Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Bíbor Kiadó

 Fő kategória >KIADÓ >A-C >Bíbor Kiadó

Sorrend:

MEGBÜNTETHETETLEN BŰNÖK I.

Transznacionális gazdálkodó szervezetek kockázatmenedzselése

Szerző: Irk Ferenc

Bíbor Kiadó, 2015

 

A globalizáció drámai módon összepréselte a Földön az időt és a teret. Ezért a jelenünket jellemző extraprofit-orientált mentalitás káros következményei sokrétűek, és kölcsönösen hatnak egymásra.

A vállalatok kártételeinek egy része már ma is különböző nemzetközi szerződésekbe és ajánlásokba ütközik, mégis a világ számos országában a megbüntethetetlen bűnök tartományába sorolhatjuk. Világunk gazdasági élete, s ennek részeként a vállalatok többségének működése "a cél szentesíti az eszközt" elven nyugszik. A preferált célok közé olyanok tartoznak, mint a stabilitás, a biztonságérzet, a megszerzett előnyök és privilégiumok megtartása és az államhatárokat nem ismerő extraprofit-termelés.

 
5 650 Ft
-10%
AZ EURÓPAI ETIKAI GONDOLKODÁS

Szerző: Hársing László

Bíbor Kiadó, 2001

 

Ez a könyv kísérlet az európai etikai gondolkodás történetének felvázolására a görögöktől a 20. század végéig. Terjedelmi korlátoknál fogva azonban főleg azokkal az erkölcsi felfogásokkal foglalkozik, amelyek valóban jelentős hatást gyakoroltak koruk erkölcsi arculatának alakulására és hatásuk napjainkig is kimutatható. Az etika kezdetektől fogva és mindmáig filozófiai tudományág és ebből következik, hogy az etikusok többsége a filozófia más területének is művelője volt. A legtöbb etikus gondolatvilágára erőteljesen hatott az a társadalmi környezet amiben élt, sőt az egyéni életforma is, amit folytatott. Ezért ha szükségesnek látszott, utalás történt néhány életrajzi adatra is. Az etikai elméletek központi problémája mi a jó és mi a rossz, a helyes és a helytelen az ember magatartásában, amelyért felelősséggel tartozik. E könyv megírására elsődlegesen nem a tudományosság igénye, hanem a szerző oktatói tapasztalata volt az irányadó. A kiadvány elsődlegesen az etikát közép- és főiskolákon oktató tanárok és az említet intézmények hallgatói számára készült.

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
REGULA IURIS - SZABÁLY ÉS/VAGY NORMA A JOGELMÉLETBEN

A Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bizottság által 2003. szeptember 26-27-én rendezett konferencia anyaga

Szerkesztette: Szabó Miklós

Szerzők: Bence Mátyás, Bódig Mátyás, Cs. Kiss Lajos, Frivaldszky János, Győrfi Tamás, Hegyi Szabolcs, Jakab András, Paksy Máté, Simon Attila, Szabadfalvi József, Szabó Miklós, Szigeti Péter, Szilágyi Péter, Varga Csaba, Visegrády Antal

Bíbor Kiadó, 2004

 

Ez a kötet annak a konferenciának az anyagát tartalmazza, amelyet a Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológia Tanszéke és a Miskolci Akadémiai Bizottság rendezett 2003. szeptember 26-án és 26-én Miskolcon. A konferencia témáját, ahogyan azt a jelen kötet címe is megjelöli a jogról szóló elméleteket szervező két alapfogalomban: a szabály és a norma fogalmában, s e fogalmak sajátossága az, hogy bár elemi építőként szolgálhatnak, s szolgálnak is elméleti konstrukciók számára, viszonyuk és különbségük tekintetében nem áll fenn konszenzus a teoretikusok körében - sőt, még reflektálatlanságról is beszélhetünk.

