Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Typotex Kiadó

Fő kategória >KIADÓ >S-T >Typotex Kiadó

Sorrend:

-15%
LEIBNIZ

Szerző: Michael-Thomas Liske

Typotex Kiadó, 2013

 

Leibniz nevét leginkább arról ismerjük, hogy képes volt azt állítani: „Ez a világ a lehető világok legjobbika.”

Talán ennyit sem tudnánk, ha nem lenne közismert, hogy Voltaire olyannyira fölháborodott, hogy megírta leghíresebb művét, a Candide-ot, minden ízében kigúnyolva e kijelentést. Mért jutott ilyen következtetésre Leibniz? Ki is volt ő? Az utolsó univerzális géniusz – mondják, ahogy Leonardo az utolsó polihisztor. Nagy Frigyes úgy vélte, Leibniz önmagában kitett egy egész akadémiát, enciklopédikus rendszerező tudása és a folytonos dialógusra nyitott személyisége máig inspiráló életműhöz vezetett. Enciklopédikus tudása kiterjedt a filozófia, a logika, a teológia, a történelem, a jogtörténet, a matematika, a fizika, a geológia területeire.

 
4 800 Ft
Akció: 4 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-15%
A VÁLTOZÓ EURÓPAI UNIÓ

Válságról válsága

Szerző: Moldicz Csaba

Typotex Kiadó, 2012

 

„NEM LEHET VÁLSÁG A JÖVŐ HÉTEN. A NAPTÁRAM MÁR TELE VAN.”

A gazdaságpolitikusok, az elemzők, a befektetők és számos más társadalmi csoport válság előtti helyzetértékelését jól szemlélteti ez a Kissingertől gyakran idézett mondat. Az „intézményesített vakság” elsődleges mozgatórugója az anyagi haszonszerzés volt, ugyanakkor az utóbbi évtizedek viszonylagos nyugalma és prosperitása is megtévesztette az embereket.

 
2 900 Ft
Akció: 2 465 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
A HIGGS-BOZON - Elfogyott

Szerző: Horváth Dezső

Typotex Kiadó, 2014

 

A részecskefizika általánosan elfogadott és az elmúlt 40 év alatt sokszorosan igazolt elmélete, a standard modell valamennyi alkatrészét sikerült megfigyelni és tanulmányozni a Higgs-bozon kivételével. A CERN nagy hadronütköztetője (LHC), a világ legnagyobb részecskegyorsítója is elsősorban a Higgs-részecske kimutatására épült. 2012közepére az LHC két óriási mérőberendezése, a sok ezer fizikus részvételével épült CMS és ATLAS megfigyelt egy – a Higgs-bozon elméletileg megjósolt tulajdonságaival rendelkező – új részecskét.

 
2 900 Ft
AZ ELMÉLETI MINIMUM - Elfogyott

Szerzők: George Hrabovsky, Leonard Susskind

Fordította: Gerner József

Typotex Kiadó, 2013

 

Susskind hangsúlyozottan nem elméleti fizikusoknak, hanem kívülállóknak,a fizika iránt érdeklődő laikusoknak írta a maga könyvét. A címválasztás mégsem véletlen, a könyv ugyanis nem csak címében emlékeztet a nagy elődre. Susskind a lényeglátás, a világos megfogalmazás és a tömör, sallangmentes megoldások tekintetében is Landau nyomdokain halad. Persze zsenialitását értékelni tudni egy laikus számára nemsokkal kisebb teljesítmény, mint egy„mezei” fizikusnak megugrani Landau elméleti minimumszintjét.

