Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Hermeneutikai Kutatóközpont

Fő kategória >KIADÓ >G-I >Hermeneutikai Kutatóközpont

Sorrend:

-20%
MÁTÉ JÉZUSTÖRTÉNETE

Hermeneutikai Füzetek 21.

Szerző: Ulrich Luz

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Bekő István

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2016

 

„Ulrich Luz berni újszövetség-kutató könyve 1993-ban jelent meg a Neukirchener kiadó gondozásában. Benne a szerző izagógikai, ekkléziólógiai és teológiai információkon kívül az evangélium olvasásának hermeneutikai kulcsát is megadja. Máté Jézustörténetében nem biográfiát, hanem a Szíriába menekült zsidókeresztény gyülekezet számára transzparens (átlátszó, áttetsző) történetet lát, ami a mai olvasó előtt is transzparenssé válik.

 
900 Ft
Akció: 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
  HITVALLÓ NYILATKOZATOK A 20-21. SZÁZADI ÉSZAK-AMERIKAI PROTESTÁNS EGYHÁZAKBAN

Hermeneutikai Füzetek 37

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2016

 

„A hitvallás mindig tiltakozás egy olyan hamis hit meg-nyilvánulásával szemben, amely ellentmond Isten dicső¬ségének. Az ember és Isten kapcsolatában ez olyan sajátos pillanat, amelyben az isteni »Igen« szembekerül az emberi »Nemmel«, az isteni igazság az emberi hazugsággal, ennek az igazságnak a fénye az ember elhomályosító szándékával, annak teljessége az emberi fél-, negyed- vagy nyol¬cadigazságok halmazával” (Church Dogmatics /CD/ III/4,80). Karl Barth nevéhez fűződik a „Barmeni Hitvalló Nyilatkozat” (1934) megfogalmazása, amely egyben tiltakozás is volt Hitlerrel kiegyező „német keresztények” teológiájával szem-ben. Ez a Nyilatkozat szolgált többször is mintául, legutóbb a 20. század legvégén és a 21. század elején a különféle észak-amerikai protestáns egyházak hitvallóinak, akiknek egészen más politikai és kulturális helyzetben, ám szintén az „árral” szemben kellett és kell tanúskodniuk a keresztény hit igazságáról. A szövegek ereje és szépsége a magyar olvasók számára ihlető forrás lehet.

 
500 Ft
-20%
BÖLCS BIBLIAOLVASÁS

Hogyan vegyük komolyan az Írást?

Szerző: Richard S. Briggs

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2015

 

Hogyan vegyük komolyan az Írást? Ez a könyv arra vállalkozik, hogy választ keressen e kérdésre: mit jelent a bölcs bibliaolvasás? A szerző az olvasás alapvető kontextusaira irányítja a figyelmet: a történelmi, az irodalmi és a teológiai összefüggésekre, illetve a két szövetség közötti hermeneutikai kapcsolatra. Azt vizsgálja, hogy mindezek megismerése mennyiben segítik elő a Szentírás bölcs olvasásáról szóló gondolkodást. Végezetül számba veszi a mai hermeneutikai perspektívákat, melyek elősegítik a bölcs bibliaolvasást. A könyv célja, hogy a Biblia olvasásának kulcskérdéseit árnyalt, konstruktív és érthető módon tárgyalja, anélkül, hogy ezzel a legfontosabb teológiai problémákat leegyszerűsítené.

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
VALÓSÁGHERMENEUTIKA ÉS BIBLIAÉRTELMEZÉS

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Gánóczy Sándor

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1999

 

A Szerző munkája hozzászólás Bolyki János és Csanády András (Hermeneutikai Füzetek 13.) tanulmányaihoz. A hermeneutikai dialógus tehát folytatódik: a protestáns teológus és filozófus párbeszédéhez olyan katolikus teológus szól hozzá, aki otthonosan mozog Hegel filozófiájában, de számára a „valóság” ennél több, hiszen az immár „krisztusi” és „egyházi” nézőpontból jelenik meg. Bírálata higgadt és mértéktartó s ezért is figyelemreméltó. A nyitottságról és elkötelezettségről egyszerre tanúskodó, a fegyelmezett benső logikával végigvezetett és szépen megírt munkát őszintén ajánljuk minden olvasónak.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TYCONIUS-TANULMÁNYOK

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Fabiny Tibor, Karl Forster, Traugott Hahn, Karla Pollmann, Joseph Ratzinger

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Szita Szilvia

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2001

 

Ez a tanulmánykötet Tyconius 4. század eleji egyházfogalomra vonatkozó kijelentéseit, elemző tanulmányait tartalmazza, mely ily módon rámutat a hermeneutika és az ekkléziológia összefüggéseire is. Különösen is hangsúlyos hermeneutikai- és egyháztörténeti szempontból az első és az utolsó tanulmány által nagyító alá vett kérdés: milyen hatással volt Tyconius hermeneutikája Szent Ágoston gondolkodásmódjára, műveire?

