Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Filozófia, esztétika


Sorrend:

-10%
 A LÉLEK HALHATATLANSÁGA AVAGY ATHANASIA; MI A FILOZÓFIA?

Szerző: Bernard Bolzano

Szent István Kiadó, 2001

           

Új sorozatunk, A vallásbölcselet kiskönyvtára a Fides et ratio főcímet viseli, így utalva a sorozat tartalmára: a hit és az ész kapcsolatának kérdéseit próbálja megvilágítani. Ritka kincseket adunk az olvasó kezébe: a vallásbölcselet évezredes történetének kevéssé ismert, mégis csillogó gyöngyszemeit; olyan műveket, melyek a katolikus keresztény gondolatvilág körében érdekfeszítő módon vetettek föl örökérvényű kérdéseket. A klasszikus veretű műveken túl a sorozat kiterjed a kortárs gondolkodás kiemelkedő vallásbölcseleti alkotásaira is, melyek alapvetően meghatározzák korunkat. A közeljövőben várható új kötetek (a sorrend nem végleges): Marsilio Ficino: Írások a platonizmusról, Immanuel Kant: Isten létezése, Johann Gottlieb Fichte: Vallástan, avagy tanítás a boldog életről, F. W. J. Schelling: A kinyilatkoztatás filozófiája, Max Scheler: A filozófia lényege, Hans Urs von Balthasar: A világ szíve, Alfred North Whitehead: A vallás születése, Báró Brandenstein Béla: Bevezetés a filozófiába, Emerich Coreth: A metafizika vázlata, Franz Brentano: Vallásfilozófiai írások. Sorozatszerkesztő: Mezei Balázs és Paul Richard Blum

 
1 200 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
VEGYES NÉZETEK ÉS MONDÁSOK

Szerző: Friedrich Wilhelm Nietzsche

Attraktor, 2012

 

Nietzsche egyik kevésbé ismert önálló munkája, melyben elemzi az általa kedvelt témákat: újkori morált, annak kialakulását, a művészetről és a tudományról alkotott nézeteit, valamint az ideológia és a politika kérdéseit. A kötetet a fordító tanulmánya kíséri és jegyzetapparátus is segíti az olvasót.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A MORÁL GENEALÓGIÁJA

Szerző: Friedrich Wilhelm Nietzsche

Attraktor Kiadó, 2012

 

Nietzsche egyik fő műve, melyben elemzi az általa „főellenségnek” tekintett újkori morált, annak kialakulását, s máig ható érvényű megállapításokkal szolgál a modern korról. A kötetet a fordító tanulmánya kíséri és jegyzetapparátus is segíti az olvasót.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FILOZÓFIA MINT DE(KON)STRUKCIÓ: HEIDEGGER ÉS DERRIDA

Szerkesztette: Nyirő Miklós

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Amikor a hagyomány értelemkontinuitása földcsuszamlásszerű töréseket szenved, amikor az áthagyományozottak értelemvesztése, kiüresedése, talajtalanná válása egyre általánosabb tapasztalattá válik, természetszerűleg tör felszínre a múlttal való kritikai szembenézés igénye. Az európai filozófiai hagyománynak a – már a tizenkilencedik század folyamán erőteljesen előrevetülő, a huszadik század során azonban még tovább mélyülő – krízise számos, a filozófia önfelülvizsgálatára irányuló kísérletet eredményezett. E kísérletek közt a hagyományunkat uraló teoretikus-metafizikai szemlélet¬mód és fo¬galmiság lebontását célzó heideggeri destrukció, valamint az ahhoz kapcsolódó, e destrukciót bizonyos értelemben radikalizáló derridai dekonstrukció markánsan elkülönülő, sajátos vonulatot képez.

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A NINCSBŐL A VAN FELÉ

Gondolatok az élet értelméről

Szerző: Hankiss Elemér

Osiris Kiadó, 2012

 

Feljutni a Mount Everest jeges-sziklás csúcsaira? Elindulni egy törékeny hajón az Északnyugati-átjáró felfedezésére? Megírni a Divina Commediát? Megoldani az élet keletkezésének titkát? Nagy Sándorként meghódítani a fél világot? Ikaroszként felrepülni a nap közelébe? - Igen, mindez nagy kaland. De nem törpül-e el mégis a végső nagy kaland mellett? Életünk céljának, értelmének keresése, életünk átalakítása tartalmas emberi sorssá: nem ez végül is a lefontosabb emberi kaland?Könyvében Hankiss Elemér áttekinti azt,hogy az elmúlt két-három évezredben az emberiség nagy gondolkodói,tudósai,művészei és mindennapi emberei milyen választ próbáltak adni arra a kérdésre,hogy: Mi lehet az emberi élet értelme? A könyv az EMBERI KALAND SOROZAT 4. kötete.

