Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Attraktor Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >A-C >Attraktor Kiadó

Sorrend:

-20%
NAPLÓ-KÖNYV

Magyar nyelvű naplók 1800 előtt

Szerző: S. Sárdi Margit

Attraktor Könyvkiadó, 2014

 

„1791-ben Erdélyben megalakult a Kézírások Társasága, amelynek célja a kézírásos források fölkutatása és összegyűjtése volt. A társaság az ifjabbik Aranka Györgyöt bízta meg utazásokkal, a források és gyűjtők fölkeresésével, s ő 1797. szept. 5-én hivatalos iratban számolt be küldetése sikeréről. Elsőként a nagy gyűjtőt, Benkő Józsefet kereste föl. A 16 nála följegyzett forrás között több napló is akadt...”

 
3 900 Ft
Akció: 3 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
TURÁNI TANULMÁNYOK

Szerző: Márki Sándor

Attraktor Könyvkiadó, 2014

 

Márki Sándor a 19-20. század fordulójának egyik legjelentősebb középkortörténésze volt, átfogó szintézisei éppúgy jelentősek, mint forráskiadásai és részlettanulmányai. Jelen kötet a Turán című folyóiratban megjelent, a török népek korai történetével, kultúrájával, valamint a magyar-török rokonsággal és kapcsolatokkal foglalkozó tanulmányait gyűjti össze.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
ELŐADÁSOK AZ ISTENEMBERSÉGRŐL

Szerző: Vlagyimir Szolovjov

Attraktor, 2014

 

Az orosz vallásfilozófia egyik legnagyobb alakjának főműve - első magyar fordítás.

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
ALFRED ANGOLSZÁSZ KIRÁLY ÉLETE

Szerző: Asser

Attraktor Könyvkiadó, 2014

 

A kötet a korai angol történelem egyik legfontosabb forrásának, Asser szerzetesnek, a későbbi sherborne-i püspöknek a rövid életrajza korának legkiemelkedőbb uralkodójáról, a normann hódítás, tehát 1066 előtt regnáló angolszász királyról, Alfredről. A fordítást részletes jegyzetapparátus és magyarázó utószó kíséri.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
PRÓBÁLT ORVOSSÁGOK LEÍRVA

Válogatás XV-XVII. századi gyógyító receptes kéziratokból

Szerző: S. Sárdi Margit

Attraktor Könyvkiadó, 2014

 

A régi - akár évszázadokkal ezelőtti - magyar életet dokumentumokon keresztül bemutató sorozatunk új kötete, mely több kéziratos 15-17. századi orvosi munkát közöl. Rengeteg gyógyító receptet olvashatunk, mellyel eleink enyhébb s súlyosabb kórokat kúráltak. A kötetet a szerkesztő, Sárdi Margit tanulmánya és szójegyzéke teszi még élvezetesebb olvasmánnyá.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EGY EMBERÖLTŐ A ZÁSZLÓ ALATT HÁBORÚBAN ÉS BÉKÉBEN

Szerző: Erdeös László

Attraktor Kiadó, 2013

 

Hajnalban Uriv és Sztoroszhevoje között megindult a 20. könnyű hadosztály és az 1. páncélos hadosztály támadása, a hadműveleti irodában az onnan érkező jelentéseket várták remény és kétségek között. Jómagam éppen a csizmámat húztam fel, amikor berohan a parancsnoksági gépkocsi osztag parancsnoka, egy idősebb tartalékos főhadnagy, és bekiáltja, hogy „A kormányzó - helyettes Úr lezuhant!”

 

... „Azt leírni nem lehetett, hogy mi ment akkor végre bennünk ...”.

 
3 900 Ft
Akció: 3 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
CARL SCHMITT - EGY SZELLEMI KALANDOR

Szerző: Techet Péter

Attraktor, 2013

 

Carl Schmitt - a 20. századi német társadalomtudomány (jog, filozófia, teológia egyaránt) "fenegyereke", akit kiátkoztak politikai szerepvállalása és "unorthodox" nézetei miatt, illetve akiért rajongtak és akit mesternek tekintettek mindezen társadalomtudományok nagyjai - Raymond Aron szerint "Euróla legokosabb koponyája" - az ő munkásságát elemzi tanulmányciklusában Techet Péter, szellemesen, konfrontatívan, széles történeti háttérrel és kitekintéssel a politikai és kulturális környezetre.

