Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Biztonságpolitika, hadtudomány

Fő kategória >Társadalom- és humántudományok >Biztonságpolitika, hadtudomány

Sorrend:

12

-15%
MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogatóműveletekben történő szerepvállalásunk fejlődéstörténetéhez és aktuális dilemmáihoz

Szerző: Kiss Zoltán László

Zrínyi Kiadó, 2011

 

A most megjelent kötet első részében a szerző a XIX. századig visszanyúló békefenntartói tevékenység eddigi történetét tekinti át, mely óriási változásokon, fejlődésen ment keresztül. A Magyar Honvédség részvétele e feladatokban, küldetésekben elismerést vívott ki nemcsak a katonai szervezeteknek, de a Magyar Köztársaságnak is. Katonáink a világ békéjét és biztonságát szolgálják, a rászorulókat és szenvedőket segítik, ezzel is egy élhetőbb világ megteremtésén fáradoznak. Vállalt szolgálatukat bátran és önzetlenül teljesítik, ha kell a legdrágábbat életüket is feláldozzák. A Magyar Honvédség erőinek jelentős hányada, jelenleg is szolgálatot teljesít az ENSZ, az EBESZ, a NATO és az EU különféle válságreagáló műveleteiben a Balkánon, Afganisztánban és Irakban.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK: A TUDOMÁNY HATÁRÁN

Válogatás a hidegháború utáni szakirodalomból

Szerkesztette: Molnár Ferenc

Zrínyi Kiadó, 2006

 

A hidegháború vége, a két nagy katonai tömb, a NATO és a Varsói Szerződés szembenállásának megszűnése alapvetően átformálta a nemzetközi kapcsolatokat, a demokratizálódás új hullámát indította el, új biztonsági fenyegetéseket, kockázatokat állított előtérbe, így jelentősen alakította a haderők szerepkörét, valamint társadalmi státusát. A bipoláris világ vége azt is jelentette, hogy nagy lendületet vettek az olyan, korábban lassan vagy látensen végbemenő folyamatok, mint a globalizáció, az európai integráció, vagy éppen a tömeghadseregek hanyatlása.

Az itt közreadott, válogatott tanulmányok ahhoz segítik hozzá az olvasót, hogy közelebb kerüljön a haderők társadalmi helyét, szerepét, belső viszonyait érintő, a napjainkban végbemenő változások megértéséhez.

 
2 490 Ft
Akció: 2 115 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A TRANSZATLANTI VITA

Tanulmányok

Szerkesztette: Vincze Hajnalka

Zrínyi Kiadó, 2006

 

Az európai-amerikai viszony meghatározója nem annyira a kulturális, gazdasági-társadalmi, szemléletbeli hasonlóságokban vagy különbözőségekben keresendő, hanem mindenekelőtt a hatalmi politikában. Ebből a szempontból meglehetősen egyértelmű a képlet. Ma az Egyesült Államok a klasszikus status quo hatalom a világban, míg az EU a nemzetközi kapcsolatok leginkább revizionista szereplője. Előbbi hegemón pozíciójának és megszerzett előnyeinek tartósítására törekszik, míg utóbbi vitathatatlan kihívást jelent a globális amerikai dominancia számára. A kulcsot e tekintetben Európa biztonsági téren történő függetlenedése, az integráció politikai tartalommal való feltöltése jelenti (helyesebben jelentheti).

A kötet bemutatja a transzatlanti politikai-katonai dilemmák legfontosabb vetületeit, mégpedig az Európai Unió Biztonsági Tanulmányok Intézete által kiadott „Váltás vagy szakadás” című könyvből válogatott tanulmányokkal.

 
2 490 Ft
Akció: 2 115 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK

Önértelmezés és viták a hidegháború utáni korszakban

Szerkesztette: Póti László

Zrínyi Kiadó, 2006

 

Ez a könyv egy olyan tudományággal foglalkozó tanulmánygyűjtemény, amelynek Magyarországon a mai napig nincs általánosan elfogadott elnevezése. Általában „biztonságpolitikaként” emlegetik, amit azonban a magunk részéről inkább tekintünk egy szakpolitikának a sok közül, semmint diszciplína-elnevezésnek. Híven ezen kötet egyik céljához – hogy tudniillik magyarul tegyük hozzáférhetővé az angolszász szakirodalom néhány kiemelkedő írását –, ezt a diszciplínát a széles körben elterjedt angol terminológiának megfelelően következetesen „biztonsági tanulmányok"-nak nevezzük.

