Új jelszó Kérése
Új jelszó Kérése
Szűrés
Kiadó
Ár
350 Ft - 49 990 Ft
KÍNÁLATUNKBÓL
Várható megjelenések

Pénzügy, számvitel, könyvelés

 Fő kategória >Gazdaság, üzleti élet, pénzügy >Pénzügy, számvitel, könyvelés

Termék sorrend módosítás:


  AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY – HATÁSA ÉS ÁTÜLTETÉSE A GYAKORLATBA

Menedzser Praxis Szakkiadó

 

Egy jól ismert, ám mégis teljes új kiadványt ajánlunk a figyelmébe: az áfatörvény megújult, átszerkesztett gyakorlati kézikönyvét!

Kiadványunk segít felkészülni a szigorodó ellenőrzésekre, a jogszabályoknak való megfelelésre. Továbbá felkészítjük olvasóinkat az adóhatósági ellenőrzésre adminisztrációs szempontból is, ellenőrzőlistáink segítségével kontrollálhatja, hogy minden dokumentum rendelkezésre áll-e, ami a helyes áfa-kezelést alátámasztja, és hogy minden bevallást helyesen nyújtottak-e be.

 
19 845 Ft
-15%
BANK- ÉS PÉNZÜGYEK, PÉNZÜGYI PIACOK

Szerző: Kohn, Meir

Osiris Kiadó, 2007

 

Ez a haladó szintű tankönyv és banki kézikönyv a pénzügytant, a banküzemtant és a makroökonómia elméleti és gyakorlati problémáit tárgyalja. Az amerikai tankönyvpiac egyik kiemelkedő és széles körben használt alkotása, amelyet a Nemzetközi Bankárképző Központ munkaközössége által készített, a magyar intézményi háttérre vonatkozó áttekintés egészít ki. A könyv első része a pénzügyi rendszer leírásához szükséges alapfogalmakat mutatja be. A második és harmadik rész a bankok és a pénzpiac intézményeinek működését taglalja. A negyedik és ötödik rész a bankok és a pénzmennyiség szabályozásának kérdéseivel foglalkozik, míg végül a hatodik és hetedik rész a pénz makrogazdasági szerepét és a monetáris politika alapjait elemzi. A könyv a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is számot tarthat. Meir Kohn Dartmouth College-ban tanít, a tőkepiacok és a pénzügyi intézmények közgazdaságtanának szakértője, a Világbank és a Federal Reserve Bank of Boston tanácsadója.

 
7 980 Ft
Akció: 6 785 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
BANKTAN

Szerző: dr. Sági Judit

Saldo Kiadó, 2007

 

A „Banktan” című könyv a főiskolai és egyetemi intézményekben tanuló, ezen belül különösen a B.A. képzés és a felsőfokú szakképzés hallgatói számára íródott. A könyv ajánlható még azoknak, akik szakterületük vagy érdeklődési körük szerint foglalkoznak a banküzem valamely területével.

A bevezető rész a banküzemet a mai európai trendek által diktált feltételrendszerben helyezi el.

A kiadvány bemutatja a banküzemi működés keretein belül a hitelintézetek alapításának és működésének felügyeleti szempontból is értékelhető feltételrendszerét, a prudens működés alapelveit ismerteti. Külön foglalkozik a banki szervezettel és hatáskörökkel, illetve a banküzem működési kockázatával és ennek kezelésével.

 

 
3 500 Ft
BANKÜGYLETEK GYAKORLATI ISMERETEI T05/2009

Szerző: Dr. Sági Judit

Saldo Kiadó, 2010

 

Az I., bevezető rész elhelyezi mind a hitelintézeti rendszer egyes intézményeit, mind az általuk nyújtott banki szolgáltatásokat napjaink jogszabályi és piaci (megtakarítási és befektetési) környezetében.

A II. részben a banküzem passzív bankműveletei közé sorolt betétgyűjtéssel, valamint a bankközi forrásbevonással és az értékpapír-alapú forrásszerzéssel kapcsolatos ismeretek összegző leírása és szemléltetése olvasható. Ez a rész tartalmazza továbbá a betétbiztosítással és a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos, a hitelintézetekre vonatkozó rendelkezéseket.

