Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Legújabb kor


Sorrend:

-20%
  NEMZETFELFOGÁS ÉS TÖRTÉNELEMSZEMLÉLET A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

Szerző: Kovács Dávid

L'Harmattan Könyvkiadó, 2018

 

A könyvben szereplő eszmetörténeti tanulmányok a 20. századi magyar történelemben jelentős szerepet játszó politikai-szellemi irányzatok, illetve azok meghatározó képviselőinek, tollforgatóinak a nemzet mibenlétére vonatkozó gondolatait, vagyis nemzetfelfogását, valamint ettől elválaszthatatlanul a nemzeti múltat érintő értelmezéseit vizsgálja. Az írások többek között Szabó Ervin, Jászi Oszkár, Szabó Dezső, Szekfű Gyula, Hóman Bálint, Klebelsberg Kunó, Révai József a témához kapcsolódó elgondolásait rekonstruálják és mutatják be. A kötetben helyet foglaló írások az elmúlt években születtek, többségük már korábban napvilágot látott különböző folyóiratokban, többszerzős tanulmánykötetekben.

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2018.02.08
A készlet erejéig!
-20%
SZOCIALISTA LAKHATÁS?

A lakáskérdés az 1950-es években Magyarországon

Szerző: Keller Márkus

L'Harmattan Könyvkiadó, 2018

 

A 19. század közepén kialakuló és máig érvényes lakáskérdésnek két probléma állt a középpontjában: hogyan lehet megfelelő otthont elfogadható áron az emberek rendelkezésére bocsátani, illetve milyen életformát, milyen életstílust hozzanak létre, támogassanak a felépülő lakások?

 

A könyv azt vizsgálja, hogy a hosszú ötvenes évek magyarországi sztálinizmusa milyen válaszokat adott ezekre a dilemmákra és hogy a válaszokból felsejlő "szocialista életmód" mennyiben befolyásolta az emberek hétköznapjait.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2018.02.08
A készlet erejéig!
-20%
A SZENT KORONA AMERIKAI KALANDJA ÉS HAZATÉRÉSE

Szerző: Glant Tibor

DUPress, 2018

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2018.02.08
A készlet erejéig!
-15%
„…AKKOR ASZT MONDTÁK KICSI ROBOT”

A magyar polgári lakosság elhurcolása a Szovjetunióba korabeli dokumentumok tükrében

Szerkesztő: Stark Tamás

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

 

A második világháború során, különösen annak utolsó hónapjaiban Magyarország háború alatti területéről mintegy hatszázezren kerültek szovjet fogságba. A foglyok közel harmada civilként lett „hadifogoly”. Az elhurcoltak hozzátartozói és az érintett települések elöljárói annak reményében tájékoztatták a kormányszerveket az elhurcolásokról, hogy a magyar kormány közben tud járni az elvittek kiszabadítása érdekében. A személyes hangvételű levelek és tudósítások alapján a civil lakosság részleges elhurcolásának folyamata meglehetősen pontosan nyomon követhető.

 
3 790 Ft
Akció: 3 220 Ft
Kezdete: 2018.02.06
A készlet erejéig!
-15%
A MUNKÁSŐRSÉG - INTERJÚKÖNYV

Szerzők: Kiss Dávid, Pap Zsolt

Szépmíves, 2017

 

Németh Miklós és Pozsgay Imre egy kötetben! Mellettük pedig Mayer Péter, Markovics Ferenc, Arató István, Kajli Béla, Kerezsi István és még sokan mások. Ismert, közismert és kevésbé ismert nevek egy beszélgetőkönyvben, amely a munkásőrség történetét öleli fel. A szerzők megfogalmazásában: több szempontból sem hagyományos interjúkötetet készítettünk, vállalva ennek előnyeit és hátrányait egyaránt. Köszönhető volt ez annak is, hogy a könyv megírását megelőzte egy, a testület teljes történetét feldolgozó kétrészes, összesen közel egyórás dokumentumfilm elkészítése a Munkásőrség - Egy párthadsereg története címmel.

 
4 990 Ft
Akció: 4 240 Ft
Kezdete: 2017.12.05
A készlet erejéig!
-15%
E NAGY TIVORNYÁN

Tanulmányok 1916 mikrotörténelméről

Szerkesztette: Kappanyos András

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017

 

A kötet az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetében 2016 júniusában meg­rendezett interdiszciplináris konferencia előadásainak válogatott és szerkesztett változatát tartalmazza: egy háromrészesre tervezett sorozat második darabja. A kon­ferenciasorozat gondolata azon a belátáson alapul, hogy az első világháború egyedülálló fordulópontot jelent az európai művelődéstörténetben.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.11.26
A készlet erejéig!
-15%
  70 ÉV UTÁN A GULÁGRÓL - VOLT HADIFOGLYOK VISSZAEMLÉKEZÉSEI

Szerző: Dobos Erzsébet

Zrínyi Kiadó, 2017

 

A „gulag” szót először általános iskolás koromban hallottam, a hatvanas évek elején, amikor szabadszellemű, lenyűgözően művelt és bátor fiatal történelem tanárnőnk, Román Józsefné beszélt a sztálini Szovjetunióról, a koncepciós perekről, a koncentrációs táborokról és még sok másról is, ami akkoriban tabu volt. És mivel az irodalmat is ő tanította nekünk, rögtön könyvet is ajánlott hozzá, Szolzsenyicin: Iván Gyeniszovics egy napja című könyvét. Még aznap este végigolvastam, a döbbenettől, hogy „ilyen van?” le sem tudtam tenni, mint ahogyan később Lengyel József írásait sem. Édesapám is megjárta a hadifogságot, az ő korosztályából – 1918-ban született – ki nem? És nemcsak ő, mások sem nagyon beszéltek róla, nem illett, nem volt szabad, nem mertek, nem volt beszédtéma még nagyon sokáig.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.11.03
A készlet erejéig!
-20%
FÖLD ÉS HATALOM

