Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Szűrés
Szerző(k) 
Kategóriák
Sikerlistánk
Bankkártyás fizetés
Tanúsítvány
SSL Certificate
Pénznem váltás
Facebook

Foxpost csomagautomaták

Foxpost banner

Pick Pack Pont

pickpack_logo

Complex Kiadó (Wolters Kluwer Kiadó)

Fő kategória >KIADÓ >A-C >Complex Kiadó (Wolters Kluwer Kiadó)

Sorrend:


-10%
A Polgári Törvénykönyv - A Ptké.-vel és az irányadó elvi iránymutatásokkal egységes szerkezetben

Complex Kiadó, 2014

 

A kötet 2014. április 15-ei lezárással tartalmazza az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályos normaszövegét értelemszerűen egybefűzve a hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvénnyel.

A Ptk. és a Ptké. összefűzött normaszövegébe beillesztettük az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadó elvi iránymutatásokat az erről szóló 1/2014. Polgári jogegységi határozat alapján.

A kis szürkéket idéző egységes szerkezetbe foglalt szövegben lábjegyzetek jelölik a végrehajtási rendeleteket és a legfontosabb kapcsolódó jogszabályokat annak érdekében, hogy a kiadvány az új Ptk.-val szorosan összefüggő jogi szabályozás térképéül is szolgáljon.

Bízunk abban, hogy a használatot segítő mutatókkal, spirálozott kötésmódban, a jegyzetelésre használható széles margóval megjelenő kötet az elektronikus adatbázisok mellett is hasznos munkatárs lesz az új Ptk. által átszőtt mindennapokban.

 
4 715 Ft
Akció: 4 245 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
Nagykommentár a szerzői jogi törvényhez

Szerzők: dr. Bogsch Attila - dr. Boytha György - dr. Faludi Gábor - dr. Grad - Gyenge Anikó - dr. Győri Erzsébet - dr. Gyertyánfy Péter - dr. Kabai Eszter - dr. Kricsfalvi Anita - dr. Szinger András - dr. Tarr Péter - dr. Tomori Pál - dr. Tóth Péter Benjamin

Szerkesztette: dr. Gyertyánfy Péter

Complex Kiadó, 2014

 

A nagykommentár legutóbbi kiadása (2006) óta az Szjt. többször módosult. A változások egyrészt olyan új jogintézményeket hoztak, mint 2008-ban az árva művek felhasználási engedélyezése és a könyvtári kölcsönzés szerzői díja, másrészt a 2011-es és 2013-as változásokkal a jogalkotó új alapokra helyezte a szerzői és szomszédos jogi jogosultak magánjogi alapon működő közös jogkezelő szervezeteinek működését és hatósági ellenőrzését, felügyeletét.

A mű ismerteti az új Polgári Törvénykönyvnek a szerzői jogban 2014 márciusától tartalmi változásokat is hozó, közvetlenül érvényesülő szabályait is.

 
15 645 Ft
Akció: 14 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 KOMMENTÁR A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL, A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSRÓL ÉS A SZABÁLYSÉRTÉS NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI II. TÖRVÉNYHEZ

A kommentár utolsó időállapota: 2013. szeptember 1.

Szerzők: dr. Cserép Attila, dr. Fábián Adrián, dr. Rózsás Eszter

Complex Kiadó, 2014

 

A kommentár a 2012-ben megalkotott új szabálysértési kódex rendelkezéseit magyarázza, a műfajnak megfelelően paragrafusról paragrafusra.

 
10 290 Ft
Akció: 9 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KOMMENTÁR A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVHÖZ

I-II. kötet

A kézirat lezárva: 2014. augusztus 1.

Szerkesztette: dr. Vékás Lajos, Gárdos Péter

Szerzők: dr. Csehi Zoltán, dr. Faludi Gábor, dr. Gárdos István, dr. Gárdos Péteer, dr. Grafl Fülöp Gyöngyi, dr. Kemenes István, dr. Kisfaludi András, dr. Lábady Tamás, dr. Lenkovics Barnabás, dr. Menyhárd Attila, dr. Orosz Árpád, dr. Szeibert Orsolya, sr. Székely László, dr. Tőkey Balázs, dr. Vékás Lajos

Complex Kiadó, 2014

 

2014. március 15-én hatályba lép az új Polgári Törvénykönyv. A kiadvány arra vállalkozik, hogy a kommentár műfajának megfelelőn az egyes paragrafusokhoz rendelten magyarázza a jogszabályt. A kommentár szerkesztője Prof. dr. Vékás Lajos, a Kodifikációs Főbizottság elnöke, és a kötet elkészítésében olyan szerzők vesznek részt, akik hosszú ideje aktívan közreműködtek az új Ptk.-t előkészítő Szerkesztőbizottság munkájában.

 
32 550 Ft
Akció: 29 295 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
TERMELÉS, SZOLGÁLTATÁS, LOGISZTIKA

Az értékteremtés folyamatai

Szerző: Demeter Krisztina

Complex Kiadó, 2014

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének könyvét ajánljuk, egy olyan könyvet, amely az oktatásban, gyakorlatban, kutatásban felhalmozott mintegy két évtizedes kollektív tudásanyagra épít. A Termelés, szolgáltatás, logisztika”a felsorolt területek stratégiai vonulataira helyezi a hangsúlyt, stratégiai döntéseket, magyarázatokat, összefüggéseket felsorakoztatva azzal a céllal, hogy az Olvasók döntéseiket tudatosan és körültekintően tudják meghozni. Külön figyelmet szentel a hálózatos gazdaságnak, a globalizációnak, a szolgáltatások rendkívüli megerősödésének, vagy a fenntarthatóság kérdéseinek és következményeinek. A jól strukturált elméleti kereteket, fogalmakat, összefüggéseket számos gyakorlati példával támasztja alá, így azokat érthetővé teszi az elmélettől távolabb elhelyezkedő Olvasók számára is.

 
3 150 Ft
Akció: 2 835 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
ÁFALEVONÁS ÉS ÁFA-VISSZAIGÉNYLÉS

Kiskönyvtár az áfáról 3. rész

Második, átdolgozott kiadás

Szerző: Dr. Farkas Alexandra

Complex Kiadó, 2015

 

Az áfalevonás, valamint az arra vonatkozó tilalomrendszer, illetve az áfa-visszaigénylés a hozzáadottérték-adózás rendszerének egyik alapvető kérdésköre.

