Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

L'Harmattan Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >J-L >L'Harmattan Kiadó

Sorrend:

-20%
 MŰTÁRGYAK A BONCTEREMBEN – TANULMÁNYOK AZ ORVOSLÁS ÉS A KÉPZŐMŰVÉSZET TÁRGYKÖRÉBŐL

Szerző: Németh István

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Németh István immár több mint húsz éve publikál rendszeresen a Lege Artis Medicinae (LAM) orvostudományi folyóirat kulturális rovatában különböző képzőművészeti és kultúrtörténeti témákat érintő tanulmányokat, amelyeket lényegében egyetlen dolog köt össze: közvetve vagy közvetlenül mindegyiknek van valamilyen orvostörténeti vonatkozása. A most megjelenő kötetben ezek közül 22 tanulmány kapott helyet.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FOLYOSÓRÓL FOLYOSÓRA - A VARIÁNSOK ÚTVESZTŐI KÖZÖTT

Szerző: Rudasné Bajcsay Márta

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A könyv tárgya elsősorban a variálódás természetének vizsgálata, egy bizonyos népzenei típus dallamaira énekelt ballada változatain. A dallamtípus 75 „Fehér László”- balladája szövegelemzése során, a gazdag szempontrendszerű összehasonlítás révén kirajzolódnak a változatok egyéni és általános jegyei. Követhetővé válik, mennyiben lehet a ’mindig más’ egyszersmind ’ugyanaz’, vagyis hogyan marad a szóbeliségben élő, folyton változó szöveg mindvégig „a Fehér László-ballada”.

 
4 990 Ft
Akció: 3 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A GRIMM-MESÉKTŐL A MODERN MONDÁKIG - FOLKLORISZTIKAI TANULMÁNYOK

Szerző: Nagy Ilona

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Hogyan jött létre a legnagyobb hatású európai mesegyűjtemény, a Grimm testvérek gondozta Gyermek- és házi mesék? Kik voltak a mesemondók, hogyan gyűjtötték össze a fivérek a szövegeket és miként alakították azokat íróasztaluknál? Hogyan jut el a népmese az élőszótól a nyomtatásig, hogyan formálja a gyűjtő, a szerkesztő, a kiadó a meseszöveget? Mi előzi meg a mesemondást, hogyan kezd bele a mesemondó meséjébe, miként reagálnak arra hallgatói, s egyáltalán: hogyan épül fel a történetmondás folyamata? Miben különböznek a női és a férfi mesemondók elbeszélései?

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
EGY HADMÉRNÖK ÉLETÚTJA - HARIS BÉLA 1901-1979

Szerző: Okváth Imre

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Jelen kötetben egy olyan ember életpályája bontakozik ki az Olvasó előtt, aki kivételes „modern kori polihisztorként”(kiváló tervező–gépészmérnök, bátor katona, tehetséges rajz- és festőművész, kiemelkedő sportoló) élte túl a huszadik század vérzivataros korszakait.

Haris Béla hadmérnök alezredes élete természetesen nem egyedi a diktatúrák emberpróbáló évtizedeiben, hiszen tíz- és tízezrek osztoztak hasonló vagy még súlyosabb megpróbáltatásokban. Ami kiemeli őt a meghurcoltatást és kitaszítottságot elszenvedő kortársai közül, az elfeledett vagy tudatosan elfeledtetni kívánt magas színvonalú mérnöki munkáinak nagy száma, szilárd katolikus jelleme és erkölcsisége.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 SOKSZÍNŰ POLITIKATUDOMÁNY – BAYER JÓZSEF 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

Szerkesztette: Sipos Balázs

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A kötet célja, hogy megpróbálja érzékeltetni a politika „parttalanságát” (folyamatosan változó kiterjedését) és a politikatudomány sokszínűségét. Pontosabban azt, hogy a politikával való tudományos foglalkozásnak nagyon sok lehetősége létezik, mivel a politikatudomány számtalan témát és megközelítési módot kínál, a társtudományok vagy határtudományok pedig – a filozófiától a szociológián át a történetírásig – még ki is egészítik ezeket.

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MÚLTBA ZÁRT JELEN, AVAGY A TÖRTÉNELEM HERMENEUTIKÁJA

Szerző: Gábor György

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Mintha átaludnánk közös történelmünket, hogy aztán felriadva a különös álmok keltette rémületből, memóriánkra, fantáziánkra s nemegyszer előítéleteinkre támaszkodva kíséreljük meg az éjszaka látottak felidézését.

De ne feledd: a te álmod csakis a tiéd. Nincs kollektív álom, még ha az álmok számtalan vissza-visszatérő elemet hordoznak is. A te álmodról csakis te rendelkezel, s annak elbeszélése kizárólag téged illet. Álmodat megoszthatod másokkal, de az álom és a narratíva sosem cserél gazdát. Ócska zsarnokok szokták felfuvalkodott dölyfükben azt gondolni, hogy beteges történelmi vízióikat kollektív vágyálmokká képesek dirigálni, mintha csak valamennyien szinoptikusok módjára látnánk és gondolnánk ugyanazt. Súlyosan tévednek, még akkor is, ha kezükből evő szolgáik önfeledten hitetik el magukkal, hogy uruk álma voltaképpen az övék is.

