Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Saldo Kiadó

 Fő kategória >KIADÓ >S-T >Saldo Kiadó

Sorrend:

12

-15%
  NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN I. - NEMZETKÖZI KERESKEDELEM ÉS VERSENYKÉPESSÉG

Szerző: Bozsik Norbert

Saldo Kiadó, 2011

 

A könyvben a standard elméleti ismeretanyag bemutatásán kívül feldolgozásra kerüljtek a korszerűbb irodalmak és statisztikai adatok is, amit számos esettanulmány fűszerez.

 

A két könyv a nemzetközi gazdaságtan főbb témaköreit mutatja be önálló fejezetekben.

Ezek az általános gyakorlatnak megfelelően két nagy csoportra oszthatók. Az első kötet a nemzetközi kereskedelem és versenyképesség; a második kötet pedig a nemzetközi pénzügyek, és a nyitott gazdaság makroökonómiájának kérdéseivel foglalkozik.

Részleteit tekintve az egyes fejezetekben az alábbi témák kerülnek bemutatásra.

 

 
2 500 Ft
Akció: 2 125 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-15%
NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN II. - ÁRFOLYAMOK ÉS PÉNZÜGYEK

Szerző: Bozsik Norbert

Saldo Kiadó, 2011

 

Az általános gyakorlatban a nemzetközi gazdaságtan két egymástól jól elhatárolható részre osztható. Az első rész a nemzetközi kereskedelem kérdéseivel foglalkozik, ez a könyv első kötetében került bemutatásra.

 

A Nemzetközi gazdaságtan második kötete a nemzetközi pénzügyek témakörét öleli fel.

A könyv első fejezetében a termelési tényezők nemzetközi áramlásának elméleti összefüggései kerülnek bemutatásra. A fejezet a két alapvető termelési tényező a munka és a tőke nemzetközi mozgását elemzi.

 

 
2 200 Ft
Akció: 1 870 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
A VÁLLALATI ELEMZÉS ALAPISMERETEI

Szerzők: Blumné Bán Erika, Kresalek Péter, Pucsek József    

Saldo Kiadó, 2011

 

A tankönyv a felsőfokú szakképzés keretein belül oktatásra kerülő ELEMZÉS-ELLENŐRZÉS tantárgy vállalati elemzés ismeretanyagát dolgozza fel.

Összeállítása során a szerzők figyelembe vették a szakképzés követelményrendszerét és tantervét, a tantárgy programját.

 

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
PRAKTIKUS BANKSZAKMAI ISMERETEK

Szerző: Gál Erzsébet           

Saldo Kiadó, 2011

 

A Praktikus bankszakmai ismeretek könyv elsősorban a Felsőfokú Szakképzés Banki szakügyintéző szakirányon tanulmányokat folytató hallgatók számára készült. A műben foglalt ismeretek gerincét azok a pénzügyi (kiegészítő pénzügyi) és befektetési (kiegészítő befektetési) szolgáltatások képezik, amelyeket a bankok lakossági és vállalati ügyfeleik számára kínálhatnak. A könyv tíz fejezetből áll.

Az első két fejezet a bankok, mint kockázatokkal kereskedő vállalkozások működésének főbb elméleti összefüggéseit, valamint alapításukra, tevékenységük tartalmára, és prudens működésükre vonatkozó törvényi előírásokat tekinti át.

 

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

Szerző: Gyulai László

Saldo Kiadó, 2011

 

Az első két fejezet a finanszírozás lényegét, fontosabb formáit, a döntések során mérlegelendő közgazdasági elveket, a főbb finanszírozási technikák hatásmechanizmusát, valamint a kis- és középvállalkozások finanszírozási és egyéb sajátosságait tekinti át.

A harmadik fejezet a folyó gazdálkodás finanszírozásának alapját képező forgóeszközök közgazdasági-, pénzügyi- és számviteli sajátosságait, továbbá a forgóeszközök főbb csoportjaival kapcsolatos döntési kérdéseket, és a döntések értékelésénél használatos egyszerűbb módszereket, modelleket tartalmazza.

 

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
BEVEZETÉS A PÉNZÜGYEKBE

Szerző: dr. Vigvári András            

Saldo Kiadó, 2011

 

A tankönyv célja, hogy szakszerű bevezetést adjon a pénzügyek elméletébe és gyakorlatába. A közgazdasági felsőoktatás mellett számos más képzési területen – nem közgazdasági felsőoktatás, felsőfokú szakképzés több területe – is fontos szerep jut a pénzügyek oktatásának, de a pénzügyi alapismeretek az általános kultúra részét is képezik.

