Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Legújabb kor


Sorrend:

KÁDÁR GYERMEKEI - Elfogyott

Szerző: Horváth Sándor

Nyitott Könyvműhely, 2009

 

A háborút követő évtizedek ifjúsági lázadása, különösen az 1968-as generáció hozzájárult ahhoz, hogy az ifjúsági kérdés egyre gyakrabban kerüljön a hatóságok látóterébe. Mi jellemezte a szocialista korszakban a fiatalok mindennapjait és a fiatalkori szocializációt? Kik azok a huligánok (jampecok, galeritagok), és hogyan teremtették meg őket? Hogyan jött létre a szocialista bulvársajtó, amely meghatározta a fiatalokról szóló közbeszédet? Milyen kapcsolata volt a rendőrségnek és az állambizottságnak a fiatalokkal 1956 előtt és után? Mitől tarthattak fasisztának egy fiatalt a a Kádár-korszakban? Hogyan működött az ifjúságvédelem a Kádár-korszakban, és mi lett az intézeti gyerekek sorsa?

 
3 980 Ft
MÓKUSOK AZ ANGOLKERTBEN - Elfogyott

Ügynökök a Szabad Európa Rádiónál

Szerző: Kasza László

Noran Libro Kiadó, 2009

 

Az elmúlt években számos dokumentáció és elemzés jelent meg a diktatúra állambiztonságának magyarországi tevékenységéről 1948–1999 között. De a hírszerzés külföldi munkájáról kevés ismeretünk van. Ez az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának anyagára alapuló dokumentumkötet elsőként igyekszik legalább részben pótolni a hiányt. A Szabad Európa Rádió példáján mutatja be, hogyan küzdött a diktatúra egy olyan intézmény ellen, amely veszélyeztette tájékoztatási monopóliumát. Módszerei közül nem hiányzott a betörés, robbantás, emberrablás és a belekalkulált gyilkosság terve sem. A szerző konkrét példákon mutatja be az ügynökök beszervezésének és telepítésének, tartásának költséges, az adófizetők forint milliárdjaiba kerülő módszereit. Az eredmény pedig alig volt több, mintha bekapcsolták volna a 19, 25, 31, 39, 41 és 49 méteres rövidhullámot.

 
1 490 Ft
  HATÁROKON TÚL. TANULMÁNYKÖTET MARK PITTAWAY (1971–2010) EMLÉKÉRE - Elfogyott

Szerkesztette: Bartha Eszter, Varga Zsuzsanna

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A kötet tisztelgés Mark Pittaway angol társadalomtörténész emléke előtt,aki nagyon sokat tett azért, hogy új utakat nyisson a magyar történetírásban, és termékenyen kapcsolja bele hazánkat egy nemzetközi dialógusba. Könyvünk válogatást nyújt Mark Pittaway magyarul megjelent írásaiból a munkásság, 1956 és a rendszerváltás témájában, valamint bemutatja, hol tart ma a munkástörténet-írás, és hogyan hasznosítjuk itthon az új módszereket. A kötet második részének tanulmányai a nemzet, etnikum és a társadalmi kontextus kérdéskörében folytatnak vizsgálódásokat, többek között a kelet-európai szorongásexportról, de olyan szerteágazó témákról is olvashatunk, mint a háborús bűnös nők, az államosítások, a magyar-román középosztály viszonya Erdélyben vagy pedig a magyar vármegyék tiszti karának hivatalviselési szokásai. A harmadik rész kritikus diagnózist rajzol fel a mai Magyarországról, és egyúttal kijelöli azokat a pontokat, amelyeket csak nemzeti közmegegyezéssel lehet megoldani.