 

 
3 280 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-20%
 ENGEDELMESKEDVE PARANCSOLNI. A MEXIKÓI NEOZAPATIZMUS POLITIKAI TANULSÁGAI

Szerző: Carlos Antonio Aguirre Rojas

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Milyen tanulságok vonhatók le az 1994 januárjától – a kelet-európai rendszerváltozásokat követően, ám Seattle és a társadalmi világfórumok megszerveződése előtt – kibontakozó mexikói neozapatista mozgalom közel két évtizedes történetéből? Miért Chiapasban, „a haza legelfeledettebb zugában” (ahogyan a neozapatisták mondják) szökött szárba ez a mozgalom? S miért Mexikóban, Latin-Amerikában? Mit jelent és milyen üzenetet hordoz a neozapatista „másmilyen politika”, hogyan működik a „másmilyen demokrácia” és a „jókormányzati junta”, s mennyiben fejez ki az indián őslakosok eme bázismozgalma egyetemes követeléseket? Mennyiben testesíti meg az 1968 utáni mexikói baloldali társadalmi-politikai küzdelmek szintézisét, és milyen helyet foglal el a Latin-Amerika-szerte létező s feljövőben lévő rendszerellenes és antikapitalista mozgalmak között?

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A LIBIDÓ ANTINÓMIÁJA (ÉS MÁS PARADOXONOK)

Szerző: Szabó Zsigmond

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A szerelemi elragadtatás beavatás a legvalóságosabb valóság természetébe. Egy olyan állapotba, amelyben a létezés, a létezés tudata és e létező tudatosság gyönyöre nem különböznek egymástól. Éppen ezért a szerelmi elragadtatásban elért megismerést „affektív cogito”-nak lehetne nevezni. De miért hasonlik meg a szerelemben a vágy önmagával? Miért kell arra vágynom, amire legkevésbé sem vágyom? Miből fakad a libidó antinómiája

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ ÉRTELEM DIMENZIÓI

Szerző: Ullmann Tamás

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A fenomenológia tulajdonképpeni tárgya az értelem, hiszen a megtapasztalt valóságot mindig valamilyen értelemben fogjuk fel. Ez az a sokalakú közvetítő, ami a tudat és a tudat által megtapasztalt dolgok, tényállások, események kapcsolatát szabályozza és tartalommal tölti meg. Az értelem nem a megjelenő valóság része, viszont a valóság minden megjelenése, a valóságot megtapasztaló minden felfogás az értelem fogalmára épül. A kötet tematikusan egymáshoz illeszkedő tanulmányai az értelem aspektusos jellegét, valamint az értelem egymástól eltérő, de komplementer viszonyban álló dimenzióit igyekszik bemutatni.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ ANTIK FILOZÓFIA

Második, javított és bővített kiadás

Szerző: Halasy-Nagy József

Quintus Kiadó, 2011

 

Halasy-Nagy József filozófus, filozófiatörténész (1885-1976), az antik filozófia egyik legjobb magyarországi ismerője életének egyik főművét veheti most kezébe az olvasó. Az először 1934-ben megjelent műről így vall szerzője: ,,A szellem történetét úgy képzeltem el szolgálni, ha nagy gondolkodók életét és műveit magyarázom, ezért a főtörekvésem egész életem folyamán arra irányult, hogy nemzetemet egy alapos filozófiatörténettel ajándékozzam meg.

 
4 500 Ft
Akció: 4 050 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A LÉLEK SZENVEDÉLYEI ÉS MÁS ÍRÁSOK

Szerző: René Descartes

Dékány András fordításának felhasználásával fordította Boros Gábor és Gulyás Péter

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Descartes A lélek szenvedélyei című munkája halála előtt néhány hónappal jelent meg etikai nézeteinek legteljesebb kifejtéseként. Láthatóvá válik benne, hogyan kapcsolta össze Descartes a mechanikára épülő új filozófia alapgondolatait a hagyományos keresztény gondolkodás alapelemeivel annak érdekében, hogy a tudományok és a vallás az új filozófia átfogó rendszerében egységesen léphessenek fel. A szenvedélyelméletként kimunkált új filozófiai etika így nem egy diszciplína a sok közül, hanem kitüntetett rendszertani jelentőségű terület.

 

A kötetet Charles Le Brun szenvedélyek és a festészet kapcsolatáról szóló értekezése, további Descartes szövegrészletek, Spinoza és Malebranche egy-egy írása, valamint Boros Gábor elemző tanulmánya egészíti ki.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
 A MÁSIK IGAZSÁGA. ÜNNEPI KÖTET FEHÉR M. ISTVÁN TISZTELETÉRE

Szerkesztette: Lengyel Zsuzsanna Mariann, Jani Anna

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Jelen kötet Fehér M. István professzor úrnak a filozófia területén végzett tudományos kutatói, oktatói és iskolateremtő munkásságát méltató tanítványok és kollégák közös munkájának eredménye. Létrejöttének célja természetesen nem egy lezárt életmű méltatása, hanem kapcsolódás egy folyamatosan gazdagodó életműhöz, egy jövőt formáló, alkotó ember példájához, amelyre a Vele való közös munka adott lehetőséget. Kötetünk a hála és elismerés kifejezése mellett, azzal a nem titkolt szándékkal született, hogy teret adjon a hermeneutika vonzáskörzetében alkotó szerzők önálló munkáinak, legfrissebb kutatási eredményeinek bemutatására.

