Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Szűrés
Szerző(k) 
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Complex Kiadó (Wolters Kluwer Kiadó)

Fő kategória >KIADÓ >A-C >Complex Kiadó (Wolters Kluwer Kiadó)

Sorrend:


-10%
ADÓ-KÓDEX - ADÓTÖRVÉNYEK 2018/II.

2017/13-14.

Wolters Kluwer Kiadó, 2017

 

Az Adó-kódex Adótörvények 2018/I. és Adótörvények 2018/II. lapszámai tartalmazzák a legfontosabb adótörvények egységes szerkezetű, 2018. január elsejétől hatályos szövegét az évközi és év végi változások kiemelésével, továbbá ezen változások részletes, példákkal illusztrált magyarázatait.

 

Tartalom

Kata | Kiva | Eva

Helyi adók | Gépjárműadó

Jövedéki adó | Illetékek

Reklámadó

 
4 380 Ft
Akció: 3 940 Ft
Kezdete: 2018.01.14
A készlet erejéig!
-10%
ADÓ-KÓDEX - ADÓTÖRVÉNYEK 2018/I.

2017/11-12.

Wolters Kluwer Kiadó, 2017

 

Az Adó-kódex Adótörvények 2018/I. és Adótörvények 2018/II. lapszámai tartalmazzák a legfontosabb adótörvények egységes szerkezetű, 2018. január elsejétől hatályos szövegét az évközi és év végi változások kiemelésével, továbbá ezen változások részletes, példákkal illusztrált magyarázatait.

 

Tartalom:

Személyi jövedelmadó

Általános forgalmi adó

Társasági adó

Adózás rendje

 
4 380 Ft
Akció: 3 940 Ft
Kezdete: 2018.01.14
A készlet erejéig!
-10%
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG I.

A kézirat lezárva: 2017. november 10.

Szerkesztette: Nagy Adrienn, Wopera Zsuzsa

Wolters Kluwer Kiadó, 2017

 

Új polgári perrendtartási kódex lép hatályba 2018. január 1-jén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, ami hatvanöt év elteltével fogja felváltani az 1952. évi III. törvényt. Az új polgári perrendtartás rendelkezéseinek elsajátítása, az összefüggések megismerése és megértése, nemcsak a jogalkalmazókat állítja kihívás elé, hanem azokat is, akik a polgári eljárásjog tananyagából kívánnak felkészülni. Jelen tankönyv elsősorban számukra készült: a polgári eljárásjog tantárgyból vizsgára készülő hallgatóknak, de haszonnal forgathatják a kötetet a szakvizsgára készülő jogászok is. A kötet a tananyagírás szempontjait szem előtt tartva magyarázza és elemzi az egyes jogintézményeket, a Pp. által bevezetett újdonságokat, mellyel az olvasók perjogi ismereteinek megalapozására törekszik.

 
6 290 Ft
Akció: 5 660 Ft
Kezdete: 2017.12.27
A készlet erejéig!
-10%
KOMMENTÁR A TÁRSASHÁZI TÖRVÉNYHEZ

Átdolgozott kiadás

A kézirat lezárásának dátuma: 2017. július 1.

Szerző: dr. Horváth Gyula

Wolters Kluwer Kiadó, 2017

 

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárjában a szerző – a kommentár műfaj sajátosságainak megfelelően – paragrafusonként elemzi a törvény szövegét, melynek során különös hangsúlyt fektet az egyes jogintézményekhez és szabályokhoz kapcsolódó bírói gyakorlat teljes körű feldolgozására is. A kommentár ismerteti többek közt a társasház-alapítás feltételeit, a társasház szerveinek működését, a társasházzal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

A Kúria elnöke 2016. január 20-án rendelte el egy szakértői csoport felállítását a társasházi jogvitákkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlat egyes eljárási és anyagi jogi kérdéseinek a vizsgálatára. A második kiadás a társasházi törvény változásain túl feldolgozza a kúriai joggyakorlat-elemző csoport 2017. június 12-én elfogadott véleményét is, amely a joggyakorlatban legtöbbször előforduló vitás kérdésekre adott választ.

 
5 775 Ft
Akció: 5 195 Ft
Kezdete: 2017.12.05
A készlet erejéig!
-10%
JOG, INNOVÁCIÓ, VERSENYKÉPESSÉG

A kézirat lezárva: 2017. szeptember 1.

Szerkesztette: Gellén Klára

Wolters Kluwer Kiadó, 2017

 

A kötet szerzői napjaink digitális, felgyorsult világában az új gazdasági tendenciák, a technológiai innováció, valamint a tudományos értékteremtés kölcsönhatásában rejlő jogi kihívások kérdéseit elemzik. A tanulmányok középpontjában az a klasszikus dilemma áll, hogy a változó gazdasági-technológiai környezettel a jog miként tud versenyképes maradni, és e fejlődés mennyiben bontja meg, esetleg építi újjá a jogrendszer és az egyes jogágak tradicionális dogmatikai alapokon nyugvó pilléreit. E célnak alárendelten, a kötetben foglalt tanulmányok a jogi versenyképességgel, a pénzügyi szolgáltatások jogi aktualitásával, a közeljövő víziójaként a robot munkavégzés, a drónok, és az önvezető járművek szabályozási kérdéseivel, valamint az ügyvédi munka és a jogi-technológiai fejlesztések kapcsolatával foglalkoznak. A kötetben megjelenik továbbá a klasszikus tömegkommunikációs tér és platform, a média jelentéstartalmának átalakulásával foglalkozó elemzés, valamint a média, a szellemi tulajdon, és a tudományos kutatások által generált új mozgástér vizsgálata is.

 
4 190 Ft
Akció: 3 770 Ft
Kezdete: 2017.12.05
A készlet erejéig!
-10%
EURÓPAI KÖZJOG ÉS POLITIKA

Harmadik, átdolgozott kiadás

Szerkesztette: Kende Tamás, Szűcs Tamás, Jeney Petra

Wolters Kluwer Kiadó, 2017

 

Az Európai Unió teljes közjogi és politikai felépítményét átfogó első magyar nyelvű tudományos igényű szakkönyv legújabb kiadása régen várt eseménye a hazai könyvpiacnak.