Az Olvasó a pénzügyekkel történő ismerkedésének megkönnyítésére először bemutatásra kerül a pénzügyi rendszer egésze, annak alkotóelemei, szerkezete és folyamatai. Ezután következnek azok a legfontosabb területek, amelyek megismerésére egy bevezető kurzusban szükség van.

 

A fejezetek végén kulcsfogalmak és ellenőrző kérdések segítik az anyag elsajátítását.

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
MODERN VEZETŐI CONTROLLING

Szerzők: dr. Hanyecz Lajos, Kristóf Péter          

Saldo Kiadó, 2011

 

A könyv felsőfokú gazdasági képzést nyújtó intézmények tananyaga. Az egyetemi, főiskolai hallgatók mellett ajánljuk a könyvet vállalati felsővezetőknek, pénzügyi, gazdasági szakértőknek, controllereknek, tervezőknek, továbbá minden érdeklődőnek, aki meg akar ismerkedni a modern controlling rendszer felépítésével, működésével, a fejlődés új irányaival.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
NYEREMÉNYJÁTÉKOK MINŐSÍTÉSÉRŐL ÉS ADÓZÁSÁRÓL

Szerzők: dr. Molnár Krisztián, dr. Honyek Péter           

Saldo Kiadó, 2011

 

Egyre szélesebb körben kerül alkalmazásra a sorsolásos játék speciális formája, az ajándéksorsolás egy-egy új termék bevezetésekor, évfordulóhoz kapcsolódóan vagy kereskedelmi forgalomnövelés céljából.

Ezek a játékok sokfélék, egy részük meghatározott szabályok mellett jogszerűen szervezhetők, de van egy részük, ami tiltott szerencsejátéknak minősül.

 
1 500 Ft
Akció: 1 350 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
  A BALATON-RÉGIÓ FEJLESZTÉSE / DEVELOPMENT ISSUES OF THE BALATON REGION

Szerző: Buday-Sántha Attila

Saldo Kiadó, 2007

 

A könyv szerzője több évtizedes kutatásai alapján a Balatonnal kapcsolatos gondok természeti és gazdasági okaira keresi a választ. A minden részletre kiterjedő, a különböző ágazatok hatását és azok kölcsönhatását egyaránt értékelő, komplex, térségi szemléletű vizsgálatok hozzásegítenek ahhoz, hogy a Balaton és régiója állapotának, fejlődésének alakulását jobban megismerjük és lehetőségeink szerint azon változtatni tudjunk. Ezért a könyv nemcsak a szakemberek, de minden a Balaton sorsáért aggódó ember számára is hasznos, információgazdag olvasmányt jelent.

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ÉRTÉKPAPÍR-PIACOK GYAKORLATI ISMERETEI T06/2009

Szerző: Dr. Sági Judit

Saldo Kiadó, 2010

 

Az I. rész bevezeti, hogy napjaink befektetési környezete milyen hatással bír a magán- és intézményi befektetők döntéseire, a befektetési szolgáltatók működésére, valamint a tőzsdei kereskedésre.

A II. részben a tételes értékpapír-jog keretein belül az egyes értékpapírok kibocsátásával és forgalmazásával kapcsolatos ismeretek összegző leírása és szemléltetése olvasható. A III. rész célja, hogy bemutassa a tőzsdére kerülés és a tőzsdei forgalmazás mikéntjét, utalva a vonatkozó tőzsdei szabályzatokra és ezek alkalmazására.

 

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
CONTROLLING ÉS ÜZLETI TERVEZÉS T02/2009

Szerző: Dr. Hanyecz Lajos

Saldo Kiadó, 2010

 

A controlling koncepció tárgyalásakor, nagy hansúlyt helyezett a szerző a controlling fogalmának, tartalmának több oldalú megközelítésére, a korszerű controlling szemléletre. A vezetői számvitel keretében tárgyalja a kiadvány a költségelszámolás rendszerét, a teljes és részköltség - számítás hagyományos és modern módszereit, az általános költségek tervezésének problémáit. A bemutatott rendszer-modell, a tervezést a maga komplexitásában fogja át, lehetővé teszi a tervezési rendszerek kialakítását, működtetését. Tárgyalásra kerülnek a döntéshozatal folyamatai, a korszerű döntéstámogatási rendszerek elemei és alrendszerei. A kiadvány megvilágítja az optimum fogalmát. Áttekintést ad a vállalati gazdálkodásban alkalmazható modellekről, részletesen tárgyalja a döntési modellek típusait, alkalmazásuk területeit, lehetőségeit.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
BANKÜGYLETEK GYAKORLATI ISMERETEI T05/2009

Szerző: Dr. Sági Judit

Saldo Kiadó, 2010

 

Az I., bevezető rész elhelyezi mind a hitelintézeti rendszer egyes intézményeit, mind az általuk nyújtott banki szolgáltatásokat napjaink jogszabályi és piaci (megtakarítási és befektetési) környezetében.