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 A HORTHY-KORSZAK KÜLPOLITIKÁJA 2. - A HÚSZAS ÉVEK MÁSODIK FELE 1924–1931

Szerző: Gulyás László

Attraktor, 2013

 

A fiatal magyar történésznemzedék egyik legkiválóbb tagjának - a Benes csehszlovák elnökről írt nagymonográfia szerzőjének - úttörő vállalkozása: a Horthy-korszak külpolitikájának új és korszerű, ideológiamentes feldolgozása. A 2012-ben megjelent első kötet után most a második kötetben a tízéves Bethlen-érát mutatja be a szerző: kitér a frankhamisítási ügyre, az aktív magyar irredenta politika kezdetére, a Rothermere-féle akcióra, illetve a kötetet a nagy gazdasági világválság zárja. Mindezen belül képet kapunk a nagyhatalmakhoz, a baráti és az ellenséges kisebb országokhoz fűződő kapcsolatokról, törekvésekről, sikerekről és kudarcokról. Az olvasó tájékozódását széleskörű jegyzetapparátus és bibliográfia segíti.

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A MAGYAROK HONFOGLALÁSA ÉS ELHELYEZKEDÉSE

Szerző: Hóman Bálint

Attraktor, 2013

 

Ez a kötet a legnagyobb magyar középkortörténész máig meghatározó összefoglaló műve a honfoglaló magyar törzsekről, valamint azok elhelyezkedéséről és berendezkedéséről az új hazában. A kötetben ezen felül a honfoglalás történet irodalmának történeti feldolgozását is megtaláljuk.

 
2 200 Ft
Akció: 1 650 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A SZÉKELYEK - TÖRTÉNETI ÉS NÉPRAJZI TANULMÁNY

Szerző: Jancsó Benedek

Attraktor, 2013

 

A XX. század első felében a székelység eredetéről folytatott történészvita legfontosabb darabjait bemutató sorozat most Jancsó Benedek 1921 - ben kiadott művének 2012 - es új kiadásával folytatódik.

 

Jancsó rövid történeti és népkarakterológiai összefoglalót ad, s maga is állást foglal a magyarság ezen ágának eredetkérdésében.

 

A kötetben megtaláljuk továbbá a szerzőnek az erdélyi románság legrégebbi statisztikáit feldolgozó tanulmányát is.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
VLAGYIMIR SZOLOVJOV

Szerző: Farkas Zoltán

Attraktor, 2013

 

A filozófusportrékat felvonultató sorozat 2012-ben kiadott ezen legújabb darabja a hazánkban is népszerű orosz vallásbölcselőről szóló első magyar nyelvű nagymonográfia.

 

Részletesen ismerteti Szolovjov életét, műveit, s a társadalmi - szellemi környezetet, amelyben alkotott.

 
3 900 Ft
Akció: 2 925 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
SZENT ÁGOSTON LEVELEI - (1*-29*)

Attraktor, 2013

 

Szent Ágoston nemrég előkerült 29 levelének fordítása, mely plasztikus képet ad a szerző korának egyházi életéről, a korai kereszténység mindennapi problémáiról, vívódásairól, ünnepeiről. A kötetet a fordító részletes tanulmánya kíséri és bőséges jegyzetapparátus segíti az olvasót. Első magyar fordítás.

 

"Az a szokás, hogy sokak kezén forogtak ezek a levelek - példát adván arra másoknak, hogy miként helyes eljárni, ha hasonló esetekkel találják szembe magukat -, megengedik azt az óvatos következtetést, hogy hatásuk jóval nagyobb lehetett, mint a konkrét ügyek megoldása, és talán több következtetést lehet levonni belőlük a negyedik század végi s ötödik század eleji Africa életére és társadalmára vonatkozóan, és nem csak a hippói püspök tevékenységéről beszélnek nekünk."

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
HERMÁNYI DIENES JÓZSEF JEGYZETKÖNYVE

Attraktor, 2013

 

Az Attraktor kiadó által útjára indított, a magyar múlt dokumentumait, forrásértékű kéziratokat és kútfőket bemutató sorozatának darabja. Hermányi Dienes József a 18. század első felének jeles tudósa volt, nagyenyedi professzor. Jegyzetfüzete - mely nemrég került elő, s most a Széchényi Könyvtár őrzi - bemutatja a korabeli hétköznapokat, jeles ismerősöket, a régi erdélyi magyar élet valóságát. A kötetet a szerkesztő, Sárdi Margit előszava vezeti be, s részletes jegyzetapparátus és szójegyzék segíti az olvasót egy tovatűnt világban való tájékozódásban.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 A MAGYAR PONYVA KÉPES BIBLIOGRÁFIÁJA 2. - PALLADIS FÉLPENGŐS REGÉNYEK

Attraktor, 2013

 

„Mióta az irodalomkritikát feltalálták, nem szűnő - sokszor indulatoktól terhes - vita folyik a ponyváról, mint olyanról: pária műfaj, a „népnek ópiuma”, mely öl, butít és nyomorba dönt, avagy hasznos szórakoztató műfaj, amely nem lép fel magas irodalmi igénnyel, hanem csak kikapcsolódást nyújt, elvarázsol, feledteti a hétköznapok búját - baját.