 

 
3 800 Ft
BEFEKTETÉSEK ÉRTÉKELÉSE

Módszerek és eljárások

Szerző: Damodaran, Aswath

Panem Kiadó, 2006

 

Az értékelés területén elismert nemzetközi szaktekintély a pénzügyi eszközök értékeléséhez ad szakértő útmutatást.

 

Az értékelés minden befektetési döntés kulcspontja, legyen az a döntés vétel, eladás vagy az eszköz megtartása. A pénzügyi eszközök árazása azonban a modern pénzügyi piacokon nagyon bonyolult feladat. A piacok átrendeződése új eljárásokat, illetve a már ismertek újszerű alkalmazását igényli.

 
7 900 Ft
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK – CAFETÉRIA 2013

Szerző: Dr. Andrási Jánosné

KompKonzult Kiadó, 2013

 

A különböző béren kívüli juttatások lehetőséget teremtenek arra, hogy a munkavállalókat a munkabéren kívül egyéb juttatási formákkal is ösztönözzük a jobb munkavégzésre és a munkáltatóhoz való lojalitásra. A különböző juttatási módok adókötelezettsége évről évre változott és megújult a 2013-as évre is. A 2010-es évet megelőző időszakot az jellemezte, hogy gyakorlatilag minden évben újabb és újabb, a közterhek alól mentesített lehetőségek jelentek meg a munkáltatói palettán. A 2010-es évtől kezdve a trend iránya megváltozott, ugyanis ettől az évtől kezdve a kedvelt béren kívüli juttatások adókötelessé váltak. E könyv lapjain ismételten kísérletet teszünk arra, hogy csokorba foglaljuk a béren kívüli juttatások adókötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket.

 
3 675 Ft
BÉRÜGYINTÉZŐI ISMERETEK

Szerzők: Bauer János, Lévai Zoltán

Perfekt Kiadó, 2012

 

Az új Bérügyintézői ismeretek című kiadvány megjelenését a jogszabályi környezet jelentős változása és a „Bérügyintéző”, „Társadalombiztosítási ügyintéző” és a „Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó” képzés módosított követelményrendszeréhez történő igazodás tette szükségszerűvé. A könyv tartalmazza mindazon ismereteket, amelyek a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó fenti három részszakképesítés alábbi moduljaival kapcsolatos követelményekhez szükségesek:

0743-06 Személyügyi, munkaerőpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és módszerek,

0754-06 Bérügyi szakfeladatok,

0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok,

0756-06 Társadalombiztosítási és bérügyi közös feladatok.

 
3 900 Ft
BEVEZETÉS A PÉNZÜGYEKBE

Szerző: dr. Vigvári András            

Saldo Kiadó, 2011

 

A tankönyv célja, hogy szakszerű bevezetést adjon a pénzügyek elméletébe és gyakorlatába. A közgazdasági felsőoktatás mellett számos más képzési területen – nem közgazdasági felsőoktatás, felsőfokú szakképzés több területe – is fontos szerep jut a pénzügyek oktatásának, de a pénzügyi alapismeretek az általános kultúra részét is képezik.

Az Olvasó a pénzügyekkel történő ismerkedésének megkönnyítésére először bemutatásra kerül a pénzügyi rendszer egésze, annak alkotóelemei, szerkezete és folyamatai. Ezután következnek azok a legfontosabb területek, amelyek megismerésére egy bevezető kurzusban szükség van.

 

A fejezetek végén kulcsfogalmak és ellenőrző kérdések segítik az anyag elsajátítását.

 
2 900 Ft
BEVEZETÉS A SZÁMVITELBE

(Számvitel alapjai Példatár)

Szerzők: dr. Siklósi Ágnes, dr. Simon Szilvia, dr. Veress Attila

Perfekt Kiadó, 2014

 

2010-ben megjelent az a hiánypótló mű, ami felhasználóbarát számviteli példatárként funkcionált az elmúlt években. Jelen kiadvány a PR-028-Fgy/2010 Számvitel alapjai példatár átdolgozott változata, amely az elmúlt évek törvényi változásai miatti aktualizálások mellett módszertani újításokat is tartalmaz. A példák a gazdasági felsőoktatás Számvitel alapjai (vagy Bevezetés a számvitelbe) tantárgyának/„tantárgyrészének” gyakorlati szintű feldolgozását célozták meg.