 
2 490 Ft
Akció: 2 115 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
BIZTONSÁG HÉT HATÁRON ÁT

Isztambul, a megújulás csúcsa

Szerzők: Deák Péter, Pirityi Sándor, Tömböl László, Vámosi Zoltán

Szerkesztette: Endresz Ernő

Zrínyi Kiadó. 2004

 

E kötet megírásának ötlete még a 2004. év kora tavaszán merült fel, azzal a célzattal, hogy a nagy jelentőségűnek ígérkező isztambuli NATO-csúcstalálkozó előzményeit, körülményeit, eseményeit az érdeklődők számára elérhetővé tegyük.

 

 
1 980 Ft
Akció: 1 685 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A TERRORIZMUS ANATÓMIÁJA

Tanulmányok

Szerkesztette: Tálas Péter

Zrínyi Kiadó, 2006

 

Jelen kötet a magyar közönség számára kívánja bemutatni a terrorizmussal kapcsolatban felvetődő dilemmák és a terrorizmus kapcsán folyó nemzetközi viták legfontosabb vetületeit. A témakör kiváló külföldi ismerőinek (Bruce Hoffman, Ariel Merari, Paul Wilkinson, Gustav Lindström, Brian Jenkins, Doron Zimmermann) írásai remélhetőleg sokak számára világosabbá teszik ezt a ma még gyakran homályos vagy csúsztatásokkal terhelt kérdéskört.

A kötet szerkesztője abban a reményben bocsátja a magyar olvasók elé az elemzéseket, hogy azok hozzájárulhatnak hazánkban a terrorizmus kérdéskörének alaposabb és differenciáltabb megismeréséhez, és esetleg felkeltik az érdeklődést e fontos biztonságpolitikai probléma iránt, valamint ösztönzőleg hatnak majd a ma még csak gyerekcipőben járó magyar terrorizmuskutatásra is.

 
2 490 Ft
Akció: 2 115 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
GEOPOLITIKA ÉS BIZTONSÁG

Szerkesztette: Gazdag Ferenc

Zrínyi Kiadó, 2006

 

Az olvasó alighanem az értelmező szótár után nyúl, ha a geopolitika kifejezéssel találkozik. Nagy valószínűséggel olyasmiket fog találni benne, hogy a „geopolitika az államok fejlődését, nemzetköz kapcsolatrendszerét, szövetségi-hatalmi viszonyait földrajzi szempontból vizsgáló tudományterület”. Kidolgozói és alkalmazói egyebek mellett azt vizsgálták, milyen hatást gyakorol az államok társadalmi-gazdasági fejlődésére, nemzetközi kapcsolatrendszerére, világpolitikai súlyára a földrajzi fekvés (pl. tengeri útvonalak elérési lehetősége), a domborzat, vagy a klíma. A XIX. század során szinte párhuzamosan bontakoztak ki az akkori nagyhatalmakhoz kapcsolható német, brit, amerikai, francia és orosz iskolák.

 
2 490 Ft
Akció: 2 115 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓ ÉS KORUNK BIZTONSÁGPOLITIKAI KIHÍVÁSAI

Szerző: Szabó A. Ferenc

Zrínyi Kiadó, 2006

 

A nemzetközi migráció annak ellenére, hogy mindig jelen volt a történelemben, igazán korunkban került a világ érdeklődésének homlokterébe. A globalizáció hihetetlen méreteket öltött, és a Föld minden sarkában érezteti hatását. Az ipari forradalom, majd a kapitalizmus térfoglalása idején nagy emberi mobilitás kísérte a világban végbemenő folyamatokat. Megtörtént a világ területi felosztása, majd sok szenvedés után az újrafelosztás is. A második világháború nyomán, rettenetesen pusztítások után sem állt vissza a régi, mozgó, változó, versengő világegység, amelyik lehetővé tette az emberek viszonylag szabad és önkéntes elhatározásból eredő vándorlását.