 
3 900 Ft
Akció: 2 925 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-25%
 MINDENFÉLE ORVOSSÁGOKNAK REND SZEDÉSE - XVII. SZÁZADI GYÓGYÍTÓ RECEPTES KÉZIRAT

Szerkesztette: S. Sárdi Margit

Attraktor, 2013

 

A régi - akár évszázadokkal ezelőtti - magyar életet dokumentumokon keresztül bemutató sorozatunk 8. kötete, mely egy kéziratban maradt 17. századi orvosi munkát közöl. Rengeteg gyógyító receptet olvashatunk, mellyel eleink enyhébb s súlyosabb kórokat kúráltak. A kötetet a szerkesztő, Sárdi Margit tanulmánya és szójegyzéke teszi még élvezetesebb olvasmánnyá. Megtudható például, hogy "Ha az vőlegént megkötik házasságában - Vegyed az holt ember fogát, és azzal az vőlegént füstöld meg, azután Isten segétségébül kedvét teheti az menyaszszonnak.

Béka hogy ne szóljon vízben - Mikor látsz legelsőben ekét szántani, végy vasáról azt az földet, azki rajta lesz, vagy ha hazagyün az eke, azt az földet vesd abban az tóba avagy vízben: azon esztendőben nem szól béka abban [az] vízben.

Kólika ellen orvosság - Verébganéjt száraszd meg, és törd porrá, borba[n] avagy vízben adj meg innya. Probatum."

 
2 200 Ft
Akció: 1 650 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 AZ ÁLLAMFÉRFI ÉS A VILÁGPOLGÁR - WINSTON S. CHURCHILL ÉS EMERY REVES

Szerző: Barta Róbert

Attraktor, 2013

 

"Mondjuk Hitler tartott egy beszédet, én felhívtam Churchillt, hogy reagáljon rá. Este 8-ra a titkára már telefonon lediktálta a választ párizsi irodánknak. Ezt azonnal három nyelvre lefordítottuk és éjfélre már eljuttattuk a különböző lapok szerkesztőségeihez. Így másnap, amikor az emberek elolvasták Hitler beszédét, már ugyanakkor Churchill válaszát is megismerhették."

"Az 1939. májusi révész memorandum a magyar és bolgár sajtó helyzetét brit szempontból teljesen reménytelennek találta: »... Magyarországon és Bulgáriában a sajtó teljes egészében Németország szolgálatában áll. Úgy tűnik számomra, hogy ez a helyzet a közeljövőben nem is fog megváltozni.« Ennek ellenére 1937 júliusa és 1938 júliusa között a Pesti Hírlap, a Pester Lloyd és az Újság tizenöt ... Churchill-cikket közölt."

Churchill és a magyar származású Emery Reves (alias Révész Imre) barátsága és együttműködése - egy államférfi és egy világpolgár irodalmi ügynök története.

 
3 400 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
APIÓN ELLEN, AVAGY A ZSIDÓ NÉP ŐSI VOLTÁRÓL

Szerző: Josephus Flavius

Attraktor, 2010

 

A zsidóság legnagyobb ókori történetírójának műve népének eredetéről, szokásairól, hitéről – Hahn István klasszikus szépségű fordításának második kiadása több évtized után. Flavius szövegét részletes jegyzetapparátus és utószó kíséri.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 HÁZIASSZONYI FORTÉLYOK A 18. SZÁZADBAN - VÁLOGATÁS KORABELI KÉZIRATOS MUNKÁKBÓL

Szerkesztette: S. Sárdi Margit

Attraktor, 2013

 

A régi - akár évszázadokkal ezelőtti - magyar életet dokumentumokon keresztül bemutató sorozatunk 7. kötete, mely 18. századi rövidebb, kéziratos munkákból válogat. Van közte orvosi receptes könyv, szakácskönyv, de olvashatunk lovak gyógyításáról is. A kötetet a szerkesztő, Sárdi Margit tanulmánya és szójegyzéke teszi még élvezetesebb olvasmánnyá. Megtudható például, hogy "Földi balhák ellen igen hathatós szer - A fehér spanyol hagymát apró darabokra aprítani, 20 icce vízben egy óráig főzni, s ezzel a balháktul meglepett plántákat öntözni. Bizonyossan elhajtja mind egy szálig.

Hangyákat a fárúl - úgy lehet elszoktatni, ha lenmagolajt kemencekorommal [keverve], kenőcsöt csinálva, egy hüvelknyire a föld szint[jétől] a fát körös-körül megkenjük. Süket embernek való orvosság - Ollyan nyulat kell fogni, aki szoptatós, és mindenkor ember vakaró kést hordozzon magánál, és attul a nyúltul tejet kell fejni, és a vakarókésen az fülében kell ereszteni azon melegen."

