Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Legújabb kor


Sorrend:

-15%
DON-KANYAR 1942-1943

A Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg képes krónikája - An illustrated chronicle of the Royal Hungarian 2nd Honvéd Army

Szerző: Dr. Szabó Péter

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Térképészeti Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2013

 

A magyar királyi 2. honvéd hadsereg 1942–1943. évi szovjetunióbeli hadműveleteiről a fennmaradt korabeli személyes leírásokon és hadiokmányokon kívül a legérzékletesebben az amatőr és a haditudósítói fényképfelvételek tanúskodnak.

Ezzel egyben emlékezünk és fejet hajtunk azon egykori, a magyar királyi Honvédségben szolgálatot teljesítők előtt, akik életüket adták hazájukért, nyomtalanul eltűntek vagy a hadifogolytáborok nyomorúságos körülményei között haltak meg.

 
5 000 Ft
Akció: 4 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A HORTHY-RENDSZER MÉRLEGE - DISZKRIMINÁCIÓ, SZOCIÁLPOLITIKA ÉS ANTISZEMITIZMUS MAGYARORSZÁGON

Szerző: Ungváry Krisztián

Jelenkor Kiadó, 2012

 

A szociálpolitika egyúttal mindig újraosztást is jelent, és az újraosztás legszélsőségesebb formája a hátrányban részesítettek megsemmisítését is eredményezheti.

A magyar zsidóság történetének és a holokausztnak számtalan megközelítési módja és értelmezése létezik. A szerző a kérdést a társadalom nemzsidó részének oldaláról vizsgálja meg, Célja nem csupán az eseménytörténeti rekonstrukció, hanem a tettesek tevékenysége alapján a magyar holokauszthoz vezető út bemutatása és a diszkrimináció dinamikájának vizsgálata. Értelmezése szerint a zsidóság kárára folytatott politika a 19. században látensen egyúttal egyfajta államszocialista átalakulás lehetőségét is magában hordozta. Az ellenforradalmi rendszerben ez különböző, későbbiekben részletezett okok miatt nem tárulhatott fel teljes mértékben, de mint lehetőség folyamatosan jelen volt és egyre inkább meghatározta a kor közbeszédét.

A könyv a zsidóság kifosztásának szellemi előzményeit és eseménytörténetét a magyar történelem szélesebb összefüggéseibe helyezve mutatja be. Ezért számos olyan kérdést is érint (mint például a németek kitelepítése, az irányított tervszerű gazdálkodás, a szociálpolitika és a modernizáció), amelyeket a témával eddig foglalkozó szerzők nem tartottak a holokauszt szempontjából fontosnak.

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A TURUL SZÖVETSÉG 1919-1945

Szerző: Kerepeszki Róbert

Attraktor Kiadó, 2012

 

A fiatal magyar történészgeneráció egyik legtehetségesebb tagjának összefoglaló monográfiája a Horthy-korszak jobboldali egyetemi-ifjúsági mozgalmáról. Teljes körű áttekintést nyújt a Turul szövetség történetéről, ideológiájáról, főbb vezetőiről, politikai akcióiról. Hézagpótló feldolgozás egy eddig csak hírből ismert és félreismert mozgalomról.

 
3 900 Ft
Akció: 2 925 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
VEZÉRCSEL - KÁDÁR JÁNOS MINDENNAPJAI

Szerző: Majtényi György

Libri Könyvkiadó, 2012

 

Egy vezető, akinek kultuszát épp a kultusz látszólagos hiánya teremti meg. Egy diktátor, akinek az a célja, hogy olyan politikusnak lássák, aki semmiben sem különbözik az egyszerű, hétköznapi emberektől. Sikerét és uralmának

legitimálását éppen ez a szerep hozza meg, ez különbözteti meg elődjétől és általában a kommunista diktátoroktól. A Kádár János életéről és mindennapjairól szóló kötet új szempontból, a Kádár-kultusz működésének logikája mentén mutatja be a hatalom éveit. Az 1956-os forradalom leverése után az ország egyik leggyűlöltebb embere volt Kádár, hogyan sikerült mégis átformálnia ezt a képet néhány év leforgása alatt? Milyen technikával érte el, hogy a róla alkotott kép megváltozzon és az ellenséget az emberek inkább láthatatlan erőkben vagy a külső, megszálló hatalomban keressék?

 

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 A HORTHY-KORSZAK KÜLPOLITIKÁJA 1. - AZ ELSŐ ÉVEK 1919-1924

Szerző: Gulyás László

Attraktor, 2012

 

A kiváló magyar történész nagyszabású vállalkozásának első része: a több kötetes munka a Horthy-korszak külpolitikájának új, korszerű feldolgozása, a legújabb kutatási eredményekre támaszkodva. Az első könyv a Tanácsköztársaság bukásától kíséri végig az eseményeket a népszövetségi kölcsön megszerzéséig - azaz a Horthy-rendszer stabilizációs időszakát ismerteti. A szöveget bőséges jegyzetapparátus kíséri.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FÖLDRAJZTUDOMÁNY, OKTATÁS ÉS PROPAGANDA

Szerző: Krasznai Zoltán

Publikon Kiadó, 2012

 

„amint Európa mappáját vizsgálom, hirtelen ijedtség borzong végig rajtam: hiányzik Magyarország! Csakugyan, hazámat hiába keresem, eltűnt a vonalak zűrzavarában?”

(Babits Mihály)

 

Milyen térképek fölé hajoltak az első világháború utáni béketárgyalásokon a diplomaták?

Kik voltak a szakértők az új határokat tárgyaló bizottságok mellett?

Hogyan írtak Trianon előtt és után Magyarországról a földrajztudósok, s hogyan tanították Magyarország földrajzát a kisiskolásoknak?

Miként ábrázolták a régi és az új határokat a korabeli képeslapok, plakátok és filmhíradók?

S vajon miért jártak magyar zarándokok egy kis spanyolországi városkába, Limpiasba, hogy a határok revíziójáért imádkozzanak?

 

Az új kutatásokra és páratlanul gazdag térkép- és képanyag elemzésére épülő könyv hiánypótló munka a Trianonhoz vezető béketárgyalások kulisszatitkairól, s a két világháború közötti magyar földrajztudomány, földrajztanítás és revíziós propaganda történetéről.

