Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Legújabb kor


Sorrend:

-20%
 A MEGTORLÁS SZERVEZETE - A POLITIKAI RENDŐRSÉG ÚJJÁSZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 1956-1962-IG

Szerkesztette: Okváth Imre

L'Harmattan Kiadó, 2013

 

A kötet az 1956-os forradalmat követő megtorlások egyik legfontosabb eszközeként használt BM II. Politikai Nyomozó Főosztály központi operatív- és segédoperatív osztályainak szervezettörténetét és vezetőit mutatja be. A kötetben szereplő tanulmányok alapján számos - a történeti kutatások által korábban megfogalmazott - vélemény nyert megerősítést, igazolást, vagy ítéltetett meg árnyaltabban.

 
4 900 Ft
Akció: 3 920 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAR NEMZETISZOCIALISTÁK

Az 1930-as évek új szélsőjobboldali mozgalma, pártjai, politikusai, sajtója

Szerző: Paksa Rudolf

Osiris Kiadó, 2013

 

Paksa Rudolf tudományos monográfiája áttekinti a gazdasági világválság idején megjelent – előbb az olasz, majd egyre inkább a német mintát másoló – magyar nemzetiszocialista mozgalom történetét. A kötetet egykori szöveges és képi dokumentumokkal, térképekkel és ábrákkal illusztráltuk, és bibliográfia, kronológia, a fontosabb szervezeteket áttekintő kislexikon, valamint a nemzetiszocialista irányultságú lapokat teljességre törekvően összegyűjtő sajtókatalógus teszi teljessé. (Közös kiadásban az MTA BTK TTI-vel)

 
3 480 Ft
Akció: 2 960 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-20%
APÁM

Szerző: Temesi Ferenc

L’Harmattan Kiadó, 2013

 

Több száz oldalas besúgói jelentésekre alapozva írtam meg apám sorsát, akivel 1957-től 1971-ig úgy bántak a titkos tartótisztek ügynökeiken, besúgóikon keresztül, ahogy rendes regényíró nem bánik a figuráival. Apám ugyanis visszautasította azt, hogy spicli legyen. Ötvenhétig általánosiskola-igazgató volt, aztán segédmunkás, majd tanító. Két bűne volt: magyar volt, és keresztény. Hogy egy kisvárosban kisemberek kiskocsmában kisfröccsöt isznak, vajon miért lehet érdekes a politikai belső elhárítás számára, ezt a gyerekeim és unokáim csak akkor értik meg, ha nemcsak világtörténelmi helyzetbe helyezem az egészet, de kultúrtörténeti kontextusba is. A múlt század már történelemnek számító hatvanas éveiről van szó, amelyben az akkor fölnövő nemzedék még némi szabadság illúziójában is ringatta magát, igaz, nem sokáig.

 

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A LÉGJÁRÓ. PETRÓCZY ISTVÁN, AZ ELSŐ MAGYAR KATONAI REPÜLŐ ÉLETE

Szerző: Révész Tamás

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., 2013

 

A Magyar Légierő 75. évfordulója apropója kapcsán igazi csemege ez a magyar repüléstörténet egyik nagy szervezőjéről, az első magyar katonai pilóta életéről szóló monográfia. Petróczy István életútjáról eddig még nem jelent meg összefoglaló munka, és a szerző közel tízéves kutatómunkájának eredményeképpen eddig publikálatlan, hiánypótló információk is napvilágot láttak ebben a könyvben.

 
5 500 Ft
Akció: 4 675 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
LÁTHATATLAN TÖRTÉNELEM. POLITIKAI ANEKDOTÁK 1942–2012

Szerző: Szabó Ildikó

L’Harmattan Kiadó, 2013

 

A politikai anekdoták különleges tömörséggel képesek bonyolult hatalmi viszonyokat érzékeltetni. Szociológiai értéküket az adja, hogy személyes élményeket, megtörtént eseményeket, helyzeteket idéznek fel és adnak tovább. Nemcsak a történelem különleges mozaikdarabjai, hanem az adott kor társadalmi értékítéletének a dokumentumai is. Gyakran olyan korból valók, amelyik nem tűri meg a nyilvánosságra hozatalukat. A történetek a mindennapi élet apró ütközeteinek fegyverei. Azzal, hogy feltárul bennük egy magatartás, egy viszonyulás, egy rendszer abszurditása, lehetőséget nyújtanak a mesélőknek és hallgatóknak az állásfoglalásra.

 
2 100 Ft
Akció: 1 680 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 KETTŐS KIVÁNDORLÁS - BUDAPEST - BERLIN - NEW YORK. 1919-1945

A 2012-ben megjelent kötet második, bővített, javított kiadása.

Szerző: Frank Tibor

Gondolat Kiadó, 2015

 

Ahogy e könyv levéltári anyagának gyűjtése előrehaladt, úgy vált számomra egyre világosabbá, hogy a sok-sok megvizsgált, kisebb-nagyobb irathagyaték mintha egyetlen történetet segítene feltárni. Mintha a szereplők pályaképe egy közös életúttá állt volna össze. Egyre inkább úgy éreztem, hogy nem az egyes egyének személyes történetét, hanem a vizsgált emigránscsoport egészének életrajzát kell megírnom, azaz prozopográfiát. A kivándorlás fő oka az 1918–1920 közötti időszak egészének katasztrófasorozata volt, azaz az I. világháború elvesztése, az őszirózsás forradalom, a Tanácsköztársaság, az ellenforradalom, a trianoni békeszerződés és a numerus clausus törvény.

