Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Zrínyi Kiadó

 Fő kategória >KIADÓ >U-Z >Zrínyi Kiadó

Sorrend:


-15%
MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE I. A KEZDETEKTŐL 1526-IG

HM Zrínyi Kiadó, 2017

 

A négy kötetre tervezett Magyarország hadtörténete harminc év elteltével mutatja be újra - a korábbi összefoglalóktól némileg különböző korszakolással és eltérő hangsúlyokkal - az 1100 éves hadi históriánkat.

Az első kötet, A kezdetektől 1526-ig, a középkor hadtörténetét tárgyalja: a római időszaktól kezdődően, amikortól a Kárpát-medence mindmáig hatóan bekerült a nyugati világba, egészen a mohácsi csatáig. Ugyanakkor az összefoglaló igyekszik a korábbiaknál sokkal szervesebben bemutatni a megújuló történeti földrajzi, vár- és fegyverzettörténeti kutatások eredményeit. A könyvet mintegy 300 kép és térkép illusztrálja.

 
9 900 Ft
Akció: 8 415 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A GÖRÖG-RÓMAI HADMŰVÉSZET FEJLŐDÉSE

A trójai háborútól Julius Caesar koráig

Szerző: Kertész István

Zrínyi Kiadó, 2017

 

A kötet a görög-római hadművészet történetét és fejlődését ismerteti a Kr. e. 13. század közepe - a trójai háború feltételezett időpontja - és a Római Köztársaság Julius Ceasar nevével fémjelzett bukása közötti időszak vonatkozásában, korszakonként, az ókori irodalmi és tárgyi emlékanyag segítségével. Kiegészítésképpen pedig egy-egy tanulmány elemzi a katonai hírszerzés és híradás gyakorlatát a klasszikus (görög-római) hadművészet korában, valamint az antik imperializmus természetét.  Kertész István ókortörténész jelen kötete alapvető összefoglalása és továbbgondolása a korábban megjelent hadtörténeti könyveinek (Ókori hősök, ókori csaták; Antik harcmezőkön; Ez történt Marathónnál; Héraklész unokái: a lovas makedónok története Nagy Sándor haláláig; Hannibal: a pun háborúk kora; A hódító Róma).

 
5 400 Ft
Akció: 4 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉS A HABSBURG MONARCHIA BUKÁSA

Szerző: Manfried Rauchensteiner

Zrínyi Kiadó, 2017

 

Az első világháború kirobbanásának, I. Ferenc József császár ebben játszott szerepének, a soknemzetiségű Monarchia erre adott válaszainak s e közel 600 évig fennálló birodalom széthullásának története máig nem veszített drámaiságából. Ugyanakkor számos összefüggés csak mostanra vált világossá. A kötetben szó esik a politikai és háborús gondolkodás közti különbségről csakúgy, mint a Német Birodalommal kötött szövetségről, a szükségállapotról és a háborús hétköznapokról. A kiváló osztrák történész által megírt könyv az első világháború közép-európai enciklopédiája.

 
14 400 Ft
Akció: 12 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MEZOPOTÁMIA HÁBORÚI

Az arab tavasz következményei és a keresztény Európa jövője

Szerző: Horváth Pál

Zrínyi Kiadó, 2017

 

„Mezopotámia, a Tigris és az Eufrátesz folyók közötti, hordalékkal feltöltött síkság felölelte a mai Irak, Törökország és Szíria egy részét. Ez a terület volt a Föld első civilizációinak bölcsője. A közel-keleti térség olajban való gazdagsága és az olaj feletti világuralomért folytatott küzdelem csak az 1900-as évek elején lett meghatározó motívum a térségben.

Erről a távoli és közeli múltról szól a kötet első része. Második fejezete pedig a közel-keleti térség 21. századi helyzetét és jövőbeli kilátásait elemzi: az éghajlatváltozás okozta modern kori népvándorlást; az utóbbi évtizedekben felemelkedőben lévő iszlámista mozgalmakat; a radikalizmus ideológiájára épülő terrorista szervezetek fenyegetéseire adható európai válaszokat.”

 
5 200 Ft
Akció: 4 420 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  LOVASÍJÁSZ-FEGYVERZET II. - HORSE ARCHERS' WEAPONS II.

Szerző: Somogyi Győző

Zrínyi Kiadó, 2017

 

Eurázsia nagy füves pusztáin alakult ki a lovas életmód és a lovas íjászat. A ló mint gyors közlekedési és harci eszköz, az íj mint távolható fegyver határozta meg a kor hadviselését. A pusztai lovas íjász alakja, viselete, fegyverzete, életformája, ízlése és gondolkodásmódja a századok alatt alig változott. E kötet a lovasíjász-fegyverzetet, a hadviselet módját mutatja be régészeti leletek és képes források alapján készült rekonstrukciós rajzokon.

 
2 990 Ft
Akció: 2 540 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
LOVASÍJÁSZ-FEGYVERZET I. - HORSE ARCHERS' WEAPONS I.

Szerző: Somogyi Győző

Zrínyi Kiadó, 2017

 

Eurázsia nagy füves pusztáin alakult ki a lovas életmód és a lovas íjászat. A ló mint gyors közlekedési és harci eszköz, az íj mint távolható fegyver határozta meg a kor hadviselését. A pusztai lovas íjász alakja, viselete, fegyverzete, életformája, ízlése és gondolkodásmódja a századok alatt alig változott. E kötet a lovasíjász-fegyverzetet, a hadviselet módját mutatja be régészeti leletek és képes források alapján készült rekonstrukciós rajzokon.