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TIPOLÓGIA ÉS APOKALIPTIKA

Hermeneutikai Füzetek

Szerzők: Rudolf Bultmann, Gerhard von Rad, Leonhard Goppelt

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Bernáth Gyöngyvér, Novák György, Mártonffy Marcell

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1996

 

A tipológia – az ószövetségben az újszövetségi beteljesedés „előképét”, „typos”-át feltételezi. A tipológia klasszikus műve Leonhard Goppelt: Typos c. könyve (1939), mely nagy vihart kavart a háború utáni Németországban. A füzet három tanulmányt tartalmaz. Bultmann: A tipológia mint hermeneutikai módszer eredete és értelme (1950) című tanulmányában bírálja Goppelt nézeteit; von Rad: Az Ótestamentum tipológiai értelmezése című írásában megvédi Goppeltet; végezetül Goppelt (Apokaliptika és tipológia Pál leveleiben) 1964-es tanulmányában a támadásra válaszolva összegzi a vitát, nézeteit az apokaliptika irányába fejleszti tovább.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
THE BIBLE IN THE LITERURE AND LITERATURE IN THE BIBLE

Szerkesztő: Tibor Fabiny

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1999

 

This volume contains the papers delivered at the Conference Teaching Bible and Literature at Universities’ in Piliscsaba in 1995. The book has four parts: I. Faith and Art; II. The Bible and Literature; III. The Parables of Jesus and Literary Parables; IV. Methodology. The book can be very useful for teachers of English.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZÓRA BÍRNI AZ ÍRÁST - ÚJRA

Irodalomkritikai és teológiai irányok a Biblia értelmezésében – Nyolc tanulmány, hozzászólás és vita

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2010

 

Több mint másfél évtizede jelent meg a Hermeneutikai Füzetek 3. száma Szóra bírni az Írást. Irodalomkritikai irányok a Biblia értelmezésében. Hat tanulmány és vita címmel. A kiadvány egyetemi hallgatók és teológusok között népszerűnek bizonyult, s a néhány évvel ezelőtti utánnyomás is elfogyott. A sorozat 33. számaként megjelenő kötet nem egyszerű reprint, hanem két újabb tanulmánnyal bővített kiadás, mely nem csak a szerző érdeklődését, hanem az elmúlt évtizedben bekövetkezett paradigmaváltást is tükrözi.

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZABÁLYOK KÖNYVE. LIBER REGULARUM TYCONII

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Tyconius

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Czahesz István

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1997

 

A bibliai hermeneutika „klasszikusa”, valószínűleg az első latin nyelvű hermeneutika. Tyconius a 4. században Észak-Afrikában élt donatista, akit azonban kritikája miatt maga a donatista zsinat is elítélt. Bírálta az egyház elvilágiasodását, mégis ragaszkodott annak catholicos voltához. A szabályokat (1. Az Úr és az ő teste, 2. Az Úr kettős teste, 3. Az ígéretek és a törvény, 4. Az egyes és az általános, 5. Az idők, 6. Az összefoglalás, 7. Az ördög és az ő teste) tipologikus módon tárgyalja, s eközben megvilágosítja az Írás rejtett értelmét, s figyelembe veszi a bibliai nyelv és a képek jelentését. Tyconius számára a Szentírás értelmezése elválaszthatatlan az egyház értelmezésétől: mai kifejezéssel, a hermeneutika és az ekkléziológia összefügg.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
OROSZLÁN ÉS BÁRÁNY

Krisztus szépsége - prédikáció három részben 1736 augusztusából

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Jonathan Edwards

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Balczó Sarolta

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2012

 

„Az Oroszlán és Bárány: Krisztus szépsége nemcsak nagyszerű illusztrálása Edwards krisztológiájának, hanem az igehirdetés maga is páratlan remekmű. Jól példázza Edwards visszafoghatatlan látomását arról a szépségről, amelynek forrása a Szentháromság egysége.” Gerald R. McDermott, amerikai Edwards-kutató professzor, Roanoke College, Virginia

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NÉGY VIGASZTALÓ ZSOLTÁR MÁRIA MAGYAR KIRÁLYNŐHÖZ 1526

A 37., 62., 94., 109. zsoltár magyarázata

Magyar Luther Könyvek

Szerző: Luther Márton

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Böröcz Enikő

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1996

 

Luthernek az a műve, amely a négy zsoltár magyarázatát tartalmazza, egy Előszóból és a négy zsoltár magyarázatából áll. A művet Luther 1526. november 1-jén, télhó estéjén fejezte be. Az előszót „captatio benevolentiae-nak” szánta és egyben indoklásul. A négy zsoltár, amelyet magyaráz, sorrendben a következő: 37. 62. 94. és 109. (Részlet Böröcz Enikő tanulmányából)

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
METAPHOR, PARABLE, HERMENEUTICS

Szerző: Hans Weder

Szerkesztő: Tibor Fabiny

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998

 

This volume contains Hans Weder’s three lectures delivered in Budapest between 23–25 April 1997. The titles are as follows: 1. To speak Metaphorically of God. On the Significance of the Parabolic Speech of Jesus. 2. The Activity of Parables. Hermeneutical and Theological Issues in Parable Research. 3. Biblical and Literary Hermeneutics. Some Ideas Concerning the Future of Hermeneutics.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LUTHER MINT PROFESSZOR

Professzori munkája a wittenbergi egyetemen, különösen első előadásai alapján

Magyar Luther Könyvek

Szerző: Wiczián Dezső

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1996

 

Jelen tanulmány csupán szerény kísérlet és kezdet óhajt lenni ebben az irányban. Luther egyetemi előadásairól s azoknak fennmaradt emlékeiről akar áttekintést nyújtani s ezen az alapon néhány, főleg Luther első előadásaival kapcsolatos problémáról. Luther egyetemi tanári voltát ugyanis reformátori munkásságának értékelésénél el szokták hanyagolni s inkább csak annyiban méltatják figyelemre, hogy Luthert szembeállítsák önmagával: a világmozgalmat előidéző, hősi lelkületű prófétát a hatásában szűkre korlátozott szerény, csendes tudóssal.” (Részlet a Bevezetésből)