 
3 300 Ft
-20%
 LOGIKA ÉS GONDOLKODÁS. A MEGISMERÉS ELMÉLETEI A KORAI FELVILÁGOSODÁSBAN

Szerkesztette: Pavlovits Tamás

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

E kötet a korai felvilágosodás ismeretelméleti problémáiba kíván betekintést nyújtani két részben. Az első rész a 17. század legjelentősebb logika-kézikönyvével, az Arnauld és Nicole által Descartes és Pascal szellemében írt ún. Port-

Royal logikával foglalkozik. A Logika szövegéből olyan átfogó szemelvénygyûjteményt közlünk, amely alkalmas a mű egészének bemutatására, valamint három tanulmányt, amelyek segítséget adnak a Logika értelmezéséhez. A kötet második

részében francia és magyar filozófiatörténészek tanulmányai olvashatók arról, miként értelmezték a korai felvilágosodás gondolkodói Bacontól Leibnizig a különböző lelki fakultások (képzelet, ítélet, értelem) szerepét a megismerésben.

 
3 100 Ft
Akció: 2 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 AZ ÉRZELMEK FILOZÓFIÁJA. SZISZTEMATIKUS-TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK

Szerkesztette: Boros Gábor, Szalai Judit

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A kötet tanulmányai magyar nyelven első alkalommal mutatják be az érzelmek filozófiai értelmezésének néhány lehetőségét, megindokolva ezzel mindjárt azt is, hogy miért van szükség a filozófia bevonására az érzelmek vizsgálatába a pszichológiai, neurológiai s más megközelítések mellett.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 TEÓRIA ÉS PRAXIS KÖZÖTT, AVAGY A FILOZÓFIA GYAKORLATI ARCÁRÓL

Szerkesztette: Bakos Gergely OSB

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Vajon mit jelent a sapientia? Hogyan segíthet a filozófia,a bölcsesség szeretete jobbá, igazabbá, boldogabbá, bölcsebbé válni? Miként változott teória és praxis, filozófiai elmélet és gyakorlat viszonya évszázadokon át kultúránkban?

Mi időszerűt, milyen ma is használható bölcsességet tanulhatunk e hagyományból? – Az itt összegyűjtött írások kitekintenek a kultúrafilozófia, a kortárs filozófia és a lélektan területeire, sőt a hermeneutika és a lelkivezetés lehetséges szintézisére is. E kötet egyként kívánja figyelembe venni a hazai hermeneutika filozófia elmélyültségét és alaposságát, valamint a fenomenológiai ihletésű, egyúttal a filozófiai hagyomány egészét figyelembe vevő új magyar vallásbölcseleti kezdeményezést, végül pedig a filozófiai praxis hazai filozófiai irodalmunkban való megjelenésére is föl szeretné hívni a figyelmet.

 
2 400 Ft
Akció: 1 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 ELJÖVENDŐ MÚLT. GENEALÓGIA NIETZSCHÉNÉL, HUSSERLNÉL ÉS HEIDEGGERNÉL

Szerző: Schwendtner Tibor

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A könyv Nietzsche genealógiai elgondolásait fenomenológiai perspektívából, Husserl és Heidegger történeti elmélkedéseinek fényében próbálja újraértelmezni és a genealógiát mint a történeti önmegismerés programját bemutatni. Ez a fenomenológiai interpretáció szemben áll Michel Foucault vállalkozásával, aki a saját, inkább a posztmodernhez közelítő filozófiai törekvéseit kísérelte meg alátámasztani a nietzschei genealógia öntörvényű értelmezésén keresztül. Foucault a hangsúlyt egyértelműen a szétszakítottság, önazonosság- és eredethiány mozzanataira helyezi, melyek – legalábbis szerinte – a genealógiai gondolkodás fő jellemzői.

 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 AZ ÁRNYJÁTÉKOS. SÖREN KIERKEGAARD IRODALOMTÖRTÉNET, ESZMETÖRTÉNET ÉS HATÁSTÖRTÉNET METSZÉSPONTJAIN

Szerző: Nagy András

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

„Az »árnyjáték« igencsak kedvelt műfaja volt Kierkegaard-nak. Nemcsak Tivoliban – Koppenhága tarka, dinamikusan fejlődő szórakoztatónegyedében – csodálhatta meg ennek különféle változatait, optikai játékosságát és különös »mimézisét«, de vásári arcélfestőktől, papírkivágás-készítőktől kezdődően a színházban felbukkanó »sziluettekig« szemlélhette a »Schattenspiel« megannyi fajtáját és sajátosságát. A XIX. század első felében […] mind fontosabbá váltak a korszak gondolkodói, művészei számára a festészetben érzékelhető és visszaadható fény- és árnyviszonyok, különösen Dánia északi részén, Skagenben, de a Kierkegaard kedvelte Gillelejeében a tengerparton, vagy akár apja szülőföldjén, Jütlandon. Az árnyékok sajátos szerepe, viszonyuk a valósághoz, illúziókeltő erejük és forrásukkal való dinamikus kapcsolatuk folyamatosan foglalkoztatta Kierkegaard-t, olykor éppen műfajteremtő következményekkel […]