 
2 200 Ft
Akció: 1 650 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A NŐI SZÉPSÉGRŐL

Szerző: Agnolo Firenzuola

Attraktor, 2010

 

A mű egy jellegzetes reneszánsz filozófiai dialógus, ahol tudós módon értekeznek a női szépségről: megtudjuk, hogy mely női testrésznek milyennek kell lennie, hogy megközelítse a tökéletes szépség ideáját, továbbá beható ismereteket nyerhetünk keblek, bokák, nyakak és szemek színéről, arányáról, állagáról. Mindezt a fordító részletes jegyzeti és utószava teszi vonzóbbá.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
OROSZLÁNSZÍVŰ RICHARD KERESZTES HADJÁRATA

Attraktor, 2013

 

A krónika általános mondanivalója, hogy a keresztes hadjárat résztvevői számára közöl intelmeket, bemutatva azt, hogy milyen hibákat nem szabad elkövetni egy keresztes seregnek: a csapatok vezetőinek nem szabad rivalizálni, kifelé és befelé egyaránt egységet kell mutatni, a közösen meghozott döntéseknek engedelmeskedni, és a józan észre mindig hallgatni kell!...

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
AZ ISPOTÁLYOS JOHANNITA LOVAGOK

Szerzők: Kölnei Lívia, Varjassy Péter

Attraktor, 2013

 

A johanniták (vagy Jeruzsálemi, rodoszi és máltai Szent János szuverén ispotályos rend, Szent János rend) egy keresztény szervezet, egyházi lovagrend, amely amalfi ispotályként kezdte működését Jeruzsálemben 1080 körül, hogy a szegény, beteg és sebesült keresztes lovagokat ápolja, gyógyítsa. Miután az első keresztes hadjárat megindult, vallási-katonai renddé alakult, saját regulával. Miután az iszlám erők visszafoglalták a Szentföldet, a rend Rodosz szigetére került, majd később Máltára.

 

Magyarországon az első források szerint a johannitákat II. Géza király telepítette le elsőként Esztergomban 1147-ben, azonban az ide vonatkozó oklevelek többsége elveszett. A mai hazai történeti kutatás úgy véli, hogy az Esztergomi-Szentkirályi ispotályos konvent önálló intézmény volt.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A SZÉKELYEK EREDETE

Szerző: Hóman Bálint

Attraktor, 2011

 

A 20. század első felében a székelység eredetéről folytatott történészvita legfontosabb darabjait bemutató sorozatunk most Hóman Bálint művének új kiadásával folytatódik. Hóman elemzi a forrásokat, a hagyományt, s maga is állást foglal a magyarság ezen ágának eredetkérdésében.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
SZEMÉLYNEVEK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON

Szerző: Slíz Mariann

Attraktor, 2011

 

A kötet rövid bevezetőt nyújt a magyar középkor névadási szokásairól. Ismerteti a pogány és a keresztény névadás szabályait, szokásait, divatjait, valamint az egyes társadalmi rétegek eltérő névadási jellegzetességeit, kitér továbbá a vezetéknevek kialakulásának mikéntjére éppúgy, mint a névadással kapcsolatos különféle hiedelmekre.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
PARADIGMÁK ERŐTERÉBEN

Szerzők: Pokol Béla, Karácsony András

Attraktor, 2012

 

A kötet a két neves egyetemi oktató, jogfilozófus összefoglaló tanulmányát tartalmazza a társadalomfejlődést meghatározó társadalompolitikai elméletek csoportosításáról - mennyiben "tervezhető" a társadalmi fejlődés, illetve mennyire meghatározott, az emberi cselekvésektől független törvények által irányított.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
DZSINGISZ KÁN HAGYATÉKA

Szerző: Nyikolaj Szergejevics Trubeckoj

Attraktor, 2011

 

A neves emigráns orosz nyelvész és történész írásai az orosz múltról és jelenről, melyben kifejti nézeteit az orosz történelem alapkérdéséről: a nyugathoz való felzárkózás contra keleti hagyományok őrzése témájáról.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 EMLÉKEZETPOLITIKA - MÚLTFELDOLGOZÁS ÉS TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY NÉMETORSZÁGBAN

Szerző: Pócza Kálmán

Attraktor, 2011

 

A kötet a német történelmi és politikai gondolkodás második világháború utáni törésének következményeit elemzi. Sorra veszi a különféle történettudományi irányzatokat, miként próbáltak azok túljutni a nemzeti-szocializmus traumáján, mit őriznek meg a klasszikus német politikai gondolkodásból és hol húznak éles határvonalat a tegnap és a ma közt. Ugyanakkor kitekintést nyújt a szerző az amerikai és az izraeli történészek ezzel kapcsolatos álláspontjáról is.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A NORMANN HÓDÍTÁSTÓL A MAGNA CARTÁIG - ANGLIA A NORMANNOK ÉS PLANTAGENETEK KORÁBAN (1066–1216)