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LUTHER ÉS MAGYARORSZÁG

A reformátor kapcsolata hazánkkal haláláig

Magyar Luther Könyvek

Szerző: Sólyom Jenő

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1996

 

A lutheri reformáció intézményessége Magyarországon abban nyilvánult, hogy az igehirdetés visszanyerte a gyülekezetben eredeti jelentőségét. Míg Luther hazájában és sokhelyt a felsőség intézkedései tették általánossá a reformációt, addig nálunk ebben a korban egyedül az igehirdetés, az Isten kegyelmének eszközei, tehát tisztára egyházi intézmények munkálták a kereszténység megújulását. Ezzel a ténnyel magyarázható meg az, hogy sem a vizsgált korban sem Magyarországról általában, sem egyes területekről nem, hogy ott Luther keresztyénsége teljes mértékben megvalósult. Ellenben Luther művének hódítását mindenütt megállapíthatjuk, ahol újra a Krisztus evangéliumát hirdették és megint hamisítatlanul nyújtották a szentségeket a gyülekezetekben.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KRISZTUS ÉS AZ IDŐ

Az őskeresztény idő- és történelemszemlélet

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Oscar Cullmann

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Huszti Kálmán

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2000

 

Oscar Cullmann könyve a második kerek millenniumi évforduló után különösen időszerű. Olyan mérföldkő ez, amely az euró-amerikai civilizáció szekularizált emberét is megállásra készteti. Időszemléletünket az jellemzi, hogy középpontjában Jézus személye áll, tőle előre és tőle visszafelé számoljuk az éveket. Cullmann szemléletétől távol áll minden számítgatás, üdvtörténeti menetrend készítése. Ő abból indul ki, hogy Jézus Krisztus megjelenése valóban történelmi forduló volt, és ma is viszonyítási pont, mely nélkül nem lehetne megérteni mai történelemszemléletünket sem.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KINYILATKOZTATÁS: KÉT MEGKÖZELÍTÉS

Bolyki János: A Szentírás kettős természetéről; Csanády András: Kijelentés és történelmi lét

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Bolyki János, Csanády András

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1997

 

Két mai szerző (református teológus és filozófus) tanulmánya a „kinyilatkoztatás–kijelentés” témájában. Bolyki János a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának újszövetséges professzora, a Szentírás kettős természetét újszerűen (a kalcedoni dogma komplementaritás fogalma és a XX. századi atomfizika összevetésével) kutatja. Csanády András Hegel rendszerére építve fejti ki elképzeléseit a témáról. Teológus és filozófus dialógusa a füzet. Kérdés, hogy mennyiben talál egymásra Hegel dialektikus módszerhez kötött Istene, illetve Ábrahám istenfogalma.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KI A KERESZT TEOLÓGUSA?

Gondolatok Luther Heidelbergi disputációjáról

Magyar Luther Könyvek

Szerző: Gerhard O. Forde

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2005

 

A szerző a Heidelbergi Disputáció (1518) téziseinek részletes magyarázata során mutatja be és ütközteti a teologizálás kétféle módját: a dicsőség teológusának és a kereszt teológusának gondolkodását. Luther egykori drámai teológiája A dicsőség teológusa megpróbál kitérni a kereszt elől, hogy valamit mégis megmentsen az emberi akarat és szabadság, valamint a saját teológiája számára. A kereszt azonban nem enged ilyen menekülési kiutat, mert állandóan leleplezi ezt a teológiát. Aki teológusi küzdelmében hagyja, hogy a kereszt „megtámadja” és „megölje”, az Krisztussal életre támad, s a kereszt teológusává lesz. Megérti, hogy Isten „önmaga ellentétének látszatába”, a kereszt gyalázatába rejtőzött.

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KÉT SZÖVETSÉG, EGY BIBLIA

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: D. L. Baker

Szerkesztő: Fabiny Tibor, Herjeczki Kornél

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998

 

Az eredetileg disszertációnak készült kézikönyv az Ó- és az Újszövetség teológiai kapcsolatának áttekintésével foglalkozik. D. L. Baker kombinatorikus logikával a lehetséges válaszokat nyolc csoportba sorolja, kritikusan mutat be két ószövetségi (Van Ruler, Miskotte) és két újszövetségi (Bultmann, Baumgartel) megoldást, majd négy biblikus útkeresést (Vischer, tipológia, von Rad, kontinuitás és diszkontinuitás) mérlegel. Egy új tipológia-elméletet dolgoz ki, miközben rehabilitálja a krisztologikus és az üdvtörténeti szemléletet. D. L. Baker kézikönyve lényegesen több, mint hézagpótló szakmunka a hazai szegényes teológiai szakirodalomban. A szerző avatott kalauzként tájékozódni segít bennünket a teológiai irodalom világában: végig rendszerezi, értékeli és osztályozza a könyve végén pontos adatokkal feltüntetett hatalmas bibliográfiát. Hozzáférhetővé teszi azt, amitől Magyarországon több évtizeden át el voltunk zárva.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KÁLVINTÓL BULTMANNIG

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Karl Barth

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Ferencz Árpád, Kókai Nagy Viktor, Szita Szilvia

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2009

 

