Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Filozófia, esztétika


Sorrend:

-15%
SZÓMAESZTÉTIKA ÉS AZ ÉLET MŰVÉSZETE

Válogatás Richard Shusterman írásaiból

Szerző: Shusterman, Richard

Fordító: Krémer Sándor

JATE Press, 2014

 

Richard Shusterman (1949–) analitikus filozófusból vált a neopragmatizmus képviselőjévé, de ellentétben Rorty nézeteivel, visszaállította a tapasztalat jelentőségét, és olyan álláspontot foglal el, mely nagyon hasonlít nemcsak Dewey, hanem Heidegger és Gadamer álláspontjára is. Esetében mindez egy naturalista szómaesztétikában manifesztálódik, melyet a pragmatizmus ama meliorista törekvése színez, miszerint a társadalmat demokratizálni kell, amennyire csak lehetséges.

 
1 890 Ft
Akció: 1 605 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  L'EXPRESSION DES PASSIONS DANS LA PENSÉE PICTURALE DE DIDEROT ET DE SES PRÉDÉCESSEURS

SZTE Társadalomtudományi Doktori Disszertációk

Szerző: Kovács Katalin

JATE Press, 2003

 
945 Ft
Akció: 805 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  JÁTÉKELMÉLETI DILEMMÁK TÁRSADALOMFILOZÓFIAI ALKALMAZÁSOKKAL

Szerző: Tóth I. János

JATE Press, 2010

 
2 835 Ft
Akció: 2 410 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  INTRODUZIONE ESSENZIALE ALLA STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO IN ITALIA DALL'UMANESIMO-RINASCIMENTO FINO AL PRE-ILLUMINISMO

Szerző: Nagy József

JATE Press, 1999

 
630 Ft
Akció: 535 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FEJEZETEK A KÖRNYEZETFILOZÓFIÁBÓL

Szerzők és irányzatok

Szerző: Tóth I. János

JATE Press, 2013

 
3 465 Ft
Akció: 2 945 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ETIKAI ALAPVETÉS

Szerző: Krémer Sándor

JATE Press, 2004

 
1 260 Ft
Akció: 1 070 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  AZ ERÉNY MESTERSÉGE – DAVID HUME MORÁLFILOZÓFIÁJÁNAK KÉT OLVASATA

Szerző: Kiss-Koczka Éva

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

David Hume morálfilozófiai gondolatainak kritikai vizsgálata arra törekszik, hogy összeegyeztesse az egymásnak sok esetben ellentmondó elemeket, feltárva ezáltal azok valódi értelmét. A legtöbb kihívással az olyan kijelentések küzdenek, mint az értelem gyakorlati szerepének vélt vagy valós tagadása, valamint az erények mesterséges voltának tételezése. Az egymással versengő értelmezések vagy arra törekszenek, hogy kimutassák az ellentmondás, amelyet felfedezni vélünk valójában csupán látszólagos, vagy épp ellenkezőleg, elismerik az írások ellentmondásos természetét és amellett érvelnek, hogy a lehetséges értelmezések közül csak az egyik egyeztethető össze Hume valódi mondanivalójával.

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ÁLTALÁNOS ONTOLÓGIA

A filozófia alapproblémái; 1.

Szerző: Simon Ferenc

JATE Press, 2003

 
1 575 Ft
Akció: 1 340 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  AZ ESZTÉTIKAI MEGISMERÉS EGY HUSZADIK SZÁZADI GONDOLKODÓ, PIRANDELLO SZEMÉVEL

Szerző: Madarász Klára

JATE Press, 2009

 

Először is, mivel maximálisan figyelembe óhajtottam venni a szövegek eredeti kontextusát, végigelemeztem a forrásanyagot a keletkezése sorrendjében (II.1.). Az egyes művek elemzésekor a szövegegész jelentésének rögzítése mellett, abból kiindulva külön figyelmet szenteltem az esztétikailag relevánsnak tűnő gondolatoknak, melyeket az adott helyeken ki is emeltem. Itt, mivel az egész szöveg jelentését óhajtottam megragadni, s csak ezután elkülöníteni benne a számomra lényeges szegmenseket, tartózkodni kívántam az eredeti szövegösszefüggésből kiemelt, s aztán tetszés szerint értelmezhető szövegdarabokkal, idézetekkel való zsonglőrködéstől. Ezért is idéztem keveset a forrásokból, és helyette a sűrítés illetve a parafrazálás eljárásait alkalmaztam a tartalom összefoglalására. Ami az esztétikailag érdekes gondolatok kiemelését illeti, ezt ugyanígy végeztem: a releváns gondolatok összefoglalását igyekeztem adni, a folyamatosabb, könnyebben olvasható szöveg kedvéért.