Szerző: Bárány Attila

Attraktor, 2011

 

A fiatal magyar történészgeneráció egyik legígéretesebb tagjának összefoglaló műve a Brit szigetek középkori történetének kiemelkedően érdekes másfél évszázadáról. Politika- és gazdaságtörténet, kultúrhistória és eszmetörténet csakúgy helyet kap a kötetben, mint a legújabb kutatások ismertetése. Az olvasó tájékozódását a korabeli uralkodó dinasztiák leszármazási táblái, térképek és bőséges magyar, illetve nemzetközi szakirodalom segíti.

 

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A TURANIZMUS

Szerző: Szendrei László

Attraktor, 2010

 

Definíciók és értelmezések 1910-től a második világháborúig

 

"Turánizmus, azaz turáni mozgalom, a turáni népek, államok és területek kulturális, gazdasági és politikai együttműködésének és haladásának megalapozása és fejlesztése"

 

A szerző elemzi az ún. "turáni gondolat" keletkezését, fejlődését és elhalását a 20. század első felében. Korabeli folyóiratok, konferenciák, politikai és irodalmi megnyilvánulások alapján mutatja be a kötet ezt a sokat emlegetett, de csak roppant kevéssé ismert ideológiai irányzatot.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A BÁLVÁNYOK ALKONYA - MIKÉNT FILOZOFÁLUNK A KALAPÁCCSAL

Szerző: Friedrich Nietzsche

Attraktor, 2010

 

Nietzsche egyik utolsó munkája, melyben a filozófus nem sokkal elméje elborulása előtt összefoglalta tanítását. A kötetet a fordító rövid tanulmánya kíséri és jegyzetapparátus segíti az olvasót.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
EX CAPTIVITATE SALUS

Szerző: Carl Schmitt

Attraktor, 2010

 

A XX. század egyik legvitatottabb, ugyanakkor elismerten egyik legnagyobb hatású német gondolkodója, a ma reneszánszát élő Carl Schmitt ebben a kötetében a II. világháború után a börtönben írt esszéit tette közzé, melyekben reflektált a körülötte összeomlott világ jelenségeire, s az új helyzet tanulságait összegzi.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A SZÉKELYEK SZÁRMAZÁSÁRÓL ÉS INTÉZMÉNYEIRŐL

Attraktor, 2013

 

Mert igaz, hogy sem én, sem más nem tudja a székelyek eredetét okiratilag bebizonyítani, nem is lehetséges, mert azok a vitéz, Európát reszkettető húnok, bizony hártyára írt okmányokat nem hagytak hátra, hisz ők csinálták és nem írták a történelmet.”

 

„Nagyon jellemzőnk tartom, hogy a székelyek késő letelepítésének elméletét, jobban mondva rögeszméjét, mind olyanok szellőztetik, akik a Székelyföldön nem jártak, a székely népet, annak földjét, e nép sajátságait, nyelvét, intézményeit, régibb államszerkezetét, öröklési viszonyait nem ismerik, s felületességükből ítélve, még a múltját sem tanulmányozzák, legalább nem kellő alapossággal: hanem felragadnak egy puszta állítást, s azzal szélmalomharcot folytatnak a történelmi igazságosság ellen.”

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
ŐSEMBEREK - ŐSMAGYAROK

Szerző: Hóman Bálint

Attraktor, 2013

 

Hóman Bálint utolsó, poszthumusz művének új, szöveghű kiadása, a szerző kézirata alapján. A mű összefoglalja korának tudását az emberré válás folyamatáról, a civilizáció kezdeteiről, majd részletesen szól a különféle európai népek kialakulásáról, s végül a magyarság őstörténetéről, vándorlásáról, ősi kultúrájáról.

Hóman ekként vall könyvéről: "Könyvem nem aprólékos részletkutatáson alapuló monográfia, hanem a tudomány eddigi eredményeinek rendszeres összefoglalása. Önálló forráskutatást az összes őstörténeti tudományok nagyon is szerteágazó tárgykörében természetesen nem is végezhettem, de az eredményeket, az egymásnak gyakorta ellentmondó feltevéseket és elméleteket egységes szempontból mérlegelve, ugyanabból a forrásanyagból és ugyanazokból a tudós megállapításokból sokszor az eddigi felfogástól merőben eltérő következtetésekhez jutottam. A magyar őstörténeti részben saját korábbi álláspontomat is kénytelen voltam több alapvető kérdésben lényegesen módosítani.