 
3 490 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 MŰVÉSZET ÉS MESTERSÉG I. – TISZTELGŐ KÖTET R. VÁRKONYI ÁGNES EMLÉKÉRE

Szerkesztette: Horn Ildikó–Várkonyi Gábor

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A két kötetben olvasható tanulmányokkal tanítványok, kollégák és pályatársak tisztelegnek R. Várkonyi Ágnes tudósi és kutatói életműve előtt. Történészek, művészet- és irodalomtörténészek írásai jelzik, mennyire komplex módon szemlélte az őt körülvevő világot és kutatta a számára oly kedves korszakot, a kora újkort. A tanulmányokban visszaköszön az a szellemiség, amely a kora újkort nem a válság, hanem az értékmentés és az új értékek megszületésének időszakaként értelmezi. Az útkeresés, a jövőre való felkészülés kapott hangsúlyt a korszak politikai, gazdasági és társadalmi életében, nagy formátumú államférfiak, politikusok, művelt hivatalnokok, polgárok és művészek tervezték a háborúba kényszerült ország jövőjét. A több mint félszáz tanulmány új kutatási eredményekre alapozva rajzolja meg ezt az igen nehéz, de rendkívül fontos kort, a művészet, tudomány és mesterség egységében, éppen úgy, ahogy azt R. Várkonyi Ágnes is hirdette.

 
4 990 Ft
Akció: 3 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 MŰVÉSZET ÉS MESTERSÉG II. – TISZTELGŐ KÖTET R. VÁRKONYI ÁGNES EMLÉKÉRE

Szerkesztette: Horn Ildikó–Várkonyi Gábor

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A két kötetben olvasható tanulmányokkal tanítványok, kollégák és pályatársak tisztelegnek R. Várkonyi Ágnes tudósi és kutatói életműve előtt. Történészek, művészet- és irodalomtörténészek írásai jelzik, mennyire komplex módon szemlélte az őt körülvevő világot és kutatta a számára oly kedves korszakot, a kora újkort. A tanulmányokban visszaköszön az a szellemiség, amely a kora újkort nem a válság, hanem az értékmentés és az új értékek megszületésének időszakaként értelmezi. Az útkeresés, a jövőre való felkészülés kapott hangsúlyt a korszak politikai, gazdasági és társadalmi életében, nagy formátumú államférfiak, politikusok, művelt hivatalnokok, polgárok és művészek tervezték a háborúba kényszerült ország jövőjét. A több mint félszáz tanulmány új kutatási eredményekre alapozva rajzolja meg ezt az igen nehéz, de rendkívül fontos kort, a művészet, tudomány és mesterség egységében, éppen úgy, ahogy azt R. Várkonyi Ágnes is hirdette.

 
5 990 Ft
Akció: 4 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A BÖLCSESSÉG ÚTJA – TANULMÁNYOK A BÖLCSESSÉG KÖNYVÉRŐL

Szerző: Luca Mazzinghi

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Az időszámítás fordulópontja körül született Bölcsesség könyve kulturális interakciók gyümölcse. Alexandriai szerzője az Ízisz-kultusz, a különböző misztériumvallások hiedelmeit, a sztoicizmus és a középplatonizmus eszméit rendkívüli könnyedséggel ötvözi a zsidó ősök hagyatékával. A hellenisztikus kultúra és a zsidó hagyományok iránt érdeklődő olvasók Luca Mazzinghi hozzáértő vezetésével ismerhetik meg a könyv gazdagságát. Történelem és a történelem megértése iránti igény eleven párbeszéde a mű, találkozások közege: tradíció és modernitás; tanult, átadott ismeretek és praxis; egyén és közösség; vallás és erkölcs találkozásának terepe.

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI MŰVÉSZCSOPORT 1900–1914

Szerző: Tóth Károly

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Tóth Károly könyve a hódmezővásárhelyi művészcsoport történetét dolgozza fel több szempont szerint. A kötet nem kizárólag az itt alkotó művészekre (Tornyai János, Rudnay Gyula, Endre Béla, Pásztor János) koncentrál, hanem egy tágabb körképet kíván nyújtani arról, hogy a századforduló vidéki Magyarországán milyen művésztelepek és művészcsoportok működtek, ezeket milyen elvek és célok vezették. A könyv betekintést enged a magyar és az európai művésztelepek kutatástörténeti hátterébe, feltárja az „alföldi festészet” fogalmának kialakulását, illetve bemutatja, hogy a művészek miként járultak hozzá egy vidéki város kulturális és művészeti életének fellendítéséhez, a helyi néprajzi múzeum megalapításától a kerámiaművészeti műhely létrehozásáig.

 
4 990 Ft
Akció: 3 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A HATALOM KÖDÉBEN – BEVEZETÉS A REALISTA POLITIKAELMÉLETBE

Szerkesztette: Szűcs Zoltán Gábor–Gyulai Attila

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A hatalom ködében könnyű szem elől téveszteni az igazságot. De talán az sem biztos, hogy van kiút a ködből. Mióta kiderült, hogy a történelem vége csak egy illúzió volt, s biztonságosnak hitt világunk újabb és újabb fenyegetésekkel szembesül, a politikai realizmus régi kérdései újra aktuálissá váltak. Bízhatunk-e abban, hogy az igazság végül győzedelmeskedik? Létrehozható-e egy olyan politikai rendszer, amely képes önmagát fenn- tartani és megvédeni minden fenyegetéstől és nem fordul önmaga és hívei ellen? Vagy pedig azt kell gondolnunk, hogy végül a hatalmas lesz az, aki mindig eléri, amit akar? Rászorul-e a valódi hatalom bármiféle igazolásra saját erőfölényén kívül?