 
3 780 Ft
Akció: 3 215 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A TISZTES SZÍNLELÉSRŐL

Szerző: Accetto, Torquato

Fordító: Vígh Éva

JATE Press, 1997

 
630 Ft
Akció: 535 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MI A FENOMENOLÓGIA?

Szöveggyűjtemény a realista fenomenológiához

Paideia Könyvek

Szerzők: Stein, Edith; Reinach, Adolf; Hildenbrand, Dietrich von

JEL Könyvkiadó, 2009

 

Edmund Husserl utat nyitott és módszertani segítséget kínált egy olyan realista ontológia alapjain nyugvó szigorú filozófiai gondolkodáshoz, mely problémafelvetését, szándékait és módszerét tekintve már kezdettől fogva visszautalt a klasszikus realizmus évszázados hagyományára. Ez még akkor is igaz, ha az egyes filozófiai kérdéseket a fenomenológia aprólékos munkájával tisztázni kívánó Husserl, akit mindenekfölött a filozófia helyes és célravezető módszerének kérdése izgatott, jobbára csak a karteziánus gondolkodással keresett kifejezett kapcsolatot, és talán maga sem ismerte fel, milyen nagy mértékben kapcsolódik munkássága a realizmus klasszikus és skolasztikus hagyományához.

 
1 400 Ft
Akció: 1 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ETIKA, CSALÁD, POLITIKA

Szerző: Musonius Rufus

JEL Könyvkiadó, 2009

 

Musoniust nem véletlenül hívták a „római Szókratész”-nek. Élettel teli, közvetlen hangvételű, rövid értekezései örök érvényű etikai normákat taglalnak. Bölcs sorai, melyekkel méltán vívta ki a megtisztelő Szókratész nevet, olyan témákat fejtegetnek, mint a férfi – nő kapcsolat, házasság, gyermeknevelés, társadalmi élet, politika. Más értekezései az öregkor fenyegető közelségének derűs elviselésére és a mindennapokban szerzett sérelmek semmibevételére buzdítanak. Élvezetes olvasmányt és megszívlelendő tanácsokat nyújtanak sorai, és hasznos útravalóként szolgálnak a mai kor emberének a mindennapok rohanó, és egyre inkább értékvesztett világában. Épp arra ébreszti rá olvasóját, hogy az alapvető erkölcsi normáknak mindenkor, az ókortól egészen napjainkig érvényesnek kell lenniük.

 
1 400 Ft
Akció: 1 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÖRÖK FILOZÓFIA

Törvény és szabadság a szellemtörténetben

Paideia

Szerző: Schwarz, Balduin

JEL Könyvkiadó, 2013

 

Balduin Schwarz, a fenomenológiai mozgalom méltatlanul elfeledett, kitűnő képviselője a jelenkori filozófia válságát elemzi. Meglátása szerint ezt a történelmi tudatosulás folyamata hívta életre; ez bénítja meg a megismerés erejét és ez töri meg lendületét. Schwarz részletesen elemzi azt a két, egymással párhuzamos mozgást, amelynek hatására kibontakoznak az egymásra következő filozofémák. Míg a philosophia perennis a változatlanságot képviseli, addig a másik, az autonóm rendszerfilozófia a törvényszerű változás tényét hirdeti. Úgy próbálja megragadni e kétféle válasz sajátosságait, hogy felidézi, „milyennek látják az embert és viselkedését életének nagy válságaiban.

 
1 600 Ft
Akció: 1 280 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZABAD DÖNTÉSRŐL

Szerző: Rotterdami Erasmus

JEL Könyvkiadó, 2004

 

Hosszú eszmetörténeti, egyházfegyelmi és politikai erjedés eredménye és még hosszabb, súlyos fejezetek kezdete volt az egyház és Európa történetében Luther tételeinek kiszögezése. Ez és az ezt követő események Luther neve, tevékenysége és sorsa nem kerülték el Rotterdami Erasmus, a nagy humanista figyelmét sem. Erasmusnak A szabad döntésről c. műve 1524 szeptember első napjaiban jelent meg. Ebben Eramus a tőle megszokott tömör stílusban fejtette ki véleményét Luther tételeiről. A mű vitairat, de nem indulatok táplálták a mű megíróját, hanem a két hatalmas elme szellemi küzdelme tárul elénk, amelyben kikristályosodott álláspontjuk, egy a korukban aktuális teológiai kérdésről. A mű tanulmányozása egyszerre jelent filozófiai, történelmi, irodalomtudományi kérdések feltárását

 
1 400 Ft
Akció: 1 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A FILOZÓFIA MINT PRAXIS

Tanulmányok a filozófia, a pszichoterápia és a szociálpedagógia határterületeiről

Szerző: Sárkány Péter

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

„Meggyőződésem, hogy korunk bölcseletének megújulása aligha képzelhető el az életbölcselethez való visszatalálás nélkül. Jelen kötet ez irányba tesz komoly lépéseket. Mint kiderül belőle, valójában a filozófia görög kezdeteitől érvényes célkitűzésről van szó, filozófia és élet kapcsolatáról.”