Az először 1995-ben megjelent, a felsőoktatásban, a közigazgatási továbbképzésben és az EU-val foglalkozók széles körében is használt kézikönyv legutóbbi, 2007-es változata óta eltelt évtized fejleményei szerkezetileg és tartalmilag egyaránt teljeskörű felújítást igényeltek. Ennek eredményeként az új kötet tömörebb és átláthatóbb formában a Lisszaboni Szerződés mellett a legfrissebb eseményeket, a gazdasági és a migrációs válságot, az Egyesült Királyság kilépéséről folyó „Brexit” tárgyalásokat, vagy az Európa jövőjét illető legújabb terveket is értékeli.

 
7 140 Ft
Akció: 6 425 Ft
Kezdete: 2017.11.25
A készlet erejéig!
-10%
VÁLASZTÓJOGI ÉS NÉPSZAVAZÁSI KOMMENTÁROK

Szerzők: Cserny Ákos, Péteri Attila

Lektor: Pálffy Ilona

Wolters Kluwer Kiadó, 2017

 

A Választójogi és népszavazási kommentárok című kiadvány a tárgykör teljes hazai joganyagának kommentárjait tartalmazza. A mű az elmélet és a joggyakorlat eddigi eredményeit felhasználva értelmezi a választójogi és népszavazási szabályozást; kitér annak alkotmányos és gyakorlati vonatkozásaira. Hasznos segítséget nyújt a szakembereknek és a terület iránt érdeklődőknek egyaránt.

 
8 390 Ft
Akció: 7 550 Ft
Kezdete: 2017.12.27
A készlet erejéig!
-10%
DÖNTÉSTÁMOGATÓ SZÁMVITEL - ÉRTHETŐEN SZÓRAKOZTATÓAN

Szerzők: Laáb Ágnes

Wolters Kluwer Kiadó, 2017

 

Hiánypótló mű, melynek ott a helye gyakorló vezetők, kontrollerek, gazdasági informatikusok, egyetemi hallgatók könyvespolcán.

A „Döntéstámogató számvitel – érthetően, szórakoztatóan” könyv azért született, hogy megmutassa a vezetőknek, a célorientált, értéktudatos és költséghatékony döntéseikhez

- hogyan lehet eloszlatni a bizonytalanságot a megfelelő időben rendelkezésre álló, szükséges részletezettségű, releváns információkkal,

- hogyan érhetnék el, hogy a vezetői jelentések valóban a legfontosabb stratégiai céljaik eléréséről, intézkedéseik hatásvizsgálatáról adjanak számot,

- időben jelzést kapjanak, ha valahol szükség van akár a célok korrigálására, akár érdemi beavatkozásra.

 
5 240 Ft
Akció: 4 715 Ft
Kezdete: 2017.10.28
A készlet erejéig!
-10%
BESZERZÉS

Stratégia, folyamatok, információ

Szerzők: Vörösmarty Gyöngyi, Tátrai Tünde

Wolter Kluwer (Complex) Kiadó, 2017

 

A beszerzés egyike azoknak a menedzsment területeknek, amelyek látványosan fejlődtek a hazai vállalatok gyakorlatában az elmúlt években. Ez a fejlődés a beszerzés szerepének növekedését és az alkalmazott módszertan kiterjesztését hozta. A könyv második, átdolgozott kiadása egyszerre kíván szólni a beszerzési terület iránt érdeklődő egyetemi hallgatóknak és a gyakorlattal rendelkező, a tudásának rendszerezésére igényt tartó gyakorlati szakembereknek. Összegzi a beszerzéshez kapcsolódó ismereteket, elméleti és gyakorlati szempontból feldolgozva tárgyalja a beszerzés legfontosabb kérdéseit, hasznos áttekintést, rendszerezést nyújtva ennek a területnek a legfontosabb fogalmairól.

 
6 290 Ft
Akció: 5 660 Ft
Kezdete: 2017.12.05
A készlet erejéig!
-10%
KOMMENTÁR A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉHEZ 2017

2017-es, átdolgozott kiadás

Szerzők: dr. Berke Gyula, prof. dr. Kiss György, dr. Bankó Zoltán

Wolter Kluwer (Complex) Kiadó, 2017

 

A munka törvénykönyve 2012-es hatálybalépését követően immáron a Kommentár harmadik kiadása lát napvilágot. Az új kiadás teljeskörűen feldolgozza a munka törvénykönyve időközben bekövetkezett módosításait, a Kúria jogalkalmazási tevékenységét a jogszabállyal kapcsolatosan.

A magyar munkajogban a 2013-as Polgári törvénykönyv hatályba lépését követően az egyik leggyakoribb jogalkalmazási, gyakorlati probléma a polgári jog szabályainak munkajogban való alkalmazása. Az új kiadás is nagy hangsúlyt helyez erre a kérdésre, részletesen áttekinti – összefoglalva a korábbi kiadás megjelenését követő ezirányú tapasztalatokat is – a Ptk. munkajogban is alkalmazandó rendelkezéseit, figyelemmel azok sajátos munkajogi tartalmára.

 
16 790 Ft
Akció: 15 110 Ft
Kezdete: 2017.10.28
A készlet erejéig!
-10%
JOGÁSZNAPLÓ 2018 ÉS ZSEBNAPLÓ 2018

Wolter Kluwer (Complex) Kiadó, 2017

 

A Magyar Jogász Egylet kiadásában már 60 éve!

A Jogásznapló, a Magyar Jogász Egylet tradicionális kiadványa a Wolters Kluwer Kft. gondozásában jelenik meg!

A kiadvány – a hagyományokhoz híven – ez évben is több fejezetben tartalmazza az ügyvédek és más jogalkalmazók munkájához nélkülözhetetlen legfrissebb információkat (név, cím, telefon és fax-szám, e-mail cím stb.)

