Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Filozófia, esztétika


Sorrend:

-20%
  SENSUS COMMUNIS - ESSZÉ A SZELLEM ÉS A JÓ KEDÉLY SZABADSÁGÁRÓL

Szerző: Shaftesbury, Lord

Fordító: Harkányi András

Szerkesztő, jegyzetek, utószó: Szécsényi Endre

Atlantisz Könyvkiadó, 2008

 

Shaftesbury művei mindeddig csak töredékesen váltak hozzáférhetővé magyar nyelven, jóllehet kortársai, a kora-XVIII. század számára kivételesen igényesen és mértékadóan foglalta össze a városiasodásra és a kereskedésre épülő modernitás születésének bizonyos morálfilozófiai következményeit, melyeket esztétikai gondolataival összefüggésben fogalmaz meg. A kor brit tapasztalatának alapélménye a hagyományos autoritások és státusok eróziója, amely egyfelől felszabadulást, másfelől azonban a társadalmi fegyelem fellazulását, az egyéni magatartás számáéra korábban adott biztos tájékozódási pontok elbizonytalanodását jelenti, Shaftesbury ennek orvoslataként kínálja az ízlés fogalmát a középpontba állító morál-esztétikáját vagy esztétikai erkölcstanát.

 
2 895 Ft
Akció: 2 315 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BESZÉLGETÉSEK A TERMÉSZETES VALLÁSRÓL

Szerző: Hume, David

Fordító: Harkányi András

Atlantisz Könyvkiadó, 2006

 

Hume vallásfilozófiai fő művét nem csak a szerző rejtegette fiókjában - halála után barátai sem merték kiadni. 255 év múltán most magyarul is olvasható az újkori filozófia kulcsszövege.

 
2 295 Ft
Akció: 1 835 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MACHIAVELLI

Szerző: Skinner, Quentin

Fordító: Pálosfalvi Tamás

Szerkesztő: Kontler László

Atlantisz Könyvkiadó, 2000

 

Fortuna is csak nő - megvetéssel tekint azokra, akik menekülnek előle, s legjobban azok izgatják fel, akik megfutamítják.

Kortársai szerint maga volt az ördög. A sírján olvasható felirat: "nincs sírfelirat, mely méltó volna ekkora névhez"

 
1 595 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZABADSÁG ÉS AZ EURÓPAI TRADÍCIÓ

Szerző: Tallár Ferenc

Atlantisz Könyvkiadó, 1999

 

A szabadságnak nem adható végső, racionális megalapozás. Ott áll egész kultúránk, identitásunk és önértelmezésünk hátterében, de mögé nem kérdezhetünk. Nem, mintha a kérdés tiltva lenne.

Hanem, mert szabadságfogalmunk egy olyan ellentmondásra épül, melynek logikailag következetes feloldása a tradíció megcsonkításával lenne csak elérhető.

 
1 595 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A NAGYON TÁVOLI VÁROS

Szerző: Tatár György

Szerkesztő: Miklós Tamás

Atlantisz Könyvkiadó, 2003

 

Minden egyes egyén egyszerre szem a láncban és ugyanakkor abszolút kivétel. A világnak addig van törvénye, amíg kivétel van.

 
1 995 Ft
Akció: 1 595 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TAPASZTALAT ÉS KIFEJEZÉS

Szerző: Tengelyi László

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

 

A jelen kötet olyan tanulmányokból épül fel, amelyek az elmúlt tíz esztendő során születtek. Pályafutásomban ez a tíz év jelentős változásokat hozott. Előbb csaknem két éven át vendégtanárként Franciaországban tanítottam, majd pedig 2001-ben - Klaus Held utódaként - Németországban kaptam tanszéket. Egy csapásra kitágult számomra a szakmai világ. Főképp a francia fenomenológia újabb törekvései kötötték - és kötik - le érdeklődésemet, de módom volt néhány amerikai kezdeményezéssel is közelebbről megismerkedni. Biztos vagyok benne, hogy e hatások a jelen köteten is érződnek, habár tételesen egy másik munkámban igyekszem róluk számot adni. Az alább olvasható írások terve azonban még Magyarországon fogalmazódott meg bennem, és e tervhez azután külföldön is tartottam magamat.

 
2 895 Ft
Akció: 2 315 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A LÉLEK ÉS A MÁSIK

Szerző: Mezei Balázs

Atlantisz Könyvkiadó, 1998

 

A humánum lényegéhez tartozik, hogy az ember úgy érzi: a végesség elégtelen a számára. A lélek és a másik: örök párharc két résztvevője. Jákob és az angyal, a rokon és az idegen küzdelme.

 
1 595 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZAVAK ÉS KARDOK. NYELVFILOZÓFIA ÉS HATALOMELMÉLET

Szerző: Ludassy Mária

Szerkesztő: Miklós Tamás

Atlantisz Könyvkiadó, 2004

 

„Szavak kardok nélkül” – a híres Hobbes-idézet az emberi életnek, ígéreteknek és kötelezettségeknek a kényszerítő hatalom kialakulása előtti végzetes bizonytalanságát, s a végtelen bizalmatlanság állapotát jellemzi. S mégis: valamiféle racionális szómágia a modern hatalomelmélet alapja.

Ludassy Mária, a felvilágosodás kiemelkedő magyar kutatója e kötetben a nyelvfilozófia és a politikai hatalomfelfogások összefonódását mutatja be.