Szerző: Szilágyi Zsolt

L'Harmattan Kiadó, 2017

 

Kecskeméten a 20. század elejére olyan kedvező birtokstruktúra alakult ki, amely alapját képezte a kibontakozó exportpiacnak. Ez és a település török kori múltja olyan képzetet keltett a kortársakban, mintha a város gazdag lenne, amihez felfokozott elvárások egész sora társult. Móricz Zsigmond, Németh László vagy Erdei Ferenc példaként állították Kecskemét idealizált képét olvasóik elé. Elhallgatva, hogy a viszonylagos jólét mögött példátlan méretű volt a gazdák eladósodása. Hiszen a föld volt a helyi társadalomban a mobilitás legfőbb záloga. A földdel esély volt nemcsak a jobb anyagi körülmények megteremtésére, de a "kecskeméti társadalomban" való felemelkedésre is. Az 1920-as évek második felétől fellendülő kecskeméti gazdaság, a növekvő tőkefelhalmozás többek számára utat nyitott az elitbe. A látványos vagyonosodás szinte tapinthatóvá vált a harmincas évekre, nem kis feszültséget keltve ezzel a helyi társadalomban.

 
4 990 Ft
Akció: 3 990 Ft
Kezdete: 2017.10.28
A készlet erejéig!
-20%
1956: A SZABADSÁG NARRATÍVÁI

Tanulmányok az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján

Szerző: Csurgai Horváth József

L'Harmattan Kiadó, 2017

 

A kötet, melyet a kedves Olvasó kezében tart, olyan tanulmányok gyűjteménye, melyek az 1956-os forradalom és szabadságharc modern és forrásokon alapuló értelmezéséhez igyekeznek új szempontokkal hozzájárulni. A könyv lapjain két 2016 őszén megrendezett székesfehérvári konferencia anyagát örökítették meg a szerzők. A kiadvány több intézmény, az Alba Polisz Tudományos Park Egyesület, a Magyar Nemzeti Levéltár, a Székesfehérvári Egyházmegye, valamint a Kodolányi János Főiskola összefogásával születhetett meg. A szerzők a magyar politikatörténet, a mikrotörténet, az egyház-, kultúr- és gazdaságtörténet, a bel- és külpolitika, valamint a személyes életutak felől közelítenek 1956 ma is érvényes narratíváihoz és vezetik be új kutatási eredményeikbe az érdeklődő olvasót.

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.10.28
A készlet erejéig!
-20%
A SZÉKELY HADOSZTÁLY

A Székely hadosztály 1918-19 évi bolsevista ellenes és ellenforradalmi harcai

Szerző: Kratochvil Károly

Attraktor Könyvkiadó, 2017

 

A legendás Székely hadosztály parancsnokának, Kratochvil Károlynak a könyve az alakulat történetéről, harcairól. A Székely hadosztály volt az erdélyi fronton az egyetlen jól felszerelt, harcképes magyar katonai erő, ami szembeszállt a román hódítókkal. Rövid idejű működését azonban meghiúsította a Tanácskormány tevékenysége, illetve a magyar katonai szervezet szétesettsége. A románok a hadosztály vezetőit internálták, majd perbe fogták. Kratochvil Károly, a parancsnok személyes élményei alapján meséli el a katonai alakulat történetét.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.10.15
A készlet erejéig!
-15%
LÁGERUTAZÁS

Holländer Margit feljegyzései a vészkorszakról és az újrakezdésről (1945-1946)

Szerző: Hollander Margit

Jaffa Kiadó, 2017

 

Holländer Margit tizennyolc esztendős volt, amikor 1944 nyarán zsidó származása miatt elhurcolták. A fiatal lány a magyarországi, vidéki zsidó közösség azon elenyésző hányadához tartozott, akik túlélték a deportálást. Margit megjárta Auschwitz-Birkenaut, Bergen-Belsent és Salzwedelt, csodálatos módon hazatért, és úgy döntött: napló formájában kísérli meg mondatokba foglalni a rettenetet. A csaknem száz oldalnyi terjedelmű, rajzokat, térképeket is tartalmazó, kézírásos szöveg ceruzával készült 1945 és 1946 között, majd 1962-ben, legépelésekor további részletekkel egészült ki.

 
3 490 Ft
Akció: 2 965 Ft
Kezdete: 2017.10.15
A készlet erejéig!
-20%
TÉGLÁKBA VÉSETT TÖRTÉNELEM

A ceglédi fogolytábor története és téglafalainak feliratai

Szerzők: Bognár Zalán, Jójárt György, Reznák Erzsébet

Kossuth Kiadó, 2017

 

„1945 május hóban a ceglédi fogolytáborban 130 000 fő tartózkodott”

A Honvédelmi Minisztérium 1946-os összefoglaló jelentéséből

„Én és mások is többször véstünk a fal tégláiba. Ki a nevét, vagy más motívumot, jelet. Gondoltuk, hogy valaki még elolvashatja. A jelek azt is sugallhatják, hogy búcsú a hazától, a családtól, a kedvestől, mert ha kivisznek az oroszok, lehet, hogy csak ez marad belőlünk, ami itt be van vésve.”  (Gábor István egykori fogoly visszaemlékezéséből)

 
5 600 Ft
Akció: 4 480 Ft
Kezdete: 2017.09.26
A készlet erejéig!
-15%
BESZÁMOLÓIM

Szerző: Gróf Batthyányi Tivadar

Athenaeum Kiadó, 2017

 

Németújvári gróf Batthyány Tivadar miniszter, az őszirózsás forradalom után a Károlyi Mihály-kormány belügyminisztere 1918 decemberéig. Emlékirata, vagy ahogy ő nevezi, beszámolója az időszak legteljesebb krónikája, hiszen a szerzője nemcsak követője, megfigyelője volt e súlyos évtizedek eseményeinek, hanem számos ponton résztvevője is egyik-másik történelmi mozzanatnak. Ugyanakkor arról sem feledkezik meg, hogy a kétpólusú rendszer, az Osztrák-Magyar Monarchia belső felépítésének mily hátrányai adódtak, illetve keletkeztek a 20. század elejétől forrongó Kelet-Közép-Európában, s vajon voltak-e alternatívák az ismert konfliktusok idején: az obstrukciós politikában, a háború kitörése kapcsán, a nemzetiségi politikánk vonatkozásában, a külpolitika kuszaságában, és egyáltalán akkor, amikor a monolit birodalom 1916-ban császár nélkül marad.