 

Jelen kiadványunkban az áfalevonás és -visszaigénylés témáján belül gyakorlati példákon keresztül bemutatjuk az adólevonási jog természetét, szabályait, az adólevonás általános és különös feltételeit, kitérve a speciális termék- és szolgáltatáskörökre. Ismertetjük továbbá az adólevonás tárgyi feltételeit, valamint az áfa-visszaigénylés jelenleg hatályos rendszerét.

 
3 455 Ft
Akció: 3 110 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
VÁLASZTÓJOGI KOMMENTÁROK

A kéziratok lezárásának ideje: 2014. január 15.

Szerzők: Berta Zsolt, Cserny Ákos, Péteri Attila, Sári Miklós, Szablics János

Szerkesztette: Cserny Ákos

Lektorálta: Pálffy Ilona

Complex Kiadó, 2014

 

A Választójogi kommentárok című kiadvány a teljes magyar választójogi joganyag kommentárjait illetve magyarázatát tartalmazza. A mű a jogelmélet és a joggyakorlat eddigi eredményeit felhasználva értelmezi az új választójogi szabályozást; kitér annak alkotmányos és gyakorlati vonatkozásaira egyaránt.

 

A kiadvány hasznos segítséget nyújt a szakembereknek és a terület iránt érdeklődőknek egyaránt.

 

 
6 930 Ft
Akció: 6 235 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK JOGI ASPEKTUSAI

Szerző: Kertészné Váradi Szilvia

Complex Kiadó, 2014

 

A szegedi jogi kar ifjú adjunktusának hiánypótló műve az Európai Közösségek, később pedig Európai Unió bővítésének jogi lépéseiről. A szabályozás részletes bemutatása, a politikai háttér elemzése, a gazdasági és társadalmi összetevők megértetése jellemzi a művet, mely hiánypótló az Európai Unióval foglalkozó szakkönyvek sorában.

 
4 515 Ft
Akció: 4 065 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A munka díjazása

Második, átdolgozott kiadás

Munkajogi kiskönyvtár 3.

Szerző: Dr. Kártyás Gábor

Complex Kiadó, 2015

 

Nincs munkaviszony munkabér nélkül. Nem könnyű azonban eligazodni a munkavállalónak járó egyes bérformák között, vagy betartani a kifizetésre, elszámolásra vonatkozó szabályokat.

A második, bővített kiadás még több gyakorlati kérdést tárgyal és bemutatja a munka díjazásával kapcsolatos legfontosabb bírói döntéseket is. Nem hiányozhat egyetlen számfejtéssel foglalkozó, vagy személyügyi szakember polcáról sem!

 
2 835 Ft
Akció: 2 550 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 HÍRKÖZLÉS-SZABÁLYOZÁS, HÍRKÖZLÉS-IGAZGATÁS HAZÁNKBAN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Szerkesztette: Lapsánszky András

Complex Kiadó, 2013

 

Könyvünk a hírközlést műszaki, közgazdasági és jogtudományi összefüggéseiben mutatja be, melynek keretében és érdekében minden egyes témakört e komplexitásában ismerteti.

 

A könyv részletesen elemzi az elektronikus hírközlés azon lényeges kérdéseit, amelyekkel kapcsolatban az állam végső soron a működőképesség megteremtése, fenntartása, illetve napjainkban már a hírközlés-piaci verseny fejlesztése érdekében avatkozik be a hírközlési szolgáltatások körébe. Megismerhetjük e piac kialakulásának jelentősebb állomásait, „fordulópontjait”, az állam szerepének változásait nemcsak hazánk és közvetlen környezete, hanem Európa, sőt az Európán kívüli nemzetközi és világfolyamatok összefüggéseiben is. Ugyancsak megtalálhatók a könyvben a hírközlés fejlődésének legújabb irányai, a hatósági jogalkalmazással kapcsolatos bírósági gyakorlat, illetve a szűk értelemben vett hírközlési igazgatás határterületét képező informatikai igazgatás elemzése.

 

A szerzők fontos törekvése volt, hogy a szabályozás ismertetésén túlmenően részleteiben bemutassák, elemezzék az egyes jogintézmények, igazgatási módszerek, eszközök, hatáskörök szabályozásának alapvető okait, indokait, jogi, társadalmi, műszaki, vagy gazdasági alapját, tartalmát.

 
9 450 Ft
Akció: 8 505 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV - CIVIL CODE

A kézirat lezárásának dátuma: 2013. október 31.

Fordította: ILS Nemzetközi Fordító Szolgálat Kft.

Complex Kiadó, 2014

 

2013. február 11-én elfogadásra került az új Polgári Törvénykönyv. A termék abban szeretne segítséget nyújtani, hogy az elfogadást követő legrövidebb időn belül olyan segédeszközt adjon a gazdasági élet szereplőinek kezébe, mely az új Ptk. használatára való felkészülést segíti angol nyelven is, kiszolgálva ezzel a külföldi tulajdonban lévő, illetve külföldi munkavállalókat foglalkoztató cégek igényeit is.

Egymás mellé tördelve találják meg az angol fordítást a magyar nyelvű jogszabály szövegével.

 
19 950 Ft
Akció: 17 955 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A GYŰLÖLETBESZÉD KORLÁTOZÁSA MAGYARORSZÁGON

Alkotmányos és jogalkalmazói megközelítések, európai kitekintéssel

Szerkesztette: Koltay András

Complex Kiadó, 2013

 

A gyűlöletbeszéd korlátozásának mindig aktuális kérdése a szólásszabadság terjedelme körüli viták egyik alapvető eleme. A gyűlöletbeszéddel kapcsolatos jogi szabályozás és jogalkalmazás ismeretében – nem utolsósorban – a demokratikus nyilvánosság működéséről is tisztább képet alkothatunk. Kötetünk igyekszik a vizsgált téma valamennyi fontos és jogi szempontból értékelhető aspektusát körüljárni. Két átfogó tanulmány szintetizálja a gyűlöletbeszéd korlátozásával kapcsolatban hazánkban több mint két évtizede folyó alkotmányos vitákat, jogalkotási kezdeményezéseket és eredményeket. Könyvünkben az Olvasó megtalálja a releváns magyar büntetőjogi és médiaszabályozási joggyakorlat, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága kapcsolódó esetjogának összefoglalását. A jogalkalmazói tevékenység bemutatásán túl a kötet a médiahatóság e tárgyban indított kutatásainak eredményeit, következtetéseit is tartalmazza.