 
8 820 Ft
Akció: 7 940 Ft
Kezdete: 2017.12.13
A készlet erejéig!
-10%
 A FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSA

Szerző: Szabó Ildikó

Wolters Kluwer (Complex) Kiadó, 2017

 

A könyv széleskörűen bemutatja a feltételes adómegállapításra vonatkozó eljárást, amely mind a gyakorlati, elméleti szakemberek, mind az egyetemi hallgatók számára hasznos ismereteket tartalmaz. A gyakorlati szakemberek számára kiemelt jelentőséggel bírhat, hogy az eljárást az olvasó nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is megismerheti, átfogó képet kap a feltételes adómegállapításról. Így elérhetővé válik a „titkos elixír” a folyamatos hiánypótlási eljárások megszüntetésére, valamint olyan szemlélet elsajátítására, amely alapján átalakul a feltételes adómegállapítási kérelemben szereplő kérdések megfogalmazásának módja, amely együttesen lehetővé teszi a gyorsabb, szakszerűbb eljárás lefolytatását. Mindezek alapján, aki előzetesen, érdemben ismerni kívánja egy konkrét ügylet adózását alapjaiban befolyásoló kérdések minősítését, és az adóellenőri mérlegelés lehetőségét ki akarja zárni, annak a könyv a gyakorlat próbáját kiállt eljárásra hívja fel a figyelmét.

 
5 240 Ft
Akció: 4 715 Ft
Kezdete: 2017.09.13
A készlet erejéig!
-10%
AZ EU-JOG ALKALMAZÁSA. KÉZIKÖNYV GYAKORLÓ JOGÁSZOKNAK

A kézirat lezárva: 2017. február 1.

Szerző: Varga Zsófia

Wolters Kluwer (Complex) Kiadó, 2017

 

Az Európai Bíróság határozatai az uniós jog elveit, szabályait ‒ számos esetben a tagállami jogrendszerek összefüggésében ‒ mélyrehatóan alakították, illetve alakítják; nélkülük az uniós jog helyes alkalmazása elképzelhetetlen. Az immár hét évtizedes ítélkezési gyakorlat ugyanakkor a tagállami jogalkalmazó számára dzsungelnek tűnhet, ahová nem szívesen merészkedik.

 
6 290 Ft
Akció: 5 660 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 ADÓ-KÓDEX 2017/4 – Iránytű civil szervezeteknek és köztestületeknek

A kézirat lezárva: 2017. március 20.

Wolters Kluwer (Complex) Kiadó, 2017

 

A tartalomból: I. A civil szervezetek és a köztestületek státusszabályai, jogi keretek. II. A civil szervezetek és köztestületek gazdálkodásának szabályai. III. A civil szervezetek támogatásának formái. IV. A civil szervezetek és köztestületek számvitele. V. A civil szervezetek és köztestületek adózása

 
2 190 Ft
Akció: 1 970 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 SEGÉDLET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ 2017

Szerzők: Szamkó Józsefné - Sándorné Új Éva

Wolters Kluwer (Complex) Kiadó, 2017

 

Az államháztartási területen könyvviteli szolgáltatást végzőknek – hasonlóan a korábbi évekhez – 2017-ben is kötelező továbbképzésen kell részt venniük. A kiadványunk a 2017. évi továbbképzésre készül a Nemzetgazdasági Minisztérium által előírt kötelező tematikára épülve, több témakörben részletesebb magyarázatokkal, gyakorlati esetek bemutatásával kiegészítve.

 
4 095 Ft
Akció: 3 685 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ EURÓPAI UNIÓ JOGRENDSZERE ÉS KÖZJOGÁNAK ALAPJAI

 

A kézirat lezárva: 2016. december

Szerző: Gombos Katalin

Wolters Kluwer (Complex) Kiadó, 2017

 

Gombos Katalin könyve az Európai Unió jogrendszerének és közjogának szakmailag megalapozott, mégis közérthető bemutatására vállalkozik. Nagy szüksége van erre az összefoglaló műre a magyar jogásztársadalomnak és a szélesebb nagyközönségnek egyaránt, hogy egyfajta szellemi útmutatásként adjon biztos iránymutatást egy folyton változó és kihívásokkal teli világban. Magyarságunkat ugyanis csak európaiságunkkal együtt tudjuk helyesen megélni.

 
4 820 Ft
Akció: 4 340 Ft
Kezdete: 2017.10.26
A készlet erejéig!
-10%
KOMMENTÁR A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNYHEZ

Kommentár a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényhez

Szerkesztette: Mattenheim Gréta

Wolters Kluwer (Complex) Kiadó, 2017

 

A kommentár részletesen elemzi a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szövegét, bemutatja a hozzá szervesen kapcsolódó és igen szerteágazó végrehajtási rendelkezéseket, reflektál a gyakorlatban felmerülő kérdésekre, valamint érinti a releváns bírósági döntéseket is. A Gyvt. 1997. november 1-jei hatálybalépése óta számos alkalommal módosult, az utóbbi években különösen felgyorsult a változások üteme.

 
10 490 Ft
Akció: 9 440 Ft
Kezdete: 2017.06.26
A készlet erejéig!
-10%
 KOMMENTÁR A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ

Kommentár a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényhez

Szerzők: dr. Csák Andrea, dr. Hoffman István, dr. Jakab Nóra, Sashegyiné dr. Szászi Erika, dr. Tóth Zsófia

Wolters Kluwer (Complex) Kiadó, 2017

 

A kommentár az érintettek, a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató munkáltatók, a részükre segítséget, szolgáltatásokat nyújtó személyek, szervezetek, valamint egyéb jogalkalmazók számára részletesen bemutatja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) szövegét és annak értelmezését, magyarázatát.