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 GYÖNGYÖSI JÁNOS: EGY FÉLREISMERT KÜLÜGYMINISZTER – MAGYAR KÜLPOLITIKA (1944-1947)

Szerző: Gantner Péter
Publikon Kiadó, 2013


Gyöngyösi János a Kisgazdapárt baloldali beállítottságú, vidéki politikusa volt. 1944 végén felajánlotta a szolgálatait a bevonuló oroszoknak, akik hálából elősegítették politikai pályafutását. Felvette a kapcsolatot a Moszkvából hazatért kommunistákkal is. Minden külügyi tapasztalat nélkül az ideiglenes, majd a megválasztott koalíciós kormány
külügyminisztere lett. Eleinte végrehajtotta az oroszok utasításait. Később emancipálódott és fenntartás nélkül védte a magyarság és a határon túli magyarok érdekeit. Politikája, főként ebben a kérdésben szembekerült a szovjet imperialista törekvésekkel. Igyekezett
fenntartani a jó kapcsolatokat a nyugati szövetségesekkel, elsősorban az Egyesült Államokkal

 
2 490 Ft
Akció: 2 115 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
KÜZDELEM ERDÉLYÉRT

Szerző: L. Balogh Béni

Akadémiai Kiadó, 2013

 

E könyv a magyar-román viszonyt és az ehhez elválaszthatatlanul kapcsolódó kisebbségi kérdést vizsgálja az 1940. augusztus 30-án kihirdetett második bécsi döntés és a háborúból való 1944. augusztus 23-i román kiugrás közötti időszakban. Műfaját tekintve diplomáciatörténeti mű. A fő hangsúly a kétoldalú viszony alakulásán, a „hagyományosnak” számító politikai-diplomáciai aspektusok elemzésén van, a kisebbségi kérdést ennek függvényében tárgyalja.

 

A kötet nem csak a téma kutatóinak, hanem az Erdély sorsa iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönségnek is jó szívvel ajánlható. A második bécsi döntésnek és az ezt követő négy évnek ugyanis napjainkig ható következményei vannak, és mind a magyar, mind a román köztudatban elevenen él az emléke. A magyar és a román levéltárak anyagai, a diplomáciai okmánytárak, a szakirodalom, a sajtó, valamint a korabeli szereplők visszaemlékezései alapján megírt mű ezért a mára nézve is sok tanulsággal szolgál. Egyben segít eligazodni a 20. századi magyar−román viszony bonyolult szövevényében, ugyanakkor hiteles képet fest az Erdély birtoklásáért folytatott küzdelem egyik legizgalmasabb, sorsdöntő időszakáról.

 
3 400 Ft
Akció: 2 890 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A MAGYAR MEGSZÁLLÓ CSAPATOK A SZOVJETUNIÓBAN – LEVÉLTÁRI DOKUMENTUMOK 1941–1947

Szerkesztette: Krausz Tamás, Varga Éva Mária

L’Harmattan Kiadó, 2013

 

Hiába a II. világháború óta eltelt hetven év, hiába a sokféle feldolgozás, könyv és tanulmány, a háború „magyar fejezete”– amely a szovjet területek majd hároméves megszállásával kapcsolatos – gyakorlatilag mindmáig ismeretlen még a legszűkebb szakmai közegben is.

Az oroszországi archívumok, mindenekelőtt az Oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) Központi Archívuma végre e tekintetben is hozzáférhetővé teszi a magyarországi megszálló csapatok háborús bűncselekményeinek dokumentumait. Jelen kötet a magyar megszálló erők szovjet területen játszott szerepéhez nyújt eddig ismeretlen, elsődleges forrásokat. Az Álgya-Pap Zoltán tábornok és társai, valamint a Somlay tábornok és társai ellen 1947-ben lefolytatott perek anyagaiból e kötetben olvashat először a magyar olvasóközönség unikális dokumentumokat.

 

 
3 900 Ft
Akció: 3 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
BÉKE PORAIKRA... III.

Dokumentum-emlékkönyv a második világháború nyugati hadműveleti területén és a nyugati hadifogságban meghalt magyar katonákról

Szerzők: Bús János, Szabó Péter

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2013

 

A háromrészes dokumentum-emlékkönyv-sorozat befejező kötetében Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Franciaország, Hollandia, Lengelország (elsősorban Szilézia és a nyugati részei), Németország és Szlovénia  területén létesített második világháborús katonatemetőkben nyugvó magyar katonák sírhelyeit mutatják be a szerzők az adott országok temetőinek fényképével gazdagon illusztrálva.

 
7 500 Ft
-15%
DON-KANYAR 1942-1943

A Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg képes krónikája - An illustrated chronicle of the Royal Hungarian 2nd Honvéd Army

Szerző: Dr. Szabó Péter

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Térképészeti Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 2013

 

A magyar királyi 2. honvéd hadsereg 1942–1943. évi szovjetunióbeli hadműveleteiről a fennmaradt korabeli személyes leírásokon és hadiokmányokon kívül a legérzékletesebben az amatőr és a haditudósítói fényképfelvételek tanúskodnak.

Ezzel egyben emlékezünk és fejet hajtunk azon egykori, a magyar királyi Honvédségben szolgálatot teljesítők előtt, akik életüket adták hazájukért, nyomtalanul eltűntek vagy a hadifogolytáborok nyomorúságos körülményei között haltak meg.

 
5 000 Ft
Akció: 4 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A HORTHY-RENDSZER MÉRLEGE - DISZKRIMINÁCIÓ, SZOCIÁLPOLITIKA ÉS ANTISZEMITIZMUS MAGYARORSZÁGON

Szerző: Ungváry Krisztián

Jelenkor Kiadó, 2012

 

A szociálpolitika egyúttal mindig újraosztást is jelent, és az újraosztás legszélsőségesebb formája a hátrányban részesítettek megsemmisítését is eredményezheti.

A magyar zsidóság történetének és a holokausztnak számtalan megközelítési módja és értelmezése létezik. A szerző a kérdést a társadalom nemzsidó részének oldaláról vizsgálja meg, Célja nem csupán az eseménytörténeti rekonstrukció, hanem a tettesek tevékenysége alapján a magyar holokauszthoz vezető út bemutatása és a diszkrimináció dinamikájának vizsgálata. Értelmezése szerint a zsidóság kárára folytatott politika a 19. században látensen egyúttal egyfajta államszocialista átalakulás lehetőségét is magában hordozta. Az ellenforradalmi rendszerben ez különböző, későbbiekben részletezett okok miatt nem tárulhatott fel teljes mértékben, de mint lehetőség folyamatosan jelen volt és egyre inkább meghatározta a kor közbeszédét.