 
1 895 Ft
Akció: 1 515 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ESSZÉ EURÓPA ALKOTMÁNYÁRÓL

Szerző: Habermas, Jürgen

Fordító: Papp Zoltán

Szerkesztő: Miklós Tamás

Atlantisz Könyvkiadó, 2012

 

Ez a könyv a politikai uralomgyakorlás civilizálására irányuló világrend

messzetekintő modellje. Arra szeretnék kísérletet tenni, hogy eltakarítsam a demokrácia transznacionalizálásának útjában álló akadályokat.

 

A világtársadalom demokratikus alkotmánya megköveteli egy világpolgári közösség létrehozását.

Ez azonban nem világköztársaságként, hanem polgárok és államnépek államok feletti társulásaként épülne föl.

 
2 695 Ft
Akció: 2 155 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SEM ISTEN - SEM MÉRTÉK.

Szerző: Duerr, Hans Peter

Fordító: Adamik Lajos

Atlantisz Könyvkiadó, 1998

 

A világnak - írta a misztikus anarchista Gustav Landauer - felőlem nem kell„elpusztulnia" - már amúgy sem létezik. Hans Peter Duerr (1943. Mannheim) előbb ismeretelméleti anarchizmusának radikalizmusával, majd a civilizáció folyamatának nagy elméleteit felforgató és újragondoló kultúrtörténeti, etnológiai műveivel kavart vihart Zürich, Heidelberg, Bréma egyetemein, s az amerikai, ausztrál, indonéz őserdőkben.

 
1 295 Ft
Akció: 1 035 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LOGIKAI-FILOZÓFIAI ÉRTEKEZÉS

Szerző: Wittgenstein, Ludwig

Fordító: Márkus György

Szerkesztő: Proksza Ágnes

Atlantisz Könyvkiadó, 2004

 

Nyelvem határai világom határait jelentik.

...

amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell.

 

Wittgenstein talán legismertebb művének nevezetes, Márkus György-féle fordítását a magyar filozófiai nyelvben több, mint negyven év alatt bekövetkezett változásokat beépítő, átdolgozott formában adjuk közre.

 
1 995 Ft
Akció: 1 595 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A FELVILÁGOSODÁS DIALEKTIKÁJA

Új, javított kiadás

Szerzők: Adorno, Th. W., Horkheimer, M.

Fordító: Glavina Zsuzsa, Bayer József, Geréby György, Vörös T. Károly, Mesterházi Miklós

Szerkesztő: Mesterházi Miklós

Atlantisz Kiadó, 2011

 

A Frankfurti Iskola klasszikus könyve az ész önpusztító diadalútjáról.

Új, javított kiadás. A kötet az Atlantisz Könyvkiadó és a S. Fischer Verlag együttműködésének keretében jelenik meg.

A cirógatás azt illusztrálja, hogy a hatalom előtt mind egyformák, nincs saját lényegük. Az uralom véres céljának a teremtmény csak anyagául szolgál. Így gondoskodik a vezér az ártatlanokról, érdemüktől függetlenül választva ki vagy sújtva agyon őket. A természet szart sem ér. Joga kizárólag a rafinált erőnek van…

Csakhogy ez az erő maga is csak természet; a modern ipari társadalom egész kiagyalt gépezete pusztán természet, amely önmagát marcangolja szét.

 

Ma nem fordulhatunk sem az úgynevezett tömegekhez, sem az emberekhez, akik tehetetlenek,

csak valami elképzelt tanúhoz, akinek szavainkat örökül hagyjuk, mégse pusztuljanak velünk.

 
3 295 Ft
Akció: 2 635 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KORSZERŰTLEN ELMÉLKEDÉSEK

Szerző: Nietzsche, Friedrich

Fordító: Czeglédi András, Hidas Zoltán

Atlantisz Könyvkiadó, 2004

 

Mindenkinek meg kell szerveznie magában a káoszt, hogy visszaeszméljen valódi szükségleteire. ... valamikor egyszer fel kell lázadnia az ellen, hogy mindig csak utánamondó, utánatanuló, utánacsináló; akkor kezdi csak megérteni, hogy a kultúra még valami más is lehet, mint az élet dekorációja. Magyar nyelven most először jelenik meg együtt a Korszerűtlen elmélkedések teljes szövege.

 
2 995 Ft
Akció: 2 395 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LÉTHÉ - A FELEJTÉS MŰVÉSZETE ÉS KRITIKÁJA

Szerző: Weinrich, Harald

Fordító: Mártonffy Marcell

Atlantisz Könyvkiadó, 2002

 

"Kultúrának azt nevezzük, ami akkor is megmarad az emberben, ha mindent elfelejtett"

 

Európa kulturális emlékezetének tájait kezdettől fogva Léthé, a felejtés folyója kanyarogja be. nemcsak Odüsszeusz ismerte a felejtés varázslatát, Ovidius egyenesen a Léthéi Ámor oltárához küldi gyógyító feledésért a szerelmi bánatban szenvedőket. Előbb Platónnál igazi filozófiai, majd Ágostonnál Danténél teológiai kérdéssé válik a felejtés. A felejtés művészetének olyan újkori virtuózai, mint az öreg korában persze már mindenre emlékező Casanova, a megismerést előre űző Faust vagy a feledést dicsőítő Nietzsche után feledékenységünk Freuddal veszíti el ártatlanságát. A XX. század azután megkerülhetetlenné tette a felejtés kritikáját, a szellem ellenállását Auschwitz feledésével szemben.