Jelen füzetben Barth Bultmann teológiájával foglalkozó legreprezentatívabb munkáját tesszük magyarul közzé. Az 1952-ben keletkezett írásban Barth arra tesz kísérletet, hogy Bultmann teológiai intencióit elemezve állást foglaljon annak teológiájával kapcsolatosan. Több szempontból is igen érdekes ez az írás. Egyfelől nyomon követhető benne az a teológus, aki az Ügy szolgálatában olvas, értelmez és ítél. Másfelől viszont a figyelmes olvasó utalásokat talál benne arra nézve is, hogy a teológiai különbségek ellenére is megtalálhatók e két teológus alapvetően közös kiindulópontjai, amelyeknek figyelmen kívül hagyása csak egy szükségszerűen torz képet adhat a két teológus kapcsolatáról. (Részlet Ferencz Árpád előszavából)

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
J. G. HAMANN ÉS A MODERNITÁS KRITIKÁJA

Szerző: Kocziszky Éva

Szerkesztő: Tibor Fabiny

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2000

 

Kocziszky Éva e kötete a 18. századi német filozófus és emellett keresztény hívő ember életművét mutatja be. A szerző Hamann gondolkodásában a filozófiának a keresztény hittel folytatott diskurzusát emeli ki, és a kortárs filozófiai kontextusból kiindulva úgy igyekszik feltenni kérdéseit, hogy tisztázza: mennyiben nevezhető Hamann premodern gondolkodónak, s ez mennyiben érintkezik benne a jelenkori dekonstruktív hagyománykezeléssel.

 

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ISTEN ÉS SZÓ

Isten szava és a hermeneutika

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Gerhard Ebeling

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Lukács Ilona

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1995

 

A német származású zürichi teológus és egyháztörténész, Gerhard Ebeling (1912–) két tanulmányát tartalmazza a füzet (Isten szava és a hermeneutika, Isten és szó). Ebeling – Rudolf Bultmann, Emil Brunner és Dietrich Bonhoeffer személyes tanítványa – rámutat, hogy „Isten szava” nem válik idejétmúlttá, hiszen túlmutat önmagán s ekként új világokat tár fel. Ha nyitottan, odafigyelve hallgatok rá, Isten szava megszólít és megragad. A szerző a kinyilatkoztatás – kijelentés, az írás, a szöveg, a Biblia, az ige, az isteni beszéd, az isteni szó egymáshoz való viszonyát kutatja. Az utóbbi tanulmány gondolatmenete: 1. Istentelenek szava, 2. A szó: Isten, 3. Isten szava.

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
IRODALOMELMÉLET ÉS BIBLIAI HERMENEUTIKA

Szerkesztő: Fabiny Tibor, Lukács Tamás

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998

 

Kiadványunk az 1991-ben Pannonhalmán megrendezett angol nyelvű hermeneutika konferencia (Reading Scripture, Literary Criticism and Biblical Hermeneutics) előadásait tartalmazza. A kötet előadásai a bibliai hermeneutika és a filozófia, valamint az irodalomtudomány kapcsolatával foglalkoznak. Az egyes tanulmányok részletesen bemutatják az olvasóközpontú elméletet, a retorikai kritikát, valamint a posztsturkturalista nézeteket. Zsidó írásmagyarázat és irodalom kapcsolata, valamint Martin Buber hermeneutikája is új megvilágításba kerül.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
INTERPRETATION OF TEXTS SACRED AND SECULAR

Szerkesztő: Pierre Bühler, Tibor Fabiny

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1999

 

Proceedings of the International Conference organized by the Centre for Hermeneutical Research, Budapest and the Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie, University of Zürich. Pázmány Péter Catholic University Piliscsaba, Hungary 3–5 September 1998. The volume contains 26 lectures of the Conference held in Piliscsaba in 1998. The lectures were delivered in German and in English on biblical, theological, literary or art historical issues. What binds the lectures is the dialogue with, and the interpretation of texts. Contents: I. Methodological Issues in Hermeneutics; II. Biblical Texts of the Old and the New Testaments; III. English Texts: Old and Early Modern English Literature; IV. Miscellaneous Texts: Art, Sacred and Secular

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
IGAZSÁG ÉS KIENGESZTELŐDÉS

Az egyházi közelmúlt feldolgozásának teológiai, történeti, etikai és gyakorlati kérdései

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2006

 

„Magyarországon több mint másfél évtized telt el a politikai rendszerváltás óta. Egyházunkban, hasonlóan a többi egyházhoz, nem volt igazán belső lelki rendszerváltozás, megtisztulás, sajnálatosan elmaradt a katarzis. Míg 1956-ban az evangélikus lelkészek ajkáról oly tisztán fakadt fel a „Bánom!” hangja, például Scholz László híres beszédében (1956. december 11), addig a Kádár János nevével fémjelzett korszakban és a Káldy Zoltán püspök (1919–1987) irányította evangélikus egyházban az emberek lelki-morális sérülése miatt ez a hang 1990 után elnémult.” (Részlet az Előszóból)

 

 
900 Ft
Akció: 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HITVITA ÉS HITÚJÍTÁS LUTHER ÉLETMŰVÉBEN

Magyar Luther Füzetek

Szerző: Bitskey István

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998

 

Luther egyénisége elsősorban talán sokoldalúsága, eszmevilágának és életművének látszólagos ellentmondásai miatt állt saját korában is, s áll azóta is az érdeklődés, a vizsgálódás és a viták középpontjában. Restaurál s mégis forradalmár, cellamagányba húzódik s mégis a legszélesebb nyilvánosság embere, aki iránt senki sem tudott közömbös maradni. Dogmákon és elveken töpreng, mégis feladatának tekintette a gyakorlati társadalmi és politikai kérdésekkel való foglalkozást. Tollat forgat, pennájával küzd, de politikai indulatokat is vált ki és szabadít el, […] joggal tarthatjuk számon a történelem legnagyobb alakjai között, mint az újkori európai gondolkodás és emberi öneszmélés egyik legjelentősebb formálóját.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HERMENEUTIKAI ÍRÁSOK II.