 
3 490 Ft
SEJTÉS ÉS BIZONYÍTÁS - Elfogyott

Elméleti matematika sorozat

Második kiadás

Szerző: Laczkovich Miklós

Typotex Kiadó, 2010

 

Ez a könyv a külföldi egyetemi hallgatók részére tartott Budapest Semesters in Mathematics előadásainak szerkesztett változata. A programot Erdős Pál, Lovász László, T. Sós Vera és Babai László állították össze és indították el azzal a szándékkal, hogy egyetemi kurzuson közvetítsék a magyar matematika hagyományait. A könyv miniatűr bevezetés a matematika legkülönbözőbb területeibe, valamint jelentősebb és érdekesebb, de egyúttal könnyen hozzáférhető eredményeibe és módszereibe, ami azonban nem jelent elemit is - a könyv valódi, mély tételeket kínál teljes bizonyításokkal. Jóllehet a könyv a számelmélet, az algebra és a geometria legkülönbözőbb területeinek kérdéseit tárgyalja, a középpontjában a valós számrendszerek és a mérték problémája áll.

 
3 400 Ft
MODERN ALKALMAZOTT ANALÍZIS - Elfogyott

Elméleti matematika sorozat

Szerző: Járai Antal

Typotex Kiadó, 2007

 

A Modern alkalmazott analízis tartalmazza mindazokat az ismereteket, amelyre egy fizikusnak, programtervező matematikusnak, matematikusnak, villamosmérnöknek a differenciál- és integrálszámításon túl szüksége lehet tanulmányai vagy munkája során.

 

A könyv fejezetei: Mértékelmélet, Funkcionálanalízis, Vektoranalízis, Komplex függvénytan, Fourier-elmélet, Variációszámítás, Közönséges differenciálegyenletek, Parciális differenciálegyenletek. A könyv strukturált felépítésű, az elméleti ismereteket is törzsanyagra és kiegészítő anyagra osztotta a szerző, de a gyakorló feladatok mellett vannak olyan feladatok is, amelyek megoldása és a megoldás megértése nélkül nem lehet továbblépni.

 
6 500 Ft
DIFFERENCIÁLEGYENLETEK - Elfogyott

Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba

Elméleti matematika sorozat

Második kiadás

Szerzők: Simon L. Péter, Tóth János

Typotex Kiadó, 2009

 

A könyv legfőbb jellegzetességei:

 

Fogalmazásmód - Igyekeztünk minden előkerülő matematikai objektumról megmondani, hogy micsoda (milyen halmaz, vagy milyen halmaznak az eleme). Arra törekedtünk, hogy azonos dolgokat azonos módon, különbözőket pedig különbözőképpen jelöljünk. Különös hangsúlyt fektettünk a függvény és a függvényérték közötti különbségtételre.

 

 
4 100 Ft
CSODÁLATOS GEOMETRIA - Elfogyott

avagy a kapcsolatteremtés tudománya

Szerző: G. Horváth Ákos

Typotex Kiadó, 2013

 

„A geometria a kapcsolatteremtés legtermészetesebb módszere, kapcsolatot

 

hoz létre a matematika különböző ágai között a szemléltető gondolkozás útján: matematika, elméleti fizika és kísérleti fizika hármasában a modellalkotás segítségével – matematika és mérnöktudományok között a tér szerkezetének leírása és ábrázolása útján – matematika és művészet között a logikai és esztétikai szépség együttes megjelenésének tárgyaként.”

 
5 000 Ft
A VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS ALAPFOGALMAI - Elfogyott

Reprint kiadás

Szerző: Andrej Nyikolajevics Kolmogorov

Fordította: Zibolen Endre

Typotex Kiadó, 2010

 

Kolmogorov könyve először 1933-ban német nyelven, majd 1936-ban orosz nyelven jelent meg. Ezt a mű­vét azóta is mint a valószínűség­számítás modern matematikai meg­alapozóját tartják számon. Bár tartalmának egy része megtalálható a tankönyvekben, változatlanul érde­kes a valószínűségszámítással alaposabban foglalkozóknak, mert a valószínűségszámítás matematikai alapjait igen tömören és viszonylag kevés matematikai alapismeretet kí­vánóan foglalja össze. Megjelenése óta számos nyelvre lefordították, és a valószínűségszámítási szakemberek­nek ma is ez a bibliája.