A II. részben a banküzem passzív bankműveletei közé sorolt betétgyűjtéssel, valamint a bankközi forrásbevonással és az értékpapír-alapú forrásszerzéssel kapcsolatos ismeretek összegző leírása és szemléltetése olvasható. Ez a rész tartalmazza továbbá a betétbiztosítással és a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos, a hitelintézetekre vonatkozó rendelkezéseket.

 

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
VÁMJOGI ISMERETEK (2016)

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézők kézikönyve

A kézirat lezárva: 2016. október 31.

Szerzők: dr. Dézsi Zsolt, Zoltay Gergely

Saldo Kiadó, 2016

 

A vámjogi ismeretek tankönyv második átdolgozott kiadásának megjelentetését az elmúlt évek jogszabályi változásai és az Uniós Vámkódex hatálybalépése tette indokolttá.

 

A tankönyv, mint az első kiadás is, összefoglalja a vámjogi ismeretekhez kapcsolódó európai uniós joganyagokat és a nemzeti szabályok részletes gyakorlati alkalmazását. A kiadvány az OKJ szerinti Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző képzéshez ajánlható tankönyv.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A VÁLLALATI VÁLSÁG PÉNZÜGYI MENEDZSELÉSE

Szerző: Dr. Katits Etelka

Saldo Kiadó, 2010

 

A szerző a magyar csődtörvény áttekintése után körültekintően végigvezeti az olvasót a vállalati válság elméleti alapjain. A könyv derekát képező fejezet a vállalati válság gyakorlati megközelítésével foglalkozik. A kötetet számos példa esettanulmány színesíti.

A könyv elsősorban oktatási célokat szolgál. A megértést szolgálja a tankönyv minden egyes fő fejezeteinek végén, az „Ellenőrző kérdések és feladatok” rész. Így az olvasó részben támogatás nélkül, önellenőrzési lehetőséggel ismereteit alkalmazni tudja.

Reményeink szerint hasznos olvasmány lesz minden kisvállalkozónak, középvállalat menedzserének és nagy tőketársaságok döntéshozójának, akik a vállalati válságkezelés praktikumán túl azok elméleti háttere iránt is érdeklődnek.

 
4 900 Ft
Akció: 4 410 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-15%
ÜZLETI ETIKA 2010

Szerkesztette: Csurgó Ottóné dr.

Saldo Kiadó, 2010

 

Van olyan, hogy egy könyv témáját lassan utoléri a valóság és az üzleti gyakorlat. Úgy tűnik ez történt az Üzleti etika könyv hatodik átdolgozott kiadásával is. A témakör, amely a nemzetközi vállalati gyakorlatban jó egy évtizede életbe- és profitba vágó, a hazai gazdasági szereplők között is megkerülhetetlen kérdéssé vált. Ami egy évtizede néhány magyar kutató hóbortjának számított, és csak néhány etikailag érzékeny ágazatot (pld. vegyipar, gyógyszeripar) érintett, az mára az igazgatótanácsok gyakori döntésbefolyásoló szempontjává fejlődött. Ezt a vállalati trendet követve, a nemzetközi üzleti iskolák gyakorlatához hasonlóan a magyar gazdasági felsőoktatásban is az alap- és a mesterképzések gyakran kötelező kurzusává vált.

 

 
4 500 Ft
Akció: 3 825 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
  AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA T01/2010

Szerzők: Blumné Bán Erika, Vörös László

Saldo Kiadó, 2010

 

A mulasztások, a hibák, a hiányosságok jövedelemcsökkenésben, mûszaki elmaradásban, gazdasági hátrányokban, vagyonvesztésben jelennek meg, amelyeknek megelőzése és a hátrányos következmények gyors kijavítása a vállalkozó alapvető érdeke. Ennek fontos segítő eszköze az ellenőrzés, amely a vezetés minden szintjén nélkülözhetetlen funkció. Mindez egyre inkább szükségessé teszi az ellenőrzési ismeretek elsajátítását.

A változások nemcsak az ellenőrzés rendszerét alakították, hanem hatással voltak az ellenőrzések tartalmára, feladataira, az ezek keretében alkalmazott módszerekre, eszközökre is.