 
3 780 Ft
Akció: 3 400 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A MÉDIA MINT ÜZLET

Nagyvállalati média és közérdek

Szerző: David Croteau, William Hoynes

Complex Kiadó, 2013

 

A médiapiac működéséről és annak a közérdekre gyakorolt hatásáról nemigen születnek magyarországi elemzések. A média gazdasági szempontjainak és a demokratikus nyilvánosság működésének egymáshoz való viszonya, esetleges ütközései ettől függetlenül is időről időre felbukkannak a közbeszédben, de mélyreható vizsgálatuk ez idáig elmaradt.

 

Ha tudományos igényű magyar szakirodalom nincs, érdemes a meglévő külföldi forrásokhoz fordulni, annál is inkább, mert a médiapiac logikája a nyugati civilizáció országaiban általában azonos vagy legalábbis nagyban hasonló; a meghatározó szereplők mindenhol ugyanazon, vagy ugyanolyan elv szerint működő óriási nemzetközi vállalatok.

 

 
3 255 Ft
Akció: 2 930 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
REPUBLIC.COM 2.0

Szerző: Cass R. Sunstein

Complex Kiadó, 2013

 

2001-ben jelent meg Cass R. Sunstein Republic.com című kötete, amely az internetes demokrácia jelenségét vizsgálta, azt, hogy hogyan alakul át a társadalom, a politikai vitában való részvétel, az információfogyasztás, a választási lehetőségek és a szólásszabadság viszonya az internetes kommunikáció keretei között. Mindössze nyolc év alatt annyi új, a korábbi elképzeléseket megerősítő, vagy éppen megingató kutatási eredmény született e témában, hogy Sunstein szükségesnek látta a könyv átdolgozását.

 
3 045 Ft
Akció: 2 740 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MAGYAR BÜNTETŐJOG - KÜLÖNÖS RÉSZ

A szerkesztés lezárva: 2013. augusztus 31.

Szerzők: dr. Görgényi Ilona, dr. Gula József, dr. Horváth Tibor, dr. Jacsó Judit, dr. Lévay Miklós, dr. Sántha Ferenc, dr. Váradi Erika

Szerkesztette: Dr. Horváth Tibor, dr. Lévay Miklós

Complex Kiadó, 2013

 

A Miskolci Egyetem Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékének munkatársai által írt tankönyv legújabb kiadása látott napvilágot.

 

A kötet a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény Különös Részének fejezeteit tartalmazza, kivéve a honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekményeket és a katonai bűncselekményeket.

 
6 090 Ft
Akció: 5 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
NUKLEÁRIS JOG A 21. SZÁZAD ELSŐ ÉVTIZEDEIBEN

Szerzők: Kecskés Gábor, Lamm Vanda, Silye Judit, Sulyok Gábor

Complex Kiadó, 2013

 

A nukleáris jog különféle vonatkozásait átfogó jelleggel tárgyaló munka Magyarországon mind ez idáig még nem jelent meg.

 

A csernobili és a fukushimai baleset különösen ráirányította a figyelmet a nukleáris biztonság fontosságára és a nukleáris kárfelelősségi kérdések meglévő szabályozottságának gyenge pontjaira; a nukleáris hulladékanyagok biztonságos kezelésének szabályozása szintén a prioritások közé sorolható. A nukleáris leszerelés megvalósítása az első atomrobbantások óta az emberiség számára az egyik nagy megoldandó feladat; a nukleáris létesítmények fegyveres támadásoktól való védelmének aktualitását a terrorista akciók elszaporodása indokolja.

 
4 410 Ft
Akció: 3 970 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MEGOSZTOTT LIBERALIZMUS

A szólásszabadság és az államhatalom sokféle arca

Szerző: Owen M. Fiss

Complex Kiadó, 2013

 

Owen Fiss könyve az Egyesült Államok szólásszabadság-jogi irodalmának sztenderdjeihez mérten akár radikálisnak is nevezhető. Mondanivalójának lényege, hogy az állam – amely törvényalkotási felhatalmazása folytán szabályozni tudja a szólásszabadság és a média területét is, illetve amely a kormányzaton, a bíróságokon és a különféle hatóságokon keresztül felügyelni tudja a szabályozás betartását, valamint képes korrekciókra, amennyiben az szükségessé válik – a szólásszabadság barátja is lehet. Nagy gondolati ugrás ez a korábbi „bevett” dogmától, miszerint az államtól óvakodni kell, mert potenciális elnyomó hatalmánál fogva a szólásszabadság indokolatlan korlátozására is képes.

 

 
3 045 Ft
Akció: 2 740 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
NŐ, A PROFIT! - Női erőforrás menedzsment kézikönyv

Szerzők: Dr. Ternovszky Ferenc, Molnár-Bánffy Kata

Complex Kiadó, 2013

 

"Felüdülés volt ezt a könyvet olvasni. Van pár könyv az életemben, amit ha leveszek a polcról s belelapozok, mindig kipottyan belőle egy-egy olyan gondolat, amely az épp aktuális problémáimra segít megoldást találni, s amely minden kézhezvételkor újdonságokat tartalmaz. Az ilyen könyveknek nálam külön „titkos” polcuk van a hálószobában - ez a könyv is a titkos polcra fog kerülni.

Miért unikum? Talán leginkább azért, mert végre valaki kimondja, hogy kevés az esélyeink egyenlőségét célul kitűzni. Sőt jobb, ha az esélyegyenlőséget méricskélő versengő nézőpont helyett a bennünk levő erőforrásokat – másképpen: talentumot – nem hagyjuk elpazarolni.

S mindezt végre egy férfi tollából olvashatjuk!"

(Szalai Piroska, a nők munkaerő-piaci helyzetéért felelős miniszteri biztos)

 
3 360 Ft
Akció: 3 025 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV - BÜRGERLICHES GESETZBUCH

Lezárás dátuma: 2013. október 31.

Fordította: ILS Nemzetközi Fordító Szolgálat Kft.