 

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
NYELVÉBEN A JOG

Szerző: Szabó Miklós

Bíbor Kiadó, 2010

 

Nyelvében él a nemzet - és nyelvében él a jog. A jogra ez ugyannyira igaz, hogy a nyelvi szövegek - törvények, ítéletek, szerződések stb. - eltávolítása után alig maradna belőle valami. A Miskolci Egyetem nyelvészeiből es jogászaiból alakult kutatócsoport egy évtizede arra vállalkozott, hogy jogi (rendőrségi es bírósági) beszédhelyzetekben keletkezett megnyilvánulásokat (kihallgatásokat, szembesítéseket) rögzítsen és ezeket interdiszciplináris (analitikai, etnometodológiai, diskurzuselemzési) módszerekkel elemezze. Ennek eredményét tartja kezében az Olvasó. Az elméleti előfeltevésektől a szakirodalom áttekintésén át a konkrét elemzésekig és módszertani megfontolásokig bepillantást nyerhet a kutatásba, s annak ez ideig született eredményeibe. Egyikünk sem gondolja, hogy a munkát befejeztük volna - az első lépést követnie kell a másodiknak, majd a továbbiaknak. Mégis, megérett a helyez arra, hogy közzétegyük első, vázlatos térképünket, amelyet a jog és a nyelv határterületén, a jogi nyelvhasználat terrénumáról készítettünk.

 

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
NEMZETKÖZI KÖZJOGI DOKUMENTUM GYŰJTEMÉNY

Szerzők: Petró Rita, Sulyok Gábor

Bíbor Kiadó, 2000

 

Hiánypótlásnak szánt gyűjteményt tart a kezében az Tisztelt Olvasó, amely egyszerre igyekszik kielégíteni a nemzetközi jog elméleti és gyakorlati művelőinek, az egyetemek és főiskolák hallgatóinak, valamint az e jogterület iránt érdeklődők mind szélesebb táborának igényeit, elvárásait.

 
2 100 Ft
Akció: 1 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  NATURA IURIS - TERMÉSZETJOGTAN, JOGPOZITIVIZMUS, MAGYAR JOGELMÉLET

Szerkesztette: Szabó Miklós

Bíbor Kiadó, 2002

 

Ez a kötet annak a konferenciának az anyagát tartalmazza, amelyet a Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológia Tanszéke és a Miskolci Akadémiai Bizottság rendezett 2001. október 5-én és 6-án Miskolcon. A konferencia a miskolci jogászképzés megindulásának huszadik évfordulójának évében került megrendezésre, e jubileum előtti tisztelgésként.

A konferencia a kötet alcímében is jelzett témája a Természetjogtan és jogpozitivizmus és a magyar jogelmélet volt. A természetjogi és jogpozivista tanok képezik a jogról való gondolkodás legjelentősebb és leghagyományosabb, alternatív és egymással is rivalizáló értelmezési keretét, szemléleti alapállását. Most, az új évszázad és évezred elején kértük fel barátainkat és kollégáinkat, a magyar jogelmélet vezető oktatóit és kutatóit, hogy vessenek számot azzal: kínálnak-e még termékeny talajt napjaink gondolkodása számára ezek az irányzatok, vagy új utakat kell keresni a továbblépés számára.

 
2 100 Ft
Akció: 1 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
JOGOSULTSÁGOK - ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

Szerkesztette: Ficsor Krisztina, Győrfi Tamás, Szabó Miklós

Bíbor Kiadó, 2009

 

E kötet annak a jogelméleti konferenciának az anyagát tartalmazza, amelyet 2008. december 5-én és 6-án tartottunk meg Miskolcon, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi kar Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Bizottsága szervezésében. A konferencia résztvevői elé kitűzött cél a jogosultságok elméleti és gyakorlati kérdéseinek körüljárása volt. A szervezők meghívtak mindenkit, aki e kérdések valamelyikével foglalkozott már, s közülük sokan eleget is tettek a felkérésnek. Bár a konferencia jogelméleti konferenciaként lett meghirdetve, a legkülönfélébb jogterületek és jogtudományok képviselői találkoztak, hogy megvitassák nézeteiket.

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
JOGDOGMATIKA ÉS JOGELMÉLET

Szerző: Szabó Miklós

Bíbor Kiadó, 2007


A kötet, amelyet kezében tart az Olvasó, annak a jogelméleti konferenciának az anyagát tartalmazza, amelyet 2006. november 10-én és 11-én tartottunk meg Miskolcon, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Bizottsága szervezésében. A konferencia azt a célt tűzte maga elé, hogy elméleti nézőpontból járja körül és vizsgálja meg a jogdogmatika szóval jelölt tudásszférát. Ez a múlt század közepéig közkeletűen használt, s a rendszerváltásunk után ismét elterjedt kifejezés jelentéstartalma, valamint az általa jelölt jelenség mibenléte, természete, specifikuma stb. ugyanis korántsem annyira nyilvánvaló, mint ahogy e terminus használói gondolni látszanak.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
JOGBÖLCSELETI TÖREDÉKEK