 
4 300 Ft
BEVEZETÉS AZ IFRS VILÁGÁBA

Szerzők: Nagy Erzsébet Tünde, Pankucsi Zoltán

PENTA Unió, 2014

 

Egy évtizede szinte utópisztikus gondolatnak tűnt az IFRS magyarországi általános bevezetéséről elmélkedni. Napjainkra azonban bizonyossá vált, hogy a szakma jelentős része közvetve vagy közvetlenül érintve lesz, érintve kell, hogy legyen a nemzetközi szabályozás témakörében.

 

Magyarországon a becslések szerint várhatóan 500-1000 cég között lesz azon vállalkozások száma, akik a szabályozás következtében IFRS szerint összeállított beszámoló készítésére lesznek kötelesek.      

 
3 600 Ft
BEVEZETÉS AZ ÜZLETI BIZTOSÍTÁSBA

Szerző: Sándorné Új Éva

PENTA UNIÓ Zrt., 2010

 

Tisztelt Olvasó!

 

A biztosítási szakmát érintően kiváló szakemberek tollából jelentek meg publikációk. Újat írni már nem lehet. A szerző csupán annyit tehetett, hogy megpróbálta közgazdász szemmel összerendezni, és a nem szakmabeli számára is érthetővé, tanulhatóvá tenni ennek a fantasztikus szakmának az alapismereteit. Az Üzleti biztosítások alapjai című könyv egy alapozó tankönyv, amely további biztosítási tanulmányok alapját képezi, de sikerrel forgathatják azok is. akik csupán saját biztosítási ügyeik intézéséhez keresnek kapaszkodókat.

 
3 600 Ft
DEVIZAOPCIÓK ÉS RÉSZVÉNYOPCIÓK ÁRAZÁSA

Szerző: Száz János

Közép-európai Brókerképző Alapítvány, 2009

 

A szerző számításos példákon keresztül mutatja be a napjainkban egyre fontosabb szerepet játszó határidős és opciós piacokat, kereskedésüket, árazásukat, értékváltozásaikat. A könyv aktualizált verziója a korábban 1999. évben megjelent Tőzsdei Opciók című könyvének.

 
4 000 Ft
DÖNTÉSTÁMOGATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL

Elméleti és módszertani irányok

Szerző: Laáb Ágnes

Complex Kiadó, 2011

 

Innovativitás és kísérletezés: ezek a kötet gondolatvilágának legfontosabb jellemzői, amely azt célozza, hogy az olvasó a számvitelt, pontosabban annak vezetői ágát izgalmas, eleven, változatos világnak lássa.
Nem traktálja az olvasót megkérdőjelezhetetlen szabályokkal, hivatalos előírások végtelen sorozatával, hanem együttgondolkodásra készteti. Ehhez megadja az alapokat, a fontosabb definíciókat, biztosítja azt a minden vállalati ember számára nélkülözhetetlen alapműveltséget, ami a számviteli kimutatások megértéséhez kell. 

 
5 460 Ft
ELLENŐRZÉSI ALAPISMERETEK

Szerzők: Kresalek Péter, Merétey-Vida Zsolt

Perfekt Kiadó, 2008

 
2 800 Ft
ÉRTÉKPAPÍR-PIACOK GYAKORLATI ISMERETEI T06/2009

Szerző: Dr. Sági Judit

Saldo Kiadó, 2010

 

Az I. rész bevezeti, hogy napjaink befektetési környezete milyen hatással bír a magán- és intézményi befektetők döntéseire, a befektetési szolgáltatók működésére, valamint a tőzsdei kereskedésre.

A II. részben a tételes értékpapír-jog keretein belül az egyes értékpapírok kibocsátásával és forgalmazásával kapcsolatos ismeretek összegző leírása és szemléltetése olvasható. A III. rész célja, hogy bemutassa a tőzsdére kerülés és a tőzsdei forgalmazás mikéntjét, utalva a vonatkozó tőzsdei szabályzatokra és ezek alkalmazására.

 

 
3 800 Ft
FELADATGYŰJTEMÉNY A KÖNYVVITELI ALAPISMERETEKHEZ

Szerzők: Éva Katalin, Madarasiné Szirmai Andrea, Miklósyné Ács Klára, Reizingerné Ducsai Anita, Romsics Anikó, Dr. Siklósi Ágnes, Dr. Simon Szilvia

Perfekt Kiadó, 2009

 
2 100 Ft
FELADATGYŰJTEMÉNY A VÁLLALKOZÓI KÖNYVVITELHEZ I.

