Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Történelem


Sorrend:

12

TINÓDI SEBESTYÉN (1505?-1556)

Magyar Történeti Életrajzok

Szerző: Dézsi Lajos

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Történeti Társulat legnagyobb szabású vállalkozása volt. Az 1272 és 1870 közötti magyar történet kiválóbb alakjainak életrajzait volt hivatva ismertté tenni a történetkedvelő közönséggel. A tudományos színvonalú, eredeti kutatásokon alapuló, egyúttal vonzó feldolgozás, nagyban elősegítette a sorozat népszerűségét. A kézirat-hasonmások rendkívüli gazdagsága, nélkülözhetetlen segítői a kort ismerni akaró közönségnek.

 

A Pytheas Kiadó az 1885 és 1920 között megjelent teljes sorozat hiteles másolatait készíti el egyedi kivitelben. Jelenleg 19 kötet kapható a teljes sorozatból (36 kötet):

Csák Máté, Hunyadi Mátyás király, Werbőczi István, Dósa György, Hunyadi Corvin János, Maylád István, Tinódi Sebestyén, Balassa Bálint, Kakas István, Pázmány Péter, Rimay János, Thurzó Imre, Thököly Imre, Ányos Pál, Bacsányi János, Kölcsey Ferenc, Ferenczy István, Jósika Miklós, Bezerédj István, Horváth Mihály.

 
5 800 Ft
BAKÓCZ TAMÁS (1442-1521)

Magyar Történeti Életrajzok

Szerző: Fraknói Vilmos

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Történeti Társulat legnagyobb szabású vállalkozása volt. Az 1272 és 1870 közötti magyar történet kiválóbb alakjainak életrajzait volt hivatva ismertté tenni a történetkedvelő közönséggel. A tudományos színvonalú, eredeti kutatásokon alapuló, egyúttal vonzó feldolgozás, nagyban elősegítette a sorozat népszerűségét. A kézirat-hasonmások rendkívüli gazdagsága, nélkülözhetetlen segítői a kort ismerni akaró közönségnek.

 

A Pytheas Kiadó az 1885 és 1920 között megjelent teljes sorozat hiteles másolatait készíti el egyedi kivitelben. Jelenleg 19 kötet kapható a teljes sorozatból (36 kötet).

 
5 400 Ft
WERBŐCZI ISTVÁN (1458-1541)

Magyar Történeti Életrajzok

Szerző: Fraknói Vilmos

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Történeti Társulat legnagyobb szabású vállalkozása volt. Az 1272 és 1870 közötti magyar történet kiválóbb alakjainak életrajzait volt hivatva ismertté tenni a történetkedvelő közönséggel. A tudományos színvonalú, eredeti kutatásokon alapuló, egyúttal vonzó feldolgozás, nagyban elősegítette a sorozat népszerűségét. A kézirat-hasonmások rendkívüli gazdagsága, nélkülözhetetlen segítői a kort ismerni akaró közönségnek.

 

A Pytheas Kiadó az 1885 és 1920 között megjelent teljes sorozat hiteles másolatait készíti el egyedi kivitelben. Jelenleg 19 kötet kapható a teljes sorozatból (36 kötet).

 
7 900 Ft
HUNYADI MÁTYÁS KIRÁLY (1440-1490)

Magyar Történeti Életrajzok

Szerző: Fraknói Vilmos

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Történeti Társulat legnagyobb szabású vállalkozása volt. Az 1272 és 1870 közötti magyar történet kiválóbb alakjainak életrajzait volt hivatva ismertté tenni a történetkedvelő közönséggel. A tudományos színvonalú, eredeti kutatásokon alapuló, egyúttal vonzó feldolgozás, nagyban elősegítette a sorozat népszerűségét. A kézirat-hasonmások rendkívüli gazdagsága, nélkülözhetetlen segítői a kort ismerni akaró közönségnek.

 

A Pytheas Kiadó az 1885 és 1920 között megjelent teljes sorozat hiteles másolatait készíti el egyedi kivitelben. Jelenleg 19 kötet kapható a teljes sorozatból (36 kötet).

