Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Klasszikus vers


Sorrend:

12

-15%
KÁLNOKY LÁSZLÓ ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEI

Osiris Kiadó, 2006

 

Kálnoky László (1915-1985) a Nyugat úgynevezett harmadik nemzedékének Weöres Sándor, Radnóti Miklós, Vas István, Jékely Zoltán mellett egyik kiemelkedő költője volt. Líráját szigorú gondolati fegyelem, szikár, de evokatív nyelvkezelés és a tragikumot groteszkbe fordító látásmód jellemezte. Kálnoky harmincas években ígéretesen induló pályáját a második világháború és az ötvenes évek visszavetette. Az ötvenes években az egyik legjelentősebb műfordítóvá vált, és mivel saját versei nem jelenhettek meg, évtizedekre meghatározta kritikai értékelését, hogy - méltánytalanul - elsősorban műfordítónak tartották. Kálnoky azonban ezekben az években is folyamatosan alkotott, érett líráját oldottabb formák, de keserűbben fájdalmas érzelmek hatották át. Élete utolsó évtizedében költészete váratlanul termékeny szakaszába érkezett. A Homálynoki versek humoros hangütése hallatlan népszerűvé tették az olvasók körében. Összegyűjtött versei idáig egyszer, 1992-ben jelentek meg. Tervezett kiadásunk hiánypótló: kötetünk felöleli a költő valamennyi, kötetben, folyóiratban, illetve kéziratban maradt versét.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: VÁLOGATOTT VERSEK

Osiris Kiadó, 2003

 
620 Ft
Akció: 525 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
KORMOS ISTVÁN VERSEI

Osiris Kiadó, 2005

 
780 Ft
Akció: 665 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
JÓZSEF ATTILA ÖSSZES VERSEI

Negyedik, bővített kiadás

Osiris Kiadó, 2003

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
JUHÁSZ GYULA ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI

Második, javított kiadás

Osiris Kiadó, 2006

 

Az Osiris klasszikusok sorozatában Juhász Gyula verseinek minden korábbinál teljesebb gyűjteménye lát napvilágot. A szöveggondozás és szerkesztés az életmű tudós kutatójának, Péter Lászlónak a munkája.

 
4 980 Ft
Akció: 4 235 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÖSSZES MŰVEI I-II.

Osiris Kiadó, 2003

 

Csokonai Vitéz Mihály összes műveinek kritikai kiadása az utolsó két kötet megjelenésével éppen most zárult le. Az immár rendelkezésre álló tudományos kiadás mindenképpen indokolttá és szükségessé teszi, hogy eredményei egy szélesebb közönséghez is eljutó népszerű kiadásba átkerüljenek. Csokonai összes műveinek háromkötetes kiadása legutóbb Vargha Balázs gondozásában látott napvilágot 1981-ben, azóta ilyen teljességben nem jelentek meg a költő művei. Akkor a kritikai kiadásnak még mindössze három kötete jelent meg, az eltelt több mint húsz év során még további nyolc. Rendelkezésre áll tehát a leginkább hitelesnek tekinthető szöveg, a filológiailag megalapozott időrend és a rendkívül gazdag magyarázó apparátus, amire a tervezett népszerű kiadás építhető. E kiadás ugyanakkor lehetőséget teremt az időközben felmerült új adatok beépítésére, a szükséges korrekciók megtételére, hiszen maga is a kritikai kiadás műhelyéül szolgáló intézményben készül. A szöveg a szélesebb közönség igényeinek megfelelő átírásban és magyarázó jegyzetekkel ellátva, két kötetben jelenik meg.

 
6 980 Ft
Akció: 5 935 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
BERZSENYI DÁNIEL MŰVEI

Harmadik, javított kiadás

Osiris Kiadó, 2004

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
BALASSI BÁLINT ÖSSZES MŰVEI

Osiris Kiadó, 2004

 

Az Osiris klasszikusok sorozatban megjelenő kötet Balassi Bálint összes műveit tartalmazza: verseit, a Szép magyar komédiát, a Beteg lelkeknek való füves kertecskét és a közismert elnevezéssel Tíz okok címen ismert művét. E két utóbbi voltaképpen fordítás, amely azonban Balassi költői nyelvén szólalt meg, és a kor szellemében a magyar irodalom része lett. Balassi életművének a 19. század vége óta számos kiadása létezik a szöveggondozás mindenkori felfogásának megfelelően. Mivel költeményei kéziratban, két, saját maga által elrendezett és átfedést is mutató gyűjteményben maradtak fenn, a versek szövegének és sorrendjének rekonstruálása rendkívül bonyolult feladat. Balassi műveinek gondozását a Balassi-filológia legújabb eredményeit felhasználva Kőszeghy Péter, Balassi életművének elismert kutatója, több korábbi kiadás szerkesztője-szöveggondozója végzi. A kötet használatát eligazító jegyzetek segítik.