 
4 990 Ft
Akció: 4 240 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-15%
AZ ELSŐ BÉCSI DÖNTÉS OKMÁNYTÁRA

Diplomáciai iratok 1938. augusztus – 1939. június

Összeállította: Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

 

A két világháború közötti magyar külpolitikát meghatározó reví­ziós törekvések 1937–1938 fordulóján kerültek közel a megvalósí­táshoz, amikor Németország erőteljes diplomáciai és katonai nyo­mást gyakorolt Ausztriára és Csehszlovákiára. Az Anschluss után a világháború kockázatát is magában hordó csehszlovák válságot a müncheni szerződéssel átmenetileg „megoldották”. A szerződés „kiegészítő nyilatkozatai” lehetővé tették Magyarország és Lengyel­ország számára etnikai alapú revíziós követeléseik megvalósítását. Olaszország egyértelműen, Németország feltételesen támogatta, London és Párizs hallgatólagosan tudomásul vette a magyar igénye­ket. Az első bécsi döntés szinte minden – 1910-ben magyar többségű – szlovákiai és kárpátaljai területet visszaadott Magyarországnak. Csehszlovákia felszámolásával (1939. március 14–15.) egy időben a magyar kormány megkapta Hitler hozzájárulását Kárpátalja döntő többségében ruszin–ukrán részeinek katonai „birtokbavételére” is.

 
4 000 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-20%
1956 AKKOR ÉS MA

Szerző: Lipták Béla

Kairosz, 2017

 

"Harmadéves műegyetemistaként naplót vezettem a szabadságharc alatt. Ez a napló három nyelven napvilágot látott, és bemutatta, hogy mit tett, érzett, gondolt azokban a napokban egy húszéves magyar diák. A hatvan év előtti napok bemutatása mellett szükségét éreztem megfogalmazni, hogy mit is üzen 1956 a jelennek. Ezt azért tettem, mert tudom, hogy aki nem tanul a múltból, megismétli azt. Tudom, látom, hogy újra meg kell fogalmaznunk a 16 pontot, ki kell mondanunk azt, amiben mindannyian egyetértünk. Újra meg kell tanulnunk összefogva és okosan szeretni a hazát. Tudnunk kell, hogy 1956 üzenete örök érvényű!"

(Részlet a szerző előszavából)

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.09.11
A készlet erejéig!
-20%
KETTŐS KÖTÉSBEN

'56-os magyar sorsok Belgiumban

Albert Enikő interjúkötete

Látóhatár Kiadó, 2017

 

Emberi történetek - erdélyi arisztokraták leszármazottja, pesti munkáslány, ortodox zsidó, kitelepített nagypolgári család fia. És még sokan mások. Mi a közös bennük? Az 1956-os forradalmat követően úgy látták, nem maradhatnak tovább hazájukban. Belgiumba kerültek, igyekeztek beilleszkedni. Sikerült? Miközben családjukról mesélnek és felidézik '56-os emlékeiket, ez is kiderül.

Sőt, az élettörténeteken keresztül ennél több is: otthonra lelhet-e a menekült választott hazájában? Elszakadnak-e a régi kötelékek vagy, ahogy egyikük fogalmaz: a két fél haza soha nem ad ki egy egészet? Párhuzam vonható-e köztük és a mai kor menekültjei között? Szájbarágós tanulságokról szó sincs. Csupán szívmelengető emberi történetekről, küzdelmekről.

 
2 900 Ft
Akció: 2 320 Ft
Kezdete: 2017.09.04
A készlet erejéig!
-20%
TITKOS TÁRSASÁG

Szerző: Szekér Nóra

Jaffa Kiadó, 2017

 

1947 - a fordulat éve. A háború utáni reményteli többpártrendszert ekkor érte az első látványos támadás: megkezdődött az a koncepciós persorozat, melynek során számos vezető kisgazda politikusra "rábizonyították" a köztársaság megdöntésének vádját. Így sikerült eltávolítani a politikai életből sokak mellett a párt főtitkárát, Kovács Bélát, a miniszterelnök Nagy Ferencet, az országgyűlés elnökét, Varga Bélát, és olyannyira meggyengíteni a Kisgazdapártot, hogy nem gördíthetett már akadályt a kommunista hatalomátvétel elé.

Ebben a politikai színdarabban, amellyel a jövő koncepciós pereinek prototípusát is kikísérletezték, a főszerepet a Magyar Testvéri Közösség nevű szervezetre osztották. Ezt az úgymond horthysta reakciósokat tömörítő szélsőjobboldali titkos társaságot kiáltották ki a köztársaságellenes összeesküvés koordinátorának. De mi volt valójában ez a Titkos társaság? Szekér Nóra könyve erre a kérdésre keresi a választ.

 
3 490 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.09.04
A készlet erejéig!
-15%
FELJELENTÉS. EGY ÜGYNÖK MINDENNAPJAI

Szerző: Horváth Sándor

Libri Kiadó, 2017

 

Mit tudhatunk meg egy évtizedekig aktív ügynök jelentéseiből a titkosszolgálatok világáról?

Miként válik a feljelentés a mindennapok részévé? Hogyan lesz egy hétköznapi emberből háborús bűnös, 1956-ban munkástanácstag, majd 1957-től három évtizedre az állambiztonság ügynöke egy kis faluban? Hogyan változtak meg egy családon, egy szomszédságon, egy munkahelyen vagy egy falun belül a személyes kapcsolatok a besúgás vagy feljelentés hatására?