Complex Kiadó, 2013

 

2013. február 11-én elfogadásra került az új Polgári Törvénykönyv. A termék abban szeretne segítséget nyújtani, hogy az elfogadást követő legrövidebb időn belül olyan segédeszközt adjon a gazdasági élet szereplőinek kezébe, mely az új Ptk. használatára való felkészülést segíti angol és német nyelven is, kiszolgálva ezzel a külföldi tulajdonban lévő, illetve külföldi munkavállalókat foglalkoztató cégek igényeit is.

 
19 950 Ft
Akció: 17 955 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
TRANSFORMATION OF THE HUNGARIAN LEGAL SYSTEM 2010-2013

Szerkesztette: Péter Smuk

Complex Kiadó, 2013

 

This book is intended to provide a comprehensive overview, both for theoreticians and for practitioners, of the transformation of the Hungarian legal system which has been carried out since 2010. Our legal scholar authors analyse the new Fundamental Law, the reforms of the most important codes and significant legal institutions of the main branches of law.

 

The scope of these studies is astoundingly large. Starting with the new constitution, and continuing through the transformation of the system of administration, Parliament has also adopted legislation on a wide range of fundamental rights, along with the legal status and competence rules of most of the state organs; affecting the complex relationship of international law, the law of the European Union and domestic law as well. Hungary has a new constitution; new electoral system; new Civil, Criminal and Labour Codes.

 
3 675 Ft
Akció: 3 310 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 NAGYKOMMENTÁR A TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT TILALMÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ

A kézirat lezárva: 2013. augusztus 1.

Szerző: Dr. Zavodnyik József

Complex Kiadó, 2013

 

Az új nagykommentár a magyar és az európai uniós joggyakorlat részletes feldolgozásával, ismertetésével támogatja a felhasználók munkáját, a szabályozás megismerését. A törvény előírásainak értelmezésével, ezek gyakorlatban való alkalmazásának bemutatásával segíti a felkészülést a felmerülő jogi problémák megoldására. Részletesen bemutatja a törvény belső összefüggéseit, kitekintve a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseire is. Kiadványunk segítséget nyújt a vállalkozások kereskedelmi gyakorlatai, s így például reklámjai tisztességes vagy tisztességtelen voltának megítéléséhez, a Gazdasági Versenyhivatal, a fogyasztóvédelmi hatóság és a Magyar Nemzeti Bank jogsértéssel kapcsolatos eljárásainak megelőzéséhez. Hasznos információkkal szolgál nemcsak a jogászok, hanem a vállalkozások, a reklámszolgáltatók számára is.

 
10 290 Ft
Akció: 9 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS

Szerző: Szlávik János

Complex Kiadó, 2013

 

A könyv a fenntartható fejlődés elméleti kérdéseit és gyakorlati megvalósíthatósági rendszerét vizsgálja egy közgazdász nézőpontjából. Arra a kérdésre keres választ, hogy több mint egy negyedszázaddal a fenntartható fejlődés elvének megjelenése után ez a szép és humánus elv vajon egy egyre inkább feledhető teória vagy a gazdasági gyakorlatban is megvalósítható és tartósan megvalósuló rendszer lesz-e.

A könyv mind a hét fejezete erre a kérdésre keresi a választ. Elemzi a fenntartható fejlődést, mint a természet, társadalom, gazdaság komplex rendszerét. Az átmenet a fenntarthatósághoz fejezeten belül a könyv egyik legérdekesebb és legértékesebb részét a fenntartható gazdálkodás hat lépésben történő elemzése adja. A megalapozott döntésekben ismernünk kell a környezet gazdasági értékelési módjait és a fenntarthatósági indikátorokat, továbbá a társadalmi költségeket.

 
4 190 Ft
Akció: 3 770 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A MAGYARORSZÁGI MÉDIAHÁBORÚ TÖRTÉNETE

Média és politika 1989-2010

Szerzők: Bárány Anzelm, Horváth Attila, Kitta Gergely, Paál Vince, Révész T. Mihály

Szerkesztette: Paál Vince

Complex Kiadó, 2013

 

A rendszerváltással kezdődő időszak médiatörténetét gyakran illetik a „médiaháború” elnevezéssel. A név azokra a heves küzdelmekre utal, amelyek a média körül, annak apropóján az újságírók, szerkesztők, tulajdonosok és a különböző kormányzatok között, a kormányok és a mindenkori ellenzék, valamint a politikai és közélet egyéb szereplői között, illetve akár az egyes pártokon, érdekszövetségeken és magán a médián belül is zajlottak.

 

A „médiaháború” kifejezés elcsépeltnek tűnhet ugyan, és a történések ismerőiben, megélőiben újbóli elhangzása egyfajta azonnali zsibbadtságot, fásultságot okozhat, a szerzők mégsem tudtak eltekinteni a használatától, mert plasztikusan jellemzi az e könyvben tárgyalt bő két évtizedet. A felek örök sértődésbe és sokszor gyűlöletbe merevedve, már a kezdetekkor lövészárkokba vonultak, és onnan egymásra tüzelve küzdötték végig ezeket az éveket.

 
4 990 Ft
Akció: 4 490 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ EURÓPAI UNIÓ ADÓJOGA

Szerzők: Erdős Gabriella, Földes Balázs, Őry Tamás

Complex Kiadó, 2013

 

Magyarország uniós tagsága jelentős mértékben meghatározza a magyar jogrendszer, azon belül a magyar adójogi rendszer alakításának irányait. Egyértelművé vált, hogy az adózás, illetve az adójog kérdéskörével foglalkozó magyar jogászi és nem jogászi szakma mellett az egyetemi, főiskolai hallgatók és valamennyi, az adózásban érintett személy számára nélkülözhetetlen az Európai Unió adójogával, adóharmonizációs tevékenységével kapcsolatos ismeretanyag elsajátítása. Ezt az ismeretanyagot szándékozik e kézikönyvként és tankönyvként egyaránt felhasználható kiadvány átadni az olvasónak.

 
6 090 Ft
Akció: 5 480 Ft
Kezdete: 2017.11.01
A készlet erejéig!
-10%
 A KÖZÖSSÉGI ÉS EGYÉB KÜLFÖLDI ÜGYLETEK ÁFÁJA ÉS SZÁMLÁZÁSA

Kiskönyvtár az áfáról II. rész

Complex Kiadó, 2013

 

 

A külföldi ügyletek számlázása és áfarendszerbeli kezelése minden gazdálkodó számára fontos terület. Manapság ugyanis egy vállalkozás bármikor érintett lehet valamilyen külföldi vonatkozású ügylettel, akár annak teljesítőjeként, akár annak megrendelőjeként.