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
TÁJAK ÉS EMBEREK - TANULMÁNYOK AZ EL ESPECTADOR-BÓL

Szerző: José Ortega y Gasset

Attraktor Kiadó Kft., 2008

 

A legnagyobb spanyol filozófus esszéi a spanyol tájakról, a spanyol emberekről, hazájáról, az emberi szellemről és az érzelmek világáról – töprengések történelemről, művészetről és a lét más alapvető kérdéseiről.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
ELMÉLKEDÉSEK LEIBNIZRŐL

Szerző: José Ortega y Gasset

Attraktor Kiadó Kft., 2005

 

A legismertebb és legnépszerűbb spanyol filozófus posthumus főműve - töprengések Arisztotelész, Leibniz, Heidegger és mások filozófiai nézetei kapcsán.

 
4 200 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
LEIBNIZ GYAKORLATI FILOZÓFIÁJA

Szerző: Boros Gábor

Attraktor Kiadó Kft., 2009

 

A legjelentősebb újkori bölcselők életét és munkásságát elemző sorozat legújabb monográfiája a Szegedi Tudományegyetem oktatójának tollából. A kötet részletesen elemzi Leibniz szerteágazó munkásságának leglényegesebb kérdéseit.

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
MICHEL FOUCAULT GONDOLKODÁSA

Szerző: Sutyák Tibor

Attraktor Kiadó Kft., 2007

 

A hazánkban is népszerű francia filozófusról szóló első magyar nyelvű monográfia - részletesen ismerteti Foucault életét, műveit, s a társadalmi-szellemi környezetet, amelyben alkotott.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
SCHELLING ÉLETE ÉS FILOZÓFIÁJA

Szerző: Gyenge Zoltán

Attraktor Kiadó Kft., 2005

 
3 600 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A FELELŐSSÉGRŐL

Szerző: Ingarden

Attraktor Kiadó Kft., 2008

 

A lengyel kultúra modern klasszikusait bemutató sorozatunk kötete a Németországban és Lengyelországban egyaránt ismert és elismert filozófus rövid terjedelmű, de annál mélyrehatóbb írása az emberi felelősségről, filozófiai megalapozásáról, s ennek kapcsán a szerző antropológiai nézeteiről.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
EGYKOR ÉS MOST

Szerző: Thomas Carlyle

Attraktor Kiadó Kft., 2010

 

A XIX. századi brit történettudomány és filozófiai gondolkodás egyik meghatározó konzervatív alakjának alapműve korának Angliájáról, a korabeli kapitalista viszonyok gazdasági, morális és történetfilozófiai aspektusairól.

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 VÁLASZUTAK (KONCEPCIÓK ÉS VITÁK A KANT UTÁNI FILOZÓFIÁBAN)

Attraktor Kiadó Kft., 2007

 

A neves magyar szerzőgárda - Bartha Judit, Kruzslicz Anita, Hrubi Attila, Weiss János - átfogó, kitekintésekben bővelkedő tanulmánykötete a Kant filozófiai fordulatát követő gondolati fejleményekről, a szellemi útelágazásokról és gondolati zsákutcákról. A klasszikus német filozófia eddig hazánkban még nem ismert szegmense kerül megvilágításra.

 
3 400 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
AZ IDENTITÁS DILEMMÁI

Szerző: Schöpflin György

Attraktor Kiadó Kft., 2004

 

"A vizsgálódásom középpontjában álló modern európai állam rendkívül sikeres politikai eszköz és a politikai küzdelmek fontos színtere. Szándékaim szerint ehelyütt csak néhány vonatkozására koncentrálok, elsősorban a kultúra, állam és identitáspolitika közötti kapcsolatra, az állam által, illetve az ellene folytatott identitásteremtés természetére, valamint a hatalommegosztás állammal kapcsolatba hozott formáira. Kísérletet teszek a globalizáció által kikezdett állam mai értékeléseinek áttekintésére, valamint az állam és etnicitás közötti érintkezési felület vizsgálatára. Európára koncentrálok, és nem érzem úgy, hogy Európa-központúságom magyarázatra szorulna."

 
3 600 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
STUTTGARTI MAGÁNELŐADÁSOK

Szerző: Schelling

Attraktor Kiadó Kft., 2007

 

A kötet Schelling érett korszakának egyik alapvető művét tartalmazza, amely eredetileg egyetemi előadássorozatként hangzott el. A kötetet a fordítónak, valamint Gyenge Zoltán, Schelling magyar monográfusának részletes tanulmányai kísérik és bőséges jegyzetapparátus is segíti az olvasót.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A MAGÁNY METAFIZIKAI STRUKTÚRÁJA

Szerző: Salamon János

Attraktor Kiadó Kft., 2003

 

A magánynak, mint az izoláció alanya és tárgya közötti viszonynak a dualitás a logikai alapja. Metafizikai dimenzióval csak akkor bővül a kép, amikor ez a dualitás dualizmussá válik, amikor az alany vágyának tárgyától magát ontológiailag különbözőnek látja. És végül, a magány morális tartalommal akkor telik meg, amikor az alany ezt a valóságnak magasabb vagy tisztább formájától, vagy éppen a valóságtól magától való izolációként éli meg. Ha a kozmoszban maga körül széttekintő ember ezt a szuper-valóságot immanensnek fogja föl akkor az Ideák után vágyódik, ha viszont transzcendensnek, akkor Isten után. Ennek megfelelően beszélhetünk a metafizikai folytonosság megszakításának két fajtájáról: az égi és a kozmikus magányról.