 
2 695 Ft
Akció: 2 155 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  URALOM ÉS ÜDVÖSSÉG - POLITIKAI TEOLÓGIA AZ ÓKORI EGYIPTOMBAN, IZRAELBEN ÉS EURÓPÁBAN

Szerző: Assmann, Jan

Fordító: Hidas Zoltán

Atlantisz Könyvkiadó, 2008

 

A könyv alapgondolata szerint, amelyet Assmann összehasonlító módon az ókori Egyiptom és az ókori Izrael példáján szemléltet, a társas embervilág kulcsfontosságú kategóriái, amilyenek a hatalom, az igazságosság vagy akár a bűn, a politikai szférában születtek meg és váltak gyakorlattá, és csak később kezdődött meg a teologizálásuk, vagyis vallási átültetésük. Ez a tézis bevallottan a híres politikai filozófus, Carl Schmitt állításának az inverze, aki a politikai kategóriák teológiai eredetét vallotta és újkori szekularizálódásukat vizsgálta. Ebben az értelemben Assmann a politikai teológia előtörténetét írja meg, azaz a schmitti tézist nem egyszerűen megfordítja, hanem a múlt mélyére ás, és ott ellentétes irányú folyamatokkal találkozik.

 

A könyv nem csupán az ókori Egyiptom és Izrael iránt érdeklődő olvasók számára megkerülhetetlen, de mindazon kulturális, teológiai, társadalom- és eszmetörténeti, valamint politikai gyökerek feltárásával, azok napjainkra gyakorolt hatásával foglalkozó olvasók, kutatók és diákok számára is döntő fontosságú, akik érteni szeretnék azokat a kulturális és politikai folyamatokat, melyeket a mindennapokat is befolyásolják.

 
3 595 Ft
Akció: 2 875 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
VILÁGTÖRTÉNELMI ELMÉLKEDÉSEK

Szerző: Burckhardt, Jacob

Fordító: Hidas Zoltán, Báthori Csaba

Atlantisz Könyvkiadó, 2001

 

Burckhardt vonakodása attól, hogy végső célokkal foglakozzon a végső értelemről való szükségképpeni lemondáshoz vezet. És mégis, szerinte éppen a történelem tovaáramlásában van egyfajta állandóság, nevezetesen: kontinuitása. Ha egy radikális válság történelmünk kontinuitását valóban szétrobbantaná, az tényleg a végét jelentené. A tudatos történeti kontinuitás tradíciót teremt és egyszersmind fel is szabadít alóla. Csak primitív és civilizált barbárok mondanak le a történeti tudatosság ezen előnyéről. A történeti kontinuitás „emberi ittlétünk lényegi érdeke”, mert ez „értelmének” egyetlen bizonyítéka. - Karl Löwith Jacob Burckhard (1818-1897) a legnagyobb német történészek egyike, a Bázeli egyetem történészprofeszora volt, 1868-ban kezdett neki annak a történetfilozófiai vázlatnak, amelyet ma Világtörténelmi elmélkedések címen ismerünk.

 
2 695 Ft
Akció: 2 155 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZEXUALITÁS TÖRTÉNETE III. - TÖRŐDÉS ÖNMAGUNKKAL

Szerző: Foucault, Michel

Fordító: Sujtó László

Atlantisz Könyvkiadó, 2001

 

"Rufosz szerint a szexuális tevékenység időszakában - hogy megőrizhessük a nemi érintkezés veszélyeztette egyensúlyt - szigorú életmódra kell kényszerítenünk magunkat: jót tesz, ha aszúbort iszunk, ha otthoni kemencében sütött kenyeret eszünk; ha kecskebakot, bárányt, tyúkot, fajdkakast, fogolymadarat, libát vagy kacsát..., polipot, vagy puhatestűt fogyasztunk...; hasznosak a gyalogosan vagy lóháton tett séták, valamint a futás, de ez ne legyen se túl gyors, se túl lassú. Őrizkedni kell a túl forró fürdőtől, a kimelegedéstől, a lehűléstől; tartózkodni kell a kemény munkától s mindattól, ami növeli a test fáradtságát..." E könyv Foucault halála előtti nagy művének utolsó kötete.

 
1 995 Ft
Akció: 1 595 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  VILÁGTÖRTÉNELEM ÉS ÜDVTÖRTÉNET - A TÖRTÉNELEMFILOZÓFIA TEOLÓGIAI GYÖKEREI

Szerző: Löwith, Karl

Fordító: Boros Gábor, Miklós Tamás

Atlantisz Könyvkiadó, 1996

 

"A teológia és a filozófia előjoga empirikusan megválaszolhatatlan kérdések felállítása. Ilyenfajták azok a kérdések, melyek az első és a legvégső dolgokat érintik – s éppen azért őrzik meg jelentőségüket, mert semmilyen válasz nem hallgattatja el őket.

 

Komolyan a történelem végső értelmére kérdezni – ez túllép minden tudhatón és elállítja lélegzetünket; vákuumba helyez bennünket, melyet csak remény és hit tölthet ki.

 

A görögök szerényebbek voltak. Nem a világtörténelem végső értelmének kiderítésén mérték magukat. Megragadta őket a természetes kozmosz látható rendje és szépsége, a keletkezés és pusztulás kozmikus törvénye volt történelemmegértésük mintája is."