Bakos Gergely OSB

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NIETZSCHE ZARATHUSTRÁJA AZ EZREDFORDULÓN

Szerző: Kiss Irén

Universitas Kiadó, 2000

 

A könyv Nietzsche művének több szempontú megközelítését adja tekintettel a mai kor embere számára való mondanivalóra.

 
1 344 Ft
Akció: 1 075 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ALANYI FILOZÓFIA

Irodalmi-bölcseleti írások

Szerző: Sümegi István

Savaria University Press, 2011

 

"- Te komolyan gondolod, hogy két énünk van? Hogy - a tapasztalható ego mögött, alatt vagy Isten tudja hol, valami másik, seholsincs világban - van egy nem empirikus énünk is? - Miért volna ez abszurd? Platóntól a test és lélek dualizmusát hírdető kersztény bölcselőkön át, Nietzschéig, Wittgensteinig, Freudig és tovább számos kiváló gondolkodó képviselte ezt a nézetet, igen erőteljes érveket felsorakoztatva. S a távol-keleti vallások is jól tudják, nem csak az empirikus én létezik.

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A VILÁGRENDSZER INGÁJA ÉS A JÖVŐEGYETEM

Beszélgetések Immanuel Wallersteinnel

Szerző: Miszlivetz Ferenc

Savaria University Press, 2010

 

„Ha egy rendszer normálisan működik, akkor relatíve determinált, azaz minden változtatási szándék ellenére a rendszer visszakerül az egyensúlyi állapotba. Így bizonyos értelemben csak kis lehetőség van az inputra. Egy kaotikus helyzetben viszont,amikor a rendszer lebomlóban van, a helyzet pont fordított. Egy egészen kicsi input is hatalmas változásokat eredményezhet. Ekkor nyílik meg a tér a szabad akarat számára. Ebben a pillanatban a relatíve szabad akarat állapotában vagyunk. Ez annyit jelent, hogy Ön, én és mindenki befolyással van a kimenetre.”

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MAJDNEM MINDEN – A MEGTÖRT TOTALITÁS DIALEKTIKÁJA

Szerző: Sajó Sándor

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

Filozófiai tanulmányok sora születik korunkban is, amely nem nagyon kedveli a közvetlen anyagi haszonnal nem kecsegtető tevékenységeket és azok tárgyi eredményét. Olyan azonban kevés van köztük, amelyik valóban megpróbál választ adni a maga kérdéseire, vagy pedig elmerülni a nagy filozófus elődök gondolatainak újraértelmezésében. Ez az a két lehetőség ugyanis, amelyik nem jár azzal a veszéllyel, hogy a probléma tárgyalása a semmire fut ki. Olyan munkával azonban, amely arra vállalkozik, hogy választ adjon a kérdésre, hogyan lehetséges manapság, vagy hogyan érdemes a filozófia tradicionális kérdéseit megközelíteni, alig-alig találkozunk.

Sajó Sándor könyve azonban ilyen.

 

Vajda Mihály

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A PREZENTIFIKÁCIÓ FENOMENOLÓGIÁJA

Szerző: Popovics Zoltán

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

A prezentifikáció fenomenológiája egyetlen fogalom metszetén keresztül mutatja be Husserl szinte összes jelentős művét. Husserl már a korai feljegyzéseiben is ragaszkodik ahhoz, hogy többféle megjelenítés létezik. Nemcsak azt jeleníthetjük meg – állítja –, ami egyszer már jelen volt. Vagyis elképzelhető egy olyan megjelenítés is, ami nem újra-megjelenítés, nem re-prezentáció, nem visszaemlékezés. Valami olyannak a megjelenése, ami tulajdonképpen sohasem volt jelen. Ezt a nem a jelenen alapuló megjelenítést nevezi Husserl Vergegenwärtigungnak. Ricoeur pedig ezt fogja prezentifikációként fordítani Husserl Eszmék című művének francia kiadásában 1950-ben.

 
3 450 Ft
Akció: 2 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A HAMIS ALEF – KEZDET ÉS TEMPORALITÁS

Szerző: Bartók Imre

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

A filozófia zárt fogalmi rendszerként sajátos vakfolttal rendelkezik, amennyiben nem képes tisztán rálátni arra a helyre, ahonnan megfogalmazódik. „A filozófusnak mindannak a totalitását kell leírnia, ami létezik. Ámde ez a totalitás magát a beszédet is magába foglalja, különös tekintettel magára a filozófiai beszédre.” Kojèvenek ez a gondolata nem csak Hegelre vonatkoztatva megvilágító erejű, ahogyan egyébként a hegeli tétel – „Az igaz az egész” – sem csupán a hegeli filozófia szelíd tébolyának jele. A preszókratikusok mellett Platón is szükségét érezte, hogy magyarázatot adjon a filozófiai kérdezés megszületésének problémájára. Másképpen fogalmazva a filozófia elemi igénye, hogy magába integrálja a nemfilozófiát, vagy a filozófia előttit – hiszen csak az egész lehet az igaz.