 
3 890 Ft
Akció: 3 310 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAR FAJVÉDŐK

Szerző: Gyurgyák János

Osiris Kiadó, 2012

 

Ez a könyv Gyurgyák János magyar eszmetörténeti sorozatának utolsó darabja. Előző kötetei (Zsidókérdés Magyarországon és Ezzé lett magyar hazátok) viszonylag jól behatárolható kutatási területet jártak körbe: a zsidó–magyar együttélés problémáit, illetve a magyar nemzeteszme elágazásait és útvesztőit. Most azonban olyan terepre tévedt, amely a modern biológia-genetika szerint nem létező (emberi fajok közötti különbség), vagy teljességgel vitatott problémakör: etnicitás a történelemben, magyar etnogenezis, etnikai különbségek Magyarországon. De mivel a probléma történetileg és a jelenben is mégis létezik, szólni kell róla. Már csak azért sem lehet erről hallgatni, mert a magyar fajvédelem eszmerendszere és politikai mozgalma túlélte a XX. század harmincas–negyvenes éveit, s túlélte a magyar létező szocializmus korszakát is.

 
2 980 Ft
Akció: 2 530 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-20%
 A TITKOSSZOLGÁLATOK HÁLÓJÁBAN. MINDSZENTY JÓZSEF A LÉLEKMENTŐ BÍBOROS, HERCEGPRÍMÁS

Szerző: Köpeczi Bócz Edit

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A könyv áttekintést ad a Mindszenty József életéről, különösen Ausztriában, a bécsi Pázmáneumban eltöltött száműzetéséről, amit a titkosszolgálatok hálójában töltött el az élete végéig. Operatív módszerek, titkos kutatások, konspirált behatolások folyamata keserítette meg az utolsó éveit. A legsötétebb hálóval fonták körül, még az épületet is megfigyelés alatt tartották, ahol lakott. Hazájától távol, kötelességének érezte, hogy lelkiekben támasza legyen a világban szétszóródott magyaroknak. Akik a halálában reménykedtek, meglepődve tapasztalták, hogy fáradságot nem ismerve, nagyon aktívan élte a mindennapjait. Nem volt olyan rossz egészségi állapotban, mint ahogy gondolták. Ezért körútjait meg akarták akadályozni, lejáratási kampányokat indítottak ellene, mindenáron el akarták hallgattatni.

 

A szerző számos eredeti dokumentum felhasználásával tárja elénk a titkosszolgálatok Mindszenty József bíborossal kapcsolatos tevékenységét.

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 DOKUMENTUMOK GRŐSZ JÓZSEF KALOCSAI ÉRSEK HAGYATÉKÁBÓL, 1956-1957

Szerző: Kálmán Peregrin OFM

Szent István Kiadó, 2011

 

Számos, eddig nem ismert dokumentumot hoz napvilágra. Ajánljuk mindazoknak, akik nem csupán belügyi jelentések, hanem belső, egyházi források alapján szeretnék megismerni a múltat, és akik meg akarnak erősödni abban a felismerésben, hogy az egyház elsősorban nem szociológiai csoport, hanem teológiai valóság, Isten-viharoktól ostromolt-népe.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 ZÁGON-LEVELESKÖNYV. IRATGYŰJTEMÉNY-TÖREDÉK MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROSRÓL, 1967-1975

Szerző: Németh László Imre

Szent István Kiadó, 2011

 

A Szent István Zarándokház hűségesen őrzi Zágon József irathagyatékát, amelynek az egyik legfontosabb része kerül most az olvasó kezébe. Ez a levelezés tükrözi Zágon József őszinte ragaszkodását a vértanú sorsú, sokat szenvedett bíboroshoz – helyenként a vatikáni diplomácia kritikáját is. A közölt iratokból és levelekből kitűnik, hogy Mindszenty bíborost tisztelte, tőle telhetően fáradozott érdekeinek védelmében és ezért a nehéz helyzetekben, még a meg nem értés kockázatát is vállalva fejtette ki véleményét, hogy hűségesen szolgálja Egyházát.

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A SZENTSZÉK ÉS A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KAPCSOLATAI A HATVANAS ÉVEKBEN

Szerző: Szabó Csaba

Szent István Kiadó, 2005

 

A "vasfüggöny" csaknem másfél évtizeden keresztül szinte kizárta az összeköttetést a Szentszék és a Magyar Népköztársaság között, csak 1963-ban indult meg a lassú közeledés Moszkva engedélyével. A magyarországi események teljesen beleillettek a szocializmus hruscsovi - később brezsnyevi - kettős elvű politikai elképzeléseibe. Szabó Csaba, levéltáros történész, a tőle megszokott alapossággal válogatta össze a különböző iratőrző helyekről a Szentszék és Magyarország viszonyára leginkább jellemző dokumentumokat.

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON, 1919-1945

Szerző: László T. László     

Szent István Kiadó, 2005

 

A jelen kötetben László professzor megkísérli bemutatni az egyház és állam közti kapcsolatokat a Horthy-korszak (1919-1945) Magyarországán, hasonló fejlődési fokon lévő társadalmaknak mintegy esettanulmányaként.

 
1 900 Ft
Akció: 1 710 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
KONCEPCIÓVÁLTÁSOK - A RAJK-PER KATONAI VONALA

Szerkesztette: Ötvös István

Attraktor, 2012

 

A kiadó magyar hadtörténeti sorozatának ezen legújabb kötete a Rajk-per katonai "mellékpereinek" – a Pálffy-, a Sólyom-per és jónéhány más, kevésbé elhíresült koncepciós per hátterét világítja meg, nagyrészt a legutóbbi időkben kutathatóvá vált dokumentumokra alapozva.

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SZABÓ ISTVÁN ÉLETÚTJA NÁDUDVARTÓL NÁDUDVARIG

Szerkesztette: Romsics Ignác

Osiris Kiadó, 2012

 

Szabó István 1924-ben született Nádudvaron. A kisparaszti közegből, amelyben életét kezdte, az 1945 utáni változások lendítették ki. 1951-ben belépett az újonnan alakult Vörös Csillag Termelőszövetkezetbe, amelynek tagjai már a következő évben elnökükké választották. A téesz termelési módszerei és eredményei alapján Szabó István néhány év alatt egyike lett a nagyüzemi gazdálkodás „szocialista hőseinek”. Bár Nádudvarhoz és a Vörös Csillaghoz mindig hű maradt, az 1960-as évektől az országos politikában is egyre fontosabb szerepeket kapott. Erdei Ferenc, Fehér Lajos, Dimény Imre, Losonczi Pál és Burgert Róbert mellett egyike volt azoknak, akiknek a nevéhez a magyar mezőgazdaság szocialista táboron belüli egyedülálló sikerei kötődtek. A rendszerváltás óta az ország egyik legeredményesebb mezőgazdasági szerveződésének, a KITE Zrt. termelői tulajdonosait összefogó Kukorica és Iparinövény Termelési Együttműködés Kft. Felügyelőbizottságának az elnöke.