Szerző: Éva Katalin

Perfekt Kiadó, 2005

 
2 990 Ft
FELADATGYŰJTEMÉNY A VÁLLALKOZÓI KÖNYVVITELHEZ II.

Szerzők: Dr. Korom Erik, Madarasiné Szirmai Andrea, Miklósyné Ács Klára, Reizingerné Ducsai Anita, Romsics Anikó, Dr. Siklósi Ágnes, dr. Simon Szilvia

Perfekt Kiadó, 2005

 
2 090 Ft
  FELADATGYŰJTEMÉNY ÉS MUNKAFÜZET A KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEKHEZ

Szerzők: Baloghné Gáspár Anikó, Kardos Barbara, Miklósyné Ács Klára, Siklósi Ágnes, Sisa Krisztina, Veress Attila

Saldo Kiadó, 2007

 

A feladatgyűjteményben található feladatok a "Könyvvezetési ismeretek" című könyv tematikájára épülnek. A gyűjtemény fejezetei:

cégalapítás, beszerzések, termelés, értékesítés, befektetési alternatívák a vállalkozások gyakorlatában, egyéb gazdasági események a gazdálkodás során, a könyvviteli zárlat és a beszámoló összeállítása.

A fejezetek tesztkérdésekkel - az igaz-hamis állítások közül a megfelelő kiválasztása - kezdődve hasznos iránymutatást adnak a kérdéseket követő feladatokhoz. Számos feladat megoldása is le van vezetve, míg néhány feladat elvégzéséhez segítséget lelhet az olvasó a "segédlet a megoldáshoz" címmel jelölt anyagrészekben.

A feladatgyűjtemény nem csak az ismeret elsajátítást segíti, hanem hasznos forrásmunkaként szolgál a továbbképzésben részt vevők számára is.

 
2 700 Ft
  FELADATGYŰJTEMÉNY ÉS MUNKAFÜZET A KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEKHEZ

online példatárral

Szerzők: Kardos Barbara, Miklósyné Ács Klára, Siklósi Ágnes, Sisa Krisztina A., Veress Attila

Saldo Kiadó, 2014

 

Könyvvezetési ismeretek online példatár - 135 könyvelési eset, közel 800 könyvelési tétel!

A feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez a "Könyvvezetési ismeretek" tantárgy elsajátítását segíti.

A példák egy része a papíralapú kiadványban található meg. Ezeket a könyvelési feladatokat tanórai megoldásra javasoljuk, a megoldásukat nem tartalmazza a könyv.

A teljeskörűen kidolgozott (megoldott) gyakorló feladatok az elektronikus példatárban találhatók meg, amelyek az önálló „otthoni” gyakorlást segíthetik.

Az online felületen a 135 könyvelési eset / gazdasági esemény, közel 800 könyvelési tétel helyes számviteli elszámolása segíti a Könyvvezetési ismeretek tantárgy gyakorlati szintű feldolgozását.

 
3 500 Ft
GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA

Menedzser Praxis Szakkiadó

 

Kiadványunk a beszámolót érintő gazdasági eseményeket csoportosítva veszi górcső alá. Bemutatja az elméleti számviteli szabályokat, majd ezek alkalmazásával gyakorlatban felmerülő kérdésekre ad választ. Az egyes gazdasági események könyvelési tételein kívül azok adóhatásaira is kitér, segítséget nyújtva az adótörvények útvesztőiben. A gazdasági eseményeket az egyes mérlegtételek alapján csoportosítjuk, majd a pénzügyi év zárlati feladatainak is-mertetésén keresztül bemutatjuk a mérlegkészítés folyamatát, valamint az ahhoz kapcsolódó társasági adóbevallás elkészítését.

 
19 845 Ft
  GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL RENDSZERÉBEN

Menedzser Praxis Szakkiadó

 

A tavaly januártól alapvetően megváltozott államháztartási számvitel pénzforgalmi szemléletű, módosított teljesítésű kettős könyvvitelét felváltja a költségvetési és pénzügyi könyvvezetés a kettős könyvvitel szabályai szerint. Az új államháztartási számviteli rendszer a könyvvezetési, beszámolási és a rendszeres adatszolgáltatási feladatokat egységesebbé teszi, ugyanakkor a hagyományos pénzforgalmi adatok mellett az ellátott feladatok önköltségének, illetve valamely tevékenység teljesítményének méréséhez is megbízható adatokat biztosít.

