: Soós István

MTA Történettudományi Intézete, 2003

 

Mályusz Elemér (1898–1989) a 20. századi magyar történetírás egyik meghatározó egyénisége volt. Univerzális tehetsége révén hét évtizedig tartó gazdag pályafutása során alig akadt a magyar politika-, társadalom-, gazdaság- és kultúrtörténetnek olyan területe, melynek ne lett volna művelője, igen magas színvonalon. Történeti érdeklődése fiatal korától kezdve több irányba indult el: az Árpád-kori településtörténettől a középkori nemzetiségpolitikán, az egyház, a művelődés és a rendiség, a reneszánsz és a barokk, a felvilágosult abszolutizmus egyházpolitikájának, az 1790-es évek első fele nemesi nemzeti mozgalmának kutatásán át egészen a reformkori magyar társadalomtörténet vizsgálatáig.

 
1 800 Ft
Akció: 1 530 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
CSALÁDI ÜGY

IV. Béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években

Szerző: Zsoldos Attila

História - MTA Történettudományi Intézete, 2007

 

A IV. Béla és idősebb fia, István közötti, hol politikai, hol katonai eszközökkel vívott összecsapás az utolsó az Árpádok belviszályainak sorában, ugyanakkor a legtöbb ismeret erről a konfliktusról áll a rendelkezésre. A viszály 1260-ban kezdődött, s bár formálisan 1267-ben véget ért, következményei még 1270-ben, V. István trónra lépésekor is éreztették hatásukat. A kötet ennek megfelelően az 1260-as évek magyar belpolitikájának és az attól, természetesen, elválaszthatatlan külpolitikának részletekbe menő rekonstrukcióját adja, mely a jelenleg elérhető teljes forrásanyag feldolgozásán alapul, s így minden korábbi kísérletnél megalapozottabb eredményekre vezet. A kötetben a korszak eseménytörténetének összefüggései új megvilágításba kerülnek. A munka beilleszti a vizsgált korszak politikai eseményeinek rendjébe IV. Béla és fiai 1267. évi törvényének keletkezéstörténetét is, alapvetően új képet rajzolva ennek a társadalom- és jogtörténeti szempontból különleges jelentőségű dokumentumnak a születéséről.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÁLLAMALAPÍTÁS, TÁRSADALOM, MŰVELŐDÉS

Szerkesztette: Kristó Gyula

MTA Történettudományi Intézete, 2001

 

A Magyar Történelmi Társulat, a Szegedi Tudományegyetem, a Szegedi Akadémiai Bizottság és a Szegedi Középkorász Műhely 2000. április 17-18-án Szegeden rendezte meg konferenciáját a „Szent István-i Magyarország” címmel. A szervezők szándéka az volt, hogy lehetőség szerint minél szélesebb tablót nyújtsanak az első ezredforduló Kárpát-medencéjéről. Ennek érdekében kértek fel 14 szakembert, akik között a történettudomány (ezen belül a társadalom-, a had-, az egyház-, a liturgiatörténet) művelői éppen úgy megtalálhatók, mint a régészet, a művészettörténet, a numizmatika kutatói. Arra törekedtünk, hogy a hajdanvolt élet egységét az egyes élettevékenységeket vizsgáló szaktudományok jeles képviselőinek előadásai révén rekonstruálhassuk, azok apró darabokra törött mozaikjait szinte teljes egészében együtt láthassuk és láttathassuk. A konferencia nem Szent Istvánról, az emberről szólt, hanem a Szent István-i korról, első királyunk alkotásairól, az országról, amely a mai napig alapjaiban az ő keze nyomát viseli.

 
980 Ft
Akció: 835 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
OTTHON A VÁROSBAN

Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen

Szerző: Szende Katalin

MTA Történettudományi Intézete, 2004

 

A kötet a szerző 2000-ben megvédett doktori disszertációján alapul, bemutatja Pozsony, Sopron és Eperjes városok középkor végi társadalmát, anyagi kultúráját, mindennapi életét, elsősorban a korabeli végrendeletekre alapozva.