 
2 680 Ft
Akció: 2 280 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-20%
 A NAGY TESTVÉR SZATÓCSBOLTJA. TANULMÁNYOK A MAGYAR TITKOSSZOLGÁLATOK 1945 UTÁNI TÖRTÉNETÉBŐL

Szerkesztette: Gyarmati György, Palasik Mária

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A huszadik század második felében – a hidegháború évtizedeiben – Magyarország egy szuverenitásában korlátozott kisállam volt. Ez messzemenően kihatott titkosszolgálatainak felépítésére, működésére is. Mindennapjaiban meghatározó volt a „nagy testvér”, a szovjet állambiztonsági szervek közvetlen befolyása. Mivel Magyarország viszont néhány más szovjet szatellitállamhoz képest is csak mérsékelt stratégiai jelentőséggel bírt, a honi társadalom ügynökökkel való behálózása is lazább volt, mint például Romániában vagy Kelet-Németországban. Nemzetközi összevetésben még az állambiztonság magyar hivatásosai is megengedhették maguknak bizalmasabb – „egymás között vagyunk, elvtársak” – pillanataikban, hogy saját cégüket ne tartsák többre annál, ami volt, s amelynek a külhoni kamerádok is tekintették: jelentéktelen kis „szatócsboltnak”.

 
3 300 Ft
Akció: 2 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A DÉL-ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI RÉSZ TÖRTÉNETE 1940-1945

Szerző: Nagy-Alpár Csaba

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Az új határ példátlan módon szakította ketté Erdély területét. Történelmi régiókat, évszázadok óta összefonódott gazdasági, társadalmi,kulturális kapcsolatrendszert, falvakat, családokat vágott ketté minden pragmatikus szempont mellőzésével.

Városok szakadtak el az őket ellátó vidéktől, ipari vállalatok nyersanyag- és munkaerő bázisuktól, kistermelők felvevő piacuktól, vasútvonalak holtvágánnyá, főútvonalak határ menti zsákutcákká változtak. A döntés megosztotta Erdélyt és annak lakóit. Északon a románok, délen a magyarok keserűen szemlélték az új határt, emitt kitörő öröm, üdvrivalgás, amott fellángoló gyűlölet, nacionalista hisztéria. A két nemzet egyébként is terhelt viszonya hirtelen nyílt ellenségeskedéssé változott. A szoldateszka bosszúvágya északon gyilkosságokhoz is vezetett, a magyarok százezreire pedig kisebbségi sorsuk legsötétebb időszaka várt délen.

 
4 300 Ft
Akció: 3 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
PÁSZTOR VOLT VAGY BÉRES?

A Magyar Katolikus Egyház a harmadik birodalom árnyékában

Szerző: Hetényi Varga Károly

Szent István Kiadó, 2012

 

Az ismert kutató és történész az 1970-es évektől kezdődően több ezer dokumentumot gyűjtött össze hazai és külföldi levéltárakban, melyek ebből a korszakból származnak, s amelyek tanúskodnak a magyar egyházban zajló szellemi ellenállásról, mely 1944 végére már a hierarchia legfelsőbb rétegeiben is határozottan jelentkezett.  A kötet több mint másfél százat mutat be ezekből a dokumentumokból; ezek hűen illusztrálják a tárgyalt korszakot, és a magyar egyház tevékenységét üldöztetést szenvedett embertársaink érdekében.

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 AZ UTOLSÓ BEVETÉS. VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY ISTVÁN REPÜLŐ FŐHADNAGY HŐSI HALÁLA

Szerző: Zetényi Csukás Ferenc

HK Hermanos Kiadó, 2012

 

A könyvnek - melyet az olvasó a kezében tart - az adott aktualitást, hogy vitéz nagybányai Horthy István kormányzó helyettes, repülő főhadnagy hetven éve halt hősi halált (1942. augusztus 20-án) a Don-kanyarban Héja típusú vadászgépével.

Vajon mi történt 1942. augusztus 20-án, reggel 5 óra 7 perckor az Ilovszkojei repülőtér légterében? Pillanatnyi figyelemkihagyás? Műszaki hiba? Német szabotázs? Esetleg még valami más, eddig nem ismert tényező?

A könyv ezekre a kérdésekre kíván választ adni a teljesség igényével, és tisztelegni óhajt Horthy István kormányzóhelyettes, repülő főhadnagy katonai pályafutása és hősi halála előtt.

 
8 900 Ft
Akció: 7 565 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  „ÁLLAMI TITOK” INTERNÁLÓ- ÉS KÉNYSZERMUNKATÁBOROK MAGYARORSZÁGON 1945–1953

Szerzők: Bank Barbara, Gyarmati György, Palasik Mária

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Tóth Géza volt a recski tábor legalacsonyabb embere; az egyetlen, aki az emeletes priccsek alsó traktusán egyenesen tudott ülni anélkül, hogy beverte volna a fejét. Korábban a Meteorológiai Intézet egyik vezetője volt. Internálását annak köszönhette, hogy az általa szerkesztett időjárás-előrejelzések egyike másnapra „lágy nyugati szellőket” ígért, majd a prognózis úgy folytatódott, hogy „a következő napokra északkelet felől” – azaz a Szovjetunió irányából – „fagyos légrétegek betörése várható”. Másnap letartóztatta az Államvédelmi Hatóság.