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 TANULMÁNYOK VARGYAS LAJOS SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

Szerkesztette: Vargyas Gábor

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Egy új sorozat első kötetét tartja kezében az olvasó. A Summa Ethnographicát a szükség szülte. Az utóbbi években, évtizedekben robbanásszerűen felgyorsult a tudományos és tudománypolitikai élet. Csak a tágabb értelemben vett néprajztudományban (történeti etnográfia, folklorisztika, társadalomnéprajz, szociokulturális antropológia stb.) tucatnyi tematikus konferencia, kerekasztal, megemlékezés, vitaülés megrendezésére kerül sor évente, amelyek publikálása szétfeszítené a szaktudományos folyóiratok rendelkezésre álló kereteit. Anyagaik – jó esetben – hiányosan, sok éves késés után látnak napvilágot itt-ott, a lehetőségek függvényében.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 ETERNAL RETURN? THE SPECTER OF RADICALISM AMONG YOUNG PEOPLE IN EUROPE AND HUNGARY

Szerkesztette: Murányi István

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

The studies in the present volume are based on the empirical data of a recently completed MYPLACE project (Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement, FP7-SSH-2010-1, GA Number: 266831). According to the objective of the four-year-long project, completed with the participation of researchers from 14 countries, the research concept – ‘how young people's social participation is shaped by the shadows (past, present and future) of totalitarianism and populism in Europe’ - did not focus on the comparison of national political cultures and heritages based on different classifications but on the pan-European approach.

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LÉNÁRD SÁNDOR – VILÁGOK VÁNDORA

Szerzők: Lénárt-Cheng Helga–Vajdovics Zsuzsanna

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Lénárd Sándor, a magyar születésű legendás író, orvos, műfordító nevét sokan ismerik. Két világháborún átívelő kalandos élete Magyarországról Bécsbe, Rómába, majd a brazíliai őserdő szélére vetette. Egyik levelében Karinthy Ferenc így udvarol neki: „…nagy ember vagy, méltó mind az irodalmi, mind az orvosi Nobel díjra, latinul pedig jobban tudsz, mint Vergilius es Boethius együtt.” Ugyanakkor bosszantotta is Karinthyt, hogy nem tudta hová tenni ezt az öt nyelven író, gyönyörűen muzsikáló, bennszülötteket gyógyító különc alakot.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
 ŐEXCELLENCIÁJA KÍVÁNSÁGÁRA – SZÍNHÁZ, KULTÚRA ÉS POLITIKA A FASIZMUS OLASZORSZÁGÁBAN

Szerző: Fried Ilona

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Az újonnan alapított Olasz Királyi Akadémia, az olasz fasizmus legfontosabb kulturális és tudományos intézménye 1934-ben a prózai színházról rendezte meg negyedik nemzetközi „Volta” konferenciáját, mely az intézmény céljához híven, az olasz kultúra új korszakát volt hivatott reprezentálni belföldön és külföldön egyaránt. A konferencia fontosságát jelzi, hogy Mussolini, a „Főnök”, később „Őexcellenciája, a kormányfő” személyesen, illetve a sajtóirodáját vezető vején, Galeazzo Cianón keresztül kísérte figyelemmel a szervezést, majd a rendezvényt.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAR SZOBRÁSZAT MESTEREI

Szerző: Ludmann Mihály

L'Harmattan Könyvkiadó, 2016

 

A szobrászat az egyik legősibb művészeti ág, amelynek alkotásaival naponta találkozhatunk épületeken vagy köztereinken. Éppen ezért kevésbé figyelünk rá, hiszen a művek belesimulnak az ember által teremtett környezetbe, annak természetes részeiként. Azonban, ha elmélyedünk a szobrászat világában, sokszínű és változatos művészet tárul fel előttünk. Jelen könyv célja az elmúlt évszázadokban élt jelentős magyar szobrászok életművének bemutatása és fontosabb műveinek elemzése. Így a kötet segítségével a szobrászat, ez a kevésbé hangsúlyos művészeti ág közelebb kerülhet a művészet iránt érdeklődőkhöz.

 
4 990 Ft
Akció: 3 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SEHOL SEM TELJESEN JELEN

Szerző: Julio Cortázar

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A Cortázar-életműsorozat legújabb kötete az eddig ismeretlen, esszéíró Cortázarral ismertet meg bennünket, aki éppolyan izgalmas és sokszínű, játékos és váratlan, mint a novella- vagy a regényíró.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
SENKIFÖLDJE

Szerző: Marton László Távolodó

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Senkiföldjén csupa ódon holmi – levelek, fényképek, könyvek és bakelitlemezek – között keresi a helyét e novellafüzér kiégett hőse. Bárhova is keveredik a világban, először a bolhapiacra látogat el. Felkutatott tárgyai hol megrendítő, hol mulatságos emlékeket csalnak elő, de azokban mindig közös a mélységes személyesség és a fanyar humor. Ez a kettősség olyan hangoltságot teremt, ami nemcsak jellegzetessé, de roppant élvezetessé is teszi – az író és zenei újságíró – Marton László Távolodó stílusát. S az már csak hab a tortán, hogy egyik-másik történetéből nem maradhattak ki kedvenc együttesei sem.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
JÉZUS CSODÁIRÓL SZÓLÓ ELBESZÉLÉSEK

Szerző: Bekő István Márton

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Miképpen segít hozzá a recepciókritika a Jézus csodáiról szóló elbeszélések megértéséhez? Miképpen nézhetett ki az első befogadók olvasata?