 
1 950 Ft
Akció: 1 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ÉSZLELÉS FENOMENOLÓGIÁJA

Szerző: Merleau-Ponty, Maurice

L'Harmattan Kiadó, 2014

 

Az észlelés fenomenológiája Merleau-Ponty leghíresebb munkája. Az észlelés vizsgálatának segítségével Platón óta először helyezte vissza a testet a filozófiai gondolkodás homlokterébe. A világháborús agysérültek anomáliáiról vagy éppen az észlelés általános paradoxonjairól szóló lebilincselő esettanulmányai és leírásai inspirációt jelentenek az elme- és tudatkutatás valamennyi területén. Merleau-Ponty vizsgálatai első ízben mérték fel annak a ténynek a jelentőségét, hogy a test nemcsak az észlelés, hanem a gondolkodás, a beszéd, a kommunikáció, a szexualitás és a másokhoz való viszony vonatkozásában is kulcsszerepet játszik.

 
3 950 Ft
Akció: 3 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  FELVILÁGOSODÁSTÓL ELSÖTÉTÍTÉSIG - POLITIKAFILOZÓFIAI ÍRÁSOK

Szerző: Ludassy Mária

Szerkesztő: Miklós Tamás

Atlantisz Könyvkiadó, 2014

 

"- A nevelés mindenre képes. Meg tudja tanítani táncolni a medvéket! - lelkendezett Helvétius.

- De a táncoló medve boldogtalan! Engem sohasem fognak megtanítani táncolni! - riposztozott Diderot"

 

Ludassy Mária legújabb könyvében a francia és angol felvilágosodás legjelentősebb gondolkodóinak politikafilozófiájával foglalkozik. Nem csupán mások mellett Hume, Diderot, Rousseau, Condorcet vagy Tocqueville politikai gondolatait, de a kor fontos fogalmait (mint pl. az igazságosság, politikai felelősség, szabadság) is tárgyalja, remek stílusban. A kötet aktualitását nem csupán a problémafelvetések újszerűsége adja.

 

Ludassy Mária az ELTE BTK Filozófiai Intézet professzora, az MTA doktora, a felvilágosodás kori filozófia legnyagyobb tekintélyű magyar kutatója.

 
2 695 Ft
Akció: 2 155 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FRANCIS BACON. AZ ÉRZET LOGIKÁJA

Szerző: Deleuze, Gilles

Fordító: Seregi Tamás

Szerkesztő: Kékedi Bálint

Atlantisz Könyvkiadó, 2014

 

Deleuze könyve átfogó értelmezést nyújt a 20. század második felének egyik legnagyobb hatású brit festője: Francis Bacon (1909-1992) életművéről.

 

Gilles Deleuze Bacont nem "az apokalipszis udvari festőjének", hanem a "borzalom helyett a kiáltást" megfestő művésznek látta. A tanú és a látvány viszonyának mély elemzése is a kötet.

 
3 995 Ft
Akció: 3 195 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
ÖNÉLETRAJZI ÍRÁSOK

Szerző: Friedrich Wilhelm Nietzsche

Attraktor Könyvkiadó, 2014

 

Az Attraktor kiadó Nietzsche sorozatának legújabb darabja, amely a szerző önéletrajzi vonatkozású, főként fiatalkori írásait, naplóit, személyes feljegyzéseit tartalmazza.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KI VAGYOK ÉN? ÉS HA IGEN, AKKOR HÁNY?

Gondolatok az élet értelméről egy átmulatott éjszaka után

Szerző: Precht, Richard David      

HVG Kiadó, 2012

 

A szerző barátja egy átmulatott éjszaka után mámoros rácsodálkozással kiáltotta a sötétbe: „Ki vagyok én? És ha igen, akkor hány?” – Ekkor született a könyv ötlete.

A két, látszólag zavaros kérdés remekül összefoglalta mindazt, amiről filozófusok vitáznak évszázadok óta, és amit valójában mindannyian szeretnénk megfejteni a konyhaasztal mellett vagy a kocsma pultjának támaszkodva: mit jelent jó életet élni?

A szerző felold minden korábbi szabályt, lerombol minden előítéletet, közel hozza a filozófiát a napi rutinhoz, hogy választ kapjunk a bennünk motoszkáló kérdéseinkre: Mit tudhatunk? Mit tehetünk? Mit remélhetünk? Arra biztat, hogy élvezzük a gondolkodás szabadságát, ne érjük be egyszerű válaszokkal, és mindig keressük a miérteket.

A könyv egy igazi másnapos világköri út: városról városra, történetről történetre, az ókori filozófiától a modern tudományokig, az agykutatástól a neurobiológiáig. Szórakoztató stílusa telitalálat. Az ember valóban úgy érzi, eleget ivott már, hogy elmélkedjen az élet értelméről, és bátran vitázzon magasröptű gondolatokkal, levesse előítéleteit, hogy végül rátaláljon önmagára, saját életének értelmére.