 
4 999 Ft
Akció: 4 250 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-20%
  A VÉGTELEN FOGLYAI - MAGYAR NŐK SZOVJET RABSÁGBAN 1945-1947

Szerző: Kormos Valéria

Közép- és Kelet-Európai Tört. Közal, 2017

 

Bizakodó, izgalmakkal teli napok valamelyikén 1989 végén, 1990 elején, egy ismeretlen férfi keresett meg. Azt mondta, meg kell írnom a környékükről Oroszországba elhurcolt fiatal nők sorsát. A munka hónapokig fogva tartott. S aztán még tovább. Gyöngybetűkkel írt leveleket kaptam és olyanokat is, amelyekről látszott, hogy feladójuknak nehezére esik a betűvetés. Lágerbéli barátnők, családtagok keresték egymást rajtam keresztül és az immár rendelkezésükre álló nyilvánosság által.

 
3 700 Ft
Akció: 2 960 Ft
Kezdete: 2017.06.22
A készlet erejéig!
-20%
ÜGYNÖKSORSOK? ÜGYNÖK? SORSOK?

A hálózati lét sokfélesége és a megismerés korlátai

Szerzők: Kónyáné Kutrucz Katalin, Petrikné Vámos Ida

Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017

 

A rendszerváltozás óta sokakban felmerült, hogy az 1945 és 1990 között beszervezett hálózati személyek listáját nyilvánosságra kell hozni. Jogos-e ez az elvárás? Erre a kérdésre nem lehet egyszerűen "igen"-nel vagy "nem"-mel válaszolni. Az jogosnak gondolt kívánalom, hogy a politikai rendőrség korabeli tudatos kollaboránsait megismerje a közvélemény, de azonnal felvetődik a kérdés, hogy milyen történeti források alapján ültethető valaki a nyilvánosság "szégyenpadjára", és - egy vélelmezett társadalmi közmegegyezésre apellálva - melyik fórum teheti ezt meg.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.22
A készlet erejéig!
-20%
A MAGYAR BÉKEKÜLDÖTTSÉG NAPLÓJA

Neuilly – Versailles – Budapest (1920)

Szerkesztő: Zeidler Miklós

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017

 

... tehetetlenül ültünk a Château de Madridban, vagy sétáltunk a Bois de Boulogne-ban (hogy ezt szabadon tehettük, még különös kegy volt), Párizsba detektív kíséretében benézhettünk, kirakatokat bámulhattunk, sőt pénzünket is ott hagyhattuk bevásárlásokban, de arra, hogy érveinket összemérjük ellenfeleink érveivel, hogy állításaikra reápiríthassunk, tetteiket reájuk olvashassuk, soha alkalom nekünk nem adatott. ... És mégis: az az idő, amelyet ilyen lelki kínok közt töltöttünk el, kedves emléket is hagyott bennünk - gondolom, mindnyájunkban - annak a jelenségnek révén, amely azt tűrhetővé tette, sőt időnként kellemessé, lélekemelővé.

 
4 900 Ft
Akció: 3 920 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-20%
RECSK

Szerző: Bank Barbara

Szépmíves, 2017

 

Internálótábor, kényszermunka, kitelepítés, gyűjtőfogház, Markó utca, Andrássy út 60., ÁVH, Pobjeda, csengőfrász... egy korszak Magyarországon, ami Rákosi nevéhez köthető. Egy korszak, ami a bolsevik Magyarország története, a terror, a megfélelmítés és a teljes kiszolgáltatottság szürke hétköznapjai. Mindszenty szavaival: "Az igazság mindig igazság marad, ha hangját veszti is. De a hazugság hazugság marad, ha milliók hirdetik, milliók erőszakolják és százmilliók veszik is be... A jegy, amelyet korunk homlokán hord, egyre jobban kiütközik a törvényes őszinteség elsikkasztásán: az igazmondás hiánya rendszeressé vált és hadászati fokra emelkedett. A szavak és tények értelmének kiforgatása, az ámítás klasszikus fegyvere."

 
4 990 Ft
Akció: 3 990 Ft
Kezdete: 2017.06.07
A készlet erejéig!
-15%
A HORTHY-KORSZAK

Szerző: Romsics Ignác

Helikon Kiadó, 2017

 

Bár a Horthy-rendszer immár több mint két emberöltő óta a múlté, emlékezete és megítélése napjainkban is élénk viták tárgya. Vannak, akik a tényekre fittyet hányva még ma is fasiszta diktatúrának tartják, míg mások idealizálják, és a parlamentáris demokráciákkal rokonítják. A Helikon Kiadó ezért határozott úgy, hogy Romsics Ignác életműsorozatát a neves történész Horthy-korszakkal foglalkozó fontosabb írásainak kötetbe gyűjtésével és együttes újrakiadásukkal indítja útjára. Jóllehet a válogatás időben első (1982) és utolsó tanulmányának (2016) megjelenése között harmincnégy év telt el, azokat olyan mérvű gondolati azonosság köti össze, hogy egy-két apró - minden esetben jelzett - módosítástól eltekintve nemcsak a szerző újabb, hanem régebbi, pályája kezdetén írt tanulmányait is változtatás nélkül közöljük.

 
4 499 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2017.06.06
A készlet erejéig!
-20%
A DUDÁS-ÜGY - 1956 - LÉTEZETT-E NEMZETI BAL?