 
2 980 Ft
Akció: 2 535 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A STRATÉGIA A MODERN KORBAN

Bevezetés a stratégiai tanulmányokba

Szerkesztette: John Baylis, James Wirtz, Eliot Cohen, Colin S. Gray

Zrínyi Kiadó, 2005

 

Az új, alapvető fontosságú tankönyv a politikai célú szervezett erőszak kérdéseit, annak hagyományos és legújabb kori alkalmazását helyezi a középpontba. A hagyományos és új stratégiai elgondolások jelentőségét világítja meg, és segíteni kívánja a háború és béke összetett kérdéseinek megértését a 21. század elején. Szerzői szakterületük kiemelkedő képviselői, akik a stratégia elméletét és gyakorlatát világosan, közérthető formában és olvasmányos stílusban tárgyalják. A kötet remek bevezető a stratégiai tanulmányokba mindazok számára, akik érdeklődnek a politikatudomány és a nemzetközi kapcsolatok iránt. A tartalomból: A stratégia állandó kérdései, Az összfegyvernemi hadviselés fejlődése, Huszadik századi új elméletek - áttekintés, A nagystratégia mai kérdései.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
NORFOLKI EMBERÜNK

Szerző: Hautzinger Gyula

Kornétás Kiadó, 2008

 

Hautzinger Gyula nyugállományú ezredes szerencsés katonának tudhatja magát. Az 1967-ben életre hívott katonai főiskola egri első évfolyamán ismertem meg vagy negyven éve. Hadtáptisztnek készült. Az is lett, végigjárva hosszú katonai pályafutása szép állomásait. Ezek közül is kiemelkedik az a bő három esztendő, melyet az óceánon túl a Magyar Honvédség első összekötő tisztjeként élt meg a NATO Atlanti Főparancsnokságán és immár NATO-tisztként ott ünnepelhette meg a szövetséghez való csatlakozásunkat 1999 tavaszán. (...)

Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik érdeklődnek a biztonságpolitika iránt, akiket kíváncsivá tesz egy katona útinaplója. Különösen ajánlom azoknak a katonáknak, akik első külföldi szolgálatukra vagy missziójukra készülnek. Az élményekben dús beszámolón túl információkat kaphatnak a felkészülés, a beilleszkedés folyamatáról, a család felkészítéséről és szerepéről. Olyan mindennapi teendőkről is szó esik, mint a lakás- és gépkocsibérlés, jogosítványszerzés vagy a banki szolgáltatások elérhetősége. Hasznos tanácsokat ad a kapcsolatépítéshez, az adott ország kultúrájának megismeréséhez vagy éppen a szabadidő eltöltéséhez. (Végh Ferenc)

 
2 990 Ft
Akció: 2 542 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
BIZTONSÁGPOLITIKAI KÉZIKÖNYV

Szerkesztette: Deák Péter

Osiris Kiadó, 2007

 

A két világháború tapasztalatai, a bipoláris világrend és annak megszűnése, a technikai-kommunikációs forradalom, a globalizáció felerősödése nyomán a biztonság és a biztonságpolitika fogalma jelentősen kibővült. A korábbi, lényegében a katonai szempontokra szűkített megközelítést felváltotta egy sokkal szélesebb politikatudományi és szociológiai értelmezés. A kézikönyv összefoglalja a fogalom jelentéstartományának változásait, a diszciplína legjelentősebb iskoláit, a 20. századi nemzetközi folyamatok hatásait. Ismerteti a biztonságot fenyegető erőszakformákat, bemutatja a biztonsági és védelmi rendszereket. A 21. század biztonságképének felvázolása során áttekinti mind az új erőszakjelenségeket, mind a nem fegyveres jellegű - társadalmi, gazdasági és természeti eredetű - kihívásokat és kockázatokat. Egy-egy fejezet foglalkozik a közép-kelet-európai régió helyzetével, Magyarország biztonságpolitikai pozícióival, napjaink konfliktustérségeivel, valamint a globális biztonság nemzetközi architektúrájának, a nemzetközi közösség szervezeteinek átalakulásával, új identitásával. A kötetet a legfontosabb fogalmakat magyarázó glosszárium és a szakterület legjelentősebb műveinek jegyzéke zárja.