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A HUSZADIK SZÁZAD EMLÉKEZETE A GALGA MENTÉN

Szerkesztette: Péterfi Gábor

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A Galga menti interjúk elkészítése során a huszadik század magyar történelmének azon csomópontjai bemutatására vállalkoztunk, amelyek a társadalom nagyobb részének az életére meghatározó módon hatottak. Különösen fontosnak tartottuk azon témák körbejárását, amelyek a kommunista diktatúra évtizedeiben tabunak számítottak, a tűrt és tiltott „mező” határán találhatóak. Így kötetünkben érintjük a revízió témáját, a második világháborút követő hadifogságot, az egyházi iskolák államosítását, a diktatúra alatti vallásgyakorlást, a kuláktalanítást, az 56-os forradalmat követő megtorlást és a manapság újra fókuszba kerülő ügynökkérdést is. E könyvnek azt a szerepet is szánjuk, hogy legyen valamelyest a párbeszéd eszköze is. A huszadik század általunk érintett időszaka ugyanis számtalan témát lefojtott, kibeszéletlenül hagyott. Rengeteg harag, fájdalom halmozódott fel az emberek egy részében, mások viszont ugyanazt a korszakot a felemelkedés időszakaként élték meg. Ha meghallgatjuk, elolvassuk, megtárgyaljuk, elemezzük a jelzett problémákat, meggyőződésem, hogy egy apró lépést tudunk tenni – legalább helyi szinten – a párbeszéd felé.

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 HOGYAN ÜLDÖZZÜNK EGYHÁZAKAT? ÁLLAMBIZTONSÁGI TANKÖNYV TARTÓTISZTEKNEK

Szerzők: Kiss Réka, Soós Viktor Attila, Tabajdi Gábor

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Kötetünkben a kommunista állambiztonsági szolgálatok egyik legfontosabb működési területével ismerkedhet meg az olvasó. A „Fehér Hollók” munkacsoport fiatal kutatói egy korábban „szigorúan titkos” belügyi tankönyv elemzésével mutatnak rá azokra a törekvésekre és módszerekre, amelyek a kommunista titkosszolgálatoknak a hazai egyházak elleni munkáját meghatározták.

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 EZ A KIFOSZTÁS LESZ A VÉGSŐ!? - AZ 1938–1945 KÖZÖTT ELKOBZOTT MAGYAR ZSIDÓ VAGYONOK ÉRTÉKE

Szerző: Botos János

Attraktor Kiadó, 2012

 

A gazdaságtörténész szerző a XX. század közepének zsidóellenes intézkedései és a német megszállás folytán a magyar zsidóság vagyonában bekövetkező veszteséget mérte fel magyar és külföldi források alapján (beleértve a magyar zsidóság Magyarországon kívüli vagyonát is). A kötet érzelem- és indulatmentes számszerű összegzést ad - elsőként ebben a témában.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 LÉLEKTANI HÁBORÚ A DONNÁL. A FASISZTA PROPAGANDA MÍTOSZAI 1941-1943

Szerzők: Sz. I. Filonyenko, M. I. Filonyenko

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Hamarosan 70 éve lesz annak, hogy a 2. Magyar Hadsereg történelmi vereséget szenvedett a náci Németország oldalán a Don-kanyarban. A horthysta Magyarország Hitler kérése nélkül támadta meg a Szovjetuniót 1941. június 27-én. E jellegében és céljaiban rablóháború olyan katasztrófával végződött, amelyet a magyar társadalom jelentős része, főképpen annak hatalmi elitje a mai napig sem tudott teljes nagyságában megérteni és feldolgozni. Nem véletlen, hogy az események iránti érdeklődés évtizedek múltán sem hagyott alább. Itthon és külföldön egyre-másra jelennek meg dokumentumkötetek és tudományos monográfiák a második világháború történetének e szakaszáról is. Az olvasó előtt fekvő mű az első magyar nyelven megjelent könyv, amelyet orosz történészek írtak e témakörben. A magyar olvasó első kézből ismerkedhet meg a történelmi események orosz értelmezésével, amely szerfölött tanulságos lehet nemzeti önismeretünk gazdagítása okán is.

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 TITKOK - KÉPEK - NYOLCVANAS ÉVEK /THE SECRET PICTURES OF THE EIGHTIES

Szerző: Müller Rolf

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A mögöttünk hagyott évekről mindannyian őrzünk emlékeket. Időnként élményeinket fotográfiák elevenítik fel, amelyek származhatnak saját fotóalbumunkból, néha pedig más fényképészek munkásságának termékei. Ebben a kötetben az egykori politikai rendőrséghez kötődő képdokumentumok kaptak helyet.

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 DRÓTOK ÉS FATORNYOK KÖZT. SZENT-GYÖRGYI IMRE NAPLÓJA HADIFOGSÁGÁBÓL

Szerző: Szent-Györgyi Imre

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

E kötet a szerzőnek, Szent-Györgyi Imrének második világháború utáni hadifogsági emlékiratait tartalmazza, melyek hadifogság alatti naplóinak bejegyzései alapján készültek. A szerző hadnagyként szolgált a magyar hadseregben a háború alatt, és miközben a felvidéki frontról hazautazott, sőt már Magyarországon volt, őt és bajtársait a szovjet katonák vonattal átirányították a Szovjetunió felé. A szerzőt és társait Románián keresztül szállították, majd az akkori szovjet határt átlépve, moldvai és ukrajnai területen továbbhurcolták őket, míg végül az elterelt magyarok más nemzetiségű katonákkal együtt a Volga melletti Szaratov környékén, az ottani táborban kötöttek ki.

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A SZÁLASI-KORMÁNY BELÜGYMINISZTÉRIUMA

Szerző: Kovács Zoltán András

Attraktor Kiadó Kft., 2009

 

A történész szerző a magyar történelem egyik "fehér foltját" térképezte fel: a nyilas korszak rendvédelmének feldolgozását nyújtja. Elemzi a Belügyminisztérium, a rendőrség, a csendőrség, az államvédelmi szervek és a kapcsolt intézmények mintegy fél éves működését az 1944-es őszi hatalomra jutástól a második világháború végéig.
A kötetet részletes jegyzetapparátus, bibliográfia, a szereplők életrajzi adatai, valamint képanyag teszi teljessé.

 
3 600 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 HORN EDE – A MAGYAR-ZSIDÓ NEMZETI IDENTITÁSTUDAT FORRÁSVIDÉKÉN

Szerző: Miskolczy Ambrus

Attraktor Kiadó Kft., 2007

 

Horn Ede a magyar-zsidó nemzeti identitástudat kialakításának egyik nagyszerű munkása, az emigrációba szorított magyar szabadelvűség és demokrácia szóvivője, nemzetközileg is elismert közgazdasági közíró. Legjelentősebb műve alighanem A forradalom és a zsidók Magyarországon.