Szerző: Szabadfalvi József

Bíbor Kiadó, 2004

 

A kötetben található írások a jogbölcseletben tájékozódni szándékozók számára kíván segítségül szolgálni. A közölt hat tanulmány az elmúlt kétszáz év néhány fontosabb irányzatát(történeti jogi iskola, historical jurisprudence, marxista jogelmélet, neokantiánizmus, szabadjogi iskola, amerikai jogi realizmus, Critical Legal Studies, jogi feminizmus, stb.), azok főbb jellemzőit mutatja be, természetesen a teljesség igénye nélkül. Az olvasottak remélhetőleg nemcsak az érdeklődő joghallgatók, hanem az elméleti és gyakorlati jogászok számára is nyújt megismerésre méltó, hasznosítható gondolatokat.

 
1 100 Ft
Akció: 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
IUS HUMANUM - EMBER ALKOTTA JOG: MŰHELYTANULMÁNYOK

Szerkesztette: Szabó Miklós

Szerzők: Loss Sándor, H. Szilágyi István, Szabó Miklós, Péter Orsolya, Szabadfalvi József, P. Szabó Béla, Stipta István, Takács Péter, Győrfi Tamás, Bódig Mátyás

Bíbor Kiadó, 2001

 

A tanulmánykötet megszületésének alkalma az, hogy 20 éve indult a jogászképzés a Miskolci Egyetemen, s kezdte el a közös munkát az itt bemutatkozó oktatói-kutatói közösség. Az itt színre lépő tudományterületek - a jogelmélet, a jogtörténet és a római jog - mind a tételes jog körén kívül esnek, azok megalapozását, reflexióját, a jogtudományok horizontjának szélesítését szolgálják. A kötet műfaji besorolása: műhelytanulmányok. A meghatározás két tételt implikál. Egyrészt azt, hogy - legalább szándékunk szerint - műhelyként tevékenykedünk: együtt dolgozunk közös célokért, s ezt talán elég közös nevezőnek ahhoz, hogy közös kötetben jelenjünk meg. 

 
2 100 Ft
Akció: 1 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  HATÉKONY JOGVÉDELEM A MAGYAR ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ POLGÁRI ELJÁRÁSJOGÁBAN. AZ IDEIGLENES INTÉZKEDÉS

Szerző: Wopera Zsuzsa

Bíbor Kiadó, 2007

 

Az utóbbi évtizedekben mind a jogkereső közönség, mind a jogász szakma egyre erőteljesebben ad hangot azon meggyőződésének, miszerint a polgári perek elhúzódása a hatékony jogérvényesítés legfőbb akadálya. Európa-szerte a polgári peres eljárások futamidejének növekedésével felértékelődnek azok az eljárásjogi intézmények, melyek segítségével a polgári ügyekben eljáró bíróságok képesek eleget tenni a peres felek által joggal igényelt gyors - az időmúlás miatt utóbb már el nem hárítható jogsérelmek bekövetkezését megelőzni képes - döntéshozatal követelményének. E célt betölteni képes jogintézmény az ideiglenes intézkedés. Az ideiglenes intézkedések alkalmazásának a mindennapossá válása azonban - kétségtelen hasznosságuk mellett - számtalan elméleti és gyakorlati problémát vet fel. E problémák felvetése és megválaszolása mellett jelen monográfia szerzőjének célja egy olyan összefoglaló mű megalkotása volt, melyet mind a jogintézmény kutatásával foglalkozó elméleti jogászok, mind az ideiglenes intézkedést mindennapjaik során alkalmazó gyakorlati szakemberek haszonnal forgathatnak.

 
3 400 Ft
Akció: 3 060 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
GYERMEKPORNOGRÁFIA AZ INTERNETEN

Szerző: Parti Katalin

Bíbor Kiadó, 2009

 

Mintha a számítógépek mindig is az internetre vágytak volna - úgy ahogy a némafilmek vártak a hangra és a színekre. David Cronenberg filmrendező 1999-ből származó megállapítása napjainkban, az internet mindennapossá válásával is időszerű maradt. Az internet-használat befurakodik mindennapjainkba, de áldásos hatásai mellett egyre inkább érezzük káros mellékhatásait is, amelyekről azonban nem tudjuk megkérdezni orvosunkat vagy gyógyszerészünket. A könyv arra keresi a választ, mi lesz a jövőben a káros internettartalmakkal szembeni védekezés valódi, hatásos eszköze.