 
2 990 Ft
Akció: 2 540 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FLYING ACES

The most successful aviators of the Austro-Hungarian Monarchy and their equipment

Szerzők: László Gondos, András Nagy, Péter Pap, András Hatala, Ferenc Bálint, Károly Magó

Zrínyi Kiadó, 2016

 

This book on the flying aces of the Austro-Hungarian Monarchy has appeared to mark the centenary of the First World War. A result of long-running research work, it provides answers to several questions that have been unsettled for years, and makes a lot of new facts and figures available for researchers and the general public. This book is not only about the pilots lives and career. According to their individual specializations, the authors present the aircraft and weaponry for fighting air battles, the airmen's uniforms and pieces of equipment, and the badges and emblems used by them.  Thanks to the extensive coverage of the subject, beyond those interested in the aerial warfare of the age, almost anybody can find information suiting their interest in this new monograph.

 
8 000 Ft
Akció: 6 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ZRÍNYI-ALBUM

Szerzők: Bene Sándor, G. Etényi Nóra, Hausner Gábor, Kelenik József, R. Várkonyi Ágnes

Zrínyi Kiadó, 2016

 

A költő, hadvezér és államférfi Zrínyi Miklós (1620 - 1664) munkásságát az elmúlt évtizedek kutatásai új nézőpontokból világították meg és új összefüggésekbe helyezték. A forrásokból kibontakozott Zrínyi egyetemes híre, európai jelentősége, amit jelzett, hogy 1664 tavaszán (még életében) angol nyelvű életrajz jelent meg róla Londonban, amelynek bevezetője szerint "Zrínyi az, akire a Gondviselés Európa sorsát bízta". A kötet történész, irodalom- és hadtörténész szerzői magyar és angol nyelven, kép és szöveg együttesével, albumszerűen idézik fel Zrínyi tetteit, írói és politikai törekvéseit, történelmi jelentőségét, bemutatva portréjának változó vonásait, egyúttal bőséges szakirodalmi tájékoztatást nyújtva a hazai és a külföldi érdeklődők számára.

 
7 500 Ft
Akció: 6 375 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A VILÁGÉGÉS ALBUMA - THE ALBUM OF THE GREAT WAR

Magyarország első világháborús képes krónikája - An illustrated chronicle of Hungary in the First World War

Szerzők: Balla Tibor, Panajotu Kosztasz

Zrínyi Kiadó, 2016

 

Az első világháború a XX. század egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A kötet szerzője több mint 200 korabeli fényképen keresztül mutatja be Magyarország Nagy Háború alatti szerepét és történetét. A könyv lapjain megelevenednek az egymástól távol eső hadszíntereken a lövészárkokban harcoló, valamint a hadifogságban sínylődő magyar katonák mindennapjai, a háborús haditechnikai újítások, a magyar szempontból legfontosabb csaták, megismerhetjük a legkiemelkedőbb magyar tábornokokat és politikusokat, továbbá a hátországban zajló történéseket és változásokat. Az album méltó módon állít emléket az első világháború centenáriumán a magyar katonahősöknek, akik közül több százezren elhunytak, hadifogságba estek vagy megsebesültek a világégés során.

 
5 800 Ft
Akció: 4 930 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
REMÉNY ÉS POKOL 1956. DOBOZKÖNYV

Kézzelfogható hadtörténelem

Szerző: Horváth Miklós

Zrínyi Kiadó, 2016

 

A 60 évvel ezelőtti fővárosi és vidéki események napjait idézi fel ez a gyűjtemény: hadtörténészek írásaival, több mint 300 fényképpel és térképpel, valamint korabeli dokumentumok (igazolványok, plakátok, röplapok, falragaszok és újságok) fakszimile nyomatával.

A kötet melléklete két DVD (stúdióbeszélgetések hadtörténészekkel) és egy audio CD (1956 dalai), valamint egy nemzetőrkarszalag másolata.

 
13 900 Ft
Akció: 12 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  A MAGYAR HADIIPAR TÖRTÉNETE - A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG 1880 - 2015

Szerzők: Dombrády Lóránd, Germuska Pál, Kovács Géza Péter, Kovács Vilmos

Zrínyi Kiadó, 2016

 

Ez a gazdagon illusztrált kötet a mindenkori magyar haderő haditechnikai ellátását és felszerelését biztosító háttéripar történetét mutatja be a magyarországi modern gyáripar kialakulásától, az 1880-as évektől napjainkig, a 2010-es évekig. Ezt az ellátóipart többnyire hadiiparnak nevezték, az 1950-60-as években középgépipar elnevezéssel is illették, manapság - a védelem és a biztonság megváltozott körülményeihez és feltételeihez igazodva - pedig inkább védelmi iparról beszélnek.