A kötet elsősorban a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzéséhez kíván segítséget nyújtani, a vizsgára való felkészülést szolgálja, de időszerűsége folytán segítségére lehet minden érdeklődőnek. Az egyes fejezetek végén az olvasók ellenőrző kérdéseket találnak, amelyek segítik a vizsgára való felkészülést.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
TANULÁSMENEDZSMENT

Szerző: Dr. Henczi Lajos

Saldo Kiadó, 2010

 

A tapasztalatok arra utalnak, hogy tanulási önismeretünk sok esetben hiányos, nem vagyunk tisztában saját tanulási stílusunkkal. Pedig a hatékony tanulási mód, stílus, illetve stratégia megtalálásának előfeltétele, hogy ismerjük – többek között – saját tanulási preferenciáinkat, melyekkel magas szintű tanulási teljesítményt tudunk produkálni.

A könyv/kézirat ahhoz nyújt segítséget, hogy bemutassa a különböző tanulási felfogásokat, közte a konstruktivista tanulásfelfogást. Rövid áttekintést nyújt a konstruktivista tanulásfelfogáshoz közel álló konnektivizmusról is, melyet a digitális korszak tanuláselméleteként is szokás emlegetni.

 

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
MUNKAVÁLLALÓKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK T09/2010

Szerzők: dr. Henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr. Balogh Márta

Saldo Kiadó, 2010

 

A kiadványt tüzetesen áttanulmányozó hallgatók a gyakorlatban képesek lesznek a dolgozók be- és kiléptetésénél érvényesíteni a Munka Törvénykönyvében foglaltakat, és ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációt (bérszámfejtés, járuléknyilvántartás stb.).

A kötet bevezető részében a vállalkozás működési terepe, a munkaerőpiacot és a munkaerő-gazdálkodás vállalaton belüli feladatait ismerheti meg az olvasó. A munkajogi anyagrész – tematikus módon követve a törvény szövegét – magyarázza az Mt. meghatározó szabályait, továbbá közli a kapcsolódó ítélkezési gyakorlatot. A tankönyv társadalombiztosítási része átfogóan mutatja be a társadalombiztosítás intézményrendszerét, a járulékfizetés szabályait, az egyes társadalombiztosítási ellátásokat, és a leglényegesebb adminisztrációs feladatokat.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Szerzők: Miklósyné Ács Klára, Siklósi Ágnes, Dr. Sztanó Imre

Saldo Kiadó, 2007

 

A könyv bemutatja a vállalkozások alapításával kapcsolatos jogi és számviteli ismereteket.

A Szerzők a hangsúlyt a működő vállalkozások legfontosabb és leggyakoribb elszámolásainak, a gazdasági események vagyonra és eredményre gyakorolt hatására helyezik. A főkönyvi elszámolás mellett megfogalmazzák az analitikus nyilvántartás követelményeit is. A könyvvezetési ismereteket követően pedig röviden és célirányosan összefoglalják a beszámolási kötelezettség teljesítésével összefüggő feladatokat. A könyv kellő részletezettséggel bemutatja az éves beszámoló részeinek tartalmát is.

 

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
PÉNZÜGYI SZÁMVITEL PÉLDATÁR - 2006

Szerzők: Dr. Döme István, Loós Attila, Némethné dr. Gergics Márta, Pordán Krisztina, Simonné Romsics Erika

Saldo Kiadó, 2006

 

A kiadvány a különböző gazdasági események elszámolását mutatja be. A számviteli törvény a beszámolóra helyezi a hangsúlyt, de a pénzügyi számvitel nem csak a beszámoló készítés szabályaival foglalkozik, hanem a könyvvezetés lehetséges megoldásaival is. A példatár a Pénzügyi számvitel ismeretanyagának elmélyítését, készség szintű elsajátítását szolgálja.

Minden esetben egy példa teljes kidolgozásra került, de emellett a példatár gyakorlási lehetőségre is tartalmaz feladatokat és a számviteli törvény szellemének megfelelően számos példa esetében utal a különböző megoldási lehetőségekre is.

A kiadvány elsősorban a felsőfokú képzés Pénzügyi számvitel ismeretanyagának elsajátítását szolgálja, de haszonnal forgathatják a mérlegképes szakvizsgára készülők is.

 
3 900 Ft
Akció: 3 510 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
  IAS, IFRS BESZÁMOLÓ - BEVEZETÉS A NEMZETKÖZI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSBE

Szerző: Novák Miklós

Saldo Kiadó, 2005

 

Az IFRS szerint - International Financial Reporting Standards -, azaz a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok (korábban International Accounting Standards, Nemzetközi Számviteli Standardok) alapján összeállított beszámolókról egyre többet hallunk és látunk is, annak köszönhetően, hogy ha egyenlőre csak a tőzsdei cégek körében, de mégis terjed az igény nemzetközi szemmel is értelmezhető, összehasonlítható beszámolók iránt.