 

E klasszikus mű kihátrálás a történelemfilozófiából – melybe ragyogó bevezetést nyújt.

 
1 595 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ANGYAL-, SZELLEM- ÉS DÉMONTÖRTÉNETEK

Szerző: Buber, Martin

Fordító: Miklós Tamás

Atlantisz Könyvkiadó, 2002

 

E könyv angyalai, démonai és szellemei szomorú lények, maguk is segítségre szorulnak. Valakire, aki ismeri a szót, amely szárnyaik alá nyúl, hogy könnyebbé tegye terhüket. Vagy valakire, aki ismeri azt, aki ismeri a szót.

 

Jó hír tehát az angyaloknak, ha vannak, akik még tudnak a Harminchatokról, arról, hogy a világ sohasem marad harminchat igaz ember nélkül, akik mindennap látják Isten színét. Buber még tud róluk. Klee angyalai 1939-1940-ben már nem biztosak abban, megvan-e még a világ. Megvannak-e még a megtartó igazak? Vagy örökre magukra maradnak - a papírlapon. Kétségbeesetten igyekeznek valahogyan mégis megfelelni hivataluknak.

 

Nemrég a bécsi Kunsthalleban angyaljelző készüléket mutattak be, afféle riasztót, mely kékfényt bocsát ki, ha angyal repül át a szobán. E kötetet ilyen helyre ne vigyük magunkkal...

 
1 695 Ft
Akció: 1 355 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A ZSARNOKOK UTÓPIÁJA - ANTIK TANULMÁNYOK

Szerző: Németh György

Atlantisz Könyvkiadó, 1996

 

 „A hősök közül egyesek lovaglással, mások birkózással, néhányan játéktáblával, vagy lanttal szereznek örömet maguknak. Mellettük a tökéletes boldogság szép virága virít. A kedves vidék fölött örökös illat lebeg... Az istenek oltárán lobogó, messze világító tűz kavarog... A másik oldalon a sötét éjszaka lomha folyói örök homályt párállanak." Ha a valóság nem volt elég tökéletes, kisebb korrekciókkal segíteni lehetett rajta. Így jelent meg az athéni, majd az egész görög irodalomban: Spárta helyett az ideális Spárta, Perzsia helyett az ideális Perzsia s Egyiptom helyett az ideális Egyiptom.

 
1 595 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HOGYAN OLVASSUNK PLATÓNT?

Szerző: Szlezák, Thomas

Fordító: Lautner Péter

Atlantisz Könyvkiadó, 2000

 

"Platónt olvasni olyan intellektuális élvezetet jelent, amely semmi máshoz nem fogható. Az öröm nem egyedül filozófiai drámái művészi tökéletességének élményéből származik. Olyan érzésünk is támad, hogy nem csupán tanúi, hanem részesei is vagyunk az élő vitának."

 

Thomas Alexander Szlezák (1940) professzor, a tübingeni Platón Archívum vezetője nevét Platón és a filozófia írásbelisége (1985) című könyve tette világszerte ismertté, mely a Platón le nem írt filozófiájáról szóló vitában írás és szóbeli filozófia elválaszthatatlansága mellet érvelt. Platón-olvasókönyve egyaránt remek kalauz a platóni gondolkodással ismerkedők és a szenvedélyes Platón-olvasók számára.

 
1 595 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PRÓTAGORASZ

Szerző: Platón

Fordító: Bárány István

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

 

"Mi az, már megint szofisták? Nem ér rá az úr!"

Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai kutatásai alapján szükség szerint javítva, átdolgozva vagy teljesen új fordításban közli az egyes dialógusokat, s tartalmazza az eddig magyarul nem olvasható szövegeket is.

 
1 895 Ft
Akció: 1 515 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ÁLLAMFÉRFI

Szerző: Platón

Fordító: Horváth Judit

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

 

"A mindenség kormányosa elengedte a kormányrudat, visszavonult őrhelyére, a mindenségét pedig a sors adta természetes hajlama visszafelé kezdte forgatni..."

 

Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai kutatásai alapján szükség szerint javítva, átdolgozva vagy teljesen új fordításban közli az egyes dialógusokat, s tartalmazza az eddig magyarul nem olvasható szövegeket is.

 
1 895 Ft
Akció: 1 515 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LEVELEK

Szerző: Platón

Fordító: Mészáros Tamás

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

 

"Ha valamikor, akkor most valóra válhat minden reményünk, hogy a filozófusok és a nagy államok kormányzói ugyanazok a személyek legyenek. Elutaztam hát...

 

Megszakítottam addigi életemet, félbehagytam tisztes tevékenységeimet, hogy mindezt egy zsarnoki udvarra cseréljem, amely szemlátomást nem illett sem tanításaimhoz, sem személyemhez."

 

Filozófus a politikusok között - Platón szicíliai kalandjai.

 

Platón műveinek kommentált összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai kutatásai alapján szükség szerint javítva, átdolgozva vagy teljesen új fordításban közli az egyes dialógusokat, s tartalmazza az eddig magyarul nem olvasható szövegeket is.

 
1 895 Ft
Akció: 1 515 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KHARMIDÉSZ, EUTHÜDÉMOSZ

Szerző: Platón

Fordító: Steiger Kornél, Horváth Judit

Atlantisz Könyvkiadó, 2006

 

"Most pedig kezdjük elölről..."

Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai kutatásai alapján szükség szerint javítva, átdolgozva vagy teljesen új fordításban közli az egyes dialógusokat, s tartalmazza az eddig magyarul nem olvasható szövegeket is.

 
1 895 Ft
Akció: 1 515 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A SZOFISTA

Szerző: Platón

Fordító: Bene László

Atlantisz Könyvkiadó, 2006

 

"Merhetjük-e a szánkon kiejteni azt, ami 'semmi módon nincsen'?"

E könyv Platón kései filozófiájának kulcsműve. Éppúgy egyik fókuszpontja Arisztotelész, a sztoikusok vagy az újplatonikusok, mint a reneszánsz vagy a XX. század gondolkodásának.

Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai kutatásai alapján szükség szerint javítva, átdolgozva vagy teljesen új fordításban közli az egyes dialógusokat, s tartalmazza az eddig magyarul nem olvasható szövegeket is.

 
2 295 Ft
Akció: 1 835 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EUTÜPHRÓN. SZÓKRATÉSZ VÉDŐBESZÉDE. KRITÓN

Szerző: Platón

Fordító: Devecseri Gábor, Telegdi Zsigmond

Atlantisz Könyvkiadó, 2005

 

"A vizsgálódás nélküli élet nem emberhez méltó élet."

A Szókratész perét, a filozófus perbeli magatartását és érvelését bemutató szövegek a nyugati ember önképének legfontosabb komponensei közé tartoznak. A három Platón-dialógus új, filozófiai, jogtörténeti és nyelvi szempontból megbízható fordítása, a jegyzetek és a kísérő tanulmány Gelenczey-Miháltz Alirán és Mogyoródi Emese munkája.

Platón műveinek kommentált összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai kutatásai alapján szükség szerint javítva, átdolgozva vagy teljesen új fordításban közli az egyes dialógusokat, s tartalmazza az eddig magyarul nem olvasható szövegeket is.

 
2 195 Ft
Akció: 1 755 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
APOKRIF DIALÓGUSOK

Szerző: Platón

Atlantisz Könyvkiadó, 2005

 

Az apokrif dialógusok most jelennek meg először magyar nyelven, Brunner Ákos és Mészáros Tamás fordításában.

Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai kutatásai alapján szükség szerint javítva, átdolgozva vagy teljesen új fordításban közli az egyes dialógusokat, s tartalmazza az eddig magyarul nem olvasható szövegeket is.

 
2 195 Ft
Akció: 1 755 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PHAIDROSZ

Szerző: Platón

Fordító: Simon Attila

Atlantisz Könyvkiadó, 2005

 

"Ha valaki meglát valami földi szépet, visszaemlékezik a valódi szépre, szárnya nő, és tollát borzolva felrepülni vágyik, de tehetetlenségében csak néz a magasba, mint a madár..."

Platón műveinek kommentált összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai kutatásai alapján szükség szerint javítva, átdolgozva vagy teljesen új fordításban közli az egyes dialógusokat, s tartalmazza az eddig magyarul nem olvasható szövegeket is.

 
1 895 Ft
Akció: 1 515 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  A NAGYOBBIK HIPPIÁSZ, A KISEBBIK HIPPIÁSZ, LAKHÉSZ, LÜSZISZ

Szerző: Platón

Fordító: Mészáros Tamás, Steiger Kornél

Atlantisz Könyvkiadó, 2003

 

"Hát ő nem éppen kifinomult lélek..., hanem közönséges senki, akit nem érdekel más, csak az igazság."

Platón műveinek kommentált összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai kutatásai alapján szükség szerint javítva, átdolgozva vagy teljesen új fordításban közli az egyes dialógusokat, s tartalmazza az eddig magyarul nem olvasható szövegeket is.

 
1 595 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PHILÉBOSZ

Szerző: Platón

Atlantisz Könyvkiadó, 2001

 

"Itt van előttünk, borkeverő mesterek előtt két forrás: a gyönyörűségek forrását most mézhez hasonlítom, a tudás kijózanító és bortalan forrását pedig fanyar és egészséges vízhez. Ezeket kell tehát a lehető legszebben összekeverni."

A Philébosz új, filozófiailag, nyelvileg megbízható fordítása, a jegyzetek és a kísérő tanulmány Horváth Judit munkája. Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai kutatásai alapján szükség szerint javítva, átdolgozva vagy teljesen új fordításban közli az egyes dialógusokat, s tartalmazza az eddig magyarul nem olvasható szövegeket is.

 
1 595 Ft
Akció: 1 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
IÓN. MENEXENOSZ

Szerző: Platón

Atlantisz Könyvkiadó, 2000

 

"Mert lenge lény a költő és szárnyas és szent, s mindaddig nem képes alkotni, míg az isten el nem töltötte, józansága el nem hagyta, és többé nincsen benne értelem." Platón műveinek új, kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai kutatásai alapján szükség szerint javítva, átdolgozva vagy teljesen új fordításban közli az egyes dialógusokat, s tartalmazza az eddig magyarul nem olvasható szövegeket is. Az igényes olvasót kísérő tanulmányok és jegyzetek segítik.

 
1 895 Ft
Akció: 1 515 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A LAKOMA

Szerző: Platón

Fordító: Telegdi Zsigmond, Horváth Judit

Atlantisz Könyvkiadó, 2005

 

"Eredeti természetünk szerint teljes egészek voltunk, s a teljesség vágyát és keresését hívjuk Erósznak. Később azonban vétkeink miatt szétválasztott bennünket az isten."

Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai kutatásai alapján szükség szerint javítva, átdolgozva vagy teljesen új fordításban közli az egyes dialógusokat, s tartalmazza az eddig magyarul nem olvasható szövegeket is.

 
1 895 Ft
Akció: 1 515 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  LÁTÁM A SÁTÁNT, MINT A VILLÁMLÁST LEHULLANI AZ ÉGBŐL - A KERESZTÉNYSÉG KRITIKAI APOLÓGIÁJA

Szerző: Girard, René

Fordító: Sujtó László

Atlantisz Könyvkiadó, 2013

 

René Girard a jelentős francia filozófus és irodalomtörténész tudományos és oktatói pályája jórészt az Egyesült Államokhoz köthető, ahol több neves egyetemen is tanított. 2005 óta a Francia Akadémia tagja.

 

E könyvében a kereszténység kritikai apológiáját nem teológiai alapokon, hanem racionális bizonyítások útján írja meg. Valójában a zsidó-keresztény vallási tradíció rendkívül eredeti antropológiáját tárja az olvasó elé, magáévá téve Simone Weil egyik gondolatát, miszerint az Evangéliumok mindenekelőtt egy „emberelméletet”, egy antropológiát tartalmaznak, és csak ez után tekintendők „Istenelméletnek”, teológiának.

 
3 295 Ft
Akció: 2 635 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MENÓN

Szerző: Platón

Fordító: Bárány István

Atlantisz Könyvkiadó, 2013

 

"Én vagyok a legnagyobb zavarban és útvesztőben, amikor másokat összezavarok."

 

A Menón – viszonylagos rövidsége ellenére – korszakos jelentőségű dialógusa az életműnek: azok a meghatározó platóni elképzelések, amelyek az etika, a lélekvándorlás, az anamnészisz, az ideaelmélet, a matematika és az eszkatológia vonatkozásában megfogalmazódnak, és amelyeket általában a platóni filozófia legfontosabb jellemzőiként tartanak számon, ebben a dialógusban fordulnak elő először.

 

A dialógust gazdag jegyzetapparátus és a fordító utószava kíséri.

 

Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai kutatásai alapján szükség szerint javítva, átdolgozva vagy teljesen új fordításban közli az egyes dialógusokat, s tartalmazza az eddig magyarul nem olvasható szövegeket is.

 
2 295 Ft
Akció: 1 835 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
METAFIZIKAI ÉS TEOLÓGIAI ELŐADÁSAI

Szerző: Kant, Immanuel

Fordító: Mesterházi Miklós

Szerkesztő: Ábrahám Zoltán

Atlantisz Könyvkiadó, 2013

 

Immanuel Kant metafizikai és racionális teológiai tárgyú egyetemi előadásairól készült lejegyzések - magyar nyelven először.

"Nem menthetjük föl magunkat eszünk használata alól, mert azzal a teremtés célját

hiúsítjuk meg.

De meddig kalauzol el az ész?

A metafizika tulajdon eszünk önismerete, annak a megismerése, honnan is meríti fogalmait azokról a dolgokról, a lehetőségről és lehetetlenségről, melyekről mit sem taníthat a tapasztalat.

Ha megtaláltam ezt a forrást, kikutatom, milyen messze is juthatok a dologgal,

és melyek is eszünk határai.

A metafizikai kérdések bele vannak szőve eszünk természetébe. Van-e kezdete

ennek a világnak? Van-e bennünk valami, ami magától van? Van-e jövő?

Ezeket a kérdéseket egyetlen ember sem tolhatja el egészen magától.

Itt vannak, és válaszra várnak."

 
3 995 Ft
Akció: 3 195 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A SUMMA THEOLOGIAE KÉRDÉSEI A JOGRÓL

Szerző: Aquinói Szent Tamás

Szent István Kiadó, 2011

  

„Tamás a tudósnak és a szentnek csodálatosan összehangzó tökéletessége. Mélységes hit és alázatosság, imádság, munka, a kereszt tövében való eszmélődés, a lélek benső békéje, egyensúlya teszik személyét és munkáját naggyá. Mint bölcselő és hittudós az igazságot keresi egyedül; a bölcseletben a tekintély nála nem föltétlen, az igazságot önmagáért keresi. A hit a kiindulópontja, a hit és tudás harmóniájára törekszik és ezt halhatatlan műveiben el is éri. A középkornak ő a legvilágosabb, legegységesebb elméje; rendszerében benne él a gyökeres átgondoltság, a módszer alaki tökéletessége, az összes problémákat átfogó egyetemesség. Alig van modern társadalmi, bölcseleti kérdés, melyre ő már választ nem adott volna ezelőtt hétszáz évvel. Nem a részletkutatásban nagy, hanem az összefoglaló rendszer az ő érdeme, melyet találóan hasonlítanak a gótikus dómokhoz.” Szabó Szádok

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
BEVEZETÉS A LOGIKÁBA

Szerző: Bolberitz Pál

Szent István Kiadó, 2010

 

A logika az a klasszikus filozófiai tudomány, mely a gondolkodás, mint emberi tevékenység helyességéről tárgyal, illetve azok törvényeivel foglalkozik. Teszi ezt azért, hogy a törvények ismeretében képes legyen megállapítani: vajon az értelem helyesen működik-e, vagy sem, amikor a valóságot megismeri? Bolberitz Pál professzor úr könyve nélkülözhetetlen segítséget nyújt minden bölcseletet kedvelő ember számára.