 
4 100 Ft
A MATEMATIKAI ANALÍZIS ALAPJAI - Elfogyott

Reprint kiadás

Szerző: Rudin, Walter

Fordította: Antos Péter, Somogyi Péter, Szabados Tamás

Typotex Kiadó, 2010

 

Ezt a könyvet úgy tartják számon, mint a matematikai analízis világirodalmában az első igazán modern szemléletű bevezetést, amely figyelembe veszi a halmazelmélet, a modern algebra és a funkcionálanalízis eredményeit. Ezek felhasználásával tömören, világosan, jól érthetően foglalja össze az egy- és a többváltozós függvények analízisét és a valós függvénytan alapfogalmait. Évtizedeken keresztül az Egyesült Államok egyetemein a bevezető analízis oktatásának tankönyve volt.

 
5 200 Ft
  A FÜGGVÉNYELMÉLET ÉS A FUNKCIONÁLANALÍZIS ELEMEI - Elfogyott

Reprint kiadás

Szerzők: Andrej Nyikolajevics Kolmogorov, Fomin, Sz. V.

Fordította: Szigeti Ferenc

Typotex Kiadó, 2010

 

Kolmogorov az 1940-es években a Lomonoszov Egyetemen tartott előadásai alapján tanítványával, Sz. Fominnal közösen írta meg A függvényelmélet és a funkcionálanalízis elemei c. kötetét. Egyedülállónak tekinthető, hogy a mai napig a legmegbecsültebb felsőfokú tankönyvként tartják számon világszerte.

 
6 200 Ft
CSAK LOGIQSAN! - Elfogyott

A logika világa sorozat

Szerző: Károlyi Zsuzsa

Typotex Kiadó, 2010

 

A logikai rejtvényújságok elsősorban olyan típusú rejtvényeket tartalmaznak, amelyek ábráit ki kell tölteni, vagyis amelyek  megfejtéséhez ceruza szükséges. Az ebben a könyvben előforduló feladványok nem igényelnek semmiféle eszközt, pusztán logikus gondolkozást: a megoldás rendszerint egy-egy szó, betű vagy szám. A feladványokat minden esetben ábra kíséri.

 
1 950 Ft
AZ ÉDENKERT KIÁRUSÍTÁSA - Elfogyott

Példázat a természet tönkretételéről

Az ökológiai gondolat sorozat

Második kiadás

Szerzők: Carl N. McDaniel, Jonh M. Gowdy

Fordította: Ajkai Adrienne

Typotex Kiadó, 2002

 

Nauru több mint kétszáz évvel ezelőtt a „Kellemes sziget” nevet kapta az első arra járó európaiaktól szépsége, természeti gazdagsága és lakóinak szívélyessége miatt. Hamarosan azonban azt is fölfedezték, hogy ez a hely a világ egyik leggazdagabb foszfátlelőhelye, így aztán a földet kifosztották, a foszfátot kitermelték és eladták, a helyiek kultúráját pedig gyökeresen felszámolták. A fantasztikus gazdagság ígéretével megvesztegetett naurui kultúra része lett a globális piacgazdaságnak. Alig egy évszázad alatt a biológiai sokféleséggel megáldott sziget tönkrebányászott pusztasággá vált, amelynek tízezer lakosa ma teljes mértékben a külvilágra van utalva.

 
3 500 Ft
KÖRNYEZET, SZŰKÖSSÉG, ERŐSZAK - Elfogyott

Az ökológiai gondolat sorozat

Második kiadás

Szerző: Thomas Homer-Dixon

Fordította: Boross Anna, Győrváry Borbála

Typotex Kiadó, 2004

 

Földünk népessége az előrejelzések szerint 2025-re megközelítően eléri a 8 milliárd főt. E prognózis szerint az elkövetkező évtizedekben fokozódik a megújuló természeti erőforrások (termőföld, édesvízkészletek, erdők…) fel- és elhasználódása. Szembe kell néznünk azzal, hogy egyes országokban az erőforrások szűkössége számos társadalmi konfliktushoz, akár fegyveres erőszakhoz fog vezetni. Továbbnövekszenek a társadalmon belüli különbségek: szegénység, urbanizáció okozta slumosodás.