Melyek azok a tényezők és folyamatok, amelyek befolyásolják Jézus csodáinak közösségi megértését? Milyen szerepe van az olvasónak? Hát a szövegnek? Milyen mechanizmusokkal képes a szöveg az értelmezést befolyásolni vagy irányítani?

Hogyan jelentkeznek a csodaelbeszélések értelmezésének klasszikus szempontjai az új hermeneutikai szempontok figyelembevétele által?

E kérdésekre keresi a választ Márk evangéliumának öt csodaelbeszélése által a szerző.

 
3 500 Ft
Akció: 2 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KÉP, KÉPZELET, FANTASZTIKUM

A fantázia mesterei a XIX-XX. századi olasz irodalomban Collóditól Calvinóig

Szerző: Lukácsi Margit

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A FANTÁZIA a megismerés egyik lehetséges útja. A bizonyos történeti gyökerekkel, kanonizáltnak tekinthető tematikával, jellegzetes retorikai eljárásokkal rendelkező fantasztikus elbeszélést Todorov alapvető műve, a Bevezetés a fantasztikus irodalomba megjelenése után az olasz irodalomtörténet-írás fokozott érdeklődéssel figyelte. A ’fantasztikus’ szó más jelentéssel bír a francia és az olasz irodalmi nyelvhasználatban. A franciában elsősorban a rémisztő hatást keltő elbeszéléseket hívják fantasztikus elbeszélésnek, melyek emocionális olvasói viszonyulást feltételeznek.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
 A PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS PERSPEKTÍVÁI – TISZTELGŐ KÖTET RITOÓK MAGDA 80. SZÜLETÉSNAPJÁRA

Szerkesztette: Kissné Viszket Mónika

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Ritoók Magda a hazai pszichológiai tanácsadás alapítója, hosszú időn át az ELTE Pszichológiai Intézetében a Tanácsadás Pszichológiája Tanszék vezetője, a Tanácsadó szakpszichológus szakirányú továbbképzés és az ELTE Életvezetési Tanácsadás elindítója, a felsőoktatási kortárs segítés megalapozója hazánkban és a Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület létrehozója. Munkássága és egyénisége által a pszichológiai tanácsadás nagy fává terebélyesedett hazánkban. Ennek a terebélyesedő szép fának lelkiismeretes gondozója kezdetektől Ritoók Magda. Őt köszönti a kötet a 80. születésnapja alkalmából.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 AZ ISMERETLEN ISMERŐS – TANULMÁNYOK A BASKORTOSZTÁNI UDMURTOK VALLÁSÁRÓL

Szerző: Tatyjana Minnijahmetova

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Tatyjana Minnijahmetova könyve egyedülálló a magyar könyvkiadásban. A szerző ugyanis maga is udmurt, a keresztény térítés elől a Kámától kelet-re menekült ősök leszármazottja. Tanulmányai rítustanulmányok, vagyis Minnijahmetova a naptári szokásokhoz, az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokásokkal, a szent helyekkel, a gyógyítással kapcsolatos rítusokkal foglalkozik, illetve a háznak és részeinek (például a kút és a fürdőház) rituális, szakrális aspektusait mutatja be.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 ELFORDÍTOTT LÁTÓHATÁR – A POÉTIKAI TÉR NEMES NAGY ÁGNES KÖLTÉSZETÉBEN

Szerző: Lengyel Valéria

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

„Fölülről látni ezt az udvart, az apró, öt ház udvarát, mindig fölülről és haránt” – ez a Város, télen kezdete. Bár az udvar e részlet kitüntetett motívuma, a sorokon átívelő leírás emberi térészlelésről árulkodik. A Nemes Nagy-lírában e máshol is megfigyelhető térészlelésből és a helyek motivikai jelenlétéből adódik jelen monográfia két, egymással összefüggő témája: a térbeliség és a sorokban megbújó személyi jelen-lét irodalomtudományi tárgyalása.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
FŐUTCÁK, ÜZLETUTCÁK – MEGÚJULÁS ÉS FEJLESZTÉS

Szerkesztette: Kocsis János Balázs

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Nem volt, nincs, nem lesz falu, városrész, város főutca nélkül. Spontán vagy tervezett módon főutcává minősül egy-egy hosszabb vagy rövidebb útvonal, rátalálnak az üzletek, az intézmények, léte eggyé válik a várossal. Fizikai állapota, használata, hangulata azonban nem csak a hely, hanem a kor tükre is. A könyv az éppen megújulók közül ismertet néhányat, az átalakulási folyamat fizikai és társadalmi közegét, eredményeit. Többek között Budapesten, Madridban, Łódźban, New York-ban, Berlinben, Edinburgh-ben, Bécsben járunk… A főutcák, ahogy a különböző szakterületekről érkező szerzők (építész, szociológus, közgazdász, környezetpszichológus, geográfus, környezetmérnök, kommunikáció szakértő, stb.) írásai mutatják, újjáélednek, mindig és mindenhol újjáéledhetnek. (Benkő Melinda, építész-urbanista, tanszékvezető, BME Urbanisztika Tanszék)