 

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KRISZTUS FEGYVERZETÉBEN

Szerző: Rotterdami Erasmus

Szent István Kiadó, 2000

 

Rotterdami Erasmus tanítója volt egész Európának, Nyugatnak és Keletnek, Északnak és Délnek. A humanisták koronázatlan fejedelme volt, de hatása nem korlátozódott századára; a könyvtárnyi Erasmus-filológia kimutatta hatását Shakespeare-re ugyanúgy, mint Lessingre. Goethére vagy a nagy francia moralistákra, Cervantesre ugyanúgy, mint Pope-ra s a neveket sorolhatnánk még hosszan. Ma, az Európa gondolat újjászületésének korában az Európai Unió kulturális csereprogramját nem véletlenül nevezték el róla. A Krisztus fegyverzetében (Enchiridion militis christiani) tulajdonképpen alkalmi írás.

 
1 950 Ft
Akció: 1 755 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A POSZTMODERN

avagy a kései kapitalizmus kulturális logikája

Szerző: Fredric Jameson

Noran Libro Kiadó, 2010

 

Fredric Jameson, a Duke Egyetem professzorának célja, hogy pontosítsa a „posztmodern” fogalmát. Széles területen vizsgálja a posztmodernt, a „magas” művészettől a tömegkultúráig, üzleti elméletektől az építészetig, a festészettől a „punk” filmig, a videó művészettől az irodalomig.

„Fredric Jameson, nemzetközileg elismert irodalomteoretikus, az Egyesült Államok egyik legjelentősebb kortárs gondolkodója, a posztmodernizmus kutatásához hatalmas anyagot szolgáltat, mind műalkotásokat, mind elméleti vitaanyagot; összekapcsolja a kulturális változásokat a kultúra helyszíneinek változásaival az élet egész struktúráján belül, melyet a gazdaságtörténet új szakasza, a globalizmus termelt ki. Szigorú tudományossággal elemzi és értelmezi tanulmányának tárgyát.” (Jonathan Arac)

A kötet a James Russell Lowell Prize (www.mla.org) nyertese. A szerző 2008-ban a Holberg Prize díjazottja volt.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AFORIZMÁK ÉS MAXIMÁK ÉVEZREDEK GONDOLATKINCSÉBŐL

Kossuth Kiadó, 2013

 

Több mint 600 aforizmát, maximát tartalmaz ez a kötet, mintegy 2500 esztendő terméséből válogatva, 24 témakörben. Az aforizmák, maximák 133 szerzőtől származnak; akik között olyan kiválóságokat találhatunk, mint például Platón, Arisztotelész, Seneca, Marcus Aurelius, Kempis Tamás, Montaigne, Baltasar Gracián, La Rochefoucauld, Pascal, Spinoza, Voltaire, Luc de Clapiers Vauvenargues, Kant, Goethe, Joseph Joubert, Schopenhauer, John Stuart Mill, Tolsztoj, Bertrand Russell, Albert Schweitzer és Erich Fromm. A bibliográfiával is ellátott gyűjteményt Miklós István állította össze.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A BOLDOGSÁGRÓL

Szerző: Władysław Tatarkiewicz

Kossuth Kiadó, 2010

 

Az emberi boldogság már az ókor óta foglalkoztatja a gondolkodókat, de talán egyetlenegy sincs, amely a maga teljességében vizsgálná. Ez a könyv részletesen taglalja a boldogság négy fogalmát és változatait, forrásait és tényezőit, pozitív és negatív szabályait, az élvezeteket, a szenvedéseket, az apró örömöket, a lelki egészséget. Kiderül, hogy az emberek nem is törekednek annyira a boldogságra, mint hiszik magukról, vagy akkor jutnak hozzá a leggyorsabban, amikor a legkevésbé gondolnak rá.

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VIGASZTALÁSOK

MARCIA, POLYBIUS, HELVIA VIGASZTALÁSA

Szerző: Seneca

Kossuth Kiadó, 2010

 

 „Akármeddig vádolhatjuk a végzetet, megváltoztatni nincs erőnk: fölmered előttünk keményen és könyörtelen; sem átokkal, sem zokogással meg nem indítja őt senki sem; nem irgalmaz, semmit nem bocsát meg soha senkinek. Szüntessük hát haszontalan könnyeinket; mert ez a fájdalom minket is előbb a sírba visz, mint hogy a holtakat visszahozná közénk: mivel pedig csupán meggyötör, de semmiképp meg nem enyhít, mindjárt a kezdet kezdetén szakítanunk kell vele, s el kell zárni lelkünket az üres vigasztaló szólamok, a nekikeseredett tomboló gyász elől. Mert ha a józan meggondolás nem apasztja el könnyeink árját, a végzet ugyan soha nem apasztja el.”

 
990 Ft
Akció: 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
CARL SCHMITT - EGY SZELLEMI KALANDOR

Szerző: Techet Péter

Attraktor, 2013

 

Carl Schmitt - a 20. századi német társadalomtudomány (jog, filozófia, teológia egyaránt) "fenegyereke", akit kiátkoztak politikai szerepvállalása és "unorthodox" nézetei miatt, illetve akiért rajongtak és akit mesternek tekintettek mindezen társadalomtudományok nagyjai - Raymond Aron szerint "Euróla legokosabb koponyája" - az ő munkásságát elemzi tanulmányciklusában Techet Péter, szellemesen, konfrontatívan, széles történeti háttérrel és kitekintéssel a politikai és kulturális környezetre.