 
19 845 Ft
  GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSÁNAK, ÁTALAKULÁSÁNAK SZÁMVITELE

Szerző: dr. Nagy Gábor     

Saldo Kiadó, 2014

 

A kiadvány első részében a gazdasági társaságok alapításának legfontosabb társasági jogi, cégjogi követelményeit, az adóhatósággal való kapcsolatfelvételt, a vagyoni, hozzájárulás értékelését, rendelkezésre bocsátásának számviteli feladatait, az előtársasági időszak sajátosságait mutatja be a szerző.

 

A második rész ismerteti a gazdasági társaságok átalakulásának általános és eltérő szabályait, a kapcsolódó társasági jogi, cégjogi előírásait, majd a vagyonmérleg-, a vagyonleltár-készítés szempontjait, gyakorlatát részletezi az átalakulás egyes formáihoz kapcsolódóan, példákkal, mérlegsémákkal szemléltetve.

 
2 950 Ft
HITELINTÉZETI SZÁMVITEL - ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

Szerzők: Fridrich Péter, Mitró Magdolna

Saldo Kiadó, 2009

 

Az első fejezetben a pénzügyi intézmények rendszerét, a hitelintézeti tevékenységet és a prudens működés szabályozását mutatja be a szerzőpáros. Az ezt követő részekben a hitelintézetek beszámolási kötelezettségén és a sajátos értékelési szabályokon vezeti végig a kiadvány az olvasót.

A következő fejezetek a hitelintézetek sajátos könyvviteli elszámolásait, értékelési és elemzési módszereit taglalja a mű.

Minden részhez példák, feladatok, tesztek segítik az anyag megértését, elsajátítását.

A könyv melléklete elszámolási mintákat, számlakeretet és egyéb hasznos útmutatókat tartalmaz.

 
4 700 Ft
  IAS, IFRS BESZÁMOLÓ - BEVEZETÉS A NEMZETKÖZI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSBE

Szerző: Novák Miklós

Saldo Kiadó, 2005

 

Az IFRS szerint - International Financial Reporting Standards -, azaz a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok (korábban International Accounting Standards, Nemzetközi Számviteli Standardok) alapján összeállított beszámolókról egyre többet hallunk és látunk is, annak köszönhetően, hogy ha egyenlőre csak a tőzsdei cégek körében, de mégis terjed az igény nemzetközi szemmel is értelmezhető, összehasonlítható beszámolók iránt.

 

 
2 500 Ft
-22%
  IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ (FOLYAMATOSAN TELJESÍTETT) ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYAI

Gyakorlati példák, számlaminták!

Szerző: Dr. Kelemen László (adószakértő, jogász, TMC First partner, számos cikk és könyv szerzője és társszerzője, adózási konferenciák rendszeres előadója)

Lektorálta: Dr. Csátaljay Zsuzsanna (áfa szakértő, adószakértő, számos cikk és könyv szerzője és társszerzője, adózási konferenciák rendszeres előadója)

Vezinfo Kiadó, 2014

 

Július 1-től alapjaiban változnak meg az időszaki elszámolású (folyamatosan teljesített) ügyletek számlázási szabályai (pl. bérbeadás), melynek okán át kell állítani a számlázási rendszereket, arra pedig fel kell készülni. Előfordulhat, hogy dupla, illetve tripla bizonylatolást kell majd végezni egy ilyen ügyletről. Ezeket a szabályokat is ismerteti a szerző, annak számlázási következményeivel. Arra is javaslatot tesz a szerző, hogy hogyan lehet mindezt megelőzni, mire kell vigyázni a szerződés megkötésénél, valamint szükséges, illetve ajánlatos-e a szerződés-módosítás, ha igen, akkor milyen tartalommal. 

 
4 725 Ft
Akció: 3 675 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
IDŐSZERŰ SZÁMVITEL 2010

Az aktualizálás hatályának időpontja: 2010. január 1.