A könyv a zsidóság kifosztásának szellemi előzményeit és eseménytörténetét a magyar történelem szélesebb összefüggéseibe helyezve mutatja be. Ezért számos olyan kérdést is érint (mint például a németek kitelepítése, az irányított tervszerű gazdálkodás, a szociálpolitika és a modernizáció), amelyeket a témával eddig foglalkozó szerzők nem tartottak a holokauszt szempontjából fontosnak.

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A TURUL SZÖVETSÉG 1919-1945

Szerző: Kerepeszki Róbert

Attraktor Kiadó, 2012

 

A fiatal magyar történészgeneráció egyik legtehetségesebb tagjának összefoglaló monográfiája a Horthy-korszak jobboldali egyetemi-ifjúsági mozgalmáról. Teljes körű áttekintést nyújt a Turul szövetség történetéről, ideológiájáról, főbb vezetőiről, politikai akcióiról. Hézagpótló feldolgozás egy eddig csak hírből ismert és félreismert mozgalomról.

 
3 900 Ft
Akció: 2 925 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
VEZÉRCSEL - KÁDÁR JÁNOS MINDENNAPJAI

Szerző: Majtényi György

Libri Könyvkiadó, 2012

 

Egy vezető, akinek kultuszát épp a kultusz látszólagos hiánya teremti meg. Egy diktátor, akinek az a célja, hogy olyan politikusnak lássák, aki semmiben sem különbözik az egyszerű, hétköznapi emberektől. Sikerét és uralmának

legitimálását éppen ez a szerep hozza meg, ez különbözteti meg elődjétől és általában a kommunista diktátoroktól. A Kádár János életéről és mindennapjairól szóló kötet új szempontból, a Kádár-kultusz működésének logikája mentén mutatja be a hatalom éveit. Az 1956-os forradalom leverése után az ország egyik leggyűlöltebb embere volt Kádár, hogyan sikerült mégis átformálnia ezt a képet néhány év leforgása alatt? Milyen technikával érte el, hogy a róla alkotott kép megváltozzon és az ellenséget az emberek inkább láthatatlan erőkben vagy a külső, megszálló hatalomban keressék?

 

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 A HORTHY-KORSZAK KÜLPOLITIKÁJA 1. - AZ ELSŐ ÉVEK 1919-1924

Szerző: Gulyás László

Attraktor, 2012

 

A kiváló magyar történész nagyszabású vállalkozásának első része: a több kötetes munka a Horthy-korszak külpolitikájának új, korszerű feldolgozása, a legújabb kutatási eredményekre támaszkodva. Az első könyv a Tanácsköztársaság bukásától kíséri végig az eseményeket a népszövetségi kölcsön megszerzéséig - azaz a Horthy-rendszer stabilizációs időszakát ismerteti. A szöveget bőséges jegyzetapparátus kíséri.

 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 POLITIKA, TÁRSADALOM, GAZDASÁG A MAGYAR RÁDIÓBAN 1945–1948

Szerző: Simándi Irén

Gondolat Kiadó, 2012

 

A könyv a Magyar Rádió 1945–1948 közötti történetét mutatja be hiteles források segítségével. Részletes leírásban számol be a háború okozta károk helyreállításáról, a műsorszórás megindulásáról, a rádió osztályainak megalakulásáról, az új műsorokról, új vezetésről. A vállalatvezetésben jól nyomon követhető az 1945-től kialakuló többpárti irányítás, a kommunista párt erősödő befolyása és a Szövetséges Ellenőrző Bizottság felügyelete. Az elhangzott műsorok képet adnak a koalíciós évek legfontosabb eseményeiről, a politika, a társadalom, a gazdaság változásairól. A műfaj sajátossága lehetővé teszi, hogy a rádió működésére vonatkozó források az ismert történeti megállapításokon túl új értelmezést nyerjenek. A rádió működése sok tekintetben tükörképe az országban történt eseményeknek. Műsoraiban, riportjaiban, a politikusok megszólaltatásában, az események tolmácsolásában a propaganda eszközeinek felhasználása figyelhető meg. A rádió történetének feldolgozása további két kötetben folytatódik 1958-ig.

 
3 800 Ft
Akció: 3 230 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
KORMÁNYZÓNK

Szerző: Walzer Kelemen

Pytheas Kiadó

 

„A hézagpótlóként jelentkező könyvnek tárgya a Kormányzó Úr ő Főméltósága életének, tüneményes pályafutásának leírása, azé a történelmi nemzetmentő, országépítő munkáé is, melyet vitéz nagybányai HORTHY MIKLÓS végzett és végez, tehát azé a tárgyanyagé, mely legjobban kell, hogy megkapja minden igaz magyar lelkét. Tömör, rövid leírása ennek a pályának, ennek a munkának, …történelmi hűséggel tárgyalva a tényeket – megfelelő világításba helyezi mindazokat a nemes, magasztos tulajdonságokat, amelyekkel Kormányzó Urunk oly kivételes mértékben ékeskedik…”

 

Budapest, 1938 február hó 24-én.

norwalli KONEK EMIL m. kir. titkos tanácsos, ny. altengernagy

 
1 900 Ft
VITÉZEK ALBUMA

Pytheas Kiadó

 

1938-ban kiadott, több mint 12000 vitéz adatait tartalmazó kötet reprint kiadása, amelyben 5000 vitéz arcképes ábrázolása is szerepel. A kommunista diktatúra idején az albumokat megsemmisítették. Az általunk feldolgozott példány fennmaradása is regénybe illő történet.

 
15 000 Ft
A VITÉZI REND 1921-1931

Pytheas Kiadó

 

A könyvben megtalálható a Vitézi rend részletes története, a vitézi törzsszékek és vármegyei vitézi székek, illetve a vitézek névsora néhány személyes adattal ellátva.