Az emberiség eredetéről, az emberfajtákról és vándorlásaikról, a magyar nép eleiről és ősi múltjáról, valamint az ősi műveltségről rajzolt kép – új maradványok felbukkanása s a régiek új vizsgálata alapján – részleteiben még sokat módosul-hat, kiegészülhet, tökéletesebbé válhat, de alap-szerkezetében és főbb vonásaiban mindenesetre mai tudományos ismereteinket tükrözi."

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A SZÉKELYEK EREDETE

Szerző: Erdélyi László

Attraktor, 2011

 

A 20. század első felében a székelység eredetéről folytatott történészvita legfontosabb darabjait bemutató sorozatunk most Erdélyi László, a neves szerzetestanár, középkorkutató művének új kiadásával folytatódik. Erdélyi polemizál a többi tudós elméletével és az eredeti forrásokat ismertetve fejti ki saját, egyéni álláspontját a magyarság ezen ágának eredetkérdésében.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A HONFOGLALÓ MAGYAROK ITÁLIAI KALANDOZÁSA (898-904)

Szerző: Gombos Albin

Attraktor, 2011

 

A neves középkor-történész részletesen elemzi a honfoglalást követő itáliai kalandozó hadjáratokat, azok hadtörténeti, társadalom-történeti és kulturális vonatkozásait. A szerző feldolgozta a korabeli krónikákat, s egyéb írott forrásokat, máig legrészletesebb rajzát adva így a korai magyar hadtörténet ezen érdekes fejezetének.

 
1 900 Ft
Akció: 1 615 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A MOHÁCSI CSATA ELVESZTÉSÉNEK OKAI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

Szerző: Ortvay Tivadar

Attraktor, 2010

 

A századforduló magyar történészgenerációjának méltatlanul elfeledett kiválósága a magyar királyság összeomlását jelentő csatát dolgozza fel szinte percről-percre – műve részletesen elemzi a korabeli magyar, török és nyugat-európai forrásokat.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 NÉPESSÉGI MOZGALMAK ERDÉLYBEN ÉS KÖRNYÉKÉN A KÖZÉPKORBAN

Szerző: Darkó Jenő

Attraktor, 2010

 

A szerző a legkiválóbb, nemzetközi hírű magyar bizantinológus volt, aki középkori bizánci és nyugati források alapján dolgozta fel Erdély népesedési viszonyainak történetét a honfoglaló magyarság színre lépésétől a mohácsi vészig. Egészen új megvilágításba helyezi a román népelem erdélyi megjelenését és a magyarsággal való kapcsolatát. Egy beszerezhetetlen alapmű 70 év óta első megjelenése.

 

Ha a rumuny-oláhok is itt lettek volna a honfoglaláskor, egészen bizonyosan elveszítették volna népi egyéniségüket, felszívódtak volna a magyarságban s ma nem volna dákoromán kérdés, de Nagyrománia sem. Éppen az a körülmény, hogy az oláhok a magyar királyok engedélyével és támogatásával megőrizhették népszervezeti különállásukat és szokásaikat, aminek aztán nemzetiségi fennmaradásukat köszönhették, bizonyítja a legvilágosabban, hogy ők sem lehettek itt a honfoglaláskor, hanem csak századok múlva jöttek be, amidőn telepítési alapelve lett a magyar királyoknak, hogy a betelepített népeket a lehetőség mértékéig meghagyják a maguk speciális szervezetében és szokásaiban.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A PÁPASÁG ÉS A NORMANNOK

Szerző: Deér József

Attraktor, 2010

 

A XX. századi magyar történettudomány meghatározó munkáit bemutató sorozat legújabb kötete a svájci emigrációban elhunyt kiváló középkorkutató kötete az egyházi állam és a normann hódítók kapcsolatrendszerét elemzi teljes körűen - beillesztve a kor Európájának szellemi áramlataiba és politikai mozgásaiba.

 

"... mindenekelőtt azt a kérdést kellett megválaszolni, hogy miként egyeztethető össze a normann vezérek önként vállalt pápai hűbére azzal a kezdettől megmutatkozó törekvésükkel, hogy uralmukat közvetlenül Istentől származtassák és függetlennek tekintsék."

 
3 400 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
TÖRTÉNELMI JOGUNK HAZÁNK TERÜLETI ÉPSÉGÉHEZ

Szerző: Karácsonyi János

Attraktor, 2009

 

Karácsonyi János (1858-1929) a kora középkor és a magyar egyháztörténet egyik legnevesebb szakértője volt, akinek monográfiái máig meghatározó munkák.

A könyvben a szerző röviden, de átfogóan végigkíséri a magyarországi nemzetiségek történetét, betelepülésüktől egészen a 20. század fordulójáig, kapcsolatukat a magyarsággal és a magyar állammal.