 

 
5 400 Ft
Akció: 4 860 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A MODERN ÁLLAM ÉS JOG TÖRTÉNETI ALAPJAI

Szerző: Takács Tibor

Bíbor Kiadó, 2002

 

Tartalom: Az antik állam- és jogfejlődés, Német állam- és jogfejlődés, Francia állam- és jogfejlődés, Angol állam- és jogfejlődés, Az Olasz államszervezet és jogrendszer fejlődése, Orosz állam- és jogfejlődés, Az európai integráció történeti előzményei, A magyar országgyűlés és nemzetgyűlés története, Magyarország központi végrehajtó szervei, Magyarország helyi igazgatásának szervei, Modern Magyar Büntetőjog, Modern Magyar magánjog és kereskedelmi jog, Modern eljárások Magyarországon.

 
1 300 Ft
Akció: 1 170 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KORTÁRS JOGPOZITIVIZMUS PERSPEKTÍVÁI

Szerző: Győrfi Tamás

Bíbor Kiadó, 2006

 

A jogról való gondolkodásunk egyik közhelye, hogy a jogelmélet történetének kereteit legjobban két egymásnak feszülő jogelméleti irányzat, a természetjogtan és a jogpozitivizmus küzdelmekén érthetünk meg. Ha ez a közhely igaz, úgy a jogelmélet művelőinek elengedhetetlen kötelessége a jogpozitivizmus álláspontjának beható ismerete. Ezen irányzat mai vitáinak bemutatására tesz kísérletet ez a kötet. A könyv tanulmányait két törekvés hatja át. A korábbi tanulmányok elsődleges célja az volt, hogy kiszabadítsák a pozitivizmust az alaptalan előítéleteinek fogságából, és bemutassák, mely tézisek következzek valóban a pozitivista elméletekből, s melyek azok az állítások, amelyekkel jobbára kritikusai hozták hírbe a pozitivizmust.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A JOGBÖLCSELET VONZÁSÁBAN: VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK

Szerkesztette: Szabó József

Utószó: Szabadfalvi József

Bíbor Kiadó, 1998

 

E kötet Szabó József (1909-1992) - a méltatlanul elfeledett szegedi jogászprofesszor - jogbölcseleti munkásságát talán leginkább reprezentáló, magyar nyelven megjelent írásait adja közre. Mindezt abban a reményben, hogy a jó ötven évvel ezelőtt született művek nem csupán elmélettörténeti jelentősséggel bírnak, hanem sok esetben ma is élő és megoldatlan problémákat tárgyalnak. Szabó József annak a rendkívül tehetséges és nagy reményekre jogosító korosztálynak volt az egyik prominens képviselője, amely már a második világháború előtt, túl az egyetemi habilitáción, sokat ígérő akadémiai karrier elé nézett, s akinek elévülhetetlen érdemeik voltak a háborút követő tudományos-szellemi újjáépítésben.

 
850 Ft
Akció: 765 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MULTIDISZCIPLINÁRIS JOGI TANULMÁNYOK

Szerző: Szmodis Jenő

Bíbor Kiadó, 2012

 

Dr. Szmodis Jenő Multidiszciplináris jogi tanulmányok című könyve a

hazai elméleti jogi irodalomban úttörő vállalkozásnak számít. A jog jelenségvilágának bemutatását, elemzését a címben is szereplő multidiszciplináris módon közelíti meg. Így a hagyományosnak tekinthető filozófiai, etikai, teológiai, szociológiai, pszichológiai stb.

kontextuson túl a kevésbé, vagy egyáltalán nem alkalmazott szociálpszichológiai, kultúrantropológiai, humánetológiai vizsgálódások új értelmezési keretet, lehetőséget biztosítanak a jog tanulmányozásának kitágítására, a korábban a jogelméleti vizsgálódások részéről figyelmen kívül hagyott területeknek

a jogfilozófiai diskurzusba való beemelésére. A könyvet ajánlom nemcsak a jogelméletben járatos kollégák, hanem e kérdések iránt affinitást érző egyetemi hallgatók számára is.