 
4 500 Ft
HELYÜNK A BIOSZFÉRÁBAN - Elfogyott

Szerző: Vida Gábor

Typotex Kiadó, 2005

 

Napjainkra az emberiség növekvő létszámával és egyre hatásosabb technikával teljesen benépesítette és átalakította bolygónkat. A föld, a víz, a levegő élőlényekkel átszőtt globális rendszerében, a bioszféra minket is éltető működésében ezzel párhuzamosan zavarok jelentkeznek. A korábban önfenntartóan vezérelt bioszférában az emberiségnek meg kell ismernie a tartós fennmaradásához szükséges lehetőségek kereteit. A szerző természettudományos alapon, de társadalomtudományi és etikai aspektusokat is figyelembe véve keresi a megoldást, a földi bioszféra eddigi sikeres stratégiáit hasonlítva össze a jelenlegi fenntarthatatlan „fejlődésünkkel". A könyv népszerű-tudományos stílusban, közérthetően szól a felelősséggel gondolkodó, hosszabb távú jövőnkért aggódó Homo sapienshez, azaz bölcs emberhez.

 
1 800 Ft
LEGYENEK-E A FÁKNAK JOGAIK? - Elfogyott

Környezetetikai szöveggyűjtemény

Szerkesztette: Molnár László

Typotex Kiadó, 2012

 

A kötet elején a szerző három olyan katasztrófát elemez (Csernobil, Three Mile Island, Bhopal), amelyek az elmúlt 30 évben elemi erővel vetették fel a veszélyes technológiák rizikói kapcsán a társadalom, a gazdaság, a politika és a technika közti viszonyok újragondolásának szükségességét. Az esettanulmányok abból a szempontból igen fontosak és érdekesek, hogy a hétköznapi tudat számára is felkavaró példákon bizonyítják: nem szűken vett technokrata feladat a kockázatos technológiák megoldása; ugyanakkor a mindennapi tudatnak, moralitásnak is olyan korlátjai vannak, amelyek a mindennapi élet folyamataiban megfelelő mércének tűnnek, de amelyek ilyen társadalmi jelenségek esetében nem alkalmazhatóak. A fent említett katasztrófákról szóló beszámolókat megismerve merül fel, hogy szükséges valamiféle mérték, egy új etika megtalálása a nem emberi környezetbe való beavatkozás orientálására. A kötet tanulmányai felvázolják a lehetséges alternatívákat, amelyek közül az egyik a humanista etikák átdolgozott változata, a másik sajátosan új etikai világlátás kidolgozása.

 
3 900 Ft
AZ ADATTÁRHÁZ-KÉSZÍTÉS TECHNOLÓGIÁJA - Elfogyott

az architektúrától a dimenzionális modellezésen át az üzletiintelligencia-alkalmazásokig Oracle eszközök ismertetésével

Szerző: Bánné Varga Gabriella

Typotex Kiadó, 2012

 

Olyan könyvet foghat kézbe az olvasó, amely hiánypótló a magyar nyelvű informatikai könyvek piacán. Maga a téma – az adattárház-készítés technológiája –annyira széleskörű, hogy könyvtárnyi szakirodalma van, még ha csak az egyes részterületeket figyeljük is, de sajnos nagyrészt angolul. Ez a könyv nagyon jó átfogó képet ad a témáról, miközben a fontosabb részterületeket (architektúra, dimenziós adatmodellezés, ETL folyamat, BI eszközök) egészen mélyrehatóan is ismerteti. Mégis sikerült megtalálni az egyensúlyt, hogy „olvasmányos” maradjon, és ne vesszen el a részletekben.