 
3 900 Ft
Akció: 3 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KORTÁRS NÉZETEK A TUDÁSRÓL

Szerző: Forrai Gábor

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

Mi a tudás? Mikor tekinthetünk valamit igazoltnak? Vajon minden tudásunk a tapasztalatból származik? Lehet, hogy nem tudunk semmit? Ha valamit én igaznak vélek, te pedig hamisnak, lehetséges-e, hogy mindkettőnknek igaza van? A kötet ezeket a klasszikus ismeretelméleti kérdéseket tekinti át az elmúlt ötven év ismeretelméleti vitái nyomán. Részletesen tárgyalja a legfontosabb álláspontokat, a mellettük és ellenük szóló érvekkel együtt. Külön figyelmet szentel azoknak a megközelítéseknek, melyek ebben az időszakban váltak először befolyásossá, az externalizmusnak és a naturalizmusnak.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
ELŐADÁSOK AZ ISTENEMBERSÉGRŐL

Szerző: Vlagyimir Szolovjov

Attraktor, 2014

 

Az orosz vallásfilozófia egyik legnagyobb alakjának főműve - első magyar fordítás.

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FILOZÓFIA

50 fogalom amit ismerni kell

Szerző: Ben Dupré

Ventus Libro Kiadó, 2013

 

Feküdtél már álmatlanul éjjel, lázasan forgolódva és azon gondolkodva, miként lehetünk bizonyosak a rajtunk kívül álló világ valóságának létezésében? Lehet, hogy test nélküli agyak vagyunk csupán, amelyek tartályokban úszkálnak, kiszolgáltatva egy hóbortos tudós kénye-kedvének? Ha igen, akkor nem vagy egyedül ezzel.

Ilyen és más nyugtalanító kérdések – a mások tudata problematikájától a

Thészeusz hajójáig, Ockham borotvájától a borbély-paradoxonig – képezték a filozófusok töprengésének tárgyát Platóntól Putnamig.

 

 
3 400 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  MEREDEK SZIKLAGERINCEN – HUSSERL ÉS A VÁLSÁG PROBLÉMÁJA

Szerző: Deczki Sarolta

L’Harmattan Kiadó, 2014

 

A könyv középponti problémája a válság. Mit nevezünk válságnak? Miről beszélünk, amikor válságot emlegetünk? Milyen értékhorizont és rendkoncepció szolgál a válságról való diskurzus lehetőségfeltételeként?

 

 

 
2 450 Ft
Akció: 1 960 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FILOZÓFIAI KULTÚRA

Válogatott írások

Szerző: Frenyó Zoltán

Tinta Kiadó, 2008

 

A kötet írásai filozófiai kultúránk különböző kérdéseit négy témakörben tárgyalják. Az első rész a magyar filozófia problémájával, történetével és egyes alkotók életművével foglalkozik. A második rész a filozófia tanításának kérdését vizsgálja, valamint értékelést ad ilyen tárgyban megjelent munkákról. A harmadik rész egyes irányzatokat elemez, és eligazítást kíván nyújtani bizonyos korkérdésekben. Ilyen mindenekelőtt a keresztény gazdaságetika érvényéről írott tanulmány. A negyedik rész vallásfilozófiai kritikákat és vitaírásokat tartalmaz. A szerző szándéka, hogy az említett kérdéskörökben elősegítse a fogalmi tisztázást, a tényszerű tájékozódást, a történeti és kritikai gondolkodást olyan témákban, amelyeket mindeddig jórészt mítoszok és tévképzetek kísértek.  

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TÖRZSI FOGALMAK I-II.

Szerző: Tamás Gáspár Miklós

Atlantisz Könyvkiadó, 1999

 

Ennek a könyvnek a forrása a demokratikus ellenzék, a hetvenes-nyolcvanas évek földalatti irodalma. A még erősen hatvannyolcas hangütésű esszé tizenöt éve íródott a nacionalizmusról mint metaforáról; a mintegy tizenkilenc éve a Bibó Emlékkönyv számára írott "Republikánus elmélkedések" valahol az anarcho-szocializmus és a liberalizmus között helyezkednek el; a nemzeti érzés erkölcsi lényegéről, az "értékválság" legendájáról, a hagyományról szóló fejezetek 1985-86-ban keletkeztek. A kéziratot egy nyugati diplomata csempészte ki Londonba, onnan jutott el Párizsba, a Magyar Füzetek kiadójához...

 
2 695 Ft
Akció: 2 155 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ELIDŐZNI A SZÉPNÉL - KANT ESZTÉTIKÁJÁRÓL

Szerző: Papp Zoltán

Atlantisz Könyvkiadó, 2010

 

Kant felfogadott szolgálónak egy Martin Lampe nevű illetőt (ami csak látszik történeti igazságnak: az Aufklärer inasát a priori így kellett hogy hívják). A kritikai gondolkodás érlelődésében Lampe kulcsfigura. Kötelessége volt reggelente öt óra előtt öt perccel benyitni a filozófus hálószobájába, és elkiáltani magát ébresztésül. E katonás rendszer kellett ahhoz, nyomatékosítandó a hume-i riadót, hogy a dogmatikus álom végleg elhessenjen. A minden hajnalban kíméletlenül felharsanó kiáltás, melynek bölcseleti csattanása hosszabb távon még a legmegrögzöttebb dogmatikust is önvizsgálatra késztette volna, így hangzott: Es ist Zeit!