 

Prof. Dr. Szabadfalvi József

dékán

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

 
1 995 Ft
Akció: 1 795 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
  SZABADULÁS A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETBŐL - Elfogyott

Szerző: Nagy Anita

Bíbor Kiadó, 2015

 

Dr. Nagy Anita jogi tanulmányait 1989–1994 között a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nappali tagozatán végezte. Egyetemi évei alatt Salzburgban és Frankfurtban tartott előadásokat, majd 1992-ben a Bécsi Egyetem Jogtudományi Karán tanult. 1993-ban az Innsbrucki Egyetem Jogtudományi Karán „Európai Integráció” diplomát szerzett. 1994 szeptemberétől a Miskolci Városi Bíróság fogalmazója, és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Deák Ferenc Doktori Iskolájának doktorandája. 1996-ban jeles eredménnyel szakvizsgázott, majd 1997–ben kinevezték a Miskolci Városi Bíróságra büntető ügyszakos bírónak. 1997–ben a Német  Bíróképző Akadémián töltött bírósági joggyakorlatot.

 
4 990 Ft
JOGI ALAPFOGALMAK - Elfogyott

Szerző: Szabó Miklós

Bíbor Kiadó, 2012

 

Kötetünk három fő részből áll. Az első rész a jog statikáját tekinti át: azt, ahogy a jog intézményrendszere a legelemibb építőkövekből, a jogi normákból felépül, s a legkülönfélébb szinteken – a jogintézmények, jogágak, jogrendszerek, jogcsaládok szintjén – megszerveződik.

 

A második rész a jog dinamikájával foglalkozik. Itt azt a szempontot vezetjük be, hogy egyrészt a jog anyaga nem egyszer s mindenkorra adott, hanem folyamatos változás alatt áll, másrészt pedig a jog valamire „való”, valamilyen funkciót betölt a társadalmi összműködés egészében.

Megismerkedünk tehát a főbb jogképződési módokkal, a jog érvényesülésének csatornáival, s azokkal a jelenségekkel, amelyekben a jog szabályozó funkciója beteljesül: a jogviszonyokkal és a jogi felelősséggel.

 

Végezetül a harmadik rész a jog struktúrája felé irányítja a figyelmet, azon erő felé tehát, amely a jog egész intézményrendszerét meghatározza. Ez az erő: az állam. Ahogy a jogról szólva a modern jogrendszerekről beszélünk – melyek egyenrangú tagja a magyar jogrendszer is –, úgy az állam vizsgálata is a napjainkban uralkodó modern államra korlátozódik. Áttekintjük ennek keletkezés- és fejlődéstörténetét, szervezetrendszere felépülésének meghatározó tényezőit, s a sokféle állami berendezkedés között rendet teremtő osztályozás szempontjait. Az időközben bekövetkezett jogszabályi változások és az Európai Unió tagságának elnyerése módosításokat tett szükségessé a használt fogalmakban, a jogintézményekben, s a hivatkozásokban – ezek az új kiadás fejleményei.

 
2 940 Ft
MEDIÁCIÓ A GYAKORLATBAN - Elfogyott

Utánnyomás

Szerző: Kertész Tibor

Bíbor Kiadó, 2010

 

Örömmel ajánlom figyelmébe Kertész Tibor munkáját. A szerző, aki a Partners Hungary Alapítvány trénere, az Igazságügyi Hivatal mediátorainak mentora és immár több éve a Miskolci Egyetem oktatója is, több mint 100 tréning és több mint 1300 mediációs ülés során megélt tapasztalatainak és kikristályosodott módszereinek esszenciáját foglalta e könyvbe. A kötet három nagy könyve a konfliktuskezelés és a mediáció alapfogalmaitól a mediáció különböző megközelítésmódján át vezet el a nehéz helyzetekben illetve szereplőkkel zajló közvetítésben ajánlott módszerekig úgy, hogy közben olyan új fogalmakkal is megismerteti az Olvasót, mint az on-line vagy a virtuális mediáció.