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
APORIÁK PRÓBATÉTELE

Szerző: Kicsák Lóránt

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Az Aporiák próbatétele tizenkét tanulmánya a jelenkori filozófiai viták tizenkét alapproblémáját mutatja be: a filozófia mint teória és mint performativitás kérdésétől ember és természet viszonyának kérdésén át a társadalmi tervezés és a totális állam aporiáin keresztül egészen a tolerancia és másság elvi és gyakorlati határainak kitapogatásáig

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 TÚL POSZTOKON ÉS IZMUSOKON – MŰVÉSZETELMÉLETI TANULMÁNYOK

MMA Ösztöndíjas Tanulmányok sorozat 1.

Szerkesztette: Falusi Márton–Kocsis Miklós– Kucsera Tamás Gergely

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A Túl posztokon és izmusokon című kötetben fiatal kutatók teszik közzé egy nagyívű kutatási projekt keretében született tanulmányaikat. A könyv a politika és az esztétikum kapcsolatát, valamint a művészetfilozófiai koncepciók társadalmi relevanciáját bemutató kutatások eredményeit gyűjti össze. Az idézett, hivatkozott, elemzett és szóban forgó – akár külföldi, akár magyar – szerzők révén az elmúlt évtizedek nagy hatású kultúrfilozófiai elméletei rendre kirajzolódnak.

 
5 900 Ft
Akció: 4 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 POLITIKA ÉS DISKURZUS. SZABÓ MÁRTON POLITIKAFILOZÓFIAI INVENCIÓJA

Szerző: Kiss Lajos András

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

A rendszerváltozás éveitől kezdődően Magyarországon nemzetközi összehasonlításban is figyelemreméltóan eredeti társadalomtudományi törekvés kibontakozásának lehetünk a tanúi: ez a politika elméletileg megalapozott, jelentés- és beszédközpontú vizsgálata. Az újító törekvés elindítója, létrehozója és kiteljesítője Szabó Márton (1942), aki tanítványaival együtt mindmáig a legszakavatottabb hazai képviselője a nyelviségre orientált diszciplínának, a diszkurzív politikatudománynak (Political Discourse Studie), amely a hagyományos paradigmákon túllépve a politikai valóság új szempontú értelmezésének kísérlete. A könyv az ő munkásságának vizsgálata, az általa kidolgozott elmélet kritikai elemzése.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NEMZET – SORS – IDENTITÁS

Szerkesztette: Papp Ágnes Klára–Sebők Melinda–Zsávolya Zoltán

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Bertha Zoltán József Attila-díjas irodalomtörténész, tanár, kritikus, szerkesztő, a Károli Gáspár Református Egyetem docense az 1980-as évek óta folyamatosan publikál a határon túli magyar irodalom köréből. A hetvenes évek romániai magyar irodalma és A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája után monográfiát jelentet meg „az ízig-vérig kolozsvári” Bálint Tiborról, sajátos magyar élethalálharcot vívó Sütő Andrásról; önálló tanulmánykötetet szentel a „fekete-piros versek” költőjének, Kányádi Sándornak; az erdélyi irodalmat mindig éles szemmel figyelő Németh Lászlónak; a „székely Homérosz” Tamási Áronnak.

 
4 990 Ft
Akció: 3 990 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
LISZT-REFLEXIÓK

Szerző: Alan Walker

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Eleven stílusban megírt esszéiben Alan Walker nemcsak a Liszt Ferenc-jelenséget vizsgálja, hanem a tizenkilencedik századi Európa zenei és kulturális életét is mélységében tárja elénk. A Liszt-reflexiókat joggal tekintjük Walker Liszt-kutatásai zárókövének, méltó megkoronázásának. E tanulmánykötet a szerző korábbi, életrajzi jellegű műveit egészíti ki fontos zenetörténeti és zenetudományi aspektusokkal, amelyeket a világhírű, háromkötetes Liszt-monográfia tartalmi és terjedelmi okokból nem vizsgálhatott.

 
3 450 Ft
Akció: 2 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
TAINTED LOVE – ROMLOTT VÁGY

Szerző: Marton Lívia

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Izgalmas, felkavaró történet három férfiról és egy nőről, Marc Almond-idézetekre hangolva.