 
8 500 Ft
LEVELEK A SZŐLŐBŐL

Szerző: Korizmics László

Pytheas Kiadó

 

Borászati füzetek 1871

 

A kötet Korizmics László (Aggszentpéterpuszta, 1816. március. 29. – Kistétény, 1886. október 5.) mezőgazdász, mérnök, agrárpolitikus, író életművének állít emléket halálának 125. évfordulóján. Életének hetven éve alatt imponálóan sokrétű pályát futott be, s vált a XIX. századi mezőgazdasági irodalom és agrárpolitika egyik meghatározó egyéniségévé.

 
2 900 Ft
KÉPES VASÁRNAP

Pytheas Kiadó

 

Töredékek a Képes Vasárnap 1940. augusztusi és szeptemberi számaiból.

Archív felvételek A második bécsi döntés előtti és utáni időszakból.

 

Miután a romániai Szörényváron (Turnu Severin) 1940. augusztus 16-24. között folytatott román–magyar tárgyalások nem vezettek eredményre, és mivel a tengelyhatalmak mindenképp el akarták kerülni a fegyveres konfliktus kirobbanását, a német és az olasz kormány a magyar és román kormányok képviselőit Bécsbe rendelte, és a közöttük folyó vitát döntőbíráskodás révén rendezte.

 
1 700 Ft
EZERNYOLCZSZÁZ-NEGYVENNYOLCZ

Szerzők: Jókai Mór, Bródy Sándor, Rákosi Viktor

Pytheas Kiadó

 

Az 1848/49-iki magyar szabadságharc története képekben

 

Jókai Mór, Bródy Sándor és Rákosi Viktor által szerkesztett kötet, amely ezer illusztráció: egykorú képek, okiratok, eredeti kézírások, ereklyék, nevezetes nyomtatványok, kiáltványok, művészi emlékek segítségével meséli el és mutatja be az 1848/49-es magyar szabadságharc történetét.

 
15 000 Ft
LEEL KÜRTHE

Szerző: Jász-Berényi Molnár Ferenc

Pytheas Kiadó

 

Az évszázadokig ismeretlen helyen rejtőző, egykoron Jászkürtnek nevezett ereklye a 17-18. században még a jászberényi Nagytemplom falán függött, a 19. századtól a Városházán őrizték, 1874-ben bízták mai gazdájára. A kürt, melyet csak a 17. századtól kapcsoltak Lehel vezér közismert mondájához, ma is a Jászság és a jászok összetartozásának megtestesítője.

 
2 500 Ft
CHRONOLOGIA

Szerző: Hieronymus Ortelius

Pytheas Kiadó

 

Hieronymus Ortelius Augustus: Chronologia oder Historische Beschreibung…

Nürnberg, 1602

 

“1395-től kezdődően a törökkel való mindenféle háború, város- és erődítményostrom, csata, illetve csatározás kronológiája avagy történeti leírása. A német nyelven írott könyv részletesen ismerteti a tizenötéves háború történetét. A jelentősebb eseményeket metszetek illusztrálják. Úgy a Magyarországon, mint az Erdélyben, illetve az ellenség területén történt említésre méltó események leírása. Mindez alaposan és rendesen összefoglalva (ehhez hasonló soha nyomtatásba nem került) és szorgalmasan feljegyezve Hieronymus Ortelius Augustanus által.”

 
7 500 Ft
HULLÓ MAGYARSÁG

Szerző: Hídvégi János

Pytheas Kiadó

 

„Hídvégi János: Hulló magyarság című könyvének újra kiadása – sajnos! – időszerűbb, mint valaha. Zuhanórepüléssel jellemezhető mélybehullással fogy a magyarság, majdnem fél évszázad óta – tudatosan egyes erők által gerjesztett és csüggedően a nép tömegei által átvett, az élettendenciát haláltendenciára váltó magatartásformában. Ha az egyén öngyilkos akar lenni: kötelet használ; ha a közösség öngyilkos akar lenni: egykézik – írja Móricz Zsigmond. Mára az először népöngyilkosságot elkövető Ormánság életformája átterjedt az egész Kárpát-medence magyarságára. …”

dr. Hegedűs Lóránt püspök

 
3 300 Ft
DAS BUCH DER CHRONIKEN

Szerző: Hartmann Schedel

Pytheas Kiadó

 

A napjainkig töretlen népszerűségét elsősorban városi látképeinek köszönhető mű saját korának több tekintetben is kiemelkedő teljesítménye. Összesen 1809 fametszetével bepillantást enged a 15. század végi Nürnberg pezsgő művészeti életébe.