 
4 500 Ft
A TURUL SZÖVETSÉG 1919-1945 - Elfogyott

Szerző: Kerepeszki Róbert

Attraktor Kiadó, 2012

 

A fiatal magyar történészgeneráció egyik legtehetségesebb tagjának összefoglaló monográfiája a Horthy-korszak jobboldali egyetemi-ifjúsági mozgalmáról. Teljes körű áttekintést nyújt a Turul szövetség történetéről, ideológiájáról, főbb vezetőiről, politikai akcióiról. Hézagpótló feldolgozás egy eddig csak hírből ismert és félreismert mozgalomról.

 
3 900 Ft
  SZABÓ ISTVÁN ÉLETÚTJA NÁDUDVARTÓL NÁDUDVARIG - Elfogyott

Szerkesztette: Romsics Ignác

Osiris Kiadó, 2012

 

Szabó István 1924-ben született Nádudvaron. A kisparaszti közegből, amelyben életét kezdte, az 1945 utáni változások lendítették ki. 1951-ben belépett az újonnan alakult Vörös Csillag Termelőszövetkezetbe, amelynek tagjai már a következő évben elnökükké választották. A téesz termelési módszerei és eredményei alapján Szabó István néhány év alatt egyike lett a nagyüzemi gazdálkodás „szocialista hőseinek”. Bár Nádudvarhoz és a Vörös Csillaghoz mindig hű maradt, az 1960-as évektől az országos politikában is egyre fontosabb szerepeket kapott. Erdei Ferenc, Fehér Lajos, Dimény Imre, Losonczi Pál és Burgert Róbert mellett egyike volt azoknak, akiknek a nevéhez a magyar mezőgazdaság szocialista táboron belüli egyedülálló sikerei kötődtek. A rendszerváltás óta az ország egyik legeredményesebb mezőgazdasági szerveződésének, a KITE Zrt. termelői tulajdonosait összefogó Kukorica és Iparinövény Termelési Együttműködés Kft. Felügyelőbizottságának az elnöke.

 
2 680 Ft
  TITKOS ÍRÁS 1-2. - Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet 1956-1990 - Elfogyott

Szerző: Szőnyei Tamás

Noran Kiadó, 2012

 

Történelmünk jellegzetessége az irodalom önmagán túlmutató, politikai, társadalmi szerepvállalása. 1956 is kérdések, bírálatok megfogalmazásával, nyilvános kimondásával, kinyomtatásával kezdődött. Az Irodalmi Újság publikációival, a Petőfi Kör vitaestjeivel.

 

 
9 999 Ft
RAJK JÚLIA - Elfogyott

Szerző: Pető Andrea

Balassi Kiadó, 2001

 

Rajk Júlia életrajza a XX. századi magyar történelem különös és tragikus politikai sorsfordulóit hordozza. Rajk Lászlóné, született Földi Júlia, személyes ellenségének tudhatta mind Rákosi Mátyást, mind Kádár Jánost, akik részt vettek férje, illetve a rehabilitálásért fellépő Nagy Imre meggyilkolásában. Rajk Júlia 1945 és 1949 között jó néhány fontos politikai pozíciót töltött be. 1949-ben a bíróság ötévi börtönbüntetésre ítélte, gyermekét idegen néven állami gondozásba vették. A börtönbüntetés letöltése után nevét a beleegyezése nélkül megváltoztatták. A rehabilitációért és férje eltemetéséért, emlékének megőrzéséért, valamint „saját névéért” harcolt éveken át. Megkérdőjelezhetetlen erkölcsi súlyával döntő szerepet játszott abban, hogy a politikai rehabilitációs folyamat, ha zökkenőkkel is, de haladt, és sikerül elérnie férje nyilvános temetését. Rajk Júlia egész életében harcolt a megkülönböztetés és az igazságtalanság ellen. A „Júlia-féle szabadságakciók” az első valóban civil szervezet megalakításától, a bebörtönzött ellenzékiek védelmétől az abortuszjogszabályok szigorítása ellen indított aláírásgyűjtő akció megszervezéséig terjedtek. Ennek a harcnak az állomásai, a börtönévek, a romániai fogság, a Nagy Imre-csoport: győzelmei és vereségei, vagyis Rajk Júlia élettörténete bemutatja, hogy megvalósítható-e a mindennapok apró harcain keresztül az utópia: az autonóm, a férfi világtól szabad nő, a „saját név” megszerzése.