Ezt a kötetét az első világháború alatt írta, de megjelenésére már csak a Trianoni szerződés aláírását követően, 1921-ben kerülhetett sor.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
ROBIN HOOD KRÓNIKÁK 2. - A KORAI BALLADÁK ÉS SZÍNMŰVEK

Attraktor, 2013

 

Könyvünkben a középkori Anglia legendás útonállójának, az erdők királyának, Robin Hood-nak a korabeli krónikákban, illetve népballadákban, valamint a vásári színművekben előadott történetei találhatóak magyar fordításban. A kötetet a fordító részletes kommentárja és jegyzetei és teszik teljessé. (Kötetünk követi az első részt, mely egy hosszabb Robin Hood balladával ismertette meg a magyar olvasókat.)

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-15%
ROBIN HOOD KRÓNIKÁK 1. - ROBYN HODE KIS GESZTÁJA

Attraktor, 2013

 

Könyvünkben a középkori Anglia legendás útonállójának, az erdők királyának, Robin Hood-nak az egyik legkorábbi, 16. századi verses krónikája található magyar fordításban. A kötetet a fordító jegyzetei és utószava teszik teljessé. (Követi ezt a második rész, mely újabb Robin Hood krónikákkal ismerteti meg a magyar olvasókat.)

 
2 200 Ft
Akció: 1 870 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-25%
MAGYAR NÉPBALLADÁK

Szerző: Gragger Róbert

Attraktor, 2013

 

"A ballada jellemében van valami proteuszi változékonyság, amellyel az egyértelmű meghatározás alól mindegyre kisiklik. Ennek csak az lehet az oka, hogy a népballada eredetileg szabályhoz nem kötött rögtönző költészet volt, amelyet - úgyszólván hanyatlásáig - sohasem foglaltak írásba." Így vall tárgyáról Gragger Róbert (1887-1926), a XX. század első felének egyik legkiválóbb, nemzetközi hírű germanistája, aki eredeti források alapján dolgozta fel a magyar népballada-kincset. Kötetünk tartalmazza Gragger hosszú tanulmányát a témáról, 40 magyar népballada szövegét és a szerző hozzájuk tartozó részletes kommentárját. Egy több mint 70 év óta beszerezhetetlen alapmű új megjelenése.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
KÖZÉPKORI MAGYAR EMLÉKEK ANGLIÁBAN

Szerző: Bárány Attila

Attraktor Kiadó, 2013

 

A szerző a Debreceni egyetem oktatója, a magyar és az angol középkor specialistája. Ebben a kötetében az Angliában található középkori magyar emlékeket veszi sorra: megismertet az írásos forrásokkal - többek között Zsigmond király 1416-os angliai látogatásának forrásaival -, valamint a tárgyi emlékekkel (többek közt a lovagi insigniákkal) és a kéziratos emlékekkel.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 HISTÓRIA MAGYAR- ÉS ERDÉLYORSZÁG DOLGAIRÓL AZ 1490-ES ÉVTŐL 1606-IG

Szerző: Somogyi Ambrus

Fordítók: Buzogány Dezső, Szebelédi Zsolt, Szabó György

Attraktor Kiadó, 2013

 

A kötet Somogyi Ambrus, egy 17. századi erdélyi nemesúr latin nyelvű történetírói munkájának teljes fordítását adja. A szerző Mátyás halálánál veszi fel a história fonalát, majd a mohácsi vészen keresztül végigkísér a korai török háborúk, az ország három részre szakadása és az erdélyi fejedelemség berendezkedése, s a két szomszédos nagyhatalom közti politikai lavírozás részletein. Elképesztően érdekes leírásokat találunk a szinte kortárs szerző művében, mely egész a Bocskai-felkelésig kíséri az eseményeket. Első magyar fordítás, melyet részletes jegyzetapparátus és a szerkesztő utószava egészít ki.

 
6 900 Ft
Akció: 5 175 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A DIONÜSZOSZI VILÁGSZEMLÉLET

Szerző: Friedrich Wilhelm Nietzsche

Attraktor Kiadó, 2013

 

Az Attraktor kiadó Nietzsche-sorozatának legújabb kötete több rövid, de fontos tanulmányt tartalmaz a 19. század talán legélőbb, legfontosabb filozófusának életművéből. "A dionüszoszi világszemlélet" című írás Niezsche görög művészetről és világképről szóló elméletének egyik korai megfogalmazása, mely eredetileg egy hosszabb munka része lett volna, s melyet a szerző nem dolgozott ki végül. További tanulmányok szólnak "A zenéről és a szóról", "A nyelvek eredetéről", valamint profetikus szavakat olvashatunk a "Pillantás a népek jelenébe és jövőjébe" címen összeállított töredékekben. A kötetet a fordító jegyzetei és utószava teszik teljessé.

