Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt.

 Fő kategória >KIADÓ >M-O >Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt.

Sorrend:

  ÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁS ÚJ SZEREPBEN - KÖZIGAZGATÁSI REFORMOK ÉS AZ ÁLLAMSZEREP VÁLTOZÁSAI

Szerző: Dr. Gellén Márton PhD

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., 2013

 

E kötet az állam szerepének változásait kutatja olyan nézőpontból, hogy e változások hogyan mennek végbe a közigazgatási reformokon keresztül. A magyar állam szerepe rendkívül gyorsan változott az elmúlt évtizedekben, hiszen a diktatúra totális államától sikerült eljutni odáig, hogy reálissá vált az úgynevezett „minimális állam” megteremtése. Abban a korban, amikor az emberi közösségek olyan soha nem látott léptékű külső kihívásokkal néznek szembe mint például a természeti erőforrások rohamos csökkenése vagy a megnövekedett nemzetközi migráció, vajon fenntartható-e a minimális állam? Ha nem, akkor mi a teendő, mik a lehetőségek a lebontott kapacitások újraépítésére? Melyek az ezzel kapcsolatos modellek és mik a jellemző veszélyek? A kötet ilyen és ehhez hasonló kérdések sorát vizsgálja.

 
3 780 Ft
BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA

Szerzők: Dr. habil Kiss Zoltán László, Dr. habil Krizbai János, Dr. Tarján Gábor

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., 2013

 

A tankönyv a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös képzési modul részét képező Általános szociológia tantárgyat tanuló hallgatóknak kínál ismereteket. A szerzők ezzel a kiadvánnyal is segíteni szeretnék a hallgatókat napjaink gyorsan változó nemzetközi és hazai társadalmi valóságának megértésében, s a mai társadalmi és szervezeti-intézményi viszonyrendszerekben való eredményesebb eligazodásban. Ezzel is hozzá kívánnak járulni a polgári közigazgatás, a rendvédelem, a honvédelem és a nemzetbiztonsági szolgálatok leendő szakértelmiségi személyi állományának magas színvonalú, gyakorlatorientált, alkalmazás centrikus képzéséhez és az egységesülő közszolgálati életpályák közötti rugalmas átjárhatóság megteremtéséhez.

 
4 200 Ft
  TANULMÁNYOK A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEIRŐL

Szerkesztette: Cserny Ákos, Téglási András

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának Közjogi Intézete 2012. november 29-én tudományos konferenciát rendezett „A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI” címmel. Jelen kiadvány a konferencián elhangzott előadások anyagát tartalmazza, amely a választási eljárás aktuális kérdéseinek széles spektrumát feldolgozó tanulmányok gyűjteménye, amely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó gondozásában látott napvilágot.

 

A választási eljárásról szóló új törvény azért született, hogy felváltsa a közel másfél évtizede hatályban lévő 1997. évi C. törvényt. A tanulmánygyűjtemény megalkotásának fő motívuma hozzáférhetővé tenni a későbbi jogalkotás és tudományos kutatások számára a konferencián elhangzott előadásokat.

 
2 400 Ft
-40%
BANKMENEDZSMENT

Bankszabályozás – Pénzügyi fogyasztóvédelem

Szerkesztette: Prof. Dr. Lentner Csaba

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013

 

A Bankmenedzsment – Bankszabályozás – Pénzügyi Fogyasztóvédelem című szakkönyv a pénz-, tőke- és biztosítási piacok nemzetközi környezetbe ágyazott, XXI. század eleji magyar rendszertanát foglalja magába.

 

Gazdasági kormányzással, pénzügyi joggal, közigazgatással, pénzügyi ellenőrzéssel foglalkozó jogászoknak, közgazdászoknak, könyvvizsgálóknak, bankembereknek, továbbá a banki ügyek, a pénzügyi kultúra, pénzügyi fogyasztóvédelem iránt érdeklődőknek kézikönyvként; az állam- és közigazgatás-tudományi, jogtudományi képzéseken, és az üzleti-közgazdasági szakokon tanuló hallgatóknak a pénzügyi jog, EU pénzügyek, banktan, pénzügytan stúdiumokhoz tankönyvként ajánljuk.

 
6 900 Ft
Akció: 4 140 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
  ÚJ BTK. KOMMENTÁR - Frissítés az első kiadáshoz - Elfogyott

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2014

 

2013-ban jelentette meg a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó a 2013. július 1-jén hatályba lépett új Btk. kommentárját. A kommentár kimondott célja, hogy helyesen tárja fel  a jogalkotó - az Alaptörvény 28. cikkével összhangban lévő – valódi szándékát. A nyolckötetnyi anyag azonban egyaránt szól a jogalkalmazónak, jogalkotónak, diáknak és laikus érdeklődőnek. A szerzők igyekeztek az egyes jogszabályokat olyan magyarázatokkal ellátni, amelyek tükrözik a joggyakorlatból eredő következtetéseket, a jogirodalmi nézeteket, valamint saját véleményüket is. Ilyen formán nem is egyszerű kommentár készült, hanem inkább egyfajta, a hagyományos értelemben vett glossza, amely talán alkalmas a jövőbeni jogfejlődés segítésére is, legyen szó jogalkalmazásról, vagy jogalkotásról.