 
2 695 Ft
EURÓPA KAPUJÁBAN - Elfogyott

Reform, igazság, szolgáltatás

Szerzők: Badó Attila, Bóka János

Bíbor Kiadó, 2002

 

Alapvető kérdés a bírói függetlenség. Az utóbbi években ezért kerül egyre többször szóba a bíráskodás és a politika viszonya. Sokan a bírói függetlenség nemes szándékától vezérelve a politika és a jog teljes elszigetelését hirdetik, ám ennek megvalósítása paradox helyzet lenne. Az Európa kapujában című kötet a valóság jogszociológiai feltárására törekszik, keresve az igazságszolgáltatás rendszere megújításának lehetséges útjait.

 
1 800 Ft
ÉRDEK ÉS ÉRDEKEGYEZTETÉS A JOGBAN - Elfogyott

Szerző: Prugberger Tamás

Bíbor Kiadó, 2002

 

A könyv tartalmából: Az érdek fogalma, típusai és társadalmi működést elősegítő joghatás kiváltására alkalmas jellege, A társadalmi szintű érdekvédelem és érdekvédelmi szervezetek, Az érdekegyeztetés közjogi intézményrendszere, A munkaügyi, a szociális és a gazdasági érdekegyeztetés, Érdekegyeztetés a környezet-, a természet-, a település-, és a közvagyon védelme terén

 
1 500 Ft
  BÜNTETŐ ANYAGI JOGI ISMERETEK (ÁLTALÁNOS RÉSZ) - Elfogyott

Szerző: Sántha Ferenc

Bíbor Kiadó, 2004

 

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán akkreditált felsőfokú jogi asszisztens képzés keretében számos, a szélesebb értelemben vett büntetőjog körébe tartozó tantárgy oktatására kerül sor. Ezek közül kifejezetten a büntető anyagi jog körébe tartozó kérdésekre koncentrál a Büntetőjogi alapfogalmak elnevezésű tárgy, amelynek írásbeli háttéranyagát képezi ez a jegyzet. Bár elsősorban a jogi asszisztens hallgatók számára készült, minden bizonnyal haszonnal fogathatja mindenki, aki a büntető anyagi jog elsajátítása során szeretné az első lépéseket megtenni. A jegyzet szükségképpen mellőzi a tudományos igényt és - annak ellenére, hogy e joganyag hagyományos, a jogász képzés folyamán már megszokott tematikáját követi-, a különböző részkérdéseket kifejezetten a jogi asszisztens képzéshez szükséges részletességgel tárgyalja.

 
1 300 Ft
  BEVEZETÉS A JOGSZOCIOLÓGIÁBA - Jelenleg nem vásárolható

Negyedik Kiadás

Szerzők: Badó Attila, Loss Sándor. H. Szilágyi István, Zombor Ferenc

Bíbor Kiadó, 2000

 

A könyv megírásának elsődleges célja az volt, hogy a jogi egyetemi oktatásban kötelező tárgyként szereplő jogszociológia tananyagául szolgáljon. A mű azonban mindazokhoz szól, akik érdeklődnek a jogi társadalmi összefüggései iránt, s tájékozódni kívánnak a modern jogszociológiát foglalkoztató alapvető kérdések és elméletek világában.

 

 
1 900 Ft
BEVEZETÉS A BŰNÜGYI TUDOMÁNYOKBA - Elfogyott

Szerzők: Csemáné Váradi Erika, Bartkó Róbert, M. Nyitrai Péter

Bíbor Kiadó, 2004

 

E jegyzet a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán akkreditált felsőfokú jogi asszisztens képzés keretein belül oktatásra kerülő bűnügyi tudományokra vonatkozó alapismeretek minél hatékonyabb elsajátításához kíván hozzájárulni. Erre figyelemmel az egyes fejezetek elsősorban leíró jellegűek és ezért fő szabályként nem azt célozzák, hogy a kapcsolódó elméleti álláspontokat ütköztessék, hanem arra törekednek, hogy minél világosabbá és hangsúlyosabbá tegyék az egyes kérdéskörök kulcselemeit és főbb megfontolásait. Jelen írás a bűnügyi tudományok nem minden diszciplínáját taglalja, hanem - figyelemmel a jogász-képzés e tekintetben ismert fő csapásirányaira, illetve követelményeire - a büntetőjog-tudomány és a kriminológia tudományterületeire koncentrál.