 
10 490 Ft
Akció: 9 440 Ft
Kezdete: 2017.06.26
A készlet erejéig!
-10%
ADÓ-KÓDEX: SZÁMVITEL 2017

Wolters Kluer (Complex) Kiadó, 2017

 

A kiadvány tartalmazza:

Az egységes szerkezetű számviteli törvényt a 2016-os évközi, és a 2017-es módosítások kiemelésével, továbbá a változások gyakorlatias, példákkal illusztrált magyarázatával.

 

A lapszám tartalmából:

A számviteli törvény egységes szerkezetben

Változások a beszámolókészítésben

Évközi és év végi módosítások

Változások magyarázata példákkal

 
2 190 Ft
Akció: 1 970 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
ADÓ-KÓDEX: ÁLLAMHÁZTARTÁSI KÜLÖNSZÁM 2017

Wolters Kluwer (Complex) Kiadó, 2017

 

Mit tartalmaz?

A kódex célja az államháztartás minden területére vonatkozó joganyag átlátható, rendszerezett formában történő közzététele.

A kiadvány a változásokra összpontosító magyarázatokkal ellátva három fejezetben, közel harminc törvényt, rendeletet tartalmaz az államháztartás témakörében.

 
4 380 Ft
Akció: 3 940 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
AZ EURÓPAI CSALÁDJOG GYAKORLATA

Az Európai Unió Bíróságának családjogi tárgyú uniós rendeletekkel kapcsolatos joggyakorlata

A kézirat lezárva: 2016. december 31.

Szerző: Wopera Zsuzsa

Wolter Kluwer (Complex) Kiadó, 2017

 

A kézikönyv a családjog területét érintő uniós jogalkotás európai bírósági joggyakorlatát elemzi, döntően a jelenleg revízió alatt álló Brüsszel IIa rendeletét.

 

E joggyakorlat elemzésének jelentőségét az adja, hogy 2008 óta folyamatosan emelkedik a nemzetközi párok száma, így a nemzetközi házasságok felbontásának száma is. 2008-2012-ig minden évben hozzávetőlegesen 200 000 polgár érintett a nemzetközi házasságok felbontásával, és 175 000 - 240 000 nemzetközi család tartozik a rendelet hatálya alá.

 
5 240 Ft
Akció: 4 715 Ft
Kezdete: 2017.10.22
A készlet erejéig!
-10%
EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV (2016)

Rendszerek és alkalmazások

2016-os, hatodik, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2017. január 9.

Szerkesztette: Karoliny Mártonné – Poór József

Wolter Kluwer (Complex) Kiadó, 2017

 

A folyamatos változások mára azt eredményezték, hogy szervezetek emberi erőforrásai és menedzselésük a szervezeti versenyképesség kritikus elemeivé váltak. Egy-egy szervezet emberi erőforrás menedzselési gyakorlata azonban nagyon sokféle tényező hatására (szervezeten kívüli: gazdasági fejlettség, demográfiai helyzet, munkaerő piac, nemzeti kultúra, munkajogi helyzet, válság és kilábalás stb. és szervezeten belüli: stratégia, kultúra, struktúra, méret, tulajdonforma, munkavállalók kompetenciái stb.) kialakuló, eltérő stílusú és felfogású vezetői döntések eredménye.

 
6 290 Ft
Akció: 5 660 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJA (2016)

(2016. évi átdolgozott kiadás)

Szerző: Balázs Péter

Wolters Kluwer (Complex) Kiadó, 2016

 

Megújult tartalommal kerül az olvasó kezébe az Európai Unió külpolitikájáról szóló könyv. A korábbi kiadás óta merőben megváltoztak a körülmények. Magyarország 2004-ben az EU tagja lett, 2009-ben pedig életbe lépett a Lisszaboni Szerződés, amelynek új szabályai és intézményei a korábbinál jobb feltételeket teremtettek az EU-ban a külpolitika közös gyakorlása számára.

Mindeközben alapvetően átalakult Európa külső környezete. A poszt-szovjet térségben az orosz külpolitika expanzív fordulatot vett. Az „arab tavasz” hatalmas változások kezdetét jelzi Európa szomszédságában. A korábban félreeső Törökország új geopolitikai kontextus kellős közepén találta magát. Ukrajna, Szíria, vagy Líbia megoldatlan problémái az európai jóléti övezetre nézve is súlyosbodó következményekkel járnak.

 
5 240 Ft
Akció: 4 715 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MÉDIA ÉS DEMOKRÁCIA

Szerző: James Curran

Wolter Kluwer Kiadó, 2016

 

„Ez a könyv kísérletet tesz arra, hogy túllépjen a hagyományos alkotmányközpontú megközelítésen, amely szerint a demokratikus szabadságjogok (szavazójog, gyülekezési szabadság, törvény előtti egyenlőség, szólásszabadság) számára alkotmányos védelmet kell biztosítani – ez valóban rendkívül fontos, azonban egyáltalán nem elégséges. Számos önkényuralmi rendszer rendelkezik kiváló alkotmánnyal. […] A demokráciának emellett kiterjedt nyilvánosságra is szüksége van. Szükség van olyan helyekre, ahol az eltérő érdekeket és értékeket képviselő csoportok hatékonyan szerveződhetnek, és erőteljesen kifejezhetik álláspontjukat és javasolt megoldásaikat. Szükség van ugyanakkor olyan közös helyekre is, ahol a társadalom tagjai összegyűlhetnek és diszkurzív keretek között megvitathatják az alternatívákat.”