 
3 295 Ft
Akció: 2 635 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A BERGSONI FILOZÓFIA

Szerző: Deleuze, Gilles

Fordító: John Éva

Atlantisz Könyvkiadó, 2010

 

Tévedünk, ha azt hisszük, hogy az igaz és a hamis csak a megoldásokra vonatkozik, a megoldásokkal kezdődik. A társadalom és az annak parancsait közvetítő nyelv kész, „az állam adminisztratív kartotékaiból” kikerülő problémákat „ad” a kezünkbe; ezek „megoldására” kényszerít bennünket,

szűk játékteret hagyva. Mindez szolgaságban tart bennünket. A valódi szabadság abban áll, hogy magunk dönthetünk a problémákról, mi fogalmazhatjuk meg őket:

ez a „félig isteni” hatalom vezet a hamis problémák kiküszöböléséhez és a valódi problémák teremtő felvetéséhez.

 

A bergsoni filozófia módszere az intuíció. Az intuíció nem érzés, nem is inspiráció

vagy homályos vonzódás, hanem kidolgozott módszer, sőt: a filozófiatörténet legkidolgozottabb módszereinek egyike.

 

Tengelyi László előszavával.

 
2 295 Ft
Akció: 1 835 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  JÖJJ ÉS LÁSS! - A MODERN MŰVÉSZETFOGALOM KELETKEZÉSE - WINCKELMANN ÉS A KÖVETKEZMÉNYEK

Szerző: Radnóti Sándor

Szerkesztő: Horváth Károly

Atlantisz Könyvkiadó, 2010

 

"Ehhez a világhoz már senki nem tartozik, s ezért mindenki választhatja."

 

Johann Joachim Winckelmann (1711-1768) a klasszika-archeológia és a modern művészettörténet megteremtője, a neoklasszicizmus atyja, a német görögség-mánia első képviselője, a német klasszika előfutára. Maga is szinte klasszikus, akinek kultusza és ünnepei voltak. Élete, melynek rablógyilkosság vetett véget s karriertörténete - a stendali varga nélkülöző fiától a világhírű római tudósig - gyakran válik szépirodalmi témává. E könyv azonban Fichte, Schelling és Hegel felől olvassa Winckelmannt. Azt követi, hogyan forgatták fel látásmódunkat olyan filozófiaivá váló fogalmak, mint az identifikáció különböző korok személyeivel, műveivel, az autopszia (a mű saját szemmel látásának követelménye), a kulturális tér, az eredetiség, a barokk, az ízlés.

 
3 595 Ft
Akció: 2 875 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PARLANDO -TANULMÁNYOK ZOLTAI DÉNES TISZTELETÉRE

Szerkesztette: Bárdos Judit

Atlantisz Könyvkiadó, 2005

 

Almási Miklós, Bacsó Béla, Bárdos Judit, Fehér M. István, Fodor Géza, Kelemen János, Lendvai L. Ferenc, Miklós Tamás, Poszler György, Rényi András, Somlyó Bálint, Spiró György, Sziklai László, Vitányi Iván tanulmányai köszöntik Zoltai Dénes filozófust, esztétát.

 
2 995 Ft
Akció: 2 395 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ EGYETEMES TÖRTÉNELEM ÉS MÁS MESÉK

Szerző: Marquard, Odo

Fordító: Mesterházi Miklós, Miklós Tamás

Atlantisz Könyvkiadó, 2001

 

"Az itt megjelenő írások 1973 és 1991 között születtek. Egytől egyig az emberi végesség szkeptikus filozófiáját hirdetik. Antropológiai tézisük így szól: az ember nem abszolút, hanem véges lény csak, aki rákényszerül, hogy az abszolútumok alól föloldozást keressen... Nincs olyan jól eleresztve, hogy megengedhetné magának a tökéletlenség lefitymálását; rá van utalva a pótmegoldásokra, a második legjobb lehetőségekre... Aki csak filozófusok számára ír filozófiát, az azt nem veszi elég komolyan - ahogy a zoknigyártók ténykedése is értelmetlen volna valamiképp, ha csak a zoknigyártók számára gyártanának zoknit."

 

A hermeneutikai iskola egyik meghatározó - Jacob Taubes szerint - legszellemdúsabb gondolkodójának első magyar kötete.