Szerző: Drucza Attila

Porta Historica Kiadó, 2017

 

Közel hatvan évvel ezelőtt állították bíróság elé és ítélték halálra Dudás Józsefet és Szabó Jánost, az 1956-os forradalmat követő megtorlás első koncepciós perében. 2017 januárjában volt hatvan esztendeje, hogy megkezdődtek az '56-os forradalom és szabadságharc vérbe fojtását követő, formailag jogi mederbe terelt megtorlások. A szovjet tankokra támaszkodó regnáló Kádár-kormány a szovjet "tanácsadók" hathatós segítségével hozzálátott a koncepciós perek lebonyolításához. Elsőként így került bíróság elé 1957 januárjában Dudás József, a Szabad Nép Székházában működő Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány (MNFB) elnöke és Szabó János (Szabó bácsi), a Széna téri fegyveresek vezetője. Perüket összevonták, Dudás József elsőrendű, Szabó János másodrendű vádlott lett.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HADIFOGOLY

Egy első világháborús képeslapgyűjtemény nyomában

Szerző: Buda Attila

Holnap Kiadó, 2017

 

Breuer György és tizenhatodik évét éppen betöltött felesége egy évet sem tölthettek együtt, amikor az első világháború az ő életüket is több évre kettészakította. A fiatal férj évtizedeken keresztül gyarapodó képeslapgyűjteményében nagyobb, egymással tematikus kapcsolatban álló csoportokban idézi vissza az időszakot: szarajevói látképek, 1914 végi propagandalapok és a hadifogságból hazaküldött, illetve hazahozott, oroszországi, szibériai lapok. Mellettük található egy akvarellekből álló sorozat is, amelynek minden darabja egyedi alkotás.

A száz évvel ezelőtt történtekre emlékező egykori naplók, levelezések közreadása hozzásegíti az utókort annak megértéséhez, miként tudták az egykori résztvevők elfogadni, és szerencsés esetben leküzdeni, feldolgozni az addig nem tapasztalt, végletes élményeket.

 
3 100 Ft
Akció: 2 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
CSÁSZÁRNÉNAK SZÁNTAK

Rudolf trónörökös özvegyének emlékiratai

Európa, 2017

 

Miért írta meg Stefánia özvegy trónörökösné ezt a könyvet negyvenhat évvel a tragédia után? Nyilván elsősorban azért, hogy az eseményekről végre a maga változatát - a maga igazságát! - közzétegye.

Stefánia éretlen bakfis volt, amikor a hatalmi-családi érdekek kijelölték házastársát. A felnőtté válás forradalmát már nem szülei ellenében, hanem a férjével szemben vívta meg. Sorsuk reménytelenségét kevés tény jelezheti pontosabban, mint az, hogy ezt Rudolf valószínűleg észre sem vette.

 
3 690 Ft
Akció: 2 950 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
NÉPSZOLGÁLAT

Pesti Kalligram, 2017

 

Mai tudásunk szerint a népszolgálat a politika egy klasszikus felfogásához vezet vissza, amely a "jó élet" létrehozását, a közügyek intézését az adminisztráción, a rendfenntartáson stb. túl elsősorban a polgárok lelkének nemesítésében látta. Ennek megfelelően a közösséggel, a társadalommal való kapcsolattartás, a társadalom építése a személyes útmutatás és példamutatás révén. Ebből következik, hogy a népszolgálatot megfogalmazók számára a két világháború között a kisebbségi kérdés kezelése sem elsősorban mint jogi ("emberjogi"), hanem mint spirituális kérdés vetődik fel: a nemzetiségi kérdés menedzselésének az elsődleges feltétele nem a külső jogi keretek kialakítása, hanem a saját lelki transzformáció.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
  EGY MAGYAR VEZÉRKARI TISZT BÍRÁLÓ FELJEGYZÉSEI A FORRADALOMRÓL ÉS ELLENFORRADALOMRÓL

Szerző: Gömbös Gyula

Attraktor Könyvkiadó, 2017

 

A későbbi miniszterelnök 1920-ban megjelent visszaemlékezése a világháborús és forradalmi időkre, a MOVE születésére. A kötet függelékben tartalmazza a MOVE-ről szóló 1920-as parlamenti vitáját Szilágyi Lajos képviselővel. Az Olvasó eligazodását széleskörű jegyzetapparátus és a szerkesztő, Turbucz Péter hosszú tanulmánya segíti.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
1956 ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZETT

Szerző: Kende Péter

Pesti Kalligram, 2017

 

2016-ot írunk és közeledünk annak az eseménynek immár hatvanadik évfordulójához, amely a háború utáni évtizedek egyik döntő vagy éppen a legdöntőbb fordulatát hozta Magyarország (s talán nem is csak egyedül Magyarország) számára.Úgy gondoltam, hogy ez alkalomból érdemes volna egyetlen kötetben összegyűjteni mindazt, ami életművemben az 1956-os forradalomról és annak utóéletéről szólt, ideértve azokat az újabb fordulatokat is, amelyek az 1956 után újraformált kommunista pártállam összeomlása után következtek be.

 
3 000 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
POPULIZMUS, NÉPISÉG, MODERNIZÁCIÓ

Fejezetek a kelet-közép-európai politikai gondolkodás 20. századi történetéből

Szerző: Bartha Ákos

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017

 

Bartha Ákos 1982-ben született Budapesten. 2001-ben érettségizett a budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumban. A Debreceni Egyetemen előbb történelem (2006), majd magyar nyelv és irodalom szakos (2010) tanári diplomát szerzett. Az ugyanitt folytatott doktori képzést követően 2012-ben védte meg disszertációját, mely átdolgozott formában a következő évben könyvként is napvilágot látott (Falukutatás és társadalmi önismeret: A Sárospataki Református Kollégium faluszemináriumának [1931–1951] történeti kontextusai). Egy gyermek édesapja. Fő kutatási területe a két világháború közti magyar falukutatás, szociográfia, a népi írók munkássága, a kelet-közép-európai földbirtokpolitika, valamint a régió populizmusai.

 
2 800 Ft
Akció: 2 380 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
1956: ERŐSZAK ÉS EMLÉKEZET

Szerkesztő: Müller Rolf, Takács Tibor, Tulipán Éva

Jaffa Kiadó, 2017

 

A 20. század mindennapjaihoz szervesen hozzátartozott az erőszak tapasztalása. A történeti kutatásokban is mind nagyobb figyelmet kap a jelenség különböző típusainak, a direkt és a nyílt, illetve a rejtett, valamint a strukturális erőszaknak a vizsgálata. E témakört boncolgatja a hazai tudományosság nemrég alakult műhelye, az Erőszaktörténeti Munkacsoport, amely az 1945 utáni magyar történelem "erőszakközpontú" kutatását, ennek összehangolását és a kutatási eredmények nyilvánosságra hozatalát tűzte ki céljául.