 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
BENEŠ-DEKRÉTUMOK ÉS A MAGYAR KÉRDÉS, 1945-1948

Szerkesztette: Popély Árpád, Štefan Šutaj, Szarka László

Attraktor Kiadó Kft., 2007

 

A kötetben tanulmányok sora világítja meg a Benes-dekrétumok néven ismert jogszabályhalmaz keletkezésének körülményeit, alkalmazásuk mikéntjét és hatásukat. Szerepelnek a kötetben a legfontosabb jogszabályok és egyéb dokumentumok, valamint egy részletes kronológia a csehszlovákiai magyarok jogfosztásáról.

 
3 600 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
RESTAURÁCIÓ VAGY KIIGAZÍTÁS

A kádári represszió intézményesülése 1956-1962

Szerzők: Huszár Tibor, Szabó János

Zrínyi Kiadó, 1999

 

Ez a kötet olyan tanulmányokat tartalmaz, amelyek - két kivételével - először látnak napvilágot, első eredményeiként egy szisztematikus kutatásnak. E kutatás résztvevői arra vállalkoztak, hogy a lehetséges mértékig dokumentálják, s empirikus módszerekkel feltárják XX. századi történelmünk "Kádár - korszak" néven elhíresült periódusában a politikai főhatalom természetét, közelebbről annak centrális jelentőségű mozzanatát, a hatalmi represszió külső és belső kondícióit, szerveződését, intézményesülését és használatának tényeit, valamint folyamatait.

 

 
1 960 Ft
Akció: 1 665 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAR KÜLPOLITIKA A 20. SZÁZADBAN

Tanulmányok

Szerkesztette: Gazdag Ferenc, Kiss J. László

Zrínyi Kiadó, 2004

 

A kötet célja nem a magyar külpolitika egységes szemléletű, monografikus feldolgozása, hanem inkább a magyar külpolitikáról szóló vitakultúra és problématudat fejlesztése a témák, a megközelítések és a szerzők sokféleségével. A tanulmányok alapját a Teleki Intézetben 2003-ban megrendezésre került konferencia előadásai adják.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HÁBORÚ, HADSEREG, ÖSSZEOMLÁS

Magyar politika, katonapolitika, a második világháborúban

Szerkesztette: Markó György

Zrínyi Kiadó, 2005

 

Magyar politika, katonapolitika a második világháborúban A könyvben a Magyarország katonai részvétele és szerepe a második világháborúban címmel, 2005. május 5–6. között, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban tartott konferencia előadásainak szerkesztett változatával ismerkedhet meg az olvasó. 

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HADSEREG ÉS FEGYVEREK 1956

Szerzők: Horváth Miklós, Kovács Vilmos

Zrínyi Kiadó, 2011

 

A kötet segítségével bepillanthatunk az 1956-os forradalom és szabadságharc hétköznapjaiba, és megismerhetjük:

a Magyar Néphadsereg fontosabb feladatait és belső konfliktusait;

a karhatalmi célú alkalmazás intézményrendszerét;

a hadsereg és más erőszakszervezetek közötti „munkamegosztás” jellemzőit;

a szovjet csapatok magyarországi bevetésével kapcsolatos döntések körülményeit;

illetve a felkelő-szabadságharcos és más fegyveres csoportok, valamint a nemzetőrség tevékenységének fontosabb mozzanatait.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
IN MEMORIAM 1956

Szerzők: Horváth Miklós, Tulipán Éva

Zrínyi Kiadó, 2006

 

A rendszerváltozás óta megjelent könyvtárnyi szakmunka: monográfiák, tanulmány- és dokumentumkötetek, forráskiadványok és visszaemlékezések segítették az eligazodást az 1956-os forradalom és szabadságharc történéseiben. A szerzők - és segítőik a kutatásban - a még meglévő fehér foltok közül a forradalom és szabadságharc emberveszteségeinek számbavételére vállalkoztak. A nemzeti emlékezet szempontjából is kiemelkedő jelentőségű veszteségkutatások elvégzése során a szerzőket nem az vezette, hogy kiderítsék, ki melyik oldalán harcolt a barikádnak.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYARORSZÁG, A VONAKODÓ CSATLÓS

Szerző: John Flournoy Montgomery

Zrínyi Kiadó, 2004

 

John Flournoy Montgomery üzletember és diplomata, az Amerikai Egyesült Államok egykori budapesi nagykövete (1933–1941), Magyarország barátja volt. Az ország II. világháborús útjának egyik koronatanújaként vetette papírra és jelentette meg 1947-ben Hungary, the Unwilling Satellite (Magyarország, a vonakodó csatlós) című emlékiratát, amely jelképes érvénnyel is figyelemre méltó hozzájárulás nemzeti sorsunk alakulásának, geopolitikai fekvésünk tragikusan ismétlődő következményeinek jobb megértéséhez. A maga korában – elfogultságai és tévedései ellenére – több értelemben is elsőrangú politikai jelentőségű könyv második, javított és kiegészített magyar nyelvű kiadása Frank Tibornak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzorának szerkesztésében és bevezető tanulmányával lát napvilágot.

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
IDEGEN BÍRÁK ELŐTT

Szombathelyi Ferenc újvidéki pere és kivégzése

Szerző: Györkei Jenő

Zrínyi Kiadó, 2002

 

A Zrínyi Kiadó 1990-ben jelentette meg Sisak és cilinder című sorozatában Szombathelyi Ferenc tragikus sorsú vezérezredes visszaemlékezéseit. A Gosztonyi Péter által sajtó alá rendezett visszaemlékezések mellékleteként szerepelt a Budapesti Népbíróság 1941. évi ítélete, valamint azok a peranyagok, melyek 1947. február 25-ig Szombathelyi ügyében Magyarországon születtek. Tizenkét esztendővel később azoknak a kutatásoknak az eredményeit publikáljuk, melyeket Györkei Jenő végzett az újvidéki levéltárakban. Kutatómunkája eredményeként első ízben kínálkozik lehetősége az olvasónak arra, hogy betekinthessen a szabadkai per anyagába.

 
1 980 Ft
Akció: 1 685 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MINDENT A HAZÁÉRT!