 

A külföldi vonatkozású ügyletek számlázását, áfa-rendszerbeli kezelését érintő szabályozás könnyebb értelmezése, az azok között történő hatékonyabb eligazodás érdekében készült jelen kiadványunk, amely a külföldi vonatkozású ügyletek áfa- és számlázási szabályaira fókuszál.

 
3 140 Ft
Akció: 2 825 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A SZAKIGAZGATÁS ÁLTALÁNOS ALAPJAI, NEMZETKÖZI ÖSSZEFÜGGÉSEI. AZ ÁLLAMI ALAPFUNKCIÓK IGAZGATÁSA

Közigazgatási jog - Fejezetek szakigazgatásaink köréből (I. kötet)

Szerzők: dr. Balázs István, dr. Bende-Szabó Gábor, dr. Christián László, dr. Czékmann Zsolt, dr. Fábián Adrián, dr. Lakatos László, dr. Nyitrai Péter, dr. Patyi András, dr. Patyi Gergely, dr. Rózsás Eszter, dr. Varga Zs. András, dr. Veszprémi Bernadett

Szerkesztette: dr. Lapsánszky András

Complex Kiadó, 2013

 

A könyv megalkotásakor a szerzők és a kiadó kettős célt tűzött ki maga elé. E könyv egyrészt tankönyv, amely összefoglalja a közigazgatási jog különös részét, az egyes ágazatok joganyagát. Másrészt a mű szakkönyvi célzattal, tartalommal is készült, azaz a könyvben szereplő kiemelt szakigazgatási területekkel foglalkozó szakemberek számára is fontos és elméleti jelentőségű ismeretanyagot közvetít.

 
3 990 Ft
Akció: 3 590 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
GAZDASÁGI KÖZIGAZGATÁS, INFRASTRUKTÚRA IGAZGATÁS

Közigazgatási jog - Fejezetek szakigazgatásaink köréből (II. kötet)

Szerzők: dr. Barabás Gergely, dr. Barta Attila, dr. Bándi Gyula, dr. Bencsik András, dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, dr. Fábián Adrián, dr. Forgács Anna, dr. Gerencsér Balázs Szabolcs, dr. Gyurita Rita, dr. Hajasné dr. Borsa Dominika, dr. Hulkó Gábor, dr. Kálmán János, dr. Lapsánszky András, dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet, dr. Rozsnyai Krisztina, dr. Szabó Balázs, dr. Szalai Éva, dr. Torma András, dr. Tóth András, dr. Tóth Tamara, dr. Turkovics István

Szerkesztette: dr. Lapsánszky András

Complex Kiadó, 2013

 

A könyv megalkotásakor a szerzők és a kiadó kettős célt tűzött ki maga elé. E könyv egyrészt tankönyv, amely összefoglalja a közigazgatási jog különös részét, az egyes ágazatok joganyagát. Másrészt a mű szakkönyvi célzattal, tartalommal is készült, azaz a könyvben szereplő kiemelt szakigazgatási területekkel foglalkozó szakemberek számára is fontos és elméleti jelentőségű ismeretanyagot közvetít.

 
6 510 Ft
Akció: 5 860 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÁSA

Közigazgatási jog - Fejezetek szakigazgatásaink köréből (III. kötet)

Szerzők: dr. Fazekas Marianna, dr. Koncz József, dr. Árva Zsuzsanna, dr. Nagy Marianna, dr. Rózsás Eszter, dr. Szabó Annamária Eszter, dr. Hoffman István, dr. Fazekas János, dr. Rixer Ádám, dr. Téglási András

Szerkesztette: dr. Lapsánszky András

Complex Kiadó, 2013

 

A könyv megalkotásakor a szerzők és a kiadó kettős célt tűzött ki maga elé. E könyv egyrészt tankönyv, amely összefoglalja a közigazgatási jog különös részét, az egyes ágazatok joganyagát. Másrészt a mű szakkönyvi célzattal, tartalommal is készült, azaz a könyvben szereplő kiemelt szakigazgatási területekkel foglalkozó szakemberek számára is fontos és elméleti jelentőségű ismeretanyagot közvetít.

 
4 200 Ft
Akció: 3 780 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KOMMENTÁR MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉHEZ

Szerző: dr. Árva Zsuzsanna

Complex Kiadó, 2013

 

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docens szerzője Magyarország Alaptörvényének - 2013. április 1-jétől hatályos - negyedik időállapotához készített kommentárt.

 

A munka az Alaptörvény szerkezeti tagolását és felépítését követve az egyes cikkekhez ad magyarázó kéziratot, különös hangsúlyt fektetve az alkotmányozó szándékának feltárására, az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatának az Alaptörvény rendelkezéseiben való továbbélésének megmutatására.

 
6 825 Ft
Akció: 6 145 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 SZÁMLAKIÁLLÍTÁS ÉS ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS A GYAKORLATBAN

Kiskönyvtár az áfáról I. rész

Második, átdolgozott kiadás

Szerzők: dr. Farkas Alexandra, Czöndör Szabolcs

Complex Kiadó, 2015

 

A számlázás, illetve bizonylatkiállítás az adózással kapcsolatos egyik legfontosabb témakör, amelyre számos jogszabály vonatkozik.

 

Kiadványunkban a szerzők a számla és egyéb bizonylatok kiállításának, valamint az elektronikus számlázásnak az alapvető szabályait foglalják össze. A téma tárgyalása során helyet kap a számla kötelező tartalmi elemeinek részletes ismertetése, kitérve többek között a számlázásban szereplő felek adataira, a teljesítés időpontjára és a számla egyéb dátumaira, a számla értékadataira, az áfaalapra, az alkalmazandó áfamértékre, valamint az adózási mechanizmusra is.

 
3 455 Ft
Akció: 3 110 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
FELELŐSSÉG ÉS KOCKÁZATMENEDZSMENT AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

Az orvosok jogai és kötelezettségei

Szerző: dr. Hanti Péter

Complex Kiadó, 2013

 

A könyv az új Polgári Törvénykönyv változásait is feldolgozva a betegjogi és ellátói kötelezettségeken alapuló hatályos kártérítési felelősségre koncentrál. Szemléltető példákkal és a megértést segítő ábrákkal ismerteti az egészségügyi szolgáltatókra is érvényes általános és speciális szabályokat, a hatósági, illetve bírói gyakorlatot, továbbá az egészségügyi szakemberek számára a műhiba esetek kapcsán kockázat-menedzselési tanácsokkal is szolgál.