Az ótestamentom hermeneutikája (1807) Az újtestamentom hermeneutikája (1816)

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Varga István

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2000

 

A hermeneutika magyar történetének elfelejtett darabjai kerülnek az olvasó kezébe most, amikor Varga Istvánnak (1776–1831), a Szentírás-magyarázat debreceni professzorának megjelennek Bevezetés a szent hermeneutikába (1821) és Bibliai hermeneutika (1807) című művei, illetve a második kötetben két magyar nyelvű írása: Az ótestamentom hermeneutikája (1807) és Az újtestamentom hermeneutikája (1816). Varga István nem elégszik meg az Írás csupán grammatikai – históriai értelmezésével, hiszen a Szentírásban az az igény szólal meg, hogy nemcsak saját korának dokumentuma, hanem mindenekelőtt Isten történeti kinyilatkoztatásának tanúja, Istenről szóló beszéd (theo-logia) legyen.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HERMENEUTIKAI ÍRÁSOK I.

Bevezetés a szent hermeneutikába (1821) Bibliai hermeneutika (1807)

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Varga István

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Szabadi István

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2000

 

A hermeneutika magyar történetének elfelejtett darabjai kerülnek az olvasó kezébe most, amikor Varga Istvánnak (1776–1831), a Szentírás-magyarázat debreceni professzorának megjelennek Bevezetés a szent hermeneutikába (1821) és Bibliai hermeneutika (1807) című művei, illetve a második kötetben két magyar nyelvű írása: Az ótestamentom hermeneutikája (1807) és Az újtestamentom hermeneutikája (1816). Varga István nem elégszik meg az Írás csupán grammatikai – históriai értelmezésével, hiszen a Szentírásban az az igény szólal meg, hogy nemcsak saját korának dokumentuma, hanem mindenekelőtt Isten történeti kinyilatkoztatásának tanúja, Istenről szóló beszéd (theo-logia) legyen

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HÍVŐ MEGÉRTÉS

Válogatott egyházi publicisztika

Teológiai reflexiók

Szerző: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2008

 

„Magyarországon több mint másfél évtized telt el a politikai rendszerváltás óta. Egyházunkban, hasonlóan a többi egyházhoz, nem volt igazán belső lelki rendszerváltozás, megtisztulás, sajnálatosan elmaradt a katarzis. Míg 1956-ban az evangélikus lelkészek ajkáról oly tisztán fakadt fel a „Bánom!” hangja, például Scholz László híres beszédében (1956. december 11), addig a Kádár János nevével fémjelzett korszakban és a Káldy Zoltán püspök (1919–1987) irányította evangélikus egyházban az emberek lelki-morális sérülése miatt ez a hang 1990 után elnémult.” (Részlet az Előszóból)

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FELEBARÁT VAGY EMBERTÁRS

Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon

Szerkesztő: Fabiny Tibor, Pecsuk Ottó, Zsengellér József

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2014

 

2013. április 2–3. között rendezett Bibliafordítások a mai Magyarországon címmel konferenciát szervezett a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, a Magyar Bibliatársulat és a Hermeneutikai Kutatóközpont. A konferencia célja a mai Magyarországon használatban lévő bibliafordítások áttekintése a különböző felekezetek szempontrendszereinek megismerése volt. A szervezők arra törekedtek, hogy az egyes bibliafordításokat olyanok mutassák be, akik vagy egy felekezet, vagy a bibliafordítás elkészítőinek és kiadóinak képviseletében hitelt érdemlő módon tudtak megszólalni a témában.

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EVANGÉLIUM ÉS HATÁSTÖRTÉNET

A Máté-evangélium értelmezése a történelemben

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Ulrich Luz

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Lukács Tamás

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1996

 

A berni újszövetséges teológus, Ulrich Luz (1938–) a gadameri hatástörténetet alkalmazza Máté evangéliumára. Miért nem vette az egyház figyelembe ekkléziológiájának kialakításakor a Máté10-et? Ki volt Péter a Mt 16,18 alapján: igaz keresztény vagy az első pápa? Mi a hamis, mi az igaz megfelelés a búza és a konkoly (Mt 13,24–30) példázatából kiindulva? Ezekre a kérdésekre adja meg Luz a választ a konkrét igehelyek hatástörténetének vizsgálatával. Könyvének megállapításai szorosan kapcsolódnak a Hermeneutikai Füzetek által felvetett problémákhoz: paradigmaváltás, értelmezéstörténet, olvasóközpontú megközelítés, szótörténés.