 
4 300 Ft
A SZÁMÍTÁSTUDOMÁNY ALAPJAI - Elfogyott

Információelmélet sorozat

Második, javított kiadás

Szerzők: Katona Gyula, Recski András, Szabó Csaba

Typotex Kiadó, 2006

 

A véges matematika különféle lehetőségek összeszámlálásával, különféle struktúrákkal (pl. gráfelmélet) és algoritmusokkal foglalkozik. A számítógépek elterjedése óta mind a matematikában, mind annak (műszaki, közgazdaságtani, biológiai stb.) alkalmazásaiban különösen fontos szerepet játszik.

 

 
2 900 Ft
TÉRINFORMATIKA - Elfogyott

Elmélet és alkalmazások

Az informatika alkalmazásai sorozat

Szerzők: Detrekői Ákos, Szabó György

Typotex Kiadó, 2013

 

A térinformatika vagy más néven geoinformatika környezetünk térbeli jelenségeinek leírását, modellezését szolgáló tudományágak, a geodézia, a kartográfia, a geográfia ismereteire támaszkodva a múlt század második felében jött létre a technológia, elsősorban az információtechnológia fejlődésének eredményeként. Az internet kialakulása, a műholdas helymeghatározás (GPS), a távérzékelés és a különböző mobil informatikai és hírközlési eszközök (GSM, WIFI, RFID) térhódítása fokozatosan bővítették az alkalmazási területét és felhasználóinak körét, s mára mindennapi életünk részévé vált.

 
4 200 Ft
SZÖVEGBÁNYÁSZAT - Elfogyott

Az informatika alkalmazásai sorozat

Szerkesztette: Tikk Domonkos

Typotex Kiadó, 2007

 

A szövegbányászat célja, hogy a szöveges formában – interneten, szöveges adatbázisokban, vállalati intraneteken vagy személyi számítógépeken – tárolt, azaz jellemzően strukturálatlan elektronikus adatokból a rejtett, nem triviális információkat felderítse, illetve a hozzáadott információkat kinyerje. Mivel az elektronikus formában tárolt adatok egyre növekvő hányadát a szöveges dokumentumok teszik ki (a Merill Lynch elemzői szerint az üzleti információk 85%-a strukturálatlan adat: e-mail, emlékeztető, üzleti és kutatási beszámoló, prezentáció, hírek, reklámanyag, weboldal stb.), ezért egyre nagyobb igény van olyan megoldásokra, amelyekkel hatékonyan lehet szövegeket intelligens módon feldolgozni és elemezni.

 
3 700 Ft
CHRISTIAAN HUYGENS - Elfogyott

Jövő a múltban

Szerző: Vincent Icke

Fordította: Balogh Tamás

Typotex Kiadó, 2007

 

Szenvedélyem a fizika, a fizikatörténet hősei közül pedig Huygenst érzem magamhoz a legközelebb. Newton nagyobb matematikus volt, csakhogy matematikai axiómákból indult ki fizikai elvek helyett. Einstein nagyobb fizikus volt, de már előtte felfedezték, hogy a matematikát a természet jobb megértésére kell használni, és nem fordítva, a természet tényeit logikai struktúrákba belekényszeríteni. Legföljebb Galilei ér a közelébe, aki egyébként szintén igazi hős volt, de túlságosan sok időt pazarolt arra, hogy gonoszkodó gúnyiratokkal rendet vágjon ellenfelei között.

 
1 500 Ft
AZ ISTENI A-TOM - Elfogyott

Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?

Nyolcadik kiadás

Szerző: Leon Lederman

Fordította: Vassy Zoltán

Typotex Kiadó, 2007

 

„Képzelje el, hogy megkérem mindenes szolgámat: fenjen meg egy kést olyan élesre, amilyenre csak lehet... Mikor kész, előveszek egy darab sajtot... Kettévágom a késsel, aztán az egyik felét megint ketté, aztán annak az egyik felét megint, és megint és megint. A folyamatnak valahol be kell fejeződnie, mert az logikai abszurdum, hogy végtelen sokáig tartson, márpedig csak úgy tud befejeződni, ha eljutunk egy sajtdarabhoz, amely már nem vágható ketté. És akkor – legalább egy ilyen gondolatkísérlet során – megkaptuk a végső, oszthatatlan objektumot, az a-tomot.”