 
1 600 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
ESSZÉ A NYELVEK EREDETÉRŐL

Szerző: Jean-Jacques Rousseau

Attraktor Kiadó Kft., 2007

 

A francia felvilágosodás klasszikus filozófusának máig érvényes nyelvfilozófiai alapműve - először magyarul! A kötet függelékében Condillac nyelvfilozófia értekezése, valamint a fordító tanulmánya.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 RICHARD WAGNERNEK, GEORG BRANDESNEK ÉS JACOB BURCKHARDTNAK ÍRT ÖSSZES LEVELEI

Szerző: Nietzsche

Attraktor Kiadó Kft., 2008

 

Nietzsche három, talán legfontosabb levelezőpartnerének küldött összes fennmaradt levelét tartalmazza a kötet - fontos életrajzi adalékokkal és a művek magyarázatát/kiegészítését tartalmazó részletekkel, melyek a filozófus életének éa munkájának megismeréséhez elengedhetetlenek. A kötetet a fordító tanulmánya kíséri és a szükséges jegyzetapparátus segíti az olvasót.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
JÓN ÉS GONOSZON TÚL

Szerző: F. W. Nietzsche

Attraktor Kiadó Kft., 2010

 

Nietzsche egyik újabb főműve, melyben kiteljesíti támadását az újkor morálja ellen, s máig ható érvénnyel elemzi a modern kort. A kötetet a fordító tanulmánya kíséri és jegyzetapparátus is segíti az olvasót.

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
HAJNALPÍR – GONDOLATOK A MORÁLIS ELŐÍTÉLETEKRŐL

Szerző: Nietzsche

Attraktor Kiadó Kft., 2009

 

Nietzsche egyik főműve, melyben megkezdi támadását az újkor morálja ellen. A kötetet a fordító tanulmánya kíséri és jegyzetapparátus is segíti az olvasót.

 
3 400 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
AZ ANTIKRISZTUS – ÁTOK A KERESZTÉNYSÉGRE

Szerző: Nietzsche

Attraktor Kiadó Kft., 2005

 

Nietzsche egyik legnagyobb vihart kavaró és megjelenése óta folyamatosan elemzett, támadott és védelmezett munkája, melyben a filozófus nem sokkal elméje elborulása előtt összefoglalta a kereszténységhez való ambivalens viszonyulását. A kötetet a fordító részletes tanulmánya kíséri és bőséges jegyzetapparátus segíti az olvasót.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
SORS-HAGYATÉK

Szerző: Lánczi András

Attraktor Kiadó Kft., 2009

 

Az egyik legismertebb magyar konzervatív politikai filozófus összefoglaló "nietzsche-i" könyve a mai magyar valóságról, politikáról, ideológiákról, művészetekről és társadalmi kérdésekről.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
AZ UTÓPIA MINT HAGYOMÁNY

Szerző: Lánczi András

Attraktor Kiadó Kft., 2005

 

A kötetben található írások itt, már most, folyamatában elemezve tárják elénk a közelmúlt eseményeit. Az első cím alatt négy cikk A posztkommunizmus ellen címet viseli, és a szovjet típusú berendezkedéssel szemben a konzervatív állam, a konzervatív politika ismérveit és irányzatait, motivációit érteti meg velünk.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A GONOSZSÁG GYÖKEREI

Szerző: John Kekes

Attraktor Kiadó Kft., 2007

 

A gonoszság állandóan fenyegeti az emberi állapotot. A vallási, ideológiai, faji és etnikai konfliktusokban, az igazságtalan háborúkban, a terrorista támadásokban, az erőszakos bűntényekben és a kábítószerkereskedelemben ártatlan embereket ölnek, kínoznak és csonkítanak meg. A világon mindenütt számtalan áldozat életét dönti romba a kegyetlenség, a kapzsiság, az előítélet és a fanatizmus. A gyalázat gyalázatot szül. Milliók táplálnak magukban fortyogó gyülöletet vélt vagy valós ellenségeikkel szemben. A barbárság erői állandóan áttörik a rend vékony rétegét, s fenyegetik az emberiség jelentős részének biztonságát. E könyv célja, hogy magyarázatot adjon arra, miért cselekszenek így az emberek.

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AZ EGALITARIZMUS ILLÚZIÓI

Szerző: John Kekes

Attraktor Kiadó Kft., 2004

 

Az Amerikában élő, ismert, magyar származású filozófus legújabb kötetében jónéhány konkrét történelmi példa alapján elemzi a baloldali-liberális gondolat egyik legkedvesebb rögeszméjét: az emberei egalitarizmust, azaz az emberek szélsőségességig vitt egyenlőségének tanát, annak eredetét és lehetséges magyarázatait. Sorra veszi a különféle modern egalitariánus nézeteket, majd pedig saját megoldási javaslatát terjeszti elő.