Első világháborús osztrák-magyar katonai alakulat- és emlékjelvények

Szerző: Sallay Gergely Pál

Zrínyi Kiadó, 2010

 

Először jelenik meg egy olyan kötet, mely átfogó módon mutatja be az osztrák–magyar katonai alakulatjelvények és az első világháborús tárgyi emlékek különleges és egyedülálló csoportját. A jelvények hírt adtak a háború jelentős hadieseményeiről, megörökítették a harcok helyszíneit és résztvevőit, emléket állítottak hadvezéreknek és közkatonáknak, hősöknek és áldozatoknak. Sajátos módon beszélik el a világháború és az abban rész vett csapatok történetét, mutatják be a harcban használt fegyvereket. A könyv ezeknek a jelvényeknek színes és különleges világába kalauzolja el az Olvasót. Nem törekszik teljességre, inkább az érdekességekre, a történeti és művészeti szempontból kiemelkedő alkotások bemutatására koncentrál 

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.11.04
A készlet erejéig!
-15%
TÁBORNOKI KAR 1945-1956

A Magyar Honvédség és a Magyar Néphadsereg tábornokai a második világháború és az 1956-os forradalom és szabadságharc között

Szerző: Maruzs Roland

HK Hermanos Kiadó, 2011

 

Hogyan lehetett 4–6 elemit végzett péksegédből, kőműves segédből, villamosvezetőből vezérőrnagy, altábornagy és vezérezredes? Miért zártak börtönbe és likvidáltak jól képzett tábornokokat koncepciós perek keretében? Ki volt az a tábornok, aki felesége „kulák-származását” bejelentette? Kik lövettek békés tüntetőkbe az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt?

Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad a kiváló fiatal hadtörténész kötete, amely régóta várt hiánypótló mű az adott korszak hadseregének tábornoki karáról.

 
4 900 Ft
Akció: 4 165 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A LUDOVIKA

Szerzők: Siposné Kecskeméthy Klára, B. Kalavszky Györgyi

Zrínyi Kiadó, 2011

 

„Legyetek bajtársiasak, emberszeretők, katonáitokat, leendő  beosztottjaitokat becsüljétek meg, tisztességesen bánjatok velük…

Gyűlölködést ne szítsatok egyetlen szomszéd nemzet ellen sem, mert itt, a Kárpát-medencében élünk ezer éve és még élni fognak utódaink több ezer éven keresztül…

A mi eszméinket vegyétek át, legyetek utódaink, mi ígérjük, hogy benneteket mindig támogatni fogunk munkátokban, amennyiben a haza és a parancsnokaitok ezt kívánják!”


Szende László nyugállományú ezredes, egykori ludovikás akadémikus

A „ludovikás” kifejezés az idők folyamán a magyar köztudatban összeforrt a férfiasság, a hazaszeretet és az önfeláldozó bátorság fogalmával. Kik voltak ezek a bátor, fegyelmezett, nagy tudású és művelt, magasan képzett katonák, és kik az ő kései utódaik? Róluk, egykori és mai ludovikásokról szól ez a könyv.

 
5 000 Ft
Akció: 4 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ÉLET-KÉPEK: BARTÓK BÉLA

Szerző: Bónis Ferenc

Balassi Kiadó, 2006

 

„A könyveknek nemcsak sorsuk van, hanem  történetük is: jelen munkának kereken félszázados  históriája” – írja Bónis Ferenc új könyve utószavában. Az ősváltozat 1956-ban látott napvilágot, abban  az esztendőben, amikor Bartók A csodálatos mandarin  című műve hétesztendei tilalom után újra  megjelenhetett az Operaház színpadán.  A több évtizedes további gyűjtő- és kutatómunka  eredményeit tárja most Bónis Ferenc az olvasók elé.  A zeneszerző születésének 125. évfordulójára képekből  és dokumentumokból szőtt emberközeli életrajzot,  amelyben a zseni családja, gyermekei, kedvtelései, természetszeretete, utazásai is helyet kapnak.  Árnyalatokban gazdag portréjának felvázolása  érdekében a szerző gyakran fordul a Bartók család  kiterjedt levelezéséhez, a féltve őrzött  képeslapgyűjteményhez, számos ismeretlen vagy  kevéssé ismert fényképen és amatőr fotón mutatja  meg Bartók ezerféle arcát, hangulatát. Nyomon követi  a gyermek első zenei zsengéitől a kibontakozó, majd a világhír felé törő pályát éppúgy, mint a kudarcokat,  a meg nem értés nehéz időszakait, bemutatja a sikeres  művészt és az esendő, a gyakran beteg embert.  Aki eddig kevéssé szerette-értette műveit, kedvet  kap meghallgatásukhoz, aki ismeri zenéjét, sok  izgalmas információhoz jut a művek keletkezésének  történetéről, körülményeiről, Bartók életfilozófiájáról.  Család- és zenetörténet, látlelet e könyv a XX. század  első feléről, egy olyan korszakról, amelyben egyik  legnagyobb fiának nem lehetett maradása hazájában.

 
8 450 Ft
Akció: 7 605 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 EURÓPÁBA – FÉLÚTON EGY DIPLOMATA FELJEGYZÉSEI 1998–2005

Szerző: Gábor J. Dzsingisz

Balassi Kiadó, 2006

 

A magyar származású holland diplomata, aki sikeres hollandiai közéleti szereplését követően 1998-ban tért vissza Magyarországra, hivatali ideje alatt – amely egybeesett az Európai Unióhoz történő csatlakozásra való felkészüléssel – több mint négyszáz naplófeljegyzésben rögzítette benyomásait, élményeit, munkájával kapcsolatos tapasztalatait. E feljegyzések árnyalt képet festenek az ország állapotáról, politikai kultúrájáról, közszereplőiről. Gábor Dzsingisz a kívülálló távolságtartásával, „európai szemmel”, de ugyanakkor a hazájához kötődő polgár szemszögéből vetíti nézeteit a hazai viszonyokra. Feljegyzései sem csak az eseménytörténetre koncentrálnak, feltűnnek bennük barátai, művészeti élményei, a családi élet fontosabb dolgai. Ezek révén közelebbről is megismerhetjük rokonszenves személyiségét, etikai normarendszerét, ízlését. Kitűnő megfigyelőként irányítja olvasói figyelmét a korszak lassan már feledésbe merülő, de hatásában messzeható eseményeire. A műfajból eredő szubjektivitása sosem megy a hitelesség rovására. S ha olykor kritikusan fogalmaz is, szavaiból kiviláglik jobbító szándéka. Azért dolgozott, s könyvével is azt a célt kívánja szolgálni, hogy Magyarország minden tekintetben találjon vissza a klasszikus értelemben vett európai normákhoz és életformához.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 ESTERHÁZY PÁL (1901–1989) AZ UTOLSÓ HERCEG SORSA A SZÉLSŐSÉGEK ÉVSZÁZADÁBAN