 
1 795 Ft
Akció: 1 435 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A FILOZÓFUS DANTE. MŰVÉSZET- ÉS NYELVELMÉLETI EXPEDÍCIÓK

Szerző: Kelemen János

Szerkesztő: Proksza Ágnes

Atlantisz Könyvkiadó, 2002

 

A tragikus bűn alól, mely az antik világ hőseinek osztályrésze, nincs feloldozás. Nem üdvözül sem a kegyes és igaz Aeneas, sem az ész önhittségét megtestesítő Odüsszeusz. Danténak - a Komédia hősének - ugyanaz a bűne, mint Odüsszeusznak. Õ mégis megmenekül. Ez a könyv Dante szövegeinek művészetfilozófiai és nyelvfilozófiai olvasatain keresztül azokhoz szól, akiket már elragadott az "Isteni Színjáték" minden mintát és besorolást szétfeszítő filozófiai-vallási-költői ereje.

 
1 595 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  AZ ÉSZ KÉPE ÉS TETTE. A NÉMET IDEALIZMUS TÖRTÉNELEMSZEMLÉLETE.

Szerző: Kelemen János

Szerkesztő: Miklós Tamás

Atlantisz Könyvkiadó, 2000

 

Mi a viszony a történetírás és a filozófia között? Már Kant és Herder mindenre kiterjedő ellentétét is erősen motiválta az e kérdésre adott válaszuk különbözősége. A kötetünk gerincét képező Hegel-tanulmány pedig azt kívánja bizonyítani, hogy Hegel - az empíria iránti robosztus érzékének köszönhetően - nem pusztán a klasszikus \'szubsztantív\' történetfilozófus modellje, hanem egyben a történetírás ismeretelméleti problémáinak megfogalmazója is. A könyvet a szerző bevezetőnek szánja a történetfilozófia tanulmányozásához.

 
1 595 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZUBJEKTIVITÁS - VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK

Szerző: Ritter, Joachim

Fordító: Papp Zoltán

Szerkesztő: Miklós Tamás

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

 

"Az ész megszűnik isten lenni, emberi ésszé válik, mely azzal, hogy az egésznk gondolja magát, egyszerre követ l túlkapást a lét gazdagságával szemben, és válik vakká rá."

 

Joachim Ritter (1903–1974) a háború utáni német filozófia egyik meghatározó, inspiráló gondolkodója.

 
2 495 Ft
Akció: 1 995 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HAJÓTÖRÉS NÉZŐVEL

Szerző: Blumenberg, Hans

Fordító: Király Edit

Szerkesztő: Czeglédi András

Atlantisz Könyvkiadó, 2006

 

"A hajótörés a hajóra szállásnak úgyszólván 'legitim' következménye, míg a szerencsés révbe érés vagy a tenger derűs nyugalma legföljebb csalóka fölszíne a mélységes bizonytalanságnak. Az átvészelt hajótörés filozófiai alapélmény képe."

 

Hans Blumenberg (1920–1996), a XX. század utolsó harmadának egyik legjelentősebb német filozófusa volt. Első magyar nyelvre fordított kötete a metaforákról írott három nevezetes tanulmányát foglalja magában.

 
2 995 Ft
Akció: 2 395 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ELMÚLT JÖVŐ

Szerző: Koselleck, Reinhart

Fordító: Hidas Zoltán

Szerkesztő: Miklós Tamás

Atlantisz Könyvkiadó, 2003

 

"Hogy mi is a történeti idő, az a történettudomány legnehezebben megválaszolható kérdései közé tartozik. A kérdés arra kényszeríti az embert, hogy behatoljon a történelemelmélet terepére, méghozzá mélyebben, mint amennyire ez a történettudományhoz eleve szükséges. Mert hiszen a múlt forrásai tettekről és gondolatokról, tervekről és eseményekről tudósítanak, ám a történeti időről magáról közvetlenül nem adnak számot. Ha tehát egy olyan kérdésre keresünk választ, amely a történettudomány világában ugyan mindig és mindenütt felvethető, de vele kapcsolatban a ránk maradt források alaposan cserbenhagynak bennünket- a kérdés előzetes elméleti tisztázására van szükség."

 
2 395 Ft
Akció: 1 915 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ROUSSEAU, KANT, GOETHE

Szerző: Cassirer, Ernst

Fordító: Horváth Károly, Papp Zoltán

Atlantisz Könyvkiadó, 2008

 
2 695 Ft
Akció: 2 155 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A FELVILÁGOSODÁS FILOZÓFIÁJA

Szerző: Cassirer, Ernst

Fordító: Scheer Katalin

Szerkesztő: Hidas Zoltán, Papp Zoltán

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

 

Az a szó, hogy "ész", számunkra már rég elveszítette egyszerű voltát és egyértelmű meghatározottságát. Mi már aligha tudjuk ezt a szót anélkül használni, hogy ne elevenedne meg előttünk a története..

 

Ernst Cassirer (1874-1945) könyve a felvilágosodásról írt alapvető szövegek egyike. Nem pusztán egyes filozófusok eszméit, hanem a kor meghatározó gondolatainak összetartozását és kumulatív hatását elemzi. Célja a felvilágosodás, a racionális gondolkodás védelmező újraértékelése.