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A FILOZÓFIA LÉNYEGE

Szerző: Dilthey

Attraktor Kiadó Kft., 2007

 

A XX. század elejének meghatározó német gondolkodója ebben a művében a filozófia alapkérdéseit, valamint a filozófia és a vallás, a lelki élet és a tudományok kapcsolatát boncolgatja. Első magyar fordítás. A kötetet a fordítók részletes tanulmánya kíséri.

 
1 900 Ft
Akció: 1 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
KIERKEGAARD

Szerző: Dévény István

Attraktor Kiadó Kft., 2003

 

A Svájcban élő magyar könyvtáros, filozófiatörténész könyve kiváló bevezetést nyújt az egyik legnépszerűbb modern filozófus munkásságának megismeréséhez. A szerző ismerteti Kierkegaard életútját, fontosabb műveit, s mindezt a társadalmi és tudományos háttérbe ágyazva. Teszi mindezt a szokásos tudományos "bikkfanyelv" mellőzésével: stílusa olvasmányos, s az egyik legnehezebben olvasható, de egyben a legnagyobb kihívást jelentő filozófus munkásságát így elérhetővé teszi a fiatalabb, vagy a filozófiatörténetben kevésbé járatos olvasók előtt is. A kötet vége hosszabb kitekintést nyújt Kierkegaard 20. századi utóhatásáról.

 
3 800 Ft
Akció: 2 850 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
AZ EMBER MÉLTÓSÁGA

Szerző: Barcsi Tamás

Attraktor Kiadó Kft., 2005

 

A szerző a pécsi egyetem oktatója – könyve részletesen elemzi az emberi méltóságra vonatkozó klasszikus filozófiai nézeteket, majd pedig sorra veszi a témával kapcsolatos modern filozófiai-etikai és jogi kérdéseket, olyan témakörökben, mint a társadalmi igazságosság, az egyenlőség, az eutanázia, genetika, abortusz. Egyaránt megtaláljuk a kötetben az elméleti és a gyakorlati jogi/bírói megközelítések ismertetését.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KÍNAI FILOZÓFIA ÉS VALLÁS A KÖZÉPKOR HAJNALÁN

Szerkesztette: Hamar Imre, Salát Gergely

Balassi Kiadó, 2005

 

A könyv a kínai gondolkodástörténet egy kevésbé  ismert időszakába, a korai középkorba (i. sz. 1–4. század)  nyújt betekintést. Ebben az időszakban tovább fejlődtek  az ókori filozófiai iskolák, emellett új vallási és filozófiai  elképzelések jelentek meg Kínában. A kötet a korszak  filozófiai és vallási irodalmával ismerteti meg az olvasót  öt olyan korabeli szövegen keresztül, amelynek korábban  nem volt magyar fordítása. A klasszikus kínai eredetiből  készült fordításokat egy-egy tanulmány kíséri, amely  az adott szöveget és a benne megjelenő eszméket  mutatja be. A közölt írások között szerepel konfuciánus  szellemben írt jogtörténeti munka (Ban Gu: Értekezés  a büntetésekről és a törvényekről), kérdés-felelet formájú  értekezés a korabeli kínai vallásosságban fontos szerepet  játszó halhatatlanokról (Ge Hong: Az Egyszerűséget  Magához Ölelő Mester, 2. fejezet), halhatatlanok  életrajzainak gyűjteménye (Ge Hong: Halhatatlanokról  szóló feljegyzések), egy írás a taoista talizmánokról  (Ge Hong: Az Egyszerűséget Magához Ölelő Mester,  17. fejezet), továbbá az első ismert kínai buddhista  apológia (Mou mester eloszlatja a kételyeket). A kötet  fordítói és szerzői az ELTE BTK Kelet-ázsiai  Tanszékének munkatársai: Hamar Imre, Kósa Gábor,  P. Szabó Sándor, Prutkay Csaba és Salát Gergely.

 
1 900 Ft
Akció: 1 710 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
A KOMMUNISTA ASZKETIZMUS ESZTÉTIKÁJA

Szerző: Szolláth Dávid

Balassi Kiadó, 2011

 

Mit kezdhet a huszadik századi magyar kommunizmus emlékezetével manapság az irodalomtörténet? Ez az a fő kérdés, amely e munka különböző tárgyú és módszertani megközelítésű fejezeteit összefogja. A könyv olyan határterületen vizsgálódik, amely a huszadik század mai, rendszerváltás utáni irodalomtörténet-írásában meglehetősen elhanyagolttá vált. Az irodalomtörténeti esztétizmus ugyanis a posztstrukturalista elméletek, a hatalomelméletek, kultúrantropológia irányzatainak recepcióját voltaképpen azért sürgeti immár több mint egy évtizede, hogy ezen elméletekkel többnyire homlokegyenest ellenkező modernista értékrend és kánon konzerválását, átmentését, „újraolvasás”-nak is nevezett frissen tartását szolgálja. Az „újraolvasás” révén dehistorizált és dekontextualizált szövegek betagozódnak a szépirodalom hagyományos kategóriájába, hiszen a nyelvi megelőzöttség tapasztalata ellenére mégiscsak valamiképpen értékhordozónak bizonyulnak. Elfoglalják a helyüket az egyvonalú, célképzetes irodalomtörténeti narratívában, és egy olyan kánonban intézményesülnek, amely sajátos módon egyszerre tud posztmodern és nemzeti lenni. 