 
125 000 Ft
TALPRA MAGYAR!

Szerző: Gracza György

Pytheas Kiadó

 

Gracza György történész könyve az 1848-49-es magyar szabadságharcról szól, ezúttal az ifjúsághoz.

 
4 900 Ft
SZÉCHENYI ISTVÁN GRÓF ÉS KORA

Szerző: Falk Miksa

Pytheas Kiadó

 

Emich Gusztáv, Pest, 1868.

 

Az eredetileg nem a magyar közönségnek szánt mű fordításban került a magyar olvasók kezébe. Széchenyi halála után 8 évvel megjelenő kötet még olyan friss forrásokra támaszkodik, mely szellemi és emberi nagyságán túl személyéhez is közelebb enged.

 
3 500 Ft
KLAUZÁL GÁBOR, IRATOK, BESZÉDEK, MEGEMLÉKEZÉSEK

Szerző: Dobos Károly

Pytheas Kiadó

 

A kötet Klauzál Gábor emlékét ápolja eredeti forrásanyagok megjelentetésével. Az anyagot a Klauzál Gábor Társaság tagjai gondozták. Az összes anyag 74 évet ölel fel. 1832-től 1906-ig olvashatóak a szövegek.  A reformkori követi jelentések kézirataitól 1906-ig nyelvünk folyamatosan változott. Alapelvünk az volt, hogy ragaszkodtunk az eredeti szövegek írásmódjához, azokat szöveghűen közöljük.

 
2 200 Ft
A MAGYAR SZENT KORONÁRÓL

Szerző: Decsi Sámuel

Pytheas Kiadó

 

Részlet a „Előjáró beszéd”-ből:

 

“Harmadik esztendeje, hogy hires, nevezetes Décsy Samuel, a’ józan és orvosi tudományoknak Doctora, és az Oderai Francofurtumi Királyi tudós társaságnak tagja, közre botsátott levelében jelentette, hogy ollyatén tanú bizonyságokra akadt, mellyek által szemeink meg-világositattnak, és minden szent Koronánk’ eredetéről támadott túdós vélekedéseknek vége vettetik.

Erre a’ hangos ígéretre olly tűrhetetlen kivánság fogtala el szívemet, hogy allig várhattam ennek a’ betses munkának kiadását és olvasását….”

 
2 900 Ft
LEGÚJABB LEVELEZŐ

Szerző: Brankovics György

Pytheas Kiadó

 

Intő levél a kaczér leányhoz, vigasztaló levél egy baráthoz, emlékeztetés a szerződés betartására vagy meghívó tánczestélyre: a századelő hangulatát idézi ez a kis kézikönyv, szüleink, nagyszüleink fiatalkorát. A legváltozatosabb témákra mutat be mintaleveleket …

 

 
3 900 Ft
NOTITIA DIGNITATUM

Szerző: Borhy László

Pytheas Kiadó

 

Notitia dignitatum omnium tam civilium quam militarium in partibus Orientis et in partibus Occidentis

 

Az Arcadius és Honorius római császárok uralkodása idején összeállított Notitia Dignitatum a Kr. u. 395-ben keleti és nyugati részre kettévált Római Birodalom teljes közigazgatási rendszerét mutatja be latin nyelven.

 
19 000 Ft
MAGYARORSZÁG CÍMEREI

Szerző: Bánffy B.

Pytheas Kiadó

 

Magyarország külön címerének és a Magyar korona országai egyesített címerének leírása és rajzai. 1896

 
1 200 Ft
AZ EST

Pytheas Kiadó

 

1910-1935 Történelem fényképekben.

 

Az Est című napilap megalapításának 25. évfordulójára kiadott válogatás. Az Est egy 1910-ben Budapesten Miklós Andor által alapított napilap volt. Ő később további két újságot is megvásárolt és Az Est Lapok cég létrehozásával megteremtette a modern napilap-családot.

 
2 000 Ft
A VITÉZI REND 1921-1931

Pytheas Kiadó

 

A könyvben megtalálható a Vitézi rend részletes története, a vitézi törzsszékek és vármegyei vitézi székek, illetve a vitézek névsora néhány személyes adattal ellátva.