Szerzők: Lilliné Fecz Ildikó, Mészáros László, dr. Nagy Gábor

Saldo Kiadó, 2010

 

Lilliné Fecz Ildikó, Mészáros László és dr. Nagy Gábor, a számvitel elismert szakértői az 1992 óta a számvitel témakörében megjelent állásfoglalásokat, közel 1000 időszerű kérdést aktualizáltak a kiadványban. Az átdolgozás a vállalkozások és a költségvetési szervek számvitelével összefüggésben megjelent valamennyi időszerű kérdést, állásfoglalást érinti a mai jogszabályi környezetnek megfelelően.

A könyv tartalma az elmúlt 18 év szakmai tapasztalatait ötvözi, gyakorlatorientált, s a mindennapi problémák megoldásához nyújt nélkülözhetetlen segítséget. Az aktualizált időszerű kérdések a számviteli törvény, illetve a kapcsolódó jogszabályok paragrafusaihoz kapcsolódva jelennek meg.

 
6 900 Ft
JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉS SZÁMVITELE

Szerző: dr. Nagy Gábor

Saldo Kiadó, 2014

 

A kiadvány a jogi személyek szűkebb körével, a gazdasági társaságok (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság)

• végelszámolással,

• kényszertörlési eljárással,

• felszámolással

történő jogutód nélküli megszűnésének elsősorban a számviteli elszámolási, beszámolási kérdéseivel foglalkozik, de érinti az ehhez kapcsolódó jogi és adótörvényi előírásokat is.

 

Az összeállítás jellemzően a 2014. január 1-jén hatályos jogszabályi előírásokat, illetve az új Ptk. 2014. március 15-ével hatályba lépő előírásait veszi figyelembe, az ettől való eltéréseket külön jelzi a szerző.

 
2 150 Ft
KETTŐS KÖNYVVITELI GYAKORLATI ÚTMUTATÓ ÉS PÉLDATÁR

Menedzser Praxis Szakkiadó

 

Szakkönyvünk átfogóan segíti a számviteli törvény értelmezését és alkalmazását: gyakorlati példákkal, adózási és bérszámfejtési esettanulmányokkal, könyvvizsgálati áttekintéssel, az államilag előírt könyvelői továbbképzés aktuális tematikájának felhasználásával.

 
19 845 Ft
KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

Szerző: Gyulai László

Saldo Kiadó, 2011

 

Az első két fejezet a finanszírozás lényegét, fontosabb formáit, a döntések során mérlegelendő közgazdasági elveket, a főbb finanszírozási technikák hatásmechanizmusát, valamint a kis- és középvállalkozások finanszírozási és egyéb sajátosságait tekinti át.

A harmadik fejezet a folyó gazdálkodás finanszírozásának alapját képező forgóeszközök közgazdasági-, pénzügyi- és számviteli sajátosságait, továbbá a forgóeszközök főbb csoportjaival kapcsolatos döntési kérdéseket, és a döntések értékelésénél használatos egyszerűbb módszereket, modelleket tartalmazza.

 

 
2 900 Ft
KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA

Szerzők: Dr. Béza Dániel, Csákné Dr. Filep Judit, Dr. Csapó Krisztián, Dr. Csubák Tibor Krisztián, Dr. Farkas Szilveszter, Dr. Szerb László

Perfekt Kiadó, 2013

 

Minden bizonnyal kevés ember van a Földön, akinek a vállalkozás alapításának gondolata még nem fordult meg a fejében. Sokan megteszik, még többen nem. Sokaknak sikerül, de sajnos, sokaknak nem. A miértekre is sokféle válasz adható, elég csak a pénzre (tőkére), az ötletre (innováció), a környezeti tényezőkre (vállalkozóbarát környezet) utalni. A felsorolást folytathatnánk, abból azonban egyvalami, a tudás biztosan nem maradhat ki. A Kisvállalkozások finanszírozása címmel megjelent könyvet most az olvasó – legyen az a felsőoktatás hallgatója, kezdő, vagy már befutott vállalkozó, a váltás gondolatával kacérkodó közszolga – ehhez a bizonyos tudáshoz, annak megszerzéséhez, elmélyítéséhez járul hozzá.

 
3 990 Ft
  KÖLTSÉGVETÉSI GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG

Szerző: Szamkó Józsefné    

Saldo Kiadó, 2012

 

A kiadvány a központi és önkormányzati költségvetési szervek leggyakrabban előforduló gazdasági műveleteinek könyvviteli elszámolását mutatja be. A kötet a 2010. évben megjelent azonos című könyv bővített, átdolgozott változata. A gazdasági események a 2012. évi szabályoknak megfelelően lettek átdolgozva és új gazdasági eseményekkel is kerültek a műbe. A gazdasági műveletek sorrendje a számlaosztályok szerinti sorrendben követik egymást. A nyitás, a nyitás utáni rendező tételeket, az év végi értékeléssel, az év végi zárással összefüggő gazdasági műveletek külön csoportokban kerültek bemutatásra.