 

Meleg ragaszkodással köszöntöm a Vitézi Rendnek minden egyes tagját, hű bajtársaimat, akik a legnehezebb időkben megmutatták a legnagyobb tettekkel, önzetlen áldozatkészségükkel, hogy mi a valódi hazafiasság, a hős önfeláldozás. Törhetetlen meggyőződésem az, hogy vitéz bajtársaimra a haza szilárdan támaszkodhatik, mert ők az ezerpróbás hősök ma is úgy, mint a világháború nagy napjaiban: a magyar hazáért élnek és ha kell, meg is tudnak érte halni.

A Vitézi Rend tízéves fennállásakor igaz szívből kívánom, hogy áldja meg a magyarok jó Istene a Vitézi Rendet a mielőbbi magyar föltámadással.

 

vitéz JÓZSEF kir. herceg tábornagy

 
12 000 Ft
-15%
FÖLDRAJZTUDOMÁNY, OKTATÁS ÉS PROPAGANDA

Szerző: Krasznai Zoltán

Publikon Kiadó, 2012

 

„amint Európa mappáját vizsgálom, hirtelen ijedtség borzong végig rajtam: hiányzik Magyarország! Csakugyan, hazámat hiába keresem, eltűnt a vonalak zűrzavarában?”

(Babits Mihály)

 

Milyen térképek fölé hajoltak az első világháború utáni béketárgyalásokon a diplomaták?

Kik voltak a szakértők az új határokat tárgyaló bizottságok mellett?

Hogyan írtak Trianon előtt és után Magyarországról a földrajztudósok, s hogyan tanították Magyarország földrajzát a kisiskolásoknak?

Miként ábrázolták a régi és az új határokat a korabeli képeslapok, plakátok és filmhíradók?

S vajon miért jártak magyar zarándokok egy kis spanyolországi városkába, Limpiasba, hogy a határok revíziójáért imádkozzanak?

 

Az új kutatásokra és páratlanul gazdag térkép- és képanyag elemzésére épülő könyv hiánypótló munka a Trianonhoz vezető béketárgyalások kulisszatitkairól, s a két világháború közötti magyar földrajztudomány, földrajztanítás és revíziós propaganda történetéről.

 
3 890 Ft
Akció: 3 310 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 A POLITIKAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁNI MAGYARORSZÁGON

Szerzők: Barna Ildikó, Pető Andrea

Gondolat Kiadó, 2012

 

A II. világháború utáni igazságszolgáltatás a magyar történetírás és a történeti emlékezet sokat vitatott kérdése. A kötet szigorúan fegyelmezett és következetes kvantitatív módszertan segítségével meghatározza, kik kerültek be a népbírósági folyamatba, hogyan működött a népbíróság, különösen a társadalmi nemek szempontjából, valamint hogy milyen hatással volt a népbíróság tevékenysége a poszt-soá zsidó identitás alakulására. A kötetnek az is a célja, hogy elfogultságoktól mentesen, objektív adatok alapján bemutassa azt a komplex folyamatot, amit a II. világháborút követő népbírósági eljárásnak nevezünk. Barna Ildikó az ELTE Társadalomtudományi Kar Társadalomkutatások Módszertana tanszékének adjunktusa. Pető Andrea a Közép-Európai Egyetem Társadalmi nemek tanszékének docense.

 
2 950 Ft
Akció: 2 500 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAR FAJVÉDŐK

Szerző: Gyurgyák János

Osiris Kiadó, 2012

 

Ez a könyv Gyurgyák János magyar eszmetörténeti sorozatának utolsó darabja. Előző kötetei (Zsidókérdés Magyarországon és Ezzé lett magyar hazátok) viszonylag jól behatárolható kutatási területet jártak körbe: a zsidó–magyar együttélés problémáit, illetve a magyar nemzeteszme elágazásait és útvesztőit. Most azonban olyan terepre tévedt, amely a modern biológia-genetika szerint nem létező (emberi fajok közötti különbség), vagy teljességgel vitatott problémakör: etnicitás a történelemben, magyar etnogenezis, etnikai különbségek Magyarországon. De mivel a probléma történetileg és a jelenben is mégis létezik, szólni kell róla. Már csak azért sem lehet erről hallgatni, mert a magyar fajvédelem eszmerendszere és politikai mozgalma túlélte a XX. század harmincas–negyvenes éveit, s túlélte a magyar létező szocializmus korszakát is.

 
2 980 Ft
Akció: 2 530 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-20%
 A TITKOSSZOLGÁLATOK HÁLÓJÁBAN. MINDSZENTY JÓZSEF A LÉLEKMENTŐ BÍBOROS, HERCEGPRÍMÁS

Szerző: Köpeczi Bócz Edit

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A könyv áttekintést ad a Mindszenty József életéről, különösen Ausztriában, a bécsi Pázmáneumban eltöltött száműzetéséről, amit a titkosszolgálatok hálójában töltött el az élete végéig. Operatív módszerek, titkos kutatások, konspirált behatolások folyamata keserítette meg az utolsó éveit. A legsötétebb hálóval fonták körül, még az épületet is megfigyelés alatt tartották, ahol lakott. Hazájától távol, kötelességének érezte, hogy lelkiekben támasza legyen a világban szétszóródott magyaroknak. Akik a halálában reménykedtek, meglepődve tapasztalták, hogy fáradságot nem ismerve, nagyon aktívan élte a mindennapjait. Nem volt olyan rossz egészségi állapotban, mint ahogy gondolták. Ezért körútjait meg akarták akadályozni, lejáratási kampányokat indítottak ellene, mindenáron el akarták hallgattatni.

 

A szerző számos eredeti dokumentum felhasználásával tárja elénk a titkosszolgálatok Mindszenty József bíborossal kapcsolatos tevékenységét.