 
4 515 Ft
Akció: 4 065 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A MŰVÉSZET SZABADSÁGA

Esszék a jogi cenzúra és a kultúra kapcsolatáról

Szerző: Paul Kearns

Wolter Kluwer Kiadó, 2016

 

Paul Kearns könyve mindvégig viaskodik azzal a kérdéssel, hogy tekinthető-e önálló sajátosságokkal bíró jognak a művészet szabadsága, vagy „csak” a szólásszabadság egy speciális megnyilvánulási formáját tisztelhetjük a művészi kifejezésekben, amelyek azonban eltérő elbírálást, esetleg többletvédelmet nem élvezhetnek. A művészet (és az azonos elbírálást igénylő irodalom) védelme, mondanunk sem kell, rendkívüli súlyú érvekkel támasztható alá egy modern jogrendszerben; de ezzel együtt is, e védelem soha nem korlátlan. Az angol és az amerikai jogrendszer gazdag a művészet és az irodalom szabadságát érintő esetekben, ezeket a szerző nagy alapossággal dolgozza fel, hasonlóan a strasbourgi emberi jogi bíróság gyakorlatához és egyes kérdések tekintetében más európai országokéhoz; a kötet végére az olvasó megfogalmazhatja a maga válaszát a fent feltett kérdésre. (Koltay András)

 
4 515 Ft
Akció: 4 065 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A GYŰLÖLET SZABADSÁGA – AMERIKAI ÉS EURÓPAI PERSPEKTÍVÁK

Szerző: Robert A. Kahn

Szerkesztette: Koltay András

Wolter Kluwer Kiadó, 2016

 

Kahn professzor szólásszabadsághoz kapcsolódó tudományos munkássága három, egymással szorosan összefüggő témával foglalkozik: a gyűlöletbeszéddel, a blaszfémiával és a népirtások tagadásának korlátozásával. E három, Európában és azon belül Magyarországon is gyakran tárgyalt téma vonatkozásában plasztikusan világít rá az amerikai szólásszabadság-jogi gondolkodás főbb vonásaira, de a legtöbb amerikai szerzőtől eltérően mély empátiával viseltetik az európai jogrendszerek iránt is, és igyekszik az európai és az amerikai jogrendszerek közötti – e tekintetben élesen kirajzolódó – különbségeket megismertetni olvasóival.

 
7 245 Ft
Akció: 6 520 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
INGATLANJOG I.

A kézirat lezárva: 2016. október 1.

Szerzők: Fónyiné Kazareczki Andrea, Tolnai Ildikó

Complex Kiadó, 2016

 

A Ptk. magánjogi sorozat új kötetével egy olyan kézikönyvet szeretnénk a jogalkalmazók kezébe adni, amely számos gyakorlati példán át mutatja be a peres gyakorlatot, a hatékony jogszerzéshez és jogérvényesítéshez vezető utat, hogy minél színvonalasabban képviselhessék ügyfeleik érdekeit és szerezzenek érvényt jogaiknak, támogassák kötelezettségeik teljesítését.

 
7 340 Ft
Akció: 6 605 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ADÓ-KÓDEX: ADÓTÖRVÉNYEK I-II. 2017 CSOMAG

A kézirat lezárva: 2016. november 22.

Complex Kiadó, 2016

 

Az Adó-kódex Adótörvények 2017/I. és Adótörvények 2017/II. lapszámai tartalmazzák a legfontosabb adótörvények egységes szerkezetű, 2017. január elsejétől hatályos szövegét az évközi és év végi változások kiemelésével, továbbá ezen változások részletes, példákkal illusztrált magyarázatait.

 
7 960 Ft
Akció: 7 165 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
ADÓ-KÓDEX: ADÓTÖRVÉNYEK 2017/II.

A kézirat lezárva: 2016. november 22.

Complex Kiadó, 2016

 

Az Adó-kódex Adótörvények 2017/I. és Adótörvények 2017/II. lapszámai tartalmazzák a legfontosabb adótörvények egységes szerkezetű, 2017. január elsejétől hatályos szövegét az évközi és év végi változások kiemelésével, továbbá ezen változások részletes, példákkal illusztrált magyarázatait. A két kötet együtt is rendelhető!

 

A tartalomból:

- Kisadózó vállalkozók tételes adója

- Kisvállalati adó

- EVA, Ekho

- Helyi adók, Gépjárműadó

- Jövedéki adó, Illetékek

 
3 980 Ft
Akció: 3 580 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
ADÓ-KÓDEX: ADÓTÖRVÉNYEK 2017/I.

A kézirat lezárva: 2016. november 22.

Complex Kiadó, 2016

 

Az Adó-kódex Adótörvények 2017/I. és Adótörvények 2017/II. lapszámai tartalmazzák a legfontosabb adótörvények egységes szerkezetű, 2017. január elsejétől hatályos szövegét az évközi és év végi változások kiemelésével, továbbá ezen változások részletes, példákkal illusztrált magyarázatait. A két kötet csomagban is rendelhető!

 

A tartalomból:

- Személyi jövedelemadó

- Általános forgalmi adó

- Társasági adó

- Adózás rendje

 
3 980 Ft
Akció: 3 580 Ft
Kezdete: 2017.06.12
A készlet erejéig!
-10%
 AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁSRÓL - JOGSZABÁLYTÜKÖR

Ket 2004. - Ákr. 2016.

Összeállította: dr. Juhász Zoltán

Complex Kiadó, 2017

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény a 2004 óta hatályban lévő a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt váltja fel.

A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja az új és a régi törvény tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. A párhuzamos megjelenítés a régi törvényből indul ki, így a dokumentum bal oldalán ennek szövege található, míg a jobb oldalon – ennek tükörképeként – az új törvény kapcsolódó szakaszai, illetve bekezdései olvashatóak. Ezzel a szerkesztéssel egyértelművé, jól láthatóvá válik a két törvény közötti különbség és azonosság is, amely segítséget nyújt az új törvény megértéséhez és alkalmazásához elsősorban azok számára, akik a régi törvényt és annak gyakorlatát már ismerik.

 
6 290 Ft
Akció: 5 660 Ft
Kezdete: 2017.11.04
A készlet erejéig!
-10%
NEMZETI ALKOTMÁNYOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Complex Kiadó, 2016

 

A kötetben az Európai Unió minden tagállamának alkotmánya jelenik meg magyar nyelven, feltüntetve a fordítás alapjául szolgáló angol nyelvű internetes forrásokat is. A magyar Alaptörvény 2016-os hatodik módosítása is átvezetésre került a szövegen, ám a többi tagállam alkotmányának tekintetében a szöveg a 2015. július 1-jei állapotot tükrözi.