 
6 195 Ft
Akció: 5 575 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
NAGYKOMMENTÁR A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI TÖRVÉNYHEZ

Szerkesztette: dr. Barabás Gergely, dr. Baranyi Bertold, dr. Kovács András György

Complex Kiadó, 2013

 

Nagykommentár, mely a Ket. normaszövegének értelmezésén túl az arra épülő közigazgatási (felső)bírósági esetjogot is tárgyalja. A joggyakorlat mellett épít a hazai és nemzetközi jogelmélet eredményeire, valamint a szupranacionális bírói fórumok esetjogában megfogalmazott általános jogelvekre, így nyújtva átfogó eljárásjogi értelmezési és érvelési segédletet az ügyfelek és a hatóságok számára.

 
15 645 Ft
Akció: 14 080 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 SZEMELVÉNYEK A 10 ÉVES SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA JOGGYAKORLATÁBÓL

Főszerkesztő: dr. Harangozó Attila

Szerkesztette: dr. Hegedűs István, dr. Kemenes István

Complex Kiadó, 2013

 

A Szegedi Ítélőtábla 2003. és 2013. közötti határozatainak és kollégiumi állásfoglalásainak gyűjteményét tartja kezében az Olvasó. Ez az időszak nem csak a kerek 10 éves évforduló miatt fontos, hanem azért is, mert a modernkori magyar igazságszolgáltatás egyik legmeghatározóbb korszakát öleli fel.

A folyamatosan változó jogi környezetben a Szegedi Ítélőtábla határozatai és kollégiumi állásfoglalásai olyan navigációs pontokat jelentenek, amelyek nélkülözhetetlenek a felelős jogalkalmazók számára.

 
5 460 Ft
Akció: 4 915 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KOMMENTÁR A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TÖRVÉNYHEZ

Complex Kiadó, 2013

 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) az egyik legfontosabb jogszabály, mely a hazai társadalombiztosítási rendszer alapjait rögzíti. Az elmúlt évek jogszabályi változásai megteremtették egy, a törvényhez kapcsolódó kommentár létjogosultságát, melynek segítségével átfogó képet kaphatunk a társadalombiztosítási rendszer alapjairól.

 

A Kommentár nemcsak a törvény szövegét értelmezi, hanem a kapcsolódó joggyakorlatokra és a területet érintő egyéb jogszabályokra is kitér, összefüggéseiben vázolja az adott társadalombiztosítási témát az olvasó számára.

 
3 490 Ft
Akció: 3 140 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A KATOLIKUS SAJTÓMOZGALOM MAGYARORSZÁGON 1896-1932

Szerző: Klestenitz Tibor

Complex Kiadó, 2013

 

A katolikus egyház vezetői a XIX. század végén komoly veszélyforrást láttak a tömegsajtó megjelenésében. Fenntartásaikkal nem voltak egyedül, hiszen a média megítélését a kezdetektől befolyásolta az a félelem, hogy sérülékenyebbé teszi a társadalmat a politikai és gazdasági manipuláció fenyegetéseivel szemben. XIII. Leó pápa úgy vélte, hogy az antiklerikális irányultságú tömegsajtó észrevétlenül és fokozatosan elidegeníti olvasóit a vallástól, ezért saját sajtóhálózatok létrehozására biztatta a hívőket.

Figyelmeztetése nyomán - némi fáziskéséssel - Magyarországon is kibontakozott a katolikus sajtómozgalom, amely versenyképes egyházi lapok kiadására és terjesztésére vállalkozott. A munka egymással laza kapcsolatban álló egyesületekben zajlott, amelyekre az alkalmankénti együttműködés és a versengés, a részletkérdésekről folytatott éles viták egyaránt jellemzőek voltak.

 
2 625 Ft
Akció: 2 365 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ ÜGYÉSZEK NAGY KÉZIKÖNYVE

Szerkesztette: Dr. Polt Péter, Dr. Varga Zs. András

Complex Kiadó, 2013

 

A meritum célja, hogy az ügyészek, ügyészségi alkalmazottak munkáját – azok jogszabályi, joggyakorlati összefüggéseinek bemutatásával – részleteiben ismertesse.

 

A meritum nagy tematikai egységei:

• szervezet és igazgatás,

• javadalmazás,

• ügyészi nyomozás és nyomozás-felügyeleti tevékenység,

• büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység,

• a büntetés-végrehajtás ügyészi törvényességi felügyelete és jogvédelme,

• az ügyészség közérdekvédelmi feladatai,

• nemzetközi együttműködések.

 
22 995 Ft
Akció: 20 695 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KOMMENTÁR AZ EGÉSZSÉGÜGYI ADATVÉDELMI TÖRVÉNYHEZ

A kézirat lezárva: 2013. július 1.

Szerző: dr. Hanti Péter

Complex Kiadó, 2013

 

Az egészségügyben különösen érzékeny, szenzitív adatok kezelését valósítják meg, - ide értve a beteg egészségi állapotával, és az orvosi titokkal összefüggő adatokat és azok továbbítását -, melyek fokozott oltalomra méltóak, ezért az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény speciális szabályokat ír elő.

 
5 775 Ft
Akció: 5 195 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
FREEDOM OF SPEECH

The Unreachable Mirage

Szerző: András Koltay

Complex Kiadó, 2013

 

This volume is a collection of loosely connected essays focusing on major theoretical issues related to freedom of speech and the freedom of the press. The studies in the book present the problems under consideration in the context of specific cases, court decisions, and statutes and attempt to express notions that are less conventional in European legal thinking, in order to achieve both novelty and durability. The collected pieces of work attempt to find some sort of link between the two paradigms of freedom of speech prevalent on the two sides of the Atlantic that are, more often than not, extremely hard to reconcile with each other; this endeavour may be directed either at some sort of synthesis between American and European legal literature or the identification of the - usually different - answers offered to the same problems under the two paradigms.