 
4 100 Ft
TÉRIDŐFIZIKA - Elfogyott

Szerzők: John Archibald Wheeler, Taylor, Edwin F.

Fordította: Dr. Abonyi Iván

Typotex Kiadó, 2006

 

A ,,Téridőfizikát" elsőéves egyetemi hallgatók fizikakurzusának első hónapjára dolgozták ki. Einstein és követőinek egyszerűsítő feltételezéseit inkább a fizikai tanulmányok elejére, mintsem végére helyezi. A könyv elemi, de mégis biztos és szigorú bevezetést kínál a relativitáselméletbe abban a reményben, hogy elolvasva a hallgató éppoly otthonosan érzi majd magát a téridő geometriájában, mint múlt századi elődje az euklideszi geometriában.

 

Nemcsak fizikus illetve fizikát tanuló hallgatóknak, hanem az érdeklődő kívülállóknak is ajánljuk a 70-es évek óta töretlen nemzetközi sikernek örvendő kötet második magyar nyelvű kiadását.

 
4 200 Ft
BIOKÉMIA MÉRNÖK SZEMMEL - Elfogyott

Második kiadás

Szerző: Sarkadi Livia

Typotex Kiadó, 2011

 

Magyarországon a felsőoktatási intézményekben több mint 100 éve folyik biokémiai jellegű oktatás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán is nagy hagyománya van a biokémia tantárgy oktatásának. A 2005. szeptemberében indult kétciklusú (B.Sc., MSc.) képzés bevezetésével felmerült az igény a mérnökképzésben részt vevő hallgatók egységes szemléletű biokémiai oktatásának megalapozását szolgáló tankönyv iránt. Az utóbbi idők tapasztalatai azt mutatták, hogy összefoglaló tankönyv hiányában egyre nehezebb a hallgatók számára a vizsgákra való felkészülés, éppen ezért régóta érlelődött a szerzőben a tankönyv írásának gondolata, hogy a több mint egy évtizedes előadói gyakorlata alatt összeállított előadásanyag összefoglaló formában a hallgatók rendelkezésére állhasson. Az előadásaiba igyekezett folyamatosan beépíteni ennek az igen gyorsan fejlődő tudományterületnek a legújabb eredményeit az elmúlt években megjelent angol nyelvű biokémia és molekuláris sejtbiológia könyvek alapján.

 
4 600 Ft
AZ EGY ÉS A SOK - Elfogyott

Az óegyiptomi istenvilág

Szerző: Erik Hornung

Fordította: Bechtold Eszter

Typotex Kiadó, 2009

 

„Szívügyem volt a kérdés – írja a neves egyiptológus szerző –, hogyan képzelték el az ősi Egyiptom lakói az isteneket vagy egy istent… Az egyiptomi vallástörténetben mindig újra és újra az egység és a sokaság komplex játékába ütközünk, és ebben az „és” a döntő.

Utunk látóhatárán reményeink szerint szem előtt tartjuk azt a kérdést, amely messze Egyiptomon túl az ember ön- és világértékelése szempontjából jelentőséggel rendelkezik:

Mi tulajdonképpen az isten? Mit jelent a benne hívő embernek? Mi lép a kereső elé ebben az olyannyira személyes formában mint válaszoló Te, ebben a létezést meghatározó párbeszédben?″

 
3 500 Ft
STATISZTIKA - Elfogyott

Statisztikai módszerek a társadalomkutatásban

Szerzők: David A. Freedman, Pisani R., Purves R.

Fordította: Kende Gábor, Szaitz Mariann

Typotex Kiadó, 2005

 

Ez a Statisztika világos, közérthető, köznapi nyelven íródott, a nem-matematikus olvasót elrettentő egyenletek nélkül. Célja megtanítani a diákoknak, hogy statisztikai jellegű kérdésekben hogyan gondolkodjanak. Példákon keresztül mutatja be a statisztikai eszközöket, rávilágítva, hogyan járult hozzá a statisztika fontos problémák megoldásához az oktatás, a genetika, az orvostudomány, a fizika, a politológia, a pszichológia és más tudományok területén.