 
6 300 Ft
Akció: 5 355 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
PÁNCÉLOSFÉSZEK AZ ARANYHOMOKON

A 145. harckocsiezred (önálló harckocsidandár) története, 1958–1989

Szerző: Végh Ferenc

Zrínyi Kiadó, 2016

 

A harckocsizó fegyvernem a „harcmező ökle”, mely éppen száz éve van jelen a harctereken. A magyar páncéloscsapatoknál katonák ezrei tanulták meg a harckocsiknak, ezeknek az embert próbáló, elsöprő erővel rendelkező, félelmetes eszközöknek a kezelését. Aki egyszer kapcsolatba került velük, az örökre a páncéloscsapatokhoz kötődik.

Végh Ferenc ny. vezérezredes, a legendás alakulat egykori parancsnoka a kötettel azoknak a harckocsizó katonáknak és támogatóiknak állít emléket, akik 31 éven keresztül a 145. harckocsiezrednél, majd önálló harckocsidandárnál szolgáltak és mestereivé váltak a szakmának. Azoknak, akik áldozatos munkájukkal létrehozták, fejlesztették és megszűnéséig fenntartották ezt az embert próbáló fegyvernemet, s akik a mai napig ápolják a páncélosok dicső történetét, kultúráját, hagyományait.

 
5 200 Ft
Akció: 4 420 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  TÁBORJÁRÓ KISBAKA - HONVÉDELMI ISMERETEK ÉS JÁTÉKOS FELADATOK 10–14 GYEREKEKNEK

Szerzők: Hovári Éva – Kiss Dezső

Zrínyi Kiadó, 2016

 

Ennek a könyvnek az olvasmányai ismereteket közvetítenek a honvédelem témakörében (a zászlóról, az alakiságról, ruházatról, rendfokozatokról és fegyverekről, tájékozódásról és felderítésről). Történetei felidézik a Magyarországot védő hazafias cselekedeteket, bemutatják hős eleink dicső tetteit. Ugyanakkor szórakoztató, játékos feladatokat, mindennapos tennivalókat is ad a gyerekeknek, hogy kipróbálják leleményességüket, kitartásukat és megtapasztalhassák egy honvédelmi tábor szinte valamennyi élményét. A könyvben kártya- és ügyességi játékok is találhatóak (például harckocsi és repülő összeállítható papírmakettje).

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ELFELEDETT HÁBORÚK

Középkori csaták és várostromok (6–16. század)

Szerkesztette: Pósán László, Veszprémy László

Zrínyi Kiadó, 2016

 

A hazai történelmi emlékezet fájó pontja, hogy a köztudatban élő események a magyar történelem alakulása szempontjából sem érdektelen egyéb hadiesemények emlékét elhomályosították. Jelen kötet ezeket az elfeledett csatákat és ostromokat idézi fel. A 21 tanulmány alapvetően új megvilágításban ismerteti a 6. és 16. század közötti egyetemes és magyar vonatkozású történéseket.

A könyv érdekfeszítő olvasmány a nagyközönség számára, de a középiskolai és egyetemi oktatás számára is hasznos segédkönyvvé válhat, valamint a Zrínyi Kiadó 2016-ban megjelenő Magyarország hadtörténete I. című összefoglaló műve kísérő tanulmánykötetének is tekinthető.

Térképekkel illusztrálva.

 
7 300 Ft
Akció: 6 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A NÁNDORFEHÉRVÁRI CSATA 1456

Szerző: Cseh Valentin

Zrínyi Kiadó, 2016

 

Ez a kötet a nándorfehérvári csata történetét és előzményeit mutatja be a déli határvédelem kialakulásától Kapisztrán Szent János és Hunyadi János kultuszának XX. századi utóéletéig. 560 éve annak, hogy a nándorfehérvári diadal bebizonyította: a legyőzhetetlennek hitt Oszmán Birodalom sem verhetetlen. Az ostromnak komoly tétje volt. Ha elbukik a végvár, akkor II. Mehmed előtt megnyílik az út Magyarország és Európa elfoglalására. A vár védői hősies küzdelemben világraszóló győzelmet arattak. Az ostrom eseményeit foglalja össze ez a gazdagon illusztrált, szakmai alapossággal, igényességgel megírt mű.

 
8 500 Ft
Akció: 7 225 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HAJÓZNI SZÜKSÉGES! A MAGYAR HADIHAJÓZÁS TÖRTÉNETE

Szerzők: Balogh Tamás, Csonkaréti Károly, Danyikó László, Daruka Norbert, Kaiser Ferenc, Krámli Mihály

Zrínyi Kiadó, 2016

 

A Duna-flottilla gazdag örökségét őrző és folytató hadihajósok fontos feladata, hogy a Dunán biztosítsák a zavartalan és biztonságos hajózást, és semlegesítsék a folyó veszélyes világháborús emlékeit. A könyv szemléletesen, történelmi adatokra  és a legújabb kutatásokra alapozva, színvonalasan illusztrálva mutatja be azt az elhivatott szolgálatot, amely nem nélkülözheti a hadihajósok által megjelenített speciális katonai szaktudást sem.

 
7 500 Ft
Akció: 6 375 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MAGYAR HONVÉDSÉG NEGYEDSZÁZADA

A rendszerváltástól napjainkig

Szerzők: Dr. Földesi Ferenc, Kiss Zoltán, Dr. Isaszegi János

Zrínyi Kiadó, 2016

 

Ez a kötet hiteles képet kíván adni mindarról, ami 1989-től napjainkig Magyarországon a honvédelem kérdésében történt: eseményekről, vitákról és eredményekről.