 

 
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
A SZÁMVITEL ALAPJAI - PÉLDATÁR

Szerzők: Dr. Baricz Rezső, Dr. Gyenge Magdolna, Joó Ágnes, Martin Kíra, Reizingerné Ducsai Anita

Saldo Kiadó, 2007

 

A Számvitel alapjai c. tárgy ismeretanyagának megértését és elsajátítását szolgáló Példatár összekötő kapocs az Alapkötet és a Feladatgyűjtemény között. A jegyzethez kapcsolódva kidolgozott példákon keresztül magyarázza meg mindazt, amit az alapkönyv lényegéből adódóan és terjedelmi korlátok miatt nem tartalmazhat. Mindemellett az alapkötethez való kapcsolódását az is bizonyítja, hogy az abban feltett ellenőrző kérdések döntő részére – amelyek egy adott példa megoldásához szükségesek – rövid válaszokat is ad. Számos helyen a válaszokhoz magyarázatokat is fűz.

 

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
PÉLDATÁR A VEZETŐI SZÁMVITEL ALAPJAIHOZ

Szerzők: Kardos Barbara, Miklósyné Ács Klára, Sisa Krisztina, dr. Szekeres Bernadett, dr. Veress Attila            

Saldo Kiadó, 2012

 

Az azonos címen megjelent 2007. évi kiadvány új változata. A kötetben 6 témakörben több mint 100 új feladat szerepel.

A kiadvány feladatai az Eredménytervezés, Költségelszámolás, Kalkulációk, önköltségszámítás, Költségtervezés, költségelemzés, Elemzés a mérlegadatok alapján, Eredményszámítás, eredményelemzés témakörök köré épülnek.

 

 
2 700 Ft
Akció: 2 430 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
PÉNZÜGYI SZÁMVITEL (MÉRLEGTÉTELEK)

Szerzők: Helgertné Dr. Szabó Ilona, Kurcsinka Tamásné

Saldo Kiadó, 2008

 

A gyöngyösi Károly Róbert Főiskola oktatói által összeállított kiadvány a pénzügyi számvitel témaköreit kimerítő alapossággal és világos nyelvezettel taglalja. A szerzők értelmezik és magyarázzák az egyes szakmai alapfogalmakat, de a könyv tanulmányozásához bizonyos számviteli alapképzettség szükséges, melyhez a Számviteli alapismeretek című kiadványt ajánljuk.

A kötet a mérlegtételek tartalmát, értékelését, nyilvántartását követi nyomon, ismerteti az egyes mérlegtételekkel kapcsolatosan előforduló gazdasági események könyvviteli elszámolását.

A kiadvány tankönyvként hasznosul a felsőoktatási alapképzésben, de ajánljuk a mérlegképes könyvelő képzés hallgatói számára is.

 

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
HITELINTÉZETI SZÁMVITEL - ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

Szerzők: Fridrich Péter, Mitró Magdolna

Saldo Kiadó, 2009

 

Az első fejezetben a pénzügyi intézmények rendszerét, a hitelintézeti tevékenységet és a prudens működés szabályozását mutatja be a szerzőpáros. Az ezt követő részekben a hitelintézetek beszámolási kötelezettségén és a sajátos értékelési szabályokon vezeti végig a kiadvány az olvasót.

A következő fejezetek a hitelintézetek sajátos könyvviteli elszámolásait, értékelési és elemzési módszereit taglalja a mű.

Minden részhez példák, feladatok, tesztek segítik az anyag megértését, elsajátítását.

A könyv melléklete elszámolási mintákat, számlakeretet és egyéb hasznos útmutatókat tartalmaz.

 
4 700 Ft
Akció: 4 230 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG 2016

Negyedik, átdolgozott kiadás

Szerzők: dr. Siklósi Ágnes, dr. Veress Attila

Saldo Kiadó, 2016

 

Ahogy a 2008-ban, 2010-ben, illetve 2015-ben megjelent kiadványunk, úgy ez a szakkönyv is a gazdasági események könyvviteli elszámolását mutatja be. A gazdasági események számlaosztályonként kerültek rendszerezésre, de a könyv végén az eredményszámlák zárásával és az eredmény-elszámolással kapcsolatos gazdasági eseményeket is összefoglaltuk. A könyv 2016. évi átdolgozásának két fő szempontja volt: (1) a törvényi változásoknak való megfelelés, (2) az olvasói visszajelzések alapján még praktikusabbá, közérthetőbbé tenni a kiadványt.