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 DOKUMENTUMOK GRŐSZ JÓZSEF KALOCSAI ÉRSEK HAGYATÉKÁBÓL, 1956-1957

Szerző: Kálmán Peregrin OFM

Szent István Kiadó, 2011

 

Számos, eddig nem ismert dokumentumot hoz napvilágra. Ajánljuk mindazoknak, akik nem csupán belügyi jelentések, hanem belső, egyházi források alapján szeretnék megismerni a múltat, és akik meg akarnak erősödni abban a felismerésben, hogy az egyház elsősorban nem szociológiai csoport, hanem teológiai valóság, Isten-viharoktól ostromolt-népe.

 
2 800 Ft
Akció: 2 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 ZÁGON-LEVELESKÖNYV. IRATGYŰJTEMÉNY-TÖREDÉK MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROSRÓL, 1967-1975

Szerző: Németh László Imre

Szent István Kiadó, 2011

 

A Szent István Zarándokház hűségesen őrzi Zágon József irathagyatékát, amelynek az egyik legfontosabb része kerül most az olvasó kezébe. Ez a levelezés tükrözi Zágon József őszinte ragaszkodását a vértanú sorsú, sokat szenvedett bíboroshoz – helyenként a vatikáni diplomácia kritikáját is. A közölt iratokból és levelekből kitűnik, hogy Mindszenty bíborost tisztelte, tőle telhetően fáradozott érdekeinek védelmében és ezért a nehéz helyzetekben, még a meg nem értés kockázatát is vállalva fejtette ki véleményét, hogy hűségesen szolgálja Egyházát.

 
1 600 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A SZENTSZÉK ÉS A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KAPCSOLATAI A HATVANAS ÉVEKBEN

Szerző: Szabó Csaba

Szent István Kiadó, 2005

 

A "vasfüggöny" csaknem másfél évtizeden keresztül szinte kizárta az összeköttetést a Szentszék és a Magyar Népköztársaság között, csak 1963-ban indult meg a lassú közeledés Moszkva engedélyével. A magyarországi események teljesen beleillettek a szocializmus hruscsovi - később brezsnyevi - kettős elvű politikai elképzeléseibe. Szabó Csaba, levéltáros történész, a tőle megszokott alapossággal válogatta össze a különböző iratőrző helyekről a Szentszék és Magyarország viszonyára leginkább jellemző dokumentumokat.

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON, 1919-1945

Szerző: László T. László     

Szent István Kiadó, 2005

 

A jelen kötetben László professzor megkísérli bemutatni az egyház és állam közti kapcsolatokat a Horthy-korszak (1919-1945) Magyarországán, hasonló fejlődési fokon lévő társadalmaknak mintegy esettanulmányaként.

 
1 900 Ft
Akció: 1 710 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
KONCEPCIÓVÁLTÁSOK - A RAJK-PER KATONAI VONALA

Szerkesztette: Ötvös István

Attraktor, 2012

 

A kiadó magyar hadtörténeti sorozatának ezen legújabb kötete a Rajk-per katonai "mellékpereinek" – a Pálffy-, a Sólyom-per és jónéhány más, kevésbé elhíresült koncepciós per hátterét világítja meg, nagyrészt a legutóbbi időkben kutathatóvá vált dokumentumokra alapozva.

 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
SZABÓ ISTVÁN ÉLETÚTJA NÁDUDVARTÓL NÁDUDVARIG

Szerkesztette: Romsics Ignác

Osiris Kiadó, 2012

 

Szabó István 1924-ben született Nádudvaron. A kisparaszti közegből, amelyben életét kezdte, az 1945 utáni változások lendítették ki. 1951-ben belépett az újonnan alakult Vörös Csillag Termelőszövetkezetbe, amelynek tagjai már a következő évben elnökükké választották. A téesz termelési módszerei és eredményei alapján Szabó István néhány év alatt egyike lett a nagyüzemi gazdálkodás „szocialista hőseinek”. Bár Nádudvarhoz és a Vörös Csillaghoz mindig hű maradt, az 1960-as évektől az országos politikában is egyre fontosabb szerepeket kapott. Erdei Ferenc, Fehér Lajos, Dimény Imre, Losonczi Pál és Burgert Róbert mellett egyike volt azoknak, akiknek a nevéhez a magyar mezőgazdaság szocialista táboron belüli egyedülálló sikerei kötődtek. A rendszerváltás óta az ország egyik legeredményesebb mezőgazdasági szerveződésének, a KITE Zrt. termelői tulajdonosait összefogó Kukorica és Iparinövény Termelési Együttműködés Kft. Felügyelőbizottságának az elnöke.

 
2 680 Ft
Akció: 2 280 Ft
Kezdete: 2017.09.15
A készlet erejéig!
-20%
 A NAGY TESTVÉR SZATÓCSBOLTJA. TANULMÁNYOK A MAGYAR TITKOSSZOLGÁLATOK 1945 UTÁNI TÖRTÉNETÉBŐL

Szerkesztette: Gyarmati György, Palasik Mária

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A huszadik század második felében – a hidegháború évtizedeiben – Magyarország egy szuverenitásában korlátozott kisállam volt. Ez messzemenően kihatott titkosszolgálatainak felépítésére, működésére is. Mindennapjaiban meghatározó volt a „nagy testvér”, a szovjet állambiztonsági szervek közvetlen befolyása. Mivel Magyarország viszont néhány más szovjet szatellitállamhoz képest is csak mérsékelt stratégiai jelentőséggel bírt, a honi társadalom ügynökökkel való behálózása is lazább volt, mint például Romániában vagy Kelet-Németországban. Nemzetközi összevetésben még az állambiztonság magyar hivatásosai is megengedhették maguknak bizalmasabb – „egymás között vagyunk, elvtársak” – pillanataikban, hogy saját cégüket ne tartsák többre annál, ami volt, s amelynek a külhoni kamerádok is tekintették: jelentéktelen kis „szatócsboltnak”.