 

Meleg ragaszkodással köszöntöm a Vitézi Rendnek minden egyes tagját, hű bajtársaimat, akik a legnehezebb időkben megmutatták a legnagyobb tettekkel, önzetlen áldozatkészségükkel, hogy mi a valódi hazafiasság, a hős önfeláldozás. Törhetetlen meggyőződésem az, hogy vitéz bajtársaimra a haza szilárdan támaszkodhatik, mert ők az ezerpróbás hősök ma is úgy, mint a világháború nagy napjaiban: a magyar hazáért élnek és ha kell, meg is tudnak érte halni.

A Vitézi Rend tízéves fennállásakor igaz szívből kívánom, hogy áldja meg a magyarok jó Istene a Vitézi Rendet a mielőbbi magyar föltámadással.

 

vitéz JÓZSEF kir. herceg tábornagy

 
12 000 Ft
A MAGYAR HUSZÁR

Szerkesztette: Ajtay Endre, Péczely László, Reé László

Pytheas Kiadó

 

Az 1936-ban kiadott A Magyar Huszár című könyv tartalmazza a huszárság teljes történetét, az “őshazába történt elindulástól az utolsó Árpádházi királyig”, illetve 2500 huszár fényképét és még több rövid életrajzát.

 

Ízelítőként álljon itt egy részlet a könyv előszavából:

 

„A lovon járó magyar mindig úr volt. És a lovon járó magyar úri mivolta mindig a huszárban csúcsosodott ki. Nem azért jár a huszár lóháton, hogy – amint mondani szokás – magasból tekintsen le a gyalogjáróra, hanem azért, hogy a földtől magasabb helyzetben többet lásson és távolabb ellásson, mint gyalogos testvére, észleleteit idejekorán átadja és a harcban ezzel fegyvertársai segítségére legyen. Mivel pedig a huszár hivatása közben így hozzászokik ahhoz, hogy magának tágabb látkört szerezzen, rendszerint a közönséges életben is elől halad és mintául szolgál.”

 
15 000 Ft
VÁRADI TÜZESVASPRÓBA-LAJSTROM

Szerzők: Dr. Karácsonyi János, Dr. Borovszky Samu

Pytheas Kiadó

 

A Magyar Királyság területén az európai gyakorlathoz hasonlóan a 11. századtól kezdve 1234-ig a pereket gyakran istenítélet segítségével döntötték el. A bíró, ha nem állt rendelkezésére kellő bizonyíték, a felek egyikét arra kötelezte, hogy tüzesvas-próbának vesse alá magát. Könyves Kálmán király (1095-1116) törvénye szerint mindössze 15-20 egyházi intézményben, székesegyházban és nagyobb prépostságban tarthattak istenítéleti szertartást. Közéjük számított a váradi székesegyház is. Kanonokjai feljegyzéseket készítettek. Zömmel azokat a peres ügyeket örökítették meg, amelyekben tüzesvas-próbára vagy ritkábban esküre került sor.

 
7 300 Ft
OPERA

Szerző: Philostratus Flavius

Pytheas Kiadó

 

Philostratus Flavius: – Philostratus Lemnius

Opera Cod. Lat. 417. (Firenze, 1487-1490. Pergamen)

 

A kódex Philostratus (Kr. u. 3. sz.) athéni szofistának és unokaöccsének műveit, antik hősök és filozófusok életrajzát, leveleket és egy nápolyi képtár képeinek leírását tartalmazza. A művet 1487-ben Bonfini fordította latinra a királyi könyvtár számára. A kódex még Mátyás életében visszajutott Firenzéből Budára, de architektonikus díszű bőrkötése már II. Ulászló címerét hordozza. A Philostratus-corvina a királyi könyvtár egyik legszebb díszkódexe, ennek a címlapján sorakoznak a legnagyobb gazdagságban az antikizáló díszítőelemek, érmek, kameók, építészeti elemek, mitológiai jelenetek, triumphus-ábrázolás. A diadalmenetet tartó személy egyes feltételezések szerint Corvin János, ami Mátyás trónutódlási elképzelését jelzi.