 
3 595 Ft
Akció: 2 875 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ EURÓPAI TUDOMÁNYOK VÁLSÁGA I-II.

Szerző: Husserl, Edmund

Fordító: Berényi Gábor, Mezei Balázs

Szerkesztő: Miklós Tamás

Atlantisz Könyvkiadó, 1998

 

A lappangó észt önnön lehetőségeink megértésére ösztönözni s ezáltal beláttatni vele, hagy a metafizika lehetősége az igazi lehetőség...

 

...mit tegyünk, hogy hinni tudjunk, mi, akik hiszünk?

 
2 695 Ft
Akció: 2 155 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ELŐADÁSOK A MŰVÉSZET FILOZÓFIÁJÁRÓL

Szerző: Hegel, G.W.F.

Fordító: Zoltai Dénes

Atlantisz Könyvkiadó, 2004

 

Mindazt, ami a prózai tudat számára csupán végesként létezik, a művészetnek mindenütt áttetszővé kell tennie, úgy, hogy minden ponton a lélek legyen hallható, a szellemi fedje fel magát.

 

Hegel legendás művészetfilozófiai előadásainak Hamburgban csak nemrég kiadott eredeti lejegyzése döbbentette rá a művészet és a filozófia barátait, hogy az eddig "Hegel esztétikájának" hitt három vaskos kötet – utólagos hallgatói konstrukció. Az eredeti szöveg először olvasható magyarul.

 
2 895 Ft
Akció: 2 315 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
VALLÁSFILOZÓFIAI ELŐADÁSOK

Szerző: Hegel, G. W.F.

Atlantisz Könyvkiadó, 2000

 

A vallás a legmagasabb rendű tárgy, amellyel az ember foglalkozhat - az abszolút tárgy. Az örök igazság, az örök erény területén helyezkedik el, ahol feloldódik a gondolkodás minden talánya és ellentmondása, a lélek minden fájdalma - ama örök nyugalom területén, mely által az ember ember... A pszüché italának, a feledés vizének hullámai itt az igazság tengerébe ömlenek. A végcéllal foglalkozva a szellem megszabadul minden végességtől - ez az ember igazi felszabadulása és a szabadság maga, az igazság igazi tudata. A magyar nyelven most először megjelenő vallásfilozófia a művészetfilozófiával és a filozófiatörténettel együtt a hegeli rendszer csúcspontját jelenti. A vallásfilozófiai irodalom máig nem ismer ezzel összemérhető átfogó kezdeményezést.

 
1 995 Ft
Akció: 1 595 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MŰVÉSZET- ÉS TÖRTÉNELEMFILOZÓFIAI ÍRÁSOK

Szerző: Schiller, Friedrich

Fordító: Mesterházi Miklós, Papp Zoltán

Szerkesztő: Miklós Tamás

Atlantisz Könyvkiadó, 2005

 

Megeshet, hogy a sors elfoglal minden külső védművet, melyre az ember biztonságát alapozta, s neki nem marad más választása, mint a szellemek szent szabadságába menekülni. Kötetünk Schiller művészet- és történelemfilozófiai írásainak eddigi legteljesebb magyar kiadása.

 
3 595 Ft
Akció: 2 875 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PROLEGOMENA

Szerző: Kant, Immanuel

Fordító: John Éva, Tengelyi László

Szerkesztő: Miklós Tamás

Atlantisz Könyvkiadó, 1999

 

Ha a tömeg tapsol, a filozófus elpirul. Az a szándékom, hogy mindazokat, akik úgy gondolják, érdemes metafizikával foglalkozniuk, meggyőzzem: elkerülhetetlenül szükséges, hogy munkájukat egy időre megszakítsák, mindent, ami eddig történt, meg nem történtnek tekintsenek, és mielőtt továbbhaladnának, feltegyék a kérdést: lehetséges-e metafizika egyáltalán? Aki e tervet, melyet prolegomenaként minden leendő metafizika elé bocsátok, ismét csak homályosnak találja, az gondolja meg, hogy nem szükséges mindenkinek metafizikával foglalkoznia...

 
1 695 Ft
Akció: 1 355 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ESZTÉTIKA

Szerző: Baumgarten, Alexander Gottlieb

Fordító: Bolonyai Gábor

Szerkesztő: Miklós Tamás

Atlantisz Könyvkiadó, 1999

 

"Előfordulhat, hogy egy szép szellem értelmének és eszének használatát bűnös módon elhanyagolja..., az mégsem lehetséges, hogy egy szellem a megismerés valamennyi szépségére és finomságára születésétől fogva érzéketlen."

 

Baumgarten (1714-1762) klasszikus esztétikája - az érzékiség emancipációja - először dolgozza ki a tudományétól különböző művészi megismerés elméletét.

 

Az Utószót írta és a fordítást az eredetivel egybevetette: V. Horváth Károly.

A bevezető tanulmány Bacsó Béla munkája.

 
1 595 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.