 
2 500 Ft
  A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGON – EURÓPAI PERSPEKTÍVÁBAN - Elfogyott

Szerkesztette: Molnár Judit

Balassi Kiadó, 2005

 

1944. április 16-án kezdődött a magyarországi  vészkorszak legpusztítóbb fejezete. Több százezer honfitársunkat zárták gettókba, hajtották gyűjtőtáborokba, majd deportálták őket. E tragikus eseményekre emlékezve szervezett a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány nemzetközi tudományos konferenciát 2004. április 16. és 18. között Budapesten. A konferencia előadói, már ismert, valamint fiatal kutatók elsősorban a magyar holokausztra vonatkozó legfrissebb eredményeiket ismertették, ugyanakkor több szakértő is hangsúlyt helyezett az európai eseményekre, azok összehasonlító elemzésére. Számos előadás foglalkozott a roma holokauszt eseményeivel, valamint a homoszexuálisok és a Jehova Tanúi üldöztetésével. A hazai történészek mellett neves külföldi előadók érkeztek az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Izraelből, Németországból, Lengyelországból, Romániából és Olaszországból. A tanulmánykötetben az előadások lábjegyzetekkel ellátott, szerkesztett változata olvasható. 

 
3 500 Ft
  FRANCIA DIPLOMÁCIAI IRATOK A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETÉRŐL 1920-1921 - Elfogyott

Szerzők: Ormos Mária, Barabás József

Akadémiai Kiadó, 2006

 

A jelen forrásgyűjtemény, amely szerves folytatása a Trianonról szóló előző két kötetnek, a Kárpát-medence Versailles szellemében történő további átrendezésének történetét mutatja be. Azokat a radikális változásokat, amelyek a győztes nagyhatalmak és kis szövetségeseik valódi vagy vélt érdekei szerint mentek végbe. Az olvasó eredeti források alapján szembesül azzal a rövidlátó politikával, amely a gazdasági és politikai szempontból egyaránt sebezhető Kárpát-medencét hozta létre.

 
4 300 Ft
GÖMBÖS PÁRTJA - Elfogyott

A Nemzeti Egység Pártja Országos Központjának dokumentumai 1932-1939

Szerző: Vonyó József

Dialóg Campus Kiadó, 1998

 

A kötet a történészhallgatók, történelemtanárok, politológusok, szociológusok, gyakorló pártpolitikusok és a politikatörténet iránt érdeklődők számára készült, rendszerezett és feldolgozott - igen érdekes és tanulságos - forrásgyűjtemény. Történelemtudományunk szinte teljesen elhanyagolta a két világháború közötti magyarországi kormányzópártok történetének feldolgozását, pedig pl. a Gömbös-féle Nemzeti Egység Pártja 1932-1939 között teljesen egyeduralkodó szerepet játszott. A hosszabb terjedelmű bevezető tanulmány részletesen elemzi e párt létrejöttének körülményeit, működését, szervezettségi fokát és formáját, önkéntes és erőszakolt tömegpárti jellegét, pártközpontja és vidéki szervezeteinek szigorú rend irányította működését. A dokumentumgyűjtemény egyedülálló bepillantást enged e hatalmas - megítélésében máig vitatott - néppárt életébe, történetébe.