 

Mivel a kilépésről szóló népszavazás ennél későbbi, a tagállamok között szerepel még az Egyesült Királyság, amelynél a történeti alkotmányba sorolt legfontosabb dokumentumok lettek felsorolva.

 
8 990 Ft
Akció: 8 090 Ft
Kezdete: 2017.10.22
A készlet erejéig!
-10%
KOMMENTÁR A HITELINTÉZETI TÖRVÉNYHEZ

Kommentár a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényhez

A kommentár utolsó időállapota: 2016. szeptember 18.

Szerzők: Dr. Gálfalvi Géza, Dr. Kovács Erika, Palasikné Dr. Kirschner Dóra, Seregdi László

Complex Kiadó, 2016

 

Tisztelt Olvasó! Egy kivételes, így mindeddig egyedülálló szakmai munkát olvashat, mely jogászok és közgazdászok több hónapos közös együttműködésének eredménye. Kivételes és egyedülálló, mert eddig nem volt fellelhető ilyen mű, melyben egy terjedelmes és - a nem szakmabeli gyakorló szakemberek kivételével - az olvasó számára nehezen érthető és bonyolult joganyag teljes feldolgozása és értelmezése lett volna megtalálható. A szerzők nem kevesebbre, mint arra vállalkoztak, hogy megpróbálták értelmezni a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások bibliáját jelentő Hpt.-t, azaz a hitelintézeti törvényt, és nemcsak értelmezték, hanem feltárták az egyes szabályok közötti összefüggéseket is.

 
23 625 Ft
Akció: 21 265 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A MAGYAR SAJTÓ ÉS ÚJSÁGÍRÁS TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL A RENDSZERVÁLTÁSIG

Szerző: Buzinkay Géza

Complex Kiadó, 2016

 

A mű szerzője az 1970-es évek vége óta folytat sajtótörténeti kutatásokat, és a tárgyat több mint két évtizedig adta elő a felsőoktatásban. A sajtó történetét ugyan a médiatörténet részének tekinti, mégis az írott sajtó nyelvhez kötöttsége és az írás-olvasásból következő intellektuális vonatkozásai miatt világosan elhatárolhatónak tartja a vizuális és auditív médiumoktól, amelyek ezért a kötetben csak a nélkülözhetetlen utalások erejéig jelennek meg.

 
3 675 Ft
Akció: 3 310 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SAJTÓSZABADSÁG ÉS MÉDIAJOG A 21. SZÁZAD ELEJÉN 3.

Szerzők: Andrássy György, Csehi Zoltán, Géczi Kinga, Gellén Klára, Klein Tamás, Koltay András, Kovács Krisztián, Kőhídi Ákos, Láncos Petra Lea, Navratyil Zoltán, Papp János Tamás, Pogácsás Anett, Smuk Péter, Szikora Tamás, Szilágyi Ferenc, Tófalvy Tamás, Tóth J. Zoltán

Szerkesztette: Koltay András, Török Bernát

Complex Kiadó, 2016

 

Ez a könyv már a harmadik ezen a címen, és a hatodik a sorban azon kötetek közül, melyek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának Médiatudományi Intézete és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Médiatudományi Kutatócsoportja együttműködésében jöttek létre. Bizonyos értelemben folytatása tehát hasonló címmel megjelent elődeinek, ugyanakkor önálló és új, szerteágazó témákat feldolgozó tanulmányokat gyűjt össze.

 
3 675 Ft
Akció: 3 310 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KRIMINOLÓGIA

Tankönyv

A kézirat lezárva: 2016. július 1.

Szerkesztette: Borbíró Andrea - Gönczöl Katalin- Kerezsi Klára - Lévay Miklós

Complex, 2016

 

A kötet 27, az adott szakterületen jártas kutató-oktató szerzője arra vállalkozott, hogy friss szemléletű, korszerű áttekintést nyújtson a kriminológia tudományáról, illetve a 21. századi bűnözésről és a bűnözéskontrollról. Noha szerzőink sokféle iskolát és megközelítést képviselnek, összeköti őket a globális és lokális folyamatok iránti érzékenység, az interdiszciplináris szemlélet és a laikusok számára is élvezhető közérthető nyelvezet.

A kötet négy részben foglalkozik a bűnözés és a bűnözéskontroll alapproblémáival.

 
6 290 Ft
Akció: 5 660 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2016. ÉVI CXXX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

Második kiadás

A kézirat lezárva: 2017. november 10.

Szerzők: Dr. Wopera Zsuzsa, Dr. Szabó Imre, Dr. Pribula László, Dr. Udvary Sándor, Dr. Vitvindics Mária, Dr. Zsitva Ágnes, Dr. Somogyi Dávid, Dr. Aszódi László, Dr. Nagy Adrienn, Dr. Wallacher Lajos,

Szerkesztette: Dr. Wopera Zsuzsa, tszv. egyetemi tanár, miniszteri biztos

Complex Kiadó, 2017

 

Az Országgyűlés várhatóan még idén elfogadja az új polgári perrendtartásról szóló törvényt. Ismerje meg az új szabályokat! Az új Pp. a tervek szerint 2018. január 1-jén lép hatályba. Az ezt követően induló perekben már az új törvényi előírásokat kell alkalmazni. Hatalmas joganyagról van szó, jelentős változásokkal.

 
15 740 Ft
Akció: 14 165 Ft
Kezdete: 2017.12.27
A készlet erejéig!
-10%
Új polgári perrendtartás. Jogszabálytükör.

Második, átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva: 2017. november 11.

Szerző: dr. Tóth Barbara

Szerkesztette: dr. Wopera Zsuzsa

Complex Kiadó, 2017

 

A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja az új és a régi törvény tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. A párhuzamos megjelenítés a régi törvényből indul ki, így a dokumentum bal oldalán ennek szövege található, míg a jobb oldalon – ennek tükörképeként – az új törvény kapcsolódó szakaszai, illetve bekezdései olvashatóak. Ezzel a szerkesztéssel egyértelművé, jól láthatóvá válik a két törvény közötti különbség és azonosság is, amely segítséget nyújt az új törvény megértéséhez és alkalmazásához elsősorban azok számára, akik a régi törvényt és annak gyakorlatát már ismerik.