 
3 980 Ft
Akció: 3 385 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
ADY ENDRE: VÁLOGATOTT VERSEK

Osiris Kiadó, 2006

 
780 Ft
Akció: 665 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI

Negyedik, javított kiadás

Osiris Kiadó, 2006

 
5 480 Ft
Akció: 4 660 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI

Osiris Kiadó, 2006

 
4 980 Ft
Akció: 4 235 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
VAJDA JÁNOS ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI

Osiris Kiadó, 2004

 

Vajda János verseinek teljesnek mondható kiadása, Kozocsa Sándor munkája 1941-ben jelent meg; ezt később néhányszor javították és átdolgozták, utoljára 1982-ben. Emellett megindult 1969-ben a kritikai kiadás, Barta János szerkesztésében, és sajnos máig sem zárult le. Jelen kiadásunk a kritikai kiadás első három kötetén alapul. Felépítésében, szerkezetében annak elveit követi: a kisebb, rövidebb lírai és epikai művek után a hosszabb költői művek (köztük elbeszélő költemények, verses regények, egy dráma s egy meghatározhatatlan műfajú, hosszú "egészségügyi tanács-adó") következnek, keletkezésük időrendjében. Az egyes művek jegyzetei a legszükségesebb tudnivalókat és szövegmagyarázatokat közlik. A költő összes verseit több mint két évtized múltán korunk igényeinek megfelelő javított, pontos szövegű kiadással adjuk közre.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
TÓTH ÁRPÁD: VÁLOGATOTT VERSEK

Osiris Kiadó, 2006

 
720 Ft
Akció: 610 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
SZABÓ LŐRINC: VÁLOGATOTT VERSEK

Osiris Kiadó, 2004

 
720 Ft
Akció: 610 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
SINKA ISTVÁN: VÁLOGATOTT VERSEK

Osiris Kiadó, 2007

 
780 Ft
Akció: 665 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
APAI ÖRÖKSÉG - VÁLOGATOTT VERSEK

Szerző: Reviczky Gyula

Osiris Kiadó, 2005

 
720 Ft
Akció: 610 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
RADNÓTI MIKLÓS: VÁLOGATOTT VERSEK - IKREK HAVA

Osiris Kiadó, 2008

 
920 Ft
Akció: 780 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
PILINSZKY JÁNOS ÖSSZES VERSEI

Negyedik, bővített kiadás

Osiris Kiadó, 2003

 
3 280 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-15%
NEMES NAGY ÁGNES ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEI

Második, javított kiadás

Osiris Kiadó, 2003

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-10%
  IANI PANNONII OPERA QUAE MANSERUNT OMNIA VOLUMEN I. EPIGRAMMATA. FASCICULUS 1. TEXTUS

Sajtó alá rendezte Mayer Gyula

Balassi Kiadó, 2006

 

Kiadónk, miután 2002-ben hasonmás formában  megjelentette Janus Pannonius műveinek eddig  egyetlen, teljességre törekvő, 1784-es kritikai  kiadását, ezzel a kötettel felvállalta a hosszú idő  óta várt modern kritikai kiadás közreadását.  A sorozat első kötete Janus mintegy ötödfélszáz  epigrammájának (ideértve minden,  nem disztichonokban írt rövidebb költeményt)  latin szövegét hozza szövegkritikai jegyzetekkel.  A versek keletkezésük kikövetkeztethető  rendjében sorakoznak, azonosításukat  a kéziratokban és a korábbi kiadásokban  részletes táblázatok könnyítik meg. A függelék  tartalmazza a Janus részvételével létrejött verses  levélváltásoknak idegen szerzőktől írt darabjait.  Az antik és reneszánsz szerzőkből összegyűjtött  párhuzamos helyek a versek megértését  és értékelését egyaránt elősegítik. Az angol nyelvű  bevezetés részletesen tárgyalja a kutatástörténetet  és a szöveghagyomány történetét, ismerteti  a teljesség igényével föltárt kéziratos és nyomtatott  forrásokat. A kötetet a verskezdetek mutatója  és kéziratos s nyomtatott forrásokból vett  illusztrációk zárják. 