Ebben az időszakban a Varsói Szerződés egyik tagállamának haderejét kellett átalakítani egy majdani NATO-tagország haderejévé – szemlélet-, fegyverzet- és létszámváltozásokkal egyetemben. Fegyvernemi kultúrák szűntek meg, helyőrségek tűntek el, nyugállományba vonult az állomány egy része, orosz helyett angolt tanulnak a tisztjelöltek és idegen országokban teljesítenek szolgálatot a katonáink.

 
7 500 Ft
Akció: 6 375 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A NAGY HÁBORÚ ÖRÖKSÉGE

Szerző: Dr. Sallay Gergely

Zrínyi Kiadó, 2016

 

Ez a kötet a Hadtörténeti Múzeum leggazdagabb gyűjteményi anyagába, az első világháború írásos, képi és tárgyi emlékeibe enged különleges bepillantást – magyar szemszögből. Az 1914–1918 között dúló világháború centenáriumára elkészített állandó kiállítás válogatott műtárgyainak bemutatásával az intézmény munkatársai a háború különféle aspektusaival ismertetik meg az olvasót. A könyv lapjain megelevenedik a harctér és a hátország, felvillannak a háború legjelentősebb mozzanatai, és megjelennek az öt háborús esztendő főszereplői: ismert és kevésbé ismert vagy éppen elfeledett hősök, katonák és civilek, férfiak és nők.

 
9 000 Ft
Akció: 7 650 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
  ELFELEJTETT HŐSÖK - A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD LÉGIERŐK ÁSZAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN

Szerző: B. Stenge Csaba

Zrínyi Kiadó, 2016

 

Egyedülálló, hiánypótló kiadvány második, bővített és átdolgozott kiadása ez a kötet. A hadtörténész-levéltáros szerző magyar, német, orosz és amerikai levéltári források, könyvészeti anyagok és megbízható memoárok mellett a könyvben szereplő pilótáknál, illetve hozzátartozóiknál, barátaiknál megőrzött és fennmaradt, velük kapcsolatos korabeli dokumentumokat is feldolgozva mutatja be a magyar királyi honvéd légierők légi harcban legeredményesebb pilótáit. Az ő életrajzaikon túl részletesen ismertet több, a témához szervesen kapcsolódó, fontos kérdéskört is: a korabeli magyar légi győzelmi igazolási rendszert, a légi harcokban követett harceljárásokat, valamint az elnyert kitüntetéseket is.

A kötetet számos fénykép és színes oldalnézeti grafika illusztrálja.

 
7 500 Ft
Akció: 6 375 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HŐSÖK NAPTÁRA

Szerzők: Illésfalvi Péter, Maruzs Roland, Szentváry-Lukács János

Zrínyi Kiadó, 2016

 

Ez a könyv azért íródott, hogy a ma embere se felejtkezzen el a Nagy Háború kisembereiről. Az utókor ne csak mint hadi események kronologikus sorára gondoljon az első világháború éveire, és a harcoló, küzdelmekben elesett katonák ne szürküljenek nevekké. Hősök voltak ők, akik helytálltak a rettenetben, kitartottak a vérzivatarban, bátrak voltak, leleményesek és önfeláldozóak. Lelkesítő haditetteik sorával emlékezik ez a kötet rájuk: 1914. június 29. és 1916. december 31. között minden nap egy-egy példaértékű epizódjával. A leírt események a két világháború között megjelent ezredtörténeti munkákból, a korabeli folyóiratokból, valamint a közelmúltban feltárt levéltári forrásokból merítenek. A könyvet kitüntetések fényképei és portrék illusztrálják.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
"SZIGORÚAN TITKOS!"? NEMZETBIZTONSÁGI ALMANACH

Szerző: Boda József

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2016

 

Ez a kötet nyíltan kíván szólni a titkos információgyűjtés múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Mindezt a 21. században bekövetkezett társadalmi, politikai változások és az informatika területén bekövetkezett robbanásszerű fejlődés nemzetbiztonságot is befolyásoló hatásai teszik indokolttá. A könyv a szakemberek számára a szaktevékenységet összefoglaló mű. Az érdeklődő „civil” olvasók számára ismeretterjesztő olvasmány, amely betekintést enged a nemzetbiztonsági szolgálatok (titkosszolgálatok) működésébe, mind a katonai, mind a polgári szervezetekre kitérve: tisztázza az alapfogalmakat; ismerteti az egyetemes hírszerzés és elhárítás vázlatos történetét; bemutatja a titkos információgyűjtésre feljogosított hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységét.

 
5 500 Ft
Akció: 4 675 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ ADRIÁTÓL A KÁRPÁTOKIG

Útikönyv az első világháború magyar emlékeit keresőknek III.

Szerző: Bedécs Gyula

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2016

 

Nálunk csak egy kis darabka földön és rövid ideig ropogtak a fegyverek az első világháború idején, ezért hazánkban a harcoknak is csak kevés tárgyiasult emléke van. Nehéz azonban úgy a nemzeti örökség részévé tenni katonáink helytállását, kegyelettel adózni elesett családtagjaink bátorsága előtt és megidézni a szörnyű éveket, hogy az emlékezetnek alig van konkrét kapaszkodója a közvetlen környezetünkben. Egyre többen vállalják tehát a több száz kilométeres utat, míg eljutnak a háború egykori színteréhez: a frontvonalakra és a tengeri ütközetek helyszíneire. Az ő támogatásukra született meg ez az útikönyvsorozat, ami megmutatja, hol vannak az első világháború öt frontjának magyar emlékei és kegyeleti helyei Galíciától a Doberdóig, illetve a Kárpátoktól az Adriáig.