Szerkesztette: Stefan August Lütgenau

Fordította: Jónás Péter

Balassi Kiadó, 2008

 

Esterházy Pál még látta az utolsó Habsburg-uralkodókat,  átélte az első világháború végének  zűrzavarát követő magyar Tanácsköztársaságot, majd  a fehér terrort, a Horthy-rendszert, Magyarország  német megszállását és a nyilaskeresztesek  rémuralmát, Budapest ostromát, a Vörös Hadsereg  bevonulását, a diktatúra kiépülését és az ezt követő  1956-os magyar forradalmat is. Ausztriába menekült,  majd svájci emigrációba kényszerült. Életében fontos  szerepet játszottak az Eric Hobsbawm által  a „szélsőségek évszázadának” nevezett 20. századot  jellemző jelenségek: megtapasztalta a szabadságért  folytatott harcot és az elnyomást, a náci és  a sztálinista diktatúra szörnyűségeit. Az előbbitől  a budapesti zsidók 1944/45-ös mentéséért  szenvedett, az utóbbi áldozataként évekig börtönben  ült. E kötet tanulmányai Esterházy Pál életének  legérdekesebb szakaszait elevenítik meg, egy olyan  erős jellemű liberális humanista patriótáét, akinek  cselekedeteit nem politikai ambíció fűtötte, mégis  a 20. századot meghatározó nagy politikai  és társadalmi összecsapások kereszttüzében élte  le egész életét. A kötet szerzői tanulmányaikhoz  számos eddig feltáratlan forrást használtak fel. 

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 A VILÁG IGAZAI MAGYARORSZÁGON A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ALATT

Szerkesztette: Frojimovics Kinga, Molnár Judit

Balassi Kiadó, 2009

 

Izrael Állam Holokauszt Emlékhatósága, a Yad Vashem 1963 óta állít emléket mindazoknak, akik életük kockáztatása árán közreműködtek zsidó származású embertársaik életének megmentésében a holokauszt idején. Ők egy talmudi kifejezéssel élve a Világ Igazai. Aki elnyeri a Világ Igaza kitüntetést, oklevelet és emlékplakettet kap, nevét felvésik a Yad Vashemben a megemlékezés falára a Világ Igazainak kertjében, és fát ültetnek tiszteletére. Az emlékplaketten és az oklevélen a következő talmudi idézet áll: „Aki egyetlen ember életét megmenti, egy egész világot ment meg”. Magyarországon eddig több mint hétszázötvenen kapták meg a kitüntető címet. Kötetünk róluk emlékezik meg, sorsuk,történeteik hitelesen és árnyaltan idézi fel a vészkorszak időszakát. A Világ Igazai örök példát szolgáltattak az emberi humanizmusba és bátorságba vetett hit létjogosultságának. A Yad Vashemmel közös kiadás.

 
3 000 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-15%
A FELÜGYELT (MOZGÁS)TÉR

Tanulmányok a szovjet típusú rendszer hazai történetéből

Szerző: Rainer János M.

Akadémiai Kiadó, 2011

 

Az egri Eszterházy Károly Főiskola újonnan alakult Történelemtudományi Doktori Iskolájának közleményei az iskola oktatóinak és (a jövőben) doktoranduszainak közös kutatási eredményeit teszi közzé. A sorozat első darabja - a „Magyarország története 1918-tól” program oktatóinak munkája - tematikus tanulmánykötet. A benne szereplő írások többsége a magyarországi szovjet típusú rendszer poszttotalitárius korszakával foglalkozik, és ahogy címe is sugallja, az állam és a társadalom interakcióinak jellegére fókuszál. A jobbára mikrotörténeti elemzések a felügyelet intézményeiről, ezek gyakorlatáról, illetve egyes társadalmi csoportok magatartásáról, stratégiáiról szólnak. Húsz évvel a történet lezárta után is folyik a vita a szovjet típusú rendszer jellegéről és mérlegéről. A sorozat első kötete ehhez szeretne hozzászólni.

 
3 500 Ft
Akció: 2 975 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 SZAKÉRTŐK ÉS PÁRTEMBEREK. KORMÁNYZATI ELIT MAGYARORSZÁGON 1848-2010

Szerző: Ilonszki Gabriella

Akadémiai Kiadó, 2011

 

A kötet fejezetei az 1848 és 2010 közötti nagyon is különböző korszakokban, egy közös adatbázisra építve a kormányzati elit társadalmi és politikai jellemzőit, általános karriervonásait mutatják be. Ez teszi lehetővé, hogy bár az egyes korszakok politikai tartalma alapvetően más, megfogalmazható az általános kérdés, hogy a politikai vagy a foglalkozásbeli, szakmai tudás-e a meghatározó a miniszteriális karrierben? Politikai kormányok vagy szakértő kormányok, szakértő miniszterek és politikus bürokraták - a kormányzás eredményét és eredményességét is szeretnénk látni a kormányzati elit vizsgálata alapján. Pedig a kapcsolat nem egyértelmű. Kiváló felkészültségű miniszterek is, kormányaik is megbukhatnak, míg olykor a szerencse a középszerűek mellé áll. A kötetben a történelmi korszakok, valamint az 1990 utáni két évtized folyamatai iránt érdeklődök is megtalálhatják az érdeklődésüknek megfelelő írásokat e témában.