 
2 730 Ft
Akció: 2 455 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 A MAGYAR ÁLLAMHÁZTARTÁS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZPÉNZÜGYEI

Szerzők: Sivák József, Szemlér Tamás, Vigvári András

Complex Kiadó, 2013

 

A Kiadó közpénzügyi sorozatának második kötete a Rendhagyó bevezetés közpénzügyek tanulmányozásába című kiadvány szerves folytatása. Műfaját tekintve tankönyv és kézikönyv, amely az Alaptörvény elfogadása nyomán kialakult hazai közpénzügyi rendszer jellemzőit, az Európai Unió közös költségvetését és az uniós közpénzügyek korszerűsítésére irányuló törekvéseket taglalja.

A könyv segítségével érthetővé válik a hazai és az európai uniós közpénzügyi rendszer működése, körvonalazódnak az e területen jelentkező kihívások és a kihívásokra adott válaszok természete. A tárgyalásban nagy hangsúly helyeződik a közpénzügyek és a pénzügyi rendszer más alrendszerei közti összefüggések bemutatására, a költségvetési kérdések és a gazdaságpolitika szoros kapcsolatának érzékeltetésére, így az Olvasó nemcsak a „Milyen?”, hanem a „Miért?” típusú kérdésekre is választ kap.

 
4 095 Ft
Akció: 3 685 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KOMMENTÁR A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVHÖZ

Szerzők: dr. Karsai Krisztina, dr. Katona Tibor, dr. Szomora Zsolt, dr. Törő Sándor, Visnyeiné dr. Juhász Zsuzsanna

Complex Kiadó, 2013

 

2013. július 1-jén lép hatályba a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény.

Az új Btk. kommentárja teljes körűen és mélyrehatóan elemzi a hatályos törvényszöveget, külön is törekedve az új tényállási elemek értelmének kifejtésére, az új elhatárolási, halmazati kérdések lehetséges megoldására, valamint a korábbi joghelyzettel való azonosságok és különbségek feltárására.
Ebben a körben külön hangsúlyt helyeztek a szerzők az új törvény esetleges visszaható hatályú alkalmazásának esetköreire, ezeknek a folyamatban levő büntetőeljárásokban is alapvető és döntő jelentősége lehet.

 
17 850 Ft
Akció: 16 065 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 NEMZETKÖZIESEDÉS ÉS GLOBALIZÁCIÓ AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

Szerző: dr. Poór József

Esettanulmányok elkészítésében közreműködő szerzők és társszerzők: Bencsik Andrea PhD, Hárskúti János, Kerekes Kinga PhD, Dr. Máthé Ákosné, Matus Roland, Nemanja Berber, Seben Zoltán PhD, Szabó Katalin, Szabó Szilvia PhD, Székely Gábor, Szlávicz Ágnes PhD, Tóth Katalin PhD

Complex Kiadó, 2013

 

A nemzetköziesedés és globalizáció nagyon sokféle módon befolyásolja a cégek tevékenységét. A magyar gazdaságban több mint 30 000 külföldi tulajdonú leányvállalat van, amelyeknél közel 600 000 fő dolgozik.

Ma már számos magyar tulajdonú cég is indult el a nemzetköziesedés útján. Ezek a jelenségek egyaránt fontossá teszik e vállalatok HR gyakorlatának megismerését. A könyv olvasói megismerhetik azokat a leglényegesebb elgondolásokat és gyakorlatokat, amelyek napjaink válsággal sújtott körülményei között a nemzetközi cégeknél hazánkban és a kelet-európai régióban megfigyelhető.

 
6 090 Ft
Akció: 5 480 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 FIDIC SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ALKALMAZÁSA A CSEH ÉS MAGYAR JOGI KÖRNYEZETBEN

Szerzők: Lukáš Klee, Rév András

Complex Kiadó, 2013

 

Csehország – Szlovákia – Magyarország. A boldog békeidők közös történelme után történelmünknek volt egy kevésbé örömteli fejezete is. A bársonyos forradalmat és a rendszerváltást követően ezekben a Közép-Európai országokban visszatértek a magántulajdonú mérnöktanácsadó cégek, amelyek nemzeti szövetségei egyaránt csatlakoztak a Mérnök Tanácsadó Világszövetséghez (FIDIC). Előbb a Világbank (IBRD), majd az Európai Unió is ösztönözte ezeket az országokat a FIDIC által kidolgozott szerződéses feltételek alkalmazására a nyolcvanas évek végétől napjainkig. Az eltelt több mint 20 év alatt komoly tudás és tapasztalat halmozódott fel a térségben, de természetesen előjöttek olyan jogi jellegű viták is, amelyek megkérdőjelezték a FIDIC alkalmazását, alkalmazhatóságát. Ami összeköti ezeket az országokat, az a polgári jogi környezet (civil law).

 

 
8 925 Ft
Akció: 8 035 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV 1978-2012 - JOGSZABÁLYTÜKÖR

Szerző: dr. Vaskuti András

Complex Kiadó, 2013

 

A 2013. július 1-jével hatályba lépő új büntető kódex szabályainak tükrös szerkezetben való összehasonlítása segít eligazodni az 1978. évi IV. törvény és a 2012. évi C. törvény között.

 

A szakaszonként, releváns helyeken bekezdésenként történő összehasonlítás tartalmaz magyarázatot is, ha az egyes jogintézmények közötti különbségek, vagy éppen azok újdonság volta ezt igazolja.

 

A kiadványt mindazoknak ajánljuk, akik a jelenleg hatályos szabályozás ismeretében szeretnék megismerni a kapcsolatokat, az eltéréseket a régi és az új Btk. között.

 
5 040 Ft
Akció: 4 535 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
A GYÓGYSZERÉSZETI JOG NAGY KÉZIKÖNYVE

Szerzők: dr. Barzó Tímea PhD., dr. Bozzay Erika, dr. Dósa Ágnes PhD., dr. Hanti Péter, dr. Horváth György, dr. Ilku Lívia, dr. Kovácsy Zsombor, dr. Kőhidi Ákos PhD., dr. Ötvös Péter, dr. Sebeszta Miklós, dr. Zelkó Romána

Szerkesztette: dr. Dósa Ágnes PhD.

Complex Kiadó, 2013

 

A könyv a gyógyszer gyártás és forgalmazás jogi környezetét dolgozza fel gyakorlati példák és jogesetek bemutatásával, közérthető formában.