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FILOZÓFIAI INTUÍCIÓK – FILOZÓFUSOK AZ INTUÍCIÓRÓL

Szerkesztette: Forrai Gábor

L'Harmattan Kiadó, 2013

 

Az intuíció a filozófiában az igazság közvetlen felismerését jelenti. Az intuitív megismerés ugyanolyan közvetlen, mint az érzékszervi észlelés, csakhogy nem a környezetünkről nyújt információt, hanem meglehetősen absztrakt és általános ismereteket nyújt.

 

Az ókortól egészen napjainkig a filozófusok többsége úgy gondolta, hogy az intuíciónak kulcsszerepe van az emberi megismerésben, nem utolsósorban a filozófiai megismerésben. De pontosan mi ez a szerep, és miért tarthatjuk az intuíciót tudásunk valódi forrásának? E kérdések annál is fontosabbak, mert az intuíció megbízhatóságot többször érték támadások.

 

A kötetben szereplő írások részben az intuícióval kapcsolatos álláspontokat tekintik át az ókortól napjainkig, részben az intuícióval kapcsolatos jelenlegi kérdéseket tárgyalják.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
VLAGYIMIR SZOLOVJOV

Szerző: Farkas Zoltán

Attraktor, 2013

 

A filozófusportrékat felvonultató sorozat 2012-ben kiadott ezen legújabb darabja a hazánkban is népszerű orosz vallásbölcselőről szóló első magyar nyelvű nagymonográfia.

 

Részletesen ismerteti Szolovjov életét, műveit, s a társadalmi - szellemi környezetet, amelyben alkotott.

 
3 900 Ft
Akció: 2 925 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A NŐI SZÉPSÉGRŐL

Szerző: Agnolo Firenzuola

Attraktor, 2010

 

A mű egy jellegzetes reneszánsz filozófiai dialógus, ahol tudós módon értekeznek a női szépségről: megtudjuk, hogy mely női testrésznek milyennek kell lennie, hogy megközelítse a tökéletes szépség ideáját, továbbá beható ismereteket nyerhetünk keblek, bokák, nyakak és szemek színéről, arányáról, állagáról. Mindezt a fordító részletes jegyzeti és utószava teszi vonzóbbá.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A BÁLVÁNYOK ALKONYA - MIKÉNT FILOZOFÁLUNK A KALAPÁCCSAL

Szerző: Friedrich Nietzsche

Attraktor, 2010

 

Nietzsche egyik utolsó munkája, melyben a filozófus nem sokkal elméje elborulása előtt összefoglalta tanítását. A kötetet a fordító rövid tanulmánya kíséri és jegyzetapparátus segíti az olvasót.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
AZ EMBERI MÉLTÓSÁG FILOZÓFIÁJA

Szerző: Barcsi Tamás

Typotex Kiadó, 2013

 

Ez a könyv az emberi méltóság gyakran használt fogalmát értelmezi filozófiai szempontból. Mit jelent a dignitas hominis Cicerónál, az ember istenképűsége a keresztény szerzőknél, az ember mint öncél Kantnál? A kötetben az emberi természetre alapozott méltóság felfogásai mellett a kantiánus és az elismeréselméleti tradícióhoz kötődő, illetve jogfilozófiai koncepciókról, valamint a megfogalmazott kételyekről olvashatunk. A történeti és kortárs teóriák bemutatása után a szerző az emberi méltóság tiszteletének elvét egy általa kidolgozott elméleti keretben, az értékkorlátos diskurzusetika vázlatában helyezi el. Az elv összetevőit ismert morális viták mentén értelmezi, és a fontosabb problémák tisztázását újabb szempontokkal bővíti. A felmerült kérdések közül néhány: mit jelent az emberi élet szentsége? Milyen alkotóelemei vannak a cselekvési szabadságnak, és mit mondhatunk a szabadság határairól? Hogyan érvelhetünk a túlzott gazdasági liberalizmussal szemben? Miként fogjuk fel az eutanázia kérdését, milyen morális álláspontot alakítsunk ki az új humán biotechnológiai eljárásokkal kapcsolatban?

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A DIONÜSZOSZI VILÁGSZEMLÉLET

Szerző: Friedrich Wilhelm Nietzsche

Attraktor Kiadó, 2013

 

Az Attraktor kiadó Nietzsche-sorozatának legújabb kötete több rövid, de fontos tanulmányt tartalmaz a 19. század talán legélőbb, legfontosabb filozófusának életművéből. "A dionüszoszi világszemlélet" című írás Niezsche görög művészetről és világképről szóló elméletének egyik korai megfogalmazása, mely eredetileg egy hosszabb munka része lett volna, s melyet a szerző nem dolgozott ki végül. További tanulmányok szólnak "A zenéről és a szóról", "A nyelvek eredetéről", valamint profetikus szavakat olvashatunk a "Pillantás a népek jelenébe és jövőjébe" címen összeállított töredékekben. A kötetet a fordító jegyzetei és utószava teszik teljessé.

 
2 200 Ft
Akció: 1 650 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.