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EGY TESTBEN A KERESZT ÁLTAL

Princetoni javaslat a keresztények egységére

Hermeneutikai Füzetek

Szerkesztő: Carl E. Braaten és Robert W. Jenson

Fordító: Tóth Sára

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2005

 

A tizenhat észak-amerikai teológus által 2003-ban megfogalmazott Princetoni javaslat az ökumenizmus történetében páratlan dokumentum, amely a Carl E. Braaten és Robert W. Jenson által létrehozott Center for Catholic and Evangelical Theology (Katolikus és Evangéliumi Teológiai Központ) kezdeményezésére született. Aláíróinak többsége a régi, elbürokratizálódott és a politika fogságába esett ökumenével szemben egy új, alulról kezdeményezett, hitvallásos ökumenét képvisel. Nem egyházaik (ortodox, római katolikus, episzkopális, evangélikus, református, pünkösdista) nevében, hanem egyházaikhoz szólnak.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EGY KERESŐ SZELLEM VALLOMÁSAI

Levelek a Szentírás ihletettségről

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: S. T. Coleridge

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Ruttkay Veronika

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2004

 

A tizenkilencedik század elején a költő még filozófus és teológus lehetett egyszerre. Samuel Taylor Coleridge (1772–1834), az angol romantikus költészet első nemzedékének képviselője, akaratlanul is méltó helyet vívott ki magának a hermeneutika történetében. A protestáns Angliában a tizenhatodik századi reformáció még dinamikus „sola scriptura” elve a reformációt követő évszázadokban megmerevedett és dogmatizálódott.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
DE POETICA CHRISTIANA

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Michael Edwards

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Jutasi Angelika, Majorossy Imre Gábor, Mártonffy Marcell, Tóta Péter Benedek, Lengyel Dorottya, Sümeghy György

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1997

 

Michael Edwards (1938–), angol költő és irodalomtudós négy tanulmányát tartalmazza a füzet (A keresztény poétika, Költészet és ismétlés, A megváltott idő, Írás és újraírás), melyek közül az egyik Magyarországon hangzott el 1996-ban. Edwards életművére különösen T. S. Eliot költészete gyakorolt hatást, de a magyar olvasóknak Pilinszky János „evangéliumi esztétikáról” írt nézetei is felidéződhetnek. Edwards szerint „a Biblia nem tanokon, hanem költészet-használatán keresztül mutatja be a keresztény poétikát”.

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ÚJRAKEZDÉS

Dokumentumok a Magyarországi Luther Szövetség életéből (1991-1993)

Magyar Luther Füzetek

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1993

 

A Magyar Luther Füzetek első számában az olvasó bepillantást nyerhet a Magyarországi Luther Szövetség első két esztendejének munkájába. Válogatásunkba elsőként olyan – rendezvényeinken elhangzott – tanulmányokat vettünk fel, amelyek gondolatokat ébresztenek, s egyúttal érintik a Luther Szövetség újraszervezésének elvi kérdéseit is.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÚJ TEREMTÉS HAJNALA

Barth hermeneutikai realizmusa és a feltámadás

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: George Hunsinger

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Tóth Sára

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2005

 

Hogyan kell értenünk a Szentírást? Mindent szigorúan „betű, illetve szó szerint”, vagy elég, ha „csak szimbolikusan”? Minden úgy igaz a Bibliában, úgy történt, ahogy az ott le van írva, vagy a Biblia szerzői sokszor inkább képes beszéddel élnek? George Hunsinger, neves princetoni teológus Karl Barth írásértelmezési elveire támaszkodva tárgyalja a fenti kérdéseket. Hermeneutikai realizmusa azon alapszik, hogy a bibliai szöveg jelöltje, az élő Jézus Krisztus „kikutathatatlanul rejtélyes, a történelmi és a történelemfeletti, az időbeli és az örökkévaló, a tárgyiasítható és a tárgyiasíthatatlan elemek mélyen titokzatos összejátszása.”

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÚJ HERMENEUTIKA

Az 1950 utáni hermeneutikai irodalom áttekintése

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Tőkés István

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1999

 

Az Új hermeneutika című könyvében Tőkés István az elmúlt ötven év szakirodalmában tájékozódik, Bultmann, Ebeling, Fuchs, Gadamer és Ricoeur munkássága foglalkoztatja. De nem öncélúan fordul a modern teológusok és filozófusok hermeneutikája felé, hanem rendületlenül az a gyakorlati szempont motiválja, hogy miképpen segítheti és gazdagíthatja Isten igéjének hirdetőit és magyarázóit a 20. századi „hermeneutikai oszlopok” gondolatainak tanulmányozása.

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÉRTELMEZÉSTÖRTÉNET MINT EGYHÁZTÖRTÉNET

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Gerhard Ebeling

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Újlaki Tibor, Szita Szilvia, Majorossy Imre Gábor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1994

 

Gerhard Ebeling 1947-ben írt programadó tanulmánya – Az egyháztörténet mint a Szentírás értelmezésének története – rávilágít, hogy a hermeneutika, vagyis a Szentíráshoz való viszony történeti perspektívában az egyház hitének történetévé, vagyis egyháztörténetté válik azáltal, hogy minden egyházi megnyilvánulásban (az imádságtól a vallásháborúkig) a Szentírás értelmezése ad kiindulási alapot. Ebeling tételét 1947 óta többen újragondolták, a füzet négy tanulmánya segítséget kíván nyújtani a hazai hermeneutikatörténeti kutatások megindulásához és az egyháztörténet-írás megújulásához.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÉPÍTŐ KERESZTÉNY BESZÉDEK

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Soren Kierkegaard

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Bohács Zoltán, Molnár Anna

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2012       

 

A dán gondolkodó 1848-ban írt hét „beszéde”, melyekben elvész korábbi írásainak terjengőssége, lágysága; ezekben a beszédekben minden világos, egyszerű és érthető. Mégsem mindenkinek befogadható, hiszen Kierkegaard nem kerüli el a „botránkozás kövét”: hitet vall és tanúságot tesz. „A krisztusi kereszténység nem szorul védelemre, rajta nem segít, ha megvédik – hiszen ő maga a támadó...”– ezzel a mottóval kezd, s hív bennünket, hogy végiggondoljuk az Ige ma személyesen nekünk szóló üzenetét.