Támogatja a gyógyszerészek, a gyógyszergyártók és forgalmazók, a gyógyszer ismertetők mindennapi munkáját a gyógyszerkutatás, minőségbiztosítás, gyártás, reklámozás és forgalmazás területén, de hasznos segédlet az egészségügyben tevékenykedő intézményvezetők, jogászok és egészségügyi szakdolgozók számára is. Átfogó ismeretanyaga a gyógyszerész képzésben résztvevők számára is nélkülözhetetlen.

 
13 640 Ft
Akció: 12 275 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
KOMMENTÁR A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYHEZ

A kézirat lezárva: 2012. szeptember 30.

Szerző: Szüdi János

Complex Kiadó, 2012

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvényt 2012. szeptember 1-jétől kell alkalmazni az oktatásban. Lépcsőzetesen lép hatályba, egyes részei csak 2013. január 1-jétől, más részei 2013. szeptember 1-jétől, vagy még későbbi időponttól alkalmazandók. Kiadványunk a törvény teljes szövegét magyarázatokkal látja el, kitérve az egyes rendelkezések hatálybalépésének időpontjára is. A szerző a kommentár műfajához hűen paragrafushoz rendelten magyarázza a jogszabályt, azzal a céllal, hogy a mindennapokban használható kézikönyvet készítsen a köznevelés területén dolgozó szakembereknek, érintett oktatási szereplőknek.

 
5 775 Ft
Akció: 5 195 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
HUNGARIAN MEDIA LAW

Szerző: Koltay András

Complex Kiadó, 2012

 

The media regulation of a particular country cannot be evaluated exclusively on the basis of the text of the respective laws. Despite that, the new Hungarian media regulation was subject to numerous criticisms in Hungary and abroad; some of these accusations were quite unrealistic.

 

To make a well-founded judgement, it is necessary to have a precise knowledge of the history of the regulation, the constitutional norms of the state and the legal meaning of the notions included in a given law, as well as the legal practice applied by the courts and authorities. The authors of this study have made an attempt to adopt such a complex approach when examining the specific provisions.

 
3 675 Ft
Akció: 3 310 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ ÚJ MÉDIAMONOPÓLIUM

Szerző: Ben H. Bagdikian

Complex Kiadó, 2012

 

A médiakritika egyik alapművének tartott The Media Monopoly ezen átdolgozott, bővített kiadása 2004-ben jelent meg az Amerikai Egyesült Államokban, The New Media Monopoly címen. Az azóta eltelt majdnem egy évtized alatt számos jelentős változás következett be úgy a nemzetközi médiapiacon, mint az amerikai médiatulajdonlásban, azonban Az új médiamonopólium sok tekintetben mégsem veszített aktualitásából.

 

Noha a könyv az újságíróképzések és a média szakos egyetemi hallgatók kötelező olvasmánya szerte a világon, szerzőjének célja egyáltalán nem a szakma, a teoretikusok, a szabályozó hatóságok vagy a piaci szereplők megszólítása volt, hanem az, hogy lerántsa a leplet a közvélemény előtt az amerikai médiamonopóliumok praktikáiról és taktikáiról. Lépten-nyomon hallhatunk és olvashatunk arról, hogy a kereskedelmi média milyen pozitív vagy negatív hatást gyakorol a médiafogyasztókra, arról azonban kevesebb szó esik, hogy a kereskedelmi médiát milyen behatások érik: milyen célok, érdekek és egyéb tényezők határozzák meg a működését és azt, hogy mi kerül be egy híradásba vagy műsorba.

 
3 045 Ft
Akció: 2 740 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
MI A BAJ A MÉDIÁVAL?

Az Egyesült Államok médiapolitikája a 21. században

Szerző: Robert W. McChesney

Complex Kiadó, 2013

 

Robert W. McChesney műve azt a kérdést feszegeti, hogy az egész világon csodált és modellértékűként számon tartott észak-amerikai médiarendszer tényleg olyan csodás-e belülről, mint amilyennek kívülről látszik. Alapkérdése, hogy egy kifejezetten profitorientált médiarendszer, mint amilyen az amerikai, mennyiben tud megfelelni a médiával szemben támasztott, az Egyesült Államok alapító atyái által megálmodott és oly sokszor és büszkén hangoztatott demokratikus elvárásoknak. Betöltheti-e egyáltalán a közhatalom ellenőrzésének funkcióját, szolgálhatja-e az állampolgárok közügyekben való tájékozódását, képvisel-e bármiféle közérdeket?

 
3 465 Ft
Akció: 3 120 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV - JOGSZABÁLYTÜKÖR

Szerkesztette: dr. Gárdos Péter

Complex Kiadó, 2013

 

Ptk. 1959 → Ptk. 2013
Gt. 2006 → Ptk. 2013
Csjt. 1952 → Ptk. 2013

2013. február 11-én elfogadásra került az új Polgári Törvénykönyv. Az ezt feldolgozó, jogszabálytükört tartalmazó könyv párhuzamos szerkesztésben mutatja az új kódexbe beépült jogszabályok és a 2013. évi V. törvény tartalmilag összefüggő rendelkezéseit.

 
7 140 Ft
Akció: 6 425 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!
-10%
 NAGYKOMMENTÁR A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ

Szerző: dr. Szécsényi-Nagy Kristóf

Complex Kiadó, 2012

 

„A fizetési meghagyásos eljárás: nemperes eljárás; 2010. június 1-je óta közjegyzői nemperes eljárás. Noha az eljárás nemperes jellegéhez soha nem fért kétség, a polgári perrel való szerves összefonódása miatt élesen elhatárolódik a legtöbb polgári nemperes eljárástól. … A fizetési meghagyásos eljárás magyarázata eddig jellemzően a perjogi kódex különböző kommentárjaiban, így különösen a már öt kiadást megélt A Polgári perrendtartás magyarázata című műben nyert elhelyezést. Ennek a szerkezeti megoldásnak az alapját mindenekelőtt az szolgáltatta, hogy magának az eljárásnak a szabályait is a Pp. XIX. Fejezete tartalmazta. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény elfogadása azonban egyebek mellett apropóul szolgált arra is, hogy mind ügyszámát, mind jogrendszerbeli helyét tekintve az egyik legfontosabb polgári nemperes eljárásról önálló kommentár szülessen.”

 
10 290 Ft
Akció: 9 260 Ft
Kezdete: 2017.06.01
A készlet erejéig!


Sorrend:

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.