 
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
TEST ÉS TEATRALITÁS

Szerző: P. Müller Péter

Balassi Kiadó, 2009

 

A nyugati bölcselet ambivalensen viszonyul az emberi testhez, és hasonló ambivalencia jellemzi a színház, a teatralitás iránti viszonyt is. Ez a kettős ambivalencia egy tőről fakad, és többek között folytonos újratermelődése és újrahagyományozódása mutat rá test és teatralitás mélyen gyökerező kapcsolatára. Bár néhány évtizede mind a filozófiában és a társadalomtudományokban, mind a színháztudományban jelentősebb érdeklődés mutatkozik egyfelől a test, másfelől a teatralitás iránt, a kettő közötti kapcsolat mibenlétének, sajátosságainak, folytonosan átalakuló viszonyának vizsgálata ez idáig nem kapott kellő figyelmet. A könyv szemléletének és szerkezetének alapja az, hogy az egyes részek a test felől értelmezik a teatralitást, és a teatralitás összefüggésében vizsgálják a testet. „Amit a testről mondhatunk, az igaz a színházra is.” (Jacques Derrida) „A nyugati kultúrában már régóta elfojtott tény, hogy minden kulturális alkotásnak az emberi test az alapja, és hogy a test cselekvések útján teremt kultúrát.” (Erika Fischer-Lichte)

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
 PERLEKEDŐ ROKONOK: ANALITIKUS FILOZÓFIA ÉS FENOMENOLÓGIA.

Szerkesztette: Bács Gábor, Forrai Gábor, Molnár Gábor, Tőzsér János

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

A 20. század elején a filozófia két ágra, az analitikus és a kontinentális filozófiára szakadt. E két filozófia azóta saját problémái mentén fejlődik, és sajnálatos tény, hogy lényegében nem reflektálnak egymás eredményeire.

A kötetben levő tanulmányok egy része az analitikus és kontinentális filozófia (különösen a fenomenológia) viszonyával foglalkozik, a köztük levő párbeszéd lehetőségeit keresve. Másik részük bizonyos elmefilozófiai problémákról, illetve az analitikus filozófia és analitikus filozófiatörténet módszeréről szól.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 SARTRE ÉS MERLEAU-PONTY. A FRANCIA FENOMENOLÓGIA KLASSZIKUS KORSZAKA

Szerkesztette: Ullmann Tamás, Váradi Péter

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

Jean-Paul Sartre (1905–1980) és Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) a példátlanul gazdag francia fenomenológia kimagasló alakjai. Azonos hagyományhoz kapcsolódtak, de életpályájuk és filozófiai alapállásuk is eltérő volt. Sartre a közéleti ember, az entellektüel archetípusává vált, aki a fenomenológiától egy az aktuálpolitikához látszólag szorosabban kötődő filozófiai irányzat, a marxizmus felé mozdult el. Vele szemben Merleau-Ponty mindvégig kitartott a fenomenológia mellett, és elsősorban ennek köszönhető, hogy mára a nyelvtudománytól az orvostudományon át az építészetig számos tudományterületre gyakorol megtermékenyítő hatást.

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A CSELEKVÉS HEGELI KONCEPCIÓJA

Szerző: Michael Quante

Fordította: Drimál István

L’Harmattan Kiadó, 2011

 

A Hegellel foglalkozó bőséges szakirodalomban eddig kevéssé foglalkoztak a cselekvés fogalmával, jóllehet azt a hegeli rendszer kiemelkedő helyén, a Jogfilozófia alapvonalainak moralitásról szóló fejezetében szakkifejezésként találjuk. Még kevésbé találunk olyan értekezést, amely cselekvéselméleti megfontolások összefüggésében járna utána Hegel cselekvésfogalmának.Az utóbbi közel húsz év német filozófiájának egyik legenergikusabb alakja, Michael Quante (1962) első könyv alakban megjelent műve ezeket a cselekvéselméleti problémákat az analitikus és a pragmatikus filozófia legújabb eredményei alapján dolgozza fel.