 
1 575 Ft
  ÁLLAMELMÉLET: A MÉRSÉKELT ÁLLAM ESZMÉJE ÉS ELEMEI II. - Elfogyott

Alapelvek és alapintézmények

Szerkesztette: Bódig Mátyás, Győrfi Tamás

Szerzők: Bódig Mátyás, Győrfi Tamás, Hegyi Szabolcs, Loss Sándor, Szabadfalvy József

Bíbor Kiadó, 2002

 

Az államelméleti tárgyú elemzések előtt alapvetően három út áll, amikor tárgyterületüket kijelölik. Az első lehetőség a ragaszkodás az államtan klasszikus témáihoz (terület, népesség, állami funkciók, stb.), a második egy politikai szociológiai jellegű megközelítés, amely az állami életből adódó tapasztalatok teoretikus összegzését kínálja, a harmadik pedig a politikai filozófiai kérdezés, amely arra összpontosít, hogy bizonyos intézményeknek mi az értelme, létrehozásuk és működésük milyen igazolási kérdéseket vet fel. Ez a két kötetes munka a harmadik lehetőség mellett kötelezi el magát: anyaga elsősorban az alkotmányos intézmények igazolási problémáira összpontosít. Olyan alkotmányos intézmények politikai filozófiai tartalmát igyekszik feltárni, amelyek a Magyar Köztársaságban is fellelhetőek. Már a cím is jelzi, hogy ez a munka egy tematikus szűkítés révén határozza meg tárgyát. Ebben a keretben csak az állam egyik strukturális változatát, a mérsékelt államot képes a kellő részletességgel bemutatni. Az elemzések irányát meghatározó fogalom melletti döntés voltaképpen tisztelgés a rendelkezésre álló politikai filozófiai hagyomány egyik kiemelkedő alakja, Montesquieu előtt. Éppen ezért a könyv vezérmotívuma egy Montesquieu-idézettel is megadható: A politikai szabadság csak mérsékelt kormányzatok alatt állhat fenn. A vezérmotívumot az első kötet elmélettörténeti, a második analitikai tárgyú fejezetekben juttatja érvényre.

 
2 200 Ft
A MUNKABALESETBŐL EREDŐ KÁROK MEGTÉRÍTÉSE - Elfogyott

Szerző: Dr. Radnay József

Bíbor Kiadó, 2006

 

A könyv bemutatja a munkavédelem és a munkajog kapcsolatát. Az olvasó megismerheti a munkavédelem kialakulását, rendszerét és helyzetét. Az író magyar és külföldi esetekkel párhuzamosan támasztja alá a munkajog változását és fejlődését. Ismerteti a munkabalesetekért való felelősség rendszereit, és a főbb rendszerek szabályait, gyakorlatát. Széleskörű nemzetközi példákkal szemlélteti az okozatossági elméleteket és azok alkalmazásait is.

 
1 400 Ft
A MAGYAR ANTIDISZKRIMINÁCIÓS JOG VÁZLATA - Elfogyott

Szerzők: Gyulavári Tamás, Kádár András Miklós

Bíbor Kiadó, 2009

 

A jegyzet, melyet az Olvasó a kezében tart, egy hazánkban fiatalnak számító joganyag, az antidiszkriminációs jog vázlatát nyújtja. A könyv a hagyományos egyetemi tankönyvekhez képest hangsúlyosabban támaszkodik az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos gyakorlat elemző bemutatására, a vonatkozó joganyagot az ágazati kódex és a törvény által életre hívott Egyenlő Bánásmód Hatóság esetjoga alapján tárgyalja, de kitekint nemzetközi döntésekre, az egyéb releváns belső jogszabályokra és más területeken (így elsősorban a személyiségi jog területén és a munkajogban) született, a téma szempontjából fontos bírósági döntésekre is.

A tankönyv abban a reményben íródott, hogy azt nemcsak egyetemi hallgatók fogják kézbe venni, hanem haszonnal forgatják majd gyakorló jogászok, így az érintett jogterülettel foglalkozó bírák, ügyvédek, jogtanácsosok, és a téma iránt érdeklődő egyéb szakemberek is.