A férfiak: Zsolti, az odaadó férj, a falu polgármestere; János, a karizmatikus lelkész és Márk, a Tescóban dolgozó különös fiatalember. Az asszony, aki mindhármuk életében a közös pont: Júlia. Vágyak és vétkek, titkok és tagadás, hit és hűség, depresszió és düh, függőség, fájdalmak és fohászok, megbocsájtás, mámor és megtisztulás…

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
LÉTKÉRDÉSEK A SZÜLETÉS KÖRÜL

Szerkesztette: Kisdi Barbara

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Bár a társadalomkutatók számára ma már evidencia, hogy a szülés és a születés a biológiai törvényszerűségeken túl kulturálisan is meghatározott folyamat, mégis feltűnően kevés vizsgálat vet számot ezzel a körülménnyel. A kötet, amelyet az olvasó a kezében tart, olyan szakemberek kutatásait sorakoztatja fel, akik a születés körüli jelenségeket kulturális összefüggéseikben tárgyalják. A tanulmányok felölelik mind a premodern, mind a modern, mind pedig a posztmodern szüléskultúra rendszereinek vizsgálatát, kritikáját, s ezek módszertani elemzését.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
PÁRBESZÉDEK

Szerzők: Gilles Deleuze–Claire Parnet

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Deleuze könyvei közül ez a legszemélyesebb és a legkönnyebben emészthető. A Claire Parnet-vel folytatott beszélgetéseinek során keresztül Deleuze az életművének – és a szerzőtársával, Félix Guattarival közösen írt könyveinek, elsősorban a Kapitalizmus és skizofréniának – legfontosabb témáit járja körül. A kulcsmozzanat mindvégig a világról alkotott modelljeink megváltoztatásának, újrateremtésének kérdése.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 IGAZ SZÓ IGAZ ÉLET – A KÉSEI FOUCAULT ÉS AZ IGAZSÁG TÖRTÉNETE

Szerző: Cseke Ákos

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

Képesek vagyunk-e kimondani önmagunkról akár másoknak, akár magunknak az igazságot? Honnan származik az erre vonatkozó, talán lehetetlen, de feltétlenül létező igény az emberben? Valóban mi akarjuk megvallani magunkról az igazságot, vagy csupán olyan kulturális előírásoknak engedelmeskedünk tétován, amelyeknek sem eredetét, sem szándékát nem ismerjük igazán? Milyen kapcsolatban áll a kimondott igaz szó az életünkkel, amelyet igaznak tartunk vagy szeretnénk igaznak tartani, és a szűkebb vagy tágabb értelemben vett közösséggel, amelynek tagjai vagyunk?

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
AMIKOR A GYERMEK MEGJELENIK 2. kötet

Szerző: Françoise Dolto

L’Harmattan Kiadó, 2016

 

JELEN KÖTET AZ AZONOS CÍMEN, KORÁBBAN MEGJELENT MUNKA FOLYTATÁSA

A szülők feladata Dolto szerint az, hogy beszéljenek a gyermekükhöz, hogy megmutassák azokat a határokat, amelyek átlépése lehetővé teszi, hogy a gyermek növekedjen, és megnyíljon valami új felé. Dolto szimbolikus kasztrációnak nevezte ezt a küszöböt, amelyen a gyermeknek át kell lépnie ahhoz, hogy emberré váljon anélkül, hogy a veszteség elviselhetetlen lenne. A gyermek függősége szülei szavaitól oly alapvető, hogy Dolto a szülőket is bevonta a konzultációba. Csak a szülők segítségével lehet a gyermek nehézségei és a családi tudattalanban rejlő problematika közötti összefüggéseket megvilágítani. Ez engedi meg a gyermeknek, hogy elinduljon a saját útján, ahelyett, hogy a szülei problémáját élné újra a saját nehézségein keresztül.

 
2 290 Ft
Akció: 1 830 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A RENDSZERVÁLTÁS IGÉZETÉBEN – 25 ÉV EGY PUBLICISTA PÁLYÁJÁN

Szerző: Martin József

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

A XX. század utolsó harmadának meghatározó és egész Közép-Európa sorsát hosszú távra is befolyásoló eseménye az 1989–90-es rendszerváltozás, amely életünk szinte minden területén, így a sajtóban is, nagy változásokat hozott. Hogyan tükröződik mindez a hírlapíró, publicista Martin József (1944) munkásságában? – erről szól ez a kötet, amely a szerzőnek az elmúlt negyedszázad folyamán készült írásaiból válogat. A kérdésre a legegyszerűbben úgy válaszolhatunk, hogy a változások a korábbi külpolitikai újságírót műfaji és tematikai sokszínűségre ösztönözték.

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MUNKANÉLKÜLISÉGRŐL, FOGLALKOZTATÁSRÓL

Szerző: Kiss Ambrus

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

A rendszerváltás magával hozta a munkanélküliséget is. Olyan élethelyzetek alakultak ki, amelyek korábban szinte ismeretlenek voltak a magyar társadalom számára. Az állam pedig nem volt erre felkészülve, és még csak tanulta a piacgazdaságot. Ebben a könyvben Zala megyében történtek alapján érheti, ismerheti meg az olvasó, hogy miképpen kellett felvennie a 90-es évek elején az államigazgatásnak és civil szervezeteknek a küzdelmet a tömegessé váló munkanélküliséggel.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HORIZONTMENTÉS

Szerző: Arday Géza

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

A lelkek tükre az író – a hazáján kívül is! Amennyiben ez a tükör nem sima, hanem karcos, vagy nem elég tiszta, akkor a tükörkép sem éles. Az irodalmunknak létezik egy sajátos vonulata Nyugat-Európában, a tengerentúlon és a Kárpát-medencében, amelynek biztos kézzel sikerült éles és sajátos képet alkotnia magáról. Az e kötetben szereplő egyik alkotó sem tudta elkerülni a 20. századi történelmi kataklizmáit; ezek a mai napig hatással vannak a mindennapi életünkre és irodalmunkra. Ez elegendő okot szolgáltat ahhoz, hogy át- és újragondolhassuk a magunkhoz és egymáshoz való kulturális viszonyulásainkat. Ezért a könyv nemcsak magyarországi, hanem egykori emigráns, nyugat-európai és tengerentúli magyar alkotóknak is helyet biztosít.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
ISTEN SZAVA MINDEN NAPRA 2016