 
4 000 Ft
Akció: 3 600 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
PÉNZÜGYI SZÁMVITEL - MÉRLEGTÉTELEK PÉLDATÁR

Szerzők: Csomós Tamás, Helgertné dr. Szabó Ilona, Katonáné dr. Erdélyi Edit, Kurcsinka Tamásné, Vanó Gábor

Saldo Kiadó, 2010

 

A Pénzügyi számvitel könyv a mérlegtételek tartalmát, értékelését, nyilvántartását követi nyomon, valamint ismerteti az egyes mérlegtételekkel kapcsolatosan előforduló gazdasági események könyvviteli elszámolását. E könyvre épülő példatárban arra törekedtünk, hogy a gyakorlatban előforduló gazdasági eseményeket bemutassuk egyrészt megoldott példákon keresztül, másrészt megoldás nélküli, szemináriumi órákon való gyakorlásra is lehetőséget nyújtó feladatokkal. A megoldásokban a példatár végén található számlatükör számláit alkalmaztuk.

A kiadvány elsősorban a pénzügyi számvitel tantárgyat tanuló diákoknak ajánljuk.

 
2 899 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
A KONSZOLIDÁCIÓ MÓDSZERTANA - PÉLDATÁR

Szerzők: Fridrich Péter, Simon Szilvia

Saldo Kiadó, 2010

 

A „Konszolidáció módszertana – Példatár” szervesen kapcsolódik és kiegészíti a Perfekt Kiadó Zrt. gondozásában 2008. évben megjelent „A konszolidáció módszertana” című szakkönyvet. A példatár szerkezetét tekintve igazodik a szakkönyv egyes fejezeteihez, tartalmában pedig kiegészíti azt, gyakorlati példákon keresztül mutatja be a konszolidált éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának összeállítási folyamatát, követve a konszolidált beszámoló készítésének menetét.

 

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
PÉNZÜGYI SZÁMVITEL

Szerzők: Kardos Barbara, dr. Siklósi Ágnes, dr. Sztanó Imre

Saldo Kiadó, 2011

 

Az elméleti alapokat megalapozó kiadvány a vállalkozás alapításától kezdve vezeti végig az olvasót az eszközbeszerzések elszámolásán, a termelés és szolgáltatások illetve az értékesítés és egyéb állománycsökkenési jogcímek elszámolásán, a befektetési alternatívákon egészen a mérlegérték meghatározásig  és az eredménykimutatás összeállításáig.

A könyv elsősorban a felsőfokú szakképzésben, az üzleti szakügyintézői és államháztartási szakügyintézői képzésben részt vevő hallgatók, tanulók számára készült, de természetesen a számvitel iránt érdeklődők – például különböző tanfolyamokon részt vevők – is jól hasznosíthatják.

 
3 800 Ft
Akció: 3 420 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
KÖNYVVEZETÉS ÉS BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉS 2016

Nyolcadik, átdolgozott kiadás

Szerzők: dr. Siklósi Ágnes, dr. Veress Attila

Saldo Kiadó, 2016

 

A 8. kiadás már a 2017. január 1-jétől hatályos törvényi változások figyelembevételével került megírásra. Ezen kívül az osztalék, részesedés meghatározásához, számviteli kezeléséhez kapcsolódó 2016. évi törvényi változások is pontosításra kerültek.

Az Európai Unió új számviteli irányelvének hazai átültetése érdekében módosított számviteli törvény módosításokat is tartalmazza, amely rendelkezéseket a 2016. január 1-jétől alkalmazni kell.

 

 
4 990 Ft
Akció: 4 490 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
PÉNZ - PÉNZÜGYI ÖSSZEFÜGGÉSEK - MINDENKINEK

Szerző: Gyulaffy Béláné dr.

Saldo Kiadó, 2006

 

Naponként értesülünk arról, hogy épített környezetünkben lényeges változások történtek, amelyek mindannyiunk számára kockázatot hordoznak, és pénzügyi következményekkel járnak. Ez a pénzügyi folyamatokkal foglalkozó könyv megpróbál segítséget adni a pénzügyi összefüggések közötti eligazodásra mindazok számára, akik hajlandóak leülni egy kis időre, hogy egy-egy részt átolvasva az összefüggések keresésére is energiát és időt fordítsanak.