 
6 290 Ft
Akció: 5 660 Ft
Kezdete: 2017.12.27
A készlet erejéig!
-10%
 PÉNZÜGYEKRŐL MÁSKÉPPEN - FENNTARTHATÓSÁG ÉS KÖZÖSSÉGI PÉNZÜGYEK

Szerző: Kerekes Sándor

Complex Kiadó, 2016

 

A könyvben a szerzők két közismert, szinte elkoptatott fogalmat járnak körül. Mindkettőről azt hihetjük, hogy már minden fontosat elmondtak róluk, és okkal ébredhetnek kétségeink, mi újat lehet mondani a fenntarthatóságról vagy a pénzről? Fenntarthatóságon a politikai zsargon a természeti erőforrásoknak a generációk közötti egyenlőbb elosztását érti. A fenntarthatóság mára egy olyan tudományággá vált, amelyik a Földön létező természeti-társadalmi-gazdasági rendszerek kölcsönhatásainak a vizsgálatával, és ezen alrendszerek harmonikus működésének a feltételeivel foglalkozik. Az úgynevezett globális problémák zöme a harmonikus működés zavaraiból származik. Sokak szerint a problémák forrása a gazdaság, amelyik eluralkodott a világon, és napjainkra öncélúvá vált. A 21. században a gazdasági növekedés nem a közjót szolgálja, mint ahogy azt Adam Smith idejében tette. A jövedelmek egy igen szűk réteg kezében koncentrálódnak, a világ polgárainak többsége kívül reked a gazdaságon.

 
6 290 Ft
Akció: 5 660 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ADÓMENTESSÉGEK AZ ÁFA RENDSZERÉBEN

Kiskönyvtár az áfáról VIII. rész

Szerzők: dr. Farkas Alexandra – Száraz Tünde

Complex Kiadó, 2016

 

Jelen kiadványunk az általános forgalmi adó rendszerében adómentesség alá tartozó termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályokat dolgozza fel.

 
3 455 Ft
Akció: 3 110 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SZEMÉLY ÉS SZEMÉLYISÉG A JOGBAN

Szerzők: Benke Gábor, Filó Mihály, Görög Márta, Hegyi Szabolcs, Koltay András, Menyhárd Attila, Nótári Tamás, Sárközy Tamás, Szalai Ákos, Szomora Zsolt, Tattay Szilárd, Zakariás Kinga

Szerkesztette: Menyhárd Attila, Gárdos-Orosz Fruzsina

Complex Kiadó, 2016

 

A kötet kiindulópontja annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy mit jelent Magyarországon a személyiség védelme a magánjogban, a büntetőjogban, az alkotmányjogban, a médiajogban vagy az orvosi jogban: a személyiségvédelem hogyan jelenik meg a szabályozásban és a dogmatikában. Milyen emberfelfogásra, személyképre építenek és milyen jogilag definiált személyiségfogalmakkal operálnak a különböző jogterületek? Hogyan valósul meg a személyiség védelme? Ha „párhuzamos valóságokat” látunk a különböző jogágakban, akkor ezek a különböző valóságok hogyan képződnek le az adott jogági szabályozás szintjén?

 
3 045 Ft
Akció: 2 740 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
SZÁMVITELI ISMERETEK - ÉRTHETŐEN, SZÓRAKOZTATÓAN

A kézirat lezárva: 2016. július 1.

Szerző: Laáb Ágnes

Complex Kiadó, 2016

 

Érthetően, szórakoztatóan – ígéri e könyv alcíme. Aki csak egy kicsit is járatos a számvitelben, tudhatja, hogy ez nem általános számviteli témájú könyvek esetében. Laáb Ágnes könyve a bizonyíték arra, hogy a számvitel is lehet érthető és szórakoztató. Hiszen a számvitel akkor jó, ha értik. A számvitel rólunk szól, a munkánk eredményességéről, diagnózist ad, hogy hol járunk a céljainkhoz képest és rámutat a kockázatokra. A szerző mindegy 25 éve oktatja a számvitelt a felsőoktatásban. 15 éve a Budapesti Műszaki és Gazdálkodástudományi Egyetemen, és oktatói tapasztalatát, hallgatói visszajelzéseket figyelembe véve írta a kötetet, tekintetbe véve azt a tényt, hogy az olvasók többsége vélhetőleg még csak most ismerkedik a számvitellel, és közülük sokan az Y és Z generáció, vagyis az 1980 után születettek közé tartozik.

 
5 240 Ft
Akció: 4 715 Ft
Kezdete: 2017.10.22
A készlet erejéig!
-10%
NAGYKOMMENTÁR A SZOCIÁLIS TÖRVÉNYHEZ

Complex Kiadó, 2016

 

A nagykommentár az eredetileg még 1993-ban megalkotott, és azóta számos alkalommal módosított szociális kódex rendelkezéseit magyarázza, a műfajnak megfelelően paragrafusról paragrafusra. A nagykommentár szerzői részben a témáért felelős minisztérium munkatársai, részben egyetemi szakemberek.

 
9 975 Ft
Akció: 8 980 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KÉZIKÖNYV A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS FOGANATOSÍTÁSÁHOZ

A kézirat lezárva: 2016. szeptember 30.

Szerzők: dr. Gyovai Márk, dr. Kiss-Kondás Eszter, dr. Kormos Erzsébet, dr. Lukács Tamás, dr. Nagy Adrienn, dr. Schadl György

Szerkesztette: dr. Wopera Zsuzsa, dr. Gyovai Márk

Complex Kiadó, 2016

 

Az utóbbi években a bírósági végrehajtással összefüggő gyakorlati problémákat szakcikkek, tanulmányok mutatták be, mert nem készült olyan átfogó mű, ami ezeket összegyűjtötte, rendszerezte volna, úgy, hogy a felmerülő jogalkalmazási visszásságokra megoldást is adjon. Ezt a hiányt kívánja pótolni a kézikönyv, melynek elsődleges célja a bírósági végrehajtás foganatosítása során felmerülő gyakorlati problémák nevesítése és a lehetséges megoldások bemutatása.