 
3 360 Ft
Akció: 2 855 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A MAGYAR KIRÁLYSÁG KITÜNTETÉSEI 1920-1945

III. kötet

Szerzők: Fekete Ferenc, Baum Attila

HK Hermanos Kiadó, 2010

 

A kötet a háromrészes sorozat harmadik része, amelyet elsőként jelentet meg a kiadó (ezután kerül kiadásra a II. majd az I. kötet)! A könyv az adott korszakon belül az 1938-1945 közötti időszakban alapított állami kitüntetések történetét dolgozza fel. Tematikusan,  alapos részletességgel bemutatja a kitüntetéseket, teljesen szakítva az eddig megjelent művek felépítésével és hagyományaival. Nemcsak a kitüntetések történetét és a kitüntetéseket mutatja be a könyv, hanem bőséges képanyaggal illusztrálja azok változatait, a hozzájuk kapcsolódó tárgyakat (miniatűrök, szalagsávok, okmányok, dobozok, stb.). Ezenkívül archív viselési fotókkal és korabeli egyenruhákon is bemutatásra kerülnek a kitüntetések. Fantasztikus olvasmány mindazok számára, akik érdeklődnek e tárgyak és a korszak iránt!

 
7 900 Ft
Akció: 6 715 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG EGYENRUHÁZATA ÉS FELSZERELÉSEI 1920-1945

Szerző: Sipos András

HK Hermanos Kiadó, 2010

 

A könyv az adott korszakon belül az 1920-1945 közötti időszakban használt autentikus egyenruházati darabokat és felszerelési tárgyakat mutatja be. Ezt tematikusan,  alapos részletességgel, a korabeli szabályzatokban foglalt leírásokkal teszi, szakítva az eddig ebben a témában megjelent művek felépítésével. Emellett több mint 100 eddig publikálatlan archív viselési fotóval és majd 300 tárgyfotóval is bemutatásra kerülnek a kötetben szereplő darabok.

 

Fantasztikus kötet mindazok számára, akik érdeklődnek e rendvédelmi testület, a korszak egyenruházata és felszerelései, illetve története iránt!

 

A kötet Sipos András csendőr relikviagyűjtő munkáját dícséri. A könyv a szerző közel negyedszázados gyűjtői tapasztalatának és az ez idő alatt összegyűjtött tárgyi és tudásanyagának bemutatása.

 

A magyar királyi csendőrségről szóló történeti részt a kiváló muzeológus-hadtörténész, Illésfalvi Péter írta. A fotókat Kovács Attila készítette.

 
8 900 Ft
Akció: 7 565 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 "VITÉZSÉGÉRT" A MAGYAR TISZTI ARANY VITÉZSÉGI ÉREMMEL KITÜNTETETTEK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN

Szerző: Illésfalvi Péter, Kovács Vilmos, Maruzs Roland

HK Hermanos Kiadó, 2011

 

A kiváló szerzőtrió elkészítette a tíz éve megjelent kötetük bővített, átdolgozott kiadását, amely tartalmazza a legújabb kutatási eredményeket és rengeteg új információval, archív fotóval, illetve dokumentummal bővült.

A könyv annak a közel két tucat hősnek állít emléket, akik a „Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem”-mel lettek jutalmazva haditettükért. Többen közülük már csak hősi haláluk után érdemelték ki a II. világháború egyik legbecsesebb tiszti kitüntetését. A szerzők a rendelkezésre álló adatok alapján elkészítették a kitüntetettek életrajzát, haditettük leírását, amiért e magas kitüntetést kiérdemelték. Emellett három kitüntetett Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érme is bemutatásra kerül! Kihagyhatatlan olvasmány azok számára, akik érdeklődnek a magyar hadtörténelem iránt.

"Mert ők hősök voltak! Hősök, akik nem azért vállalták a sokszor lehetetlent, mert hősökké akartak válni, hanem azért mert ragaszkodtak az esküjükhöz. Az eskühöz, amely a Haza megvédésére kötelezte őket és számukra a Haza szent volt."

 

                                                                                                   Budapest, 2001. Szakály Sándor

 

 
7 900 Ft
Akció: 6 715 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A VITÉZI REND TÖRTÉNETE

Szerző: Fekete Ferenc

HK Hermanos Kiadó, 2011

 

A kötet az első vitézi avatás (1921) 90 éves jubileumán jelenik meg. Feldolgozta a Vitézi Rend történetét az alapításának előzményeitől, az 1948-as megszüntetéséig. A szöveges rész elsősorban a Horthy-korszakban a Vitézi Rendről megjelent könyvek és kiadványok, a Vitézek és Gazdák Lapja (Vitézek Lapja), a Magyar Országos Levéltár tulajdonában lévő dokumentumok, az országgyűlési naplók és a korabeli újságok információira támaszkodik, de felhasználásra került több 1990 után íródott kiváló szakcikk adata is, kiegészítve több tucat forrásmunkában fellelt egyéb érdekességgel, illetve korabeli archív filmekből és más anyagokból nyert információkkal. Emellett közel 300 archív fotóval, tárgyfotóval, helyszínrajzzal, térképpel, stb. van illusztrálva.

 

Mivel 70 éve (1941) jelent meg utoljára könyv a Vitézi Rendről, ez a mű hiánypótló a témában.

 
8 900 Ft
Akció: 7 565 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYARORSZÁG ÉS A II. VATIKÁNI ZSINAT 1959-1965

Szerző: Fejérdy András

MTA Történettudományi Intézete, 2011

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 TRADICIONÁLIS TÖRTÉNELMI IDENTITÁS - MODERN POLITIKAI ESZMERENDSZER

Szerző: Erdődy Gábor

ELTE Eötvös Kiadó, 2011

 

Alábbi munka a mintegy 40 éven át uralkodó úgynevezett szocialista rendszer bukását követően megválasztott első demokratikus miniszterelnök történetszemléletének, illetve politikai filozófiájának rekonstrukciójára vállalkozik. Antall József politikai magatartását a belülről megélt ,,patriotisztikus-valláserkölcsi alapon nyugvó (köz)szolgálati ethosz" határozta meg. Jelentős történelmi teljesítménye, hogy az egyetemes kereszténydemokrata, a magyar nemzeti-liberális, valamint a speciális hazai alkotmányjogi tradíciókra támaszkodva a rendszerváltozás kihívásaira korszerű választ kínáló szintézist alkotott. Politikusként vallott értékrendjének gyökereit kereste, és annak tradícióit rekonstruálta a visszatekintő történészként általa megrajzolt magyar történelmi kontinuitásban. A kötet annak bemutatására tesz kísérletet, hogyan értelmezte a tudós-politikus a magyar história egyes periódusait, korszakokon átívelő meghatározó alaptendenciáit, tragikus vagy felemelő fordulatait, kiemelkedő szereplőit.

 
3 250 Ft
Akció: 2 765 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.