 
3 490 Ft
Akció: 2 790 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FELVIDÉKBŐL SZLOVENSZKÓ

Magyar értelmiségi útkeresések Eperjesen és Kassán a két világháború között

Szerző: Szeghy-Gayer Veronika

Pesti Kalligram, 2017

 

Trianon meghatározó módon formálta át az egykori felvidéki, a két világháború között már leginkább csak szlovenszkóiként emlegetett magyar értelmiség közösség- és nemzetképét. Jelen munka ezt az összetett folyamatot követi nyomon az evangélikus és szabadkőműves Gömöry János és a magát a keresztény nemzeti oldalhoz soroló Sziklay Ferenc személyes életútján keresztül. A szerző elsősorban arra keresi a választ, hogy milyen viták során, miként formálódott a "szlovenszkói magyar értelmiség", milyen elképzelések és tervek ütköztek egymással, és milyen szerepe volt Gömöry Jánosnak és Sziklay Ferencnek a csehszlovákiai magyar közélet kialakításában. Hogyan alakult át a magyar értelmiség területi hovatartozás-tudata? Hogyan lett Felvidékből Szlovenszkó?

 
2 700 Ft
Akció: 2 160 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
FRANCIA MENEKÜLTEK MAGYARORSZÁGON 1940–1945

Évadés français en Hongrie 1940–1945

Dokumentumok - Documents

Szerző: Lagzi István

JATEPress, 2017

 
8 505 Ft
Akció: 7 230 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ÍGY ÉLTÜNK A VAS ÉS ACÉL ORSZÁGÁBAN

Ismeretlen képek az ötvenes évekből

Kossuth Kiadó, 2017

 

A történelem a maga arcára szabja az időt, saját törvényei szerint korszakolja a hónapok és évek egymásutánját, és nemzeti történetünkbe kitöröletlenül beleírta „az ötvenes évek” fejezetet. Hány esztendőre is? Nyolcra, amelyből csak hat jutott az 1950-es évekre. A történelemben valójában egy egész korszakot alkot. És a megélt életben? Mármint azokéban, akik túlélték e kort? Vannak, akik ugyanúgy forgatták a kezükben a szerszámot vagy nyomták a földbe az ekeszarvát, mint az úgynevezett békeidőkben, míg mások fizikailag-lelkileg alaposan megszenvedték azt a nyolc évet.

 
1 990 Ft
Akció: 1 590 Ft
Kezdete: 2018.01.28
A készlet erejéig!
-20%
HOMOKLÁP ÉS CSENGŐFRÁSZ

mégis magyarnak...

Szerző: Nádasdy Nikolits Andrea

Napkút Kiadó, 2017

 

A huszadik század egyik ismert történésze az 1990-es évek végén azt írta: "A kommunizmus szörnyű őrültsége véget ért." Az őrültség sajnos még él. A milliókat megsemmisítő kommunizmus dokumentálása és felszámolása csak részben történt meg, a zöme tisztázatlan maradt. Reméljük, hogy lassan erre is sor kerül.

Ennek a könyvnek a szerzője, Nádasdy Nikolits Andrea a saját, átélt tapasztala­tain keresztül mutatja be a magyar társadalom egy nagy részének a kommunista rendszer általi megsemmisítését, a második világháború utáni, ma már jól ismert "osztályharc" örve alatt. Ez a maga nemében minden tekintetben ugyanolyan kegyetlen, mint akármelyik faji megkülönböztetés alapján történt diszkrimináció. Lassú pusztulásra ítélve, olyan, mint mikor homokba temetnek valakit. Még a pórusain keresztül sem lélegezhet.

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-20%
HARCTÉRTŐL A HÁTORSZÁGIG

Az első világháború gazdasági és társadalmi hatásai Magyarországon a levéltári források tükrében

Szerző: Völgyesi Zoltán

L'Harmattan Kiadó, 2016

 

Édes Szépem! Az öreg esztendő végén és az újnak küszöbén csókollak és ölellek a gyerekekkel együtt írta Wenczel Árpád budapesti ügyvéd, tartalékos tüzér zászlós szeretett nejének 1916-ban a szerbiai Kraljevoból, ahol a körzeti katonai parancsnokságon szolgált, majd így búcsúzott tőle: (eddig még) hűséges Pádid. Az első világháború nemcsak nagyobb pusztítást hozott, s nagyobb anyagi és emberi áldozatot követelt meg a hadviselő felektől mint a korábbi háborúk, hanem egyúttal gyökeresen felforgatta a társadalmi viszonyokat, s megváltoztatta az élet addig megszokott kereteit.

 
2 800 Ft
Akció: 2 240 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HORTHY

Szerző: Catherine Horel

Kossuth Kiadó, 2017

 

A neves francia történész a hazai elfogultságoktól és történelmi „emlékezetzavaroktól” mentesen, tárgyilagos távolságtartással ad teljes képet Horthy személyes, katonai és politikusi életútjáról. Eddig sem magyarul, sem más nyelveken nem született korszerű szemléletű, tudományos igényű monográfia a XX. századi Magyarország tragikus negyedszázadának meghatározó alakjáról. Catherine Horel terjedelmes kötete objektíven elemzi Horthy személyiségének ellentmondásait, történelmi szerepét és felelősségét.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A NAGYPOLITIKÁTÓL A HÉTKÖZNAPOKIG

A magyar holokauszt 70 év távlatából

Szerkesztette: Molnár Judit

Balassi Kiadó, 2017

 

A magyar holokauszt 70., valamint a jeruzsálemi Yad Vashem Archives magyarországi kutatásainak 20. évfordulója alkalmából 2014. május 14–15-én a Szegedi Tudományegyetemen nemzetközi tudományos konferenciát rendezett az egyetem Politológiai Tanszéke és a Szegedi Zsidó Hitközség. Az alapötlet, hogy a magyar holokauszt minden tizedik évfordulójáról nemzetközi konferencián emlékezzünk meg, Randolph L. Braham professzortól származik. Kötetünk a 60. évfordulóra megjelent könyv folytatása. 1944. május 14-én kezdődött a holokauszt történetének leggyorsabb deportálási akciója.