 
1 800 Ft
A JOGI INFORMATIKA ALAPJAI - Elfogyott

Szerző: Csáki Gyula Balázs

Bíbor Kiadó, 2004

 

Tartalom: Az informatika fogalma, Az információelmélet alapfogalmai, A rendszerelmélet alapfogalmai, Az információs rendszer, A nyilvántartások jelentősége a közigazgatásban, Adatvédelem, számítógépes bűnözés

 
1 100 Ft
A JOGDOGMATIKA ALAPJAI - Elfogyott

Szerző: Szabó Miklós

Bíbor Kiadó, 2005

 

A jogdogmatika szót - a jogdogmatikára, a jogdogmatikai módszerekre és eljárásokra való hivatkozást - sokan és sokszor használják a legkülönfélébb alkalmakkor. Ennek ellenére a jogdogmatikának mint diszciplínának a kimunkálása mind a mai napig nem történt meg, s így elmaradt a tárgy körülhatárolására, területére vonatkozó konszenzus kicsiszolása még a szakma művelői között is.

 
3 200 Ft
  KÉTKEDŐ KRIMINOLÓGIA - A RIZIKÓTÁRSADALOM KRIMINÁLSZOCIOLÓGIÁJA - Elfogyott!

Szerző: Irk Ferenc

Bíbor Kiadó, 2012

 

A 20. század utolsó évtizedeitől az egész világon kezdetét vette egy olyan folyamat, amelynek kimenetele ma még teljességgel ismeretlen. A társadalomformáló erők többsége az új kihívásokra jobbára mégis a korábban megszokott régi válaszokat adja, ami számos kérdést vet fel. Ilyenek a következők:

 

• Milyenek az esélyei a növekedésnek, továbbá a sokat hangoztatott fenntartható fejlődésnek?

• Mi a jövője a nemzetállamoknak a megállíthatatlan globalizációs világban?

• A korrupciónak, a feketegazdaságnak melyek a valódi okai, s vannak-e hatékony megelőzési módszerei?

• A terrorizmusnak melyek a nem vallási indítékai, s ezekre adhatók-e válaszok? Ha igen melyek azok?

• Kik a haszonélvezői és a vesztesei a jelenleg világszerte alkalmazott drogstratégiának?

• Mi a büntetés célja, és mit ér a büntetés? Melyek azok az életterületek, ahol a hagyományos büntetési szisztéma nyilvánvalóan kudarcot vallott?

• Ha a kis bűnöket szigorúan büntetjük, mitévők legyünk a sokszorosan súlyosabb bűnökkel? Büntethetők-e ez utóbbiak egyáltalán, s ha nem akkor mit kezdjünk velük?

 

A kérdések feloldására a kozmopolita kriminológia szemléletének meghonosodása ad esélyt.

 
3 990 Ft
  DEMOKRATIKUS ÁTMENET A HÁBORÚS BŰNTETTEK ÁRNYÉKÁBAN - Elfogyott!

Szerző: Kirs Eszter

Bíbor Kiadó, 2012

 

Kirs Eszter a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Nemzetközi Jogi Tanszékén oktat, valamint az ENSZ ex-jugoszláv nemzetközi büntető törvényszékén tagja a védelem képviseletének. 2007 és 2009 között résztvevője volt a hágai székhelyű Hague Academy of Internetional Law és a Grotius Centre for Internetional Legal Studies nemzetközi humanitárius és büntetőjogi témájú kutatóprogramjainak. Jelen mű elkészítéséhez gyakorlati tapasztalatokat szerzett 2009-2010-ben az International Center for Transitional Justice nem-kormányzati szervezetnél, New Yorkban, ahová a Fulbright Bizottság támogatásával jutott el a Columbia Law School látogató kutatójaként. A kötet anyagát gazdagították a 2010-ben az Eötvös Ösztöndíj támogatásával, Hágában és Szarajevóban végzett kutatásai.

 

A kötet a demokratikus átmenet igazságszolgáltatási törekvéseinek intézményi aspektusait tárgyalja. A fegyveres konfliktusokat és az elnyomó rezsimek megdöntését követő büntetőjogi felelősségre vonás kapcsán két intézménytípus, a nemzetközi büntetőbíróságok és a tényfeltáró és békéltető bizottságok működése kerül bemutatásra. A két testület hatáskörének elhatárolását követően a lehetséges együttműködésük jogi kereteit elemzi a szerző. A könyv a dél-szláv térségbe, az apartheid rezsim uralma alatt elkövetett jogsértésekkel elszámoló Dél-Afrikába, a népirtás utáni Ruandába, a polgárháború sújtotta Kelet-Timorba és Sierra Leoneba, valamint Ugandába kalauzolja el az olvasót.

 
2 940 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.