 
5 000 Ft
Akció: 4 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
MAGYARORSZÁG AZ ATOMHÁBORÚ ÁRNYÉKÁBAN

Szerzők: Horváth Miklós, Kovács Vilmos

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2016

 

A kötet egyik szerzője, Horváth Miklós a legújabb forrásokra, kutatásokra építve tárja elénk Magyarország helyzetét a Varsói Szerződés tagjaként a látszólagos szuverenitás évei alatt. Hazánk a VSZ előretolt állásaként a hidegháború idején bármikor frontországgá válhatott volna. A kiadvány hangsúlyos részét képezi a nukleáris töltetek magyarországi tárolásának bemutatása. Az olvasók megismerhetik az atomháború akkoriban lehetséges megvívására, lefolyására vonatkozó konkrét, a lehető legrészletesebben kidolgozott és a párt vezetése által elfogadott – a polgári lakosság millióinak pusztulását kockáztató – katonai terveket.

 
9 900 Ft
Akció: 8 415 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  A VOLT CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI 83-AS ÉS 106-OS GYALOGEZREDEK TÖRTÉNETE

Szerző: Doromby József

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2016

 

Ez a fakszimile kötet az 1934-ben megjelent könyv hasonmása, amely akkoriban 1200 számozott példányban jelent meg. A szerző – aki maga is a 83. gyalogezredben kezdte katonai szolgálatát hadapród-tiszthelyettesként, majd az első világháború idején harctéri magatartása folytán vitézzé avatták – történelmi hűségre törekedve, a Hadilevéltárban feltalálható eredeti dandár- és hadosztályiratokból állította össze művét, támaszkodva közben a bajtársak magán-feljegyzéseire és beszámolóira is. A könyv a szombathelyi gyalogezredek első világháborús hadi tetteinek állít emléket, továbbá közread egy gazdag tiszti, altiszti és legénységi életrajzgyűjteményt, valamint a 83. ezred állományába tartozó tisztek és tisztjelöltek névjegyzékét. A kötetet számos térképvázlat és korabeli fénykép illusztrálja.

 
6 400 Ft
Akció: 5 440 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
MAGYARORSZÁG A HABSBURG MONARCHIÁBAN 1718-1919

Magyarország hadtörténete III.

Szerző: Hermann Róbert

Zrínyi Kiadó, 2016

 

A négy kötetre tervezett Magyarország hadtörténete című sorozat harmadik kötete, a Magyarország a Habsburg Monarchiában – 1718–1919, azt a középkori Magyarországot mutatja be, amelynek területe csaknem teljes egészében a Habsburgok dunai monarchiájának része volt. A korszaknak nemcsak a háborúiról szól, hanem – többek között – a hadseregek felépítéséről, a fegyvertörténetről, a katonai jelképekről és az egyenruha-történetről is. Mindezt teszi sok térképpel és képpel illusztrálva.

 
9 900 Ft
Akció: 8 415 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HÁBORÚ A NÉP KÖZÖTT

Esettanulmányok a negyedik generációs hadviselés történetéből

Szerző: Kiss Álmos Péter

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2016

 

E kötet azokat az alapelveket keresi, amelyekkel egy demokratikus európai állam kormánya idegen segítség nélkül is meg tud felelni a kihívásnak, ugyanakkor a törvény és az erkölcs határain belül tud maradni, meg tudja őrizni nemzeti kultúráját és hagyományait, illetve meg tudja tartani értékeit, szabadságjogait és életmódját.

 

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A SOMOGYI ROSSEB HADOSZTÁLY A DON-KANYARBAN

Hadiokmányok, harctéri naplók, tábori levelezőlapok, visszaemlékezések és sajtóhíradások a magyar királyi 10. honvéd könnyű hadosztály történetéhez 1942 - 1943

Szerkesztette: Lukács Bence Ákos, Szabó Péter

Zrínyi Kiadó, 2015

 

E kötet forráskiadvány. Családi archívumokban őrzött korabeli hadiokmányok, harctéri naplók, feljegyzések, tábori levelezőlapok, visszaemlékezések részletei alapján tárgyalja az eseményeket kronologikus sorrendben. A második világháborús honvédek a Don-kanyarban kötelességüket teljesítették, főhajtást és tiszteletet érdemelnek. Kiadványunkkal a hősi halált halt, nyomtalanul eltűnt vagy hadifogságban elhunyt somogyi honvédek emléke előtt tisztelgünk. Mellékletként – egy CD-lemezen – egykori katonák és munkaszolgálatosok adatait ismerheti meg az olvasó.