 
4 100 Ft
-15%
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZÜGYEK

Hiány, államadósság és fenntarthatóság

Szerzők: Kutasi Gábor, Benczes István

Akadémiai Kiadó, 2010

 

Az olvasó igen alapos munkát vehet kézbe a jelen egyik kulcsfontosságú problémahalmazáról: az állami költségvetések terjedelméről, a hiányról és az adósságról, annak finanszírozásáról és a választott megoldások társadalmi következményeiről. A szerzők nagy tényanyagra, gazdag szakirodalmi ismeretanyagra, széles nemzetközi kitekintésre alapozzák következtetéseiket, melyek remélhetően eljutnak azokhoz a döntéshozókhoz, akik e problémahalmaz részei.

 

Bod Péter Ákos, egyetemi tanár

 
4 200 Ft
Akció: 3 570 Ft
Kezdete: 2015.01.30
A készlet erejéig!
-15%
KÖNYVELÉSMÓDSZERTAN FELSŐFOKON

Baccalaureus Scientiae sorozat

Szerző: Karai Éva

Typotex Kiadó, 2006

 

Szakirányú egyetemi hallgatók, sőt gyakorló könyvelők számára is sokszor kétséges, hogy egy-egy beszerzést mikor könyvelünk a befektetett eszközök, mikor a forgóeszközök, mikor a költségek vagy azonnal a ráfordítások között. A könyv új módszertannal igyekszik segítséget nyújtani olvasóinak a számviteli előírások könnyebb megértéséhez és elsajátításához. Szakít a megszokott mérleg-, illetve eredménykimutatás-szerkezetet követő tananyagstruktúrával, ehelyett rendszerezi az éves beszámolót készítő vállalatok jellemző gazdasági eseményeit, új rendszerben mutatja be a rokon gazdasági események könyvelésében rejlő eltéréseket. A szerző elsődleges célja, hogy az olvasók a számviteli előírások hátterében meghúzódó logikát megismerjék, és ezáltal könnyebben értelmezzék a már meglévő, illetve a jövőben születő jogszabályokat.

 
2 300 Ft
Akció: 1 955 Ft
Kezdete: 2014.11.18
A készlet erejéig!
KÖNYVVEZETÉS ÉS BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉS

Szerzők: dr. Siklósi Ágnes, Veress Attila

Saldo Kiadó, 2014

 

A kötet

– a Mérlegképes könyvelői képzés „Számvitel-elemzés”,

– a Pénzügyi-számviteli ügyintéző „Könyvvezetés és beszámoló készítés”, valamint

– a Vállalkozási ügyintéző „Könyvvezetési és pénzforgalmi nyilvántartások”

című modulhoz kapcsolódó – kötelező tematika szerinti - ismeretanyag feldolgozását célozta meg.

A tankönyv alapvetően a Mérlegképes könyvelői képzés „Számvitel-elemzés” tantárgyának tematikája alapján került megírásra, ebből következűen az alacsonyabb szinten lévő másik két képzés számvitelhez kapcsolódó tantárgyak készségszintű feldolgozását is lehetővé teszik.

Mivel a tankönyv három OKJ-s képzéshez is kapcsolódik, a következőkben összefoglaltuk az egyes képzésekhez kapcsolódó tárgyak készségszintű feldolgozásához kapcsolódó fejezeteket.

A Mérlegképes könyvelői képzés „Számvitel-elemzés” című tantárgya esetében a tankönyv teljes egészében feldolgozásra kell, hogy kerüljön.