 
4 950 Ft
ÚJ BTK. KOMMENTÁR - Elfogyott

Főszerkesztő: dr. Polt Péter

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013.

 

Figyelmébe ajánljuk a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó legújabb, 8 kötetből álló sorozatát, mely az Új BTK kommentár címet viseli. Az új büntetőkódexet magyarázó kiadvány 2013. július 17-én jelent meg, dr. Polt Péter főszerkesztésében, dr. Miskolci Barna és dr. Gasz Péter szakmai szerkesztők koordinálásával és olyan neves szerzők közreműködésével, mint: dr. Szűcs András, dr. Lajtár István, dr. Czencz Zoltán, dr. Polt Péter, dr. Gellér Balázs, dr. Vaskuti András, dr. Csák Zsolt, dr. Elek Balázs, dr. Gál István, dr. Kőhalmi László, dr. Békés Ádám.

 
17 900 Ft
  A TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁS INTEGRÁCIÓJA - Jelenleg nem vásárolható

Szerző: Dr. Virág Rudolf, Dr. Zöld-Nagy Viktória

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013

 

A kötet alkalmas arra, hogy bemutassa a közigazgatási reform egyik legjelentősebb részét, a területi államigazgatás átalakítását, valamint biztosítsa a szakemberek és az érdeklődők számára ennek a jelentős folyamatnak a megismerését. Nem utolsósorban a jövő generációi számára is megismerhetővé teszi az egyik legnagyobb léptékű közigazgatási átalakítás hátterét, indokait, céljait és lépéseit.

 
2 625 Ft
KÖZSZOLGÁLATI ÉLETPÁLYÁK - Elfogyott

Szerző: dr. Kis Norbert, Juhász Lilla Mária, dr. Hazafi Zoltán, dr. Horváth Attila, dr. György István, dr. Linder Viktória

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., 2013

 

E könyv arra vállalkozik, hogy a közszolgálat alapvető fogalomrendszerével, a közszolgálat, a közszolgálati munkavégzés megkülönböztető sajátosságaival ismertesse meg az olvasót. Modellekről, jogi-igazgatási rendszerekről szól, arról, hogy a mai világban hogyan foglalkoztatja a politika a jog segítségével a végrehajtó hatalom legfontosabb szervezeteiben dolgozó alkalmazottait. A tankönyvnek az is célja, hogy megértesse a hallgatókkal a közszolgálat lényegét, azt, hogy ez a szolgálat elkötelezettséget, odaadást, példamutató, lojális és tisztességes magatartást kíván. Tudniuk kell, hogy közszolgálati szakemberként érték- és mértékadók lesznek szűkebb-tágabb környezetükben, s erre a szerepre fel kell készülniük.

 
4 475 Ft
HADELMÉLET ÉS KATONAI MŰVELETEK - Elfogyott

Szerző: Prof. Dr. Szendy István

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., 2013

 

Ez a kötet elsősorban a közszolgálati hivatásrendekben feladatot vállaló, illetve arra tudatosan felkészülni akarók számára készült. Ugyanakkor haszonnal és eredménnyel forgathatják azok is, akik már elkötelezetten gyakorolják a közszolgálatot, és annak különböző területein, az ügyintézőtől a legmagasabb munkakörig, a legkülönbözőbb beosztásokban vagy tisztségekben dolgoznak a nemzet, a haza, az ország javára. Ugyanakkor ajánljuk e könyvet minden a saját, illetve a szűkebb és tágabb közössége sorsáról felelősséggel gondolkodó, a téma iránt érdeklődő embernek, hiszen létező világunk egy fontos részét — a hadelmélet és annak gyakorlata —, összefüggéseit mutatja be. Magyarországon az elmúlt tizenöt-húsz évben ilyen tárgyban és ilyen tartalommal, mint ez a könyv, írásmű nem került kiadásra.

 
2 625 Ft
BEVEZETÉS A POLITOLÓGIÁBA - Elfogyott

Szerkesztő: Egedy Gergely

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., 2013

 

Ez a jegyzet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói számára készült, az ún. közös modul keretében oktatott politikatudomány tananyagaként.  A kötet összeállítói és szerzői a munka során mindvégig szem előtt tartották azt a megfontolást, hogy a kötet nem politológus-hallgatóknak készül. Az önálló fejezetek mellé részben ezért is válogattak be a kötetbe több már megjelent tanulmányt, amelyek a politikatudomány tárgykörébe tartozó szakírók írásai közül kerültek ki.