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ IHLETETT OLVASÓ

A bibliai hermeneutika fő aspektusai

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Ulrich Körtner

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Koczó Pál

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1999

 

„Mint minden irodalmi hermeneutikának, a bibliai hermeneutikának is fel kell tennie a kérdést, hogy ki a kanonizált szövegek implikált olvasója. Az itt olvasható tanulmányok azt a tézist képviselik, hogy a bibliai szövegek által implikált olvasó egy Isten lététől inspirált olvasó. A bibliai szövegek jelentése újraformálódik az olyan olvasási aktusokban, amelyekben az olvasó oly módon tanulja önmagát újra megérteni, amit a keresztény hagyomány nyelve hitnek nevez.” (részlet Körtner bevezetéséből)

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ "ÖNMAGÁT ÉRTELMEZŐ SZENTÍRÁS"

Luther hermeneutikájáról

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Walter Mostert

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Seben István

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1996

 

Scriptura sacra sui ipsius interpres – szólt Luther hitvallása: Walter Mostert, a Zürichi Hermeneutikai Intézet 1995-ben elhunyt igazgatója, ebben a tanulmányban Luther írásmagyarázati alapelvének feltárására és megértésére vállalkozik. Eközben Lutherral együtt arra a fórumra kérdez rá, ahol az Írásnak elsődleges tekintélyként kell funkcióját betöltenie, s rámutat, hogy Luther eljut a lelkiismerethez, mely által Isten munkálkodik. Az ember azonban hajlamos nem az Íráson keresztül, hanem saját értelmével – sensus proprius – értelmezni Isten előtti helyzetét. Éppen az „önmagát értelmező Írás” az, ami az embert erről az útjáról Isten által kijelölt helyére irányíthatja.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AMERIKA TEOLÓGUSA

Bevezetés Jonathan Edwards (1703 - 1758) gondolkodásába

Szerkesztő: Fabiny Tibor, Tóth Sára

Fordító: Angela Ilic, Balczó Sarolta, Balla Péter, Bogárdi Szabó István, Boros Attila, Brenner Zoltán, Fabiny Tibor, Kállay G. Katalin, Király Levente, Kiss Kamilla, Kodácsy Kinga, Miklós Zita, Miklósné Székács Judit, Nagy Nóra, Tóth Sára

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2008

 

2007. május 8–9. között a Yale Egyetem Jonathan Edwards Központja (Jonathan Edwards Center) és a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete szervezésében a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara adott otthont a kétnapos nemzetközi konferenciának, amelynek célja az volt, hogy „Amerika teológusa” – Robert Jenson kifejezése –, sokak szerint a valaha is élt legnagyobb amerikai teológus, Jonathan Edwards (1703–1758) bemutatkozhasson az „öreg Európának”.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZOLGAI AKARAT 1525

De Servo Arbitrio

Magyar Luther Könyvek

Szerző: Luther Márton

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Jakabné Csizmadia Eszter, Weltler Ödön, Weltler Sándor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2006

 

Erasmus és Luther, a humanizmus és a reformáció két legjelentősebb alakjának 480 évvel ezelőtti vitája mindmáig érdeklődést kelt. Bizonyítja ezt a tény, hogy a vitázó felek iratai a közelmúltban már magyarul is megjelentek. Erasmus A szabad döntésről (De libero arbitrio diatribe) szóló írásának (1524) első teljes fordítását 2004-ben vehette kézbe az olvasóközönség. Luther 1525-ben elkészült válasza, A szolgai akarat (De servo arbitrio) korábban, 1996-ban jelent meg magyarul. Ennek az ezerötszáz példányban megjelent első teljes fordításnak a második és javított kiadását tartjuk most kezünkben. (Részlet Reuss András Előszavából)

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A SZENTÍRÁSHOZ VEZETŐ ÖSVÉNY - A PATHWAY INTO THE HOLY SCRIPTURE (1531)

Magyar Luther Füzetek

Szerző: William Tyndale

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Ecsedy Ágnes

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2005

 

Jelen füzetünk az első 16. századi angol bibliafordító, a mártírhalált halt William Tyndale (1494–1536) első változatában 1525-ben, majd módosítva 1531-ben kiadott, A Szentíráshoz vezető ösvény című művét tartalmazza. Egyes kutatók (pl. William Clebsch) Tyndale-t az „angol Luthernek” tekintik, ám az újabb Tyndale-kutatás Tyndale eredetisége mellett kardoskodik. […] Az írás a reformáció fontos hermeneutikai alapelveit fogalmazza meg, s egyértelműen képviseli Luthernek a törvény és az evangélium feszültségéről szóló tanítását.”

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SENSUS LITERALIS HERMENEUTIKAI KÉRDÉSEI

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Brevard Childs, Hans Frei, James Barr, Paul Noble

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Mucsi Zsófia, Horpácsy Noémi

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2001

 

A sensus literalis – a ’betű szerinti’, illetve ’szó szerinti értelem’ – kérdésével az elmúlt kétezer évben zsidó rabbik és keresztény exegéták egyaránt sokat foglalkoztak. Az alábbi kötet is a bibliaértelmezés szempontjából vizsgálja meg a kérdést. Mit jelentenek egyes szavak, kifejezések a Bibliában? Mit kell szigorúan, betű szerint, s mit kell áttételesen, jelképesen érteni? Ezekre a kérdésekre keresi a választ öt, egymással is vitába szálló szerző tanulmánya ebben a kötetben.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A PRINCÍPIUMOKRÓL - IV. KÖNYV 1-3.