 
80 000 Ft
AZ ÚJRAÁLMODOTT RÓMA

A Győri Egyházmegyei könyvtárban őrzött eredeti magyar fordítása

Szerző: Flavius Blondus

Fordította: Zsuppán Edina

Pytheas Kiadó, 2005

 

Az UNESCO a Corvina könyvtárat beválasztotta a világ kulturális örökségei közé. A világ minden tájára szétszóródott gyűjtemény – nemzetünk egyik büszkesége – méltó elimerésben részesült. E gyűjtemény egyik darabját jelentettük meg – a Corvinák közül először – fakszimile kiadásban és teljes fordításában.

 

“Mit érezhet a magyar ember, midőn kezében oly kincset tart, mely valaha fénycsillaga, Hollós Mátyás királyunk, kezében is megfordult! Ha a kard, a paizs, a gyűrű, a billikom, mely valami nagy emberünké vala, oly varázserővel bír és a tiszteletnek oly tárgya, melyre minden honfi büszkén néz: mennyivel inkább kell örvendenünk oly könyvnek, mely ezen dicső királyé volt, kitől a – méltánylást reánk nem éppen pazaron árasztó – külföld sem tagadhatta meg a tudós nevet”.

(Rómer Flóris tanulmányának bevezető szavai)

 
6 000 Ft
ROMA INSTAURATA

Szerző: Flavius Blondus

Pytheas Kiadó, 2003

 

Flavius Blondus: Roma Instaurata (Győri Corvina)

 

Flavio Biondo (Flavius Blondus) pápai titkár és történész készítette a Roma instaurata című könyvet, amely az örök város romjait bemutató első rendszerezett és alposan dokumentált munka volt.

Biondo Forlíban született és Cremonában tanult, a korszak zavaros politikai viszonyaiba belekeveredvén sokáig élt száműzetésben Imolában, Ferrarában és Velencében, amíg IV. Jenő alkalmazásba nem vette a pápai kúrián. Három kötetet jelentetett meg, amelyek az akkor ismert itáliai antik romokat vették számba: Roma instaurata (1440-63), Roma triumphans (1456-60) és Italia instaurata (1456-60). E művek sok topográfiai, kronológiai és helytörténeti kutatást inspiráltak, de számos művészre is hatással voltak, különösen Mantegnára.

 
9 900 Ft
-10%
DEBRECENI KOLLIGÁTUM

Sorozatszerkesztő: Kőszeghy Péter

Balassi Kiadó, 2007

 

Csáktornyai János debreceni nyomdász 1590–1591-ben programszerűen adta ki az iskolai használatra szánt erazmista jellegű kézikönyveket. Az azonos fomátumú, a tulajdonosok által sokszor kolligátumba kötött művek sorát Szikszai Fabricius Balázs kifejezetten oktatási célú szójegyzéke nyitotta meg. 1591-ben Csáktornyai kiadta Erasmus görög mondásainak válogatását latin–magyar változatban (Dicta Graeciae sapientum), valamint egy másik Erasmus-művet, az iskolásgyermekek viselkedésének általános és a különféle alkalmaknak megfelelő szabályait tartalmazó Civilitas morumot, annak Hadamariustól kérdésekbe és feleletekbe öntött változatát, egyben az első magyar illemtant. Szintén 1591-ben jelent meg két tankönyv: a Sebald Heyden-féle Formulae puerilium colloquiorum és a Libellus elegantissimus, qui inscribitur Cato. Adatok bizonyítják, hogy az említett művek valóban bekerültek az iskolai oktatásba. Könyvünk a tankönyvcsalád utóbbi négy darabját közli hasonmás kiadásban Bitskey István tanulmányával. 

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
SCHUL UND REISEN ALBUM - Elfogyott

Szerző: Johann David Köhler

Pytheas Kiadó

 

Az album 111 metszetet tartalmaz, amely a térképek mellett Köhler ókori térképeinek egy részéből, csillagtérképekből és szép hajóábrázolásokból áll.

Johann David Köhler az információs tudomány dédapjának és a könyvtártudomány nagyatyjának tekinthető. Colditzban született 1684-ben és Göttingenben, Németországban hunyt el 1755-ben. A logika és a történelem professzoraként tanított Göttingen és Altdorf egyetemein, utóbbiban rövid ideig egyetemi könyvtárosként is működött. Tudományterülete a római kori érmék, mint tudományos leletek vizsgálata, az antik fegyverek illetve a származástan voltak.

 
3 900 Ft

12

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.