 
8 500 Ft
Akció: 7 650 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
ÚJ ÉLETRE HOZATOTT CHARICLIA

Szerző: Gyöngyösi István

Sajtó alá rendezte: Jankovics József és Nyerges Judit

Balassi Kiadó, 2005

 

Gyöngyösi István utolsó nagy műve, az 1700-ban Lőcsén megjelent Új életre hozatott Chariclia a régi  magyar irodalom egyedülálló „textológiai” kísérlete: egy töredékben fennmaradt 17. század eleji versfordítás  befejezése – anélkül, hogy a fordítás alapjául szolgáló  eredeti szöveget a költő ismerte volna.  Nem egyébről van szó, mint a minden bizonnyal  Czobor Mihálytól származó Theagenes és Chariclia című fordítástöredékről, amely Héliodórosz Aithiopika című  szerelmes kalandregényére megy vissza. Gyöngyösi István vállalkozott „a ritka példájú és az olvasásra kedvet adó” históriának „némely régi versek rongyábúl és azoknak sok fogyatkozásibúl újabb és jobb rendbe” való vételére.  Vagyis Czobor szövegének átírására-stilizálására, s a nyolcéneknyi töredék befejezésére: öt énekkel,  közel 3600 sorral való megbővítésére, hogy a korabeli olvasó örülhessen az elszakított szerelmesek rendkívüli kalandok, szétválások és vágyakozások, rettegések  és szenvedések utáni egymásra találásának. A kortársak és a közvetlen utókor nagy elismeréssel, az irodalomtörténet-írás pedig nagy fanyalgással fogadta az agg és beteg költő erőfeszítését, az eredeti történetet kérve rajta számon. Gyöngyösi azonban csak azt tette, amit tehetett: ő az előzmények során keletkezett bonyodalmak és előrejelzések, jóslatok, valamint a szerkezet addigi ívének ismeretében, azokhoz  állandóan visszacsatolva, a töredék vers technikáihoz  igazodva újra összekötötte az elszakadt szálakat. 

 
1 900 Ft
Akció: 1 710 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
TÓTH ISTVÁN KÖLTŐI MŰVEI

Sajtó alá rendezte: Orlovszky Géza

Balassi Kiadó, 2001

 

A sorozat új kötete egy idáig jószerivel ismeretlen XVIII. századi magyar költőt mutat be. Tóth István (1720 k.-1772) alakját az teszi különösen érdekessé, hogy epikájában Zrínyi Miklós tanítványának és követőjének mutatkozik, egy olyan korban, melyben az irodalomtörténeti közvélekedés szerint Zrínyi Miklós költészetének még az emléke is elenyészett. Kötetünk autográf kéziratok alapján, kritikai kiadás igényével adja közzé Toth három fennmaradt elbeszélő költeményét: legismertebb művét, a Cziráky-eposz címen emlegetett hőskölteményt, valamint két Zsuzsánna-epillionját, melyeket úrnője, Széchényi Antalné számára készített, névnapi ajándékul. 

 
2 600 Ft
Akció: 2 340 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
IDŐSKORI KÖLTEMÉNYEK

Szerző: Bessenyei György

Sajtó alá rendezte: Penke Olga

Balassi Kiadó, 1999

 

A Bessenyei György összes művei sorozatban Kötetünk Bessenyei György második nagy alkotói korszakának verses bölcseleti írásait adja közre: A Méltóság keserve, A Természet Világa és a Debretzennek siralma című műveket. Különösen izgalmas A Természet Világa, amelyben Bessenyei harmonikus egységbe foglalja morálfilozófiai, ismeretelméleti és politikai gondolatait. Az egyetemes problémákat történelemfilozófiai keretbe ágyazva keresi az emberi boldogság mibenlétét, megvalósíthatóságát és az emberiség sorsának megértését.

 

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
HIMNUSZ. KÖLCSEY FERENC KÖLTEMÉNYE, ERKEL FERENC ZENÉJE

Balassi Kiadó, 2010

 

Egy zenei enciklopédia meghatározása szerint: „A nemzeti himnuszolyan dal, ének vagy induló, mely egy nép együvé tartozásának tudatát, nemzeti és államisági érzését hivatott reprezentatív formában kifejezni.”  A magyar Himnuszra – Kölcsey versére és Erkel muzsikájára pontosan illik ez a meghatározás. A kiadvány Kölcsey kéziratának és Erkel kéziratos kottájának fakszimiléjét tartalmazza. Bónis Ferenc A Himnusz születése és másfél százada című írása nem csupán a művek születésének körülményeit, irodalom- és zenetörténeti vonatkozásait vázolja fel, hanem kitér a képzőművészeti ábrázolásokra, sőt a Himnusz kései történetének kuriózumaira is, például arra, miként akadályozta meg Kodály Zoltán, hogy a régit 1949-ben „leváltsák” és újat vezessenek be helyette.