 
2 200 Ft
Akció: 1 870 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EGY KOLOSTORPER TÖRTÉNETE

Hatalom, vallás és mindennapok a középkor és az újkor határán

Szerző: Erdélyi Gabriella

MTA Történettudományi Intézete, 2005

 

A jelen kötetben tárgyalt rendkívüli, de a korban korántsem egyedülálló események felelevenítése mindenekelőtt egy történeti nyomozás izgalmait ígéri. A szellemi kalandra egy a kutatót ritkán érő szerencse ad lehetőséget: a vatikáni könyvtár irattengeréből néhány évvel ezelőtt előkerült egy kötet, a körmendi kolostorért egykor folyt pereskedés jegyzőkönyve. A per főszereplői a kolostor régi lakói, az Ágoston-rendi remeték voltak. 1517-ben azonban kedvezőtlen fordulat állt be a fráterek életében Körmenden: Bakócz Tamás bíboros, esztergomi érsek, aki egyúttal a mezőváros földesura volt, hanyag és botrányos életükre hivatkozva vizsgálatot indított ellenük, amely rájuk nézve igencsak hátrányosan végződött. Rövid időn belül távozniuk kellett a kolostorból, mivel az érsek utasítására helyükre a korszak legnépszerűbb kolduló rendjének, a ferencesek reformirányzatának itthon csak cseri barátokként ismert képviselői érkeztek. Az ágostonosok szorult helyzetükben az Apostoli Szentszékhez fordultak kolostoruk visszaszerzése érdekében. Fellebbezésük hatására X. Leó pápa pedig elrendelte az ügy helyi kivizsgálását.

 

Részlet a könyv Bevezetőjéből

 
2 200 Ft
Akció: 1 870 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HONORIS CAUSA

Tanulmányok Engel Pál tiszteletére

Szerkesztette: Neumann Tibor, Rácz György

MTA Történettudományi Intézete – Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara, 2009

 

Ezt a tanulmánykötetet olyan kollégák írták Engel Pál tiszteletére, akik pályatársai, szerzőtársai, zömmel pedig tanítványai voltak, akik közül sokan később intézeti műhelyének tagjai lettek. A kötet létrehozását semmiféle évforduló nem indokolta, csupán a tisztelet, a szeretet és a hála. Azt hiszem, ez a legszebb bizonyítéka annak a szellemi kisugárzásnak, amely Engel Pálból, egy régi vágású úriemberből és történészből halála után nyolc évvel is folyamatosan árad.

Fodor Pál Előszavából

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYARORSZÁG VILÁGI ARCHONTOLÓGIÁJA 1000-1301

Szerző: Zsoldos Attila

História – MTA Történettudományi Intézete, 2011

 

A neves középkorász kötete az Árpád-kor világi tisztségviselőinek (bárók, főpapok, kancellárok, ispánok stb.) adattára, fontos segédkönyv a korszak iránt érdeklődők és a kutatók számára.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BUDAI BORTIZEDJEGYZÉKEK A 16. SZÁZAD ELSŐ HARMADÁBÓL

Szerzők: Szakály Ferenc, Szűcs Jenő

História – MTA Történettudományi Intézete, 2005

 

A kötetben megtalálhatóak Buda város 1505., 1510. és 1531. évi bortizedjegyzékei.

 

 
1 800 Ft
Akció: 1 530 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A SZENT KIRÁLY SZABADJAI

Fejezetek a várjobbágyság történetéből

Szerző: Zsoldos Attila

MTA Történettudományi Intézete, 1999

 

A kötet tanulmányai a várjobbágyság, az Árpád-kori társadalom egyik sokat vitatott társadalmi csoportját mutatják be. A szerző foglalkozik a várjobbágyság kialakulásával, a jogállásuk elemeivel, illetve e társadalmi réteg létszámával és birtokaival.

 
980 Ft
Akció: 835 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 EBERHARD WINDECKE EMLÉKIRATA ZSIGMOND KIRÁLYRÓL ÉS KORÁRÓL

Fordította, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta: Skorka Renáta

História – MTA Történettudományi Intézete, 2008

 

Windecke a kortárs szemével mutatja be Zsigmond küzdelmeit a magyar korona megszerzéséért és a Magyarország feletti hatalom megszilárdításáért, akárcsak a délvidéki hűbérállamok hódoltatására indított háborúit, vagy a Lajos király örökségének megtartásáért folytatott Velence elleni hadjáratokat. Megismerhetjük a római királyt, aki kibékítette az évtizedek óta hadban álló Német Lovagrendet a lengyel-litván uralkodókkal. Aki úgy a Német-római Birodalomban, mint a katolikus egyházban pártját fogta a reformoknak, és szorgalmazta a birodalmi törvénykezés megújítását, az egyházi és világi törvényszék együttműködését, törekedve a birodalmi fejedelmek hatalmaskodásainak és viszálykodásainak letörésére, valamint a német-római király tekintélyének visszaállítására. A kortárs szemében a legnagyobb érdemre Zsigmond mégis azzal tett szert, hogy nem kevés fáradtság és anyagi áldozat árán, ősi ellenségeket kibékítve Konstanzban helyreállította a római katolikus egyház egységét.