 
6 000 Ft
ÖSSZEOMLÁS - Elfogyott

Tanulságok a társadalmak továbbéléséhez

No.1. Nemzetközi bestseller sorozat

Szerző: Jared Diamond

Fordította: Vassy Zoltán

Typotex Kiadó, 2007

 

"Ebben a könyvben néhány régi és mai társadalmat fogok összehasonlítani annak megértéséhez, hogy miért omlottak össze, és hogy összeomlásukhoz mennyire járultak hozzá az ökológiai nehézségek. Háborúk, járványok, technikák című könyvem ugyanennek az összehasonlító módszernek az eredményeit ismertette bizonyos szempontból épp ellentétes problémakörben: ott az elmúlt 13 000 év társadalmainak felépüléséről volt szó, konkrétabban arról, hogy fejlődési ütemüket mely tényezők határozták meg. Most értelemszerűen a hanyatlás tényezőire fogok koncentrálni. Közülük, mint kiderül majd, általában fontosnak bizonyult a környezet sérülékenysége, a szomszédokkal fenntartott kapcsolat és a politikai intézményrendszer; igazából mindaz, ami a társadalom stabilitására lényeges hatással van. A természettudományok szóhasználatával ezek tekinthetők a modell „bemeneti" változóinak. A „kimeneti" változók legfontosabbika természetesen az az egyszerű, igen-nem jellegű megállapítás, hogy a vizsgált társadalom egyáltalán összeomlott-e; s ha igen, ezt a szomorú eseményt további változókkal hogyan jellemezhetjük."

 
4 800 Ft
MARX FILOZÓFIÁJA - Elfogyott

Radikális gondolkodók sorozat

Szerző: Étienne Balibar

Fordította: Mihancsik Zsófia

Typotex Kiadó, 2012

 

Balibar – az egyik legbefolyásosabb francia filozófus – briliánsan tömör Marx portréjaa korai munkáitól kezdve minden kulcsfontosságú területet érinti. Pedagógiai részekkel, kronológiával és útmutatókkal segíti az olvasást, a legbonyolultabb filozófiai gondolatokat is érthetővé teszi.

 
2 500 Ft
FOLYAMAT ÉS VALÓSÁG - Elfogyott

Szerző: Whitehead, Alfred North

Fordította: Fórizs László, Karsai Gábor

Typotex Kiadó, 2001

 

A filozófia művelése utazás a nagyobb általánosságok felé. Emiatt a tudomány születésekor, amikor a fő hangsúly a kérdéses területen hasznosan alkalmazható legáltalánosabb ideák felfedezésén van, a filozófiát nem különböztetik meg élesen a tudománytól. […] Később a hangsúly a speciálisabb kijelentések közvetlen igazolására, illetve azok összeillesztésére helyeződik át. Ekkor a tudósok elutasítják a filozófiát. […]

 
5 200 Ft
EGY ZÖLDFÜLŰ ANTROPOLÓGUS KALANDJAI - Elfogyott

Feljegyzések a sárkunyhóból

Szokatlan szempontok sorozat

Szerző: Nigel Barley

Fordította: Varró Zsuzsa

Typotex Kiadó, 2009

 

„Az antropológus munkájáról humorosan és mindenféle hamis pátosz, álságosan ájult rácsodálkozás nélkül számol be a szerző, vagyis úgy tűnik, mintha egy szórakoztató útinaplót olvasnánk. Eközben szinte észrevétlenül hatolunk át az észak-kameruni doajók kultúrájának és hiedelemvilágának újabb és újabb rétegein, és csak a könyv végére érve vesszük észre a cselt: egy rokonszenves és termékeny módszertani alapállás is kibontakozott a képtelen helyzetek, vicces félreértések felszíne alatt.”

 

Magyar Narancs Online, Kyt

 

 
2 800 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.