 

 
2 900 Ft
Akció: 2 610 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
A VÁLLALATI GAZDÁLKODÁS ALAPJAI

Szerző: Dr. Katits Etelka

Saldo Kiadó, 2007

 

A könyv elsősorban oktatási célokat szolgál. A Pécsi Tudományegyetemen a mérnök és gazdálkodási szak B.Sc. képzésén tananyagként hasznosul, azonban vállalati menedzserek, üzleti, pénzügyi kérdések iránt érdeklődő szakemberek is haszonnal forgathatják.

 
3 700 Ft
Akció: 3 330 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
BANKTAN

Szerző: dr. Sági Judit

Saldo Kiadó, 2007

 

A „Banktan” című könyv a főiskolai és egyetemi intézményekben tanuló, ezen belül különösen a B.A. képzés és a felsőfokú szakképzés hallgatói számára íródott. A könyv ajánlható még azoknak, akik szakterületük vagy érdeklődési körük szerint foglalkoznak a banküzem valamely területével.

A bevezető rész a banküzemet a mai európai trendek által diktált feltételrendszerben helyezi el.

A kiadvány bemutatja a banküzemi működés keretein belül a hitelintézetek alapításának és működésének felügyeleti szempontból is értékelhető feltételrendszerét, a prudens működés alapelveit ismerteti. Külön foglalkozik a banki szervezettel és hatáskörökkel, illetve a banküzem működési kockázatával és ennek kezelésével.

 

 
3 500 Ft
Akció: 3 150 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
-10%
APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL

Szerzők: Bertalan Rudolf, dr. Linczmayer Szilvia, dr. Hocz Ágnes, dr. Hódyné dr. Kálóczi Eszter, Tamásné dr. Kajati Zsuzsanna

Saldo Kiadó, 2008

 

A jogi megalapozottság és a gyakorlati tapasztalatok hitelességét a szerzőgárda – az APEH központ vezető munkatársai – garantálják. Az összeállítás ismerteti a vagyon fogalmát, az ellenőrzött magánszemélyek jogait és kötelezettségeit az ellenőrzés során.

Megtudhatjuk, hogyan zajlik le egy vizsgálat a megbízólevél átadásától a jegyzőkönyv kézhezvételéig. Mikor becsülhet jogosan a revizor, milyen módszereket alkalmazhat?

 

 
4 300 Ft
Akció: 3 870 Ft
Kezdete: 2016.05.01
A készlet erejéig!
CAFETÉRIA 2017 - Elfogyott

 

Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben

 

Szerző: Surányi Imréné

Saldo Kiadó, 2017

 

Kiadványunkat elsősorban a vállalatok, szervezetek vezetői, pénzügyes munkatársai számára állítottuk össze, azzal a céllal, hogy, a munkavállalóknak, foglalkoztatottaknak a munkadíj mellett szánt helyi juttatások rendszerét a 2017-ben hatályos adószabályok figyelembevételével alakítsák ki.

 
2 200 Ft
ADÓISMERETEK 2016 - Elfogyott

A kézirat lezárva: 2016. november

Szerzők: Dr. Burján Ákos, Dr. Fellegi Miklós, Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna, Dr. Kovácsné, Dr. Sipos Ágnes

Saldo Kiadó, 2016

 

Az Adózási ismeretek című könyv elsősorban az adózás témakörével ismerkedők számára készült. Az anyag felépítésénél a szerzők előnyben részesítették azon főbb adónemek tárgyalását, amelyek a költségvetési bevételek tekintetében meghatározó nagyságrendűek. Így kerültek – külön fejezetet alkotva és a többi adónemhez viszonyítva – részletesebb kifejtésre a személyi jövedelemadó, a társasági adó és az általános forgalmi adó témakörei. A kiadvány egyéb adófajták és adózást érintő jogszabályok esetében pedig kifejezetten, ha nem is a teljes, de az adó- rendszerünket és annak logikáját átfogóan jellemző kép bemutatására törekszik.

 

 
4 000 Ft
  CAFETERIA SZABÁLYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK RÉSZÉRE - Elfogyott

Szerző: Dr. Böszörményi Judit

Saldo Kiadó, 2016

 

A jogszabályi előírások szerint – közszolgálati tisztségviselők esetében – a hivatali szervezet vezetőjének közszolgálati szabályzatban kell meghatároznia a cafetéria juttatások igénybevételének részletes szabályait, elszámolásának és esetleges visszatérítésének rendjét. Kiadványunkkal ehhez a szabályzatkészítési munkához szeretnénk gyakorlati segítséget, szempontokat adni.