 
2 888 Ft
NEMZETBIZTONSÁGI ALAPISMERETEK - Elfogyott

Szerkesztő: Dr. Kobolka István

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., 2013

 

A jegyzet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézete (NKE NBI) munkatársainak és a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a titkos adatgyűjtésre feljogosított rendvédelmi és egyéb szervezetek szakembereinek bevonásával készült. Az anyag összeállításának célja, hogy áttekintést biztosítson az NKE hallgatói részére a „közös tananyag blokkban” nemzetbiztonsági ismereteket tanulók számára. A jegyzet alapként szolgál azon hallgatóknak és a téma iránt érdeklődőknek is, akik nemzetbiztonsági szakon folytatják tanulmányaikat, a doktori iskolákon tanulnak, illetve továbbképzéseken vesznek részt.

 
3 833 Ft
  A RENDÉSZET ELMÉLETE ÉS A RENDÉSZETI ESZKÖZRENDSZER - Elfogyott

Szerző: Prof. Dr. Finszter Géza

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., 2013

 

A rendészetelmélet alapjainak megismerése azért nélkülözhetetlen a közszolgálat különböző ágazataiban dolgozó valamennyi szakember számára, mert a társadalom hatékony védelme rendkívüli helyzetekben megkívánja a civil, a rendőri és a honvédelmi igazgatás szoros együttműködését. A hétköznapokban viszont éppenséggel az a követelmény, miszerint ezek a területek úgy kerüljenek művelésre, hogy személyzetük gondosan ügyeljen a saját szakterületük természetéből adódó, mással nem helyettesíthető eszközrendszer hozzáértő felhasználására.

 
2 625 Ft
ALKOTMÁNYJOG - Elfogyott

Szerzők: Balogh-Békesi Nóra, Balogh Zsolt, Cserny Ákos, Halász Iván, Patyi András, Téglási András, Tóth Norbert

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó zRt., 2013

 

Az Alkotmányjog című tankönyv célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az alkotmányjog alapjait, az alkotmány fogalmát, típusait, a külföldi és magyar alkotmányfejlődés főbb irányvonalait, a jogforrási rendszer felépítését, továbbá a politikai és gazdasági rendszer alkotmányos alapjait. A tankönyv emellett külön fejezetet szentel az alapvető jogoknak és kötelezettségeknek is. A tankönyv alapvetően az Alkotmányjog című tantárgyi közös modul hallgatói számára előírt kötelező tananyagot tartalmazza, de jól hasznosítható egy külön alapjogokról szóló kurzus oktatásához is.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elkötelezett a nemzeti értékek közvetítésében, a nemzeti hagyományok ápolásában, ezért biztosítja a közszolgálati tisztviselők továbbképzése keretében a nemzetpolitikai ismeretek elsajátítását. Jelen kiadványunk hozzájárul a közszolgálati tisztviselők ismereteinek tudományos igényű megalapozásához és fejlesztéséhez. A könyv a nemzetpolitika tartalmának kifejtését több tudományterület metszetében vizsgálja, így valamennyi érdeklődő állampolgár számára is rendszerezett, mélyen elemző tudásanyagot kínál.

 
3 490 Ft
  A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKA ALAPJAI - Jelenleg nem vásárolható

Szerkesztő: Orbán Anna

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó zRt., 2013

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó által kiadott tankönyv a felsőfokú közigazgatási szakemberképzés támogatására készült, mely a közigazgatásnak az informatikával összefüggő kérdéseit helyezi fókuszba.

 
4 700 Ft
CSIBÉCSKE ÉS MASZATKA A BETŰK BIRODALMÁBAN - Elfogyott

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013

 

Verses-mesés, gazdagon illusztrált nagycsoportos foglalkoztató füzet. A kiadvány letörölhető, toll is tartozik hozzá, így a feladatok többször is megoldhatóak.

 
1 020 Ft
CSIBÉCSKE ÉS MASZATKA A SZÁMOK BIRODALMÁBAN - Elfogyott

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013

 

Verses-mesés, gazdagon illusztrált nagycsoportos foglalkoztató füzet. A kiadvány letörölhető, toll is tartozik hozzá, így a feladatok többször is megoldhatóak.

 
1 020 Ft
ÚJ BTK. KOMMENTÁR - Fóliázott változat - Elfogyott

Főszerkesztő: dr. Polt Péter

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013.

 

Figyelmébe ajánljuk a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó legújabb, 8 kötetből álló sorozatát, mely az Új BTK kommentár címet viseli. Az új büntetőkódexet magyarázó kiadvány 2013. július 17-én jelent meg, dr. Polt Péter főszerkesztésében, dr. Miskolci Barna és dr. Gasz Péter szakmai szerkesztők koordinálásával és olyan neves szerzők közreműködésével, mint: dr. Szűcs András, dr. Lajtár István, dr. Czencz Zoltán, dr. Polt Péter, dr. Gellér Balázs, dr. Vaskuti András, dr. Csák Zsolt, dr. Elek Balázs, dr. Gál István, dr. Kőhalmi László, dr. Békés Ádám.

 
15 000 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.