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
BETEG LELKEKNEK VALÓ FÜVES KERTECSKE (KRAKKÓ, 1572)

Szerző: Balassi Bálint

Közreadja: Kőszeghy Péter

Balassi Kiadó, 2006

 

Balassi Bálint kegyességi munkájának eddig soha  nem jelent meg hiteles modern kiadása. A közelmúltig  – szovjet hadizsákmányként – az egyetlen példányban  fennmaradt, Ecsedi Báthory István jegyzeteivel ellátott  első kiadás Nyizsnij Novgorodban, elérhetetlen helyen  volt. Ez az oka annak is, hogy mind a kritikai, mind  az egyetlen, a nagyközönségnek készült kiadás, amely  a Füves kertecskét is tartalmazta, egyaránt hibás  szöveget közölt.  A mű jelentőségét – Balassi Bálint ifjúkori munkájának  értékét – aligha szükséges méltatni, arra azonban  érdemes felhívni a figyelmet, hogy a legújabb kutatások  feltárták (vagy legalábbis elkezdték feltárni) világi  költészetének, szerelmi ciklusainak teológiai hátterét,  kegyelemteológiai megalapozottságát. Ezek fényében  a Füves kertecske jelentőségét nem lehet túlbecsülni.  A Füves kertecske fakszimile kiadása természetesen azért  is fontos, hogy a Sárospataki Református Könyvtárnak  végre visszaszolgáltatott kulturális kincsek közül  legalább egy mű mindenki számára hozzáférhető legyen. 

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
KERESZTYÉNI ÉNEKEK

Szerző: Újfalvi Imre

Sajtó alá rendezte: Kőszeghy Péter

A kísérő tanulmányt írta: Ács Pál

Balassi Kiadó, 2004

 

Újfalvi Imre könyve a régi magyar irodalom, és általában a művelődéstörténet szempontjából rendkívüli jelentőségű. E kötetben található a régi magyar irodalom „első irodalomtörténeti jellegű” előszava. Újfalvi a második bevezetésben a korábbi énekeskönyv-kiadások felsorolásával az első magyar bibliográfiai összeállítást hagyta az utókorra.

 

A kötet válogató összefoglalása a debreceni kiadású énekeskönyveknek, egyben a XVI. századi református egyházi énekirodalom záróköve.

 

Maga a szerző is figyelemre méltó alakja a magyar irodalom- és művelődéstörténetnek; református teológus, aki bejárta egész Európát és sokirányú képzettségre tett szert.

 
4 200 Ft
Akció: 3 780 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
  AZ KERESZTYÉNI RELIGIÓRA ÉS IGAZ HITRE VALÓ TANÍTÁS... HANAU, 1624.

Szerző: Szenci Molnár Albert

A tanulmányokat írták: Szabó András, Vásárhelyi Judit

Sorozatszerkesztő: Kőszeghy Péter

Balassi Kiadó, 2009

 

A kálvinizmus alapműveként számon tartott, 1500 lapot meghaladó Tanítás négy könyvből áll. Első könyve Istennek, a világ mindenható Teremtőjének az ismeretéről szól, aki munkája és igéje által jelenti ki magát. Ezt követi a Megváltó Istenről, Jézus Krisztusról írott második könyv. A harmadik könyv a Szentlélek ismeretéről szól. S végül a negyedik könyv tárgya az egyház. A helvét vallás alapvető és legfontosabb tanait – mint például Isten szuverenitása, a Biblia Isten-kinyilatkoztatása, a predestináció és a sakramentumok értelmezése, az egyházfegyelem kérdései – egyszerűen, érthetően, szemléletes példákkal, a felmerülő ellenérvek és vallási felfogások részletes cáfolatával a Szentírás útmutatásai alapján mutatja be. Megjelenése után természetesen hamarosan ismertté vált a három részre szakadt Magyarországon, mígnem kb. 60 esztendővel később, 1624-ben az erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor „meghagyásából” megszületett a teljes mű magyar változata is. A zsoltárfordító, bibliakiadó, nyelvtudós Szenci Molnár Albert e munkájával koronázta meg életművét. Az OSZK-val közös kiadás.

 
14 000 Ft
Akció: 12 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
DSIDA JENŐ: VÁLOGATOTT VERSEK - Elfogyott

Osiris Kiadó, 2009

 
920 Ft
BABITS MIHÁLY: VÁLOGATOTT VERSEK - Elfogyott

Osiris Kiadó, 2005

 
780 Ft
SZABÓ LŐRINC ÖSSZES VERSEI I-II. - Elfogyott

Osiris Kiadó, 2003

 
6 500 Ft
JÁNOS VITÉZ - AZ APOSTOL - Elfogyott

Szerző: Petőfi Sándor

Osiris Kiadó, 2004

 
620 Ft
PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES VERSEI - Elfogyott

Második, javított kiadás

Osiris Kiadó, 2007

 
3 280 Ft

12

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.