Szerző: Vincenzo Paglia

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

Az Isten szava minden napra 2016 című kötet borítóján a 2015. május 23-án boldoggá avatott Óscar Arnulfo Romero érsek ikonjával köszönt olvasójára. A boldoggá avatás fényében ott állt előttünk a pásztor, aki életét adta juhaiért, különösen az elnyomottakért. Boldog Óscar Arnulfo Romero ilyen egyházképet sugározva élt, és lett ennek első vértanúja. Romero boldoggá avatása különös fényt vet arra az esztendőre, amely Ferenc pápa akarata szerint az irgalmasság éve lesz.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
NATURA MORTA

Szerzők: Joan Margarit, Francesc Parcerisas

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

Joan Margarit és Francesc Parcerisas versei Déri Balázs fordításában

Joan Margarit (1938) és Francesc Parcerisas (1944) a kortárs katalán irodalom meghatározó, sok rangos irodalmi díjjal elismert, sok idegen nyelvre fordított alakjai. Mindkettőt a spanyolországi rendszerváltás kora, az ún. ’70-esek nemzedékéhez sorolják. Nyugdíjba vonulásukig mindketten egyetemi oktatók voltak: Margarit mint az épületszerkezettani számítások tanszékvezető professzora, neves építészmérnök, Parcerisas pedig mint a fordítástudományé, termékeny műfordító és a katalán irodalmi élet szervezője, fontos intézmények vezetője.

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
TRENDEK A KORTÁRS OLASZ DRÁMÁBAN

Szerző: Falussy Lilla

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

A trendek a kortárs olasz drámában műfajok szerint veszi sorra az olasz színházi élet legizgalmasabb és legtehetségesebb képviselőit. Ír a narratív színházról, melyet Pierpaolo Palladino képvisel, a politikai színházról, s említést tesz olyan európai viszonylatban ismert rendezőkről, mint Emma Dante. Mélyebb elemzésekkel és a darabokról írott rövid szinopszisokkal könnyíti a színházi emberek munkáját, akik darabválasztáshoz kiválóan használhatják majd a kötetet. Komoly tanulmányt szentel Pier Paolo Pasolininek, mivel színházi munkásságát alig ismerik Magyarországon, bár kortársai szerint mindenki az ő köpönyegéből bújt elő. A drámaírók portréjából kirajzolódik a mai Olaszország, alapvető problémáival, árnyoldalával és derűjével.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
KORTÁRS JAPANOLÓGIA I.

Szerkesztette: Farkas Ildikó, Sági Attila

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

2014 őszén ünnepeltük, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen húsz éve indult a japán szakos képzés. Ez alkalomból jubileumi konferenciát szerveztünk 2014. október 15-én, amelyen jelenlegi és volt oktatóink, valamint már a „szakmában” tevékenykedő (oktató, kutató, doktorandusz) volt hallgatóink tartottak előadást japán szakos kutatásaikról. Jelen kötetünk, a „Károli Japanológia” az évforduló kapcsán kíván képet adni a Károli Gáspár Református Egyetem japán szakának tudományos munkájáról. Külön szekciókat rendeztünk japán történelem, művészettörténet, társadalom, irodalom, színház, műfordítás, nyelvészet, média és kommunikáció témákban.

 
4 990 Ft
Akció: 3 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 WAR MATTERS. CONSTRUCTING IMAGES OF THE OTHER (1930S TO 1950S)

Szerkesztette: Dagnoslaw Demski

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

This volume addresses questions concerning the interrelations of three important variables: war, images and the Other. The explicit stereotypes and contrasts but also the implicit message in wartime images informs the attentive observer about the aims, motives and ideas of the author of the image. Focusing on caricatures and photographs, the volume brings together various accounts of wartime imagery from mainly Eastern and Central Europe.

 
3 900 Ft
Akció: 3 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 PROTOKOLL A DIPLOMÁCIA ÉS A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÁTTERÉBEN

Szerző: Hossó Nikoletta

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

Napjaink globális, transz- és multinacionális, illetve multikulturális világában a nemzetköziség és az ökumenizmus terjedésével egyre nagyobb szerepet kapnak a különböző vallások és a hozzájuk kapcsolódó protokolláris ismeretek és teendők megfelelő kezelése. Rendkívül fontos a formális ceremóniák ismertetése és a nemzeti különbségek, előírások pontos ismerete. Ez a jól összeállított munka mindehhez elméleti vallásfilozófiai és gyakorlati tanácsokat, leírásokat nyújt és nélkülözhetetlen kézikönyvvé válhat mind az elméleti, mind a gyakorlati szakemberek, érdeklődők számára. Prof. dr. Nanovfszky György

 
4 990 Ft
Akció: 3 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 AZ EGYHÁZ ÉLŐ HAGYOMÁNYA – TANULMÁNY A HAGYOMÁNY TEOLÓGIAI FOGALMÁRÓL