 
2 200 Ft
Akció: 1 650 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
MÉHTOLMÁCS - 1788

Szerző: Csenálossi Ravazdi András

Attraktor Kiadó, 2013

 

A régi - akár évszázadokkal ezelőtti - magyar életet korabeli dokumentumokon keresztül bemutató sorozatunk 9. kötete, mely egy 18. századi méhészeti szakmunka kéziratát publikálja. A művet szójegyzék (régies és szakkifejezések magyarázata), illetve a szerkesztő eligazító utószava teszik még élvezetesebbé és a mai kor embere számra közelivé. Olvashatunk a kötetben a méhek házairól, kasairól, a méhek ellenségeiről, azok eltávoztatásáról, a méhek nyavalyáiról s azok orvosságairól, de úgyszintén a viaszról és télire eltett lépesmézről.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 A MAGYAR PONYVA KÉPES BIBLIOGRÁFIÁJA 5. – FRISS ÚJSÁG SZÍNES REGÉNYTÁRA

Szerző: Grób László

Attraktor Kiadó, 2013

 

A 30-40-es évek Magyarországának legnépszerűbb könyvsorozatait, a korabeli ponyvákat bemutató új bibliográfia-sorozat ötödik darabja. Tartalmazza a Friss Újság Színes Regénytára sorozatának teljes könyvészeti adatait és borítóképeit.

 
3 900 Ft
Akció: 2 925 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
TÍZ KÖNYV A MAGYAR HÁBORÚRÓL

Szerző: Caspar Ursinus Velius

Attraktor Kiadó, 2013

 

Ursinus eredeti neve Caspar Bernhardi, 1493 körül született a sziléziai Swidnica városában. Saját bevallása szerint Krakkóban a híres Jagelló egyetemet látogatta, ahol bizonyára tökéletesen elsajátította a humanista latin nyelvet. Lipcsében és a bécsi egyetemen is folytatott tanulmányokat.

 

Luther fellépésekor a legtöbb humanistához hasonlóan ő is katolikus maradt, és a későbbiekben is kifejezetten ellenségesen szemlélte a protestantizmus térhódítását. Rotterdami Erasmusszal élete végéig tartotta a barátságot. Ferdinánd király udvari történetírójaként dolgozott. 1539-ben váratlanul halt meg

 
3 400 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 A MAGYAR PONYVA KÉPES BIBLIOGRÁFIÁJA - PALLADIS 1 PENGŐS REGÉNYEK - AZ ATHENAEUM DETEKTÍVREGÉNYEI

Attraktor, 2012

 

 „Mióta az irodalomkritikát feltalálták, nem szűnő - sokszor indulatoktól terhes - vita folyik a ponyváról, mint olyanról: pária műfaj, a „népnek ópiuma”, mely öl, butít és nyomorba dönt, avagy hasznos szórakoztató műfaj, amely nem lép fel magas irodalmi igénnyel, hanem csak kikapcsolódást nyújt, elvarázsol, feledteti a hétköznapok búját - baját.

 

Vajh minden ponyva fércmű, amely ha nem is máglyára való, de legalábbis cenzorért kiált, - vagy pedig megvannak a maga kiemelkedő kvalitású darabjai a szürke tömegtermelés mellett?

 

 

 
3 900 Ft
Akció: 2 925 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-25%
SZENT ISTVÁN

Szerző: Hóman Bálint

Attraktor, 2012

 

Hóman Bálint szerző (Budapest, 1885. december 29. - Vác, 1951. június 2.) történész, egyetemi tanár, kultúrpolitikus, az MTA tagja (levelező 1918, rendes 1929, igazgató 1933–1945). Fő kutatási területe a középkori magyar történelem volt. Szekfű Gyulával közösen több jelentős történelmi tanulmány, könyv szerzője. Kedvenc kutatási területe az éremtan volt.

 

I. (Szent) István király - születési nevén Vajk (Esztergom, 970-980-1038. augusztus 15.) az első magyar király. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes, keresztény magyar királysággá alakította át. Ez 1028-tól az egész Kárpát-medencére kiterjedt.

 

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A MAGYAR ROMANTIKA

Szerző: Farkas Gyula

Attraktor, 2012

 

Farkas Gyula szerző 1894-ben született Kismartonban (ma Ausztria - Burgenland). Egyetemi tanulmányait Budapesten, Halléban és Párizsban végezte. Magyar és német intézményekben tanított. 1947-től az 1957-ben bekövetkezett haláláig a göttingeni egyetem tanára volt.

 

Ez a kötet változatlanul közli az 1930-ban megjelent eredeti kiadás szövegét, a mai helyesírás szerinti néhány változtatással.

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.