 
2 000 Ft
CAFETERIA SZABÁLYZAT VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE - Elfogyott

Szerző: Dr. Böszörményi Judit

Saldo Kiadó, 2016

 

A kiadvány a cafeteria rendszer kialakításához kapcsolódó szabályzatkészítési munkához nyújt gyakorlati segítséget. A minta szabályzat és az ahhoz kapcsolódó – jogszabályi előírásokat, magyarázatokat, útmutatásokat tartalmazó – általános és részletes tudnivalók kiindulásul szolgálhatnak a munkáltatók részére saját egyedi szabályzatuk megalkotásához.

 
2 000 Ft
KÖZFOGLALKOZTATÁS 2015 - Elfogyott

Szerzők: Dr. Böszörményi Judit, Buránszkiné Alföldy Zita, Nagyné Véber Györgyi

Saldo Kiadó, 2015

 

Jelen írásunkban több oldalról kívánjuk bemutatni a közfoglalkoztatás rendszerét, tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatás nem csupán a foglalkoztatási jogviszonyok egy fajtáját jelenti, annak sajátosságaival, hanem ennél sokkal többet. Kitérünk a vonatkozó, számos jogszabályt felölelő jogi szabályozás ismertetésére, a közfoglalkoztatási jogviszony munkajogi kérdéseinek, sajátosságainak bemutatására, adózási, társadalombiztosítási vonatkozásaira, a mezőgazdasági programokkal összefüggő, tipikusan önkormányzati közfoglalkoztatókat érintő számviteli, számlázási és általános forgalmi adóval kapcsolatos kérdésekre, problémákra, tekintettel arra, hogy egyre több ilyen jellegű közfoglalkoztatási program szervezésére kerül sor.

 
2 500 Ft
  SZABÁLYZATMINTÁK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK RÉSZÉRE - Elfogyott

Szerzők: dr. Böszörményi Judit, Kissné Horváth Marianna, Nagyné Véber Györgyi

Saldo Kiadó, 2015

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerint a költségvetési szerv vezetőjének belső szabályzatban rendelkeznie kell a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdésekről.

Kiadványunkkal ehhez a szabályzatkészítési munkához szeretnénk gyakorlati segítséget, szempontokat adni, jelen első kötetben a reprezentációval, a telefonhasználattal, a magáncélú telefonhasználat költségeinek megállapításával, gépjárművek hivatali célú használatának és igénybevételének rendjével, a belföldi és külföldi kiküldetésekkel, az azokhoz kapcsolódó költségek megtérítésével összefüggésben.

 
2 000 Ft
A VÉGELSZÁMOLÁS SZABÁLYAI - Elfogyott

Szerzők: Renkó Ferenc, Ladányi Gábor

Saldo Kiadó, 2014

 

Az új Ptk. - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),- globális tartalmi és strukturális változást hozott a gazdasági élet jogszabályi hátterében.

 

Végelszámolásnak van helye akkor, ha a megszűnését elhatározó cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz. E két feltételnek egyszerre kell fennállnia ahhoz, hogy a cég saját elhatározásából a végelszámolás mellett döntsön.

 

E könyvvel is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a végelszámolást, mint megszűnési formát választó gazdálkodó szervezetek jobban megismerjék az eljárás egyes lépéseit, a szükséges tennivalókat, ezáltal problémamentesen bonyolíthassák le az eljárást és fejezhessék be működésüket.

 
1 700 Ft
AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ ABC-JE - Elfogyott

Szerző: dr. Henczi Lajos

Saldo Kiadó, 2005

 

Az új jogszabályok előírják, hogy 2005 közepétől csak olyan akkreditált intézmény működhet, mely kielégíti az új jogszabályok által kinyilvánított követelményeket.

2005 júliusától minden akkreditált intézménynek a jogszabályokban kinyilvánított új követelmények szerint kell folyamatait működtetni.

A szerző – a jogszabályi elvárások tükrében – minden részletre kiterjedően áttekinti az intézményi folyamatokat, a releváns dokumentumokat és a működéshez szükséges kondíciókat.

 

 
3 000 Ft
  AZ ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE - Elfogyott

Szerző: Kemenszky Sándor

Saldo Kiadó, 2005

 

A kiadvány aktualitását adja, hogy jelentősen növekedett az önkormányzati intézményi társulások száma, és kialakult a többcélú kistérségi társulás rendszere.

Megváltozott a helyi önkormányzatok a helyi önkormányzatok, valamint a központi költségvetés kapcsolatrendszere a normatív állami hozzájárulások és a központi költségvetésből igényelhető más állami támogatások tekintetében. A támogatás igénylésének jogossága, az év végi elszámolások szabályszerűsége a kincstári rendszerben teljes körűen felülvizsgálatra kerülnek.

 
850 Ft

12

Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.