Szerzők: Yves Marie-Joseph Congar

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

„A huszadik századi katolikus teológusok a Sensus Fidei Fideliumról szóló tanítást a hagyományteológia, a megújult egyháztan és a világi hívek szerepéről szóló teológiai reflexió hármas összefüggésében elevenítették fel. Markáns hangsúlyt kapott, hogy az »egyház« nem azonosítható a papsággal, hogy a Szentlélek vezetése alatt álló teljes egyház képezi a hagyományozás »szervét« és lesz annak »alanyává«, valamint hogy a világi híveknek is aktív szerepe van az apostoli hit továbbadásában. A Tanítóhivatal a dicsőséges Szent Szűz mennybevételének dogmájához vezető konzultáció kapcsán is támogatta ezeket a teológiai tendenciákat, ahogy a II. Vatikáni Zsinat döntéseiben is a sensus fideiről szóló tanítás felelevenítését és megerősítését szorgalmazta.”  (A Nemzetközi Teológiai Bizottság 2014-ben kiadott, Sensus Fidei című dokumentumából)

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
MI REJTVE VOLT A VILÁG TEREMTÉSÉTŐL FOGVA

Szerző: René Girard

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

René Girard e művében lényegében két rejtett, de egymással összefüggő kulturális és pszichés mechanizmus hipotézisét fejti ki: az úgynevezett áldozati mechanizmusét és a mimetikus vágy elméletét. Az áldozati mechanizmus Claude Lévi-Strauss strukturalista mítoszelemzéseinek kritikájából indulva jut el az emberré válás, a kultúrateremtés folyamatainak új rendbe foglalásáig. A mimetikus vágy elmélete pedig Freud Ödipusz-mítoszának dekonstruálásán és új logika szerinti összerakásán alapul. Közöttük a kapocs az, hogy az ember mimetikus lény. Vagyis mind társadalmunkban, mind lelkünk belső szerkezetében alig találunk olyasmit, mely ne a belsőnkben létrehozott képek, fogalmak egymás közötti tükrözése, másolása, utánzása során jött volna létre, és ne e hatás szerint működne.

 
4 500 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
BITANGOK

Szerző: Jacques Derrida

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

A könyv két előadást tartalmaz, melyek azt a kérdést járják körül, hogy vajon léteznek-e „lator államok”, és ha nem (vagy ha igen), annak milyen jogi-elméleti-gyakorlati feltételei és következményei vannak. Ma, az Iszlám Állam nevű terrorállam fenyegetése idején ez a kérdés különös hangsúlyt kap.)

 
2 200 Ft
Akció: 1 760 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ANTALL JÓZSEF, A RENDSZERVÁLTOZTATÓ MINISZTERELNÖK

Szerkesztette: Cservák Csaba, Hoppál K. Bulcsú

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Állam- és Társadalomelméleti Intézete sorozatának első kötetét tartja kezében az Olvasó. A könyvsorozat címe: Libri Pro Publico Bono. Ez a névválasztás is mutatja, hogy elsősorban általános államtudományi, közigazgatás-tudományi, társadalom- és jogtudományi, valamint politológiai, jogbölcseleti tematikájú köteteket szeretne megjelentetni az Intézet, tehát olyan műveket, amelyek által közelebb kerülünk a közjó fogalmának a megértéséhez.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LÉLEKENCIKLOPÉDIA I. – VILÁGVALLÁSOK LÉLEKKÉPZETEI

Szerkesztette: Simon-Székely Attila

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

A Lélekenciklopédia betekintést nyújt a világ nagy mítoszaiban, vallásaiban, a filozófiában és a tudományos gondolkodásban meglévő lélekfelfogások világába. Sajátos tartalma folytán egyedülállónak tekinthető a magyar és nemzetközi tudományos és kultúrtörténetben, valamint az enciklopédikus szakirodalomban is. Az enciklopédia szócikkei az adott terület lélekábrázolásait, -értelmezéseit bemutató, több oldalt kitevő, érdekes, olvasmányos, a laikus olvasó számára is érthető tanulmányok.

 
5 990 Ft
Akció: 4 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
KÁPRÁZAT. A TEST

Szerző: Mircea Cărtărescu

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

„Mert az Istenség ez a roppant agyvelő, amely millió nyúlványával súlyos medúzaként mélytengeri, kék fénycsóvától derengő sötétségben lebeg.”

 

Mircea Cartarescu Káprázat című próza-trilógiájában mikroszkopikus részeire bontja a csodát. Az egyedi testtel megtapasztalt létben, a saját belső idegpályáin, zsigereiben, gondolkozásában és nemiségében megtett anatómiai – és költői – utazás során tár-ja fel a tapasztalt valóság eseményeit és a képzelet működését.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
TUDOMÁNYOS ELMEFILOZÓFIA

Szerző: Ambrus Gergely

L’Harmattan Kiadó, 2015

 

Az elme természetéről alkotott tudományos-naturalista elképzelés szerint, amely az 1960-as évektől a 2000-es évekig szinte egyeduralkodó volt, és mindmáig meghatározó szerepet tölt be az analitikus filozófiában, az elme a természeti világ része, egy reprezentáló állapotokkal rendelkező és oksági képességekkel bíró fizikai rendszer, amely egy szeparált kognitív és fenomenális részből tevődik össze.

 
3 490 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.