 
3 280 Ft
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ - Elfogyott

Szerkesztette: Ungváry Krisztián

Osiris Kiadó, 2005

 

A Magyarország második világháborús szereplését bemutató dokumentumkötet megjelenését a felélénkülő történelmi érdeklődés és a kutatás új eredményei, valamint a megbízható forrásmunkák hiánya indokolja. A munka jelentőségét az adja, hogy az eddig elszórtan megjelent vagy publikálatlan szövegeket nemcsak egybegyűjtve, hanem az emlékezetre vonatkozó részekkel kiegészítve, lábjegyzetelve, terjedelmes bibliográfiával és mutatókkal teszi közzé. A közölt források egy része most jelenik meg először magyarul. A kötet külön foglalkozik a magyarokra vonatkozó vagy a magyarokat is érintő német hadműveleti parancsokkal, a munkaszolgálat történetével, a német-magyar tárgyalásokkal. A válogatásban helyet kapnak a Magyarországról és a magyar honvédségről készített német értékelések is. A közéleti emlékezetet tárgyaló részben a háborúval kapcsolatos politikai felszólalások mellett a legismertebb magyar költőktől származó versek is szerepelnek. A könyv ismerteti az 1945-1948-as évek, a Rákosi-rendszer, a késő Kádár-rendszer valamint a rendszerváltás első éveinek szövegeit, és érinti az ún. "felszabadulás" kérdését is. A Horthy-rendszer általános értékelése, amely összefügg a háborúval, a nyilas uralommal, 1956-tal és 1919-cel, korlátozott mértékben ugyan, de szintén helyet kap a szövegek között.

 
8 980 Ft
CSONKA MIHÁLY ÉLETE ÉS VILÁGKÉPE - Elfogyott

Szerkesztette: Romsics Ignác

Osiris Kiadó, 2009

 

A magyar társadalom túlnyomó többsége évszázadokon át vidéken élt, és mezőgazdasággal foglalkozott. A parasztság még a 20. század első felében is a lakosság több mint felét tette ki, s csak 1945 után indult gyors hanyatlásnak. Ez a kötet a hagyományos magyar parasztság utolsó generációjának küzdelmes életébe és alig ismert gondolkodásába enged bepillantást. Hőse egy 70 holdas kiskunhalasi tanyás gazda, aki 1875-ben, a parasztság polgárosodásának hajnalán született, és 1964-ben, a "téeszvilág" kezdetekor hunyt el. Közben mindazt átélte, amit kortársainak többsége: a "boldog békeidőket", az I. világháborút, az 1918-19-es forradalmakat, a Horthy-korszakot, a II. világháborút, s végül a "népi demokráciát" és a "szocializmus alapjainak lerakását". Sőt nemcsak átélte, hanem le is írta azt, ami vele történt. Élete alkonyán hosszabb-rövidebb feljegyzésekben rögzítette sorsának alakulását és véleményét a világ dolgainak folyásáról, majd 3000 oldalon. Romsics Ignác ebből a hatalmas anyagból válogatta ki és szerkesztette páratlanul élvezetes olvasmánnyá azokat a részeket, amelyeket fontosnak és egyediségükben is jellegzetesnek talált. Csonka Mihály leírásait fényképek, egyéb mellékletek, valamint a szerkesztő kommentárjai egészítik ki.

 

 
3 980 Ft
MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A XX. SZÁZADBAN - Elfogyott

Negyedik, javított és bővített kiadás

Szerző: Romsics Ignác

Osiris Kiadó, 2010

 

Ez a könyv Magyarország XX. századi történetének a hazai és a külföldi szakirodalomra, valamint a szerző kutatói eredményeire és oktatói tapasztalataira épülő, nagy ívű összegzése. Romsics Ignác egyetemi tanár a gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténeti, valamint a kül- és belpolitikai szempontok kiegyensúlyozott érvényesítésére törekedett. A legfontosabb adatsorokat diagramok, grafikonok és táblázatok teszik áttekinthetővé. A határváltozásokat és hadi eseményeket térképvázlatok illusztrálják, az egyes korok hangulatát gondosan válogatott fotók idézik fel.