 

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A VÉGESSÉG HERMENEUTIKÁJA. AZ IDŐ MINT FILOZÓFIAI PROBLÉMA MARTIN HEIDEGGER GONDOLKODÁSÁBAN

Szerző: Lengyel Zsuzsanna Mariann

L’Harmattan Kiadó, 2011


Martin Heidegger (1889–1976) 20. századi német filozófus gondolkodását kezdettől fogva meghatározta az idő problematikájával való konfrontáció. Vajon mit hozott az időnek ez a felfedezése és kidolgozása az ember számára? Mit jelent egy olyan filozófia a gondolkodás számára, amely kiemelten kezeli véges időbeliségünk szempontját? A végesség hermeneutikájának legfőbb nehézsége nyilván abban áll, hogyan értelmezhető a lét egészéhez való viszony ott, ahol a lét idői történésként van elgondolva. Nem jelent-e az idő kitüntetettsége szükségtelen bezárkózást a kontingencia és szubjektivitás területére? A végesség hangsúlyozása nem torzítja-e perspektivikusan egy filozófiai gondolkodás egész felépítését? Hogyan lehet a végességet a teljességgel együtt elgondolni, ha a gondolkodás a kontingenciától és a végességtől sem kíván megszabadulni, mivel önmegértése érdekében szüntelenül viszonyulnia kell hozzá? A véges idő határai között hogyan lehet megőrizni a hagyományos metafizikák által képviselt átfogó-transzcendentális perspektíva távlatait? Miként lehetséges a hermeneutika észlelési szintjén univerzális érvényesség igényével fellépő filozófia? Heidegger egész filozófiája értelmezhető úgy, mint válaszkeresés e kérdésekre. Jelen kötet szerzője e problémakör kiemelésével követi nyomon az életmű legfontosabb műveit az 1910-es évektől egészen a ’60-as évekig.

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A TŐKÉN TÚL. KÖZELÍTÉSEK AZ ÁTMENET ELMÉLETÉHEZ. IV. RÉSZ. A TÁRGYALT TÉMÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK

Szerző: Mészáros István

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

1995-ben jelent meg Londonban és New Yorkban a tőkeviszony és a tőkerendszer velejáró korlátait s meghaladásuknak történelmi lehetőségeit elemző, monumentális, angol nyelvű filozófiai mű, amelyet azóta gyakran a szerző „opus magnumaként” emlegetnek világszerte. Ennek befejező, negyedik része jelenik meg most magyarul.

 

 
2 350 Ft
Akció: 1 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A TŐKÉN TÚL. KÖZELÍTÉSEK AZ ÁTMENET ELMÉLETÉHEZ. III. RÉSZ. A TŐKERENDSZER STRUKTURÁLIS VÁLSÁGA

Szerző: Mészáros István

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

A tőke leküzdhető és leküzdhetetlen korlátait kutatja ez az angol eredetiben 1995-ben megjelent, monumentális, négyrészes elméleti munka, amelynek immár harmadik kötete is eljuthat az érdeklődő magyar olvasókhoz. Szerzője az eredeti marxi fölfogásnak megfelelőn beszél tőkéről: mint olyan társadalmi-gazdasági viszonyról, amely korántsem a kapitalizmus sajátja, még ha korunkban éppenséggel ebben a társadalmi formációban tapasztalhatjuk is uralkodó szerepét. A történelem során a mai nemzedékek kerültek először olyan helyzetbe, hogy bizonyítva láthatják: a kapitalizmus előtt és után is létezett s létezik tőkeviszony. Az utóbbi sajátos uralma volt az ún. létező szocializmus, a többletmunka politikai eszközökkel végzett kiaknázásán alapuló, szovjet típusú tőkerendszer.

 
3 650 Ft
Akció: 2 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MARXIZMUSTÓL A POSZTMARXIZMUS FELÉ?

Szerző: Göran Therborn

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

Ebben a magvas és széles panorámát nyújtó munkában a világ egyik legkiemelkedőbb társadalomtudósa, a Cambridge-i Egyetem szociológia tanszékének vezetője a marxizmus 20. századi útját, illetve a 21.századi radikális elméletalkotásban nyomon követhető örökségét elemzi.

Therborn egyrészt történeti áttekintést nyújt a marxizmus és a kritikai elmélet elmúlt száz évéről, másrészt azt is megvizsgálja, hogy miként alakul az ezredforduló – többek között Žižek, Negri, Badiou nevével fémjelezhető – radikális gondolkodása. A modernitásról, a posztmodernről és a posztmarxizmusról folyó viták áttekintése segítségével lényegében azt veszi szemügyre, hogy a marxista, illetve a Marxhoz kötődő elméleti áramlatok miképpen birkóznak meg a változó szellemi és politikai-gazdasági környezettel.

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 LUKÁCS GYÖRGY ÉS SZOCIALISTA ALTERNATÍVA. TANULMÁNYOK ÉS DOKUMENTUMOK.

Összeállította és szerkesztette: Krausz Tamás

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

A lukácsi életmű sorsának óriási tétje van. Vajon életben marad-e egy olyan társadalom (legalább elméleti) lehetősége, amely nem egyszerűen jogi-politikai egyenlőségre, hanem a társadalmi-gazdasági egyenlőségre épül? E kötet olyan tanulmányokat és dokumentumokat közöl, amelyek filozófiailag-elméletileg a lukácsi alternatíva megalapozottságát bizonyítják. Hiszen ez az életmű a sztálinizmus és a kapitalizmus elutasítása mentén formálódott meg egy olyan társadalom létrejöttének lehetősége mellett érvelve, amely embermilliókat tesz képessé arra, hogy saját szervezeteiken keresztül ellenőrizzék életviszonyaikat.

 

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.