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-20%
NAPLÓ '56 - ÚJSÁGOK, UTCÁK, EMBEREK

Szerző: Tatár Imre

Zimber Könyvek, 2016

 

Az emlékezet akarva-akaratlanul sok mindent megváltoztat, de Tatár Imre azokban a napokban írta mindeddig íróasztala fiókjában rejtegetett Naplóját, amikor Magyarország élethalál harcát vívta a függetlenségéért és a demokráciáért. A most 96 esztendős szerző a Szabad Nép, majd megalakulásakor négy napig a Népszabadság, később az Esti Hírlap munkatársa volt. Pályafutását a Magyar Nemzetnél fejezte be. Újságíróként többet látott-hallott, mint mások, beszélt munkásokkal és kollégákkal, forradalmárokkal és ellenforradalomtól rettegőkkel, naplója elénk tárja saját bizonytalanságait és félelmeit, ugyanakkor napról napra képet ad a történésekről, a fővárosiak gondolkodásmódjáról, a mindennapi budapesti életről.

 
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
  AZ ORSZÁGOS KATOLIKUS NAGYGYŰLÉSEK MAGYARORSZÁGON, 1920–1932

Válogatott beszédek és tudósítások

Magyar Történelmi Emlékek – Okmánytárak – Egyháztörténeti Források 8.

Összeállította: Gianone András–Klestenitz Tibor

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete, 2016

 

A kötet az 1920 és 1932 között tartott országos katolikus nagy­gyűléseken elhangzott beszédek szövegét tartalmazza. A nagygyű­lések a katolikus közélet kiemelkedő eseményének számítottak, ahol a szónokok a kor aktuális kérdéseit tárgyalták. A dualizmus korában a rendezvénysorozatot ellenzéki karakter, a liberális kormányok­kal való szembenállás jellemezte, 1920 után viszont az esemény mindig a hivatalos keresztény-nemzeti ideológia jegyében zajlott. A szónokok támogatták az önmagát kereszténynek nevező kormány­zat törekvéseit, de bizonyos kérdésekben – mint a legitimizmus, illetve a protestánsokkal fenntartott viszony ügyében – még így is jól érzékelhetők a feszültségek.

 
3 200 Ft
Akció: 2 720 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
VÁLTÓÁLLÍTÁS

Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben

Magyar vidék a 20. században I.

Szerkesztette: Csikós Gábor, Kiss Réka, Ö. Kovács József

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017

 

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága közötti, 2014. szeptember elsejétől érvényes, öt évre szóló megállapodás adott lehetőséget arra, hogy a Vidéktörténeti Témacsoport a vidéken élő kutatótársakkal kiegészülő munkacsoportokra támaszkodva megszervezhesse munkáját. Kutatásaink súlypontját az 1940-es évektől bekövetkezett struktúraváltoztató jelentőségű társadalomtörténeti események vizsgálatára helyezzük. 1945 hetvenedik évfordulója eleve ösztönzést adott ahhoz, hogy lehetőleg új kérdések alapján szólaltassunk meg ismert és kevésbé ismert történeti forrásokat. Először is igyekeztünk közös nevezőre hozni több mint huszonöt fős kutatócsoportunk alapvető módszertani és forráselemzési célkitűzéseit.

 
5 000 Ft
Akció: 4 250 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
SZÁLASI FERENC NAPLÓI (1942-1946)

Szerző: Szálasi Ferenc

Magvető Kiadó, 2016

 

Szálasi Ferencet már kortársai többsége sem értette, és személye, rendszere köré a világháború után is számos legenda és félreértés szövődött. Aki meg akarja érteni Szálasit, az embert és a politikust, annak el kell olvasnia naplóit, amelyeket a második világháború idején kezdett papírra vetni, és kivégzése napjáig, 1946. március 12-ig nagy szorgalommal írt. Az 1942-44-es naplófüzetek eddig csak folyóiratban láttak napvilágot, az 1945-46-os börtönnaplók pedig most jelennek meg először nyomtatásban. Az utóbbiak izgalmas, mindeddig sehol nem publikált mozzanata Szálasi saját népbírósági peréről napról napra nyújtott részletes elemzése-értékelése, valamint végrendelete. A szöveget Karsai László bevezető tanulmányával és jegyzeteivel, továbbá életrajzokkal kiegészített névmutatóval közöljük. A naplóhoz tartoznak Szálasi ábrái, táblázatai és térképei. A kötetet számos fénykép illusztrálja, köztük kevéssé ismert képek is felbukkannak.

 
6 490 Ft
Akció: 5 190 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HELLASZTÓL A PRÁTER UTCÁIG

Egy görög szabadságharcos a magyar forradalomban

Szerző: Markó György

Kornétás Kiadó, 2016

 

Markó György történész-levéltáros a magyar forradalom görög mártírjáról André Konstandinidiszről írta kötetét, hiszen a közvélemény keveset tud a forradalmár haláláról, sőt számtalan félreértés övezte életét is. Jelen történelmi hűséggel, aprólékos oknyomozással, tudományos igénnyel mutatja be a kötet, melyet ajánlunk az olvasók figyelmébe.

 
2 500 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A HORTHY-RENDSZER ÉS ANTISZEMITIZMUSÁNAK MÉRLEGE

Diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon, 1919-1944

Szerző: Ungváry Krisztián

Jelenkor Kiadó, 2016

 

A Horthy-rendszer mérlege című kötet javított és átdolgozott kiadása.