 
3 300 Ft
Akció: 2 640 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 A DÉL-ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI RÉSZ TÖRTÉNETE 1940-1945

Szerző: Nagy-Alpár Csaba

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Az új határ példátlan módon szakította ketté Erdély területét. Történelmi régiókat, évszázadok óta összefonódott gazdasági, társadalmi,kulturális kapcsolatrendszert, falvakat, családokat vágott ketté minden pragmatikus szempont mellőzésével.

Városok szakadtak el az őket ellátó vidéktől, ipari vállalatok nyersanyag- és munkaerő bázisuktól, kistermelők felvevő piacuktól, vasútvonalak holtvágánnyá, főútvonalak határ menti zsákutcákká változtak. A döntés megosztotta Erdélyt és annak lakóit. Északon a románok, délen a magyarok keserűen szemlélték az új határt, emitt kitörő öröm, üdvrivalgás, amott fellángoló gyűlölet, nacionalista hisztéria. A két nemzet egyébként is terhelt viszonya hirtelen nyílt ellenségeskedéssé változott. A szoldateszka bosszúvágya északon gyilkosságokhoz is vezetett, a magyarok százezreire pedig kisebbségi sorsuk legsötétebb időszaka várt délen.

 
4 300 Ft
Akció: 3 440 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
PÁSZTOR VOLT VAGY BÉRES?

A Magyar Katolikus Egyház a harmadik birodalom árnyékában

Szerző: Hetényi Varga Károly

Szent István Kiadó, 2012

 

Az ismert kutató és történész az 1970-es évektől kezdődően több ezer dokumentumot gyűjtött össze hazai és külföldi levéltárakban, melyek ebből a korszakból származnak, s amelyek tanúskodnak a magyar egyházban zajló szellemi ellenállásról, mely 1944 végére már a hierarchia legfelsőbb rétegeiben is határozottan jelentkezett.  A kötet több mint másfél százat mutat be ezekből a dokumentumokból; ezek hűen illusztrálják a tárgyalt korszakot, és a magyar egyház tevékenységét üldöztetést szenvedett embertársaink érdekében.

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 AZ UTOLSÓ BEVETÉS. VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY ISTVÁN REPÜLŐ FŐHADNAGY HŐSI HALÁLA

Szerző: Zetényi Csukás Ferenc

HK Hermanos Kiadó, 2012

 

A könyvnek - melyet az olvasó a kezében tart - az adott aktualitást, hogy vitéz nagybányai Horthy István kormányzó helyettes, repülő főhadnagy hetven éve halt hősi halált (1942. augusztus 20-án) a Don-kanyarban Héja típusú vadászgépével.

Vajon mi történt 1942. augusztus 20-án, reggel 5 óra 7 perckor az Ilovszkojei repülőtér légterében? Pillanatnyi figyelemkihagyás? Műszaki hiba? Német szabotázs? Esetleg még valami más, eddig nem ismert tényező?

A könyv ezekre a kérdésekre kíván választ adni a teljesség igényével, és tisztelegni óhajt Horthy István kormányzóhelyettes, repülő főhadnagy katonai pályafutása és hősi halála előtt.

 
8 900 Ft
Akció: 7 565 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  „ÁLLAMI TITOK” INTERNÁLÓ- ÉS KÉNYSZERMUNKATÁBOROK MAGYARORSZÁGON 1945–1953

Szerzők: Bank Barbara, Gyarmati György, Palasik Mária

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Tóth Géza volt a recski tábor legalacsonyabb embere; az egyetlen, aki az emeletes priccsek alsó traktusán egyenesen tudott ülni anélkül, hogy beverte volna a fejét. Korábban a Meteorológiai Intézet egyik vezetője volt. Internálását annak köszönhette, hogy az általa szerkesztett időjárás-előrejelzések egyike másnapra „lágy nyugati szellőket” ígért, majd a prognózis úgy folytatódott, hogy „a következő napokra északkelet felől” – azaz a Szovjetunió irányából – „fagyos légrétegek betörése várható”. Másnap letartóztatta az Államvédelmi Hatóság.

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 AZ EGERVÁRI-MOZGALOM. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG KIALAKULÁSA ÉS VALLÁSSZABADSÁGI KÜZDELMEI A KÁDÁR-KORSZAK MÁSODIK FELÉBEN (1975–1990)

Szerző: Rajki Zoltán

Gondolat Kiadó, 2012

 

Az Egervári-csoport az 1970–1980-as évek egyik legjelentősebb tiltakozó egyházi mozgalma volt a Kádár-korszak második felében. A Hetednapi Adventista Egyházból kiszakadt entitás mindössze ezer-ezerkétszáz főt számlált, de vezetőinek hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere, illetve határozott érdekképviselete miatt viszonylag gyakran olvashatunk róluk a különböző állami szervek, különösen az Állami Egyházügyi Hivatal vagy az állambiztonsági szervek dokumentumaiban. Sőt ügyükkel a korabeli legmagasabb pártfórum, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága is foglalkozott 1982-ben. A szerző széles körű forráskutatás alapján a mozgalom kialakulásának felekezeten belüli és kívüli okait, valamint a két adventista egyházrész egymással, az állami szervekkel, illetve az adventista világszervezettel való kapcsolatának alakulását dolgozza fel a rendszerváltozásig. Az 1990. évi IV. törvény ugyanis lehetővé tette a kiszakadt csoport számára, hogy önálló egyházként jegyeztesse be magát, ami a szakadást közjogilag is „szentesítette”.