 
4 980 Ft
VISSZAEMLÉKEZÉSEK. 1941–1943 - Elfogyott

Szerző: Eckhardt Tibor

L’Harmattan Kiadó, 2008

 

Az emigráns politikus, Eckhardt Tibor nyolcvanadik életévén túl, az 1970-es évek elején vetette papírra a második világháború első három esztendejével foglalkozó visszaemlékezéseit. Ebben a szerző részletesen bemutatja 1941-es Amerikába távozásának előzményeit, vállalt politikai misszióját és e küldetés teljesítésének nehézségeit. Szól az általa képviselt magyar ügy amerikai támogatóiról és ellenségeiről, illetve a náci Németországgal szemben álló szövetséges hatalmak kulisszák mögött zajló egyezkedéseiről és súrlódásairól is. Színes portrét rajzol az általa személyesen is ismert Hitlerről, Churchillről, Rooseveltről és a fiatal Habsburg Ottóról. Munkájában számos olyan mozzanattal ismerkedhetünk meg, amely más megvilágításba helyezi a nyugati szövetségesek háború alatti Közép-Európa-politikáját, illetve Szovjetunióhoz való viszonyulását. Személyes élményeivel, valamint dokumentumokkal és adatokkal bőségesen alátámasztott okfejtése gyakran ellentmond korunk történelmi kánonjainak, azonban széles perspektívája s érvelésének logikus volta álláspontját mindenképpen megfontolásra érdemessé teszi.

 
4 000 Ft
  EGY TÁRSADALMI OSZTÁLY SZÜLETÉSE. A MAGÁNTISZTVISELŐK TÁRSADALOMTÖRTÉNETE, 1890-1930 - Elfogyott

Szerző: Bódy Zsombor

L’Harmattan Kiadó, 2003

 

Az ipar, a kereskedelem és a pénzintézetek tisztviselőinek önálló réteggé formálódása a XX. század elején a magyar, illetve az osztrák és német társadalmi fejlődés sajátos vonása, amely megkülönbözteti őket a többi iparosodó európai társadalomtól. A magántisztviselők megjelenése azonban nemcsak új és sajátos arculatú középrétegek kialakulását jelenti, hanem egyben a modern értelemben vett munkavállaló megszületését is, akinek egzisztenciáját a társadalombiztosítás óvja, munkaviszonyát a munkajog rendezi, érdekeit pedig szakszervezetek képviselik.

A munkavállalói csoportok - köztük a magántisztviselők - megjelenését a modern tömegtársadalmak kialakulása egyik fontos elemének minősíthetjük, az alsó rétegek társadalmi és politikai emancipációja részének, amelyek során a polgári, liberális XIX. századi társadalmi berendezkedés helyén létrejöttek a modern tömegszervezetek, valamint a munkaadók, munkavállalók és - a gazdaság, valamint a társadalom életét egyre mélyebben befolyásoló - kormányzati tevékenység viszonyrendszere. Mindez egy olyan átalakulást jelent, amelyre a magyar történetírás - a polgárosodás fogalmán keresztül megragadható jelenségre koncentrálva - eddig kevés figyelmet fordított.

 
2 250 Ft
  MAGYARORSZÁGI PÁRTPROGRAMOK 1867-1919, 1. KÖTET - Elfogyott

Szerkesztette: Mérei Gyula, Pölöskei ferenc

ELTE Eötvös Kiadó, 2003

 

A könyv az 1867-1919 közötti politikai történéseket mutatja be. A könnyebb megértés miatt szövegmagyarázó jegyzeteket talál az olvasó a dokumentumokhoz, melyek időrendben követik egymást. A programok, határozatok, nyilatkozatok szövegszerű közlését rövid bevezetés előzi meg, amelyben tájékoztatást igyekszünk nyújtani többek között az illető párt működéséről, a program keletkezésének körülményeiről, s a párt vezető testületeinek személyi összetételéről és a parlamenti választásokon elért eredményről. A „töredékpártok” program jellegű dokumentumaira jegyzetben utalunk, illetve közöljük. A kötet végén az „Irodalom” elsősorban a pártokra, vezetőikre és programjaikra vonatkozó munkákat tartalmazza.

 

 
2 200 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.