Ungváry Krisztián a XX. század talán legvitatottabb történeti időszakát értékeli. A korszakban meghatározó szerepet játszott a zsidóság és a róluk alkotott ellenségkép, és ez a helyzet majdnem minden egyéb társadalmi kérdést is befolyásolt.

Az ellenségkép azért tudott hatékonnyá válni, mert a megkésett magyar társadalomfejlődés következtében a zsidók a modernizáció első számú hordozójának számítottak. Magyarországon a modernizáció, illetve annak félelmetesként érzékelt kísérőjelenségei jobb- és baloldalon egyaránt radikálisan antiliberális válaszokhoz vezettek. Az 1919-es kommunista kísérlet sokkot okozó élménye után a jobboldali válaszok közül azok tudtak igazán érvényesülni, amelyek mondanivalójukat antiszemita köntösbe öltöztették.

 
5 499 Ft
Akció: 4 675 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
HÁBORÚKÉPEK

Amatőrök és haditudósítók harctéri felvételei az első világháborúból

Szerző: Tomsics Emőke

Kossuth Kiadó, 2016

 

Az Érdekes Ujság 1915-ben harctéri fotópályázatot hirdetett, amelyen javarészt amatőr fotográfusok vettek részt. Az óriási sikerre való tekintettel további 4 pályázatot indítottak, s a legjobb képekből összesen 120 képből álló 10 mappát jelentettek meg. A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában őrzött mappákat és a harctéren készült amatőr fényképeket mutatja be ez a kötet.

 
3 990 Ft
Akció: 3 190 Ft
Kezdete: 2017.11.11
A készlet erejéig!
-20%
A HORTHY-KORSZAK KÜLPOLITIKÁJA 4.

A revíziós sikerek 1.

Szerző: Gulyás László

Attraktor Könyvkiadó, 2016

 
3 200 Ft
Akció: 2 560 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
1956

Írások a hagyatékból

Szerző: Mindszenty József

Athenaeum Kiadó, 2016

 

Az orosz támadás idején még nem tudtunk a washingtoni táviratról Belgrádba. Arról sem, hogy Tito nyilatkozatai összevisszaságával szemben - bizalmasa szerint hozzájárult a magyar szabadságharc fegyveres leveréséhez. Kína követelte e habozó Moszkvában a szabadságharc elnyomását. Hruscsov később hozzáteszi: Bukarestben a csatlósok együttese is kívánta, de leghevesebben Románia és Csehszlovákia. Ezekről még szó lesz, 5000 tank, nehéztüzérség, bombázók és 200 000 katona bevetése lett a szabadságharc büntetése.

 
3 490 Ft
Akció: 2 965 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
ARCOK ÖRÖKIDŐBEN

Huszonkilenc beszélgetés 1956-ról

Szerző: Fenyvesi Félix Lajos

Napkút Kiadó, 2016

 

"1956 csodája hatvan évvel ezelőtt ragadta magával Magyarországot és röpítette csillag-magasba. Fellobbanó fénye mintha Európát, távoli földrészeket is bevilágított volna.

Ilyen hosszú idő elteltével mit tud kezdeni az ország a forradalom emlékével? Gyönyörű öröksége hogyan van jelen napjainkban most, amikor a zsarnoki hatalom eltűnt, és büszkeséggel ünnepelhetnénk a világtörténelmi tettet?

Nehéz kimondani: október 23. még ma is csak a nemzet felének szívbéli öröme!

Fenyvesi Félix Lajos évtizedek óta kutatja, vallatja az 1956-os forradalom tanúit. Hogy ledöntse a hazugság várát, feltörje a félelem lepecsételte hallgató szájakat a huszonkilenc vallomás megannyi életmozaik; összerakva teljesebbé válik a bennünk élő kép."

 
1 956 Ft
Akció: 1 565 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-20%
FORRADALOM! - 24 MEGTALÁLT TÖRTÉNET

Szerkesztő: Majtényi György

Libri Kiadó, 2016

 

Forradalmár műegyetemista lány, a felkelőkhöz átálló katonatiszt, a szabadságharc bukása után még hetekig a Mecsekben harcoló fegyveres. Várandós felesége mellől börtönbe hurcolt tanár, házi feladatáért lecsukott gimnazista, fiát a harcból hazaváró anya megrázó, korábban ismeretlen történetek tárulnak elénk a kötetben 56 mindennapi hőseiről.

A forradalom sokszor véres, olykor tragikus, máskor felemelő pillanatait igazi kincsek hozzák közel az olvasóhoz, hiszen a könyvben szereplő naplóbejegyzések, levelek, illetve memoárok, versek, falfeliratok és rajzok eddig a történészek többsége előtt is rejtve maradtak.

A kötetből megismerhetjük 56 valódi színeit, a megélt történelmet.

 
3 999 Ft
Akció: 3 200 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
  PATRIA NOSTRA. '56-OS MENEKÜLT KAMASZOK A FRANCIA IDEGENLÉGIÓBAN

Szerző: Nóvé Béla

Balassi Kiadó, 2016

 

Az 1956-os forradalom leverése után, az újabb kutatások szerint, közel húszezer magyar kamasz ment felnőtt kísérő nélkül Nyugatra, köztük vagy ötszáz tizenéves fiú, akiknek többsége lelkesen részt vett a harcokban, majd pár évi hányódás után légiósnak állt, és csakhamar a háborgó Algériában találta magát. Sorsuk sokféleképpen alakult. Volt, aki eltűnt, megsebesült, elesett vagy dezertált, majd nem kevés viszontagság árán hazatért, ahol sokukra a kommunista rendőrállam zaklatása és börtöne várt, vagy a besúgók pária-léte egy fél életen át. Mások húsz, harminc évig szolgáltak a francia trikolór és a légió zöld-vörös zászlaja alatt Algériában, Korzikán, Csádban, Tahitin és sok más állomáshelyen. Ma, jóval túl a hetvenen, veteránotthonokban, magányosan vagy családjuk körében élnek szerte a nagyvilágon.

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.