 
3 800 Ft
KÖNYVVEZETÉSI GYAKORLATI KÉZIKÖNYV

Menedzser Praxis Szakkiadó

 

A könyv a gyakorló könyvelők részére a számvitel tudnivalóit, lényegét, értelmét, összefüggéseit, alkalmazását ismerteti általános és egyedi eseteken keresztül. Kézikönyvünk segítséget nyújt az éves beszámoló elkészítéséhez, ellenőrzéséhez, a számlarend és a számviteli politika készítéséhez. Segít a leltárt, a mérleget, az eredménykimutatást, a szöveges értékelések összeállításában, a speciális átalakulások beszámolóinak elkészítésében. Felkészülhet a devizás könyvvezetés gyakorlati alkalmazására. Beszámoló minták alapján tesztelheti saját munkáját, tudását. Kézikönyvünk a gyakorló könyvelő szemszögből mutatja meg a cégek működését meghatározó adózási-, bérszámfejtési- és számviteli ismereteket.

 
19 845 Ft
KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Szerzők: Miklósyné Ács Klára, Siklósi Ágnes, Dr. Sztanó Imre

Saldo Kiadó, 2007

 

A könyv bemutatja a vállalkozások alapításával kapcsolatos jogi és számviteli ismereteket.

A Szerzők a hangsúlyt a működő vállalkozások legfontosabb és leggyakoribb elszámolásainak, a gazdasági események vagyonra és eredményre gyakorolt hatására helyezik. A főkönyvi elszámolás mellett megfogalmazzák az analitikus nyilvántartás követelményeit is. A könyvvezetési ismereteket követően pedig röviden és célirányosan összefoglalják a beszámolási kötelezettség teljesítésével összefüggő feladatokat. A könyv kellő részletezettséggel bemutatja az éves beszámoló részeinek tartalmát is.

 

 
3 500 Ft
KÖNYVVITELI ALAPISMERETEK

Szerzők: Reizingerné Ducsai Anita, dr. Vörös Miklós

Perfekt Kiadó, 2010

 
2 400 Ft
-15%
KORRUPCIÓ

Büntetés, integritás, kompetencia

Akadémiai Kiadó, 2012

 

Az egész társadalmat megkárosító korrupció elleni küzdelemben - hiszen a korrupt személyek a köz vagyonát csökkentik - napjainkban előtérbe került a korrupció megelőzése, ehhez kapcsolódóan pedig a veszélyeztetett személyek és szervezetek feddhetetlenségének, integritásának erősítése. Ennek érdekében biztosítani kell az egyéni képességek, készségek és szakmai felkészültség összhangját, vagyis a megfelelő kompetenciákat. Ezen felül meggyőződésem, hogy a korrupció elleni küzdelem elképzelhetetlen az erkölcsi alapok folyamatos megerősítése nélkül. Jelen könyv a fenti folyamat tudományos igényű feldolgozását nyújtja. Nemcsak a nemzetközi szervezetek és az egyes országok gyakorlati esetekkel illusztrált példáit mutatja be, hanem merít az elmúlt években egyre gyarapodó magyarországi eszköztárból is. Kiemelendő, hogy a könyv az integritás és a kompetencia fejlesztését, erősítését szorgalmazó fő mondanivalója összhangban van az ilyen irányú kormányzati célkitűzésekkel, így tartalmas szakirodalmi munkaként jó szívvel ajánlható nemcsak a gyakorlati szakemberek, de a közigazgatás fejlesztésének ügye iránt érdeklődő minden olvasó számára.

 

Rétvári Bence, parlamenti államtitkár

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

 
4 950 Ft
Akció: 4 210 Ft
Kezdete: 2015.01.30
A készlet erejéig!
-15%
  KÖZPÉNZEK - MAGÁNPÉNZEK. AVAGY A SZÁMVEVŐSZÉKI ELLENŐRZÉS ALKOTMÁNYJOGI PROBLÉMÁI

Szerző: Pétervári Kinga

Gondolat Kiadó, 2004

 

A könyv a korlátozott hatalom működését tárgyalja a közpénzkiadásokon keresztül. Témája, hogy az eredendően magánpénzből származó közpénzek hogyan válnak ismét magánpénzekké. A közpénzekkel való rendelkezés több jelentős alkotmányjogi kérdést vet föl: Kié is (alkotmányjogilag) a közpénz? Miért nem költheti el az állam önkényesen a közpénzeket? Mit takar itt az állam fogalma? Miként felelhet a kormány saját programjáért, ha a költségvetési törvényt mégiscsak a parlament szavazza meg? Milyen alkotmányjogi garanciák vannak a mások pénzével való gazdálkodás ellenőrzésére?

 
1 480 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2014.11.17
A készlet erejéig!


Termék sorrend módosítás:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.