 
2 000 Ft
Akció: 1 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
A HUSZADIK SZÁZAD EMLÉKEZETE A GALGA MENTÉN

Szerkesztette: Péterfi Gábor

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A Galga menti interjúk elkészítése során a huszadik század magyar történelmének azon csomópontjai bemutatására vállalkoztunk, amelyek a társadalom nagyobb részének az életére meghatározó módon hatottak. Különösen fontosnak tartottuk azon témák körbejárását, amelyek a kommunista diktatúra évtizedeiben tabunak számítottak, a tűrt és tiltott „mező” határán találhatóak. Így kötetünkben érintjük a revízió témáját, a második világháborút követő hadifogságot, az egyházi iskolák államosítását, a diktatúra alatti vallásgyakorlást, a kuláktalanítást, az 56-os forradalmat követő megtorlást és a manapság újra fókuszba kerülő ügynökkérdést is. E könyvnek azt a szerepet is szánjuk, hogy legyen valamelyest a párbeszéd eszköze is. A huszadik század általunk érintett időszaka ugyanis számtalan témát lefojtott, kibeszéletlenül hagyott. Rengeteg harag, fájdalom halmozódott fel az emberek egy részében, mások viszont ugyanazt a korszakot a felemelkedés időszakaként élték meg. Ha meghallgatjuk, elolvassuk, megtárgyaljuk, elemezzük a jelzett problémákat, meggyőződésem, hogy egy apró lépést tudunk tenni – legalább helyi szinten – a párbeszéd felé.

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 HOGYAN ÜLDÖZZÜNK EGYHÁZAKAT? ÁLLAMBIZTONSÁGI TANKÖNYV TARTÓTISZTEKNEK

Szerzők: Kiss Réka, Soós Viktor Attila, Tabajdi Gábor

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Kötetünkben a kommunista állambiztonsági szolgálatok egyik legfontosabb működési területével ismerkedhet meg az olvasó. A „Fehér Hollók” munkacsoport fiatal kutatói egy korábban „szigorúan titkos” belügyi tankönyv elemzésével mutatnak rá azokra a törekvésekre és módszerekre, amelyek a kommunista titkosszolgálatoknak a hazai egyházak elleni munkáját meghatározták.

 
2 300 Ft
Akció: 1 840 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 EZ A KIFOSZTÁS LESZ A VÉGSŐ!? - AZ 1938–1945 KÖZÖTT ELKOBZOTT MAGYAR ZSIDÓ VAGYONOK ÉRTÉKE

Szerző: Botos János

Attraktor Kiadó, 2012

 

A gazdaságtörténész szerző a XX. század közepének zsidóellenes intézkedései és a német megszállás folytán a magyar zsidóság vagyonában bekövetkező veszteséget mérte fel magyar és külföldi források alapján (beleértve a magyar zsidóság Magyarországon kívüli vagyonát is). A kötet érzelem- és indulatmentes számszerű összegzést ad - elsőként ebben a témában.

 
2 400 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 LÉLEKTANI HÁBORÚ A DONNÁL. A FASISZTA PROPAGANDA MÍTOSZAI 1941-1943

Szerzők: Sz. I. Filonyenko, M. I. Filonyenko

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

Hamarosan 70 éve lesz annak, hogy a 2. Magyar Hadsereg történelmi vereséget szenvedett a náci Németország oldalán a Don-kanyarban. A horthysta Magyarország Hitler kérése nélkül támadta meg a Szovjetuniót 1941. június 27-én. E jellegében és céljaiban rablóháború olyan katasztrófával végződött, amelyet a magyar társadalom jelentős része, főképpen annak hatalmi elitje a mai napig sem tudott teljes nagyságában megérteni és feldolgozni. Nem véletlen, hogy az események iránti érdeklődés évtizedek múltán sem hagyott alább. Itthon és külföldön egyre-másra jelennek meg dokumentumkötetek és tudományos monográfiák a második világháború történetének e szakaszáról is. Az olvasó előtt fekvő mű az első magyar nyelven megjelent könyv, amelyet orosz történészek írtak e témakörben. A magyar olvasó első kézből ismerkedhet meg a történelmi események orosz értelmezésével, amely szerfölött tanulságos lehet nemzeti önismeretünk gazdagítása okán is.

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 TITKOK - KÉPEK - NYOLCVANAS ÉVEK /THE SECRET PICTURES OF THE EIGHTIES

Szerző: Müller Rolf

L’Harmattan Kiadó, 2012

 

A mögöttünk hagyott évekről mindannyian őrzünk emlékeket. Időnként élményeinket fotográfiák elevenítik fel, amelyek származhatnak saját fotóalbumunkból, néha pedig más fényképészek munkásságának termékei. Ebben a kötetben az egykori politikai rendőrséghez kötődő képdokumentumok kaptak helyet.

 
3 600 Ft
Akció: 2 880 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
ATHANÁZ

Szerző: Bikácsy Gergely

Gondolat Kiadó, 2011

 

Athanasius Kircher (1602, Fulda – 1681, Róma) apja teológus volt különböző német hercegi udvarokban. Athanasius 12 éves korában kezdte jezsuita tanulmányait. Pappá szentelése után több német jezsuita iskolában tanított (Mainz, Würzburg). A harminc éves háborúban kollégiumi társaival többször kellett menekülnie, életveszélybe is került. 1630-ban a jezsuita rend, mint tehetséges matematikust a háborútól védett Avignonba menekítette. Egy itteni könyvtárban – és talán egy itt élő utazó segítségével – kezdett egyiptomi emlékekkel és a kopt nyelvvel foglalkozni. 1832-ben (épp a Galilei-per évében) a jezsuita rend Bécsbe küldte matematikusnak, ő azonban – későbbi jóváhagyással – Rómába érkezett, és a Collegium Romanum tanára lett.

 
2 490 Ft
Akció: 2 115 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 "PÜNKÖSDI KIRÁLYSÁG". AZ ÉSZAK-ERDÉLYI OKTATÁSÜGY TÖRTÉNETE 1940-1944

Szerző: Szlucska János

Gondolat Kiadó, 2012

 

A könyv a teljesség igényével, valamennyi elérhető forrás és dokumentum felhasználásával az észak-erdélyi oktatásügy történetét mutatja be a második bécsi döntéstől 1944-ig, vagyis a magyar tannyelvű iskolai hálózat újbóli kitelepülésétől a magyar közigazgatás megszűnéséig. Az adatok elemző feldolgozásával egyidejűleg a szerző a visszaemlékezések és a korabeli újságcikkek segítségével bepillantást nyújt az iskolások, tanítók és tanárok mindennapi életébe is.