 
9 440 Ft
Akció: 8 495 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 STATISZTIKA II. FELADATGYŰJTEMÉNY + STATISZTIKA KÉPLETGYŰJTEMÉNY ÉS TÁBLÁZATOK

Szerzők: Dr. Kovács Tamás, Bakos Viktor

Complex Kiadó, 2016

 

A feladatgyűjtemény - a feladatok tartalmát és jellegét tekintve - elsősorban a felsőoktatási alapképzések gazdaságtudományi, üzleti képzésében résztvevő főiskolásoknak és egyetemistáknak készült. A feladatgyűjtemény tematikáját tekintve követi valamennyi gazdaságtudományi és üzleti alapképzés második féléves statisztika tárgyának tartalmát, így az egységesen szolgálhatja a hallgatók felkészülését minden felsőoktatási intézményben.

Minden témakörnél található egy minden részletre kiterjedően, esettanulmány jelleggel kidolgozott példa, amely gyakorlatban, részletes levezetéssel, szöveges értelmezésekkel mutatja be az eljárásokat, módszereket, mutatókat. A feladatok témakörönként nehézségi sorrendben követik egymást, összesen közel 150 feladatot tartalmaz a kötet. A megoldások külön fejezetben találhatók, ezzel is ösztönözve az önálló feladat megoldást, de lehetővé téve az önellenőrzést.

 
3 980 Ft
Akció: 3 580 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
STATISZTIKA KÉPLETGYŰJTEMÉNY ÉS TÁBLÁZATOK

Szerzők: Dr. Kovács Tamás, Bakos Viktor

Complex Kiadó, 2016

 

A Statisztika II. feladatgyűjteményhez tartozó képletgyűjtemény a Statisztika II. feladatgyűjtemény képletein kívül a Statisztika I. feladatgyűjtemény képleteit is tartalmazza. A feltüntetett ár a kézbesítési díj összegét nem tartalmazza.

 
725 Ft
Akció: 655 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KOMMENTÁR A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TÖRVÉNYHEZ

A kézirat lezárva: 2016. január 1.

Complex Kiadó, 2016

 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) az egyik legfontosabb jogszabály, mely a hazai társadalombiztosítási rendszer alapjait rögzíti. Az elmúlt évek jogszabályi változásai megteremtették egy, a törvényhez kapcsolódó kommentár létjogosultságát, melynek segítségével átfogó képet kaphatunk a társadalombiztosítási rendszer alapjairól.

 A Kommentár nemcsak a törvény szövegét értelmezi, hanem a kapcsolódó joggyakorlatokra és a területet érintő egyéb jogszabályokra is kitér, összefüggéseiben vázolja az adott társadalombiztosítási témát az olvasó számára.

 
5 240 Ft
Akció: 4 715 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 SZÁMVITELI ÉS GAZDÁLKODÁSI VÁLTOZÁSOK AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TERÜLETÉN 2016

Szerzők: Szamkó Józsefné, Sándorné Új Éva

Complex Kiadó, 2016

 

Az államháztartási területen könyvviteli szolgáltatást végzőknek – hasonlóan a korábbi évekhez – 2016. évben is kötelező továbbképzésen kell részt venniük.

Kiadványunk a 2016. évi továbbképzésre készült a nemzetgazdasági miniszter által előírt kötelező tematikára épülve, több témakörben – ahol azt az adott témakör megkívánta – részletesebb magyarázatok, gyakorlati esetek bemutatásával.

A fentieknek megfelelően könyvünk az aktuális számviteli kérdések részben tartalmazza a 2016. évtől hatályos államháztartási számviteli változások részletes ismertetését és az ezekhez kapcsolódó könyvelési tételeket. A kötelező tematika előírta, hogy a változásokat gyakorlati feladatokon keresztül is ismertetni kell.

 
4 095 Ft
Akció: 3 685 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KIÉ A PÉNZEM?

A pénz dologi jogi vizsgálata

A kézirat lezárva: 2016. március 31.

Szerző: dr. Gárdos István

Complex Kiadó, 2016

 

A kötet témája a pénz, a vizsgálat tárgyát képező kérdések pedig a polgári jog, azon belül elsősorban a dologi jog területére esnek, de számos vonatkozásban érintik a kötelmi jogot is.

A pénz és a dologi jog két olyan terület, amely a magyar jogban az elmúlt bő félévszázad során meglehetősen mostoha bánásmódban részesült. A kellő szintű jogi tudás hiánya látványosan megmutatkozott abban a bizonytalanságban és értetlenségben, ahogy a magyar társadalom a Magyarországot a 2009-et követő években elérő pénzügyi válság következményeivel próbált szembenézni.

 
5 240 Ft
Akció: 4 715 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE

Munkajogi kiskönyvtár sorozat 10. kötet

Szerzők: dr. Ferencz Jácint, dr. Fodor T. Gábor, dr. Kun Attila, Mészáros Katalin Éva

Complex Kiadó, 2016

 

A munkaviszony legtöbbször tartós, bizalmi jellegű jogviszony, amely a munkaszerződéssel keletkezik. Ebből fakadóan a munkaszerződések megalkotásakor különös gondosságra van szükség. A jó munkaszerződés évekre előre megnyugtatóan rendezi a felek kapcsolatát, a rossz vagy átgondolatlan munkaszerződés viszont legtöbbször vitára, költséges és elhúzódó pereskedésre adhat alapot. Hiszünk abban, hogy a jól működő munkaviszony alapja a megfelelő kiválasztás és a jól átgondolt munkaszerződés. És meggyőződésünk, hogy egy jó munkaszerződés elkészítése megfelelő rutint, speciális szaktudást is igényel.

 
2 835 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.