 
5 500 Ft
Akció: 4 675 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
ÁLCARUHÁBAN - Elfogyott

Fejezetek a hadműveleti-harcászati és csapatfelderítés történetéből (1945 - 2000)

Szerző: Somkutas Róbert

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2015

 

A „felderítőszakma” lassan formálódott attól kezdve, hogy 1949. március 16-án megalakult az 1. Felderítő Század Pécsett. Az ötvenes évek elejére szovjet harcászati elvek alapján, a magyar haderő mostohagyermekeként a semmiből jött létre a csapatfelderítés mint új szakcsapat. A szakma elismeréséig meglehetősen rögös utat kellett bejárni a felderítés elhivatottjainak. Ezt az utat mutatja be a könyv, a száraz tényeket színesítve a szerző közel negyedévszázados felderítőtevékenysége során szerezett tapasztalataival és katonatársai élményeivel.

 
4 500 Ft
HADELMÉLET ÉS KATONAI MŰVELETEK - Elfogyott

Szerző: Prof. Dr. Szendy István

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., 2013

 

Ez a kötet elsősorban a közszolgálati hivatásrendekben feladatot vállaló, illetve arra tudatosan felkészülni akarók számára készült. Ugyanakkor haszonnal és eredménnyel forgathatják azok is, akik már elkötelezetten gyakorolják a közszolgálatot, és annak különböző területein, az ügyintézőtől a legmagasabb munkakörig, a legkülönbözőbb beosztásokban vagy tisztségekben dolgoznak a nemzet, a haza, az ország javára. Ugyanakkor ajánljuk e könyvet minden a saját, illetve a szűkebb és tágabb közössége sorsáról felelősséggel gondolkodó, a téma iránt érdeklődő embernek, hiszen létező világunk egy fontos részét — a hadelmélet és annak gyakorlata —, összefüggéseit mutatja be. Magyarországon az elmúlt tizenöt-húsz évben ilyen tárgyban és ilyen tartalommal, mint ez a könyv, írásmű nem került kiadásra.

 
2 625 Ft
  A RENDÉSZET ELMÉLETE ÉS A RENDÉSZETI ESZKÖZRENDSZER - Elfogyott

Szerző: Prof. Dr. Finszter Géza

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., 2013

 

A rendészetelmélet alapjainak megismerése azért nélkülözhetetlen a közszolgálat különböző ágazataiban dolgozó valamennyi szakember számára, mert a társadalom hatékony védelme rendkívüli helyzetekben megkívánja a civil, a rendőri és a honvédelmi igazgatás szoros együttműködését. A hétköznapokban viszont éppenséggel az a követelmény, miszerint ezek a területek úgy kerüljenek művelésre, hogy személyzetük gondosan ügyeljen a saját szakterületük természetéből adódó, mással nem helyettesíthető eszközrendszer hozzáértő felhasználására.

 
2 625 Ft
  A BIN LADEN AKCIÓ - ÍGY VÉGEZTÜK KI A TERRORISTAVEZÉRT - A KOMMANDÓS BESZÁMOLÓJA - Elfogyott

Szerzők: Kevin Maurer, Mark Owen

XXI. Század Kiadó Kft., 2012

 

Mark Owen tengerészgyalogos volt, tagja a világ legjobban kiképzett elit alakulatának, a Navy SEAL-nek. A legveszélyesebb iraki, afganisztáni küldetések után parancsot kaptak, hogy fogják el a történelem egyik legsötétebb bűnözőjét, a terroristavezér Oszama Bin Ladent, akit 2001. szeptember 11. óta kerestek. Owen átélte a sivatagi akciót, és közvetlen közelről látta, hogyan végzik ki Bin Ladent, aki, bár tudta mi történik vele, nem tanúsított ellenállást.

 

Egy könyv, amely már hetekkel megjelenése előtt vezette az amerikai sikerlistákat, ahol most is az élen van. Egy könyv, amely magyarázkodásra kényszerítette az Egyesült Államok elnökét. Egy könyv, amely a legbelső körökből mutatja meg a terror ellen harcoló elitegységek életét, és legforróbb akcióit. Könyv egy kommandóstól, aki kivégezte Bin Ladent.

 
3 490 Ft

12

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.