 
4 600 Ft
Akció: 3 910 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KÖZÉPKORI MAGYAR ZARÁNDOKOK

Szerző: Csukovits Enikő

História – MTA Történettudományi Intézete, 2003

 

A zarándok minden bizonnyal a középkor egyik legjellegzetesebb alakja, akit sajátos viselete tett – és tesz utólag – könnyen azonosíthatóvá. Az első keresztény zarándokok már közvetlenül Krisztus halála után megindultak Jeruzsálembe, s szinte rögtön eltemetésük után hasonló tisztelet alakult ki Rómában Péter és Pál apostolok sírjánál is. A zarándoklatok tömegessé válása azonban csupán a 10-11. században vette kezdetét, azaz épp abban az időben, amikor a formálódó Magyar Királyság tagja lett a keresztény államok közösségének. A középkori magyar zarándoklatokkal meglehetősen keveset foglalkoztak. Jelen kötet a Magyar Királyság területéről külföldi kegyhelyekre induló zarándoklatokkal foglalkozik. A szerző nem pusztán a zarándokok listáját állította össze, hanem elkészítette e heterogén, de jól körülhatárolható csoport társadalom- és mentalitástörténeti vizsgálatát is.

 
2 200 Ft
Akció: 1 870 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 ITINERARIA REGIS MATTHIAE CORVINI ET REGINAE BEATRICIS DE ARAGONIA (1458-[1476]-1490)

Szerző: Horváth Richárd

História – MTA Történettudományi Intézete, 2011

 

A kötetben a szerző Hunyadi Mátyás király és felesége Beatrix királyné itineráriumát adja közre. Az itinerárium lényege, hogy egy személy hivatali, vagy magánélete során felkeresett földrajzi helyek legteljesebb adattárát adja. Így kiváló politikatörténeti, igazgatási, vagy életrajzi segédeszköznek minősül.

 
2 200 Ft
Akció: 1 870 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ ÓMAGYAR NYELV TANÚSÁGTÉTELE

Perújítás Dél-Erdély korai Árpád-kori történetéről

Szerző: Benkő Loránd

MTA Történettudományi Intézete, 2002

 

A történeti nyelvtudomány és névtan elvei és módszerei az elmúlt évtizedekben rendkívül sokat változtak, fejlődtek. Az ilyen kutatást segítő ismeretanyaga hatalmas méretekben tágult ki a tudományág századeleji hőskora óta, s az akkori, de máig ható eredményeket oly mértékben haladta túl az anyagismeret és főként a szemlélet, hogy az jelentékenyen új nézőpontokat kíván meg a nyelvtörténésztől, és újat sugallhat remélhetőleg a történettudomány irányában is.

 

Részlet a kötet Bevezetőjéből

 
800 Ft
Akció: 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
TATÁRJÁRÁS

Szerkesztette: Nagy Balázs

Osiris Kiadó, 2003

 

A Nemzet és emlékezet sorozat újabb kötete a tatárjárásnak, a középkori Magyarország legnagyobb megrázkódtatásának történetét vizsgálja. Gazdag válogatást tartalmaz a tatárjárásra vonatkozó legfontosabb ázsiai, európai és magyar forrásokból, kiegészítve ezeket az utókor emlékezetének formálódását meghatározó írásokkal. Tartalmazza a legjellemzőbb tanulmányokat a tatárjárás történeti, művészettörténeti és régészeti szakirodalmából, valamint néhány meghatározó tanulmányt közöl ismert külföldi történészeknek a mongolok 13. századi európai hadjárataival foglalkozó munkáiból is. Külön rész foglalkozik a tatárjárás "utóéletével", a téma irodalmi alkotásokban való megjelenésével, illetve a különböző történeti időszakokban a tatárjárás politikailag célzatos felhasználásával. A kötetet részletes bibliográfia zárja.

 

 
7 980 Ft
Akció: 6 785 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.