 
6 400 Ft
Akció: 5 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  EGY ELFELEDETT LEGENDA NYOMÁBAN. KISS JÓZSEF REPÜLŐ PÁLYAFUTÁSA AZ 1. VILÁGHÁBORÚBAN

Szerző: Czirók Zoltán

Zrínyi Kiadó, 2015

 

A magyar pilóták példaképének számított már életében Kiss József, de komoly hírnevet és elismerést vívott ki ellenfelei körében is. Személye élénken élt következő nemzedékek emlékében, mára azonban mindez megfakult . E könyv hivatott feleleveníteni a nagyszerű ember és kivételes katona emlékét, akit a világháború légi harcaiban nyújtott kiemelkedő teljesítménye méltóvá tesz arra, hogy mintául szolgáljon nemcsak a repülők és katonák, hanem minden, a célját állhatatosan elérni törekvő ember számára is.

 
5 000 Ft
Akció: 4 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
  TÓTH ÁGOSTON HONVÉD EZREDES, A KATONA ÉS A TÉRKÉPÉSZ 1812 - 1889

Szerzők: Ács Tibor, Hermann Róbert, Jankó Annamária, Kedves Gyula, Klinghammer István, Németh György, Süli Attila, Tóth László, Tóth Orsolya, Vajda László

Zrínyi Kiadó, 2015

 

2012-ben az MH Geoinformációs Szolgálat és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiállítást és konferenciát szervezett a 19. századi katonai térképészet és a hadászat tudósa, illetve az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc jeles ezredese, Tóth Ágoston születésének 200. évfordulóját ünnepelve – A polihisztor térképész címmel. Jelen kötet gazdagon illusztrálva fűzi össze a konferencia előadásait, Tóth Ágoston 1848–1849-es leveleit és jelentéseit, illetve a kiállítási katalógust, bemutatva a tudós sokszínű életművét.

 

 
5 500 Ft
Akció: 4 675 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A SZABADSÁGHARC HADMŰVÉSZETE 1848-1849

Szerző: Csikány Tamás

Zrínyi Kiadó, 2015

 

A szerző bemutatja a katonai vezetés különböző szintjeit és módjait, így a hadászati és a harcászati szintű vezetést, a várharcok vezetését és a "kisháborús" műveletek irányítását. A szabadságharc egyes eseményeit, illetve időszakát kiragadva kívánjuk bemutatni a katonai vezetést elsősorban a magyar, de kikerülhetetlenül az osztrák oldalon is.

 

 
6 200 Ft
Akció: 5 270 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  NAPLÓM 1914-1918 - A CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI 12-IK HUSZÁREZREDBEN

Szerző: Nemes-Tóthi Nemestóthy-Szabó Béla

Zrínyi Kiadó, 2015

 

A számos izgalmas csataleírással, különleges dokumentumokkal, a cs. és kir. 12. huszárezred mindennapi frontéletét bemutató fényképekkel illusztrált és forrásmunkának is kiváló frontnapló közelebb viszi az olvasót Nemestóthy-Szabó Béla huszárszázados alakulata első világháborús történetének jobb megértéséhez, valamint a huszártiszti életforma alaposabb megismeréséhez.

 
5 300 Ft
Akció: 4 505 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
HADIKRÓNIKA 1939-1945. DOBOZKÖNYV A II. VILÁGHÁBORÚRÓL

Zrínyi Kiadó, 2015

 

„A Zrínyi Könyvkiadó és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum folytatja a tavaly megkezdett háborús relikviákat is tartalmazó dokumentumkönyv sorozatát. A HADIKRÓNIKA 1939-1945 Magyarország második világháborús részvételét mutatja be a területi visszacsatolásoktól a hadifogságig. A fronton játszódó események és a hátország életének gazdag képi illusztrációja mellett bemutatja a különböző fegyvernemeket, egyenruhákat, kitüntetéseket is. Ezúttal nemcsak 95 darab korabeli dokumentum, igazolvány, röpcédula reprint változata, de 2 stúdió beszélgetéseket tartalmazó DVD, korabeli katonadalok CD-je és két vadászrepülő század hímzett karjelzése is helyet kapott a hiánypótló könyvritkaságban.”

 

A dobozkönyv első része: A Nagy Háború 1914-1918 - Kézzelfogható hadtörténelem

 
13 900 Ft
Akció: 12 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A HŐSÖK TERE - THE HEROES' SQUARE

A nemzeti kegyelet megszentelt tere - A sacred place of national tribute

Szerzők: Helgert Imre, Négyesi Lajos, Panajotu Kosztasz

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2015

 

A kötet – számos korabeli képpel illusztrálva – bemutatja a magyarság nemzeti emlékhelyévé vált Hősök terének épületeit és emlékműveit, miközben történelmi időutazásra is invitál, megidézve azokat az eseményeket, amelyeknek a tér adott helyet az elmúlt mintegy száz évben.

 
5 400 Ft
Akció: 4 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
70 ÉV AZ ÉLETVESZÉLY ÁRNYÉKÁBAN

A magyar tűzszerész- és aknakutató alakulatok története 1945-2015

Szerzők: Bucsák Mihály-Csurgó Attila-Horváth Tibor-Láng László-Molnár Sándor-Posta Lajos-Szatai Zsolt-Vörös Mihály

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2015

 

Egy gazdagon illusztrált album, amely méltó emléket állít a fennállása 70. évfordulóját ünneplő tűzszerészekről, valamint pontos és részletes áttekintést nyújt a tűzszerész-alakulatok és feladataik történetéről.