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
 GAZDASÁGI TÍPUSÚ PEREK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ FM-PERRE (1945–1953)

Pártok és politika

Szerző: Cseszka Éva

Gondolat Kiadó, 2012

 

Mindeddig nem készült olyan munka, amely összefoglalóan tárgyalná a II. világháború utáni magyarországi gazdasági típusú pereket, amelyek minden szempontból beleillenek a Rákosi-korszak „nagy” koncepciós pereinek sorába. Különösen a Földművelésügyi Minisztérium tisztviselői ellen lefolytatott ún. FM-per feldolgozása hiányos, pedig a per több szempontból is speciálisnak számít, mivel a többi gazdasági perrel szemben itt a szabotázst nem egy vállalat követi el, hanem egy minisztérium, valamint a szabotázs nem ipari jellegű, hanem a mezőgazdaságot érinti.

 
2 450 Ft
Akció: 2 085 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
 DRÓTOK ÉS FATORNYOK KÖZT. SZENT-GYÖRGYI IMRE NAPLÓJA HADIFOGSÁGÁBÓL

Szerző: Szent-Györgyi Imre

L’Harmattan Kiadó, 2010

 

E kötet a szerzőnek, Szent-Györgyi Imrének második világháború utáni hadifogsági emlékiratait tartalmazza, melyek hadifogság alatti naplóinak bejegyzései alapján készültek. A szerző hadnagyként szolgált a magyar hadseregben a háború alatt, és miközben a felvidéki frontról hazautazott, sőt már Magyarországon volt, őt és bajtársait a szovjet katonák vonattal átirányították a Szovjetunió felé. A szerzőt és társait Románián keresztül szállították, majd az akkori szovjet határt átlépve, moldvai és ukrajnai területen továbbhurcolták őket, míg végül az elterelt magyarok más nemzetiségű katonákkal együtt a Volga melletti Szaratov környékén, az ottani táborban kötöttek ki.

 
2 600 Ft
Akció: 2 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
A SZÁLASI-KORMÁNY BELÜGYMINISZTÉRIUMA

Szerző: Kovács Zoltán András

Attraktor Kiadó Kft., 2009

 

A történész szerző a magyar történelem egyik "fehér foltját" térképezte fel: a nyilas korszak rendvédelmének feldolgozását nyújtja. Elemzi a Belügyminisztérium, a rendőrség, a csendőrség, az államvédelmi szervek és a kapcsolt intézmények mintegy fél éves működését az 1944-es őszi hatalomra jutástól a második világháború végéig.
A kötetet részletes jegyzetapparátus, bibliográfia, a szereplők életrajzi adatai, valamint képanyag teszi teljessé.

 
3 600 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
 HORN EDE – A MAGYAR-ZSIDÓ NEMZETI IDENTITÁSTUDAT FORRÁSVIDÉKÉN

Szerző: Miskolczy Ambrus

Attraktor Kiadó Kft., 2007

 

Horn Ede a magyar-zsidó nemzeti identitástudat kialakításának egyik nagyszerű munkása, az emigrációba szorított magyar szabadelvűség és demokrácia szóvivője, nemzetközileg is elismert közgazdasági közíró. Legjelentősebb műve alighanem A forradalom és a zsidók Magyarországon.

 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-25%
BENEŠ-DEKRÉTUMOK ÉS A MAGYAR KÉRDÉS, 1945-1948

Szerkesztette: Popély Árpád, Štefan Šutaj, Szarka László

Attraktor Kiadó Kft., 2007

 

A kötetben tanulmányok sora világítja meg a Benes-dekrétumok néven ismert jogszabályhalmaz keletkezésének körülményeit, alkalmazásuk mikéntjét és hatásukat. Szerepelnek a kötetben a legfontosabb jogszabályok és egyéb dokumentumok, valamint egy részletes kronológia a csehszlovákiai magyarok jogfosztásáról.

 
3 600 Ft
Akció: 2 700 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
RESTAURÁCIÓ VAGY KIIGAZÍTÁS

A kádári represszió intézményesülése 1956-1962

Szerzők: Huszár Tibor, Szabó János

Zrínyi Kiadó, 1999

 

Ez a kötet olyan tanulmányokat tartalmaz, amelyek - két kivételével - először látnak napvilágot, első eredményeiként egy szisztematikus kutatásnak. E kutatás résztvevői arra vállalkoztak, hogy a lehetséges mértékig dokumentálják, s empirikus módszerekkel feltárják XX. századi történelmünk "Kádár - korszak" néven elhíresült periódusában a politikai főhatalom természetét, közelebbről annak centrális jelentőségű mozzanatát, a hatalmi represszió külső és belső kondícióit, szerveződését, intézményesülését és használatának tényeit, valamint folyamatait.

 

 
1 960 Ft
Akció: 1 665 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
MAGYAR KÜLPOLITIKA A 20. SZÁZADBAN

Tanulmányok

Szerkesztette: Gazdag Ferenc, Kiss J. László

Zrínyi Kiadó, 2004

 

A kötet célja nem a magyar külpolitika egységes szemléletű, monografikus feldolgozása, hanem inkább a magyar külpolitikáról szóló vitakultúra és problématudat fejlesztése a témák, a megközelítések és a szerzők sokféleségével. A tanulmányok alapját a Teleki Intézetben 2003-ban megrendezésre került konferencia előadásai adják.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
HÁBORÚ, HADSEREG, ÖSSZEOMLÁS

Magyar politika, katonapolitika, a második világháborúban

Szerkesztette: Markó György

Zrínyi Kiadó, 2005

 

Magyar politika, katonapolitika a második világháborúban A könyvben a Magyarország katonai részvétele és szerepe a második világháborúban címmel, 2005. május 5–6. között, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban tartott konferencia előadásainak szerkesztett változatával ismerkedhet meg az olvasó. 

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.