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Órigenész

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Pesthy Monika

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998

 

A görög egyházatya értekezése, az első keresztény bibliai hermeneutika. Órigenész írásmagyarázatával nem egyszerűen csak túllép elődein, hanem minőségileg újat alkot: az exegézis Órigenésszel válik önálló tudományággá. Elődei vagy azért magyarázták az Írást, mert bizonyos részei szó szerint véve elfogadhatatlanok voltak, vagy azért, hogy saját nézeteiket bizonyítsák. Órigenész egész gondolkodásának középpontjában a Szentírás áll, mely számára Krisztus első testet öltése. Az Írás, mint Isten szava, logosza azonos Isten Igéjével, a Logosszal. Órigenész itt A Princípiu­mokról (Az alapelvekről) szóló művének IV. könyvében fejti ki híres elméletét az Írás hármas értelméről: eszerint, amint az ember testből, lélekből, szellemből áll, ugyanúgy a Szentírás is.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MEGÁLLÁS SZIMBÓLUMA

Előadások Ordass Lajosról

Szerző: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2001

 

E kiadvány bevallott célja, hogy Ordass életdrámájának és helytállásának felidézésével megszólítsa az olvasót, s azt a személyt hozza számára közelebb, akiről Ordass szilárd helytállása és kereszthordozása ma is rendíthetetlenül tanúskodik. (Részlet az Előszóból)

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A LELEPLEZŐ IGE

Hermeneutikai helyzetek az Újszövetségben

Hermeneutikai Füzetek 35.

Szerző: Horváth Orsolya

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2013

 

Megütközve tapasztalom újra meg újra elsődlegesen a magam, de mások életében is, hogy a keresztény egzisztencia sok esetben korántsem a tiszta látás és a tiszta élet forrása, hanem éppen ellenkezőleg: jelmez, amit azért öltünk magunkra, hogy ne kelljen önmagunkkal és közösségünkkel, ismereteinkkel és életünkkel őszintén számot vetni. Csakhogy a Krisztus-hit és a hazugság nem fér meg egymással. Az ember egyedül Jézus Krisztus élő szava által eszmélhet eltévelyedéséből – ha akar. „Nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az Írásokat, sem Istennek hatalmát?”– leplezi le Jézus a tévelygő hívőket (Mk 12,24). A két mozzanat egymástól elválaszthatatlan: akár az egyik, akár a másik oldalról megfeledkezünk, elkerülhetetlen a tévelygés.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A KERESZT TEOLÓGIÁJA ÉS A LELKIGONDOZÓ SZOLGÁLATA

Magyar Luther Könyvek

Szerző: Percze Sándor, Szakács Tamás, Tubán József

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2002

 

A magát a kereszt gyalázatára adó Isten halálosan mély, de halálon is győztes szeretetére van szüksége minden, bűneivel, szenvedéssel, betegséggel, bajjal, gonddal, halálfélelemmel viaskodó embernek. És éppen így lesz Isten akarata szerint való a mi lelkigondozói szolgálatunk is. Ha nem akarjuk mindenáron megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, megfejteni a megfejthetetlen titkokat, ha nem akarjuk Istent mentegetni a szenvedő, segítségre szoruló felebarátaink előtt, hanem – mint a kereszt teológusai – csak vigasztalunk, vigasztalunk, vigasztalunk… Tudva azt, hogy aki kihozta a halálból a juhok nagy Pásztorát, Jézust, megvigasztalhatja a mi szegény szívünket is. (Részlet Ittzés János Ajánlásából)

 
1 000 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A DOGMA TERMÉSZETE

Vallás és teológia a posztliberális korban

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: George A. Lindbeck

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998

 

George A. Lindbeck könyve a vallás kulturális–nyelvi megközelítésének teológiai továbbgondolása. Középpontjában a dogmák állandóságának, változásának és fejlődésének kérdése áll. Szerzője az amerikai Yale Egyetemen volt a történeti teológia professzora, s közben aktív résztvevője az evangélikus – római katolikus párbeszédnek. Könyve részben a ma elterjedt vallás- és dogmaelméletek tipológiáját és értékelését adja. Egyszerű rendszerezésnél sokkal többre vállalkozik azonban a kötet: egy egészen új megközelítést is javasol az eddigiek helyett. A „szabályelmélet” nem az igazságról megfogalmazott kijelentésekként fogja fel a dogmákat, nem is az egyetemes emberi tapasztalatok jelképeiként, hanem a vallás nyelvtani szabályainak tekinti őket.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A BIBLIA ÉS AZ INDIAI EXEGÉZIS

Hermeneutikai Füzetek

Szerző: Rekha Chennattu

Szerkesztő: Fabiny Tibor

Fordító: Földváry Kinga, Kaposi Luca, Kránitz Mihály, Szita Bánk

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2010

 

Az indiai exegézis iránti érdeklődés nem új jelenség, a 16. század óta több próbálkozás történt a Biblia indiai szemszögből való feldolgozására. A kötet először röviden összefoglalja az erre vonatkozó múltbeli próbálkozásokat, majd integrált és holisztikus indiai megközelítést mutat be. A 19. és a 20. század folyamán a hinduizmusból megtért számos indiai exegéta ugyanezt az indiai vallásos hermeneutikát követte mind a bibliaolvasásban, mind Jézus történetének előadásában. Sokan próbálkoztak azzal, hogy felélesszék a régi indiai történetmesélés hermeneutikáját, és egy indiai biblikus exegézis módszertant dolgozzanak ki.

 
800 Ft
Akció: 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.