 
6 000 Ft
Akció: 5 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
EJTŐERNYŐSÖK

Leventék, sorkötelesek és sportolók, A polgári ejtőernyőzés története Magyarországon

Szerzők: dr. Boda József, dr. Bánki Imre

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2015

 

Ez a könyv emléket állít a „bátrak sportját” művelő civil ejtőernyősöknek, akik átélték a merészség örömét és megteremtették ezt a sportágat hazánkban. Másrészt az a célja a kötetnek, hogy ösztönözze az extrém sportok iránt érdeklődő fiatalokat, vigyék tovább az ejtőernyőzés hagyományait.

A könyv sajátossága és egyben érdekessége, hogy a meglévő forrásanyagok ismertetése mellett nagy hangsúlyt fektet a személyes visszaemlékezésekre, ezáltal a baráti körben elhangzott történetek szélesebb közönséghez is eljuthatnak és fennmaradnak a következő generációk számára is.

 
5 500 Ft
Akció: 4 675 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MAGYAR PÁNCÉLOSALAKULATOK TÖRTÉNETE

Harckocsik, páncélosok a magyar haderőben

Szerzők: Bonhardt Attila, Pánczél Mátyás, Végh Ferenc, Szekeres József, Hattyár István, Sári Szabolcs

Zrínyi Kiadó, 2015

 

Különleges, titokzatos harceszköz a harckocsi, amely immár száz esztendeje jelen van a csatatereken. A harckocsizó-fegyvernem, a „harcmezők ökle” a közelmúltban is még csúcsfegyvernemnek számított. A magyar harckocsizó-katonák sokasága hosszú évtizedek óta ismeri és őszintén kedveli ezt az embert próbáló, kíméletlen és kegyetlen eszközt, amellyel ha valaki egyszer kapcsolatba került, örökre a páncéloscsapatokhoz kötődik.

 
6 000 Ft
Akció: 5 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KATONAI TERMINOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR

Szerkesztette: Berkáné Danesch Marianne

Katonai szakmai szerkesztők: M. Szabó Miklós, Mező András

Zrínyi Kiadó, 2015

 

A Katonai terminológiai értelmező szótár kiadására ebben a formában először kerül sor. A Honvéd Vezérkar kezdeményezésére alkotott mű készítői arra törekedtek, hogy a honvédelmi ágazati terminológiai szótár feleljen meg a kor igényeinek és követelményeinek. A hadtudomány és a haditechnika robbanásszerű fejlődése, a társadalmi, politikai és gazdasági változások következtében a katonai szókincs, szóhasználat is jelentősen bővül, módosul. A szaknyelvben végbemenő változásokat kívánja rögzíteni ez a szótár, amely kategóriájában alapműnek tekinthető.

 
10 000 Ft
Akció: 8 500 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FERENC JÓZSEF MAGYAR EZREDEI 1850 - 1914

Francis Joseph's hungarian regiments 1850 - 1914

Szerzők: Somogyi Győző, Soós Zsolt

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2015

 

Könyvünk Ferenc József hosszú uralkodása 1850 - 1914 közötti szakaszának magyar ezredeit és testőrségeit mutatja be.

 
2 990 Ft
Akció: 2 540 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ASPEKTUSAI

Szerző: Kiss Zoltán László

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2015

 

 „…nem elegendő a szűk értelemben vett katonai-szakmai, technicista megközelítés és tudás. Egy adott katonai művelet előkészítéséhez és eredményes végrehajtásához nélkülözhetetlenek mindazon ismeretek és kutatási eredmények, amelyeket az alkalmazott társadalomtudományok (különösen a katonaszociológia) kínálnak.” (Dr. Benkő Tibor vezérezredes) 

 
5 500 Ft
Akció: 4 675 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MAGYAR HONVÉD ÉNEKESKÖNYVE

Szerző: Péczely Attila

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2015

 

A kiadónál most megjelent fakszimile kiadás az 1937-ben a nép dalaiból összeállított, Péczely saját kezűleg lejegyzett katonadalait tartalmazza.

 
5 900 Ft
Akció: 5 015 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KARDOKKAL ÉKESÍTETT

Afganisztánban tűzharcot átélt magyar katonák visszaemlékezései

Szerkesztette: Virágh Ildikó

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2015

 

A Zrínyi Kiadó 2015 májusában megjelent kötetében a magyar katonák személyes történeteit olvashatjuk az afganisztáni küldetésről, miként álltak helyt távol a hazától egy háborús övezetben.

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
GÁZ! RIADÓ!

A vegyivédelmi szolgálat története

Szerzők: Madaras-Dr. Varga-Dr. Tokovicz-Szombati-Miklovich-Dr.Földi-Blanyár-Sztanó

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2015

 

E könyv lapjain a téma iránt érdeklődők részletesen megismerkedhetnek az atom-, vegyi és biológiai, azaz a tömegpusztító fegyverek tulajdonságaival, fejlesztésük és alkalmazásuk történetével, a korlátozásukra tett nemzetközi erőfeszítésekkel.

 
6 600 Ft
Akció: 5 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A DOBERDÓTÓL A DOLOMITOKIG

Útikönyv az első világháború magyar emlékeit keresőknek II.

Zrínyi Kiadó, 2015

 

Az első világháború emlékhelyeit bemutató sorozat második kötete az olasz frontra viszi el az emlékeket keresőket

 
5 500 Ft
Akció: 4 675 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
REPÜLŐÁSZOK 1914-1918

Az Osztrák-Magyar Monarchia legsikeresebb légjárói és felszerelésük

Szerzők: Gondos László, Nagy András, Pap Péter, Hatala András, Bálint Ferenc, Magó Károly

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2015

 

A Nagy Háború százéves évfordulójának kapcsán született kötetből nem pusztán csak az egyes pilóták élettörténetét ismerhetjük meg. A szerzők egyéni szakterületüknek megfelelően bemutatják azokat a repülőgépeket és fegyverzetet, amivel a légi csatákat megvívták, ismertetik a repülőkatonák egyenruháját és felszereléseit, az általuk használ tjelvényeket és jelképeket.

 
7 500 Ft
Akció: 6 375 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A SZABADSÁG HÍDJA

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató, 2015

 

Paul Lemaire második világháborús körutazása egy ausztriai fogolytáborban - szökéssel - indult, és Budapesten keresztül vezetett vissza otthonába, Franciaországba. Megjárta a Fő utcai és a weimari börtönt, de a háború derekán évekig élt Budapesten háborítatlan, civil életet. A szerző közvetítésében egy idáig ismeretlen szemszögből rajzolódik ki a háború, ami hitelesen mutatja be az akkori budapesti mindennapokat, a francia-magyar barátságot, egy család küzdelmeit és a háború végét.

 
4 800 Ft
Akció: 4 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
TŰZÖZÖN

Ahogyan én láttam

Szerző: Kékkői László

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2015

 

Kékkői László hivatásos főhadnagyként a 25. gyaloghadosztállyal került ki a hadműveleti területre a második világháborúban. Lövészszázadának parancsnokaként sebesüléséig részese volt a véres harcoknak, amelyeket a 25. gyaloghadosztály vívott a többszörös szovjet?román túlerő feltartoztatására az úgynevezett tordai csatában. Kékkői László visszaemlékezése hiteles és nem utolsósorban olvasmányos. Élményeit lebilincselő formában osztja meg olvasóival, így válik izgalmassá, letehetetlenné a kötet, ugyanakkor hűen mutatja be a magyar honvédek helytállását. A könyvet ajánljuk azon katonákra emlékezve, akik hazájukért megtették a legtöbbet, amit ott és akkor elvártak tőlük.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
THE HISTORY OF THE HUNGARIAN ARTILLERY 1913–2013

Szerzők: Balla Tibor, Csikány Tamás, Gulyás Géza, Horváth Csaba, Kovács Vilmos, Alan Campbell

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2015

 

This book is a concise history of the Hungarian Artillery (1913–2013) . It follows the branch of service through the busy hundred years of the military history: changing situations, goals and principles, their ever-developing weaponry and ordnance, and most of all their traditions and performance.

 
8 000 Ft
Akció: 6 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG 1868 - 1914

Royal Hungarian Defence Forces 1868 - 1914

Szerző: Somogyi Győző

ZrínyiKiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2015

 

A 896-ban alapított magyar állam, 1000-től keresztény Magyar Királyság, 1920-ig az egész Kárpát-medencét magában foglalta, a mai Horvátország pedig a magyar Szent Korona alá tartozó társország volt. Az "Egy ezredév hadban" könyvsorozat ennek az államnak a katonai kultúráját, fegyverzetét, a huszár által méltán világhírű jellegzetes hadviseletét mutatja be hadtörténeti korszakonként színes rekonstrukciós rajzokon, angol és magyar nyelven.

 
2 990 Ft
Akció: 2 540 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

20 éves a Katolikus Tábori  Püspökség

Szerzők: Marosi Antal, Bódi Zsófia, Juhász Violetta, Berta Tibor

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2015

 

Az egyházak képviselői jelen voltak helyőrségekben és missziókban egyaránt. Ott voltak az ünnep, az öröm idején, de akkor is, amikor katonáink a halál árnyékában jártak. Biztattak, segítettek és vigasztaltak. Munkájuk gazdagítja a Magyar Honvédség hétköznapjait, legyen szó gyermektáborokról, zarándoklatokról, családi napokról. Ez a kötet gazdagon illusztrálva és DVD segítségével mutatja be személyes vallomásokon, visszaemlékezéseken keresztül azt az elhivatott szolgálatot, amelyet a tábori lelkészek végeznek a honvédelem ügyéért.

 
5 000 Ft
Akció: 4 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
PRO MILITUM ARTIBUS - A HADTUDOMÁNYÉRT

HM Zrínyi Nonprofit Kft., 2015

 

Az ezredfordulón, dr. Ungvár Gyula javaslatára a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Intézményi Tanácsa, a 2000. július 18-án kelt határozatával megalapította a Pro Militum Artibus (a hadtudományért) kitüntető címet, amelyet 2004-től posztumusz is adományozott. A kitüntetés célja a Magyar Honvédség, valamint a Magyar Néphadsereg, illetve a magyar katonai felsőoktatás szervezeti-technikai fejlesztése érdekében dolgozó, ezen a téren elévülhetetlen érdemekkel rendelkező, de - bármilyen okból - tudományos fokozatot nem szerzett elődök tevékenységének elismerése, emlékének megőrzése.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.